Trends & Ontwikkelingen 27 maart 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Op woensdagmiddag 14 maart werd de lezingenreeks Regionalisering van de Boekmanstichting door Johan Kolsteeg afgesloten met iets dat juist nog in volle gang is: het onderzoek dat hij samen met Quirijn van den Hoogen momenteel uitvoert naar het inrichten van een betere plek voor regionale identiteit en ambities in het culturele bestel, aan de hand van de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Tijdens zijn lezing ging Kolsteeg nader in op de eerste resultaten aan de hand van drie thema’s: identiteit, kwaliteit en de relatie met de overheid. Boekman
 • Het kamerlid lid Laan-Geselschap (VVD) stelde vragen aan de minister van Engelshoven (OCW) over het bericht ‘Raad van Cultuur adviseert quotum om theatersector minder wit te maken en diverser publiek te trekken’. De antwoorden van de minister. Rijksoverheid.nl
 • Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal, om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. Rijksoverheid.nl
 • Niet alleen voor topsporters, maar ook voor goede muzikanten en andere buitengewone studenten mogen universiteiten en hogescholen straks een uitzondering maken op de regels voor het bindend studieadvies. Voor topsporters wil minister Van Engelshoven (OCW) het bindend studieadvies verzachten, kondigde ze in januari aan. Op vragen van D66 heeft ze nu bevestigd dat het ook geldt voor andere talenten. Punt.avans , De Tweede Kamer
 • Naar aanleiding van ‘’tips’ voor projectontwikkelaars die ‘last’ hebben van ‘geldverslindende’ regels omtrent archeologische vondsten op de terreinen waarop zij willen bouwen, stelde enige Kamerleden vragen. Gerrit Dusseldorp en Jelle Nijland reageren op de ophef en de antwoorden van minister van Engelshoven inzake de archeologische rapportageplicht. (OCW). Erfgoedstem
 • Aanbiedingsbrief van minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) aan de Eerste Kamer bij het voorstel wetswijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen. Rijksoverheid.nl
 • De afgelopen 2 jaar hebben medewerkers van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland in opdracht van de Provincie Zeeland een inventarisatie uitgevoerd van cultuurhistorisch waardevol agrarisch erfgoed in Zeeland. Er zijn in Zeeland 199 boerderijcomplexen van zodanige cultuurhistorische waarden dat deze van provinciaal belang kunnen worden geacht. Deze zullen worden opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018. Groene Ruimte
 • Landbouw in de voormalige koepelgevangenis in Arnhem. Het is een van de plannen voor een nieuwe functie van het leegstaande complex, dat te koop is. Gedeputeerde Staten van Gelderland onderschrijft het initiatief van de Stichting Circulaire Campus Gelderland om in de Koepel een landbouwlocatie te maken voor voedselproductie en de ontwikkeling van medicijnen. Omroep Gelderland
 • Dertien culturele vrijwilligersorganisaties in de provincie Utrecht zijn de winnaars van het Gouden Vraagteken. De organisaties ontvangen een Advies op Maat-traject. Advies op Maat is onderdeel van het programma Cultuur Onderneemt van de provincie Utrecht. . Het traject biedt culturele stichtingen en verenigingen uit de provincie Utrecht professionele ondersteuning en advies over vraagstukken als strategieontwikkeling, fondsenwerving, PR en marketing en vrijwilligersbeleid. Provincie Utrecht
 • De VNG schenkt aandacht aan het rapport ‘Future creative cities – why culture is a smart investment for cities’ (december 2017) op haar website. Er staan voorbeelden van gemeenten met een inspirerende aanpak op het gebied van cultuur. Het rapport doet aanbevelingen voor demografische vraagstukken, het aantrekken van publiek, en het verbeteren van de samenwerking tussen lokale besturen en culturele en creatieve voorzieningen. Naast het rapport zijn zeventig casussen onderzocht en beschreven. Dit geeft een beeld van hoe in verschillende landen steden investeren in cultuur. VNG
 • In opdracht van de gemeente Nijmegen heeft Cultuur+Ondernemen de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd bij de zes grootste culturele instellingen van Nijmegen. Er is onderzocht of de Governance Code Cultuur adequaat wordt nageleefd en of de wijze van rapporteren van de instellingen aan de gemeente voldoet. Cultuur+Ondernemen heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld waarbij alle instellingen over 5 prestatievelden een score hebben gekregen. Dit levert per instelling een radardiagram op waarmee in een oogopslag te zien is waar eventuele aandachtspunten liggen. Cultuur + Ondernemen
 • De Europese Commissie stelt een belasting van 3 procent voor op de digitale activiteiten van internetreuzen als Airbnb, Booking, Google en Facebook. Dat levert de betrokken lidstaten minimaal 5 miljard euro extra belastinginkomsten per jaar op. De webbedrijven betalen nu gemiddeld de helft minder belasting dan gewone bedrijven. De Volkskrant , Europa Nu
 • De regering Trump deed eerder twee pogingen om de budgetten van de federale instellingen National Endownment for the Arts en de National Endownment for the Humanities, de twee belangrijkste federale fondsen voor de kunsten, te elimineren. Nu heeft hij een wet ondertekend die ervoor zorgt dat beide instellingen meer geld ontvangen. Hyperallergic

 

noord-brabant

 • Het verslag van de bijeenkomst van CultuurVisie BrabantStad van 28 februari is gepubliceerd. Hoe staat Noord-Brabant er cultureel voor in 2021? Cultuur Eindhoven
 • Beantwoording schriftelijke vragen van dhr. B.L.M. Maas, dhr. E.J.C. van Griensven en dhr. S.J.A.H. Smeulders namens de Statenfractie van de Partij van de Arbeid over `Fusie Omroep Brabant en L1` Brabant.nl
 • 2 jaar na het verschijnen van de 1e Monitor Sociale Veerkracht, is de 2e editie van dit onderzoeksrapport verschenen. De 2e editie van de monitor, die werd gemaakt in opdracht van de provincie Noord-Brabant. biedt onder meer cijfers over hoe het staat met sociale veerkracht van Brabanders en de ruimtelijke spreiding daarvan. Daarnaast laat de monitor zien wat kenmerken zijn van veerkrachtige en minder veerkrachtige Brabanders. Het PON is samen met Telos verantwoordelijk voor de Monitor. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Verslag van de derde bijeenkomst, op 8 maart, die Stichting Kunst en Cultuur organiseerde in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het thema van vanavond was Stad voor en van kunstenaars. Tanja Mlaker opent het gesprek met een voorwoord. Met bijdragen aan de discussie van o.m. beeldend kunstenaar Lex van Lith, tevens directeur van Stichting Beeldenstorm/ Daglicht; singer-songwriter en schrijfster Iris Penning; en Mary-Ann Schreurs, lijsttrekker van D66 Eindhoven en, onder andere, Wethouder van Innovatie en Design. Verslag van Henk van Straten. Stichting Cultuur Eindhoven
 • Verslag van een debat over de toekomst van de kunst en cultuur in Breda op 7 maart jl., georganiseerd door Club Solo en Witte Rook. De initiatiefnemers wilden een signaal afgeven van toenadering tot de lokale politiek. Vertegenwoordigers 9 partijen vertelden aan een volle zaal, bestaande uit zowel organisaties als kunstenaars en studenten, wat hun politieke doelen zijn op het gebied van kunst en cultuur. Stadsblad Breda
 • In ’s-Hertogenbosch maakt de Bossche Academie van Beeldvorming deel uit van het programma Age Friendly Cultural Cities’ van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie.. De Academie benadert ouderen en voert projecten uit. Zowel het Fonds als de gemeente ’s-Hertogenbosch stellen 50.000 euro beschikbaar. ‘s-Hertogenbosch
 • ’s-Hertogenbosch heeft opnieuw een Europese subsidie gekregen voor de Vestingwerken. Dit keer gaat het om een nieuwe samenwerking met vergelijkbare steden en organisaties uit Spanje, Polen, Griekenland, Italië en Kroatië. Onderzoek naar herbestemming van militair erfgoed staat daarbij centraal. ’s-Hertogenbosch ontvangt een subsidie van €168.000,-. ‘s-Hertogenbosch

 

overige brabanste gemeenten

 • De gemeente Heusden laat experiment met tiny houses toe. Brabants Dagblad
 • De Schijndelse Bibliotheek ziet de verhuizing naar het oude gemeentehuis van Schijndel helemaal zitten. De gemeenteraad van Meierijstad ook, op enkele partijen na. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Verantwoord en strategisch omgaan met data in het kader van de aanstaande AVG. Is data governance al een goed voornemen van jouw organisatie? Lucas van der Meer van Landscape Data Science en Eveline de Jonge van Solon Advocaten leggen in drie stappen uit hoe je dit goede voornemen kunt uitvoeren. Museumcontact
 • Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet bevat gedetailleerde verplichtingen voor organisaties om persoonsgegevens te beschermen en datalekken tegen te gaan. Om het AFK voor te bereiden op de komst van de AVG, voerden in januari negen hackers van Deloitte een ‘ethische hack’ uit op de ICT systemen van het AFK. AFK
 • De Academie voor Cultuurmanagement start per september 2018 nieuwe Leiderschapsbijeenkomsten. Dit jaar wordt samengewerkt met de Amsterdam Business School.
 • Leidinggeven aan een culturele organisatie is een strategie kiezen, ondernemen en managen in een bijzondere context. De thema’s zijn verdeeld in drie deelsessies: kwaliteit en positionering, innoveren in netwerkverband en van klanten naar vrienden. Academie voor Cultuurmanagement
 • Begin maart hield minister-president Mark Rutte in Berlijn een lezing over de toekomst van de Europese Unie. Alle kranten berichten over deze redevoering maar nauwelijks over de inhoud ervan. Rutte deed in zijn verhaal negen voorstellen voor verbetering van de werking van de EU. Volgens Peter Noordhoek, directeur van Northedge, wil Rutte de zon laten zakken over het rijk van de beschermde beroepen. Onze minister-president noemde daarbij expliciet ook het beroep van architect. Harm Tilman blogt erover. De Architect
 • Op 21 februari organiseerde de BNO een algemene ledenvergadering in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch (SM-S), gevolgd door een openbaar debat over design in Nederlandse musea: een stand van zaken en meningen. Eerste aanleiding voor dit debat is het vormgevingsbeleid van het Stedelijk Museum te Amsterdam, een onderwerp waar de BNO zich de afgelopen tijd in heeft gemengd. Maar ook andere musea maken op dit front ontwikkelingen door. Een verslag. BNO
 • In het Paasweekend vindt in Amsterdam de vierde editie van Unfair plaats. Zoals de naam al aanduidt, is dit niet zomaar een kunstbeurs. Het is tegelijkertijd ook een groepstentoonstelling en festival. Op een verrassende manier wordt actueel werk getoond van een nieuwe, veelzijdige generatie kunstenaars. Unfair , Mixed Grill
 • Na elf jaar stopt Ramon Etman als directeur van Stichting Broet en het Eindhovens Film festival (EFF). De Eindhovenaar wordt per 1 mei opgevolgd door mediaman Frank van der Linden. Eindhovens Dagblad
 • Vanaf eind 2019 zal filmtheater Rialto films gaan vertonen op de Amsterdamse Zuidas. In het nog te bouwen Nieuwe Universiteitsgebouw van de Vrije Universiteit gaat Rialto de filmprogrammering voor haar rekening nemen. De Amsterdamse gemeenteraad is akkoord gegaan met een eenmalige subsidie om dit mogelijk te maken. Holland Film Nieuws
 • In december 2017 opende Pathé in Pathé De Munt en Pathé De Kuip de eerste 4DX-zalen in Nederland. Pathé De Kuip verwelkomde al de 100.000ste 4DX-bezoeker. Pathé is het enige bioscoopconcern in Nederland dat 4DX vertoont, in Pathé De Kuip (Rotterdam) en Pathé De Munt (Amsterdam). 4DX brengt de bioscoopervaring naar een vierdimensionaal niveau. Bewegende stoelen, geuren en weersimulaties, zoals regen, wind, sneeuw en onweer, lopen door deze techniek perfect synchroon met de actie op het scherm. Entertainment Business
 • Een nieuw rapport van de European Audiovisual Observatory biedt een overzicht van de bioscoopvoorzieningen in Oost Europa. Met focus op de schermdichtheid en het groeipotentieel voor bioscoopexploitatie. European Audiovisual Observatory
 • Piraterij blijft een groot probleem voor de entertainmentindustrie. Onderzoek van antipiraterij-firma Muso laat zien dat wereldwijd het aantal internetpiraten gestegen is. Er zijn in 2017 zo’n 300 miljard bezoeken gepleegd aan piraterijsites, een stijging van 1,6 procent ten opzichte van een jaar daarvoor. Het illegaal streamen en downloaden van televisieseries en muziek nam toe, maar het aantal films dat illegaal gedownload werd, is afgenomen. Film totaal
 • In december 2017 verscheen De Staat van Cultuur 3 met daarin ook de belangrijkste trends op de boekenmarkt in de periode 2005-2015. Met de nieuwe cijfers die KVB Boekwerk onlangs publiceerde in de Monitor 2017 – De markt is dit beeld door te trekken tot 2017. Houden de trends die Cultuurindex voor 2015 signaleerde stand in 2017? En wat zijn nieuwe ontwikkelingen? Cultuurindex
 • Van 5 t/m 7 april 2018 strijkt het Europees talentontwikkelingstraject Connecting Emerging Literary Artists (CELA) neer in Utrecht voor een vertalersbijeenkomst van Europese literair vertalers die aan het begin van hun carrière staan. Deze vertalersbijeenkomst staat geheel in het teken van zichtbaarheid en promotie. Creative Europe Desk
 • OverDrive, net als Kobo een onderdeel van Rakuten, heeft meer dan een miljard e-books uitgeleend. OverDrive is de grootste uitlener van e-books- en luisterboeken ter wereld. Het bedrijf werkt samen met 9 van de 10 bibliotheken in de VS en 40.000 bibliotheken in 70 landen wereldwijd. inct.nl
 • De belangrijkste trends van SXSW 2018. Nineties rock is in, trap-beats zijn over het hoogtepunt heen, individuele muzikanten verdienen al heel aardig aan blockchain en inclusiviteit is een daad. 3voor12.vpro
 • Popodium Mezz in Breda start met een nieuw hiphop-concept FRESH om een lacune in het hiphop aanbod in de regio op te vullen. Breda vandaag
 • Stichting Dans- en Muziekcentrum (DMC/Zuiderstrandtheater) en poppodium PAARD hebben een convenant ondertekend om Den Haag ook in de toekomst als Pop Stad op de kaart te zetten. Deze ambitie is vastgelegd in het ‘Samenwerkingsconvenant Popprogrammering Den Haag’. Spuiq
 • ‘Het businessmodel van een festivalorganisator is digitaal met analoge aspecten. Volledig geautomatiseerde communicatie is de weg die ingeslagen moet worden. Alleen organisatoren, die hun relatie met hun fans digitaal optimaliseren zullen op termijn kans hebben te overleven.” Aldus Denis Doeland van DDMCA tijdens een lezing op de beurs Festivak. Doeland zegt dat het businessmodel van de toekomst vooral is gericht op het onderhouden van relaties. Pretwerk
 • YouTube is van plan om meer advertenties tussen muziekvideo’s te plaatsen. Op deze manier hoopt de videosite het eindeloos afspelen van muziek te ontmoedigen. YouTube komt eerdaags met een nieuwe abonnementsvorm die specifiek bedoeld is om naar muziek te luisteren. Entertainment Business
 • De Wim Sonneveld zaal, de grote zaal van het DeLaMar Theater in Amsterdam gaat in de zomer van 2019 verbouwen. De capaciteit van de benedenzaal wordt met honderdvijftig stoelen verruimd naar 1100 zitplaatsen. Behalve een commercieel doel – meer stoelen betekent meer omzet – kan Stage Entertainment op die manier grotere internationale producties naar het theater halen. Die stellen vaak als voorwaarde dat er minimaal duizend kaartjes per voorstellingen kunnen worden verkocht. Voorbeeld hiervan is Lazarus, de musical van David Bowie en Ivo van Hove. Theaterkrant
 • Theater Markant Uden kijkt terug op een goed 2017. Ruim 100.000 mensen kwamen vorig naar Markant, waarvan ongeveer de helft voor het theater. Dat is een groei van twintig procent ten opzichte van voorgaande jaren, aldus een tevreden directeur Jan Wouda. Brabants Dagblad

Cultuurmarketing

 • Millennials zijn niet echt gecharmeerd van musea. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek door Motivaction in opdracht van de Museumkaart. 31% van de millennials bezoekt maximaal één keer per jaar een museum, maar een kwart van hen zet nooit voet in een museum. Marketing Tribune
 • Het Stedelijk Museum Amsterdam is de plek waar iedereen moderne en hedendaagse kunst en vormgeving kan ontdekken en beleven. Het Stedelijk wil zichzelf blijven vernieuwen en verbeteren, door bijvoorbeeld de herinrichting van BASE. Om ook digitaal bij te blijven was het in 2017 tijd om de focus te leggen op de online uitstraling van het Stedelijk. Het museum ging in maart 2017 samen creatief digitaal bureau Grrr aan de slag. Het doel? Een reflectie van het unieke karakter van het Stedelijk in een nieuwe, intuïtieve website. Cultuurmarketing
 • 55-plussers hebben meer vrije tijd dan jongere leeftijdsgroepen en besteden een groter deel van hun inkomen; een kansrijke doelgroep dus. Toch bezoeken ze structureel minder vaak de bioscoop. Wat houdt deze leeftijdsgroep tegen om de bioscoop te bezoeken en hoe kunnen ze worden overtuigd? Stichting Filmonderzoek is daarvoor in samenwerking met Ruigrok Netpanel 2 weken lang door middel van een Online Research Community in gesprek gegaan met 70 55-plussers.
 • Het onderzoek is uitgevoerd in 2017 als themaonderzoek van de Bioscoopmonitor. Filmonderzoek
 • Nederland Leest heeft in november 2018 Voeding als thema. Nederland Leest is een initiatief van de CPNB in samenwerking met de VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken). Opvallend is dat er dit jaar geen literair werk centraal staat. CPNB , Bibliotheekblad , tzum
 • Is het Boekenweekgeschenk een geschenk of een recht? Radar
 • Het Rotterdams Philharmonish Orkest was in 2016 toe aan een rebranding. Het orkest werd steeds actiever op het gebied van productontwikkeling, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen van het orkest kunnen genieten. Ze zagen dat er verwarring ontstond over waar ze voor stonden bij verschillende doelgroepen. Ze gingen dus op zoek naar één overkoepelend merkdomein dat alles wat ze doen representeert. De rebranding case werd genomineerd voor de Branddoctors Merk & Experience Award tijdens de Cultuurmarketing Awards 2017. Cultuurmarketing

Financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert op 17 mei 2018 de manifestatie Designing a Community of Care. De manifestatie maakt de rol van ontwerp bij de transitie van zorgaanbod en -huisvesting in de wijk zichtbaar én voelbaar. Het fonds nodigt lokale overheden, zorginstellingen, wetenschappers, ontwerpers, stadmakers, zorgverzekeringen en woningcorporaties uit om samen stappen te zetten richting een ‘community of care’. Vergrijzing, decentralisatie en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan het zorgaanbod in wijken. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst werken ontwerpers samen met onderwijsinstellingen aan concrete huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs. Op zoek naar het antwoord op deze vragen nodigde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers uit samen met acht mbo-instellingen te werken aan toekomstgericht beroepsonderwijs. In januari 2018 lanceerde het fonds daartoe twee Open Oproepen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving nodigden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de MBO Raad stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit voorstellen in te dienen gericht op nieuwe strategische visies, ontwerpvoorstellen, en/of prototypes voor flexibele onderwijshuisvesting. De uitvoering van het ontwerpend onderzoek zal van maart tot september 2018 plaatsvinden in nauwe samenwerking met het Friesland College, Summa College, Horizon College of CITAVERDE College. Uit de 14 ingezonden voorstellen zijn er 4 geselecteerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Open Oproep De interdisciplinaire leeromgeving riep het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (interieur)-architecten, (interaction) designers en (digitale) makers op om samen met vier mbo-instellingen de ontwerpopgaven binnen interdisciplinair beroepsonderwijs te verkennen. Acht ontwerpers werden geselecteerd. Uitvoering van de onderzoeken zal van maart tot juni 2018 plaatsvinden in samenwerking met Scalda, Drenthe College, ROC Midden Nederland en Albeda op vier van hun onderwijslocaties. Uit in totaal zeventien inzendingen zijn acht ontwerpers gekozen. Tot de geselecteerden behoort Joost Dingemans (Staalslagerij), ruimtelijk ontwerper uit Eindhoven. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes. Eerstvolgende deadline is 9 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In maart ontvingen tot nu toe 12 instellingen een bijdrage via het Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria. Daaronder Van Abbemuseum en Onomatopee uit Eindhoven en Willem Twee uit ’s-Hertogenbosch. Musea en andere instellingen kunnen voor honoraria aan beeldend kunstenaars een gedeeltelijke compensatie aanvragen als zij de richtlijn voor kunstenaarshonoraria toepassen. Mondriaan Fonds
 • Vier teams, waarvan twee documentaire en twee speelfilm zijn geselecteerd voor het programma Talentontwikkeling in Internationale Context van het Filmfonds. De vier teams ontvangen naast de reguliere bijdrage voor scenario-ontwikkeling een additionele bijdrage om vanaf het begin internationale expertise te betrekken, deel te nemen aan talent labs of residenties al naar gelang de specifieke behoeften van het team. De totale beschikbare bijdrage per team voor speelfilm is € 70.000 en voor documentaire € 50.000. Filmfonds
 • Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, NPO-fonds en het Nederlands Filmfonds voor jonge talentvolle regisseurs en producenten. Binnen Teledoc Campus kunnen zij ervaring opdoen met korte documentaires (25 minuten) en zoeken naar hun eigen artistieke handtekening, waarna de sprong naar lange producties kan worden gemaakt. In het kader van deze regeling kregen in de eerste ronde van 2018 5 projecten steun voor realisering en 1 voor ontwikkeling. Filmfonds
 • Het project De Oversteek is een samenwerking tussen het Filmfonds, het NPO-fonds, de VPRO, NTR en CoBO om aanstormend talent een kans te geven een artistieke speelfilm te maken. Zes filmplannen zijn geselecteerd voor een treatmentbijdrage in het kader van de twaalfde editie van dit project. Filmfonds
 • In de eerste ronde van de Netherlands Film Production Incentive 2018 zijn cash rebates verleend aan 17 filmproducties voor een totaalbedrag van ruim € 4,4 miljoen. Hiermee wordt ruim € 18,8 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland gegenereerd. Van de 17 gehonoreerde projecten zijn er 13 speelfilms, 3 documentaires en 1 animatiefilm, waarvan 11 internationale coproducties. Filmfonds
 • Before The Fall van de Nederlandse regisseur Heddy Honigmann ontvangt €180.000 van Eurimages. De Nederlandse producent is Dutch Mountain Film in coproductie met de Belgische coproducent Savage Film en Tenk.tv uit Noorwegen. De geselecteerde productie ontving eerder al een bijdrage in de productiekosten van het Nederlands Filmfonds. Filmfonds
 • Het Filmfonds heeft een bijdrage voor een filmfestival dat als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van film in Nederland. Het festival vindt plaats in Nederland en er moet worden samengewerkt met private en publieke (lokale) partners die in belangrijke mate meefinancieren in de kosten van het festival. Eerstvolgende deadline is 8 mei. Filmfonds
 • Literaire programmamakers en redacteuren (van tijdschriften of websites) – de bemiddelaars in de literatuur – kunnen bij buitenlandse literaire festivals of organisaties kennis opdoen, hun netwerk uitbreiden en zich professioneel verdiepen. Bijvoorbeeld op het gebied van programmering, de verbinding met het publiek, of coproducties met andere (kunst)disciplines. Binnen Wanderlust, het programma voor internationale talentontwikkeling, kan het Nederlands Letterenfonds jaarlijks meerdere onderzoeksplannen honoreren. Voorstellen kunnen tot 1 mei worden ingediend. Letterenfonds
 • In 2018-2019 nemen zes nieuwe steden: Amersfoort, Alkmaar, Helmond, ‘s-Hertogenbosch, Middelburg en Haarlem deel aan het programma Age Friendly Cultural Cities. Het Fonds werkt, gedurende 2 jaar, in dit programma samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen. Samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan hierbij centraal. Tevens strijden de zes steden met elkaar om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het jaarverslag 2017 van het Fonds Kwadraat is verschenen. Fonds Kwadraat
 • EMOVES is hét Urban Culture Festival in Zuid-Nederland. Het is een jaarlijks festival waar jonge talenten en (inter)nationale professionals de gelegenheid krijgen zich te presenteren en de wereld te laten zien wat ze in huis hebben. Het festival is een overkoepeling van verschillende elementen namelijk: muziek, dans, kunst en sport. Fonds Brabant C investeert in dit festival. Brabant C
 • De Stichting Cultuur Eindhoven heeft de besluiten van het Snelgeldfonds 2018 gepubliceerd. Cultuur Eindhoven
 • Er is een nieuwe MEDIA-oproep voor bioscoopnetwerken gepubliceerd. Deze subsidieregeling is bedoeld voor een netwerk van bioscopen (er wordt in principe maar één netwerk geselecteerd) met het doel om de programmering van Europese films te promoten, met nadruk op niet-nationale Europese filmtitels. Netwerken kunnen uiterlijk 31 mei 2018 een aanvraag indienen. Het beschikbare budget is ongeveer 10,9 miljoen euro (maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten). Creative Europe Desk
 • Het Algemeen-Nederlands Verbond stelt uit het Visser-Neerlandiafonds een prijs beschikbaar voor een scenario voor een nog te produceren Nederlandstalige speelfilm. De prijs voor de winnaar bedraagt € 5.000,00. De wedstrijd staat open voor scenario’s van schrijvers van wie tenminste één scenario is verfilmd en voor speelfilmscenario’s van studenten/alumni waarmee zij in 2017 of 2018 afstuderen/zijn afgestudeerd aan een erkende vakopleiding. De inschrijving sluit op 15 mei 2018. Algemeen-Nederlands Verbond
 • Naast de BookSpot Literatuurprijs wordt BookSpot naamgevend sponsor van De Gouden Strop en de Schaduwprijs. BookSpot, tot voor kort bekend als eci, verhoogt het prijzengeld door €1.000 uit te reiken aan de genomineerden voor de BookSpot Gouden Strop én het prijzengeld voor de winnaar te verdubbelen. De winnaar van de BookSpot Gouden Strop ontvangt een cheque van € 20.000. Het prijzengeld van de BookSpot Schaduwprijs wordt verdubbeld naar € 2000. De Bookspot Gouden Strop wordt toegekend aan het beste Nederlandse Spannende Boek. De BookSpot Schaduwprijs wordt toegekend aan het beste oorspronkelijke Nederlandstalige thrillerdebuut. Sponsorreport
 • Een collectie kunstwerken verzameld door wijlen Hans Sonnenberg, galeriehouder in Rotterdam, heeft bij een veiling 859.000 euro opgebracht. Het geld is bestemd voor het aankoopbudget van het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. NU.nl

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De nominaties voor het Beste Gebouw van Nederland zijn bekend. Negen projecten maken kans op de architectuurprijs die de Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus (BNA) uitreikt aan ‘het gebouw met de meeste meerwaarde voor opdrachtgevers en samenleving’. De Volkskrant, De Architect
 • Het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven (CKE) besloot om al zijn kunstonderwijs te centreren op één locatie. Studio Groen+Schild uit Deventer heeft daartoe een van de bestaande panden gerenoveerd en uitgebreid tot een open en gastvrij gebouw. Architectenweb
 • Architect Fons Verheijen heeft vorig jaar, met het geld dat hij van Naturalis kreeg als compensatie voor de verbouwing van het door hem ontworpen museum, Stichting ArchiScienza opgericht. De stichting heeft een plan opgesteld voor vernieuwing/verbetering van 71 ‘architectuurparels’ in Leiden die uiteenlopen van overkappen van steegjes, het bebouwen van een brughoofd en een nieuwe smalle woning tussen twee kantoorpanden. De Architect
 • De Praktijkdag Cobouw Circulair op 22 maart begon met de architect Thomas Rau die als een ware profeet de aardbol overtrekt en zijn circulaire evangelie overal predikt. Hij doet dat vlot, aansprekend, erg gedreven, maar ook wel met humor. Twee verslagen. Cobouw , Cobouw
 • Wel of niet bouwen in het groen? Een pleidooi van minister Kasja Ollongren (BZK) veroorzaakte ophef onder gemeentebestuurders. Zij willen niet nog meer groen opofferen voor woningbouw en zien genoeg mogelijkheden voor binnenstedelijke bebouwing. Er is echter een alternatief, schrijft Arnoud Leerling: investeer in de Buitenstad die als een schil om de Randstad ligt. Daar is ruimte voor nieuwe dorpen, een andere vorm van bouwen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Met de vaststelling van het pilot-omgevingsplan voor het Buitengebied heeft Boekel, als eerste gemeente in Nederland, een gedurfde en bijzondere stap gezet op weg naar de Omgevingswet. Het lag, gezien het imago van Boekel, voor de hand dat de gemeente de reis naar de Omgevingswet zou aanvangen en voorop zou lopen. Wat heeft deze pilot opgeleverd? Een bijdrage van Martijn Kegler, projectleider buitengebied bij Rho adviseurs voor leefruimte. Platform31
 • Tracy Metz over de design expositie California: Designing Freedom in het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch. NPO Radio

 

beeldende kunst

 • Peter Nijenhuis sprak met kunstcriticus Camiel van Winkel over de verbondenheid van artistieke vrijheid en kunstcontext, de wording van de informatiemaatschappij en het belang van de conceptuele kunst en de geschiedenis. Peter Nijenhuis blog
 • Op 25 maart vierde het Van Abbemuseumkoor haar lustrum. Het koor verzorgt elke maand een muzikale rondleiding in het museum. Vijf hedendaagse kunstenaars – Glucklya, Iris Kensmil, Cindy Moorman, Laure Prouvost en Hans de Wit – kregen speciaal voor deze vijfde verjaardag de opdracht om nieuwe collectiestukken te maken in de vorm van muzikale composities. Eindhovens Dagblad
 • Met True Beauty richt het vorig jaar geopende Stedelijk Museum Breda zich op de manier waarop wetenschappelijke en artistieke beelden verweven kunnen raken. In die interesse voor beeldcultuur is het DNA van het Museum of the Image (MOTI) te herkennen, het museum gespecialiseerd in digitale kunst dat vorig jaar samen met het Breda’s Museum verder ging als Stedelijk Museum Breda. NRC , inlog vereist
 • Beeldend kunstenaar Jean Nies is in zijn woonplaats Eersel overleden. Nies stond in 1956 mede aan de basis van wat later in Eindhoven het centrum voor beeldende kunst De Krabbedans werd. Hij exposeerde in de jaren vijftig drie keer tijdens de Brabant Biënnale in het Van Abbemuseum. Later ook in het Stedelijk in Amsterdam en het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch. Hij is 93 jaar geworden. Eindhovens Dagblad

 

film en av

 • Het programma van het Imagine Film festival is bekend. Sterke vrouwen staan centraal in de programmering van editie 2018.. Het programmaonderdeel Kick-Ass Women verzamelt een tiental films rond dit thema. Holland Film Nieuws
 • Het Architectuur Film Festival Rotterdam staat dit jaar in het teken van ‘building happiness’. Tijdens de tiende editie van het festival worden de destructieve neveneffecten van het vooruitgangsdenken na de economische crisis onderzocht. Is het maakbaar geluk en de leefbare stad slechts voor een klein deel van de wereldbevolking bereikbaar of liggen er kansen voor iedereen? Architectenweb
 • EYE lanceert een tweemaandelijks programma gewijd aan VR-installaties dat minstens twee jaar gaat duren. Het is wereldwijd de eerste keer dat een museum zo structureel aandacht besteedt aan deze nieuwe filmkunstvorm. Er zal werk te zien zijn van onder andere Paul Auster, Laurie Anderson, Marina Abramović en Tsai Ming-liang. EYE
 • Regisseur en choreograaf Natalia Sardi heeft op de slotavond van Cinedans de award voor beste dansfilm gekregen voor haar film Vecinas. Aan de prijs zit een geldbedrag van vijfduizend euro verbonden. De Encouragement Award, een prijs van duizend euro, ging naar regisseurs Marlene Millar en Philip Szporer voor hun film Bhairava, met daarin een choreografie van Shantala Shivalingappa. Theaterkrant

 

letteren

 • Op 13 en 14 april vindt in Rotterdam de derde editie van Woordnacht plaats. Ruim zeventig schrijvers, dichters en performers treden op tijdens het festival rondom actuele Nederlandstalige literatuur. Naast voorstellingen en lezingen op uiteenlopende plekken vinden er ook talkshows en boekrecensies plaats en worden er documentaires gedraaid. Het accent van Woordnacht ligt dit jaar op postkoloniale literatuur en de rol die dit speelt in de huidige samenleving, globalisering en nieuwe wereldbeelden. Letterenfonds
 • Minder dan 10% van de redacteuren op Wikipedia is vrouw. Uit onderzoek blijkt dat dit reden is voor het schrijnende gebrek aan documentatie over vrouwen, gender, feminisme en de kunsten op een van de meest bezochte websites ter wereld. Mannen en vrouwen zijn gelijk, ze verdienen evenveel ruimte in de geschiedenis. Het Eindhovense schrijversplatform Watershed organiseert, in samenwerking met MU, op 29 maart een : ‘Art+Feminism Wikipedia Edit-a-thon’.
 • Het programma is inclusief mini-workshops zoals snelcursus ‘how to edit on Wikipedia’ en lezingen van Domitilla Olivieri, Sayonara Stutgard en Simone Aumaj. MU

 

muziek

 • Vanwege hun volwassen geluid en hun hoogwaardige eigen repertoire zijn de twee jazztalenten saxofonist Kika Sprangers (23) en pianist Sebastiaan van Bavel (25) dit jaar uitgeroepen tot Young Vips. Dat betekent dat ze twee maanden samen met hun bands in een double-bill touren door het land. Deze 21e editie van de Young Vips tournee is een initiatief van de Vereniging van Jazz- en Improvisatiemuziek Podia (VIP), een samenwerkingsverband van 25 Nederlandse jazzpodia. NRC
 • Nederlandstalige hiphop is de underground ontstegen. Sterker nog, het is veruit het populairste genre in ons land. Hoe valt dit te verklaren? En laat dit enorme succes zich ook vertalen naar het livecircuit? We vragen het aan Fresku, een van de smaakmakers binnen de huidige Nederlandse hiphopscene. Entertainment Business
 • Het festival FAQ in Den Bosch omarmde afgelopen weekend volle breedte elektronische muziek. De Willem Twee studio’s zijn de grote troef. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Peiting Xue (15) uit Tilburg heeft de nationale finale bereikt van het Steinway Pianoconcours. Tijdens de halve finale in Alkmaar overtuigde zij de jury met muziek van Prokofiev. Samen met twee leeftijdsgenoten strijdt Peiting 14 april in Het Concertgebouw in Amsterdam om de eerste plaats. Zij doet mee in de categorie tot 16 jaar. Brabants Dagblad

 

theater en dans

 • 32 dramaturgen kwamen samen op de Dag Dramaturgie van Festival Cement om te discussiëren over het thema van dit jaar, wereldverbeteraarschap. Ervaren dramaturgen, dramaturgen in spe, Nederlandse en Vlaamse dramaturgen ontmoetten elkaar op de broedplaats ‘Werkwarenhuis’ in’s-Hertogenbosch. Bauke Lievens en Wouter Hillaert van cultuurkritisch platform rekto:verso namen ons mee in een gedachte-experiment van drie uur, wat nog dagen door had kunnen gaan. Theaterkrant
 • Tijdens het samenstellen van de programmering van Festival Cement dit jaar kwamen een aantal artistiek-inhoudelijke lijnen naar voren. Een daarvan is een lijn waarin de makers zich verbinden met wat er mis is in de wereld van vandaag. Reden voor het festival om op 23 maart een meet-up rond het thema ‘wereldverbeteraars’ te organiseren. Theaterkrant
 • De vrouw is de muze in het klassieke ballet, maar choreografen zijn bijna altijd mannen. Annabelle Lopez Ochoa en Wende Snijders, die samen voor Het Nationale Ballet een dansstuk creëren, over het glazen balletplafond. Trouw
 • Theatermaker en beeldend kunstenaar Julian Hetzel vertegenwoordigt Nederland tijdens de aankomende editie van de Praagse Quadriennale, het grootste internationale evenement op het gebied van scenografie en theaterarchitectuur. Zijn performatieve installatie Self, dat voortvloeit uit zijn project Schuldfabrik dat vorig jaar op het SPRING Performing Arts Festival te zien was, is uit zeventien inzendingen geselecteerd. Theaterkrant
 • De Zwitserse theater- en operaregisseur Christoph Marthaler heeft de International Ibsen Award 2018 gewonnen. De Noorse prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een individu, instituut of organisatie die belangrijke artistieke vernieuwing in de theaterwereld heeft teweeggebracht. Theaterkrant

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De Stappegoor Campus in Tilburg is uitgebreid met een nieuw schoolgebouw voor VMBO-onderwijs. Het vormt een ensemble met het naastgelegen, bestaande ROC-gebouw, maar met een aantal opvallende onderdelen heeft architecten|en|en uit Eindhoven de nieuwbouw een eigen gezicht gegeven. Architectenweb
 • Voor een particuliere opdrachtgever heeft FAAM architects uit Eindhoven een woonhuis ontworpen, waarbij de private buitenruimte binnen een U-vorm is gelegd. Daarnaast is het accent gelegd op de puurste vorm van de toegepaste materialen. Architectenweb
 • ‘De tekeningen en de gedichten van Marthe Zink vallen samen. Haar gedichten zijn geschreven tekeningen en haar tekeningen zijn getekende gedichten. Haar werk is precies en gedetailleerd en met de beelden die ze ermee tot stand brengt, lost ze vervreemding en logica in elkaar op.’ Aldus Alex de Vries. Mister Motley
 • Theo Maassen gaat een film maken op basis van het boek ‘Spoetnik’ van de Eindhovense schrijver Martijn Neggers. Het verhaal gaat over een Amsterdamse docent maatschappijleer die naar de Spoetnikstraat in Helmond-Noord verhuist. Bewoners van de Spoetnikstraat in Helmond zijn er bezorgd over. Maassen heeft recent de telefilm Billy gerealiseerd. Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant , Filmkrant
 • De titel verwijst naar een oude traditie in de kunst: het schetsen van al of niet naakte modellen, om hun beweeglijkheid en voluminositeit te doorgronden, ter voorbereiding van een groter werk. Theatergezelschap Wild Vlees zet de toeschouwers op een subtiele manier aan het werk. Vanuit de vraag wie er nu voor wie optreedt, in het spiegelen van onszelf en elkaar, breken ze stapje voor stapje een door henzelf zorgvuldig opgebouwd voyeurisme open in Study for Figure, dat in première ging op Festival Cement in ’s-Hertogenbosch. Theaterkrant , Brabants Dagblad

Kunstonderwijs
De tien genomineerden voor de Jacques de Leeuw Prijs 2018 presenteren zich op 4 april aan het publiek en de jury. Fontys Academie van Circus and Performance Art (ACaPA) heeft Belgische Marth de Kinder genomineerd voor de Jacques de Leeuw prijs. Volgens Fontys heeft Marth bewezen een interessante circuskunstenaar te zijn en een toegewijde schepper met een veelbelovende toekomst. Jacques de Leeuw Prijs 2018 Facebook , Circusweb
Kunstbeoefening

 • Theatergroep Wildeman uit Schijndel kiest voor de nieuwe productie van het gezelschap Driekoningenavond van William Shakespeare. ,,Een komisch stuk met toch een verhaal er in”, stelt regisseur Harold Schraven. Brabants Dagblad

Cultuureducatie en - participatie

 • Een kwalitatief hoogstand cursusaanbod voor buitenschoolse cultuureducatie, dat willen we allemaal wel. Maar wie bepaalt wat kwaliteit is? En hoe zorg je ervoor dat jouw programma daaraan voldoet? Hoe waarborgen een aantal organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie kwaliteit? Kunstbalie
 • Onder de naam Curriculum.nu zijn er 9 ontwikkelteams in het land gevormd die met een advies komen voor een nieuw curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Eén van de teams werkt aan het leergebied kunst en cultuur. De ontwikkelteams zijn 8 maart jongstleden van start gegaan en zullen in de loop van dit jaar drie consultatierondes houden met het veld. Het LKCA organiseert samen met Kunsten’92 en zo veel mogelijk andere partners uit het veld drie regiobijeenkomsten om gezamenlijk een reactie te formuleren. Er zijn 3 bijeenkomsten in de regio Zuid-Nederland. Kunstbalie
 • Het publiek is steeds vaker een actor in de kunsten. In het theater participeert ze, in het museum cureert ze, met designers ontwerpt ze. In de kritische reflectie op die kunst is haar rol echter marginaal. Maar waar de klassieke kritiek terrein verliest, wint het pleidooi voor een democratische kunstkritiek aan kracht. Hoe kan dat in de praktijk worden vormgegeven? Op 19 april wordt daarom de How To Kunstkritiek gelanceerd door het Domein voor Kunstkritiek. Deze online how-to voor digitale kunstkritiek is een praktische guideline die de tools en werkwijzen bespreekt die het meest gebruiksvriendelijk bleken. Domein voor Kunstkritiek
 • ‘Zet die telefoon uit’, hoorde je altijd bij cultuurbezoek. Het apparaat leidt af of irriteert. Maar tegenwoordig moet de mobiel steeds vaker aan in museum, theater of concertzaal. In het Rijksmuseum is de smartphone nodig om het uiterste uit een bezoek te halen. De Wolfgangapp, van Johan Idema, geeft bij klassieke concerten een geschreven luisteraanwijzing op het scherm van de telefoon. Bij de voorstelling ‘Kruistocht’ van Artemis liepen kinderen over het toneel, en appten commentaar, dat het publiek kon lezen. Trouw
 • Op 4 april organiseert de MuseumJeugdUniversiteit een deelnemersbijeenkomst over diversiteit voor deelnemers aan de MuseumJeugdUniversiteit. De MuseumJeugd-Universiteit is een landelijk platform dat colleges organiseert voor kinderen van 8-12 jaar bij meer dan vijftig musea. Museumcontact
 • Cultuur dichter bij ouderen brengen kan op vele manieren, maar hoe zet je als theatermaker, fotograaf of musicus die allereerste stap? Klop je met een kant-en-klaar plan aan bij het buurthuis om de hoek? Vijfentwintig professionals uit de kunst & cultuursector en uit de zorg & welzijnssector geven een kijkje achter de schermen in de publicatie Ga samen voor oud!. LKCA
 • De Eindhovense Maker Faire zal dit jaar nog groter en uitgebreider worden opgezet. Het evenement hoopt om dit jaar vijftienduizend bezoekers te ontvangen. Om te zorgen dat er plek is voor al deze mensen, zal de Maker Faire in zowel het Klokgebouw als op het Ketelhuisplein te vinden zijn. Naast de Maker Faire wordt dit jaar op de vrijdag een FabLearn conferentie georganiseerd. e52
 • Hoe kunnen de kunsten en het kunstonderzoek bijdragen aan kennis over gezondheid, ziekte en zorg? Deze vraag staat centraal in de tweede bijeenkomst van de serie KunstKennis op 29 maart die wordt georganiseerd in samenwerking met ARIAS (Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences). De afgelopen decennia is er een nieuw onderzoeksveld ontstaan: Medical Humanities. Binnen dit veld wordt een nieuw perspectief op gezondheidszorg geboden, waarbij talloze disciplines – van filosofie en antropologie tot aan sociologie en cultuurwetenschap – worden gecombineerd. Met voordrachten en een publieksgesprek. KNAW
 • De Juniorprijs der Markiezen 2018 is een initiatief van de Stichting Vrienden van het Markiezenhof en is bedoeld om jongeren tussen de twaalf en achttien jaar een podium te geven. Ruim tweehonderd jongeren van 4 scholen dienden in totaal 105 inzendingen in. Uit dat aanbod is een selectie gemaakt van 28 kunstwerken van 78 leerlingen. Het thema van de wedstrijd is dit jaar ‘Open your mind’. BN – De Stem
 • Creativiteit stond altijd wel hoog in het vaandel bij de openbare scholen, aangesloten bij OBO regio Roosendaal. Maar de komende schoolhelft gaat het openbaar onderwijs echt werk maken van kunst en cultuur op school. BN – De Stem
 • VMBO 3-leerlingen van het Elde College in Schijndel proeven in ‘Cashflow’ volop van de hoedanigheden van geld. De drie spelers van theatergroep Studio Bock en Baas uit Utrecht spelen het stuk vlot en aanstekelijk. En, zij brengen er discussie mee op gang. Brabants Dagblad
 • Krachtvoer Theater uit Haarsteeg speelt Vierkant Verliefd in zorginstellingen voor ouderen. De groep nodigt een klas kinderen uit van een basisschool uit de buurt van de instelling. De bewoners en kinderen kijken samen naar de voorstelling. Daarna is er een nagesprek en een workshop met verdiepende activiteiten en gesprekken n.a.v. de thema’s uit de voorstelling. Het project wordt mogelijk gemaakt door steun van het Oranjefonds, VSB fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • Wat betekent erfgoed in een stad die voortdurend verandert? Welk erfgoed vinden we belangrijk en hoe gaan we dat beschermen? En welke rol speelt de nieuwe Omgevingswet daarin? Op het symposium Erfgoed in de dynamische stad deed men een poging antwoorden te formuleren op deze vragen. Architectuurhistoricus Isabel van Lent doet verslag. ArchiNed
 • Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam deed recent twee aankopen die het slavernijverleden van Nederland belichten. Een portret van admiraal Cornelis Tromp en een Chinese beeldje van porselein. Aankopen die, volgens Vera Carasso, directeur Museale Zaken, de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet nader tot elkaar kan brengen. De aankopen passen in de „urgentere” koers die Het Scheepvaartmuseum onder de in juli 2016 aangetreden algemeen directeur Michael Huijser wil varen. „We moeten tonen”, zegt de directeur, „dat we bewust zijn van de maatschappelijke discussies die spelen en de verbindende rol die wij daarin kunnen bewerkstelligen.” NRC , inlog vereist
 • Koloniale roofkunst krijgt nog altijd minder aandacht dan naziroofkunst, stelt Evelien Campfens, onderzoeker Grotius Centre for International Legal Studies, vast. Er is ook veel onduidelijk. Is de diamant van de sultan, het volk of de regering? NRC , inlog vereist
 • Nederland telt 65 kastelen en historische buitenplaatsen die museaal toegankelijk zijn. Hiervan zijn er 41 aangesloten in het landelijke netwerk van de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL). sKBL verrichtte recent onderzoek naar kerncijfers van deze groep musea om meer inzicht te verkrijgen in hun bezoekersaantallen en hoe de wijze waarop men marketing & promotie uitvoert, bijdraagt aan de bezoekerscijfers. Aan dit onderzoek deden 42 musea mee.
 • De Nederlandse kastelen en buitenplaatsen met een museale functie trokken in 2017 2,3 miljoen bezoekers. Dat is een kleine miljoen meer dan in 2016. sKBL , Trouw
 • Wonen, werk en samenleven. Hoe doe je dat op het platteland waar de komende jaren steeds meer boerderijen leeg komen te staan? Agrarisch Erfgoed heeft daarover een theatervoorstelling gemaakt die binnenkort op tournee gaat door Nederland. Agrarisch Erfgoed , Tubantia
 • De website erfgoedvrijwilliger.nl is gelanceerd. Erfgoed Gelderland maakte de site om nieuwe vrijwilligers te verbinden aan historische verenigingen, musea, erfgoedprojecten en andere initiatieven. Erfgoedvrijwilliger
 • De Bond Heemschut vindt dat er haast moet worden gemaakt met de bescherming van monumenten uit de wederopbouw in Noord-Brabant door het Rijk. Brabant Cultureel
 • Brabants Landschap heeft in het Museale Landschapspark Out Herlaer een parel in handen. Dat is landhuis Haanwijk dat in 1649 werd gebouwd op een donk in dit moerassig gebied. De restauratie ervan is gestart. Brabants landschap heeft plannen om op het landgoed een Brabants Buitenmuseum te realiseren. Een locatie waar kunst, natuur en cultuurhistorie samenkomen. Brabants Dagblad
 • Sidney van den Bergh, de penningmeester van parochie Willibrordus en voorzitter van werkgroep Religieus Erfgoed in Oss vindt dat zijn parochie ook zelf religieuze monumenten kan herbestemmen. Inkomsten uit de collectes zijn onvoldoende. Van den Bergh bundelt de krachten voor alternatieve inkomsten en wil dat de gemeente Oss de regie neemt en geld vrijmaakt om tot een toekomstvisie te komen. Brabants Dagblad
 • In het nieuwe Weverijmuseum in Geldrop wordt veel gebruik gemaakt van beeld. Zowel foto’s als interactieve schermen. Op die manier moeten de verhalen van de oud-arbeiders verteld blijven worden, ook als zij dat zelf uiteindelijk niet meer kunnen. Het museum, waarin de geschiedenis van Geldrop als weefdorp, centraal staat, is aan het verbouwen. Eindhovens Dagblad
 • Steeds meer organisaties stellen hun collecties online beschikbaar via Wikimedia. Wikimedia Nederland organiseert daarom op 24 april een studiemiddag rondom dit thema. DEN

Bibliotheken

 • De Koninklijke Bibliotheek bericht over de voortgang inzake het collectief landelijk bibliotheeksysteem aangaande governance, de financiering en een Request for Information (RFI). Daarnaast wordt een second opinion wat betreft de berekende kosten voor migratie voorbereid. KB , Bibliotheekblad
 • Op 5 maart kwamen geïnteresseerde bestuurders van Sociaal Werk Nederland en de Vereniging Openbare Bibliotheken samen om te brainstormen over samenwerkingsvormen, landelijk en vooral lokaal. De werkterreinen van de Nederlandse bibliotheken en het sociaal werk overlappen elkaar in grotere mate dan menigeen dacht. VOB
 • De werkwijze van het innovatie programma Route 2020 van de VOB is zo succesvol gebleken, dat de KB, SPN en VOB deze innovatiebeweging voort willen zetten. Voor het voortzetten van deze werkwijze wordt er gezocht naar regiogidsen. Deze regiogids gaat in gesprek met de bibliotheken in zijn/haar regio om zicht te krijgen op hoe er lokaal wordt gewerkt aan vernieuwing. Hoe pakken nieuwe initiatieven uit? Wat zijn de projecten, acties en werkwijzen? Wat gebeurt er in de dagelijkse praktijk? VOB
 • Stadkamer Zwolle, vestiging Centrum, is door publiek en vakjury gekozen tot Beste Bibliotheek van Nederland 2018 en mag een jaar lang deze titel dragen. Zwolle won de finale, die bestond uit zes genomineerde openbare bibliotheken. Bibliotheekblad
 • Bibliotheek Midden-Brabant introduceert in samenwerking met Hulphond Nederland het project ‘Kwispellezen’, een methode gericht op kinderen die moeite hebben met lezen. Essentie van het project is dat deze kinderen tijdens individuele voorleessessies voorlezen aan speciaal opgeleide honden, wat bijdraagt aan het vergroten van hun zelfvertrouwen waar het gaat om lezen. Bibliotheekblad
 • De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) lanceert OBAjunior.nl, een ‘zoek- en ontdeksite’ specifiek gericht op kinderen. Via deze website wil de Amsterdamse bibliotheek op een toegankelijke manier boeken, informatie en activiteiten onder de aandacht brengen die voor kinderen betrouwbaar en interessant zijn. Bibliotheekblad
 • In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei a.s. wordt gehandhaafd, hebben de Koninklijke Bibliotheek (KB), De Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) de rollen van de betrokken partijen in het kader van de digitale basisdiensten geïnventariseerd. Daarnaast zullen alle drie de partijen vanaf heden gezamenlijk communiceren over de AVG. VOB
 • In opdracht van de KB-inkoopcommissie heeft de KB De Voorleeshoek ingekocht. Hiermee is De Voorleeshoek beschikbaar in alle bibliotheken. In de filmpjes van De Voorleeshoek worden actuele prentenboeken voorgelezen. Vanaf 1 maart hebben leden van de openbare bibliotheek gratis toegang tot twintig documentaires van DocsOnline. De documentaires zijn eerst alleen in de bibliotheek te bekijken, maar later dit jaar ook thuis. KB , KB

#kleur is ook..

Helpen bij het ontwikkelen van culturele activiteiten in onstabiele landen rondom de EU. Creative Twinning: zo heet de subsidieregeling waarmee de Nederlandse overheid investeert in culturele activiteiten in de landen grenzend aan de EU. De subsidieregeling, die dit jaar voor het eerst van start gaat, richt zich op samenwerkingsverbanden van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars, ontwerpers en creatives die letterlijk grensoverschrijdend denken en werken. De samenwerkingen tussen Nederlandse creatives en soortgenoten in de grenslanden moeten bijdragen aan een bloeiende cultuursector, stabiliteit en meer verbondenheid. Deze week publiceren we een artikel op Mestmag.nl waarin we delen wat de regeling precies inhoudt en wat organisaties in de grenslanden van de regeling vinden. Bron: rvo.nl. Bron foto: netmedyouth.org

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie