Trends & Ontwikkelingen 27 maart 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Kunsten’92 geeft een update van de stand van zaken over de coronacrisis en de cultuursector. Een brief van minister van Engelshoven aan de Tweede Kamer wordt vrijdag 27 maart verwacht. Wat betreft de onduidelijkheid over datum sluitingen culturele activiteiten en instellingen, zegt Kunsten’92 : ”We rekenen erop dat hier sprake is van een onjuiste berichtgeving en dat de richtlijn zoals die afgelopen maandag (23 maart) is gecommuniceerd kan worden aangehouden. ” Kunsten’92
 • Minister van Engelshoven (OCW) hoopt op 24 maart met een brief te komen waarin zij de inzet voor de cultuursector van generieke maatregelen van het kabinet en het coulancepakket gaat aankondigen. Dat schrijft Kunsten’92 op 20 maart in een bericht over de opzet van een taskforce en de voortgaande stappen inzake steunmaatregelen aan de culturele sector. Kunsten’92
 • De Rijksoverheid heeft een webpagina ingericht met informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor de cultuursector. Op 20 maart is er een Corona cultuurbulletin verzonden. Rijksoverheid.nl , Filmfonds
 • In de culturele wereld heerst verwarring: hoe lang moeten theaters, musea en concertzalen nu dichtblijven? Op 24 maart stond er op rijksoverheid.nl een ‘nadere uitwerking en precisering van de maatregelen van 23 maart’. Daarin worden „alle bijeenkomsten” van maandag gepreciseerd tot „evenementen met een vergunnings- en meldplicht”. Onder het kopje ‘veelgestelde vragen over cultuur’ wordt op rijksoverheid.nl intussen onderscheid gemaakt tussen die vergunningsplichtige evenementen, waaronder bijvoorbeeld festivals vallen, en „alle andere samenkomsten (dus ook theaters en bioscopen)”. Die zijn tot en met 6 april verboden. Tijdens een persconferentie van premier Rutte op 25 maart zei hij dat een nieuw besluit over die maatregel volgende week, op 31 maart, mogelijk wordt heroverwogen. Kunnen musea, theaters e.d. na 6 april weer open? Voor de kunstsector duurt dat te lang. NRC , NOS , Museumcontact
 • Minister Slob (Onderwijs) reserveert 2,5 miljoen euro in het kader van maatregelen om kinderen in een kwetsbare omgeving extra te ondersteunen nu zij niet fysiek naar school kunnen. Met het bedrag zullen voor leerlingen die thuis geen laptop, pc of tablet tot hun beschikking hebben, laptops aangeschaft worden, zodat zij toch in staat zijn onderwijs-op-afstand te volgen. Ook moet er onder andere voor kinderen in een onveilige thuissituatie buitenshuis onderwijs en begeleiding georganiseerd worden. De minister ziet hier ook een rol voor bibliotheken. Bibliotheekblad
 • Zorgaanbieders hebben behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers. Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning op zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties zoals aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Rijksoverheid.nl
 • Het Centraal Planbureau (CPB) schetst in vier scenario’s de economische impact van het coronavirus in 2020 en 2021. De scenario’s hanteren verschillende uitgangspunten voor de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking. In alle scenario’s resulteert een recessie, het bbp krimpt in 2020 met 1,2% tot 7,7%. CPB
 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de aanvullende adviesaanvraag beoordeling basisinfrastructuur 2021-2024. De minister vraagt aan de Raad voor Cultuur om de reflecties van de stedelijke regio’s op de aanvragen van instellingen uit hun regio te betrekken bij de beoordeling van de aanvragen onder het criterium geografische spreiding.
 • Bijgevoegd zijn de reflecties van de regio’s op de aanvragen, waaronder die van BrabantStad, en een analyse van de aanvragen BIS 2021-2024. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) reageert op de uitkomsten van de evaluatie van het Bureau Architectenregister. Dit is een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het Bureau Architectenregister in de periode 2011-2018. Rijksoverheid.nl
 • De termijn van Rijksbouwmeester Floris Alkemade van 5 jaar loopt op 1 september 2020 af. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zoekt daarom een nieuwe Rijksbouwmeester, die als adviseur van het Rijk een onafhankelijke positie heeft. Algemene Bestuursdienst.nl
 • De provincie Friesland zal coulant omgaan met de prestatieafspraken die zijn gemaakt met de Friese culturele instellingen. Subsidiemaatregelen zullen niet lager worden vastgesteld wanneer de activiteit niet doorgaat door corona-maatregelen. Dat zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. Omroep Friesland
 • Stichting LF2028 wil de Friese online-activiteiten op het gebied van cultuur gaan bundelen. Dat gebeurt vanaf 21 maart op de eigen Facebookpagina. Die dient dan als ‘digitale huiskamer’. Leeuwarder Courant
 • Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, inkomsten. Het kabinet ondersteunt hen met een tijdelijke regeling (Torzo), vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. VNG
 • Het Compendium of Cultural Policies and Trends is een overzicht gestart met informatie over de gevolgen van het virus in verschillende Europese landen. Dit overzicht zal doorlopend worden bijgewerkt en aangevuld. Compendium of Cultural Policies and Trends
 • Arts Council England, die musea, bibliotheken, theaters en andere culturele ondernemingen in het land ondersteunt, heeft een noodfonds van 190 miljoen pond gelanceerd voor musea, kunstenaars en galerieën tijdens de coronaviruscrisis. ArtNet News
 • Duitsland ondersteunt cultuursector en kunstenaars ruimhartig. ArtNetNews

 

noord-brabant

 • Statenmededeling over de impact van de coronacrisis voor de culturele sector in Noord-Brabant. Brabant.nl
 • De nieuwe vierjarige regeling voor amateurkunst van de provincie Noord-Brabant wordt op 8 april aanstaande opengesteld. Aanvragen kunnen dan worden ingediend. Voor deze vierde paragraaf van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant is voor de periode 2021-2024 0,6 miljoen euro per jaar beschikbaar. Kunstloc Brabant is voor alle organisaties beschikbaar voor advies bij het indienen van de aanvraag. Kunstloc Brabant
 • Hoe moet de Brabantse landbouw en ons voedselsysteem er over tien tot twintig jaar uitzien? Die vraag wil de provincie Noord-Brabant komend jaar via een onderzoek onder de inwoners, een toekomstschets van experts én een flink evenement tijdens de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven proberen te beantwoorden. Eindhovens Dagblad , inlog vereist

 

grote brabantse gemeenten

 • Het bedrijfsleven in Breda, maar ook lokale organisaties en instellingen, krijgen van burgemeester en wethouders van Breda tot eind juni uitstel van betaling voor lokale belastingen. Ook heffingen zoals precario en leges hoeven tot die datum niet te worden betaald. De betaling van verleende subsidies aan instellingen in acute nood wordt aangepast. Voor organisaties die op basis van activiteiten subsidie krijgen, zoals bijvoorbeeld cultuur en evenementenorganisaties zal op basis van maatwerk besluitvorming plaatsvinden. Er komt een noodfonds COVID-19. Gemeente Breda
 • In Eindhoven is een noodloket geopend voor ondernemers. Zowel grote als kleine ondernemers en zzp’ers kunnen bij dat loket terecht voor alle vragen over de economische maatregelen van het Rijk en de lokale overheid naar aanleiding van de coronacrisis. Eindhovens Dagblad , Gemeente Eindhoven
 • Design in de stad Eindhoven, dat is er wel degelijk, maar moet veel beter zichtbaar worden gemaakt. Daarvoor dient Design District Eindhoven, dat na de zomer wordt opgezet. Daarvoor wordt uit de Regio Deal van het Rijk ruim 1,5 miljoen euro uitgetrokken. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • De coronacrisis heeft ook grote impact op het bedrijfsleven in Helmond. Veel medewerkers zitten ziek thuis, evenementen gaan niet door en het maatschappelijk leven ligt voor een groot deel stil. Bent u als ondernemer / zzp’er getroffen door deze crisis, ga dan naar ondernemersloket van de gemeente Helmond. Helmond
 • Informatie over ondersteuning voor ondernemers van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • De 3,6 miljoen euro die de gemeente ’s-Hertogenbosch in het Kruithuis steekt om er een vesting- en watermuseum van te maken is ’een hoop geld en is het waard omdat de toegevoegde waarde voor de stad groot is’. Daarmee geeft de VVD de mening van de Bossche regeringspartijen over de plannen van het college van B en W weer. De PvdA en De Bossche Groenen zijn nog niet overtuigd van het miljoenenbedrag omdat de gemeente ook voor grote bezuinigingen voor de komende jaren staat. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • ,,Ik zit eraan te denken om toch even op en neer te rijden, om te zien hoe hij erbij staat”, vertelt Saske van der Eerden uit Haarlemmermeer. Ze maakte het kunstwerk ‘Animo’ voor het speelveldje aan de Kerkwerve in Etten-Leur. Vorige week zou de officiële onthulling zijn, maar die werd afgelast. BN – De Stem
 • Het college van B en W van Gilze en Rijen trekt 90.000 euro uit om kunstwerken in het centrumplan Gilze te realiseren. Om de plannen mogelijk te maken is 180.000 tot 200.000 euro nodig. Kunstenaar Jan van IJzendoorn, die het winnende ontwerp maakte, dient de rest via andere bronnen binnen te halen. Brabants Dagblad
 • Het UIThuis is de werknaam van het cultuurcluster dat in het Osse Walkwartier wordt gebouwd.. Het ambitieuze centrumplan komt op de plek van de huidige V&D en aangrenzende panden. Naast ruimte voor horeca, winkels en een beeldbepalende woontoren is er ook volop plek voor cultuur. Onder meer Bibliotheek Oss, Stadsarchief Oss, Platform Global Goals en het Centrummanagement Oss trekken er zeker naartoe. Eind 2023 moet het 50 miljoen euro kostende plan er staan. Een gesprek met oud-bankdirecteur Theo Vinken (64) die het cultuurhart in Oss moet laten bruisen. Brabants Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • ZZP’ers in de cultuursector kunnen vanaf 25 maart steun aanvragen als ze zonder inkomen zitten. Het gaat om de speciale bijstand TOZO (tijdelijke overbrugginsregeling voor zelfstandig ondernemers), die ZZP’ers in de problemen drie maanden een inkomen op het sociaal minimum uitkeert. Ook is het mogelijk een lening af te sluiten voor bedrijfskosten. Kunstenbond , Rijksoverheid.nl
 • Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp’ers) van de Belastingdienst Belastingdienst
 • Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken. VNO-NCW
 • Veel cultuurmakers, culturele organisaties, creatieve ondernemers en kunstenaars hebben momenteel te maken met omzet die per direct wegvalt. Het is nog onduidelijk wanneer activiteiten weer op volle toeren gaan draaien. Een realistische blik op de financiële toekomst, helpt beter te kunnen reageren op acute dreigingen of dreigingen op langere termijn. Cultuur + Ondernemen heeft een stappenplan om daarbij te helpen. Cultuur + Ondernemen heeft een helpdesk ingericht. Cultuur + Ondernemen , Cultuur + Ondernemen
 • Tijdens de huidige coronacrisis zit bijna iedereen thuis. Hoe blijf je een publiek bereiken, nu tentoonstellingen en voorstellingen niet meer fysiek bezocht kunnen worden? Het kan een goed idee zijn je aanbod online aan te bieden. Denk daarbij goed na welke vormen en digitale verdienmodellen het beste aansluiten bij je aanbod en je publiek. Het volgende overzicht biedt daarbij inspiratie en houvast. Cultuur + Ondernemen
 • Overzicht van informatiebronnen en loketten vanwege coronacrisis. Cultuur + Ondernemen
 • Het Coronadossier van Cultuur + Ondernemen. Cultuur + Ondernemen
 • Het coronavirus heeft niet alleen een steeds grotere impact op het dagelijks leven, maar ook op het functioneren en de continuïteit van culturele organisaties. Cultuur + Ondernemen biedt een aantal aandachtspunten voor besturen in deze uitzonderlijke situatie. Cultuur + Ondernemen
 • Werkzaam in de cultuursector: wat kun je nú doen? Kunsten’92
 • Kunstenbond heeft een thema pagina met alle artikelen over de coronacrisis. Kunstenbond
 • Cultuurmarketing heeft een overzicht van artikelen, sites e.d. met betrekking tot het coronacrisis en een overzicht van nieuwe vormen van cultureel aanbod. Geupdatete versie Cultuurmarketing , Cultuurmarketing
 • In verband met de aangescherpte maatregelen van de overheid om het coronavirus terug te dringen, kan de Werkconferentie Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Sector op 14 april in TivoliVredenburg helaas niet in de geplande vorm plaatsvinden. Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector
 • Hoe overleeft de cultuur drie maanden duisternis en stilte? De Volkskrant sprak met betrokkenen in alle sectoren van de cultuursector. Over financiële problemen, maar ook : wat gebeurt er met een samenleving die maandenlang geen levende kunst kan maken en beleven? De Volkskrant
 • Veel zzp’ers blijken amper reserves te hebben en moeten nu overeind worden gehouden. De flexibilisering van arbeid komt als een boemerang terug in het gezicht van het kabinet. Gaat hierna het zzp-schap dan eindelijk op de schop? Yvonne Hoffs in de Volkskrant. De Volkskrant
 • De cultuursector wordt hard geraakt door het coronavirus. Makers zitten noodgedwongen thuis omdat theaters, musea en concertzalen dicht zijn. Achter de schermen wordt bij de instellingen in de Eindhovense regio naarstig naar oplossingen gezocht. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Met huurverlaging en arbeidstijdverkorting proberen instellingen en makers in de podiumkunsten in Midden-Brabant de kosten te drukken. Kunstloc Brabant probeert een beeld te krijgen van de gevolgen van het virus voor de Brabantse culturele wereld. De provinciale instelling hoopt eind deze week een inschatting te hebben van de economische schade. Brabants Dagblad, inlog vereist

 

architectuur en vormgeving

 • De Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) heeft een Corona pagina op haar website ingericht met veel gestelde vragen en een checklist. BNA
 • De coronacrisis heeft, zoals verwacht, grote impact op architectenbureaus. Dat blijkt uit de quickscan die de BNA onder haar leden hield. De cijfers geven een zorgwekkend beeld. Op de langere termijn verwachten bureaus een daling van de omzet van gemiddeld 30%. Bureaus vrezen vooral dat opdrachtgevers geen werk meer kunnen of willen laten uitvoeren. De BNA doet dan ook een oproep aan overheden en opdrachtgevers om, vanuit wederzijds belang, plan- en bouwprocessen zo goed mogelijk gaande te houden. BNA
 • De BNA roept gemeenten op alle plan- en bouwactiviteiten zoveel mogelijk door te zetten. Dat staat in de brief die op 23 maart aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is verstuurd. BNA
 • Wat kunnen ontwerpers doen om in deze tijd financieel te overleven. BNO heeft adviezen. BNO
 • “Een rollercoaster op alle terreinen, zowel inhoudelijk als creatief: Stilstand, uitstel en cancelingen. Nieuwe manieren van werken en overleg.” BNO met een tweede update uit het veld. BNO
 • Updates BNO dossier Corona. BNO

 

beeldende kunst

 • Pf vroeg aan fotografen wat voor hen de economische gevolgen waren van de coronacrisis. Voor de meeste fotografen vallen veel opdrachten weg of worden uitgesteld, met alle financiële gevolgen. Aan de andere kant benutten vele fotografen de vrijgekomen tijd om aan hun eigen projecten te werken. Pf
 • Zo’n 300 musea hebben een vragenlijst van de Museumvereniging over de gevolgen van he het coronavirus ingevuld. De vereniging is bezig de antwoorden te analyseren. Daarop vooruitlopend heeft de Museumvereniging haar inzet voor coulance maatregelen en aanvullende steun bepaald. Daarbij zijn een aantal onderwerpen van belang. De Museumvereniging werkt nauw samen met andere belangenbehartigers én met het ministerie van OCW opdat álle musea – ongeacht grootte, vestigingsplaats of wijze van financiering – de eerste drie maanden kunnen overbruggen. Museumcontact
 • Museumcontact heeft een update voor musea over het aanvragen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Museumcontact
 • Diverse musea blijven hun collectie in deze crisistijd delen. Via sociale media en onlinepresentaties brengen musea wereldwijd het publiek in contact met kunst. Museumvereniging , NRC
 • Het TextielMuseum biedt een online tour door het museum en er kan worden meegedaan aan een textielworkshop at home. Textielmuseum
 • Het Groninger Museum gaat online met quarantaine-tips, kijkmanieren en een digitale rondleiding. Dagblad van het Noorden
 • Het Nederlands Fotomuseum treft maatregelen in verband met de coronacrisis. Exposities worden ontmanteld. Fotografie is uiterst gevoelig en vintage mag in principe maar een maand of drie op zaal hangen. Via digitale kanalen gaat het museum visuele verhalen delen. Nederlands Fotomuseum
 • De Nederlandse Galerie Associatie stuurt een brandbrief over de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus voor de galeriebranche. ‘’De verwachting nu is dat over heel 2020 de omzet van galeries met meer dan 50% zal dalen. Omdat veel galeries in de maanden maart-juni relatief veel verkopen, zullen de gederfde inkomsten in de komende 3 maanden echter vele malen groter zijn. Wij roepen het kabinet dan ook met klem op om galeries op te nemen in de lijst met bedrijven die gebruik kunnen maken van het “noodloket voor getroffen ondernemers”, waar ondernemers
 • op korte termijn een (vooralsnog eenmalige) tegemoetkoming kunnen krijgen van EUR 4.000. NGA
 • Diverse grote kunstmanifestaties die komende zomer zouden worden gehouden, hebben hun opening uitgesteld wegens de coronacrisis. Dat geldt onder meer voor de Sonsbeek-tentoonstelling in Arnhem, verplaatst naar 2021, en voor de Europese biënnale Manifesta, die dit jaar in Marseille zou plaatsvinden. Beide evenementen zouden in de eerste week van juni van start gaan. NRC , Sonsbeek
 • Art in Oisterwijk schuift door naar 2021. De tweejaarlijkse manifestatie stond in juni pas op het programma, maar organisator Bert Huls heeft zijn contacten nu al laten weten dat doorgaan ‘geen reële optie’ is. Brabants Dagblad
 • Musea in Hong Kong zijn weer gesloten. Nadat de stad probeerde de normale activiteit te herintroduceren, werd een golf van nieuwe coronavirusgevallen getroffen, grotendeels als gevolg van terugkerende reizigers. ArtNet News
 • Foam stond negen jaar geleden aan de wieg van Unseen. Als één van de oprichters was het museum tot en met 2016 verbonden aan Unseen. Na de editie van 2016 trok Foam zich terug. Afgelopen februari ging Unseen failliet. Art Rotterdam, de hedendaagse kunstbeurs die net z’n 21e editie had afgerond, nam het management over. Foam gaat wederom samenwerken met Unseen. Pf
 • West hervormde zich het afgelopen jaar tot #onze ambassade in de voormalige Amerikaanse ambassade in Den Haag en ontwikkelt zich nu verder onder een nieuwe naam: Kunstforum. In het kader van onze reeks gewijd aan plannen voor de BIS een gesprek met Akiem Helmling en Marie-José Sondeijker over hun ambities. Metropolis M

 

film en av

 • Een taskforce van de NBF houdt voor de film en tv branche informatie bij inzake het Covid-19 virus NBF
 • Updates dossier coronavirus COVID-19 van de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA). Producentenalliantie
 • Filmproductie in Nederland tijdens de Coronacrisis. Een woordvoerder van het Filmfonds: „Een eerste voorzichtige inschatting is dat er 15 tot 20 procent minder speelfilmtitels zullen worden geproduceerd ten opzichte van vorig jaar.” Scenaristen kunnen schrijven, bepaalde delen van de postproductie kunnen doorgaan, animatoren kunnen vanuit thuis werken. Maar op een gegevens moment moeten er ook plannen in productie worden genomen. Planning gaat een groot probleem worden, vermoedt producent Marc Bary van IJswater Films. NRC
 • Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de bioscopen, nu de theaters gesloten worden en films vervroegd of direct worden uitgebracht via dvd, vod of streaming. In de Verenigde Staten en in Nederland zijn de brancheorganisaties daar ontevreden over. Bioscopen moeten kosten blijven maken voor vaste lasten en onderhoud. NRC
 • De International Union of Cinemas (UNIC) spoort Europese regeringen aan alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de Europese bioscopen niet voorgoed de deuren moeten sluiten. UNIC stelt dat de noodzakelijke sluiting van het overgrote deel van Europese bioscopen door de coronacrisis een enorme economische en sociale impact heeft op lokale gemeenschappen. Unic
 • Ingegeven door de huidige coronacrisis hebben fabrikanten van projectiesystemen vorige week richtlijnen gepubliceerd voor het gecontroleerd en voor langere tijd afsluiten van hun apparatuur. Digitale projectoren en servers zijn immers gemaakt om dagelijks te gebruiken en een tijd waarin bioscopen wereldwijd verplicht gesloten zijn was nimmer voorzien. De richtlijnen bevatten ook aanbevelingen om de apparatuur te zijner tijd gecontroleerd weer op te starten. Holland Film Nieuws
 • Movies that Matter ging online. Artistiek directeur van het filmfestival Margje de Koning vertelt over de afgelopen hectische dagen. ‘Als industrie moeten we nu ook initiatief tonen.’ VPRO Cinema
 • Het Nederlands Film festival geeft zo goed mogelijk antwoord op vragen die leven in de Nederlandse audiovisuele sector rondom de inschrijving van producties voor het Nederlands Film Festival en de Gouden Kalf Competitie. Dit in verband met de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen die genomen zijn. Nederlands Film festival
 • De 36e editie van het Imagine Film Festival, dat dit jaar van 16 tot 25 april april in Eye zou plaatsvinden, is vanwege het coronavirus voor onbepaalde tijd uitgesteld. Holland Film Nieuws
 • De organisatie van het Zuidelijk Film Festival heeft, vanwege de coronacrisis, besloten het festival in Tilburg, op 15 en 16 mei , uit te stellen. Tot eind mei zal de organisatie vooralsnog doorgaan met voorbereidingen van een aangepast festival in augustus. Meer nieuws over het uitstel volgt rond eind mei. Via de website en onze social media zal dit nieuws ook gedeeld worden. Zuidelijk Film festival
 • Het filmfestival van Cannes gaat niet door. Er wordt overwogen om het op een latere datum alsnog te laten doorgaan. Cannes stelde de beslissing tot afgelasten lang uit. Eerder deze maand werd duidelijk waarom: de organisatie is niet verzekerd tegen annulering vanwege volksgezondheidsredenen. Het festival maakt eerder bekend te werken aan een constructie om de Marché du Film online te laten plaatsvinden. Filmkrant , Holland Film Nieuws
 • Netflix heeft een fonds van 100 miljoen dollar (ongeveer 90 miljoen euro) opgericht om mensen te ondersteunen in de creatieve industrie, die geen werk meer hebben door de situatie rondom het coronavirus. Aldus Variety. NU.nl
 • VOD-platforms stellen hier en daar een film gratis beschikbaar, bij wijze van gebaar in tijden van corona. Maar het kleine Cinetree gaat all the way: tot en met 6 april is het volledige aanbod te bekijken voor niets. En er zijn speciaal hoopvolle verhalen aan toegevoegd. Filmkrant , VPRO Cinema
 • Ongeveer vijfhonderd bioscopen in China zijn afgelopen weekend weer opengegaan. Aangezien in het land het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus afneemt, is in een handvol provincies besloten de bioscopen weer open te stellen voor publiek. Deadline
 • De Nederlandse animatiesector bloeit als nooit tevoren. Naast een aantal grote internationale projecten, films en series in ontwikkeling is er ook veel individueel animatietalent werkzaam als creative in games, virtual reality, medische toepassingen en B2B. Animation31 wil een zo volledig mogelijk overzicht bieden van de Nederlandse Animatie & Motion design branche, mensen en bedrijven koppelen en promoten in binnen en buitenland. Dutch Directors Guild , Animation31

 

letteren

 • Literair-educatieve organisatie Passionate Bulkboek gaat schrijvers en artiesten gewoon doorbetalen. Dit heeft de organisatie besloten nu juist deze groep door de financiële gevolgen van het coronavirus getroffen dreigt te worden. Passionate Bulkboek wil hiermee haar solidariteit met auteurs tonen, omdat zij het hart van de Nederlandse literatuur vormen. De Schrijverscentrale, die bemiddelt bij schrijversactiviteiten, is verheugd over dit geweldig genereuze gebaar. Zij roept andere organisaties die de geplande schrijversactiviteiten al begroot hadden en niet kunnen verplaatsen op om solidair te zijn met de schrijvers en dit voorbeeld te volgen. Schrijverscentrale
 • Met een nieuw protocol voor winkeliers en hun klanten willen ondernemingsorganisaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken. De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. De Koninklijke Boekverkopersbond wijst op een aantal specifieke maatregelen voor de boekhandel. Boekbond , Boekbond
 • Door de corona-crisis is het niet mogelijk om de Bookstore Day in mei te organiseren, daarom heeft de organisatie ervoor gekozen om de dag te verplaatsen naar 12 september 2020. Hebban
 • 26 Belgische retailers hebben onder aanvoering van Geert Schotte van Standaard Boekhandel een oproep geplaatst om de komende maanden niet bij Bol.com, Amazon of Ali Baba te kopen maar bij een Belgische webwinkel. Zij roepen op tot solidariteit en het redden van werkgelegenheid in België. inct
 • Bol.com meldt de lancering van een ‘digitale boekenclub’ voor de ‘jongere thuisblijvers’ in Nederland en België ‘om het binnenblijven een beetje aangenamer te maken’, De e-books zijn beschikbaar voor 1 eurocent. Het gaat om een wekelijks aanbod van 10 e-books of luisterboeken en 4 voorleesvideo’s. Bibliotheekblad
 • Het culturele internettijdschrift Hard//hoofd zou op 21 maart zijn tienjarig bestaan vieren in cultuurcentrum Het HEM in Zaandam. Twee- van de vijfhonderd kaarten waren al verkocht toen vanwege de coronacrisis de stekker uit het evenement ging. Faillissement dreigt. Het Parool
 • NBD Biblion heeft, met het oog op de gezondheid van zijn medewerkers, besloten met ingang van woensdag 25 maart te stoppen met de productie en het uitleveren van boeken en andere materialen. De maatregel duurt in ieder geval tot 6 april. Het bedrijf blijft wel nog digitaal het nieuwe titelaanbod toesturen, zodat bibliotheken wel nog kunnen blijven acquireren. Bibliotheekblad
 • De bibliotheek is noodgedwongen dicht, maar cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer heeft toch een manier gevonden om Etten-Leur aan het lezen te houden tijdens deze periode van zelfisolatie. Vanaf 24 maart zijn er gratis verrassingspakketten af te halen om het binnen zitten mee door te komen. BN – De Stem

 

muziek

 • ‘Het is passietijd en nu niets meer doorgaat, hoor ik van zangers dat ze de helft of driekwart van hun jaarinkomen in rook zien opgaan. Er komt individuele hulp op bijstandsniveau, weten we nu. Maar dat is geen oplossing voor de zangers en de meeste musici, omdat die juist nu hun jaarinkomen bij elkaar verzamelen.’ Operamagazine sprak met Caroline Cartens van het Platform voor Freelance Musici (PvFM). De creativiteit waarmee in de kunstwereld de coronacrisis wordt benaderd, lijkt onbegrensd. Maar van creativiteit en gratis online huiskamerconcerten betaal je je huur en de boodschappen niet. Operamagazine
 • Nieuw Geneco, de beroepsvereniging van Nederlandse componisten, lanceerde 19 maart een oproep om ‘muziekmakers’ te ondersteunen, onder de titel Noot voor Nood. Het idee is om meer muziek van of door Nederlandse componisten, musici en tekstdichters te laten horen en te beluisteren,… via radio, televisie en streamingdienst Spotify bijvoorbeeld. Nieuw Geneco ziet dat als een manier om makers te steunen, nu er zoveel optredens zijn geannuleerd. Kunstenbond
 • Het zijn onzekere tijden voor de Nederlandse (pop)muzikant. Ne er niet meer kan worden opgetreden, vallen de inkomsten weg. 3voor12 komt met twaalf suggesties. 3voor12.vpro
 • Operamagazine richt een digitale marktkraam in. Steun zangers en musici door hun cd’s te kopen. Operamagazine
 • De maatregelen tegen het Coronavirus, die op 23 maart zijn afgekondigd, betekenen het einde van het operaseizoen. Operamagazine
 • De VVEM heeft op 19 maart als vertegenwoordiger van de evenementenbranche overleg gevoerd met Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. Gesproken is over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen en de immense gevolgen die deze hebben op de totale evenementenbranche. De VVEM pleitte bij de minister voor branchespecifieke maatregelen om dit te boven te komen. De VVEM sprak ook namens de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. (VNPF). Vooraf is veel overleg heen en weer geweest. VNPF
 • Festivalorganisaties staan in een spagaat: zolang de overheid ze na 6 april niks verbiedt, kunnen ze de voorbereidingen niet stoppen. Anders betaalt de verzekeraar niet. Bij NN Group, een van de grootste verzekeraars van Nederland, dekte de evenementenverzekering een overmachtssituatie als een pandemie tot voor kort wel. Maar op 27 februari heeft de verzekeraar een epidemie-clausule laten opnemen, waardoor annuleringen door corona sindsdien niet meer verzekerd zijn.
 • De branchevereniging voor poppodia en -festivals VNPF hoopt dat er snel een noodwet komt die ervoor zorgt dat festivals en organisatoren niet meteen verplicht zijn het betaalde ticketgeld terug te betalen. NRC
 • Verzekeraars maken het lastig om grootschalige evenementen na 6 april te annuleren. Daardoor verkeren veel festivalorganisatoren in onzekerheid. Entertainment Business
 • Het verbod op alle evenementen tot 1 juni zet onder meer een streep door het grootse Mahler Festival in het Concertgebouw in Amsterdam. Tussen 8 t/m 17 mei zouden alle symfonieën van Gustav Mahler worden uitgevoerd door o.a. de toporkesten die Mahler zelf heeft gedirigeerd. Naast het New York Philharmonic zijn dat het Koninklijk Concertgebouworkest, de Berliner Philharmoniker en de Wiener Philharmoniker. Alle kaarten waren uitverkocht, op het Museumplein zou een paviljoen met groot scherm voor live-registraties verrijzen. Directeur Simon Reinink: „Er is sinds 2013 aan dit festival gewerkt. Dit is niet te bevatten, de verslagenheid is groot.” Een ongekende situatie voor het Concertgebouw, dat het nu tot 1 juni niet gebruikt wordt . Het drijft het voor 95 procent op eigen inkomsten, waarvan driekwart uit kaartverkoop, zaalverhuur en horeca. NRC
 • Festival Paaspop in Schijndel gaat niet door. Volgend jaar zal er een nieuwe editie plaatsvinden. Ook Roadburn in Tilburg gaat niet door. Breda Jazz Festival en Jazz in Duketown gaan definitief niet door in mei. Er heerst teleurstelling bij de Brabantse festivals. Paaspop , Omroep Brabant , Roadburn , Breda Jazz Festival , BN – De Stem , Jazz in Duketown , Brabants Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Onderdeel van de veiligheidsmaatregelen is een verbod op alle evenementen tot 1 juni. Dat betekent dat in ieder geval Dancetour Breda, Arnhem, Dordrecht en Lelystad dit jaar niet door zullen gaan. Mocht het hierbij blijven, dan is dat voor Breda heel zuur, aangezien 31 mei voorlopig de allerlaatste dag is dat het verbod op evenementen geldt. Ook de DJ Clashes in de genoemde steden komen te vervallen. Deelnemers krijgen hier bericht over en kunnen meedoen in een andere stad, waar de dancetours voorlopig wel doorgaan. BN – De Stem
 • Het Tokyo Symphony Orchestra, één van de symfonieorkesten van de Japanse hoofdstad, gaat weer concerten geven. Sinds 26 februari lag het muziekleven in Japan stil, maar blijkbaar is het weer verantwoord op te treden. Op 21 maart speelde het orkest een programma met muziek van Maurice Ravel. Slipped Disc
 • Muzieksite Bandcamp heeft op 20 maart voor 4,3 miljoen dollar aan muziek en merchandise verkocht tijdens de direct-to-artist-verkoop. Dat is 15 keer meer dan op een gebruikelijke vrijdag. De actie was bedoeld om artiesten te steunen die door de Corona-crisis nu zonder inkomen zitten. Entertainment Business
 • Op 11 maart bereikten sociaal partners een akkoord over de arbeidsvoorwaarden voor remplaçanten. Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de Cao Remplaçanten ongeldig geworden. Remplaçanten dienen te worden beloond zoals de musici-in-dienst van het orkest waar zij spelen. Kunstenbond

 

theater en dans

 • Schouwburgen zijn dicht. Hoe gaat de theatersector daarmee om? Scènes maakt een serie artikelen over theater in stille tijden. Gesprekken met Arjen Stuurman, theaterproducent van Hummelinck Stuurman Theaterbureau, en theatermaker Servaes Nelissen. Scènes , Scènes
 • Actrice Johanna ter Steege heeft namens ruim duizend (podium)artiesten een brief gestuurd aan minister van Engelshoven (OCW). Ze pleit voor steun aan de vrije (theater) producenten. ,,De vrije producenten doen uit eigen zak grote investeringen in onze voorstellingen. Door de sluiting van de theaters voor lange tijd, lijden zij grote verliezen omdat ze de investeringen kwijt zijn”, wordt de minister verteld. Acteursbelangen , Algemeen Dagblad
 • Brancheorganisaties in de podiumkunsten (VSCD, VVP, VVTP, NAPK en VvNO) hebben op 19 maart overleg gevoerd over het beleid rondom reeds verkochte kaarten van voorstellingen en concerten.
 • In eerste instantie zullen alle partijen de afgelaste voorstellingen en concerten proberen te verplaatsen. Mocht dat niet lukken dan wordt het publiek gecompenseerd bijvoorbeeld door middel van een vervangende voorstelling, tegoedbon of restitutie. Onderzocht wordt i.s.m. het ministerie van OCW of een tijdelijke noodwet rondom het restitutiebeleid de podiumkunstensector helpt om voldoende tijd te krijgen alle logistieke aspecten tijdig op orde te krijgen. De brancheorgansiaties
 • het initiatief nemen tot een eigen fonds om podia, podiumkunstenaars en producenten te ondersteunen. Daarvoor roepen zij private fondsen, onze ‘vrienden van’ fondsen en het publiek op om een donatie te doen en/of geen geld terug te vragen voor hun kaartje. NAPK
 • Nu grote bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn vanwege het coronavirus, moeten theater- en concertzalen nog twee maanden langer dicht blijven. “Voorpodia, producenten en makers” in heel Nederland heeft dit enorme gevolgen”, zegt Gabbi Mesters, directeur van VSCD, de branchevereniging van podia in Nederland. “Als lokale overheden niet op korte termijn steunmaatregelen treffen, worden podia heel zwaar getroffen.” De VSCD roept gemeenten op om te vertellen hoe zij hun podia gaan steunen. Tot nu toe blijft het stil bij de meeste gemeenten. VSCD
 • ‘Het theaterseizoen is zo goed als voorbij”, zegt Mirjam Terpstra, directeur van het NAPK, de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten waar meer dan 100 theater- en dansgezelschappen en muziekensembles bij zijn aangesloten. De komende maanden gaan er duizenden voorstellingen niet door, waaronder veel op grote muziek- en theaterfestivals. De podia en producenten lopen belangrijke inkomsten mis. Voorstellingen doorschuiven wordt steeds complexer, want de programmering van theaters voor komend seizoen zit al eivol. Minister van Engelshoven (OCW) heeft al eerder aangekondigd dat subsidies worden doorbetaald en prestatie-eisen worden versoepeld door het Rijk. Gemeentes en private fondsen zouden zich daarbij aansluiten. Haar suggestie aan de gemeentes suggestie dat de betaling van de huur van culturele instellingen kon worden opgeschort – ook al gaat het Rijk daar niet over- zou geweldig zijn. NRC
 • De sluiting van de theaters tot 1 juni zorgt voor een enorme logistieke puzzel in het nieuwe seizoen. Bij de popzalen en musea kan met de programmering makkelijker geschoven worden. Het vinden van nieuwe data voor geannuleerde voorstellingen gaat niet lukken, volgens Chassé Theater directeur Ruud Meijel. BN – De Stem , inlog vereist
 • Musicalster Vajèn van den Bosch in jouw huiskamer? Of Scapino Ballet Rotterdam? Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch gaat optredens van artiesten livestreamen, zodat theaterliefhebbers in deze tijden niet verstoken blijven van kunst en cultuur. Niels Schuller van Theater aan de Parade. over ‘Theater aan de Parade Deelt’ : ,,Onze programmeur heeft artiesten benaderd. Zij nemen de optredens vervolgens zelf op en wij monteren het om het uit te kunnen zenden via onze eigen site.” Brabants Dagblad
 • Acteurs van Internationaal Theater Amsterdam en Het Nationale Theater in Den Haag lezen vanaf 23 maart gezamenlijk de Decamerone, een verzameling van honderd verhalen van de Italiaanse dichter Giovanni Boccaccio uit circa 1350. De Volkskrant
 • Het doorgaan van Oerol is onzeker. Het festival op Terschelling staat weliswaar pas medio juni op de kalender, maar heeft flink wat voorbereidingstijd nodig. ‘’De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, ons publiek, de makers, bands, kunstenaars en de eilanders staan altijd voorop. En daarmee is inmiddels duidelijk dat Oerol niet op de oorspronkelijke manier kan plaatsvinden.’’ Oerol
 • Het bekende, rondreizende theaterfestival De Parade dat eind mei voor het eerst naar Eindhoven zou komen, is een maand verplaatst, naar 26 juni tot en met 5 juli. Eindhovens Dagblad
 • Van het samen programmeren, educatieve plannen opzetten tot en met personeelsbeleid: de zes podia in Zuidoost-Brabant gaan vanaf komende zomer heel nauw samenwerken. De Hofnar in Valkenswaard, De Schalm in Veldhoven, De Kattendans in Bergeijk, De Cacaofabriek en Het Speelhuis in Helmond, en Het Parktheater in Eindhoven willen meer bezoekers trekken en ook diverser. Eindhovens Dagblad, inlog vereist

 

Cultuurmarketing

 • Presentator Matthijs van Nieuwkerk ontving tijdens een uitzending van De Wereld Draait Door als verrassing een gouden Vriend van het Boek-speldje en de bijbehorende unieke oorkonde uit handen van het Boekenpanel. Met de titel Vriend van het Boek eert het collectieve boekenvak Van Nieuwkerk voor zijn tomeloze inzet om boeken onder de aandacht te brengen. In zijn programma voerde hij bijna dagelijks inspirerende gesprekken aan de hand van boek. CPNB

 

Financiering

culturele basisinfrastructuur

 • Coulance maatregelen voor BIS-instellingen en BIS-aanvragers vanwege de gevolgen van de maatregelen in verband met de coronavirus. Een overzicht van de maatregelen voor instellingen die subsidie ontvangen in het kader van de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 of de Erfgoedwet. De laatste maatregel is ook relevant voor aanvragers voor subsidie binnen de culturele basisinfrastructuur 2021-2024. Cultuursubsidie.nl
 • Minister Van Engelshoven heeft de aanvullende adviesaanvraag over de aanvragen voor de Culturele basisinfrastructuur 2021-2024 naar de Raad voor Cultuur gestuurd. In deze aanvullende adviesaanvraag vraagt de minister advies over de aanvragen van de regionale musea. Per provincie komt ten hoogste één door de provincie voorgedragen gemeentelijk of provinciaal museum in aanmerking voor BIS-subsidie. Cultuursubsidie.nl

 

rijksfondsen

 • Maatregelen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie i.v.m. het coronavirus. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit om deel te nemen aan een ontwerptraject gericht op de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren. Vijf ontwerpteams zullen in het traject intensief samenwerken met jongeren, gemeenten en hun lokale partners aan integrale oplossingen. Dit gebeurt via een ontwerpend onderzoek waarin nieuwe wegen en mogelijkheden worden verkend. (Interieur)architecten, stedenbouwkundigen en (social) designers kunnen tot en met 6 mei een voorstel indienen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert het beleidsplan voor de periode 2021–2024. De uitgangspunten van het nieuwe beleid spelen in op tendensen die de afgelopen jaren werden gesignaleerd. We blijven gericht op het stimuleren van artistieke kwaliteit, experiment/onderzoek en het proces van maken, naast het bevorderen van goed opdrachtgeverschap. Daarbij zet het fonds zich in om het unieke talent van ontwerpers, makers en kunstenaars te verbinden aan sectoren binnen én buiten het culturele domein, nationaal en internationaal. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie , Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Update Mondriaan Fonds. Vragen over aanvragen, projecten en evenementen i.v.m. het coronavirus. Mondriaan Fonds
 • Alle COVID-19 updates van het Filmfonds. Filmfonds , Filmkrant
 • Het Filmfonds maakt zes toekenningen filmeducatiehubs 2020 bekend. Een filmeducatiehub is een regionaal ingebedde organisatie voor film, van waaruit activiteiten voor film- en beeldeducatie in de regio afgestemd worden. Filmeducatiehubs vormen onderling een netwerk en zijn aangesloten op het landelijke coördinatiepunt voor filmeducatie in Nederland. Stichting Film- en Theatercentrum Plaza Futura en Filmhuis Lumiere vormen samen de Filmeducatiehub Noord-Brabant en Limburg. Filmfonds
 • Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds participeren jaarlijks in speelfilms, lange animaties en documentaires die in coproductie worden gemaakt en in beide landen worden uitgebracht. Vier films krijgen een toekenning in deze ronde, twee documentaires en twee speelfilms. Filmfonds
 • Zes internationale coproducties, 2 korte animaties, i documentaire en 3 speelfilms met Nederlands aandeel, worden door het Filmfonds ondersteund in het kader van de regeling Realisering minoritaire coproductie. Filmfonds
 • In het kader van de regeling Vierjarige subsidies 2021–2024 heeft het Letterenfonds tien aanvragen ontvangen: zeven voor een manifestatie-subsidie en drie voor een literair-educatieve subsidie. Van de tien aanvragende organisaties hebben er drie ook een aanvraag ingediend bij het ministerie in het kader van de BIS. De aanvragers van een manifestatie-subsidie zijn (op alfabetische volgorde) Crossing Border, Explore the North, Literatuurhuis Utrecht, Noordwoord, Poetry International, Wintertuin en Writers Unlimited; de aanvragers van een subsidie voor literair-educatieve organisaties zijn Passionate Bulkboek, Poëziepaleis en School der Poëzie. Letterenfonds
 • In de tweede ronde van 2020 zijn door het Letterenfonds 48 subsidies toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie en poëzie. In totaal is een bedrag van € 163.969 toegekend. Letterenfonds
 • Update Fonds Podiumkunsten Covid-19. Fonds Podiumkunsten
 • Coulance maatregelen Covid-19 Fonds Podiumkunsten. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten publiceert haar jaarverslag ovr 2019, het jaar waarin het Fonds Podiumkunsten zich opmaakte voor de nieuwe beleidsperiode 2021 – 2024. Fonds Podiumkunsten, Fonds Podiumkunsten
 • Update Fonds voor Cultuurparticipatie. Vragen over projecten en evenementen i.v.m. het coronavirus. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Wegens omstandigheden heeft directeur/bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie Hedwig Verhoeven haar werkzaamheden voor onbepaalde tijd moeten neerleggen. In verband hiermee is de heer Oeds Westerhof op interimbasis als tweede bestuurder aangetrokken en benoemd. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Brabant C informeert over de handreikingen die het fonds als financier en partner op korte termijn willen bieden. Brabant C
 • De Volkskrant sprak met directeur Adriana Esmeijer ( Prins Bernhard Cultuurfonds ) en Wim Pijbes ( Stichting Droom en Daad ) over de coronacrisis en de gevolgen voor hun werkwijze. De Volkskrant , Cultuurfonds
 • Stichting Droom en Daad wil zich inzetten voor zzp’ers in de culturele sector die zonder werk zitten door de coronacrisis. Algemeen Dagblad
 • Interdisciplinair performancekunstenaar Sam Scheuermann ontvangt als tweede maker een bijdrage van €7500 uit het Makerskapitaal. Dit nieuwe cultuurfonds, geïnitieerd door Het Huis Utrecht, ondersteunt theatermakers in het realiseren van hun productie en/of organisatieontwikkeling. Sam Scheuermann, geboren in Tilburg, woonachtig in Amsterdam, ontvangt de bijdrage voor de ontwikkeling van haar werk ‘A study on becoming’. Het Huis Utrecht , Brabants Dagblad
 • Vanwege het coronavirus Creative Europe wordt door Creative Europe per regeling gekeken naar de impact van de huidige maatregelen. Om beneficiënten tijdens deze crisis te helpen is het agentschap (EACEA) met man en macht bezig oplossingen te bedenken, om binnen de wettelijke kaders, de reglementen flexibeler te maken. Het EACEA herinnert eraan dat dat alle Creative Europe-overeenkomsten een overmacht-clausule bevatten die mogelijk van toepassing is op mobiliteitsrestricties, als een direct resultaat van maatregelen die door autoriteiten worden genomen. Meer informatie over corona op webpagina van Creative Europe Desk. Creative Europe Desk
 • De Europese Commissie heeft besloten om de deadlines van een aantal calls uit te stellen. Creative Europe Desk
 • Creative Europe-gesteunde projecten komen met digitale alternatieven via #CreativeEuropeAtHome. Creative Europe Desk
 • Maakt u deel uit van de culturele of creatieve sector en heeft de coronacrisis effect op uw werkzaamheden? Vul dan de enquête van het European Creative Business network (ECB) in en help daarmee de toekomst vorm te geven. Met dit onderzoek wil het ECB in de komende weken de potentiële gevolgen voor de sector inventariseren beoordelen om zo mogelijke steunmaatregelen voor de Europese beleidsmakers te kunnen formuleren. Creative Europe Desk
 • Deadline van de oproep Music Moves Europe is vanwege het coronavirus uitgesteld. De nieuwe deadline voor oproep Europese co creatie en coproductie is 30 april 2020. Creative Europe Desk

 

prijzen, crowdfunding, sponsoring

 • Dutch Design Awards heeft de call for entries verlengd tot 25 mei en zal dit jaar eenmalig geen inschrijfkosten rekenen. Dutch Design Awards
 • De Eye Art & Film Prize gaat dit jaar naar Kahlil Joseph. De kunstenaar die met zijn werk voor Beyoncé, Kendrick Lamar en Flying Lotus het begrip videoclip herdefinieerde, krijgt £25.000 om nieuw werk te maken. Joseph treedt in de voetsporen van onder andere Hito Steyerl, Ben Rivers en Wang Bing. Filmkrant
 • De bundel Oog van Eva Gerlach is op 21 maart bekroond met de Herman de Coninckprijs 2020. Het prijzengeld van de Herman de Coninckprijs bedraagt € 7.500. Herman de Coninckprijs
 • Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch is een crowdfundingsactie gestart op voordekunst voor de aanschaf van een nieuwe vleugel. Kunstloc Brabant ondersteunt het project. Voordekunst
 • Dat de huidige coronacrisis, en de economische gevolgen die in het verlengde daarvan gaan liggen, nu en in de toekomst een grote impact op sponsoring heeft is dan ook onvermijdelijk. Sponsorreport over de effecten van de coronacrisis op sponsoring. Sponsorreport
 • Muziekgebouw TivoliVredenburg en de Rabobank hebben hun overeenkomst met vijf jaar verlengd. Heineken Nederland en Mojo Concerts doen dat ook. Sponsorreport , Sponsorreport

 

Kunstonderwijs

 • De eerste auditieronde voor het Koningstheateracademie in ’s-Hertogenbosch op 23 mei gaat er video. Koningstheateracademie

 

Kunstbeoefening

 • Klankwijzer en de KNMO, de koepelorganisatie van de amateurmuziek, werken momenteel achter de schermen aan een Nationale Online Open Solistenwedstrijd. De bedoeling is dat de digitale wedstrijd nog deze week van start gaat. Deelname is simpel. Kies een solowerk (naar eigen keuze), studeer het in en maak een filmpje van je uitvoering. Op de website van Klankwijzer komt straks een deelnameformulier te staan en de mogelijkheid om je filmpje te uploaden. Klankwijzer
 • Het solistenconcours gaat online in de besloten facebookgroep BBM Solisten Challenge. Laat zien hoe mooi jij thuis aan het spelen bent! Word lid van de besloten Facebook groep BBM Solisten Challenge en stuur je filmpje in. Je inzending wordt beoordeeld door onze jury van echte toppers in hun vak. Zij geven je fijne tops en tips waar je verder mee aan de slag kunt. Aanmelden bij deze facebook pagina van Brabantse Bond van Muziekverenigingen. Facebook
 • Dans, toneel en heel veel muziek. Liefhebbers van cultuur kunnen al jaren hun hart ophalen tijdens de Kulturele Amateur Manifestatie, die dit jaar in het laatste weekend van september plaatsvindt. De organisatie heeft inmiddels al tientallen aanmeldingen ontvangen van geïnteresseerde gezelschappen. Want ondanks de huidige coronacrisis, gaan de voorbereidingen door. Breda Vandaag

 

Cultuureducatie en -participatie

 • De schade als gevolg van de coronacrisis voor culturele verenigingen, zoals muziekverenigingen en koren, is naar verwachting nu al minimaal 12 miljoen euro. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie die de afgelopen week is gehouden door KNMO, Koornetwerk Nederland, Raad van 12 en LKCA. LKCA
 • In deze tijd waarin het coronavirus ook iedereen treft die werkt voor cultuuronderwijs op school of daarbuiten, is er ook veerkracht. Er komt een stroom aan creativiteit op gang en in razend tempo worden online ideeën ontwikkeld. Voor het onderwijs, maar ook voor iedereen daarbuiten. LKCA brengt deze initiatieven van organisaties, koren, musea, creatief/kunst en lesgeven/kinderen in kaart. LKCA
 • Taal en muziek in het onderwijs kunnen elkaar versterken en daarin trekken het LKCA en de Taalunie samen op. In een expertbijeenkomst verkenden we de raakvlakken tussen taal en muziek. Een verslag met daarin de opbrengsten en de kansen die werden gesignaleerd. LKCA
 • Op middelbare scholen lijkt zich een stille revolutie te voltrekken, aldus Arno Neele, onderzoeker. Hij schreef eerder al verschillende malen over de kunstvakken in het voortgezet onderwijs. Over dat havisten en vwo’ers nauwelijks nog het profiel Cultuur & Maatschappij kiezen, en dat ze steeds minder eindexamen doen in een kunstvak. Een recent verschenen onderzoek naar de populariteit van schoolvakken op havo en vwo bevestigt deze trend. Ook daarin komen de kunstvakken er bedroevend slecht vanaf. Hij doet zijn verhaal. LKCA
 • Kan cultuur een rol spelen om onze democratie en de democratische vrijheden van mensen te ondersteunen? Bespreking van een Brits onderzoek uit 2017. LKCA , King’s College London
 • Onze moderne samenleving verandert steeds sneller. Daarom is het belangrijk dat we elkaar kunnen begrijpen en ons in openheid kunnen uiten. Hiervoor hebben we cultureel vermogen nodig, het vermogen om elkaar cultureel te verstaan. Hoe verwerf je cultureel vermogen? LKCA
 • Johnny Cash trad op voor gedetineerden, maar De Niemanders maken muziek mét muzikale talenten in Nederlandse gevangenissen. Er zitten echt fantastische muzikanten bij, weet Rocco Ostermann. “Muziek is een helende kracht in het universum.”, zegt de muzikant. LKCA
 • In de Wegwijzer Cultuurparticipatie zijn de diverse mogelijkheden voor ondersteuning op het gebied van cultuurparticipatie op een rij gezet. LKCA

 

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • ‘’Er ligt een morele verplichting voor de culturele sector om het voortouw te nemen in de groeiende en dringende behoefte aan creativiteit, innovatie, milieubewustzijn en een minder verspillende manier van werken. Als geen ander is de creatieve sector daartoe uitgerust, vermits de sector bereid is zelf een grote sprong voorwaarts te maken en veranderingen door te voeren die verder gaan dan we tot voor kort hadden kunnen vermoeden.’’ Aldus Jeffrey Meulman op zijn blog. Jeffrey Meulman
 • De coronapandemie is nog maar een paar weken oud, maar zelden zien we dat er zulke vergaande maatregelen worden genomen. Volgens cultuurfilosoof Jelle van Baardewijk hebben grote crises invloed op ons denken: het huidige, individualistische denkkader staat onder druk. NPO Radio 1
 • Wie de gevolgen van de coronacrisis op de lange termijn doordenkt, kan er niet omheen: coronabeleid is cultureel bepaald en betreft wezenlijke politieke keuzes, schrijft Monika Sie Dhian Ho, directeur van Instituut Clingendael. NRC

 

architectuur en vormgeving

 • De huidige ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 roepen ook bezorgdheid op over de capaciteitsgrenzen van het Nederlandse zorgsysteem. Hoewel het op dit moment vooral aankomt op concreet handelen en nemen van maatregelen, moet er op termijn ook een discussie over de toekomst van de gezondheidszorg worden gevoerd. Wiegerinck architectuur stedenbouw zet de onderwerpen op een rij waar de discussie volgens het bureau over zou moeten gaan. Architectenweb
 • De problemen met de opvang van coronapatiënten heeft Studio Prototype aan het denken gezet. Het bureau bedacht een concept voor tijdelijke zorgcentra voor de behandeling van besmettelijke ziektes, die direct gerealiseerd kunnen worden nabij de brandhaarden van een toekomstige virusuitbraak. The Vital House, zoals het voorstel is genoemd, kan razendsnel worden opgebouwd uit duurzame prefab-houten onderdelen. Architectenweb
 • In een serie korte WhatsApp gesprekken bespreekt BNI in 10 vragen wat het Corona-wachten voor interieurarchitecten betekent. BNI
 • “Het is belangrijk om er samen voor te zorgen dat de stedelijke ontwikkeling niet weer tot stilstand komt”, waarschuwt Pieter van der Heijde, directeur Bureau Stedelijke Planning, over de gevolgen van de coronapandemie. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Onlangs organiseerde de Amsterdamse Kunstraad in samenwerking met architectuurcentrum ARCAM een tweede publieksavond over de wenselijkheid van een Amsterdamse Stadsbouwmeester. Na een eerste bijeenkomst in 2018 werd het idee door Kunstraad verder op sleeptouw genomen en besproken met verschillende belanghebbenden. In het Compagnietheater kwam een klein en select gezelschap samen om kennis te nemen van de voortgang van het project. Archined
 • In drie regio’s onderzoekt het College van Rijksadviseurs hoe landbouw ‘landschapsinclusief’ kan zijn. Een van de partijen die meedenkt over een nieuwe ‘deal’ tussen boer en maatschappij is het Louis Bolk Instituut, een kennisinstelling die duurzame landbouw, voeding en gezondheid onderzoekt. Een gesprek met directeur Jan Willem Erisman. College van Rijksadviseurs
 • Materialise, een Belgische pionier op het gebied van 3D-printen, heeft een 3D-geprinte deuropener ontworpen die het mogelijk maakt om deuren te openen en te sluiten met de onderarm, waardoor er geen direct contact met de deurklink nodig is. Het bedrijf biedt het bedrukbare ontwerp gratis aan. Architectuur.nl

 

beeldende kunst

 • De Oude Kerk, Amsterdam en mister Motley vragen kunstenaars om te reageren op de vraag hoe de wereld er na COVID-19 uit zou moeten zien. Dit kan in de vorm van video’s, teksten en afbeeldingen. Deze bijdragen zullen op de website van mister Motley, de Oude Kerk en social media kanalen worden gedeeld. Dit om een breed gesprek op gang te brengen over wat anders kan en moet na deze crisis. Kunnen we onze gezamenlijke denk- en verbeeldingskracht gebruiken om een immense verandering te definiëren? Mister Motley
 • De cultuurvloggers van My Daily Shot of Culture gingen de uitdaging aan: 1 museum, 1 video, 1 vlogger, 1 bewaker, 1,5 meter afstand. In het Thuismuseum nemen zij de thuiszitter mee op virtuele tour door de op dit moment lege gangen, langs al die kunstwerken die nu helaas niemand te zien krijgt. Thuismuseum
 • De tentoonstelling van het Design Museum Den Bosch ‘’Keramiek in Quarantaine’’ kan vanaf buiten het museum worden bekeken. Niet op virtuele wijze zoals veel musea nu doen, maar door een aantal topstukken uit de collectie voor het raam te zetten. Wie door De Mortel langs de ramen van het museum loopt kan alle werken bewonderen. Mixed Grill

 

film en av

 • Cinedans komt met een online alternatief voor Cinefest. Van 25 tot 29 maart zou het jaarlijkse dansfilmfestival plaatsvinden, maar helaas moest dit vanwege het coronavirus geannuleerd worden. Cinedans gaat een aantal shorts, documentaires en filmregistraties uit het oorspronkelijke festivalprogramma online presenteren. Naast het dagelijkse programma zal er iedere dag een Surprise Short uit de internationale selectie van 2020 worden gepresenteerd. Andreas Hannes van het festival vertelt in een podcast over welke keuzes hij moest maken, wat online wel en niet kan werken en waar we later in het jaar nog naar uit kunnen kijken. Cinedans , Filmkrant, Cultureel Persbureau

 

letteren

 • De docenten van de Querido Academie en de redacteuren van Singel Uitgeverijen bieden dezer dagen gratis hun expertise aan: onder het motto ‘Verzet je zinnen’ gaan Nederland en Vlaanderen schrijven. De Querido Academie post iedere dag een schrijfopdracht op Facebook met enkele schrijftips. Inct.nl

 

muziek

 • Veertien Europese klassieke concertzalen bieden vanaf 23 maart via Facebook elke avond een ander concert uit hun archief. De eerste stream wordt maandag verzorgd door Het Concertgebouw in Amsterdam: Dvořáks Negende door dirigent Mariss Jansons. Dit concert van het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks werd 22 maart in 2019 in Amsterdam opgenomen. Ook Nederlandse operagezelschappen bieden strerams aan. Concertgebouw, Operamagazine

 

theater en dans

 • Op 13 maart zou Willem Jeths’ Ritratto het Opera Forward Festival van De Nationale Opera openen. De middag vooraf werd duidelijk dat theaters moesten sluiten. Besloten werd de geplande generale repetitie ’s avonds door te laten gaan: zonder publiek, maar mét camera’s. Opera Magazine , Nationale Opera en Ballet
 • Festival Cement, de kraamkamer van theatertalent, biedt elke dag een digitale première. De
 • 24 producties van het afgelaste festival zullen online te zien zijn. ‘Het festival is een kers op de taart van een jaar lang werken. In zo’n week komt dan alles samen, en krijgt alles ook weer nieuwe betekenis doordat het samenkomt, betekenissen die je niet kan voorzien. En die levendigheid – die enorme kookpot waarin negen dagen lang makers en publiek met elkaar in gesprek gaan – is een groot gemis.’, zegt artistiek leider Leonie Clement. De Volkskrant , Theaterkrant
 • Theaterkrant heeft een dossier coronavirus. Met berichten over de podiumkunsten en de coronacrisis, maar ook aandacht voor theatermakers en (jeugd)gezelschappen, die vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het virus niet konden optreden. Theaterkrant
 • Theater online: wat is er te zien? NRC inventariseert alle initiatieven, die voortdurend geupdate zullen worden. NRC
 • De #MeToo-discussie heeft nog niets veranderd in de theaterwereld, zeggen schrijver Tjeerd Posthuma en regisseur Bram Jansen. Beiden schreven een tekst waarin zij de giftige cocktail tonen die seksuele intimidatie in deze sector zo makkelijk maakt. “Ik wilde laten zien hoe het gebeurt, in de hoop dat we andere jonge mensen beter kunnen beschermen.” Trouw
 • Voor de Annie M.G. Schmidtprijs, voor het mooiste theaterlied, zijn 6 liedjes genomineerd. Vijf van de zes hebben zielenpijn als onderwerp; de zesde is een satire op een politicus. NRC sprak met de makers. NRC

 

Brabantse makers

 • Galeriehouder Oscar Larik in gesprek met beeldend kunstenaar Paul Segers. trendbeheer
 • Na de uitslaande brand van afgelopen augustus is het nu de coronacrisis die voor vertraging zorgt bij het maken van de documentaire ‘Kamp Haaren. Leven tussen vrees en vrijheid’. Filmmaker Ellen van Kempen uit Rosmalen heeft al de nodige opnames gemaakt. De documentaire over Kamp Haaren zou op 9 mei gepresenteerd worden. Brabants Dagblad
 • De Bredase punkrock band MARCH heeft het nieuwe album ‘Set Loose’ uitgebracht. De opvolger van het debuut ‘Stay Put’ uit 2016. Maar liefst vijf hard rockende singles verschenen al en warmden de fans alvast op. Ook de tourplannen waren grandioos, maar helaas. Na die drie optredens stokt de tourmachine, noodgedwongen door de opkomst van het coronavirus en de preventieve beperkingen in Europa. 3voor12.vpro
 • Stille tijden voor componist, arrangeur en dirigent Arno ter Burg. Zijn concerten zijn voorlopig afgeblazen en ook de koren die hij dirigeert zijn stilgevallen. Om het leed wat te verlichten bedacht de Waalrenaar een experiment waar je weliswaar geen brood van koopt, maar dat dan toch de saamhorigheid in de kunstwereld kan vergroten. Met oud-leerling Mattheus van Heijnsbergen bedacht hij hoe leuk het zou zijn om een muziekketting te starten. Eindhovens Dagblad
 • De cabaretzussen Miriam en Carla Wijnen zitten niet graag zonder werk. Ze treden liever op. Nu de theaters door de coronacrisis voor langere tijd dicht zijn maken ze vrolijke vlogs over thuisjuf Corina. Voor kinderen. Te zien op YouTube, eens per week. Brabants Dagblad
 • Reeshof Cultuurt en Theatercollectief Eelt hebben de handen ineen geslagen om in deze onzekere tijd toch cultuur en vertier te brengen in de Tilburgse wijk. Brabants Dagblad

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie