Trends & Ontwikkelingen 27 september 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) heeft op 25 september de Johannes Vermeer Prijs 2019 uitgereikt aan theatermaker Ivo Van Hove. De bokaal die hoort bij deze Nederlandse staatsprijs voor de kunsten werd aan Van Hove overhandigd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Ridderzaal. Van Hove ontvangt de prijs voor zijn grandioze bijdrage aan de ontwikkeling van het theater in én buiten Nederland. Van Hove zei in zijn dankwoord: “ik wil de prijs inzetten om de I van ITA, Internationaal Theater Amsterdam, verder uit werken. De komende jaren wil ik extra ondersteuning geven om bijzondere internationale projecten, kunstenaars of gezelschappen te tonen aan het Nederlandse publiek.” Rijksoverheid.nl , NAPK
 • Benut cultuur- en sportverenigingen bij de maatschappelijke diensttijd. Die oproep doen partners in cultuur (LKCA, Kunsten’92) en sport aan de Tweede Kamer, die hier deze week over vergadert. LKCA
 • De Rijksoverheid blijft meer dan 1 miljard euro aan publieke media besteden. Dit blijkt uit de miljoenennota. In 2020 zal er 1,023 miljard euro worden besteed. Dat is 6,5 miljoen euro meer dan in 2019. Nederlands Media Nieuws
 • De Raad voor Cultuur is op zoek naar leden en voorzitters van commissies die in het voorjaar van 2020 de subsidieaanvragen in het kader van de Basisinfrastructuur 2021-2024 gaan beoordelen. De raad stelt 16 verschillende commissies in. Voor iedere commissie gaat de raad leden werven, maar specifiek voor de genres Mode, Festivals, Urban, Design, E-culture, Interdisciplinaire kunstvormen, Debat, Musical en Nieuwe muziek. Raad voor Cultuur
 • Minder dan anderhalf jaar voor de geplande invoering vindt nog niet de helft van de gemeenteambtenaren dat de eigen organisatie op koers ligt om de Omgevingswet met succes te implementeren. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research op verzoek van Binnenlands Bestuur. Een jaar geleden gaf 46 procent van de respondenten aan dat de eigen gemeente bij de invoering van de wet op schema lag. In de nieuwste cijfers is dat 43 procent – royaal minder dan de helft dus. Binnenlands bestuur
 • Het komt niet goed met het ‘brûsplak’ aan de Cornelis Trooststraat in Leeuwarden. Al 13 kunstenaars die hier een eigen werkplaats hebben, willen het ateliercentrum verlaten omdat ze de huur niet meer op kunnen brengen. De gemeente Leeuwarden heeft onlangs 1,5 miljoen euro uitgetrokken voor renovatie en achterstallig onderhoud van het eerdere schoolgebouw. Volgens kunstenaar Bonny Dijkstra laat de gemeente nu echter de huurders voor die investering opdraaien. Zo werd zijn huur van 350 euro verhoogd naar 1.200 euro in de maand. Omroep Friesland

 

noord-brabant

 • Het provinciebestuur van Noord-Brabant wil deze bestuursperiode gericht investeren in een aantal maatschappelijke vraagstukken. Het gaat dan onder andere om het tegengaan van de verdroging, het terugdringen van de krapte op de woningmarkt en het versnellen van de energietransitie. De vrije bestedingsruimte op de provinciale begroting wordt besteed aan zeven ‘trendbreuken’ die noodzakelijk zijn om in het Noord-Brabant van 2030 prettig, veilig en gezond te kunnen leven. Brabant.nl
 • Jeffrey Raymakers coördineert namens natuurorganisatie IVN de aanleg van ‘Tiny Forests’ in Noord-Brabant. Hij merkt veel enthousiasme over het kleinschalige natuurproject en spreekt van een succesvolle start in ’s-Hertogenbosch. Een tiny forest is een compleet inheems bos, midden in een stad, ter grootte van een tennisbaan. In ’s-Hertogenbosch, Breda en Oss is er voor zo’n bos al aangeplant. Met behulp van de provincie Noord-Brabant komen nog meer, o.m. in Boxtel, Dongen, Halderberge, Helmond en Roosendaal. Omroep Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • In de Eindhovense gemeenteraad werd er gesproken over het gemeentelijk cultuurbeleid voor de komende vier jaar, een beleid dat uitgevoerd wordt door de stichting Cultuur Eindhoven. Vanuit de gemeenteraad is er van alle kanten volop lof voor de manier waarop die stichting zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Cultuurwethouder Monique List van (VVD) sloot zich daar volledig bij aan. List was ook blij met de conclusie van de gemeenteraad dat deze werkwijze, met een onafhankelijke cultuurstichting, moet worden voortgezet. De wethouder was het verder ook eens met het pleidooi van de PvdA, de SP, GroenLinks en de VVD voor een grotere cultuurparticipatie in Eindhoven. Met name de PvdA hield een sterk pleidooi voor de toegankelijkheid van cultuur en urban sports in alle Eindhovense wijken. Eindhovens Dagblad
 • Het voormalige koelhuis van Campina krijgt weer een tijdelijke culturele bestemming. Cultureel initiatief De Bank maakt hier een doorstart. Tijdens de Dutch Design Week eind oktober is de opening. Onder de naam KOELHUIS gaat het grote betonnen pand tijdelijk dienst doen als onderkomen voor concerten, clubnachten, markten, exposities, theater of congressen. Eindhovens Dagblad
 • Twee projecten zijn geselecteerd voor realisatie in het Eindhovense stadsdeel Meerhoven. Naar verwachting start volgend jaar de realisatie van de winnende plannen Het Bosbad naar ontwerp van GAAGA en Bostorens, ontworpen door ML_A. De gemeente Eindhoven had nu een ontwerptender uitgeschreven voor ‘Cluster 1’ en ‘Cluster 9’. Architectenweb
 • Er is helemaal geen sprake van politieke lamlendigheid. Wethouders en fractievoorzitters in ’s-Hertogenbosch zijn het niet of voor een deel eens met de forse kritiek die voorzitter Henk van Beers van de Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg leverde. Volgens hem is er sprake van politieke lamlendigheid, worden er nauwelijks besluiten genomen en is er gebrek aan visie. Vooral als het gaat om de nieuwbouw van het Theater aan de Parade, de aankleding van de Parade als plein, de komst van een Sint-Jansmuseum en de aanpak van het Wilhelminaplein. Brabants Dagblad
 • In het nieuwe evenementenbeleid 2019-2023 van de gemeente ’s-Hertogenbosch moeten evenementen straks geselecteerd worden op kwaliteit. Op elke locatie is straks een beperkt aantal evenementen mogelijk. Als er zich meer evenementen melden voor dezelfde locatie, dan wordt het ‘beste’ evenement geselecteerd aan de hand van een reeks criteria. Wie aan de meeste criteria voldoet, krijgt dan de voorkeur. Daaronder vallen onder meer of het een terugkerend evenement is, hoe ze met duurzaamheid omgaan, of ze zich richten op jongeren en of ze lokale binding hebben. Veel politieke partijen juichen die nieuwe koers toe, zo bleek in de raadscommissie Bedrijvigheid, maar wel vroegen veel partijen om andere criteria. Brabants Dagblad
 • De Tilburgse wijk Reeshof is een intieme ontmoetingsplek aan het water rijker. Het kunstwerk ‘Zandpoort’ is op 21 september tijdens een feestelijke opening officieel in gebruik genomen. ,,Dit is een echte poort. Je rijdt als het ware Tilburg uit en je komt Tilburg binnen als je onder de pergola doorrijdt”, zegt Reeshofbewoner Peter van Gils. Hij ontwikkelde het idee om de ontstane ruimte na de kap van tweehonderd bomen bij het kanaal te voorzien van kunst. Het budget was om en nabij een ton. Dat geld is bijeengebracht door de gemeente Tilburg, CuPuDo, het prins Bernard Fonds en het Mondriaan Fonds. Liesbeth Jans vervulde de afgelopen jaren namens Kunstloc de rol van verkenner van het stadslab CuPuDo (Cultuur in het Publieke Domein) van de gemeente Tilburg. CuPuDo is een pilot, een onderzoek naar een nieuwe manier van werken in de openbare ruimte. CuPuDo is er voor iedereen in Tilburg die wil meedenken over kunst en cultuur in zijn omgeving. Ze blogt over het Zandpoort project. Brabants Dagblad , Kunstloc Brabant

 

overige brabantse gemeenten

 • De Tamoilprijs voor Kunsten en Letteren 2019 gaat naar singer-songwriter Elly Kellner (43) uit Bergen op Zoom. BN – De Stem , inlog vereist
 • De gemeente Etten-Leur en Van Wijnen Groep N.V. zijn met elkaar in gesprek over hun conflict betreffende de bouwopdracht voor het nieuwe cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer. De aannemer uit Baarn spande een kort geding aan omdat hij meent dat de order van zo’n 13,5 miljoen aan hem moet worden gegund. BN – De Stem
 • Nu het kunstwerk van Rijenaar Adriaan Seelen een half jaar op het Raadhuisplein staat, begint de inschrijving voor nieuwe kunstenaars in het project wisselkunst. Seelen is trots dat zijn beeld is uitgekozen en vindt het ongelofelijk goed én nodig dat de gemeente Gilze en Rijen aandacht besteed aan kunst. Kunstenaars kunnen voor eind november een of twee kunstwerken aanmelden. Een jury maakt een voorselectie. Inwoners van de gemeente maken een top drie, waaruit de jury de uiteindelijke keuze bepaalt. BN – De Stem , Kunst in de gemeente
 • Het echtpaar Eric en Karin Rentmeester, drijvende krachten achter de Stichting Oisterwijk Centraal, heeft de Karel Groenland Cultuurprijs gekregen. Brabants Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • ‘Onze bestuurders en volksvertegenwoordigers zullen het niet openlijk toegeven, maar ze geven niet echt om een gezonde culturele sector, laat staan om de positie van individuele makers en kunstenaars. Het verplicht stellen van een Fair Practice Code zonder het budget voor cultuur te vergroten is immers een klap in het gezicht van iedereen die in de kunstsector werkt.’ Marisa Tempel in het eerste deel van een reeks van 3 artikelen over de Fair Practice Code, waarin aandacht voor wat makers vinden van de code. Cultureel Persbureau
 • Freelance fotograaf Barrie Hullegie en Conny Janssen, artistiek leider van het dansgezelschap Conny Janssen danst, over het belang van de Fair Practice Code. Fair Practice Code , Fair Practice Code
 • Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) ging onlangs officieel failliet. Een groot deel van het personeel (zzp en freelance) heeft zich inmiddels hernomen en werkt door als eigen bedrijf, met subsidie van de gemeente en in hetzelfde gebouw, maar zonder bescherming van het oude UCK. De verse en oude ZZP’ers vinden het heerlijk, de werknemers in loondienst die zonder afvloeiingsregeling op straat staan zijn woedend. De Kunstenbond, die niet alleen de belangen van werknemers moet behartigen, maar ook die van de almaar uitdijende groep zzp’ers in de kunst, kan nu niet één vuist maken. Ze moeten meejuichen met de zzp’ers, en actievoeren met de loondienstmensen. Cultureel Persbureau , Kunstenbond
 • Een analyse van de Nederlandse culturele activiteiten in 2018 wereldwijd door Renske Ebbers en Erin Chang. Met o.m. het aantal kunstenaars, per provincie, dat in 2018 naar het buitenland reisde, en in welke landen de meeste culturele activiteiten met Nederlanders plaatsvonden. DutchCulture
 • Het Nieuwe Instituut is partner binnen The Critical Visitor, een onderzoeksproject waarin de vraag centraal staat hoe erfgoedinstellingen door middel van hun organisatie, collecties en het tentoonstellingsbeleid nieuwe vormen van inclusiviteit en toegankelijkheid kunnen bewerkstelligen. Het project heeft hiervoor € 500.000,- NWO Smart Culture subsidie ontvangen. Het vierjarig onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van 15 culturele en wetenschappelijke instellingen. Het Nieuwe Instituut

 

architectuur en vormgeving

 • De tijd dat een architect alleen een gebouw ontwerpt ligt al lang achter ons. Steeds vaker profileren architecten zich ook als ondernemer en trekken de rol van ontwikkelaar naar zich toe. Sommige architecten ontwikkelden altijd al in (gedeeltelijk) eigen beheer, anderen hebben zich sinds de crisis ontwikkeld als architect-ontwikkelaars die een financieel risico nemen in hun eigen projecten. Tijdens de Architecture Now op 18 september spraken zowel kleine zelfstandige architecten als partners van grote bureaus over waar ze kansen zien en wat het oplevert. Een videoverslag. Pakhuis De Zwijger
 • Voor elke architect die zich wil ontwikkelen tot een efficiëntere en motiverendere teamcoach, heeft Rick Willemsem 10 tips. Neem ze als teamcoach (to be) goed in je op, want de meeste mensen verlaten een organisatie vanwege de klik met en het functioneren van hun manager. BNA
 • Permanente beroepsontwikkeling is belangrijk volgens architectenbureaus. Net als vorig jaar hebben bureaus in 2019 de meeste behoefte aan cursusaanbod van de BNA Academie op het gebied van circulair ontwerpen en bijna energie neutrale gebouwen (BENG). Ruim de helft van de ondervraagde bureaus geeft aan dit interessant te vinden voor hen en hun medewerkers. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek 2019. BNA

 

beeldende kunst

 • Het debat over de definitie van het museum, door ICOM geïnitieerd en op het recente congres in Kyoto met een jaar verlengd, loopt hoog op. Wat vinden Nederlandse museumdirecteuren van de kwestie? Ton Kruse vroeg Ann Demeester (Frans Hals Museum Haarlem), Deirdre Carasso (Stedelijk Museum Schiedam), Rein Wolfs (Bundeskunsthalle Bonn/Stedelijk Museum Amsterdam), Charles Esche (Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven) en Sjarel Ex (Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam) naar hun mening over de noodzaak van een herdefinitie. Metropolis M
 • In 2018 hebben meer mensen een museum bezocht. Hiermee is het museumbezoek sinds 2013 met 37% gegroeid. We zien een stijging van het bezoek in schoolverband en met de Museumkaart, maar de groei van het buitenlands bezoek is het meest opvallend. Hoewel musea het goed doen, zijn er ook gerechtvaardigde zorgen: de collectietaak staat onder druk en de financiering door gemeenten neemt af. Dit blijkt uit Museumcijfers 2018: een jaarlijks onderzoek van de Museumvereniging naar trends onder de ruim 400 aangesloten musea. Museumvereniging , Pretwerk
 • Een kunstenaarsinitiatief dat de veertig jaar haalt is uitzonderlijk, maar W139 lukte het. De tentoonstellingsruimte in de Amsterdamse Warmoesstraat viert het jubileum met twee exposities. De Volkskrant , inlog vereist
 • De Financial Times constateert een aantal uitdagingen waar kunstbeurzen vandaag de dag mee te maken hebben, waaronder de toenemende kunstbeurs-moeheid, de hoge kosten van het internationale reizen en de toenemende bezorgdheid over de gevolgen voor het milieu van dergelijke grootschalige evenementen. Uiteindelijk, zegt Sam Orlofsky van Gagosian, “vormen kunstbeurzen de grootste bedreiging voor kunstbeurzen.” Financial Times

 

film en av

 • Twee Nederlandse filmmakers lanceren op 1 oktober op het Nederlands Film Festival hun eigen Hollandse Dogma 19. Geïnspireerd door het Filmmakerssymposium begin dit jaar in Eye, stelden regisseur Dennis Alink (1989) en cameraman Thomas van der Gronde (1990) in navolging van het Deense Dogma-manifest zes regels op waarmee ze het heft in eigen hand willen nemen. Doel van de regels is dat filmmakers weer aan het hoofd van hun eigen creatie komen te staan, zegt Van der Gronde. Filmkrant
 • Het Nederlands Film Festival start op 27 september, de tweede editie o.l.v. Silvia van der Heiden. Haar staat een festival voor makers voor ogen, waarin het publiek wordt meegenomen in het proces dat voorafgaat aan een filmvertoning. Het uiteindelijke streven is om uit te groeien tot een platform met een fysieke locatie waar het hele jaar door bruggen worden geslagen tussen makers en kijkers. Een gesprek. Filmkrant
 • Welke bobo’s, acteurs en filmmakers zijn de smaakmakers van de Nederlandse filmindustrie? De selectie van Het Parool en de Filmkrant. Filmkrant
 • Verslag van Filmonderzoek Nederland van de International Broadcasting Convention (IBC). Deze jaarlijkse vakbeurs biedt plek aan meer dan 1.700 exposanten en trok dit jaar meer dan 55.000 bezoekers uit 150 verschillende landen. De conferentie staat volledig in het teken van de laatste trends op het gebied van media, entertainment en technologie. Er was aandacht voor duurzaamheid en toegankelijkheid. Filmonderzoek Nederland
 • Opvallend veel acteurs met een diverse achtergrond wonnen deze week een Emmy Award, de prestigieuze prijs voor televisieproducties. Hoe komt dat? Eerder was er kritiek : de nominaties zouden juist te weinig divers zijn. Er stonden slechts 26 gekleurde acteurs op de lijst van bijna 200 kanshebbers, tegenover 38 in 2018. NOS

 

letteren

 • KVB Boekwerk publiceert de Monitor makers 2018. Deze monitor bestaat dit jaar uit twee artikelen. In een algemeen artikel geeft KVB Boekwerk een overzicht van het aantal auteurs en vertalers in Nederland, hun werk en hoe dit veranderd is door de jaren heen. In 2018 zijn er 21.800 makers actief, 10% minder dan vijf jaar geleden. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 10.400 Nederlandstalige titels. In een apart artikel wordt er aandacht besteed aan de makers en titels binnen het literair-cultureel segment. Het literair-culturele segment is een belangrijke categorie in de algemene boekenmarkt. Ruim de helft van de auteurs werkt binnen dit segment; voor vertalers is dit zelfs meer dan 70%. Een nieuw onderzoek naar de inkomsten van auteurs verschijnt binnenkort. KVB Boekwerk , KVB Boekwerk , KVB Boekwerk
 • Op 11 september was een extra bestuursvergadering van de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) over de tarieven leenvergoedingen. Opnieuw kwamen de partijen in de StOL niet tot overeenstemming over een tarief voor 2019. VOB

 

muziek

 • Op 1 april klonk het startschot voor de verbouwing van de Bredase popzaal Mezz. Een half jaar lang sloot Mezz haar deuren voor de verbouwing. De knelpunten werden aangepakt en er zijn de nodige renovaties en onderhoud uitgevoerd. Op 10 oktober viert Mezz de officiële heropening met de aanwezigheid van wethouder Marianne de Bie en wethouder Paul de Beer. 3voor12.vpro
 • De tweede editie van Make It Jazz Festival toonde de nieuwe generatie jazzmuzikanten. Geen bekende namen als New Cool Collective deze keer. De keerzijde: minder bezoekers. De climax van festival was zaterdag in meerdere zalen van Theaters Tilburg. Het theatercomplex bleek een maatje te groot voor het evenement. De organisatie wil de inhoud verder gaan versterken zodat het publiek weet dat Make It kwaliteit brengt, ook al zijn de namen van de nieuwe lichting nog onbekend. In 2020 komt zeker een derde editie van het festival, vertelt David Romanello van de organisatie. Cyriel Pluimakers schrijft dat het verstandig is om vanuit een kleinere opzet en een sfeervolle locatie zorgvuldig te werken aan publieksopbouw. Het festival is, volgens hem, geholpen met een aantrekkelijke headliner. Brabants Dagblad , Jazzenzo
 • Het internationale festival ZydecoZity houdt op te bestaan. Het evenement bracht 27 jaar lang een uniek Amerikaans stukje cultuur en muziek in Raamsdonksveer. Het gebrek aan aanwas, zowel bij het bestuur als onder de vrijwilligers, is het festival fataal geworden. ZydecoZity kampte daarnaast met verminderde sponsorinkomsten. Ook het aantal bezoekers liep terug. BN – De Stem
 • Create! in Beek en Donk, het bedrijf van Bjorn Berkers, maakte in het festivalseizoen decors voor onder andere Parookaville , Lakedance, Wish en Dominator. Dat is slechts een beperkte opsomming van alle festivals waar Create! voor werkte. In het afgelopen festivalseizoen, dat eind augustus eindigde, bouwden de medewerkers van het bedrijf 35 decors voor 25 festivals. Eindhovens Dagblad
 • Uit het rapport Music Listening, gepubliceerd door brancheorganisatie IFPI, blijkt onder meer dat het engagement met streamingservices wereldwijd groot is. 64 procent van alle respondenten zegt de afgelopen maand een of meerdere streamingdiensten gebruik te hebben gemaakt. Vergeleken met vorig jaar is dat een stijging van zeven procent. De hoogste groei is te zien in de leeftijdsgroep 35-64 jaar: 54 procent maakt gebruik van deze diensten om muziek te luisteren. Vergeleken met 2018 is dat een stijging van acht procent. Entertainment Business , IFPI

 

theater en dans

 • Brabant Cultureel zet dit najaar in een serie de schijnwerper op kleine en middelgrote theaters in Noord-Brabant. Ze staan wat in de schaduw van de theaters in de grote steden, maar zijn in hun eigen gemeente of regio het hart van het (sociaal-) culture leven. Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle. Een gesprek met directeur Sanna Weustink. Brabant Cultureel
 • De Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch bestaat 15 jaar en viert dat komend weekend met een uitgebreid non-stop festival van 24 uur dat zaterdagmiddag om 16.00 uur begint en doorgaat tot zondagmiddag 16.00 uur. Op het programma meer dan 40 verschillende onderdelen op het gebied van onder meer theater, film, muziek en tal van kinderactiviteiten. Tijdens het festival presenteert de Verkadefabriek een boek over 15 jaar Verkadefabriek. Bossche Omroep , Omroep Brabant
 • Per 1 november wordt Alex Kühne de nieuwe directeur-bestuurder van Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch. Hij volgt interim directeur Gijsje van Honk op. Theater aan de Parade
 • Podium Azijnfabriek in ’s-Hertogenbosch kan ongelucht ademhalen. Na 4,5 jaar onzekerheid is eindelijk de spreekwoordelijke kogel door de kerk. Onlangs besloot de gemeenteraad officieel een rendabel krediet beschikbaar te stellen voor renovatie en aanpassing van het pand aan Triniteitstraat 19, noodzakelijk om het gebouw geschikt te maken voor de activiteiten van het podium. Daarmee kan Podium Azijnfabriek zich weer richten op de toekomst. Bossche Omroep
 • Theaterman in hart en nieren Mons de Goede nam op 24 september afscheid van Parktheater Eindhoven. Na ruim 18 jaar programmeren gaat de Eindhovenaar met pensioen. Eindhovens Dagblad , inlog vereist

 

Cultuurmarketing

 • Cultuurmarketing publiceert de resultaten van het Cultuurmarketing Onderzoek 2019. Drie onderwerpen uit het onderzoek worden in een artikel nader bezien: het marketingbudget, de invloed van marketingafdelingen op de rest van de organisatie en de reacties op een aantal stellingen uit het onderzoek. Cultuurmarketing
 • Aan de balie van Design Museum in Gent kan je voortaan een sensor vragen die jouw route volgt. Die sensor meet welke objecten je snel voorbijloopt en welke je net langer bestudeert. Op basis van die data krijg je na je bezoek tal van aanbevelingen voor andere Gentse plekken, werken of boeken die je kunnen interesseren. PZC
 • Kinderboeken over voertuigen staan centraal in de 65e Kinderboekenweek, van woensdag 2 oktober t/m zondag 13 oktober 2019. De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Anna Woltz. De makers van het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2019 zijn astronaut André Kuipers en illustrator Natascha Stenvert. Het Kinderboekenweekgeschenk wordt tijdens de Kinderboekenweek door de boekhandel cadeau gedaan bij besteding van ten minste € 10,- aan kinderboeken. Het Prentenboek zal tijdens de Kinderboekenweek voor € 7,15 in de boekhandel te verkrijgen zijn. Literatuurplein

 

Financiering

rijksfondsen

 • Op 13 tot en met 22 maart 2020 vindt de nieuwe editie van South by Southwest plaats in Austin, Texas. Nederlandse makers en ontwerpers die een plaats weten te veroveren in het officiële programma, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De 6 vouchers bedragen € 3.000 en zijn bedoeld als tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten. Daarnaast reserveert het fonds een bedrag van maximaal € 30.000 voor productiekosten te dekken van twee projecten die direct samenhangen met presentaties in het Art Program. Dit bedrag wil het Stimuleringsfonds gelijkmatig verdelen over twee projecten. Voorwaarde voor een voucher is dat de ontvanger is geselecteerd voor deelname in een van deze programmaonderdelen: het ‘interactive’-onderdeel binnen het conferentieprogramma, de Virtual Cinema exhibition of het SXSW Art program. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Voor de eerste drie rondes Vormgeving van 2019 ontving het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie weer veel aanvragen. Alle aanvragen zijn voorgelegd aan leden van de adviescommissie Vormgeving en zijn door hen gezamenlijk besproken en beoordeeld. Per ronde bekijkt het fonds op basis van de inhoud van de aanvragen welke expertise nodig is en worden specifiek commissieleden uitgenodigd om bij de adviesvergadering aanwezig te zijn. Elke aanvraag wordt zo veel mogelijk ‘op maat’ beoordeeld door mensen die vanuit verschillende perspectieven hun advies geven over een aanvraag. Een terugblik op elke projecten die zijn gehonoreerd. Sluitingsdatum laatste aanvraagronde 2019 is 16 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Afgelopen zomer riep het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeentes op zich in te schrijven voor het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land. De groep van acht deelnemende gemeentes is nu bekend. Op 11 oktober organiseert het fonds een kick-offbijeenkomst waarvoor ook ontwerpers zijn uitgenodigd die in de setting van een stadslab willen samenwerken met een van de gemeentes. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Negentien beeldend kunstenaars die minimaal vier jaar professioneel werkzaam zijn, hebben in augustus een Werkbijdrage Bewezen Talent ontvangen. De bijdrage stelt kunstenaars in staat nieuw werk te maken en het experiment aan te gaan en kan gebruikt worden voor alles wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur of projecten. Ook kan het bedrag besteed worden om op een opdracht in te gaan of deel te nemen aan tentoonstellingen en manifestaties in binnen- en buitenland. Bij deze 19 kunstenaars Tijs Rooijakkers uit Eindhoven. Mondriaan Fonds
 • Op een warme septemberavond in Istanbul vindt er bij het Nederlandse consulaat een besloten borrel plaats, als onderdeel van de Pilot: internationaal netwerken Istanbul Biënnale die georganiseerd wordt door het Mondriaan Fonds. De vijftien deelnemers aan de pilot zijn na een open call door het Fonds geselecteerd en ingevlogen om ‘de internationale positie van kunstenaars uit Nederland op belangrijke internationale evenementen te stimuleren’. Eelco van der Lingen, directeur van het Mondriaan Fonds, legt in zijn toespraak uit dat hij op internationale openingen zelden Nederlandse kunstenaars zag en van plan is om daar verandering in te brengen. Want waarom wachten tot een curator je uitnodigt, als je ook jezelf op de kaart kunt zetten? Metropolis M
 • De regeling Productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten is bedoeld voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen en heeft als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Eerstvolgende deadline is 20 november 2019. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten gaat de subsidieverlening aan festivals samen met gemeenten en provincies uitvoeren. In juni van dit jaar sprak het Fonds het voornemen uit om de subsidieverlening aan festivals en podia in en met de regio te gaan organiseren. Met bijna 40 gemeenten en provincies, verdeeld over vijf landsdelen, heeft het Fonds de afgelopen weken gesproken. “Wij hopen dat de programmeringsregelingen een goed startpunt vormen voor het aanhalen van de banden tussen Fonds en gemeentelijke en provinciale overheden,” aldus Henriëtte Post, directeur-bestuurder van het Fonds Podiumkunsten. In 2020 wordt met de regeling gestart. De subsidieaanvragen van festivals zullen in regionale adviescommissies worden beoordeeld. De meerjarige festivalregeling wordt begin november gepubliceerd. Fonds Podiumkunsten

 

overige fondsen

 • Deze week zijn verschillende nieuwe Creative Europe MEDIA-oproepen gepubliceerd, o.m. voor de ondersteuning van video games, markten, festivals, televisieproductie, educatie en distributie. Creative Europe Desk
 • Kunstenaars worden vaak ‘betaald’ voor hun werk met de belofte dat deze opdracht hen ongetwijfeld veel roem en nieuwe opdrachten zal bezorgen. Maar dat brengt geen brood op de plank. Om ervoor te zorgen dat kleinere instellingen kunstenaars fatsoenlijk kunnen honoreren heeft Tableau, het kunstmagazine van Stichting Lenthe, het Tableau Fonds opgericht. Het fonds richt zich primair op presentatie-instellingen in de regio, want ‘extra aandacht voor de parels in de provincie is hard nodig’. Het doel van het fonds is per jaar tenminste € 100.000,- aan fondsenwerving op te halen waardoor tenminste veertig kunstenaars en hun presentatie-instellingen eerlijk worden beloond voor hun werken, hun inspanningen en hun kosten. Als eerste steunt het Tableau Fonds de solotentoonstelling van Gerbrand Burger in Kunstvereniging Diepenheim. De Dikke Blauwe , Tableaumagazine

 

prijzen, sponsoring

 • De drie finalisten van de museumtalentprijs zijn: Anouk Heesbeen, publiekscoördinator bij Museum de Lakenhal in Leiden, Boukje Schaap, projectleider bij Museum Catharijneconvent in Utrecht en Richard Kofi, tentoonstellingsmaker bij het Nationaal Museum voor Wereldculturen in Berg en Dal, Amsterdam en Leiden. Het Mondriaan Fonds financiert de erfgoedtalentprijzen in het kader van talentontwikkeling. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert de talentprijzen namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De winnaar ontvangt voor een persoonlijk ontwikkeltraject 7.000 euro en de twee overige finalisten 3.000 euro. Mondriaan Fonds
 • De educatieve tentoonstelling Wie ben ik, wie was jij? van het Nationaal Archief is door naar de finale van de Museumeducatie Prijs. De andere finalist is het Museum Catharijneconvent in Utrecht met het Sint Maarten Debat. De Museumeducatie Prijs is dé onderscheiding voor bijzondere samenwerkingsprojecten van musea en basisscholen. Het beste educatieproject wint een bedrag van €45.000. De Museumeducatie Prijs 2019 wordt op 8 november 2019 uitgereikt aan de winnaar tijdens de Museumkids Awards. Nationaal Archief
 • De Scheffer 2019 is gewonnen door kunstenaar Susanna Inglada (Spanje, 1983). De Scheffer is een tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs van de Vereniging Dordrechts Museum (VDM) voor jonge beeldend kunstenaars. De prijs bestaat uit de aankoop van een werk en een expositie in het Dordrechts Museum. Museumtijdschrift
 • Gastatelier Leo XIII in Tilburg is een kunstenaarsinitiatief dat zich focust op de ontwikkeling van jonge kunstenaars. Ieder jaar stelt de stichting een werkperiode van vier maanden beschikbaar voor de winnaar van de Leoprijs, die sinds vorig jaar landelijk wordt uitgezet. In juni kondigde Gastatelier Leo XIII de open-call aan voor afstudeerders van alle Nederlandse kunstacademies. De jury koos uit de vele inzending unaniem voor Gilly van Zanten als winnaar van de Leoprijs 2019. De winnaar van de Leoprijs wint een werkperiode en verblijf van 4 maanden bij Gastatelier Leo XIII, werkbudget, intensieve begeleiding van een extern deskundige en een online publicatie van hun werk, met foto’s door een professionele kunst fotograaf. Gastatelier Leo XIII
 • De vakjury van de BookSpot Literatuurprijs heeft zowel de Shortlist van de BookSpot Literatuurprijs Fictie 2019 als van de BookSpot Literatuurprijs Non-fictie 2019 vastgesteld. De prijs voor het beste non-fictie boek wordt dit jaar voor de eerste maal uitgereikt. De BookSpot Literatuurprijs is een voortzetting van de AKO Literatuurprijs en ECI Literatuurprijs, en sinds vorig jaar vernoemd naar BookSpot, de online boekwinkel en boekenclub die de prijs nu voor het vijfde jaar sponsort. Voor beide prijzen staat een bedrag van 50.000 euro. Bookspot Literatuurprijs , NRC
 • Oliver Reps heeft dit jaar het beste jongerenboek De dag die nooit kwam geschreven en won hier de prijs mee voor 2019. Naast het beste jongerenboek werd door de vijfkoppige jury ook voor het best vertaalde boek Wit konijn/Rode wolf een prijs toegekend aan Tom Pollock. Beiden ontvingen een cheque ter waarde van 2.500 euro. CPNB
 • Het eclectische trio MY BABY is de winnaar van de Gouden Notekraker 2019, de prijs die na voordracht en selectie door collega’s wordt uitgereikt aan de artiest/band met de meest bijzondere en invloedrijke live prestaties. Bij Sena aangesloten muzikanten en producenten kenden samen met leden van de 100 jarige muzikantenvakbond Ntb ook een Zilveren Notekraker toe aan nieuwkomer en smaakmaker LUWTEN. De winnaars ontvingen het Gouden en Zilveren Notekrakerspeldje en een bedrag van € 5000,– uit het Sena Performers Muziekproductiefonds. SENA
 • Music Moves Europe Talent Awards heeft de genomineerde voor de nieuwe editie bekend gemaakt. Tot de genomineerden behoort Naaz. De jaarlijkse Europese muziekprijs viert opkomende artiesten die het geluid van vandaag en de toekomst vertegenwoordigen. Een internationale jury selecteert uiteindelijk in totaal acht winnaars. Bovendien strijden alle winnaars om een Public Choice Award, gekozen door muziekfans uit heel Europa. Elke door de jury geselecteerde winnaar ontvangt een prijs ter waarde van €10.000, te besteden aan de bevordering van hun internationale carrière. Daarnaast ontvangt de winnaar van de Public Choice Award 2020 een prijs van €5.000. Buma Cultuur
 • De Gouden strop, de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek, is zijn hoofdsponsor kwijt. BookSpot (voorheen boekenclub ECI) stopt ermee vanwege bezuinigingen. Opvallend: een jaar geleden nam Bookspot, onderdeel van Novamedia de sponsoring op zich en verhoogde het meteen de hoofdprijs van € 10.000,- naar € 20.000,-. inct
 • Het Tilburgse poppodium 013 heeft een samenwerkingscontract met Swinkels Family Brewers getekend. De Brabantse brouwer en Nederlands grootste poppodium gaan een samenwerking aan voor vijf jaar, die ingaat per 1 januari 2020. Entertainment Business

 

Kunstbeoefening

 • Al een halve eeuw blaast Peter van de Ven op zijn saxofoon zijn partijtje mee binnen muziekvereniging Sint Cecilia uit Oerle. Hij viert zijn jubileum met een concert. Eindhovens Dagblad
 • Het Volkelse Karakter wilde meer dan alleen zingen. Dus staat het koor binnenkort samen met het Gemertse koor Koskoier en ballet-school Chantal van de Water op de bühne met de muziektheater-voorstelling ‘Duivels Dilemma’. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • In eerdere jaren verwierf het Etten-Leurse theatergezelschap Max Mini al veertien nominaties. Dit jaar zijn er daar nog twee bijgekomen. Niet gek wanneer je bedenkt dat de AMA’s pas sinds 2014 worden uitgereikt. Tweemaal werd een nominatie ook daadwerkelijk verzilverd. BN – De Stem
 • Oorlog, angst, onderduikers, vriendschap, verzet, Airstrip B82, Keent, geallieerden 1944 en bevrijding. Het zijn de sleutelbegrippen die scriptschrijver Walther van den Broek uit Overlangel hebben geïnspireerd tot het maken van een nieuw theaterstuk dat in april 2021 door Muziektheater Maasmeandering zal worden uitgevoerd. Het theaterstuk draagt de titel: Donker Keent, Bevrijding van vervlogen angsten. Brabants Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • ‘Kunsteducatie moet niet gaan over educatie, maar over inspiratie, verkennen, geraakt worden, ontdekken, creatief zijn en dingen maken. Dat allemaal cultuureducatie noemen is even inspiratieloos als seks voortplanting noemen. Cultuureducatie is dood, leve de cultuurinspiratie.’ Column van innovatie-expert (en cabaretier) Jasper van Kuijk. De Volkskrant , inlog vereist
 • Meer dan drieduizend leerlingen en studenten van verschillende scholen in en rondom ’s-Hertogenbosch maken de komende maanden nader kennis met het werk van Vincent van Gogh. De educatieve dienst van het Noordbrabants Museum heeft een heel uitgebreid programma opgezet rond de tentoonstelling Van Goghs Intimi die onlangs opende. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Het Limburgs Museum in Venlo is een proef gestart met rondleidingen in verzorgingshuizen. Het museum heeft een speciale tafel gemaakt waar foto’s op worden geprojecteerd uit de collectie van het museum. 1Limburg.nl
 • Het Nederlands Film Festival, NPO Start en Schooltv hebben de krachten gebundeld om alle schoolgaande kinderen in Nederland met film in aanraking te brengen, en hen bewust te leren kijken. Op 1 oktober wordt het initiatief Film in de klas op het Nederlands Film Festival, tijdens de NFF Conferentie, gelanceerd. Op schooltv.nl/filmindeklas is de gratis Nederlandse filmcollectie met lespakketten beschikbaar. Nederlands Film Festival
 • Wel leren schrijven en rekenen op school, maar niet met (film)beelden leren omgaan? Dat kan echt niet meer, vindt het Nationaal Filmfestival voor Scholieren (NFFS). Het festival, dat 30 september in bioscoop en theater Agora in Lelystad wordt gehouden, vertoont door scholieren gemaakte films. Filmkrant
 • Hoe krijg je jongeren aan het lezen? Docent Nederlands Matijs Lips en presentator online boekenserie LIT! Cesar Majorana geven tips. Margje Woodrow wordt bij het schrijven van haar spannende jongerenboeken geholpen door haar 16-jarige zoon Micky. Haar recept om jongeren aan het lezen te krijgen? ‘Veel vaart, want de leefwereld van jongeren is ook snel.’ NPO1 , Trouw , inlog vereist
 • Waarom worden sommige mensen levenslange lezers? Een belangrijke factor lijkt te zijn het huishouden waarin men geboren wordt en de leescultuur die ouders daarin creëren. The Atlantic
 • Met ingang van 2020 krijgen kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar een belangrijke stem in het beleid van de bibliotheken in de provincie Groningen op het gebied van de aanpak van laaggeletterdheid in gezinnen. Biblionet Groningen en de door prinses Laurentien opgerichte Missing Chapter Foundation gaan de komende drie jaar samenwerken om een Raad van Kinderen op te richten. Daarmee wordt Biblionet Groningen de eerste bibliotheekorganisatie in Nederland die op deze manier kinderen betrekt bij haar werk. Bibliotheekblad
 • Erfgoed is een breed en alom aanwezig onderdeel van het dagelijkse leven. De Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) vindt het daarom belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren over de historie van de eigen omgeving. Via het programma Curriculum.nu heeft de FGM feedback gegeven op plannen voor het verbeteren van het curriculum in het onderwijs. De FGM heeft in haar reactie meer aandacht gevraagd voor (gebouwd) erfgoed in het onderwijs. Monumentengemeenten
 • Componeren gaat normaliter over spanningsopbouw, iets laten gebeuren, het communiceren van een boodschap.” Deze dingen komen concentratiemuziek niet ten goede. „Bij een muzikaal contrast heeft het brein de neiging daar informatie in te zien. Dat maakt dat je naar de muziek gaat luisteren.” Geslaagde concentratiemuziek trekt zo min mogelijk de aandacht. Aldus componist en docent compositie aan de Hogeschool voor de kunsten Utrecht Bart Delissen. Muziek als oplossing voor concentratie- of slaapproblemen. NRC , inlog vereist
 • Gouden Dans, Theater De Blauwe Kei en Phoenix Cultuur zijn een samenwerking aangegaan voor het project Gouden Dans met ONS Welzijn, Brabantzorg, de Zonnebloem en Stichting Met Je Hart. In vier maanden tijd worden veertig ouderen van 65-plus klaargestoomd voor een dansvoorstelling in Theater De Blauwe Kei in Veghel. Brabants Dagblad
 • Om zich af te zetten tegen het produceren van standaard producten werd in 2006 de Maker Faire in San Francisco georganiseerd. Inmiddels bestaat het festival voor digitale doe-het-zelvers in 220 steden wereldwijd. In 2019 vindt het voor de zesde keer plaats in Eindhoven. Aan de slag met de pottenbak-robot, meedoen aan leuke workshops, schieten met een verfkatapult of leer duurzame energie leren opwekken. Op 28 en 29 september 2019 vindt het festival plaats in het Klokgebouw in Eindhoven. Eindhoven Maker Faire

 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam een mock-up van een ruimte voor de uiterst duurzame en iconisch Dutch Windwheel gepresenteerd. De mock-up toont de stand van de innovaties en fungeert als testopstelling voor verdere ontwikkeling van toegepaste slimme producten. Inmiddels is het streven om de ‘smart building’ ook ‘as a service’ te realiseren. Architectenweb
 • Op de locatie van de Bijlmerbajes, verrijst straks een hippe groene stadswijk. Bijna elk stukje van de voormalige gevangenis wordt hergebruikt. Een complexe opgave, merken de bouwers. Materialenpaspoorten moeten het in de toekomst eenvoudiger maken. Cobouw
 • Cees Meijs, oud-beleidsmedewerker huisvesting, schreef al een boek over het Brabantse provinciehuis en vindt nu dat dit gemeentelijke monument ook een rijksmonument moet worden. Het provinciehuis, ontworpen door Hugh Maaskant, is niet bij iedereen even geliefd. Cees Meijs ziet wel schoonheid en waarde in het gebouw, volgens hem was het provinciehuis bij de oplevering in de jaren 70 een heel vernieuwend pand. Omroep Brabant
 • Wat betekent de energietransitie eigenlijk voor het Nederlandse landschap? De prijsvraag ‘Energielandschap van de Toekomst’, waarvan de winnaars begin dit jaar werden bekendgemaakt, is wederom een belangrijke stap in het ontwerp en onderzoek naar onze toekomstige energielandschappen. Dirk Oudes en Sven Stremke bekeken de inzendingen en het juryrapport en maakten de balans op. De prijsvraag werd georganiseerd door stichting Nederland Boven Water en werd ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Overijssel, gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf. Archined
 • Hoe konden de overheid én de marktpartijen, maar ook de kennispartners deze nijpende kwestie langer dan een decennium laten versloffen?” Oud-hoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw verbaast zich over de crisis waarin de aanleg van grote infrastructuur zich bevindt. Gebiedsontwikkeling.nu

 

beeldende kunst

 • Ars Electronica, een jaarlijks festival van kunst, technologie en samenleving, startte in 1979, mogelijk gemaakt door de Östereichische RundFunk (ORF) en later de stad Linz. Deelname van internationale makers en wetenschappers onder artistieke en wetenschappelijke leiding van Herbert Franke en Peter Weibel deed Ars Electronica de afgelopen jaren uitgroeien tot een van de relevantste culturele evenementen van Europa. De jubileumeditie Ars Electronica 2019 onderzoekt hoe technologie de samenleving verandert en onderstreept de relevantie van het artistieke perspectief. Ine Gevers doet verslag. Metropolis M
 • De eerste editie van het Tilburgse festival Performance Art Weekend is 5 en 6 oktober. Bezoekers volgen een route langs performances op het snijvlak van theater en beeldende kunst. Ze wandelen langs vier locaties in de buurt van het Wilhelminapark: , TextielMuseum, Drögegebouw, museum De Pont en PARK. Brabants Dagblad , De Nieuwe Vorst
 • Na meer dan 20 jaar gedoofd te zijn, is op 18 september het eerste deel van het lichtkunstwerk Zonder titel (de REBUS) weer ontstoken in het Stadskantoor van Utrecht. Het kunstwerk van Korrie Besems, dat 26 jaar de voorgevel van het Willem Arntsz Huis aan de Lange Nieuwstraat in Utrecht sierde, was beeldbepalend voor het Museumkwartier en heeft menig voorbijganger het hoofd doen breken. Utrecht.Nieuws.nl
 • Op 12 oktober 2019 wordt in Dronten het achtste landschapskunstwerk van Flevoland toegankelijk voor publiek: Riff, PD #18245 van kunstenaar Bob Gramsma. Flevoland krijgt met dit kunstwerk een blijvende herinnering aan haar ontstaansgeschiedenis. Museumtijdschrift
 • Eye Filmmuseum wint de AICA-Oorkonde 2019. Volgens de leden van de Nederlandse afdeling van AICA (Association Internationale des Critiques d’Art) heeft deze instelling zich op een bijzondere manier onderscheiden op het gebied van beeldende kunst in de jaren 2016, 2017 en 2018. AICA Nederland

 

film en av

 • Bij de viering van 75 jaar bevrijding kijkt Bart Juttmann, die op dit moment werkt aan het boek ‘Op jacht naar Soldaat van Oranje: de geschiedenis van een Nederlandse oorlogsklassieker’, terug op de Nederlandse oorlogsfilms en hoe die de veranderende visie op de oorlog weerspiegelen. Plot Magazine
 • ”Wat is er toch zo aantrekkelijk aan het kostuumdrama? En waarom is het genre vooral populair onder vrouwen? Als ik een poging mag wagen: ik denk dat vrouwen, beter dan mannen, begrijpen hoe het is om zogenaamd ongepaste emoties, zoals lust, te moeten verbergen. Dat ze weten hoe het is om je ambitie te moeten beperken tot het huwelijk, en het voortbrengen van nageslacht. Wat in het echt frustrerend is, wordt in het kostuumdrama verheerlijkt. Het krijgt een glans van broeierig verlangen, van een spel met kijken en bekeken worden, gestolen momenten van passie.” In de reeks Ladygazing plaatst Basje Boer recente vrouwenrollen in perspectief. Dit keer: de vrouwen van het kostuumdrama. Filmkrant
 • De herfstvakantie staat in het teken van Cinekid, ’s werelds grootste jeugdfilm en -media-festival. Het thema is dit jaar ‘Hallo wereld – Stel je voor!’. Welke trends zijn zichtbaar in de internationale competitie? Filmkrant
 • Gouden Kalveren, de prognose. Wie wint? Wie niet? De Volkskrant voorspelt alvast de uitslag van het aanstaande Kalverengala (4 oktober) op het Nederlands Film Festival. De Volkskrant
 • Van 17 tot en met 20 Oktober 2019 organiseert bioscoop Cinecitta Tilburg haar eerste filmfestival: ‘het 013 Cinecitta International Film Festival’. Het gaat om een zogeheten “boutique filmfestival” met 13 speelfilms, een masterclass en Q&A’s met internationale filmmakers. Zeven van de 13 speelfilms zijn Nederlandse premières en niet eerder in Nederland vertoond. Op 18 oktober 2019 staat een masterclass internationale filmfinanciering en coproducties op de agenda. Tijdens deze speciale masterclass zullen (inter)nationale filmmakers en subsidiënten in gesprek gaan en alle financiële mogelijkheden om een film te maken bespreken. Tilburgers.nl , CIFF.nl

 

letteren

 • Volgend jaar komen de eerste vertaalde boeken uit bij Querido kinderboeken die passen in een queerreeks. Dat nieuws vertelde Edward van de Vendel op 23 september in het interview dat zijn gastschrijversschap aan de universiteit van Groningen inluidde. Van de Vendel was lovend over uitgeverij Querido maar vond dat er wel wat kon gebeuren voor jongeren die op de brede schaal van genderidentiteiten zichzelf niet gerepresenteerd zagen. Op 8 oktober geeft hij een openbare lezing over queerboeken voor jongeren. tzum , RUG
 • De Engelse wiskundige Ada Lovelace (1815-1852) wordt wel gezien als ’s werelds eerste vrouwelijke computerprogrammeur: ze ontwierp met behulp van ponskaarten een algoritme voor de Analytical Engine van uitvinder Charles Babbage. Maar als dochter van de beroemde dichter Lord Byron schreef Lovelace naast formules en algoritmes ook poëzie. Die kruisbestuiving tussen wetenschap en literatuur is waardevol, betoogt wetenschapscommunicator Sam Illingworth in A Sonnet to Science : poëzie zou de blik van de academicus verbreden, en ontvankelijk maken voor nieuwe hypotheses. NRC , inlog vereist
 • Geld van ‘nutteloze’ alfastudies naar ‘nuttige’ bètastudies overhevelen? Gelukkig laten de universiteiten zich niet tegen elkaar uitspelen, stelt Bas Heijne vast. NRC
 • In aanloop naar de Kinderboekenweek is op zondag 29 september het kinderboekenfeest Knetters in 013 in Tilburg. Het evenement is in alle zalen van het poppodium. Daarnaast zijn er nog tal van activiteiten. O.m. de presentatie van het boek ‘Zelf gemaakt!’ dat speciaal voor Knetters werd geschreven door illustrator Rick de Haas en schrijver Anke Werker. Zij logeerden een week in het TextielMuseum en maakten daar dit boek. Brabants Dagblad , Tilt

 

muziek

 • In 1988 kwam Calliope Tsoupaki (1963) vanuit Griekenland naar Nederland om compositie te studeren bij Louis Andriessen. Precies 30 jaar later werd ze aangesteld als ‘Componist des Vaderlands’. In die hoedanigheid componeerde ze al enkele hoogst actuele stukken. Toen op 15 april de Notre Dame de Paris in brand vloog klom Tsoupaki meteen in de pen. Vijf dagen daarna klonk de wereldpremière van Pour Notre Dame, uitgevoerd door Jan Hage op het orgel van de Dom in Utrecht. Dit jaar is ze festivalcomponist bij November Music in ‘s-Hertogenbosch. Hiervoor componeert ze het traditionele Bosch Requiem, dat op Allerzielen in première gaat. Cultureel Persbureau
 • De veertien liedduo’s die op 21 en 22 november om een finaleplaats in het Internationaal Vocalisten Concours zullen strijden, zijn bekend. Twee Nederlandse duo’s zijn tot de eindronden doorgedrongen. Operamagazine
 • Vanaf 1 oktober 2019 verandert Classic FM Nederland in classicnl. Naast de naam zullen ook de programmering en stijl van de zender een vernieuwing ondergaan. Naast de nieuwe programmering gaat het station een aantal samenwerkingen aan met Nederlandse podia, musici, ensembles en orkesten. Spreekbuis , De Volkskrant
 • Zo’n honderd Nederlandse musici gaan tijdens de landelijke klimaatstaking op 27 september in Den Haag de straat op om een muzikaal geluid te geven aan de klimaatcrisis. Verenigd in Musicians for Future worden bekende liedjes als ‘Do it now’ en ‘Who’s gonna stand up’ in orkestrale arrangementen gespeeld. Het initiatief om zich bij de klimaatstakers in Den Haag aan te sluiten komt van Oene van Geel, Merlijn Twaalfhoven en Lucas Dols en is onderdeel van de wereldwijde klimaat actieweek rondom de UN Climate Summit op 23 september in New York, waar wereldleiders samenkomen in een poging het Parijs klimaatakkoord te implementeren. Jazzenzo
 • Muzikanten vreesden voor hun levensonderhoud toen de synthesizer eind jaren zeventig voor iedereen toegankelijk werd. Begrijpelijk, want het apparaat veranderde alles. Dat is te beluisteren met Electrical Language. Independent British Synth Pop 78-84, een compilatie van popmuziek op 4 cd’s. De Volkskrant

 

theater en dans

 • Jeffrey Meulman, directeur van het Nederlands Theater Festival, kijkt in zijn blogbijdrage ‘De theatersector moet bepalend willen zijn’ terug op het festival. Het is ‘tijd om met een nuchtere blik te kijken naar wat er allemaal gezegd is in de afgelopen festivalperiode en welke lessen ik daar uit gehaald heb.’ Meulman begint met de dankspeech van Ramsey Nasr bij het ontvangen van zijn tweede Louis d’Or. De speech legt feilloos de vinger op zowel de grote kracht als de zwakte van de theatersector, namelijk die van een permanente, schijnbaar onvermijdelijke onzekerheid. Jeffrey Meulman
 • ‘Mijn wanhopige pogingen om mij te verbinden met vreemden’ is een essay van Saskia de Haas na het zien van Preview: Lands of Concerts: Body Work Edition by Jija Sohn, Andrea Zavala Folache & Lucy Wilke op Theaterfestival Boulevard 2019. Saskia is een van de deelnemers van de Dance&Dare SummerSchool, een internationaal project voor creatieve schrijvers die nieuwe woorden durven zoeken voor dans en performance, door Domein voor Kunstkritiek & DansBrabant. DansBrabant

 

Brabantse makers

 • De Eindhovense designstudio Atelier NL doorkruist de komende weken met een fietskar de stad, volgeladen met lege jampotjes. Atelier NL is namelijk op zoek naar Eindhovense grond en mooie verhalen. Dit voor een project tijdens de Dutch Design Week 2019. Het atelier is geïnteresseerd waarom specifieke aarde voor iemand van waarde is. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Marieke Peters begon met schilderen op doek en zeefdrukken op papier, maar paste deze technieken al gauw in combinatie toe en ook op andere ondergronden zoals hout, glas en keramiek. Voor al deze technieken en materialen is haar mooie atelier in Willem Twee in ’s-Hertogenbosch eigenlijk alweer te klein. Irma van Bommel ging op bezoek. Brabant Cultureel
 • Op jonge leeftijd kozen de kloosterlingen van de Kruisheren in Sint Agatha voor het celibaat: een leven zonder seks of liefdesrelatie. Voor de camera van documentairemaker Daan Jongbloed (1984) uit Ooij deelden ze gedachten die ze hun leven lang onbesproken hebben gelaten. Op het Nederlands Film Festival gaat zijn documentaire in première: ‘Celibaat’. De documentaire werd geproduceerd door Van Osch Films uit ’s-Hertogenbosch. De Gelderlander , Brabants Dagblad
 • Thea Beckman-prijs is de kroon op werk van auteur Bianca Mastenbroek uit Eindhoven: Ik wil in eerste plaats een mooi verhaal vertellen. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • De bundel ‘Niet het krassen van de kraai’ van A.H.J. Dautzenberg bevat experimentele gedichten, bestaande uit een verzameling letters die klanken moeten verbeelden. In een nawoord geeft de dichter uitleg: hij lijdt al enige jaren aan tinnitus, het waarnemen van een piep, brom, fluit, suis of ander geluid in het hoofd of in de oren zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. hij toont in de gedichten de machteloosheid van het woord als het er om gaat om weer te geven hoe een lijder aan tinnitus zich voelt. Wie zich probeert voor te stellen hoe de gedichten zouden klinken en daarbij toonhoogte en volume stelselmatig afwisselt tijdens het hardop lezen, komt waarschijnlijk dichter bij de ervaring van lijders aan tinnitus dan op welke andere manier dan ook. Literair Nederland
 • Paul van Loon is gestart met zijn muzikale theatervoorstelling ‘Griezelbus on Tour’. Brabants Dagblad
 • Bredanaar Ludo Maas brengt 27 september onder de naam Multi-Panel zijn album ‘Empty Handed’ uit. Het is zijn vierde album en een viering van zijn twintigjarig jubileum als Multi-Panel. 3voor12 mocht al vast luisteren naar dit lofi, do it yourself (op je laptop) electrofolk album die begeleid werd door een mooie brief van de maker. 3voor12.vpro
 • Bij Theaters Tilburg is 27 september de première van Jan-Willem Rozenboom’s muzikale theatercollege over Franz Schubert. Hij speelt dansen, liederen en impromptu’s en vertelt over het werk en leven van de Oostenrijkse componist. Brabants Dagblad
 • In de nog steeds vooral mannelijke dj-wereld is de aanwezigheid van Danielle van Hees, DJ Daani, een opvallende verschijning. 27 september heeft de Valkenswaardse haar eigen conceptavond ‘Knaldrang’ in El Sombrero in Reusel. Inmiddels is ze al 15 jaar actief en stond op gerenommeerde festivals als DefQcon.1, Decibel Outdoor, Pussy Lounge, Zwarte Cross, maar ook de TT van Assen. Eindhovens Dagblad
 • De droomlozen, een coproductie van Ulrike Quade Company en Strijbos & Van Rijswijk, doet denken aan een hallucinerende sciencefictionfilm. Stel dat je nooit meer hoeft te slapen, je leven wakker doorbrengt en alle tijd hebt om productief te zijn. Zou je dan minder haast hebben, rustiger zijn en minder competitief? Zou de wereld dan verbeteren? Of mis je dan iets essentieels? Dat lijkt in het kort het idee achter De droomlozen, een uitdagend theatraal experiment met beeld, licht, geluid, poppen en acteurs. Theaterkrant
 • Na een residentie bij Tanzhaus NRW in Düsseldorf (Residenz im Realen II, 2018) en de lecture performance The Anti-Algorithm (2018) doen Katja Heitmann en Sander van der Schaaf bij kunstencentrum Marres in Maastricht dit najaar een volgende stap in het project Motus Mori. Motus Mori vestigt de aandacht op de teloorgang van alledaagse, menselijke beweging in een door tech-giganten geformatteerd bestaan. In Museum Motus Mori verzamelen tien dansers 36 dagen lang, 5 uur per dag en publique beweging en incorporeren die in hun choreografie. Theaterkrant , Brabants Dagblad

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie