Trends & Ontwikkelingen 26 september 2017

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Uit de Rijksbegroting voor 2018 blijkt dat er geen geld is vrijgemaakt voor het ondersteunen van de zogenaamde ‘zaaglijninstellingen’. Dit zijn theater- en dansgroepen zoals Matzer, Afslag Eindhoven, Orkater, Dood Paard, Urland, Suburbia, Maatschappij Discordia, AYA, DOX en Korzo die van het Fonds Podiumkunsten vorig jaar een positieve beoordeling kregen, maar waarvoor geen geld was. In een reactie schrijft de NAPK : ‘Waardoor werkgevers, die een professionele organisatie leiden en die op de lange termijn moeten werken (minstens anderhalf jaar vooruit), OPNIEUW niet weten waar ze aan toe zijn en of ze nog wel door kunnen volgend jaar.’ NAPK , Theaterkrant , De Volkskrant , Omroep Brabant
 • De begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die op Prinsjesdag is gepubliceerd, bevat weinig verrassingen. Ze bevat geen nieuwe grote plannen of vergezichten, omdat het demissionaire kabinet zo min mogelijk beleid maakt. Er zijn geen wijzigingen in subsidies voor de rijksmusea, de budgetten zijn vorig jaar weer voor vier jaar vastgelegd. Op 13 november, wanneer naar verwachting een nieuwe regering is aangetreden, staat de behandeling van de cultuurbegroting gepland. Museumvereniging
 • Het demissionair kabinet stelt voor de Geefwet met 1 jaar te verlengen. Museumvereniging
 • Als het aan de meeste van de formerende partijen ligt, dan zal er de aankomende jaren flink gesneden worden in het kunstonderwijs. Maar creatief opgeleiden vinden opvallend snel een baan, zo bleek onlangs uit een inventarisatie van de Vereniging Hogescholen. “Het beeld van een eenzame schilder driehoog achter op een zolderkamer is totaal achterhaald,” zegt Arlette Kerkhof Expertisecentrum Creatief Ondernemerschap van de HKU. Scienceguide
 • De verhoging van de BTW van 6% naar 8% zou deel uitmaken van de plannen van een nieuw te vormen kabinet. De voorstellen zijn voor doorrekening doorgezonden naar het CPB. Boekverkopersbond
 • Naar aanleiding van de Miljoenennota 2018 heeft het Projectteam Erfgoed Telt een aantal vragen ontvangen over de voorgenomen omvorming van de monumentenaftrek naar een uitgavenregeling op de OCW-begroting. Cultureel Erfgoed
 • Drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement waar docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’. De gehonoreerde instellingen zijn : Stichting Crafts Council Nederland, Het Nationale Theater en Stichting Waag Society. Rijksoverheid.nl
 • De Raad voor Cultuur heeft haar werkprogramma 2017-2018 gepubliceerd. Het eerste hoofdstuk van het werkprogramma beschrijft de positie, visie en werkwijze van de raad. In hoofdstuk 2 zijn de te verwachten adviezen opgenomen voor de periode april 2017- december 2018. De samenstelling van de raad, zijn commissies, kring van adviseurs en medewerkers is opgenomen in hoofdstuk 3. Rijksoverheid.nl , Raad voor Cultuur
 • Met het oog op een mogelijke herziening van het cultuurstelsel brengt de Raad voor Cultuur in de periode november 2017 – maart 2018 een reeks sectoradviezen uit, waarin ontwikkelingen en trends per sector worden onderzocht. De raad brengt in het najaar (medio november) ook een verkenning uit naar de rol van stedelijke regio’s in het cultuurbeleid. De presentatie van het sectoradvies muziek is tijdens Buma Classical Convention. Raad voor Cultuur , VSCD
 • Zowel het Rijk, als de Raad voor Cultuur, als de regionale overheden willen meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende bestuurlijke niveaus bij het ontwikkelen van een vernieuwd en toekomstbestendig cultuurbeleid per 2021. Stedelijke regio’s zouden hierbij het uitgangspunt moeten zijn. Bij het nadenken hierover spelen spreiding en financiële vraagstukken een centrale rol. Op welke wijze zou een matchingsysteem van subsidiegelden efficiënt geregeld kunnen worden? De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Boekmanstichting organiseren daarover op 12 oktober een besloten discussiebijeenkomst. Boekman
 • Extra inkomsten uit de onroerendezaakbelasting, ozb, geven de gemeenten vooral uit aan cultuur. Binnenlands bestuur
 • Het Haagse stadsbestuur is niet van plan om het Zuiderstrandtheater na 2020 te laten staan, omdat het gebouw niet geschikt is om langer te gebruiken, stelt wethouder Karsten Klein. ,,Het theater heeft een lichte constructie”, zegt hij. ,,Er zijn lagere eisen gesteld aan het uiterlijk en de brandveiligheid. Als je dit gebouw langer behoudt, krijg je onherroepelijk een probleem. Het staat er tijdelijk om de voorstellingen van het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en de Stichting Dans- en Muziekcentrum door te kunnen laten gaan tijdens de bouw van Spuiforum. Algemeen Dagblad
 • De gemeenteraad van Arnhem besluit om niet verder te debatteren over de sloop van het omgevingskunstwerk ‘Blauwe golven’ van Peter Struycken. Ze vragen de wethouder om een gesprek aan te gaan met Struycken. De kunstenaar heeft in een gesprek met raadsleden aangegeven dat hij niet onwillig staat tegenover een alternatief plan met behoud van de (aangepaste) Blauwe golven. Er vond inmiddels een schoonmaakactie van het kunstwerk plaats. De Gelderlander , Heemschut , Arnhem-Direct
 • De renovatie en nieuwbouw van concertgebouw Musis in Arnhem levert de gemeente Arnhem een strop op van 3 tot 3,5 miljoen euro (op een budget van zo’n 20 miljoen). Oorzaken zijn de vondst van asbest, stijgende grondstofprijzen en hogere kosten van onderaannemers. De Gelderlander
 • De Europese Commissie heeft een onderzoek dat de schade van illegaal downloaden ontkracht nooit gepubliceerd. Het onderzoek is in 2015 uitgevoerd door het Nederlandse Ecorys en kostte 360 duizend euro. In het onderzoek trekt Ecorys de conclusie dat het niet statistisch te bewijzen valt dat illegaal downloaden ook een daling in verkoopcijfers veroorzaakt. BNR , Julia Reda

 

noord-brabant

 • Het CDA en GroenLinks vroegen een spoeddebat aan voor de vergadering van Provinciale Staten op 22 september. Volgens de twee partijen is gedeputeerde Henri Swinkels zijn boekje te buiten gegaan toen hij een half miljoen euro weghaalde bij de philharmonie zuidenederland om die te besteden aan een fonds voor ‘symfonische vernieuwing’. Het besluit is onrechtmatig, menen de partijen. Uitkomst van het debat : de provincie Noord-Brabant houdt vast aan de korting. Brabant.nl , Omroep Brabant , Omroep Brabant
 • Beantwoording schriftelijke vragen van dhr. S.P.M.F. Steenbakkers namens de Statenfractie van het CDA over voorgenomen fusie Omroep Brabant en L1. Brabant.nl
 • Provincie Noord-Brabant wil de komende tien tot vijftien jaar 120.000 woningen bouwen. Daarmee moet de woningvoorraad met 11 procent toenemen. Brabantse gemeenten die huizen bouwen in bijvoorbeeld leegstaande kantoren, scholen of winkels krijgen van de provincie voortaan ruim baan. Voor de plannen uit de zogenoemde Brabantse Agenda Wonen is één miljoen euro nodig. Provinciale Staten moet hier nog wel mee instemmen. Omroep Brabant , Omroep Brabant , Cobouw
 • Noord-Brabant presenteert volgende maand een lijst met officiële Van Gogh Monumenten. Het gaat om 35 tot 45 erfgoedlocaties in negen gemeenten waar Vincent van Gogh bijvoorbeeld geschilderd of gewoond heeft. De betrokken gemeenten zullen op 30 oktober een convenant tekenen om het erfgoed te beschermen. De provincie Noord-Brabant draagt 750.000 euro bij aan het plan dat uiteindelijk tot 500.000 bezoekers per jaar moet gaan opleveren. NU.nl , BN – De Stem , Omroep Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • Verloedering, vernieling van de beplanting en grasmat, het Valkenberg in Breda gaat ten onder aan de evenementen, zoals Breda Barst. Stel daar paal en perk aan, stelt bewoner en parkbezoeker Jacques Groffen. Het gebruik van het park voor grootschalige evenementen is al beperkt, stellen B en W van Breda. BN – De Stem
 • Tekort van de gemeente Eindhoven loopt dit jaar op tot 20,5 miljoen euro. Eindhoven.nl, Eindhovens Dagblad
 • Cultuur Eindhoven heeft een overzicht gemaakt van de subsidieverlening van 2017. Cultuur Eindhoven
 • De BBL-fractie in de Eindhovense gemeenteraad wil duidelijkheid in de kwestie-Pizza Geert. ‘Pizza Geert’ is de naam die de culturele broedplaats van Geert Tiersma en Marleen Weissman aan de Gabriel Metsulaa. Tiersma en Weissman zitten al een jaar of 20 op die plek, maar hebben dit voorjaar van het gemeentebestuur te horen gekregen dat ze er weg moeten. Wethouder Mary-Ann Schreurs (D66) wil op die plek het ontwerpersduo Kiki & Joost huisvesten. Eindhovens Dagblad
 • Stichting Cultuur Eindhoven organiseert samen met de Universiteit Utrecht een zogenaamd ‘LinC Lab’ op het gebied van publieksontwikkeling. Labs vormen in het landelijke leiderschapsprogramma LinC een van de drie leersporen. Met het speciaal voor Eindhoven ontworpen ‘Lab Publieksontwikkeling’ wil Cultuur Eindhoven de cultuursector van Eindhoven kennis laten maken met deze wijze van professionaliseren en het vormen van een waardevol netwerk. Cultuur Eindhoven
 • Miljoenen naar sport, tonnen naar cultuur en nog een hoop euro’s naar andere zaken. Ook in Helmond zijn de crisisjaren nu echt voorbij; er is weer volop geld om te investeren, blijkt uit de gemeentebegroting voor 2018. De gemeenteraad besluit in november over de voorstellen. Helmond.nl , Eindhovens Dagblad
 • “Het culturele klimaat moet niet van subsidie afhangen maar van initiatieven. En eerlijk gezegd heb ik de afgelopen zeven jaar niet veel leed gezien. Wel een wat ingedutte culturele elite, waar best wel wat meer peper in mag.” Burgemeester Noordanus, die op 1 oktober afscheid neemt, was te gast bij het Cultureel Café en sprak zich uit over het cultuurbeleid van de gemeente Tilburg. Tilburgers.nl
 • In een van de hallen van de voormalige NS-werkplaats komt MindLabs. In dit gebouw komen onder meer opleidingen van Tilburg University en Fontys. De gemeente en Fontys zoeken een projectontwikkelaar die samen met hen de plannen verder wil uitwerken. Tilburg.nl

 

overige brabantse gemeenten

 • Niet iedereen was afgelopen weekend even blij met Kingz Outdoor in Gemert. Jo Otten vindt zo’n dancefeest niet passen op het evenemententerrein. Eindhovens Dagblad
 • Gemeente Heusden houdt streng vast aan subsidieregels: geen subsidieaanvraag of te laat: jammer maar helaas. Brabants Dagblad
 • Onrust bij culturele verenigingen Moergestel na het ontslag van Cees de Laat, het gezicht van Den Boogaard. Directeur Ruud van Eeten, directeur van Cultuurcentra Oisterwijk Moergestel (COM), zegt toe dat alle gemaakte afspraken gewoon blijven staan. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad van Oss, behalve SP, staat achter het plan om de oude V&D en de aanpalende pandenrij te slopen om plaats te maken voor nieuwbouw met plek voor winkels, woningen, horeca en cultuur. De bibliotheek staat positief tegenover de vestiging in het pand. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad , De Sleutel
 • Welke toegevoegde waarde kan cultuurcentrum UIThuis hebben voor de binnenstad van Oss? Zelfstandig architect Aat Vos geeft daar een lezing over. Het UIThuis is bedacht op de plek van de oude V&D. O.m.de bibliotheek, het Stadsarchief en de Volksuniversiteit worden genoemd als hoofdgebruikers en programmeurs van het UIThuis. Brabants Dagblad
 • Het ombouwen van winkelpanden tot woning, kantoor of horeca is in Roosendaal een succes. Met dit beleid én het project Compacte binnenstad is in één jaar tijd de oppervlakte winkelruimte in het gebied teruggebracht met 10.000 tot 15.000 vierkante meter, wat 8 procent is van het geheel. BN – De Stem
 • Het doel is grotendeels gehaald, de noodzaak om te bezuinigen is niet meer zo groot en dus zet B & W van Uden een streep door een eerder geplande korting van 52.000 euro voor de cultuursector. Brabants Dagblad
 • De overspannen bouwmarkt en het op elkaar afstemmen van de wensen van de diverse gebruikers leidt tot een latere oplevering van DePetrus in Vught. Brabants Dagblad
 • De Isabella Groep herontwikkelt de Isabella kazerne in Vught. Een bijzondere plek waar wonen, werken, educatie, sport en ontspanning samenkomen. Deels gerealiseerd in de huidige kazernegebouwen én in nieuwbouw geïntegreerd in de buitenwallen. De theaterzaal gaat begin 2018 tegen de vlakte en dat is volgens de Isabella Groep een mooie kans om aantal evenementen plaats te laten vinden die een podium verdienen of willen hebben. Brabants Dagblad
 • ‘Waalre neemt kunstenaars niet serieus’. Het Waalrese raadslid René Parré (GroenLinks) heeft geen goed woord over hoe de gemeente omgaat met de plannen voor het plaatsen van een kunstwerk bij het nieuwe gemeentehuis. Eindhovens Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Met de kennisvoucher van bkkc worden makers en culturele instellingen in Noord-Brabant ondersteund bij het versterken van hun cultureel ondernemerschap. Ook Wijzer Werven zet zich hiervoor in door het aanbieden van trainings- en coachingsprogramma’s. Beide organsiaties gaan samenwerken. bkkc
 • De Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) heeft nieuwe modelcontracten opgesteld voor de deelnemers aan de beroepservaringperiode en medewerkers voor de duur van een project. De BNA en de bonden hebben afgesproken dat met deelnemers aan de beroepservaringsperiode langer een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden gesloten dan is bepaald in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Daarnaast is het mogelijk een projectovereenkomst te sluiten. BNA
 • Als Royal Institute of Dutch Architects biedt de BNA in 2017 voor de tweede keer een groep bureaus de mogelijkheid zich collectief te presenteren op de toonaangevende vastgoedbeurs Expo Real in München, die daar van 4 tot 6 oktober plaats vindt. Dit jaar nemen zeven bureaus (EHA, LEVS, INBO, IAA, Team V architectuur, Kraaijvanger en CONIX RDBM Architects) deel aan de presentatie op de beurs. BNA
 • Van 22 t/m 26 september vindt in Rome New Generations plaats, een festival gericht op het creëren van een Europees netwerk voor jonge architecten en stedenbouwers. Nieuw deze editie is een interviewreeks met veertien gevestigde Italiaanse en Nederlandse architecten, met als doel kennisdeling tussen twee generaties tot stand te brengen. Een gesprek met initiatiefnemer Gianpiero Venturini. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De tweedeling tussen autonomie en instrumentaliteit is simplistisch, stelt Joost Heinsius, en doet geen recht aan de veelzijdige praktijk van de kunstenaars van nu. Daarnaast vindt hij dat we een breder en pluriformer kunstbegrip nodig hebben om draagvlak onder de bevolking voor kunst en cultuur te ontwikkelen en te behouden. Op 9 oktober houdt hij een lezing in het kader van de serie ‘De Waarde van Cultuur’ van Boekman. Boekman
 • Zelfstandig ondernemerschap biedt vrijheid, maar is niet altijd een vrije keuze. Dat blijkt uit de enquête die het LKCA eind 2016 afnam onder ruim 300 zelfstandige kunstprofessionals in de cultuurparticipatie. Hoe ziet hun beroepspraktijk eruit? LKCA
 • Chantal Bleeker en Wanda Borter van het Centraal Museum hadden behoefte aan doorlichting van de term cultureel ondernemerschap, gespecificeerd op kleine en middelgrote musea. Wat wordt er gedaan aan cultureel ondernemerschap door deze musea en welke kansen liggen er nog voor deze musea? In mei 2017 brachten zij het onderzoeksrapport Ondernemende Musea: Cultureel ondernemerschap geconcretiseerd naar buiten. Dit rapport biedt een startdocument voor kleine en middelgrote musea die kritisch willen reflecteren op of willen investeren in hun cultureel ondernemerschap. Museumcontact
 • Het Natuurhistorisch Museum Maastricht en de Universiteit Maastricht ondertekenen een convenant waarin staat dat zij intensiever gaan samenwerken. Zo zal de collectie van het museum betrokken worden bij het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Museum Actueel
 • Fotografiemuseum Amsterdam gaat samenwerken met de Deutsche Börse Photography Foundation. Door hun krachten te bundelen kunnen zij het platform voor jonge fotografen verder uitbreiden, nieuwe ontwikkelingen in de fotografie en opkomende kunstenaars meer bekendheid geven bij zowel professionals als het grote publiek. Museum Actueel
 • Jan van Laarhoven, directeur a.i., presenteert een nieuwe visie op de toekomst van het museum aan de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland. Deze visie is het eerste deel van een bedrijfsplan dat later dit najaar wordt aangevuld met een transitieplan over de oplossing van enkele structurele problemen zoals de huisvesting. Museumcontact
 • De collectie als tijdmachine. Fieke Konijn houdt een pleidooi voor chronologie in de museumpresentatie. Ze reageert op de nieuwe collectiepresentatie van Carel Blotkamp in Museum Boijmans van Beuningen. Witte raaf
 • Sofía Hernández Chong Cuy is de nieuwe directeur Witte de With Center for Contemporary Art. Museumcontact
 • De organisatie van de Oosterhoutse Biënnale heeft alsnog een regeling getroffen met kunstenaar Arnix Wilnoudt. Wilnoudt hield vorige week een protestactie, omdat hij zich zwaar gedupeerd voelde door de organisatie. De kunstenaar was uitgenodigd om te exposeren op de manifestatie, maar werd later afgebeld vanwege vroegere aanstootgevende kunst. Dat terwijl Wilnoudt volgens eigen zeggen al wel 15.000 euro had uitgegeven om kunstwerken voor de Biënnale te maken. BN – De Stem
 • Van Guus Kuijer tot Toon Tellegen, dertig gezichtsbepalende kinderboekenschrijvers stappen op bij uitgeverij Querido Kind. Zij volgen de voltallige redactie van de uitgeverij, die op 25 september haar ontslag indiende na een hoogopgelopen vertrouwenscrisis met de directie. Oorzaak van de crisis zijn plannen van de directie van het moederconcern WPG Media, die volgens de redactie in strijd zijn met het karakter van de uitgeverij. NRC, inlog vereist, NU.nl , tzum
 • A.F.Th. van der Heijden vertrekt bij De Bezige Bij na onenigheid over ‘de zakelijke en creatieve aspecten’ van nieuw te publiceren werk. Volgens een verklaring van de uitgeverij was sprake van een vertrouwensbreuk, maar blijft er onverminderd grote waardering voor ‘het uitzonderlijke oeuvre’ van Van der Heijden. De Volkskrant
 • Kobo Plus en bol.com kunnen zich niet vinden in de conclusies van het onderzoek van Stichting Lira en de Auteursbond naar de inkomsten van auteurs uit de digitale exploitatie van hun werk. Het onderzoek stelt o.m. dat meer dan de helft van de auteurs (54%) geen vergoeding ontving uit de exploitatie via een commerciële abonnementsdienst. ereaders.nl
 • Via auteursrechtenorganisatie Lira kunnen nu ook freelance journalisten in aanmerking komen voor een thuiskopievergoeding. Lira keert al jaren reprorechtvergoedingen aan freelancers uit voor artikelen in kranten en publiekstijdschriften. Dit is nu uitgebreid met zogenaamde thuiskopievergoedingen. Villa Media
 • Onder de naam Boektopia gaan Martine Koelemeijer en Donata van der Rassel trends in het boekenvak signaleren. Daarmee willen ze uitgeverijen en andere geïnteresseerde partijen informeren over de thema’s die binnenkort zo maar trending zouden kunnen zijn. inct
 • Het Festival Oude Muziek Utrecht heeft de EFFE Award gekregen voor beste festival van Europa. De EFFE Award is een Europese kwaliteitsprijs voor festivals in alle disciplines – van film, theater, architectuur, opera, beeldende kunst, fotografie en literatuur tot design en muziek. De EFFE Award wordt tweejaarlijks uitgereikt. Naast het Festival Oude Muziek Utrecht hebben vijf andere Europese festivals de prijs gekregen. DUIC
 • De Franse website Revopéra heeft op een rijtje gezet welke Europese klassieke muziekfestivals het grootste budget hebben. Radio4
 • De Nederlandse dj Martin Garrix is door de rechtbank Midden-Nederland in het gelijk gesteld in een zaak die draaide rond zijn vermeende contactbreuk. Volgens de rechter stond de dj in zijn recht toen hij het contract met Spinnin’ Records ontbond. Ook de zogenaamde ‘fonogramrechten’ van de nummers gaan naar Garrix. Entertainment Business , De Rechtspraak
 • De markt voor streaming en on demand-content is de afgelopen jaren explosief gegroeid. De grote labels Sony, Warner en UMG verdienen op dit moment zo’n 12,5 miljoen dollar per dag via streaming. Dat betekent ook dat bestaande formaten en het traditioneel aanbieden van content meer en meer onder druk komen te staan. Voor bedrijven die transities en innovatie omarmen, liggen er echter meer dan genoeg kansen. Entertainment Business
 • De Nederlandse muziekindustrie groeit door. De omzet is in de eerste helft van 2017 met 8,5% gestegen. De in 2015 ingezette omzetgroei zet ook in 2017 door en vooral het succes van streaming en de revival van vinyl zijn de dragers van dit succes. De streaming omzet is ruim 30% gestegen en vinyl laat een mooie stijging van 21% zien. NVPI
 • YouTube is de meest gebruikte muziekstreamingdienst van de wereld. Dat is de conclusie van een kwartaalonderzoek van MIDiA Research Brand Tracker. De tweede plaats wordt ingenomen door Spotify. Entertainment Business
 • Tijdens het congres Podia & Festivals van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals op 13 september 2017 in Tivoli/Vredenburg verzorgde Quirijn Meijnen samen met Maarten Leopold een presentatie over blockchain en de gevolgen voor de muziekindustrie. Quirijn Meijnen
 • Ziggo en XS4ALL moeten op last van de rechter binnen tien werkdagen doorgifte van The Pirate Bay blokkeren. Het gaat om een voorlopige maatregel tot er een finale beslissing is genomen in de zaak die nu nog aanhangig is voor de Hoge Raad. Entertainment Business
 • Dat de arbeidsvoorwaarden voor kunstenaars in Nederland op veel plekken bij lange na niet CAO-conform zijn is genoeglijk bekend. Uitgerekend de Nationale Opera & Ballet, de rijkst gesubsidieerde kunstinstelling in Nederland, maakt het volgens Marijn Lems op dit vlak echter wel heel bont. Theaterkrant , Handvest voor de podiumkunstenaar
 • Vorig jaar hield Toneelgroep De Appel na 45 jaar op te bestaan. De ex-acteurs zijn inmiddels nieuwe wegen ingeslagen en hebben nieuwe gezelschappen opgericht. NRC, inlog vereist
 • Op 14 september jl. organiseerde de NAPK een seminar over diversiteit en inclusiviteit in de podiumkunsten tijdens het Nederlands Theaterfestival 2017. Een verslag
 • Begin 2017 werd het inhoudelijk fusieplan van Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam gepresenteerd met de gezamenlijke toekomstvisie. Op 19 september is bekend gemaakt dat er besloten is om een fusie tot stand te brengen met een driekoppige directie, bestaande uit Dianne Zuidema, Wouter van Ransbeek en Ivo van Hove. Toneelgroep Amsterdam
 • De genomineerden voor de verkiezing Meest gastvrije theater van Nederland zijn bekend. Daarvoor hebben meer dan 25.000 ANWB-leden hebben de afgelopen weken hun stem uitgebracht op hun favoriete theater, schouwburg of concertgebouw. ANWB

Cultuurmarketing

 • De KLM gaat online kaartjes verkopen voor attracties, musea en rondleidingen in alle wereldsteden. De maatschappij slaat daarvoor de handen ineen met het Duitse online toerismeplatform Getyourguide. Museumvereniging

Financiering

 • Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie trekken samen op naar de 16e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia in 2018. Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds lanceren daartoe samen een Open Oproep voor een publiek parallelprogramma van het Nederlandse paviljoen, geïntroduceerd door een reeks discussies rondom het thema Work, Body, Leisure. Naast de gezamenlijke Open Oproep zal het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nog twee Open Oproepen voor projecten uitschrijven met betrekking tot het thema Freespace. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Onder de titel Proeftuin NL organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in samenwerking met Bureau het Noordzuiden en de VPRO in de maand oktober een reeks bijeenkomsten, waarin de experimentele praktijk van stadslabs centraal staat. Via VR-excursies, presentaties, rondleidingen en inhoudelijke debatten wordt er inzicht verschaft over de experimentele praktijk van stadslabs, die zich inzetten voor breed gedragen oplossingen voor actuele ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke opgaven. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Marieke Ladru, adjunct-secretaris van de regeling. ‘Festivals spelen als experimenteer- en onderzoeksruimte een belangrijke rol in de ontwikkeling van de disciplines. Bovendien stimuleren ze de belangstelling voor de ontwerpdisciplines, weten ze vaak op onderscheidende wijze (nieuwe) doelgroepen te betrekken en brengen ze interessante cross-overs tot stand binnen en buiten de creatieve industrie.’ Een overzicht van de aanstaande festivals. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Achttien publieke kunstmusea kunnen de komende periode kunst aankopen mede dankzij het Mondriaan Fonds. Zij krijgen een bijdrage voor aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945. Deze bijdragen aan de collectieprogramma’s variëren van 25.000 tot 250.000 euro, voor een periode van één of twee jaar. In totaal gaat het om 2,3 miljoen euro. Tot de 18 musea behoren Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, Stedelijk van Abbemuseum en het Textielmuseum. Mondriaanfonds
 • ‘Alle musea beschreven nu in hun aanvragen de Collectie Nederland als een referentiekader te hanteren voor aankopen en verzamelbeleid. Voor het eerst lijkt de Collectie Nederland een vanzelfsprekendheid’ , aldus Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds. Dit en andere ontwikkelingen signaleert ze in haar blog. Mondriaanfonds
 • KORT! is een jaarlijks terugkerend samenwerkingsproject van de NTR, het Filmfonds, het NPO-fonds en CoBO om nieuwe en gevestigde regisseurs en scenaristen de kans te geven om hoogwaardige korte films met internationale potentie te maken. KORT! bestaat uit tien korte fictiefilms met een lengte tussen de 5 en 10 minuten. Ook plannen voor animatiefilms kunnen worden ingediend. Deadline 28 november. Filmfonds
 • De Filmfonds Wildcards zijn een stimuleringsprijs van het Nederlands Filmfonds voor jonge, talentvolle filmmakers die net afgestudeerd zijn aan een film- of kunstacademie. De winnaars krijgen de mogelijkheid om zonder restricties een nieuwe film te maken onder begeleiding van een producent en een coach. Op het Nederlands Film Festival in Utrecht zijn de Filmfonds Wildcards 2017 uitgereikt. Special mention animatie (€5.000) was er voor Michelle Verhoeks (afgestudeerd aan AKV |St.Joost met eindexamenfilm Diep). Filmfonds
 • Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft in haar vergadering € 179.680 toegekend aan 44 natuur- en cultuurprojecten, over het derde kwartaal van 2017. Brabant.nl
 • De projectenpagina van de Brabant C website toont projecten waarbij het fonds betrokken is. Brabant C
 • De kinderkooropera Het bijzondere boek van Pythonia Pagode is een crowdfundingsproject dat Brabant Koor samen met een aantal kinder- en jeugdkoren graag op de planken wil brengen. In dit project werken tachtig kinderen samen met een volwassen koor. Jongeren met eigen ogen en oren laten ervaren hoe leuk zingen in een koor kan zijn, is het doel van Het bijzondere boek van Pythonia Pagode. Kunstbalie
 • Ondernemers met vernieuwende recreatieve plannen voor Noord-Brabant kunnen vanaf 18 september 2017 een lening voor hun plan aanvragen bij het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant, kortweg LOF. Projecten die in aanmerking komen voor een lening richten zich op nieuw vrijetijdsaanbod dat aansluit bij de drie kernthema’s van Brabant: Brabantse meesters en erfgoed, Design en innovatie en Attractieparken en evenementen. LOF Brabant
 • De Europese animatiesector zit in de lift en zal de komende jaren meer en meer uitbreiden. De Europese Commissie erkent het belang van deze sector en gaat de discussie aan over de kansen die de sector te bieden heeft en denkt mee over de promotie en distributie van animatie. Het European Animation Plan is het resultaat van diverse bijeenkomsten, consultaties en discussies met betrokken stakeholders. Creative Europe Desk
 • De selectiecommissie van de MEDIA-gesteunde training ACE producers koos zestien producenten uit veertien verschillende landen die deelnemen aan het Creative Europe MEDIA programma
 • Drie Nederlandse producenten gaan deelnemen : Koji Nelissen, Iris Otten en Laurette Schillings Creative Europe Desk
 • De Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen worden toegekend aan Tja Ling, Nastia Cistakova en Esmay Groot Koerkamp. De stimuleringsprijzen worden om de twee jaar door de Fiep Westendorp Foundation toegekend aan 3 jonge illustratoren. De winnaars krijgen ieder een prijs van 20.000 euro. Het doel van de prijzen is jonge illustratoren de kans te bieden een bijzonder project uit te werken; iets waar zij zonder financiële ondersteuning niet toe in staat zouden zijn. FiepWestendorpFoundation
 • De genomineerden voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2017 zijn bekendgemaakt: hiphopchoreograaf Lloyd Marengo, schrijver en theatermaker Bright Richards, regisseur en actrice Lizzy Timmers, danser en choreograaf Niek Traa ( van de Eindhovense breakdance crew The Ruggeds ) en componist Merlijn Twaalfhoven. Op 9 oktober 2017 wordt de prijs aan de twee winnaars uitgereikt. Gieskes-Strijbis Podiumprijs , Theaterkrant
 • Theatertechnici die een jubileum vieren verdienen officiële erkenning. Voor hen geeft de VSCD de Zilveren en Gouden Krommer uit. Vanaf 1 oktober zullen de prijzen van de Krommers worden verhoogd, in verband met de stijging van de goud- en zilverprijs. VSCD
 • Van Lanschot en het Van Gogh Museum verlengen de lopende sponsorovereenkomst met twee jaar tot eind 2019. De verlenging komt voort uit de succesvolle samenwerking en activatie de afgelopen tweeëneenhalf jaar. Deze samenwerking is in 2016 bekroond met een SponsorRing in de categorie Kunst & Cultuur. Toegankelijkheid speelt binnen de nieuwe overeenkomst een belangrijke rol, waarbij het de ambitie is om meer Nederlanders het museum te laten bezoeken. Sponsorreport , Sponsorreport

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Het samengaan van architectuur, beeldende kunst, muziek en film was voor Le Corbusier de leidraad voor zijn beroemde poème électronique waarvoor het Philips paviljoen voor de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel de behuizing vormde. Hier kregen zijn ideeën over de synthèse des arts voor het eerst een volwaardig gestalte, zo tonen Jan de Heer en Kees Tazelaar aan in het onlangs verscheen boek ‘Van harmonie naar chaos: Le Corbusier, Varèse, Xenakis en Le poème électronique.’ Archined
 • In 1917 ontwierp kunstenaar Theo van Doesburg met architect Jan Wils een fontein voor het station van Leeuwarden. Dit zogenoemde ‘Monument voor Leeuwarden’ is nu herbouwd in Leiden. De gemeente wil met dit icoon van de Stijl haar reputatie als stad van kunst en wetenschap opschroeven. Maar is ze daar ook in geslaagd? De Architect
 • Het Nederlands paviljoen op de Architectuurbiënnale van Venetië van 2018 staat in het teken van het thema Work, Body, Leisure. Curator van de tentoonstelling is Marina Otero Verzier, architect en hoofd van de onderzoeksafdeling van Het Nieuwe Instituut. Het Nieuwe Instituut , Architectenweb
 • Marc Koehler, Space Encounters en Superuse Studio zijn genomineerd voor de ARC17 Innovatie Award. De Architect
 • Voor het eerst sinds 2007 is de winkelleegstand in Nederland gedaald. Op 1 april van dit jaar werd 2,8 miljoen vierkante meter aan winkeloppervlak niet gebruikt, wat neerkomt op 9,2 procent van de totale ruimte die bedoeld is voor detailhandel. Dat blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op basis van cijfers van onderzoeksbureau Locatus. Eindhoven heeft van de grote Brabantse gemeenten de meeste leegstand. Compendium voor de leefomgeving , Eindhovens Dagblad
 • Middelgrote gemeenten kunnen beter hun winkelvoorraad inkrimpen, dan maatregelen nemen om de leegstand aan te pakken. Dat stelt Dynamis Vastgoedconsultants in zijn jaarlijks onderzoek naar de Nederlandse winkelmarkt. Dynamis
 • Het programma Ruimte voor de Rivier is onderscheiden met de Bijhouwerprijs 2017. De driejaarlijkse prijs voor landschapsarchitectuur wordt uitgereikt aan de programmadirectie van het megaproject. Dat heeft de stichting NHBOS ter bevordering van landschapsarchitectuur bekendgemaakt. Architectenweb
 • Hoe kan het dat zoiets bijzonders als het Waterloopbos, met zo’n euforische geschiedenis, zo verlaten en vergeten wordt? Hoe kan het idee ontstaan om dit bijzondere project geheel van de aardbodem te laten verdwijnen? Fransje Hooijmeijer, universitair docent aan de TU in Delft, over het boek Het Waterloopbos. Verhalen over het waterloopkundig laboratorium. Sinds 1927 deed het Waterloopkundig Laboratorium te Delft er onderzoek naar waterstaatkundige werken met behulp van schaalmodellen. Archined
 • Mecanoo en Gispen, MIRA en Studio Leon Thier Architectuur/Interieur zijn genomineerd voor de ARC17 Meubel Award. De Architect
 • Nederlands belangrijkste onafhankelijke designvakprijs gaat dit jaar haar eenendertigste jaar in. Behalve de Dutch Design Week zal ook het Cube Design Museum in Kerkrade het decor zijn van de Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp 2017. Bedrijven en ontwerpers kunnen inschrijven. De jurering zal plaatsvinden tijdens de Dutch Design Week, de uitreiking later dit jaar in Kerkrade in het Cube Design Museum. Clicknl
 • Op 19 september werd Frank Kolkman’s ‘Outrospectre’ voor het eerst publiekelijk gepresenteerd bij Waag Society. ‘Outrospectre’ is een experimenteel voorstel voor medische apparatuur. Het werk simuleert een out-of-body ervaring, en zou terminale patiënten kunnen helpen bij het erkennen van hun naderende dood en hun angst voor de dood verminderen. Het werk is te zien op de aankomende Dutch Design Week. Waag
 • Het thema van de zesde editie van Graphic Matters, Breda, is Speak up. De manifestatie wil dat ontwerpers zich mengen in het publieke debat. Breda Vandaag , De Volkskrant, inlog vereist
 • Het prentenboek Tangramkat van illustrator Martijn van der Linden is bekroond met het Gouden Penseel, de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek dat het afgelopen jaar in Nederland is uitgegeven. Het Gouden Penseel is een literatuurprijs die sinds 1973 jaarlijks wordt toegekend. Het Gulden Palet, de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek van buitenlandse origine, is gewonnen door Circusnacht van de Vlaamse illustrator Mattias De Leeuw. CPNB
 • De Embassy of Data is de titel van één van de acht paviljoens van het World Design Event tijdens de Dutch Design Week. Dit wordt het grote sluitstuk van het programma van de DATAstudio, dat de transitie onderzoekt, die Eindhoven moet doormaken om daadwerkelijk een smart society te worden. Centraal element in de Embassy is een tentoonstelling over de data die beschikbaar is in het publieke domein van het centrum van Eindhoven. e52

 

beeldende kunst

 • In Park in Tilburg is de expositie Nacht en Dag, samengesteld uit de nalatenschap van Jaap de Vries te zien. In 2014 overleed De Vries aan een hersentumor. Bij zijn leven was de aan de kunstacademie St. Joost opgeleide De Vries een kunstenaar die goed verkocht. Hij won in 2009 de Wim Izaksprijs. Na zijn dood werd al het nog niet verkochte werk opgeslagen. De ruimte is in tweeën gedeeld. Aan de ene kant hangt een tiental grote werken van De Vries, oud en recenter door elkaar heen. In de andere ruimte is een poging gedaan om zijn atelier te herscheppen. Brabants Dagblad , Park
 • Ter afsluiting van de boekenreeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 werd in het Rijksmuseum in Amsterdam een dag vol lezingen georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen over verleden, heden en toekomst van de beeldende kunstkritiek. Er was een rondetafelgesprek aan het einde van de dag met Janneke Wesseling, Steven ten Thije, Dirk Pültau en Floris Solleveld. Ze geven allen een vrij sombere beschrijving van de huidige beeldende kunstkritiek en kunstwereld. Metropolis M , Boekman
 • In het voorbije weekend vond internationale fotografiebeurs Unseen plaats. Het was alweer de zesde editie en de beurs blijkt populairder dan ooit. De fotografie als kunstvorm blijkt zijn hoogtijdagen te vieren. Metropolis M , PF

 

film en av

 • Het filmfestival van Venetië had de primeur: de eerste officiële VR-competitie van een groot festival. Hoera! Er heerste een bruisende pionierssfeer — virtual reality is technisch weliswaar nog onvolkomen, maar artistiek in beweging. Filmkrant , Filmkrant
 • Parallel aan de opening van het Nederlands Film festival vond Clandestien College plaats. Vrij toegankelijk voor filmstudenten en -makers die vinden dat de Nederlandse film wel wat vuur kan gebruiken. Een initiatief van Brandend Kalf. Christiaan Weijts doet verslag. NRC
 • Het Nederlands Film Festival (NFF) heeft in Utrecht de winnaars van de NFF Studenten- en NFF Debuutcompetitie bekendgemaakt. Winnaars van de NFF Studentencompetitie zijn Noah Suhartono voor How to Uninstall Life (Tuschinski Award), Marie-Anne Faustinelli voor Maar als iedereen zo denkt (Speciale Jury Award) en Maxime Rozestraten (Filmproducenten Nederland Award). De Filmprijs van de Stad Utrecht, de prijs voor de beste debuutfilm, is uitgereikt aan Sophie Dros voor Genderbende. Hollandse Film
 • The Art Department van Playgrounds Festival vindt op 5 en 6 oktober plaats in het Eindhovense Klokgebouw. Een platform voor ontmoeting en inspiratie op het gebied van digitale audiovisuele kunst. Playgrounds
 • Van 4 t/m 8 oktober staat de Amsterdamse Filmhallen in het teken van de tweede editie van het Parool Film Fest. Paff presenteert zich als ‘podium voor kwaliteitsfilms’. Entertainment Business
 • De korte fictiefilm Nachtschade van regisseur Shady El-Hamus, schrijver Jeroen Scholten van Aschat en producent The Rogues is geselecteerd om namens Nederland ingezonden te worden voor de aankomende Academy Awards. De film wordt ingestuurd voor de categorie Best Live Action Short Film. De film werd gekozen door de Oscar selectiecommissie Korte Film, welke bestond uit een onafhankelijke jury van Nederlandse filmprofessionals. Filmfonds
 • Joyce Roodnat ontvangt de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2017 voor het boek ‘Hee… zie je dat!? – De Films van Ed van der Elsken’. Er was een eervolle vermelding voor PLOT, het magazine over scenarioschrijven. Louis Hartlooper Prijs , Auteursbond

 

letteren

 • De shortlist voor de Bronzen Uil voor het beste debuut van het afgelopen jaar is bekendgemaakt : er zijn nog zeven titels in de race, waaronder De afwezigen van Lieke Kézér. tzum
 • De Nacht van de Poëzie vond onlangs plaats in Utrecht. Twee verslagen. tzum , Literair Nederland
 • Wat hebben Brainpower en Ilja Leonard Pfeijffer met elkaar gemeen? In ieder geval een rijke woordenschat. Dat bleek eerder dit jaar toen drie taalkundigen hun teksten aan een computeralgoritme onderworpen. De rapper en de schrijver gingen hierover met elkaar in gesprek, tijdens de Leidse Nacht van Kunst en Kennis. Nemo Kennislink
 • In De taal der liefde verzamelde Ton den Boon allerlei erotische woorden, verlucht met kaderteksten en citaten van meer dan 400 mannelijke en vrouwelijke schrijvers uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur – van 1945 tot nu, van canon tot cult. Neerlandistiek

 

muziek

 • Het Hiphop festival Urban Matterz in Helmond biedt o.m. rapmuziek, breakdance, graffiti-art, human beatbox en urban sports. “Hiphop is veel meer dan bitches, money en gouden kettingen.”, zegt organisator Hans van den Berkmortel. Eindhovens Dagblad , Brabant Cultureel
 • Het beste Nederlandse album van het jaar: daar gaat het om bij de 3voor12 Award. De jury heeft zich gebogen over de longlist van twaalf genomineerden, en daar hun zes favorieten uit gekozen. 3voor12.vpro.nl

 

theater en dans

 • Toneelgroep Amsterdam verwelkomt per seizoen 2018-2019 vier nieuwe jonge acteurs in het ensemble. Het gaat om Maarten Heijmans (33), Ilke Paddenburg (29), Majd Mardo (28) en Achraf Koutet (21). De selectie van Mardo en Koutet, veelbelovende Nederlandse acteurs met een niet-westerse achtergrond, is een belangrijke stap vooruit voor Toneelgroep Amsterdam op het gebied van diversiteit. De Volkskrant
 • Het openingsprogramma van Dansmaand Tilburg in Theaters Tilburg biedt een programma met verschillende voorstellingen van Brabantse dansmakers, met werk van gezelschappen Panama Pictures, Vloeistof, United Cowboys, Sounding Bodies, Sandman/Sabine Molenaar, nieuwkomers Eleni Ploumi en Annemijn Rijk en een urban touch met showcases van Tilburgse crews TDC, D-Crew en King’s Crew. Dans Brabant , Tilburg Dansstad

 

kunst in de openbare ruimte

 • Waterschap Vallei & Veluwe overweegt de vijf kunstwerken van de IJsselbiënnale op haar grondgebied aan te kopen. Het waterschap zegt de kosten van behoud van het kunstwerk af te wegen tegen hun rol in de voorlichting over de gevolgen van klimaatverandering, thema van de IJsselbiënnale en de kunstwerken. De Stentor
 • Lezers van het Brabants Dagblad over de Tilburgse graffiti. Brabants Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Fien en Teun, dagelijks op televisie, zijn zo populair dat ze een eigen themapark krijgen in Groot-Ammers. De 2 figuurtjes zijn bedacht en vormgegeven door de Eindhovense illustratrice Anet van de Vorst. Eindhovens Dagblad
 • Beeldend kunstenaar Zeus Hoenderop heeft de afgelopen periode gewerkt aan een tentoonstelling ‘I’ll be seeing you’ in de Franciscus Kapel op Landpark Assisië. De vondst van de doodskist bracht Zeus op de formulering van de vraag: “Wat ligt verborgen op Landpark Assisië?” Een droom over een man met een verrekijker op het Landpark leidde Zeus naar het dorpshuis en daar stuitte hij op het verhaal van de Amerikaanse militair, (USAAF Staff Sergeant) Frank DiPalma. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Het maken van een speelfilm is peperduur en arbeidsintensief. Met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen lukte het de Brabantse freelance filmregisseur Klaas van Eijkeren uit Maren-Kessel om al twee avondvullende speelfilms, met behulp van sponsoring en crowdfunding, van de grond te krijgen. Zijn Engelstalige thriller, die zich afspeelt tegen de achtergrond van vuil spel in de politiek waarbij privacy de inzet is, The Fox ging in première. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • HEX, het boek van Bosschenaar Thomas Olde Heuvelt, wordt in Amerika omgetoverd tot een tv-serie. De scenarioschrijver van de nieuwe versie van IT en de producent van Saw werken er aan mee. ,,Het resultaat wordt echt super vet.” Brabants Dagblad
 • Harrie den Haon van den Haajkantsebaon is de hoofdpersoon in het gelijknamige prentenboek van Erik van Os en Marieke Coenen. Het verhaaltje is geschreven in het Tilburgs dialect en het rijmt: ‘Harrie den Haon heej ooveral nen heekel aon’. Brabants Dagblad
 • Mirjam Mous uit Breda schreef een thriller voor de jeugd over een scholier die een dag stage mag lopen bij de plaatselijke journalist Herman van Romondt. Na de stagedag wordt de journalist dood aangetroffen in de rivier in een rustig natuurgebied. Boekenbijlage
 • Tijdens een grote Paul van Loon-tentoonstelling in het Limburgs Museum presenteerde de schrijver zijn nieuwe boek ‘Griezelwielen’. De aanleiding voor het boek vormt Romy, een meisje uit Breda dat met een beperking leeft. BN – De Stem

Kunstonderwijs

 • In het vierde studiejaar van AKV St.Joost lopen studenten stage bij een bedrijf of in de incubator. Dat laatste wil zeggen dat een groep zelfstandig gaat ondernemen vanuit een eigen studio. The Little Box – small space, big ideas. Onder deze naam werken vierdejaarsstudenten Illustratie|Animatie en Grafisch|Ruimtelijk Ontwerp samen in hun eigen studio in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. Een korte impressie. AKV St.Joost
 • Studenten van de Design Academy denken na over verbetering van de gezondheidszorg in de provincie Drenthe. Design Academy
 • Lidian Bregman, studente aan het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) , onderzocht de inhoud van vijftig Nederlandse kledingkasten. Uit haar kleine onderzoek komt o.m. naar voren dat de gemiddelde garderobe 173 kledingstukken telt. Daarvan zijn in het afgelopen jaar zo’n vijftig items niet gedragen. Opvallend: mensen in dorpen bezitten gemiddeld minder kleding dan inwoners van de Randstad. Verder hebben vrouwen 60 procent méér kleding dan mannen. Folia
 • De visitatiecommissie HBO accreditatie is positief over de Koningstheateracademie. Koningstheateracademie
 • Zes studenten van de opleiding Textiel van SintLucas namen op 16 september deel aan de Prinsjes Hatwalk. Dit is een ontwerpwedstrijd voor hoeden uitgeschreven onder studenten in Nederland. Dit jaar was het thema ‘De Stijl’ (bestaat 100 jaar). Er waren zes studenten genomineerd en deze kwamen allemaal van SintLucas. De zes creaties werden getoond op een catwalk en in de finale waren er drie prijzen te vergeven. SintLucas

Cultuureducatie en - participatie

 • Wat kunst is weet ik ook niet, schrijft dichter Ingmar Heytze. Het dient nergens toe. Maar dat is helemaal geen probleem. Integendeel. Het is een oplossing. LKCA
 • Er staat een petitie online om kunst en cultuur in het onderwijs aan kinderen en aan leraren in opleiding te verankeren. Het is een logisch vervolg op de Annie M.G. Schmidt-lezing die Rindert Kromhout, de initiatiefnemer voor de petitie, eerder dit jaar gaf. Het onderwijs is bij uitstek geschikt om kinderen in een steeds multicultureler Nederland te laten kennismaken met elkaars culturen, verhalen, achtergronden – en moet daar veel meer ruimte voor krijgen dan nu het geval is. tzum
 • Kunst, theater en dans, ze laten de zintuigen van een kind op volle toeren draaien en kunnen taal, motoriek en andere sluimerende talenten activeren, volgens Ingrid Wolff, directeur van het Festival 2 Turven Hoog, het internationale theaterfestival voor kinderen van 0 t/m 6 jaar. NRC , inlog vereist, 2 Turven hoog
 • Kunstencentrum Waalwijk start met een Popschool. Muziekdocenten die zelf ook nog regelmatig op het podium staan, gaan les geven in gitaar, drums, toetsen, zang, music production en songwriting. Brabants Dagblad
 • Hotspot Talent in Mierlo is een nieuw initiatief waar jongeren zich kunnen ontplooien en/of samenwerken op het gebied van muziek, zang en dans. Eindhovens Dagblad
 • De tweede editie van de Black Achievement Month, vindt plaats van 29 sept. t/m 29 okt. De organisatie wil de culturele prestaties, die zwarte mensen ondanks alle barrières realiseren, tonen. Het programma omvat o.m. filmvertoningen en theater- en muziekvoorstellingen. Black Achievement Month , Filmkrant , Dansmagazine
 • Deelname van lager opgeleiden aan de participatiesamenleving blijft achter. Dat is een van de hoofdconclusies uit de evaluatie van vier jaar participatiesamenleving door kenniscentrum Movisie, getiteld Participatiesamenleving anno 2017: Volop kansen. Binnenlands bestuur , De Dikke Blauwe

Kunstbeoefening

 • Voor de fotowedstrijd Brabant in Beeld, voor amateurs en professionals, wordt gezocht naar beelden die mensen nog lang bij blijven en die bepalend zijn voor Noord-Brabant. De winnaars exposeren uiteindelijk vanaf 18 november in het voorportaal van de World Press Photo tentoonstelling in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Kamerkoor Cappella Breda heeft een nieuwe dirigent. Elisabeth Blom (41) neemt het stokje over van Daan Manneke. Die componist uit Breda, die in 1976 het kamerkoor oprichtte, nam deze zomer afscheid. BN – De Stem
 • Naast de educatieve workshops stonden er ook tal van mini-optredens op het programma tijdens Den Bosch Goes A Cappella. In totaal kwamen er 29 a-capellakoren naar Rosmalen. Brabants Dagblad
 • Na de Moulin Rouge (2011) en Aïda (2014) is Atlantis de derde grote musicalproductie in De Muzenval in Eersel. Muzikaal leider Bert Alessi is in december 2015 gestart met het aanpassen van de arrangementen en het schrijven van een Nederlandse versie. Alessi: ,,Het is weer gelukt om alles rond te krijgen, het orkest compleet en alle rollen bezet.” De regie doet Bas de Bont (33) uit Boxtel. Hij doet zijn studie aan de Fontys in Tilburg geplukt, waar hij dit jaar zijn opleiding tot regisseur hoopt af te ronden. Eindhovens Dagblad
 • De voorstelling Agnes B. was vorig jaar al te zien in het Jan Cunenpark in Oss. Nu gaat het stuk van regisseur Harold Schraven in reprise en doet het verschillende locaties in Nederland aan. De cast van theatergroep BLUV werkt per locatie samen met lokale jeugdspelers en muzikanten. In openluchttheater Hoessenbosch in Berghem vertolkten Suus Derix uit Berghem en Lucas de Wit uit Oss rollen en werd de muziek opgeluisterd door een gelegenheidsorkest dat bestaat uit leden van blaaskapel Nie Perse en Harmonie Concordia. Agnes B. is een toneelstuk van de Duitse schrijver Franz Xaver Kroetz. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • Het Rijksmuseum doet onderzoek naar de herkomst van tien objecten uit de koloniale collectie. Het gaat om een proef die moet uitwijzen of de stukken destijds rechtmatig zijn verworven, zegt Martine Gosselink, hoofd van de afdeling geschiedenis van het museum. Het museum kan zich hiermee op eventuele claims voorbereiden, zegt ze. NRC , inlog vereist , Museum Actueel , Trouw
 • Een jaar geleden werd het beeldbepalende gevelkunstwerk van het voormalige Dixonspand aan het Vredenburg in Utrecht verwijderd. De emailleplaten zijn toen opgeslagen door de gemeente met als doel behoud en herplaatsing. Tot nu toe is het echter niet gelukt een nieuwe locatie te vinden voor het kleurrijke werk van kunstenaar en ontwerper Jan Bons uit 1977. DUIC
 • Kasteel Geldrop gat de Engelse landschapstuin restaureren. Eindhovens Dagblad
 • Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEMei) heeft naast de oude locomotief op het Duits Lijntje bij de Vorstenbosscheweg nu ook een oude goederenwagon op het spoor staan. Brabants Dagblad
 • Topstukken uit de kunstverzameling van de Eindhovens Catharinakerk tentoongesteld. Eindhovens Dagblad
 • Vruuger waar alles bitter?’ is het thema van de schrijfwedstrijd die verbonden is aan het Brabants Dialectenfestival. De genomineerde en winnende teksten worden opgenomen in het programmaboekje van het festival, dat op 10 juni 2018 in Lieshout wordt gehouden. Brabants Dialectenfestival

Bibliotheken

 • Het CBS heeft de bibliotheekstatistiek over 2016 gepubliceerd. Nederlandse openbare bibliotheken hebben in 2016 in totaal 2,8 miljoen e-books uitgeleend via de online Bibliotheek. Dit is een toename van 74 procent ten opzichte van 2015. E-books beslaan een klein, maar groeiend deel van het totaal aantal uitleningen. De uitleen van fysieke boeken is sinds het einde van de jaren tachtig met meer dan de helft afgenomen. Bibliotheekblad , CBS , KB
 • Certificering levert bibliotheken veel bruikbare en leerzame informatie op, is de conclusie van het rapport ‘Evaluatie derde certificeringsronde openbare bibliotheken 2014-2017’. VOB
 • In de tweede helft van 2017 zijn er opnieuw zo’n zestig openbare bibliotheken enthousiast aan de slag gegaan met de dienst Passend lezen. Hiermee komt het aantal bibliotheken dat deze dienst aanbiedt op honderd. Passend lezen is gratis voor bibliotheekleden met een leesbeperking. KB
 • De samenwerking tussen de bibliotheken en de Belastingdienst is tijdens de periode waarin de aangifte inkomstenbelasting 2016 kon worden gedaan zeer succesvol verlopen. Vrijwel alle bibliotheken hebben pc’s met printfaciliteiten en digivaardigheidscursussen aangeboden. Bibliotheekblad
 • Book To Be’s zijn boeken waarvan alleen de achterflap-tekst en een omslag bestaat. Binnenin zijn ze blanco. De achterflap is een uitnodiging om naar elkaars verhaal te vragen en zorgt voor nieuwe en vooral diepere verbindingen tussen mensen. Op 28 september wordt een aantal Books to be gepresenteerd in de Kennismakerij, in het kader van Dear Future. De eerste Tilburgse Book To Be’s zullen geschreven worden door bewoners van de Kruidenbuurt. De Book To Be’s worden vervolgens opgenomen in de collectie van bibliotheek Midden Brabant. Dear future
 • Voorlezen van verhalen kan een rol spelen in het doorbreken van het isolement waarin sommige ouderen verkeren. Tijdens de Nationale Voorleeslunch op 6 oktober wordt daarom in heel Nederland voorgelezen aan ouderen. Ook in de bibliotheken in Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught. Brabants Dagblad

#transformatie is ook…

Van robots leren hoe we liefde kunnen geven en ontvangen. Tijdens de Dutch Design Week in oktober verzorgt Stichting Niet Normaal een Robot Love Living Lab. Tien dagen lang kunnen bezoekers middels ontmoetingen met robots en artificiële intelligenties meer leren over liefde. Bron: ddw.nl. Foto: Yethy.

Dit artikel kwam tot stand dankzij onze partners bkkc, Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Cubiss en Brabant C.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie