Trends & Ontwikkelingen 29 maart 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

Nederland

 • Minister Dekker beantwoordt Kamervragen over collectief beheer bij Video on Demand. Aanleiding was onder meer een motie over een proportionele en billijke vergoeding voor video on demand. Rijksoverheid.nl
 • Het kabinet is achter de schermen op zoek naar een nieuwe architect voor de renovatie van de Tweede Kamer. De Rotterdamse architect Ellen van Loon, OMA, wordt binnenkort op een zijspoor gezet. Eerder dit jaar werd de architect van de renovatie van de Eerste Kamer al aan de kant gezet. Dat nu óók die van de Tweede Kamer haar leidende rol kwijtraakt, is een pijnlijke nederlaag voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken. Het RVB haalde de twee toparchitecten in 2017 met veel bombarie binnen. Algemeen Dagblad , De Architect
 • Er gaat veel goed in de erfgoedsector in ons land, er is behoorlijk wat geld beschikbaar en het grootste deel van de monumenten staat er – onder meer dankzij de inzet van de eigenaren en wettelijke bescherming – goed bij. Tegelijkertijd constateert de Raad voor Cultuur in zijn sectoradvies ‘Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit’ dat achteroverleunen geen optie is. Raad voor Cultuur  , Raad voor Cultuur
 • De bunker van nazi-rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart in Wassenaar mag niet door het Rijk worden verkocht zonder dat er een actieplan van het kabinet is over hoe om te gaan met zogenoemd ‘schuldig’ erfgoed. Dat schrijven veertig prominente historici, oud-ministers van OCW en museumdirecteuren in een brief aan het kabinet. NRC , inlog vereist
 • Het Planbureau voor de Leefomgeving  werkt momenteel aan een rapport over het Nederlandse landschap en landschapsbeleid. Dit rapport zal naar verwachting rond de zomer van 2019 verschijnen. Vooruitlopend daarop geeft het PBL, met het oog op de formatie van nieuwe colleges in de provincies en waterschappen en de totstandkoming van de provinciale omgevingsvisies, in deze notitie enkele suggesties voor een ‘landschapsinclusief’ provinciaal omgevingsbeleid, waarmee de verschillende ruimtelijke opgaven in hun onderlinge samenhang kunnen worden ingevuld. De transities waar Nederland voor staat – de energietransitie, de klimaatadaptatie, de heroriëntatie van de landbouw, de voortgaande verstedelijking en natuurontwikkeling – en de daaruit voortvloeiende ruimteclaims zullen grote effecten hebben op het bestaande landschap.  De provincies hebben hierbij een centrale rol. Planbureau voor de Leefomgeving
 • De stemmen zijn geteld, de winnaars bekend. Nu gaan de partijen onderhandelen. Informateurs, toekomstige gedeputeerden en statenleden kunnen inspiratie en input voor de coalitieakkoorden halen uit de Cultuuragenda van het provinciale cultuurbeleid. Professionals uit de cultuursector stelden deze agenda op tijdens de conferentie Cultuur werkt in de provincie! in februari. Marlies Tal, hoofd cultuurparticipatie en beleid bij het LKCA, zet een en ander nog eens op een rij. LKCA
 • Op 14 maart organiseerde Kunstgebouw met vijf provinciale partners het Zuid-Hollands Cultuurdebat. Kort na het debat heeft Kunstgebouw alle fracties van de deelnemende politieke partijen in Zuid-Holland het verslag gestuurd, inclusief de opdracht aan onszelf en de adviezen aan de coalitie. Kunstgebouw
 • Het tekort van de lokale overheid bedroeg in 2018 0,7 miljard euro. Dat is iets hoger dan in 2017. Met name gemeenten en provincies gaven meer uit dan ze binnenkregen, zo blijkt uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, over de overheidsfinanciën. Waar de centrale overheid en sociale zekerheidsfondsen een overschot optekenden, liet de lokale overheid rode cijfers zien. Binnenlands bestuur
 • De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 21 maart een akkoord gesloten over de energietransitie. Het akkoord beschrijft de strategie om te zorgen dat Rotterdam in 2050 een klimaatneutrale stad is. Architectenweb
 • Er moet vijf miljoen euro extra per jaar worden uitgetrokken door het Groninger gemeentebestuur om de eigen cultuurambities waar te maken. Dat stelt de Kunstraad Groningen in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. RTV Noord
 • Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) lanceert www.cultuurkrediet.be. Die nieuwe website legt uit wat een Cultuurkrediet is, voor wie zo’n krediet bestemd is en hoe het krediet kan aangevraagd worden. Zo’n cultuurkrediet is een krediet of lening tot 100.000 euro voor professionelen uit de culturele sector. Het moet dan wel gaan om een project of een investering waarvoor iemand geen lening kan krijgen bij bank. Metro.be
 • Internetplatforms als YouTube en Facebook worden aansprakelijk voor auteursrechtelijk beschermde filmpjes, foto’s of muziek die gebruikers online zetten. Het Europees Parlement heeft op 26 maart groen licht gegeven (348 tegen 274) voor deze aanpassing van het auteursrecht aan het digitale tijdperk. De omstreden wetswijziging waarover in februari een politiek akkoord werd gesloten moet internetdiensten ertoe aanzetten de makers van creatief werk te belonen. Tegenstanders vrezen dat de platforms hiervoor geautomatiseerde ‘uploadfilters’ gaan optuigen die ook onbeschermd materiaal tegenhouden. Een verwinning voor de Europese cultuur of zwarte dag voor de vrijheid op internet? Europa Nu   , NRC  , inlog vereist , Mediafederatie , BNO , NVPIWaagVillamedia , PLOT magazine , Entertainment Business   , Auteursbond

 

Noord-Brabant

 • Ook in Noord-Brabant is steeds meer verzet tegen grote zonneparken in het landschap. Kunstloc Brabant probeert daar wat aan te doen met kunstenaars die de grote ‘parken’ fraaier maken. Kunstloc praat hierover met Meierijstad. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • Statenmededeling Situatieschetsen erfgoed zoals toegezegd tijdens de themabijeenkomst erfgoedbeleid dd. 22 februari 2019. Brabant.nl
 • Verzoek aan Provinciale Staten van Manifestpartners `Brabants Mozaïek in ontwikkeling` om aandacht voor het Manifest over grote ontwikkelingen op het platteland omtrent klimaatverandering, energietransitie, wateropgave en landbouwtransitie. Brabant.nlBrabants landschap
 • De voucherregeling VABIMPULS, van de provincie Noord-Brabant, voor staleigenaren die zich bezinnen op een andere toekomst, wordt verlengd tot eind 2019. Tot nu toe maakten 275 eigenaren van (lege) stallen en veehouders in Brabant gebruik van de regeling. Brabant.nl

 

Grote Brabantse gemeenten

 • De wijze waarop de gemeente Breda het Havenkwartier wil invullen is bekroond met de BLAStprijs. De jury noemt het plan ‘visionair’ en prijst hoe de gemeente zich inzet voor de kwaliteit van de publieke ruimte. BN – De Stem
 • De boodschap van de ongeveer 250 actievoerders op het Eindhovense Stadhuisplein  op 22 maart jl.  was glashelder: ‘gemeente, los dit op’. Het Muziekgebouw is zo belangrijk voor de stad, de Eindhovenaren, de regio,  Noord-Brabant, voor de beroeps- en de amateurmuzikanten dat het stadsbestuur het Muziekgebouw niet mag laten stikken. Het gat op de begroting van het Muziekgebouw – jaarlijks een half miljoen – mag niet gedicht worden door bezuinigingen, maar door de subsidie te verhogen. Het Muziekgebouw is een petitie gestart voor het behoud van het Muziekgebouw en haar programma.  Eindhovens Dagblad   , Muziekgebouw.petities.nl
 • In een open brief springen de promotors van het Bestuur van de Stichting Promotors Van Abbemuseum, Edzo Doeve, Hein van Laarhoven en Bart Schellekens, in de bres voor het Muziekgebouw. Eindhovens Dagblad
 • Het nieuwe seizoen van het Muziekgebouw Eindhoven zit weer vol klinkende namen. “Mocht er geen goed plan komen, dan zijn dit soort namen in de toekomst verleden tijd. En dat voor zo’n mooie concertzaal met zo’n goede akoestiek. In Nederland is men goed in het ontwerpen en bouwen van theaters en concertzalen. Maar de exploitatie van al die gebouwen, dat is dan weer iets heel anders.” Peter van der Lint over de  situatie van het Muziekgebouw Eindhoven. Trouw , inlog vereist
 • Slagwerker Dominique Vleeshouwers vroeg collega’s om het in financiële problemen verkerende Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven te steunen. Binnen 24 uur had hij reacties van over de hele wereld. Een bont filmpje is het resultaat.  Eindhovens Dagblad
 • Nieuwbouw bij het Evoluon is niet uitgesloten, als het aan de gemeente Eindhoven ligt. Maar die moet dan wel hoogstnoodzakelijk zijn, respect tonen voor én aansluiten bij de nieuwe functie van het rijksmonument. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Philipsman Jan Zwartendijk krijgt ook in Eindhoven een kunstwerk dat herinnert aan zijn heldendaad in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de komende editie van lichtfestival Glow in november wordt het Eindhovense monument van kunstenares Titia Ex onthuld. Bij het voormalige kantoor van Philips Lighting aan de Mathildelaan. Het werk was vorig jaar een van de twee kunstwerken die werden voorgedragen voor een plek in Kaunas, Litouwen. Zwartendijk was eind jaren dertig directeur van het Philips-verkoopkantoor in Litouwen. In Litouwen koos men voor een ontwerp van Giny Vos. Eindhovens Dagblad
 • Hoe verdeel je het geld voor evenementen in de stad? Zelfs met een verdrievoudigd budget (450.000 euro) blijft het lastig in Helmond. De gemeenteraad sprak op 26 maart over de vraag hoe de regels zouden moeten worden bijgesteld. Er werd o.m. gesproken over belangenverstrengeling, de criteria en of er niet beter gekozen kan worden voor meerjarige subsidies. Eindhovens Dagblad
 • ‘Geen visie, geen lef en geen dynamiek’, zo luidde de kop boven een artikel medio januari in het Brabants Dagblad. Een opiniestuk met als kern dat de vaart uit het aangeharkte ’s-Hertogenbosch is en het de stad aan doortastendheid ontbreekt. De stad heeft nieuwe idealen en ambities nodig, wat zijn die dan en hoe moeten die gerealiseerd worden? Daar werd op 27 maart in de Verkadefabriek een debat over gehouden. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad , inlog vereist ,  Brabants Dagblad , Bastion Oranje
 • Alle lichten lijken op groen te gaan voor de zo gewenste grote zaal voor Berkel-Enschot. De zaal moet eind van het jaar opgeleverd worden. De zaal biedt plaats aan circa 200 tot 300 bezoekers en krijgt een oppervlak van zo’n 500 vierkante meter. De bouw kost ongeveer 750.000 euro.  De gemeente  Tilburg hoeft geen extra subsidie te verstrekken maar enkel garant te staan. Brabants Dagblad

 

Overige Brabantse gemeenten

 • Het Cultuurcluster in Oudenbosch wordt stukken duurder, maar er is geen weg terug. Terwijl de kapel van Saint Louis langzaam in de steigers komt te staan, worstelt de gemeenteraad  van Halderberge komende maand met het verzoek om nog eens 930.000 euro extra op tafel te leggen. BN-De Stem
 • De geluidsnorm voor muziekfestivals op het evenemententerrein van de Beekse Bergen wordt met 5 dB naar beneden bijgesteld. Wel mogen de evenementen op vrijdag en zaterdag langer doorgaan. Dat heeft het college in Hilvarenbeek besloten in een aanvulling op het bestaande evenementenbeleid. Brabants Dagblad
 • Openluchttheater Vrouwenhof luidt de noodklok: er is een serieuze kans dat er dit jaar helemaal geen voorstellingen in Vrouwenhof plaatsvinden. De stichting verkeert in zwaar weer door het veranderde subsidiebeleid van de gemeente Roosendaal. De stichting lijkt dit jaar niet in aanmerking te komen voor subsidie. BN – De Stem
 • Het nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk is een bijzondere klus voor Civic Architects. Het moet een levendige ontmoetingsplek worden in een bijzondere historische omgeving. Vooral het binnenplein is een blikvanger. Het toekomstige schoenenmuseum moet een bijzonder geheel gaan vormen met de historische architectuur van Alexander Kropholler aan het Raadhuisplein. Het schetsontwerp is gepresenteerd   Brabants Dagblad  , inlog vereist

Cultureel Ondernemerschap

 • Wat verandert er na de Brexit voor culturele organisaties, collectieven, individuele kunstenaars en culturele professionals in de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk?  De Brexit-bootcamp op 14 maart 2019, georganiseerd door DutchCulture,  was een praktisch ingestoken avond die alle vragen trachtte te beantwoorden. Waar onterechte vrees werd ontkracht en terechte zorgen werden beantwoord met realistische ideeën om voorbereid te zijn op wat komen gaat. Een kort verslag van de bijeenkomst, FAQ, een lijst met interessante sites en publicaties. DutchCulture
 • Jaarlijks publiceert het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal statistische gegevens over aanbestedingen van architectuuropdrachten. Welke opdrachtgevers schreven welke opdrachten en prijsvragen uit? Welke architectenbureaus verkregen de meeste opdrachten en wie waren de adviseurs? Het merendeel van de aanbestedingen betreft onderwijsgebouwen. Het aantal winnende prijsvraagontwerpen dat wordt uitgevoerd neemt toe. Uit de rappotage over 2018 blijkt o.m. dat er een toename is van de  uitvoering van winnende prijsvraagontwerpen.  Architectuur Lokaal
 • Onlangs  brak in Engeland een rel uit over het feit dat de architect van het prestigieuze Serpentine Pavilion in Londen werkt met onbetaalde stagiairs. Aan deze praktijk zal gezien de eisen die de internationale markt aan architecten stelt, echter niet snel een einde komen. Vierde blog van Harm Tilman over architectenhonoraria. De Architect
 • Nu de Milan Design Week over een kleine maand losbarst, laat BNO drie ontwerpers aan het woord over de designbeurzen. Veel ontwerpers vragen zich af  welke beurs het meest geschikt is voor hun werk en wat de beste manier is om zichzelf te presenteren. Adviezen van Michael Barnaart, VANTOT en Beatrice Waanders. BNO
 • Ook het Guggenheim Museum stopt met het aanvaarden van giften van de fanilie Sackler. Eerder hadden The Nationale Portrait Gallery en Tate dit al gedaan.  Er is de afgelopen tijd  veel kritiek  op de banden van de Sackler Trust met Purdue Pharma, de maker van de controversiële pijnstiller OxyContin. De Sackler Trust heeft besloten tijdelijk met alle filantropische giften te stoppen. Bestaande  verplichtingen worden nog wel nagekomen.   Hyperallergic  , ArtNet News
 • Wat is de status van films in Video on Demand (VOD) catalogi wat betreft bioscoop-uitbreng? En zijn in de bioscoop uitgebrachte films in Europa ook daadwerkelijk te zien op VOD platforms? Onderzoek door de European Audiovisual Observatory (EAO) toont aan dat 62% van de recente in de EU28-landen in de bioscoop uitgebrachte films hun weg wist te vinden naar de VOD-catalogus in minimaal 1 EU28 land. Tussen cinema en VOD-uitbreng bestaat een zekere overlap. Echter, in een derde van de gevallen werden films uit EU28 landen rechtstreeks op VOD uitgebracht.  European Audiovisual Observatory
 • Elk jaar publiceert de Motion Picture Association of America (MPAA) een Theatrical and Home Entertainment Market Environment (THEME) rapport waarin wereldwijde cijfers van de filmindustrie en thuiskijkmarkt uiteengezet worden. De totale opbrengsten van de wereldwijde bioscoopindustrie komen in 2018 uit op $41.1 miljard, wat ongeveer gelijk is aan 2017 ($40.5 miljard). Op de ranglijst van internationale landen (exclusief de Verenigde Staten en Canada) vinden we Nederland terug op plek 14 met een door de MPAA geschatte omzet van $400 miljoen. Te midden van het gejuich om hogere inkomsten, was een ding duidelijk : bijna alle groei ligt buiten de bioscopen. Indiewire  , MPAA , Holland Film Nieuws
 • De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft Kinepolis strengere voorwaarden opgelegd om in België te kunnen uitbreiden. Het is niet de eerste keer dat het bioscoopconcern in aanraking komt met de BMA. Holland Film Nieuws
 • Maar weinig Nederlandse schrijvers kunnen rondkomen van de verkoop van hun boeken. Veruit de meesten hebben een bijbaan nodig. De letteren dreigen een hobby te worden. Trouw , inlog vereist
 • KVB Boekwerk heeft in een studie drie rapporten samengebracht, een over de impact van het lezen van boeken op de mens en de maatschappij, een over de maatschappelijke invloed van boekhandels, en tot slot een rapport over de bijdrage van het boekenvak aan de Nederlandse economie. De samenvattingen van de rapporten zijn op haar site te lezen, de onderzoeksverslagen kunnen er worden gedownload. Enkele conclusies : Lezers hebben een positiever zelfbeeld en zijn competentere werknemers. Lezers hebben minder vooroordelen en kijken meer om naar de ander. Boekhandels vergroten de leefbaarheid in hun buurt. Andere winkels profiteren van de iconische en culturele status van de boekhandel. De toegevoegde waarde van het boekenvak aan de Nederlandse economie is zo’n kwart miljard, met een omzet van een half miljard.  KVB Boekwerk , CPNB   , De Volkskrant , inlog vereist, NRC , inlog vereist , Cultureel Persbureau
 • Arches Capital en Publishizer hebben een investering van 375.000 euro aangekondigd om de positie van Publishizer als een innovator van de uitgeversbranche te versterken. Met de investering zullen ze hun platform voor het uitgeven van nieuwe werken en het verwerven van uitgaverechten in vreemde talen uitbreiden. Publishizer is een online literair agent dat middels haar platform boekideeën tot leven brengt. Het bedrijf stelt auteurs – via een actief lezersnetwerk en een marktplaats van uitgevers – in staat hun boek succesvol uit te geven. inct
 • Meer dan 1.300 schrijvers, waaronder Kerry Hudson, David Nicholls, Sally Rooney, Michael Rosen en Val McDermid hebben zich achter een campagne geschaard voor boekhandelaren van Waterstones. Dit nadat een manager / directeur  van de Britse boekhandelketen Waterstones zei dat het bedrijf zich niet kon veroorloven om zijn personeel het minimumloon loon te betalen. The Guardian
 • Voor het vierde opeenvolgende jaar is de omzet van de Nederlandse muziekindustrie gestegen. De Nederlandse muziekindustrie is in 2018 met 5,5% gestegen, in 2017 was sprake van een stijging van 10,1%. Het belang van streaming nam daarbij verder toe. Streaming domineert de markt en maakt nu 71,5% van de totale markt van 179,8 miljoen euro. In 2017 was dit nog 63,7%. De omzet uit vinylverkoop, die de afgelopen jaren een gestage groei vertoonde, daalde iets. NVPI  ,  Boekman
 • Op 30 september 2019 staat de tiende editie van Buma NL geheel in het teken van ‘talentontwikkeling’ in de Nederlandstalige muziek. Tenslotte is talentontwikkeling als onderdeel van de waardeketen de belangrijkste levensader voor een gezonde muziekindustrie. BUMA Stemra
 • De  belangrijkste lessen voor de popmuziekindustrie, volgens 3voor12, van showcase festival SXSW 2019. 3voor12.vpro.nl
 • Yourope Festival heeft onder haar leden, waaronder Lowlands, Pinkpop en Down The Rabbit Whole een onderzoek gedaan. Hierin constateren zij dat de meerderheid van de evenementen tevreden waren met het festival seizoen in 2018. De grootste bezoekersgroep die zij zagen waren jonge vrouwen. IQ-Mag
 • De organisatie van Emoves in Eindhoven  zet jaarlijks het grote Urban Culture Festival neer. Door de groei wil Emoves dit nu opsplitsen in zeven kleine evenementen. Wel wil Emoves één keer per jaar alle urban-disciplines bij elkaar brengen tijdens een Urban Culture Weekend. Eindhovens Dagblad
 • Door de grote invloed van streamingdiensten als Spotify en Apple Music worden popliedjes steeds korter. De gemiddelde duur van een liedje in de Billboard Hot 100 zakte tussen 2013 en 2018 van 3 minuten en 50 seconden naar 3 minuten en 30 seconden. Oorzaken : ten eerste de aandacht spanne van de muziekconsument door het aanbod op streamingdiensten is korter geworden. Ten tweede spelen de financiën een grote rol. Nu artiesten zo goed als niks meer verdienen aan de fysieke verkoop via cd’s of lp’s is streaming een belangrijke bron van inkomsten. De betaling verloopt per enkele stream, het minstens 30 seconden beluisteren van een liedje. Entertainment Business

Cultuurmarketing

 • Immersive storytelling geeft cultuursector een boost. Adformatie
 • Een rapport van HubSpot en Mention  laat zien dat merken die video goed inzetten, niet te veel hashtags gebruiken en de influencers waarmee ze samenwerken zorgvuldig uitzoeken, zich in een goede positie bevinden om op te vallen in de zeer drukke wereld van Instagram. HubSpot en Mention hebben 48 miljoen posts en het Instagramgedrag van meer dan 300.000 topgebruikers wereldwijd geanalyseerd. inct
 • Alleen naar museum of restaurant gaan is voor sommigen vanzelfsprekend. Toch kan het leuk zijn om daar andere mensen te ontmoeten. Met de website Samen-uit kun je het toeval naar je hand zetten. Op 21 maart zetten 25 nieuwe deelnemers de eerste stap, aan de Lange Tafel in het Parktheater. Behalve het Parktheater hebben ook de bibliotheek, het NatLab en het Student Hotel zich aangesloten bij Samen Uit. Eindhovens Dagblad
 • Op 27 juni vindt de uitreiking van de derde editie van de Cultuurmarketing Awards plaats. Op die dag worden de beste marketingcases binnen de kunst- en cultuursector bekroond. Tot en met 31 maart hebben culturele instellingen en jonge marketingtalenten de kans om cases insturen en zich aan te melden voor de Young Talent Award. Alle inzendingen worden besproken en beoordeeld door de vakjury. Wie zijn zij? En met welk oog zullen zij de inzendingen beoordelen? Cultuurmarketing

Financiering

 • Interieurontwerp omvat verschillende velden binnen de creatieve industrie, zoals ruimtelijk ontwerp, meubelontwerp, lichtontwerp, scenografie, interactief ontwerp en (interieur-) architectuur. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit met een onderzoeksvoorstel te komen waarin expertise uit diverse disciplines wordt ingezet voor een ruimtelijk ontwerp, waarin het betrekken van verschillende gebruikers of deelnemers centraal staat en die leidt tot een brede toegankelijkheid voor een divers publiek. Deadline is 19 juni 2019. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes. Deadline 15 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In september vorig jaar publiceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Turkije, Rusland, Egypte, Marokko #2. Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties werden gevraagd een plan in te dienen voor een project, interventie of traject dat ontwerp inzet voor meer inclusieve samenlevingen in Turkije, Marokko, Egypte of Rusland. Een interdisciplinaire commissie met expertise in de desbetreffende landen selecteerde uit 38 voorstellen zestien projecten. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • ‘Als we ontwerpkracht structureel en gestructureerd inzetten voor de zorg komen we vast tot nieuwe, betere antwoorden voor de toekomst.’ De directeur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Syb Groeneveld schreef een column voor het magazine ‘Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie’, een uitgave van Architectuur Lokaal. Hij pleit voor een multidisciplinaire benadering van de noodzakelijke systeeminterventie in de zorg. Ontwerpkracht kan daarin een grote rol spelen. Binnen de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp formuleert het fonds daarom samen met ontwerpers, patiënten en de opdrachtgevende partijen ontwerpopgaven voor de zorg.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft  het jaarverslag 2018 gepubliceerd. Er wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar waarin het fonds 13,8 miljoen euro subsidie toekende aan ontwerpers, culturele instellingen en festivals. In vijf videoportretten  wordt de kracht van ontwerp zichtbaar gemaakt. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De regeling Bijdrage Samenwerking Musea van het Mondriaan Fonds  is bestemd voor musea en bedoeld als bijdrage voor gezamenlijke initiatieven die het gangbare overstijgen; de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterken; een duurzaam karakter hebben, voorbeeld stellend en navolgbaar zijn door anderen en uiteindelijk leiden tot een sterkere museale sector. Het gaat daarbij om deze thema’s: educatie, publieksbereik, zichtbaarheid, wetenschap, digitale mogelijkheden, en collectiebeleid. Deadline 3 juni 2019. Mondriaan Fonds
 • Ten tijde van cultuurbezuinigingen heeft het Filmfonds scherpe keuzes moeten maken binnen een lager budget en met een verzwaring van taken. Daarbij is bewust het budget voor ontwikkeling van filmprojecten in alle categorieën ontzien. In de afgelopen jaren heeft het fonds er bovendien voor gekozen dit budget stapsgewijs te verhogen vanuit de visie dat voldoende tijd en ruimte in de ontwikkelingsfase cruciaal is om projecten zowel artistiek als productioneel en zakelijk optimaal te onderzoeken en uit te werken, alvorens een film daadwerkelijk in productie gaat. Per 1 mei zijn de geactualiseerde deelreglementen Ontwikkeling en Realisering van kracht. Filmfonds
 • De Netherlands Film Production Incentive (Nederlandse Filmstimuleringsmaatregel) draagt bij aan een toename van investeringen in de Nederlandse filmindustrie. Uit de jaarlijkse Monitor* die is uitgevoerd over de periode juli 2014 tot en met december 2018, blijkt dat door de 318 producties die een financiële bijdrage kregen, voor € 374,9 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland wordt besteed. Voor elke toegekende euro wordt gemiddeld € 4,52 aan productiekosten in Nederland uitgegeven. 192 projecten (60%) komen in internationale samenwerking tot stand. Filmfonds
 • De kosten voor de uitvoering van filmbeleid in Nederland is in 15 jaar verviervoudigd van 1 miljoen naar 4.3 miljoen. Dit stelt Filmzaken na bestudering van o.m. jaarverslagen van het Filmfonds en de informatie op de site van de film- en bioscoopbranche. Filmzaken
 • 6 filmplannen zijn geselecteerd voor een treatmentbijdrage in het kader van de dertiende editie van het project De Oversteek. Deze 6 filmplannen werden geselecteerd om te ontwikkelen tot treatment. Later dit jaar worden hieruit 4 projecten geselecteerd om een scenario te ontwikkelen. Begin volgend jaar worden daaruit 2 projecten geselecteerd voor een realiseringbijdrage. Filmfonds
 • In de eerste ronde van 2019 zijn zes nieuwe Nederlandse films door het Filmfonds gehonoreerd met een realiseringsbijdrage van bijna € 2 miljoen in totaal. Het gaat om drie speelfilms: De Slag om de Schelde, Rundfunk – Wachterjachter, Sonne en drie documentaires: De Dood van Antonio Lomas, Four Journeys en Het Zwijgen van mijn Vader. Filmfonds
 • Het Per Abramsen Fonds is bestemd voor rentevrije leningen aan kunstenaars die ruimtelijk werk maken. De voorkeur gaat uit naar beeldend kunstenaars die middels experimentele technieken en beeldende kwaliteit nieuwe impulsen geven aan het vakgebied. Het fonds wil hen aanmoedigen en stimuleren in het uitvoeren en uitdragen van hun werk. Nieuw fonds op naam binnen Fonds Kwadraat. Fonds Kwadraat
 • Er zijn in ons land ongeveer 6.000 kerkgebouwen, 1.800 tot 4.800 hiervan zullen hun religieuze functie verliezen. Met het oog op een gedegen aanpak is er van 2019 tot en met 2021 € 9,5 miljoen rijksgeld uitgetrokken voor lokale kerkenvisies. Dit wordt op aanvraag beschikbaar gesteld als decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds. Er is tevens voorzien in ondersteuning en voorlichting.  Op basis van de Beleidsbrief ‘Erfgoed telt. De betekenis van cultuur voor de samenleving.’ stimuleert minister van Engelshoven (OCW) de ontwikkeling van integrale kerkenvisies op gemeentelijk niveau. Zij heeft daartoe met de VNG en andere betrokken partners op 10 november 2018 de ‘Samenwerkingsafspraken 2018-2021 Programma Toekomst Religieus Erfgoed’ getekend. Gemeenten kunnen het hele jaar door een decentralisatie-uitkering aanvragen. De aanvragen verlopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. VNG
 • Cultuur+Ondernemen publiceert het Jaaroverzicht  Cultuurleningen 2018. Met aandacht voor 8 goede voorbeelden, die laten zien wat dat kan opleveren. Fonds Cultuur+Financiering helpt creatieven, kunstenaars en culturele organisaties op weg met cultuurleningen en garanties. Financieel maatwerk, tegen lage rentes. Cultuur+Ondernemen
 • Cultuurfonds Noord-Brabant heeft over het eerste kwartaal van 2019 in totaal €220.550 toegekend aan 71 natuur- en cultuurprojecten. Cultuurfonds
 • Sylvia Weve is dit jaar de winnaar van de Max Velthuijs-prijs.  De prijs, een driejaarlijkse oeuvreprijs bestemd voor Nederlandse illustratoren van kinderboeken, wordt beheerd door de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde, die ook de jaarlijks toegekende P.C. Hooft-prijs en de driejaarlijkse Theo Thijssen-prijs voor jeugdliteratuur onder haar hoede heeft. Aan de prijs is een bedrag verbonden van €60.000, gelijk aan de P.C. Hooft- en Theo Thijsen-prijs. NOS
 • De debuutbundel Habitus van Radna Fabias werd bekroond met de Herman de Coninckprijs voor poëzie 2019. Fabias ontving de prijs In de Arenberg te Antwerpen op 21 maart uit handen van juryvoorzitster Fleur Speet. De prijs bedraagt € 7.500. Herman de Coninckprijs
 • De shortlist voor de ANV debutantenprijs is bekendgemaakt. Genomineerd zijn: Een heldenleven van Persis Bekkering (Prometheus), Moeders van anderen van Mirthe van Doornik (Prometheus) en De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld (Atlas Contact). 7 juli wordt de winnaar van de ANV Debutantenprijs bekendgemaakt. De winnaar ontvangt een cheque van € 7.500. De genomineerden ieder  € 750.   ANV Debutantenprijs
 • Leonore Spee en Sascha Bornkamp  zijn de winnaars  van  De Troffel 2019. Festival Cement reikt deze stimuleringsprijs jaarlijks uit aan het beste concept van een beginnend theatermaker. Die ontvangt € 7.500 om het winnende projectplan verder uit te werken en een uitnodiging om de voortgang of realisatie te tonen tijdens de volgende Cement-editie. Festival Cement
 • Senna van Esch, een  modeontwerpster uit Tilburg, is een crowdfundingactie op Voordekunst gestart voor het opzetten van haar eigen kledingmerk Sevaes. Na afronding van de opleiding ‘mode en maatkleding’ bij ROC Tilburg, is het tijd om haar droom te realiseren: het creëren van duurzame kleding. Haar project wordt ondersteund door het Cultuurfonds en het VSB Fonds. Tilburg.com  , Voordekunst
 • De Bergse filmmaker Vincent van den Ouden wil verhalen vertellen die wat tijd vragen, en soms pas dagen later inzichten opleveren. Voor zijn nieuwe project kan hij nog wat financiële steun gebruiken, daarom is hij begonnen met crowdfunding op Cinecrowd. Kunstloc Brabant steunt dit project. Kijk op Bergen op Zoom , Cinecrowd
 • Op 21 maart kwamen zo’n 150 deelnemers en sprekers bij elkaar in het Amsterdamse Compagnietheater voor De Dag van het Mecenaat. Een verslag. Thema van de dag : hoe bereik je de jeugd. Een vraag die in elk geval heel veel marketeers en fundraisers van fondsenwervende nonprofits bezighoudt, want bestaande donateurs vergrijzen in hoog tempo en veel organisaties hebben het gevoel de aansluiting met nieuwe generaties te missen, wat een reële bedreiging is voor de uitvoering van je maatschappelijke missie. De Dikke Blauwe

Cultuureducatie en - participatie

 • Docenten uit de bovenbouw VO hebben in drie bijeenkomsten het ontwikkelteam van Curriculum.nu input gegeven over de aansluiting van het leergebied Kunst & Cultuur op de afzonderlijke kunstvakken. Deze input wordt meegenomen in het advies dat het ontwikkelteam aan de vakverenigingen gaat geven voor de uitwerking van de bovenbouw. LKCA
 • Manon Sikkel is de nieuwe Kinderboekenambassadeur van Nederland. De komende twee jaar zal zij zich inzetten voor meer leesplezier onder kinderen en jongeren. Op 10 april wordt Manon officieel benoemd tijdens het congres Lezen Centraal van Stichting Lezen in TivoliVredenburg. Ze ontvangt haar ambtsketen dan uit handen van haar voorgangers, Hans en Monique Hagen. Literatuurplein
 • Twaalf muziekinstellingen organiseren van 5 tot en met 14 april de eerste landelijke Kindermuziekweek. De Doelen en het Rotterdams Philharmonisch Orkest organiseerden lokaal al tien edities van de Kindermuziekweek en breiden het evenement vanaf dit jaar uit naar een landelijk initiatief. Opera magazine
 • Op 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast. Met de regeling stellen de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid geld beschikbaar voor gemeenten om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Dit zijn cultuurcoaches en buurtsportcoaches die cultuur, sport en het primair onderwijs met elkaar verbinden. De nieuwe regeling heeft een andere focus en er is meer budget beschikbaar. Kunstloc Brabant ziet dit als een mooie kans voor Brabantse gemeenten om het aantal cultuurcoaches uit te breiden.  De komende tijd organiseert het LKCA verschillende bijeenkomsten voor betrokkenen bij de Brede Regeling Combinatiefuncties, ook in Noord-Brabant. Kunstloc
 • “Op een goede manier met kunst en cultuur in aanraking komen, dat is erg waardevol voor kinderen. Door de voorstelling die ze net hebben gezien bijvoorbeeld, leren ze dat je op allerlei manieren van je kunt laten horen.” Mireille (leerkracht basisschool de Springplank) vervolgt glimlachend: “Naast gewoon te praten, kun je je ook uitdrukken door te springen, te rollen, te brullen of te gebaren.” Groepen 3 en 4 van De Springplank bezoeken een voorstelling van Brabant Menu op school. Wat Brabant Menu precies is, en waarom iedere basisschool over dit bijzondere samenwerkingsverband zou moeten weten? Kunstloc Brabant
 • In maart zijn docenten en studenten van de minor Muziek van pabo’s Fontys Hogescholen gestart met het Cultureel Zelfportret. Het Cultureel Zelfportret is een digitaal portfolio; een instrument om de rol van de student in zijn eigen leerproces te versterken en in beeld te brengen. Het Cultureel Zelfportret heeft een directe verbinding met De Cultuur Loper. Kunstloc Brabant
 • Muziektalent uit Meierijstad krijgt tijdens het Schijndels muziekfestival Paaspop de kans om muziekprofessionals te ontmoeten. En van hen te leren. Dit is een gevolg van een samenwerking tussen Paaspop en de CHV Academy, Circle of Talent. Brabants Dagblad
 • Jong danstalent uit Veghel en omgeving verrast het publiek met zelfbedachte choreografieën tijdens het Open Danspodium op CHV Noordkade. De tientallen danseressen en één danser waren voornamelijk afkomstig van de dansafdeling van Phoenix Cultuur. Twee van de dertien groepen kwamen van Inspirado en DC Veghel. Het Open Danspodium is een onderdeel van de CHV Academy talentenklas, die in het leven is geroepen om de ontwikkeling van danstalent te stimuleren. Enige voorwaarde om mee te mogen doen is dat de choreografie vooraf door de dansdocenten van Phoenix Cultuur is beoordeeld. Brabants Dagblad
 • Wies Weijermars (15) is de nieuwe junior stadsdichter van Tilburg. Zij werd deze week tijdens de finale in de LocHal gekozen uit veertien kandidaten en is de opvolger van Marije van Pamelen. Wies Weijermars is een jaar lang junior stadsdichter.  Ze won met een gedicht over de stad Tilburg: Mijn Vriend. Brabants Dagblad

Kunstbeoefening

 • Nog maar een paar nachten slapen en dan staat de BOV op het podium met Aida. Er wordt volop gerepeteerd. BN – De Stem
 • Een kunstgalerie die zowel amateur als professionele kunstenaars een podium geeft. Stichting Kunstkip  in Waalwijk opende afgelopen weekend haar deuren. Én de kunst bij Kunstkip is betaalbaar en divers. Brabants Dagblad

Kunstonderwijs

 • Fontys en STRP Festival organiseren op 3 en 4 april de conferentie New Scenarios for the Future als onderdeel van het STRP Festival. Tijdens deze conferentie delen kunstenaars, critici, schrijvers en denkers nieuwe beelden en idealen voor de toekomst in de vorm van keynotes, artist talks, paneldiscussies, performances en expo tours. De conferentie vindt plaats in het Klokgebouw (Strijp S) in Eindhoven. Fontys
 • De Koningstheateracademie in ‘s-Hertogenbosch  is dé Academie voor Cabaret in Nederland, met o.a. een vierjarige voltijdopleiding tot Bachelor of Cabaret, voor getalenteerde theatermakers vanaf circa 18 jaar, maar ook andere opleidingsvarianten, zoals Playground Plus en Playground for Professionals. De eerste ronde van de audities is op 1 juni a.s. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden. Koningstheateracademie
 • Op 3 april vindt het SintLucas start-up festival plaats. Een inspirerend event waarop maar liefst 60 studentenbedrijven hun onderneming presenteren. St.Lucas
 • Studenten  van de MBO -opleiding Metal Factory in Eindhoven maken zware rockversie van songfestival-klassieker ‘De troubadour’. Eindhovens Dagblad

Cultuurnieuws per discipline

Architectuur en vormgeving

 • In haar boek Welcome to Your World verwijst architectuurcritica Sarah Williams Goldhagen naar de ‘capabilities index’ van de filosofe Martha Nussbaum en de econome Amartya Sen. Deze index is een meetinstrument om de verschillende levensomstandigheden in de wereld met elkaar te vergelijken; de Verenigde Naties gebruikt hem om armoede mee in kaart te brengen. De index geeft een meer gedetailleerd beeld dan een beperkte focus op de financiële omstandigheden, aangezien hij oog heeft voor ‘wat mensen kunnen doen en zijn’. Opvallend is, schrijft Goldhagen,  dat er in deze index geen aandacht is voor de alledaagse gebouwde omgeving. Het is precies dit gebrek aan besef hoe belangrijk de fysieke omgeving is voor menselijk welzijn, dat Welcome to Your World probeert te ondervangen. Volgens Hans Teerds, is het boek een pleidooi voor kwaliteit in de architectuur, maar dan wel een kwaliteit die niet gefocust is op esthetica, maar vooral ten goede komt aan de menselijke psyche.  Archined
 • Iconische gebouwen staan in het middelpunt van de belangstelling; er zijn websites aan gewijd, er worden congressen georganiseerd en er heerst een ware zucht naar dergelijke bouwwerken die bepaalde plaatsen op de wereldkaart kunnen zetten. Het zijn de uithangborden voor de moderne samenleving die naar snelle effecten zoekt, aldus Herman van Bergeijk, docent architectuurgeschiedenis aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Archined
 • Het eerste bewoonde wikihouse van Nederland opent 28 maart de deuren als onderdeel van Minitopia, het experimenteergebied van andere woonvormen in ’s-Hertogenbosch.  De woningmarkt is krap en dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen. Het wikihouse is daar een voorbeeld van. Het wikihouse is een online bouwsysteem dat bedoeld is voor iedereen, professional en non-professional. Het voorziet bouwsystemen dat op een open webplatform over de hele wereld steeds verder doorontwikkeld wordt en voor iedereen beschikbaar is. Stadsblad Den Bosch
 • Door de extramuralisering van een belangrijk deel van de ouderenzorg is er een opgave ontstaan om die zorg een plek te geven in de woonomgeving. Welke successen zijn er ondertussen behaald? Welke ontwikkelingen zijn zichtbaar? Op 16 april 2019 organiseert Architectenweb een netwerkevent over woonzorgconcepten, met  o.m. Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Architectenweb
 • De Deltawerken, de huisstijl van DSM en de postzegels van PTT. In het Design Museum Den Bosch is een tentoonstelling over de periode 1963-1989, toen Nederland ook in zijn vormgeving een gidsland wilde zijn. Architectenweb sprak met museumdirecteur  en curator van de tentoonstelling Timo de Rijk. “De Nederlandse situatie van toen is nergens nagevolgd.” Architectenweb

 

Beeldende kunst

 • Theater kan tegengif bieden voor technologie-fatalisme. Dat gebeurt volgens curator Gieske Bienert op het festival STRP in Eindhoven, waar de ontmoeting tussen kunst en technologie centraal staat. STRP Festival in Eindhoven wil de angst voor de toekomst doorbreken, zegt directeur Ton van Gool.  NRC , inlog vereist , Eindhovens Dagblad , inlog vereist  , STRP
 • Een generatie Afrikaans-Amerikaanse kunstenaars,  beleeft na tientallen jaren van onverschilligheid een marktrenaissance. Musea organiseren tentoonstellingen van hun werk, en hun namen zijn in sommige gevallen miljoenen waard op veilingen. New York Times
 • De ontwikkeling van AI mag niet in handen blijven van megabedrijven als Facebook, Amazon en Google, waarschuwt Ine Gevers, curator van de tentoonstelling Robot Love, die tot 2 december 2018 in Eindhoven te zien was. Gevers, in een interview met Dezeen,  vindt het “onethisch” dat het overgrote deel van de gegevensverwerking en -ontwikkeling voor kunstmatige intelligentie (AI) wordt gedaan door deze grote bedrijven, en door middel van apparaten als smartphones die verslavend zijn. Dezeen
 • Thijs Lijster (1981) is universitair docent kunst en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Zijn boek ‘Kijken’, ‘proeven’ en ‘denken’ is een bundeling van eerder verschenen essays. Leidend thema is dat het kunstwerk geen passief object is, waarover wij onze, onafhankelijk van het werk gevormde gedachten uitspreken. Lijster wil van een denken over kunst naar een denken door kunst. Het kunstwerk beantwoordt onze blik, stelt hij met Walter Benjamin. Het kijkt terug. Trouw
 • Twee weken is de Belgische kunstenaar Stijn Ank er mee bezig geweest. In club Solo in Breda goot hij van laagjes gekleurde gips een metershoog kunstwerk. Wie het puntje wil zien, moet naar de eerste verdieping; daar steekt het werk nog ruim een meter door het gat dat Stijn in het plafond van de expositieruimte liet zagen. Solo werkt samen met het Van Abbemuseum en het Haags Gemeentemuseum maar ook met het SMAK in Gent en het Muhka in Antwerpen. Met de vijf solo-exposities die Solo elk jaar organiseert, wil de club ook Belgische kunstenaars laten zien. Omroep Brabant
 • Het kunstwerk Westlands Wells van Femke Schaap heeft een nieuwe plek gevonden op het Europaplein in Zuid. De video-­installatie van Femke Schaap maakt deel uit van nieuwe plannen voor de herinrichting van de groenstrook tussen de Kennedylaan en de ­Rooseveltlaan. Het afblazen van de plannen leidde tot een rechtszaak die in hoger beroep uitviel in het voordeel van de kunstenares. Het gerechtshof besloot begin vorig jaar dat het stadsdeel Zuid een nieuwe plek moest zoeken voor het kunstwerk. Het Parool

 

Film en av

 • Oscars voor Roma op de schouw, prestigieuze filmfestivalselecties op zak en waardevolle samenwerkingen met Ava DuVernay en Martin Scorsese in het verschiet. Netflix lijkt koploper van het filmlandschap te worden. Steven Spielberg neemt het daarom op voor de traditionele filmervaring, maar wat is dat gebaar nog waard als het hele filmlandschap op Netflix begint te lijken? Filmkrant
 • Op 6 april vindt de eerste editie van het International Short Film Festival Middelburg plaats in Cinema Middelburg. Het aanbod varieert van animatie tot documentaire, van lokaal tot internationaal. Organisatoren Lennart Gosman en Ritchie Vermeire hopen er een jaarlijks, liefst meerdaags, evenement van te maken. Het festival zet expliciet lokale filmmakers in de schijnwerpers. Filmkrant
 • Het volledige programma van de  35ste editie van het Imagine Film Festival is bekend! Er zijn vier thema’s en vele masterclasses. Het festival vindt plaats van 10 tot 20 april. Van 31 maart t/m 4 april vindt het Ambacht in Beeld film festival plaats. Documentaires, Q&A’s en talks over ambachtelijk meesterschap.  Imagine  , Ambacht in Beeld Film festival

 

Letteren

 • Gaea Schoeters, journalist, scenarist, librettist & auteur., zich tot literatuurhistoricus Sander Bax, die net het boek De literatuur draait door schreef. ‘Als de realiteit het criterium wordt voor het beoordelen van fictie, hoe kan literatuur dan nog functioneren?’ Rekto verso
 • Kan AI literatuur voortbrengen? The Guardian
 • Hoe een Amerikaan naar de Boekenweek en het Boekenbal kijkt. LitHub
 • Moederschap is in de literatuur geen groots thema en dat is raar. Het Boekenweekthema komt dus als geroepen. Aleid Truijens gidst ons door de uitgaven die dit heeft opgeleverd. Historica Els Kloek protesteerde tegen het thema van de Boekenweek: ‘De moeder de vrouw’.  Japke-d. Bouma vindt het thema  écht heel suf.  Misschien kunnen we hem nog wat aanpassen? De Volkskrant, De Volkskrant   , NRC , inlog vereist
 • De Boekenweek is op 23 maart in Tilburg begonnen met Straat op Tilt. Mensen kregen verhalen en gedichten te horen op verrassende manieren en ongewone plekken. Het evenement, dat voor de derde keer plaatsvond, was een voorproefje van het jaarlijkse literaire festival Tilt. Tilt-medewerker Fran van den Bogaert glundert. Het werkt zoals ze het zich voorgesteld had. ,,Het is een goede manier om het begin van de Boekenweek te vieren. Op 30 maart is de grote manifestatie in De Nieuwe Vorst. Dan tillen we schrijvers op, jong talent en gevestigde namen.”  Brabants Dagblad
 • Fikry El Azzouzi is gastschrijver van literair festival Tilt en ontdekte in 2018 de stad Tilburg. Zijn indrukken inspireerden hem tot het boekje ‘Sidi’, over de reis van djinn, van de woestijn naar een levendige stad. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Wat is het beste boek dat niemand heeft gelezen? Net als voorgaande jaren vraagt HP/De Tijd aan in totaal honderd literatoren welk boek zij willen toevoegen aan deze bescheiden canon van het vergeten boek. HP/De Tijd  ,  HP/De Tijd
 • Studenten aan de ­leraren­opleiding lezen niet graag, zelfs niet als ze er expliciet voor kiezen om leerkracht Nederlands te worden. De meesten hebben slechts een oppervlakkige lees­ervaring en weinig literaire bagage. Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek bij 64 lesgevers, in opdracht van het Vlaams Fonds voor de Letteren, Iedereen leest en ­CANON Cultuurcel. 71 procent van de opleidingen in Vlaanderen nam deel aan de studie: elf hogescholen en vier universiteiten die opleidingen kleuter-, lager en ­secundair onderwijs organiseren. Het onderzoek focust louter op het vak Nederlands. De Standaard

 

Muziek

 • In navolging van Joep Beving breken steeds meer Nederlandse neoklassieke pianisten door bij een groot publiek. Ze spelen verstilde muziek die via ‘slaap-playlists’ miljoenen keren wordt beluisterd. Trouw

 

Theater en dans

 • De twintigste editie  van Festival Cement staat in het teken van HET MANIFEST. Dagelijks presenteert een maker, dramaturg, recensent of toeschouwer een pamflet als startpunt voor een dialoog over tendensen en ontwikkelingen in de podiumkunsten. Theaterkrant- en NRC-recensent Marijn Lems waagt zich aan een Manifest van de theatercriticus. Theaterkrant
 • Het leuke én irritante aan Festival Cement in ‘s-Hertogenbosch is dat je nooit weet wat het gaat worden. Het is een evenement voor theatermakers die nog maar aan het begin van hun carrière staan. Van sommigen die op dit ontdekfestival staan, is  weinig meer vernomen, anderen wisten zich te bewijzen in de onzekere wereld van de podiumkunsten. Aldus Gerrit van den Hoven. JOke Knop zag op de tweede dag een performance, een plastic tuin en twee voorstellingen waarin het kind centraal staat.  Brabants Dagblad  , inlog vereist , Brabant Cultureel
 • Anna van der Kruis over de derde ontmoeting met de deelnemers van de masterclass  Dans & Durf. Een project van Domein voor Kunstkritiek en DansBrabant.  DansBrabant

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Tot de genomineerden voor het Beste Gebouw van 2019 behoort een woonhuis in het Brabantse dorp Schijf. Het concept voor de door Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten uit Breda  ontworpen woning is bepaald door de bosrijke kavel in het buitengebied van Schijf. Het huis staat radicaal als een langwerpig en slank element van 46 meter in het landschap. Architectenweb, Omroep Brabant
 • Nijmegen krijgt deze zomer een 28 meter lange 3D-geprinte brug, de langste ter wereld. De Tilburgse ontwerper Michiel van der Kley heeft in opdracht van Rijkswaterstaat de betonnen constructie bedacht. Het printen bij de TU Eindhoven is op 25 maart begonnen. Rijkswaterstaat wil ervaring opdoen met de mogelijkheden die 3D-printen biedt voor duurzame en circulaire projecten. Rijkswaterstaat , Brabants Dagblad
 • Ruim achthonderd kunstenaars zag hij, Martin van de Laar, aan zich voorbijtrekken. Van 1993 tot 2013. Als de ongekroonde en ondergewaardeerde directeur van kunstenaarsinitiatief De Nederlandsche Cacaofabriek in Helmond bestierde hij dé kunstplek van de regio. Zelf een uitstekend schilder – niet voor niets won hij in 1979 de Prix de Rome met een fraai ontwerp voor een muurschildering voor het Kurhaus in Scheveningen – schoof hij die eigen ontwikkeling en familie opzij. Eindhovens Dagblad  , inlog vereist
 • Peter van Houten (1951) is een opvallende verschijning binnen het Nederlandse filmlandschap. De cineast uit Breda studeerde schilderkunst en fotografie, maar legde zich vervolgens toe op film.  Een gesprek over Miel-Emile,  waar van Houten jarenlang in eenzaamheid aan werkte, een mysterieus maar hartverscheurend eerbetoon aan de tachtigjarige Miel Raaijmakers. Eerder maakte van Houten La vie de Jean-Marie, waarin een priester van Nederlandse komaf in de Pyreneeën wordt gevolgd.  In Miel-Emile ligt de focus op diens broer Emile, die vertelt over tegenslagen en levenswijsheid. Het zijn de liefde voor de grond en de aandacht die door de broers genomen wordt voor mensen, dieren en dingen die kijkers herkennen en die Van Houten met zijn geheel eigen stijl volkomen respecteert. Filmkrant ,  Filmkrant
 • “We willen meerdere facetten van criminaliteit laten zien en vooral ook de rol die wij als burger daar bij hebben. Schuldig of onschuldig? Er is altijd wel een vorm van medeplichtigheid,” aldus artistiek leider  van Het Zuidelijk Toneel Piet Menu. Een van de voorstellingen, gebaseerd op de boek De Achterkant van Nederland van Pieter Tops en Jan Tromp,  wordt geschreven door Diederik Stapel en Anton Dautzenberg. Er zijn daarnaast HZT voorstellingen over Michelle Martin, de vrouw van moordenaar Dutroux en meestervervalser Geert Jan Janssen.  Brabant Cultureel
 • In de voorstelling Perhaps all the dragons van HZT en Berlin vertelden destijds dertig mensen hun ongeloofwaardige, maar toch waargebeurde verhaal. Een van hen was Geert Jan Jansen, dé meestervervalser. Hij heeft tot zijn ontmaskering in 1994 25 jaar lang Karel Appels, Miró’s, Picasso’s, Matisses en Chagalls kunnen maken zonder dat iemand het merkte. Meer nog, zelfs Karel Appel zag een vervalsing als een echte Karel Appel. Theaterkrant

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie