Trends & Ontwikkelingen 28 november 2017

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Overheden moeten bij het maken van muziekbeleid kijken naar de volledige breedte van de muziek. Dit schrijft de Raad voor Cultuur in het eerste van tien sectoradviezen die hij de komende maanden uitbrengt. Het advies in het kort: ontwerp een integraal, inclusief muziekbeleid dat het hele veld in samenhang beziet en dat geen genres of publieksgroepen buitensluit – en trek daarvoor als overheden samen op. Raad voor Cultuur , Raad voor Cultuur , Boekman , De Volkskrant , NRC , inlog vereist , De Volkskrant , Trouw , Elsevier
 • Er is gestemd over de moties, die werden ingediend tijdens het debat over de cultuurbegroting van 13 november jl. De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid een motie, van GL en PvdA, aangenomen waarin wordt opgeroepen om in de culturele en creatieve sector experimenten toe te laten zodat zelfstandigen collectief over tarieven kunnen onderhandelen. Ook de motie van GL en VVD om financieringsmogelijkheden voor zelfstandigen te inventariseren werd aangenomen. De motie van Arno Rutte (VVD) voor het stopzetten van subsidie voor popmuzikanten werd verworpen. Evenals zijn motie voor het verhogen van de eigen inkomstennorm in de periode 2021-2024 naar 30%. Tweede Kamer, Boekman , Museumvereniging , BKNL , BKNL , Zipconomy , Auteursbond , Bibliotheekblad , Bibliotheekblad , Theaterkrant
 • Met de motie van Lodewijk Asscher (PvdA) en Corinne Ellemeet (GL), die 21 november door de Tweede Kamer werd aangenomen, kunnen zelfstandigen in de cultuursector eindelijk gaan onderhandelen over minimumtarieven. “Maar dan zijn we er nog niet, maant Asscher. “Er moet nog een hoop gebeuren voor zzp’ers in de cultuursector op het gebied van arbeidsvoorwaarden.” De tekst van de motie sluit naadloos aan bij het SER advies Passie Gewaardeerd en de pas gepresenteerde Arbeidsmarktagenda. Dat verblijdt de Kunstenbond. Trouw , Kunstenbond
 • Het IPO (Interprovinciaal Overleg) heeft gereageerd op de verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio’ van de Raad voor Cultuur. Het IPO onderschrijft het pleidooi van de raad voor een regionale benadering van het cultuurbeleid. De verkenning is belangrijke input voor de minister bij het formuleren van nieuw cultuurbeleid. Provincies hechten belang aan het gezamenlijke traject met zowel de overheden als de cultuurfondsen en de cultuursector voor een nieuw te ontwikkelen cultuurbeleid. De visiebrief van de minister voor de nieuwe cultuurplanperiode wordt verwacht in februari 2018. Het IPO zal samen met de VNG een brief aan de minister sturen als input voor deze visiebrief. IPO
 • Op het Nationaal Monumentencongres in Leeuwarden heeft de erfgoedsector kennis gemaakt met OCW minister van Engelshoven. FIM-bestuurslid Karel Loeff maakte van de gelegenheid gebruik om de minister ons visiedocument “Erfgoed in transitie” te overhandigen. De minister gaf aan groot belang te hechten aan de eigen kernwaarde van cultuur en er naar uit te kijken om in gezamenlijkheid met de sector de herziening van het monumentenstelsel in het aankomende jaar verder uit te werken. Federatie Instandhouding Monumenten
 • Er zijn in het kabinet opvallend veel ministers die van belang zijn voor de erfgoedsector. Erfgoedstem
 • Overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke partners hebben hun handtekeningen gezet onder het eerste uitvoeringsprogramma dat de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven ruimtelijk-economisch zodanig moet versterken dat de agglomeratie een geduchte concurrent wordt voor Parijs en Londen. Om dit te bereiken gaan verschillende bestuurlijke aanjagers plannen uitwerken op gebieden als bereikbaarheid van toplocaties, verduurzaming van grootschalige bedrijventerreinen, havens en greenports, wonen, digitalisering en aantrekken van toptalent. Rijksoverheid.nl , Architectenweb
 • Provinciale Staten (PS) van Friesland houden in december een hoorzitting over een andere verdeling van geld voor de Friese culturele sector. De provincie wil een herijking van de provinciale basisinfrastructuur. De consequentie is dat bestaande subsidies kunnen verminderen of op termijn vervallen. Friesland , LC
 • De provincie Noord-Holland wil snel om de tafel met de ministers van Infrastructuur en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de door de provincie zo vurig gewenste verbinding tussen snelwegen A8 en A9. De weg zou volgens de plannen van de provincie echter wel dwars door Unesco-werelderfgoed De Stelling van Amsterdam snijden. Het Parool
 • In haar vergadering van 9 november 2017 heeft de VNG-commissie OCS de paragrafen onderwijs, cultuur en sport in het regeerakkoord besproken. De commissie mist in het regeerakkoord een visie op de verbinding met onderwijs en sociaal domein. Voorts wordt een eerdere bezuiniging van € 200 miljoen slechts deels hersteld met € 80 miljoen. VNG
 • Tweederde van de gemeenten met een zogenaamde retaildeal is actief bezig om via transformatie de winkelleegstand aan te pakken. Maar tot daadwerkelijke vermindering van het aantal vierkante meters aan retail kwam het nog nauwelijks. Dat blijkt uit een onderzoek van Retailagenda onder 73 van de 140 gemeenten die een retaildeal hebben gesloten. Binnenlands bestuur
 • Vanuit het programma ‘We the North’ krijgen vier culturele initiatieven in het Noorden krijgen een subsidiebijdrage. Er is geld vrijgemaakt voor regionale cultuurleningen, een programma voor toptalenten op gebied van podiumkunsten, het presentatieplatform De Noordenaars en een project dat vluchtelingen begeleidt bij theater. De provincie Groningen is verantwoordelijk voor het budget van ‘We the North’, waar verder Drenthe en Fryslân en de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen bij betrokken zijn. Gazet van het Noorden
 • In opdracht van de gemeenten Arnhem en Nijmegen heeft bureau LAgroup onderzocht wat de mogelijkheden en kansen zijn voor een intensievere samenwerking op cultureel gebied. Daaruit blijkt dat er volop kansen liggen. Het onderscheidende en tegelijk elkaar aanvullende culturele karakter van beide steden kan door gezamenlijk beleid worden ingezet om de regio cultureel nadrukkelijker op de kaart te zetten. De twee culturele netwerken in beide steden, Cultureel Netwerk Arnhem (CNA) en Cultuur Netwerk Nijmegen (CNN), hebben een intentieverklaring getekend. Nijmegen , De Gelderlander
 • Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Arnhem wil geen megabioscoop in Arnhem-Zuid. Euroscoop wilde daar een megaplex met 10 filmzalen, 1200 stoelen en drie horecabedrijven in het bevolkingsrijke Vinex-gebied. Biosagenda
 • Er komt geen World Art Center op de Edese kazerneterreinen. De gemeenteraad van Ede nam unaniem een amendement van D66 aan om nieuwe kaders op te stellen voor een goede bestemming van de Frisokazerne. De Gelderlander
 • Het onderverdelen van geld aan culturele instellingen gaat heel democratisch in Rotterdam-Noord. Van het initiatief de Burger Bepaalt mag de burger zelf kiezen hoe 50.000 euro wordt onderverdeeld. De culturele instellingen zijn hier heel blij mee. Vorig jaar werd de Burger Bepaalt voor het eerst georganiseerd en na dat succes is er dit jaar een tweede editie. Van 23 november tot en met 7 december kunnen bewoners van Rotterdam-Noord hun stem op 65 initiatieven uitbrengen via een website. Open Rotterdam
 • Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft tijdens de raad van de Europese Unie voor Cultuur het idee voor een burgerbudget Cultuur gedeeld met zijn Europese collega’s. Met dit idee uit het Burgerkabinet Brussel wil Gatz cultuurorganisaties aanzetten om een stukje van hun budget ter beschikking te stellen van burgers. Gatz wil iedereen de kans geven om bijvoorbeeld artistieke projecten op te zetten of het programma van een cultuurhuis mee te bepalen. Sven Gatz
 • Kunstenfestival Watou zal in de toekomst moeten voldoen aan de principes inzake goed bestuur als ze in 2018 en 2019 willen aanspraak maken op Vlaamse subsidies. De Vlaamse regering legt, op voorstel van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, een aantal concrete voorwaarden op. Vanaf 2018 is de provincie niet langer bevoegd voor cultuur en neemt de Vlaamse overheid die financiering over. Het Laatste Nieuws
 • Door de Brexit kan Groot-Brittannië niet langer de culturele hoofdstad van Europa leveren, zo heeft de Europese Unie beslist. 5 Britse steden waren in de running voor de titel in 2023. DutchCulture

 

noord-brabant

 • Mededeling aan Provinciale Staten van Noord-Brabant over de voorbereiding van de fusie bkkc en Kunstbalie. Brabant.nl , bkkc
 • Statenmededeling over de verkoop van het provinciale aandeel in de kantoorvilla Bergoss te Oss en definitieve afronding renovatie- en herbestemmingsproject De Ploeg. De kantoorvilla is een van de iconen van het industriële verleden van Oss. Na de aankoop in 2014 is het pand gerestaureerd en heeft het een nieuwe bestemming gekregen. Brabant.nl , Brabant.nl
 • Samenwerken om meer topvoorzieningen in de regio? Prima! Maar voor Eindhoven de portemonnee? Dat gaat (nog) te ver. Dat blijkt uit reacties uit twee randgemeenten. Eindhovens Dagblad

 

grote brabantse gemeenten

 • D66, SP, GroenLinks en de VVD gaan op 30 november tijdens de Bredase gemeenteraad een motie indienen met over een als proef met de organisatie van een nachtelijk clubevenement wordt georganiseerd. Die feesten mogen dan later eindigen dan om twee uur ’s nachts.. Ze doen dat als reactie op een petitie die in september in Breda werd gelanceerd door Local Motion. Omroep Brabant , BN – De Stem
 • Breda heeft de beste binnenstad van Nederland. Breda won in de categorie ‘grote steden’, Almere heeft de beste binnenstad onder middelgrote steden. Binnenlands bestuur , Breda
 • Drie genomineerden strijden 7 december om de titel Stadsdichter van Eindhoven 2017-2019. Het publiek in het Parktheater bepaalt die avond mede wie Nienke Esther Grooten gaat opvolgen. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • De gemeente moet zich sterk maken voor een vaste plek waar iedereen meer te weten kan komen over Eindhoven : een Stadsmuseum Dat vindt Niels Groot, kandidaat-raadslid voor het CDA Eindhoven. Christian Curré reageert. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Muziekcentrum CKE in Eindhoven is officieel geopend. Eindhovens Dagblad
 • Made by NRE, dat is de titel van het woon-werk-project dat de grote open plek op het NRE-terrein in Eindhoven gaat opvullen. Daar komen vier nieuwe gebouwen met 13 woningen, bedrijven, ambachtelijke en creatieve werkplekken, een expositieruimte, een klein hotel en parkeervoorzieningen. Eindhovens Dagblad
 • Topcultuur in Brainport. Een opinie van Christian Curré. e52.nl
 • De Atelier Beheer Stichting maakt zich al tien jaar sterk voor de kunstenaar die een eigen plek in de stad ’s-Hertogenbosch en omgeving zoekt. De viering van het jubileum vond plaats in een gloednieuw geopend ateliercomplex DM2 op het ruime Poeldonk-terrein. Brabants Dagblad
 • Heel blij en allemaal leuk en aardig om 50.000 euro extra te krijgen voor muziekonderwijs op scholen, maar net zo belangrijk is muziekles buiten school. Muziekschool ’s-Hertogenbosch 3.0 wil een platform zodat een kind weet waar het buiten school saxofoonles of pianoles kan krijgen. Dat is bepleit bij Bossche gemeenteraad. Brabants Dagblad
 • Het Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch heeft in overleg met het bisdom aangifte gedaan tegen de krakers van de pastorie bij de Sint-Cathrienkerk. Het theater huurt de Sint-Cathrienkerk sinds begin dit jaar, omdat er mogelijk een tijdelijk theater in het pand komt tijdens de sloop en nieuwbouw van het huidige theater. Dat nieuwbouwplan is echter van de baan omdat het veel te duur werd, waarmee het gebruik van de kerk weer onzeker is. Het theater huurt de kerk nog wel. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeente

 • Ruim de helft van de Heeschenaren wil dat De Pas zijn theaterfunctie houdt. Dit blijkt uit het recent gehouden inwonersonderzoek met vragen over de toekomst van het cultureel centrum, de naastgelegen bibliotheek en cursuscentrum De Eijnderic. Het vroegere dorpshuis, tegenwoordig cultureel centrum, kampt al jaren met verliezen en een te lage bezettingsgraad. Onder regie van de gemeente Bernheze wordt nu gekeken naar samenwerking met bieb en De Eijnderic. Brabants Dagblad
 • Museum De Wieger in Deurne heeft streng moeten bezuinigen in de afgelopen jaren. Van alle werknemers bleef er eentje over voor het beheer van het gebouw en één voor de administratie, samen goed voor een voltijdsbaan. Het aantal vrijwilligers groeide van twintig naar zeventig. Onder hen ook Lex van de Haterd, de conservator. Hij biedt zijn diensten voor niets aan. Maar wellicht dat er verbetering komt. Bij de behandeling van de begroting werd er door meerdere partijen in de gemeenteraad op aangedrongen om vaart te zetten achter een goed plan voor De Wieger. Eindhovens Dagblad
 • Woningen, commerciële horeca met terras plus restaurant en een nieuwe kloostertuin moeten de redding zijn van het Ontmoetingscentrum in Raamsdonk. Dat plan presenteert de gemeente Geertruidenberg op 29 november. BN – De Stem
 • Het vertrek van Bibliotheek De Kempen uit Heeze-Leende -in juli van dit jaar- gaat de gemeente meer geld kosten dan waar zij op gerekend had; de bibliotheek wil 40.000 euro extra aan subsidie. De bestuursrechter in ’s-Hertogenbosch heeft de bibliotheek in een rechtszaak die zij had aangespannen tegen de gemeente in het gelijk gesteld. De gemeente Heeze-Leende moet nu op korte termijn met een nieuw besluit komen. Eindhovens Dagblad
 • Wethouder Frank den Brok van Oss sluit niet uit dat de gemeente Oss opnieuw naar de rechter stapt om achterstallige huur te innen van horecabedrijf Solo & Duo, die de horeca verzorgt in cultuurpodium de Groene Engel. Brabants Dagblad
 • De verkoop van Mariadal aan het Roosendaalse bouwbedrijf BVR kan wat de gemeente Roosendaal betreft doorgaan. De gemeenteraad is bereid 450.000 euro bij te leggen. Dat bedrag is nodig om het gat te vullen tussen wat de provincie Noord-Brabant wil ontvangen en wat BVR wil betalen voor het oude kloostercomplex. De raad is wel bezorgd over het feit dat een aantal culturele verenigingen niet in de plannen van BVR voorkomen. BN – De Stem
 • Het Essentgebouw aan het Kadeplein in Roosendaal wordt verbouwd tot een appartementencomplex. Voorwaarde van de gemeente is dat de karakteristieke buitenkant intact blijft. Op het kloostercomplex aan de Waterstaat worden waarschijnlijk huizen gebouwd. Het Essentgebouw is nu in gebruik als het Theaterhuis Roosendaal. Wethouder Theunis wil met de organisaties, die moeten vertrekken, nadenken over een alternatieve locatie, samen met de huurders van Mariadal die ook hun huisvesting kwijtraken. BN – De Stem
 • De gemeente Waalwijk wil vaart maken met een nieuw schoenenmuseum. De gemeente acht een bestuur daarbij noodzakelijk, en stelt voor dat de gemeentesecretaris een tijdelijk bestuur vormt. Als de zaken weer op orde zijn en het concept rond het nieuwe museum op poten staat, wil de gemeente aan een onafhankelijk bestuur, zo betoogde haar advocaat in de Bredase rechtbank. Curator Hans Alberts vindt dat er nu een onafhankelijk bestuur moet komen. Uitspraak wordt begin 2018 verwacht. Brabants Dagblad
 • Het Jeugdcultuurfonds in Waalwijk bestaat nog maar een half jaar, toch weten gezinnen met een krappe beurs het fonds al goed te vinden. 47 ouders van kinderen vroegen er tot nu toe een bijdrage aan zodat hun kind kan deelnemen aan cultuurlessen. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Een overzicht van de interventure presentaties, waar de vierde lichting van LinC op 6 en 7 november het programma mee afsloot. Hoewel dit de laatste groep deelnemers aan het leerprogramma was dat op deze manier werd ondersteund door het ministerie van OCW, staat LinC niet stil. Naast de recente start van LinC Utrecht is er ook vraag naar andere regionale edities van een dergelijk programma voor de cultuursector. En er komt mogelijk een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse editie van LinC. LinC , LinC
 • De Braenworks Academy start in januari 2018 in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Het is een initiatief van Kevin de Randamie, aka hiphopartiest Blaxtar, waarvoor 50.000 euro werd opgehaald. Wat gaat de opleiding kunstenaars en creatieve ondernemers bijbrengen? ”Ten eerste stellen we de waarom-vraag: wil je echt je baan maken van wat je doet? Ten tweede leren ze om onafhankelijk te denken.” Trouw
 • De gemiddelde omzet van architectenbureaus is in 2016 met 5% gestegen. Architecten profiteren van het herstel van de markt en zien – naast hun omzet – hun bedrijfsresultaat licht stijgen. Het aantal bureaus dat weer zwarte cijfers schrijft is daardoor verder toegenomen. De verschillen tussen bureaus en deelmarkten blijven evenwel nog groot. Dat blijkt uit de BNA Benchmark Jaarcijfers 2016. BNA
 • Kan een architect de sloop van zijn gebouw tegenhouden? Blog van Nathalie Rodriguez. IE-Forum
 • Dit najaar was het weer een prijzenfestival voor designers. De gezamenlijke winnaars van deze prijzen geven een goede indicatie van de kwaliteit van het Nederlands ontwerp in de volle breedte – van mode tot interactive design of productontwerp. Maar zijn er inmiddels niet veel te veel prijzen? Op 28 november wordt erover gesproken in het kader van Design Matters in Pakhuis de Zwijger. Pakhuis de Zwijger
 • In de nasleep van alle onthullingen omtrent seksueel geweld hebben verschillende grote namen uit de modeindustrie zich achter de nieuwe White Ribbon-campagne van de Kering Foundation geschaard: #ICouldHaveBeen. Met de jaarlijkse campagne hoopt de stichting van de Kering Group een vuist te kunnen maken tegen misbruik en geweld van vrouwen. Fashion United
 • Musea doen het goed als het gaat om duurzaamheid. In tegenstelling tot veel gemeenten, universiteiten en ziekenhuizen heeft de helft van alle musea in Nederland al groene stroom. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Greenpeace. Greenpeace
 • Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch heeft de 200.000e bezoeker van dit jaar binnengehaald. Het museum was voor dit jaar uitgegaan van 160.000 bezoekers. Het TextielMuseum in Tilburg verwelkomde de 70.000e bezoeker. Het oude record stond op 67.623 bezoekers op jaarbasis. Dit aantal werd behaald in 1987. Omroep Brabant , Tilburg.com
 • Een gesprek met Adriana Gonzalez Hulshof, directeur van Amsterdam Art. Het hoofddoel van de Amsterdam Art Weekend is het nationaal en internationaal onder de aandacht brengen van het hedendaagse kunstaanbod in Amsterdam. AAW wil Amsterdam presenteren als de culturele, creatieve stad die zij is. Het idee is om mensen in beweging te brengen, om te laten zien wat voor geweldige culturele infrastructuur er is. Tubelight
 • De Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers (NBF) is begonnen met het werven van een eigen vertrouwenspersoon voor haar vereniging, zodat (seksuele) misstanden binnen de film- en tv-sector gemeld kunnen worden. NBF
 • Bedrijven als Google en Facebook willen de macht in de mediawereld naar zich toe trekken, zegt John de Mol. Ze domineren de online advertentiemarkt en daar moet verandering in komen. Daarom gaat De Mol een nieuwe richting op met zijn mediabedrijf Talpa. De Mol is kritisch over het mediabeleid van de regering. Volgens hem wordt er weinig aandacht besteed aan het beschermen en versterken van de mediasector. Met het gevolg dat internationale bedrijven domineren op de markt. NOS
 • IDFA, ’s werelds grootste documentaire filmfestival, is wéér groter geworden. Het festival gaat op zoek naar een nieuwe artistiek directeur. De Volkskrant
 • Streamingdienst Netflix lanceert in 2019 zijn eerste Belgisch-Nederlandse coproductie. De tiendelige serie Undercover zal wereldwijd te zien zijn op Netflix. In Frankrijk, Oostenrijk, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wordt de misdaadserie ook via lokale omroepen uitgezonden. Entertainment Business
 • Hoe verdien je als auteur aan je eigen boek? Kunst en cultuur.infonu
 • Op 22 november hebben alle partijen, betrokken bij de CAO voor het Uitgeverijbedrijf, ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao 2017-2019. NUV
 • Op 10 december 2017 presenteren bijna honderd uitgevers uit Nederland en België hun nieuwe en oude titels op het gebied van literatuur, literaire non-fictie, kunst en poëzie in Amsterdam. De bijdrage van deze specialistische uitgevers aan het Nederlandstalige boekenaanbod is weliswaar relatief klein maar kwalitatief zeer hoogwaardig; elke belangrijke Nederlandse auteur heeft in de loop van zijn of haar loopbaan bij deze uitgeverijen gepubliceerd. Beurs van Bijzondere Uitgevers
 • Volgens nieuw onderzoek hebben kleine, onafhankelijke uitgevers in Groot-Brittannië een hausse in de verkoop teweeggebracht. The Guardian
 • Het Wintertuinfestival, dat van 22 tot en met 26 november plaatsvindt in Nijmegen, heeft dit jaar als titel: De vrije lezer. De boeksuggesties van de Bol.coms en de Amazons van deze wereld zijn gebaseerd op gedrag. Een gevaarlijk systeem omdat je als lezer steeds meer een mainstream advies krijgt. Bijzondere, kleinere titels komen niet boven drijven. Gerlien van Dalen van de Stichting Lezen mist ‘diepgang en diversiteit’: “Als boeken worden aangeraden door machines ontbreekt de interpretatie van een mens. Boekverkopers, bibliothecarissen en docenten als boekenadviseurs blijven nodig”. Trouw
 • De Pé Hawinkels Prijs is een nieuwe prijs – op initiatief van productiehuis De Nieuwe Oost – voor makers en instanties die met creatieve initiatieven de grenzen van de literatuur oprekken. Uitgeverij Jurgen Maas s tijdens het Wintertuinfestival in Nijmegen uitgeroepen tot winnaar van de Pé Hawinkels Prijs. De in 2013 opgerichte Uitgeverij Jurgen Maas focust zich op Nederlandse en vertaalde literatuur, en op literaire en journalistieke non-fictie. Wintertuinfestival
 • Het bestuur van de CPNB heeft besloten Henk Pröpper aan te stellen als interim directeur na het aangekondigde vertrek van directeur Eppo van Nispen. Pröpper zal voor een periode van ongeveer een half jaar aan de slag gaan bij de CPNB. CPNB
 • De consument geeft graag een boek cadeau, dat blijkt uit onderzoek van KVB Boekwerk. Het boek blijft in de Nederlandse samenleving een geliefd cadeau voor vrienden en familie. De aanleiding is om het enthousiasme te delen. 93% van de boekenkopers is zo tevreden over hun laatst gekochte boek dat het voor hen een onderwerp van gesprek is; ruim de helft van de kopers zou het boek bij familie en vrienden aanbevelen en 22% zou hetzelfde boek cadeau geven. KVB Boekwerk
 • De Klassieke Muziek Coalitie is een breed netwerk dat het muziekleven moet versterken en het maatschappelijk draagvlak voor ‘klassiek’ vergroten. Het omvat 16 koepelorganisaties, die gaan samenwerken om de zichtbaarheid van klassieke muziek te verbeteren, zowel voor publiek als politiek. De Volkskrant
 • Dance-festival, Wish Outdoor in Beek en Donk, gooit het roer in 2018 drastisch om. “Wij willen onze bezoekers blijven verrassen met nieuwe elementen. Daarom voeren wij volgend jaar een groot aantal veranderingen door, waaronder het toelaten van meer en andere muziekstromingen”, zegt Wish-voorman Tim Klomp Bueters. Eindhovens Dagblad
 • Op 23 november zijn 121 acts toegevoegd aan de line-up van Eurosonic. Dit betekent dat het festivalprogramma voor #ESNS18 bijna compleet is. Eurosonic Noorderslag
 • Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra hoeft van de rechter geen berichten te rectificeren waarin de voormalig directeur van de organisatie Erik van de Ree in verband wordt gebracht met fraude en gerommel met de boekhouding Dat concludeerde de voorzieningenrechter in Amsterdam. De uitlatingen die Buma/Stemra in het Financieel Dagblad en op RTLZ heeft gedaan over de wijze van boekhouden, vinden voldoende steun in de feiten. Bovendien is het gerechtvaardigd dat zij deze naar buiten heeft gebracht. Buma/Stemra , De Volkskrant
 • Ook in de wereld van de popmuziek komt seksueel getint wangedrag voor. Redacteuren Atze de Vrieze en Cécile van Wijnsberge geven hun persoonlijke kijk op de schrijnende verhalen van de afgelopen weken. Is het losbandige imago van de muziekindustrie een voedingsbodem voor machtsmisbruik? 3voor12.vpro.nl
 • Veel musici lopen gehoorschade op door het bespelen van hun instrument. Geluidsonderzoeker Remy Wenmaekers van de Technische Universiteit Eindhoven heeft onderzocht op welke manier muzikanten belast worden door geluid. De enige oplossing die volgens Wenmaekers écht helpt, zijn oordoppen. e52.nl
 • Festivals zijn van oudsher sterkhouders binnen de podiumkunsten. Maar net als de biënnaleformule binnen de beeldende kunsten, lijkt het festivalformat thans door overgebruik te zijn uitgehold. Niet alleen is het aantal festivals in strikte zin toegenomen, de festivalformule duikt ook almaar vaker op in de reguliere programmatie van bijvoorbeeld kunstencentra. In het kielzog van deze ontwikkeling won binnen de podiumkunsten ook de praktijk van het cureren en de figuur van de curator, naast die van de jaarprogrammeur, aan belang. Hoe moeten we deze festivalisering juist begrijpen? De Witte Raaf
 • Topsporters op Papendal werden op 20 november verrast door een spontane voorstelling van drie dansers van Introdans. Deze korte krachtige performance in het hart van de topsport was de officiële start van een samenwerking tussen Introdans en TeamNL, de naam voor het olympische team onder de vlag van sportkoepel NOC*NSF. Introdans
 • In de nasleep van de onthullingen rondom filmproducent Harvey Weinstein, kwamen er afgelopen weken ook uit de Nederlandse theatersector berichten naar buiten omtrent seksueel misbruik en intimidatie. Theaterkrant met een (voorlopig) overzicht van de beschuldigingen en reacties uit de #MeToo-discussie. Theaterkrant

Cultuurmarketing

 • Met guerrilla marketing probeer je zoveel mogelijk publiciteit te bereiken met beperkte middelen. Hierdoor zijn de kosten voor deze vorm van reclame relatief laag ten opzichte van langdurige campagnes. De beste acties gaan viral en dat zorgt voor maximale aandacht. Lees in deze blog van Frank Paats (Versdenkers) over vijf in te zetten strategieën. Cultuurmarketing
 • Wat beweegt het publiek? Interesse in en bezoek aan theaters en concertgebouwen. Een long read door Pieter de Rooij. Cultuurmarketing
 • Rotterdam Festivals organiseerde op 17 november een grootschalige kennisbijeenkomst rondom het thema publieksonderzoek. Maar liefst 100 marketeers, programmeurs en directeuren van (Rotterdamse) cultuurinstellingen kwamen luisteren naar sprekers als Anne Torreggiani en Leo Sharrock van the Audience Agency, publieksonderzoeker en -adviseur Anna Elffers en best practices van collega instellingen. Een verslag. Rotterdam festivals

Financiering

 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Deze deelregeling heeft vijf aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld. Eerstvolgende deadline is 10 januari. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Nederlands Zilvermuseum heeft samen met Museum Boijmans Van Beuningen, Gemeentemuseum Den Haag en het Drents Museum een belangrijke particuliere zilververzameling aangekocht, de Collectie Krekel. De aankoop werd mede mogelijk gemaakt met bijdragen van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Fonds 31 en haar BankGiro Loterij Aankoopfonds en de BankGiro Loterij. Het Mondriaan Fonds heeft met een Bijdrage Incidentele Aankopen bijgedragen aan de objecten die door het Nederlands Zilvermuseum zijn aangekocht. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds kreeg de afgelopen tijd wel eens te horen dat veel geld in de Randstad blijft hangen. Om de landelijke spreiding van de bestedingen te waarborgen en het netwerk te verfijnen zijn nu zogenaamde regiomakelaars aangesteld. Voor de zuidelijke provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg kreeg de Bredase Rebecca Nelemans deze nieuwe functie. Een gesprek. Brabant Cultureel
 • Zes nieuwe films in 13e serie van One Night Stand gaan in productie. Deze films beleven hun première tijdens het Nederlands Film Festival 2018 en worden eind 2018 op NPO 3 uitgezonden onder de vlag van Nieuwe Film. One Night Stand is in het kader van talentontwikkeling een belangrijk, jaarlijks filmproject voor talentvolle film- en tv-makers in Nederland. In totaal werden 49 voorstellen ingediend waarvan twaalf projecten werden ontwikkeld tot scenario. De selectie bestaat uit 6 hedendaagse filmplannen rond het thema “Wraak”. Filmfonds
 • Op 20 november is het Non-fictie Transmedia project Migration Trail gelanceerd. Hierin worden de (geënsceneerde) verrichtingen van een groep vluchtelingen op hun reis van Noord Afrika en Turkije naar- en door Europa gevolgd. De transmediale ervaring krijgt vorm in een tien-dagen durende animatie en real-time datavisualisatie op landkaarten. Migration Trail is gemaakt door Alison Killing, Josie Gardiner en Mike Robbins. De Non-Fictie Transmediaregeling, is een samenwerking van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds. Filmfonds
 • Waarom richt het Filmfonds zich eigenlijk op producenten? En hoe is het Filmfonds tot deze keuze gekomen? Wat is het gevolg van dit beleid? Het eerste deel van een reeks artikelen over de uitvoering van filmbeleid door Filmzaken. Filmzaken
 • In 2017 is door het Letterenfonds in samenwerking met het Fonds Podiumkunsten de subsidieregeling Werkbijdrage theatertekst voor het eerst uitgevoerd. De werkbijdragen worden toegekend als investering in de totstandkoming van nieuw werk voor theater. Van de 30 aanvragen die in behandeling zijn genomen, konden 14 aanvragen worden gehonoreerd en zijn 16 aanvragen werden afgewezen. Het totale budget van 200.000 euro is besteed. De verleende bedragen per project variëren in deze ronde van 7.500 tot 16.500 euro. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds heeft aan het literaire tijdschrift Extaze na een bezwaarprocedure alsnog een meerjarige subsidie toegekend van 19.000 euro per jaar. In juni bleek dat diverse tijdschriften een forse subsidie kregen, waarbij vooral De Gids en De Internet Gids bevoordeeld werden met een dubbele subsidie. tzum
 • Alfred Schaffer krijgt de Charlotte Köhler Prijs voor zijn bundel Mens Dier Ding. De winnaar van het Charlotte Köhler Stipendium, een jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor een beginnende Nederlandstalige auteur of vertaler, is Enne Koens. De Charlotte Köhler Prijs is een driejaarlijkse onderscheiding voor een auteur die een hoogstaand proza-, poëzie- of toneelwerk heeft geschreven. Deze keer waren dat voor de categorieën poëzie en jeugdliteratuur. Aan de Charlotte Köhler Prijs is een geldbedrag verbonden van € 15.000,-. De winnaar van het stipendium ontvangt € 5000,-. Auteursbond
 • Schrijver en historicus Geert Mak heeft op 27 november de oeuvreprijs van het Prins Bernard Cultuurfonds ontvangen. Aan de prijs is een bedrag van 150.000 euro verbonden. Daarvan is de helft het startkapitaal voor een cultuurfonds op naam. Mak wil met het Geert Mak Fonds historici en schrijvers van onder meer biografieën ondersteunen in hun onderzoek voor nieuw werk. Cultuurfonds , De Volkskrant
 • Het nieuwe Harry Wich Stipendium voor theatervormgeving wordt, in nagedachtenis van de scenograaf, uitgereikt aan een talentvolle student met gevoel voor theater. Met de €15.000 kan de winnaar een jaar in het buitenland studeren. Het eerste Stipendium wordt op 6 december uitgereikt aan Paulina Prokop (1989, Keilce, Polen). Ze rondde in 2017 de opleiding Scenografie af aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Cultuurfonds
 • Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, kortweg vfonds, is de komende drie jaar de nieuwe hoofdsponsor van het International Film Festival Rotterdam. Het vfonds zet zich in voor een rechtvaardige en vreedzame democratie waaraan ieder mens kan bijdragen en steunt daarom IFFR als hoeder van het vrije woord en aanjager van maatschappelijke discussie. IFFR
 • De Nederlandse stripauteur Wilbert van der Steen heeft met zijn beeldroman Zon de Willy Vandersteenprijs gewonnen. Hij mocht de onderscheiding in ontvangst nemen in het Suske en Wiske Kindermuseum in het Belgische Kalmthout. Aan de prijs voor de beste Nederlandstalige strip van het jaar is een geldbedrag verbonden van 5.000 euro. NU.nl
 • De Tilburgse kunstenares Katrein Breukers is de winnaar van de AG-Kunstprijs 2017. Die prijs, 2500 euro, werd haar uitgereikt in het Academisch Genootschap. Eindhovens Dagblad
 • De Tilburgse formatie Bruun heeft geld nodig om de eerste CD te kunnen maken. De groep is daarom een crowdfunding gestart en hoopt op hulp. Tilburgers.nl , Voordekunst

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • ARC17 Awards laten zien dat architectuur in de lift zit. De gemiddelde omzet van architectenbureaus stijgt en er wordt weer geïnvesteerd. Architecten krijgen ruimte voor het maken van keuzes in hun portfolio. De discussie over architectonische kwaliteit laait op. Blog van Harm Tilman. De Architect
 • Onze straten en pleinen lijken op het eerste gezicht neutrale ruimtes waar iedereen gelijkwaardig en even welkom is. Als je vervolgens iets beter kijkt, wordt al gauw duidelijk dat de publieke ruimte van een stad helemaal niet neutraal is: overal worden keuzes gemaakt, meer ruimte gelaten voor de auto of de fiets, meer of minder rekening gehouden met mindervaliden of, meer of minder aandacht besteed aan bepaalde voorzieningen, zoals openbare toiletten. Archined
 • Circulair denken is nog lang geen vanzelfsprekendheid voor alle stakeholders bij gebiedsontwikkeling. Projecten verlopen in een razend tempo en voor onderzoek is dan vaak geen tijd. DELVA Landscape Architects bouwde de afgelopen jaren gestaag aan het vermeerderen van kennis over ontwerpen aan de circulaire stad met als doel slim en snel kunnen werken. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Ontwerpen voor een coöperatieve economie. Door Philippe Krabbendam. Deel 6: Buurt en wijk: directe invloed op de ‘onzichtbare hand’. De Architect
 • Van 1 december tot en met 21 februari 2018 kunnen projecten worden ingezonden voor een NRP Gulden Feniks 2018, de prijs voor Nederlandse beste renovaties, transformaties en gebiedstransformaties. NRP Gulden Feniks
 • Het is uiterst belangrijk dat gemeenten helder maken, wat maatschappelijke initiatieven van hen kunnen verwachten, zeker in het licht van de Omgevingswet. Dat was de conclusie uit het gesprek ‘Initiatieven, burgerbetrokkenheid en Omgevingsvisie: een ideale mix?’ dat op 15 november in Tilburg plaatsvond. Architectuur Lokaal
 • Uit 29 inzendingen die werden ingediend voor de Open Oproep Energielab Nagele heeft de jury, onder voorzitterschap van vm. Rijksadviseur Landschap Dirk Sijmons, vier visies geselecteerd. Deelname aan de prijsvraag stond open voor (teams van) architecten, energiespecialisten, industrieel ontwerpers, installateurs, duurzame ondernemers, uitvinders, kunstenaars en alle anderen die inspirerende en uitvoerbare oplossingen op het gebied van duurzame energie kunnen bieden. Architectuur Lokaal
 • In 2015 heeft NRP de NRP Masterprijs geïntroduceerd. Hiermee krijgt aanstormend talent de kans nieuwe ideeën op het gebied van transformatie en renovatie rechtstreeks naar de markt te brengen. De NRP Masterprijs 2017 gaat naar Frédérique Sanders. De oud-student van de TU Delft overtuigde de jury met haar scriptie ‘SunMotion’. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De leegstand van kantoren is de laatste tijd gedaald, maar blijft structureel hoog. Ook op de langere termijn valt niet te verwachten dat de vraag naar kantoorruimte het huidige aanbod zal overstijgen. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport. Wél zijn er grote verschillen tussen en binnen regio’s zichtbaar. De leegstand brengt helemaal niet zoveel negatieve effecten mee als altijd werd gedacht, meent het onderzoek. PBL , Binnenlands bestuur
 • Ontwerpers hebben het vermogen om mondiale problemen op te lossen, maar dat betekent dat er meer systemen en minder spullen worden gecreëerd, zegt de Nederlandse ontwerper en milieubeschermer Babette Porcelijn. Ontwerpers zijn, volgens haar, als geen ander vak beter toegerust om oplossingen te bieden voor vraagstukken als vervuiling, klimaatverandering en uitputting van hulpbronnen. Dezeen
 • Van 1 t/m 3 december vindt in Amsterdam alweer de negende editie van Meesterlijk – Design en Ambacht plaats. De industriële panden van de Westergasfabriek staan design en ambacht centraal. Denk aan glasobjecten, zijden sjaals, houten vazen, smakelijke serviezen, keramische sieraden en lederen tassen. Mixed Grill

 

film en av

 • De camera komt de huiskamer niet uit en toch worden belangrijke wereldgebeurtenissen in deze films uitgediept. Op het IDFA valt op dat veel filmers zich richten op een familie. En het levert prijzen op. De prijswinnaars op IDFA. Trouw , IDFA
 • Piripkura heeft tijdens het IDFA de Amsterdam Human Rights Award gewonnen. “Met dit aangrijpende en bijzondere verhaal raken de filmmakers aan een brede reeks van kwesties die hoog op de wereldagenda voor mensenrechten zouden moeten staan”, schreef de jury. Piripkura toont de tragiek van de inheemse volken van de Amazone en het stelselmatige geweld tegen hen. MoviesthatMatter
 • Het DocLab-thema van IDFA dit jaar is Uncharted Rituals, een verwijzing naar de vraag of wij, in een tijdperk van steeds menselijker computers, zelf ook niet steeds meer op robots beginnen te lijken. Denk aan onze verslaving aan telefoons, onze filterbubbels en de afhankelijkheid van techbedrijven. Het werd een dag vol zeer uiteenlopende presentaties van kunstenaars die met digitale middelen de wereld te lijf gaan. Filmkrant , Filmkrant
 • In de auteurscinema zijn er vele voorbeelden van regisseurs die tijdens het filmen van intieme scènes actrices over hun eigen grenzen drijven. Het is een ander verhaal als het gaat om het niet respecteren van persoonlijke, fysieke en mentale grenzen op de filmset. Het is van essentieel belang dat deze grenzen, met name die van vrouwen, gerespecteerd en bewaakt worden. Exposed
 • De grote publieksfilms van Hollywood zijn doordrongen van de male gaze: het afbeelden, verbeelden, vergroten en glorifiëren van erotiserende en soms ronduit seksistische beelden van ongelijke gender- en seksuele verhoudingen. De suggestie van vrijmoedige seksualiteit, losbandigheid en het bohemienbestaan van de sterren maakt hun producten ook aantrekkelijk. De oplossing uit de crisis van #metoo kan gevonden worden in een industrie die meer diversiteit en differentiatie toelaat. Het aan de kaak stellen van de verstoorde machtsverhoudingen kan tot een vorm van ‘verantwoord ondernemen’ leiden. Aldus Dana Linssen in het NRC. NRC , inlog vereist
 • Is er nog serieuze filmkritiek in de Nederlandse dagbladen? HP – De Tijd
 • Ter ere van het 70-jarig bestaan van de collectie lanceert EYE Filmmuseum een nieuw Artist and Scholar-in-Residence programma in het EYE Collectiecentrum. Vanaf 2017 nodigt EYE ieder jaar een onderzoeker en een kunstenaar uit om onderzoek te doen naar de collectie van EYE en archiefmateriaal op een creatieve manier te hergebruiken. De eerste Artist-in-Residence is Alexandra Navratil en de eerste Scholar-in-Residence is Christian Gosvig Olesen. EYE

 

letteren

 • Jeroen Dera, o.m. docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, promoveerde met het proefschrift Sprekend kritiek: literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie. Toen was er nog sprake van informatieve programma’s die cultuurbemiddeling en literaire positionering voorstonden. Op 24 november organiseerde de Jan Campert Stichting i.s.m. het Literatuurmuseum een symposium over literatuur op tv. Een verslag. Literair Nederland
 • Willem Otterspeer reageert op Marita Mathijsen, die in een artikel een aantal punten formuleerde waaraan een wetenschappelijke biografie zou moeten voldoen. Volgens Otterspeer kan de letterkunde een voorbeeld nemen aan historici. Onder historici zijn namelijk meerdere soorten biografieën denkbaar en houden ze zich niet zo star aan een afvinklijstje: ‘Waar men op let is de kwaliteit van de uitvoering: de originaliteit, de transparantie, de betrouwbaarheid. Die bepalen de graad van wetenschappelijkheid.’ En aan die drie criteria voldoet de biografie van Onno Blom over Jan Wolkers, Het litteken van de dood, volgens Otterspeer ten volle. tzum
 • Woordlustig is een podium en platform voor spoken word in ‘s-Hertogenbosch. Op 2 december vindt het eerste officiële event plaats in de bibliotheek in ‘s-Hertogenbosch. Vier keer per jaar zullen gelijkgestemden elkaar hier voortaan weten te vinden. Woordlustig is een samenwerking tussen Dukebox, het Bossche productiehuis voor urban & hiphop, en de Bibliotheek ’s-Hertogenbosch. Bossche Omroep , Dukebox

 

muziek

 • Muziek bij de Buren is een initiatief van Stichting Muziek bij de Buren. De eerste editie was in 2013 in Arnhem. Inmiddels nemen er veertien steden aan deel, waaronder Oss, Uden en Bergen op Zoom. In totaal doen er op 10 december meer dan 600 huiskamers mee en zijn er 1800 optredens te bekijken. Brabants Dagblad , BN – De Stem

 

theater en dans

 • Janneke de Bijl heeft zowel de jury- als de publieksprijs van Cameretten gewonnen. De persoonlijksheidsprijs ging Andries Tunru. Theatekrant

 

kunst in de openbare ruimte

 • Kunst aan de Maas heeft deze zomer haar laatste editie beleefd. Dat heeft te maken met het feit dat de manifestatie geen sponsors krijgt gevonden voor de toekomst. Helaas moet de Stichting Kunst aan de Maas concluderen dat er te weinig draagvlak is voor een dergelijk project in de regio Noordoost Noord-Brabant. Brabants Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Illustrator Kerstin Zabransky uit Eindhoven heeft haar vierde kinderboek af. ,,Met weinig tekst, dan kunnen kinderen zelf een verhaal bedenken.” Eindhovens Dagblad
 • Al meer dan 15 jaar maakt Elvira Wersche imposante zandschilderingen, op talloze plekken in de wereld van Helmond tot New York. Met zand, afkomstig uit alle windstreken van diezelfde wereld. Betoverende patronen maakt ze ermee. En nu houdt ze open huis om te vertellen over haar werk. Eindhovens Dagblad
 • Een expositie van beelden van Margot Homan in Museum Jan Cunen in Oss was aanleiding voor een atelierbezoek bij deze Tilburgse kunstenaar. Tegen de stroom in koos zij in de jaren tachtig voor figuratieve beeldhouwkunst. “In mijn werk streef ik naar evenwicht en schoonheid. Kunst kan troost brengen. Dat is volgens mij ook een van de functies van kunst.” Brabant Cultureel
 • De telefilm Billy, het regiedebuut van Theo Maassen, is volgend jaar ook in de bioscoop te zien. Maar voor het zover is, gaat Maassen op tournee met Billy. Hij laat zijn film tijdens de kerstvakantie in een aantal bioscopen zien. NU.nl
 • Een gesprek met Lieke Kézér die met haar debuutroman De afwezigen in juli de ANV Debutantenprijs 2017 en in oktober de Bronzen Uil 2017 voor de beste Nederlandstalige debuutroman won. Bol.com
 • Jong en oud valt voor de historische avonturen van Rob Ruggenberg. In zijn zevende boek Piratenzoon schrijft hij rauw en meeslepend over mensenhandel en geloofstwist. NRC , inlog vereist
 • De vergaderzaal van de Tweede Kamer krijgt een nieuw geluid : componist des vaderlands Mayke Nas schreef namelijk muziek voor de gerenoveerde stemmingsbel. Omroep Brabant
 • De Russische, in Tilburg wonende componist Alfred Momotenko-Levitsky kreeg van de Zaterdagmatinee de opdracht een ‘companion piece’ voor de Vespers te schrijven. De componist koos hiervoor een groot gedicht van Boris Pasternak, In de Stille Week. Hierin gaan de rouw en de vertroosting van de viering van Christus’ dood en herrijzenis gepaard met de suggestie van wreedheden en verbittering. De Volkskrant
 • Theatergroep Het Groote Hoofd uit Veghel heeft subsidie gekregen van het landelijke fonds Podiumkunsten. De theatergroep ontvangt 28.000 euro voor het maken en uitvoeren van de productie ‘En waar de ster stille bleef staan’. Brabants Dagblad

Kunstonderwijs

 • Verslagen van de RijksakademieOPEN 2017. Metropolis M , Mister Motley , Tubelight
 • Tijdens MBO City is het keuzedeel ‘Museum Makers’ gelanceerd. Een initiatief van ROC Amsterdam en het Rijksmuseum. Het keuzedeel is ontwikkeld voor de creatieve mbo-opleidingen en heeft als doel studenten voor te bereiden op een carrière binnen de museale sector. In ‘Museum Makers’ staat vakmanschap centraal en gaan studenten aan de slag met een creatief ontwerp voor bijvoorbeeld tentoonstellingen of evenementen. Museum Actueel

Cultuureducatie en - participatie

 • Het zien, horen, voelen van kunst en daar voor jezelf betekenis aan kunnen geven: dat is wat we elke kind toewensen. Maar hoe doe je dat? Welke vragen stel je als leerkracht? En, hoe kun je dat in beeld brengen? Met de eerste editie van De Cultuurreporters onderzoeken we, samen met kinderen van Basisschool de Borne in Tilburg, hoe je dat kunt doen. Wat is de waarde van kunst voor kinderen? Hoe kunnen kinderen, ten opzichte van zichzelf en van een ander, reflecteren op deze ontmoeting? De Cultuurloper
 • Hoe vergroten we de effectiviteit van ons muziekonderwijs? Hoe maken én houden we zoveel mogelijk mensen enthousiast voor het musiceren? Hoe halen we als docent zoveel mogelijk voldoening uit ons vak? Saxofoondocent Floor Wittink ging op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Zij noemt haar aanpak: co-creatief lesgeven. LKCA
 • Media hebben een grote invloed in ons dagelijks leven. Daarom is het belangrijk dat kinderen hier kritisch en bewust mee leren omgaan. Onderwijs over Mediawijsheid besteedt echter onvoldoende aandacht aan de techniek achter internet en bescherming van dataverkeer. Waag Society, Bits of Freedom en Netwerk Democratie hebben gezamenlijk een nieuw programma ontwikkeld, De Baas Op Internet, waarmee ze deze thema’s onder de aandacht willen brengen bij kinderen van 10-14 jaar oud. Waag Society
 • Op 14 december vindt in Eindhoven de tweede bijeenkomst voor zelfstandige kunstvakdocenten en ondersteuning van het ondernemerschap. Neem deel aan de intervisiesessie en twee masterclasses: waardebepaling en acquisitie. Kunstbalie
 • Niet gewoon in de klas, maar in het tijdelijke atelier op de hoek van het Havenpark in Helmond, vinden tot en met januari allerlei creatieve lessen plaats onder de naam DUH!, ofwel Design Uit Helmond. Een idee van stichting OBS Helmond, Kunstkwartier en De Cacaofabriek. Eindhovens Dagblad

Kunstbeoefening

 • Een goed bezochte voorstelling, jonge deelnemers, een goede relatie met financiers en een actief bestuur zijn ingrediënten die een amateurkunstvereniging of initiatief tot een succes maken. Kunstbalie heeft 10 randvoorwaarden geformuleerd die inzicht geven in de veerkracht van amateurkunstinitiatieven. Begin 2017 is Kunstbalie een pilot gestart om deze indicatoren te meten in het amateurkunstveld in Noord-Brabant. Het bleek echter lastig om organisaties te bereiken en daarom is het onderzoek niet provinciebreed uitgezet. Toch kunnen er enkele conclusie worden getrokken. Op 20 januari vindt er een Toekomstcheck amateurkunstorganisaties plaats. Kunstbalie , Kunstbalie
 • Al zo’n twintig jaar begeleidt Marc van Kessel beginnende muzikanten van Toekomst Orkest Frisselstein (TOF). Vooral kinderen vanaf een jaar of 7, maar ook volwassenen die net een instrument bespelen. Het orkest presenteert haar eigen cd in de Podiumzaal van CHV Noordkade in Veghel. Brabants Dagblad
 • Van 16 december t/m 6 januari speelt Crescendo uit Someren twaalf keer ‘Het Dagboek van Anne Frank’. De toneelvereniging blijft uit respect zo dicht mogelijk bij het origineel. Eindhovens Dagblad
 • Na maanden van voorbereidingen moet toneelvereniging Zoldertejater uit Oosterhout hun voorstelling The Breakfast Club op het laatste moment annuleren. De auteur verbiedt de jeugdproductie en dreigt met juridische stappen. BN – De Stem

Erfgoed

 • Meer dan vijfentwintig vooraanstaande schrijvers, (kunst)historici en hoogleraren op het gebied van de Tweede Wereldoorlog hebben een brandbrief naar de minister van OCW gestuurd met het dringende verzoek de zogenaamde ‘muur van Mussert’ met spoed als rijksmonument aan te wijzen. De ‘’muur’’ wordt niet direct bedreigd met sloop, zegt een woordvoerder van OCW in reactie op een brandbrief. Het ministerie zet in op behoud. Heemschut , NOS
 • Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de Nederlanders geen kerk meer bezoekt. Dat geldt helemaal voor jongeren. Tegelijkertijd zullen zij straks het rentmeesterschap voor deze gebouwen op zich moeten nemen. Dus de vraag is: hoe interesseren we hen voor deze gebouwen, de interieurs en de culturele, maatschappelijke en historische waarden waar dit religieus erfgoed voor staat? De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft daarom een toolkit voor jongeren ontwikkeld. Cultureel Erfgoed
 • Op 24 november werd in de St. Josephkerk in Utrecht het project Open Kerken en Kloosters met een symposium afgesloten. Dit project startte ruim een jaar geleden met als doel deelnemers de mogelijkheid te geven hun beeldbepalende gebouw op een onderscheidende manier open te stellen voor een breder publiek. Cultureel Erfgoed
 • Het Sleeuwijks kerkje aan de voet van de dijk heeft al heel lang zijn oorspronkelijke functie als kerkgebouw van de Hervormde gemeente verloren als gevolg van de bouw van een nieuwe kerk. Weliswaar wordt het ook nog wel voor kerkdiensten gebruikt, maar het zijn toch vooral culturele activiteiten die er plaatsvinden. Brabants Dagblad
 • Tijdens de Erfgoedontmoeting van 5 oktober jl. onderzocht Erfgoed Brabant en betrokkenen de sociale kant van erfgoed: hoe kun je erfgoed inzetten voor een mooiere samenleving en hoe bereik je dat meer mensen kunnen meedoen aan en genieten van erfgoed? En hoe kun je daarbij samenwerken met nieuwe partners binnen én buiten het erfgoedveld? Het magazine van de ontmoeting staat online. Erfgoed Brabant
 • Rond de Rietveldwoningen in Reeuwijk is een controverse ontstaan. Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft vorige maand bekend gemaakt dat de huizen worden gesloopt en er 75 nieuwbouwwoningen voor terugkomen. Dit is tegen het zere been van het Cuypersgenootschap. De monumentenorganisatie pleit voor renovatie en doet een oproep bij de woningbouwvereniging en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De Architect
 • De Ploeg in Bergeijk is de winnaar geworden van de Mr. Pieter van Vollenhovenprijs. Die prijs, een initiatief van het Nationaal Restauratie Fonds, is voor het beste herontwikkelingsproject van erfgoed. Eindhovens Dagblad
 • Vijf vragen aan molenmaker Max Beijk, die werd uitverkoren tot Jong Monumententalent 2017. Erfgoedstem
 • De tafelpiano die koning Willem II schonk aan zijn dochter Sophie verlaat na 184 jaar Tilburg. De piano staat nu nog in de woning van Louise van Hasselt, dicht bij de binnenstad, maar zij heeft besloten de piano te schenken aan Muziekmuseum Geelvinck in Zutphen. Brabants Dagblad

Bibliotheken

 • De visie Mediawijsheid 2016-2018 van de Koninklijke Bibliotheek (KB) gaat uit van drie rollen voor de bibliotheek: die van warenhuis, wegwijzer en werkplaats. De pijler werkplaats is nieuw voor het bibliotheekveld. Daarom heeft de KB een pilot uit laten voeren om te achterhalen wat er komt kijken bij een goed werkend medialab, FabLab of makerspace in de Bibliotheek. De opbrengsten van deze pilot hebben geleid tot ‘Labs & educatie: een inspiratiegids voor bibliotheken.’ KB
 • Op 20 november is tijdens het congres ‘Delen maakt je rijker:100% Bibliotheken!’ bekendgemaakt dat VOB, KB en SPN het programma gezamenlijk zullen voortzetten. Route 2020 is een programma geïnitieerd door de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), gericht op het samenbrengen van vernieuwende projecten en het delen van de kennis hierover tussen bibliotheken. Route 2020 heeft ook als doelstelling om de herkenbaarheid van de bibliotheken te vergroten en de bibliotheken sterker te positioneren door middel van positioneringscampagnes. Bibliotheekblad , VOB
 • Op 20 november is een vergelijkende case study van drie boetevrije bibliotheken gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Mark Deckers van Rijnbrink in samenwerking met Paul Adels van de Bibliotheek Rotterdam en Guido de Gans van Bibliotheek Rivierenland. De drie boetevrije bibliotheken die in het rapport met elkaar vergeleken worden zijn: Rivierenland, Eindhoven en Groningen. Bibliotheekblad
 • De Nationale Mediatheek Trofee wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Lezen en Passionate Bulkboek om scholen aan te moedigen een aantrekkelijke leesomgeving te creëren voor hun leerlingen en om de mediathecaris, de spil van de mediatheek, in het zonnetje te zetten. De Nationale Mediatheek Trofee 2017 gaat naar de mediatheek van RSG Magister Alvinus in Sneek. Bibliotheekblad
 • Belgische uitgevers moesten hun publicaties al deponeren bij de Koninklijke Bibliotheek van België, maar in tegenstelling tot heel wat andere Europese landen betrof dat enkel publicaties ‘op een materiële drager’ worden gedeponeerd. Om een digitaal zwart gat te vermijden integreert staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir nu ook online publicaties in de wet. De wet op het wettelijk depot wordt daartoe aangepast. Informatieprofessional

#leerling&meester is ook..

Deelnemen aan het leerprogramma Leiderschap in Cultuur. Een leerprogramma voor (potentiële) leiders in de culturele sector. Dat deden in totaal 140 deelnemers, waarvan 15 deelnemers uit Brabant. Bovenaan Trends & ontwikkelingen zie je een uitgelichte foto van Festival Cement. We vroegen Andrea van Wingerden, Zakelijk directeur van Festival Cement en nog drie Brabantse deelnemers naar hun ervaringen met het leerprogramma en wat het de interne organisatie heeft opgeleverd. Dit artikel delen we deze week op Mestmag.nl. Bron: leiderschapincultuur.nl. Foto gemaakt door: William van der Voort.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie