Trends & Ontwikkelingen 25 oktober 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

 nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang met betrekking tot Cultuur in een open samenleving.  Ook laat ze zien hoe ze de moties uitvoert die de Tweede Kamer heeft aangenomen in de overleggen over deze cultuurbrief en de brief Erfgoed telt (juni 2018). Bij de brief een aantal bijlagen : een onderzoek naar de diversiteit van besturen en personeel van meerjarig gesubsidieerde instellingen, een inventarisatie van inzichten rondom de culturele niet-bezoeker en een rapport van adviesbureau Berenschot over de evaluatie van de Decentralisatie-Uitkering Beeldende Kunst & Vormgeving. Rijksoverheid.nl
 • Vorig jaar stelden Kamerleden Bergkamp (D66), Dik-Faber (CU), Rutte (VVD) en Asscher (PvdA) in een motie de vraag of er wel genoeg gedaan werd om de niet-bezoeker van kunst in kaart te brengen. In opdracht van het ministerie van OCW is er een notitie over geschreven. Cultureel Persbureau
 • De ministers Blok (BZ), Kaag (BHOS) en van Engelshoven (OCW) bieden de Tweede Kamer het rapport ‘Voortgang internationaal cultuurbeleid 2017’ aan. Rijksoverheid.nl  , Rijksoverheid.nl
 • Toespraak van minister van Engelshoven (OCW) bij de uitreiking van de Prix de Rome, op 18 oktober 2018, in Rotterdam. Rijksoverheid.nl
 • Ter ere van het verschijnen van de publicatie ‘Cultural Policy in the Polder’ vindt er op 30 oktober 2018 een symposium plaats aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De focus van het symposium ligt op het cultuurbeleid zoals het de afgelopen 25 jaar uit de opdracht van de minister in de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid voortvloeide: het scheppen van voorwaarden voor het in stand houden, ontwikkelen en (sociaal en geografisch) spreiden van kunst en cultuur, met oog voor kwaliteit en verscheidenheid. Boekman
 • In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Hoe zorgen we dat die invoering soepel verloopt? Daarover spreken we Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. “Het is belangrijk dat het vakmanschap van de ambtenaar ook in de toekomst gewaarborgd blijft.” Gebiedsontwikkeling.nu
 • Niet langer een linkse hobby, maar een bindweefsel in onze samenleving. In de gemeentelijke politiek heeft cultuur weer waarde. Het LKCA bekeek 49 nieuwe coalitieakkoorden. 90% noemt cultuur: het draagt bij aan ontmoeting, individuele ontwikkeling, vestigingsklimaat, leefbaarheid en creativiteit. Hoe de colleges deze waarde willen verzilveren verschilt en is niet altijd duidelijk. LKCA adviseert in gesprek te gaan met de gemeente. LKCA  , LKCA
 • Open brief aan de Amsterdamse wethouders Kunst, Vastgoed & Democratisering  om een actieve rol op te nemen om een voorwaartse beweging te bewerkstelligen die nodig is om een vitaler beeldende kunstenveld in Amsterdam te creëren. PBK
 • Culturele hoofdstad-directeur Tjeerd van Bekkum wil dat ook na 2018 een soort van culturele hoofdstadorganisatie blijft bestaan in Leeuwarden. Omroep Friesland
 • Eén cultureel thema dat in aanloop naar de lokale verkiezingen weinig aandacht kreeg, is dat vanaf 2020 alle rechtstreekse provinciale werkingssubsidies voor amateurverenigingen wegvallen. Zullen de nieuwe gemeentebesturen in Vlaanderen dat zelf compenseren bij hun fanfares en theatergroepen? Rekto verso
 • Ter gelegenheid van de “Marché International du Film Classique” in Lyon presenteerde commissaris Mariya Gabriel, belast met Digitale Economie en Samenleving, het prototype van een register van Europese films, een vlaggenschipinitiatief van de Digital4Culture-strategie en onderdeel van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Het nieuwe register is gelanceerd met de steun van het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector en zal professionals, overheden en burgers toegang verlenen tot informatie over Europese films en de onlinebeschikbaarheid ervan via diensten voor video op verzoek (VOD) in alle landen van de Europese Unie. Europese Commissie
 • Het Europees Parlement maakt voor het opzetten van een Europese museumkaart 2 miljoen euro vrij in de begroting van 2019. Met een grote meerderheid stemde het parlement in met dit voorstel van Marietje Schaake (D66). NU.nl

 

noord-brabant

 •  In het Brabant Living Lab gaat de provincie Noord-Brabant  samen met partners op zoek naar nieuwe ideeën, oplossingen, en experimenteert met vernieuwende samenwerkingsvormen. Van 20 tot en met 28 oktober tijdens de Dutch Design Week 2018. Brabant.nl   , innovation origins
 • Bekendmaking van de provincie Noord-Brabant over de voortzetting van subsidie aan het fonds Brabant C.  Brabant.nl
 • Statenmededeling Voordracht Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam voor de UNESCO-werelderfgoedstatus. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 •  Het culturele aanbod van Breda blijft achter ten opzichte van andere steden. Het staat bijna terloops in de gemeentebegroting die op 25 oktober door de gemeenteraad wordt behandeld. Maar wat betekent die culturele achterstand precies? En hoe erg is het eigenlijk? BN – De Stem, inlog vereist.
 • Tijdens Dutch Design Week (DDW) staat er een glazen huis op het Eindhovense Stadhuisplein: Future040. Via augmented reality (AR) kan men er  door het toekomstige centrum van Eindhoven lopen. Gemeente Eindhoven nam het initiatief voor de ontwikkeling van deze innovatieve manier van kijken naar de toekomst. In samenwerking met Winy Maas (van MVRDV, supervisor van de binnenstad), Dutch Rose Media en de Dutch Design Foundation zijn de expositie en bijbehorende app tot stand gekomen. Eindhoven
 • ‘De stad’ kan 1 november meepraten over de invulling van het Evoluon Innovation Park. De kandidaat-kopers Foolen & Reijs Vastgoed en Hurks Vastgoedontwikkeling nodigen Eindhovenaren uit om met ideeën te komen voor gebruik van het iconisch gebouw. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Het voormalige PNEM-gebouw als nieuwe locatie voor Helmondse musea? Als het aan Will van de Kerkhof van de Gaviolizaal ligt, wordt er serieus naar dat plan gekeken. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Vijf architectenbureaus mogen een ontwerp maken voor het nieuwe Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch. Zij zijn door een notaris geloot uit negen bureaus die voldeden aan de gestelde geschiktheidseisen, zo heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch  laten weten. In de eerste helft van 2019 wordt bekend wie het theater mag ontwerpen. Architectenweb  , Brabants Dagblad
 • Wijkraad Reeshof (Tilburg) heeft 75.000 euro ontvangen voor kunstwerk Zandpoort aan het kanaal. Eerder was al duidelijk dat het Mondriaan Fonds 50.000 euro neertelt. Het Prins Bernard Cultuurfonds betaalt nu 25.000 euro. Het resterende bedrag van 25.000 euro is voor rekening van de gemeente Tilburg Door deze bijdragen kan het werk worden gerealiseerd. Kunstenaarscollectief Observatorium met kunstenaar en ontwerper Geert van de Camp zorgen voor de uitvoering. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Oss heeft een kunstwerk in wijkpark De Strepen in ere hersteld. Bronzen stapstenen die verwijzen naar archeologische vondsten uit de prehistorie waren bij onderhoudswerk aan het voetpad onder een laag asfalt verdwenen, maar zijn nu weer tevoorschijn gehaald. Kunstenaar Han Klinkhamer is tevreden. Brabants Dagblad
 • Het culturele ondernemerschap van de Kunststichting Sint-Oedenrode krijgt navolging in Meierijstad. ,,Meierijstad omarmt onze werkwijze, vooral omdat we zo ondernemend zijn.” Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Heemkundekring Son en Breugel heeft een verzoek ingediend om van de St Petrus Bandenkerk alsnog monument te maken. De gemeente Son en Breugel wil echter eerst weten hoe het gebouw erbij staat. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Een tegenvaller voor het schoenenmuseum in Waalwijk. Bestuurslid Jolande Otten van het nieuw te ontwikkelen museum stapt op. Ze vindt dat haar expertise te weinig aan bod komt. Wethouder John van den Hoven maakt zich geen zorgen over de voortgang van het museumproject. ,,We maken grote stappen.” Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Het boekje ‘Sport in Woensdrecht, Sport en Cultuurimpuls 2018’ wordt deze week op alle basisscholen van de gemeente Woensdrecht uitgereikt aan de leerlingen van groep drie tot en met acht. In het boekje staat een uitgebreid aanbod van sport en cultuur in de gemeente, waar kinderen gratis mee kennis kunnen maken. Internetbode

Cultureel Ondernemerschap

 • “Lastig, onduidelijk, duur, gedoe:” zomaar wat associaties die worden opgeroepen bij het woord ‘rechtenbeheer’.  Auteursrechten moet je regelen voor online en offline gebruik. In het stappenplan van Digitale Cultuur wordt er vooral uitgegaan van het online gebruik. Als een maker werken online wil publiceren en delen met gebruikers of publiek, dan maakt goed rechtenbeheer het leven een stuk makkelijker. Digitale Cultuur
 • De nieuwe Handreiking Tenderkostenvergoeding helpt aanbesteders, waaronder gemeenten, om de tenderkosten te beteugelen en als het niet anders kan een redelijke tenderkostenvergoeding vast te stellen. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer. In de handreiking is het BNA-voorstel integraal overgenomen als ‘best practice’. Daarmee wordt opnieuw een concrete stap gezet naar een betere aanbestedingspraktijk voor architecten. BNA
 • Vaarwel business as usual, welkom circulair materiaalgebruik. Op 1 november vindt de jaarlijkse BNA Architectendag plaats, met als thema ‘Alles is grondstof’. Grondstoffelijk is onze branche zeker, daar mee omgaan is deel van ons vakmanschap, maar ondertussen ook deel van een groot probleem. Blog van BNA voorzitter Nathalie de Vries. BNA
 • Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk zijn de oprichters van Atelier NL. Onder deze naam produceren zij servies en glaswerk, maar geven ook workshop en lezingen. Tevens was hun werk te zien in museale tentoonstellingen, zoals in Museum Boijmans van Beuningen, en waren ze vorig jaar ambassadeurs van de Dutch Design Week. Het werk van Atelier NL draait om respect voor de natuur en voor de bodem en inzicht creëren in de schaarste van grondstoffen. Gesprek  met Lonny van Ryswyck over hun innovatieve projecten en de uitdagingen van ondernemen in de creatieve sector. Cultuurmarketing
 • Fotografie: iedereen vindt beeld een belangrijk medium om informatie of een boodschap kort en bondig over te brengen, maar steeds meer afnemers willen daar steeds minder voor betalen. Aldus Ger Loeffen, freelance fotojournalist. Villamedia
 • Hoe bouw je een duurzame kunstcarrière op? Casestudies van 2 kunstenaars uit twee generaties: Njideka Akunyili Crosby en Cecily Brown. ArtNet news
 • Een jaar na het gedwongen terugtreden van Beatrix Ruf is de reputatie van het Stedelijk Museum Amsterdam nog steeds, nationaal en internationaal, ernstig beschadigd, betoogt Egbert Dommering, emeritus hoogleraar aan de UvA, in een opiniestuk in Het Parool. Het Parool
 • Op initiatief van Stichting Droom en Daad zal tijdens de komende renovatie en vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen de collectie zichtbaar en toegankelijk blijven in Rotterdam. Circa 450 werken uit de collectie van het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen zijn tijdens de renovatie van het museum elders te zien. Onder de noemer Boijmans bij de Buren houden zeven musea de collectie zichtbaar en toegankelijk. Museum Boijmans van Beuningen
 • Een nieuwe naam, een gepimpt hoofdgebouw, interactieve attracties en zelfs overnachtingsmogelijkheden. Om te overleven moet museum Orientalis een facelift krijgen, zegt het bestuur. Daarvoor is een kleine 3 miljoen euro nodig. “Met een kleine gemeentelijke subsidie van 19.000 euro draaien we nu net quitte. Willen we het park exploitabel maken dan moeten we meer bezoekers trekken. Daarvoor zijn investeringen nodig. Eigen vermogen hebben we niet”, vertelt Pieter de Kort, voorzitter van de raad van toezicht. De Gelderlander
 • Het aantal betalende bezoekers aan BredaPhoto is meer dan verdubbeld ten opzichte van twee jaar geleden. Circa 25.000 bezoekers betaalden voor het fotofestival, in de zeven weken dat het in de stad opgesteld stond. Tijdens de vorige editie in 2016 waren dat er nog 10.000. BN – De Stem
 • Het Vogelverschrikkerfestival in Valkenswaard stopt. De tiende editie van het afgelopen jaar was de laatste. Het festival in het Van Bestpark houdt vooral om financiële redenen op te bestaan. Eindhovens Dagblad
 • De sponsoring van Shell van de National Gallery  in Londen  is al jaren onderwerp van protesten. Shell heeft zijn sponsorovereenkomst, die 12 jaar  geleden startte,  met het Londense museum beëindigd. Het museum heeft de samenwerking met haar partners  kritisch beschouwd. Frieze
 • Heeft de kunstwereld een witwasprobleem? Deskundigen zijn er niet van overtuigd dat de voorgestelde uitbreiding van de Bank Secrecy Act (BSA) in de Verenigde Staten  de financiële wanpraktijken in de kunsthandel effectief teniet zou doen. Hyperallergic
 • ‘Toch hou ik van kunst en de kunstwereld. Ik haat het portret van die wereld in deze film, maar ik herken er ook in wat ik liefheb.’ Criticus Jerry Saltz over een kritische documentaire over de invloed van de commercie in de kunstwereld. Vulture
 • De Nederlandse export van diensten op het gebied van entertainment, waaronder ook royalty’s vallen, is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In Nederland gevestigde bedrijven verkopen vooral steeds meer rechten voor de distributie van films en series aan het buitenland. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers over de internationale handel in diensten. CBS
 • Playgrounds organiseert op 29 en 30 november een conferentie over sounddesign voor film, animatie, VR en games.  Aanwezig zijn o.m.  sounddesigners die werkten voor Game of Thrones en de Marvel series (The Solos, NL/VS) en de makers van het sounddesign en de compositie van de trailer van Blade Runner 2049 (Echolab, IR).  Playgrounds
 • Na 11 jaar naast elkaar te hebben bestaan in het Nederlandse culturele landschap hebben HAFF en KLIK besloten om de krachten te bundelen. KLIK staat bekend als een progressief en inclusief festival met een breed aanbod aan animatie dat in nauw contact staat met het publiek en dat de animatiesector verbindt. HAFF heeft een uitstekende internationale reputatie, een lange traditie van auteurs en experimentele film en een goed ontwikkeld educatieprogramma. HAFF  , De Filmkrant
 • Chassé Cinema in Breda wil volgend jaar één filmzaal bijbouwen. Daarmee zijn aanvankelijke plannen voor uitbreiding met twee zalen van de baan. Maar volgens directeur Cees Langeveld bleken die plannen te complex: ’Eén zaal stak het gebouw uit, en de ander de foyer in. Het was heel spectaculair, maar het bleek te ingewikkeld en daardoor te duur. We kunnen die extra stoelen zeker kwijt, maar wat niet gaat, gaat niet.’ De nieuwe zaal moet vijftig stoelen krijgen. Holland Film Nieuws
 • Nederland krijgt een streamingsdienst die uitsluitend horrorfilms aanbiedt. De Nachtvlinders
 • Om een beter inzicht te krijgen in de culturele waarde van de boekenmarkt analyseert KVB Boekwerk ook de omvang van auteurs en vertalers van literair-culturele werk. Nieuwe cijfers van KVB Boekwerk. Een van de belangrijkste trends is dat het aantal actieve auteurs en vertalers met zo’n 10% is gedaald sinds 2013. Met name het aantal auteurs en vertalers van non-fictietitels en kinderboeken is gedaald; in het fictiegenre is het aantal actieve auteurs nagenoeg gelijk gebleven. De jaarproductie van fictietitels is wel gestegen, terwijl de afzetmarkt van fictietitels gekrompen is van 42% naar 39%. Ook de jaarproductie van non-fictie- en kinderboeken is ondanks de dalende hoeveelheid makers gestegen met ca. 4%. KVB Boekwerk   , Letterenfonds
 • Schrijvers bij uitgeverij Pluim worden ook aandeelhouders in de coöperatie. tzum , De Volkskrant
 • Het Europees Hof heeft uitspraak gedaan in een rechtszaak die in Duitsland werd aangespannen door een uitgever wiens audioboek illegaal was gedownload. De beklaagde stelt niet verantwoordelijk te zijn voor de inbreuk op het auteursrecht, aangezien hij niet de enige bewoner is van de woning. Het Europees Hof geeft de verdachte ongelijk. Entertainment Business
 • Denis Doeland over hoe dj’s zichzelf in leven kunnen houden. This is our house
 • KUVO is een online platform dat door dj’s en clubs wordt gebruikt om real time informatie te delen over welke tracks er gedraaid worden. Tijdens het Amsterdam Dance Event streamen dj’s die in de Pioneer dj-ruimte hun muziek presenteren, de informatie over gebruikte tracks live naar KUVO  Sena krijgt deze gegevens vervolgens bij wijze van test aangeleverd. SENA
 • In veruit de meeste secties van belangrijke symfonieorkesten is de meerderheid van de musici mannelijk. Dat concludeert Quartz at work, een wereldwijd actief journalistencollectief dat publiceert over management en economie. Alleen onder bespelers van harp, fluit en viool zijn vrouwen in de meerderheid, althans gemiddeld over de 22 bestudeerde orkesten. De journalisten zochten de gegevens op van 2.438 full-time musici van orkesten die door het blad The Grammophone als ‘beste ter wereld’ of ‘opkomend’ werden aangemerkt. Die lijst dateert wel uit 2008, maar de bezettingscijfers zijn volgens Quartz at work van augustus 2018.  Quartz at work
 • Dating-app Bumble heeft samen met The Media Nanny, ID&T en Astralwerks de campagne Making Moves In Music gelanceerd.  Making Moves in Music is bedoeld om het bewustzijn te vergroten dat de muziekindustrie sterk gedomineerd wordt door mannen. Naast een loonkloof van 46 procent blijkt uit een onderzoek van Pitchfork dat slechts 14 procent van de grote festival line-ups in 2018 uit vrouwen bestaat.  De eerste stap binnen Making Moves In Music is om opkomende vrouwelijke dj’s de kans te geven om op te treden op Mysteryland 2019 en/of een plaat uit te brengen bij het label Astralwerks. De campagne zal zich als eerste focussen op Nederland, maar zal volgend jaar ook uitgebreid worden naar Europa. Entertainment Business
 • Amsterdam Dance Event heeft zijn eigen bezoekersrecord verbroken. De 2018-editie van ADE werd bezocht door 400.000 bezoekers. In 2017 waren dat er nog 395.000. Entertainment Business
 • De Toolkit Afvalvrije Festivals is drie jaar aan kennis en ervaring, gebundeld in één document. Deze kennis is opgedaan in de Green Deal Afvalvrije Festivals, die drie jaar geleden werd gesloten met een aantal koplopers uit de evenementenindustrie. De toolkit is te downloaden. Green events
 • Het strenge anti-rookbeleid tijdens FestyLand heeft gewerkt: ondanks diverse controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn er geen overtredingen geconstateerd. Voor het eerst in jaren dus geen rookboete voor het popfestival in Volkel. Brabants Dagblad
 • Het evenement Muziek bij de Buren gaat in Uden wel door, in tegenstelling tot Oss, waar het afgeblazen is dit jaar. Brabants Dagblad
 • Maar één podium en maar drie bands, is dat nog wel Zestigerjarenpop? Die vraag gaat rond in Helmond. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Er is veel gaande in de muziekwereld en dit kan van grote invloed zijn voor uitgevers. Denk aan de ontwikkelingen rondom de blockchaintechnologie en de onlangs goedgekeurde hervorming van het auteursrecht door het Europees Parlement.  De toekomst van de uitgever in vijf stellingen. Entertainment Business
 • ‘En ik vermoed nog een strategische overweging bij Spotify. Maak eerst de industrie afhankelijk van je, check. Ga ze dan langzamerhand uitknijpen, draai de vergoedingen terug, snijdt de labels eruit (check), ga geld vragen voor het monitoren van streams, maak je businessmodel meer winstgevend en verkoop dan de hut aan Apple en die sluit zich dan vervolgens aan in het illustere rijtje van de online monopolisten Google en Amazon.’ Hans Bousie over Spotify for Artists Entertainment Business
 • In de geplande hervormingen van het Europees auteursrecht heeft de Europese Commissie voorzien in een ‘uploadfilter’. Sociale netwerken, zoals YouTube, maar ook Vimeo en Facebook, zijn in de nieuwe Europese auteurswet verantwoordelijk voor alle content die gebruikers plaatsen op hun servers. Bij inbreuk moeten zij dan ook zelf actie ondernemen Anonieme bronnen binnen Google, de eigenaar van YouTube, laten weten dat het een ‘onmogelijke klus is om aan de eisen te voldoen van het nieuwe Europese auteursrecht’. Entertainment Business
 • Natlab in Eindhoven presenteerde gemiddeld twee theater- of dansvoorstellingen per maand. ‘Op dit moment zijn we ons aan het herbezinnen op de theaterprogrammering”, aldus Ilona van Heeckeren, sinds 1 oktober de nieuwe directeur van Natlab (door Plaza Futura). ,,Na twee matig bezochte voorstellingen en twee voorstellingen die niet door konden gaan door te weinig kaartverkoop willen we even een pas op de plaats maken en goed gaan nadenken hoe wij de programmering gaan voortzetten.’ Eindhovens Dagblad
 • Directeur Els Wijmans vertrekt bij de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT). Na diverse gesprekken hebben het bestuur van de vereniging en Wijmans besloten na 9 jaar afscheid van elkaar te nemen. Ze waren al lange tijd met elkaar in conflict. Theaterkrant

Cultuurmarketing

 • ‘We are Public’ is ruim een jaar actief in Noord-Brabant en inmiddels staat de teller rond de 2000 leden. Maar We Are Public is ambitieus en wil graag doorgroeien en gaat daarom in de maanden oktober en november samen met de Brabantse Eva van Pelt on tour. Op zoek naar nieuwe leden. Kunstloc
 • Waarom gaan we allemaal massaal naar de grote stad voor een weekendje weg? Naast dat vliegen steeds goedkoper wordt, is goede stadsmarketing vaak een belangrijke factor die het aantrekkelijk maakt voor ons om andere steden te bezoeken. Jennifer Huygen deelt de onderzoeksresultaten van haar masterscriptie die niet alleen relevant zijn voor stadsmarketeers, maar voor de culturele sector in het algemeen. Cultuurmarketing

Financiering

 • De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs en alle omringende presentaties in de stad trekken jaarlijks vele professionals uit de internationale designwereld, op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept Nederlandse ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor een presentatie in Milaan tijdens de ‘Salone del Mobile 2019’. Deze oproep is de enige mogelijkheid om bij het fonds subsidie te ontvangen voor deelname aan dit evenement. Deadline is 21 november. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2019 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2019 ieder vier rondes. De Deelregeling Internationalisering heeft drie rondes, de Deelregeling Festivals drie en de Deelregeling Vormgeving vijf. De Deelregelingen Activiteitenprogramma’s en Talentontwikkeling hebben ieder één ronde. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Ontwerpers Dinie Besems en Viktor Hachmang zijn geselecteerd voor een residency-periode van drie maanden in Japan. De residency – een initiatief van ontwerpersduo Scholten & Baijings en de Japanse ontwerper Teruhiro Yanagihara – wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds. De twee ontwerpers zullen samen met Antye Günther en duo Heringa/Van Kalsbeek gekoppeld worden aan een pottenbakkerij in de Japanse porselein-gemeente Arita, om daar nieuw werk te maken. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie   , Mondriaan Fonds
 • Met haar ontwerpvoorstel Amsterdam Allegories, een surreëel publiek ‘waterpark’ bestaand uit 21 eilanden in de ommuurde Sixhaven, wint architect Alessandra Covini (Milaan, 1988) de Prix de Rome Architectuur 2018. Ze ontvangt een geldbedrag van 40.000 euro en een werkperiode van drie maanden bij de American Academy in Rome. De Prix de Rome Architectuur wordt eens in de vier jaar uitgereikt aan een getalenteerde jonge architect, stedenbouwer of landschapsarchitect.  De Eindhovense architect Bram van Kaathoven behoorde tot de genomineerden.  Mondriaan Fonds , De Volkskrant   , De Architect ,  Eindhovens Dagblad  , Brabant Cultureel
 • Het project De Oversteek is een samenwerking tussen het Filmfonds, het NPO-fonds, de VPRO, NTR en CoBO om aanstormend talent een kans te geven een artistieke speelfilm te maken. Vier ilmplannen zijn geselecteerd voor een scenariobijdrage in het kader van de twaalfde editie van dit project. Begin volgend jaar worden uit deze 4 projecten 2 projecten geselecteerd voor een realiseringsbijdrage. Filmfonds
 • In de vierde ronde van de Netherlands Film Production Incentive van 2018 zijn bijdragen verleend aan in totaal 13 producties voor een totaalbedrag van ruim € 3,7 miljoen. Het gaat om 2 speelfilms, 7 lange documentaires, 1 animatiefilm en 3 dramaseries, waarvan 7 internationale coproducties en 7 producties die in aanmerking komen voor het percentage 35% production incentive. Filmfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten investeert de komende periode in nieuw symfonisch repertoire. Het Fonds maakt ruimte voor nieuw orkestwerk door opdrachtgevers die hier structureel aan bijdragen te ondersteunen. Vooruitlopend hierop heeft het Fonds eenmalig extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor drie compositieopdrachten. Voor de Stichting Omroepmuziek, met een opdracht aan Theo Loevendie, AVROTROS, met een opdracht aan Joost Kleppe en het Rotterdams Philharmonisch Orkest, met een opdracht aan Martijn Padding. Fonds Podiumkunsten
 • Een overzicht van de toekenningen 2e ronde opdracht compositie of libretto van het Fonds Podiumkunsten. Fonds PodiumkunstenFonds Podiumkunsten
 • Op 17 oktober 2018 werd in Santiago de Compostella bekend gemaakt dat de productie Shadow music (Skyggespill), een internationale coproductie van Oorkaan, Norwegian Chamber Orchestra en Kulturtanken, de YAMaward in de categorieën ‘Production Of The Year’ en ‘Best Large Ensemble’ heeft gewonnen. De productie is voortgekomen uit het Fast Forward traject van het Fonds Podiumkunsten, een programma dat zich richt op de ontwikkeling van talent in een internationale context. Fonds Podiumkunsten
 • De eerste aanvraagronde voor mediakunst- en erfgoededucatie  van het Fonds voor Cultuurparticipatie is verlengd. Een aanvraag indienen kan uiterlijk tot en met 14 december 2018. Als het budget eerder is uitgeput wordt de regeling gesloten. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • In zes jaar tijd kregen duizenden kinderen onder de noemer Kinderen Maken Muziek muzieklessen, in en buiten school. Samen muziek maken en sociale verbinding stonden in dit programma centraal. Een groot deel van de deelnemende projecten, ook uit de eerste editie, is nog steeds actief. Het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben 31 van de deelnemende organisaties afsluitend nog een steuntje in de rug gegeven. Zo konden ze hun project verduurzamen, verdiepen of verbreden. Om nóg meer effect te sorteren. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Muziekonderwijs heeft op de meeste pabo’s in Nederland weinig prioriteit. Daardoor missen aankomende leraren “muzikale” vakbekwaamheid. Om daarin verandering te brengen heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie de regeling Professionalisering Muziekonderwijs Pabo in het leven geroepen. In dat kader vroegen we vijf eerstejaars naar hun ervaringen met muziek en muziekles. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het Nieuwe Instituut wil culturele partijen de mogelijkheid bieden om een bezoek van een internationale gast binnen de disciplines architectuur, design en digitale cultuur aan te vragen via een tweejaarlijkse Open Call voor het Internationaal Bezoekersprogramma. Het bezoekersprogramma stimuleert de internationale uitwisseling, promotie en kennismaking met het Nederlandse ontwerpveld. Aanvragen kunnen tot en met 30 november worden ingediend.  Het Nieuwe Instituut
 • De Europese Commissie publiceerde op 16 oktober 2018 de Creative Europe oproep voor Europese Samenwerkingsprojecten. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 11 december 2018. Creative Europe Desk
 • De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd voor de Ontwikkeling van Audiovisuele Projecten (call 22-2018). De eerstvolgende deadline is 18 december 2018, de tweede deadline is 24 april 2019. Het betreft speelfilms, animaties en creatieve documentaires, die bestemd zijn voor de bioscoop, en fictieprojecten voor televisie en fictieprojecten voor een digitaal platform. Creative Europe Desk
 • De twee minoritair Nederlandse bioscoopfilms Where Is Anne Frank en The Consequences ontvangen een bijdrage in de productiekosten van Eurimages. Ook een bijdrage voor de minoritair Nederlandse documentaire The Miracles of Almeria is gehonoreerd. Dat is tijdens de laatste vergadering van het coproductiefonds Eurimages in Sofia, Bulgarije besloten. Eurimages, het cultuurfonds van de Raad van Europa, telt momenteel 37 van de 47 lidstaten, plus Canada als associate member. Het Nederlands Filmfonds vertegenwoordigt Nederland in Eurimages. De volgende deadline voor Eurimages is 16 januari 2019. Filmfonds
 • VSBfonds heeft een aantal regelingen die interessant zijn voor poppodia en -festivals. nvpf
 • Ben je professional binnen de (in)formele volwasseneneducatie en wil je kennis en ervaring op doen buiten de eigen landsgrenzen? Erasmus+ biedt volop mogelijkheden om in het buitenland te leren of te werken en is actief op zoek naar aanvragen uit het culturele veld. Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma voor Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma gericht op internationale projecten op het gebied van onderwijs, training, jeugd en jongeren.  Kunstloc
 • Museum Belvédère in Heerenveen-Oranjewoud is de winnaar van de eerste Agnes van den Brandeler-prijs voor middelgrote musea. Het museum ontvangt een bedrag van 50.000 euro, dat besteed zal worden aan een monografische tentoonstelling over het werk van de kunstenaar Olphaert den Otter (1955), die plaats zal vinden in het najaar van 2020. Museumtijdschrift
 • Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Vredespaleis (samen met het Mundaneum in België) ontvangen een toelage van 10.000 euro voor een erfgoedproject in het kader van European Heritage Stories, een stimuleringsprijs van de Raad van Europa binnen het Europees Erfgoedjaar 2018. De Europese stimuleringsprijs bestaat uit een donatie en een oorkonde. In totaal zijn tien Europese initiatieven uitgekozen. DutchCulture
 • Dit jaar zijn 15 cases van de in totaal 58 inzendingen genomineerd voor een SponsorRing. De uiteindelijke winnaars van een SponsorRing worden op 26 november a.s. bekroond. In de categorie cultuur zijn er 3 genomineerden. Sponsorreport
 • Je bent jong en je wilt films maken. Een lastige combinatie als je geen rijke ouders hebt of een carrière als YouTuber. De 22-jarige Stefan van de Bosch hoopt de oplossing te hebben gevonden in de vorm van Patreon, een platform waarbij donateurs maandelijks een bijdrage storten om een filmcarrière mogelijk te maken. Filmkrant

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • In de discussie rond hoogbouw gaat het wat architect Daan Roggeveen betreft nog teveel over de hoogte en te weinig over wat die hoogbouw zou moeten opleveren: levendige steden. Architectenweb
 • Als onderdeel van de Architectenweb Awards wordt begin november de prijs voor ‘Interieur van het Jaar’ uitgereikt.  Uit meer dan vijftig inzendingen voor deze prijs heeft een onafhankelijke jury uiteindelijk zes nominaties gekozen. Architectenweb
 • Voor de eerste keer beloonde de jury van Dutch Design Awards niet één maar drie ontwerpers met een International Jury Award. De internationale jury roemt met name de Nederlandse manier van samenwerken. De winnaars, Zaligebrug, COW&CO en het Grootste Museum van Nederland wonnen eerder al een Dutch Design Award in de categorieën Habitat, Service & Systems en Best Client. Afgelopen juni zijn er 24 Dutch Design Awards uitgereikt in de categoriën Product, Fashion, Communication, Habitat, Design Research, Service & Systems, Best Client en Young Designer.  De Architect   , Dutch Design Awards
 • Bioplastic van algen in plaats van olie: ‘Algae Lab Luma’ van Studio Klarenbeek & Dros en Atelier LUMA wint de New Material Award 2018. Het onbehagelijke, confronterende ‘Blood Related’ van Basse Stittgen wint dit jaar de New Material Fellow. Het Nieuwe Instituut
 • Justine Kontou heeft kunstenaars en ontwerpers gevraagd om de ruimte waar bezoekers eten zo in te richten dat ze er tot rust kunnen komen, zich er prettig voelen. Te zien tijdens de Dutch Design Week. Eindhovens Dagblad   , Brabant Cultureel
 • De Dutch Design Week is het grootste designfestival van Noord-Europa. Uit het enorme aanbod kiest innovation origins  elk jaar ontwerpers die de hidden gems van dit jaar zijn, de laatste 2 : T-Slagerij  van Bron van Doen en Studio OS ∆ OOS.  innovation origins , innovation origins
 • Tijdens de Dutch Design Week was het mogelijk de stalen brug die met een 3d printer tot stand is gekomen te bekijken. Dezeen
 • Het onderwerp voor Good Design for a Bad World tijdens de Dutch Design week  is het antropocene. Dezeen
 • Ook food kun je ontwerpen. ED redacteur Rob Schoonen in gesprek met fooddesigner Annelies Hermsen en curator Justine Kontou. Eindhovens Dagblad
 • Timo de Rijk, directeur Design Museum Den Bosch,  in gesprek met Rob Schoonen over  design nu, in de regio en elders. Eindhovens Dagblad
 • In de Kazerne in Eindhoven is de expositie Ongoing Dialogue  te zien. Met recent werk van meer dan 40 toonaangevende en veelbelovende designers waaronder Lidewij Edelkoort & Kiki van Eijk voor Google, Maarten Baas, Studio Drift en Léa Mazy. Brabant Cultureel
 • Het is de grootste klus die het Textielmuseum in Tilburg ooit heeft uitgevoerd. De weefmachines van het museum hebben ruim duizend uur nodig om stof te weven voor zes enorme gordijnen. De gordijnen zijn bestemd voor de Lochal in de Tilburgse spoorzone. In het enorme industriële gebouw werden vroeger treinen gerepareerd. Binnenkort is het onderkomen van een aantal culturele instellingen, waaronder Kunstloc, Brabant C en de Bibliotheek Midden-Brabant. Omroep Brabant. 

 

beeldende kunst

 • In de internationale expositie Language is the only homeland in Nest Den Haag tonen o.a. Judith Westerveld en Moffat Takadiwa de kracht van talen die dreigen te verdwijnen en ze laten net als het dagboek van  Victor Klemperer, een analyse van de taalverandering gedurende het Derde Rijk,  zien hoeveel macht ‘de ander’ kan uitoefenen over jouw identiteit door middel van taal.  Mister Motley   , Metropolis M

 

film en av

 •  VPRO Cinema en Cinekid presenteren de VPRO Cinekid Top 100, een door experts samengestelde lijst van de beste kinderfilms van toen en nu. vpro.nl/cinema
 • Go Short, het festival voor korte films in Nijmegen, introduceert tijdens de editie 2019 enkele nieuwe filmprijzen. Die gaan naar de beste internationale videoclip, de beste Nederlandse videoclip en de beste virtual reality-film (VR). Go Short
 • 279 documentaires uit 71 landen, 47 uit Nederland en bijna evenveel van vrouwen als van mannen: de nieuwe directeur Orwa Nyrabia presenteert plannen en programma voor het Idfa. De Volkskrant , inlog vereist
 • Met het filmprogramma The Man Machine, over de fusie van mens en machine en de rol van hightech en big data, onderzoekt Eye Filmmuseum de filmische verbeelding van de angsten en verlangens die hier onvermijdelijk mee gepaard gaan. Van 18 oktober tot 13 november vindt The Man Machine plaats. Eye Exposed   , Filmkrant
 • Het Instituut Beeld en Geluid heeft een canon samengesteld van Nederlandse games. Het instituut wil met de canon een selectie van veel gespeelde games behouden voor de toekomst. In alle geselecteerde computerspellen hebben Nederlanders een rol gehad. Sommige games zijn prijswinnaars of commerciële successen, bij andere stonden Nederlanders aan de wieg van een nieuwe ontwikkeling in de industrie. Beeld en Geluid  , NOS

 

letteren

 • Is er nog toekomst voor het Literatuurmuseum? Essay van André Keikes. tzum
 • Schrijvers Maarten Biesheuvel en Dirk Ayelt Kooiman waren in dezelfde week prominent in het nieuws. In het literaire debat van de jaren zeventig namen zij een tegengestelde positie in en die verschillende posities waren terug te zien in het verschil in de media-aandacht die hun in 2018 ten deel valt. Sander Bax, Universiteit van Tilburg, beschouwt. diggit
 • Hoe schrijf je een recensie van een boek? En wat is nou eigenlijk een goed boek? Gesprek met Wilma de Rek, chef van de boekenredactie van de Volkskrant: ‘Je kunt niet zeggen dat een boek goed of slecht is.’ De Volkskrant , inlog vereist
 • Van 29 oktober tot en met 4 november vindt in Den Haag Crossing Border plaats. Na enkele jaren het Paard van Troje als festivallocatie te hebben gehad, keert het literatuur- en muziekfestival dit jaar terug naar zijn vertrouwde plek in en rond het Theater aan het Spui met een gevarieerd, internationaal programma vol literatuur, spoken word, muziek en speciale samenwerkingen. Karakters tipt de belangrijkste ontmoetingen.    Karakters , Crossing Border
 • De artistieke nalatenschap van Jan Wolkers wordt voortaan in Leiden beheerd. Museum De Lakenhal en de Universitaire Bibliotheken Leiden hebben respectievelijk beeldende kunst en archieven verworven, wat ook de wens van de kunstenaar en zijn echtgenote Karina was. Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Incidentele Aankopen toe voor de verwerving van de nalatenschap. Neerlandistiek   , Mondriaan Fonds
 • Een avond vol poëzie, zelfgeschreven teksten gemixt met live muziek. Dat is Poetry Out Loud , dat op 31 oktober in ’s-Hertogenbosch zijn vierde editie beleefd.  Tijdens deze zal er een intieme sfeer worden gecreëerd waar jonge schrijftalenten kunnen experimenteren met hun eigen teksten. Gesprek met initiatiefnemer Babs Post.   Bossche Omroep

 

muziek

 • Nederlandse rappers hebben de charts de afgelopen twee jaar enorm gegijzeld, maar kunnen ze die groei nog langer doorzetten? noisey
 • 3voor12.vpro.nl blikt terug op de voorbije editie  van het Amsterdam Dance Event en trekt enige lessen. 3voor12.voor.nl
 • Veel nieuwe dj’s, een vernieuwde programmering, een koerswijziging in het muziekbeleid en Serious Request op de schop: in de eerste drie maanden heeft zendermanager Sharid Alles 3FM al behoorlijk omgegooid. In een interview spreekt ze over alternatieve muziek, 3FM als festivalzender en engagement. 3voor12.vpro.nl
 • Martin Garrix is op AMF, het grootste evenement van ADE, door de lezers van het Britse tijdschrift DJ Mag uitgeroepen tot de beste dj ter wereld. Het is het derde jaar op rij dat Garrix op de eerste plek eindigt. Er staan veel Brabantse dj’s in de top honderd. . NU.nl   Eindhovens Dagblad
 • Is nieuwe muziek vooral met zichzelf bezig? Die vraag echode voortdurend mee tijdens de concerten van Transit, het Leuvense festival voor nieuwe muziek, dat dit jaar pal in het verkiezingsweekend viel. Kunst tegenover maatschappij: het contrast kon nauwelijks groter dan tijdens deze editie van Transit, die nochtans beloofde het over democratie te hebben. Staat de intrigerende zoektocht naar nieuwe klanken noodzakelijk los van de actualiteit? Rekto verso
 • Het veelomvattende November Music wordt als een van de belangrijkste festivals van Nederland beschouwd. Van jazz tot klassiek en wereldmuziek, improvisaties, bijzondere samenwerkingen en premières zijn vaste onderdelen van dit evenement dat van 2 tot en met 11 november in ’s-Hertogenbosch gehouden wordt. Het festival biedt ook veel vocale muziek.  Jazzenzo, Operamagazine
 • Van 6 t/m 11 november vindt in Groningen het Soundsofmusic  festival plaats.  Naast een jaarlijks festival voor actuele muziek is het  ook een concertserie. ,,We brengen door het jaar heen in Groningen ongeveer twaalf concerten”, zegt Bob Klaassen, producent van Soundsofmusic. Dagblad van het Noorden
 • De Edison Stichting kent de Edison Klassiek Oeuvreprijs 2018 toe aan de Amerikaanse sopraan Renée Fleming. De prijs is een erkenning voor haar enorme oeuvre en buitengewone verdiensten voor de klassieke muziek. Dit jaar worden er bij hoge uitzondering twee Edisons Klassiek uitgereikt in de jurycategorie De ontdekking. Onder het motto ‘verleden en toekomst eren’ zijn The Unreleased Recitals at The Concertgebouw van pianist Emil Gilels en Hush van Nora Fischer en Marnix Dorrestein de winnende albums. nvpi , Entertainment Business

 

theater en dans

 • Circolo was na zes edities in Liempde voor het eerst in Tilburg. De verhuizing pakt goed uit. Meer dan 17.000 mensen bezochten de voorstellingen in de circustenten. Directeur: ‘Circolo heeft Tilburg langzaam veroverd’. Brabants Dagblad
 • De ZAPP Theaterprijs 2019 is van start gegaan. Tijdens de kick-off werden de vijftien deelnemende voorstellingen nog eens voorgesteld. Negen kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar bezoeken komend seizoen alle deelnemende voorstellingen en brengen verslag uit.  NAPK
 • Tijdens de 20e jubileumeditie van DansClick maakt het publiek op ludieke wijze kennis met de nieuwste generatie talentvolle dansmakers. Van 7 november t/m 18 december tonen de winnaars van de BNG Bank Dansprijs 2018, Antonin Comestaz, Fernando Troya en Kim-Jomi Fischer & Marta Alstadsæter, hun werk in de Nederlandse theaters. Dans magazine
 • Acteur Eelco Smits heeft de Paul Steenbergen-penning gekregen. Jacob Derwig overhandigde de prestigieuze toneel-onderscheiding aan Smits op het podium van het Internationaal Theater Amsterdam. Theaterkrant

Kunst in de openbare ruimte

 • Nuenen is volgend jaar weer een nieuw beeld van Vincent van Gogh rijker. De Britse kunstenaar Anthony Padgett doneert een buste van de wereldberoemde schilder aan het dorp. De buste krijgt een plek in of bij De Roosdonck, de molen die Van Gogh zes keer tekende. Het is een privé initiatief van Ralf Stultiëns, de wethouder die Van Gogh en villagemarketing in zijn portefeuille heeft. Eindhovens Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Ontwerper Piet Hein Eek presenteerde twee boeken over wat hij en zijn honderd man personeel de voorbije tien jaar hebben gerealiseerd. Dat is samen 896 bladzijden beeld en tekst. Van de verhuizing van Geldrop naar het huidige onderkomen op Strijp R. En meer. Eindhovens Dagblad
 • Gesprek van Rob Schoonen, redacteur Eindhovens Dagblad, met Piet Hein Eek. Eindhovens Dagblad
 • Studio Joachim-Morineau uit Eindhoven heeft een druppelende machine ontworpen die technologie combineert met menselijke fouten om keramiek te creëren met individuele structuren, patronen en texturen. Dezeen
 • Wie aan onderwijs denkt, heeft niet meteen design in gedachten. Toch kan dit helpen om bijvoorbeeld de ouderparticipatie op een school te verbeteren. Mitchell Jacobs van Studio Tast vertelt er meer over. NU.nl
 • Het milieu, mensenrechten, voedseltekorten – het zijn niet de minste maatschappelijke vraagstukken die voorbijkomen tijdens de Dutch Design Week. Je zou bijna vergeten dat design ook over spullen gaat. Mooie spullen vooral, waarin vorm, materiaal en kleur een balans vinden. Het jonge ontwerpduo Os & Oos maakt dat soort design is zijn meest elementaire vorm. De Volkskrant
 • De wereld om ons heen veranderd, niet alleen door evolutie maar ook door toedoen van de mens. Door toegenomen technologische mogelijkheden wordt de mens in de paradoxale situatie geplaatst waar alles draait om de mens en tegelijkertijd wordt deze steeds meer overbodig. Ontwerpster Iris Seuren vertelt over de ingreep van de mens in de natuur die zij uitvergroot door een levend organisme, de zijderups, uit zijn ‘natuurlijke’ leefomgeving te halen. In haar project Purity of Silk bootst zij deze omgeving na met het verschil dat de vorm van deze omgeving is veranderd in die van een kledingstuk. Witte Rook
 • De Eindhovense ontwerper Noud Sleumer heeft  een machine bedacht, bedoeld om telefoons te recyclen.Het werkt simpel: gooi er aan de ene kant een oud mobieltje in en de onderdelen die voorheen de telefoon vormden komen er aan de andere kant uit en worden verkocht aan een recyclebedrijf. Eindhovens Dagblad
 • In onze razendsnelle maatschappij moet alles gebeuren en het liefst tegelijkertijd. Sociaal contact wordt echter niet gepland in onze agenda, maar is net zo noodzakelijk als eten en drinken. Sophie Kleuskens werkt aan de gedachte hoe we een rustmoment in ons dagelijks leven kunnen inbouwen dankzij een intrigerende stapeling van keramiek. Witte Rook
 • Lieke van der Maas heeft als ontwerpster de sterke overtuiging dat we de noodzakelijke stap moeten zetten om het vakgebied ‘design’ te verduurzamen, te beginnen bij de materialen. Schaarse grondstoffen en overconsumptie overtuigden haar de bouwstenen van het ontwerpproces te heroverwegen en materialen uit afval terug te winnen. Lieke heeft hiervoor een speciaal materiaal ontwikkeld met de vezel van de Japanse Duizendknoop waarmee ze een collectie potten heeft gemaakt onder de naam ‘Itadori’. Witte Rook
 • Kiki van Eijk heeft alle (zeventien) designweken in Eindhoven meegemaakt. De ervaren vormgeefster aan het woord; over het werk, de designweek, de kosten, de ervaringen en de verwachtingen. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Gesprek met Olivier van Herpt, dit jaar ontvanger van de Dutch Design Award in de categorie Young Designer.     Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Kunstenaar Jalila Essaïdi begint het BioArt Village in Eindhoven, waar kunstenaars en onderzoekers experimenteren met biologisch materiaal. De Volkskrant
 • De Tilburgse fotografe Gerdien Wolthaus Paauw maakte portretten van Palestijnen in Jeruzalem. Brabants Dagblad
 • De film Schapenheld van Ton van Zantvoort wordt vertoond tijdens het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), waar de film zijn wereldpremière beleefd. Schapenheld is een 81 minuten durende ‘cinematografische documentaire’ over de traditionele Goirlese schaapherder Stijn Hilgers. Hij reist met zijn kudde per jaar duizenden kilometers door Brabant om zijn dieren te laten grazen. Schapenheld is ontstaan als ‘Brabantse Beauty’, een initiatief van Omroep Brabant met steun van het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur, verschillende Brabantse producenten en enkele Brabantse steden. Omroep Brabant
 • De jonge Eindhovense band Sheverine, bestaande uit voormalig RCI-studenten, werkt aan hun eerste longplayer. Daarbij experimenteren zij met verhaal en virtual reality, in samenwerking met Effenaar Smart Venue. Op 24 oktober geven zij in TAC, samen met Hypergoods en Someone een presentatie van hun innovatieve werk tijdens DDW Music. 3voor12.vpro.nl
 • Dansen is van alle tijden, maar als vaste waarde binnen de popcultuur is het een relatief jong fenomeen. Dit jaar vieren we dertig jaar dance en techno-dj Lady Aïda uit Eindhoven maakt vanaf het begin al deel uit van deze cultuur. 3voor12.vpro.nl
 • DJ Hardwell stopt er voorlopig mee.  Dat deed hij met een speciale show samen met het Metropole Orkest in de Ziggo Dome, met een bloemlezing uit veertig jaar dance. 3voor12.vpro.nl

Kunstbeoefening

 • De Eindhovense dansers van C-FAM zijn wereldkampioen hiphop geworden in Leiden. Ze wonnen op het onderdeel ‘megacrew’. De dansschool behaalde op vier andere hiphop-onderdelen ook een podiumplaats. Omroep Brabant
 • Leden van de 100-jarige harmonie Wilhelmina uit Den Dungen gaan deze weken alle deuren in hun dorp langs voor de donateursactie. ,,Zonder deze giften redden wij het niet.” Brabants Dagblad , inlog vereist

Kunstonderwijs

 • Het eindexamenwerk van Design Academy Eindhoven, the Graduation Show,  wordt voor het eerst in twintig jaar buiten het eigen complex aan de Emmasingel gehouden en dat pakt heel goed uit. Het voormalige Campina-complex aan het Kanaal is een smak groter dan de eigen lokalen en dus krijgt elk eindexamenwerk eindelijk de ruimte die het verdient. Eindhovens Dagblad
 • Nederlandse modestudenten vertellen over wat ze een jaar na hun afstuderen bereikt hebben. i-D.-vice
 • De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) breidt vanaf deze maand uit naar het Marineterrein in Amsterdam. De academies van de hogeschool krijgen een gemeenschappelijke werkplaats waar ze, samen met wetenschappers, de industrie en communityleden op het terrein, werken aan innovatieve projecten voor maatschappelijke uitdagingen. Ook is de ruimte geschikt voor showcases van proefprojecten en publieke presentaties. De Architect
 • Fontys heeft een aanzienlijke kunstcollectie van zo’n 2.400 werken in haar bezit. Deze barst steeds meer uit haar voegen, terwijl twee derde van de kunstwerken het depot nooit verlaat. Daarom gaat Fontys na zorgvuldige voorbereiding haar kunstcollectie verkleinen en werken te koop aanbieden via fysieke en online veilingen. De kwaliteit en beheersbaarheid van de collectie gaan door de inkrimping omhoog. Met de opbrengst van de verkoop gaat Fontys jong talent van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten stimuleren. Fontys

Cultuureducatie en - participatie

 • De ontwikkelteams voor Curriculum.nu hebben 3-5 oktober uitgewerkt welke kennis en vaardigheden er nodig zijn in het nieuwe onderwijscurriculum. Hun ideeën hierover hebben zij gepresenteerd in een document met een aantal vragen voor iedereen die er op wil reageren. LKCA
 • Waarom is er geen ‘kijklijst’ voor scholieren, vraagt Floor van Spaendonck, directeur van CInekid,  zich af. Van films leer je misschien nog wel meer dan van boeken. NRC  , Trouw
 • Na vier succesvolle jaren zetten Introdans en De Onderwijsspecialisten nu een nieuwe stap in hun samenwerking. Vanaf het huidige schooljaar bundelen beide organisaties hun krachten met een driejarig traject: Special Forces. Dans en danseducatie blijkt een goed en toegankelijk instrument om leerlingen uit het Speciaal Onderwijs vertrouwen te geven en zich op een positieve manier te verhouden tot de wereld om hen heen. Op 22 oktober zetten de directies van Introdans en De Onderwijsspecialisten een handtekening onder de nieuwe samenwerking. Introdans
 • De knutselclub van Jeugdwerk Rozenoord (JR) in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg in Vught gaat na de herfstvakantie verder als kinderKUNSTlab. Brabants Dagblad
 • Democratische idealen staan ook in Europa onder druk, schrijft Jan Jaap Knol, directeur van eht Fonds voor Cultuurparticipatie.  Daarom is investeren in goed cultuuronderwijs absolute noodzaak. Het leert kinderen zich te verplaatsen in andermans perspectief. Dat vormt het beste harnas tegen onverdraagzaamheid. LKCA
 • Er is een kentering gaande in de gezondheidszorg. Wetenschapsjournalist Mark Mieras merkt dat in de medische wereld de interesse voor de zachte kant van gezondheid – via onder andere kunst en cultuur – groeit. En dat is een goede ontwikkeling, wat hem betreft: “Kunst en cultuur kunnen mensen in een kwetsbare positie helpen om uit hun passiviteit te komen. Het geeft ze een gereedschap in handen waardoor ze uiteindelijk minder snel naar de huisarts gaan.” Kunstloc
 • In Quebec in Canada is een pilot gestart om door middel van museumbezoek een verscheidenheid aan lichamelijke en geestelijke ziekten te verlichten. Hyperallergic
 • Instellingen in de zorg en welzijn of gemeenten weten vaak niet hoe ze kunst en cultuur meer kunnen integreren in beleid en organisatie. Zorginstellingen AxionContinu en Cordaan GGZ is het wel gelukt. Hoe pakken deze organisaties het aan? Waarom vinden ze dit belangrijk? En hoe financieren ze het? Movisie
 • Recent verscheen het boek Mekaar zien. Het belang van cultuur in de gevangenis. Het is een pleidooi voor de blijvende inzet van culturele activiteiten voor gedetineerden. Het biedt niet alleen inspiratie voor erfgoedinstellingen, maar laat ook een aantal collega’s aan het woord. Faro.be

Erfgoed

 • Tien Europese musea voerden overleg met Nigeriaanse autoriteiten in het Museum Volkenkunde in Leiden, de zgn. Benin Dialogue,  over de uitleen van geroofde Nigeriaanse kunstwerken in Europees bezit aan een nog te bouwen museum in de Nigeriaanse stad Benin City. Vorig jaar verklaarden de Europese musea dat ze in principe zouden meewerken aan het uitlenen van de geroofde kunst. Voor de meeste musea gaat restitutie nog te ver. Maar er zit beweging in het debat over de bestemming van kunstschatten uit de koloniale tijd. NOS   , De Volkskrant  , inlog vereist
 • De vier Nederlandse volkenkundige musea voelen zich ongemakkelijk over de koloniale roofkunst in hun collectie. Daarom maken ze binnenkort de voorwaarden bekend op basis waarvan belanghebbenden de roofkunst kunnen claimen. Dat zegt Stijn Schoonderwoerd, directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen, het samenwerkingsverband van Museum Volkenkunde in Leiden, het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en het Wereldmuseum in Rotterdam. NRC
 • Er zijn 8 proefschriften voorgedragen voor de W.A. van Es-prijs; aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor onderzoektalent op het gebied van de Nederlandse archeologie.  Cultureel erfgoed
 • Professionals uit de erfgoedsector komen op 8 november bijeen in de Amersfoortse Prodentfabriek tijdens het Nationaal Monumentencongres, het grootste jaarlijkse netwerk- en kennisevenement voor de sector. Thema van dit jaar: ‘Erfgoed is van ons allemaal – toch?’ Erfgoedstem
 • Met restauratie van verwaarloosde monumenten hebben de bouwers van Roozen van Hoppe de nodige ervaring. Zo werden voormalige kloosters in Sluis (de Dikke van Dale) en Berkel-Enschot (Koningsoord) in hun handen weer fraai bij de tijd gebracht. Maar zo bar als Villa Vredelust aan de Bredaseweg in Tilburg troffen ze het nog niet. Brabants Dagblad
 • Als het plan om de  Sint Agathakerk van Boekel te behouden door het plaatsen van een glaswand slaagt, zou dat volgens een aantal kenners weleens de redding voor veel kwijnende kerken kunnen zijn die nu met sloop of sluiting worden bedreigd. Brabants Dagblad
 • De oude vertrekken in het Kapucijnenklooster aan de Schorsmolenstraat in Breda zijn sinds kort ingericht als herberg. Residentie Herberg heet het deel van het klooster waar zeven kamers ter logies aangeboden worden. Drie eenpersoons- en vier tweepersoonskamers. BN – De Stem
 • De Lagune van Venetië, de toren van Pisa en de middeleeuwse stad Rodos. Deze en nog 34 andere locaties op de werelderfgoedlijst van Unesco lopen komende eeuw risico op schade door overstroming. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van klimaatwetenschappers. De Volkskrant

Bibliotheken

 • Dankzij interactieve rapportages kan er inzicht worden verschaft in het totaalgebruik en in het gebruik per bron in de bibliotheek.  De bronnen die door de KB-inkoopcommissie zijn ingekocht, zoals Theorie.nl, Van Dale, de Uittrekselbank en de Consumentenbond worden sinds een jaar door de KB zelf ontsloten in plaats van door de diverse leveranciers. KB
 • Muziekweb heeft ruim 500 wasrollen uit de periode 1902-1925 aan haar collectie toegevoegd. De collectie bestaat voornamelijk uit (instrumentale) licht klassieke en populaire muziek. De wasrollen zijn gedigitaliseerd en volledig te beluisteren via Muziekweb. Bibliotheekblad
 • Per 1 november zullen de bibliotheken in Drenthe stoppen met de eigen muziekcollectie. Bibliotheekleden kunnen vanaf dan gebruikmaken van het aanbod van Muziekweb. Bibliotheekblad
 • Als eerste bibliotheek in Nederland is Bibliotheek Hengelo gecertificeerd volgens de nieuwe kwaliteitseisen. Het nieuwe certificeringskader ‘Kwaliteit in Beeld’ werd deze zomer gelanceerd. Bibliotheekblad
 • De KB is bezig met een nieuwe voorziening te ontwikkelen voor het interbibliothecair leenverkeer (IBL): IBLV. IBLV is klantvriendelijker dan VDX en sluit beter aan op de procesafspraken in de OB-branche. Een update. KB
 • Met de Monitor de Bibliotheek op school van Kunst van Lezen wordt de opbrengst van de samenwerking tussen school en bibliotheek in kaart gebracht. Het gaat hierbij om leesbevordering en informatievaardigheden in het primair onderwijs en het vmbo. Dataverwerker Desan stelt hiervan jaarlijks een landelijke analyse op. KB
 • De Koninklijke Bibliotheek en Cubiss zijn gestart met een pilot Digitale geletterdheid in het mbo – van visie naar praktijk. Het doel is om de digitale geletterdheid van mbo-studenten te vergroten. De pilot richt zich zowel op het onderwijs als op bibliotheken. KB
 • Begin dit jaar spraken Limburgse bibliotheken tijdens een bijeenkomst de wens uit meer aandacht te besteden aan het vergroten van de bekendheid van de eigentijdse, moderne bibliotheek. Met als focus de rol van de bibliotheek in het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid bij laagtaalvaardige gezinnen. In de komende maanden wordt er een start gemaakt met kleinschalige communicatie-experimenten, in samenwerking met een aantal bibliotheken in Limburg. Cubiss

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie