Trends & Ontwikkelingen 29 november 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Op 18 november vond onder zeer grote belangstelling het begrotingsdebat cultuur in de Tweede Kamer plaats. Op 26 november vonden de stemmingen plaats over de ingediende moties. Kunsten’92
 • Uiterlijk dit voorjaar moet duidelijk zijn wat de gevolgen van haar bezuiniging op het Fonds Podiumkunsten (FPK) zullen zijn. Op 26 november nam de Tweede Kamer een motie van Corinne Ellemeet (GroenLinks) aan. Minister van Engelshoven (OCW) gaf in het debat aan pas tegen de zomer duidelijkheid te kunnen geven over wat de maatregelen voor afzonderlijke groepen gaan inhouden. ‘Nergens in de motie staat iets over wát er moet gebeuren. Moeten de bezuinigingen ongedaan worden gemaakt? Moet er dan meer geld bij? Of is dan alleen het geweten van de minister nog meer onder druk gezet dan het nu al is?’, merkt Wijnand Schaap op. Theaterkrant , Cultureel Persbureau
 • De Tweede Kamer ondersteunt de motie van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) c.s. over een structurele ondersteuning van amateurkunstverenigingen. Klankwijzer
 • De Tweede Kamer nam een motie van Lodewijk Asscher (PvdA) aan waarin wordt gepleit voor één gratis dag per maand voor rijksmusea. Minister van Engelshoven (OCW) gaat de mogelijkheden onderzoeken. Eerder onderzoek wijst uit dat zo’n gratis dag geen nieuw publiek gaat trekken. De Museumvereniging had al eerder te kennen gegeven dat het voorstel het paard achter de wagen spant. De brancheorganisatie laat weten dat Asscher met hen heeft gesproken, „maar niet over dit onderwerp”. NRC , inlog vereist
 • De door Lodewijk Asscher (PvdA,) Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) op 18 november ingediende motie waarin zij vragen om het stimuleringsfonds voor bibliotheken te verruimen en ook open te stellen voor bibliotheken in financiële problemen buiten de kleine gemeenten, is tijdens een stemming op 26 november in de Tweede Kamer verworpen. Bibliotheekblad
 • In een brief aan de vaste Kamercommissie OCW voor het mbo vraagt het Strategisch Beraad Kunstonderwijs (SBK) aandacht voor cultuuronderwijs in het mbo en de MBO Card. Het SBK reageert daarmee op een brief over de voortgang van de burgerschapsagenda die minister van Engelshoven (OCW) op 18 oktober 2019 stuurde aan de Kamer. Het SBK noemt het in zijn brief, die mede is ondertekend door het LKCA, opmerkelijk dat de minister geen concrete acties noemt om het cultuuronderwijs in het mbo te versterken. In de Burgerschapsagenda mbo 2017-2021 zette zij namelijk wel in op het faciliteren en stimuleren van culturele ervaringen van studenten en docenten binnen het middelbaar beroepsonderwijs, onder meer door introductie van de MBO Card. LKCA
 • Minister Slob informeert de Tweede Kamer over zijn gesprekken met de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en het College van Omroepen over de financieringsbasis van de landelijke publieke omroep. Dit naar aanleiding van de terugloop van de reclame-inkomsten. Rijksoverheid.nl
 • Minister Slob (Media) is bereid om een bedrag uit de mediareserve te spenderen aan de organisatie van het Eurovisie Songfestival. “De meeste seinen staan op groen”, zei hij tijdens een Kamerdebat over de mediabegroting. Eerder vroeg de publieke omroep de overheid om een bijdrage van 12,4 miljoen euro. Entertainment Business
 • De Tweede Kamer wil dat de oude vergaderzaal, die van 1815 tot 1992 in gebruik was, weer in de oorspronkelijke stijl wordt ingericht. Een meerderheid schaart zich achter een voorstel daartoe van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. Het is de bedoeling dat de herinrichting deel uitmaakt van de geplande renovatie van het Binnenhof, en uitgevoerd wordt binnen het daarvoor bestemde budget Architectenweb
 • Het Friese provinciebestuur wil ongeveer 145 miljoen euro beschikbaar stellen voor de Friese cultuur. Dat heeft Gedeputeerde Staten bekendgemaakt in de cultuurnota Nij Poadium, die de jaren 2021 tot 2024 beslaat. In dat plan staat wat de provincie wil doen op het gebied van kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed. Nieuw is dat organisaties vanaf februari plannen kunnen indienen om voor provinciale subsidie in aanmerking te komen. Een onafhankelijke adviescommissies adviseert de provincie wie die subsidie krijgt. Provincie Friesland , Leeuwarder Courant , Omroep Friesland
 • Lokaal maatwerk, meer zeggenschap voor de burger: de Omgevingswet moet alles vereenvoudigen. Maar vlak voor de invoering twijfelen gemeenten en ICT-leveranciers of ze wel nóg een decentralisatie en digitalisering aankunnen. NRC , inlog vereist, Architectenweb
 • Op 15 november heeft het College van B&W van Amsterdam De kracht van kunst en cultuur gepresenteerd, met de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024. Ten behoeve van het debat in de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering op 4 december brengt de kunstraad hier, 22 november, advies over uit. De kunstraad is positief over de omslag in het beleid die wordt gemaakt door wethouder Meliani, maar plaatst kanttekeningen bij de financiering van de ambities. Amsterdamse Kunstraad

 

noord-brabant

 • Van 3 december 2019 tot 31 januari 2020 kunnen professionele culturele instellingen een aanvraag indienen voor de 4-jarige ‘subsidieregeling Professionele Kunsten 2021-2024’. Voor deze nieuwe Kunstenplanperiode is jaarlijks bijna € 6 miljoen provinciaal geld beschikbaar. Nieuw is dat de gemeenten Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg en de provincie hun regelingen op elkaar afgestemd hebben. Dit om de administratieve rompslomp voor aanvragers te beperken. Die hoeven hierdoor niet 5 compleet verschillende processen te doorlopen, maar kunnen bij Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg op dezelfde manier aanvragen. Eindhoven heeft een eigen regeling, maar hanteert wel dezelfde criteria en termijnen. Ook deze gemeenten geven allemaal subsidie voor 4 jaar, en ook de inschrijvingstermijn voor de regeling is hetzelfde. De Brabantse regeling is sturend in plaats van volgend aan het Rijk. In de aflopende regeling was geregeld dat Noord-Brabant bijdragen van het rijk of de fondsen zou matchen. Die bepaling is vervallen. Brabant.nl
 • Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad bezig met de operationalisering van het regioprofiel Brabant. Op de website www.regioprofielbrabant.nl is deze operationalisering helemaal te volgen. Kunstloc meldt het belangrijkste nieuws uit de werkgroepen waarin gemeenten Breda, Eindhoven, Tilburg, Helmond en ’s-Hertogenbosch, provincie en Kunstloc samenwerken, tweewekelijks ook op de website van Kunstloc Brabant. Kunstloc Brabant
 • In het kader van onderlinge samenwerking en kennisdeling binnen het TalentHub Brabant-programma krijgen de talenten uit de verschillende talenthubs pitch-trainingen. Het doel hiervan is de presentatievaardigheden van de talenten te verbeteren. De trainingen op 26 november, 16 december en 24 januari worden door drie verschillende trainers gegeven die ieder een eigen accent leggen. Door de trainingen aan de talenten uit de verschillende hubs aan te bieden vindt er ook onderlinge uitwisseling plaats. Regioprofiel Brabant
 • G.S. beantwoordt schriftelijke vragen van de Statenfractie GroenLinks n.a.v. advies College van Rijksadviseurs over (X)XL-logistiek. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Een culturele markthal als ontmoetingsplaats voor alle Bredanaars. Dat is het karakter van Nieuwe Veste, dat na een lange verbouwing bijna klaar is. Op 25 januari is de officiële opening. BN – De Stem , inlog vereist
 • De Eindhovense gemeenteraad heeft op 26 november unaniem het raadsvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024 aangenomen. Nu het voorstel is aangenomen zullen er binnenkort verschillende publicaties volgen op website van de Stichting Cultuur Eindhoven over dat beleid van 2021-2024. Cultuur Eindhoven
 • Op 22 november werd bekend dat Being Development het VDMA-terrein in Eindhoven mag gaan ontwikkelen. Eindhoven krijgt een ‘stadsbos’ in het hart van de stad, op slechts twee minuten lopen van het centraal station. Being werkt bij het project samen met onder meer belegger Timeless Investments, het internationaal bekende architectenbureau OMA van Rem Koolhaas en David Gianotten, Diederendirrix Architecten uit Eindhoven, Delva landschapsarchitecten en ontwerperscollectief NulZes uit Eindhoven. Eindhoven.nl , Eindhovens Dagblad , Architectenweb
 • Als Eindhoven de binnenstad wil verdichten en de stedelijkheid wil bevorderen, kan dat ook zonder woontorens. Dat betoogt Thom Aussems, oud-directeur van woningcorporatie Sint Trudo in Eindhoven, in een ingezonden artikel. Eindhovens Dagblad
 • Een ruime meerderheid in de Bossche politiek is vóór een nieuwe Kaaihal op de Tramkade, maar die hal gaat er uiteindelijk niet komen. De partijen geven initiatiefnemer Jan van der Putten van de Verkadefabriek niet de gevraagde tien jaar om de investering van vijf miljoen euro en het exploiteren van de hal in die tijd terug te verdienen. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Die Zauberflöte door Opera Zuid, Tineke Schouten, Frank Boeijen In Concert en de show van Claudia de Breij: een greep uit het aanbod van lopende theaterseizoen. Maar waar moeten deze voorstellingen in ’s-Hertogenbosch naartoe als het Theater aan de Parade wordt gesloopt en wordt herbouwd? Niet naar de Kaaihal. De stad heeft straks geen theaterzaal voor middelgrote voorstelling. Brabants Dagblad , inlog vereist

 

overige brabantse gemeenten

 • De grote theaterzaal van De Pas komt niet voor in de vernieuwingsplannen voor het sociaal-cultureel centrum van Heesch. Een compactere opzet en een vrije horecarol moeten het dorpshuis een solide basis geven. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • De gemeente Boekel zal waarschijnlijk tegen het ondertekenen van het Klimaatakkoord stemmen tijdens de Buitengewone ALV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeente wil meer garanties over de een toereikende vergoeding voor de extra uitvoeringslasten van de energietransitie. Binnenlands bestuur
 • Het Deurnese Cultuurcentrum luidde de noodklok. De instelling koerst af op grote financiële problemen. Het bestuur vroeg aan de gemeente een eenmalige extra subsidie van 110.000 euro. De politieke partijen in de gemeenteraad zijn er niet blij mee. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Hoe verleid je boeren te stoppen met hun bedrijf, om zo de uitstoot van stikstof terug te brengen? De Brabantse gemeente Deurne brengt met speciale ‘erfbetreders’ de problematiek in beeld. Binnenlands bestuur
 • Als één van de maatregelen tegen de financiële problemen trekt gemeente Dongen de subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten in. Dat betekent dat eigenaren van gemeentelijke monumenten in ieder geval tot 2024 geen geldelijke steun meer kunnen aanvragen. De plaatselijke heemkundekring De Heerlyckheit Dongen is kritisch. BN – De Stem , inlog vereist
 • De bibliotheek, Factorium en het cultureel centrum Jan van Besouw moeten van de gemeenteraad van Goirle onderling bepalen hoe ze samen drie ton gaan bezuinigen. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • Alle onduidelijkheid en onzekerheid rond De Voorste Venne in Drunen, maken het voor de Bibliotheek Heusden bepaald niet gemakkelijker om eventuéél intrek te nemen in het cultureel centrum. ,,Door alles wat nu gebeurt, is dat voor ons alleen maar risicovoller geworden”, stelt secretaris Nicole Hermans. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • De aanleg van drie ‘tiny forests’ is nog maar het begin als het aan de gemeenteraad van Moerdijk ligt. ,,Wat ons betreft komt er in elke kern een”, zei PvdA-raadslid Bisar Çiçek in de raadcommissie fysieke infrastructuur. BN – De Stem , inlog vereist
 • Eigenaren van gemeentelijke monumenten in Oirschot krijgen te maken met nieuwe regels rond het aanvragen van onderhoudssubsidies. Er komt een nieuwe verordening, die beter aansluit bij de manier waarop tegenwoordig naar het behoud van erfgoed en monumentenzorg wordt gekeken. Eindhovens Dagblad
 • Het Vughtse college heeft de definitieve versie van de Vughtse cultuurnota voor 2020-2023 ‘Samen dichtbij cultuur’ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma naar de raad gestuurd. De nota is opgebouwd rond 6 uitgangspunten. De rode draad is dat de inwoners en organisaties zelf inhoud geven aan het cultuuraanbod, de gemeente heeft hierbij voornamelijk een ondersteunende rol. Vught wil dat cultuurverenigingen elkaar meer opzoeken en kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Als ze daar gehoor aan geven, kunnen ze rekenen op een ‘bonus’. Het concept van de nota werd eerder al in de commissie ‘Bestuur en Samenleving’ van 3 oktober behandeld. Op 3 december worden de definitieve stukken besproken in de commissie, daarbij kan worden ingesproken. Het Klaverblad , Brabants Dagblad , inlog vereist
 • De schrik zit er goed in bij de stichting Huis van Waalwijk. Ze vreest de kelderverdieping (souterrain) van het oude stadhuis kwijt te raken aan het schoenenbedrijf Nubikk. In een brief aan B&W trekt de stichting aan de bel. Ook D66 heeft nu om opheldering gevraagd. Want zijn er echt serieuze plannen om het souterrain aan Nubikk te verhuren? Het antwoord van het college laat nog even op zich wachten. De gemeente onderzoekt wat allemaal mogelijk is bij het beeldbepalende Kropholler gebouw. Eind 2021 moet het nieuwe schoenenmuseum daar de deuren openen. Het bestuur van stichting Huis van Waalwijk startte een handtekeningenactie op internet. Brabants Dagblad , inlog vereist, Brabants Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Een inspirerend boek uit de Verenigde Staten: Real Artists Don’t Starve van Jeff Goins. De auteur gaat in tegen het idee dat in de kunstwereld geen geld te verdienen valt. Met zijn twaalf principes legt hij uit hoe je verdienmodel te vernieuwen. Cultuur + Ondernemen
 • De Impact Makers Toolkit is gelanceerd. Deze helpt makers om van begin tot eind de beoogde impact specifiek en meetbaar te maken én zichtbaar na afloop. Open source, dus voor iedereen beschikbaar. Maak Impact
 • Om de kracht van de Nederlandse creatieve sector in de volle breedte nog beter te kunnen benutten, voor zowel de vraag- als aanbodzijde, gaan VNO NCW, MKB-Nederland en de Federatie Creatieve Industrie de mogelijkheden onderzoeken om de positie van de creatieve sector verder te versterken. Ten behoeve van dit proces zal een kwartiermaker worden aangesteld die in het eerste kwartaal van 2020 door middel van een brede inventarisering met betrokken sectoren, VNO NCW, MKB-Nederland en de Federatie Creatieve Industrie een plan van aanpak en agenda voor een breedgedragen Platform Creatieve Economie zal presenteren. Dutch Creative Industries
 • Roel Funcken (Delft Fringe Festival) en Jojanneke van de Weetering (oa. Delft Chamber Music Festival) zijn beiden dertiger en zakelijk leider van een podiumkunstenfestival in Delft. Een dubbelinterview waarin ze reflecteren op hun functie. Cultuur + Ondernemen

 

architectuur en vormgeving

 • De omzet van de architectenbranche bedroeg in 2018 naar schatting 1 miljard euro. Dit is een lichte groei van 2% ten opzichte van 2017. De totale werkgelegenheid in de branche groeide langzaam naar 12.000 banen. Door de groei van het aantal kleine bureaus daalde de gemiddelde omzet per bureau met 1,6% ten opzichte van 2017. Ook de behaalde marges daalden licht door de gestegen loonkosten. Dat blijkt uit de BNA Benchmark Jaarcijfers 2018. BNA
 • Voor het eerst gaan tarieven voor zzp’ers gelden voor een gehele sector. De nieuwe architecten-cao, waarin deze tarieven voor zelfstandigen zijn opgenomen, is door minister Wouter Koolmees algemeen verbindend verklaard. Kunstenbond
 • Het Rotterdamse architectuurbureau Namelok kon dankzij een grote opdracht verhuizen naar een groter kantoor en het team uitbreiden. Oprichters Wiegert Ambagts en Kaj van Boheemen vertellen over de risico’s die ze namen in de acquisitie en uitvoering. Cultuur + Ondernemen
 • Op gesprek bij een mogelijke opdrachtgever? Dan wil je jezelf van de beste kant laten zien. Tien portfolio tips van Design Bridge Creative Director Claire Parker. BNO
 • Als illustrator leer je op de academie met je werk ideeën te verbeelden, verhalen te vertellen of een sociale beweging in gang te zetten. Maar waar begin je met het opstarten van je carrière, vers afgestudeerd aan de kunstacademie of al enige tijd zwevend in het zwarte gat? Wat kun je doen om subsidies, illustratieprijzen en meer werk binnen te halen? Wat is de kunst van de juiste profilering bij opdrachtgevers? En hoe ontwikkel je naast je artistieke kwaliteiten ook zakelijke voelsprieten? Een avond voor beeldmakers over hedendaagse beeldcultuur, ondernemerschap en inspiratie. Videoverslag Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, 25 november 2019. Pakhuis de Zwijger

 

beeldende kunst

 • Gaat het wel goed met jonge kunstenaars in Nederland? Ondanks grote investeringen lopen de structurele voorzieningen terug. Ook de markt laat het afweten, nu de ene na de andere ‘jonge’ galerie sluit. Heeft de jeugd nog wel de toekomst? Metropolis M
 • Op 25 november vond de Ledenvergadering van de Museumvereniging plaats. Tijdens de vergadering is ingestemd met het jaarplan 2020, de begroting en het nieuwe beleidsplan voor 2020-2022. In het nieuwe beleidsplan staat het publieke belang van musea voorop. Het beleidsplan is gestoeld op twee beleidsdoelen: draagvlak vergroten en de kwaliteit van de sector verhogen. Voorafgaand aan de vergadering was er een discussie met de directeur van het Mondriaan Fonds, Eelco van der Lingen, waarin hij de leden meenam in het nieuwe beleid van het fonds. Ook vertelde hij dat subsidieaanvragen worden versimpeld en dat er 1 miljoen euro ten goede komt aan kleine musea. Museumvereniging
 • Komende week gaat Rein Wolfs van start als de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Wat zijn de grootste uitdagingen die hem te wachten staan? NRC , inlog vereist
 • In het centrum van Apeldoorn staat het cultuurhuis CODA, waarin zich een openbare bibliotheek, een museum en een gemeentelijk archief bevinden; de functies zijn als treinwagons aan elkaar geschakeld. CODA is niet alleen een bron van inspiratie op het gebied van literatuur, kunst en erfgoed, maar ook hét voorbeeld voor de toekomst van musea en archieven. Een gesprek met directeur/bestuurder Carin Reinders. Museumpeil
 • Kunstmanifestatie Into Nature wil deel gaan uitmaken van de Basis Infrastructuur (BIS), de regeling van het rijk voor culturele instellingen van nationaal belang. Dat zegt Into Nature-voorzitter Marieke Vegt. Toelating tot de BIS moet de manifestatie in staat stellen over een langere periode voor een nationaal publiek beeldende kunst van internationaal niveau te laten zien. Dagblad van het Noorden
 • De kunstmarkt is in de loop van de afgelopen dertig jaar enorm veranderd, volgens Tim Schneider. Hoe ging die transformatie van kunstwereld naar kunstindustrie? ArtNet news
 • Fluidensity, een startup uit Twente, heeft een nieuwe methode ontwikkeld om het eigendom van kunst efficiënt en veilig over te dragen via digitale certificaten, oftewel via blockchaintechnologie. Kunstenaars en kunstverzamelaars kunnen nu via internet kunstwerken verzamelen, verkopen en exposeren. Het systeem maakt het zelfs mogelijk om mede eigenaar te worden van een kunstwerk. DEN
 • ‘Vormgevers’ zijn ze in ieder geval niet. Want, zo lijkt iedereen met elkaar eens, het vak dat hier besproken wordt en dat velen in de zaal dagelijks beoefenen reikt verder dan het vormgeven van een al bestaand concept, of ‘het bepalen van de kleur van de tentoonstellingswanden’. Het Centraal Museum in Utrecht organiseerde op 15 november jl. een expert meeting over tentoonstellingsontwerp. Een verslag. Metropolis M
 • Het fysieke boek is inmiddels duizenden malen doodverklaard, zeker in het laatste decennium. Maar wat je ook hoort, het is niet waar; het gedrukte boek is springlevend. Op uitnodiging van de organisatoren van Printing Plant Art Book Fair vertellen vier sprekers over de nieuwe vormen van boekproductie die zij beoefenen of verzamelen. Aanwezig zijn Juliette Lizotte van Hackers & Designers, Yin Yin Wong en Isabelle Sully van Publication Studio Rotterdam en Silvio Lorusso, schrijver en grafisch ontwerper. Metropolis M
 • Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis lanceert een nieuwe applicatie: Artists4All. Met Artists4All kunnen nu ook externe kunst- en cultuurhistorici de database RKDartists& verrijken met hun kennis over kunstenaars. De applicatie Artists4All is nadrukkelijk bedoeld voor professionals die werkzaam zijn bij archieven, musea, universiteiten of andere kennis- en cultuurinstellingen, maar de online database Artists4All is voor iedereen toegankelijk. RKD

 

film en av

 • De positie van de scenarioschrijver. Keynote van Pieter Bart Korthuis, de voorzitter van het Netwerk Scenarioschrijvers, uitgesproken op 6 november tijdens de Screenwriters Convention in Vondel CS, georganiseerd door AVROTROS. Plot Magazine
 • Dat de Golden Age of Television nog steeds in volle gang is, bleek wel tijdens de eerste editie van de Screenwriters Convention Amsterdam, die op 6 en 7 november plaatsvond in Amsterdam. Het leverde twee dagen op vol inspirerende podiumgesprekken, die ook nog een masterclass vormden over succesvolle showrunners en hun series. Een verslag. Plot Magazine
 • Er is een vereniging voor het art, costume en hair & make-up department opgericht. ACM Filmprofessionals wil een platform bieden waar zowel kennis gedeeld wordt als waar de mogelijkheid bestaat om zelf deel te nemen en de veranderingen teweeg te brengen die nodig worden geacht. NBF , ACM Filmprofessionals
 • Verslag van de industry session ‘The Use of Archive Footage in Your Documentary’ tijdens IDFA op 26 november 2019. Dit seminar over het gebruik van archiefmateriaal in documentaire films werd georganiseerd door NBF ( Nederlandse Vereniging van Film- en Televisie Professionals) en het IDFA en was bedoeld voor film- en televisieprofessionals. NBF
 • De publicatie ‘’Alles is film’’ maakt inzichtelijk hoe films tot stand komen, aan de man worden gebracht en worden vertoond. Het eerste exemplaar van het boek werd overhandigd aan Monic Hendrickx tijdens een feestelijke avond in het NDSM Theater in Amsterdam. Voor de gelegenheid was er een unieke expositie met bijzonder materiaal uit Nederlandse films samengesteld. NBF
 • In het Microlab op Strijp-S in Eindhoven is een heuse filmstudio verrezen, de eerste in de regio. Deze week wordt er een film van Ramon Gieling opgenomen. De studio op Strijp-S is er gekomen met subsidie uit Noord-Brabant. Het is een tijdelijke studio, maar de hoop is dat er geldschieters komen zodat hij kan blijven. Dan kunnen filmmakers uit de regio ook een kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen. Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Binnen de gamebranche volgen veranderingen elkaar snel op. Fysiek, digitaal, online, distributeurs, events, distributie, e-sports, retail en journalistiek: hoe zien deze vaste waarden er over een paar jaar uit? EB vroeg een aantal mensen in de game-industrie om eens een blik te werpen in de toekomst. Entertainment Business , Entertainment Business , Entertainment Business

 

letteren

 • KVB Boekwerk heeft opnieuw onderzoek verricht naar de inkomsten van auteurs uit boekenverkoop: de ontvangen royalty’s. Hoeveel verdient een gemiddelde auteur aan royalty’s? En hoeveel Nederlandse auteurs kunnen leven van hun schrijfwerk? In deze aanvulling op de Monitor Makers gaat KVB Boekwerk in op royalty-inkomsten van Nederlandse auteurs. Auteurs halen ook inkomsten uit andere (al dan niet schrijf gerelateerde) werkzaamheden. Voor het eerst maakt KVB Boekwerk dit jaar een inschatting van de hoogste van deze inkomsten. KVB Boekwerk , KVB Boekwerk
 • Meer dan de helft van de consumenten koopt zijn boeken nog steeds liever bij de fysieke boekhandel dan online. Toch stijgt de populariteit van de online winkel. Het laatste GfK-onderzoek besteedt extra aandacht aan de waarde van de boekhandel. KVB Boekwerk
 • Wanneer een klant boeken bestelt via de site van boekhandelsketen Libris kan hij of zij kiezen tussen thuisbezorgen en afhalen bij een Libris boekhandel in de buurt. Mocht het boek niet bevallen, is het mogelijk het te ruilen of retourneren bij één van de 180 aangesloten boekhandels. Nog niet alle boekhandels zijn aangesloten op de nieuwe zoekfunctie, zegt tzum Op dit moment wordt 60% van de boekhandels gedekt. Concurrentie voor Bazarow? tzum , Hebban
 • Rakuten Kobo heeft een extra service toegevoegd aan Kobo Writing Life (KWL). KWL is het onafhankelijke publicatieplatform waarin auteurs hun eigen e-books kunnen uploaden, promoten en verkopen in zo’n 200 landen. Naast e-books kunnen auteurs in Nederland vanaf nu ook hun werk als luisterboek aan de Kobo-catalogus toevoegen. inct

 

muziek

 • Ook freelance cultuurmakers moeten fatsoenlijk worden beloond, aldus Floor Margarita Cornelisse en Willen Jaap Zwart, alumni van het programma Leiderschap in Cultuur. Ze gaan in ingezonden artikel in op de zaak Nationale Opera en Ballet versus Kunstenbond,. De Nationale Opera En Ballet is voor de rechter gedaagd wegens het onderbetalen van hun freelancezangers. Trouw , Kunstenbond , Cultureel Persbureau
 • In de zomer van 2019 gooide componist Michel van der Aa hoge ogen met zijn werk ‘Eight’, een virtual reality opera-installatie. Hoe weet hij zulke grensverleggende, experimentele projecten tot een (zakelijk) succes te brengen? Cultuur + Ondernemen
 • De nieuwste editie van Music Pitch vindt plaats op maandagavond 2 december. Deze editie staat het uitgeven van muziek centraal. Experts gaan in op vragen als ‘Wat heb je eraan als componist/songwriter?’ Hoe zit het met de nieuwe muziek-exploitatie als VR en audiobranding? En welke rol speelt afzetmarkt Azië?’ Entertainment Business
 • Algemene cijfers over de omvang van de festivalsector en bijvoorbeeld de groei of daling van het aantal festivals in Nederland zijn precies dat: algemene cijfers. Hoewel deze cijfers enig inzicht geven in de stand van zaken, verhullen ze ook, in de zin dat ze suggereren dat de sector een eenvormig geheel is dat in een enkel getal te vangen is. Dat is nog maar de vraag. Er is iets te zeggen voor het tegendeel: dat het festivallandschap een divers en dynamisch landschap is. Onderzoeker Harry van Vliet gaat uitgebreid in op het aantal edities, dagen, regionale spreiding, leeftijd en programmering van de Nederlandse muziekfestivals (exclusief klassiek en jazz) van 2015-2018. Festival Atlas
 • Op 1 november zijn Buma/Stemra en Sena gestart met MESLIS (Music-Event-System-Location-Ident-System) van deecoob Technology om de marktdekking in de Nederlandse evenementensector te maximaliseren. MESLIS is een cloud based IT-solution, een innovatief zelflerend systeem om evenementen, locaties, organisatoren, artiesten en setlists automatisch in kaart te brengen. Buma/Stemra
 • Brancheorganisatie STOMP heeft de Independent of the Year Award 2019 uitgereikt aan Charles Caldas voor zijn werk voor independent platenlabels als CEO van Merlin: het wereldwijde digitale rechtenbureau voor de independent muziekindustrie. nvpi
 • Eventim Nederland lanceert het eigen platform fanSALE, waar consumenten gecontroleerd hun bij Eventim gekochte tickets kunnen doorverkopen en kopen. Hiermee wil de ticketer een veilig alternatief bieden voor aanbieders als Marktplaats en Ticketswap. Entertainment Business

 

theater en dans

 • Vorige week kwamen sociale partners een nieuwe 2-jarige cao voor Toneel en Dans overeen. Het onderhandelingsproces was er een van pieken en dalen, snelle voortgang maar ook stagnatie. Kunstenbond
 • Sinds een aantal jaar past het Bredase dansgezelschap de Stilte de Fair Practice Code toe. Zakelijk leider Jan Baanstra: “We werken samen op basis van professionaliteit in plaats van loyaliteit. Daarbij zijn gezonde arbeidsverhoudingen niet meer dan normaal.” Cultuur + Ondernemen
 • Een groep theatermakers en betrokkenen lanceren een nieuw platform om het samen ‘over de toekomst van ons mooie podiumkunstenvak’ te hebben. Op 7 december organiseren ze in de Brakke Grond in Amsterdam hun eerste bijeenkomst: Aanvang deel 1. Theaterkrant
 • Sinds vorige week vragen Nederlandse gezelschappen na afloop van hun voorstellingen het publiek op het podium. Op deze manier willen zij aandacht vragen voor de aangekondigde bezuinigingen bij het Fonds Podiumkunsten. Theaterkrant
 • Company, de musical van Stephen Sondheim en George Furth uit 1970, zou vanaf 14 februari in een nieuwe versie een tour langs de Nederlandse theaters maken. Het bestuur van PIT Producties besloot echter vorige week om de voorbereidingen van de musical per direct te staken wegens zwaar tegenvallende kaartverkoop. PIT Producties ontving voor de productie van Company al financiële steun van onder andere het Prins Bernhard Cultuurfonds, het FPK, AFK en het Blockbuster Fonds. De acteurs, waaronder ook producent Esther Maas, zien zichzelf zonder werk en vergoeding. Theaterkrant
 • Janneke Defesche start per 1 januari 2020 als zakelijk directeur bij Festival Cement. Zij volgt daarmee Andrea van Wingerden op die sinds 2013 samen met artistiek directeur Leonie Clement de directie vormde. Festival Cement
 • Brabant Cultureel zet dit najaar in een serie de schijnwerper op kleine en middelgrote theaters in Noord-Brabant. Ze staan wat in de schaduw van de theaters in de grote steden, maar zijn in hun eigen gemeente of regio het hart van het (sociaal-) culturele leven. Theater De Hofnar in Valkenswaard. Een gesprek met directeur Paul L’Herminez. Brabant Cultureel
 • Met speciale voorstellingen in zorginstellingen, de open lucht, Sint-Jan, een dansproject voor ouderen, het Revuetje en deelname aan de Biënnale wordt 2020 een bijzonder jaar voor Theater De Bussel. Directrice Charlotte Louwers: ,,We laten meer Oosterhouters genieten van mooie projecten.” BN – De Stem , inlog vereist

 

Cultuurmarketing

 • Social media, influencers en de kunst- en cultuursector. Is er (nog) een match? Zeker wel, menen Floor van den Elsen en Malou te Wierik, eigenaren van content- en communicatiebureau Buro Dertig. Blijft er nog wel ruimte voor kunst die buiten de beeldtaal van social media valt, vragen anderen zich af. Een verkenning van medium, boodschap en de kracht van influencermarketing. Culturele Vacatures
 • Veel culturele organisaties hebben een trouwe achterban, maar worstelen met de vraag: hoe bereiken we een nieuw of breder publiek? Contentmarketing kan hierbij helpen, mits er wordt gekozen voor een goed uitgedachte strategie. Irma Machielse gaat in op de case van Rijksmuseum die met ‘De Sleutels van het Rijks’ op een slimme manier onder de aandacht wist te komen van een doelgroep die zij normaliter niet of nauwelijks weet te bereiken: een mainstream publiek met latente interesse in kunst. Cultuurmarketing
 • Vanaf 26 november 2019 kunnen abonnees van VodafoneZiggo met een Mediabox Next de video’s van MuseumTV bekijken. MuseumTV krijgt een app op de ‘settopbox’, waarin alle films van MuseumTV te zien zijn. MuseumTV is hèt video-platform dat een overzicht biedt van collecties, tentoonstellingen en musea in heel Nederland, in mini-documentaires van hoge kwaliteit, gemaakt door professionele documentaire- en filmmakers. Emerce

 

Financiering

rijksfondsen

 • Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes. Eerstvolgende deadline is 5 februari 2019. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Deelregeling Talentontwikkeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie ontwerpers en makers – werkzaam in architectuur, vormgeving of digitale cultuur – ondersteunt bij het verder ontwikkelen en profileren van de eigen uitzonderlijke professionele begaafdheid. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het versterken van het eigen cultureel ondernemerschap. Eerstvolgende deadline is 6 maart 2019. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers uit om samen met gemeenten nieuwe werkwijzen te ontwikkelen, gericht op co-creatie op lokaal niveau. Deze open oproep biedt de mogelijkheid voor gemeenten om met inzet van ontwerpkracht lokale partners te activeren en samen met het lokale netwerk, vanuit een integrale ontwerpbenadering, aan de slag te gaan met actuele lokale sociaal-ruimtelijke opgaven. Deadline voor deze tweede open oproep is 10 maart 2020. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Uit de twintig ingediende voorstellen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving in de derde ronde van de Open Oproep Ruimte voor talent, zijn tien bijzondere samenwerkingen geselecteerd waarin gezamenlijk experiment en een nieuwe techniek of denkrichting worden ontwikkeld. De tien geselecteerde voorstellen snijden allen relevante thema’s aan, waaronder textielinnovatie in medische hulpmiddelen, het zichtbaar maken van de complexiteiten van Nederlandse watermanagement of de circulaire economie en het activeren van vergeten plekken met kleine interventies die de biodiversiteit vergroten. Geselecteerd zijn onder meer: Tailored Bond Inas Sistiaga en Textiellab/Textielmuseum, Tilburg en Textile Shaped Ceramics, Studio Simone Post en Cor Unum, ’s-Hertogenbosch. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Elf kunstenaars die minimaal vier jaar professioneel werkzaam zijn, hebben onlangs van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Bewezen Talent ontvangen. De bijdrage stelt kunstenaars in staat nieuw werk te maken en het experiment aan te gaan en kan gebruikt worden voor alles wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur of projecten. Ook kan het bedrag besteed worden om op een opdracht in te gaan of deel te nemen aan tentoonstellingen en manifestaties in binnen- en buitenland. Mondriaan Fonds
 • Onlangs hebben drie projecten van het Mondriaan Fonds een Bijdrage Samenwerking Musea toegekend gekregen voor samenwerkingen op het gebied van onder meer publieksbereik, educatie en collectiebeleid. Daarnaast ontvingen drie musea de bijdrage om samen met andere musea een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel ontvangt een bijdrage in samenwerking met een aantal andere musea en heemkunde-kringen uit De Kempen voor het project Kempencollectie. Voor het eerst zullen musea en heemkundekringen vanuit een gezamenlijke collectie een samenwerking opzetten. Het Van Abbemuseum ontvangt samen met acht erfgoedmusea in de Brainport regio in Noord-Brabant een bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek voor het opstellen van een gezamenlijk cultuurhistorisch verhaal en het inventariseren van mogelijke kansrijke projecten van samenwerking in de toekomst. Mondriaan Fonds
 • In het kader van een samenwerkingsovereenkomst participeren het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds jaarlijks in speelfilms, animatiefilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd en in beide landen worden uitgebracht. Aanvragen kunnen worden gedaan voor een realiseringsbijdrage voor Vlaams-Nederlandse coproducties. Eerstkomende deadline van de regeling Realisering minoritaire coproductie met VAF is 20 januari. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds verstrekt een bijdrage voor in Nederland gevestigde filmtheaters om de vertoning van nieuwe door het Fonds selectief gesteunde Nederlandse majoritaire films te faciliteren. De eerstkomende deadline voor de Vertoningsregeling filmtheaters (pilot) is 31 januari. Filmfonds
 • Naast de BIS biedt ook de Meerjarenregeling van het Letterenfonds ruimte voor ondersteuning van (inter)nationale festivals en literair-educatieve organisaties voor de periode 2021-2024. Deze regeling volgt begin december op de website van het fonds, aanvragen kunnen tot maart 2020 worden ingediend bij het Letterenfonds. Het is mogelijk zowel binnen de BIS als bij het Letterenfonds een aanvraag in te dienen; maar zodra er zicht is op een positief advies binnen de BIS zal de behandeling van de aanvraag van deze instelling bij het fonds worden stopgezet. Voor literaire manifestaties en literair-educatieve organisaties met (boven)regionaal of landelijk bereik kent het fonds daarnaast ook een incidentele en tweejarige regeling. Letterenfonds
 • Eens per jaar worden tijdens een grootschalig literair festival in het Chinese Shenzhen de tien beste kinderboeken van het jaar gekozen. Onlangs werd bekendgemaakt dat Het raadsel van alles wat leeft van Jan Paul Schutten en Floor Rieder een van de gelukkige winnaars is van de ‘Top Tien Kinderboeken van het Jaar 2019’. Het boek werd ondersteund door het Letterenfonds vanuit de regeling Geïllustreerde Kinder- en jeugdliteratuur en de Chinese vertaling kwam tot stand met een vertaalsubsidie. Letterenfonds
 • Deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021–2024 is 21 november in de Staatscourant gepubliceerd. Officiële Bekendmakingen
 • Dit jaar startte het Fonds Podiumkunsten in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds met #NieuweStukken. Met deze regeling krijgen beginnende toneelschrijvers ruimte om nieuwe verhalen te schrijven voor het theater. Na een succesvolle eerste editie, zijn nu de talenten voor de tweede editie geselecteerd, waaronder Onias Landveld. Het Fonds Podiumkunsten en het Letterenfonds werken bij de selectie van de schrijvers samen met Bijlmer Parktheater, Rose Stories, Theater Zuidplein, El Hizjra, Poetry Circle/Nowhere. #NieuweStukken is mede mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van het ministerie van OCW voor talentontwikkeling & vernieuwing. Tot en met 2021 is er jaarlijks een budget van 150.000 euro beschikbaar. Fonds Podiumkunsten
 • Het Muziekcafé in Helmond heeft de status ‘kernpodium’ toegekend gekregen van het Fonds Podiumkunsten. Dat betekent, dat de kroeg voortaan subsidie krijgt voor het boeken van bands. Programmeur Marcel is Beer noemt de erkenning ‘een enorme opsteker voor de muzikale beleving in Helmond’. Hij verwacht dat het Muziekcafé in de toekomst meer aansprekende namen gaat strikken. Eindhovens Dagblad
 • Net als vorig jaar, heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie weer samen met het ministerie van OCW onderzoek laten doen naar het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Deze ‘monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2018-2019’ is uitgevoerd door bureau Researchned en laat een positief beeld zien van de scholen die met CmK bezig zijn. In deze editie van de monitor is bijzondere aandacht besteed aan de achterstandsscore van scholen en aan het speciaal onderwijs. Het beeld dat hieruit naar voren komt, ondersteunt de keuze van de minister om extra in te zetten op gelijke kansen binnen het vervolg op Cultuureducatie met Kwaliteit. Het fonds neemt de resultaten uit deze monitor mee in de vormgeving van het nieuwe programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • NWO heeft vijftien projecten gehonoreerd in het programma Creatieve Industrie – Kennis Innovatie Mapping (KIEM). Met een KIEM-beurs van €15.000 kunnen onderzoekers een samenwerkingsverband opzetten tussen kennisinstellingen en private partijen. De projecten dragen bij aan de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van CLICKNL en aan de kennisbasis van de creatieve industrie. CLICKNL
 • Theatermaker Tamar Blom ontvangt als eerste kunstenaar een bijdrage van 7500 euro uit het Makerskapitaal. Dit is een nieuw cultuurfonds geïnitieerd door Het Huis Utrecht om theatermakers te ondersteunen in het realiseren van hun productie en organisatieontwikkeling. Tamar Blom ontvangt de bijdrage voor de ontwikkeling van zijn installatie White Noise. Het Makerskapitaal honoreert per jaar twee makers die in Het Huis onderzoek hebben gedaan. Zij kunnen een aanvraag doen voor het realiseren van een productie en voor organisatieontwikkeling. Komende deadline voor een aanvraag is 1 februari 2020. Het Huis Utrecht

 

prijzen, sponsoring, crowdfunding

 • De Abe Bonnema Prijs 2019 is toegekend aan de restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal in Leiden. Aan de architecten, Happel Cornelisse Verhoeven en Julian Harrap Architects, is op 27 november het bijbehorende geldbedrag van 50.000 euro uitgereikt. Dat gebeurde in het Rijksmuseum in Amsterdam. Abe Bonnema prijs
 • Robin de Puy is gekozen tot winnaar van de Rabo Photographic Portrait Prize 2019 met een portret van schrijver / dichter Remco Campert (1929). De Puy ontvangt een geldprijs van € 10.000. Haar werk wordt aangekocht door een grote internationale collectie, waarin ook alle winnaars van voorgaande edities zijn opgenomen. Op de shortlist staan ook Charlie de Keersmaecker, Barrie Hullegie, Frank Ruiter en Bastiaan Woudt. De Rabo Photographic Portrait Talent 2019 is gewonnen door Annabel van Royen. Ze ontvangt een geldprijs van € 2.500. PF
 • De Kees Holierhoek Scenarioprijs is op 22 november voor de 13e keer uitgereikt aan de scenarioschrijvers van het beste Nederlandstalige scenario voor een tv-dramaserie. De vakprijs van € 15.000 ging dit jaar naar het schrijfteam van Fenix. Het eerste seizoen van deze serie over oorlog in de Brabantse drugswereld was te zien op KPN. Het schrijfteam van FENIX bestaat uit: Shariff Korver, Marco van Geffen, Jeroen Scholten van Aschat, Pim Algoed, Raul Serrano, Vincent van de Valk Philip Delmar en Eva K. Mathijssen. Auteursbond
 • Documentairemaker Emma Lesuis is met haar filmplan Nu we het er toch over hebben de winnaar van de Karen de Bok Talent Prijs 2019. Het is het derde jaar dat de prijs wordt uitgereikt aan het winnende filmplan van de IDFAcademy & NPO-fonds workshop. De Karen de Bok Talent Prijs is een ontwikkelingsbijdrage van €25.000, die beschikbaar wordt gesteld door het NPO-fonds. Met de bijdrage kan de regisseur in samenwerking met een omroep werken aan de verdere ontwikkeling van het documentaire plan, waarna bij het fonds een aanvraag voor een productiebijdrage kan worden ingediend. NPO Fonds
 • Het budget voor crowdfunding binnen het impulsgeldenprogramma voor dit jaar is volledig toegezegd. Hierdoor kunnen we dit jaar geen nieuwe toezeggingen meer doen. Tot nu toe zijn er dit jaar 28 succesvolle crowdfunding-campagnes ondersteund voor een totaalbedrag van bijna €100.000. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. Kunstloc Brabant
 • De samenwerking van Nationale-Nederlanden en het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam is voor de komende drie jaar verlengd. Sinds 2017 ondersteunt NN als Corporate Partner Collectie de unieke collectie van het Nederlands Fotomuseum met tentoonstellingen en projecten. Sponsorreport
 • Bierbrouwerij AB InBev gaat Bud schenken in het GelreDome, het grootste theater van Nederland én het voetbalstadion van Vitesse en verlengt de samenwerking met vijf jaar. Sponsorreport
 • TivoliVredenburg en Vrumona gaan in combinatie met Unilever opnieuw een partnership aan voor vijf jaar. Daarmee wordt de huidige samenwerkingsovereenkomst van ruim twintig jaar verlengd. Sponsorreport

 

Kunstonderwijs

 • “Hoe kan het dat Nederland met zo’n rijke woningbouwtraditie geen oplossing heeft voor het woningtekort?”, vraagt Marja Elsinga, TU Delft-hoogleraar Housing Institutions & Governance, zich af. Om antwoorden op deze vraag te formuleren is het initiatief ‘Creating one million homes’ gestart op de faculteit Bouwkunde. Het initiatief is een reactie op de oproep van het kabinet om voor 2030 een miljoen woningen bij te bouwen in Nederland: “Als faculteit willen we bijdragen aan een antwoord op dit maatschappelijke vraagstuk.” Gebiedsontwikkeling.nu

 

Kunstbeoefening

 • “Veel seinen staan op groen. We hebben 120.000 betrokken muzikanten, tienduizenden vrijwilligers en duizenden bloeiende verenigingen. Hun energie, enthousiasme en inspiratie geven mij veel energie en vertrouwen. Als we er samen de schouders onder zetten ligt er een mooie en muzikale toekomst in het verschiet!” Dat zegt voorzitter Bart van Meijl van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisaties) in het jaarverslag 2018 dat op 28 november is verschenen. Klankwijzer
 • Bijna overal kun je muziek uit halen, zeggen ze bij de slagwerkgroep van OBK uit Erp. Hoe dat klinkt? Dat is te zien en te horen tijdens de jubileumshow. Ze kunnen zich opmaken voor een feestelijke periode bij de Erpse muziekvereniging OBK. Want naast de jubilerende slagwerkgroep, die dit jaar zestig jaar bestaat, viert de algehele muziekvereniging volgend jaar hun honderdjarig bestaan. Brabants Dagblad
 • In het toneelstuk Een soort Hades, geschreven door Lars Norén, dat zich afspeelt in een psychiatrische inrichting, worden de ongeschreven wetten van het toneel met voeten getreden: er is geen route voor het verhaal, dat zich langs allerlei wegen uiteindelijk zijn eindbestemming bereikt: het plot. Het was voor de cast van Ernst en Luim uit Haarsteeg even slikken toen regisseur Anneke Schröder het stuk wilde opvoeren. Immers, het gebeurt maar zelden – en zeker niet door een amateurgezelschap. De uitdaging werd aangegaan, en dat betaalde zich uit. Brabants Dagblad
 • Theater de Bussel in Oosterhout vulde zich op 25 november met pure blijdschap tijdens de Gouden Dans repetitie. Gouden Dans brengt mensen op leeftijd bij elkaar die onder leiding van twee choreografen, een dansvoorstelling maken. BN – De Stem, inlog vereist

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Wat kunnen we leren van een Amerikaanse culturele organisatie die al 40 jaar werkt aan het integreren van kunst in het onderwijscurriculum? Chantal de Bonth (LKCA), Vera Meewis (LKCA) en Monique Koolen (Kunstloc Brabant) bezochten een driedaagse conferentie van het John F. Kennedy Center in Washington over vakintegratie. LKCA
 • Iedereen Leest en Stichting Lezen hebben voor de Poëzieweek 2020 opnieuw lessen ontwikkeld voor het primair en secundair onderwijs. Met deze lessen kan iedereen makkelijk aan de slag met gedichten. Er zijn twee bundels met elk 5 lestips bij aansprekende gedichten voor in de klas. Poëzieweek
 • Dansgezelschap Introdans lanceert een nieuwe website voor basisschoolkinderen. De lesbrief, die ze eerst gebruikten, krijgt nu een nieuwe vorm. De basisschoolkinderen kunnen nu terecht op een interactieve website die informatie verstrekt over de dansers, de voorstellingen en video’s met een kijkje achter de schermen. Ook is er een quiz te vinden over Introdans en wordt uitgelegd wat de theater-etiquette is. Zo worden kinderen al op jonge leeftijd bijgebracht over de theater- en danswereld. Dansmagazine
 • Muziekschool Art4U kreeg één van de vier vaantjes van de kartrekker van het project ‘Méér Muziek in de klas’ in Helmond. Het vaantje van stichting Méér Muziek in de klas staat symbool voor Helmond dat het stokje doorgeeft aan volgende regio’s die naar een muziekakkoord toewerken. Het akkoord, op 20 november in Helmond ondertekend, moet zorgen voor muziekonderwijs met een structureel karakter. Lotte Bosma van Méér Muziek in de klas: ,,De akkoorden leggen we het liefst op lokaal niveau vast, omdat dat het meest duurzaam is en de financiering in de eigen regio makkelijker is. Art4U (dat vestigingen heeft in Veldhoven, Eersel en Bergeijk, red.) is al best ver en heeft al afspraken met verschillende partijen.” Eindhovens Dagblad
 • Met ingang van het nieuwe jaar krijgt Kijkwijzer, het classificatiesysteem van audiovisuele media, een nieuwe leeftijdsindeling. Vanaf 1 januari krijgen bioscoopfilms – en andere audiovisuele media – de classificaties alle leeftijden, 6, 9, 12, 14, 16 of 18 jaar. Momenteel heeft de tienercategorie binnen Kijkwijzer twee leeftijden: 12 en 16. De afgelopen jaren bleken er echter verschillende producties te zijn waarbij geen van beide leeftijden echt goed paste. Holland Film Nieuws
 • Kunst en cultuur hebben en positief effect op gezondheid en welzijn. Daarop bezuinigen is ontzettend kortzichtig, aldus Bas Verberk van het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst. Trouw
 • Kunstprogramma’s voor mensen met dementie bestaan al jaren in musea en kunstinstellingen over de hele wereld. Hoewel onderzoekers steeds meer inzien dat kunstprogramma’s de kwaliteit van leven voor mensen met dementie kunnen verbeteren, zijn er maar weinig studies die de cognitieve en fysiologische impact van deze initiatieven hebben getest. Maar zijn er concrete bewijzen gevonden van het vermogen van beeldende kunst om symptomen van dementie te verlichten. Er is medisch onderzoek gedaan op speekselmonsters van deelnemers aan een programma in de National Gallery of Australia (NGA) in Canberra, Australië. Hyperallergic , ArtNet News

 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Tijdens het World Architecture Festival (WAF) volgende week in Amsterdam wordt het Open Building Summit georganiseerd. Tijdens dit congres komen verschillende thema’s in relatie tot het Open Bouwen aan de orde. Dat meldt OpenBuilding.co, een nieuw platform van Nederlandse architecten en ingenieurs dat zich inzet om kennis van het Open Bouwen te delen en verspreiden. Open Bouwen is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkeld door architect John Habraken als methodiek om -in samenspraak met bewoners en gebruikers- flexibele en adaptieve gebouwen te realiseren die kunnen meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe vormen van gebruik. Architectuur.nl
 • “Wij ontwerpen dynamische werkomgevingen waar spel en ontspanning net zo essentieel zijn als een goed zit-stabureau. Ook zetten we spelmethoden in om gebruikers in een vroeg stadium te laten meedenken over hun toekomstige werkomgeving.” Aldus Edith Winkler, architect en oprichter W-Architectuurstudio. Merel Pit sprak met haar. BNA
 • Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging hebben de Toolbox Natuurinclusief Bouwen gelanceerd. Bouwprofessionals kunnen op de website bouwnatuurinclusief praktische informatie vergaren over maatregelen waarmee zij hun projecten natuurinclusief maken. Architectuur.nl
 • Friso de Zeeuw en Geurt Keers bestudeerden onderzoek naar de woonwensen van Nederlanders. Daaruit blijkt dat er een veel grotere vraag is naar eengezinshuizen dan bestaande bouwplannen en beleidsstukken doen vermoeden. Ze geven daarom advies over hoe er beter gebouwd kan worden. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De oppervlakteleegstand bij ander vastgoed dan woningen was in Nederland op 1 januari van dit jaar het hoogst bij winkel- en kantoorpanden. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, wat is bekostigd door het Interprovinciaal Overleg en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De totale relatieve leegstand in Nederland is op het laagste niveau sinds 2015, zo rapporteert CBS. Van de winkels stond ruim 2,6 miljoen vierkante meter administratief leeg. Dat komt neer op 5,8 procent van het totale winkelvloeroppervlak. Vorig jaar stond 6,2 procent van alle winkelpanden leeg. Ook wat langdurige leegstand betreft staan winkels en kantoren bovenaan. Op 1 januari van dit jaar stond 4 procent van het oppervlak langdurig leeg. CBS
 • Wie aan kant denkt, denkt misschien aan ruches en manchetten, trouwjurken en sluiers, kousen, lingerie of de delicate kanten kragen gedragen door rijke burgers in de zeventiende eeuw. Het eerste object in de tentoonstelling The Art of Lace, te zien in het TextielMuseum in Tilburg, zet de bezoeker direct op een ander spoor. Om een strak beige lijfje heeft ontwerper Iris van Herpen een flinterdun web van lasercut hout gemodelleerd: een soort kant, maar dan in een hypermoderne, driedimensionale uitvergroting. Tijdens een rondleiding verklaart conservator Adelheid Smit: “Bij kant denken mensen vaak meteen aan hele oubollige dingen. Door dit stuk vooraan in de tentoonstelling te plaatsen wordt duidelijk hoe actueel deze techniek is.” Fashion United , NRC
 • Ze zijn gemaakt in Helmond, maar bedoeld om aandacht te vragen voor het leed van verkrachte vrouwen in Congo. Textielfabrikant Vlisco lanceert een collectie van vijf nieuwe stoffen onder de naam City of Joy. Een deel van de opbrengst gaat naar het gelijknamige instituut dat vrouwen ondersteunt die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld in Congo. De collectie ontstond na een bezoek van Vlisco-ontwerpster Gabriela Sánchez y Sánchez de la Barquera aan City of Joy in Congo. Deelneemsters aan herstelprogramma’s vroegen haar stoffen te ontwerpen die het werk eren van de oprichter van City of Joy, Nobelprijswinnaar en chirurg Denis Mukwege. Eindhovens Dagblad

 

beeldende kunst

 • Kunstenaar en ontwerper Siba Sahabi doet met haar project ‘Moirai’ onderzoek naar de wachtervaring in ziekenhuizen, oftewel wachten in de zorg. Moirai betekent lot of deelneming in het Oudgrieks en met dit project wilt zij het lot van de wachtende patiënt op een positieve manier beïnvloeden. Haar onlangs uitgebrachte tijdschrift is een samenkomst van psychologische en filosofische teksten die ontstaan zijn uit interviews met medewerkers, bezoekers en patiënten uit ziekenhuizen. Mister Motley

 

film en av

 • Over 2 maanden opent het International Film Festival Rotterdam. Deze week maakte het IFFR vier van haar vijf themaprogramma’s bekend. Ook werden de eerste titels naar buiten gebracht. De naam en invulling van het vijfde en laatste themaprogramma wordt bekend gemaakt op 18 december. Dan zet het IFFR ook het complete programma online. Filmkrant , IFFR
 • Onder de noemer Re-releasing History presenteert IDFA een programma van elf films die nieuwe betekenis en waarheid vinden door oude beelden opnieuw te combineren. Een beetje zoals de Dada-beweging de objets trouvés gebruikte om nieuwe kunst te maken. De vrijblijvendheid van Dada – ook al was die een reactie op de horror van de Eerste Wereldoorlog – maakt bij deze films echter plaats voor noodzakelijkheid. Deze verhalen moeten verteld worden om historische omissies te corrigeren. Filmkrant
 • Wat is een webdocserie eigenlijk? Het blijkt sterk pionieren, een eenduidige definitie is niet goed te geven. Een webdocserie staat online, afleveringen zijn doorgaans kort, er is een thematische verbondenheid, mogelijk een doorlopende verhaallijn. Wetmatigheden van het documentaire genre zijn niet heilig, webdocseries zoeken grenzen op, mengen met fictie. Webdocseries richten zich vaak op een bepaalde subcultuur (bijvoorbeeld muziek) en gaan daarbij sterk uit van bepaalde kennis bij het publiek. Verlag van de NPO-fonds special, tijdens IDFA op 22 november , over webdocseries. NPO Fonds
 • Tijdens de Award Ceremony zijn de winnaars van de 32ste editie van IDFA bekend gemaakt. De prijs voor de beste lange documentaire ging naar In a Whisper. De prijs voor beste regie werd gewonnen door Mehrdad Oskouei met Sunless Shadows. Maasja Ooms en haar crew gingen naar huis met de meeste onderscheidingen: haar film won twee keer en kreeg ook nog een speciale vermelding. Filmkrant
 • Het Eindhoven Film Festival (EFF) heeft een mascotte, EFFie. Voor de promotie van het festival organiseerde EFF een wedstrijd voor jonge makers om een promotiefilmpje te ontwerpen met als onderwerp ‘the origin of EFFie’. Na een pitch werden uit de ingezonden concepten vijf makers, solo of in kleine teams, gekozen die hun idee mochten uitwerken. De filmpjes zijn nu te zien op sociale media. De negende editie van het festival vindt van 28 november t/m 1 december plaats in Natlab. Voor het eerst heeft het filmfestival een thema: Dare to be Different! Brabant Cultureel , Eindhoven Film Festival , Natlab
 • In de documentaire Brabantse Boeren draait het om de scheidslijn tussen landbouw en natuur, die bij voorkeur verdwijnt volgens boeren De boeren Meeuwis Millenaar uit Dussen en Sjaak Sprangers uit Kaatsheuvel. De twee maken werk van kringlooplandbouw, of, zoals dat ook wordt genoemd, natuurinclusieve landbouw. De documentaire beleefde de premiere op het op het DOCSFAIR International Film Festival. De film is gemaakt door Belgin Inal. Omroep Brabant
 • De filmwereld wordt gedomineerd door mannen, maar steeds vaker zijn er films van vrouwelijke regisseurs te zien. Om hen te eren heeft BBC een lijst met de honderd beste films, gemaakt door vrouwen, gepubliceerd. Voor de lijst mochten 368 filmexperts uit 84 landen stemmen op hun favoriete film, gemaakt door een vrouw. Elke ondervraagde gaf tien opties door, waarna deze werden gerangschikt tot een lijst met de honderd beste films. NOS , BBC
 • Prachtige filmscènes die je alleen kunt zien binnen een andere film, series die worden gebinged in andere series, commercials voor niet bestaande merken: fictie in fictie komt in talloze dramaproducties voor en geeft makers een instrument in handen om hun verhaal te vertellen. Plot Magazine
 • Het is 2019, dus iedereen recycelt. Ook Disney doet mee. In 2019 werden maar liefst vijf live-action remakes van animatieklassiekers uitgebracht. De filmkritiek is meestal niet mals over remakes. Die extra kritische houding is niet terecht. We moeten anders naar remakes leren kijken, schrijft Eduard Cuelenaere, filmonderzoeker Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen. Filmkrant

 

letteren

 • Kunnen vrouwelijke auteurs zich in hun late werk bevrijden van alle verwachtingen die hun worden opgelegd? Anna Enquist (74) vond het antwoord in haar lezing als coreferent tijdens de Van der Leeuw Lezing op 22 november. Een verkorte versie van haar betoog. Videoverslag. De Volkskrant , Van der Leeuw lezing
 • Onder het mom van vernieuwing sneuvelt VPRO Boeken. Een uniek geluid gaat verloren, stellen oud-presentator Jeroen van Kan en vele schrijvers en dichters, onder wie Connie Palmen, Jan Siebelink, Peter Buwalda, Adriaan van Dis en Arnon Grunberg. NRC , tzum
 • Louis Couperus bedong in 1901 zesduizend gulden voor de eerste druk van De boeken der kleine zielen, Frederik van Eeden vijftien jaar eerder honderdvijftig gulden voor de eerste druk van De kleine Johannes. Christiaan Weijts over royalty’s toen en nu. Literatuurmuseum

 

muziek

 • De winnaars van het drieënvijftigste Internationaal Vocalisten Concours (IVC) editie Lied zijn de Canadese mezzosopraan Ema Nikolovska en pianist Michael Sikich. ,,Van dit duo wil ik elk concert in de toekomst horen”, zei juryvoorzitter Dame Felicity Lott. Operamagazine , Brabants Dagblad , Operamagazine
 • Amerikaanse onderzoekers hebben vastgesteld dat muziek, die is gemaakt voor dezelfde sociale situatie zoals een huwelijk of een begrafenis, in nagenoeg alle culturen duidelijke overeenkomsten vertoont. Bij mensen bestaat een cognitieve aanneming die ervoor zorgt dat we bepaalde melodieën vinden passen bij een bepaalde sociale context of emotie. Er is alleen muziek gebruikt waarin wordt gezongen, omdat “zang het meest fundamentele instrument is wat in elke cultuur voorkomt en omdat zang behoort tot de kern van menselijke muzikaliteit.” Podium Radio 4
 • In Bimhuis wordt op 30 november en 1 december het Prinses Christina Jazz Concours gehouden, de enige landelijke jazzwedstrijd voor jonge muzikanten. Zo’n 200 talenten in de leeftijd van 12 tot en met 22 jaar spelen zich voor publiek en jury in de kijker. De prijzen die worden toegekend zijn gericht op de verdere ontwikkeling van jonge jazzmuzikanten. Finalisten maken bijvoorbeeld kans op een studiereis naar New York, een optreden op het North Sea Jazz Festival of een les bij een bekende jazzmusicus naar eigen keuze. Christina Concours

 

theater en dans

 • Waar blijven de vrouwelijke choreografen? Redactrice Rachel Moss van The Huffington Post schrijft: “Omdat er zo weinig mannelijke dansers zijn, worden zij vaak aangemoedigd om zich te presenteren als individu, terwijl de jonge vrouwelijke dansers getraind worden als unit.” In de balletwereld zijn er over het algemeen meer mannen in hogere functies, zoals choreografen, dan vrouwen. Dans magazine
 • Dans, zeker professionele dans, wordt geassocieerd met lichamelijke perfectie. Tijdens het minifestival DanceAble wordt getoond hoe achterhaald dat idee is. NRC , inlog vereist , Holland Dance

 

Brabantse makers

 • Het voormalige TNO-onderzoeksgebouw op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is getransformeerd tot een open en inspirerend onderwijsgebouw voor drie instituten van Fontys. Daartoe hebben architecten|en|en uit Eindhoven, EGM architecten en Studio Groen+Schild een aantal stevige ingrepen gedaan. Architectenweb
 • Met het ontwerp van een wooncomplex voor gezinnen in de binnenstad van Eindhoven introduceert Johan van den Boom een nieuwe manier van wonen. Door ruimten te delen ontstaat er ruimte die past bij de woonbehoefte van gezinnen. Functies zoals een keuken of speelkamer kunnen uit het woonprogramma worden gehaald zodat de woning betaalbaar blijft. ArchiNed
 • De Tilburgse illustrator Djenné Fila maakte vijftig fantasierijke illustraties voor het boek Het beest met de kracht van tien paarden van Lida Dijkstra, een hervertelling voor jong en oud over Theseus en de Minotaurus. Ze reisde er zelfs voor naar Griekenland. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Wessel Verrijt had in de maand augustus 2019 een werkperiode bij de Artist in Residence AnnAtopia / De Boshut in Baarle, op uitnodiging van Stichting Kunst in Baarle. De resultaten van zijn werkperiode zijn onder andere te zien op 29 november in Cultureel centrum Baarle waar Wessel de film vertoond die hij hier heeft gemaakt. Esther van Rosmalen sprak met hem. Witte Rook
 • De ‘Niet Thuis Huizen’ in de Tilburgse Spoorzone hebben nieuwe bewoners nodig. Kunstenaarscollectief Tilburg Cowboys zoekt twintig mensen die een boodschap in willen spreken. Die horen mensen als ze aanbellen bij de ‘wandelende’ kunstwerken. De kunstwerken werden in 2011 gemaakt, eigenlijk voor één seizoen aan de Piushaven. Maar de gemeente Tilburg vond ze zo leuk, dat ze een vaste plek in de stad kregen. In 2014 kwamen ze in de Spoorzone terecht. Brabants Dagblad
 • Rob Schoonen interviewt kunstenaar Thijs van Kimmenade n.a.v. zijn overzichtstentoonstelling in KunstLokaal Gemert. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Q-koorts is meer dan beelden van geiten en stallen, vindt de Bossche fotograaf Maikel Samuels. Hij zocht de mensen achter de ziekte en verdiepte zich maandenlang in hun levens. Het resulteerde in veertien indringende portretten van slachtoffers. Te zien in het Provinciehuis. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Hij maakte video’s voor de VPRO, De Wereld Draait Door en ontwerper Maarten Baas. Anderhalve maand animeren voor een filmpje van twee minuten, dat is de wereld van Niels Hoebers. Het is te zien tijdens het komende Eindhoven Film Festival. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Op jonge leeftijd verloor Devin Stuiver zijn pasgeboren broertje Kyan. Samen met zijn partner Baue van Leyden besloot hij te gaan onderzoeken hoezeer deze gebeurtenis zijn leven heeft beïnvloed. Van die zoektocht hebben de twee de persoonlijke documentaire ‘KYAN’ gemaakt, waarvan ze hopen dat die een steun en hulpmiddel is voor andere mensen die in dezelfde situatie opgroeien. Bossche Omroep
 • Waar achter grote games doorgaans een heel leger ontwerpers schuil­gaat, werd het nieuwe Pine gemaakt door het piepjonge, zevenkoppige Twirlbound. Hoe kreeg die Bredase studio dat voor elkaar? De Volkskrant
 • In zijn boek ‘Geestman’ laat A.H. J. Dautzenberg zien welke registers hij allemaal kan bespelen, maar ook wat hij belangrijk vindt en dat is toch de fictie. Of hij er veel lezers mee wint, is daarbij een irrelevante vraag. ”Bij Dautzenberg is schrijven een existentiële noodzaak”, aldus Coen Peppelenbos. tzum
 • Het zal niet vaak voorkomen dat begin en einde van een voorstelling van plaats verwisselen tijdens het productieproces. Maar dat is precies wat dansers Johnny Lloyd en Shailesh Bahoran overkwam bij het maken van Bullshit no bullshit. Theaterkrant
 • De nieuwe jongerenvoorstelling van locatietheatergezelschap Afslag Eindhoven is in première gegaan: ‘De Ongelofelijke Poging van Niemand om Iemand te zijn’. Tot en met maart reist deze voorstelling langs middelbare scholen in Noord-Brabant. In De Ongelofelijke Poging van Niemand om Iemand te zijn starten drie personages, gehuld in mascottepakken, een uitputtende en brutale zoektocht naar aandacht, erkenning en geliefd zijn. Eindhovens Dagblad
 • Twee jonge acteurs maken voor het eerst iets voor de podia van de grote schouwburgzalen. Oh hoe eng! Daar gaat hun hele voorstelling vervolgens over. De voorstelling Under Pressure met spel van Benjamin Moen en Yannick Noomen, is een productie van Het Zuidelijk Toneel, Nineties en BOG. Theaterkrant , Brabant Cultureel, Scenes

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie