Trends & Ontwikkelingen 25 januari 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) reageert op een brief van de provincie Limburg over de nieuwe koers van de culturele basisinfrastructuur. De minister schrijft dat zij aan de Raad voor Cultuur in haar adviesaanvraag van 20 december jl. heeft gevraagd welke mogelijkheden de Raad ziet om musea die niet worden bekostigd via de Erfgoedwet, bijvoorbeeld gemeentelijke en provinciale musea, te subsidiëren. Ze verwacht het stelseladvies van de Raad voor medio april 2019. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de jaarplanning 2019 van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW)  informeert de Tweede Kamer over de monitor Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). De brief bevat o.a. informatie over de ontwikkelingen in ledenaantallen, bezoeken, uitleningen en georganiseerde activiteiten van openbare bibliotheken. Daarnaast wordt in de brief aandacht besteed aan het convenant e-lending, de ontwikkelingen rondom het bibliotheekwerk op de BES-eilanden en aan de voortgang van het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem. Rijksoverheid.nl , KB , VOB
 • Het Commissariaat voor de Media gaat de Nederlandse mediaconsument beter beschermen tegen ‘schadelijke’ video’s op internet. Ook krijgen YouTubers te maken met strengere regels bij het maken van hun vlogs. Dat schrijft het CvdM aan cultuurminister Arie Slob. “De Nederlandse mediaconsument moet kunnen vertrouwen op een eerlijke online informatievoorziening in een concurrerend speelveld. Als dat niet zo is, bedreigt dat onze democratie.” Spreekbuis
 • Breek het infrastructuurfonds open, want het is onverantwoord te blijven investeren in projecten die met de kennis van nu niet of anders uitgevoerd zouden worden. Dat stelt hoogleraar Gebiedsontwikkeling Co Verdaas, samen met directeur Tom Daamen van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling. Zij reageren daarmee op de nieuwe afspraken tussen Rijk en G4 over de verstedelijkingsopgave. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Vrijkomende agrarische gebouwen vormen een steeds belangrijker aandachtspunt. De Tweede Kamer heeft daarom aan het kabinet de opdracht gegeven om samen met de VNG en het IPO te onderzoeken of zij voldoende instrumenten hebben om deze problematiek aan te pakken. Rijksoverheid.nl  , VNG
 • Op 21 februari 2019 organiseert de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een debat met geldwervende fondsen, goededoelenloterijen, sociale ondernemers, vermogensfondsen, beleidsambtenaren, Kamerleden en wetenschappers over de bouwstenen van een beleidsvisie op filantropie. wrr, De Dikke Blauwe
 • Op 16 januari vond in het Huis der Provincie te Arnhem de startbijeenkomst plaats voor het boekproject Verhaal van Gelderland. Maar liefst 102 Gelderse erfgoedorganisaties, leden en partners van Erfgoed Gelderland, ondertekenden daarbij een convenant, waarmee zij verklaren te willen bijdragen aan de totstandkoming van een eigentijds overzicht van de boeiende geschiedenis van de provincie Gelderland. Erfgoedstem
 • Het archeologisch beleid van gemeenten is weinig actueel, en vaak is niet duidelijk of vondsten wel worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ook heeft een derde van de gemeenten te weinig archeologisch personeel. Dat blijkt de benchmark Monitor gemeenten monumenten en archeologie 2017-2018, uitgevoerd door de onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ressorterende Erfgoedinspectie. Binnenlands bestuur
 • Iedere vier jaar maakt de Amsterdamse Kunstraad op verzoek van de gemeente Amsterdam een verkenning van het culturele landschap in Amsterdam. De Verkenning schetst de stand van zaken binnen de kunstsectoren en betrekt daarbij zowel het gesubsidieerde als niet gesubsidieerde aanbod. Amsterdamse Kunstraad , Amsterdamse Kunstraad
 • Het debat van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb met Nederlandse rappers op Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen ging niet door.  De burgemeester zal wel, zoals vorige week aangekondigd, het debat aanzwengelen in Rotterdam over geweldsverheerlijking in rapmuziek.  dvhn
 • Volgens de rechtbank in Alkmaar had de gemeente Den Helder de onderhandelingen met kunstenaar Rob Scholte over de aankoop van een voormalig postkantoor eind 2017 niet mogen afbreken. Dat is de uitkomst van de zaak die Scholte had aangespannen tegen de gemeente.Het vonnis is voor Scholte niet meer dan een wassen neus. Het voormalige postkantoor is inmiddels aan iemand anders verkocht en de onderhandelingen kunnen zodoende niet worden heropend. Mede daardoor gaat Scholte bij de gemeente Den Helder een schadevergoeding eisen. NU.nl
 • De proef met subsidie vanuit de gemeente Assen voor muzikale vorming bij kinderen en het zo steunen van muziekdocenten, wordt niet voortgezet. Asser Courant
 • Eerder deze week werd bekend dat triloog, de vergadering waarin Europese Raad, Parlement en Commissie onderhandelen over een nieuwe EU-auteursrechtenrichtlijn, is uitgesteld. Nog voor het geplande overleg van afgelopen maandag werd duidelijk dat verschillende lidstaten het niet eens zijn met het meest recente voorstel inzake de nieuwe EU-auteursrechtenrichtlijn. Daarom werd besloten om het overleg op te schorten en tot een nieuw compromis te komen. De stemming wordt daardoor ook vooruitgeschoven. In mei staan de verkiezingen voor het Europees Parlement op de agenda. Het is daarom kort dag om voor die tijd tot een besluit te komen over de richtlijn. Entertainment Business
 • Verschillende EU-lidstaten, waaronder Nederland en België, zijn het oneens met een nieuwe versie van de nieuwe EU-auteursrechtenrichtlijn. De lidstaten zijn kritisch over artikel 11 en 13, waarin plannen zijn gevormd voor ‘uploadfilters’ en ‘linkbelastingen’. Entertainment Business

 

noord-brabant

 • Tijdens de themabijeenkomst van 18 januari 2019 vertelde Cultuurgedeputeerde Henri Swinkels dat de provincie van philharmonie zuidnederland melding heeft ontvangen dat zij in de periode van september  t/m december 2019 hun cultuureducatie activiteiten in Noord-Brabant stopzet. In een memo aan Provinciale Staten de brief van het orkest en de reactie van de Gedeputeerde. De gedeputeerde verzoekt het orkest het besluit te herzien zodanig dat de bedrijfsvoering toekomstbestendig wordt en over het gehele kalenderjaar 2019  activiteiten rondom cultuureducatie worden uitgevoerd. Brabant.nl ,  Eindhovens Dagblad ,  Omroep Brabant
 • Culturele organisaties, waar de philharmonie  zuidnederland mee samenwerkt , dansgezelschap De Stilte, Theater Artemis, en theatergezelschap Schippers en Van Gucht,  hebben een boze brief aan het orkest gestuurd omdat ze bang zijn dat zijn bang dat ze door de beslissing van het orkest niet genoeg voorstellingen kunnen geven waardoor zij weer in de problemen kunnen komen met hun subsidiegevers. Omroep Brabant
 • De philharmonie zuidnederland komt tot de maatregelen door de korting die de provincie  vorig jaar heeft opgelegd. Het symfonieorkest hoopt dat het tij keert na de verkiezingen voor provinciale staten in maart dit jaar. Cultuurgedeputeerde Henri Swinkels zegt ‘enorm verrast’ te zijn door de mededeling van het orkest. “Vooral ook heel sneu voor de leerlingen die goed muziekonderwijs gaan missen.”  “De afspraak was dat PhilZuid de uitgaven zou verminderen om zo de korting op te vangen. Nu blijkt dat men volle vaart is doorgegaan en daardoor dat fikse tekort heeft opgebouwd. “ Swinkels hoopt dat er binnen afzienbare tijd een oplossing komt en er alsnog cultuureducatie kan worden aangeboden, al dan niet door de PhilZuid. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist,  BN – De Stem , mogelijk inlog vereist
 • Het CDA stelt vragen n.a.v. deze kwestie. Brabant.nl , Omroep Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • Bart Straatman (BredaPhoto), Dennis Elbers (Graphic Matters), Wicher Meijer (BUAS) en Femke den Boer (St. Joost) stuurden vorig jaar april aan de gemeente een brief dat Breda haast moest maken voor de realisatie van een kunsthal. Bij de coalitieonderhandelingen resulteerde de wens voor een kunsthal in een reservering van eenmalig een miljoen euro in 2021 voor de komst zo’n expositieruimte in Breda. Uit navraag bij de schrijvers van de brandbrief blijkt dat er nog geen concreet plan voor een kunsthal is. Breda vandaag
 • De uitspraak in de zaak tussen de Bibliotheek Eindhoven en de Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) is opnieuw uitgesteld. De Raad van State heeft nog eens zes weken nodig om een oordeel te vellen in deze kwestie. De RvS heeft dat aan beide instellingen laten weten. Eindhovens Dagblad
 • In samenwerking met IVN natuureducatie legt de gemeente ‘s-Hertogenbosch de komende tijd vier Tiny Forests aan in ‘s-Hertogenbosch. Een Tiny Forest is een mini-bos dat in de stad ligt, het is ongeveer zo groot als een tennisveld. Hierin leven vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Bossche Omroep
 • Ontwerp en bouw een ‘tiny house’ voor bewoners Edwin en Iris. Dat is de uitdaging die tweedejaarsstudenten Constructieve en Commerciële Bouwkunde van het Koning Willem I College kregen. Samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch  en Stichting Minitopia gingen negen studententeams de afgelopen weken aan de slag met dit ‘minihuis’. Het winnende ontwerp wordt 24 januari bekendgemaakt. Stadsblad Den Bosch
 • Het college van ’s-Hertogenbosch heeft op 22 januari 2019 de discussienota ‘Citymarketing: wie kiest wordt gekozen’ vastgesteld. Kiezen was namelijk de nadrukkelijke oproep. Het college legt de nota voor aan de commissie Bedrijvigheid. Voor de positionering van de stad gaat het college uit van vier vertrekpunten: 1. Meest gastvrije stad van Nederland. 2 Cultuurstad van het Zuiden. 3. Toonaangevende datastad. 4.Samen verbinden. ’s-Hertogenbosch.nl

 

overige brabantse gemeenten

 • Jongeren uit de gemeente Geertruidenberg kunnen tot aan de zomervakantie op een laagdrempelige manier kennismaken met cultuur en sport. Deze week werd het  startsein gegeven voor het project Try out, waarbij jongeren kunnen proeven van het sport- en cultuuraanbod in de gemeente.BN – De Stem
 • Festival Blues Open in Geldrop keert definitief niet terug op de kalender. De organisatoren maakten dit bekend op Facebook. Na veertien afleveringen werd de editie van vorig jaar al afgelast, omdat onduidelijkheid was over de beschikbaarheid van de vaste locatie, gemeenschapshuis Zesgehuchten. Eindhovens Dagblad ,  Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Nuenen legt de eigenaar van de vervallen boerderij per week een boete van 2500 euro op als de eigenaar niet voor 1 maart 2019 maatregelen neemt om verder verval van het gemeentelijk monument te stoppen. Heemschut had om deze handhaving gevraagd in het najaar van 2018. Het laten vervallen van een monument is strafbaar. Heemschut
 • Waalwijk zit flink in de maag met de veel duurder uitgevallen plannen voor een nieuwe ‘cultuurhal’, maar plots is een alternatief in beeld. Volgens wethouder John van den Hoven heeft zich een mogelijk andere oplossing aangediend voor het huisvesten van de amateurverenigingen, maar wil verder niets kwijt over de laatste ontwikkelingen. De verenigingen zelf reageren totaal verrast op het nieuws. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Overleg, treed samen op en wees eensgezind. Dat was de kernboodschap van de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda op 21 januari in Utrecht.  Een verslag.  Een aantal stappen zijn gezet die moeten leiden tot een betere arbeidsmarktpositie van veel werkenden in deze sector. Op de conferentie ging de Fair Practice Scan live: een praktische tool waarmee zowel werkgevers en opdrachtgevers, als werknemers en opdrachtnemers, beter beslagen ten ijs komen tijdens onderhandelingen en kunnen toetsen hoe ‘fair’ ze eigenlijk bezig zijn. Smacc,  Erfgoedstem, De Kunst van Brabant,  Fair Practice Code
 • Op 4 en 5 maart 2019 vindt het tweedaags DEN-event plaats met als doel  inspiratie en kennis te delen en te netwerken over digitalisering en cultuur. Het programma van de eerste dag is speciaal samengesteld met het oog op de werkpraktijk van de kunstensector. Aan de hand van een aantal presentaties, cases en werksessies wordt ingegaan op digitalisering zowel voor instellingen als voor kunstenaars. De tweede dag  is vooral gericht op erfgoedinstellingen. DEN
 • Een sterke, vitale culturele sector heeft baat bij een sterke en wendbare ondersteuningsstructuur. In de aanloop naar de beleidsperiode 21-24 gaan een aantal landelijke ondersteuningsinstituten op 24 januari  in gesprek over wat de ondersteuning zou moeten inhouden en hoe die eruit zou moeten zien. Na een korte inleiding over de geschiedenis van de ondersteuning,  wordt er o.m. gepraat over de witte vlekken met vertegenwoordigers uit het veld, zoals de podiumkunsten en de ontwerpsector. De opbrengst wordt t.z.t. gedeeld  met het ministerie van OCW en de Raad voor Cultuur. DEN
 • Architecten moeten, volgens de BNA, door de sterk stijgende bouwkosten steeds vaker hun ontwerpen aanpassen. Hun oorspronkelijke plannen passen niet meer binnen het budget. Vooral op de markt voor particulieren zijn de overschrijdingen soms groot. Maar ook op de professionele markt moeten architecten regelmatig ontwerpen versoberen vanwege de hoge bouwkosten. ABN AMRO stelt in zijn rapport over de bouwsector dat vraag en aanbod in de woningbouw steeds minder op elkaar aansluiten  en hoge bouwkosten de groei belemmeren.De Architect , Architectenweb
 • Het aantal deelnemers aan de zelfstandige route van de Beroepservaringsperiode (BEP) is de afgelopen jaren in het algemeen toegenomen, dat heeft de BNA Academie ook gemerkt. In 2015 was er 1 BEP-deelnemer en in 2018 waren er al 24 BEP-ers aan boord bij verschillende cursussen. BNA
 • BNA Onderzoek roept jonge architectenbureaus op mee te werken aan een ontwerp-pilot op bedrijventerrein Hoorn80 (gemeente Hoorn); om in een workshopweek van 5 dagen mee te denken over de bouwkundige en stedenbouwkundige inbedding van verschillende energiemaatregelen. Met als ambitie een terrein dat alleen duurzame energie gebruikt. BNA
 • Alle leden van de Museumvereniging voldoen aan de Museumnorm. De onafhankelijke stichting Museumregister Nederland toetst op initiatief van een museum zelf of het voldoet aan de Museumnorm. Een museum dat voldoet aan de norm wordt opgenomen in het Museumregister. Daarna kan het museum het lidmaatschap van de Museumvereniging aanvragen. Museumcontact
 • Kunstenaars van Fossil Free Culture NL vragen met hun eerste performance van 2019 aandacht voor een Fossielvrij Museumplein in Amsterdam. Het kunstenaarscollectief liet afdrukken van met olie doordrenkte mensenlichamen achter op de glazen façade van het Concertgebouw en legt zo de ware aard van de ongepaste relatie bloot tussen de culturele instelling en Koninklijke Nederlandse Shell. Duurzaam Nieuws
 • Directeur Tobias Walraven van COMM (voorheen Museum voor Communicatie) stapt op. Walraven besloot te vertrekken “naar aanleiding van de negatieve publiciteit die hem en het museum de afgelopen dagen ten deel viel”. Follow the Money meldde vorige week o.m. dat Walraven in 2017 voor bijna 400.000 euro zakendeed met bedrijven waarvan hij bestuurder en aandeelhouder was. Het COMM staat volgens het onderzoeksplatform inmiddels op omvallen. NU.nl
 • Museum Jan Cunen in Oss baalt stevig van de strenge regels van Facebook en Instagram. Aankondigingen van de nieuwe tentoonstelling ‘Naakt of bloot?’ worden consequent door de sociale media verwijderd. Daardoor voelt Jan Cunen zich belemmerd in het uitdragen van haar artistieke visie. Brabants Dagblad
 • Aan het begin van het nieuwe jaar hebben filmmakers in eigen gelederen een enquête gehouden. Daarbij ging het een keer niet over geld, maar over inhoud en kwaliteit: wat maken we nou met z’n allen in Nederland en hoe kijken we daarnaar? Leden van het Dutch Directors Guild, Netwerk Scenarioschrijvers en Acteursbelangenvereniging ACT hebben in groten getale op de enquête gereageerd. Tijdens een symposium in EYE op 27 februari worden de resultaten gepresenteerd en besproken. Dutch Directors Guild , Plot Magazine
 • Waarom moeten buitenproducenten concurreren met omroepen? “De minister heeft gezegd dat de omroepen zelf geld moeten verdienen. Maar dat doen de buitenproducenten al sinds jaar en dag. Dus waarom leg je die taak dan niet bij hen?”, vraagt producent Bruno Felix van Submarine zich af. “De marktpartijen hebben bewezen veel flexibeler te kunnen opereren op de markt dan de omroepen. Ik vind het jammer dat je ze dan niet aanspreekt op hun talenten.” Een rondvraag onder film, tv- en documentairemakers, over hun visie en suggesties. Spreekbuis
 • Stichting BREIN voert de collectieve civielrechtelijke handhaving uit voor rechthebbenden op muziek, film en series, boeken en andere geschriften, beeld en games. De stichting publiceerde een overzicht van de acties in 2018. De organisatie bestond in 2018 20 jaar.  Stichting Brein, Holland Film Nieuws
 • Het publieke omroepbestel moet worden vernieuwd om relevant, toekomstbestendig en echt voor alle Nederlanders te blijven. Dat zei NPO-voorzitter Shula Rijxman tijdens haar nieuwjaarstoespraak. De Nederlandse Publieke Omroep wil de financiële afhankelijkheid van reclamegeld stapsgewijs afbouwen, zei Rijxman. BVA , de adverteerdersbond, ziet er niets in. Plot magazine,  inct,   Gooi en Eemlander, Adformatie
 • De leden van de Motion Picture Association of America (MPAA) hebben  ingestemd met het lidmaatschap van Netflix. Dat nieuws meldt The Hollywood Reporter. Het is de eerste keer dat een niet-studio lid wordt van de invloedrijke belangenorganisatie. Er waren tot voor kort zes studio’s lid van de MPA: Paramount Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, 20th Century Fox, Universal Studios en Walt Disney Studios. De overname van Fox door Disney leidt er volgens The Hollywood Reporter toe dat eerstgenoemde niet langer lid zal blijven van de MPAA. De streaming dienst verzamelde vijftien Oscarnominaties en heeft zich daarmee en met het MPAA-lidmaatschap nog meer in het filmlandschap genesteld. Holland Film Nieuws
 • Cinetree heeft een succesvol jaar beleefd in 2018. De omzet van het video-on-demand platform is in het laatste kalenderjaar met meer dan 50 procent gegroeid ten opzichte van 2017. Deze omzetstijging gaat gepaard met een verdubbeling van het aantal accounts. Entertainment Business
 • Waar in 2017 nog sprake was van een omzet van 530 miljoen in het boekenvak, is die in 2018 gestegen naar 541 miljoen euro.  De afzet via e-commerce stijgt 10%, fysiek daalt 3%. De omzet mag weliswaar gestegen zijn, het aantal verkochte boeken is dat niet, dat daalde met 0,7 procent en kwam uit op zo’n 41 miljoen exemplaren. De omzetstijging wordt veroorzaakt doordat boeken duurder zijn geworden en de markt voor zogenoemde ‘non-books’ is gegroeid. KVB Boekwerk, KVB Boekwerk,  NRC ,Boekman, inct
 • Op 1 januari 2019 is de vernieuwde Regeling toegankelijke lectuur voor mensen met een leesbeperking in werking getreden. Deze regeling is een aanpassing van een regeling die al sinds 1985 tussen de Mediafederatie (v/h NUV) en de blindenbibliotheken bestaat over het vervaardigen en/of beschikbaar stellen van brailleboeken en gesproken boeken bestemd voor leesgehandicapten. Mediafederatie
 • De Ntb/Kunstenbond en NVPI (de branchevereniging voor platenmaatschappijen) presenteerden op Noorderslag gezamenlijke uitgangspunten voor redelijke licentievoorwaarden. Daarnaast presenteerden zij een standaard sessie overeenkomst. Ntb
 • In de verklaring schrijven de advocaten  van Daniele Gatti dat de directeur van het Concertgebouworkest Jan Raes uitingen heeft gedaan “ die niet corresponderen met de waarheid”. Hoofdverwijt is dat dirigent Gatti niet de kans heeft gekregen zich te verweren tegen de nieuwe aanklachten van ongepast gedrag. NRC
 • Vrouwelijke waarden zijn nodig voor nieuw Koninklijk Concertgebouworkest, schrijft musicoloog Erwin Roebroeks. “Musici die zich veilig voelen, maken betere muziek. Daarom is de keuze voor een vrouwelijke dirigent een muzikale keuze. “ Maar de verandering van de cultuur kan dan plaatsvinden als er ook een bepaalde hoeveelheid vrouwen in de top van de organisatie aanwezig zijn. De Volkskrant , mogelijk inlog vereist
 • Hoe ziet de toekomst van de popmuziek eruit? Dat was de vraag die bij vele paneldiscussies en forums tijdens ESNS (Eurosonic Noorderslag) ter sprake kwam. Op de driedaagse conferentie werd gesproken over allerlei aspecten van de muziekindustrie, zowel technisch als maatschappelijk, en wat er zal veranderen. Een terugblik op de  33e  editie van ESNS.  NRC , BUMA Cultuur
 • Poppodium de Pul in Uden is verkozen tot beste poppodium van Nederland. Dat werd bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de ‘IJzeren Podiumdieren 2018’ in Groningen. Frens Frijns, directeur van 013 in Tilburg, viel ook in de prijzen. Hij werd gekozen tot ‘beste directeur’.  Le Guess Who werd het beste festival. Ronnie Flex wint de Popprijs, omdat hij volgens de jury een unieke stem is in de Nederlandse hiphop, én omdat hij het genre vooruithelpt.   Radiomaker Fernando Halman is de winnaar van de Pop Media Prijs 2018. De jury noemt Halmans “autoriteit en enthousiasme onmisbaar voor hiphopliefhebbers in het algemeen en die van Nederlandse hiphop in het bijzonder.” VNPF, Omroep Brabant , BUMA CultuurBUMA Cultuur
 • Het aantal grote concerten dat in Nederland wordt georganiseerd, is in 2018 licht gedaald. Vonden er in 2017 nog tweehonderd grote concerten plaats, waren dat er vorig jaar nog maar 193. Ook het aantal bezoekers liep iets terug: van 2,6 miljoen verkochte kaartjes naar 2,5 miljoen in de afgelopen twaalf maanden. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Respons en de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM). VVEM
 • Het bleek vorig jaar een gouden greep voor Roadburn te zijn: de toevoeging van de Koepelhal als concertlocatie. ‘Een legendarische editie, het festival heeft zich heruitgevonden’, klonk het in ronkende recensies (nationaal en internationaal). ,,Die lijn zetten we door”, vertelt Roadburn-voorman Walter Hoeijmakers.Brabants Dagblad
 • Paaspop, Fourmation Entertainment gaan samen met danceorganisatie ID&T het festival We Are Electric organiseren. Dat festival op landgoed Velder beleeft dit jaar op 5, 6, en 7 juli zijn vijfde editie. Tot nu toe organiseerde Paaspop het dancefestival met veel live-acts in samenwerking met Fourmation Entertainment. Concertorganisator Mojo blijft bij de programmering van  het festival betrokken. De organisatoren willen het festival laten uitgroeien tot een van de meest vooraanstaande en vooruitstrevende festivals van Europa.  Brabants Dagblad
 • Hiphopfestival Encore zal dit jaar niet worden georganiseerd. Volgens Camiel le Rutte van de Melkweg komt dit door een opeenstapeling van factoren. O.m. omdat de hiphop-markt ‘moeilijk’ is voor festivals. Entertainment Business
 • Muziekdienst Spotify test een manier voor gebruikers om artiesten te blokkeren die ze niet meer willen horen of zien. Spotify zou recentelijk onder meer druk staan om artiesten te blokkeren. Dat komt onder meer doordat zanger R. Kelly in het nieuws kwam vanwege aanklachten rondom seksueel misbruik. Spotify verwijderde R. Kelly uit eigen afspeellijsten, maar muziek van de artiest is nog steeds te beluisteren via de dienst. NU.nl
 • De oprichters van productiehuis voor musicaltheater M-Lab overwegen een doorstart. Ze voelen zich hiertoe aangespoord na het recente advies voor muziektheater, waarin de Raad voor Cultuur het gemis van een productiehuis voor musical onderstreept. Na het advies  zijn de oprichters ‘overspoeld door hartverwarmende reacties, waaruit blijkt dat de leegte die M-Lab heeft achtergelaten om invulling vraagt’. In de loop van dit jaar hopen zij hun plannen voor een nieuwe toekomst voor te leggen aan het Fonds Podiumkunsten. Theaterkrant
 • Musicalproducenten zoeken naar inventieve manieren om de zalen voller te krijgen,  vooral voor kleine producties is dat moeilijk. De Volkskrant, inlog vereist
 • De Nederlandse Musicaldagen verandert van een jaarlijks in een tweejaarlijks festival. Het evenement met een Talent Gala en een Sing Along was afgelopen twee jaar steeds in juni bij Theaters Tilburg. Om de Musicaldagen te laten uitgroeien naar een landelijk evenement met meer impact en diepgang blijkt het niet mogelijk om het elk jaar te organiseren, zo concludeert Rob van Steen, directeur van Theaters Tilburg. Brabants Dagblad , mogelijk inlog vereist
 • Een ontmoetingsplek met hoogstaande culturele activiteiten én een succesvol verdienmodel. Dat is de droom is van iedere stad, zou je denken. Toch lagen de Verkadefabriek en de gemeente ‘s-Hertogenbosch op ramkoers. Wordt het overheidsgeld wel goed besteed? Kan een culturele instelling té ondernemend zijn? Een nieuwe governancestructuur bracht uitkomst. Cultuur + Ondernemen
 • Theater De Lievekamp  in Oss pakt in het jubileumjaar flink uit tijdens het Nationale Theaterweekend. Woordvoerster Madeleine Oosterholt: ,,We willen uitdragen dat theater voor iedereen is.” Programmeur Ron Megens, vult aan: ,,Ons doel is mensen die normaal niet naar het theater komen, er kennis mee te laten maken.” Brabants Dagblad

Cultuurmarketing

 • Slimme marketing. Het houdt meer in dan een flyer maken en een poster plakken. De consument uit 2019 wordt van alle kanten beïnvloed door slimme marketingafdelingen van Netflix tot aan Facebook en van Unilever tot aan Pathé. Hoe komen wij, als culturele sector, daar nog tussen met onze mooie producten? Eenvoudigweg door uit hetzelfde vaatje te tappen. Blog van Mascha Selhorst. Cultuurmarketing
 • Wat kunnen we leren van influencers én instellingen die influencers inzetten bij hun marketingstrategie? Een hele hoop, zo bleek uit de inspiratiemiddag , die Cultuurmarketing organiseerde, over influencer marketing. De belangrijkste lessen  op een rij. Cultuurmarketing
 • De vijfde Nationale Museumweek vindt plaats van 8 t/m 14 april 2019. Gedurende deze week plaatsen ruim 400 Nederlandse musea hun ‘gouden’ schatten in de schijnwerpers. De Nationale Museumweek 2019 wordt dit jaar geopend met een gouden uitvergroting van een astronautenpak uit Space Expo. Museumvereniging
 • Het Gemeentemuseum Den Haag krijgt een nieuwe naam. Er is veel kritiek op de nieuwe naam, met name in Den Haag.  Directeur Benno Tempel verdedigt zich. Den Haag Centraal
 • De Nationale Bioscoopbon is binnenkort weer gewoon in te leveren bij Pathé. Dat hebben de bioscooponderneming en de Stichting Nationale Bioscoopbon bekendgemaakt. Pathé stopt met het accepteren van BioscoopCadeau. De Nationale Bioscoopbon was sinds het begin van 2015 niet meer bij Pathé te koop en daar ook niet in te leveren. Holland Film Nieuws
 • Gesprek met  Job Noordhof, hoofd marketing, communicatie en verkoop bij Het Concertgebouw, o.m. over het bereiken van doelgroepen en marketing intelligence en online sales. Cultuurmarketing
 • Het Nationaal Theaterweekend vindt aankomende weekend weer plaats. Van vrijdag 25 tot en met 27 januari kun je voor maar 10 euro naar voorstellingen in theaters door heel Nederland. Met ruim 72 deelnemende theaters zijn er al bijna 100 voorstellingen uitverkocht en 50.000 kaarten verkocht. Nationaal Theaterweekend , VSCD
 • Op 26 januari vindt de Cultuurnacht Breda plaats. BN-De Stem  ,  Omroep Brabant

Financiering

 • De Bijdrage Publicaties van het Mondriaan Fonds is bestemd voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland. Eerstvolgende deadline is 4 maart. Mondriaan Fonds
 • De regeling Bijdrage Samenwerking Musea van het Mondriaan Fonds bestemd voor musea en bedoeld als bijdrage voor gezamenlijke initiatieven die het gangbare overstijgen; de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterken; een duurzaam karakter hebben, voorbeeld stellend en navolgbaar zijn door anderen en uiteindelijk leiden tot een sterkere museale sector. Eerstvolgende deadline is 4 maart. Mondriaan Fonds
 • Maziar Afrassiabi, oprichter en directeur, over Rib in Rotterdam en de bijdrage presentatie-instellingen die het Mondriaan Fonds verstrekte. Mondriaan Fonds
 • De regeling Vrijplaats voor beginnende scenaristen van het Filmfonds  heeft als eerstvolgende deadline 26 februari. Aanvragen is mogelijk voor het schrijven van een treatment of scenario. Filmfonds
 • Het Filmfonds ondersteunt eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties met gerede kans op internationale festivalselectie en internationale distributie, met een substantiele creatieve en technische inbreng van Nederland. Europese coproducenten en coproducties met landen waarmee een coproductie overeenkomst is afgesloten krijgen prioriteit. De eerstvolgende deadline van de regeling Realisering van minoritaire coproducties speelfilm, lange animatiefilm of documentaire is 5 maart. Filmfonds
 • Realisering van een majoritaire Nederlandse speelfilm wordt door het Filmfonds ondersteund. In aanmerking komt een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. Dedaline is 5 maart. Filmfonds
 • In het kader van Teledoc Campus kregen in de laatste toekenningsronde van 2018 drie projecten steun voor realisering en drie voor ontwikkeling.  Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, NPO-fonds en het Nederlands Filmfonds voor jonge talentvolle regisseurs en producenten. Binnen Teledoc Campus kunnen zij ervaring opdoen met korte documentaires (25 minuten) en zoeken naar hun eigen artistieke handtekening, waarna de sprong naar lange producties kan worden gemaakt. Filmfonds
 • Voor KORT!, het jaarlijkse project voor de korte film, zijn tien nieuwe filmplannen geselecteerd. De films beleven tijdens het Nederlands Film Festival 2019 hun bioscooppremière en worden door de NTR uitgezonden op NPO 3. Daarna zijn ze te zien op de NTR website voor de korte film. KORT! is een samenwerkingsproject in het kader van talentontwikkeling van de NTR, het Nederlands Filmfonds en het NPO-fonds, met steun van CoBO. Filmfonds
 • Op 15 maart sluit de aanvraagronde van het Letterenfonds voor de groep recent gedebuteerde literaire schrijvers alsmede de schrijvers die inmiddels twee literaire titels hebben gepubliceerd, de starters. Het budget voor deze ronde bedraagt € 239.200. Letterenfonds
 • Het Letterenfonds verstrekt ieder jaar aan een achttal debutanten een beurs voor het schrijven van een tweede literair werk. Debutanten die vragen hebben kunnen terecht tijdens een spreekuur op 26 februari of 28 februari. Letterenfonds
 • Met #NieuweStukken geven het Fonds Podiumkunsten en het Nederlands Letterenfonds ruimte aan beginnende toneelschrijvers, waarvan we de verhalen nog te weinig horen op de Nederlandse podia. Zij worden begeleid bij het maken en presenteren van nieuwe verhalen. Onlangs zijn de eerste deelnemers geselecteerd: Shula Tas, Fadua El Akchaoui, Sharif Noël Abdoelhak, Brooklyn Mozes, Stokely Dichtman, Sandy Bosmans, Marthe van Bronkhorst, Yücel Kopal, Stacey Esajas en Simone Zeefuik. De fondsen werken bij de selectie samen met 5 partners : Bijlmer Parktheater, Rose Stories, Theater Zuidplein, El Hizjra en Poetry Circle/Nowhere. Fonds Podiumkunsten, Letterenfonds
 • Tijdens Noorderslag  is Upstream gelanceerd, de popinvesteringsregeling van het Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Sena. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) gaf het startsein voor de nieuwe regeling. Upstream is gericht op de carrièreontwikkeling van popartiesten en ondersteunt vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse popmuziek. Talentontwikkeling, professionalisering, innovatie en experiment staan binnen de regeling centraal. Per jaar is er van 2019 tot en met 2021 900.000 euro beschikbaar.  Fonds Podiumkunsten, Popcoalitie, Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het programma urban projecten is een regeling van het Fonds Podiumkunsten gericht op urban arts. Het programma geeft ondersteuning aan artiesten die al actief zijn in de eigen omgeving, maar daarbuiten nog niet heel bekend zijn. Het programma urban projecten was voorheen gekoppeld aan Matchmakers in cultuur, een samenwerking tussen het VSBfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten. Aanmelden ging uitsluitend via matchmakers in de deelnemende steden. Het programma is nu landelijk opengesteld. Fonds Podiumkunsten
 • Hoe kan de samenwerking tussen podia en culturele instellingen effectiever vorm krijgen? Op verzoek van de minister van OCW heeft het Fonds Podiumkunsten een tiental allianties van podia/festivals en producerende gezelschappen gevolgd. De monitoring is uitgevoerd door Kwink Groep. Uit de monitoring valt op te maken dat het belang van de podiumkunsten aanzienlijk kan worden versterkt wanneer produceren en presenteren meer vervlochten raken. Dan moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Fonds Podiumkunsten  , Fonds Podiumkunsten
 • De Regeling Productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten verstrekt subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Eerstkomende deadline is 20 maart. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie zet de subsidiemogelijkheden voor 2019 op een rij. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Hoe leer je kinderen om nieuwe media op een creatieve manier te gebruiken? En hoe laat je het erfgoed in de omgeving van school tot leven komen? Basisscholen vinden het soms lastig om nieuwe media en erfgoed op te nemen in het lesprogramma. Daarom ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie met de subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie mooie projecten die deze uitdaging aangaan, zoals ‘EscapeVRoom’ in Oss en omgeving. Deze samenwerking tussen aanvrager Muzelinck Centrum voor de Kunsten, culturele partner No More Mondays, SAAM scholen en Filios Scholengroep is dit jaar officieel van start gegaan. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Hedwig Verhoeven wordt per 1 maart 2019 directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie, het landelijke fonds voor cultuurparticipatie en cultuureducatie. Verhoeven is op dit moment directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) en de Stichting Promotie Theater- & Concertbezoek (SPTC). Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Thomas Azier krijgt het Cultuurfonds Pop Stipendium 2019. Met dit stipendium van 10.000 euro wil het Prins Bernhard Cultuurfonds jaarlijks een veelbelovend popartiest of popband bekronen en stimuleren zich verder te ontwikkelen. Cultuurfonds
 • Het Artist in Residence-programma kent fellowships toe aan een kunstenaar om tijdens een verblijf van vijf maanden aan het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) een project te realiseren dat concreet bijdraagt aan het bevorderen van de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. Het gaat hierbij met name om theoretische verdieping in een onderwerp. Het programma is gezamenlijk ingesteld door het NIAS en de Akademie van Kunsten. Een nieuwe aanvraagronde is geopend voor: het fellowship van 1 september 2019 tot 1 februari 2020, en het fellowship 1 februari 2020 tot 1 juli 2020. Deadline 1 april. Akademie van Kunsten
 • De KB stelt voor 2019 tot met 2022 jaarlijks € 200.000,- beschikbaar voor innovatieve projecten binnen het openbare-bibliotheeknetwerk. De gelden zijn bedoeld om de innovatie in het openbare-bibliotheeknetwerk te bevorderen en te versterken. De regeling staat open voor projectaanvragen van bibliotheken tot een maximumbedrag van € 50.000,- voor omvangrijke projecten met een maximumlooptijd van twee jaar. Het bedrag voor kleinere projecten met de looptijd van een jaar is maximaal €15.000,-. Deadline is 1 april. KB , Bibliotheekblad
 • Op  21 januari reikte staatssecretaris Mona Keijzer negen certificaten uit aan ondernemers die een project hadden ingediend voor de call ‘Serious games: beter functioneren door betere keuzes’. Met het certificaat krijgen de ondernemers budget om de haalbaarheid van hun idee te gaan onderzoeken. Clicknl
 • Een interactief, kunstzinnig doolhof én rooftopbar in één. Een misschien wat aparte combinatie, maar in mei 2019 opent  Doloruis, Nederlands eerste surrealistische universum en een van de grootste rooftopbars haar deuren in het centrum van Tilburg. Brabant C investeert in dit project. Brabant C
 • Design speelt een steeds belangrijkere factor binnen de culturele sector. Waarom is design belangrijker geworden? Hoe speelt de Kazerne daarop in? Wat is de succesformule van de Kazerne in Eindhoven en hoe zien zij zich in 2020? Hier heeft Annemoon Geurts antwoord op gegeven. Brabant C investeert in dit project.Brabant C
 • De Stichting Cultuur Eindhoven organiseert samen met de trainers van Charistar wederom eendaagse workshops binnen het programma van Wijzer Werven. Op het gebied van fondsenwerving en netwerken worden er gratis drie workshops aangebonden. Een deelnemer kan  alle drie de workshops volgen, maar mag zich ook  inschrijven in een van de drie workshops. Advies is  de twee workshops omtrent fondsenwerving beide te volgen als er nog geen ervaring is op dit gebied. Cultuur Eindhoven
 • In samenwerking met Nielsen Sports heeft Sponsorreport de Nederlandse sponsorwereld anno 2019 onderzocht. Voorzichtige conclusie is dat voor het eerst in jaren de sponsorbestedingen in 2019 weer gaan stijgen. Het grootste deel van de respondenten is actief als sportsponsor (77%). Daarna volgen de domeinen maatschappelijk en kunst & cultuur. Sponsorreport

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De 14e editie van BNA Beste Gebouw van het Jaar – dé architectuurprijs van Nederland – gaat vanaf vandaag (22 januari) van start. Architecten en hun opdrachtgevers zijn uitgenodigd om hun beste gebouw, opgeleverd in 2018, in te zenden. BNA
 • Dient een ontwerp mooi te zijn? Het is een vraag waar architecten het liefst ver bij weg blijven. Voor de huidige Engelse regering vormt schoonheid de sleutel tot oplossing van de woningcrisis. Maar wat is schoonheid? Blog van Harm Tilman. De Architect
 • De ontwerpers en architecten die de voormalige locomotiefhal van een nieuwe buiten- en binnenkant voorzagen, weten het nog goed. Hoe ze voor het eerst binnenstapten. Die ‘stoere en elegante kathedraal’ zagen – de lege LocHal – met al zijn hoogtes en breedtes. ,,We werden verliefd op het zicht en het licht”. Brabants Dagblad
 • In De Spoorzone van Tilburg is de voormalige locomotiefloods getransformeerd naar de LocHal. In dit publieke stadsforum zijn Bibliotheek Midden-Brabant, Kunstloc Brabant, Brabant C en Seats2meet gevestigd. Vanuit verschillende expertises werkten Civic, Braaksma & Roos, Inside Outside en Mecanoo samen aan het project. Dat heeft geresulteerd in een levendige ‘werkplaats van de 21e eeuw’. De Architect, De Volkskrant, Architectenweb, Cobouw, NRC, mogelijk inlog vereist  , Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Het had niet veel gescheeld of het boek Objectief Nederland was er nooit geweest. Begin jaren zeventig studeerde Reinjan Mulder filosofie en hij werd gegrepen door de vraag of het mogelijk was het subject uit te schakelen bij de waarneming. Het leidde tot een plan om een objectief fotografisch beeld van Nederland te maken.Archined
 • Een ruimte voor exposities, bioscoop, uitkijktoren en data-projecties. The Smart Box, een ‘huiskamer’ op een steigerconstructie, heeft de wedstrijd van het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) gewonnen. Nu kijken of het ook gerealiseerd kan worden. Brabants Dagblad , BAI , Brabants Dagblad
 • Moet de tentoonstelling Speculatieve Design Archief in Het Nieuwe Instituut als een schreeuw om aandacht begrepen worden? En betekent schreeuw om aandacht in dit geval eigenlijk een schreeuw om geld en een beslissing waar het Design Archief moet komen? Lucas Verweij wijst in zijn artikel ook nog op de motie ingediend door de Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Thierry Aartse (VVD) tijdens het debat over de cultuurbegroting 2019  waarin zij voorstellen om in de regio Brabant één groot designmuseum te laten ontstaan met een erfgoed opdracht. Archined
 • De inschrijving voor de tweede editie van de Creative Heroes Awards is van start gegaan. Met deze prijs worden ontwerpers en andere personen of organisaties uit de creatieve industrie ‘met een blijvende, positieve impact op mens en maatschappij’ onderscheiden. Er zijn zes categorieën, ingedeeld naar mate van impact. De inzendtermijn sluit op 1 april. Architectenweb

 

beeldende kunst

 • Op 19 januari 2019 opende in Museum de Fundatie in Zwolle de tentoonstelling Vrijheid – de vijftig Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968.  Met de expositie, samengesteld door Hans den Hartog Jager, wil hij  de kunstgeschiedenis herschrijven.  NRC, Trouw en De Volkskrant over de expositie, een nieuwe canon?  De Volkskrant  , Trouw, NRC
 • Op januari vond de aftrap plaats van de nieuwe Live rubriek Podium MH van Museum Hilversum. Pas afgestudeerde fotografen van de Fotoacademie toonden er hun afstudeerwerk. Tijdens de openingsavond waren er twee sprekers, Ruud de Jong, creatief manager van de Fotoacademie en Ton Hendriks, hoofdredacteur van Pf Fotografie Magazine. Beide toespraken maakte duidelijk dat er een grote omslag plaats vindt in de hedendaagse fotografie, nu iedereen foto’s kan maken met zijn mobiel. Alles is scherp, goed belicht, mooie kleuren. En een kritische column over de positie van de fotograaf door Stephen Mayes. pf , pf
 • De collectie van Museum De Wieger in Deurne herbergt heel wat kunst uit de eerste drie decennia van de twintigste eeuw. Deze periode kenmerkt zich door een veelheid aan stromingen, die in de tentoonstelling Mooiste modernisten bij elkaar komen. Niet in chronologische volgorde, maar geordend op onderwerp. Eindhovens Dagblad

 

film en av

 • In hoeverre moet je je diepste angsten en verlangens kennen om een goede schrijver te kunnen zijn? Kun je een memorabel of vernieuwend script schrijven door alleen je vaardigheden en theorieën te gebruiken of moet je sowieso iets van jezelf inbrengen? Kun je überhaupt een verhaal schrijven zonder dat er ook maar iets van jezelf in zit? Julia Cameron, schrijver van het veelgelezen The Artist’s Way beweert van niet. Een duik in de psychologie van het maakproces. De Nieuwe Creatieven organiseert op 26 en 27 januari 2019 een tweedaagse training met Julia Cameron in Nijmegen. Plot Magazine
 • Tijdens de zesde editie van Shortcutz Amsterdam Annual Awards won Bullet Time van Frodo Kuipers de awards voor Beste Film en Beste Animatie.  Sisters viel het meest in de prijzen en Frans Weisz ontving de Carrière-award voor zijn bijdrage aan het Nederlandse filmlandschap. Hollandse Film
 • De American Society of Cinematographers bestaat 100 jaar. Voor de gelegenheid vroeg ze haar leden om te stemmen op een lijst met 100 essentiële titels uit de geschiedenis van de cinematografie.  Op nummer 1 : Lawrence of Arabia (1962) van David Lean. ASC
 • De nominaties voor de 91ste Academy Awards zijn bekend gemaakt. The Favourite van Yorgos Lanthimos en Roma van Alfonso Cuarón sleepten de meeste nominaties in de wacht (10). VPRO Cinema

 

letteren

 • Tsead Bruinja is Dichter des Vaderlands 2019-2021. “Ik wil de menselijke kant van de zaak belichten, zoeken naar een nuance” “Maar ik moet ook ruimte hebben om boos te zijn – en dan misschien ongelijk te krijgen. Maar dat is óók een stem in de samenleving. De publieke ruimte is een ontmoetingsplaats van uiteenlopende, uitgesproken meningen. Dat mogen mijn gedichten ook zijn.” Dichterdesvaderlands , Literair Nederland, NRC, inlog vereist
 • In de podcast Publieke verzen blikt Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin samen met Marc van Oostendorp terug op haar termijn. Over gedichten in opdracht, verschillende soorten wij, verwarde poëzielezers en een nachtdienst met de politie. Neerlandistiek
 • De jury van de nieuwe De Grote Poëzieprijs 2019 (opvolger van de VSB-Poëzieprijs) heeft een longlist met de vijftien beste Nederlandstalige bundels van het afgelopen jaar bekendgemaakt. De shortlist met vijf bundels volgt tijdens de finale van de 10e Turing Gedichtenwedstrijd op 6 februari. De Grote Poëzieprijs
 • Van 31 januari tot en met 6 februari is het weer Poëzieweek. Het thema dit jaar is vrijheid, het motto ‘Zonder handen, zonder tanden’, Tom Lanoye schreef het bijbehorende Poëziegeschenk Vrij — wij?. Poëzieweek
 • tzum publiceert een overzicht van de voorjaarscatalogi van Nederlandse uitgevers, op het gebied van de literatuur. tzum
 • De Academie De Gouden Ganzenveer kent de Gouden Ganzenveer 2019 toe aan Ian Buruma, een internationaal befaamd essayist, historicus en Azië-deskundige.  Met deze onderscheiding wil de Academie het geschreven en gedrukte woord in het Nederlands taalgebied onder de aandacht brengen. De prijs bestaat uit een ganzenveer van goud en een jaar buitengewoon lidmaatschap van de Academie. In de loop van het jaar verschijnt een speciale uitgave die de verdiensten van de laureaat boekstaaft. Literatuurplein

 

muziek

 • Hiphop overheerst op festival Noorderslag, het jaarlijkse feestje voor de Nederlandse popmuziek. De Volkskrant
 • De vier leden van de Eindhovense groep The Seasons tekenen sinds 2014 voor de organisatie van Winterfest  Popei,,We beschikken over een groot portfolio en kunnen steeds kritischer selecteren.” Ze hebben vijftien  regionale bands en singer-songwriters uitgekozen. Eindhovens Dagblad

 

theater en dans

 • Houdt u van Nederlandse musicals? Uit de cijfers zou je denken van wel, de zalen zitten vol. Maar er blijven veel mensen die hun neus ophalen voor de musical, stellen vier theaterwetenschappers. Ze schreven daarom het boek ‘De Nederlandse musical. Emancipatie van een fenomeen’, dat tijdens het Musical Awards Gala in Amsterdam officieel wordt gepresenteerd. Trouw
 • The Addams Family is de grote winnaar van de Musical Awards. Het stuk is uitgeroepen tot beste grote musical en regisseur Paul Eenens kreeg de award voor beste regie. Ook Jon van Eerd, die de voorstelling vertaalde en bewerkte, kreeg een prijs voor zijn werk. The Addams Family verzilverde drie van de elf nominaties. Theaterkrant,  NOS
 • De museumwereld haalt graag dans in huis. Ondanks de beperkingen van een museumzaal met toevallige passanten proberen dansers als Michele Rizzo met een performance de extra ‘dimensies’ uit. De Volkskrant

Kunst in de openbare ruimte

 • Het kinetische kunstwerk ‘Echo’ van Zoro Feigl, een blikvanger in het gebouw Rijnstraat 8 in Den Haag,  waarin een ministerie en een aantal overheidsinstellingen is gevestigd, hangt zo’n dertig meter boven een glazen dak en een wandelroute daar weer tien meter onder. Een veilig constructief ontwerp is dan ook van groot belang. Medewerkers van Movares die zich over het constructief ontwerp van het kunstwerk hebben gebogen, schreven een artikel over de keuzes en overwegingen. Architectenweb
 • De Roosendaalse Gedichtenroute wordt groter. Er komen dit jaar 25 nieuwe plekken bij. De route loopt door de hele gemeente Roosendaal  waar op 41 plaatsen een gedicht kan worden beluisterd. BN – De Stem

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • “Het meeste wat ik weet over kleur heb ik geleerd door naar het werk van Josef Albers te kijken. Niet zozeer in analytische zin maar door kleur als ruimte en licht te leren zien. Binnen de beperkingen die je kiest zijn de variaties zo eindeloos dat juist iedere restrictie een nieuwe mogelijkheid opent. Het minimale veroorzaakt het maximale.” Schilderijen die ademen. Alex de Vries ging op atelierbezoek bij José Heerkens. Mister Motley
 • Tweemaal in zijn leven moest Bert Loerakker (70) helemaal opnieuw beginnen. De eerste keer nadat hij voortijdig  het  seminarie verliet en uiteindelijk als leraar overspannen raakte. En in 2008 toen bij een grote brand in de Helmondse Cacaofabriek nagenoeg al zijn werk werd verwoest, op eerder particulier verkochte schilderijen en museumstukken na. De in Helmond woonachtige kunstenaar is sinds die laatste ramp actiever dan ooit. Schilderijen van hem zijn nu te zien in Museum Helmond, als onderdeel van de expositie ’Lyrische abstractie – Collectie Roef-Meelker’. Onlangs bracht Loerakker ook een lijvig boekwerk uit. Brabant Cultureel
 • Caren van Herwaarden gaat in Het Noordbrabants Museum de dialoog aan met het werk van de in 2004 overleden Leon Adriaans. Ze delen een voorliefde voor het aardse. Brabants Dagblad
 • Schoonheid is vergankelijk, zo luidt het bekende gezegde. Toch ga je eraan twijfelen als je de nieuwe documentaire  Mother of Beauty van Frank van Osch bekijkt, die vorige week op televisie verscheen en voorlopig nog online te zien is. De film portretteert verscheidene Amerikaanse vrouwen en mannen die tussen 1940 en 1960 model of acteur waren bij het legendarische Blue Book Modelling Agency – het agentschap dat naast Hollywood-grootheden als Marilyn Monroe, ook talloze mannelijke topmodellen creëerde.i-D
 • Thomas Olde Heuvelt schrijft het geschenkboek voor de Spannende Boeken Weken 2019. De Bossche auteur trok internationaal de belangstelling met zijn griezelboek HEX uit 2016. Zelfs zijn beroemde collega Stephen King noemde de thriller een ‘briljant en volstrekt origineel boek’. CPNB
 • De Nuenense band Nasmak (1978-1984) staat weer volop in de belangstelling. Muzikanten van de groep presenteren vrijdag een vinyl-lp met oud materiaal en beginnen volgende maand met de opnamen van een nieuwe plaat. Eindhovens Dagblad
 • De Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival is de 24-jarige singer-songwriter Duncan Laurence, heeft AVROTROS bekendgemaakt. De oud-student van de Tilburgse rockacademie studeerde afgelopen jaar af aan de Rockacademie in Tilburg, maar is bij het grote publiek nog onbekend.  NOS , Omroep Brabant
 • De leerlingen van groep 3 en 4 van basisschool De Horizon in Prinsenbeek weten best wat van het leven op Groenland. Dat is te danken aan de schoolvoorstelling Radio Walvis van philharmonie zuidnederland en Schippers&VanGucht. De kinderen leven mee met het Inuitmeisje Pilu, haar opa en haar nieuwe broertje. Theaterkrant
 • Opera Zuid is blij met het duwtje in de rug dat het gezelschap afgelopen week kreeg van de Raad voor Cultuur. In het advies van de Raad over het muziektheater valt nl. op te maken dat de Raad vindt dat Opera Zuid te weinig geld heeft om haar werk goed te doen. Waut Koeken, de leider van het gezelschap, hoopt dat het advies wijst op een kentering in het landelijk beleid. Omroep Brabant
 • Wat betekent oud worden voor Marie in Eindhoven en Marie in Barcelona? Theatermaakster Michèle Rijzewijk uit Eindhoven onderzoekt het. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Het lied is al een jaar oud, maar opeens blijkt er opnieuw belangstelling voor te zijn. Het nummer Banana van DJ-team RUGGED uit Eindhoven wordt wijd verspreid onder dansers. Van Hongarije tot Maleisië, in de stijlen zumba tot aan popping. Geen dansstijl blijft ongemoeid. Voor Jurrie Jaspers van RUGGED bleek het ook een verrassing. ,,We krijgen filmpjes van over de hele wereld opgestuurd.” Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • Cécile Espinasse hoopt begin volgende week af te studeren aan de Design Academy met het project ‘AvantGardeners’ waarvoor ze heeft samengewerkt met groenwerkers van Ergon.  haar afstudeerproject voor de afdeling Food non Food van de DAE  laat op de tentoonstelling  eten zien: allemaal gevonden in de Eindhovense wijk Gestel. ,,Er is bijvoorbeeld soep van verschillende soorten onkruid, jam van besjes en een compote van tulpenbollen.”Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Op  HAKUNA Academy Hofstad worden geen diploma’s verstrekt, maar de jongeren, talenten met  verschillende culturele achtergronden  leren wél de kneepjes van het vak van professionele filmmakers en bekwamen zich in het maken van scenario’s, regie en cameravoering. De HAKUNA Academy werd opgericht door Adil El Arbi en Bilall Fallah, twee filmmakers van Marokkaanse afkomst uit de Brusselse wijk Molenbeek.Den Haag Centraal

Cultuureducatie en - participatie

 • Het Nederlands Philharmonisch Orkest lanceert een nieuw educatieprogramma met de titel Welkom bij het Orkest. In Amsterdam groeien veel kinderen op zonder ooit naar een klassiek concert te zijn geweest. Het Nederlands Philharmonisch Orkest wil daarom kinderen op een enthousiasmerende manier kennis laten maken met het orkest, met musici en hun instrumenten én met klassieke muziek. Welkom bij het Orkest is ontwikkeld in samenwerking met Amsterdamse scholen. Podium Radio 4, Nederlands Philharmonisch Orkest
 • Dynamo is al sinds de jaren 80 een broedplaats voor jongeren om hun eigen talenten te ontwikkelen en te onderzoeken. Met UrbanLab040 richt de organisatie zich op de urban subcultuur. Het nog steeds in populariteit groeiende hiphopgenre drukt steeds meer zijn stempel op de Eindhovense cultuur. Een van de projecten van UrbanLab040 is dan ook hiphopmasterclass Mixing Off. In deze masterclass legt een groep jonge producers en rappers een traject af waar ze alle facetten van het muzikant zijn geleerd krijgen. 3voor12.vpro.nl
 • Het project De Schoolschrijver gaat weer van start in Limburgse en Brabantse basisscholen. In Noord-Brabant doen 6 scholen mee. De Schoolschrijver is er voor alle basisscholen die hun leerlingen meer leesplezier willen geven en hun schrijfonderwijs willen verdiepen. Cubiss
 • Bredase scholen hebben in de afgelopen maanden hard gewerkt aan een kunst- en cultuurmanifest, waarmee de cultuursector van Breda een kindvriendelijke boost krijgt. Op 25 januari worden deze ideeën gepresenteerd aan de jury en vindt in het Stadhuis de verkiezing van de Kindercultuurnachtburgmeester 2019 plaats. Breda vandaag
 • Negen bands met louter basisscholieren treden 27 januari op tijdens een rockfestival in Dynamo Eindhoven, met covers van onder meer AC/DC, The Cranberries, Black Sabbath en Deep Purple. Eindhovens Dagblad

Erfgoed

 • Het Scheepvaartmuseum heeft onlangs een portret van Cornelis Tromp aangekocht. Hoe gaat het museum om met het koloniale verleden en andere beladen onderwerpen? Een gesprek met directeur Vera Carasso en hoofd educatie & publieksactiviteiten Gundy van Dijk. LKCA
 • Eind deze maand lanceert het Huygens ING de Digitale Charterbank Nederland(DCN). Hierin worden meer dan 150.000 middeleeuwse oorkonden online toegankelijk gemaakt voor onderzoekers. De tienduizenden oorkonden, oftewel charters, worden bewaard door verschillende Nederlandse archieven. Via de website zijn ze straks eenvoudig te doorzoeken op onder andere datum, land, streek, plaats of familie.Historiek
 • Rust, reinheid en regelmaat is het recept voor de ‘Zonnebloemen’ van Vincent van Gogh. Het beroemde schilderij mag nooit meer reizen. Het is te kwetsbaar en herstel is niet meer mogelijk. Trouw
 • Het Sacramentsretabel van Niervaert is het pronkstuk van De Collectie, de permanente tentoonstelling die vanaf de Cultuurnacht (26 januari) te zien is in het Stedelijk Museum Breda. Een altaarstuk uit 1535, bestaande uit 10 afbeeldingen, waarvan er 3,5 zijn verdwenen, als gevolg van de Beeldenstorm in 1566. Het werk is anoniem, maar kenners gaan ervan uit dat een duo het heeft geschilderd. BN- De Stem
 • De complete verzameling foto’s van amateurfotograaf Harry Guntlisbergen gaat naar de Brabant Collectie van de Tilburg University. Eindhovens Dagblad

Bibliotheken

 • Op 14 februari organiseren de Innovatieraad en de regiogidsen samen een landelijke dag over nieuwe en vernieuwende projecten van openbare bibliotheken.  Op deze dag  wordt er  kennis gemaakt met de projecten en kennis gedeeld. De centrale vraag is hoe de projecten samen (nog) beter gemaakt kunnen worden? KB
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft onderzocht welke mogelijkheden er voor de KB zijn op de Nederlandse markt van ‘leven lang leren’. Resultaat is het heldere rapport Leven lang leren: oog voor kansen met daarin relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Ook voor bibliotheken biedt het rapport veel interessante aanknopingspunten: de geschetste trends zijn immers van belang voor alle bibliotheekorganisaties in het netwerk. KB
 • Piet Boekhoudt, directeur Stichting Digisterker, en Jacqueline Roelofs, manager Innovatie Biblionet Groningen, bij Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S van Mesdag ondertekenden een overeenkomst waardoor het programma Digisterker beschikbaar komt voor Groningse bedrijven en instellingen die aan de slag willen met het verbeteren van digitale vaardigheden van hun medewerkers, patiënten of cliënten. Bibliotheekblad
 • Per 1 april 2019 wordt Paul Adels (47 jaar) de nieuwe directeur-bestuurder van Bibliotheek Theek 5. Hij volgt Theo Peeters op, die na een carrière van 42 jaar in de bibliotheeksector met pensioen gaat.Bibliotheekblad , BN – De Stem

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie