Trends & Ontwikkelingen 29 mei 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor kunstenaars, makers en organisaties in het culturele en creatieve veld. Het kabinet heeft daarom verschillende maatregelen genomen, waar instellingen en makers in de sector gebruik van kunnen maken. Dit betreft kabinetsbrede generieke maatregelen, specifieke maatregelen voor de sector en een aanvullend pakket van 300 miljoen euro. In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister van Engelshoven (OCW) nadere invulling van de eerder toegezegde 300 miljoen. nl , Rijksoverheid.nl
 • NRC over de invulling van de eerder toegezegde 300 miljoen. Ruim de helft van de 300 miljoen euro gaat naar instellingen die langdurig subsidie ontvangen van het Rijk. Ze vielen al onder de Culturele Basisinfrastructuur van het ministerie of kregen al subsidie via een van de zes rijkscultuurfondsen. Voor culturele instellingen die subsidie krijgen van de gemeenten is een soortgelijke regeling opgetuigd als voor rijksgesubsidieerde instellingen. Hier is in totaal 48,5 miljoen euro voor beschikbaar. Zij kunnen bij wijze van uitzondering aankloppen bij het Mondriaan Fonds, het Fonds Podiumkunsten of het Filmfonds. Voorwaarde : de gemeente of provincie moet de instelling óók extra geld geven om door de coronacrisis te komen. Ook een flink bedrag, 50 miljoen euro, is uitgetrokken voor kerken, kastelen en andere monumenten die normaal gesproken opengesteld zijn voor het publiek. Voor instellingen die op de vrije markt opereren is 30 miljoen euro beschikbaar, in de vorm van leningen. Daarnaast is er 11,8 miljoen euro die de rijkscultuurfondsen mogen verdelen onder zelfstandige kunstenaars, kleinere culturele instellingen en festivals. En ten slotte wordt er 5 miljoen gestopt in een steunfonds voor onder anderen componisten en schrijvers. NRC
 • In een reactie noemt Anne-Marie Harmsen, directeur van de Kunstenbond, de brief van de minister over de invulling van de eerder toegezegde 300 miljoen steun aan de culturele sector, ‘De culturele sector bestaat voor 70 procent uit zzp’ers. Maar de 300 miljoen euro gaat vooral naar instellingen. Dat geld wordt echt niet doorgedruppeld naar de zzp’ers, ook al vraagt de minister aan de instellingen om hen vooral te betalen.’ De Volkskrant
 • Mirjam Terpstra van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) over de uitwerking van het aangekondigde steunpakket: “Wat ons betreft ligt er een hartstikke goed voorstel, maar ons oordeel is natuurlijk gekleurd. Mijn leden kunnen het dit jaar redelijk uitzingen, omdat de minister de vitale onderdelen van onze sector overeind wil houden.” Terpstra ziet dat met name podia en vrije producenten nog altijd achteraan in de rij staan. Gea Zantinge, voorzitter van de vereniging van schouwburg- en concertgebouwdirecties. (VSCD) “Ongeveer 80 procent van onze leden wordt niet gered met deze steun. We hebben angst dat podia zullen omvallen. Ook gemeenten kunnen niet altijd financieel bijspringen.” En dat heeft negatieve gevolgen voor makers, zegt Zantinge. “De podia hadden net een plan gemaakt om op hun beurt de vrije producenten te ondersteunen. Maar na vandaag kan dat niet meer.” NOS
 • In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister van Engelshoven (OCW) te kennen gegeven hoe het al eerder aangekondigde pakket steunmaatregelen van 300 miljoen euro er precies uit komt te zien. Platform Beeldende Kunst hoopt binnenkort te horen hoe het Mondriaan Fonds de verdeling van het geld gaat invullen en hoeveel geld er precies voor beeldend kunstenaars, bemiddelaars, collectieven en kleine instellingen zal zijn. In ieder geval is duidelijk dat er op korte termijn een behoorlijk bedrag voor makers beschikbaar zal zijn. Platform Beeldende Kunst is teleurgesteld op twee punten. Ten eerste komen autonome kunstenaars nog steeds niet in aanmerking voor de TOGS, die een eenmalige steun van 4000 euro biedt ter compensatie van bedrijfskosten. Het begint erop te lijken dat kunstenaars hier niet meer op hoeven te rekenen. Ten tweede gaat het pakket voorbij aan de problemen rond de betaalbaarheid van (woon)ateliers in de grotere steden. De huurstop, waar Kunstenbond en Platform BK om gevraagd hebben, is eerder al uitgesloten door Minister Kajsa Ollongren. Platform BK
 • De Museumvereniging is blij dat minister van Engelshoven (OCW ) zich erkentelijk hard maakt voor cultuur en dat het kabinet het noodpakket verlengd heeft tot 1 oktober 2020.’’ Hoewel er hoop gloort, blijft het ondertussen een zorgelijke situatie waar we als sector inzitten. Als brancheorganisatie verwachten we dat – ondanks de steunmaatregelen en publieksinkomsten – de museumsector in totaal een verlies zal lijden van 250 miljoen euro. Wij pleiten voor een tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor álle musea. Mede ook omdat de kosten voor huisvesting – in vergelijking met andere branches – hoog zijn. We doen hiervoor een beroep op het kabinet.’’ Aldus een mededeling op de website op 28 mei. Museumvereniging
 • vpro over een enkele opmerkelijke zaken in de brief van minister van Engelshoven (OCW) van 27 mei over de verdeling van de 300 miljoen euro steun aan de cultuur. Ze schrijft : ‘In afwachting van een onderzoek naar de besmettingsrisico’s van zingen en blazen is het vooralsnog niet toegestaan samen met anderen te zingen of te blazen’. De VNPF interpreteert de brief als volgt: ‘Een band met een zanger of zangeres kan, een achtergrondkoor kan dus niet.’ Nog een opmerkelijke uitspraak: een deel van de festivalsector smeekt de minister om in gesprek te gaan met de verzekeraars, nu de festivalzomer van 2021 óók al in gevaar komt. Van Engelshoven zegt daarover: ‘Het Verbond van Verzekeraars heeft inmiddels bij mij aangegeven een rondetafelgesprek te willen organiseren met OCW, EZK en Financiën, als ook de evenementensector, VNO-NCW en ketenpartners uit de verzekeringssector. 3voor12.vpro
 • Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een eerste steunpakket van ruim 566 miljoen euro voor het overeind houden van dienstverlening richting hun inwoners. Dat hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en de medeoverheden met elkaar besproken. Lokale en regionale overheden hebben door het wegvallen van inkomsten en het uitvoeren van extra taken door de coronacrisis moeite hun dienstverlening op peil te houden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van openbare bibliotheken, muziekscholen, musea, filmhuizen en de lokale informatievoorziening. Het kabinet vindt het belangrijk dat inwoners hiervan gebruik kunnen blijven maken. Daarom komt er compensatie van € 84 miljoen. nl , Rijksoverheid.nl , Binnenlands bestuur
 • Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ons land ook op de langere termijn helpen door de crisis te komen. Dat heeft het kabinet op 28 mei met de sociale partners afgesproken. Dat betekent dat de loontegemoetskomingsregeling NOW, de overbruggingsregeling voor zelfstandigen TOZO en bijvoorbeeld de regeling voor vaste lasten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een maand extra doorlopen. Ook alle belastingmaatregelen, waaronder het uitstel van belastingbetaling, worden tot 1 oktober verlengd. In de TVL komt daarbij een wijziging in het maximale bedrag van de tegemoetkoming van € 20.000 naar € 50.000. nl
 • Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer in een brief op 28 mei over de besluiten naar aanleiding van Outbreak Management Team advies 25 mei 2020. Uit de brief blijkt dat het Outbreak Management Team (OMT) aangeeft dat er in Duitsland een risico-inschatting geschreven is voor veilig musiceren met blaasinstrumenten. Dit onderzoek is volgens het OMT goed te verwerken in een afwegingskader voor het gebruik van blaasinstrumenten in ons land. Op basis van dit advies zet het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor brancheorganisaties in Nederland het licht op groen om tot een verantwoorde uitwerking van protocollen voor het gebruik van blaasinstrumenten te komen. De KNMO, de koepel voor instrumentele amateurmuziek, kan aan de slag met het opstellen van protocollen voor blazers. nl , Rijksoverheid.nl , Klankwijzer
 • De Taskforce culturele en creatieve sector reageert met een brief (d.d. 26 mei) aan de Tweede Kamerleden op het tweede generieke steunpakket van het kabinet (Noodpakket 2.0), waarover op 28 mei in het parlement wordt gedebatteerd. ‘’Het is positief en ook noodzakelijk dat er een tweede pakket ligt’’, schrijft de taskforce. Maar tegelijkertijd stelt de taskforce vast dat het pakket veel van de gesignaleerde knelpunten niet oplost. ‘’Het contrast tussen de uitwerking van het steunpakket voor vaste werknemers en voor freelancers en flexwerkers is niet uitlegbaar in de culturele en creatieve sector. De mensen met de minste contractbescherming ontvangen de meest minimale ondersteuning. ‘’ In de markt opererende bedrijven en zzp’ers en de cultuureducatie worden er niet mee geholpen. Meer regie en maatwerk is nodig. In de brief wordt benadrukt dat constructief overleg van de sector met ministeries noodzakelijk blijft en de taskforce pleit voor een aantal oplossingsrichtingen. Het uitblijven van afspraken met provincies en gemeenten, vindt de taskforce is zeer zorgelijk. Kunsten’92
 • De minister van Engelshoven (OCW) bracht op 25 mei een werkbezoek aan het Maaspodium in Rotterdam. De minister sprak eerst met de directie van Maas theater en dans over de actuele situatie, over de zorgen die er leven, de gevolgen van de coronamaatregelen en over de initiatieven die wél mogelijk zijn. Ook werd er ingegaan op de initiatieven van Maas rondom cultuureducatie. Sinds de sluiting van de theaters, is Maas doorgegaan met digitale theaterlessen op de Emmausschool in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. De minister nam deel aan een zon les aan groep 7 van deze school. De minister gaf ook aan dat er onderzocht werd of acteur ook een contactberoep kan zijn. “”Er zullen dan allerlei restricties aan worden verbonden.” Ze benadrukte het belang van een fysieke ervaring in een theaterzaal voor het publiek Maas Theater Dans
 • Wat is de toekomst van anderhalve-meter-theater? Daar is maar moeilijk een voorstelling van te maken. Een derde van de theaters staat op omvallen. Wat betekenen de extra steunmaatregelen voor de theatersector? In Kunststof ging minister van Engelshoven (OCW) op 26 mei in gesprek met acteurs Johanna ter Steege en Gijs Scholten van Aschat. NPO Radio 1 , NPO Radio 1, podcast
 • De nevenschade van de coronamaatregelen van het kabinet dreigt zo groot te worden dat de eerste faillissementen in de culturele sector eraan zitten te komen. Aldus Jeroen Bartelse, directeur van TivoliVredenburg :. ‘Ik hoop dat de verdere maatregelen veilig werken mogelijk maken en dat er het vertrouwen komt dat we dat op een goede manier kunnen organiseren.’ Als lid van de Taskforce die namens de culturele sector met het kabinet praat wilde hij allereerst bereiken dat de sector minder versnipperd raakt. De 300 miljoen ondersteuning is vooralsnog niet genoeg. Voor een betere compensatie van de vaste lasten vestigt Bartelse zijn hoop op de tweede tranche van de generieke maatregelen. ‘En dat ook gekeken wordt hoe de vrije producenten, impresariaten en het mkb – die nu nauwelijks subsidie ontvangen – noodhulp, kredieten en garanties kunnen krijgen.’ Bartelse vindt dat minister van Engelshoven (OCW) wel degelijk resultaat heeft geboekt, maar het is niet genoeg. Zeker niet als er ook nog een tweede coronagolf komt. ‘’Daarvoor heb je een robuust privaat-publiek fonds nodig, landelijk of regionaal georganiseerd, dat klaar staat om instellingen te helpen.’’ BNR
 • De NBF maakt zich zorgen over de kwetsbare positie van zzp-ers in deze tijd. De Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers constateert dat de ongelijke behandeling van zzp-ers ten opzichte van mensen in loondienst en ondernemers met personeel met de gewijzigde voortzetting van de NOW en TOZO nog schever wordt. Deze en andere zorgen heeft de vereniging in een brief aan de Tweede Kamerleden geuit. NBF
 • “”Dat is niet alleen een drama voor de bijna 50.000 mensen die werkzaam zijn in de kunst- en entertainmentindustrie, het is vooral een ramp voor die 17 miljoen mensen die ons publiek uitmaken. Het probleem is namelijk dat de gevolgen pas jaren later zichtbaar zullen zijn. Jong talent dat niet de kans heeft gekregen tot bloei te komen, door het sluiten van kleine podia. Films en series die niet kunnen concurreren met buitenlandse producties omdat distributeurs niet meer durven te investeren, bibliotheken die gesloten worden, muzikanten (die toch al voor een fooi moesten spelen) laten het er helemaal bij zitten. Ze kunnen niet anders.’’ De voorzitter van het Netwerk Scenarioschrijvers Pieter Bart Korthuis schrijft een brief aan premier Mark Rutte. Plotmagazine
 • De culturele sector komt uit onvrede met het huidige steunpakket van de regering met een zeven dagen durende online ketendemonstratie onder de noemer Cultuur in Actie! De demonstratie is een initiatief van o.a. producent en regisseur Marc Pos en actrice Johanna ter Steege. “Omdat verzamelen op het Malieveld nu niet mogelijk is, gebeurt het middels een livestream”, schrijven de initiatiefnemers op de website MORE Theater Producties. Met een speciale teller wordt bijgehouden hoeveel mensen uiteindelijk op het ‘digitale Malieveld’ staan. “Met als doel: bredere financiële ondersteuning vanuit de politiek én zorgen voor bewustwording dat cultuur geen vrije tijd is, maar van levensbelang.” MORE Theater, Cultuur in Actie
 • Als de politiek besluit te snijden in de fiscale tegemoetkomingen voor zzp’ers, wordt het voor zelfstandigen onmogelijk een financiële buffer op te bouwen. Daarvoor waarschuwen de zelfstandigenorganisaties Zelfstandigen Bouw, Solopartners en Beroeps Organisatie Kunstenaars.
 • Wat de kunstenaars, kunstprofessionals en ook andere zzp’ers juist nu nodig hebben is exact het tegenovergestelde: meer fiscale voordelen. Maak investeren in kunst en cultuur juist fiscaal aantrekkelijker. De Telegraaf, BOKnet
 • Hoe gaat het nou écht met de cultuursector sinds de coronacrisis, vroeg musicus Lonneke van Straalen zich af. Ze riep kunstenaars op haar een brief te schrijven over hun situatie. Op 26 mei bezorgde ze 191 brieven aan het Binnenhof. Wat viel haar op aan de verhalen? ‘Het verbaast me dat kunstenaars het voortbestaan van de kunsten boven hun persoonlijke situatie stellen. De toon is niet echt verdrietig. We zijn buigzaam als schuimrubber, altijd op zoek naar oplossingen, dat is wat jarenlang werken in de cultuursector ons heeft geleerd’’. ‘’ ‘Vaak is er ook schaamte richting ouders, die hebben soms jarenlang in je geïnvesteerd. Ik hoorde van een paar jonge musici dat ze weer bij hun ouders zijn gaan wonen, terwijl dit het moment is waarop ze zouden moeten pieken. Dat vind ik schrijnend in zo’n rijk land.’ De Volkskrant
 • ‘’Waarom is de redding in de huidige opstelling van het kabinet vooral voorbehouden aan prachtige gebouwen die er in principe voor eeuwen staan. Waar blijft de steun aan de mensen die ervoor zorgen dat er überhaupt iemand die gebouwen binnenkomt? Van het ene op het andere moment zijn die veroordeeld tot de bijstand. Worden ze gekort als ze geld ontvangen uit nu (auteurs- en naburige) rechten die betrekking hebben op eerdere jaren: ze hebben alleen de pech dat het nu uitgekeerd wordt. Juist nu hebben ze niet alleen steun nodig voor water, brood en een dak boven hun hoofd, maar ook voor hun nieuwe producties. Daar ligt immers hun kracht. ‘’ NVPI directeur Anne de Jong, woordvoerder ENCORE, Alliantie Nederlandse Creatieve Industrie. NVPI
 • Aandachtspunten voor een herstelbeleid: Briefadvies Covid-19 Overleg Planbureaus. Het herstelbeleid van het kabinet moet brede welvaart als uitgangspunt nemen. Hierbij zijn de gezondheid en economie belangrijk, maar gaat het ook om andere zaken die mensen belangrijk vinden: onderwijs, veiligheid, de toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van onze leefomgeving en sociale gelijkheid. Dit schrijven het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een briefadvies aan het kabinet. SCP
 • Actuele routekaart coronamaatregelen Rijksoverheid, d.d. 28 mei. nl
 • In de brief van de minister van BZK en staatssecretaris van Financiën over compensatie aan medeoverheden voor de coronacrisis wordt helder gemaakt dat er ook veel extra geld door medeoverheden is uitgegeven en inkomsten zijn misgelopen. De gezamenlijke provincies zien deze eerste stap van het Rijk om aan een oplossing daarvoor samen te werken als een voorzichtig positief signaal. Op deze eerste stap komt snel een vervolg. Er is regiegroep die de reële kosten en gederfde inkomsten van medeoverheden in kaart brengt. Die kosten worden de komende weken duidelijk en in welke mate provincies compensatie nodig hebben. Dat zal met name betrekking hebben op het OV, cultuur en de ondersteuning van de regionaal economische ontwikkelingen. Met het kabinet is afgesproken dat ook provincies worden gecompenseerd voor reële kosten en gederfde inkomsten. IPO
 • Omdat de huidige steunmaatregelen van het Rijk onvoldoende zijn, neemt de Provincie Zeeland het voortouw bij de vorming van een Zeeuws stimuleringsfonds voor cultuur. Gedeputeerde Anita Pijpelink: “We willen de Staten binnenkort een voorstel doen voor de vulling van dit fonds; daarnaast gaan we gemeenten en bedrijven actief benaderen om het fonds aan te vullen. Het idee is om de middelen uit het stimuleringsfonds aan te wenden voor het 1,5-meter-proof maken van musea en evenementen.” Provincie Zeeland
 • Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een eerste steunpakket van ruim 566 miljoen euro voor het overeind houden van dienstverlening richting hun inwoners. Het is positief dat deze eerste stap door het kabinet wordt gezet, schrijft de VNG op haar website als reactie op het steunpakket. Maar de nadruk ligt hierbij wel op eerste. De tweede stap volgt als halverwege juli de uitkomsten komen van de werkgroep die de reële kosten en gederfde inkomsten van gemeenten in kaart brengt. Met het kabinet is afgesproken dat gemeenten worden gecompenseerd voor reële kosten en gederfde inkomsten. Medio juli volgt een nadere afrekening voor de extra kosten en gederfde inkomsten voor de periode van maart tot 1 juni. VNG , Binnenlands bestuur
 • Meer dan driekwart van de gemeenten gaat als gevolg van de coronacrisis bezuinigen of de belastingen verhogen als de rijksoverheid geen extra geld beschikbaar stelt, meldt actualiteitenprogramma EenVandaag naar aanleiding van onderzoek in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat onderzoek werd uitgevoerd onder 162 van de 355 gemeenten. Binnenlands bestuur
 • ‘’Het getuigt van moed en leiderschap dat de gemeente Amsterdam 17 miljoen euro aan de al door de stad gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen geeft. Opnieuw staat de stad op waar het land blijft zitten. Dat geld zal overigens vooral opgaan aan lijfsbehoud en overheadkosten van grote cultuurinstellingen.’’ Aldus Mounir Samuel, theatermaker en ­performer. Hij ziet een leiderschapsrol voor Amsterdam weggelegd. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Touria Meliani zouden hun ambtsgenoten van de andere grote gemeenten moeten activeren gezamenlijk tegen de nationale koers op te staan. Het Parool
 • Het advies van een externe commissie over kunstsubsidies in Den Haag is ‘zuiver, deugdelijk en conform het reglement van die commissie’ verlopen. Maar het stadsbestuur had wel graag gezien dat in het eindrapport meer duidelijkheid was gegeven over de rol van festivaldirecteur Ellen Walraven en de stappen die tegen haar waren ondernomen. De gemeente Den Haag heeft Ellen Walraven inmiddels ontslagen uit de adviescommissie voor het meerjarenbeleidsplan voor de kunst- en cultuursector. Walraven kwam vorige week in opspraak omdat ze directeur wordt van het literatuurfestival Writers Unlimited, waar de commissie eerder een subsidie van 250.000 euro aan wil geven. Omroep West , Den Haag FM
 • De invoering van de Omgevingswet wordt voorzien op 1 januari 2022. Dat schreef minister Ollongren van BZK op 20 mei in haar brief aan de Tweede Kamer. Vooruitlopend hierop heeft een aantal gemeenten reeds een omgevingsvisie vastgesteld. Architectuur Lokaal volgt de ontwikkeling van omgevingsvisies in de Nederlandse gemeenten op de voet. De website MijnOmgevingsvisie.nl biedt een overzicht op de Omgevingsvisiekaart van Nederland. Architectuur Lokaal
 • De Europese Commissie kondigde op 27 mei een ambitieuze zevenjarige begroting aan om de 27 lidstaten van de EU te redden van de economische gevolgen van COVID-19, maar vertegenwoordigers van de cultuur zeggen dat het de cultuursector onvoldoende bescherming biedt. Culturele ambtenaren hebben gewaarschuwd dat bezuinigingen op drie programma’s – Erasmus+, Creative Europe, en het European Solidarity Corps- “slecht nieuws voor jongeren” zijn en een “vreselijke boodschap” voor de culturele, creatieve en mediasector. ArtNet News, Europa Nu

 

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant steunt Stichting Complex in Eindhoven. Die het initiatief heeft genomen om een designmuseum te vestigen. Het belang van een designmuseum was al in het vorige bestuursakkoord opgenomen, met daarbij de toezegging dat de provincie Noord-Brabant zich ervoor zal inspannen om dit te realiseren. Gedeputeerde Wil van Pinxteren (Vrije Tijd, Cultuur en Sport): “Veel waardering dus voor het vorige college, dat zich hiervoor heeft ingezet, met een positief resultaat.” Ook voor de vrijetijdseconomie van Noord-Brabant is dit initiatief van grote betekenis. Voor Brabant biedt het thema design goede mogelijkheden voor het aantrekken van bezoekers uit binnen- en buitenland, zo heeft VisitBrabant al in 2018 geconcludeerd. nl , Brabant.nl , Brabant.nl , Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad bezig met de operationalisering van het regioprofiel Brabant. Op de website regioprofielbrabant.nl is deze operationalisering helemaal te volgen. Kunstloc Brabant meldt het belangrijkste nieuws uit de werkgroepen, waarin gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Helmond en ’s-Hertogenbosch, provincie en Kunstloc samenwerken, regelmatig ook op haar website. Kunstloc Brabant
 • De corona-crisis maakt de internationaliseringsagenda natuurlijk anders dan we tot voor kort met elkaar dachten. Maar het laat onverlet dat het onlosmakelijk onderdeel uit maakt van de beroepspraktijk van makers en culturele instellingen. Het geeft impuls aan de artistieke praktijk, draagt bij aan positionering en profilering, ook van Noord-Brabant, en een meer inclusieve aanpak in eigen land door het betrekken van nieuwe, internationale publieksgroepen. De Proeftuin Internationalisering laat duidelijk zien, d.m.v. visualisaties, hoe rijk het initiatief op het gebied van internationalisering in Noord-Brabant is. Op 27 mei verscheen de meest recente nieuwsbrief van Regioprofiel Brabant. Regioprofiel Brabant , Regioprofiel Brabant
 • ‘’Wij, kunstprofessionals, hebben ons de afgelopen, vaak tientallen jaren lang al verdiept in de kunst en cultuur in Brabant. Wij kunnen haar plaatsen in een landelijk maar ook een lokaal perspectief. Wij weten hoe rijk Brabant is en hebben een grote bewondering voor de kunst en haar makers. Die kunst is er van klein tot groot, ze is experimenteel, vernieuwend, voor iedereen toegankelijk, ­visionair en zo heel erg verrijkend.’’ Het is een gotspe dat de nieuwe provinciale coalitie de Brabantse kunst en cultuur ten grave wil dragen. Zelden is de eigen kortzichtigheid zo tot norm verheven. Aldus een aantal ‘’kunstprofessionals’’ in een opinieartikel in het Brabants Dagblad, waarin beroep wordt gedaan op de Brabantse statenleden, de Brabantse steden en alle Brabanders om het aculturele coalitieakkoord te herzien. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • In een open brief spreken verschillende Brabantse bibliotheken, samen met tientallen culturele organisaties, hun zorg uit over de cultuurplannen van het nieuwe provinciebestuur, dat onlangs een bestuursakkoord voor de periode 2020 – 2023 presenteerde waaruit blijkt dat er bezuinigingen op de cultuursector te verwachten zijn. Bibliotheekblad

 

grote brabantse gemeenten

 • Het is nog afwachten hoe zwaar de coronacrisis Breda financieel gezien gaat raken, maar op dit moment staat de stad er goed voor. Het beeld dat de financiële situatie kwetsbaar is, klopt niet volgens wethouder Bos. En toeval of niet er is ook nog 29 miljoen euro over. BN – De Stem , inlog vereist
 • De gemeente Eindhoven publiceert een overzicht van veel gestelde vragen over het coronavirus voor culturele-, sport- of welzijnsorganisaties. Gemeente Eindhoven
 • De commissie welstand van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de laatste veranderingen aan het ontwerp van het nieuwe theater goedgekeurd. ,,In hoop nu dat de Bossche bevolking het nieuwe theater ziet zitten en in hun hart sluit’’, rondde architect Patrick Fransen van NOAHH|Network Oriented Architecture een intense periode van een jaar ontwerpen af. Brabants Dagblad
 • The Smart Box kwam in januari 2019 als winnaar uit de bus van een ontwerpwedstrijd van het Bosch Architectuur Initiatief (BAI). Eén van de redenen waarom het ontwerp won, aldus de jury, is dat ‘de kans groot is dat dit ontwerp ook werkelijkheid wordt’. Met 40.000 euro was er ook een budget gereserveerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch. Maar bijna anderhalf jaar later blijkt dat ontwerp tóch te prijzig is. Het ontwerp was bedoeld voor het plein aan de Onderwijsboulevard. BAI vindt het jammer en hoopte dat er toch nog een mogelijkheid was, maar de gemeente is al bezig met een ander plan, waarbij ze omwonenden, onderwijsinstellingen en studenten wil betrekken. Brabants Dagblad , Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • De LocHal, het Spoorpark. Ze staan symbool voor de sfeer van optimisme die kenmerkend was voor de eerste twee jaar van de huidige raadsperiode in Tilburg. Maar hoelang blijft dat optimisme nog voortduren nu de wind niet langer in de zeilen blaast? Kunnen de plannen voor de ontwikkeling van het Stadsforum, het museumkwartier en de Spoorzone in deze vorm en dit tempo verder? En minstens zo belangrijk; wat is het rendement van de grote investering (23 miljoen) in het sociaal domein? Brabants Dagblad , inlog vereist

 

overige brabantse gemeenten

 • 95.000 euro voor verenigingen en ondernemers in Asten die in deze coronatijd in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen. Het initiatiefvoorstel van Algemeen Belang kon rekenen op veel sympathie, maar werd desondanks afgeschoten. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt het plan te onzorgvuldig, te vroeg en te willekeurig. Eindhovens Dagblad
 • De nieuwe Campus De Braak in Helmond en bouwplannen bij Kasteel Gemert zijn belangrijker dan het overeind houden van museum Klok & Peel in Asten. Daarom zijn deze twee projecten door de Peelgemeenten voorgedragen voor extra geld van het rijk. Dat antwoordt Astens wethouder Janine Spoor op vragen van coalitiepartij Algemeen Belang. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Wie wil bouwen in Etten-Leur, moet met zijn plannen eerst langs de welstandscommissie. Die bekijkt of plannen wel aansluiten bij de ideeën die de gemeente zelf heeft over hoe Etten-Leur eruit zou moeten zien. De werkwijze verschuift: waar de commissie vroeger vooral het rode potlood hanteerde, werkt ze nu meer samen met plannenmakers. BN – De Stem
 • Nagenoeg de volledige gemeenteraad van Goirle tikt B en W fiks op de vingers omdat het college niet democratisch heeft gehandeld bij de grote bezuinigingen op cultuur. Eerdere moties van de raad om tot een cultuurnota te komen zijn steeds niet uitgevoerd. Desondanks besloten B en W tot bezuinigingen zodat Factorium stopt met het aanbieden van muziekonderwijs. Brabants Dagblad
 • Het toekomstplan voor de Heusdense openbare bibliotheken is naar verwachting niet eerder dan september of oktober klaar. De vertraging is volgens Henk Willems, voorzitter van de stichting, het directe gevolg van de coronacrisis. Willems denkt niet dat het uitstel ‘superdramatisch is’. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Moet een club of sportvereniging gerund door vrijwilligers de volle mep aan leges betalen bij bouw of uitbreiding. Daar komt nu toch een discussie over in de politiek van Meierijstad. Lokaal Meierijstad dient in de raadsvergadering van 25 juni een motie in over het onderwerp. De partij wil laten onderzoeken wat de consequenties zijn als non-profitinstellingen geen leges meer hoeven te betalen in de gemeente. Brabants Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Onlangs publiceerde het CBS een artikel met cijfers over cultuur, sport en recreatie (CBS 2020e). Hoewel deze cijfers niet nieuw zijn, maken ze wel duidelijk hoe kwetsbaar de arbeidsmarkt binnen de culturele en creatieve sector te midden van deze coronacrisis is. Niet eerder was het aandeel eenmanszaken zo hoog als op het moment dat de cultuursector halverwege maart de deuren moest sluiten. Wat vertellen zulke cijfers ons over arbeidsverhoudingen in de cultuursector? En waarom is dit juist nu een belangrijk onderwerp? Boekman sprak met kunst- en cultuurfilosoof Thijs Lijster over de culturele arbeidsmarkt voor en na corona. Zoals cultuurmakers met hun beroepspraktijk model stonden voor arbeidsorganisatie in de afgelopen decennia, kunnen ze nu misschien een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van alternatieve organisatievormen, zoals collectieve verbanden en zelforganisatie. Boekman
 • De Akademie van Kunsten organiseert op 2, 4, 8 en 11 juni 2020 een serie van vier webinars over het basisinkomen. Hierin bundelen kunstenaars, experts en wetenschappers hun krachten en belichten de verschillende facetten van het basisinkomen. Elke crisis toont de kwetsbaarheid van de samenleving. Het is niet ondenkbaar dat de gevolgen van de huidige crisis langer door zullen werken dan wij kunnen vermoeden. De huidige globale crisis biedt een goed moment om opnieuw naar de (on)mogelijkheden van het basisinkomen te kijken, naar de kracht en de zwaktes ervan, de valkuilen en kansen. Wat maakt het basisinkomen een utopie voor de één, en een dystopie voor de ander? Akademie van Kunsten
 • Hoe weet je of je recht hebt op overheidssteun? Waar moet je als toezichthouder op letten in deze crisisperiode? Of je nu maker of bestuurder bent, zzp’er of voor een organisatie werkt: Cultuur + Ondernemen bundelt de meest gestelde vragen in deze coronacrisis én de antwoorden daarop. Inclusief de Cultuur Opstart Lening. Cultuur+Ondernemen
 • Zzp’ers in de culturele sector die in de knel komen, kunnen bijstand aanvragen via de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). Inmiddels is bekend geworden dat de Tozo-regeling wordt verlengd tot 1 oktober. Meer informatie. Kunstenbond
 • ‘’De positie van kunstenaars en makers zal door het coronavirus nog meer onder druk komen te staan als de boel weer een beetje op gang komt. Het argument ‘van bovenaf’ dat er nu echt helemaal geen budget meer is voor kunstmakers, zal de komende jaren weer hardop gaan klinken. Maar de ‘elite’ zorgt goed voor zichzelf.’’ Aldus Ingrid van Frankenhuyzen, directeur van Communisenso, bureau voor mediatraining, en ook artistiek directeur en regisseur van Stichting Zeeproducties. Ze reageert op een protest van Platform BK over de inkomensongelijkheid in Nederland en de roep dat grootverdieners als KLM of Booking moeten inleveren. Maar ze vindt dat de cultuursector ook dient te kijken naar de kloof tussen de inkomsten van directeuren en de werkvloer in de cultuursector. Cultureel Persbureau
 • Waarom zou de culturele sector moeten nivelleren terwijl het probleem door externe financiers wordt veroorzaakt? Dat schrijft Annelies van der Horst als reactie op het artikel van Ingrid van Frankenhuyzen. ‘’ En waarom moet juist de culturele sector afstappen van een goede salarisstructuur en andere vergelijkbare sectoren (onderwijs, overheid) niet? Dan schiet je als culturele sector toch in je eigen voet? Beter is: Fair Practice, betere CAO-onderhandelingen, meer subsidie of actie voeren voor een nivellering in alle sectoren etc.’’ Cultureel Persbureau
 • Wijbrand Schaap is boos. De aanleiding is de actie Cultuur in actie. “Heel nobel natuurlijk, deze actie van de vrije ondernemers in de cultuursector, alleen jammer dat ze totaal lijken te vergeten hoe potsierlijk dit overkomt, wanneer je tegelijkertijd filmrollen aan kunt nemen voor bedragen waar een half dorp een jaar van kan leven. ‘’ Hij vindt de actie schadelijk, niet in de laatste plaats ook omdat ze een wig drijft tussen de makers van de kwetsbare, en daarom gesubsidieerde, kunst en de makers van commerciële en dus financieel weerbare kunst. Maar doen de ‘gesubsidieerden’ het beter? Niet echt. Internationaal Theater Amsterdam, ‘s lands best gesubsidieerde theatergezelschap, stelt het toneel en de gangen beschikbaar aan een noodlijdende horecaondernemer. Alleen, het gaat niet om een leuk buurtrestaurant dat nu dankzij subsidiegeld overeind wordt gehouden, maar om één van de duurste restaurants van Amsterdam : Lastage. Cultureel Persbureau
 • Cultuur+Ondernemen is voor een opleidingsaanbod voor bestuur en toezicht een samenwerking gestart met drie partners: crmLiNK, het Nationaal Register en Universiteit Utrecht LinC. C+O is blij dat deze ervaren opleiders een toegankelijk en op de cultuursector toegesneden opleidingsaanbod op het gebied van governance gaan aanbieden. Cultuur + Ondernemen
 • Wat betekent het om internationaal te werken als kunstenaar anno 2020? Zijn de traditionele categorieën, zoals ‘internationaal’ en ‘kosmopolitisch’, nog voldoende om zowel de ambities van kunstenaars als van culturele werkers te beschrijven en de uitdagingen van het werken in een geglobaliseerde wereld aan te gaan? Om te reflecteren op de voorwaarden en effecten van culturele samenwerking verkent DutchCulture in een reeks colloquia relevant nieuw onderzoek op het gebied van culturele internationalisering. Op 30 april organiseerde DutchCulture de eerste in deze serie, een colloquium over translocaliteit in de kunsten, waarbij prof. dr. Maarten Doorman (Universiteit Maastricht / VU Amsterdam) een keynote speech uitsprak over hoe de kunsten zowel mondiaal georiënteerd als lokaal ingebed kunnen zijn. DutchCulture
 • Per 1 juni versoepelen de coronamaatregelen en mogen culturele instellingen hun deuren weer openen voor het publiek. Cultuurmarketing sprak met marketeers van Filmhuis Den Haag, Hof van Busleyden, Internationaal Theater Amsterdam, Kunsthal Rotterdam, Musis & Stadstheater Arnhem, NEMO Science Museum en TivoliVredenburg over hun aanpak en toekomstplannen. Cultuurmarketing
 • De vouchers die bedrijven aanbieden na annuleringen vanwege de coronacrisis, bijvoorbeeld bij concerteren, festivals, of sportwedstrijden, dekken niet altijd alle kosten die de consument heeft gemaakt. Dat moet wel, waarschuwt de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ook moet de communicatie met de consument over oplossingen bij annulering beter, stelt de organisatie. ACM onderzocht 180 voucherregelingen in vijf sectoren. Daaruit bleek dat reserverings- en administratiekosten bijvoorbeeld soms niet worden vergoed, en dat de restwaarde na de looptijd niet altijd wordt uitgekeerd. Ook ziet ACM dat consumenten die hun geld terug willen, geen informatie krijgen over hoe ze dat kunnen krijgen. ACM
 • Als gevolg van de coronacrisis kunnen veel evenementen niet doorgaan: concerten, theaterstukken en festivals worden uitgesteld of afgelast. Om ervoor te zorgen dat consumenten niet massaal hun geld terugvragen, is het initiatief ‘Bewaar je ticket, geniet later’ gestart. Maar welke rechten hebben consumenten hierbij en wat gebeurt er als een organisator of poppodium in de tussentijd toch failliet gaat? NU sprak met Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF), een van de initiatiefnemers, Gerard Spierenburg, woordvoerder consumentenrecht bij de Consumentenbond, en Edwin van Houten, directeur consumenten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). nl
 • Bedrijven moeten kunstenaars inschakelen om te helpen zoeken naar een nieuwe toekomst na de coronacrisis. Dat bepleit kunstenaar Tinkebell alias Katinka Simonse. ‘Want kunstenaars denken van nature buiten de kaders.’ VNO-NCW

 

architectuur en vormgeving

 • “Mensen verleiden om met je in zee te gaan, is een belangrijk onderdeel van het architectenvak. Nu doe ik dat online”, vertelt architect David Tol. Onlangs lanceerde hij ACS101: Familia, een nieuw woonconcept gericht op gezinnen in de dichtbevolkte stad. Sinds de coronacrisis is hij benaderd om zijn concept in Amerika op te zetten. Nu is het plan om tien woongebouwen met elk 24 appartementen in Chicago te bouwen. Social media en goed voorbereide online pitches zijn de sleutel tot zijn succes.” BNA
 • BNO heeft een dossier Corona, dat actueel wordt gehouden. BNO
 • De Council of Fashion Designers of America en de British Fashion Council roepen nu ook op tot ‘the fashion industry’s reset’. De twee organisaties brengen nu een gezamenlijk statement uit met de perspectieven die worden gedeeld door de leden van de twee councils. “De veranderingen zijn al lang nodig, maar de gevolgen van het coronavirus zorgen ervoor dat we allemaal een prioriteit moeten maken van het opnieuw inrichten van de mode industrie,” aldus het statement. Eerder was er het initiatief van Dries van Noten ‘An Open Letter to the Fashion Industry’ en de oproep ‘Rewiring Fashion’. De oproepen lijken op hetzelfde neer te komen: de nieuwe mode moet duurzamer én langzamer. Fashion United , De Volkskrant

 

beeldende kunst

 • Platform BK werkt aan het in kaart brengen van het ervaringen over atelier- en woninghuur onder kunstenaars en cultuurwerkers in tijden van Corona. Op basis daarvan kunnen we met Kunstenbond, BUT Broedplaatsen United Tenants en andere belangenorganisaties werken aan een passend aanvullend steunpakket voor de kunsten met de verhuurders, gemeentes en landelijke overheid. Platform BK vraagt kunstenaars een enquête in te vullen. Platform BK
 • Gesprek met Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum. Volgens Dibbits loopt het museum nu 1 miljoen euro per week mis. Het teert snel in op een speciale reserve van 15 miljoen euro die in goede tijden is aangelegd. Om geld te besparen zijn enkele tentoonstellingen verlengd en een paar andere uitgesteld. Ontslagen hoopt Dibbits te voorkomen, maar veel vaste zzp’ers hebben op dit moment geen werk meer, onder wie 140 rondleiders. De buitenlandse toeristen zullen dit jaar verstek laten gaan, schat hij in. De coronacrisis zal een ‘lange impact’ hebben: ‘Musea zijn nu eenmaal afhankelijk van de mobiliteit van mensen.’ Hij vindt dat de grote, internationale publiekstrekkers juist moeten blijven. ‘Je voelt een nieuw regionalisme in de maatschappij. Als musea moeten we daar niet aan bijdragen. De kunst is door de eeuwen heen internationaal geweest’’. De Volkskrant
 • Museumcontact heeft een aantal artikelen verzameld, die onlangs in de media zijn verschenen rond de heropening van musea. Ter informatie en inspiratie. Museumcontact
 • Per 1 juni mogen musea hun deuren openen, maar natuurlijk wel onder coronavoorwaarden. Het Eindhovens Dagblad sprak met enkele kleine musea in Valkenswaard. Bijvoorbeeld met het Steendrukmuseum, dat moest sluiten op het moment dat er een grote overzichtstentoonstelling zou zijn van het werk van Alphonse Mucha. Het museum bedacht een aantal steunacties. directeur Maarten Kentgens. ,,We lopen niet alleen de entreegelden en inkomsten uit workshops en verkoop mis; ook projecten gaan niet door en we hebben moeten investeren in de heropening. Ik schat de totale omzetderving op zo’n 40.000 euro. Voor een klein museum tikt dat aan. ‘Mucha’ zal postuum veel moeten goedmaken, maar ik denk wel dat we het gaan redden.” Eindhovens Dagblad
 • De culturele hotspot van Helmond, De Cacaofabriek, opent op 1 juni weer de deuren voor publiek. Op concerten na, kan alles weer. Maar wel met minder bezoekers, afstand onderling en volgens strikte looproutes. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Aktiviteitencentrum 2B in Eindhoven opende iets meer dan 35 jaar geleden zijn deuren in Eindhoven. Gevestigd in een voormalig fabriekspand, pal naast de Effenaar, was het een plek voor alternatieve kunst en muziek. Tegelijkertijd zag ook culturele broedplaats Zesde Kolonne het licht. Dit wordt, enigszins vertraagd, gevierd met een jubileumuitgave. Die markeert ook een einde. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Het Europees Keramisch Werkcentrum in Oisterwijk heeft ‘artists-in-residence’ uit de hele wereld. Hoewel de kunstenaars er in alle rust kunnen werken, is er in deze coronatijd ook onrust. ,,Vrijwillig in quarantaine is best leuk, anders is het als het een verplichting wordt.” Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd, zijn niet meer auteursrechtelijk beschermd. En voor online publicatie van oude archief foto’s die nog wel beschermd zijn, is ruim € 4 euro per foto redelijk, en niet € 75 per foto zoals de kantonrechter eerder besliste. Dat zijn de kernpunten van de uitspraak van het Haagse Gerechtshof van 19 mei 2020 in een zaak van een uitgever tegen Erfgoed Leiden en Omstreken. Deze uitspraak geeft archieven meer duidelijkheid. DEN

 

film en av

 • Actuele COVID-19 informatie voor de film- en tv-branche. NBF
 • In verschillende media spreken filmmakers en acteurs zich uit over de (on)mogelijkheden om film en televisie te maken in coronatijden. Omdat acteurs niet zijn aangemerkt als contactberoep moeten zij de anderhalve meter afstand in acht houden. Acteurs en filmmakers pleiten ervoor om voor acteurs een uitzondering te maken, net zoals bijvoorbeeld voor kappers geldt dat zij niet de anderhalve meter afstand hoeven houden van hun klanten. NBF
 • ACT sprak met Barry Atsma, die in Duitsland werkt, en meespeelt in Du Sollst nicht lügen van tv Sender Sat1. Hij vertelt dat er een strak protocol gehanteerd wordt. En er is een Corona-beambte die de naleving op de set strikt in de gaten houdt. Het protocol lijkt veel op die in Nederland ontwikkeld is voor de audiovisuele sector. Hij vertelt hoe het werkt. “Als je in een blokje dagen van intieme scènes zit, word je op de eerste draaidag van zo’n blok getest en dan gevraagd om voor en na het draaien in zelf-quarantaine te gaan”, zegt hij. Zo wordt het risico op besmetting buiten de set minimaal gehouden. Acteursbelangen
 • Een gouden vondst of niet? Castingdirector André Sjouerman biedt makers van films, series en reclames sinds kort samenwonende acteurskoppels en -gezinnen aan die onderling geen afstand hoeven te houden. Zo zouden opnames gewoon door kunnen gaan in coronatijd. Maar werkt dat ook echt? Het AD vroeg het aan filmproducenten, een regisseur en acteurs. Algemeen Dagblad
 • Iedereen die van films houdt, verlangt naar het moment dat bioscopen en filmtheaters wereldwijd weer opengaan. Een campagne bedacht door het team van Holland Film Nieuws wil cinema vieren in een tijd dat het coronavirus ongelimiteerd genieten van film in een bioscoop of filmtheater onmogelijk maakt. De campagne maakt gebruik van de hashtag #CelebrateCinema.
 • Bekende actrices, acteurs en andere personen betrokken bij film wordt gevraagd hun persoonlijke herinneringen te delen. De video’s worden gedeeld via speciale website celebratecinema.org en social media. Celebrate Cinema
 • NRC sprak met 4 directeuren over de heropening van de bioscopen en filmtheaters, Alex de Ronde, Het Ketelhuis Amsterdam, Frank Groot, KINO Rotterdam, David Deprez, Lumière Maastricht en Sandra Hamer, Eye, Amsterdam. Eerst met maximaal dertig mensen per zaal. Gaat alles goed, dan worden dat er vanaf 1 juli honderd. Hoe doorstaan ze de crisis? En hoe opereren de internationale filmfestivals? NRC
 • Bioscoopketen Pathé laat per 1 juni twee mensen uit verschillende huishoudens naast elkaar zitten. De bioscoopketen volgt hiermee het advies op dat het RIVM aan horecazaken heeft gegeven. Ook personen die allemaal deel uitmaken van hetzelfde huishouden mogen in de bioscopen naast elkaar zitten. Wie met meer dan twee personen buiten zijn eigen huishouden een film wil bekijken, dient wel altijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Daarnaast verzoekt Pathé altijd met pin te betalen en kaartjes alleen vooraf online te kopen. Mensen met ziekteverschijnselen moeten thuisblijven. nl , Pathé
 • International Film Festival Rotterdam (IFFR) heeft zich vorige week aangesloten bij het initiatief We Are One: A Global Film Festival en heeft als goed doel de vluchtelingenorganisatie United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) gekozen. De UNHCR pleit ervoor dat vluchtelingen worden meegenomen in overheidssteunprogramma’s en helpt de kwetsbaarste slachtoffers door direct cash te geven. IFFR presenteert vier films. IFFR
 • Het filmfestival van Cannes werd onlangs afgeblazen. Het festival dat zich kenmerkt door hectiek, wachtende rijen publiek en pers, overvolle conferenties. In deze tijd van coronacrisis kan zo’n festival oude stijl nu even niet. Maar wat kan er wel? VPRO cinema sprak met Doreen Boonekamp (Nederlands Film Festival ) en Vanja Kaludjercic (International Film Festival Rotterdam). VPRO Cinema
 • Ter gelegenheid van de 40e editie van het Nederlands Film Festival (NFF) wordt in afstemming met de Dutch Academy For Film (DAFF) en naar het voorbeeld van internationale filmprijzen een nieuwe categorie bij de Gouden Kalveren geïntroduceerd: het Gouden Kalf voor Costume Design voor speelfilms in competitie. Daarnaast zijn dit jaar, mede vanwege de uitbraak van het coronavirus de reglementen voor deelname aan de Gouden Kalf Competitie uitgebreid. Zowel speelfilms als lange documentaires die in première gaan op het komende NFF kunnen meedingen naar de Gouden Kalveren 2020. Eerder maakte het festival bekend dat ook producties waarvan na de première de release vanwege de coronamaatregelen, is uitgesteld of voortijdig afgebroken aan de competitie kunnen deelnemen. Nederlands Film Festival
 • Na zes jaar heeft het festival Film by the Sea in Vlissingen bijna zijn financiële tekorten weggewerkt. Eind 2019 was er nog een schuld van ruim 12.000 euro. Alle reden om aan te nemen dat het festival dit jaar uit de rode cijfers zou komen. Maar gezien de coronacrisis is het afwachten hoe het jaar in financiële zin gaat uitpakken. Dat het festival in september eenzelfde aantal liefhebbers trekt als vorig jaar, 44.000 bezoekers, is uitgesloten. Nu moet immers rekening worden gehouden met den anderhalve-meter-samenleving. PZC
 • Het filmfestival van Venetië gaat dit jaar gewoon door. Dat zei Luca Zaia, de gouveneur van de regio Veneto, in een interview met persbureau Reuters. Lange tijd was het onduidelijk of het evenement vanwege de coronamaatregelen door kon gaan. Zelfs de datum is gelijk gebleven: 2 tot en met 12 september. Het festival maakt deel uit van de organisatie die ook de biënnales verzorgt op het gebied van architectuur en beeldende kunst. Die zijn, zo werd vorige week bekend, een jaar verschoven. Filmkrant
 • Filmtheater Fanfare gaat dubbele voorstellingen draaien en slaat de zomerstop over. Dat zijn de belangrijkste veranderingen nu het Oudenbossche filmhuis vanaf juni weer open mag. BN – De Stem
 • In samenwerking met Screendollars vroeg onderzoeker en producent Stephen Follows ruim 360 professionals uit de Amerikaanse en Canadese filmindustrie naar hun visie op de huidige omstandigheden en de toekomst als het gaat om het vertonen van films. Voor het onderzoek maakte Follows een onderscheid tussen filmmakers, distributeurs en marketeers, exploitanten, mensen die werken in de home entertainmentsector (incl. tv en VOD) en overige betrokkenen (overheid, onderwijs, journalisten etc.). Tussen deze groepen komen een aantal opmerkelijke verschillen naar voren, met name als het gaat om de theatrical window. Filmonderzoek Nederland

 

letteren

 • De Schrijverscentrale is genomineerd voor de Astrid Lindgren Memorial Award 2021. De Auteursbond heeft De Schrijverscentrale, net als voor 2019 en 2020, voorgedragen voor deze prijs, die internationaal de grote waarde van kinder- en jeugdliteratuur in het licht zet. De Schrijverscentrale
 • De coronamaatregelen maken het voor veel Nederlandse boekhandels moeilijk om de benodigde omzet te behalen. Dat blijkt uit een peiling van de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb). Zo’n 45 procent van de respondenten verwacht problemen met het behalen van de benodigde omzet in de feestdagenperiode, de belangrijkste weken voor veel verkopers. Door de anderhalvemetereconomie moeten de boekhandels hun werkwijze volledig omgooien. Retailtrends
 • De Frankfurter Buchmesse gaat dit najaar door – met een omvangrijk digitaal luik. Dat heeft de Raad van Toezicht van de Duitse branchevereniging Börsenverein op 27 mei besloten. De hallen worden ruimtelijker opgezet. nl , Hessenschau.de
 • Het coronavirus heeft alle bibliotheken in Nederland geraakt: zij waren gedwongen hun deuren te sluiten en alle activiteiten af te gelasten. Tegelijkertijd zijn er ook nieuwe initiatieven ontstaan, waarmee bibliotheken hun aanbod hebben vervangen of zelfs uitgebreid. Met het dossier De bibliotheek in coronatijd brengt de KB, de nationale bibliotheek, deze ontwikkeling in kaart met analyses, interviews, leestips en andere inspirerende rubrieken. nl

 

muziek

 • Een concert spelen voor een publiek van maar dertig man? En dan ook nog luchten, ontsmetten, en dat alles op anderhalve meter? NRC sprak met vier klassieke musici, die er ondanks alle bezwaren wél brood inzien. NRC
 • Zingen is te riskant, dus leert het Groot Omroepkoor gebarentaal. Met strijkkwartet en zingende zaag en gebarentaal presenteert het koor een nieuw werk, Mijn hart zingt door. Op 28 mei te zien en te beluisteren via de site en socialemediakanalen van het koor en het Radio Filharmonisch Orkest. Ook is het stuk te horen op Radio 4 in het programma Podium. De Volkskrant
 • Phion, het nieuwe symfonieorkest voor Overijssel en Gelderland, hoopt medio juni weer te beginnen met repeteren. In september volgen de eerste concerten, mogelijk twee per avond voor een beperkt publiek. Orkestdirecteur Jacco Post : „We zijn erop gebrand om weer op te treden. Onze taak is om te spelen. Daar krijgen we ook subsidie voor. Zowel het rijk als de provincie hebben direct al toegezegd ons te blijven steunen, ook al leveren we daarvoor geen tegenprestatie. We willen zo snel mogelijk weer aan onze verplichtingen voldoen.” „Gezamenlijke repetities zijn een absolute noodzaak om als orkest te kunnen functioneren. (…) Zowel in Enschede als Arnhem is het mogelijk om op een veilige manier met een orkest van maximaal vijftig musici te repeteren.” Het daartoe noodzakelijke protocol wordt volgende week aan de betrokken veiligheidsregio’s voorgelegd. Tubantia
 • De directeur van het Concertgebouw Simon Reinink heeft onlangs in een interview met dirigent Vasily Petrenko gezegd dat driekwart van de mensen die tickets hebben gekocht, het geld doneren of vragen om een voucher. Een klein deel vraagt z’n geld terug. Een fijne opsteker voor het Concertgebouw dat, aldus Reinink, maandelijks 750.000 euro verlies lijdt. Het Concertgebouw is afhankelijk van donateurs en krijgt in totaal slechts 5% subsidie, en die komt van de gemeente Amsterdam. Reinink is blij dat de overheid het Concertgebouw gedeeltelijk compenseert, maar vreest het ergste wanneer die steun per 1 september stopt. Podium Radio 4
 • De grootste concertzaal in Londen, het Southbank Centre, heeft aangekondigd dat het geld in september op is, en dat de zaal in elk geval tot april 2021 gesloten wordt, tenzij de regering over de brug komt met meer geld. Het Southbank Center, waar bijvoorbeeld ook de Royal Festival Hall bij hoort, haalt 37% van het inkomen uit subsidie, de rest wordt verdiend door kaartverkoop, horeca en zaalverhuur. ConferenceNews
 • In een rondgang langs bijna zeventig Nederlandse jazz- en poppodia – de door het Fonds Podiumkunsten aangewezen kernpodia, plus enkele specifieke jazzclubs en zeer grote popzalen – vroeg NRC naar de plannen. Wat gaan ze organiseren zodra ze open mogen? Wat kan er, en wat kan er zeker niet? Hoe gaat het financieel en wat verwachten ze van de komende maanden?
 • De meeste podia willen pas op 1 juli de deuren openen, wanneer culturele instellingen weer 100 bezoekers mogen ontvangen. Naast de bezoekerslimiet zijn er vele andere struikelblokken, zoals noodverordeningen en dat het vooralsnog niet is toegestaan voor zangers en blazers om met anderen te zingen of blazen. Ook het veiligheidsprotocol waar de zalen zich aan moeten houden. Hoe staat het er financieel voor, bij podia die steun krijgen en verwachten, en zij die dat moeten ontberen? Voor veel podia zal het een zware periode worden met moeilijke beslissingen. Maar uit de antwoorden blijkt ook veerkracht, een positieve insteek en creativiteit. NRC
 • Het is een ingewikkelde puzzel waarvan de laatste stukjes nog lang niet zijn gelegd. Maar als het Muziekgebouw Eindhoven over enige tijd weer open mag moet het voorbereid zijn op ‘het nieuwe normaal’. TUe studenten onderzoeken het. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Audio Obscura, dancepromoter met een oog voor bijzondere locaties, gaat de samenwerking aan met Pathé. Samen brengen ze vanaf 11 juni de dj-streams naar de bioscoop. Voor Audio Obscura biedt het bovendien perspectief om het bedrijf enigszins financieel gezond te houden. Het nachtleven vangt nu forse klappen op, en met livestreams valt er weinig te verdienen. Iedere week tot aan eind augustus gaat er een nieuwe stream in première in de bioscoop, waarna ze de week erop meerdere malen worden vertoond bij meerdere Pathé’s in Nederland. Online zijn ze de week na de première te bekijken. vpro
 • Radio Veronica organiseert op 6 juni een reeks concerten in de Ziggo Dome. Kensington, Ilse DeLange, Duncan Laurence, Alain Clark, Danny Vera en Son Mieux treden die dag op voor een selecte groep van dertig luisteraars. Hoewel er normaal gesproken zo’n zeventienduizend bezoekers naar een concert toe kunnen, organiseert Radio Veronica er nu concerten voor dertig muziekliefhebbers. Radio Veronica
 • Gesprek met Danny Damman, directeur van Ziggo Dome over o.m. de schade en het ontbreken van een uniforme regelgeving in de evenementensector. “Ik ben geen viroloog, dus kan daar niets zinnigs over zeggen. Maar op basis van de dingen die ik zie, die ik lees en de zaken die worden toegestaan in dierentuinen en pretparken, kan ik met honderd procent zekerheid zeggen dat wij de maatregelen van de anderhalve-meter-voorstelling veel beter kunnen organiseren. Onze branche heeft crowdmanagement immers uitgevonden.” Entertainment Business
 • Cultuur- en poppodium De Pul in Uden opent 1 juni langzaam weer haar deuren. Te beginnen met de filmvoorstellingen op donderdag die in juni weer worden opgestart. Vanaf juli hoopt De Pul weer concerten en andere evenementen te kunnen houden. Brabants Dagblad
 • Poppodium De Pul in Uden is nog even dicht maar brengt komende tijd wel een reeks online concerten. Onder de noemer ‘Lockdown Heatbeats’ presenteert De Pul een serie concertfilms met livemuziek en interviews. Onder andere Pater Moeskroen, Baby Blue en Sandra van Nieuwland zullen op het podium en voor de camera kruipen. De aftrap is 2 juni voor de Eindhovense rapper DADA op Facebook en het YouTube-kanaal van De Pul. Brabants Dagblad
 • Het Grachtenfestival programmeert voornamelijk korte, kleinschalige concerten, vindt pas in augustus plaats (7 t/m 16 augustus) en begint zijn kaartverkoop doorgaans pas eind juni. Allemaal voordelen in deze coronatijd. ‘Wij hadden tijd om na te denken’, zegt directeur Marie-Luce Bree. ‘Ik maakte me in maart eerlijk gezegd meer zorgen om andere instellingen en (culturele) bedrijven.’ Het festival gaat door en ondanks dat niet alle programmaonderdelen kunnen plaatsvinden, maar er blijft veel en divers over. Vergunning plichtige evenementen zijn verboden, dus de pontonconcerten vielen af. Optredens van orkesten zijn evenmin mogelijk. Spannend moment voor het Grachtenfestival is eind juni, als het kabinet definitief besluit of het maximaal toegestane aantal bezoekers van voorstellingen per 1 juli omhoog mag van 30 naar 100. Operamagazine
 • De organisatie van de Salzburger Festspiele heeft op 25 mei bekendgemaakt dat zijn 2020 editie deze zomer doorgaat. Van 1 tot en met 30 augustus plant het festival een verkort en aangepast programma. De details worden begin juni bekendgemaakt. De bekendmaking gebeurde meteen nadat de Oostenrijkse overheid de exacte voorwaarden voor culturele evenementen had geopenbaard. De directie presenteerde een conceptprogramma aan het bestuur, inclusief een plan om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Operamagazine
 • De kerkgangers van de Duits-Russische Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinde hielden zich bij de dienst op 10 mei aan flink wat voorschriften: er waren aparte in – en uitgangen, er was ontsmettingsmiddel beschikbaar, er werd anderhalve meter afstand gehouden. Maar er werd wél gezongen, en de kerkgangers droegen geen mondkapjes, liet de kerk op 25 mei in een verklaring weten. Met de kennis van nu hadden we dat anders gedaan, staat in die verklaring. Zeker honderd kerkgangers in Frankfurt raakten na kerkgang besmet met het coronavirus. Trouw
 • Een consortium van eventprofessionals is een samenwerking aangegaan en organiseert op woensdag 1 juli 2020 het eerste grote livecongres van Nederland na de intelligente lockdown: LIVE AGAIN! Met LIVE AGAIN!, dat plaatsvindt in de Fokker Terminal in Den Haag, wil het consortium vooral laten zien wat er wél kan en vakgenoten uit de hele eventbranche een hart onder de riem steken. Entertainment Business
 • Het Nederlandse bedrijf BRANDMKRS/CRAFTURE komt met een initiatief om festivals, venues en artiesten, in en na deze moeilijke tijd, de volgende stap in de live beleving te laten nemen: Live Redefined. “Live Redefined is echt overal. Van Twitter en Facebook tot WhatsApp, TikTok en zelfs LinkedIn Live. Alle streams zijn speciaal gemaakt voor het beste gebruik op het gekozen platform. Alleen of met vrienden in watch parties”, volgens directeur Arwind Gajadien. Daarnaast wil Live Redefined content in de kwaliteit bieden die in deze tijd past, van 4K-, 8K- tot 360 graden video’s, om te zorgen dat de kijkervaring zo dicht mogelijk in de buurt komt van een ‘echt’ live concert. Het nieuwe platform biedt organisatoren, festivals, venues en artiesten een manier om live content op een nieuwe manier bij de gebruiker te brengen. Entertainment Business
 • Entertainment Business vroeg vijf prominente en ondernemende fysieke muziekretailers naar de stand van zaken en hoe zij op dit moment naar de toekomst kijken. De grootste gemene deler tijdens die gesprekken? Iedere geïnterviewde is voorzichtig positief over zijn toekomst en tevreden over de afgelopen twee weken. Entertainment Business

 

theater en dans

 • ‘’Het is van het allergrootste belang dat onze beroepsgroep een contactberoep wordt’’, schrijft ACT, de belangenvereniging voor acteurs, op haar website. Daarom het verzoek aan de leden om dit uit te dragen. ACT zet de argumenten daarvoor daarom op een rij. Zonder deze status is volgens ACT zowel het repeteren als spelen van theatervoorstellingen en het opnemen van films en televisie niet mogelijk. Acteursbelangen
 • De NAPK heeft voor de branche van podiumkunstproducenten een protocol opgesteld waarmee organisaties weer kunnen starten met het veilig en verantwoord repeteren. Dit protocol is het eerste deel van een meer fasen protocol; de komende weken wordt er gewerkt aan het deel dat betrekking heeft op presenteren. NAPK, NAPK
 • De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) heeft een protocol gemaakt om het veilig werken op en rond het toneel goed te organiseren. Dit protocol heeft betrekking op alle activiteiten in ‘het achterhuis’, ook wel backstage genoemd en is bedoeld voor alle (technische) bedrijven, toeleveranciers, (theater)technici, stagehands en andere medewerkers in dit vakgebied. VPT
 • De financiële schade door de coronacrisis is nu al enorm, en het einde is nog niet in zicht. Wat de theatersector te wachten staat, is nog ongewis. Wat zijn de verhalen achter de cijfers? Theaterkrant gaat in gesprek met zzp’ers uit de theatersector: waar doen ze het van? Hebben ze nog werk en inkomen? En hoe gaan zij om met de onzekerheid die de coronacrisis brengt? Een gesprek met actrice Sytske van der Ster. Theaterkrant
 • De financiële schade door de coronacrisis is nu al enorm, en het einde is nog niet in zicht. Wat zijn de verhalen achter de cijfers? Theaterkrant gaat in gesprek met zzp’ers uit de theatersector. Waar doen ze het van? Hebben ze nog werk en inkomen? En hoe gaan zij om met de onzekerheid die de coronacrisis brengt? Een gesprek met regisseur Eline Arbo. Theaterkrant
 • De financiële schade door de coronacrisis is nu al enorm, en het einde is nog niet in zicht. Wat de theatersector te wachten staat, is nog ongewis. Wat zijn de verhalen achter de cijfers? Theaterkrant gaat in gesprek met zzp’ers uit de theatersector: waar doen ze het van? Hebben ze nog werk en inkomen? En hoe gaan zij om met de onzekerheid die de coronacrisis brengt? Een gesprek met freelance fotograaf Anna van Kooij. Theaterkrant
 • Voor Jeffrey Meulman, directeur van het Nederlands Theater Festival, biedt de coronacrisis een pas op de plaats, die nuttig besteed kan worden om een langere termijnvisie te ontwikkelen. In 5 blogs wil hij een bescheiden bijdrage leveren aan het her-stellen van de theatersector. Blog 4 :
 • Reduceren, hergebruiken, recyclen. ‘’ Zeker voor micro-organisaties waar er talloze van zijn in het kunstenveld is duurzaamheid regelmatig de zoveelste verplichting die bovenop al die andere verplichtingen komt, hoe intrinsiek gemotiveerd en bewust men ook is. Een super gedreven staflid aangesteld als Coordinator Duurzaamheid maakt al een wereld van verschil, maar als de verantwoordelijkheid niet door iedereen gevoeld wordt loopt de energie al snel weg.’’ Jeffrey Meulman
 • Brancheverenigingen van podia (VSCD en VVP) en producenten (NAPK, VvNO en VVTP) hebben afspraken gemaakt over het verdelen van de financiële schade die is ontstaan door de abrupte sluiting in verband met corona. Om de sector overeind te houden, blijft steun van de overheid noodzakelijk. Vanwege de complexiteit van de situatie werd een onafhankelijke commissie gevraagd om de brancheverenigingen te adviseren. Een van de conclusies van de commissie is dat alle partijen schade lijden. Echter de mate waarin verschilt. Zo is de situatie voor zowel de vrije (niet-gesubsidieerde) theaterproducenten en de makers die slechts werken met projectsubsidies zorgelijk, omdat zij niet in aanmerking komen voor enige compensatie van gemeentes. Daarom adviseert de commissie dat er een vergoeding komt van podia aan deze theaterproducenten via een vaste verdeelsleutel. Het aankomende seizoen 20/21 wordt, met oog op verminderde toegestane zaalbezetting in de 1,5 meter situatie, in twee delen opgeknipt. Podia en producenten bespreken samen opnieuw de programmering van 1 september t/m 31 december 2020. NAPK, VSCD
 • Cabaretier Guido Weijers richtte zich namens ‘’theaterminnend Nederland’’ op 13 mei in een open brief rechtstreeks tot minister-president Rutte. Er moet ruimte zijn voor creatieve oplossingen, maar die biedt het strikte coronabeleid niet. Brabant Cultureel sprak met hem. Brabant Cultureel
 • Is er een theatersetting te bedenken die zo gemaakt is dat het coronavirus zich niet kan verspreiden onder het publiek, maar waar je wel de intimiteit van een vlakkevloerzaal hebt? Dat vroegen lichtontwerper Gé Wegman, regisseur en producent Albert van Andel en decorontwerper Sacha Zwiers (samen: GAStheater) zich de afgelopen maanden af. In een serie korte gesprekken blikt Theaterkrant vooruit op mogelijke scenario’s voor het anderhalve-meter-theater. Theaterkrant
 • We moeten het theatergebouw opnieuw veroveren, volgens Mark Timmer, artistiek directeur van Frascati. Theater is tenslotte ‘een plek van vrije verbeelding en niet van strikte verkeersregels’. Vanaf 18 juni opent het theater aan de Nes in Amsterdam weer haar deuren voor publiek. In een serie korte gesprekken blikt Theaterkrant vooruit op mogelijke scenario’s voor het anderhalve-meter-theater. Theaterkrant
 • Producent Rick Engelkes gaat door met de productie van musical Willem van Oranje. Hij beseft dat het voortzetten van de productie verre van risicovrij is. “Maar er wordt al zo lang met zo veel passie aan deze opvolger van de musical Soldaat van Oranje gewerkt.” Voor de musical wordt een speciaal pop-uptheater gebouwd in Delft, met een capaciteit van 1300 bezoekers. “De vraag blijft natuurlijk alleen wanneer het open kan”, zegt Engelkes over de planning van de musical. De première staat gepland voor september 2021. nl
 • De musicals TINA – De Tina Turner Musical, Anastasia en Lazarus zullen “vanwege het geringe perspectief op een financieel gezonde heropening van de theaters” dit jaar niet meer te zien zijn, maakt producent Stage Entertainment bekend. De voorstellingen worden in de loop van volgend jaar hervat, wanneer ze weer getoond kunnen worden voor een publiek groter dan honderd man. Entertainment Business
 • Theater Terra zal in juli weer van start gaan met de familiemusical Peter Pan, met inachtneming van de geldende maatregelen. Daarmee zou het de eerste Nederlandse musical zijn die weer gaat spelen. De familiemusical was oorspronkelijk geprogrammeerd van januari tot en met mei, maar moest vroegtijdig stoppen in verband met COVID-19. De musical Peter Pan wordt met een kleine cast gespeeld en heeft geen grote crew nodig. Entertainment Business
 • De Graaf & Cornelissen Entertainment stopt vanaf 1 juni met het online zetten van theaterproducties op hun YouTube-kanaal DGC Exclusief. De afgelopen periode werden de musicals ‘Adèle Conny Jasperina – de Grote Drie’, ‘Wat Zien ik ?!’, ‘Volendam’, ‘Op Hoop van Zegen’, ‘Liesbeth’ en ‘De Zangeres zonder naam’ gedeeld. Per 1 juni mogen theaters weer openen met een beperkte capaciteit van dertig personen. Per 1 juli mogen er maximaal honderd personen naar een voorstelling. “In dit licht vinden we het niet meer passend theaterproducties gratis online te zetten”, aldus de producenten. Entertainment Business
 • De regeling ‘bewaar je ticket, geniet later’ werd begin april gepresenteerd om te voorkomen dat theaters in acute financiële problemen zouden komen. De regeling blijkt te zorgen voor een administratieve chaos en een haast onmogelijk klus om het ticketgeld eerlijk te verdelen tussen de theaters en de theatermakers. Die verdeling is zo ingewikkeld dat een ‘commissie van wijzen’ is aangesteld om een oplossing te zoeken. De Monitor wijdde er een uitzending aan, 25 mei. De Monitor KRONCRV
 • Scènes sprak met Edwin van Balken, directeur, en Laura Marcus, theaterprogrammeur van de Stadsschouwburg Haarlem over het schrale theateraanbod tot Kerstmis. Van Balken: ‘We moeten zorgen dat acteren een contactberoep wordt, dan zijn er meer mogelijkheden. Nu zijn alle voorstellingen met meer dan pakweg drie spelers onmogelijk geworden.’ Een grote vraag is of het publiek kaartjes wil kopen. De directeur van de Nationale Theaterkassa meldde onlangs dat zeventig procent van hun klanten pas weer naar het theater wil als er een vaccin is. Van Balken reageert verrast: ‘Wij weten het niet precies. Sommige mensen zullen terughoudend zijn vanwege gezondheidsrisico’s en natuurlijk hebben veel mensen nu minder te besteden. Maar er is ook een groep die hunkert naar theater’’ Scènes
 • Koninklijk Theater Carré, De Kleine Komedie en Theater Bellevue in Amsterdam gaan samenwerken om het publiek theater te kunnen bieden door voorstellingen te verplaatsen. Directeuren Madeleine van der Zwaan (Carré), Vivienne Ypma (De Kleine Komedie) en Jeannette Smit (Theater Bellevue) komen met het project S A M E N. Een samenwerking tussen de Amsterdamse theaters die is ontstaan om invulling te geven aan de anderhalve-meter-samenleving. Op 1 juli gaan de speciale voorstellingen in Carré van start voor maximaal 100 bezoekers. De eerste artiesten die hebben bevestigd zijn Spinvis, Dolf Jansen, S10, Erik van Muiswinkel, Steef de Jong en Freek de Jonge.
 • Huidige kaartkopers van de betreffende voorstellingen van Theater Bellevue, De Kleine Komedie en Carré krijgen als eerste bericht. Carré
 • Het theater is leeg, toch heeft Rob van Steen van Theaters Tilburg zijn handen vol. Het is voortdurend aanpassen, en improviseren. En dan verwacht hij ook nog een tekort van minimaal zes tot acht ton. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Na bijna drie maanden van gedwongen onthouding wordt ook juni een schrale maand voor theaterliefhebbers. Theaters mogen dan vanaf 1 juni weer open voor voorstellingen, maar in de regio Eindhoven maakt alleen De Kattendans in Bergeijk daar gebruik van. De theaterzaal wordt daarbij omgebouwd tot knus, volledig coronaproof huiskamertheater. De Schalm in Veldhoven, Natlab in Eindhoven, de Hofnar in Valkenswaard en De Enck in Oirschot gaan deels wel open, maar vertonen alleen film. Eindhovens Dagblad
 • Na een noodgedwongen maandenlange sluiting opent het Parktheater in Eindhoven vanaf 9 juli weer zijn deuren voor het publiek met ‘Het 150 cm zomerfestival’. Het coronaproof zomerprogramma bestaat voor een groot deel uit familievoorstellingen. De voorstellingen worden in aangepaste vorm gespeeld voor een kleiner publiek. Omdat er per voorstelling (vanaf 1 juli) maximaal honderd bezoekers aanwezig mogen zijn, worden de voorstellingen meerdere keren (per dag) gespeeld. Er worden door het Parktheater extra voorzieningen getroffen om voldoende afstand te houden en extra hygiënemaatregelen. Eindhovens Dagblad
 • Normaal gesproken zou het theaterseizoen binnenkort tot stilstand komen, om in september weer van start te gaan. Maar aan een zomerstop heeft theater De Hofnar in Valkenswaard nou juist geen behoefte. Dus blijven in juli en augustus de (achter)deuren open. Door de nieuwe afstandsregels blijft van de capaciteit van 425 stoelen nog maar vijftien procent over. ,,We gaan na 1 juli uit van maximaal 60 tot 65 toeschouwers per voorstelling”, zegt directeur Paul L’Herminez. ,,Die moeten op een prettige manier in de zaal kunnen vertoeven.” De Hofnar gaat vanaf 18 juni weer open, de week daarvoor wordt proefgedraaid. Het theater richt zich de komende maanden hoofdzakelijk op films. Volgens de directeur was het al de bedoeling om vanaf september De Hofnar enkele dagen in de week als filmhuis neer te zetten. ,,De aanschaf van apparatuur hebben we versneld naar voren gehaald.” Eindhovens Dagblad
 • Pearle, de Europese organisatie van de brancheverenigingen in de muziek en podiumkunsten, heeft een kaart samengesteld en heeft daarop per land en in welke fases inzichtelijk gemaakt wanneer de podia en theaters weer opengaan. Pearle

 

Cultuurmarketing

 • Met de Podiumpas kunnen houders voor 35 euro per maand onbeperkt naar een groot aantal deelnemende theaters. Het abonnement bevond zich in een derde proefjaar met een beperkte groep geselecteerde deelnemers. In juni heropenen veel theaters voorzichtig hun deuren, maar de Podiumpas zal daar nog niet ingezet kunnen worden. De pilot met de pas blijft voorlopig stilgelegd. Projectleider Joep Grooteman: ‘Voor de Podiumpas was de overcapaciteit die bestond in onze sector altijd het vertrekpunt geweest’. ‘Alleen in die situatie is er bestaansrecht voor een project als het onze. Nu de zaalcapaciteit door de maatregelen rond het virus drastisch moet worden teruggeschroefd, is er geen sprake meer van een surplus aan stoelen en werkt onze systematiek niet meer.’’ Theaterkrant
 • Van 1 tot en met 10 juni organiseert lezerscommunity Hebban.nl in samenwerking met de Auteursbond een speciale zomereditie van de Thriller Tiendaagse als start voor de Spannende Boeken Weken-campagne van de CPNB. Onder de titel ‘Lees en Huiver’ publiceert de site iedere dag een kort spannend verhaal van een Nederlandse misdaadauteur. Auteursbond

 

Financiering

rijksfondsen

 • Minister van Engelshoven (OCW) maakte op 27 mei de uitwerking steunpakket voor cultuur bekend. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is verheugd dat elk van de zes rijkscultuurfondsen extra middelen voor makers ontvangt. Voor het fonds betreft het een bedrag van bijna € 2 miljoen dat het mogelijk maakt om extra middelen toe te voegen aan de regelingen voor Vormgeving, Architectuur en Digitale Cultuur waarbinnen vooral makers worden ondersteund. Tevens zal een open oproep worden uitgezet die inzet op de verdere ontwikkeling van de professionele praktijk van makers in de creatieve industrie tijdens en na de covid-19-crisis. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Maatregelen Stimuleringsfonds i.v.m. het coronavirus. Update 27 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Zeven zeer uiteenlopende voorstellen zijn geselecteerd door de commissie Upstream: Music x Design in de eerste ronde van 2020. Coördinator Sean Gilis viel o.m. op dat het aantal cross-overs met vormgeving nu is toegenomen. Ook wat betreft muziekstromingen laten de geselecteerde voorstellen grote diversiteit zien. Wat betreft ervaring is er eveneens sprake van grote verscheidenheid. Projecten van zowel jong talent als meer gevestigde makers zijn door de adviescommissie geselecteerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie moedigt aanvragers aan in te spelen op de actualiteit. En dat is precies wat SETUP, ondersteund door het Stimuleringsfonds, deed door in reactie op de corona-app die de overheid ontwikkelt een eigen onderzoek te starten naar een dergelijke app. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Minister van Engelshoven (OCW) maakte op 27 mei de uitwerking steunpakket voor cultuur bekend. Het Mondriaan Fonds is zeer blij dat de minister € 11,8 miljoen heeft vrijgemaakt voor de ondersteuning van individuele makers bij de Rijkscultuurfondsen. Hiervan wordt een bedrag van bijna € 2 miljoen toegekend aan het Mondriaan Fonds, waarmee kunstenaars en bemiddelaars extra ondersteuning kunnen krijgen. Ook is het goed nieuws dat er via het Mondriaan Fonds geld beschikbaar wordt gesteld voor presentatie-instellingen en dat er € 16 miljoen beschikbaar komt voor regionale musea. Zodra het fonds meer kan zeggen over de exacte uitwerkingen van de regelingen die het Mondriaan Fonds namens het ministerie van OCW zal uitvoeren voor de presentatie-instellingen en regionale musea, wordt die informatie gepubliceerd. Mondriaan Fonds
 • Veertien startende beeldend kunstenaars kregen onlangs van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Jong Talent. Deze bijdrage is bedoeld voor kunstenaars met een professionele praktijk tot maximaal vier jaar, en kan worden gebruikt voor alles wat te maken heeft met de ontwikkeling van nieuw werk. Een Werkbijdrage Jong Talent kan op elk moment van het jaar – ook nu – worden aangevraagd. Onlangs werd de regeling bij wijze van pilot verbreed: ook kunstenaars zonder opleiding met een beeldende kunst-curriculum kunnen nu aanvragen. Wessel Verrijt uit Eindhoven werd geselecteerd. Mondriaan Fonds
 • Zevenendertig kunstenaars die minimaal vier jaar professioneel werkzaam zijn, kregen onlangs van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Bewezen Talent. De bijdrage stelt kunstenaars in staat nieuw werk te maken en het experiment aan te gaan. Mondriaan Fonds
 • Op 30 mei start de oproep voor de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2020. Kunstcritici tot 35 jaar kunnen tot 1 september inzenden in de categorieën Essay en Recensie. Als startschot verschijnt op 30 mei een artikel op de websites van De Groene Amsterdammer en KNACK, waarin hoogleraar cultuursociologie Pascal Gielen stilstaat bij kunst en cultuur tijdens de coronacrisis. Jonge critici en essayisten worden aangemoedigd na te denken over de gevolgen van de crisis en de toekomst van de culturele sector. Mondriaan Fonds
 • Dertien aanvragen zijn door het Mondriaan Fonds gehonoreerd via de Open Oproep Erfgoedvrijwilligers, voor een totaalbedrag van €304.769. De oproep was bestemd voor erfgoedorganisaties die samen met vrijwilligers aan het behoud, beheer of de presentatie van (im)materieel erfgoed werken. Het gaat om organisaties die hun vrijwilligersbeleid willen professionaliseren, bijvoorbeeld door het vrijwilligersbestand te verruimen. Het Van Abbemuseum in Eindhoven ontvangt een bijdrage voor Het Vrijwilligersprogramma. Mondriaan Fonds
 • Op 27 mei maakte minister van Engelshoven (OCW) in een Kamerbrief en een persbericht de uitwerking van het steunpakket van € 300 miljoen bekend. Uit de middelen voor instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen, is € 5 miljoen bestemd voor filmproducenten via het Filmfonds. Ook de door het Filmfonds meerjarig ondersteunde filmfestivals worden extra ondersteund volgens een door OCW opgestelde rekenmethode. Vanuit de investering in de vitale regionale infrastructuur is het Filmfonds door OCW gevraagd een steunmaatregel à € 3,5 miljoen op te stellen. Daarmee worden de filmtheaters van het Nederlands Filmtheater Overleg en een aantal filmtheaters in de provincie deels gecompenseerd voor de periode maart t/m mei 2020. De minister investeert € 11,8 miljoen in de zes Rijkscultuurfondsen als extra ruimte voor projecten, werk en opdrachten voor makers, boven op de bestaande maatregelen. Één zesde van dit bedrag (€ 1,96 miljoen) wordt bij het Filmfonds belegd. De uitwerking van deze regelingen wordt binnenkort bekendgemaakt. Filmfonds
 • In het kader van talentontwikkeling voor nieuwe makers heeft het Filmfonds acht bijdragen van elk €10.000 toegekend binnen de regeling Ateliers voor beginnende scenaristen. Binnen Ateliers krijgen scenarioschrijvers de mogelijkheid om, met inzet van een intensief coaching traject, een nieuw treatment of scenario te schrijven. Voorop staat hierbij dat de makers aan het ontwikkelen van hun handschrift kunnen werken en binnen het Atelier kunnen experimenteren. Gezien de bijzondere omstandigheden zijn daarom in plaats van zes, acht makers geselecteerd uit de 54 inzendingen. Filmfonds
 • Het NFF+IBF Co-Production Scheme kent dit jaar aan drie projecten een realiseringsbijdrage van elk € 50.000 toe: The Golden Thread van Nishtha Jain, Pandora’s Box van Zhao Liang en Roma van Olga Zhurba. De regeling is vorig jaar gelanceerd en bedoeld voor internationale coproducties in de categorie documentaire die een bijdrage voor ontwikkeling of productie van het IDFA Bertha Fund hebben ontvangen. Filmfonds
 • Normaal gesproken is de Cannes Marché du Film een plek waar projecten worden besproken, gekocht en verkocht en waar fondsvertegenwoordigers elkaar ontmoeten. Netwerken staat hierbij voorop. Dit jaar is anders: de Marché vindt dit jaar online plaats van maandag 22 juni tot en met vrijdag 26 juni. Geen business as usual dus, maar het Filmfonds wil wel graag een programma faciliteren voor producenten, op voorwaarde dat er behoefte aan is en er projecten zijn die daar baat bij hebben. Filmfonds
 • Minister van Engelshoven (OCW) heeft op 27 mei de verdeling van het eerdere aangekondigde steunpakket van 300 miljoen voor de culturele sector bekendgemaakt in een Kamerbrief. De minister stelt 113 miljoen beschikbaar voor instellingen die onderdeel zijn van de basisinfrastructuur 2017-2020 en een beperkt aantal instellingen dat uit andere onderdelen van de begroting van het ministerie van OCW wordt gefinancierd. Voor de instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes rijkscultuurfondsen ontvangen wordt € 40 miljoen beschikbaar gesteld. Bij het Nederlands Letterenfonds gaat het dan om twee- en vierjarig ondersteunde festivals en literair-educatieve organisaties. Het Letterenfonds is verheugd met de reservering van 11,8 miljoen voor ondersteuning van individuele makers bij de zes rijkscultuurfondsen. Het Letterenfonds werkt aan een nadere uitwerking voor de verdeling van de middelen die voor de letteren beschikbaar zijn. Daarbij wordt in ieder geval een substantiële uitbreiding voorzien van de tijdelijke regeling Van maker tot lezer, waardoor een veel grotere groep schrijvers en vertalers van deze mogelijkheid gebruik zal kunnen maken. Letterenfonds
 • De door het Letterenfonds aangekondigde extra ondersteuningsmogelijkheid voor literair makers (schrijvers en vertalers, inclusief illustratoren en graphic novelists) is nu geopend onder de naam Van maker tot lezer. Van maker tot lezer biedt in 2020 in binnen- of buitenland ondersteunde literair schrijvers en vertalers in het Nederlands de mogelijkheid om met een persoonlijk ontwikkelplan ook in de nieuwe anderhalve-meter-samenleving een brug te blijven slaan naar potentiële lezers van hun werk. Voor dit doel kan een budget van 2.500 euro worden aangevraagd via het snelloket. Daarnaast hebben uitgevers nu de mogelijkheid om een ruimere bijdrage, maximaal 100%, in de productiekosten aan te vragen via de regelingen Literaire uitgaven en Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur. Hiertoe zijn voor 2020 de budgetten verhoogd. Om de uitgave van literatuur in vertaling te stimuleren krijgen uitgeverijen dit jaar de mogelijkheid een bijdrage te ontvangen voor boekvertalingen die na 1 mei met een projectsubsidie voor de vertaler zijn ondersteund. Letterenfonds
 • Biograaf Aleid Truijens verblijft van september 2020 tot februari 2021 als writer in residence aan het NIAS-KNAW in Amsterdam. In februari wordt zij opgevolgd door de Oegandees-Britse auteur Jennifer Nansubuga Makumbi. Beide auteurs zijn gekandideerd door o.a. hun uitgevers, en op basis van de voordrachten en hun voorstellen door het Nederlands Letterenfonds en NIAS gezamenlijk geselecteerd als writer in residence. Letterenfonds
 • Alle Corona updates van het Letterenfonds. Letterenfonds
 • Op 27 mei werd bekend hoe de verdeling van de extra 300 miljoen voor de cultuursector eruitziet. Wat betekent dit voor het Fpnds Podiumkunsten ? Meerjarig ondersteunde instellingen, en/of gezelschappen en ensembles komen in aanmerking voor een extra subsidie op basis van de door de minister vastgestelde rekenregel. Dit geldt ook voor de festivals die op dit moment een vierjarige subsidie ontvangen. Er is voor deze groep geen sprake van een aanvraagprocedure. Een beperkte groep podia met een cruciale rol in de landelijke infrastructuur kan een aanvraag doen voor een extra subsidie op basis van de door de minister vastgestelde rekenregel. Het budget van de nieuwe regeling ‘Balkonscenes’ kan worden verhoogd. Het snelloket gaat gauw weer open. Het fonds zal daarnaast een deel inzetten binnen andere regelingen. Het fonds heeft aanvullend 3,25 miljoen gereserveerd om podia, met een regionale functie en een landelijk belang, te compenseren die in het najaar weer willen beginnen met programmeren. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft 7 nieuwe Upstream: Music projecten gehonoreerd. Upstream: Music biedt artiesten de kans om te investeren in de ontwikkeling van hun carrière. Upstream: Music ondersteunt creatieve en zakelijke trajecten van artiesten. Het programma wordt uitgevoerd door het Fonds Podiumkunsten en medegefinancierd door Sena. Aanvragen kunnen door het jaar heen worden ingediend. Een bijdrage vanuit Upstream: Music wordt gedeeltelijk als renteloze lening verstrekt. Fonds Podiumkunsten
 • Blokfluitist Lucie Horsch ontvangt de Nederlandse Muziekprijs. De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste onderscheiding die door het Fonds Podiumkunsten, namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aan jonge getalenteerde musici wordt toegekend. Fonds Podiumkunsten
 • Op 27 mei heeft minister van Engelshoven (OCW) in een Kamerbrief en bijbehorend persbericht bekendgemaakt hoe de invulling van de extra 300 miljoen eruit ziet. € 113 miljoen is bestemd voor instellingen die onderdeel zijn van de basisinfrastructuur 2017-2020 en een beperkt aantal instellingen dat uit andere onderdelen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gefinancierd. Voor de instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen wordt € 40 miljoen beschikbaar gesteld. Hier vallen de meerjarig ondersteunde festivals van de TOF-regeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie Deze is uitgewerkt in de regeling Compensatie coronacrisis. Op dit moment ligt deze nog ter goedkeuring in Brussel. Rond 5 juni verwacht het fonds dat deze definitief is. € 16,8 miljoen wordt geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen en het steunfonds rechtensector, waarmee specifiek makers ondersteund worden. Het fonds is bezig voor onze mogelijkmakers een regeling hiervoor uit te werken. Medio juli is deze regeling klaar. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • De tweede ronde van de PLUS-projecten voor 2020 sloot op 1 maart 2020. De Cultuurraad heeft zich in de periode april – mei over deze aanvragen gebogen en presenteert met een rapport zijn adviezen. Voor deze ronde was een bedrag beschikbaar van € 175.000,-. Er zijn acht aanvragen voor projecten ontvangen. Daaronder waren drie nieuwe aanvragers. Totaal vroegen zij een bedrag van € 245.500,- subsidie van Cultuur Eindhoven. De Urban Dansdagen deed een aanvraag voor 30.000 euro, maar de commissie vindt het marketingplan erg summier en met name het ondernemerschap onvoldoende uitgewerkt. Het hoogste bedrag, 60.000 euro, gaat naar een project van Tante Netty. Cultuur Eindhoven
 • Het Steunfonds Rechtensector kan op 27 mei van start met 10 miljoen euro. De Rijksoverheid heeft € 5 miljoen vrijgemaakt voor dit fonds, een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Deze federatie van de collectieve beheersorganisaties Buma/Stemra, Sena, NORMA, LIRA, VEVAM en Pictoright dragen zorg voor de private financiering van het fonds met 5 miljoen euro. Dit fonds is er om professionals in de creatieve industrie te steunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken (boeken, muziek en films). Het fonds krijgt drie onderdelen: beeld, geschrift en muziek. Duizenden zzp’ers en freelancers, artiesten, musici, componisten, schrijvers, regisseurs, uitvoerende kunstenaars, muziekuitgevers en -producenten kunnen er een beroep op kunnen doen. Het fonds wordt op dit moment nader uitgewerkt door de Federatie Auteursrechtbelangen. Het Noodfonds Muziek, een eerder aangekondigde samenwerking tussen Buma/Stemra en Sena, waaraan ook Spotify bijdraagt, maakt onderdeel uit van dit fonds. nl , NVPI
 • De Stichting Fonds Anna Cornelis en het Nederlands Fotomuseum gaan samenwerken en met een Fonds op Naam de documentaire fotografie in Nederland steunen en stimuleren. Op woensdag 27 mei is een overeenkomst getekend waarmee het Fonds op Naam Anna Cornelis onder de vlag van het Nederlands Fotomuseum van start gaat. Beide partijen maken zich al jarenlang sterk voor hetzelfde doel, het bevorderen van documentaire fotografie in Nederland als maatschappelijk en cultureel medium. Het Fonds op Naam gaat projecten van fotografen financieel ondersteunen. Dit sluit aan bij de missie van het museum: het verzamelen en tonen van fotografie uit Nederland, die reflecteert op de wereld en ons leven verrijkt met visuele verhalen die ertoe doen. Nederlands Fotomuseum
 • Doe mee met je AOW. Met die kreet wordt ouderen die hun AOW-vakantiegeld krijgen, gevraagd om dat bedrag aan de cultuursector te geven. Het is een initiatief van Hein Muller en Corine Muller-Bauer uit Bussum en het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat het geld verzamelen en verdelen. Minister van Engelshoven (OCW) heeft beloofd dat ze het gedoneerde geld van de actie #DoeMeeMetJeAOW, zal verdubbelen. Na acht dagen actie is er 840.000 euro opgehaald, 27 mei. NOS , Cultuurfonds , Cultuurfonds
 • Het K.F. Hein fonds heeft een snelloket ingericht voor corona-initiatieven in de provincie Utrecht. F. Hein fonds
 • Voor de steun van jonge kunstenaars in Den Haag maakt het bestuur van de Piket Kunstprijzen dit jaar eenmalig 18 duizend euro extra vrij. Het totaalbedrag van de drie jaarlijkse prijzen komt dan uit op 42 duizend euro. Juist in deze coronatijden is het belangrijk de kunstenaar een hart onder de riem te steken, volgens directeur Louise de Blécourt. Theaterkrant

 

prijzen, crowdfunding, sponsoring

 • Het Charlotte Köhler Stipendium 2020, een aanmoedigingstoelage voor literair talent, is uitgereikt aan theaterauteur Eva Jansen Manenschijn. In het Van Deysselhuis in Amsterdam nam zij een oorkonde en cheque ter waarde van 5000 euro in ontvangst. Jansen Manenschijn krijgt het stipendium voor haar theaterteksten Niemandsland en Dubbelgangers. Auteursbond
 • De shortlist van de Thea Beckmanprijs, voor het beste historische jeugdboek, is bekend. Vijf boeken zijn genomineerd, geschikt voor kinderen tot 12 jaar. Archeon
 • Tien boeken voor jongeren tussen de 15 en de 18 jaar maken kans op de titel ‘Beste Boek voor Jongeren’, de prijs bij de Boekenweek voor Jongeren (18 t/m 27 sept). Er zijn genomineerden in 2 categorieën : Oorspronkelijk Nederlandstalig en Vertaald. De twee winnaars van het Beste Boek voor Jongeren 2020 worden bij de start van de Boekenweek voor Jongeren (18 t/m 27 september) bekendgemaakt en ontvangen ieder een geldbedrag van € 2.500, dat in de categorie Vertaald gedeeld wordt door de auteur en de vertaler. Boekenweekvoorjongeren
 • Om filmhuizen die door de maatregelen rondom het coronavirus inkomsten mislopen te helpen ontwikkelde CineCrowd actiecampagnes. Waar het bij reguliere crowdfunding campagnes op CineCrowd draait om een concreet filmproject met een specifiek doelbedrag en een afgebakende looptijd, geldt dit bij de actiecampagnes niet. Actiecampagnes staan voor onbepaalde tijd online en de filmhuizen die een campagne starten ontvangen wekelijks de donaties van de crowd. Donateurs krijgen in ruil voor hun donatie speciale tegenprestaties zoals een virtuele rondleiding door het filmtheater, filmposters of een link naar een online filmvertoning. Van al het geld dat wordt opgehaald gaat 95% naar het filmtheater, 5% gaat naar CineCrowd als fee. CineCrowd werkt voor deze actiecampagnes samen met crowdfunding platform Voordekunst. Op 18 mei ging de eerste actiecampagne live. Het Friese filmhuis Slieker trapte af. Wil je als filmhuis of festival een actiecampagne aanmaken, neem dan contact op met Cinecrowd. Cinecrowd
 • Het Concertgebouw presenteert na het succesvolle Mahler Festival Online (meer dan 1 miljoen views) en het annuleren van het geplande Mahler Festival 2020, het Mahler Festival 2021. Presenting Sponsor American Express blijft het Mahler Festival 2021 trouw. Sponsorreport
 • Stage Entertainment Nederland en AFAS Software verlengen hun samenwerking voor de hoofdsponsoring van het AFAS Circustheater met 3,5 jaar tot 2024. De softwareleverancier is sinds 2011 naamgevend sponsor van het AFAS Circustheater in Scheveningen, het grootste musicaltheater van Nederland. Sponsorreport

 

Kunstonderwijs

 • De huidige residency-periode van de Rijksakademie in Amsterdam wordt vanwege de coronacrisi verlengd tot mei 2021. Het selectieproces voor nieuwe kunstenaars is uitgesteld tot najaar 2020 en de eerstvolgende lichting kunstenaars start in de zomer van 2021. Deze veranderingen hebben tot gevolg dat de komende Rijksakademie Open Studios in april 2021 zal plaatsvinden. Dat meldt de academie op haar website op 26 mei. De verschuiving van het residency-jaar en de data van de Open Studios naar het voorjaar zijn blijvend. Door de Open Studios in het voorjaar te houden, kunnen kunstenaars bij hun presentaties en performances nog beter gebruik maken van het gehele gebouw, inclusief binnenplaats en tuin. Rijksakademie
 • Om ‘bepalende schade’ voor hun vervolgopleiding te voorkomen mogen de jonge talenten van de Vooropleiding Hedendaagse Dans (VHD) in Hintham en ‘s-Hertogenbosch weer binnen trainen. De Veiligheidsregio heeft hiervoor een ontheffing verleend. Buiten balletles volgen was volgens de Vooropleiding Hedendaagse Dans geen optie, want te risicovol in verband met de kans op blessures. Een ander argument waarom een ontheffing werd gevraagd was dat dansscholen volgens de VHD niet zijn aangesloten bij een bond en niet onder sportkoepel NOC*NSF vallen.
 • De opleiding geldt als een voorportaal voor een mogelijke carrière als professionele danser of musicalspeler. Brabants Dagblad

 

Kunstbeoefening

 • KNMO-voorzitter Bart van Meijl over de voortdurende onzekerheid over bepaalde activiteiten van amateurmusici. Klankwijzer
 • Naar aanleiding van de ontwikkelingen en de geplande versoepelingen van coronamaatregelen in de sportbeoefening, was het de verwachting dat de dansbeoefening in binnenruimten met de sport gelijk geschakeld zou worden. Hierover werd op 28 mei verder uitsluitsel verwacht vanuit het ministerie van OCW, maar dat is niet gekomen. Ook de brief van minister Hugo de Jonge (VWS) d.d. 28 mei 2020 biedt hierin geen duidelijkheid en kenmerkt zich door het voorbehoud dat over de geplande versoepelingen pas eind juni een definitief besluit genomen zal worden. Cultuurconnectie
 • Koren en blaasorkesten mogen toch nog niet gaan repeteren met maximaal 30 personen. Aanvankelijk gaf minister van Engelshoven (OCW) nog aan dat het voor koren en muziekgezelschappen was toegestaan om vanaf 1 juni weer te repeteren, zolang de groep niet groter zou zijn dan dertig personen en er anderhalve meter afstand tussen de zangers en/of musici zou zijn. Maar uit haar brief op 27 mei over de verdeling van de 300 miljoen steun aan de cultuursector blijkt dat ze terugkomt op het besluit, omdat ze nader onderzoek van onder andere de technische universiteiten van Eindhoven en Delft wil afwachten over de kans op coronabesmetting bij blazen en zingen. 1Limburg
 • De stichting NBK had nog goede hoop dat de 40e editie van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen op 6 en 7 november door zou kunnen gaan. “We hebben alle mogelijkheden op een rijtje gezet”, zegt voorzitter Pieter van Diepen. ‘’ De noodzakelijke regels voor het beheersen van het Covid-19 virus maken dat het organiseren van het nationaal kampioenschap in een concertzaal nagenoeg onmogelijk is.” Ook het wedstrijdseizoen 2020 voor majorettes en twirlers is ten einde. Alle door de bonden en verenigingen georganiseerde wedstrijden in het najaar zijn geannuleerd. Klankwijzer , Klankwijzer
 • Met de actie Let’s #KoorOn! wil Koornetwerk Nederland vooral de negatieve tendens van het groeiende imago dat zingen gevaarlijk tegengaan. De actie is vooral bedoeld om te stoppen met wat allemaal niet meer kan, en over te gaan op samen na te gaan denken wat wél kan. ’’Nu al online. En wellicht al heel snel ook weer buiten. Iedere mogelijkheid is een begin van herstel.’’ Koornetwerk
 • De uitreiking van de Amateur Musical Awards 2020 wordt uitgesteld naar volgend jaar. Dat hebben de organiserende Stichting Amateur Musical Nederland (SAMN) en haar samenwerkingspartners besloten. De producties die al waren aangemeld voor de Awards, worden meegenomen naar de volgende editie van het Amateur Musical Awards Gala in 2021. Zo maken deze musicals gewoon kans op een nominatie. Amateur Musical Awards
 • Dansondernemers Nederland, de belangvereniging van dansscholen e.d., heeft een voorbeeld persbericht opgesteld dat ondernemers naar (lokale) media kunnen sturen om aandacht te vragen voor het feit dat ze duidelijkheid willen hebben over wanneer ze weer coronaproof open kunnen. Dansondernemers Nederland

 

Cultuureducatie en -participatie

 • De gevolgen rond het coronavirus en de maatregelen volgen elkaar snel op. Ook op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie. LKCA merkt dat er veel vragen zijn. Om deze vragen te beantwoorden organiseert het LKCA een tweede live Q&A (Question & Answer) met Sanne Scholten, directeur van het LKCA, op 28 mei. LKCA
 • Op 19 mei 2020 is het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie op een punt gewijzigd: het betreft het advies over het gebruik van handgel. Geadviseerd wordt dit niet langer verplicht te stellen. Overigens is het eerder besproken noodzakelijke ‘stempel’ van de bevoegde instanties voor protocollen losgelaten; zolang het protocol in overleg met verschillende organisaties binnen de branche is opgesteld, is besloten dat een goedkeuring door bevoegde instanties, waaronder het ministerie van EZK, niet langer nodig is. Update 26 mei. Cultuurconnectie
 • De Nieuwsbrief van Cultuurconnectie, d.d. 26 mei, info over een 3e online vragenuur protocol , 29 mei, met o.m. een update over het coronaprotocol en nieuwe FAQ’s. Cultuurconnectie
 • Op 12 mei publiceerden Johan Kolsteeg, Geert Drion en Barend van Heusden een artikel waarin zij pleitten voor ander cultuurbeleid om een culturele democratie tot stand te kunnen brengen. Volgens Hanke Otte en Pascal Gielen zal een culturele democratie altijd zwak zijn als die niet gekoppeld wordt aan een politieke democratie. LKCA
 • Hoe mooi zou dat zijn: je bent hartpatiënt en je moet muziek luisteren op doktersrecept. Het wetenschappelijk platform van de European Society of Cardiology presenteerde de resultaten van een studie naar muzikale triggers op het hart. Een eerste stap naar gepersonaliseerde muzikale recepten. ‘We hebben de respons van het hart gemeten op muziek, en kwamen erachter dat wat kalmerend voor de een is, juist stressvol is voor de ander’, zegt een van de onderzoekers. Podium Radio 4 , European Society of Cardiology

 

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Kunstenaars zijn misschien niet de beste crisismanagers, maar gebruik hun speelsheid en verbeeldingskracht voor betere toekomstscenario’s, betoogt schrijver / historicus Ewoud Kieft. NRC
 • De performance-dichter en beeldend kunstenaar werd in 2011 plotseling een publiek figuur met zijn Zwarte Piet is Racisme -performance die een nationale discussie op gang bracht. ‘Ik was een van de meest gehate figuren in Nederland’, Gario kan er nu om lachen. Kunnen we als cultuursector iets leren van zijn volharding in deze coronacrisis? Theaterkrant sprak met hem.
 • Theaterkrant
 • ‘’Sinds cultuur er is voor iedereen, gaat het niet om hoe de taart moet smaken, maar om hoe de ingrediënten verdeeld moeten worden. Bij de onlinepresentatie van de nieuwe subsidieregeling voor ‘kunstpodia’ van het Mondriaanfonds, vorige week, sprak directeur Eelco van der Lingen niet over kwaliteit van kunst. Wel over ‘diversiteit’, ‘fair practice’, de ‘stimulans tot ambitie’ en de noodzaak om ‘binnen capaciteiten na te denken en met oplossingen aan te komen’.’’ Daniela Hooghiemstra plaatst vraagtekens bij het criterium ínclusiviteit als het gaat om culturele waarde. De Volkskrant

 

architectuur en vormgeving

 • De sociale woningbouw zit in het slop. Dat heeft ook gevolgen voor de architectuur. Jonge architecten krijgen minder kansen en voor experimenten is weinig ruimte. Aldus Bernard Hulsman. NRC
 • Hoewel het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs anders beweerde, zien hoogleraar Friso de Zeeuw en adviseur Geurt Keers geen enkele reden om af te stappen van de gedachte dat Nederland meer eengezinshuizen nodig heeft. In tegendeel: “Behoefte bestaat aan meer eengezinswoningen in diverse, vooral groene woonmilieus.” nu
 • ‘’ Ik geloof dat we in de toekomst niet ‘back to basics’ gaan, maar ‘forward to basics’. Het zal gaan over hele basale zaken. Dingen waar ik in deze crisis tegenaan loop, passen helemaal in dat straatje. Walkable building, walkable city, bikeable city, voedsel dichterbij de mensen brengen, hygiëne in publieke gebouwen. Allemaal thema’s waar ik al langer mee bezig was. ‘Forward to basics’ is en blijft, ook met wat er nu gebeurd, mijn adagio. Menselijke waarden versterken met gebruik van techniek. Architectenweb sprak met architect Francine Houben over de impact van de coronacrisis op haar bureau en de opgaven waaraan ze werkt. Architectenweb
 • Overal ter wereld zijn steden schoner en stiller. Zorgt de coronacrisis ervoor dat de stedelijke omgeving straks beter wordt ontworpen? The Guardian
 • Op 11 juni vindt de tweede lezing – in een reeks van drie – in het kader van de ontwerpstudie ‘Het stadsranden-lab’ plaats. Tijdens deze tweede grensverkenning wordt de praktische kant van de stadsrand geagendeerd. Er wordt gekeken naar economische wetmatigheden en welke invloed deze hebben op de stadsrand. Ook wordt de betekenis van de stadsrand als schakelzone belicht, en als plek met een regeneratieve werking. BNA
 • Om de droogte, stikstof- en fosfaatproblematiek in de landbouw tegen te gaan, is een paradigmaverschuiving bij boer én waterschap nodig. Boeren moeten meer mogelijkheden krijgen om het waterbeheer op hun bedrijf te regelen, vindt Wolter van der Kooij, lector Agrarisch Waterbeheer (Aeres Hogeschool). Hij ontwikkelde een even eenvoudige als aantrekkelijke oplossing. Science Guide
 • Het Britse architectenbureau Grimshaw en de Nederlandse fabrikant Concrete Valley ontwikkelen Modulaire Waterwoningen die gebouwd zouden kunnen worden op plaatsen die bedreigd worden door de klimaatverandering. Dezeen
 • Omdat we door de coronacrisis de buitenruimte meer leren waarderen, zullen we deze ook anders gaan inrichten. Dat voorspelt hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas in de podcast ‘Dijkwerkers Werken door’. nu
 • De toevallige samenkomst van de coronacrisis en de uitwerking van de nationale omgevingsvisie, is volgens columnist Daan Zandbelt een unieke kans. Het biedt de mogelijkheid de grote ruimtelijke opgaven in Nederland met visie aan te pakken. nu
 • Anderhalve meter afstand houden, verbod op samenscholing: sinds de coronacrisis zijn we ons bewuster dan ooit van het belang van de openbare ruimte. TU Delft-onderzoeker Els Leclercq houdt een pleidooi om kritisch na te denken welke beperkingen we daar door overheden en private eigenaars willen toestaan. nu
 • De voetganger wordt nogal eens vergeten bij de inrichting van de openbare ruimte. Uit onderzoek in opdracht van het College van Rijksadviseurs blijkt dat lopen in stedelijke gebieden aan populariteit kan winnen door de kwaliteit van een wandeling te vergroten. De publicatie ‘Naar een gezonde stad te voet’ laat zien wat meer ruimte voor lopen kan opleveren voor vier heel verschillende stadswijken. College van Rijksadviseurs
 • Er komt een nieuw ‘rijksmuseum’ voor de crossover tussen design en technologie. De drie geselecteerde kanshebbers worden door Design Digger uitgelicht. 2 kandidaten : Next Nature, Complex in Eindhoven Design Digger , Design Digger
 • Maakbedrijven hebben de stad nodig en de stad heeft maakbedrijven nodig. Covid-19 onderstreept het belang van lokale productie. Maakindustrie in de stad speelt een belangrijke rol om te komen tot een circulaire economie en zorgt voor veel banen. Tegelijkertijd staat ruimte voor de maakindustrie in veel steden onder druk. Het internationale onderzoeksproject Cities of Making onderzocht welke instrumenten gemeenten en regionale overheden kunnen inzetten om te komen tot een goede mix van maken en wonen in de stad. Platform31 spreekt met Cities of Making-onderzoekster Birgit Hausleitner over hun bevindingen. Platform31
 • Twee onderzoekers van het Modelectoraat van ArtEZ, dr. Daniëlle Bruggeman en Hanka van der Voet, zijn een online briefwisseling gestart over de betekenis van de coronacrisis voor het modesysteem. In de eerste brieven, die te lezen zijn op de website van het lectoraat, bespreken de modeonderzoekers het belang van mode in coronatijd, en de coronatijd als momentum voor de ontwikkeling van een alternatief modesysteem. Er is enthousiasme voor het initiatief van ontwerper Dries van Noten, waarin onder meer wordt opgeroepen tot het aanpassen van de aloude modekalender en minder verspilling van materialen en voorraden. Bruggeman : “Merken die eigendom zijn van LVMH of Kering zijn afwezig, evenals de meest destructieve krachten in de mode-industrie: fast fashion-reuzen. Dus terwijl dit een stap in de goede richting kan zijn, is er veel radicalere actie nodig dan deze. ‘’ Fashion United , Artez
 • Van 18 tot en met 20 september vindt de eerste editie van GLUE plaats. In dat weekend wordt in Amsterdam een driedaagse ‘designroute’ uitgezet langs onder meer ontwerpers, architecten en academies. Het doel van het evenement is om de hoofdstedelijke designscene beter te verbinden en zichtbaar te maken. Architectenweb , Glue

 

beeldende kunst

 • De theaters zijn gesloten als gevolg van corona, ook in Brussel. Maar de Beursschouwburg niet. Dit kunstpodium, dat bekend staat om zijn vooruitstrevende programma, heeft zich omgevormd tot een opvanghuis voor daklozen en andere hulpbehoevenden. Gaëlle Zguimi, publiciteitsmedewerker : ‘’ Wat voor activiteit kunnen we nog aanbieden aan onze publiek? Al snel realiseerden we ons dat ‘thuis blijven’ ingewikkeld is voor degenen die geen thuis hebben. An Vandermeulen van Globe Aroma, een partner met wie we vaker hebben samengewerkt, suggereerde ons het idee van de humanitaire hub.’’ Metropolis M
 • De Turner Prijs, de belangrijkste Britse prijs voor beeldende kunstenaars, zal dit jaar niet worden uitgereikt. Tate Britain, die de prijs sinds 1984 organiseert, zegt het dat door de coronaviruspandemie onmogelijk is om de jaarlijkse tentoonstelling van de genomineerden te organiseren. In plaats daarvan zal Tate beurzen ter waarde van 10.000 pond geven om 10 kunstenaars te helpen in deze “uitzonderlijk moeilijke tijd”. BBC , The Conversation
 • Drie jaar geleden werd een kunstwerk van Bas van Wieringen overgewit. Dit gebeurde voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling Humor – 101 jaar ­lachen om kunst in het Frans Hals museum. Het per abuis overgeschilderde schilderij Portrait of the nail behind the canvas, is nu terug waar het werd overgeschilderd. De kunstenaar heeft het geschonken aan het Frans Hals ­Museum, en het Haarlemse museum heeft het geschenk, na lang beraad, geaccepteerd. De Volkskrant
 • Was er geen coronacrisis geweest, dan had Pien Storm van Leeuwen samen met Lilian Joosen deze zomer in Breda nog één keer Plein-Air aan de Mark georganiseerd. Het zou haar laatste zijn. Ze leidt aan een ziekte die haar nog slechts een korte levensverwachting biedt. Voor mede-organisator Joosen aanleiding om het volledige einde van het evenement aan te kondigen. Daarmee komt er een eind aan een evenement dat veel mensen naar het Markdal in Breda trok. Wandelen door de natuur, genieten van schilders die ‘en plein air’ aan het werk waren en van dichters die er in de open lucht hun gedichten voordroegen. BN – De Stem
 • Naar nu bekend is geworden, is op 14 mei kunstenaar Piet Smissaert overleden. De in 1930 in Heeze geboren schilder en tekenaar was jarenlang actief in Eindhoven. Eindhovens Dagblad

 

film en av

 • In de coronacrisis is het interessant te merken dat één groep in de film en tv-sector blijft doorwerken en enkelen zelfs drukker zijn dan voorheen: de schrijvers. Niet zo gek, nu de realiteit gekker dan fictie lijkt te zijn, nemen we onze toevlucht tot series en films. Plotmagazine sprak met Sarah Offringa en Bodil Matheeuwsen, twee jonge scenarioschrijvers, o.m. over hoe de coronacrisis invloed heeft op hun werk en de filmsector. Plotmagazine
 • Wat gebeurde er met vier adembenemende sets aller tijden van vier epische filmmakers aller tijden? Wies Sanders zocht het uit. Archined

 

letteren

 • Literair recensent van de Volkskrant, Arjan Peters, is op non-actief gesteld. De Volkskrant wil niet toelichten op welke gronden dat is gebeurd. De Volkskrant doet al enkele maanden onderzoek naar Arjan Peters. Aanleiding voor dat onderzoek waren geruchten over hem. Zo zou hij voorafgaand aan een recensie persoonlijk contact zoeken met schrijfsters. Dat is ongebruikelijk bij recensies waar oordeelsvorming onafhankelijk tot stand moet komen. ‘’Omdat Peters en de Volkskrant een arbeidsrechtelijk geschil hebben, kan de redactie in dit stadium geen verdere mededelingen doen. Zodra dat wel kan, zal de hoofdredactie verantwoording afleggen”, meldt de krant op 26 mei. Lize Spit zoekt de nuance. NRC , tzum , tzum , De Volkskrant , tzum
 • Richard Thiel, van kinderboekenvraagbaal Kjoek.nl, deed een onderzoek naar de diversiteit van kinderboeken die in 2019 verschenen. Hij keek hoe het zat met de verhouding jongen/meisje en hoe vaak er mensen van kleur en LHBT+-personages in voorkomen. Hij las daarvoor 625 boeken, van babyboeken, via prentenboeken en AVI-boeken tot informatieve boeken en Young Adult; ongeveer een kwart van het totale aanbod. De boeken zijn overwegend wit, mannelijk en heteroseksueel. nl

 

muziek

 • Music for Empty Spaces is een livestreamconcert vanuit de Grote Zaal van het Muziekgebouw aan ’t IJ. Het laat twaalf verschillende muzikale reflecties horen op de coronacrisis. Componist/pianist Heather Pinkham koppelt voor dit project twaalf componisten als Anthony Fiumara, Jacob ter Veldhuis en Joey Roukens aan twaalf musici, onder wie pianist Ralph van Raat, slagwerker Dominique Vleeshouwers en cellist Maya Fridman. Dit concert vindt plaats op 28 mei 2020 van 20:00 tot 21:30 uur en wordt live uitgezonden door de NTR op NPO Radio 4. De livestream is bedoeld om musici en componisten een hart onder riem te steken, ook financieel. Donaties komen volledig ten goede aan de musici en componisten die betrokken zijn bij dit concert. Muziekgebouw aan het IJ , Trouw
 • ‘1,5 Meter Sessies’ was de titel van vier live streamconcerten die muziekpodium Paradox in Tilburg organiseerde en die door vele, naar muziek hunkerende liefhebbers, werden gevolgd. Hoe komt dat nieuwe fenomeen binnen? JazzNu richtte vier keer de blik naar binnen en doet verslag. JazzNu
 • Muziek-broedplaats Splendor Amsterdam heeft de Classical:NEXT Innovation Award 2020 gewonnen. Jury en publiek bekroonden het muziekhuis als het ‘meest vooruitstrevende muzikale initiatief. Splendor Amsterdam wordt gerund door vijftig uiteenlopende musici. Voor hen is het gebouw in het centrum dag en nacht beschikbaar om in te repeteren en musiceren. Om dit te financieren organiseert de groep concerten voor hun 1200 leden ’Classical:NEXT is een jaarlijks terugkerend internationaal evenement voor klassieke en kunstmuziek. De laatste vijf edities vonden plaats in de Doelen in Rotterdam, vanwege corona moest het dit jaar via een livestream. Vrije Geluiden Radio 4 , Classical Next

 

theater en dans

 • ‘’Het wezen van theater berust op de interactie tussen uitvoerenden en toeschouwers/toehoorders. Zijn wederkerigheid berust op energie tussen levende mensen, gegenereerd door levende mensen, actief uitvoerend en actief toekijkend en luisterend.” De maatregelen van de overheid om uit de coronacrisis te komen zijn een doodsteek voor de podiumkunsten, die hun bestaansrecht ontlenen aan de aanwezigheid van een publiek. In Fase 1 mag er dertig man publiek een zaal in, in Fase 2 Wanneer Fase 3 begint, is nog onbekend: september, als ook de voetbalcompetitie zonder publiek wordt hervat? En hoeveel mensen mogen dan het theater in? In de grotere zalen nog steeds niet meer dan honderd, vermoedelijk. In de kleinere proportioneel minder. Daarom stelt Paul Binnerts het volgende voor : Het theater kan zich uit de crisis die op hem afkomt oprichten, door het tot het begin van seizoen 2021/22 te sluiten en in een laboratorium te veranderen. Theaterkrant
 • Met Building Conversations gaan Lotte van den Berg, Daan ’t Sas en Peter Aers de komende tijd op zoek naar de invloed van de huidige coronamaatregelen op ons leven. ‘Wat betekent het om jezelf of de ander als besmettelijk te ervaren? Die anderhalve meter afstand houden: is dat uit zorg of is dat angst?’ Theaterkrant sprak met de theatermaker, in de serie korte gesprekken waarin vooruitgeblikt wordt op mogelijke scenario’s voor theater in de anderhalve-meter-samenleving. Theaterkrant
 • Net als de interactieve stadsparade Orfeo & Majnun vorig jaar, waar choreograaf en danser Rajiv Bhagwanbali ook al bij betrokken was, had Home Sweet Home als live multidisciplinair stadsproject op 21 mei een mooi openingsfeest kunnen worden voor de nieuwste editie van Operadagen Rotterdam. Corona heeft daar helaas een stokje voor gestoken. Maar dit ontmoedigde de makers niet om in de huidige lockdown van de nood een deugd te maken. Theaterkrant , NRC

 

 

Brabantse makers

 • De virusvrije werkplek voor Lensvelt is ontworpen door ontwerpstudio Van Eijck & Van der Lubbe Design Diggers
 • Het waren zware en emotionele maanden voor de Bossche kunstenares Ies Schute. Ze moest middenin coronatijd afscheid van haar moeder nemen die stierf in een verzorgingstehuis. Haar expositie Memory Field in de Willem Twee Fabriek over de familie van haar vader in oorlogstijd, werd verplaatst en andere tentoonstellingen werden afgelast. Voor Schute aanleiding om te beginnen met The Helping Hand: een door haar persoonlijk getekende en geschilderde prent van een Mariabeeldje. Een prent bedoeld als troost en bezinning in moeilijke tijden. Brabants Dagblad
 • Als geboren en getogen Tilburger heeft Paul Bogaers na twintig jaar inschrijftijd een woning gevonden in Amsterdam. De verhuizing die hem te wachten staat, noodzaakt hem drastische keuzes te maken in het materiaal dat hij inzet voor zijn werk. Paul Bogaers: “In mijn manier van doen neigde ik in het verleden wel een beetje naar wat ze in Amerika een ‘hoarder’ noemen, iemand die van alles wat hij in huis haalt, niets meer af wil staan. Alex de Vries ging op atelierbezoek. Mister Motley
 • Sinds Nederland op 15 maart op slot ging, staat elke dag opnieuw, precies anderhalf uur voor zonsondergang, Noortje Haegens in het trappenhuis van haar appartementencomplex in de Graaf Hendrik III-laan in Breda. Algemeen Dagblad
 • De drie monumenten ter nagedachtenis aan de Merwedegijzelaars worden 3 oktober onthuld in Werkendam, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. De onthulling zou op 16 mei hebben plaatsgevonden, maar vanwege de coronamaatregelen moest die worden uitgesteld. Beeldhouwer Richard van der Koppel uit Genderen kreeg in februari te horen dat hij was uitgekozen. De afgelopen maanden heeft hij gewerkt aan een soort drieluik: drie verschillende beelden, maar die wél met elkaar zijn verbonden. Brabants Dagblad
 • Schrijver Erik Bienefelt en stadsfotograaf Hans van Dongen nemen samen Tilburg op de hak én belichten ze de mooiste kanten van de stad in de bundel ‘Plein van de Hemelse Vreettent’ (het Piusplein). De bundel werd eerder deze maand gelanceerd en is inmiddels goed voor een tweede druk. Brabants Dagblad
 • Hoe krijg ik mijn kind weg bij het beeldscherm, met de neus in een boek? Kinderboekenschrijfster Jolanda Horsten uit Tilburg probeert het met een zwerfboek. Het ligt gratis in de stad. Omroep Brabant
 • JACE van de Ven over Erik van Os, de zingende dichter. Brabant Cultureel
 • De Russische chef-dirigent Dmitri Liss vertrekt bij Philharmonie Zuidnederland. Liss stond sinds 2016 op de bok bij het orkest, met vestigingen in Eindhoven en Maastricht. Hij neemt afscheid in april 2021.De chef-dirigent is ook chef van het Ural Philharmonic Orchestra en hij heeft er voor gekozen om daar aan te blijven. Stefan Rosu, directeur van het orkest, zegt dat in de tweede helft van dit jaar de opvolger van de Rus bekend wordt gemaakt. Eindhovens Dagblad
 • Liedjes van muzikant Remme (20) uit Eindhoven trekken miljoenenpubliek op Spotify. Eindhovens Dagblad, inlog
 • Ruim veertig jaar actief zijn als jazzmusicus, je telkens maar weer vernieuwen en/of verplaatsen in andere muziek, zou daar ooit een einde aan komen? Als je Paul van Kemenade als voorbeeld neemt, dan is het antwoord voorlopig ‘nee’. De inmiddels 63-jarige altsaxofonist heeft samenwerking gezocht met de elektronicagoeroe Budha Building en dat levert totaal nieuwe vergezichten op. JazzNu

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie