Trends & Ontwikkelingen 24 oktober 2017

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport `Pas de deux? Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning’. Het
  rapport geeft inzicht in de relatie tussen ruimtelijke patronen, cultureel aanbod en concurrentiekracht. Cultureel stimuleringsbeleid zal, om effect te sorteren, breder moeten zijn dan alleen gericht op fysieke voorzieningen en programma. Alleen een bredere inbedding, met relaties naar onderwijsinstellingen en (clusters van) creatieve bedrijven, met aantrekkelijke stedenbouwkundige structuren en bijvoorbeeld plekken voor jonge makers om te oefenen en om zichzelf te presenteren, zal leiden tot versterking van het cultureel klimaat. Rijksoverheid , Rijksoverheid
 • Het kunstbeleid van de overheid zoals gaat volledig voorbij aan de bijzondere economische omstandigheden in deze sector, stelt Pim van Klink. Zijn adviezen aan een nieuwe cultuurminister: Ontdoe het kunstbeleid van dit deskundigenoordeel; subsidie moet verdeeld worden op basis van objectieve criteria die rekening houden met de uitzonderlijke marktomstandigheden. Maak serieus werk van kunstenaarsbeleid waardoor er gelijke kansen ontstaan voor kunstenaars om hun eigen carrière te financieren. De Volkskrant
 • De tweede minister van Onderwijs in het nieuwe kabinet Rutte, Ingrid van Engelshoven (D’66) is belast ‘met het hoger onderwijs, cultuur, wetenschap en emancipatie’. Theaterkrant , Erfgoedstem
 • De Akademie van Kunsten is verheugd over de stapsgewijze verhoging van het budget voor de kunsten in de komende kabinetsperiode. Het kabinet onderkent hiermee de fundamentele waarde en kracht van de kunsten. De Akademie is bezorgd over de slechte inkomenspositie van kunstenaars en de BTW verhoging, maar blij met de aandacht voor talentontwikkeling en cultuureducatie. De weinig tot de verbeelding sprekende adviezen, om de jonge Nederlanders meer cultureel besef bij te brengen, worden niet gewaardeerd. Akademie van Kunsten
 • Verplicht bezoek aan het Rijksmuseum. Een ‘dwangbuisbelevenis’ van ons erfgoed, meent Pascal Cuijpers. Musea worden door het kabinet misbruikt voor de Nationale Identiteit, meent Ko van ’t Hek. Het Parool , Trouw
 • “Na een periode van bezuiniging en consolidatie, wordt er eindelijk weer geïnvesteerd in cultuur. Dat valt te lezen in het nieuwe regeerakkoord. Maar, wordt er wel écht geïnvesteerd? Want tegenover het extra budget voor cultuur staat ook een verhoging van het btw-tarief. En die focus op ‘Nederlandse’ identiteit? Zorgt dat niet juist voor vervreemding?” Roy Cremers van crowfundingplatform Voordekunst over het regeerakkoord. De Dikke Blauwe
 • De Eerste Kamer heeft 10 oktober gedebatteerd over een initiatiefvoorstel uit 2008 om woekerwinsten met de doorverkoop van toegangskaarten voor evenementen aan banden te leggen. Er waren forse twijfels over de juridische en praktische haalbaarheid van het wetsvoorstel en over de omvang van het probleem. De sector moet de problemen zelf aanpakken, vinden enkele senatoren. Andere senatoren vinden dat er met het voorstel een einde gemaakt kan worden aan ongewenste praktijken van doorverkoop en prijsopdrijving. Stemming 24 oktober. De Eerste Kamer
 • De Nationale Energieverkenning 2017 die 19 oktober verscheen, onderstreept het belang van regionale samenwerkingsverbanden van decentrale overheden als het gaat om het halen van de energie- en klimaatdoelen. Deze conclusie sluit aan bij de gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ die provincies, gemeenten en waterschappen onlangs hebben aangeboden aan het toekomstige kabinet. IPO
 • Succesvolle transitie van winkelgebieden of het verminderen van het aantal vierkante meters. De afgelopen tijd zijn over de aanpak van winkelgebieden twee relevante publicaties verschenen van De Nederlandse Raad Winkelcentra.(NRW). VNG
 • De toekomst van plattelandsgebieden leeft binnen het Congres van Lokale en Regionale Overheden. Dat werd duidelijk tijdens het debat over dit onderwerp dat plaatsvond tijdens de 33e zitting van het Congres. VNG
 • De gemeente Amsterdam wil eventueel het onderzoek naar de haalbaarheid van een slavernijmuseum steunen met een subsidie van honderdduizend euro. GroenLinks raadslid Simion Blom noemt dit “een belangrijke stap”, zijn partij diende afgelopen zomer samen met de SP en PvdA een voorstel in bij het Amsterdamse college om de mogelijkheid voor een nationaal slavernijmuseum in de hoofdstad op te richten. Museum Actueel
 • Werken met data roept steeds vaker en luider vragen op over ethisch gebruik, transparantie, privacy, verantwoording, eigendom en beheersbaarheid. Innovatiestad Amsterdam wil een voortrekkersrol vervullen in het aanvaardbaar inzetten van data en technologie. De Amsterdam Economic Board, gemeente Amsterdam en Waag Society roepen alle digitale stad partners op om het manifest ‘Tada – Duidelijk over data’ te ondertekenen, en om concrete maatregelen te nemen en deze ook te delen voor verantwoorde omgang met data. Hiermee versnelt de ontwikkeling naar een ‘verantwoorde digitale stad’. Waag
 • In de strijd om de titel ‘Kunststad van het jaar’ zijn tien steden genomineerd. Deze verkiezing onderstreept de waarde van beeldende kunst in de samenleving en eert de steden die dit niet alleen onderkennen maar ook tot uitdrukking brengen. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Nationale Kunstweek van 4 tot 12 november. Museum Actueel
 • De nieuwe Haagse Popnota staat dat er de komende jaren nieuwe poppodia en evenementen moeten komen, net als een platform voor ‘Urban Arts’ en meer ruimte voor talentontwikkeling. De binnenstad moet nog aantrekkelijker worden met bijvoorbeeld festivals en de vestiging van creatievelingen en muziekbedrijfjes. Algemeen Dagblad
 • Frankrijk wil belasting gaan heffen op Youtube, Netflix en Vimeo. Eerdere pogingen, in 2010, mislukten. De wetgeving moet ook nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Fortune

 

noord-brabant

 • Volgens de philharmonie zuidnederland overziet de provincie Noord- Brabant de gevolgen niet van het besluit te korten op de subsidie. Een orkest is een organisch geheel waarbij het vanwege verregaande specialisaties moeilijk is om in te krimpen. Dat betoogde Stefan Rosu van het orkest voor de hoor- en adviescommissie juridische zaken op het Provinciehuis. Brabants Dagblad
 • philharmonie zuidnederland verdient een betere behandeling, schrijven Marcel Deryckere en
 • Patricia Brunklaus, beide lid van Provinciale Staten Noord-Brabant, voor het CDA en GroenLinks. philharmonie zuidnederland
 • Zo’n 39 locaties in Noord-Brabant staan vanaf 30 oktober officieel te boek als Van Gogh Monument. Negen gemeenten, drie erfgoedorganisaties, de provincie Noord-Brabant en Stichting Van Gogh Brabant ondertekenen op die datum het Convenant Van Gogh Monumenten. Van Gogh Brabant, Omroep Brabant
 • ‘Kunst & cultuur’ als troef voor toerisme in Noord-Brabant. ABN-AMRO
 • Hoe ga je als gemeente om met initiatieven die je niet zelf hebt geïnitieerd? Hoe kan je een omgevingsvisie zo maken dat je uitnodigt tot initiatief van burgers? En hoe ga je om met het spanningsveld tussen het maken van een visie voor de lange termijn en het bieden van ruimte aan die initiatieven? Op 15 november organiseert Architectuur Lokaal hierover een gesprek in Tilburg, met o.m. de gemeenten Tilburg en Oisterwijk en de adviseurs ruimtelijke kwaliteit van de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Architectuur Lokaal
 • VIBE: Virtual Humans in the Brabant Economy is het eerste project van Mind Labs. Er start een proef met verpleegkundigen die coaching krijgen van virtual reality-trainers, computers die als mensen denken en praten. De proef wordt gedaan in ziekenhuizen in Breda en Veldhoven. De financiering van het project komt van de Europese Unie, OP Zuid, het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord Brabant en de gemeente Tilburg. BN – De Stem , Mind Labs

 

grote brabantse gemeenten

 • De Poolse minister van Cultuur en Nationaal Erfgoed Jaroslaw Sellin heeft toegezegd dat Polen gaat helpen bij de inrichting van het Generaal Maczek Memorial in Breda. BN – De Stem
 • De afgelopen jaren heeft Stichting Carat zich laten gelden met een omvangrijk project waarin elke Helmondse stadswijk een beeldend kunstwerk kreeg. Voor de komende drie jaar gaat de gedachte uit naar zogeheten ‘murals’, kunstuitingen op muren die zich onderscheiden van graffiti doordat ze harmonieus aansluiten bij de (architectuur van de) omgeving. De eerste mural moet in het voorjaar van 2018 verschijnen. Eindhovens Dagblad
 • ,Sloop het niet, daar krijg je spijt van!” Die oproep over het Renova-pand richt Jan Bogers, voormalig stadsgids en bestuurslid van Heemkundekring Tilborch, aan het gemeentebestuur van Tilburg. Het garagepand aan de Ringbaan Oost is in 1953 door Jos. Bedaux voor Opeldealer Ed Lepelaars. Brabants Dagblad
 • Het ‘blauwe gebouw’, het voormalige kantoorpand van de Sociale Dienst in Tilburg, is het behouden waard. De erfgoedvereniging Bond Heemschut dringt daar op aan. Brabants Dagblad
 • BANK15 presenteert in samenwerking met de Gemeente Tilburg de Creators Movement tijdens Affordable Art Fair. Samen investeren zij in de toekomst van de stad en haar nieuwe makers. Vier verschillende Tilburgse kunstenaars verenigen zich en combineren hun stijlen tijdens een live art performance op de beurs in Amsterdam. Daarnaast exposeren zij hun werk. Tilburg.com

 

overige brabantse gemeenten

 • Politiek Bergen op Zoom drong er in maart per motie op aan de bouw van tiny houses te stimuleren. Wethouder Patrick van der Velden doet wat hij kan, maar het valt nog niet mee om tiny houses van de grond te krijgen. ‘Tiny houses zijn hip, maar de praktijk is weerbarstig’, meldt het Bergse college van B en W aan de Bergse gemeenteraad. BN-De Stem
 • Het Anton van Duinkerkenpark als zichtbare proeftuin van de Bergse ambities rond biobased economy. Dat idee spreekt wethouder Patrick van der Velden van Bergen op Zoom zeer aan. Aanleiding is een plan van studenten van HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch om een educatieve route over biobased economy aan te leggen in het stadspark. BN – De Stem
 • Op basis van een ontwerp dat gereed ligt, gaat volgende week het aanbestedingstraject voor de bouw van De Nieuwe Nobelaer van start. De gemeente Etten-Leur rekent op veel reacties. Het plan is dat er uit de binnenstromende aanmeldingen acht partijen worden geselecteerd die doorgaan naar een ‘tweede ronde’. Na bestudering van de 8 uitgebreide offertes volgt er opnieuw een schifting. BN – De Stem
 • De muurschildering in een fietstunnel in Etten-Leur wordt nooit afgemaakt nu blijkt dat de verf niet goed hecht. Maar samen met de kunstenaars bekijkt de gemeente hoe een blijvende impressie gemaakt kan worden van het beeldmateriaal dat tot op heden is gemaakt. BN – De Stem
 • Gesprek met kunstenaar Benjamin Scheltema, die onlangs de Roosendaalse Cultuurprijs won, over de strijd om Roosendaal weg te slepen uit ‘de culturele Bermudadriehoek’. BN – De Stem
 • De molen van Aerden in Nispen, die in maart is stilgelegd, blijft voorlopig op slot. De eigenaar gemeente Roosendaal heeft nog geen offerte voor de reparatie ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. BN – De Stem
 • Een onderzoek wordt gestart om de activiteiten van dorpshuis De Geerhoek te verplaatsen naar de Lambertuskerk in Wouw. De kerk moet daarvoor verbouwd worden tot multifunctioneel centrum. BN – De Stem
 • De gemeente Veldhoven gaat op zoek naar een alternatief voor festival Cult & Tumult dat vanwege financiële problemen stopt. Het college van B en W heeft dat besproken naar aanleiding van het besluit van de organisatie om na 21 jaar de stekker uit het evenement te trekken. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Ondanks een nog lopende rechtszaak gaat de gemeente Waalwijk verder met de ontwikkeling van een nieuw schoenenmuseum in het centrum van de stad. Binnen twee maanden moet het concept Museum-plus inclusief businessplan klaar zijn, zodat de gemeenteraad er nog deze raadsperiode een klap op kan geven. Brabants Dagblad
 • Een nieuwe hal op het RWB-terrein is voor de amateurtheatergroepen een mooi vooruitzicht. Het is alleen nog wachten op een besluit van de gemeente Waalwijk. Brabants Dagblad
 • Hoe kan de gemeente Zundert aan de ene kant zwart-op-wit in een convenant gaan beloven om al het erfgoed te beschermen dat doet herinneren aan Vincent van Gogh, om aan de andere kant in te stemmen met de bouw van een appartementencomplex aan de Elisabethstraat? Het appartementencomplex aan de Elisabethstraat staat straks precies tussen de tuin van Van Gogh en het Van Goghplein, waar onder meer de Van Goghkerk staat. Historische grond dus, vinden de tegenstanders. BN – De Stem

Cultureel Ondernemerschap

 • Drie jaar na de invoering van de Governance Code Cultuur blijkt volgens een recent onderzoek van de Stichting Cultuur+Ondernemen bij veel cultuurinstellingen matig gesteld is met de transparantie. De stichting, die verantwoordelijk is voor het opstellen en bewaken van de code, heeft honderd culturele instellingen onderzocht. In Onderzoek Governance Code Cultuur 2017 wordt geconcludeerd dat veel instellingen tekortschieten als het gaat om het transparant verantwoorden van hun beleid. Vooral de geringe aandacht voor het ‘risicomanagement’ en het uitvoeren van zelfevaluaties wordt zorgelijk genoemd. Cultuur + Ondernemen , NRC, inlog vereist
 • Het nieuwe kabinet Rutte zet een streep door de gehekelde wet DBA. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe wet die zzp’ers en opdrachtgevers zekerheid moet geven of er wel of geen sprake is van een dienstverband. ZZPservicedesk
 • In november organiseert de Kunstenbond in samenwerking met lokale partners evenementen rondom creatief ondernemerschap voor (aankomende) professionals uit de sector. Er is ruimte om een persoonlijke vraag te stellen tijdens een speeddate met specialisten of aan te sluiten een State of the Art avondsessie. Kunstenbond
 • De Kunstenbond is een poll gestart om te inventariseren in hoeverre leden te maken hebben met seksueel geweld of intimidatie op de werkvloer. De vakbond voor creatieve zzp’ers en werknemers reageert daarmee op de vele onthullingen die afgelopen dagen op social media verschenen onder de hashtag #MeToo. Theaterkrant
 • In de nieuwe interviewrubriek ‘Leiderschap is..’ gaan leiders uit de cultuurwereld in op de belangrijkste beslissingen die zij namen. Deze keer staat in het teken van ‘Leiderschap is.. pijnlijke beslissingen nemen’ met Maritska Witte, adjunct-directeur bij hedendaags dansgezelschap ICK Amsterdam. LinC
 • Gesprek met Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk van Atelier NL, ze zijn uitgeroepen tot ambassadeurs van de Dutch Design Week, over internationaal werken. DutchCulture
 • Zeven designtalenten presenteren tijdens de Dutch Design Week hun visie en prototypes. Dit gebeurt in het kader van het programma Smart Design to Market. Een leer- en netwerktraject voor talentvolle ontwerpers, aangeboden door bedrijven uit de Brainport-regio, onder aanvoering van ASML. Marleen van Bergeijk wint de ASML Smart Makers Award voor meest veelbelovende ontwerper. e52.nl , Smartdesigntomarkett , e52.nl
 • Nederlandse musea maken met exposities kans op één van de Global Fine Art Awards (GFAA), die op 8 maart 2018 worden uitgereikt op een gala in New York. Er zijn 85 genomineerden in verschillende categorieën. Museumvereniging
 • Beatrix Ruf is opgestapt op als directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Onvermelde nevenfuncties en belangenverstrengeling zouden haar integriteit als museumdirecteur hebben geschonden. In een verklaring vanwege haar afscheid gaf ze aan het belang van het museum voorop te stellen. Wat is de toekomst van het Stedelijk Museum in Amsterdam? Analyses en reacties. Stedelijk Museum , NRC, inlog vereist , Metropolis M , Cultureel Persbureau , De Volkskrant , Trouw
 • De gemeente Amsterdam wil snel opheldering over de nevenactiviteiten van Ruf. Haar vertrek noemt wethouder Ollongren „een verstandig besluit”. De gemeente heeft de reguliere bestuurscontrole van het Stedelijk Museum opgeschroefd. NRC , inlog vereist
 • Drie topjuristen zijn door het Stedelijk Museum Amsterdam aangewezen om de inhoud en de uitvoering van de afspraken tussen de opgestapte directeur Beatrix Ruf en de Raad van Toezicht te onderzoeken. NRC , inlog vereist
 • “Ruf hoort bij een kunstwereld die een ingrijpende transformatie ondergaat, enerzijds omdat zij een pleisterplaats is geworden van nieuwe rijken die zich graag met kunst afficheren, anderzijds door een overheid die zich steeds meer terugtrekt.” Olav Velthuis, hoogleraar sociologie UvA, over de affaire Ruf. ‘Het is tijd voor een fundamenteel debat: weten we wel echt zeker dat die mecenas zo zaligmakend is voor het publieke museum, en dat ook de nieuwe directeur dus goed moet zijn in het verbinden van markt, de verzamelaar en museum?’ De Volkskrant
 • Het terugtreden van Ruf kan gezien worden als een crash die uit een stuurloos systeem voortvloeit, schrijft Egbert Dommering in zijn blog. ‘De stuurloze positie en het gebrek aan besluitkracht van de Raad van Toezicht van het museum bij dit terugtreden is daar onderdeel van. Die heeft namelijk maximale (deels vermijdbare) schade aan de internationale reputatie en de toekomstige exploitatie van het museum toegebracht. Welk systeem is er precies gecrasht? Het systeem van ‘privatisering’ van musea. In plaats van ‘privatisering’ zou je dit beter de-legitimering en uitkleding van het Nederlandse cultuurbeleid ten aanzien van musea kunnen noemen.’ Egbert Dommering
 • Wat betreft de toekomst van het Amsterdamse Stedelijk Museum pleit Robbert Roos voor een tweede ruimte voor hedendaagse kunst naast het Stedelijk, zoals in andere grote Europese steden. Want de uitdaging voor het Stedelijk Museum is dat het museum inmiddels ‘alles’ moet zijn: een plek voor zowel de klassieken als de mid-career-kunstenaars als de avant-garde. NRC
 • Vanaf 28 oktober tot en met 12 november vindt er in het Groninger Museum een pilot plaats met studieplekken voor studenten van Hanzehogeschool Groningen. Vijftig studenten kunnen dan hun toevlucht nemen in de Job Lounge van het museum, hopelijk een stimulerende ruimte om te leren voor de aankomende tentamens. Museum Actueel
 • Striptekenaar Marc Scherbateyev heeft een rechtszaak tegen curator Laurens Prickarts van het failliete museum Strips! in Rotterdam verloren. Hij wilde geen 75 euro betalen om zijn eigen werk dat hij in bruikleen had gegeven terug te krijgen, nu moet hij alsnog 75 euro plus de proceskosten betalen. Museum Actueel
 • Internationaal coproduceren wordt makkelijker. De Council of Europe Convention on Cinematographic Coproduction (revised) die op 30 januari 2017 tijdens het IFFR door minister Bussemaker werd ondertekend treedt voor Nederland op 1 december 2017 in werking. Een groot pluspunt is dat de film als nationaal kan worden erkend in alle deelnemende landen zodat er op verschillende plekken gebruik kan worden gemaakt van stimulerings- en steunmaatregelen zoals de Nederlandse cash rebate. Bovendien geldt het verdrag niet alleen voor samenwerking met Europese landen. Filmfonds
 • Waar vindt de groei in filmvertoning in Nederland plaats en wat betekent dat voor de culturele beleving in de provincie? Op die twee vragen hoopt het kleine symposium Film in de regio een antwoord te geven. Het symposium vond 19 oktober plaats in Filmhuis Hengelo. Holland Film Nieuws
 • In samenwerking met de VR Days publiceert Creative Europe Desk NL binnenkort een online VR/AR catalogus, die instanties die zich bezighouden met of op het snijvlak van VR/AR in beeld brengt. In deze snelgroeiende markt is behoefte aan een duidelijk mapping. Creative Europe Desk
 • Er zit schot in de mogelijke overname van Atlas Contact door directeur Mizzi van der Pluijm. VBK zal 24 oktober aan Van der Pluijm en een schrijversdelegatie bekendmaken welk bedrag het verlangt voor de overname. Dat laat VBK-directeur Wiet de Bruijn de auteurs van Atlas Contact per brief weten. Als Mizzi van der Pluijm Atlas Contact ‘meeneemt’ , dan richt VBK een nieuwe literaire uitgeverij op. tzum , tzum , De Volkskrant, inlog vereist
 • Kobo en bol.com produceren samen met uitgevers exclusieve boekenseries van Nederlandse thrillerauteurs Linda Jansma en Willem Asman, die beschikbaar zullen zijn via Kobo en bol.com en in ebook-abonnement Kobo Plus. inct
 • Uit een Brits onderzoek onder 2000 Britse musici blijkt dat mensen die werkzaam zijn in de muziekindustrie drie keer vaker depressief zijn dan de gewone burger. De organisatie Help Musicians UK luidt de noodklok en pleit voor een Mental Taskforce en een 24-uurs hulpdienst voor musici. Monica Luijendijk, coach gespecialiseerd in de begeleiding van podiumkunstenaars, reageert en vergelijkt de situatie in het Verenigd Koninkrijk met Nederland. Help Musicians , Classic FM , Radio4
 • Het marktaandeel van de onafhankelijke platenmaatschappijen wereldwijd is vorig jaar gegroeid naar 38,4%, een stijging van 0,9% ten opzichte van een jaar eerder. De omzet is gestegen van 5,6 miljard dollar in 2015 naar 6 miljard (+6,9%) vorig jaar. Entertainment Business
 • Hoewel Nederland nog altijd goed verdient aan dance, is de echte groei er wel uit. Uit cijfers van Buma Cultuur en het economisch bureau van ING blijkt dat de exportwaarde van optredens van Nederlandse dj’s tussen 2010 en 2014 verdrievoudigde. Maar in 2015 daalde de exportwaarde en in 2016 was er slechts een kleine stijging. NOS
 • Het aantal georganiseerde dancefestivals zal dit jaar blijven groeien in Nederland. Dat blijkt uit de Dance Festival Monitor 2017, een periodiek onderzoek naar de Nederlandse festivalmarkt. De groei in het aantal dancefestivals nam in het derde kwartaal wel iets af. Entertainment Business , Denis Doeland
 • Met de track Constellations heeft Nicky Elisabeth de dertiende editie van de producerscontest Vinylized gewonnen. Ze krijgt een vinylrelease met remixes + release via Beatport en iTunes op een zelf uit te zoeken en nog nader te bepalen label. Entertainment Business
 • Drie Nederlandse festivals zijn genomineerd voor een UK Festival Award 2017. Festival Mundial, Lowlands en Best Kept Secret Festival hebben alle drie een nominatie in de wacht gesleept in de categorie Best Overseas Festival. Entertainment Business
 • De nieuwe directeur Wim van Limpt van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra had een onderzoek laten instellen naar de vorige directie en de uitkomst was niet best. Jarenlang was er gerommeld met de boekhouding en bewust met miljoenen geschoven, om de kosten van de organisatie kunstmatig op het gewenste niveau te houden. Maar nu mailt Buma/Stemra een link van het jaarverslag 2016 naar de leden en daaruit blijkt dat er van de vermeende boekhoudfraude niets overblijft. De cijfers van 2015 hoeven niet te worden aangepast. De Volkskrant
 • De koepel podiumkunsten gaat niet door. Sinds 2016 onderzochten de drie branche organisaties in de podiumkunsten, VSCD, NAPK en VVTP, hoe ze hun onderlinge samenwerking konden intensiveren als ‘Koepel Podiumkunsten’. De verschillen van mening gaan vooral over de organisatorische uitwerking van de koepel en de vertegenwoordiging van de aangesloten organisaties daarbinnen. Daarbij staat de wens om een groot vertegenwoordigend instituut te vormen tegenover de wens om lean and mean samen te werken. Theaterkrant
 • ‘Mijn stellige overtuiging is dat er publiek is voor toneel, in iedere stad. Het is aan de schouwburgen om deze op de been te krijgen.’ aldus Hans Croiset. NRC , inlog vereist
 • De Vlaamse acteur Jappe Claes vertrekt per direct bij Het Nationale Theater. Aanleiding zijn de aanhoudende berichten in diverse media waarin Claes wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de periode dat hij als docent verbonden was aan de Amsterdamse Theaterschool (AHK). Dat hebben de directie van Het Nationale Theater en Claes ‘in onderling overleg’ besloten. Theaterkrant , De Volkskrant

Cultuurmarketing

 • Hoe trek je als cultuurmarketeer meer publiek uit je stad of regio aan? Een mogelijke strategie is volgens marketingonderzoeker Sara Oomen postcodemarketing. Door individuele wijken te onderzoeken, kun je op lokaal niveau inzicht verkrijgen in de populariteit van je culturele product. Ook is het mogelijk om met deze vorm van data-analyse potentieel nieuw publiek te benaderen. Cultuurmarketing
 • Uit een wereldwijd onderzoek van het Britse bureau MKTG blijkt dat marketeers geloven dat sponsoring tegenwoordig een essentieel onderdeel is van de marketingmix, waarmee verschillende doelstellingen kunnen worden bereikt zoals het veranderen van de merkperceptie en merkvoorkeur. Ook speelt sponsoring een steeds belangrijkere rol in de engagement van medewerkers. Sponsorreport

Financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept Nederlandse ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor een presentatie in Milaan tijdens de Salone del Mobile 2018. Deze oproep is de enige mogelijkheid om bij het fonds subsidie te ontvangen voor deelname aan dit evenement. Het voorstel kan tot en met 22 november worden ingediend. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2018 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2018 ieder vier rondes. De Deelregeling Internationalisering heeft drie rondes en de Deelregeling Vormgeving vijf. De Deelregelingen Activiteitenprogramma’s, Meerjarige programma’s en Talentontwikkeling hebben ieder één ronde. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De regeling Non-Fictie Transmedia, die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Nederlands Filmfonds organiseert, heeft zijn tweede en laatste ronde van dit jaar achter de rug. Een overzicht van de projecten die in deze ronde zijn ondersteund. Een terugblik toont hoe vanuit verschillende invalshoeken invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van de deelregeling Non-Fictie Transmedia. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 1 december opent de tentoonstelling met het werk van de vier genomineerden voor de Prix de Rome Beeldende Kunst 2017 in de Kunsthal Rotterdam. Vanaf dat moment kan iedereen kennismaken met het nieuwe werk van Melanie Bonajo, Rana Hamadeh, Saskia Noor van Imhoff en Katarina Zdjelar. De bekendmaking van de winnaar is op 15 december. Mondriaanfonds
 • De samenwerking tussen IDFA en het Nederlands Filmfonds wordt vanaf de aankomende editie van het festival uitgebreid met de Filmfonds DocLab Interactive Grant. In totaal wordt een bijdrage van € 20.000 euro toegekend aan makers voor de ontwikkeling van Nederlandse interactieve projecten. De projecten worden geselecteerd uit de projecten die deel uit maken van het IDFA DocLab 2017. Met de bijdrages worden de makers in staat gesteld de projecten gereed en presentatieklaar te maken voor IDFA DocLab 2017. Filmfonds
 • In de derde ronde van de Netherlands Film Production Incentive 2017 zijn bijdragen verleend aan 19 filmproducties voor een totaalbedrag van ruim € 2,3 miljoen. Dit genereert ruim € 10,2 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland. De bijdragen zijn verleend aan 9 speelfilms, 1 animatie en 9 documentaires, waarvan 11 internationale coproducties. Filmfonds
 • In het kader van de elfde editie van het project De Oversteek selecteerde een commissie eerder dit jaar 6 filmplannen om te ontwikkelen tot treatment. Hieruit zijn nu 4 projecten geselecteerd om een scenario te ontwikkelen. Begin volgend jaar worden uit deze 4 projecten 2 projecten geselecteerd voor een realiseringsbijdrage. Het project De Oversteek is een samenwerking tussen het Filmfonds, het NPO-fonds, VPRO, NTR en CoBO om aanstormend talent een kans te geven een artistieke speelfilm te maken. Filmfonds
 • Deadlines voor 2018 van het Nederlands Filmfonds. Filmfonds
 • Tijdens de komende editie van Cinekid (21-27 oktober 2017) worden 13 films vertoond, die ondersteund werden door Creative Europe (2014-2020) – MEDIA. Creative Europe Desk
 • Basje Boer werkt deze maanden als writer in residence aan de Van Eyk Academie in Maastricht, in het kader van Wanderlust, het programma voor talentontwikkeling van het Letterenfonds. Ze doet er onderzoek naar de vorm van het prozagedicht als schakel tussen (narratieve) literatuur en (conceptuele) beeldende kunst, de samenwerking met kunstenaars en de combinatie van tekst en beeld. Een verslag. Letterenfonds
 • Violiste Maria Milstein krijgt de Nederlandse Muziekprijs, bestemd voor jonge getalenteerde musici. De onderscheiding wordt toegekend door het Fonds Podiumkunsten. Fonds Podiumkunsten
 • De subsidieregeling Age Friendly Cultural Cities staat vanaf 1 november 2017 open voor aanvragen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie moedigt met het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ de komende jaren gemeenten aan om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren. Er zijn twee nog edities: 2018-2019 en 2019-2020 waaraan deelgenomen kan worden. Per editie doen er in principe vijf tot zeven steden mee. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Twee impulsgeldenaanvragen voor projecten cultuureducatie en – participatie zijn gehonoreerd. De Mantel der Liefde van Ilse Wolf is een interactieve, reizende tentoonstelling over mantelzorg en ouderen die 10 november 2017 zal openen op het station van Breda. Het project ‘I like school and school likes me’ van Theater Artemis en Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, waarbij een kunstenaar zijn intrek in een middelbare school neemt. Kunstbalie , Kunstbalie
 • Verschillende projecten waar Brabant C in investeert presenteren zich tijdens de DDW. Bijvoorbeeld met bijzondere exposities waar actuele thema’s centraal staan. Designlabs laten zien hoe ambacht en innovatie hand in hand gaan en resulteren in bijzondere producten. Brabant C
 • Vanaf 1 november is het weer mogelijk om geld aan te vragen via het Snelgeldfonds. Het subsidieplafond voor het Snelgeldfonds van 2017 was op 19 februari bereikt. De Stichting Cultuur Eindhoven heeft echter een extra bedrag van €13.095 vrij kunnen maken. Een subsidie, tot een maximum van €3000 kan worden aangevraagd voor activiteiten op het gebied van presentatie, onderzoek en productie door creatieve makers. Cultuur Eindhoven
 • De eerste Carat Lucas Gasselprijs, die op 22 oktober in Helmond werd uitgereikt, is toegekend aan de 22-jarige Christa te Dorsthorst, uit Lichtenvoorde, Gelderland. Haar spel van licht en ruimte, met doeken die in het juryrapport zowel kwetsbaar als krachtig worden genoemd, maakt veel indruk. Behalve de eer ontvangt ze 2000 euro. Eindhovens Dagblad
 • Ontwerper Jólan van der Wiel vertelt over zijn plannen, visie en financiële behoeftes – onder meer over de Amsterdamse Cultuurlening die hem hielp zijn tentoonstelling in het Scheepvaart Museum te verwezenlijken. Cultuur + Ondernemen
 • Een overzicht van recente Brabantse crowdfundingprojecten. mestmag
 • De Britse organisatie Nesta deed onderzoek naar matchfunding. Conclusie: matchfunding werkt als vliegwiel voor overige donateurs en zorgt voor hogere gemiddelde donaties. Nesta
 • Stichting Méér Muziek in de Klas en Samsung Nederland starten samen een landelijk project voor basisscholen dat draait om digitaal componeren. Op deze manier willen de partners zich sterk maken voor innovatief en muzikaal onderwijs en het bevorderen van creativiteit bij kinderen. De samenwerking is mede tot stand gekomen door Maatschappelijke Alliantie. DeDikkeBlauwe
 • De BankGiro Loterij heeft besloten ook de komende vijf jaar het Frans Hals Museum | De Hallen in Haarlem financieel te ondersteunen. Museum Actueel
 • ABN AMRO en Dutch Design Week hebben hun samenwerking met drie jaar verlengd tot en met de editie van 2019. Sponsorreport

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Architecten en ontwerpers moeten hun afkeer van het kopiëren van anderen achter zich laten. Een van de auteurs van het boek Copy Paste, Winy Maas van MVRDV, stelt dat de cultus van uniciteit de innovatie vertraagt. Is het niet beter om te vragen wat iemand toevoegt aan het gegeven repertoire en dat te evalueren? Het boek verkent de mogelijkheden van het kopiëren in de architectuur. Dezeen
 • Op 1 november 2017 start de Rijksbouwmeester de inschrijftermijn voor de Gouden Piramide, Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, voor het jaar 2018. Hieraan voorafgaand is er de mogelijkheid om in Utrecht, Amsterdam, Nijmegen en Arnhem projecten te bezoeken, waarvan de opdrachtgevers eerder werden bekroond. Architectuur Lokaal , Gouden Piramide
 • Als onderdeel van een nieuwe randweg om Gemert heeft BAM Infra gisteren een 3D-geprinte, voorgespannen betonnen fietsbrug geopend. Tevens heeft de bouwer een complete betonnen rotonde op zijn definitieve plaats in de randweg geschoven. De brug is deze zomer geprint met beton in het lab van de TU Eindhoven. Architectenweb
 • Een creatief bolwerk van ondernemers uit alle hoeken van de samenleving. Zo kun je de voormalige koepelgevangenis in het hartje van de stad Breda het best omschrijven. Onder de naam FutureDome worden er ruimtes verhuurd in het oude gevangeniscomplex. Omroep Brabant
 • De Stijl-experts en kunstenaars uit verschillende disciplines blikken met Jeroen Junte terug op de invloed van De Stijl op het Nederlandse makerslandschap en onze leefomgeving. Video-verslag van een avond in Pakhuis De Zwijger. Pakhuis De Zwijger
 • ‘Kunnen ontwerpers bijdragen aan een betere wereld? Jazeker. Maar niet als we dicteren hoe ze het moeten doen.’ Dezeen lanceert samen met Dutch Design Week een nieuw platform om te verkennen op welke wijze ontwerpers kunnen helpen mondiale problemen op te lossen. Het project, Good Design for a Bad World genaamd, werd geïntroduceerd met een artikel van Dezeen redacteur Marcus Fairs. Tijdens de DDW zijn er gesprekken met makers. Louise Schouwenberg, verbonden aan de Design Academy, is van mening dat de oplossingen van mondiale vraagstukken niet alleen op de schouders van ontwerpers gelegd kunnen worden. Dezeen , Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Acht ontwerpen die de wereldwijde vervuiling kunnen helpen verminderen. Acht ontwerpen die reageren op het turbulente politieke klimaat. Dezeen , Dezeen
 • “Ze willen niet wéér een stoel maken, maar iets wezenlijks toevoegen aan de samenleving “, zegt Annemartine van Kesteren, conservator Museum Boijmans van Beuningen. Sinds drie jaar is er een kentering merkbaar in de designwereld. De jongste generatie ontwerpers pakt maatschappelijke problemen aan. Trouw
 • Wassalon Boijmans is een project van social designer Manon van Hoeckel met als doel om mensen met elkaar in contact te brengen. De wassalon fungeert als een laagdrempelige ontmoetingsplek. Het project is onderdeel van de expositie Change the system. Pretwerk
 • Zes jonge ontwerpers presenteren op 22 oktober hun idee, dat maatschappelijk nut moet hebben, op het Ketelhuisplein, in het kader van de Dutch Design Week. De designers gaan in samenwerking met het HEMA-expertteam tijdens deze dag brainstormen om de beste ideeën verder te ontwikkelen. Eindhovens Dagblad
 • Op Strijp-S in Eindhoven verrijst Peoples Pavilion, een gebouw dat helemaal is gemaakt van geleend materiaal. Iedereen krijgt na afloop van de Dutch Design Week zijn bouwmaterialen precies hetzelfde terug. Het gebouw is gemaakt zonder zagen, boren, spijkeren, schroeven of lijmen. En nog 5 andere tips voor de DDW. Omroep Brabant , Omroep Brabant
 • Robot Love Ambassade, ingericht in het voormalige gebouw van V&D, tijdens het World Design Event is een initiatief van Ine Gevers en kunstcollectief Army of Love. Het is een opmaat naar een grote manifestatie in Eindhoven Evoluon tijdens de DDW in 2018. Robots worden steeds meer zichtbaar in het dagelijks leven, en beginnen meer op mensen te lijken. Vormen ze een bedreiging of een belofte? Eindhovens Dagblad , Robotlove
 • Directe relaties leggen tussen wat je voelt of ervaart en technologie die daarop reageert komt in meerdere ontwerpen terug in de expositie Manifestations. De vervagende grens tussen leven en techniek is te zien en ervaren op de expositie van BioArtLab. Te zien tijdens de DDW. Nemo Kennislink
 • Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland start in 2018 met een AmbachtenLab in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Het AmbachtenLab wil in experimenterende zin aan de innovatie van het ambacht bijdragen door samenwerking te zoeken met ambachtslieden, maatschappelijke partners, opleidingen, kunstenaars en designers om samen te werken aan een vernieuwing van het ambacht. Immaterieel Erfgoed
 • De Belgische modeontwerper Martin Margiela vestigde eind jaren tachtig de aandacht op het materiaal en het handwerk. Dat vond hij veel belangrijker dan een glamoureuze uitstraling. Hij liet bijvoorbeeld de binnenkant en alle naden zien, zodat duidelijk is hoe de kleding wordt gemaakt. Al heel vroeg was hij ook bezig met hergebruik van stoffen. We Margiela, de documentaire over het Belgische modehuis Maison Martin Margiela, beleeft op 22 oktober de wereldpremière in museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. AnotherMag
 • Het gebruik van Ankara-prints in de show van mode ontwerper Stella McCartney deed de discussie over culturele toe-eigening opnieuw oplaaien. Wordt het niet eens tijd dat we in plaats van Afrikaanse prints, Afrikaanse ontwerpers op onze catwalks vieren? I-d

 

beeldende kunst

 • In het weekend van 22 en 23 september vond het TodaysArt festival plaats. Het festival richt zich op digitale kunst, audiovisuele performances en elektronische muziek en omvat onder meer concerten, performances en discussies, verspreid over diverse locaties. Archined
 • Nucleus, de verbeelding van wetenschap – De 24e editie van de Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie staat geheel in het teken van de wetenschap. Focus

 

film en av

 • Dit jaar vindt de 30e editie van het International Documentary Film Festival plaats. Aan de Egyptische coming of age-docu Amal op 15 november de eer deze jubileumeditie te openen. Holland Film Nieuws
 • Movies that Matter lanceert tijdens de komende editie (23 t/m 31 maart 2018) een nieuw programma speciaal voor Nederlandse films: Dutch Movies Matter. Met de competitie hoopt het mensenrechtenfilmfestival films van eigen bodem een extra zetje in de rug te geven. Filmkrant
 • Down to Earth is uitgeroepen tot Beste Onderwijsfilm van 2017. Het Kind
 • De prijswinnaars van het KLIK Animation Festival. Klik
 • Locus, de tentoonstelling in Filmmuseum Eye brengt het werk van Apichatpong Weerasethakul en Cao Guimarães samen. De een brengt een poëtische meanderende blik; de ander vermengt sciencefiction, politieke conflicten en geestverschijningen tot een schimmige wereld. Metropolis M
 • Boer Johan van Rijthoven uit Casteren is de hoofdpersoon in documentaire ‘Het mysterie van de melkrobots’ van regisseur Vuk Janić. Eindhovens Dagblad
 • Het bedrijf The VR Room komt naar Breda en gaat in FutureDome, de voormalige Koepelgevangenis, drie kamers inrichten tot virtual reality (VR) ruimtes. BN – De Stem

 

muziek

 • Martin Garrix is weer uitgeroepen tot populairste dj ter wereld. Ook Brabantse dj’s staan in de lijst. DJ MAG Top 100. NU.nl , Eindhovens Dagblad

 

theater en dans

 • Het jeugdtheater van dit seizoen is ingenieus, energiek en vaak voorstelling én making-of tegelijk, volgens Annette Embrechts. De Volkskrant , inlog vereist
 • Met de korte show Not sure where this is going won Familiar Faces, een Tilburgse kwartet – de vier zijn afgestudeerd aan de Tilburgse circusopleiding – de BNG Bank Circusprijs. De jury roemde de lef van Familiair Faces, het onderlinge vertrouwen en zei uit te kijken naar nieuwe voorstellingen van het viertal. BNG Bank , Brabants Dagblad , Circusweb
 • Erik van Muiswinkel heeft nooit het gevoel gehad dat hij met cabaret iets kan veranderen. “Als je iets wilt veranderen, moet je actie voeren of politiek actief worden.” NU.nl

 

kunst in de openbare ruimte

 • Het kunstwerk ‘De Tussenstop’ in Halsteren is een ontwerp van kunstenaarsduo Polylester uit Amsterdam en vervangt een geluidsscherm, dat veel mensen een doorn in het oog was. Nu het wordt geplaatst roept het diverse meningen op. BN – De Stem

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Kirstie van Noort en Xandra van der Eijk tonen tijdens de DDW hun studie naar sterrenstof. De idee achter het project is dat de aarde een keer uitgeput raakt als het gaat om grondstoffen. Elk jaar valt er tussen de 35.000 en de 78.000 ton sterrenstof uit de lucht. Eindhovens Dagblad, Creators
 • Hannah van Luttervelt en Michèle Degen tonen tijdens de DDW een presentatie over de waarde van waarheid. Alles is te googlen en iedereen verbindt daar zijn eigen werkelijkheid aan. Ze presenteren een analoge zoekmachine. e52.nl
 • Voor de derde keer is in Aera51 een expositie van ontwerpster Ulrike Jurklies te zien. Samen met haar partners Zweko Optics, verwerker van kunststof, BIG Impact, maakt prints op groot formaat en Arla Plast, producent uit de kunststofindustrie, geeft ze je een doorkijk in zowel de letterlijke zin als de figuurlijke. Vanaf binnenkomst is ‘See Through’ een belevenis die je meeneemt door de entreehal naar boven waar transparante meubels gemaakt van restmateriaal te zien zijn. e52.nl
 • Renee Scheepers is ontwerper en onderzoeker, oprichter van Nul Zes, stadsambassadeur en nauw betrokken bij de ontwikkeling van het NRE-terrein. Tijdens DDW geeft ze een inkijkje in haar veelzijdige werkwereld. e52.nl
 • Food designer Annelies Hermsen geeft culinair advies aan klanten en bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie, horeca en cateraars. Na haar opleiding aan de Design Academy behaalde ze certificaten in de voedingsmiddelentechnologie en de opleiding ‘voeding en gezondheid’ aan de HAS Kennistransfer. Haar technische kennis kwam van pas bij een project dat ze voor het Radboud Ziekenhuis deed. Daar mocht ze gerechten ontwikkelen voor oncologie patiënten. Tijdens de DDW serveert ze bouillon getrokken van bokkenbotten. e52.nl
 • Het werk van Eindhovense ontwerpduo ThierVanDaalen en van een flink aantal collega’s wordt tijdens de DDW in een echte huiselijke setting getoond. Eindhovens Dagblad , e52.nl
 • De suggestieve sculpturen van Fleur Hulleman weten allerlei esthetische en erotische visioenen op te roepen. Haar project Porn for the Soul is te zien tijdens de DDW. I-d
 • Billie van Katwijk presenteert Ventri, prachtige handtassen, gemaakt van: koeienmagen. Gewoonlijk verdwijnen die in hondenvoer, maar Van Katwijk transformeerde die flubberende organen tot bijzonder aantrekkelijke accessoires. Dezeen
 • The New Handwriters is een project van Lotte de Raadt. Een collectie producten met als inspiratie het unieke handschrift van de kunstenaars. Daarmee hebben twintig cliënten(kunstenaars) van Lunet zorg in vier sociale werkplaatsen aan een nieuwe collectie gewerkt voor het social design label Luuxx. Deze collectie bestaat uit verschillende producten die met water te maken hebben. Bijvoorbeeld handdoeken, zwembroeken en douchegordijnen. De Raadt presenteert ook terracotta karaffen, die zijn ontworpen om mensen aan te moedigen kraanwater te drinken. e52.nl , Dezeen
 • Vormgever Yvon Zautsen presenteert tijdens de Dutch Design Week haar nieuwste project: de ‘Grasshopper’. Alle onderdelen van de kleine, lichtgewicht caravan vervaardigde ze zelf. Punt.avans
 • Twee bovenmaats stoelen van ontwerper Maarten Baas sieren de bouwlocatie van De Bakermat aan het Marconiplein in Eindhoven. Projectontwikkelaar SDK Vastgoed wil daarmee aanhaken bij de Dutch Design Week. Eindhovens Dagblad
 • Social Sculptures is een samenwerkingsverband van Martin van Cleef en Rob van Trier. Het maakt sculpturen van beton of lichtgewicht materialen die beschilderd of gemozaiekt worden. Daarbij werkt het bedrijf met mensen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. Brabants Dagblad , Social Sculptures
 • Illustratrice Stef den Ridder uit Zevenbergen haalt inspiratie uit de haar omringende natuur. BN – De Stem
 • Kunstenaarsechtpaar Dorien Melis en Johan Claassen over hoe zij werk en privé combineren. NRC, inlog vereist
 • Schilderijen van Jeroen Doorenweerd ontmoeten de Japanse avant-garde groep Gutai (1954-1972) op een expositie in ’s-Gravenhage. trendbeheer , chmkoome
 • Aandacht voor het werk van Danielle Lemaire. Werkenkunst
 • Oorlogsfotografe Marielle van Uitert exposeert haar werk in vitrines bij het Joods monument bij de Toonzaal in ’s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Interview met Harrie Verbeek, filmmaker die werkt aan de internationale speelfilm Under the Bridge, een psychologische thriller met horror- en scifi-elementen. KONKAV
 • Het is bijna een jaar geleden dat Eelco de Gooijer uit Tilburg vrijwillig een einde aan zijn leven maakte. Hij was pas 38 jaar oud, maar had enorme moeite met het leven. Documentairemaker Jesse van Venrooij heeft de laatste maanden van het leven van Eelco vastgelegd met de camera. Hij wil een documentaire maken en is nog op zoek naar geld om de film professioneel te kunnen afronden. Zijn crowdfundingproject op Cinecrowd wordt ondersteund door bkkc. Omroep Brabant, mestmag
 • Poppodium Willem Twee bestaat dertig jaar. Eendracht Films uit ’s-Hertogenbosch maakte een documentaire. Een terugblik in de tijd van een halfuur, waarin historische concertbeelden afgewisseld worden door anekdotes van oud-medewerkers. Brabants Dagblad
 • Al 22 jaar produceert het Eindhovense videofilmbedrijf Veldkamp Produkties commerciële films. Onlangs won het bedrijf een Gouden Reiger voor een videofilm over Noord-Brabant. Eindhovens Dagblad
 • Jameszoo verzorgt op 18 oktober met het Metropole Orkest in de Melkweg in Amsterdam de opening van het Amsterdam Dance Event. Gesprek met Jameszoo, de 26-jarige Bosschenaar, die de grenzen tussen (free)jazz en elektronica opzoekt, en verlegt. Trouw
 • De Osse singer-songwriter Robin Borneman staat op nummer een in de landelijke Vinyl 33, met zijn nieuwe album Folklore II – The Phantom Wail. Recent lanceerde hij dit nieuwe album voor een uitverkocht huis bij poppodium Doornroosje in Nijmegen. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Twintig jaar is JW Roy inmiddels beroepsmuzikant en onlangs verscheen zijn elfde plaat, ‘A Room Full Of Strangers’. Behalve optredend muzikant is hij ook een bedreven liedjesschrijver, voor zichzelf vaak met een autobiografische inslag. Voor anderen maakt hij teksten die bij voorkeur de uitvoerder ook op het lijf zijn geschreven. Sinds dit jaar heeft hij als schrijver ook een contract in Nashville. Brabant Cultureel
 • Intense zang en vrij steriele elektro. Het Helmonds-Aarlese tweetal Wespendief maakt een opvallend debuut. Metamorphosis is in eigen beheer uitgebracht, níet op cd, wel digitaal en op wit vinyl in een oplage van 500 stuks. Op 2 oktober was de albumpresentatie in de Cacaofabriek in Helmond. Eindhovens Dagblad
 • Daan van den Hurk is professioneel (film)pianist, componist en organisator van concertserie ‘Zolderkamertjesklassiek’ in Pand P, die 22 oktober weer begon. In januari organiseert hij daar ook Nederlands eerste Silent Movie Festival. Eindhovens Dagblad
 • Identiteit aan het gebied geven. Dat was de taak die de kunstenaars van Studio Giftig voor de fietstunnel tussen bedrijven­terrein Ekkersrijt en de Amerikaanse wijk in Blixembosch meekregen. Eindhovens Dagblad
 • ‘Tanzen auf dem Malerwanderweg’, een multidisciplinaire ‘dansvoorstelling’, is een bonte weerspiegeling van een persoonlijk verhaal van de Tilburgse kunstenaar Jan Doms, een hommage aan zijn overleden vrouw. De voorstelling is te zien in het Eindhovense Parktheater tijdens Dutch Design Week. Eindhovens Dagblad
 • In de familievoorstelling Roald Dahl’s De Reuzenperzik van Matzer Theaterproducties bindt James de strijd aan met zijn angsten en wordt vriendjes met drie tot menselijk formaat gegroeide insecten. Een troostrijk sprookje over het overwinnen van jezelf, vertelt regisseur Madeleine Matzer. Brabants Dagblad , Theaterkrant , De Volkskrant , Omroep Brabant
 • Twaalf jaar geleden oogstte Voorstelling waarin hopelijk niets gebeurt in regie van Jetse Batelaan bijzonder veel lof. Het was Batelaans eerste jeugdvoorstelling en dergelijke tegendraadsheid was het Nederlandse jeugdtheater niet gewend. Dat is nu een beetje anders, er wordt meer fysiek, absurdistisch jeugdtheater gemaakt en Batelaan heeft een roemrucht oeuvre op zijn naam staan, we kennen zijn strapatsen met theaterconventies inmiddels. Het achtplus-publiek van vandaag was twaalf jaar geleden echter nog niet geboren, voor hen is het ‘Batelaanse absurdisme’ nieuw, verwarrend en bovenal hilarisch. Theaterkrant

Kunstonderwijs

 • The Graduation Show van de Design Academy is tijdens de Dutch Design Week te zien. Het thema is Mined. ‘Door fundamenteel nieuwsgierig te zijn naar ieder aspect in de totstandkoming, verspreiding, gebruik en perceptie van een product is het wellicht mogelijk om een kern bloot te leggen’. Design Academy , Design Academy , DDW , Eindhovens Dagblad
 • Negen vers afgestudeerden van AKV|St.Joost presenteren onder de titel IMPACT tijdens de DDW hun werk. Negen afstudeerwerken die inhaken op actuele thema’s. Punt.avans
 • AKV St.Joost studenten Grafisch/Ruimtelijk Ontwerp Sabine van de Korput en Eva Zandkuijl vragen zich af of het beeld dat mensen van de kunstacademie hebben wel klopt. Tijdens de Academielezing op 25 oktober willen ze laten zien hoe het er echt aan toe gaat op hun opleiding. Aan de hand van een eigen project nemen ze het publiek mee in de werkwijze van twee ontwerpers in spe. Avans
 • 8 vierdejaarsstudenten van AKV|St.Joost gaan de komende vier maanden als ondernemer aan de slag te gaan binnen hun eigen opgerichte studio The Little Box. De vierdejaarsstudenten verkiezen het zelfstandig leiden van een eigen onderneming boven een traditionele stageplek. Punt.avans
 • De Rockacademie in Tilburg maakte een theatervoorstelling over de muzikanten die niet ouder werden dan 27. Een voorstelling die minstens 26 keer te zien zal zijn in de Nederlandse theaters. Brabants Dagblad
 • De Nationale Opera start op 1 september 2018 in samenwerking met de Nederlandse Reisopera en Opera Zuid De Nationale Opera Studio. De studio biedt een tweejarig traineetraject voor zes afgestudeerde zangers en een repetitor-in-opleiding. Opera en Ballet , Operamagazine

Cultuureducatie en - participatie

 • Het Mauritshuis test tijdens de Museumnacht in ’s-Gravenhage een unieke Augmented Reality Experience met een Microsoft HoloLens bij het schilderij Saul en David van Rembrandt. Bezoekers kijken via deze Augmented reality bril mee met het onderzoek dat naar het schilderij werd gedaan. Het is voor het eerst dat een museum deze nieuwe techniek inzet om het publiek een beter inzicht te geven in de achtergrond van een kunstwerk. Museumtijdschrift
 • Negen jongeren verdiepten zich in kunststroming De Stijl en maakten daar bij Het Zuidelijk Toneel een voorstelling over. De regie van ‘Een monument van God’ is van Tamar Blom. Brabants Dagblad
 • Harmonie Euphonia uit Teteringen gaat zelf muziekles geven. De vereniging wacht de ontwikkelingen van de Nieuwe Veste in Breda niet af. Die instelling is op dit moment bezig met het bedenken van toekomstplannen voor het muziekonderwijs. BN – De Stem

Kunstbeoefening

 • Van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder doet zo’n 40 % in de vrije tijd iets kunstzinnigs of creatiefs, zoals tekenen, gedichten schrijven, dansen, fotograferen of een muziekinstrument bespelen. Dat aantal is al jaren min of meer stabiel. Opvallend is de toename van het aandeel beoefenaars onder 6-11 jarigen in de afgelopen jaren, en de afname van het aandeel beoefenaars onder 12-19 jarigen. Dit blijkt uit de Monitor Amateurkunst 2017, een tweejaarlijkse enquête van het LKCA. LKCA
 • Hustle Kids, een Tilburgse breakdance crew, reist de wereld over om deel te nemen aan wedstrijden. De breakdancers geven ook workshops en jureren tijdens battles wereldwijd. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • Op 7 november komen twintig gerenommeerde musea uit verschillende Europese landen naar Rotterdam om met Nederlandse collega’s hun ervaringen uit te wisselen over de kansen die het werken met immaterieel erfgoed biedt voor de museale praktijk, in een steeds diverser wordende samenleving. Immaterieel Erfgoed , Museumpeil
 • Tot 18 oktober konden organisaties hun monumententalent voordragen. Alle 16 inzendingen komen – op grond van hun kwaliteiten – op de shortlist. De voorgedragen monumentenprofessionals zijn tussen de 21 en 32 jaar en komen uit alle hoeken van het erfgoedveld. Op 1 november worden de 3 genomineerden bekendgemaakt. Tijdens het Nationaal Monumentencongres in Leeuwarden op 9 november is de winnaar bekend. Thema van het congres : ‘de kracht van communities’. Cultureel Erfgoed , Monumentencongres
 • Noord-Brabant kent veel vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud en doorgeven van erfgoed. Deze vrijwilligers verenigen zich vaak in sociaal verband. Op 16 november 2017 organiseert Erfgoed Brabant een congres over de kracht van erfgoedgemeenschappen. Erfgoed Brabant
 • Metamorfoze, het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed dat is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek, bestaat twintig jaar. Dankzij dit programma zijn meer dan 125 miljoen pagina’s Nederlands papieren erfgoed geconserveerd. Op 7 november wordt het gevierd in Rotterdam. KB
 • Op 30 november zal de eerste International Digital Preservation Day (IDPD) plaatsvinden. De Nederlandse evenementen rondom de IDPD worden gecoördineerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed en de NCDD.Op die dag is er de bijeenkomst ‘Digitaal DNA: de essentiële kenmerken van een object’ . DEN , DEN
 • De Universiteit Leiden en Museum De Lakenhal willen de artistieke nalatenschap van Jan Wolkers aankopen voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. De instellingen hopen het benodigde geld binnen jaar bijeen te krijgen. Met de aankoop zouden ze voldoen aan de wens van Jan en Karina Wolkers om de collectie in Leiden onder te brengen. De Lakenhal , tzum
 • De expositie Loving Vincent in het Noordbrabants Museum biedt een kijkje achter de schermen van een bijzonder animatiefilmproject. Over leven en werk van Van Gogh leert de bezoeker niet veel, en al helemaal niets nieuws, schrijft Edo Dijksterhuis. Het is een nauwelijks verhulde reclame voor de film. Een deel van de schilderijen, ‘lopendebandwerk met beperkte artistieke waarde’, wordt later verkocht. In dat licht is de tentoonstelling niet meer dan een veredelde vorm van kijkdagen voor een veiling. En daar zou een museum zich eigenlijk niet voor moeten lenen. Museumtijdschrift
 • In Giessen wordt de laatste hand gelegd aan de restauratie van de artillerieloods bij het fort. De loods, één van de weinigen van deze omvang binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie, verkeerde in een slechte staat. Vandaar dat het Brabants Landschap, de eigenaar, een plan liet maken de loods te restaureren. Brabants Dagblad

Bibliotheken

 • De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft onlangs haar visie op de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) naar buiten gebracht met het oog op de dit najaar te verwachten midterm review van de wet. De VOB gaat in haar brief o.a. in op de in de wet vastgelegde functies van de bibliotheek, de digitale bibliotheek en het bibliotheekstelsel en de rol van de Koninklijke Bibliotheek daarin. Niet alle VOB-leden kunnen zich vinden in de VOB-reactie, zo blijkt onder andere uit een blog van Erna Winters, directeur Bibliotheek Kennemerwaard. Bibliotheekblad

#indemode is ook…

Dieper duiken in fashion. Verder gaan dan alleen zien en gezien worden. Want mode biedt bij uitstek mogelijkheden om moeilijke en gevoelige onderwerpen te belichten. Bovenaan Trends & ontwikkelingen zie je een uitgelichte foto van SOLOS CONNECT[ED]. Eén van de projecten die op een bijzondere manier invulling aan mode geven. Volgende week delen we op mestmag.nl een uitgebreid artikel over bijzondere projecten in de mode. Bron: solos.nu. Foto gemaakt door: Marcus Peters.

Dit artikel kwam tot stand dankzij onze partners bkkc, Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Cubiss en Brabant C.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie