Trends & Ontwikkelingen 26 april 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Er moet meer aandacht komen voor talentontwikkeling en professionalisering van zakelijk leiders en creative producers in de podiumkunsten. Dat schrijft een dertigtal jonge vakgenoten in een brief aan minister van Engelshoven (OCW). De groep reageert daarmee op het recent gepubliceerde advies van de Raad voor Cultuur voor een nieuw cultuurstelsel na 2021. In de brief doen de initiatiefnemers een aantal concrete voorstellen voor ‘duurzame ontplooiings- en innovatiekansen’. De oplossing ligt volgens hen ‘in de combinatie tussen werken en (bij)leren in een lange lijn’. De brief kwam tot stand naar aanleiding van gesprekken op theaterfestival Cement in ‘s-Hertogenbosch. Festival  Cement  , Theaterkrant
 • De directeuren van zeven landelijk en internationaal opererende fotografie-instellingen willen in gesprek met minister van Engelshoven (OCW). Ze missen in het recent uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur (‘Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur’) een eigen plek voor de professionele fotografie in een wereld waarin beeldcommunicatie, en met name fotografie, is doorgedrongen tot in alle haarvaten van de samenleving. Er is volgens de directeuren behoefte aan een stevige infrastructuur voor fotografie. Zij werken aan de oprichting van het Platform Fotografie Nederland, dat is bedoeld als ideeënbron, netwerkplaats, pleitbezorger en aanspreekpunt. PF
 • “Het systeem dat de Raad voorstelt zou volgens de fondsen leiden tot verstarring. Die verstarring is zeer goed mogelijk, ook al spreek je niet meer van ‘voorzieningen’, zoals in de jaren 1975, maar van ‘keteninstellingen’. Het probleem zit hem toch ook een beetje  in de gescheiden geldstromen voor de kunst. Waarom niet de regionale structuur die de Raad in een eerdere fase voorstelde? Waarom niet geld voor productie en presentatie in handen leggen van die plekken waar kunst ertoe doet: in de stedelijke regio’s?” Wijbrand Schaap over de brief van de Rijksfondsen, waarin zij reageren op het stelseladvies van de Raad voor Cultuur. Cultureel Persbureau
 • Het advies van de Raad voor Cultuur biedt kansen voor de cultuurregio Flevoland, aldus de provincie Flevoland. IPO
 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een evaluatierapport  over de Raad voor Cultuur. De centrale vraag van de door Berenschot uitgevoerde evaluatie is: hoe heeft de Raad voor Cultuur in de periode 2013-2018 gefunctioneerd en welke perspectieven voor de toekomst kunnen daaruit worden afgeleid? Rijksoverheid.nl   , Rijksoverheid.nl
 • Regeringspartij VVD wil dat bloemencorso’s, carnavalsverenigingen, harmonieën en schutterijen gebruik mogen maken van het lage btw-tarief. Nu vallen uitingen van volkscultuur nog in het duurdere tarief van 21 procent. Musea en theater profiteren wel van het lagere tarief van 9 procent.  Tweede Kamer ,  Algemeen Dagblad , Omroep Brabant
 • Staatssecretaris Raymond Knops heeft alle architecten die betrokken zijn bij de renovatie van het Binnenhof bekend gemaakt. Naast OMA en DOK architecten werken ook Wessel de Jonge, Maarten Fritz, Rappange, Office Winhov, Van Hoogevest, Merk X en Karres en Brands aan het project. De Architect, De Architect ,  De Architect ,  Architectenweb
 • Rijksbouwmeester Floris Alkemade verwijt zichzelf een gebrek aan communicatie rond de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. “Binnen de grenzen van de geheimhouding had ik meer kunnen uitleggen”. Architectenweb , De Architect
 • Het College van Rijkadviseurs heeft zijn jaarprogramma 2019 gepubliceerd. Dit programma toont een overzicht van de werkzaamheden van het College in 2019 en geeft ook een korte terugblik op de resultaten van 2018. College van Rijksadviseurs
 • Op 17 april 2019 nam de Arnhemse gemeenteraad een motie aan met de titel Op naar een uitvoeringsplan Blauwe Golven. De motie, opgesteld door raadsleden van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie en Arnhem Centraal draagt het college van Burgemeester en Wethouders op om een uitvoeringsplan op te stellen voor aanpassing en herstel van Blauwe Golven. Behoud Blauwe Golven Arnhem

 

noord-brabant

 • De komst van Geert van Boxtel als aanjagende arrangeur heeft de klassieke en symfonische muziek in Noord-Brabant een unieke impuls gegeven. Dat blijkt uit de tussentijdse beschouwing van muziekwetenschapper prof. dr. Sander van Maas. Kunstloc Brabant
 • Kunstloc Brabant vindt het belangrijk om kunst en cultuur in te zetten in andere maatschappelijke sectoren zoals zorg, welzijn en ruimtelijke ordening. We zijn ervan overtuigd dat de inbreng van kunstenaars een innoverende rol kan spelen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Maar hoe werkt dit in de praktijk? En welke rol speelt Kunstloc hierbij? Blog van Liesbeth Jans, programmaleider Verbinden van Kunst & Samenleving, Kunstloc Brabant. Kunstloc Brabant
 • De komende jaren investeert de provincie Noord-Brabant  ruim € 2 miljoen in projecten binnen de Zuiderwaterlinie. Het gaat in totaal om 19 projecten, die samen de Zuiderwaterlinie als samenhangend geheel verder moeten versterken. De bijdrage van de provincie is onder voorbehoud van een soortgelijke investering van de gemeenten langs de Linie in de projecten. De linie is belangrijk militair erfgoed maar ook een culturele grens: tussen noord en zuid, rooms-katholiek en protestant, zand en klei, de harde en de zachte ‘g’. Het is daarmee een belangrijk icoon voor Noord-Brabant. Brabant.nl  , Omroep Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • Breda is de negende stad van Nederland en is een stad met vele kwaliteiten en grote ambities. Ambities om nog meer kwaliteit aan de stad toe te voegen. Ons erfgoed speelt daarin een belangrijke rol. Om die reden is er hard gewerkt aan een vernieuwde Erfgoedvisie voor Breda met de titel: ‘Grondstof voor de toekomst’. Deze concept visie is door het college van B&W vastgesteld en kan ingezien worden. Breda  , BN – De Stem
 • De stichting Cultuur in Eindhoven (SCE) krijgt een tijdelijk mandaat van het college van B en W van Eindhoven om subsidie toe te kennen. Daarmee repareert het stadsbestuur het juridische vacuüm dat is ontstaan door een uitspraak van de Raad van State in februari. De Raad oordeelde dat de cultuurstichting juridisch niet bevoegd was gemeentelijke subsidies te verstrekken aan culturele instanties in Eindhoven. Het mandaat is tijdelijk, tot eind volgend jaar. Daarna moet er een definitieve reparatie komen in verordening waarmee de taken en bevoegdheden van SCE zijn geregeld. Eindhovens Dagblad
 • Op 9 april werd er een bijeenkomst georganiseerd voor de Eindhovense culturele sector om te reageren op de concept Cultuurscan. Een verslag van deze bijeenkomst. Cultuur Eindhoven
 • Cultuur Eindhoven reikt éénmaal per jaar de Eindhoven Cultuurprijs uit aan culturele instellingen, initiatieven of individuele makers voor hun verdiensten voor de stad.  Er zijn 2 categorieën: een Stimulerings- en Waarderingsprijs. De Waarderingsprijs wordt toegekend aan een maker/instelling met een aantoonbare staat van verdienste. Voor de Stimuleringsprijs komen makers/instellingen in aanmerking die korter dan vijf jaar bestaan en een bijzondere belofte voor cultuur in Eindhoven zijn. Nomineren kan t/m 9 juni.  In augustus wordt de shortlist bekendgemaakt. Cultuur Eindhoven
 • Ruim een maand geleden presenteerde de gemeente ’s-Hertogenbosch architectenbureau NOAHH uit Amsterdam als ontwerper van het nieuwe Theater aan de Parade. Een persbericht over de keuze voor het schetsontwerp én twee afbeeldingen hoe het nieuwe theater er  in de toekomst uit zou kunnen zien. Er kwam ook telefonisch nog een reactie van de gemeente: het is een schetsontwerp en zelfs niet gezegd dat het theater er aan de buitenzijde uit komt te zien als nu wordt getoond. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Boxtel gaat het kasteelpark Stapelen 10 jaar huren van stichting Beheer Kasteel Stapelen, voor een jaarlijkse som van 60.000 euro. Brabants Dagblad
 • Te weinig zekerheden over de ruimte en geen verdere toezeggingen op het wensenpakket hebben het theaterbestuur van Fidei et Arti doen besluiten niet mee te verhuizen naar het nieuwe cultuurcluster in Oudenbosch. Ondanks het afhaken van Fidei et Arti zet de gemeente Halderberge de plannen voor het nieuwe cultuurcluster toch voort. Vanwege de gestegen bouwkosten en de vervallen staat van deze vleugel van het vroegere Saint Louiscomplex legde de raad zelfs negen ton bij. Wethouder Jan Mollen gaat opnieuw in gesprek met het theaterbestuur in de hoop de huidige zorgen weg te nemen. BN – De Stem
 • Meierijstad krijgt 125 kunstwerken van Dorus van Oorschot als schenking. De kunstcollectie werd aangeboden door de stichting Atelier Dorus van Oorschot uit Schijndel. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • De gemeente Oss hoopt op 25 april  twee enorme stappen te zetten op weg naar de realisatie van het Walkwartier. Allereerst moet er een handtekening worden gezet onder de samenwerkingsovereenkomst met bouwbedrijf Van Wanrooij. Daarna moet ook een intentieovereenkomst over het UIThuis worden getekend. De gemeente Oss en Van Wanrooij gaven zichzelf namelijk tot 1 mei de tijd om de details voor de bouw van het Walkwartier uit te werken. Tijdens een speciaal ingelaste collegevergadering wil het gemeentebestuur een besluit nemen over de samenwerking. Daarna kunnen de krabbels worden gezet. Later heeft de gemeenteraad het laatste woord over de miljoeneninvestering. Brabants Dagblad
 • De gemeente Oss wil investeren in cultuurpodium De Groene Engel  onder voorwaarde dat directeur Oscar Jansen opstapt.  De investering  wordt door de vrijwilligersraad als positief gezien, maar de voorwaarde zorgt voor kortsluiting bij de raad. Jansen is inmiddels vertrokken, na een kritisch rapport door BMC over het podium.  Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Het doek is gevallen voor theater De Speeldoos in Vught. Het noodlijdende theater zal verder gaan als een sociaal cultureel centrum, voor alleen amateurtoneel en cultuureducatie. Klein lichtpuntje van de avond is dat een faillissement van de Speeldoos voorlopig wel van de baan is: de gemeenteraad van Vught stelde 18 april namelijk een renteloze lening van 310.000 euro beschikbaar. Omroep Brabant

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Maaike Verberk, sinds februari 2018 directeur van DEN, gaf in een interview met Informatieprofessional haar visie op digitalisering bij de podiumkunsten. Er is een andere aanpak nodig dan in de erfgoedsector: hoe kan je een kunstvorm waar een live ervaring centraal staat digitaal bewaren voor de toekomst? Bijvoorbeeld door het digitaal vastleggen van werkprocessen: archiving by design. Verder spreekt ze over de verschillen tussen de erfgoed- en de kunstensector, en hoe het digitaliseren van cultuur er in de toekomst uitziet. DEN

 

architectuur en vormgeving

 • Verslag van een avond in Pakhuis de Zwijger over het vak van illustreren en de transitie die deze discipline heeft doorgemaakt. Die avond werd ook de website 1000 illustraties gepresenteerd. Op deze website kan een illustrator beelden plaatsen (met een maximum van 25 per gewerkt jaar) en voorzien van trefwoorden zodat bezoekers gericht kunnen zoeken. De getoonde werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Bezoekers kunnen het werk niet downloaden van de site, maar wel rechtstreeks contact met de maker opnemen. De website is een initiatief van de in mei 2018 opgerichte ‘Stichting 1000 Werken’ .  Pakhuis de Zwijger , 1000 illustraties

 

beeldende kunst

 • Vrouwelijke kunstenaars halen maar zelden de top omdat ze te veel ballen in de lucht houden en verstrikt raken in het maaswerk van mannelijke cultuurmakelaars. Zou het?  Marianne Van Boxelaere over seksisme in de beeldende kunst in cijfers. Rekto verso
 • Musea zijn de afgelopen decennia steeds meer tentoonstellingsmachines geworden en worden door de lokale en landelijke politiek op hun bezoekerscijfers beoordeeld. Veel musea wijzen op de eenzijdigheid van dit criterium. Ze vragen meer politieke aandacht voor hun maatschappelijke rol. Hoe zoeken musea samenwerking om hun impact en bereik te vergroten en zich maatschappelijk in te bedden? Museumpeil
 • Gesprek met Dingeman Kuilman, Stedelijk Museum Breda, over de problemen en kansen van stadsmusea. Museumpeil
 • Museum Krona. Onder die nieuwe naam gaat het Udense Museum voor Religieuze Kunst (MRK) vanaf 24 mei verder.  Volgens het museum past de nieuwe naam bij de veranderingen die afgelopen jaren zijn doorgevoerd waardoor de bijzondere collectie religieuze kunst volgens het bestuur beter tot zijn recht komt. Krona is het Zweedse woord voor kroon. De naam is een impliciete verwijzing naar de heilige Birgitta, naamgeefster van de orde van de Birgittinessen die naast het museum wonen. In ruil voor de jaarlijkse subsidie die het museum van de gemeente Uden krijgt heeft de politiek geëist dat er vanaf nu jaarlijks minstens 20.000 bezoekers komen. Het museum denkt die aantallen te kunnen halen maar is financieel nog lang niet uit de zorgen. Brabants Dagblad   ,  Brabant Cultureel
 • Esbeek krijgt een artist in residence. De Colombiaanse kunstenares Juliana Rios gaat drie maanden in het dorp wonen en werken. Ze treedt daarmee in de voetsporen van Andreas Schotel, de bekende Rotterdamse kunstenaar die 60 jaar lang zijn zomers in het dorp doorbracht. Het begin van een nieuwe traditie? Brabants Dagblad , inlog vereist
 • De markt van galeries is een drama, zeker voor de kleinere galeries en niet zelden fungeert de kunstbeurs als beul, nadat er weer een beurs voor een galerie voorbij is zonder de investering terug te verdienen. Poppositions in Brussel wil laten zien dat een beurs mogelijk zonder excessief deelnametarief. Een kleine beurs, met kleine prijzen, een andere sfeer en inhoud. Er doen kleinere galeries aan mee en veel non-profits die hier soms niet helemaal non-profit blijken te zijn, maar ook bereid te verkopen als zich een koper voor een werk aandient. Metropolis M

 

film en av

 • De afgelopen maanden heeft USBO Advies van de Universiteit van Utrecht de sector van documentaire producenten in Nederland onderzocht. Het onderzoek ‘De sector van documentaire producenten in beeld’ is een gezamenlijk initiatief van de Documentaire Producenten Nederland (DPN) en het Filmfonds, CoBO en NPO-fonds, en is er onder andere op gericht de financiële situatie van de producenten in kaart te brengen. De komende periode zullen de producenten en de fondsen op basis van de uitkomsten van het rapport gezamenlijk werken aan oplossingen voor de korte en lange termijn. DDG
 • De Dutch Academy For Film heeft de voorwaarden om lid te kunnen worden aangepast. Naast filmmakers van speelfilms en lange documentaires zijn makers met credits voor televisiedrama en -documentaire en andere ervaren professionals welkom als lid. DAAF
 • De Academy of Motion Picture Arts and Sciences heeft in haar nieuwe reglementen geen nieuwe beperkingen voor streamingdiensten toegevoegd. Platforms als Netflix en Amazon mogen daardoor ook volgend jaar weer meedoen bij de Oscar-uitreiking.  Entertainment Business
 • Door de versplintering van streamingdiensten is een ding zeker: illegaal downloading is coming. De Volkskrant , inlog vereist

 

letteren

 • Afgelopen paasweekend is in De Brakke Grond in Amsterdam het  videopoëzieproject Bewogen Verzen gestart.  Jonge videomakers uit Vlaanderen en Nederland presenteerden elkaar tijdens een inspiratiesessie hoe ze hun favoriete Nederlandstalige gedicht zullen verbeelden. Hun videopoëzie zal dit najaar te zien zijn tijdens een toonmoment in Vlaanderen en Nederland. Met dit project willen Ons Erfdeel vzw en Poëziecentrum vzw jongeren uit Nederland en Vlaanderen warm maken voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie.   De Lage Landen
 • Na de doorstart van Van Piere in 2014 moest de Eindhovense boekhandel zijn rol als lokale boekenspecialist en ontmoetingsplek opnieuw waarmaken. Dat is gelukt. De winkel gonst van het leven en de resultaten vertonen een stijgende lijn. Brabant Cultureel

 

muziek

 • In Amsterdam werden vorige week de parkeertarieven in de binnenstad verhoogd naar 7,50 euro per uur en dat heeft gevolgen voor de ‘underground jazzscene’ in de hoofdstad. De pianisten Robert van der Padt en Daan Herweg schreven een brandbrief en startten een petitie om tot een oplossing te komen. Met name de plekken waar jazzsessies gehouden worden, zoals in het bekende Café Nel, staan onder druk. Met hun vaak zware instrumenten parkeren muzikanten gemiddeld zes uur gedurende een optreden. Hun gage  – 75 euro voor een avond – gaat daarmee grotendeels op aan parkeergeld. jazzenzo   ,  NRC, inlog vereist
 • The Royal Opera House in Londen moet definitief 750.000 pond betalen aan altviolist Christopher Goldschneider. Het operahuis heeft op 17 april een hoger beroep in de zaak tegen Goldschneider verloren. De altviolist had bij een repetitie in 2012 gehoorschade opgelopen, tijdens een repetitie van Die Walküre van Richard Wagner. Hij zou voor een 18-koppige blazerssectie hebben gezeten en zijn blootgesteld aan 130 decibel – vergelijkbaar met een straalmotor dichtbij. Goldschneider liep daardoor tinnitus op (oorsuizen) en een hoge gevoeligheid voor geluid. Het betekende het einde van zijn muziekpraktijk. BBC
 • Vorig jaar werd Daniele Gatti – voormalig chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest – na twee jaar ontslagen na verhalen over seksueel ongewenst gedrag. Gatti dreigde daarop met juridische stappen. Het Concertgebouworkest meldt op 23 april dat ‘het ongenoegen tussen beide partijen na uitvoerig overleg is opgelost”. Gatti komt niet terug als chef. Als ‘teken van waardering’ voor Gatti zal het orkest wel drie opnames onder deze dirigent uitbrengen: cd’s en of dvd’s van werk van Richard Strauss, Gustav Mahler en Anton Bruckner. Het orkest en Gatti zijn overeengekomen dat er geen verdere mededelingen zullen worden gedaan. Namens het Concertgebouw wordt telefonisch nog wel bevestigd dat het persbericht „volledig” is, waaruit op te maken is dat er dus geen financiële compensatie is betaald.  Concertgebouworkest  , NRC , inlog vereist

 

theater en dans 

 • Vijf Noord- en Midden-Limburgse theaters gaan de komende jaren vergaand samenwerken. De Maaspoort Theater & Events (Venlo), Schouwburg Venray, TheaterHotel De Oranjerie (Roermond), Munttheater (Weert) en DOK6 Theater (Panningen) opereren in de loop van seizoen 2019-2020 onder één theatermerk en presenteren hun totale aanbod op een gezamenlijke website. Het doel van de samenwerking is het creëren van een nog aantrekkelijker theateraanbod voor de regio en het bereik van meer bezoekers. De Provincie Limburg ondersteunt dit initiatief en heeft hiervoor onlangs een subsidie van in totaal € 210.000,- toegekend. VSCD

Cultuurmarketing

 • “Online kopen betekent ook echt kopen; het verschilt per podium hoe makkelijk of kostbaar het is om daarna nog te ruilen of zelfs kaarten terug te geven, maar de flexibiliteit van de Toneelschuur is eerder uitzondering dan regel.” Column van Sara Oomen. Cultuurmarketing
 • De afgelopen jaren zijn escape rooms enorm populair geworden, in Nederland zijn er nu al zo’n 700. Deze puzzelkamers hebben allerlei thema’s van horror tot gevangenis of hoofdkwartier van een geheim genootschap. Ook musea beginnen escape rooms aan te bieden. Zo willen musea nieuwe doelgroepen bereiken, bezoekers laten spelen én leren op een nieuwe, uitnodigende manier Culturele vacatures

Financiering

rijksfondsen

 • Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes. Eerstvolgende deadline 5 juni. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunde dit jaar tien Nederlandse presentaties op de Salone del Mobile in Milaan. Was de beurs voorheen nog puur gericht op meubelontwerp, inmiddels is het een plek waar innovatie, creatieven in de breedste zin van het woord en de industrie elkaar vinden. Syb Groeneveld, directeur-bestuurder, en Eva Roolker, coördinator van de deelregeling Vormgeving, bezochten de presentaties en zagen ook het werk van verschillende andere Nederlandse ontwerpers. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Sinds 2014 werkt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met Fonds Kwadraat in het verstrekken van rentevrije leningen. Beide fondsen zijn onlangs overeengekomen de samenwerking in elk geval voort te zetten tot april 2020. De samenwerking biedt ontwerpers en makers die subsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds de mogelijkheid om zonder extra toetsing door de commissie van Fonds Kwadraat aanspraak te maken op een rentevrije lening van Fonds Kwadraat van maximaal 8.000 euro. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Platforms zoals presentatie-instellingen en tijdschriften kunnen tot en met 29 juli 2019 een bijdrage aanvragen voor hun meerjarige programma’s. Het gaat om programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage kan worden ingezet voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Het Mondriaan Fonds streeft bij de toekenning naar een landelijk gespreid aantal presentatie-instellingen, die zich programmatisch inhoudelijk van elkaar onderscheiden. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Kunstbeurzen toe aan verschillende galeries uit Nederland en België voor de presentatie van werk van Nederlandse kunstenaars op Art Brussels. Mondriaan Fonds
 • Teledoc is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Filmfonds voor Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten. Een Teledoc is een gelaagde documentaire tussen de 75 en 90 minuten met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Ervaren regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die cinematografisch prikkelend, verhalend en toegankelijk is voor een breed publiek. Eerstvolgende deadline is 17 juni. Filmfonds
 • Joram Willink is geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen als Producer on the Move tijdens de komende editie van het Cannes International Film Festival (14 – 25 mei). Het Producers on the Move-platform wordt jaarlijks georganiseerd door European Film Promotion (EFP). Gedurende vijf dagen zal een geselecteerde groep producers in de spotlight worden gezet bij de internationale filmindustrie, deelnemen aan project pitches, 1:1 meetings en case studies en netwerkbijeenkomsten bijwonen. Filmfonds
 • Maar liefst zeven Nederlandse componisten zijn geselecteerd voor het internationale festival ISCM in Estland. Dutch Performing Arts, van het Fonds Podiumkunsten, en Nieuw Geneco promoten gezamenlijk de zeven componisten wiens werk zal worden uitgevoerd op ISCM World Music Days 2019. Onder andere het werk van Mayke Nas is geselecteerd. Dit jaar vindt de editie plaats van 2 tot 10 mei 2019 in Tallinn, Estland. Fonds Podiumkunsten

 

overige fondsen

 • i-Portunus is gestart. Deze pilot, bedoeld voor de podiumkunsten (theater en dans) en de beeldende kunst, staat open voor kunstenaars en cultuurprofessionals uit alle landen die meedoen aan het Creative Europe programma.  Het financiert zgn. mobiliteit. Deze mobiliteit moet een specifieke en welomschreven doelstelling hebben, zoals het ontwikkelen van een internationale samenwerking, het ontwikkelen van een productiegerichte residentie of professionele ontwikkeling, het presenteren van werk in een ander land of het ontwikkelen van projecten met lokale gemeenschappen in het land van bestemming. De deadline van de eerste oproep, later volgen er nog 2, is 15 mei. Creative Europe Desk , i-Portunus
 • Op 16 april werd de oproep voor Literaire Vertalingen 2019 (EACEA 07-2019, tweejarige projecten) gepubliceerd. De deadline voor indiening is 4 juni 2019.  Deze subsidieoproep is bedoeld voor uitgevers of uitgeverijen die gevestigd zijn in één van de deelnemende landen van het subprogramma Cultuur. Het gaat om een vertaling van een pakket van 3 tot 10 fictiewerken met als brontaal en doeltaal één van ‘officieel erkende talen’ van de deelnemende landen. Creative Europe Desk

 

prijzen, sponsoring

 • Funda Gül Özcan is de winnaar van de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2019. Onder voorzitterschap van oud-politicus Andrée van Es koos de jury unaniem voor Özcan, omdat haar werk ‘manoeuvreert tussen sterke verontrusting en grote vrolijkheid’. Wat ze met de prijs van 10 duizend euro (dankzij de Rabobank) en een publicatie voor hetzelfde bedrag (van de Jaap Harten Fonds) gaat doen? ’Nou ja, de publicatie is voor mij het belangrijkste. Kan ik eindelijk al mijn werk van de afgelopen jaren eens bij elkaar laten zien. Zelfpromotie is niet mijn sterkste kant. Nu kan ik dat regelen.’ De Volkskrant , inlog vereist
 • De jury van de Nederlandse Fotoboekenprijs heeft onlangs 135 inzendingen beoordeeld -fotoboeken die verschenen in 2017 en 2018 – waarvan er 33 op de longlist terecht zijn gekomen. Uit deze selectie zijn voor de drie verschillende categorieën (beste debuut, beste tekst/fotoboek, beste fotoboek) telkens drie nominaties gekozen. De winnende fotografen in de eerste twee categorieën ontvangen een geldbedrag van 1.000 euro; de winnaar van de hoofdprijs 2.500 euro.
 • Op 28 mei 2019 worden de winnaars bekendgemaakt. De tweejaarlijkse Nederlandse Fotoboekenprijs is een initiatief van het Fotofestival Naarden. Focus-PhotoQ
 • De Filter Vertaalprijs is gewonnen door Jos Vos voor de vertaling van Het hoofdkussenboek. Hij ontving de geldprijs van 10.000 euro. Het hoofdkussenboek werd in de tiende eeuw geschreven door een levenslustige en bijdehante vrouw aan het hof van keizerin Teishi in de toenmalige hoofdstad, het huidige Kyoto. Het is voor het eerst rechtstreeks uit het Japans in het Nederlands vertaald. Het prijzengeld van de Filter Vertaalprijs werd dit jaar ter beschikking gesteld door de uitgeverijen Ambo|Anthos, Atlas Contact, Cossee, De Bezige Bij, Lebowski, Podium, Singel Uitgeverijen, Vantilt, Van Oorschot en Wereldbibliotheek. Zij willen, samen met enkele anonieme begunstigers, op deze manier bijdragen aan een grotere maatschappelijke waardering voor uitzonderlijke vertaalprestaties zoals die sinds 2007 jaarlijks door Stichting Filter onder de aandacht worden gebracht. Tijdschrift Filter
 • Münise Yavuz heeft de Anil Ramdas Essayprijs gewonnen. Yavuz schreef een essay vanuit het perspectief van een nakomeling van migranten. Yavuz was samen met Daniël Korving, Beri Shalmashi en Esther De Soomer genomineerd voor de prijs. De prijs bedraagt 2500 euro. Boekennieuws
 • Uit meer dan 300 inzendingen selecteerde een vakjury zestien deelnemers voor de tweede editie van de Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC) op 27-29 juni 2019 in Theater Rotterdam. Het RIDCC is de eerste en enige internationale choreografiecompetitie voor dansduetten. De XL Production Award ter waarde van 100.000 euro is de grootste choreografieprijs in zijn soort ter wereld. RIDCC
 • ABN AMRO heeft onlangs de sponsorcontracten met Nederlands Dans Theater en met Singer Laren verlengd. Met NDT is het contract verlengd tot en met 31 december 2020, met Singer Laren tot en met 31 december 2021. Sponsorreport

Kunstonderwijs

 • Fontys Academy of Music and Performing Arts (AMPA) en Master of Music organiseren in mei de tweede editie van New Horizons waarin ensembles en interdisciplinariteit centraal staan. Er zijn events op verschillende locaties in Tilburg. Er zijn presentaties van artistiek onderzoek, lezingen en concerten.  Fontys

Cultuureducatie en - participatie

 • Aan het einde van het schooljaar 2019 wordt op initiatief van Buma Cultuur voor het eerst de beste ‘Muziekdocent van het Jaar’ gekozen. De uitverkiezing keert jaarlijks terug en onderstreept daarmee het grote belang van gedegen muziekonderwijs. Frank Helmink, directeur Buma Cultuur: “Op een groot aantal scholen ontbreekt muziekonderwijs of zelfs een muziekdocent. In onze optiek een zeer onwenselijke situatie. Met deze uitverkiezing vragen we nadrukkelijk aandacht voor het belang van muziekeducatie en de rol van de muziekdocent daarin.” Helmink breekt met de lancering van dit nieuwe initiatief opnieuw een lans voor structureel muziekonderwijs op middelbare scholen.  BUMA Cultuur
 • Wieteke van Zeil is kunsthistoricus en journalist. Ze schrijft een wekelijkse column in de Volkskrant waarin ze inzoomt op details in schilderijen. Haar tweede boek ‘Goed kijken begint met negeren,’ is een gids voor iedereen die beter wil leren kijken. Daarin geeft ze praktische tips en spreekt ze een aantal kijkexperts, waaronder een luchtverkeersleider, een ontwerper en een politiecommissaris. Een gesprek over de blik van een kind en de waarde van écht en aandachtig aanschouwen. Mister Motley
 • Tot en met 30 juni 2019 kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo weer een Lerarenbeurs aanvragen voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding, een post-initiële masteropleiding of een premaster- of schakelprogramma. De Lerarenbeurs biedt een leraar de mogelijkheid zichzelf verder te professionaliseren. Dit is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf, maar kan ook bijdragen aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een school. VONCK
 • Het medialandschap verandert snel en constant, maar de tijd die de Nederlander aan media besteedt blijft gelijk. In 2018 komt de dagelijkse mediatijd uit op 8 uur en 23 minuten. Van de totale mediatijd op een dag gaat het grootste deel naar kijken en luisteren. De gemiddelde leestijd is in vergelijking met drie jaar geleden op niveau gebleven en bedraagt 42 minuten. Media:Tijd is een tijdsbestedingsonderzoek dat informatie geeft over het mediagebruik in Nederland op basis van een dagboekmeting. De derde meting is in het najaar van 2018 door onderzoeksbureau GfK uitgevoerd in opdracht van het SCP en de JIC’s NLO, NOM, SKO en PMA. Door de herhaling van de meting en de gekozen opzet kan Media:Tijd inzicht geven in trends en in de verhoudingen en het gebruik van media in relatie tot elkaar.  Inct , Mediatijd

Kunstbeoefening

 • Gitaar leren spelen bij de plaatselijke harmonie of als violist lid zijn van de fanfare. Tot voor kort was dat onbespreekbaar in de wereld van de amateurmuziek, maar daar is een kentering in gekomen. Steeds meer muziekverenigingen in de Peel laten de traditionele bezetting varen of zoeken naar andere manieren om genoeg nieuwe leden te trekken. Eindhovens Dagblad
 • Fanfare St. Cecilia in Milheeze zorgt voor Muziek in de Klas maar ook voor Muziek Na School. Eindhovens Dagblad  , inlog vereist
 • De voorstelling ‘Weg uit de Peel’, naar het boek van Jacques Vriens, wordt wegens het grote succes van vorig jaar in juni nog zes keer opgevoerd. De helft van de ruim 2300 kaarten is al verkocht.  Eindhovens Dagblad

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Architect, publicist en voormalig gasthoogleraar duurzaam stadsontwerp aan de Universiteit van Cambridge Hans van  der Heijden. ‘Als het aan mij ligt, gebruiken we de architectuurkritiek van Baudet, hoe summier ook, als aanzet tot een discussie: hoe gaan we om met woningbouw? Hoe zorgen we ervoor dat onze materiële rijkdom ook tot uiting komt in de kwaliteit van de bebouwing, in huizen die langdurig comfortabel zijn?’. Het door Van der Heijden geschetste beeld klopt van geen kant, stellen de architecten van XOOMlab. Vooral de suggestie dat de meeste bewoners voorkeur geven aan traditionele woningbouw, maar dat de meeste architecten hen daar vanaf houden, steekt hen. De Volkskrant , inlog vereist  , Architectenweb  , Architectenweb
 • Is hoogbouw dé oplossing voor de binnenstedelijke woningbouwopgave? Volgens architect Sjoerd Soeters slaan we door met de drang naar almaar hoger, hoger, hoger. ‘Het zijn prestigeprojecten, totaal niet geschikt voor gezinnen.’ Met hem selecteerde Stadszaken vijf projecten met een hoge dichtheid, maar zonder hoogbouw. Stadszaken
 • Vanaf 19 mei 2019 staat de programmering van Het Nieuwe Instituut vier maanden in het teken van meer-dan-menselijke kennis. Onder de noemer van Neuhaus opent er 100 jaar na de oprichting van het Bauhaus een tijdelijke academie waar bezoekers worden meegenomen op een verkenning van wat het betekent als de mensheid de wereld zou leren ervaren zonder zichzelf centraal te stellen. Wat als mensen leren denken, waarnemen en ontwerpen volgens de belangen en mogelijkheden van dieren, planten, robots en microben? Het Nieuwe Instituut
 • Nederlandse ontwerpers waren prominent aanwezig op de jaarlijkse Milaan Design Week. BNO
 • Modekritiek zit in de lift. De kwantiteit en kwaliteit van de artikelen over mode nemen toe, blijkt uit een onderzoek naar modekritiek in NRC Handelsblad en de Volkskrant van 1985 tot 2010. Een Boekman extra over de modekritiek in Nederland. Boekman

 

beeldende kunst

 • Hoe ziet er de beeldende kunst uit, over 20 jaar, vroeg BBC Culture aan een aantal curatoren.  Kunstenaar-activisten zullen de politieke omwentelingen leiden; er zullen nieuwe artistieke media en kunstruimtes komen, zelfs in de ruimte. En er zullen sterke kunstmarkten komen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. BBC
 • Daan Couzijn schreef een master thesis over de uitdagingen die digitale kunst met zich meebrengt, waarbij gekeken wordt naar de huidige (economische) positie in de hedendaagse kunstwereld en de mogelijke toekomst. Mister Motley

 

film en av

 

letteren

 • Essay over digitale literatuur van Miriam Rasch, dat ze op 10 april uitsprak tijdens de presentatie van Literatuur op het Scherm, in het Spring House in Amsterdam. Literatuur op het Scherm is een programma waarin auteurs samen met vormgevers en ontwikkelaars, literaire of poëtische producties ontwikkelen voor mobiele schermen. Letterenfonds
 • De twintigste Annie M.G. Schmidtlezing wordt uitgebracht als podcast. Twee dagen nadat auteur Marjolijn Hof (1956) op 15 mei in het Kinderboekenmuseum in Den Haag haar voordracht heeft uitgesproken, wordt deze integraal gepubliceerd op www.degrotevriendelijkepodcast.nl. Daar en via Spotify, iTunes en postcast-apps kan de lezing worden beluisterd. De Annie M.G. Schmidtlezing van dit jaar heeft als titel ‘Een noodzakelijk kwaad?’. tzum
 • Voor de C. Buddingh’-Prijs zijn Obe Alkema, Gerda Blees, Roelof ten Napel en Roberta Petzoldt genomineerd.  De prijs wordt sinds 1988 uitgereikt aan de auteur van het beste Nederlandstalige poëziedebuut. Hiermee wordt beoogd meer aandacht te genereren voor talentvolle nieuwe stemmen in de Nederlandstalige poëzie.  De winnaar wordt – samen met de uitreiking van De Grote Poëzieprijs – bekend gemaakt op het 50th Poetry International Festival Rotterdam op 16 juni. Literair Nederland

 

muziek

 • Identiteitspolitiek rukt op in de muziekwereld. Als een componist geen vrouw is of westers, dan past deze niet langer in de klassieke canon. Kees Vlaardingerbroek, artistiek leider NTR ZaterdagMatinee, vindt dat aandacht vragen voor muziek van vrouwen en minderheden terecht is, maar het kind met het badwater weg gooien door artistieke waarden ondergeschikt te maken aan politieke overwegingen, gaat hem te ver. De Volkskrant , inlog vereist.
 • De Componist des Vaderlands, Calliope Tsoupaki, heeft een hommage geschreven aan de door brand getroffen Notre-Dame. ,,De Notre-Dame is de wieg van onze westerse muziek. Gelijk na de brand ben ik begonnen met het componeren van Pour Notre-Dame: voor Onze-Lieve-Vrouw, voor de kerk en voor de muziek die ons allemaal verbindt”, zegt Tsoupaki. Organisten in het gehele land gaan het stuk spelen. De organisten betuigen met Pour Notre-Dame ook solidariteit met hun collega’s in Parijs, die het orgel van de kathedraal lang moeten missen. Het instrument is gebouwd door de negentiende-eeuwse meesterbouwer Aristide Cavaillé-Coll en staat bekend als een van de meest geavanceerde en indrukwekkende orgels ter wereld. Componist des vaderlands
 • De Amerikaanse gitarist John Petrucci is de winnaar van de Sena Performers European Guitar Award 2019. Petrucci is de gitarist en leider van Dream Theater, de beroemde symfonische rockband. Op 24 juni krijgt de 51-jarige stergitarist de prestigieuze oeuvre-award, afgekort SEGA, in Gebouw-T in Bergen op Zoom uitgereikt. Sega-award , BN – De Stem

 

theater en dans

 • Vijf Europese organisaties, waaronder Festival Boulevard en DansBrabant, voerden gedurende twee jaar  een dialoog over gedrags- en (gender)identiteitsaspecten, en zochten ze samen naar manieren om die te duiden via dans. Twee jaar denkende werksessies, onderzoek, inspirerende ontmoetingen en dans. Choreografen afkomstig uit de partnerlanden, deden onderzoek en presenteerden de uitkomsten van hun onderzoek met dansers en publiek bij de Europese partners.
 • Een terugblik op twee jaar Performing Gender. DansBrabant

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Architectenbureau De Twee Snoeken uit ‘s-Hertogenbosch heeft de aanbesteding gewonnen voor de renovatie en verduurzaming van het Voorster gemeentehuis in Twello. Het gaat om een ‘total engineering’-opdracht. Dit betekent dat het bureau verantwoordelijk is voor vrijwel alle disciplines: van het ontwerp tot de installatietechniek en van brandveiligheidsadvies tot een goed werkklimaat. Alleen de keuze van de aannemer valt buiten deze aanbesteding. De Stentor
 • Na een lang leven met muziek moest ze toch 74 jaar worden om een eerste cd uit te brengen. En nu, twee jaar later, volgt de tweede. Niet zomaar cd’s, maar door zelfwerkzaamheid ontstane producten, die ook nog eens vergezeld gaan van boekwerken, eveneens zelf in elkaar geknutseld. De Tilburgse Hanneke van Overbeek presenteerde een zelf geproduceerde cd en een boek. Brabant Cultureel
 • ‘One’ is de titel van een dubbel-elpee (plus cd) van de groep Private Time Machine, die gezien mag worden als een overzicht van de stand van zaken van de Tilburgse contrabassist/componist Eric van der Westen. De muzikale stand van zaken wel te verstaan. Want in dit ingenieuze product vloeien alle invloeden die Eric van der Westen onderging om een groot musicus te worden, organisch samen. Brabant Cultureel
 • Een half jaar geleden, twee weken voordat haar tweede solovoorstelling Waar in première zou gaan, kreeg Kiki Schippers een zwaar auto-ongeluk, waarin ze twee ruggenwervels brak. Het ongeluk vormt niet alleen een keerpunt in haar leven, maar ook in het programma. Wat aanvankelijk een kabbelend, uitwaaierend relaas met een paar mooie uitschieters was, wordt vanaf dan een verstild, kwetsbaar en oprecht verhaal waarin ze wordt geconfronteerd met haar afhankelijkheid. Theaterkrant
 •  ‘Theater maken zonder risico’s interesseert me niet’. Een gesprek met Piet Menu van Het Zuidelijk Toneel. Eindhovens Dagblad , inlog vereist

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie