Trends & Ontwikkelingen 24 januari 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Op voordracht van de Raad voor Cultuur heeft minister van Engelshoven (OCW) op 21 januari 2020 de voorzitters en leden van de beoordelingscommissies voor de beoordeling van de subsidieaanvragen voor de BIS 2021-2024 benoemd. Het benoemingsbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant. De commissieleden worden benoemd van 21 januari 2020 tot 1 januari 2021. Cultuursubsidie.nl , Officiële Bekendmakingen
 • Het Rijk wil met het huidige natuurbeleid onder andere meer ruimte laten voor burgerinitiatieven en duurzaam ondernemen en groen ondernemerschap voor bedrijven stimuleren en faciliteren. Daarmee beoogt het Rijk èn meer natuur èn meer betrokkenheid van burgers en bedrijven bij natuur. De groene initiatieven die er nu zijn lijken een bescheiden bijdrage te leveren aan het halen van de internationale VHR-natuurdoelen. Volgens deze studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen University & Research over de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur zou het Rijk concreet moeten aangeven hoe burgers en bedrijven kunnen bijdragen aan het realiseren van natuurdoelen. PBL
 • Pop in Limburg kan in 2020 €25.000 extra investeren in het popveld en makers. Dit is mogelijk dankzij de samenwerking tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg, de Provincie Limburg en Pop in Limburg waardoor de (bijdrage)regelingen voor de Limburgse popsector een jaar gecontinueerd kan worden. Pop in Limburg heeft drie regelingen waar de sector gebruik van kan maken: de makersregeling, de impulsregeling en de stimuleringsregeling programmering kleine podia en festivals. Entertainment Business
 • Koren, korpsen en toneelverenigingen verdienen voldoende financiële steun van de provincie. In het nieuwe Friese cultuurbeleid, dat wordt besproken in Provinciale Staten, is daar nog te weinig aandacht voor. Dat schrijft Douwe Zeldenrust, directeur Keunstwurk. Friesch Dagblad
 • 170 kunstwerken met beperkte kunsthistorische waarde uit de provinciale kunstcollectie van Zuid-Holland worden van 26 januari in twee rondes online geveild. De opbrengst wordt gebruikt voor het beheer en onderhoud van de te behouden provinciale kunstcollectie. Zuid-Holland
 • Op 14 januari werd in er in Assen gesproken over de ontwerp cultuurnota. De afgelopen jaren heeft het aan cultuurbeleid ontbroken. Inmiddels is een ambtenaar aangesteld die speciaal met kunst en cultuur is belast. Verder moet voor de zomer het uitvoeringsprogramma – de vertaling van de nota in concrete afspraken – op tafel liggen. Dagblad van het Noorden

 

noord-brabant

 • Bestuurders van de stedelijke regio’s zijn uitgenodigd te reflecteren op de aanvragen voor de landelijke basisinfrastructuur 2021–2024 uit hun regio. Er wordt gereflecteerd op de positie van de aanvrager in de regio en de aansluiting van de aanvraag op het regioprofiel en ambities in de regio. De reflectie vindt plaats in de vorm van een brief aan de minister. In deze brief wordt gereflecteerd op de positie van de aanvrager in de regio en de aansluiting van de aanvraag op het regioprofiel en ambities in de regio. Regioprofiel Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • Al tien jaar kampt het Muziekgebouw met grote financiële problemen. Eind vorig jaar presenteerde het Eindhovense stadsbestuur een reddingsplan. De Eindhovense gemeenteraad is blij dat er met het plan even lucht is voor het Muziekgebouw. Maar het is vooral ook tijd kopen, benadrukken verschillende fracties. Immers: de 2,2 miljoen euro helpt het Muziekgebouw alleen voor 2020 en 2021 uit de brand. He Muziekgebouw moet zelf zorgen dat het podium vanaf 2022 financieel gezond is. Dat er straks een sluitende begroting ligt, en de huurachterstand van anderhalf miljoen euro wordt weggewerkt. Eindhovens Dagblad , Studio040
 • Het college van B en W van Eindhoven heeft 21 januari de nieuwe leden van de Raad van Toezicht voor Stichting Cultuur Eindhoven benoemd. Gabrielle van Asseldonk (voorzitter), Nico Jansen en Leon Heuts zijn per direct benoemd tot toezichthouders. Cultuur Eindhoven
 • UNSense, het arch-tech-bedrijf dat is opgericht door UNStudio, gaat het plan voor een ‘intelligente’ woonwijk van honderd huizen in Brainport Smart District, Helmond, verder uitwerken. De komende maanden worden een bouwconsortium, een tech-consortium en een consortium van service-ontwikkelaars gevormd. Architectenweb
 • Anna Bosker (11) wordt de eerste Helmondse junior stadskunstenaar. Met haar project ‘Natuurlijk, Helmond’ wil ze laten zien hoe mooi de natuur in Helmond kan zijn. De junior stadskunstenaar is een initiatief van stadskunstenaar Tahné Kleijn. Eindhovens Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • In 2021 bestaat Deurne 1300 jaar. Om zoveel mogelijk initiatieven rondom het 1300-jarig bestaan uit de Deurnese gemeenschap te stimuleren en mogelijk te maken, verhoogt de gemeente de cultuursubsidie eenmalig met 25.000 euro. Dit bedrag komt bovenop de jaarlijkse 50.000 euro subsidie voor de cultuursubsidie ‘Het verhaal van Deurne’. DeurneMediaGroep
 • Vooral onder het bewind van oud-burgemeester Gerard Schampers (1964-1987) bouwde Uden een enorme kunstcollectie op. Daarnaast kreeg de gemeente kunst aangeleverd via de zogeheten BKR-regeling. Vier jaar geleden al kwam Uden tot de conclusie dat het ondoenlijk was om al die kunst te bewaren. Na taxatie door een onafhankelijk bureau werd besloten om de 22 belangrijkste kunstwerken in bruikleen te geven aan Museum Krona. Ruim 300 werken blijven hangen in het Udens gemeentehuis en de rest, zo’n 100 stuks, wil Uden nu kwijt. De kunst waarvan de makers niet kan worden opgespoord, wordt geveild. Brabants Dagblad
 • De Blauwe Kei mag voor 100.000 euro een flexibele theatervoorziening aanschaffen. Dat maakt het ‘divers en lucratief’ programmeren buiten de theaterzalen goedkoper. Het geld was nog over van de 2,8 miljoen euro, dat er voor het theater was voor de verhuizing naar cultuurcluster De Noordkade. Brabants Dagblad, inlog vereist

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Tijdens de tweede Werkconferentie Arbeidsmarktagenda op 14 april in Utrecht worden de uitkomsten gedeeld van het vele werk dat afgelopen jaar is verricht rondom de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda. Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector
 • De Baak biedt trainingen aan gericht op persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Cultuur + Ondernemen werkt met De Baak samen. Alexander Buskermolen, directeur van het Prinses Christina Concours over zijn ervaringen bij het leiderschapsprogramma. Cultuur + Ondernemen
 • Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil volgend jaar starten met een pensioenvoorziening voor zzp’ers in de culturele sector. Een experimenteerwet van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet daarvoor ruimte bieden. Kunstenbond
 • Gesprek met Hanna Oosterbaan, culturele attaché op de Nederlandse ambassade in Brussel. Ze vertelt o.m. over het Verve- programma, over hoe onze zuiderburen zich verhouden tot de Nederlandse culturele sector, en België als springplank voor een internationale carrière. DutchCulture

 

architectuur en vormgeving

 • Een succesvolle ondernemer heeft focus. Dit is het uitgangspunt van Ries Meertens van Coaching Creative Companies: “als je alle kanten op kunt, ga je nergens heen. Dankzij een heldere focus maak je betere keuzes, kun je beleid uitstippelen en daarnaar handelen.” Daarnaast is focus volgens hem ook goed voor je leiderschap en interne organisatie. Een duidelijke focus definiëren vraagt om structureel reflecteren op waar je mee bezig bent, terwijl de meeste architecten en ontwerpers hun kostbare tijd liever anders besteden. BNA
 • Het Circulair Succes Canvas helpt architecten om tijdens de acquisitiefase in gesprek te gaan met (potentiële) opdrachtgevers over circulair bouwen. Hiermee kunnen zij opdrachtgevers het nut en de voordelen van circulair bouwen uitleggen. Uit onderzoek blijkt dat de architect een belangrijke rol vervult bij de totstandkoming van circulaire bouwprojecten. BNA
 • We verbruiken meer grondstoffen dan ooit. Onderzoekers van Circle Economy presenteerden tijdens het World Economic Forum in Davos waarschuwende cijfers uit hun nieuwste rapport, The Circularity Gap Report 2020: de wereld is minder circulair geworden: van 9,1 naar 8,6 procent. Architectenweb , De Volkskrant
 • De PFAS- en stikstofproblematiek speelt de bouwsector waarschijnlijk nog even parten. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) kan de sector dit jaar een lichte krimp verwachten en hervat de groei nog niet in 2021. Vanaf 2022 kan de bouw weer een sterke groei tegemoet zien, zo is de prognose. EIB

 

beeldende kunst

 • Een Amerikaanse historicus schreef een boek over de geschiedenis van de dolgedraaide kunstmarkt. Hoe kon er zó een bubbel ontstaan? NRC

 

film en av

 • Duurzaamheid in de Amerikaanse filmindustrie is nog ver weg en de opkomst van streaming maakt het er niet beter op. The Guardian
 • Het Utrechts Monumentenfonds gaat toch geen woningen bouwen in de voormalige filmhuispanden aan ’t Hoogt en de Slachtstraat. Jos Stelling, eigenaar van het Louis Hartlooper Complex en Springhaver, wil er nu een nieuwe bioscoop in beginnen met drie zalen. Op 17 januari tekenden directeur Suzan ten Brake van het Utrechts Monumentenfonds (UMF) en Stelling een intentieovereenkomst. Ze gaan samenwerken aan het plan om Filmtheater Slachtstraat te openen. Duic
 • Filmhuis O42 Nijmegen stopt definitief op huidige locatie. Na drie jaar heeft de exploitant van het gebouw de samenwerking beëindigd. Holland Film Nieuws
 • Het Internationaal Film festival Rotterdam haalt haar inkomsten, vorig jaar bijna 9,5 miljoen euro, uit grofweg drie verschillende bronnen; subsidies, opbrengsten van bezoekers en bijdragen van sponsoren en andere financiers. In 2013 vielen de inkomsten uit al deze bronnen tegen. Subsidies werden gekort, inkomsten uit de horeca vielen tegen en inkomsten uit sponsoring en fondsen liepen terug. De Filmkrant schrijft in juni van dat jaar dat het festival zich genoodzaakt ziet om te reorganiseren. Vier van de dertig medewerkers verliezen hun baan, en vaste contracten van enkele werknemers wordt omgezet in tijdelijke. Inmiddels noemt het festival haar financiële situatie ‘gezond’ en is er steeds meer ruimte voor groei. Waar ligt dat aan? NRC
 • De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) staat open voor samenwerking met commerciële mediapartijen als Netflix, Videoland, Disney+ en Amazon voor het maken van nieuw Nederlands kwaliteitsdrama. Dat zei NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman tijdens haar nieuwjaarstoespraak. Rijxman kondigde verder aan dat ze een convenant wil sluiten met omroepen over diversiteit. Ook wordt er een actieplan ontwikkeld om jongeren beter te bereiken en jong talent meer ruimte te geven om zich bij de NPO te ontwikkelen. NOS
 • Niet minder dan $430 miljoen (ruim €385 miljoen) sluisde Netflix in 2018 via Nederland weg naar belastingparadijzen. Dat stelt onderzoekbureau Tax Watch UK. Het streamingplatform behaalde in dat jaar wereldwijd een winst van $1,2 miljard. Een deel daarvan werd behaald in Groot-Brittannië, waar het bedrijf een belastingvoordeel geniet voor tv-makers. De winst werd echter overgeboekt naar Nederland, waar het Europese hoofdkantoor staat en voor buitenlandse bedrijven een bijzonder mild belastingklimaat geldt. Zo wist Netflix dubbel voordeel te krijgen. Volgens Tax Watch UK maakte de streamingmarktleider het in 2017 nog bonter. Toen werd in Nederland 0% belasting betaald en ging de winst naar Brazilië. RTL Z , nbf
 • Streamingdienst Netflix gaat dit jaar meer geld in eigen content steken dan vorig jaar. Het bedrijf zal in 2020 ongeveer 17 miljard dollar (zo’n 15,7 miljard euro) uitgeven aan eigen producties, ruim 2 miljard dollar meer dan in 2019. Dat blijkt uit een analyse van de Canadese zakenbank BMO Capital Markets. nbf
 • Het Eindhovense STRP Festival verlaat Strijp-S en zal vanaf de komende editie in april gehouden worden in de Eindhovense binnenstad. De nieuwe hoofdlocatie wordt DomusDela. Voortaan duurt het bovendien vier in plaats van tien dagen. In de Buurt , STRP
 • Sinds de lancering van de bètaversie van de database van Europese films in april 2019 heeft LUMIERE VOD de database bijna verdubbeld en omvat het nu in totaal 37.000 Europese films en 305 verschillende VoD-catalogi in 32 Europese landen. LUMIERE VOD wordt ondersteund door Creative Europe MEDIA en beheerd door het European Audiovisual Observatory. Het doel is om hiermee de zichtbaarheid en de bredere verspreiding van Europese films te bevorderen. Creative Europe Desk

 

letteren

 • De omzet van verkochte boeken (inclusief e-books) uit de Algemene boekenmarkt is in 2019 gegroeid met 2,1% van € 552 miljoen naar € 563,4 miljoen. De afzet is echter gedaald met 3,6% van 41,2 miljoen naar 39,7 miljoen. Dat de omzet toch is gestegen, ondanks de daling van de afzet, heeft deels te maken de stijging van het lage btw-tarief voor fysieke boeken van 6% naar 9% per 1 januari 2019. De Nederlandstalige papierenboekenmarkt – dus exclusief e-books – is in afzet met 5% gedaald. De omzet is wel met 1% gestegen. De afzet van papieren literair-culturele titels is met 6% gedaald. Literair-culturele boeken maken desondanks nog steeds meer dan de helft (52%) van de totale afzet van Nederlandstalige boeken uit. KVB Boekwerk
 • Het e-commercekanaal wordt steeds belangrijker voor de boekverkoop. Dit komt doordat de afzet van boeken via fysieke boekwinkels geleidelijk aan het afnemen is, terwijl de afzet via het e-commercekanaal aan het stijgen is. Deze analyse van KVB Boekwerk gaat over de verkoop van papieren boeken, exclusief studie- en wetenschappelijke boeken. KVB Boekwerk
 • Hoe zit het met de omzet van boeken door het jaar heen? De verkoop van boeken kent door het jaar heen pieken en dalen. Tijdens het vierde kwartaal, met daarin de feestdagen, wordt aanzienlijk meer omzet behaald dan tijdens de andere drie kwartalen. KVB Boekwerk
 • Uitgeverij Vantilt uit Nijmegen, gespecialiseerd in non-fictie, stopt met het uitgeven van nieuwe boeken. Eigenaar Marc Beerens is overgestapt naar uitgeverij Boom in Amsterdam. De vier medewerkers raken hun baan kwijt. Boekenbijlage

 

muziek

 • Op 16 januari is tijdens Eurosonic Noorderslag in de SPOT Groningen (voorheen Oosterpoort) het Convenant Talentontwikkeling in de Popmuziek 2020-2024 gepresenteerd. De initiatiefnemers POPnl, Kunstbende, Popsport en Popronde ondertekenden het Convenant waarin afspraken worden gemaakt over de talentontwikkeling in de popmuziek de komende vijf jaar. Popsport.nl , Popsport.nl , Entertainment Business
 • Op 15 januari 2020 publiceerde het Europese netwerk van poppodia Live DMA het nieuwe rapport ‘The Survey – Live Music Venues & Clubs in Europe – Facts & Figures’ met daarin cijfers en verdere analyse van bijna 2.600 poppodia in 14 Europese regio’s. Ook de cijfers (2017) van de VNPF-podia zijn in het onderzoek meegenomen. Voor het eerst zijn ook cijfers van podia uit Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk toegevoegd. Live-DMA
 • Het Belastingconvenant tussen de VNPF en de Belastingdienst is weer voor een jaar verlengd. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de registratie van vergoedingen en verstrekkingen voor medewerkers (werknemers en vrijwilligers) van poppodia. VNPF
 • De 34e editie van ESNS (Eurosonic Noorderslag) is op 18 januari afgesloten in de Groningse Oosterpoort met Noorderslag. ESNS kijkt terug op wederom een succesvol festival en conferentie, met een muzikale line-up van toonaangevende Europese artiesten en een innovatief programma met keynotes en paneldiscussies. BUMA Cultuur
 • Kort geleden was Eurosonic Noorderslag in een mum van tijd uitverkocht. De vrij radicale verjonging van het programma gaat een stuk sneller dan die van het publiek. De oude generatie Noorderslag-bezoekers haakt wel langzaam af, zoals dat nu eenmaal gaat, maar ziet de zo gewenste jonge generatie een festival als Noorderslag wel zitten? De debatten in de muziekwereld lijken er niet meer toe te doen. Heeft het festival nog een toekomst. De Volkskrant , Dagblad van het Noorden
 • Het afgelopen jaar is het aantal bezoekers van grote concerten (meer dan 3000 bezoekers) fors gegroeid. De 207 concerten ontvingen 2,9 miljoen bezoekers in 2019, een groei van 16 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijk uit de branchecijfers die zijn opgesteld door onderzoeksbureau Respons en de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM). De opbrengsten stegen met 25 procent naar €165 miljoen (excl. btw), deels veroorzaakt door de 7 procent groei van het aantal grote concerten en deels door reguliere prijsverhogingen. Het effect van de btw-verhoging van 6 naar 9 procent komt daar nog bij. VVEM , Respons
 • Het rockfestival Roadburn in Tilburg is dit jaar verkozen tot het beste festival van Nederland. Dit werd op 18 januari bekendgemaakt bij de uitreiking van de IJzeren Podiumdieren tijdens festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. Ook werden er prijzen uitgereikt in de categorieën ‘beste marketeer’, ‘beste programmeur’, ‘beste directeur’ en ‘beste podium.’ De IJzeren Podiumdieren zijn de belangrijkste vakprijzen in de live-popsector. Entertainment Business
 • Kytopia, het podium dat bijna tien jaar lang veel Utrechtse muzikanten een studio of oefenruimte heeft geboden, stopt met bestaan. „Een belangrijke reden is de schaarste in de huidige vastgoedmarkt.” NRC , DUiC
 • De organisator van Dominator wil deze zomer een tijdelijke camping realiseren op Landgoed Duynenwater (voorheen E3-strand) waar bezoekers van het hardcore festival maximaal twee nachten kunnen vertoeven. Dit kampeerterrein moet plek bieden aan circa 5000 bezoekers. Met een overnachtingsmogelijkheid vlakbij het Dominator-terrein kan de verkeersdrukte van en naar het festival beter worden gereguleerd, is het belangrijkste argument van organisator Art of Dance om de camping te introduceren. Eindhovens Dagblad
 • Jazz Café Mierlo is een initiatief van een vijftal jazzliefhebbers. Zij willen Mierlo en omstreken laten genieten van verschillende jazzbands en jazzstijlen. Jazz Café Mierlo wil zes muziekavonden per jaar realiseren. Drie in het voorjaar en drie in het najaar. Iedere eerste woensdag van de maand. Eindhovens Dagblad

 

theater en dans

 • Met de Fair Practice Code wordt de kunstenaar weer gezien als geestelijk vader of moeder van het kunstwerk. Een gesprek met theatermaker en acteur Ludwig Bindervoet over te weinig geld in de theaterwereld die in zijn ogen te lief is om goed voor zichzelf op te komen. “We lijken wel lam geslagen na de vorige bezuinigingen.” Fair Practice Code
 • Op 22 januari worden live op NPO 1 de jaarlijkse Musical Awards uitgereikt. Het gala besluit een musicaljaar dat in veel opzichten uniek is gebleken. De grootste musicalproducenten maken niet lang meer de dienst uit. Lazarus, de musical die werd bedacht door David Bowie, wint de meeste prijzen. De voorstelling werd door de jury uitgeroepen tot beste musical. Anastasia, eveneens van Albert Verlindes Stage Entertainment, won de publieksprijs. De Volkskrant , Entertainment Business

 

Cultuurmarketing

 • Uit onderzoek van BEAKER, online marketing bureau voor Cultuur en Entertainment, blijkt dat een groot deel van de culturele instellingen in Nederland online marketing nog niet optimaal in hun marketing- en communicatiemix hebben geïntegreerd. emerce
 • Tijdens de Cultuurmarketing inspiratiemiddag tech & marketing op 19 september 2019 vertelde Ivo Hoekstra hoe het Mauritshuis de schilderkunst van o.a. Rembrandt en Vermeer verbindt met digitale technologie. Aandacht voor drie cases waarin het Mauritshuis experimenteerde met augmented reality om kunstwerken van oude meesters in een nieuw daglicht te plaatsen: de HoloLens, Meet Vermeer en de Rembrandt Reality-app, en de lessen die Mauritshuis leerde van deze projecten. Cultuurmarketing
 • Musea vinden het belangrijk dat ze veel bezoekers trekken. ‘Over de hele linie is het museumbezoek weer toegenomen,’ meldt de NOS over het afgelopen jaar. Ook de Museumvereniging publiceert ieder jaar cijfers waaruit blijkt dat museumbezoek blijft stijgen. Musea bereiken bovendien steeds vaker mensen buiten de museumzalen. Waarom kiezen musea voor programmering op andere plekken? En is het erg als publiek vervolgens niet naar het museum zelf komt? Aan de hand van vijf voorbeelden waarom musea buiten de muren treden. Culturele vacatures
 • Theater beleef je samen, wie neem jij mee?’ is de slogan van de vijfde editie van het Nationaal Theaterweekend. Van 24 tot en met 26 januari kun je afspreken bij 300 voorstellingen in 80 deelnemende theaters, met slechts tien euro toegang. Initiatiefnemers het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Theater Fonds willen zo ‘heel Nederland kennis laten maken met theater en hen laten zien hoe leuk, mooi, waardevol, ontroerend, grappig of fijn het kan zijn.’ Nationaal Theaterweekend , VSCD
 • Op 25 januari is het zo ver. Dan vindt de Bredase Cultuurnacht plaats. Tijdens Cultuurnacht Breda 2020 zijn meer dan 100 verschillende activiteiten te bezoeken op meer dan 50 locaties. De nacht start om 16.00 uur en duurt tot in de kleine uurtjes. Breda vandaag

 

Financiering

rijksfondsen

 • Aan 23 instellingen is door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een éénjarige subsidie toegekend. De geselecteerde instellingen zijn van belang voor de ontwikkeling en versterking van de infrastructuur van de culturele en creatieve industrie in Nederland. De 23 instellingen ontvangen samen bijna € 1,5 miljoen voor hun programmering in 2020. De bijdragen variëren van € 27.000 tot € 150.000 per jaarprogramma. De Deelregeling Activiteitenprogramma’s ondersteunt programma’s op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur of een combinatie van deze disciplines. Culturele instellingen kunnen eens per jaar een bijdrage aanvragen voor hun activiteitenprogramma met een maximale looptijd van één jaar. Tot de 23 gehonoreerde instellingen behoren CAST, Tilburg en Onomatopee, Eindhoven. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Vijf voorstellen zijn geselecteerd uit de twaalf aanvragen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving naar aanleiding van de Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties. Het was de eerste maal dat deze oproep is uitgezet. Met deze oproep creëert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ruimte voor voorstellen die vernieuwende presentaties binnen de creatieve industrie voor een nieuw of specifiek publiek stimuleren. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Om vernieuwing en diversiteit binnen platforms voor ontwerpkritiek, reflectie en debat aan te moedigen, zette het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie een open oproep uit. Uit de twaalf aanvragen die het fonds ontving, werden vier voorstellen geselecteerd omdat ze bijdragen aan de ontwikkeling van het bestaande discours. Het fonds heeft extra middelen beschikbaar gesteld om deze platforms te ondersteunen en de oproep in 2020 te herhalen vanuit de Deelregeling Activiteitenprogramma’s. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Zes voorstellen zijn geselecteerd uit de dertig voorstellen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving naar aanleiding van de Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten. Het was de eerste maal dat deze oproep is uitgezet. De oproep wordt in 2020 herhaald. Het Stimulerings-fonds Creatieve Industrie stelde met deze oproep ontwerpers in de gelegenheid met een voorstel te komen dat de gelijkwaardige samenwerking tussen ambachtslieden en ontwerpers versterkt en dat kan leiden tot een duurzame toekomst van het ambacht. Tot de zes voorstellen nehoren projecten van Envisions (Eindhoven) en Saar Scheerlings (Eindhoven). Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Publicaties van het Mondriaan Fonds is bestemd voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland. De bijdrage kan aangevraagd worden voor een publicatie die de drager van het werk zelf is en in oplage wordt uitgebracht. Ook kan worden aangevraagd voor een oeuvre-publicatie als reflectie van een kunstenaar op zijn werk, een eerste publicatie voor startend talent waardoor de zichtbaarheid van zijn werk (inter)nationaal wordt vergroot, of een eenmalige, niet-monografische opiniërende uitgave als reflectie op de kunstenaarspraktijk die bijdraagt aan de gedachtevorming over hedendaagse beeldende kunst. Deadline 2 maart. Mondriaan Fonds
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen is bestemd voor programma’s van musea en overige erfgoedinstellingen die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en/of cultureel erfgoed en/of hun inhoudelijk profiel aanscherpen. Deadline 2 maart. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds organiseert van 6 t/m 9 februari voor de achtste keer tijdens Art Rotterdam de tentoonstelling Prospects & Concepts in de Van Nellefabriek. Op de tentoonstelling is werk te zien van 66 beeldend kunstenaars die in 2018 een financiële bijdrage ontvingen van het Mondriaan Fonds om een start te maken met hun carrière. Gastcurator is Johan Gustavsson. Mondriaan Fonds
 • Achttien kunstenaars die minimaal vier jaar professioneel werkzaam zijn, hebben onlangs een Werkbijdrage Bewezen Talent ontvangen. De bijdrage stelt kunstenaars in staat nieuw werk te maken en het experiment aan te gaan en kan gebruikt worden voor alles wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur of projecten. Ook kan het bedrag besteed worden om op een opdracht in te gaan of deel te nemen aan tentoonstellingen en manifestaties in binnen- en buitenland. Tot de achttien gehonoreerden behoren Linda Arts en Ajla R. Steinvåg. Mondriaan Fonds
 • Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor de ontwikkeling van documentaire talent in Nederland. Teledoc Campus staat open voor kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Teams van jonge regisseurs en producenten krijgen binnen Teledoc Campus de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders – televisie en bioscoop- waarin zij later zullen opereren, krijgen die makers nu de kans hun talenten te ontplooien. Deadline 16 maart. Filmfonds
 • In het Kader van de regeling Talentontwikkeling in de regio van het Filmfonds kan er worden aangevraagd voor een op film gerichte en projectmatig opgezet professioneel talentontwikkelingstraject buiten het directe maakproces om, door middel van training en/of een traject ‘’on the job’’ binnen het maakproces. Het traject biedt aan beginnende en ervaren Nederlandse filmprofessionals ruimte om zich professioneel verder te ontwikkelen en sluit aan op de specifieke behoeften en opleidingen in de betreffende regio. Trajecten in de verschillende regio’s vullen elkaar aan en borgen onderlinge afstemming c.q. samenwerking. Trajecten die ruim aandacht hebben voor diversiteit hebben de voorkeur. Deadline 10 maart. Filmfonds
 • Voor 20e editie van KORT!, het jaarlijkse project voor de korte film, zijn tien nieuwe filmplannen geselecteerd. Bij de selectie speelt de filmische potentie van de scenario’s een belangrijke rol. Naast de inhoud weegt ook de professionele achtergrond van producent en makers en de haalbaarheid van het project mee bij de selectie. Filmfonds
 • Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden door schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben geschreven. Op 15 maart sluit de aanvraagronde van deze subsidie van het letterenfonds voor de groep recent gedebuteerde literaire schrijvers alsmede de schrijvers die inmiddels twee literaire titels hebben gepubliceerd, de starters. Het budget voor deze ronde bedraagt € 239.200. Letterenfonds
 • Werkbijdragen muziekauteur hebben als doel de ontwikkeling binnen de podiumkunsten te stimuleren. Deze subsidie van het Fonds Podiumkunsten is bedoeld voor muziekauteurs die willen investeren in de artistieke kwaliteit van hun werkpraktijk. Deadline 8 april. Fonds Podiumkunsten
 • Hoe is het om te werken met een buitenlandse producent en de grenzen letterlijk en figuurlijk te verleggen? Zeven Nederlandse podiumkunstenaars krijgen hiervoor de kans. Het Geluid Maastricht, Sevdaliza, Stephen Shropshire, Ensemble Klang, Jorinde Keesmaat, Lisa Verbelen/BOG en Pia Meuthen/Panama Pictures doen mee aan de tweede editie van Fast Forward. Een programma van het Fonds Podiumkunsten dat makers de mogelijkheid biedt om een internationale samenwerking aan te gaan. Viktorien van Hulst is intendant van de tweede editie van dit programma. Fonds Podiumkunsten
 • 2020 is het jaar waarin ook voor het Fonds voor Cultuurparticipatie veel samenkomt, beweegt, verandert en vernieuwt: de beleidsperiode ’17-’20 wordt afgesloten en de voorbereidingen voor nieuwe beleidsperiode ’21-’24 gaat van start. Directeur Hedwig Verhoeven daarover. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Van 13 t/m 19 januari, was de eerste mogelijkheid in 2020 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. Dat heeft geresulteerd in 33 subsidieaanvragen. Er is deze eerste ronde in totaal voor ruim €1.4 miljoen aan subsidie aangevraagd. Het totaal beschikbare budget voor heel 2020 is ruim €1,6 miljoen. De subsidie impulsgelden één van de financieringsinstrumenten binnen het  impulsgeldenprogramma. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Kunstloc Brabant
 • Ruim 150 plannen zijn ingediend voor de eerste editie van de Videoland Academy. Samen met Dr. Script maakt Videoland vandaag de makers van zes fictie plannen en drie documentaireseries bekend die geselecteerd zijn voor dit nieuwe talentontwikkelingstraject. Deze makers krijgen een financiële bijdrage, worden in contact gebracht met diverse professionals en volgen meerdere workshops om hun projecten verder te ontplooien. Videoland
 • Begin 2020 werd binnen Music Moves Europe, het initiatief van de Europese Commissie om de muzieksector te ondersteunen en versterken, een oproep gepubliceerd voor Europese co-creatie en coproductie. De doelstelling van deze oproep is het identificeren en ondersteunen van ten minste tien innovatieve en duurzame pilotprogramma’s voor coproductie en co-creatie voor songwriters en musici met een duidelijke Europese toegevoegde waarde. Deadline 30 maart. Een andere openstaande oproep binnen Music Moves Europe is een tender voor een studie over de gezondheid en het welzijn van muziekprofessionals. Deadline 2 februari. Creative Europe Desk

 

prijzen, sponsoring

 • Het TheaterTekstTalent Stipendium 2020 is toegekend aan Rineke Roosenboom (1989), met het plan voor de tekst Small Bangs. Roosenboom schreef voor o.a. toneelgroep ECHO, de VPRO, Orkater en Oerol. Met haar muziektheatergezelschap iona&rineke maakt ze fictief documentair theater met een combinatie van nieuwgeschreven live-muziek en teksten. De toneelschrijver ontvangt een bedrag van 12.500 euro om haar plan uit te werken tot een nieuwe theatertekst én 22.500 euro voor de uitvoering ervan. Cultuurfonds
 • De vijftiende BNG Bank Literatuurprijs is voor Willemijn van Dijk met haar roman Het wit en het purper. De prijs bestaat uit 15.000 euro en een sculptuur van Theo van Eldik. Ook genomineerd waren Tom Hofland, met Vele vreemde vormen en Niña Weijers, met Kamers Antikamers. BNG Bank
 • De dichtbundel Winterlaken van Mischa Andriessen heeft de Awater Poëzieprijs 2019 gewonnen. 27 Nederlandse en Vlaamse beroepslezers (poëziecritici, -docenten en -bloemlezers) kozen uit het poëzieaanbod van het afgelopen jaar de bundel die zij het meest waarderen. De Awater Poëzieprijs is de jaarlijkse poëzieprijs van poëzietijdschrift Awater ter waarde van € 500,- . Dat bedrag is weliswaar bescheiden, maar de symbolische waarde van de prijs is groot: ze representeert de waardering van de gezamenlijke poëziekritiek. Poëzieclub
 • Het opheffen van VPRO Boeken betekent ook het einde van de Bob den Uyl-prijs voor reisliteratuur. Een vergissing, menen oud-winnaars. NRC
 • “Met de combinaties die je aangaat, creëer je verbinding en spreek je nieuw publiek aan. Daarmee overstijgen jouw projecten de kunst, en hebben ze ook maatschappelijke betekenis.” Met deze woorden reikte Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlandse Muziekprijs uit aan Dominique Vleeshouwers. Vleeshouwers nam de prijs in ontvangst op 18 januari 2020 in het Concertgebouw in Amsterdam. Fonds Podiumkunsten
 • Judy Blank ontving het Pop Stipendium 2020 van het Cultuurfonds in ontvangst tijdens Eurosonic Noorderslag. Aan het Pop Stipendium is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden. Met het stipendium wil het Cultuurfonds jaarlijks een veelbelovend popartiest of popband bekronen en stimuleren zich verder te ontwikkelen. De artiesten leverden een plan in en op basis daarvan heeft de jury gekeken naar het meest ambitieuze plan. Cultuurfonds
 • Floor Jansen heeft de Popprijs 2019 gewonnen. Dat is 18 januari 2020 bekendgemaakt tijdens Noorderslag. De Popprijs is de meest prestigieuze prijs voor Nederlandse popmuziek, bestaande uit een geldbedrag van 10.000 euro en een beeld van Theo Mackaay. Met Floor Jansen bekroont de jury een zangeres die al meer dan twintig jaar actief is binnen de symfonische metal, eerst bij After Forever en sinds 2012 als frontvrouw van het Finse Nightwish. De jury waardeert het dat haar muziek ‘een verbindende kracht heeft, voorbij de subcultuur’. BUMA Cultuur
 • Ieder jaar ontvangen 8 talenten een Music Moves Europe Talent Award als blijk van hun internationale succes. Daarnaast mogen ze optreden op Eurosonic Noorderslag, krijgen ze een trainingsprogramma en financieel support voor touren en promotie. Daarnaast neemt één van de zestien genomineerden de Public Choice Award mee naar huis. Naaz won de juryprijs maar óók die Public Choice Award. DutchCulture
 • Presenting Sponsor American Express en vele andere bedrijven verbinden zich als sponsor aan het Mahler Festival 2020. De sponsors dragen bij aan het toegankelijk maken van het festival voor een groot publiek. Sponsorreport
 • Rabobank Heerenveen en Museum Belvédère gaan een verbintenis aan voor drie jaar. De bank treedt gedurende deze periode op als hoofdsponsor van twee grote tentoonstellingen en wordt ook betrokken bij andere projecten. Sponsorreport

 

Kunstonderwijs

 • “Het is nog altijd heel belangrijk om die kennis van het praktische als basis te nemen voor een opleiding in de textiel.” Volgens opleidingsmanager Sacha Tournier (Saxion) is de nadruk op de basisvaardigheden de sleutel voor de overleving van de Nederlandse textielopleidingen. Scienceguide
 • Op 8 februari organiseert het Koningstheateracademie in ’s-Hertogenbosch een Open Dag. Dè kans om een goede indruk te krijgen van de opleiding en haar huidige studenten. Koningstheateracademie

 

Kunstbeoefening

 • BALK heeft in het nog prille jaar 2020 te maken met een ware toeloop: liefst 33 groepen, koren en ensembles schreven zich in de eerste twee weken van januari al in als nieuw lid van BALK. Samen vertegenwoordigen die groepen zo’n 900 zangers en zangeressen. BALK
 • Bij ‘De Vierde Wand’ van Theater ’t Ros in Knegsel heeft het publiek zóveel invloed op het verloop van de voorstelling, dat alles volledig overhoop raakt. Het stuk, dat op 31 januari in première gaat, is van de hand van de Eindhovense regisseur Martijn Bouwman, bekend van Theo Maassen en Ronald Goedemondt. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Eenzaamheid is een groeiend probleem, ook in de gemeente Heusden. Het Vlijmens Spektakel richt zich daarom op dit thema. De organisatie van de tweejaarlijkse theatervoorstelling zoekt actief naar vrijwilligers. Brabants Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Heleen Boeken (27) is beeldend kunstenaar. Sinds een jaar werkt ze ook als Perronista bij Perron 07 in Den Haag. Deze alternatieve kinderopvang maakt gebruik van een eigen pedagogiek en stimuleert kinderen van 0 tot 4 jaar hun creativiteit te ontwikkelen. Hoe is het om als beginnend kunstenaar vanuit een onderzoekende houding met jonge kinderen te werken? En waarom doet ze dit werk eigenlijk? Culturele Vacatures
 • Uitleggen hoe belangrijk lezen is? Zo werkt gedragsverandering niet. Zet het snelle systeem in het menselijke brein in werking. Presenteer lezen ‘east’. En help jongeren afkicken van hun 24/7-aansluiting op internet. Dat – en meer – zijn de tactieken om mensen aan het lezen te krijgen, hielden de sprekers op het jaarlijkse seminar van KVB Boekwerk op 17 januari voor. Ter introductie onderstreepte Jurriaan Rammeloo, programmaleider van KVB Boekwerk, de urgentie. Daarna presenteerden een aantal sprekers hun strategieën. KVB Boekwerk, Cultureel Persbureau
 • Het is slecht gesteld met de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen. Dat komt volgens Stichting De Schoolschrijver doordat er op de basisschool vooral aandacht is voor die saaie d’s en t’s. Schoolschrijvers laten zien dat lezen en taal ook leuk kunnen zijn. De Volkskrant
 • Op 22 januari zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan met Het Nationale Voorleesontbijt van H.K.H. Prinses Laurentien. Bekende en onbekende Nederlanders lezen een week lang voor bij bibliotheken, basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven door het hele land. CPNB
 • De tijd dat cultuuronderwijs in het verdomhoekje zat, genegeerd en geminacht, is voorbij. Net als sport wordt kunst & cultuur tegenwoordig serieus genomen als schoolvak door de basisscholen in Moerdijk. BN – De Stem, inlog vereist
 • Leerlingen van groep 7A op OBS ’t Hout in Helmond gaan als eerste aan de slag mag met het project ‘Blik op de wereld’. Dat doen de leerlingen, net als hun leeftijdsgenoten op alle andere Helmondse openbare basisscholen, ter voorbereiding op de tentoonstelling van World Press Photo. Die komt in maart naar De Cacaofabriek. Eindhovens Dagblad
 • Dansgroep In10ce is na een pauze van 7,5 jaar teruggekeerd op het oude nest: bij de Nieuwe Nobelaer. Danstalent uit de regio kan zich bij de performancegroep verder ontwikkelen. BN – De Stem, inlog vereist
 • De Noordmannen dragen al drie jaar vol passie hun boodschap uit: in Tilburg-Noord gebeuren ook veel mooie dingen. Ze organiseren ze meerdere keren per jaar iets voor de wijk, zoals straattheater, concerten, een kerstontbijt en een nieuwjaarsreceptie. Brabants Dagblad
 • ZonMw heeft een ontwikkelagenda opgesteld om praktijk, onderzoek en beleid op het gebied van kunst- en cultuur in de zorgsector verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn de te hanteren onderzoeksmethoden om recht te doen aan zowel kunst en cultuur als zorg en ondersteuning, eigenaarschap van alle betrokkenen, co-creatie bij de ontwikkeling van kunst- en cultuurinitiatieven en aansluiten bij ontwikkelingen in de langdurige zorg. ZonMW , ZonMW
 • Een dancefestival zoals alle anderen. Dat is het Laarbeekse Special Starz festival voor mensen met een beperking. Maar wel met wat aanpassingen, zoals een lager muziekvolume, minder flikkerende lichten en rolstoeltoegankelijke toiletten. Eindhovens Dagblad

 

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Hoe ziet op cultureel gebied het ‘rauwe’ randje van ’s-Hertogenbosch anno 2020 eruit? De derde editie van het Rauwkost Festival geeft daar op 31 januari en 1 februari acht verschillende locaties op en rondom de Tramkade een pasklaar antwoord op. Muziek, beeldende kunst en feestjes, maar dan alles behalve mainstream. Brabants Dagblad

 

architectuur en vormgeving

 • Op 16 januari is in Rotterdam het tijdelijke holocaustmonument Levenslicht onthuld. Het kunstwerk, dat is ontworpen door Studio Roosegaarde, bestaat uit 104.000 lichtgevende stenen die herinneren aan de Nederlandse slachtoffers van de holocaust. Een dag later werd het weer afgebroken en opgesplitst. De 104.000 lichtgevende stenen verhuizen naar 170 gemeenten in het land. Daar is het kunstwerk van Daan Roosegaarde, in een kleinere versie, tussen 22 januari en 2 februari opnieuw te zien. Daaronder zijn Eindhoven en Oss en nog negen Brabantse gemeenten. Architectenweb , Omroep Brabant
 • Een goed ontworpen plein is niet alleen een ontmoetingsplek, maar ook een plek van zien en gezien worden. Deze eigenschappen dragen bij aan de sociale cohesie van een buurt. De sociale functie is echter niet vanzelfsprekend en sterk afhankelijk van het ontwerp. Magazine Mooie Pleinen formuleerde samen met architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters 3 ontwerpprincipes om pleinen socialer te maken. Stadszaken
 • Gebieden rondom steden worden vaak met een vies gezicht aangeduid als ‘urban sprawl’. Maar juist in deze tussengebieden kunnen we veel van onze duurzaamheiddoelstellingen verwezenlijken, zegt promovendus Alexander Wandl. We moeten ze alleen beter leren plannen. Gebiedsontwikkeling.nu

 

beeldende kunst

 • Op 21 januari gaf artistiek directeur Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, samen met zijn curatorenteam en enkele kunstenaars inzicht in de plannen voor de komende editie van Sonsbeek, Nederlands grootste buitententoonstelling die in juni opent. ‘Sonsbeek belooft ethiek en esthetiek in balans te brengen, met veel aandacht voor stemmen en visies die in Arnhem nog maar weinig gehoord zijn’, zo besluit Domeniek Ruyters zijn verslag. Metropolis M
 • Het was eigenlijk een gewone onderhoudsklus voor het Strijps Bultje in Eindhoven. Maar dankzij studenten van het SintLucas en buurtbewoners sieren zestig hand-portretten straks de pilaren onder het viaduct bij Strijp-S. Graffitikunstenaar Niels Bakkerus leidde het studentenproject. Eindhovens Dagblad

 

film en av

 • In dit tijdperk van razernij bestaat grote behoefte aan een gesprek over cultuur en media, schrijft Dan Hassler-Forest. Maar de ironie is dat de gedeelde ervaring waarover dat gesprek zou kunnen gaan juist aan het verdwijnen is: zelfs Disney, van oudsher hofleverancier voor de mainstreamcultuur, trekt zich terug op streaming-kanaal Disney+. Filmkrant
 • Er werd wat afgedanst in films in 2019. Opvallend vaak werden dansmomenten gebruikt om verhoudingen te schetsen, de thematiek van een film te onderstrepen of de ontwikkeling van een personage weer te geven. Filmkrant
 • De eerste Rutger Hauer Award is toegekend aan Paul Verhoeven. Op 19 januari in Eye Filmmuseum reikte Ineke Hauer-ten Cate (de weduwe van Rutger Hauer) de prijs uit aan Monique van de Ven, die namens de regisseur de award in ontvangst nam. Tijdens de 7e editie van Shortcutz Amsterdam werden vele prijzen uitgereikt. School’s Out was de grote winnaar. De film van Jamille van Wijngaarden kreeg de onderscheidingen voor beste film, beste actrice en beste scenario. Tevens won School’s Out de publieksprijs. Nederlands Filmfestival

 

letteren

 • IBBY International maakte vandaag de shortlist bekend voor de Hans Christian Andersen Awards 2020 – ’s werelds meest prestigieuze prijs voor schrijvers en illustratoren van kinder- en jeugdliteratuur. De Vlaamse schrijver Bart Moeyaert en de Nederlandse illustrator Sylvia Weve behoren tot de genomineerden. IBBY
 • Drie dichters maken kans om de nieuwe Stadsdichter van Eindhoven te worden. Op 30 januari geeft de huidige stadsdichter het stokje door. Een jury heeft uit negentien inzendingen twee genomineerden gekozen: Iris Penning en Linde ten Broek. Dit jaar heeft de jury ook besloten een wildcard te geven aan Stokely Dichtman. Studio040

 

muziek

 • Het Orpheus Instituut in Gent verwerft de prestigieuze bibliotheek van Ton Koopman. De focus van de collectie is de 17de- en 18de-eeuwse muziek, haar culturele context en uitvoeringspraktijk. De nieuwe onderzoeksgroep ‘Resounding Libraries’ zal projecten ontwikkelen rond de collectie. Orpheus Instituut
 • Het Koninklijk Concertgebouworkest is een campagne gestart met de titel ‘Waar luister jij naar?’ Doel is om het draagvlak voor klassieke muziek te verbreden. Onderzoek toont aan dat daar grote behoefte aan is, aldus het orkest. Eén op de drie Nederlanders wil wel luisteren naar klassieke muziek, maar weet niet goed waar te beginnen. Op de website waarluisterjijnaar.nl kunnen geïnteresseerden zelf aangeven waar zij muzikaal behoefte aan hebben, waarna zij een persoonlijk luisteradvies krijgen dat is samengesteld door musici van het Concertgebouworkest. Waar luister jij naar
 • Mumu, de prachtige feelgood compositie van trompettist Eric Vloeimans, is nu bij Ferskaat Music Publications beschikbaar in een arrangement voor harmonie, fanfare en brassband. Klankwijzer

 

 

Brabantse makers

 • Net buiten de bebouwde kom van Prinsenbeek heeft basvanderhorst Architects & Engineers een oude boerderij getransformeerd tot eigentijds woonhuis. Met een transparante uitbouw, onder een vrijgevormd dak, is de boerderij geopend naar het omliggende bos. Architectenweb
 • Beeldend kunstenaar Suzanne Jongmans maakte naam met verstilde, op oude schilderkunst geïnspireerde portretfoto’s waarbij de kleding door haar zelf werd gemaakt van verpakkingsmaterialen. In een onlangs verschenen fotoboek legt zij uit hoe ze enkele jaren geleden een andere richting opging. Deze prachtige uitgave geeft in woord en vooral in beeld een goed overzicht van haar oeuvre tot nu toe. Brabant Cultureel
 • De kunst legt het vaak af tegen de dwingende ruimte van de Wiebenga silo’s in Veghel. Maar af en toe is er een kunstenaar die de ruimte naar zijn hand weet te zetten. Frans Beerens doet het met zijn ‘materiële fotobeelden’. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Maarten van der Put – bekend als theatermaker van United Cowboys – laat bij Galerie Pennings in Eindhoven zo’n zestig foto’s zien die hij de voorbije vier jaar heeft gemaakt. Gelaagde foto’s zijn het, die zich laten lezen als schilderijen. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • ‘Dikke. Pret. Bonanza’ van Jos Creusen is een semi-autobiografische sleutelroman. In de ik-persoon voert Creusen zichzelf ten tonele als een ‘uitverkoren plebejerjongetje’, dat zich door zijn talenknobbel wist te ontworstelen aan zijn ‘arbeideristische komaf’. Het debuut van de 63-jarige telt 530 bladzijden, met zijn geboortedorp Moergestel als voornaamste decor. Brabants Dagblad
 • Crash Bottom is een muzikale en visuele trip van audiovisueel kunstenaar Merijn Bisschops en sopraan Rianne Wilbers waarin concert en speelfilm samenvloeien. Een voorstelling waarin beiden zich helemaal bloot geven. Want daar gaat het om. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Pas op zijn dertigste ontdekte Marcel dat hij een uitstekende operazanger is. De Tilburgse bariton Marcel van Dieren (51) staat 23 januari in de Concertzaal in Tilburg met ‘The Epic of Gilgamesh’. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Als tiener gold gitarist Jimmy Rosenberg als de grootste belofte van de gipsy jazz, de enige die Django Reinhardt kon opvolgen. Hij kon de druk niet aan en raakte verslaafd. Nu is hij op de weg terug. Voor zijn eerste grote optreden in elf jaar in het BIM huis repeteert hij met een bouwvakkersradio. NRC, Eindhovens Dagblad
 • Rockband Mr. Moto uit Veldhoven lanceert Good Times, hun tweede album. Eindhovens Dagblad
 • De band Memphis Maniacs en het kamerorkest Kamerata Zuid wisten de Concertzaal in Tilburg in 2019 tweemaal uit te verkopen. In hun ‘Clashup’ mixten de popmuzikanten en klassieke musici bekende hit: pop, rock, dance, disco met de klassieke klanken van Vivaldi en Mozart. Ze gaan dit voorjaar op een tour langs Nederlandse zalen. Brabants Dagblad
 • Sterven doen we allemaal, en toch denken veel mensen er liever niet over na. Eva Line de Boer gaat daar dwars tegenin door een collage van bestaande afscheidsspeeches te ensceneren. Rust zacht Billy daagt uit om juist wel stil te staan bij de dood en rouwverwerking. En dat levert een interessant resultaat op. Het omgaan met verlies blijkt niet alleen maar verdrietig te zijn, maar ook absurdistisch, knullig en ontroerend. En productie van HZT. Theaterkrant
 • Het plan begon bescheiden maar werd steeds groter. Eerst zou het groepje acteurs bij Het Zuidelijk Toneel een voorstelling maken rondom ‘achttien’, de leeftijd waarop jeugdige vluchtelingen die tot dan toe ‘rustig’ in Nederland konden verblijven, zich verzekerd moeten hebben van een verblijfsvergunning. Maar de vier spelers, allen ook actief als vrijwilliger of sociaal werker, wilden meer met Achttien: ze wilden de migratieproblematiek in kaart brengen. Té ambitieus volgens de Volkskrant. Persoonlijke verhalen vinden moeizaam hun plek, schrijft het NRC. De Volkskrant , NRC , Theaterkrant

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie