Trends & Ontwikkelingen 27 februari 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Een systeem met heffingen en quota, een overkoepelend AV Fonds en één herkenbaar on demand-platform. Daarmee zal de Nederlandse audiovisuele sector beter kunnen meekomen in de ongekende dynamiek die de komst van (media)bedrijven zoals Netflix, Google, Facebook, Apple en Amazon heeft veroorzaakt. Dit soort buitenlandse bedrijven moet mee-investeren in Nederlandse culturele audiovisuele producties. De Raad voor Cultuur publiceert de analyse van de Nederlandse audiovisuele sector ‘Zicht op zo veel meer’. Raad voor Cultuur , Raad voor Cultuur , Filmkrant , Spreekbuis , De Volkskrant
 • Filmproducenten Nederland, Documentaire Producenten Nederland, Animatie Producenten Nederland, Interactieve Producenten Nederland, Dutch Directors Guild, Netwerk Scenarioschrijvers en ACT Acteursbelangen reageren naar aanleiding van het advies ‘Zicht op zo veel meer’ van de Raad voor Cultuur. Ze geven een eerste reactie in een brief aan de woordvoerders Media- en Cultuur in de Tweede Kamer. Ze voelen zich erg gesteund door dit advies. Filmproducenten.nl
 • Het Filmfonds onderschrijft het advies van de Raad en de voorgestelde maatregelen, die aansluiten op de strategische agenda van het Filmfonds en de sector. Samenwerking staat daarbij voorop; lokale en internationale partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde nationale audiovisuele sector. Alle spelers moeten een rol nemen om de circulariteit in de keten te bevorderen en een gezond ecosysteem te bouwen. Filmfonds
 • De NPO is enthousiast over de heffingen die mediabedrijven gaan betalen. In het advies van de Raad voor Cultuur wordt bepleit dat bedrijven als Google, Facebook en Netflix een heffing van 2 tot 5 procent gaan betalen aan een nieuw fonds waarmee Nederlandse producties worden gemaakt. Ook stelt de Raad dat diensten als Netflix en Amazon een verplicht percentage Nederlandse titels moeten aanbieden. De Volkskrant
 • Betalen de techbedrijven straks Nederlandse filmmakers? Da’s niet zomaar geregeld. NOS
 • Netflix heeft nog geen Nederlandse Netflix Original aangekondigd en dus klopt het dat de streamingdienst weinig investeert in Nederlands aanbod. Wel werd in november de serie Undercover aangekondigd. Daarnaast voegt Netflix regelmatig Nederlandse films toe aan het aanbod. Vrijwel wekelijks verschijnt er een film van Nederlandse makelij op Netflix, maar is het zelf niet betrokken geweest bij de productie er van. Netflix-Nederland
 • Amber Geurts, Aalto University, Finland, en Wilfred Dolfsma, Loughborough University, UK, zijn kritisch over de verkenning van de Raad voor Cultuur over muzieksector, met name wat betreft de digitale toekomst voor de Nederlandse muziekindustrie. Streamingsdiensten, en met name Spotify, zijn dominant, maar die hebben geen aandacht voor Nederlandse muziek, of voor subgenres als jazz of klassieke muziek. Spotify beschouwen als digitale ridder op het witte paard voor Nederlands(talige) muziek is vergezocht, vinden zij. De overheid dient te zorgen voor een duurzaam, Nederlands streaming ecosysteem dat ruimte, aandacht, en erkenning biedt voor het hele muziekveld en dat geen genres of publieksgroepen buitensluit. Boekman
 • Minister van Engelshoven wil het debat met de Tweede Kamer over hoe we ons erfgoed kunnen beschermen en behouden voeren op een tijdstip in de nabije toekomst. Ze stelt aan de Kamer voor eerst twee brieven af te wachten : haar visiebrief cultuur met daarin de hoofdlijnen van het cultuurbeleid, die ze in maart stuurt, en een brief met de uitkomsten van het beleidstraject Erfgoed Telt (voorjaar). Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Laan-Geselschap (VVD) over het bericht in het Brabants Dagblad ‘Toezicht op erfgoed kan beter’. ‘Het toezicht op gemeentelijke en rijksmonumenten ligt bij de gemeente. Uit het artikel in het Brabants Dagblad blijkt overigens ook dat erfgoedverenigingen zoals Bond Heemschut en burgers met succes invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van de monumentenzorg op lokaal niveau. Het interbestuurlijk toezicht op de gemeentelijke monumentenzorg ligt bij de provincie.’ Rijksoverheid.nl
 • Voordat het Orkest van het Oosten en het Gelders Orkest fuseren moet er een financieel onderzoek komen door een onafhankelijk bureau. De commissie cultuur van de Provinciale Staten van Overijssel heeft dat besloten. De Overijsselse cultuurgedeputeerde Hester Maij sprak in de commissie haar zorgen uit over de ongelijke uitgangsposities van beide orkesten. ,,Wij hebben in Overijssel met het Orkest van het Oosten een slag gemaakt die in Gelderland nog ontbreekt.” Het Gelders Orkest mag toch weer rekenen op jaarlijkse subsidie van de provincie Gelderland. Een meerderheid van Provinciale Staten besloot daartoe. Tubantia , De Gelderlander
 • Het Programma Invoering Omgevingswet van de VNG heeft het Kompas Omgevingswet gemaakt. Daarin worden 6 denkstappen en keuzes bij de invoering van de Omgevingswet beschreven. VNG
 • De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) presenteert het rapport ‘Durf te kiezen, naar een dynamisch Rotterdams kunst- en cultuurbeleid’. Hiermee geeft de Raad de huidige gemeenteraadsleden en het toekomstige college van Rotterdam een aantal aanbevelingen voor een dynamisch kunst- en cultuurbeleid. RKKC , RKKC
 • De stad Den Haag is er in geslaagd om in de afgelopen twee jaar acht permanente broedplaatsen voor kunstenaars en makers te realiseren. “Den Haag verstevigt zo haar positie als stad van makers en kunstenaars”, zegt wethouder Joris Wijsmuller van Cultuur. Het gemeentelijke broedplaatsenbeleid is succesvol. Den Haag FM
 • Gemeente Arnhem trekt de aanbesteding voor de bouw van Museum Arnhem in. Slechts één aannemer schreef zich in voor het werktuigbouwkundig bestek, en twee voor elektrotechnische deel. Gemiddeld kwamen de offertes 75 procent boven de raming uit. Er komt een grondig en onafhankelijk onderzoek naar de vraag waarom aannemers niet bereid zijn om het nieuwe Museum Arnhem te bouwen voor 15 miljoen euro. Cobouw , De Architect , De Gelderlander
 • De gemeente Amsterdam gaat samen met de OBA de mogelijkheden verkennen om op de Zuidas een nieuwe vestiging te realiseren, wellicht zelfs een tweede hoofdvestiging. Dit heeft een meerderheid van de Amsterdamse raad besloten. Bibliotheekblad
 • In Frankrijk is het al veel langer zo dat minimaal 20 procent van de series op Netflix Franstalig moet zijn. Ook moeten de producties uit eigen land makkelijk vindbaar zijn op de homepage. Er zijn inmiddels een aantal Franstalige Netflix-series verschenen. Een flinke boost voor de Franse cinema. NOS

 

noord-brabant

 • Begin 2017 startte BrabantStad de ‘Taskforce Cultuurvisie BrabantStad’ ter voorbereiding op de herziening van het landelijk cultuurbestel waarin de stedelijke regio een belangrijke rol speelt. Om op tijd klaar te zijn met de formulering van onze gezamenlijke cultuurvisie heeft de Taskforce al nodige stappen gezet. De Taskforce Cultuurvisie Brabantstad organiseert een bijeenkomst op 28 februari om de cultuurvisie van BrabantStad met het veld te bespreken. De Kunst van Brabant , Brabant.nl , bkkc
 • Marieke Vromans, Frank Adams en Jacqueline Hamelink. Dat zijn de drie Brabantse talenten die de komende maanden het gezicht zijn van de campagne Brabant Cultuur, een gezamenlijk initiatief van de provincie, brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc), Brabant C, Cubiss en Kunstbalie. Brabant.nl , Brabants Dagblad

 

grote brabantse gemeenten

 • Waar gaat en moet het heen met de kunst en cultuur in Breda? Dat is de centrale vraag tijdens het debat dat Club Solo en Witte Rook op 7 maart houden. Tijdens de avond gaan lijsttrekkers in debat met elkaar en in gesprek met mensen uit de sector. Breda Vandaag
 • Tijdens een discussieavond in het Parktheater waar cultureel Eindhoven zich presenteerde aan de politiek werd gelijktijdig een manifest gepresenteerd.. In dat vlugschrift roepen instellingen als het Parktheater, het Van Abbemuseum, de Dutch Design Foundation, STRP Festival en Glow op samen met het bedrijfsleven en de politiek een meerjarige investerings- en actieagenda te maken. Het idee voor een stadsmuseum wordt door wethouder Mary-Ann Schreurs omarmd. Het moet er komen, en wel in het Evoluon. Eindhovens Dagblad
 • Het Evoluon is aangewezen als rijksmonument, compleet met de vijver en een deel van de aanbouw. Het omliggende park is niet beschermd. Dat heeft het college van B en W van Eindhoven bekendgemaakt. De aanwijzing komt op een moment dat eigenaar Philips probeert een nieuwe bestemming te vinden voor het Evoluon. Een idee is om er een rijksmuseum voor design te vestigen. De provincie Noord-Brabant is daarover in gesprek met de minister. Jules Ruis, voorzitter van de voormalige stichting Vrienden van het Evoluon, noemt dit plan in een programma van Omroep Brabant ‘flauwekul’. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad, Cultureel Erfgoed , Omroep Brabant
 • Erfgoedvereniging Bond Heemschut is blij met de toegekende rijksmonumentale status voor Het Evoluon in Eindhoven, maar is bezorgd over snelheid waarmee op dit moment belangrijke wederopbouwmonumenten worden beschermd. Heemschut
 • Op aandringen van de gemeenteraad gaat de gemeente Eindhoven bekijken welke maatregelen er genomen kunnen worden om historisch waardevolle panden te beschermen voor verpaupering. Eindhovens Dagblad
 • Het is ongehoord dat de gemeente het Muziekgebouw niet financieel tegemoetkomt. Het huurcontract is immers door de gemeente gesloten. Dat is de opinie van voormalig ‘bouwwethouder’ van het muziekcentrum in Eindhoven Ben van Veelen. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Eindhoven gaat op vier locaties waar vaak evenementen en feesten plaatsvinden permanent meten of geluidsnormen overschreden worden. Het gaat om het Stadhuisplein, Strijp-S, het NRE-terrein en De Bergen. De metingen zijn straks live te volgen op een openbare website. Omwonenden maar ook de horeca organisaties van evenementen en gemeente kunnen bij overlast dus direct kijken of de geluidsnormen wel of niet overschreden worden. Algemeen Dagblad
 • Bijna acht jaar na de eerste contacten met de gemeente Eindhoven heeft jazzclub Fifth NRE op het NRE-terrein dan toch de bouwvergunning gekregen. Wethouder Mary Ann Schreurs bracht de papieren zelf naar initiatiefnemer Hein van Stiphout tijdens de maandelijkse Thank God it’s Friday-avond. Eindhovens Dagblad
 • De familie Van Abbe en de Nicolaas Clopperstichting nemen het beheer van de oude muur van de sigarenfabriek Karel I aan de Tongelresestraat over van de gemeente Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Waar zijn de 1,3 miljoen euro voor het programma Spoorzone in ’s-Hertogenbosch exact voor nodig? Wethouder Eric Logister moet de Bossche gemeenteraad voor de raadsvergadering in maart een lijstje leveren waarop duidelijk staat waar dat geld voor nodig is. Brabants Dagblad
 • D66, GL en PvdA pleiten voor een urban broedplaats in de Spoorzone in ’s-Hertogenbosch. Ze maken zich zorgen over het vertrek van het World Skate Center uit de oude ijzergieterij. Daarmee komt volgens de drie partijen niet alleen een unieke plek op losse schroeven te staan, ook dreigt de prille ontwikkeling van de urban scene in de Bossche Spoorzone een gevoelige klap te krijgen. In de buurt/ den bosch
 • Als de bibliotheek aan de Hinthamerstraat in ’s-Hertogenbosch wil blijven zitten, gaat het minimaal 10,3 miljoen euro kosten om het historische pand op te knappen. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de gemeente als onderdeel van de (verplichte) fusie met buurman Muzerije en Buro Babel. De gemeente verwacht dat de kosten nog aanzienlijk zullen stijgen. De directeuren van de Bibliotheek en Muzerije in ’s-Hertogenbosch vragen meer tijd voor de fusie. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Het college van B en W van Tilburg heeft vijftig panden geselecteerd die in aanmerking komen voor een plekje op de gemeentelijke monumentenlijst. Het gaat in alle gevallen om panden uit de periode na de oorlog (1945-1970). Later dit jaar volgt een definitieve aanwijzing tot monument, in de tussentijd kunnen eigenaren nog reageren. Tilburg.nl
 • De redding van het Blauwe Gebouw op de hoek van de Besterdring en de Burgemeester Broxlaan in Tilburg is definitief geen haalbare kaart. Maar wethouder de Vries gaat wel met eigenaar Bak Beheer in gesprek om het volume van de nieuwbouw op die plek te beperken. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeente

 • Met twaalf procent ligt het percentage laaggeletterden in Asten en Someren te hoog, vinden beide Peelgemeenten. Landelijk ligt het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven (gemiddeld) rond de tien procent. De buurgemeenten pakken nu samen met enkele lokale instellingen dit probleem aan door het openen van twee zogeheten Taalpunten. Het is een nieuw initiatief van de twee buurgemeenten, Onis Welzijn, Bibliotheek Helmond-Peel, ROC Ter AA en de stichting Lezen en Schrijven. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van Boekel nam unaniem het omgevingsplan buitengebied aan. Toch zal het nog minstens anderhalf jaar duren voor het van kracht wordt. Er moet nog een aantal onderdelen worden uitgewerkt, er is nog overleg met de provincie nodig, het moet nog zes weken ter inzage worden gelegd en dan is nog beroep bij de Raad van State mogelijk. Brabants Dagblad
 • Boxtel gaat experimenteren met zogenoemde ‘tiny houses’. Enkele particulieren krijgen toestemming om bij de Dommel, tijdelijk hun kleine huisje neer te zetten. Voor een periode van maximaal vijf jaar. Brabants Dagblad
 • Het groene kunstwerk van Philip Lüschen dat binnenkort wordt gerealiseerd tegen de muren van het Burgakkerpleintje bij de bibliotheek in Boxtel, kent een wedstrijdelement. De drie bewoners bij het pleintje worden daar bij betrokken. Het kunstwerk, in opdracht van de gemeente Boxtel, kwam in overleg met onder meer bewoners, het bestuur van de bibliotheek en het brabants kenniscentrum kunst en cultuur tot stand. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • In opdracht van de gemeenteraad liet het College van B &W van Eersel door het Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) onlangs een marktconsultatie uitvoeren. Die liet zien dat er geen (markt)partijen zijn om de exploitatie van het financieel noodlijdende sociaal-cultureel centrum de Muzenval over te nemen. Tijdens een commissievergadering bleek dat de partijen twijfelen over het door het college voorgestelde alternatief: een extra subsidie van 30.000 euro per jaar voor de Muzenval –bovenop de reguliere jaarlijkse 55.000 euro subsidie-om financieel het hoofd boven water te kunnen houden. Eindhovens Dagblad
 • 100.000 euro trekt de gemeente Haaren in 2018 uit om het slopen van leegstaande agrarische gebouwen te bevorderen. Burgemeester en wethouders hebben de spelregels voor deze subsidie opgesteld. Brabants Dagblad
 • De gemeente Meierijstad heeft een groot en divers buitengebied. Verschillende ontwikkelingen zetten het landelijk gebied onder druk. Om het buitengebied in de toekomst vitaal te houden, werkt Meierijstad aan een Agenda Vitaal Buitengebied. Onderdeel hiervan is een verkenning naar trends en ontwikkelingen die afkomen op het buitengebied en de impact hiervan op het buitengebied van Meierijstad. Ruimtevolk voert deze trendverkenning uit, in opdracht van de gemeente Meierijstad en BrabantKennis. Ruimtevolk
 • De vereniging Micromondo maakt zich sterk voor de bouw van tiny houses in Valkenswaard. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Op 20 februari 2018 publiceerde Eurostat nieuwe cijfers over de culturele arbeidsmarkt in 2016. In de Europese Unie (EU) werkten 8,4 miljoen mensen in de cultuursector. Daarmee is de sector goed voor 3,7 procent van het totale aantal banen in de unie. Volgens Cultuurindex geven de cijfers echter een vrij beperkt beeld van de culturele sector. De Cultuurindex Nederland plaatst daarom bij de nieuwe cijfers enkele toevoegingen en nuanceringen in de marge. NU.nl , Eurostat , Cultuurindex
 • De gig-economie groeit wereldwijd zo hard, dat in 2020 bijna een op de vijf personen op freelance of projectbasis zal werken. In Nederland zijn er momenteel meer dan een miljoen zzp’ers. PayPal deed samen met Netfluential onderzoek naar freelancers die het grootste deel van hun werk via de computer en het internet doen. 85% daarvan verwacht dit jaar hogere of stabiele inkomsten, blijkt uit de resultaten van het Global Freelancer Insights Report. Auteursbond
 • De publicatie ‘Ondernemen 2.0 – Strategie van succesvolle culturele organisaties in beeld’ is bedoeld om instellingen te helpen zich verder te ontwikkelen en toekomstbestendiger te maken. Door hen bewuster te maken van the bigger picture. Een dieper bewustzijn van bepaalde aspecten, zoals concurrentie, de aparte dynamiek van de non-profitsector met een op zijn zachtst gezegd soms wonderlijk functionerende kapitaalmarkt, is hiervoor van groot belang. Cultuur + Ondernemen , Cultuur + Ondernemen
 • Door het systeem van aanbestedingen zijn architecten gedwongen met elkaar te concurreren op prijs en kwaliteit. Aan het einde van het liedje wint meestal de goedkoopste aanbieder de opdracht en blijven de andere met lege handen achter. Maar goede architectuur kost geld. Blog van Harm Tilman. De Architect
 • Het ministerie van OCW heeft 21 februari laten weten dat de titelbescherming voor interieurarchitecten gehandhaafd blijft. Met deze beslissing komt een eind aan een aantal onzekere jaren voor interieurarchitecten. De titelbescherming dreigde te komen vervallen, nadat het vak van interieurarchitect in 2014 op een lijst was gezet van beroepen waarvoor de eisen minder streng kunnen worden of zelfs vervallen. BNI
 • Per 1 juni verandert het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch zijn naam en gaat verder als Design Museum Den Bosch. Al sinds het aantreden van directeur Timo de Rijk eind 2016 richt het museum zich met de programmering uitsluitend op design en toegepaste kunsten. Timo de Rijk: “Design Museum Den Bosch richt zich op de impact van design op ons dagelijks leven. Niet alleen de vormgeving zelf komt centraal te staan, maar we vertellen ook het verhaal erachter. We belichten de culturele betekenis. We plaatsen vormgeving in context van de geschiedenis, de actualiteit en de betekenis voor de toekomst”. sm-s.nl , Omroep Brabant
 • Het Nederlands Stripmuseum aan de Westerhaven in Groningen gaat vanaf 2019 verder op een nieuwe locatie en onder een nieuwe naam. Vanaf dan kan men in het Groninger Forum het museum Storyworld bezoeken. Dit nieuwe museum zal zich naast strips ook op animaties en games focussen. Dagblad van het Noorden
 • Het Antwerpse Museum voor Hedendaagse Kunst verkast naar de plek waar nu het Hof van Beroep staat, dichtbij de huidige locatie. Daar wordt een nieuw museum gebouwd, waarvoor een ontwerpwedstrijd wordt uitgeschreven. Een realistische raming is dat het nieuwe museum in 2024 open gaat. De Vlaamse regering trekt 65 miljoen euro uit voor het nieuwe M HKA. VRT
 • De oproep tot de terugkeer van Beatrix Ruf bij het Stedelijk lijkt nu ook internationaal te worden opgepikt. Wie zit er toch achter de oproep om Ruf terug te laten keren bij het Stedelijk? Galeriehouder Malasch ontkende, maar ondertekenaars wijzen naar hem. Wat zijn de motieven van de ondertekenaars? De Volkskrant , NRC
 • ‘Om de aanhoudende Ruf-kwestie beter te kunnen duiden en ontdoen van haar smeuïge karakter is het belangrijk om deze institutionele impasse in een groter kader te plaatsen en te kijken naar de semi-publieke status van het Stedelijk Museum; hoe het museummodel als zodanig onderhevig is aan neoliberaal overheidsbeleid dat inzet op cultureel ondernemerschap.’ Column van Timo Demolin over de crisis van het hedendaagse museum, en wat het voor Amsterdam betekent. PBK
 • Museumtijdschrift, het grootste kunsttijdschrift van Nederland, bestaat 30 jaar. Naar aanleiding van dit jubileum introduceert Museumtijdschrift de verkiezing van de Tentoonstelling van het Jaar. Een vakjury stelde een top 10 samen. Nu hebben museumbezoekers het voor het zeggen. Wat is hun favoriete tentoonstelling uit de genomineerden? Op 20 april wordt de winnaar bekend gemaakt. Museumtijdschrift
 • De tentoonstelling Emanuel de Witte, Meester van het Licht van Stedelijk Museum Alkmaar is winnaar van de wereldwijde Frame Awards in de categorie Exhibition of the Year. De prestigieuze Award-uitreiking wordt jaarlijks georganiseerd door FRAME, het internationaal toonaangevende magazine en mediaplatform voor interieur, design, architectuur en product design. Museumverenging
 • Het Beeldend Kunstenaars Collectief (BKC) uit Roosendaal is niet meer. De club heeft te weinig leden en bestuursleden, zegt secretaris Lia Reijnders van de club. BKC heeft daarom besloten zich eind januari op te heffen. De overgebleven kunstenaars gaan op in kunstenaarscollectief Arsis uit Bergen op Zoom. BN – De Stem
 • De Limburgse Stichting CineSud slaat handen ineen met filmmakers en biedt laagdrempelig online courses aan op gebied van fictie en documentaire : Cinecademy. Cinecademy biedt geen courses aan die abstracte zaken behandelen, maar focust zich op zeer specifieke en essentiële vaardigheden, zoals het schrijven van filmplannen, begrotingen en regievisies of bijvoorbeeld pitches en scenario’s. CineSud. CineSud
 • Het afgelopen jaar downloadde 24 procent van de Nederlandse bevolking illegaal films, series, muziek of games. Dat blijkt uit het Consument Insights Panel van Telecompaper. Bijna een kwart van Nederlanders maakt nog gebruik van illegale diensten om series, films, muziek of games te kunnen bekijken of te spelen. Vijf jaar geleden downloadde 41 procent van de Nederlandse bevolking nog regelmatig content uit illegale bron. Entertainment Business
 • Uit een onderzoek onder gebruikers van de torrentsite HDBits blijkt dat 57 procent een abonnement heeft op een filmstreamingservice. Van de personen die aangeven een abonnement te hebben, zei 26 procent vaker gebruik te maken van de streamingdienst dan van de torrentsite, schrijft TorrentFreak. Aan het onderzoek deden 5.300 mensen mee. HDBits is volgens TorrentFreak een exclusieve torrentsite waar je niet zomaar lid van kunt worden. De site bevat ongeveer 18.000 leden en heeft een catalogus van 234.000 titels. TorrentFreak
 • Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) gaat verder onder een nieuwe naam: de Mediafederatie. Om de transitie die de mediasector ondergaat nog beter te kunnen ondersteunen, is gekozen voor een slagvaardiger organisatiemodel. NUV
 • 97% van de volwassenen komt weleens in aanraking met poëzie en 9% van de Nederlanders schrijft weleens poëzie in enige vorm, terwijl slechts 3% van de verkochte boeken poëzie is. Hoe zit dit? Speciaal voor de Poëzieweek 2018 ging de Cultuurindex Nederland op onderzoek uit, De cijfers zijn nu samengebracht in infographics. Duidelijk is dat de Poëzieweek steeds populairder is. De poëzieomzet tijdens de Poëzieweek 2016 groeide 34% ten opzichte van de Poëzieweek 2015. Het aantal optredens van dichters tijdens de week groeide van 74 in 2014 naar 133 in 2017. KVB Boekwerk
 • Het Koninklijk Concertgebouworkest krijgt een eigen huis. Het ‘RCO House’ is dichtbij het Concertgebouw en kijkt uit op het Museumplein. Met de aankoop gaat een lang gekoesterde wens in vervulling: een eigen plek creëren met oefenruimtes voor de orkestleden, een ensemblezaal en meer mogelijkheden voor educatie. RCO House gaat 12,5 miljoen euro kosten. Daarvan betaalt het orkest zelf 2,5 miljoen, de rest komt van donateurs, fondsen en bedrijven. NRC , inlog vereist , Concertgebouworkest
 • Enschede en Hengelo krijgen samen één poppodium voor de regio Twente. Dat hebben de colleges van Enschede en Hengelo besloten. Het Twentse poppodium moet op landelijk niveau het grootste en meest toonaangevend poppodium worden in Oost Nederland. Het podium gaat popmuziek bereikbaar maken voor iedereen in Twente en zal popzalen programmeren in Enschede, Hengelo en de buitenlocatie in de gemeente Borne. VNPF
 • Gekweld door subsidieperikelen staakte MuziekPodium Zeeland in 2016 de jazzprogrammering en handhaafde de klassieke concerten. Maar na een afwezigheid van anderhalf jaar maakt de jazzprogrammering van MuziekPodium Zeeland een voorzichtige doorstart. Deze keer spelen de voornamelijk internationale acts op het Zeeuwse hoofdstedelijke poppodium De Spot in Middelburg. Jazznu
 • Pinkpop keert weer enigszins terug naar zijn wortels: de rock en de pop. Daarvoor moet wel worden betaald. Organisator Jan Smeets meldt een ‘ernstig verhoogd’ budget. Een rekening die voor een groot deel bij de ticketkoper komt te liggen. Pinkpop, in vergelijking met zijn buitenlandse concurrenten nog relatief goedkoop, zal de kaartprijzen verhogen. Jan Smeets, directeur en medeoprichter van Pinkpop, ontving tijdens de Pinkpop perspresentatie in Paradiso een Lifetime Achievement Award 2018. Deze award wordt incidenteel uitgereikt door het bestuur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Brabants Dagblad , Entertainment Business
 • Met 1138 muziekfestivals in 2016 is Nederland een echt popfestivalland. Maar hoe is het popfestival ontstaan? NPO
 • Tijdens de perspresentatie van Pinkpop 2018 heeft Jan Smeets de zevende Jan Smeets Award uitgereikt aan Stichting Popsport. Popsport is het landelijke coachingsprogramma voor jong en ambitieus poptalent dat een serieuze volgende stap wil zetten met eigen werk. Entertainment Business
 • Nederlandstalige hiphop was in 2017 veruit het populairste muziekgenre in ons land. Aan de hand van vier stellingen – en één vraag – duiden Kees de Koning (TopNotch), Luciano Winter (Rotterdam Airlines), Vincent Patty alias Jiggy Djé (Noah’s Ark) en producer Jack $hirak (Lil’ Kleine, Ronnie Flex) het enorme succes van Nederlandstalige hiphop. Entertainment Business
 • SPOT-LIVE is een nieuw, jaarlijks terugkerend symposium voor de cultuursector en in het bijzonder voor de podiumkunsten. De opvolger van het Congres Podiumkunsten in een totaal ander jasje én met andere inhoud. Het programma wordt vormgegeven door drie curatoren ; twee van de curators zijn inmiddels bekend:  Daria Bukvić en René ten Bos. De naam van de laatste volgt binnenkort. SPOT-LIVE wordt georganiseerd door VSCD en NAPK en vindt plaats op 15 mei 2018 in De Harmonie in Leeuwarden.. Theaterkrant , Spot-live
 • Veertien vlakke vloertheaters hebben zich verenigd in een nieuw landelijk samenwerkingsverband: het Vlakke Vloer Platform (VVP). De aangesloten theaters willen zich gezamenlijk hard maken voor de belangen van het theateraanbod op de vlakke vloer. Hun positie zou structureel ondervertegenwoordigd zijn bij de gesprekken over de toekomst van theater. De Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch en De NWE Vorst in Tilburg maken deel uit van het platform. Theaterkrant
 • De afgelopen decennia laten zien dat theater en tentoonstellingsmakers steeds vaker hun maak- en speelplek kiezen buiten de bestaande gebouwen of de bestaande podia anders gebruiken. Er lijkt zich een verandering voor te doen van het theater en museum als plek voor de elitaire burgerij naar een plek als publieke voorziening met een postmoderne ontheiliging van de kunst. Voor vastgoedbedrijven en gemeentelijke overheden is de financiële en imago-versterkende meerwaarde, ‘city branding’, een steeds belangrijker argument om te investeren in de ontwikkeling van ‘flagship’-cultuurgebouwen. In Tilburg verdedigde Marjo van Schaik haar proefschrift ‘Spaces of Culture’ : A trialectic analysis of the recent developments of cultural venues in Amsterdam. Tilburg University
 • Harry Vermeulen (56) uit Veghel wordt op 1 juni de nieuwe directeur van theater De Blauwe Kei in Veghel. Hij is sinds 2007 directeur van Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Stage Entertainment, het musical bedrijf van Joop van de Ende, zou volgens werknemers van het entertainmentbedrijf alleen de bekende acteurs goed betalen. Enkele werknemers eisen daarom geld van Stage Entertainment. Toetsenist Bernard Goovaerts, die sinds 1995 keyboard speelt in diverse musicals, zou volgens Stage bij geen musical meer plaatsbaar zijn en vroeg daarom ontslag voor hem aan. Hij is naar de rechter gestapt. In een andere zaak eisen twaalf ensembleleden van Billy Elliot 2.000 tot 6.000 euro per persoon voor “structureel onbetaald overwerk”. Algemeen Dagblad , Kunstenbond
 • De aandeelhouders van Stage Entertainment onderzoeken de mogelijkheid van een beursgang. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs zou zijn gevraagd de haalbaarheid te onderzoeken. Theaterkrant
 • Eigenlijk zou de theatertour al in oktober gestart zijn, maar alle voorstellingen werden op het allerlaatste moment gecanceld wegens problemen met rechten. Nu verzekert Osse producent Mike Vullings dat rockshow The War of the Worlds er toch echt gaat komen. De nieuwe première staat op 28 april gepland in Tilburg. Brabants Dagblad

Cultuurmarketing

 • De nieuwe website www.communicatingdance.eu is het resultaat van het EU-project: 360 ° Building Strategies for Communication in Contemporary Dance, mede gefinancierd door het Erasmus+ -programma van de Europese Unie. Deze online communicatie toolkit is gecreëerd om dansprofessionals te helpen bij het ontwikkelen van hun denkwijze, vaardigheden en werkwijzen op het gebied van communicatie met belangrijke partners in de danswereld. Dans magazine
 • De marketingcampagne ‘Sterke verhalen’ is van start gegaan ter promotie van de website www.jeugdbibliotheek.nl. Alle bibliotheken hebben een promotiepakket ontvangen, en ruim 1.700 scholen hebben zelf een pakket aangevraagd. KB
 • Iedere maand kun je als culturele of non-profit instelling $10.000 gratis advertentiebudget cadeau krijgen van Google. Te mooi om waar te zijn? Nee, want Google Ad Grants maakt dit mogelijk. Ben je van plan om met Google Ad Grants aan de slag te gaan? Of maak je al gebruik van Google Ad Grants? Let dan goed op, want sinds 1 januari 2018 gelden er een aantal nieuwe eisen en voorwaarden. Tanneke Rouws over deze wijzigingen en concrete tips. Cultuurmarketing

Financiering

 • Met de Deelregeling Meerjarige programma’s ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie meerjarige activiteitenprogramma’s die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.
 • Per subsidieronde kan aangevraagd worden voor tweejarige en vierjarige programma’s. De eerstvolgende deadline is 11 april. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In het teken van de vier Open Oproepen Rusland, Turkije, Egypte en Marokko die momenteel uitstaan organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een serie meet-ups. Vier sprekers uit elk van de vier landen deelden hun inzichten over grootstedelijke vraagstukken. Ze gaven voorbeelden van hoe lokale initiatieven zich hiermee bezig houden vanuit cultuur en ontwerp. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Begin november 2017 verspreidde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een openbare vacature voor voorzitters en/of adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of andere professional binnen de creatieve industrie. In januari 2018 werden 19 nieuwe commissieleden benoemd op het gebied van digitale cultuur, vormgeving en architectuur. Zij vervangen de adviseurs die hun maximale termijn hebben uitgediend. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen is bestemd voor een of meerdere Nederlandse erfgoedinstellingen die samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden. Het is ook mogelijk om een bijdrage voor de ontwikkelfase van een project aan te vragen, daarbij kan worden gedacht aan reis- en verblijfkosten van onderzoekers en conservatoren en kosten voor het presenteren van de onderzoeksresultaten in Nederland. De eerstvolgende deadline van deze regeling van het Mondriaan Fonds is 9 april. Mondriaan Fonds
 • Kunstenaars en bemiddelaars (curatoren en critici) kunnen tot en met 16 april 2018 een aanvraag indienen voor een werkperiode in 2019 bij buitenlandateliers in Kolkata, Rio de Janeiro, Beijing, Brussel, Willemstad, New York, Bogotá, Warschau, Moengo, Berlijn en Tokio. Mondriaan Fonds
 • Beeldend kunstenaar Liza Wolters kreeg in oktober 2017 een Werkbijdrage Jong Talent toegekend. Tijdens de toekomstbeurs Plugin the Future in ‘s-Hertogenbosch gaf ze derde- en vierdejaarsstudenten van de AKV|St. Joost tips voor het indienen van een aanvraag bij het Mondriaan Fonds, op basis van haar eigen ervaringen. Mondriaan Fonds
 • Realisering van een korte film in de categorie documentaire of fictie. De ontwikkeling van talent staat bij deze regeling van het Filmfonds centraal, alsook de zoektocht van de maker naar een eigen handschrift, en de behoefte om deze te vinden middels een originele, urgente en/of innovatieve korte fictiefilm of korte documentaire. De eerstvolgende deadline is 10 april. Filmfonds
 • De eerstvolgende deadline van de regeling Vrijplaats voor ervaren scenaristen van het Filmfonds is 10 april. Filmfonds
 • De longlist voor de Europese Literatuurprijs 2018 is bekend. Elf Nederlandse boekhandels hebben twintig titels geselecteerd die naar hun oordeel tot de beste Europese romans behoren die in 2017 in het Nederlands zijn verschenen. De romans zijn uit negen verschillende talen vertaald. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro voor de schrijver en 5.000 euro voor de vertaler van het winnende boek. De prijs is is een initiatief van Academisch-cultureel Centrum Spui25, Athenaeum Boekhandel, het Nederlands Letterenfonds en weekblad De Groene Amsterdammer, en wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds en de De Lancey & De La Hanty Foundation. Letterenfonds
 • Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. Het beschikbare budget is € 75.000 per kalenderjaar, met een maximum van € 20.000 per aanvraag. De regeling Digitale literatuur van de het Letterenfonds is bestemd voor uitgevers en literaire organisaties en de eerstvolgende deadline is 16 april. Letterenfonds
 • De Werkbijdrage muziekauteur van het Fonds Podiumkunsten heeft als doel de ontwikkeling binnen de podiumkunsten te stimuleren. Deze subsidie is bedoeld voor muziekauteurs die willen investeren in de artistieke kwaliteit van hun werkpraktijk. De eerstvolgende deadline is 4 april. Fonds Podiumkunsten
 • Engagement in kunst en ontwerp: kunstenaars en ontwerpers die met een werk maatschappelijke verandering en vernieuwing nastreven of vraagtekens zetten bij bepaalde sociale ontwikkelingen kunnen bij Fonds Kwadraat terecht voor een rentevrije lening. Het BankGiro Loterij Fonds heeft hiervoor een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Denk aan een sociaal project in een buurt of stad, een ontwerp op het gebied van duurzaamheid en innovatie, een werk waarmee nieuwe doelgroepen worden bereikt of bijvoorbeeld een grensverleggend idee dat mensen aan het denken zet. De lening tot maximaal € 8.000 kan worden aangevraagd via Fonds Kwadraat website. Fonds Kwadraat
 • Het ministerie van OCW heeft vanaf 2012 middelen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van Restauratiefondsplus-hypotheken, de lening voor grootschalige restauratie en herbestemming. De nut en noodzaak is in de afgelopen 4 jaar geëvalueerd door Ecorys. De beleidsdoelstelling wordt behaald. Het aantal monumenten in slechte staat neemt af. Inmiddels is de 100ste eigenaar geholpen. Vaak gaat het om herbestemming en in een aantal gevallen blijft de functie gelijk. Restauratiefonds
 • De Europese Commissie heeft een tender ingesteld voor het organiseren van een filmfestival buiten Europa. Inzet :het vergroten van de zichtbaarheid van Europese film in landen buiten Europa. De deadline voor indiening is 26 maart 2018. DutchCulture
 • Feature Expanded is een trainingsprogramma gericht op filmmakers met een achtergrond in de beeldende kunsten (visual artists) die een eerste speelfilm willen realiseren. Het programma duurt zes maanden en bestaat uit twee modules met masterclasses, case studies, workshops, screenings, één-op-één meetings en pitch-sessies. Tussen de twee modules door worden deelnemers online ondersteund. Deelnemers moeten al een project in ontwikkeling hebben om mee te kunnen doen. Creative Europe Desk
 • De Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2018 is toegekend aan Anne Geene (Breda, 1983). De jury ziet de winnaar als ‘meest complete kandidaat’. Het werk van Geene dat zijn inspiratie vindt in de natuur ‘verbaast vanwege zijn gekte, getuigt van vakmanschap en viert schoonheid zonder dat boven alles te stellen’, aldus het juryrapport. De kunstenares kreeg de prijs van € 10.000 uitgereikt in de uitzending van AVROTROS Kunstuur. Museumtijdschrift
 • De Woutertje Pieterse Prijs is een literatuurprijs, die jaarlijks wordt toegekend aan het beste oorspronkelijk Nederlandstalige jeugd- of kinderboek dat het voorafgaande jaar is verschenen. Gisteren werd bekend welke 5 boeken genomineerd zijn voor de Woutertje Pieterse Prijs 2018. Op 5 april 2018 wordt de winnaar bekendgemaakt ; hij/zij ontvangt 15.000 euro.. Genomineerde titels worden beloond met 1.000 euro. De prijs wordt dit jaar financieel mogelijk gemaakt door De Versterking, het Lira Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlands Letterenfonds. Woutertje Pieterse Prijs
 • Dit jaar zal op 18 november, de verjaardag van Joost Zwagerman (1963-2015) voor het eerst de Joost Zwagerman Essayprijs worden uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van de Van Bijlevelt-stichting en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, uitgevoerd in samenwerking met de erven van Joost Zwagerman. De uitreiking vindt plaats in Alkmaar, waar die dag ook de Joost Zwagerman Lezing zal worden uitgesproken. De prijs van € 7500 is bedoeld voor ‘aanstormend talent’: schrijvers die nog niet in boekvorm hebben gepubliceerd en geen vaste positie hebben in de media. De inzendingstermijn sluit op 30 juni 2018. mdnl
 • BankGiro Loterij schenkt € 74,8 miljoen aan culturele instellingen en projecten in 2018. Opvallend dit jaar zijn de extra schenkingen aan science center NEMO van € 1 miljoen en aan Museum Boijmans Van Beuningen van € 1,5 miljoen. Bankgiroloterij , De Volkskrant
 • De Nederlandse Reisopera heeft voor het eerst in haar geschiedenis een hoofdsponsor. De TKH Group, een technologiebedrijf uit Haaksbergen, gaat het gezelschap met ingang van dit jaar financieel ondersteunen. Tubantia
 • De band The Naked Sweat Drips uit Boxmeer loopt een race tegen de klok. Bandlid Kristian Strik is pas 24, maar heeft door een hersentumor niet lang meer te leven. En dus willen de jongens nog één keer een album met hem opnemen. Voor de financiering zijn ze aan het crowdfunden. Het project wordt ondersteund door bkkc. Omroep Brabant , Voordekunst
 • Festival Breda Barst zoekt donateurs voor de Breda Barst editie van 2018. Er is startkapitaal gewenst na de financiële tegenslagen van vorig jaar. 3voor12.vpro , BN-De Stem

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Met een nieuwe prijsvraag ‘Brood en spelen’ wil Rijksbouwmeester Floris Alkemade ideeën ontwikkelen voor de inrichting van het platteland. Hij hoopt zo het hoofd te bieden aan vergrijzing, krimp, klimaatverandering, energietransitie, dierziektes en natuurbeheer. De prijsvraag is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (rijksbouwmeester Floris Alkemade en rijksadviseur voor het landschap Berno Strootman), in samenwerking met o.m. de provincie Noord-Brabant, de Noord-Brabantse Waterschapsbond, het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO en de gemeente Deurne. College van Rijksadviseurs , Prijsvraag Brood en Spelen, Brabant.nl , Omroep Brabant, BN – De Stem
 • Sinds tweeënhalf jaar is Floris Alkemade (56) rijksbouwmeester. Wat doet hij en wie is hij? De Volkskrant vroeg het de mensen die hem kennen en met hem samenwerken. En wat is het belang van een rijksbouwmeester? De Volkskrant , inlog vereist
 • De eerste permanente woningen op het terrein van Bouwexpo Tiny Housing in Almere zijn afgelopen maand officieel opgeleverd. Daartoe behoort ook de duurzame en ‘all-electric’ Tiny-A van DaF-architecten. De Tiny-A is een van de winnende concepten bij de ideeënprijsvraag Bevrijd Wonen, die de gemeente Almere in 2016 organiseerde. Architectenweb
 • Het klimaatakkoord van Parijs is hem niet ambitieus genoeg. Het Bouwakkoord evenmin. “We doen wat mogelijk is in plaats van wat nodig is.” Aldus architect Thomas Rau. Cobouw
 • Gemeenten doen er goed aan wat afstand te nemen van het concept circulaire gebiedsontwikkeling, aldus Michiel Cappendijk, adviseur van Twynstra Gudde. Er zijn nog geen concrete voorbeelden of plannen en het sluit te weinig aan bij de praktische wensen en eisen voor gebiedsontwikkeling. Bovendien kan er volgens hem veel meer terrein gewonnen worden in andere duurzame ontwikkelingen, zoals aardgasloze wijken, of het opbouwen van een duurzame reputatie voor bedrijven. Twynstra Gudde
 • De logistieke sector moet zich voorbereiden op een verdere verstedelijking van Nederland. Ze moet maatregelen nemen om de steden leefbaar en bereikbaar te houden. Dat constateren onderzoekers van ABN AMRO in een rapport. ABN AMRO
 • Ontwerper Philip Krabbendam blogt over smart. Hoe smart kunnen we zijn?! Deel 1: Vrijheid en vooruitgang door automatisering. De Architect
 • Een mooi gebouw is één ding, maar je daar senang voelen of er prettig kunnen werken, is iets heel anders. Daarom lanceert tijdschrift Frame een nieuwe prijs voor interieurontwerpers. De Volkskrant , inlog vereist
 • Het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch heeft plannen voor een tentoonstelling over design van het Derde Rijk. Dat zegt directeur Timo de Rijk in interviews met de Volkskrant en Nieuwsuur. Het museum voert oriënterende gesprekken met het Deutsches Historisches Museum in Berlijn. Hij zegt in het Volkskrant interview ook dat het Nederlands design in de musea te vrouwelijk is. De Volkskrant , De Volkskrant , Algemeen Dagblad , Omroep Brabant
 • Dat meubilair behalve functioneel en esthetisch ook politiek een rol kan spelen, toont The Politics of Furniture. Identity, Diplomacy and Persuasion in Post-War Interiors. Een essaybundel over de symbolische betekenis van naoorlogs modern meubilair. Archined
 • ‘Mode is bij uitstek een discipline die vooroploopt, en die toekomstige ontwikkelingen altijd als eerste signaleert. Een kritische houding ten aanzien van ongewenste toe-eigening (het opnemen van elementen van andere culturen) is prima, noodzakelijk zelfs, maar als ontwerpers zichzelf censuur gaan opleggen, lopen we het risico dat er geen ruimte meer is voor nuance. Het gaat immers ook om de intentie waarmee een ontwerp gemaakt is. ‘ Het is heel goed mogelijk met respect elementen van andere culturen te verwerken in eigentijdse mode, vindt Ninke Bloemberg, modeconservator van het Centraal Museum in Utrecht. fd

 

beeldende kunst

 • Met We Are Food haakt Museum Jan Cunen in Oss aan bij de provincie Noord-Brabant die het jaar 2018 uitrolde als het jaar van de gastronomie. Een evenement dat met veel marketing Brabant ‘op de kaart’ moet zetten als de foodprovincie van Nederland. Een ruime selectie kunstwerken, van schilderijen, foto’s en beelden tot installaties, videokunst en design, maken de kijker op originele wijze bewust van onze weliswaar dagelijkse maar desondanks gecompliceerde omgang met voedsel. Museum Jan Cunen , Brabants Dagblad
 • Skatepark Area 51 in Eindhoven heeft nu ook een exporuimte. De combinatie van cultuur en skaten: dat rijmt volgens manager André van Dijk uitstekend. De kunstuitingen blijven niet alleen bij fotografie; de eerste exposant is de in Eindhoven wonende Italiaan Nicola Debernardi met foto’s van skateboarders. Eindhovens Dagblad

 

film en av

 • Het officiële competitieprogramma van het Go Short filmfestival omvat dit jaar 101 films uit 33 verschillende landen. Het breed opgezette competitieprogramma is het belangrijkste festivalonderdeel en onderstreept de exclusieve focus die het festival legt op jong, vaak nog onbekend filmtalent. De officiële selectie strijdt om de Go Short Awards, bestaande uit acht filmprijzen, en een plek op de longlist van de Oscars. GoShort
 • Er kwamen 2700 bezoekers naar het documentairefilmfestival DOCfeed Eindhoven. Het festival is aan andere locatie toe. Eindhovens Dagblad

 

letteren

 • Natuur, mens en machine trekken samen op, schrijft Maxim Februari. Wat is in deze nieuwe natuur de rol van de schrijver? Het bezingen van fris groene bossen is geen verhaal meer. Het thema van de 83ste Boekenweek, die van zaterdag 10 t/m zondag 18 maart 2018 plaatsvindt, is Natuur. NRC
 • Annelies Verbeke wint de Biesheuvelprijs 2018. De Biesheuvelprijs is de eerste literaire prijs voor de beste Nederlandstalige korte verhalenbundel. Aan de prijs was dit jaar een bedrag van € 7.336 verbonden. Dit bedrag is geheel door middel van crowdfunding bijeengebracht – wat uniek voor een literaire prijs is. Literair Nederland
 • Uit een onderzoek blijkt dat het aandeel vrouwelijke romanschrijvers is gedaald van halverwege de 19e tot halverwege de 20e eeuw. Ook het aantal vrouwelijke personages is gedaald. The Guardian

 

muziek

 • Het Dudok Kwartet wint de Borletti-Buitoni Trust Award. Daarmee is het Dudok Kwartet het eerste Nederlandse strijkkwartet dat deze prestigieuze internationale prijs ontvangt. Eerdere winnaars waren onder anderen het befaamde Jerusalem Quartet en Cuarteto Casals. Radio 4 Podium
 • Eindhoven is een kleinschalige plek voor muziek rijker. Onder de naam Paviljoen Ongehoorde Muziek organiseert componist en toetsenspeler Bart van Dongen concerten. Maar er gebeurt nog veel meer. Eindhovens Dagblad
 • Behalve achttien rockbands, gaan ook motorcrossers lawaai maken tijdens de eerste editie van festival Faster & Louder, z 17 maart in het Eindhovense Klokgebouw. Eindhovens Dagblad
 • De BN DeStem Cultuurprijs staat in 2018 in het teken van klassieke muziek. Nieuw talent uit Zuidwest-Nederland dat helemaal gek is van viool, piano, harp, zang, cello of blaasinstrumenten kan zich aanmelden voor de wedstrijd met als hoofdprijs 1000 euro. BN-De Stem , Johan Diepstraten
 • Thomas Snoeijs, freelancer voor BN DeStem, heeft de Jip Golsteijn Journalistiekprijs 2018 gewonnen, een prijs voor bijzondere journalistieke producties op cultureel gebied. Hij kreeg die voor zijn dubbelinterview met popgrootheden Josh Homme en Iggy Pop in muziekblad OOR. BN – De Stem

 

theater en dans

 • Van 3 t/m 7 maart vindt de 7e editie van het International Choreographers Week plaats in Tilburg. Tijdens de week ontvangt Tilburg een groot internationaal gezelschap choreografen. Vijftien deelnemers met maar liefst 10 verschillende nationaliteiten sluiten bij het programma aan. Het centrale thema van dit jaar is In Between Dance Cultures. Er zijn workshops, lezingen, werksessies, presentaties en discussies waarin wordt onderzocht hoe antropologische en sociaal-culturele aspecten een rol spelen in het creëren van en kijken naar dans. Dans Magazine
 • De Japanse fabrikant van muziekinstrumenten Yamaha introduceert de nieuwe AI Technologie, die de bewegingen omzet in pianospel. Danser Kaiji Moryiyama gebruikte deze technologie voor het eerst tijdens een concert in Tokio, Mai Hi Ten Yu. Al dansend “bespeelde” hij de piano met zijn lichaam, daarbij begeleid door het Berlin Philharmonic Orchestra Scharoun Ensemble. Dans magazine
 • Heeft het circus een imagoprobleem? Circusweb

Kunst in de openbare ruimte

 • In 1991 maakte Korrie Besems een lichtkunstwerk voor de buitenexpositie Nachtregels. Toen besloten werd het Woudagebouw een facelift en nieuwe bestemming te geven, strandde een eerste poging om haar neonrebus elders onder te brengen. Het werk werd gered door een particuliere actrie. Momenteel liggen de neonbuizen in gedemonteerde staat opgeslagen. Daarmee is het project niet af: de rebus moet gerepareerd worden en een nieuwe locatie gevonden. De bedoeling is dat het werk na renovatie eerst ‘on tour’ gaat langs festivals en musea, om vervolgens een definitieve plek te krijgen. DUIC
 • De muurschildering in het Amstelstation in Amsterdam gaat deels schuil achter een ticketbalie. De nazaten van kunstenaar Peter Alma willen dat die wordt verplaatst. Het Parool
 • Een kersvers rijksmonument (2016) voor ruim 65 procent slopen en de samenhang van het Gesamtkunstwerk van de AKU-fontein verbreken door de zuilengalerij (pergola), inclusief niveauverschillen, zitbanken, zitmuren en bestrating te verwijderen zodat slechts een waterbassin met zuil met sculptuur van Shinkichi Tajiri overblijft, dat is het bizarre plan van de gemeente Arnhem. Een gotspe in de ogen van de erven van de architect Henk Brouwer, ontwerper van het ensemble en de kunstenaar Shinkichi Tajiri. Erfgoedstem

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Diederendirrix gaat het voormalig stadhuis van Almelo transformeren tot woongebouw met een collectieve plint. Het gebouw is het laatste ontwerp in het oeuvre van architect Jacobus Johannes Pieter Oud. Het is ontworpen in 1965 en na het overlijden van de architect uitgewerkt en gebouwd door diens zoon – H.E. Oud – die het ontwerp van het gebouw omschreef als ‘poëtisch functionalisme’. De Architect
 • Fort de Roovere bij het West-Brabantse Halsteren is verrijkt met een 26 meter hoge uitkijktoren. Het ontwerp van RO&AD Architecten biedt in de toren, Pompejus genaamd, ruimte voor een openluchttheater en een informatiepunt. Architectenweb
 • De verwantschap tussen het werk van kunstenaars Juni Kusumanto en Katja Tempelaars is overduidelijk. De twee kunstenaars zijn er zelf een beetje verbaasd over, hoewel ze elkaar al lang kennen. ,,De gelaagdheid, de band met de natuur, de manier waarop we met materialen experimenteren”, vat Tempelaars samen. Ze exposeren samen bij Atelier 1888 in Schijf. BN – De Stem
 • Vier maanden lang werkten zeven jonge filmmakers aan een korte documentaire in het kader van DOCfeed’s educatieve programma DOCedu. De onderwerpen van de documentaire gaan over de geschiedenis en de bevolking van Noord-Brabant en daarbuiten. Twee van hen, de Bredase filmmakers Charlotte Driessen en Margo de Haas presenteren er hun films. BN – De Stem
 • Hij was als weerman een autoriteit in Brabant. Johan Verschuuren vertelde ons elke ochtend wat we van het weer konden verwachten. Dat deed hij dertig jaar lang, op zijn geheel eigen wijze, compleet met wijze spreuken. Filmmaakster Loes Janssen maakt, in het kader van DOCfeed’s educatieve programma DOCedu, een mini-documentaire over hem. Omroep Brabant
 • Een boerenfamilie die al vier eeuwen op dezelfde plek in Beek en Donk woont en een muziekfestival van ruim een decennium oud delen iets belangrijks met elkaar: de grond. In de nieuwe film van Eindhovenaar Rob Smit komen oud en nieuw prachtig bij elkaar. Het filmportret van Theo van der Aa – nummer twaalf in de serie ‘Mag ik U Voorstellen’ – geeft tevens een beeld van de achterkant van Wish, dat op het land van Van der Aa wordt gehouden. Eindhovens Dagblad
 • De Tilburgse auteur en kleinkunstenaar Frank van Pamelen presenteert zijn nieuwste literaire thriller ‘De Vliegende Hollander’. Brabants Dagblad
 • Kijken naar dans is kijken naar de mens. In die zin is een danser een soort everyman. Maar hoe neutraal is dat allemanslichaam eigenlijk als het door de fysiek veeleisende aard van de ‘sport’ haast altijd een jong lichaam is waar we naar kijken? De voorstelling (Un)Bound van Jelena Kostić roept die vraag op door een ouder lichaam, dat van Josien Hennen, tussen de jongere dansers te laten bewegen. Een lichaam als een vraagteken, morrelend aan de beleving en de betekenis van een dansend lijf. Theaterkrant

Kunstonderwijs

 • Een meerderheid van de conservatoriumstudenten heeft lichamelijke klachten door het musiceren en wordt daardoor gehinderd, blijkt uit het promotieonderzoek van Vera Baadjou. Maar pijn is nog een taboe op de opleidingen. NRC, inlog vereist
 • Een extern bedrijf gaat de misstanden rondom grensoverschrijdend gedrag op de Toneelacademie Maastricht onderzoeken. Het gaat om het bedrijf Bezemer Kuiper & Schubad, dat zich profileert als specialist in de aanpak van ongewenste omgangsvormen. Theaterkrant

Kunstbeoefening

 • Voor de 10e keer organiseert het Rijksmuseum de fotowedstrijd Document Nederland Junior voor jongeren uit het voortgezet onderwijs, inclusief het mbo. De winnaar krijgt een eigen tentoonstelling in het Rijksmuseum. Thema dit jaar: café, club of kantine. Rijksmuseum
 • Het begon met alleen volwassenen. Na een paar jaar konden ook kinderen terecht bij Theaterkoor Nutsz. Het Helmondse gezelschap is inmiddels uitgegroeid tot een club met zeventig actieve leden, onder wie bijna vijftig kinderen, en dertig man achter de schermen. Nutsz heeft bij het tienjarig bestaan dan ook echt iets te vieren. Vandaar de jubileumshow 10 to Celebrate!, begin maart vier keer in Theater Speelhuis. Eindhovens Dagblad
 • Dat harmonieën en fanfareorkesten met bekende artiesten optreden komt vaker voor. Harmonie Oefening uit Standdaarbuiten gaat in mei optreden met de WC Experience. BN – De Stem
 • De theatergroep Vrouwen van Vught gaat op een bijzondere locatie hun voorstelling MILVA (Militaire vrouwen afdeling Vught) spelen, op Fort Isabella. Brabants Dagblad

Cultuureducatie en - participatie

 • De jaarlijkse Dag van de Cultuureducatie van het LKCA op 13 maart is voor ervaren professionals uit basisonderwijs en cultuur. Het thema is vakintegratie. Het wordt een dag waarin de samenhang van de kunstvakken en de andere vakken in het basisonderwijs van allerlei kanten wordt belicht. LKCA
 • In zijn bijdrage aan Cultureel Kapitaal van 15 februari ‘Durf te kiezen: regisseer innovatie’ roept Frank van der Hulst op tot bundeling en centrale regie om innovatie binnen cultuureducatie te stimuleren. Een oproep waar het LKCA graag mee aan de slag gaat, schrijft Ronald Kox in een reactie. LKCA
 • In opdracht van de directies van de Centra voor de kunsten van de vier grote steden is een richtinggevend stuk verschenen dat antwoorden geeft op vragen over het belang van cultuureducatie en -participatie in Nederland: Cultureel vermogen: nieuwe woorden voor het belang van cultuureducatie en –participatie in Nederland. Dit stuk kan als bron dienen voor een gesprek tussen instellingen en beleidsmakers en biedt stof tot nadenken voor kunst- en onderwijsprofessionals. Het LKCA ondersteunt de ontwikkeling van dit stuk. LKCA
 • Na een uitgebreide selectieprocedure zijn nu ook de Ontwikkelscholen Curriculum.nu bekend. Deze scholen zullen de ontwikkelteams feedback geven op de tussenopbrengsten. Voor het ontwikkelteam Kunst & Cultuur zijn vier PO- en vijf VO-scholen geselecteerd. Behalve feedback geven op de tussenopbrengsten van de ontwikkelteams, delen de ontwikkelscholen ook onderling de ervaringen die zij zelf opdoen met de ontwikkeling in het eigen curriculum. LKCA

Erfgoed

 • In het briefadvies Brede blik op erfgoed bepleiten de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) en de Raad voor Cultuur (RvC) een ‘vermaatschappelijking’ van het culturele erfgoed in Nederland. Dat erfgoed is immers van ons allemaal en heeft niet alleen een betekenis vanuit het verleden, maar ook praktische en symbolische toekomstfunctie. Frank van Dam onderschrijft het advies en spitst zijn pleidooi toe op het faciliteren van de grote transities in het landschap. PBL
 • Tijdens het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 staat de maand februari in het teken van Duurzaam Vakmanschap. De instandhouding van het Europees erfgoed, zoals kerken en andere oude gebouwen, vraagt om gespecialiseerd ambachtelijk vakmanschap. De themamaand richt zich op het belang van onderwijs voor het behoud en de restauratie van erfgoed. DutchCulture
 • Immaterieel erfgoed gaat over tradities, gewoonten en gebruiken die je van huis uit hebt meegekregen en principe overal mee naar toe neemt, waar je ook gaat. Maar hoe beleef je die tradities en gewoonten in een superdiverse omgeving met soms meer dan 160 etniciteiten in een wijk? Op 15 en 16 februari 2018 organiseerde het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed een internationale conferentie in Utrecht over ‘Urban Cultures, superdiversity and Intangible Heritage’. De dag vond plaatst in het kader van het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Immaterieel erfgoed
 • Hoeveel kerken zijn er nu precies in Nederland? Hoeveel kerken zijn herbestemd? Hoeveel kerken staat sluiting te wachten? Begrijpelijke vragen die lastig te beantwoorden zijn omdat er nergens een centrale registratie plaatsvindt. Om schattingen om te zetten naar feiten is er meer grip op de cijfers nodig. Daarom is een van de actiepunten van de afspraken die gemaakt worden binnen de nieuwe Agenda Toekomst Erfgoed ‘DeVerbinding’ dat wordt geprobeerd om zo goed als mogelijk de gegevens op orde te krijgen. Toekomst Religieus Erfgoed
 • Een deels ondergronds ‘bedenkcentrum’ voor de Muur van Mussert bij Lunteren. Met dat plan heeft Rick Abelen, student aan de TU in Eindhoven, de eerste prijs gewonnen in een prijsvraag, uitgeschreven voor studenten door de Wetenschapswinkel van de Wageningse universiteit, in opdracht van de stichting Erfgoed Ede, voor toekomstideeën voor de omstreden muur. Heemschut , Eindhovens Dagblad
 • Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam heeft een portret heeft aangekocht van de zeventiende-eeuwse luitenant-admiraal-generaal Cornelis Tromp, vervaardigd door Ferdinand Bol. Een belangrijk onderdeel van het schilderij is de aanwezigheid van een jonge bediende van Afrikaanse herkomst, die Tromp een rood-wit gepluimde helm aanreikt. Dat maakt het schilderij tot meer dan alleen een portret, tot een spiegel van de tijd. Wat zien we en wat leert het ons misschien, met terugwerkende kracht? Het Mondriaan Fonds droeg bij aan de aankoop. Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds, over het belang van dit ‘dubbelportret’. Mondriaan Fonds
 • Ongeveer vier jaar geleden zijn de toenmalige bewoners, de Paters Augustijnen, samen met de gemeente Eindhoven op zoek gegaan naar een nieuwe bestemming voor Mariënhage. Omdat de grote culturele en historische waarde behouden moest blijven, was dat niet makkelijk. Toen de gemeente Eindhoven, Orde der Augustijnen, provincie Noord-Brabant en coöperatie DELA de handen ineensloegen, werd de herbestemming van Mariënhage haalbaar. Er komen twee ceremoniehuizen, een congreshotel en een restaurant. Erfgoedstem , Architectenweb
 • Het leven vieren van Vincent van Gogh, dat doet Van Gogh Brabant graag. Daarom wordt op 30 maart, de 165ste verjaardag van de wereldberoemde schilder, Salon Van Gogh gehouden. Salon Van Gogh is een jaarlijks terugkerend netwerkevenement en talkshow onder leiding van Cornald Maas. In de Van Gogh Kerk Etten-Leur ontvangt hij spraakmakende gasten rond het thema: ‘Brabant als economische, culturele en culinaire topregio’. Van Gogh Brabant
 • De ‘Zachte G’-prijs is de prijs voor bijzondere prestaties op het gebied van de Brabantse streektaal. Deze prijs werd eerder in 2013 en 2015 uitgereikt in Bergen op Zoom en Tilburg en is een initiatief van de stichting Erfgoed Brabant. De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden op 15 maart 2018 in Veghel tijdens een bijeenkomst waar diverse culturele uitingen in de Brabantse taal in de schijnwerpers worden gezet. Erfgoed Brabant

Bibliotheken

 • Op 20 februari zijn de onderzoeken gestart naar de dienstverlening van bibliotheken op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) via het Bibliotheekonderzoeksplatform. KB
 • Om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken rondom publiekswerkplekken binnen de Limburgse bibliotheken heeft Cubiss een onderzoek uitgevoerd. Er is onder meer gevraagd naar de behoeftes van de bibliotheekbezoeker en welke faciliteiten de bibliotheekorganisatie wil aanbieden.
 • Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Limburgse werkplan, dat gebaseerd is op de ‘Gezamenlijke Innovatieagenda’. Het onderzoek sluit af met de notitie ‘Bouwen aan de werkplaats van de toekomst’ in de bibliotheek. Cubiss
 • De hagelstorm van 23 juni 2016 heeft een belangrijke rol gespeeld bij de vernieuwing van de bibliotheek van Someren. Dikke hagelstenen vernielden een groot deel van het platte dak van de Somerense bibliotheek. Het herstelwerk van het interieur werd grotendeels uit eigen zak betaald, maar de bibliotheek kreeg ook een geldsom van de verzekering vanwege de stormschade. Eindhovens Dagblad

#vloeibaar is ook..

Een kweekvijver vol jonge, muzikale talenten. Brabant telt 851 muziekverenigingen. De provincie Noord-Brabant verzorgt per jaar tien theorie- en twintig praktijkexamens voor blaas-, slag- en strijkinstrumenten. Jaarlijks worden er door Kunstbalie i.s.m. de Brabantse Bond van Muziekverenigingen en de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten 1500 tot 1800 examens afgenomen onder Brabanders van overwegend negen tot zesentwintig jaar. Interviews met deze jonge, muzikale talenten over hun drijfveren en toekomstdromen, lees je deze week op Mestmag.nl. Bron: kunstbalie.nl. Bron foto: pixabay.com

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie