Trends & Ontwikkelingen 27 september 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • De museumsector profiteert de komende jaren mee met het gunstige economische klimaat in ons land. De cultuursector krijgt er in 2019 €50 miljoen extra bij, in 2020 loopt dat op tot €80 miljoen extra. Dat is goed nieuws, volgens de Museumvereniging,  en daarmee wordt een periode van kil politiek cultuurbeleid definitief afgesloten. Toch is het voor de museumsector geen gelopen race. Een aantal museale uitdagingen die opgenomen waren in het regeerakkoord komen op dit moment onvoldoende terug in de beleidsvoornemens. Denk bijvoorbeeld aan collectiebeheer en onderzoek en garantstelling voor geleende topstukken (indemniteitsregeling). Museumvereniging
 • Het inkomen van makers en werkenden in de cultuur staat hoog op de agenda van media en politiek. Minister van Engelshoven (OCW) sprak zich in juni zelfs uit met een concreet beleidsvoornemen: subsidie in de toekomst zal, wat haar betreft, alleen nog worden verstrekt als sprake is van een eerlijke beloning voor kunstenaars. Wil er werkelijk een verandering plaatsvinden, dan zal de overheid de zwakkere marktpartij actief moeten bijstaan,  volgens Erwin Gaur. De individuele kunstenaar staat te zwak ten opzichte van machtige opdrachtgevers. Gaur is secretaris/directeur van Ntb en VCTN, en voorzitter van de Sena sectie Uitvoerend Kunstenaars. TPO
 • Op 27 september, een week voorafgaand aan het Algemeen Overleg Auteursrecht op 4 oktober in de Tweede Kamer, organiseert Platform Makers de bijeenkomst  “Werken voor een kratje bier” in het Haagse Nieuwspoort. Bijna drie jaar geleden, op 1 juli 2015, werd het auteurscontractenrecht ingevoerd: een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten. De bedoeling was makers niet langer aan het kortste eind te laten trekken, hen de ruimte te geven om te kunnen onderhandelen over goede voorwaarden en billijke vergoedingen. Vooralsnog zijn de effecten van de nieuwe wetgeving beperkt. Tijdens e bijeenkomst delen makers hun ervaringen in de contractpraktijk met beleidsmakers. Platform makers
 • Het kabinet investeert de komende jaren ruim 35 miljoen in cultuurparticipatie. Wat zou er met dat geld moeten gebeuren? Sanne Scholten, directeur van het LKCA,  pleit o.m. voor een sprankelend cultuuraanbod op Cruyff Courts. Want dat is een uitgelezen kans om meer kinderen toe te leiden naar amateurkunstverenigingen en instellingen. LKCA
 • Minister Van Engelshoven (OCW) geeft de Tweede Kamer haar antwoorden op de vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) over de culturele invulling van handelsmissies. Rijksoverheid.nl
 • Wat vind jij van het huidige provinciale beleid voor cultuur? Wat zou je graag willen van je provincie? LKCA vraagt een vragenlijst in te vullen en richting te geven aan de campagne ‘Cultuur Deel Je’ voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019. Samen met diverse partners zet het LKCA zich met ‘Cultuur deel je’ in om cultuureducatie en cultuurparticipatie op de politieke agenda te zetten. Met de antwoorden kan LKCA  een scherpe boodschap afgeven aan provinciale politici in campagnetijd. LKCA
 • Kleinere evenementen versterken de lokale saamhorigheid en maken van Overijssel een aantrekkelijke provincie. Organisatoren van de kleinere evenementen komen ook in 2019 in aanmerking voor een financiële ondersteuning. Het gaat om evenementen die onderscheidend zijn en passen bij specifieke kenmerken van de streek. Overijssel
 • Fryslân is na Limburg de tweede provincie waar partijen hebben afgesproken hoe het muziekonderwijs structureel een plaats moet krijgen in het klaslokaal. De Stichting Méér Muziek in de Klas, waarvan de koningin erevoorzitter is, helpt de partijen om het voornemen waar te maken, onder meer door het geven van adviezen en een online handboek. Friesch Dagblad
 • Kunstenaar Rob Scholte (60) heeft een slag gewonnen in zijn juridische gevecht tegen de gemeente Den Helder. In een door hem aangespannen bodemprocedure heeft de rechtbank in Alkmaar bepaald dat Scholte een huurovereenkomst had voor het oude postkantoor, waarin sinds 2013 het Rob Scholte Museum en zijn woonhuis en atelier waren gevestigd. NRC
 • Een evenement met enig cachet, waar de burgers van Roermond wel breed bij betrokken worden. Dat moet de Biënnale in 2020 in Roermond worden. De hele maand juni staat de stad dan in het teken van kunst en cultuur. De Biënnale mag geen elitair kunstfeestje worden. Met die nadrukkelijke kanttekening stemde de gemeenteraad van Roermond in met een subsidie van 125.000 euro voor het evenement. De provincie doet daar nog eens eenzelfde bedrag bij, omdat de Biënnale valt onder het project ‘Vitale Stad’. De Limburger
 • Onzekerheid over visa en een verwacht verlies van EU-financiering doen archeologen en curatoren besluiten Groot-Brittannië te verlaten. The Guardian

 

noord-brabant

 • De Kunst van Brabant heeft een reactie  verstuurd aan de projectleiders van BrabantStad. Tot 1 oktober bestaat de mogelijkheid om op het concept regioprofiel te reageren via www.regioprofiel.nl   Kunst van Brabant
 • Op 20 september vond er in het Designhuis te Eindhoven een meeting plaats met betrekking tot het regioprofiel BrabantStad.  Er werd een algemene presentatie gegeven over het regioprofiel en de taskforce BrabantStad.  Eindhoven Cultuur
 • De Brabant Bokalen van het Cultuurfonds Noord-Brabant gaan dit jaar naar Ans Buys, Gerard van Esch en Mark Kapteijns, vanwege hun grote inzet voor cultuur en natuur in de provincie. Cultuurfonds

 

grote brabantse gemeenten

 • Pauline Terreehorst neemt volgende week afscheid als directeur van theater- en filmhuis Natlab in Eindhoven en hekelt in een interview met het ED het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven. ,,Ik vind echt dat deze stad meer aandacht moet hebben voor de cultuur waar de inwoners van deze stad graag heen willen. En dat is een goed muziekgebouw, een theater, een museum. Van die basisinstellingen wordt nu zoveel afgesnoept. Daar moet juist meer geld naartoe”.  Ze stelt ook dat de verdeling van het kunst- en cultuurgeld door de Stichting Cultuur Eindhoven kritisch moet worden bekeken. Eindhovens Dagblad ,   Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Tilburg loopt een bedrag van 370.000 euro mis op de aanleg van de het basisterrein voor het Spoorpark. B en W hebben besloten die tegenvaller te dekken uit de risicopot van twee miljoen euro. Brabants Dagblad
 • Een aantrekkelijke hoofdentree naar landschapspark Moerenburg met horecapaviljoen annex informatiecentrum met terras op de brug. Dat idee lanceert de gemeente Tilburg in een landschapsvisie voor de Meierijbaan en omgeving. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Pieter van den Broek  is de winnaar van de  Cultuurprijs Bergeijk. Eindhovens Dagblad
 • De voormalige zeventiende vesting van Bergen op Zoom  is onlangs in oude luister hersteld maar het probleem is dat de unieke stervorm vanaf de grond niet te zien is omdat de fortificatie verstopt zit achter aarden wallen. Politieke partij Lijst Linssen ijvert voor de bouw van een uitkijktoren. Omroep Brabant
 • In de gemeente Drimmelen wordt er volop gediscussieerd over de toekomst van het gebied rond de Bernarduskerk in Made. Veel groen, ondergrondse parkeerplaatsen, de sloophamer in de Mayboom maar het aangrenzende historische kapelletje behouden. BN – De Stem
 • Cultuurhistoricus Gerda Godrie trok aan de bel over de manier waarop het monument voor de Eerste Gemotoriseerde Vlucht uit de jongste schilderbeurt van de gemeente Etten-Leur is gekomen. Niet in een witgrijze kleur zoals het eerst was maar met een duidelijk paarse kleur. Een gesprek met de gemeente leverde nog geen duidelijkheid. BN – De Stem
 • De gemeente Etten-Leur vernieuwt de verlichting in 26 straten en fietspaden in het buitengebied. Het doel is om een balans te vinden tussen de CO2-uitstoot en het behoud van het veiligheidsgevoel. Etten-Leur is de enige Nederlandse gemeente die meedoet aan Smart Light Concepts (SLIC), een project van de Europese Unie. BN – De Stem
 • De gemeente Heeze-Leende is benieuwd wat de inwoners van de vernieuwde bibliotheek vinden. Daarom gaan deelnemers van het Burgerpanel Heeze-Leende hierover een vragenlijst invullen. Eindhovens Dagblad
 • Toine van de Klundert wint de Karel Groenland Cultuurprijs 2018.  Hij werd geroemd vanwege de vele cultuurproducties die hij in Oisterwijk ondersteunde en ook zelf heeft opgezet. Oisterwijk Nieuws
 • Het bestuur van de stichting Platform Cultuurplein Tongerlo, dat 5 jaar bestaat, kijkt  tevreden terug, en met vertrouwen naar de toekomst van het cultuurplein van Roosendaal. BN – De Stem
 • Enkele waterverfschilderijen zijn niet meer toonbaar door het slechte klimaat in de opslag. Bovendien is er te weinig tentoonstellingsruimte in het gemeentehuis. Someren krimpt het aantal van 91 schilderijen, verworven door aankoop, uit eigen bezit in. Eindhovens Dagblad
 • ‘De Speeldoos ontkomt er niet aan om per direct structurele en wellicht pijnlijke veranderingen door te voeren’. Dat schrijft directeur Harry Salfischberger  van het theater in Vught in een brief aan docenten en andere relaties. Wat die veranderingen zijn, is (nog) niet bekend. Brabants Dagblad
 • Het duur uitgevallen faillissement van stichting SLEM krijgt mogelijk nog een staartje. De gemeente Waalwijk kijkt kritisch naar de rol van het voormalige bestuur van het schoenenmuseum. De oud-bestuursleden worden wellicht deels aansprakelijk gesteld als er sprake is van ‘verwijt gedrag’. Wethouder John van den Hoven zegt daar serieus naar te kijken. Brabants Dagblad
 • Jan Huizinga uit Rosmalen heeft het karakteristieke pand van Noord-Braband Verzekeringen NV in Waalwijk gekocht. Hij wil er zes luxe appartementen in bouwen. De gemeente Waalwijk staat positief tegenover de aankoop van de ondernemer, die het pand ongeveer een halfjaar geleden kocht van een vastgoedbelegger. ,,Het zal wel februari worden voordat we echt aan de slag kunnen gaan. Omdat het een rijksmonument is duurt het veel langer voordat de gemeente een omgevingsvergunning afgeeft. Dat tempert de motivatie wel om een rijksmonument te verbouwen.” Brabants Dagblad
 • Er een nieuwe horeca-exploitant gevonden voor het CultuurCentrum Zundert. Wil Nouws gaat per 1 oktober het horecagedeelte ‘Bij Ons… in Zundert’ exploiteren. Gemeente Zundert is eigenaar van het pand. Stichting CultuurCentrum Zundert verzorgt de culturele programmering. Internetbode Zundert

Cultureel Ondernemerschap

 • De eerste editie van LinC Lage Landen, het programma voor en door (potentiële) leiders in de kunst- en cultuursector, is gestart. Kennisland
 • Binnenkort gaan in de culturele sector de werkgeversorganisaties en de belangenorganisaties, zoals de Kunstenbond (Ntb) en het Avv, weer met elkaar in gesprek over de nieuw af te sluiten Cao Kunsteducatie. In mei heeft Kunstenbond via een online enquête gevraagd wat  makers belangrijk vinden in deze onderhandelingen. Een analyse van de enquête. Kunstenbond
 • Terwijl veel organisaties nog maar nauwelijks bekomen zijn van de invoering van de AVG, is de EU al weer hard onderweg om nieuwe privacyregels op te stellen: de ePrivacy-verordening. Deze regels hebben tot doel om de vertrouwelijkheid van digitale communicatie beter te beschermen en bevat onder meer regels voor het gebruik van e-mail, telemarketing, cookies en andere vormen van elektronische communicatie, zoals Skype en WhatsApp. Net als de AVG dreigen deze regels het mkb flink te raken. Data Driven Marketing Association
 • Voor zelfstandig ontwerpers, eigenaren van ontwerpbureaus en hun medewerkers zet BNO de belangrijkste punten uit de afgelopen Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota op een rij. BNO
 • Het Nederlands Stripmuseum in Groningen sluit op 2 maart 2019 definitief de deuren. Het Stripmuseum blijft als stichting voortbestaan. De collectie met 240.000 objecten is inmiddels ondergebracht bij de Groninger Archieven. Daardoor blijft de verzameling behouden en kan Storyworld er uit putten. Storyworld opent naar verwachting in september 2019. Dagblad van het Noorden
 • Voorheen ‘Pompen&Verlouw’  moet de hotspot worden voor design in ’s-Hertogenbosch. De vier bedrijven MisterDesign, Cor Unum, DRT Gietvloeren en restaurant Garage Pompen en Verlouw willen onder de noemer Pompen & Verlouw NOW de rol van de stad als inspirator van de creatieve industrie zichtbaar versterken in een gebouw en een stadsdeel dat heden en verleden in zich heeft. De deuren openen 29 en 30 september. Stadsblad Den Bosch
 • Ruim 4000 Nederlandse makers en organisaties met internationale ambities gaan jaarlijks nar het buitenland. DutchCulture brengt ze in een reeks interviews in beeld. Deze keer: beeldend kunstenaar Su Tomesen. Haar video-installatie ‘Street vendors: Medellín, Tirana, Johannesburg, Yogyakarta’ gaat tijdens het Nederlands Film Festival in première. Dutch Culture
 • Working Artists and the Greater Economy (W.A.G.E), de New Yorkse organisatie die campagne voert voor een eerlijke vergoeding voor werk van Amerikaanse kunstenaars, heeft een nieuwe online tool WAGENCY uitgebracht. De WAGENCY-calculator kan door kunstenaars worden gebruikt om te onderhandelen over ‘transactie en eerlijke vergoeding’ voor verschillende soorten werk – van tentoonstellingen tot lesgeven – bij duizenden Amerikaanse non-profits. Frieze
 • In het kielzog van #MeToo hebben exposities met alleen werk van vrouwen een nieuwe betekenis gekregen. Maar of dergelijke tentoonstellingen een effectieve strategie zijn voor het bereiken van gendergelijkheid in de kunstwereld is nog steeds onderwerp van discussie. Een gesprek met Amerikaanse curatoren. Hyperallergic
 • Jan en Ria van der Putten vieren 25 jaar  galerie De Kunstkamer in Hoogeloon met een jubileumexpositie. Kleinschalig en familiair, zo kenschetsen, zij hun galerie waar kunstenaars uit binnen- en buitenland exposeren.  Eindhovens Dagblad
 • De 18de Filmbonzen Top 20. Welke bobo’s, acteurs en filmmakers zijn de smaakmakers van de Nederlandse film­industrie? De selectie van Het Parool en de Filmkrant, met veel meer mannen dan vrouwen en schrikbarend weinig kleur. Filmkrant
 • De film Soof 2 was in 2016 én 2017 de best bezochte Nederlandse film en trok zo’n 900.000 bioscoopbezoekers. Met een opbrengst van bijna acht miljoen euro was het ook commercieel een groot succes voor veel partijen. Zo niet voor scenarist Marjolein Beumer en regisseur Esmé Lammers. Ze stapten naar de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht en dwongen een hogere vergoeding af. En belangrijker: ze kregen erkenning dat makers niet eerlijk meedelen. Is deze arbitrageprocedure ook een goede optie voor andere makers? Plot Magazine
 • Tulipani is genomineerd voor twee Gouden Kalveren, net als Broeders. Toch zijn beide films niet te zien op het Nederlands Film Festival. Mike van Diem, regisseur van Tulipani, schreef daarom een boze brief aan de Dutch Academy For Film (DAFF), die op haar beurt weer de festivaldirectie schreef. NFF-directeur Silvia van der Heiden pleit voor veranderingen in het academysysteem. Filmkrant
 • Wat literaire festivals kunnen betekenen voor de literatuur en auteurs? Schrijvenonline
 • Het festival Musica Sacra in Maastricht mikt op betrokken sponsor en publiek. Een gesprek met Fons Dejong, programmeur en verantwoordelijk projectleider over  het festival dat  ‘naar verdieping zoekt’ en sponsoring. Marketing Tribune
 • In het televisieprogramma Brandpunt+ wordt dirigent Pieter Jan Leusink beschuldigd van machtsmisbruik en verregaand seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vier vrouwen die intensief met hem gewerkt hebben, doen anoniem hun verhaal. Leusink zou onder meer vrouwen hebben betast en gezoend. Radio 4 Podium   , Kunstenbond
 • Tien jaar geleden verhuisde PopEi, de Eindhovense broedplaats voor pop- en rockmuzikanten, van een bedompt pand naar het Klokgebouw. Het jubileum wordt 29 september gevierd met een festival. Een gesprek met Mirjam Sieben over de rol van PopEi binnen de Eindhovense muziekscene   Eindhovens Dagblad  , 3voor12.vpro.nl
 • Onafhankelijke artiesten kunnen hun muziek direct uploaden op Spotify. De service bevindt zich nog in een testfase. Honderd Amerikaanse independent artiesten hebben een uitnodiging ontvangen om te participeren. Het uploaden van tracks kost de muzikant geen geld en de royalty’s worden elke maand automatisch op de bankrekening bijgeschreven. De artiest heeft daarnaast inzage in de metadata en andere gegevens. Met de toevoeging van deze directe uploadmogelijkheid gaat Spotify de concurrentie aan met SoundCloud. Entertainment Business
 • House of Talent is de meest realistische karikatuur van de muziekindustrie. 3voor12.vpro over de 8 lessen die je kunt leren van de tv-talentenjacht. 3voor12.vpro.nl
 • Ruim honderd choreografen verklaren zich solidair met de medewerkers van Jan Fabre die vorige week in een open brief grensoverschrijdend gedrag aankaartten. ‘Wij zullen niet meer de andere kant opkijken’, schrijven ze in een manifest op de site van cultuurmagazine rekto:verso. En ze beloven een collectieve inspanning te doen voor een gezonder arbeidsklimaat. Tot de ondertekenaars behoren onder meer Lisbeth Gruwez, Mette Ingvartsen, Jan Lauwers, Meg Stuart, Sidi Larbi Cherkaoui en Wim Vandekeybus. Theaterkrant
 • Hedendaags circus wint in Nederland steeds meer terrein. Het komt terug in dansproducties, theatervoorstellingen, in opera en locatietheater. Deze ontwikkeling heeft een extra impuls gekregen door circusfestivals, maar misschien nog meer door de twee HBO-circusopleidingen: Codarts Circus in Rotterdam en de Fontys Academy of Circus and Performance Art (ACaPA) in Tilburg. Tijd om de balans op te maken hoe het staat met de beroepsperspectieven van de afgestudeerde circusartiesten en hoe de vaardigheden van hen aansluiten op de behoeften vanuit andere podiumkunstenopleidingen, het veld en vanuit andere disciplines. Op 8 oktober vindt er in Tilburg een symposium plaats.   Festival Circolo
 • Niet elke inwoner van Helmond en omgeving zal de heropening van theater Het Speelhuis op 27 september van dichtbij meemaken. Maar aan het programma van het negendaags festival zal het niet liggen. Eindhovens Dagblad  , Eindhovens Dagblad

Cultuurmarketing

 • Hoe krijg je jonge mensen enthousiast over musea?  Het is een vraag die de instellingen al langer bezighoudt en ook voor de overheid is het een hot item. MuseumTV en CJP hebben daarom, met hulp van het Mondriaan Fonds, de Bingo Battle in het leven geroepen. Na onderzoek onder en interactie met de doelgroep is er voor een nieuwe aanpak gekozen: een ‘challenge’ in een street art huisstijl die goed past bij het kijkgedrag van deze jongeren. Digitale Cultuur
 • Ook op de agenda van marketeers uit de culturele sector staat de laatste tijd steeds vaker het punt influencer marketing. Oud nieuws? Niet bepaald. Opvallend is dat nieuwe mediatrends door de – toch vaak vooruitstrevende – culturele sector relatief laat worden opgepakt. Komt het doordat traditionele instituten, zoals musea en schouwburgen, nog te veel leunen op traditionele marketingmiddelen ‘die altijd hebben gewerkt’? Of leiden de beperkte budgetten van creatieve organisaties ook tot beperkte ruimte voor experiment? Op 29 november organiseert Cultuurmarketing een middag over influencer marketing. Cultuurmarketing
 • Axe probeert op een nieuwe, muzikale manier de doelgroep te bedienen. Het Unilever-product introduceert dan ook het platform Axe Music aan het grote publiek. DJ Martin Garrix  wordt een van de ambassadeurs van het internationale platform. Om de samenwerking en productlancering te promoten, hebben Garrix en Axe de handen ineengeslagen voor de videoclip van een nieuw nummer van Garrix: Burn Out.  Adformatie   , Sponsorreport
 • Hoe effectief zijn de campagnes die we opzetten nu werkelijk? Om dit te onderzoeken zijn negen organisaties een grootschalige samenwerking aangegaan: Het Groot Campagne Onderzoek Podiumkunsten. Het project richt zich op negen grootschalige marketingcommunicatiecampagnes onder drie klantgroepen. Met dit onderzoek willen ze op systematische wijze meer inzicht verkrijgen in de effectiviteit van marketingcommunicatie.  De belangrijkste conclusies in de samenvatting van het onderzoeksrapport, geschreven door Pieter de Rooij, Wim Strijbosch en Marcel Bastiaansen (Breda University of Applied Sciences).  Culuurmarketing

Financiering

 • In juli 2018 is er een tweede oproep geplaatst door  de publieke cultuurfondsen  een residency in het Van Doesburghuis in Meudon-val-Fleury. De residency is bestemd voor kunstenaars die werkzaam zijn op de vele gebieden waarbinnen Theo van Doesburg en Nelly actief waren: architectuur, beeldende kunst, literatuur, dichtkunst, muziek, vormgeving en podiumkunsten. In totaal zijn er 29 aanvragen ontvangen verdeeld over de disciplines creatieve industrie, podiumkunsten en film. Uit deze aanvragen selecteerde een commissie scenarist Helena van der Meulen (film), Jason Hansma (digitale cultuur) en een duo-aanvraag voor het interdisciplinaire project van Rozalie Hirs (muziekcompositie) en Machiel Spaan (architectuur). Alle makers zullen elk vier maanden lang hun artistieke praktijk verder ontwikkelen in het Van Doesburghuis. Filmfonds
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zal in de periode 2018 – 2020 een aanvullend bedrag van ruim 4 miljoen euro ter beschikking stellen aan de creatieve industrie ter versterking van de internationalisering van de sector, het bevorderen van talentontwikkeling en het aanjagen van experiment, zo maakte minister van Engelshoven (OCW) bekend. Het Stimuleringsfonds is verheugd dat het met deze middelen onder andere een Open Oproep voor Werkplaatsen Creatieve Industrie kan uitzetten. Ook zal binnenkort de Open Oproep Talentontwikkeling in Internationale Context van start gaan.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclusieve samenlevingen. De open oproep nodigt culturele partijen uit om zich samen met een lokale partner te buigen over een actueel vraagstuk, observatie of ontwikkeling in Turkije, Rusland, Egypte of Marokko. In het project dient sprake te zijn van een gelijkwaardige samenwerking tussen partijen. Deadline 21 januari 2019. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Onlangs zijn achtentwintig ontwerpers afkomstig uit de gehele breedte van creatieve industrie geselecteerd voor een jaar lang ondersteuning vanuit de Deelregeling Talentontwikkeling. Ieder van hen ontvangt een subsidie van € 25.000 en de kans om hun artistieke praktijk verder te ontwikkelen op basis van een zelf geïnitieerd plan. Daarnaast biedt deze beurs ruimte om aandacht te besteden aan professionele ontwikkeling, ondernemerschap en de presentatie van werk.  Ontwerpers die werken in Noord-Brabant : Mirte van Duppen, Lucas Muñoz Muñoz, Irene Stracuzzi, Kostas Lambridis, Arvid & Marie, Théophile Blandet, Job van den Berg, Bernhard Lenger. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De drie genomineerden voor de Museumtalentprijs 2018 zijn: Femke Veeman van EYE filmmuseum Amsterdam, Davida de Hond van CODA Museum Apeldoorn en Brigitte Jansen van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De jury oordeelde unaniem over de finalisten en is enthousiast over kwaliteit van de vijftien genomineerden. Het Mondriaan Fonds financiert de stimuleringsprijs met een persoonlijk ontwikkelingstraject voor de winnaar ter waarde van 5.000 euro en voor de twee finalisten een buitenlandse congresreis. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds organiseert geregeld politieke werkbezoeken om de band tussen kunst en politiek aan te halen en het wederzijds begrip te vergroten.  Zo werd afdelingshoofd sectoraal beleid bij het Ministerie van OCW Doreen van Elst rondgeleid door fondsdirecteur Birgit Donker langs drie kunstinstellingen in de oude binnenstad van Amsterdam. Samen bezochten ze presentatie-instelling W139, boekhandel San Serriffe en museum De Oude Kerk. De organisaties hebben elk een eigen signatuur maar ook één duidelijke overeenkomst, zo bleek tijdens deze middag: het bieden van ruimte voor verdieping van de praktijk van kunstenaars. Mondriaan Fonds
 • Het Filmfonds is aanwezig op het Nederlands Filmfestival van 29 september tot en met 1 oktober met informatiemiddagen.  Voor als : Ben je een filmmaker met een plan voor een nieuw project? Ben je al een film aan het draaien, met of zonder steun van het Nederlands Filmfonds? Bezig met de organisatie van een filmfestival? Wil je deelnemen aan een training of filmworkshop? kun je er  terecht. Filmfonds
 • In de tweede ronde van 2018 zijn negen aanvragen ontvangen in het kader van de regeling Digitale literatuur van het Letterenfonds, waarvan vijf zijn gehonoreerd. In totaal werd € 91.400 euro toegekend. Tot de gehonoreerde aanvragen : Stichting Apvis, uit Breda,  voor Nee mijn verhaal ja. In een virtual-realityverhaal – beurtelings, overlappend en aanvullend verteld – houden een man en een vrouw ieder vast aan hun eigen perspectief. Je volgt het verhaal door te kijken, te lezen of te luisteren. Het missen van stukjes verhaal vanwege deze interactie maakt deel uit van de ervaring. Met o.a. auteur Micha Hamel. Platform: HTC Vive. Nieuwe aanvragen voor digitale literatuur dienen uiterlijk 22 oktober 2018 te zijn ontvangen door het Letterenfonds. Letterenfonds
 • Voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is voor uitgevers een subsidiebijdrage  van het Letterenfonds beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. De uitgave moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van originele Nederlands- en Friestalige kinder- en jeugdliteratuur. Deadline 14 november.  Letterenfonds
 • De regeling Productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten heeft als eerstvolgende deadline 21 november. Dit zijn subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Fonds Podiumkunsten
 • Minister van Engelshoven (OCW) neemt samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI), het Fonds Podiumkunsten (FPK) en de Sena het initiatief voor een investeringsfonds voor popmuziek. Door samenwerking tussen de genoemde partijen beschikt het fonds over 900.000 euro per jaar in de periode 2019-2021. Het fonds wordt via twee regelingen bij het SCI en het FPK uitgevoerd. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ziet potentie om bijzondere projecten mogelijk te maken waarbij talent uit de popmuziek en de ontwerpende sectoren in kruisbestuiving zorgen voor innovatie aan beide kanten.  Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt met deze regeling popartiesten in het zetten van de volgende stap in hun carrière. Fonds Podiumkunsten  ,  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie is blij met Rijksbegroting OCW.  Er komt een matchingsregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om de toegankelijkheid van cultuur te verbeteren. Ook is er ondersteuning voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur en zijn er middelen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties. In de visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’ kondigde minister van Engelshoven  (OCW) eerder al aan extra te investeren in o.a. talentontwikkeling en vernieuwing, erfgoed en urban arts. Ook de ambitie om de ontwikkelingen binnen Cultuureducatie met Kwaliteit voort te zetten werd in de brief genoemd en is nu terug te vinden in de begroting van OCW. De concrete invulling van de genoemde ambities zal de komende tijd duidelijker worden. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Per 1 september is de zesde lichting van de 3Package Deal van start gegaan. De 3Package Deal is een samenwerking van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Bureau Broedplaatsen (BBp) waarbij internationaal toptalent uit diverse kunstdisciplines een jaar lang betaalbare woon- en werkruimte in Amsterdam en een ontwikkelbudget (€ 22.500) ontvangt. Bovendien stelt het AFK per kunstdiscipline coalities samen, waaraan inmiddels vijftig gerenommeerde Amsterdamse (kunst)instellingen deelnemen. Deze instellingen nemen een jaar lang de selectie en begeleiding van de veelbelovende kunstenaars op zich en stellen hun netwerk, kennis en podia voor hen open. AFK
 • Onlangs is bekendgemaakt welke aanvragen instandhoudingssubsidie 2018 ontvangen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzond onlangs de beschikkingen aan de monumenteigenaren die eerder dit jaar subsidie hebben aangevraagd. De subsidieregeling bepaalt dat het Rijk maximaal 50% bijdraagt aan de uitvoering van een zesjarig instandhoudingsplan. Cultureel erfgoed
 • Vijf transnationale onderzoeksprojecten vanuit het JPI Cultural Heritage-programma ontvangen ongeveer 4,5 miljoen euro. Aan drie ervan werken Nederlandse onderzoekers mee. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onderdeel van het ministerie van OCW, en NWO dragen hieraan bij. De projecten starten in januari 2019. Cultureel Erfgoed
 • Creative Europe heeft de resultaten bekend gemaakt van de oproep Steun voor Training (09-2018). Investeren in talentvolle Europese professionals is essentieel voor het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie. Alle gesteunde opleidingen hebben een sterke focus op internationale en Europese samenwerking. Ze zijn praktisch ingesteld en spelen in op de huidige en toekomstige behoeftes en ontwikkelingen binnen de audiovisuele industrie. 759.334,51 euro is aan Nederlandse trainingen uitgekeerd. Creative Desk Europe
 • Met haar scenario Onder de blote hemel (Elvie) heeft Lilian Sijbesma de Visser-Neerlandiaprijs voor Scenario 2018 gewonnen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5000 euro en een oorkonde en wordt op 28 september 2018 uitgereikt tijdens De dag van het Scenario. Het Algemeen-Nederlands Verbond stelt uit het Visser-Neerlandiafonds deze prijs beschikbaar voor een scenario voor een nog te produceren Nederlandstalige speelfilm. Plot Magazine
 • Nelleke Noordervliet wint de Constantijn Huygens-prijs voor haar hele oeuvre.. De prijs wordt sinds 1947 jaarlijks uitgereikt. De literaire prijs is vernoemd naar de dichter en geleerde Constantijn Huygens (1596-1687). Aan de prijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. Jan Campert Stichting, Letterenfonds
 • Zes boeken, waaronder één debuut en één non-fictieboek, maken kans op de BookSpot Literatuurprijs van 50.000 euro. NRC
 • Met de tiende finale komt er einde aan de BN DeStem Cultuurprijs. Schrijvers, kunstschilders, dj’s, fotografen, cabaretiers, dichters, striptekenaars, singer-songwriters en documentairemakers uit Zuidwest-Nederland dongen eerder naar de prijzen. Dit jaar gaat het om vertolkers van klassieke muziek. Wat bracht de prijs de laureaten? BN – De Stem

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Welke architect, of collectief van architecten, mag zich begin november Architect van het Jaar 2018 noemen? Stemmen op een van de vijf genomineerden is begonnen: Winy Maas, KAAN Architecten, Adriaan Geuze, HappelCornelisseVerhoeven of Floris Alkemade. Architectenweb
 • Als onderdeel van de Architectenweb Awards wordt begin november de prijs voor ‘Woongebouw van het Jaar’ uitgereikt. Uit de bijna veertig inzendingen voor deze prijs heeft een onafhankelijke jury vijf nominaties geselecteerd, waaronder Loftwonen Strijp-S, Eindhoven van architecten en Architectenweb
 • Benthem Crouwel Architects, Dhooge & Meganck Architectuur en dmvA architecten zijn genomineerd voor de ARC18 Architectuur Award met respectievelijk Noord/Zuidlijn Amsterdam, Camp’s Oudenaarde (B) en Huis van Lorreinen in Mechelen (B). Dat heeft de jury, onder leiding van Ellen van Loon bekend gemaakt. De Architect
 • Dit is een Mosterdfabriek, het 13de Architectuurboek Vlaanderen, weerspiegelt de zoektocht naar projecten, op welke schaal ook, die meer doen dan enkel hun functie vervullen en de betekenis van architectuur op elk vlak uitdragen. Archined
 • De Rotterdam-Maaskantprijs 2018 is toegekend aan een collectief van twaalf ‘makers’ van het programma Ruimte voor de Rivier. Het gaat om politici, ontwerpers en andere betrokken bij het project, waarbij het Nederlandse rivierengebied beter werd beschermd tegen overstroming en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit is verbeterd. De Architect
 • In grote delen van onze steden kunnen mensen met een lager inkomen, dak- en thuislozen, mensen met een psychiatrische of verstandelijke handicap en statushouders niet meer terecht. Dat is onrechtvaardig, vinden Simon Franke en Wouter Veldhuis. Een stad moet er voor iedereen zijn. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De aantrekkende economie en stijgende consumentenbestedingen hebben de winkelleegstand nog allesbehalve opgelost. Het aantal faillissementen in de detailhandel viel het afgelopen halfjaar zelfs hoger uit dan in het eerste halfjaar van 2017. De regionale leegstandsverschillen namen toe.  Dat blijkt uit het onderzoek Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2018 van Dynamis. Binnenlands bestuur
 • Edgar de Veer, organisator van de Marathon Eindhoven, heeft de ambitie om de meest innovatieve marathon ter wereld te worden. Daarom organiseerde de Marathon Eindhoven samen met Cluster Sports & Technology, Brabant Sport, TU/e en Fontys op 21 september voor de tweede keer de Design Marathon. In een hackathon kwamen drie studententeam tot innovatieve ideeën om de interactie tussen publiek en de lopers te vergroten. Innovation Origins
 • Klederdracht niet hip en sexy? De grote ontwerpers laten zich er nog altijd door inspireren, toont het Klederdrachtmuseum in hun nieuwe tentoonstelling.  De Volkskrant
 • Cécile Narinx over het verschijnsel ’de modeweek’.  De Volkskrant
 • De cartoon Good migrant, bad migrant?, een tekening van de illegaal die in Parijs na een klimpartij een kind van een balkon redt, heeft maker Tjeerd Royaards dinsdag de Inktspotprijs 2018 opgeleverd. NU.nl

 

beeldende kunst

 • Echoes of Shamanism is een 3-daags evenement dat kunstenaars presenteert die sjamanistische praktijken gebruiken in hun publieke performances of als methode ter voorbereiding van hun kunstwerken. Nadeche Remst van Metropolis M bezocht het evenement. Metropolis M
 • Lara Staal is freelance curator, programmamaker en dramaturg in de podiumkunsten. Ze schreef een manifest voor de jonge kunstenaar, ter gelegenheid van The Day of the Young Artist, georganiseerd door Kunstpodium T. Mister Motley
 • Begin september 2018 verscheen het tweede nummer van KONT, een eigenzinnig magazine dat één keer per jaar uitkomt. Was het eerste nummer intiem van karakter, voor het tweede nummer koos hoofdredacteur Griet Menschaert bewust voor een andere uitstraling. Zij wilde een ‘techno’ nummer maken, waarin haar voorliefde voor ‘expressie, wildheid, de collectieve trance en de pulserende beat tot uiting zou komen’.  een must voor wie wil weten wat er zoal speelt in de Eindhovense kunstscene. En in de rafelranden daarvan. Brabant Cultureel ,  Eindhovens Dagblad
 • Timo Demollin winnaar van de Leo XIII award 2018. De prijs is een vier maanden durende residency in Tilburg met afsluitende presentatie. Leo XIII

 

film en AV

 • Op het Nederlands Film Festival draait het om Nederlandse films. De Volkskrant vroeg zich af: waar spelen die zich zoal af? De Volkskrant
 • In de zesdelige reeks filmcolleges De kijk van Koolhoven , die start op 5 oktober, laat regisseur Martin Koolhoven ons kennismaken met zijn favoriete films. vpro cinema
 • Na vier succesvolle edities in Kaapstad krijgt het Recovery Film Festival – dat volledig in het teken staat van films over verslaving en herstel – in 2019 een vervolg in Londen. Ter ere van de internationale ‘Dag van het Herstel’ op 22 september blikt oprichter Dougie Dudgeon zowel terug als vooruit op het festival. vpro cinema

 

letteren

 • In een ingezonden brief in De Volkskrant stelt Lieke Stelling, docent en literatuurwetenschapper aan de Universiteit Utrecht, dat het voorlezen van Anna Karenina van Tolstoj tijdens het Internationaal Literatuur Festival in Utrecht vrouwonvriendelijk is en de voorlezende vrouwen ‘een soort harem’. Pieter Waterdrinker en Lidewij de Paris reageren.  De Volkskrant , tzum
 • Karel De Sadeleer las de brief van Gaea Schoeters waarin ze terugverlangt naar de tijd toen de literatuur nog bruiste, en het schuim kwam hem op de lippen. Een boemerang van een wederbrief. Rekto verso
 • Als we meer geschoolde neerlandici willen, moeten bestuurders hun houding jegens onze taal wijzigen, betoogt hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis Lotte Jensen. Meten is lang niet altijd weten, stelt Nelleke Noordervliet. Zij ziet de literatuur als bon van kennis over het menselijk tekort.  Ook bij de lerarenopleiding Nederlands van Fontys is er sprake van een daling. Zowel in Sittard als in Tilburg hebben zich dit jaar aanzienlijk minder studenten voor deze studierichting aangemeld. De Volkskrant  ,  Trouw  , bron.Fontys
 • Er is iets mis met de waardering voor literair erfgoed in Nederland, schrijft Marita Mathijsen.  Het Literatuurmuseum kreeg minder subsidie, literatuurlijsten worden geminacht, tweedegraads leraren Nederlands hoeven geen literatuur van vóór 1880 meer te lezen.  De weinige schrijvershuizen hebben onvoldoende financiële ruimte om met hulp van nieuwe media een gooi te doen naar nieuw publiek. Hoe schril steekt dit af bij het buitenland. Er is geen instantie die zich hierom bekommert. Ze is blij met het initiatief van Roderick Nieuwenhuis, die voor Nederland een site gemaakt met schrijvershuizen. NRC
 • Bij gebrek aan een Nobelprijs voor Literatuur dit jaar, bespreken drie literaire critici van  de New York Times de geschiedenis en implicaties van de prijs. New York Times
 • De Vlaamse schrijver Fikry El Azzouzi is gastschrijver bij festival Tilt. Hij laat zich door de stad Tilburg inspireren voor een nieuw verhaal. Brabants Dagblad

 

muziek

 • Tilburg heeft er een nieuw jazzfestival bij: Make It. Het had een voorproefje in Paradox en een dag daarna een heus meerzalenproject in Theaters Tilburg. Make It is ook een proefproject met onderwijsinstelling Fontys op de achtergrond, een proef die naar men hoopt tot een jaarlijks festival zal leiden. Jazznu  , Jazzenzo
 • “Het festival Tilburg op Vleugels is veel minder een feestje vanwege de vijfenzestigste verjaardag van mijn vader. Dat hij – componist Jo Sporck – dit jaar vijfenzestig wordt, is alleen de aanleiding. Mijn vader en de stichting die hem bijstaat willen Tilburg een echt pianofestival geven.” Aldus Antal Sporck. Dat komt er dan ook tussen 29 september en 14 oktober 2018. Brabant Cultureel
 • Een bekende rapper van weleer die zijn eenmalige rentree maakt, graffitispuiters met fraaie kunstwerken en diverse dansers die een tweestrijd aangaan op de dansvloer in de Cacaofabriek. Vier deelnemers over hun ervaring op een veelzijdige vierde editie van Urban Matterz, op 22 en 23 september. Eindhovens Dagblad

 

theater en dans

 • Oktober wordt dé maand van het jeugdtheater, het ondergeschoven kindje van de theaterwereld. Column van Herien Wensink. De Volkskrant
 • Afgelopen zomer werd choreograaf Krisztina de Châtel vijfenzeventig jaar. Dit wordt onder meer gevierd met de tentoonstelling The Third Space, in aanloop naar de Nederlandse Dansdagen. Curator Stephen Shropshire en het festival werken daarvoor samen met Bureau Europa, platform voor architectuur in Maastricht. In verschillende ruimten zijn elementen uit gedenkwaardige voorstellingen als Lines, Föld, Paletta, Thron en Concave en de speciaal door De Châtel gecreëerde installatie The Third Space te zien. Theaterkrant

Kunst in de openbare ruimte

 • De muurschildering van Robin Nas op de zijwand van de bibliotheek in het centrum van Helmond is 22 september onthuld. De mural van de kunstenaar is ongeveer 400 vierkante meter groot. Eindhovens Dagblad
 • Het kunstwerk dat Karin van den Heuvel en Josette Meeuwis voor de demente bewoners van de Catharinenberg in Oisterwijk vervaardigde, is onthuld. Brabants Dagblad
 • Het Draaiend Huis in Tilburg is toe aan groot onderhoud. Brabants Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Annegret Bönemann studeerde vorig jaar af aan de Design Academy Eindhoven. Voor haar eindproject ontwikkelde ze een online programma waarmee je gevoelens van de ander kunt ‘lezen’ tijdens het chatten. Een soort emoji’s, maar dan anders. Innovation Origins
 • Eindhovense ontwerpers proberen dezer dagen zaken te doen op een befaamd designevenement in Londen. Dat lukt soms. ,,Het moet natuurlijk wel iets opleveren.” Eindhovens Dagblad
 • In Museum De Pont in Tilburg wordt op 30 september een boek van de Helmondse kunstenaar Bert Loerakker gepresenteerd. In het boek wordt werk van de  laatste tien jaar belicht. Eindhovens Dagblad
 •  Iets meer dan 21 bij 8 meter meet de muur van Het Oog, de half gebogen wand in het Van Abbemuseum, waar de Eindhovense kunstenares Gam Bodenhausen een monsterlijk grote tekening op heeft gemaakt. Vijf maanden heeft ze eraan gewerkt, elke werkdag. Eindhovens Dagblad
 • In september en oktober 2017 werkte de Eindhovense beeldend kunstenaar Ingrid Simons in het gastatelier van het Vincent van GoghHuis in Zundert. In de streek rond Zundert, voor Simons een nieuwe omgeving, bezocht zij meren en vennen. De nieuwe omgeving bracht een ontwikkeling in haar werk op gang. Ze is meer kleur gaan gebruiken en dit leidde tot een nieuwe vertaling van het landschap. Om deze interessante ontwikkeling vast te leggen, samen met de inspiratiebronnen en de eindresultaten in de vorm van olieverfschilderijen, werkt Simons aan een boek. Brabant Cultureel
 • Op 21 september vond de première plaats van De Blauwe Maagd, een film van Tim Klok, afkomstig uit Nuenen. Het is de eerste filmproductie van het Gemertse bedrijf Vandepunt; normaal werken ze aan advertentiespotjes en bedrijfsfilms.  De film, van een half uur, gaat over een getrouwd stel dat terugkeert naar het Franse dorpje waar ze tien jaar geleden trouwden. Daar blijkt een eeuwenoude vete met een ander dorp opgelaaid te zijn na diefstal van de Blauwe Maagd, het heilige Mariabeeld. Eindhovens Dagblad
 • Olivier Nijs heeft als geluidsman gewerkt aan een film over De wadden. Brabants Dagblad
 • De autobiografie van Henk van Straten, Wij zeggen hier niet halfbroer, is volgens een speciale jongerenjury het beste oorspronkelijke Nederlandse boek voor jongeren van 2018. CPNB
 • Het verhaal van de roman De Prutser van de Eindhovense schrijfster Marieke Theeuwes is leuk. Maar de stijl is niet consequent en er zitten nogal wat fouten in, volgens Britta Koopen. Eindhovens  Dagblad
 • De Oosterhoutse rapper Ares (22) is na een labeldeal weer onafhankelijk artiest en voelt zich beter dan ooit. Voor zijn nieuwe album ‘Alice’ vond hij inspiratie in een sprookje. En hij zingt meer. NRC
 • Muzikant en zanger Dave Vermeulen uit Helmond heeft een solo-plaat uitgebracht. Op het mini-album ‘Learn To Fly’, dat vijf liedjes omvat, is authentieke country de voornaamste inspiratiebron.
 • Eindhovens Dagblad
 • Stel je een meeuw in de storm voor, die ondanks alle rukwinden met gespreide vleugels doodstil in de lucht lijkt te hangen. ‘De vleugels ontspannen open, de blik onverstoorbaar en voortdurend in evenwicht.’ Met dat beeld opent Stil de tijd van Matzer Theaterproducties. Maar wat een meeuw moeiteloos lijkt af te gaan – je ondanks alle chaos overgeven aan het leven en daar rust en evenwichtigheid in vinden – is voor een mens nog niet zo eenvoudig, schrijft Theaterkrant.  Stil de tijd wil iets zeggen over onze rusteloosheid, maar vergt te veel van de toeschouwer, aldus De Volkskrant. Theaterkrant   ,  Omroep Brabant ,  De Volkskrant
 • Ze sliepen bij vreemden, ontmoetten bijzondere Eindhovenaren en stapten binnen bij organisaties. Sinds januari zijn theatermakers Hanna van Mourik Broekman en Kim Zonneveld van Tg Nomen op ontdekkingstocht door Eindhoven, in een poging de identiteit van de stad te vatten. Op 26 september doen ze in Pand P theatraal verslag van hun reis door Eindhoven tijdens Stormkamer: De Stad. Beeldend kunstenaar André Joosten maakte van de antwoorden een kunstwerk, dat deze avond onthuld wordt. Eindhovens Dagblad
 • Doorgaans verschijnt er tijdens een voorstelling van alles op het podium. Regisseur Jetse Batelaan zet echter in op het tegendeel. In zijn recente familieproducties voor zijn Bossche thuishaven Theater Artemis verheft hij de verdwijntruc tot ongeëvenaard ontregelend theater. In deze co-productie met Het Zuidelijk Toneel wordt er hartstochtelijk gezocht naar ‘het verhaal’. Dat is er namelijk (nog) niet. In die zin kun je Het Verhaal van het Verhaal opvatten als absurde vertaling van het fenomeen ‘prehistorie’. Een gesprek met Jetse Batelaan over de voorstelling.  De Volkskrant   , Eindhovens Dagblad
 • Dansgezelschap De Stilte gaat dansvoorstellingen maken voor baby’s. De Bredanaars werken daarvoor samen met zeventien andere gezelschappen in Europa. De Europese Gemeenschap heeft er twee miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Omroep Brabant

Kunstbeoefening

 • Eldorado is een spektakelstuk waarin lokale muziekverenigingen een hoofdrol vervullen. Rucphen is één van de vijf Brabantse gemeenten waar het  muzikale theaterproject in 2020 het wordt opgevoerd. Het handelt over het platteland en de invloeden van drugscriminaliteit op het dagelijks leven. ,Een mooie samenwerking van professionals met amateurs’’, typeert Wiske Steringa de werkwijze. Met componist Bart van Dongen (Fanfari Bombari) is de toneelschrijfster initiatiefnemer voor Eldorado. De andere gemeenten zijn Loon op Zand, Hilvarenbeek, Bernheze en Cuijk. BN – De Stem
 • Dirigent Maarten Koelink viert samen met ‘zijn’ koor OGK (Oirschots Gemengd Koor ) zijn 25 jarig jubileum als dirigent en honderdste optreden. Eindhovens Dagblad
 • Hans van Oosterbos, tekstschrijver en regisseur van toneelgezelschap Graag Gedaan zegt dat de enthousiaste reacties van de kinderen op de voorstellingen voor hem al 25 jaar de inspiratie zijn tot het bedenken van een verhaal. Dat deed hij  vanaf het begin  met Jack Musters, die in maart is overleden. Ook het verhaal van de jubileummusical De Geheime Code die op 7 en 8 oktober in de grote zaal van schouwburg De Kring wordt opgevoerd, is een productie die ze samen vorm hebben gegeven. BN – De Stem
 • Dat er in het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch qua sociale cohesie nog wel een wereldje te winnen valt, is algemeen bekend. Nu de wijk bijna af is, is het tijd om daar aan te werken, vindt Klazien Laansma. Ze schreef het script voor een musical. Audities zijn gestart. Brabants Dagblad
 • Op 29 en 30 september vindt in Pand P Eindhoven het KABRA festival plaats. 20 amateurtheatergroepen monologen, eenakters, improvisatietheater, montagevoorstellingen, bewegingstheater, (tragi)komedies en meer. KABRA

Kunstonderwijs

 • Vanaf dit seizoen biedt de Koningstheateracademie in ‘s-Hertogenbosch, de enige cabaretopleiding in Nederland, een cabaretcursus aan voor jong cabarettalent van 13 t/m 18 jaar.  Koningstheateracademie
 • FabLearn nodigde eerder uit tot inzending van onderzoekspapers voor de eerste Nederlandse FabLearn onderwijsconferentie. In een publicatie zijn nu de geaccepteerde artikelen verzameld. De eerste  FabLearn-conferentie in Nederland vindt plaats op 28 september in Eindhoven, waar veel maakonderwijs initiatieven worden gedeeld via masterclasses en op de Eindhoven Maker Faire. Waag

Cultuureducatie en - participatie

 • Nederland is internationaal een sterke speler bij het ontwikkelen van cultureel aanbod voor kinderen in bijvoorbeeld musea, podiumkunsten en film. Ook applied games, digitale spelen om vaardigheden te leren of kennis op te doen doen het goed. Producten voortkomend uit onze creatieve industrie en kunst en cultuursector zijn eerlijk en open; speelsheid is één van onze belangrijkste handelskenmerken. Op 26 oktober 2018 organiseert DutchCulture het Kindercultuur Congres, samen met Cinekid, NAPK en Museum Vereniging. DutchCulture
 • De ontwikkelteams voor Curriculum.nu komen 3-5 oktober weer bijeen om uit te werken welke kennis en vaardigheden er nodig zijn in het nieuwe onderwijscurriculum. Hun ideeën hierover presenteren zij ook dit keer in een document met een aantal vragen voor iedereen die er op wil reageren. Om een gebundelde reactie te geven, organiseert LKCA ook dit keer met partners uit het veld drie regiobijeenkomsten en een landelijke erfgoedbijeenkomst om input op te halen. LKCA
 • Uit een onderzoek dat in opdracht van Mediawijzer.net is uitgevoerd door Kantar Public (voormalig TNS Nipo) blijkt dat maar liefst 42 procent van de volwassenen niet mediawijs is. Dat komt neer op zo’n 5 miljoen Nederlanders. Bovendien blijkt een grote groep burgers zich zorgen te maken over het tempo waarin de samenleving digitaliseert. Bibliotheekblad ,  Mediawijzer
 • Op 21 september is tijdens de feestelijke aftrap van de eerste officiële Boekenweek voor Jongeren bekendgemaakt dat de autobiografie Wij zeggen hier niet halfbroer van Henk van Straten door een jury van jongeren is bekroond tot winnaar van het Beste Boek voor Jongeren 2018 in de categorie ‘oorspronkelijk Nederlandstalig’. Winnaar in de categorie ‘vertaald’ is het Young Adult-boek The Hate U Give van Angie Thomas. Bibliotheekblad
 • De Boekenweek voor Jongeren, die als doel heeft ‘jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs plezier in lezen te laten ontdekken’, is begonnen.  Volgens de laatste cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau is het aantal tieners dat wekelijks minstens tien minuten leest gedaald van 65 procent in 2006 naar 40 procent in 2016. Schrijver Mano Bouzamour die al jaren van klas naar klas trekt om het lezen van boeken te promoten, over zijn ervaringen. De Volkskrant
 • Aidan Chambers (83) is de grand old man van de leesbevordering. Zo’n zeventig studenten en oud-studenten van de masteropleiding Jeugdliteratuur, trainers Open Boek en jeugdspecialisten en leesconsulenten hebben zich op 18 september in de Tilburgse bibliotheek verzameld om hem te horen spreken. Een verslag. Cubiss
 • Het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven lanceerden de website Studio Inclusie. Het project moet musea in Nederland ‘inclusiever en toegankelijker’ maken. Marketing TribuneStudio Inclusie
 • Kunst geeft zelfvertrouwen en zet hart en geest open, stellen specialisten cultuurparticipatie Finn Minke en Angela van Dijk in een interview. Ze zijn overtuigd van de meerwaarde van kunst en cultuur in het sociale domein. Ook in de bestrijding van eenzaamheid. Samentegeneenzaamheid
 • De waarde van kunst wordt ook in wereld van de GGZ steeds meer erkend. Tijdens het F-ACT congres 2018 op 20 september in Utrecht was er aandacht voor de verrijking die kunst en kunstenaars kunnen bieden in de GGZ. Resilienceplus
 • Games kunnen helpen bij de bestrijding van depressies en angsten, met name bij jongeren. Dat zegt professor Rutger Engels, rector magnificus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.  Hij denkt zelfs dat sommige spellen weleens net zo goed kunnen werken als gebruikelijke therapieën. Erasmus Universiteit
 • Sing Me In is een Europees samenwerkingsproject dat kinder- en jeugdkoordirigenten, muziekdocenten en sociale professionals in Europa wil voorzien van didactische tips en methoden die ervoor kunnen zorgen dat samen zingen een positieve rol speelt in het integratieproces van jonge migranten en vluchtelingen in de samenleving. De handboeken en repertoirebundel mogen gratis gedownload, verspreid en geprint worden.  LKCA
 • Elementa. Dat is de naam van het muziekstuk dat speciaal gecomponeerd is voor de nieuwe gemeente Altena in opdracht van JA! Jeugdfanfare Altena. Op 5 januari is de première in het Uivernest in Hank. Het stuk is gecomponeerd door Leon Vliex. BN – De Stem

Erfgoed

 • ArcheoHotspots zijn de vooruitgeschoven post in de wereld van de archeologie. Ze bieden een kijkje in de keuken bij archeologische musea, opleidings- en studiecentra her en der in Nederland. Iedereen kan er gratis binnenlopen. Aanstekelijke communicatie met het publiek en professionele training van de vrijwilligers liggen aan de bron van het succes, gevoegd bij landelijk partnerschap en lokaal draagvlak. Dat vertelt Wim Hupperetz, directeur van het Allard Pierson Museum en initiator van de ArcheoHotspots. Mondriaan Fonds
 • De museumwereld heeft diversiteit en inclusiviteit omarmd. Leidt dit vertoog werkelijk tot verandering, tot een andere kijk op de traditie en een verbreding van wat een gemeenschap kan zijn? Of doen musea slechts aan windowdressing, door vooral de belangen van overheden en sponsoren en uiteindelijk het eigen instituut voor ogen te houden? Hoe kennen we aan erfgoed vanuit het heden een waarde toe die recht doet aan het verleden en tegelijk de toekomst openhoudt? Curatoren Vincent van Velsen, Imara Limon en Bambi Ceuppens over de dekolonisatie van het museum. De witte raaf
 • AVA Net, een onafhankelijke netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland, heeft een promofilm geplaatst. De uiteenlopende verhalen maken het belang van samenwerking bij het behoud van AV-collecties duidelijk.  DEN
 • 13 nieuwe tradities zijn bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Immaterieel Erfgoed
 • Een overzicht van 16 West-Brabantse tradities op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. BN – De Stem
 • Brabant Remembers lanceerde in De Bevrijdende Vleugels in Best een living history-app waarin 30 acteurs tien verhalen uit de Tweede Wereldoorlog tot leven brengen, op plaatsen in Brabant die aan de oorlog herinneren. Met deze augmented reality app maakt Brabant Remembers de impact van de oorlog bekend op een eigentijdse manier en staan nieuwe generaties voor dezelfde dilemma’s, geplaatst in het nu. Het programma en de campagne Brabant Remembers zijn een initiatief van Stichting Crossroads Brabant ’40-’45, medemogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant en het vfonds. Brabant Remembers
 • Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft een website gelanceerd die volledig is gewijd aan het ‘Rijke Roomse leven’ in Brabant. De site deelt kennis en informatie over het katholieke leven tussen 1900 en 1970, maar haalt vooral ook herinneringen op aan die tijd. Informatieprofessional ,  Historiek
 • KVL ligt op stoom. Terwijl drie woonwijken rondom Oisterwijks oude leerfabriek uitbreiden, krijgt ook het industrieel erfgoed onder Turkse handen een verse impuls. Reportage. Brabants Dagblad
 • Het Kreekgebouw in Klundert werd in 1953 gebouwd als badhuis en gymzaal. Vier jaar later bracht de bekende kunstenaar Joop Sjollema een kunstwerk in de gevel aan ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van Klundert, een zogeheten sgraffito. Het voor Klundert beeldbepalende Kreekgebouw is sinds enkele jaren een gemeentelijk monument. Heemschut heeft zich ingezet voor het behoud van het kunstwerk. Heemschut

Bibliotheken

 • De vernieuwde website boekstartpro.nl is live gegaan. De site is een cadeau voor alle professionals die aan leesbevordering werken met kinderen van 0 tot 4 jaar. KB
 • Van 16 t/m 23 november 2018 is het de Week van de Mediawijsheid, met als thema: ‘Heb jij het onder de duim?’ Bibliotheken spelen ook dit jaar weer een belangrijke rol bij het uitdragen van de campagneboodschap. KB
 • De voortzetting van Route 2020 met regiogidsen, proeftuinen en inspiratie krijgt steeds meer vorm.  Vier regiogidsen gaan intussen het land in om lokale innovatie verder te helpen en te verbinden met landelijke programma’s en de themagroepen vanuit de Innovatieagenda. VOB
 • Altijd al benieuwd geweest wat er in een webarchief zit en wat er met de inhoud ervan kan worden gedaan? Houdt u zich bezig met webarchivering of webarchieven? Tijdens de workshop “What is in the web archive” op 10 oktober in de KB,  staat de inhoud van het webarchief en de gearchiveerde websites centraal. KB
 • In navolging van het eerste KB College over ‘Global Librarianship, the Power of the Network’ organiseert de KB dit najaar een tweede KB College op 23 oktober over wat design thinking kan beteken voor de bibliotheek. Bibliotheekblad ,  KB
 • Het aantal mensen met dementie stijgt, ook in Oosterhout. Waar er in 2015 zo’n 890 mensen met dementie in Oosterhout woonden, zullen dat er naar verwachting 1900 zijn in 2040. Om hier op in te spelen opende Theek 5 Oosterhout  op 21 september, op Wereld Alzheimer Dag, de dementheek: een speciale kast vol boeken, spellen en spulletjes rondom het thema dementie. BN – De Stem

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie