Trends & Ontwikkelingen 3 april 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) en minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media hebben de Kamer geïnformeerd over de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van OCW. In antwoord op de motie Ellemeet (GL) en Asscher (PvdA) om in overleg met de sector op korte termijn en in lijn met het advies Passie gewaardeerd van de SER en de Raad voor Cultuur, experimenteerruimte te creëren opdat zzp’ers werkzaam in de culturele en creatieve sector collectief kunnen onderhandelen, luidt de reactie dat de regering dit jaar de mogelijkheden, met belanghebbenden zoals de Raad voor Cultuur en de Autoriteit Consument en Markt, zal verkennen. Verder zal de minister de Raad voor Cultuur vragen om aanbevelingen om het publieksbereik te vergroten en inzicht te verwerven in de niet-bezoeker. De financieringsbehoefte van de sector en de regelingen die er zijn worden verder onderzocht. Rijksoverheid.nl
 • Op 22 maart besprak de VNG commissie Onderwijs, Cultuur en Sport de Visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’ van het ministerie van OCW. De aandachtspunten op erfgoedgebied zijn de bevoegdheidsverdeling tussen de overheden, extra rijksgeld, fiscale aftrek en adequate registratie met kennis en kunde van gemeenten. Cultuurparticipatie is onderbelicht in de visiebrief. Op mediagebied moet het Rijk de lokale omroepvernieuwing gaan ondersteunen, te beginnen via pilots door koplopers. VNG
 • Frank Strolenberg van Toekomst Religieus Erfgoed reageert op de visiebrief van minister van Engelshoven (OCW). In de paragraaf ‘Een leefomgeving met karakter’ gaat het ook over religieus erfgoed. Veel van de voornemens en investeringen die daar staan worden nog verder uitgewerkt, en zullen eind april worden toegelicht in een andere brief aan de kamer over ‘Erfgoed Telt’. In de Cultuurbrief die nu bekend is gaat de minister in op incidentele investeringen in erfgoed vanuit de € 325 miljoen die in het Regeerakkoord wordt genoemd. Het grootste deel daarvan heeft met de Cultuurbrief nu een bestemming gekregen. Maar wat betekent dat nu concreet voor religieus erfgoed? Toekomst Religieus Erfgoed
 • Op 28 maart stond het AO Omgevingsrecht op de Tweede Kameragenda. Voorafgaand aan het debat met minister Ollongren (BZK) hebben IPO, VNG en de Unie van Waterschappen aandacht gevraagd voor de financiële problematiek die ontstaan is door de overheveling van het dossier Omgevingswet naar het ministerie van BZK. Duidelijkheid over de financiën komt als de Voorjaarsnota er ligt, aldus de minister. Ook de keuzes in de Nationale Omgevingsvisie kwamen aan de orde. IPO
 • In kader van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft Ruimtevolk in 2017 en 2018 twaalf pilots (gemeenten, provincies) begeleid bij het opstellen van hun omgevingsvisie. Op 29 maart is de oogst van de pilots gepresenteerd in de vorm van een inspirerend eindrapport. Aan de hand van interviews, artikelen en tips geeft deze publicatie inzicht in een jaar lang pilots omgevingsvisie en biedt het aanknopingspunten voor andere omgevingsvisietrajecten. ruimtevolk , ruimtevolk
 • Schoolgebouwen zijn de afgelopen jaren een stuk duurder geworden dan de bedragen waar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tot nog toe van uitgaat. Dat erkent nu ook de VNG zelf. De vereniging adviseert gemeenten de normbedragen voor nieuwe schoolgebouwen eenmalig met 40 procent te verhogen, tot vreugde van schoolbesturen. VNG , Architectenweb
 • Rob Scholte wil dat premier Mark Rutte tussenbeide komt in het conflict dat de kunstenaar heeft met de burgemeester van Den Helder. Scholte heeft daar een museum in het voormalige postkantoor, maar hij moet dat pand uit, zo heeft het gerechtshof van Amsterdam onlangs bepaald. Scholte wil dat niet, zolang er nog een bodemprocedure loopt. Binnenlands bestuur
 • Haarlemse cultuurinstellingen ABC Architectuurmuseum, 37PK, de Pletterij en de Nieuwe Vide hebben een manifest opgesteld waarin zij aandacht vragen voor de situatie van de kleine Haarlemse instellingen. Dit manifest is verstuurd naar de Haarlemse gemeenteraad, afdeling cultuur van de gemeente Haarlem, het college van B&W en naar de media. Rodi.nl
 • In voormalig theater en zalencomplex Concordia aan het Hoge Zand in ‘s-Gravenhage komt een Migratie Museum. Het Haagse college heeft een miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opknappen van het pand en het inrichten als museum. Het museum moet niet alleen de geschiedenis tonen van de migratie naar Den Haag, maar ook aandacht besteden aan de huidige culturele diversiteit van de stad. Algemeen Dagblad
 • De kunsten dragen meer bij aan de Amerikaanse economie dan je zou verwachten, zegt een nieuw rapport van het Bureau of Economic Analysis van het Amerikaanse Ministerie van Handel en de National Endowment for the Arts. Volgens de studie genereren de kunsten 763,6 miljard dollar per jaar, of 4,2% van het bbp, op basis van statistische gegevens van 1998 tot 2015. ArtNet News

 

noord-brabant

 • Om individuele makers van kunst en cultuur te ondersteunen bij hun ontwikkeling en de productie en presentatie van hun werk, start de provincie Noord-Brabant een zogenaamde “makersregeling”. bkkc voert de regeling uit. Daarmee sluit de provincie Noord-Brabant aan bij soortgelijke regelingen die steden als Breda, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven al kennen. Bovendien maakt de provincie het voor andere Brabantse gemeenten aantrekkelijk eveneens een dergelijke voorziening voor makers te treffen. bkkc , Brabant.nl , Brabants Dagblad
 • De provincie Noord-Brabant is van plan 4 gebouwen van de voormalige leerfabriek Koninklijke Verenigde Leder (KVL) in Oisterwijk te verkopen aan ontwikkelaar en investeerder Polimeks. Dit bedrijf gaat verder met de ontwikkeling van KVL onder de noemer ‘Ambachtsplaats 2.0. Ook ontwikkelt het bedrijf het niet monumentale en enige nog niet gerenoveerde U-gebouw tot een hotel met sport- onderwijs- en expositiefaciliteiten en appartementen. Brabant.nl , Brabant.nl , Brabants Dagblad
 • Philharmonie zuidnederland nodigt Provinciale Staten van Noord-Brabant uit voor een werkbezoek op 15 juni of 29 juni 2018 in voormalige Statenzaal in Het Noordbrabants Museum te ’s-Hertogenbosch. Het werkbezoek past in door het ministerie van OCW gewenste overleg over inrichting en toekomst van de culturele infrastructuur van de provincie Noord-Brabant. Het orkest wil met leden van P.S. spreken de kansen en implicaties van het Rijksbeleid voor Noord-Brabant, in het bijzonder in relatie tot de symfonische voorziening in de provincie. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Cultuur moet ruim baan krijgen in Breda, o.m. op het 1,2 hectare grote terrein van voormalige conservenfabriek Klavers Jansen in de wijk Belcrum, onderdeel van het Havenkwartier. Het gebied rond Podium Bloos moet een ‘culturele hub’ worden, die toezegging heeft Ben de Vugt, directeur van Podium Bloos, al binnen van de gemeente Breda. Het geloof in dit gebied is groot, weet hij. “De ontwikkeling zou eigenlijk pas in 2023 op de agenda staan, maar is in een stroomversnelling geraakt. We liften mee op de economische groei.”. De stand van zaken in creatief Breda. Zuiderlucht
 • Na de fusie tussen Breda’s Museum en MOTI is het gebouw van het oude Breda’s Museum leeg komen te staan. Inmiddels is het gekocht door Synchroon, dat er het concept Breda Botanique wil realiseren (huurwoningen, restaurant, hotel, winkel en botanische tuin). Met de uitwerking van de plannen wordt op zijn vroegst medio 2019 begonnen. Daarom verhuurt Synchroon de ruimtes tijdelijk aan ( creatieve ) bedrijven. Het aanvankelijke plan om er ook mensen te laten wonen, bleek niet uitvoerbaar. BN – De Stem
 • Breda Barst, het jaarlijkse popfestival in het Valkenberg in Breda, is gered. De organisatie die door de overvloedige regenval bij de laatste editie in financiële problemen was gekomen, heeft dankzij sponsoren, fans die spullen kochten op de website en een subsidie van de gemeente Breda het geld bij elkaar gebracht. BN – De Stem,
 • Een uitspraak van de rechtbank in de zaak tussen de Eindhovense bibliotheek en de Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) laat voorlopig nog even op zich wachten. De rechtbank heeft het onderzoek in deze zaak namelijk heropend. De rechtbank wil van de beide strijdende partijen weten hoe het zit met de juridische onderbouwing van de subsidieregeling waar de stichting Cultuur mee werkt. Ook wil de rechtbank meer weten over de juridische wijze waarop de gemeenteraad van Eindhoven de subsidieverstrekking gedelegeerd heeft aan deze stichting. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Eindhoven lanceerde 29 maart tijdens het Beyond Data Event een ‘Smart City StarterK!t’. Met de StarterK!t kunnen overheden en andere partijen versneld transformeren naar een smart society. Een smart society heeft toegang tot informatie waarmee de stad schoner, veiliger en comfortabeler kan worden gemaakt. Eindhoven
 • De oude bibliotheek van Helmond wordt mogelijk gesloopt. De gemeente Helmond heeft geen nieuwe huurder of koper weten te vinden voor het pand aan de Markt. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Tilburg heeft een Makersfonds om kleinschalige kunstprojecten te steunen. Er is een bedrag van 150.000 euro beschikbaar. Dit is helemaal besteed. Er zijn 23 aanvragen gehonoreerd. 76 makers uit de gemeente, dienden een aanvraag in. Er werd voor ruim 480.000 euro aan subsidie aangevraagd. De regeling voorziet dus in een behoefte in de stad. Tilburg.nl , Tilburg.nl
 • De Tilburgse wethouder Mario Jacobs (Monumenten) feliciteert Leiden met het winnen van de BNG Erfgoedprijs. “We zijn vereerd dat we genomineerd waren. Het is een beloning voor de investering die we de afgelopen jaren hebben gedaan in ons erfgoed. Het zet erfgoed en het belang daarvan voor het verhaal van onze stad nog steviger op de kaart.” Tilburg.nl
 • Om de stompe toren van de Sacramentskerk van een nieuwe spits te voorzien, is de steun van de gemeente Tilburg nodig. Die moet zich garant stellen voor het benodigde bedrag van 325.000 euro. Dat stelt de Buurtraad Armhoefse Akkers in een brief aan de gemeenteraad. Brabants Dagblad

 

overige brabanste gemeenten

 • Het kunstwerk ‘In gesprek’ van Marga de Brey staat voorlopig ter hoogte van Dommeloord in Boxtel. Er wordt nu actie gevoerd omdat de gemeente Boxtel het wil verplaatsen naar de plek waar het oorspronkelijk voor bedoeld was. Brabants Dagblad
 • Projectontwikkelaars kunnen waarschijnlijk nog dit jaar inschrijven op een ‘tender’ van de gemeente Meierijstad voor de toekomst van het oude gemeentehuis van Schijndel. De gemeenteraad wil geen uitstel voor raadhuis Schijndel; een partij had daarom gevraagd. Brabants Dagblad
 • DePetrus is hét nieuwe sociaal, culturele hart van Vught, gevestigd in de Petruskerk, opent. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Hoe krijg je een eerlijke beloning als kunstenaar? Start Finance geeft enige adviezen. Start Finance
 • Wie onderneemt in de cultuurwereld beweegt zich in het spanningsveld tussen publiek en privaat geld. Adriaan Dönszelmann, zakelijk directeur van het Van Gogh Museum, vertelt over zijn ervaring met nieuwe commerciële initiatieven van het museum die lang niet altijd meteen een succes zijn. Dönszelmann vindt dat een stichting best winst mag maken zolang het maar geen winstoogmerk heeft. Cultuur + Ondernemen
 • De afgelopen maanden besteedde Vers Beton aandacht aan de roep om meer diversiteit en inclusiviteit in de Rotterdamse cultuursector. Wat is de stand van zaken, waar gaat het goed en hoe moet het verder? In het laatste deel van deze artikelreeks: vijf excuusjes die we niet meer willen horen van cultuurinstellingen. Vers beton
 • Restauratiebedrijven, zoals leidekkers, metselaars, rietdekkers en steenhouwers, werken weinig met elkaar samen. Ze zijn bovendien terughoudend om nieuwe opdrachtgevers rechtstreeks te benaderen. Door gezamenlijk op te trekken en samen offertes uit te brengen, zouden deze bedrijven een betere positie ten opzichte van opdrachtgever en hoofdaannemer kunnen realiseren. Dat staat in één van de aanbevelingen die het Economisch Instituut voor de Bouw doet in het rapport ‘Gespecialiseerde restauratiebedrijven in beeld’. Cobouw
 • De kunstcollectie van ICT Partner KPN krijgt een eigen plek in het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld, dat van het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Daartoe werd een overeenkomst ondertekend. Museum Boijmans van Beuningen
 • De lijst best bezochte musea in de wereld wordt in 2017, net als afgelopen jaren, aangevoerd door een Europees museum: het Louvre. Maar de grote vraag is hoe lang nog. Het Louvre wordt in die toppositie bedreigd door een verrassende nieuwe binnenkomer in de top 10: het Nationale Museum van China in Beijing. The Art Newspaper
 • De NPO heeft laten onderzoeken of vrouwen en mannen bij publieke omroepen gelijk worden beloond. Hieruit blijkt dat de publieke omroepen het beter doen dan de meeste andere organisaties. Aanleiding voor het onderzoek waren Kamervragen over gendergelijkheid in beloningen bij de publieke omroep na berichtgeving over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de BBC. De NPO heeft toen de suggestie van een quick scan overgenomen. NPO
 • Imagine Film Festival, bij uitstek hét festival voor alle horror, sci-fi en fantasyfans, komt er bijna aan en ook dit jaar zijn er weer een hoop programmaonderdelen voor filmprofessionals. Er zijn masterclasses over boekverfilmingen, storyboarding, remake en VFX en workshops omtrent recut, spannend verhaal schrijven en worldbuilding. nbf
 • Algemeen directeur Dertje Meijer en financieel directeur Edwin Slutter van Pathé zijn met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld. Het nieuws wordt bevestigd door een woordvoerster van het concern. Het plotselinge vertrek komt omdat de eigenaar van het Franse familiebedrijf, de familie Seydoux, niet langer vertrouwen had in het functioneren van Dertje Meijer en Edwin Slutter. Holland Film Nieuws
 • Bioscoopmonitor 2017 brengt de belangrijkste informatie over de demografische kenmerken van de bioscoop- en filmtheaterbezoeker van het afgelopen jaar. Hoewel het bereik en de bezoekfrequentie van 55-plussers nog altijd lager zijn dan die van andere leeftijdsgroepen, is het marktaandeel van 55-plussers sinds 2007 gestegen van 12% naar 20%. Tegelijkertijd is het aandeel van 4- tot en met 17-jarigen in het bioscoopbezoek gedaald van 25% in 2007 naar 15% in 2017. Filmonderzoek
 • Het European Audiovisual Observatory (EAO) geeft in een recent rapport een analyse van de online advertisingmarkt in Europa. Lees onder meer over de uitdagingen van het beheersen van automatisch gegenereerde reclame in het licht van #fakenews and manipulatie van media. Een en ander is van belang, schrijft het Filmfonds, naar aanleiding van het recente sectoradvies audiovisueel van de Raad voor Cultuur ‘Zicht op zoveel meer’, waarin de minister van Engelshoven (OCW) wordt aanbevolen dat alle spelers een rol moeten nemen om de circulariteit in de keten te bevorderen en een gezond ecosysteem te bouwen. Filmfonds
 • Netflix en andere streamingservices mogen niet meer meedingen naar de Gouden Palm, de prijs voor de beste film van het filmfestival in Cannes. Dat heeft de organisatie van het Franse evenement bevestigd aan The Hollywood Reporter. Algemeen Dagblad
 • Tijdens de Boekenweek 2018 is de omzet van Nederlandstalige boeken met 3% gestegen ten opzichte van de Boekenweek 2017. Het is voor het vierde jaar op rij dat de omzet van de Boekenweek is gestegen. De afzet van Nederlandstalige boeken is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de vorige Boekenweek. Jan Siebelink schrijft op verzoek van de Stichting CPNB het Boekenweekgeschenk 2019. CPNB , CPNB , Trouw
 • Wie een boek koopt bij een boekenwinkel, mag dat boek daarna weer verkopen of weggeven. Voor software geldt dat ook. Maar het Nederlands Uitgeversverbond (inmiddels Mediafederatie ) verzette zich tegen online handel in ‘tweedehands’ e-books door Tom Kabinet. De Haagse rechtbank heeft nu besloten tot het stellen van vragen aan het Europese Hof van Justitie om het businessmodel van Tom Kabinet te toetsen bij de hoogste rechtsinstantie in Europa. Tom Kabinet is een online dienst die bestond uit een virtuele marktplaats waarbij gebruikers een tweedehands e‑book van een ander konden verkrijgen tegen betaling of verschaffen tegen betaling. Volgens Tom Kabinet is het businessmodel van Tom Kabinet ten derden male niet als onrechtmatig bestempeld. inct.nl
 • BookSpot neemt de website Chicklit over. Het gaat vooral om de besprekingen die op Chicklit verschijnen en die doorgeplaatst worden naar de website van BookSpot. Chicklit specialiseert zich vooral op vrouwen die lezen. tzum
 • Boekblad heeft een nieuwe eigenaar. Nadat Pubmedia op 31 januari jl. failliet ging is gezocht naar een partij die het vakblad wilde voortzetten: Stip Media uit Alkmaar. inct.nl
 • Sluit Amerikaanse schrijvers uit van de Man Booker Prijs en laat alleen schrijvers uit Groot-Brittannië, Ierland en de Gemenebestlanden ervoor in aanmerking komen. Dat vinden auteurs als Margaret Atwood, Ian McEwan en Zadie Smith — ze stellen dat de Man Booker Prijs terug moet naar het oude reglement, drie jaar nadat de bepaling van kracht werd dat elke in het Engels geschreven roman die in Groot-Brittannië is uitgegeven naar de prijs meedingt. The Guardian , New York Times
 • Een altviolist die een proces aanspande tegen de Covent Garden-opera in Londen wegens opgelopen gehoorschade, heeft gelijk gekregen van een Engelse rechter. Over een eventuele schadevergoeding volgt een aparte procedure. De directie van Covent Garden heeft met verbazing en teleurstelling op het vonnis gereageerd. Radio 4 Podium
 • De scheve man-vrouwverhouding op festivalpodia was de afgelopen jaren vaak onderwerp van gesprek in de muziekwereld. Aan de vooravond van het nieuwe festivalseizoen zien we steeds meer vrouwelijke artiesten. Trouw
 • Paradiso. Wie de naam uitspreekt hoort er vrijwel meteen de bijnaam ‘poptempel’ bij. Maar is Paradiso anno 2018 nog steeds de Taj Mahal van het Nederlandse podiumcircuit, of is het zo langzamerhand een schattig klein tempeltje ingebouwd tussen moderne wolkenkrabbers geworden? 3voor12.vpro.nl
 • Jeroen Bartelse, nu nog directeur van de Raad voor Cultuur, wordt in augustus algemeen directeur bij TivoliVredenburg in Utrecht. Samen met directeur programma Margriet van Kraats en zakelijk directeur Suzanne van Dommelen vormt Bartelse het nieuwe directieteam van de Utrechtse concertzaal. TivoliVredenburg wil onder leiding van Bartelse zijn positie als toonaangevend muziekpaleis en podium in de stad versterken en uitbouwen. Tivoli Vredenburg , Raad voor Cultuur
 • Om routes te plannen en te navigeren gebruiken we steevast Google Maps, voor een avond series kijken wordt Netflix aangeslingerd en voor muziek open je Spotify. Stuk voor stuk zijn de apps niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Toch is Spotify in dit rijtje een buitenbeentje. Want anders dan Google, Netflix en veel andere techgiganten, komt de muziekdienst uit Europa. NPO
 • Spotify heeft bekendgemaakt dat het eind vorig jaar twee miljoen gebruikers heeft gedetecteerd die zijn dienst gebruiken zonder te betalen en advertenties omzeilen met aangepaste apps. Het bedrijf kondigde onlangs maatregelen aan tegen dit soort gebruik. Tweakers
 • Het is onvermijdelijk dat Apple op termijn stopt met muziekdownloads uit de iTunes Store. Dat zegt Apple Music-baas Jimmy Iovine tegen de BBC. NU.nl

Cultuurmarketing

 • Op 29 maart trapte We Are Public af in Delft. Doel: 300 cultuuroptimisten vinden. Delft
 • Hebban organiseert van 19 t/m 27 mei voor de tweede keer de Week van het Luisterboek. Tijdens deze week wordt het luisterboek in het zonnetje gezet op de site en daarbuiten. Voor het eerst wordt er gewerkt met een thema: Verhalen voor het leven en is er een geschenk in de vorm van een speciale Week van het Luisterboek-cadeau-app met twee gloednieuwe – gratis te beluisteren – luisterboeken. De longlist van Beste Luisterboek 2018 is bekend gemaakt. Hebban

Financiering

 • Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Eerstvolgende deadline is 9 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Verslag van een netwerkbijeenkomst op 27 maart van het Mondriaan Fonds n.a.v. de presentatie van het essay Oude Meesters – de actualiteit van het gevorderde kunstenaarschap, dat Leo Delfgaauw schreef in opdracht van het fonds. Een noodzakelijke correctie op doorgeslagen puppy adoration, aldus directeur Birgit Donker. ‘Niet alleen jongeren hebben de toekomst in pacht. Nieuw, nieuwer, nieuwst is een hol misverstand als het volle wasdom uitsluit. Daarom is gevorderd talent één van de pijlers van het Mondriaan Fonds en investeren wij welbewust 4,8 miljoen euro per jaar in Werkbijdragen Bewezen Talent’. Birgit Donker blogt ook over de bijeenkomst. Mondriaan Fonds, Mondriaan Fonds , jegensentevens
 • De eerstvolgende deadline voor de Matchingsbijdrage Mainstream Film van het Filmfonds is 22 mei. Het betreft de realisering van een nieuwe Nederlandse mainstream speelfilm of lange animatiefilm die voor minimaal 70% gefinancierd is en met een reguliere bijdrage voor realisering, Telescoop en/of de Film Production Incentive tot stand komt. Filmfonds
 • De eerstvolgende deadline voor de regeling Realisering van een majoritaire Nederlandse speelfilm van het Filmfonds is 22 mei. Filmfonds
 • In de tweede ronde van de Production Incentive voor high-end TV-series van het Filmfonds ontvangen 5 projecten een bijdrage in de vorm van een Cash Rebate voor in totaal € 2,6 miljoen. Twee series komen in internationale coproductie tot stand; de dramaserie Heirs Of The Night van producent Lemming Film (Nederland), in coproductie Maze Pictures (Duitsland) en Maipo Film (Noorwegen) en de documentaireserie De Buit van producent Hazazah Pictures (Nederland), in coproductie met Ciné Cri de Coeur (België). Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds presenteert in samenwerking met het Mondriaan Fonds in Eye, Amsterdam op 7 april, Kings of Infinite Space, een avond voor kunstenaars, filmmakers, dichters en VR-nauten. Wat moeten we met VR? Is het een instrument of een medium? Is het een vorm van film, een soort schilderij of is het een geheel nieuwe kunstvorm? Filmfonds
 • Het Letterenfonds biedt (jonge) schrijvers de mogelijkheid minimaal twee maanden aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht te werken, te midden van internationale kunstenaars, ontwerpers, curatoren en denkers. Dit in het kader van Wanderlust, het internationale talentontwikke-lingsprogramma van het fonds. Voorstellen voor een residentieperiode in het najaar van 2018 of het voorjaar van 2019 kunnen tot 1 mei a.s. worden ingediend. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds en De Schrijverscentrale doen leesclubs een uniek aanbod: voor het sterk gereduceerde tarief van 100 euro plus reiskosten kunnen zij één van de voor de Europese Literatuurprijs 2018 genomineerde vertalers uitnodigen. Voor boekhandels en bibliotheken geldt het reguliere tarief van De Schrijverscentrale. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren waren afgelopen maand aanwezig in Leipzig met een stand op de Leipziger Buchmesse. Het is de tweede grote boekenbeurs in Duitsland, en doet qua grootte niet veel onder voor de Frankfurter Buchmesse. Het publiek is echter anders: waar het in Frankfurt een internationale aangelegenheid is, richt de Leipziger Buchmesse zich vooral op het eigen, Duitstalige leespubliek. Letterenfonds
 • Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), het Nederlands Letterenfonds en het Fonds Podiumkunsten gaan intensiever samenwerken met de Taalunie voor de promotie van de Nederlandstalige literatuur en toneelschrijfkunst in het taalgebied. Op 27 maart is hierover een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de fondsen en de Taalunie. Fonds Podiumkunsten
 • Nieuwe toneelteksten, die in het seizoen 2017-2018 (tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018) in première zijn gegaan, kunnen worden ingezonden voor de Toneelschrijfprijs 2018. De Taalunie Toneelschrijfprijs heet vanaf 2018 – kort en krachtig – de Toneelschrijfprijs. Deze prijs heeft als doel de Nederlandstalige toneelschrijfkunst en de opvoering van Nederlandstalig toneelwerk te stimuleren. De prijs bedraagt 10.000 euro en wordt uitgereikt aan de auteur van een oorspronkelijk Nederlandstalig toneelwerk. Kinder- en jeugdtheater zijn nadrukkelijk inbegrepen. De prijs geeft een auteur de kans om zijn of haar schrijverschap verder te ontwikkelen. Fonds Podiumkunsten
 • Het ministerie van OCW maakte bekend dat er € 5 miljoen extra budget beschikbaar is voor de Impuls muziekonderwijs. Daardoor wordt de derde aanvraagronde van de regeling Impuls Muziekonderwijs verlengd tot het budget bereikt is (uiterlijk 29 juni). Hiermee hebben scholen die hun muziekonderwijs willen verbeteren en vanaf aankomend schooljaar daarmee aan de slag willen, nog de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De cijfers over het eerste jaar van het NPO Fonds 2017 staan online. NPO Fonds
 • Met een open call gaat 3 april 2018 de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ van start. Daarmee geeft Fonds 21 een vervolg aan de eerdere regeling om een impuls te geven aan het ontwikkelen van kwalitatief en toegankelijk aanbod van kunsteducatie voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Professionele kunstinstellingen worden met de programmaregeling gestimuleerd om plannen te ontwikkelen waarmee zij kunst toegankelijk en betekenisvol maken voor deze groep. De open call sluit op 30 augustus 2018. De bijdrage bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 per project. Fonds 21
 • Op 27 maart 2018 is de oproep Steun voor Literaire Vertalingen (call 13-2018) gepubliceerd. De oproep heeft een deadline op 23 mei 2018. Deze programmalijn biedt ondersteuning aan uitgeverijen voor de vertaling, distributie en promotie van een pakket van drie tot tien literaire werken (fictie). Het gaat hierbij om vertalingen van en naar één van de officiële talen van EU, het Latijn en het Oudgrieks. Creative Europe Desk
 • De Gemeente Leiden heeft de BNG Bank Erfgoedprijs 2018 gewonnen. Juryvoorzitter Ina Adema, burgemeester van Lelystad, maakte dit vanmiddag bekend in het Koelhuis in Zutphen. De gemeente ontving, behalve complimenten en lof door de jury, een oorkonde en geldprijs van 25.000 euro, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds. Ook was de jury onder de indruk van het hoge niveau van de andere genomineerden Deventer, Tilburg en Zaanstad. Kunsten’92
 • De Europese Commissie geeft in een publicatie een uitgebreid overzicht van recente EU beleidsinitiatieven en steunmaatregelen op het gebied van cultureel erfgoed, mede met het oog op het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Creative Europe Desk
 • De groeimogelijkheden van ondernemingen in de culturele en creatieve sector (CCS) in Europa worden beperkt door problemen bij de toegang tot financiering. Vooral voor de grote groep kleine en middelgrote ondernemingen is het moeilijk om een banklening te krijgen. De Europese Commissie vraagt de sector daarom een online enquête in te vullen over dit onderwerp. De reacties zullen worden gebruikt om de commissie te informeren voordat er nieuw beleid wordt bepaald. Creative Europe Desk
 • De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Nieuwe Instituut met vijf jaar. Het Nieuwe Instituut
 • Het Centraal Museum Utrecht en Capgemini werken samen op het gebied van Augmented Reality (AR). Met behulp van deze technologie wil het museum een extra dimensie toevoegen voor bezoekers aan het Rietveld Schröderhuis, UNESCO erfgoed en onderdeel van het Centraal Museum. Bij het onderzoek zijn ook studenten van de TU Delft betrokken. Sponsorreport
 • Renault wordt de nieuwe partner van de Dutch Design Week. Thema voor Renault tijdens Dutch Design Week 2018 wordt elektrisch, autonoom en connected. Het automerk neemt de plaats in van Volvo. Sponsorreport
 • KPN was afgelopen drie jaar aanwezig op de festivals Pinkpop, Down The Rabbit Hole, Pitch en Lowlands. De sponsoring van muziekfestivals werd in 2015 overgenomen van Hi, het jongerenmerk van KPN, na het verdwijnen van Hi als merk. KPN stopt er nu mee. Het effect van de sponsoring was niet goed meetbaar en zichtbaar in de merkresultaten. Sponsorreport
 • Nederland telt naar schatting zo’n 2150 vermogensfondsen en zij doneren aan goede doelen jaarlijks zo’n €1,3 miljard. Dat zou blijken uit het onderzoek ‘Filantropische fondsen’ in kaart van het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy. De Dikke Blauwe

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Vijftig jaar na dato heeft het roemruchte Ezelproces tegen schrijver Gerard Reve nog niets aan actualiteitswaarde ingeboet. Kunstenaars worden nog altijd in de steek gelaten en bedreigd als zij een controversiële boodschap verkondigen, blijkt uit de documentaire ‘Het is gezien’ van Erik Lieshout en Tom Rooduijn. Trouw
 • Achter grote kunstenaars gaan soms schurken en bedriegers schuil. Maar nu #MeToo ons denken bepaalt, moet ook de kunst zelf boeten. Er dreigt een nieuw moralisme, een censuur van onderop, meent Hanno Rauterberg. ‘Hoe verwerpelijk is het om goede films van een boosaardige acteur of regisseur te bekijken?’ Zuiderlucht

 

architectuur en vormgeving

 • Op 4 april start in de Kanselarij Leeuwarden de tentoonstelling Places of Hope. In de expositie worden de grote ruimtelijke en opgaven waar Nederland voor staat belicht vanuit oplossingen en verbeelding, beloven de curatoren Maarten Hajer en Michiel van Iersel. Er worden onder meer voorbeelden getoond van initiatieven waarmee al wordt ingespeeld op een slimmere en duurzame toekomst. Architectenweb
 • In verschillende van de grootste Chinese steden is nu een art mall te vinden: een museum als onderdeel van een shopping mall. Een interessante ontwikkeling, vindt architect Daan Roggeveen, die ziet dat de winkelcentra er publieker van worden. Architectenweb
 • De vierde Paul Mijksenaar Design for Function Award is toegekend aan de Gemeente Amsterdam voor de door hen ontwikkelde ‘Puccini-methode’ voor vormgeving en inrichting van de openbare ruimte. De award is bedoeld als erkenning voor vaak anonieme ontwerpen waarin bruikbaarheid voorop staat. De Architect
 • In wat voor stad willen wij leven? Nu en in de toekomst? Die vraag staat centraal tijdens het festival WeMakeThe.City, dat eind juni voor het eerst plaatsvindt in Amsterdam. De Architect
 • Sinds 1 februari 2018 is in het van Abbemuseum in Eindhoven de documentaire ‘I, Somebody Else’, van kunstenaar Julieta Garcia Vazquez onderdeel van de langlopende tentoonstelling The Way Beyond Art. In deze documentaire reflecteert zij op de transformatie van de voormalige probleemwijk Woensel-West in Eindhoven, en op haar zoektocht naar het behouden van het sociaal-culturele erfgoed van de oude arbeiderswijk. ArchiNed
 • ‘Nagele in Balans’ van het ontwerpteam onder aanvoering van Margret Drok (Sacon) uit Zwolle is winnaar van de prijsvraag Energielab Nagele. Energiek Nagele schreef de prijsvraag uit in haar zoektocht naar inspirerende en betekenisvolle oplossingen op het gebied van duurzame energie, waarbij Nagele opnieuw als experimentdorp en proeftuin werd aangeboden. Architectuur Lokaal
 • ‘Circulariteit meetbaar maken’. Het Nationaal BREEAM Congres, dat 20 maart 2018 plaatsvond, heeft in ieder geval een goed thema. Gelukkig gingen ook de (meeste) sprekers verder dan holistisch en abstract. Een verslag. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De jaarlijkse meubelbeurs van Milaan, de Salone del Mobile, heeft een manifest gepubliceerd waarin de stad en de designindustrie worden opgeroepen om innovatie en duurzaamheid te bevorderen op de komende editie, 17 t/m 22 april. Het roept architecten, ontwerpers en merken op om aandacht te besteden aan de circulaire economie, de architectonische ontwikkeling van Milaan te respecteren, het delen van ideeën aan te moedigen en het werk van jonge ontwerpers te steunen. Dezeen
 • Joseph Grima, sinds medio vorig jaar directeur van Design Academy Eindhoven, toont in De Kazerne in Eindhoven een opmerkelijke visie op design. De expo ‘Born at night’ is een provocatie om anders naar design te kijken. Eindhovens Dagblad
 • Kan een kom, een tafel of een theemuts een mens gelukkiger maken. Kan design de kloof overbruggen tussen zondagskinderen en pechvogels? Petra Janssen en Simone Kramer van Social Label menen van wel. “Ons doel is dat we het woord ‘social’ niet meer nodig hebben.”. Zuiderlucht

 

beeldende kunst

 • De expositie Blind Faith in het Münchense Haus der Kunst wil de subtiel sluipende sensatie vangen dat je als mens in de hedendaagse wereld steeds vaker als een object wordt beschouwd, dat door externe instanties wordt gebruikt als doorgeefluik voor eigen belangen. NRC
 • Vroege abstracte textielkunst mat zich nog met schilderkunst, maar de jongste generatie Nederlandse kunstenaars gaat haar eigen weg. In het Textielmuseum wordt duidelijk dat de emancipatie is voltooid. Museumtijdschrift
 • Terugblikken op Unfair18. Metropolis M , trendbeheer
 • Museum Catharijneconvent in Utrecht viert een jubileum, het klooster bestaat deze zomer 550 jaar, en heeft Bart Rutten, directeur van het Centraal Museum als gastconservator gevraagd. In de expositie, Shelter, gaan werken van internationale hedendaagse kunstenaars een verrassende uitwisseling aan met het klooster en de kostbare rijkscollectie waar het onderdak aan biedt. Centraal Museum
 • Tot en met 13 mei is in de Cacaofabriek in Helmond de expositie GUM te zien. De inspiratiebron is de Helmondse kunstenaar Paul Dirks, die op 25 maart zijn grote GUM-boek lanceerde en samen met 23 betrokken kunstenaars exposeert. De thematiek hierachter – het goedmaken van fouten, het vergeten en vergeven, het scheppen van nieuwe kansen – vormt in diezelfde periode een inspiratiebron voor een deel van het programma in alle disciplines (film, expo, pop en events). Brabant Cultureel
 • Het discursieve programma viert hoogtij binnen de hedendaagse kunstsector: het aanbod van ‘verdiepende’ evenementen zoals film screenings, boekpresentaties, lezingen en debatten wordt steeds groter. Miriam van Ommeren in haar derde bijdrage over een Socratisch gesprek in kunstenaarsinitiatief Nest in ’s-Gravenhage. Tubelight

 

film en av

 • Dana Linssen over Virtual Reality. Is VR de toekomst van de cinema? Eind maart lanceerde EYE een tweemaandelijks programma gewijd aan VR-installaties dat minstens twee jaar gaat duren. Het eerste werk in de virtual reality-reeks Xtended is het op Paul Austers City of Glass gebaseerde My Name is Peter Stillman. Filmkrant , Filmkrant
 • Binnen twee dagen een korte animatiefilm schrijven. Dat was het doel van The Short Weekend, in februari, waarin acht animatoren en acht scenaristen aan de slag gingen. Een verslag van deze bijeenkomst, die was georganiseerd door het Netwerk Scenarioschrijvers en de vakvereniging voor animatiemakers DAMD. Plot magazine
 • Van 9 t/m 13 april vindt Playgrounds Blend in Breda en Amsterdam plaats waarin een catwalk van innovatieve beeldenmakers te zien is. Meer dan 30 internationale art directors, animatoren, illustratoren, graphic designers en concept artists zijn aanwezig, met als hoofdgast Curt Enderle, bekend van Isle of Dogs, ParaNorman en The Boxtrolls. Playgrounds is een internationaal platform dat zich richt op innovatief bewegend (digitaal) beeld in onder andere animatie, illustratie, graphic design, virtual reality, games en visual effects. NBF , Playgrounds
 • Zullen we met z’n allen stoppen met zeuren over spoilers? Het aanzwellende geklaag over het weggeven van details van de plot van films en series doet deze audiovisuele media geen recht, en staat een volwassen gesprek erover in de weg. Aldus Joost Broeren-Huitenga. Filmkrant
 • Regisseurs Martin Koolhoven, voor speelfilm, en Dana Nechushtan, voor tvdrama, hebben dit jaar de belangrijkste DirectorsNL Awards gehad. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt door de Dutch Directors Guild, de Nederlandse vakbond van regisseurs. De leden bepalen door stemming wie de awards in de 7 categorieën in ontvangst mag nemen. directorsguild

 

letteren

 • if then / what now gaat over literatuur in de digitale wereld en is een residency, publieke meetup en prototype in één. In de residency werkt een interdisciplinair team samen aan een prototype dat tijdens de meetup te beleven is. Hun opdracht: ontwikkel een interactief verhaal, maak gebruik van code en zorg dat het ervaarbaar is voor een Nederlandstalig publiek. De meetup vindt plaats op 13 april bij Lava Lab in Amsterdam. If then what now
 • Schrijfster Mensje van Keulen zal dit jaar op 6 april de achtste Kousbroeklezing geven. De lezing, met als titel Het geheugen speelt wat af, gaat over het geheugen, onze herinneringen en verbeeldingskracht. Schrijver en psycholoog Douwe Draaisma komt ook aan het woord en de moderatie is in handen van Maarten Asscher. mdnl
 • Het Louis Couperus Genootschap wijdde 23 maart jongstleden, in samenwerking met o.a. de MdNL, een hele dag aan de schrijversbiografie onder de titel: Tussen slijk en sterren. De schrijversbiografie in de kijker. Literair Nederland , cbg.nl
 • In oktober 2018 zal een nieuw boek verschijnen: 1001 vrouwen in de 20ste eeuw, als een logisch vervolg op 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Opnieuw zullen letterlijk 1001 bio’s van vrouwen in dit boek worden gebundeld, en opnieuw zal het boek worden vormgegeven door Irma Boom. Het boek en de tentoonstelling komen er sowieso, maar het project kan nog wel een aantal crowdfunders gebruiken. Men kan een vrouw adopteren. En één vrouw kan meerdere adoptie-ouders krijgen. Tzum somt de vrouwen in de categorie ‘dicht- en letterkunde’ op. tzum
 • De Amerikaanse schrijfster Jacqueline Woodson heeft de Astrid Lindgren Memorial Award 2018 voor literatuur voor kinderen en jonge volwassenen gewonnen. Zij ontvangt 500.000 euro. Boekenoverboeken
 • Schrijfster van talloze historische – en kinderboeken en Bosschenaar van het jaar in 2001 Marianne Keser uit ’s-Hertogenbosch is op 86-jarige leeftijd overleden. Brabants Dagblad

 

muziek

 • Onder de titel ‘Waarom Chopin de regen niet wilde horen’ publiceerde de aan de Universiteit Antwerpen verbonden Marlies De Munck een essay over de betekenis van muziek. Of preciezer, zij gaat hier in op de vraag of muziek nu betekenis heeft buiten de muziek of dat muziek puur op zichzelf staat. Voegt, met andere woorden, een verhaal over een muziekstuk iets toe aan de luisterervaring. Ger Groot over het boek. De Reactor
 • Een recensent van de website Opera Gazet in Antwerpen kreeg onlangs van De Nationale Opera te horen dat hij voortaan zelf maar zijn kaartje moet betalen. Zijn negatieve bespreking van het nieuwe seizoen was volgens het operagezelschap de druppel. Maar er is kritiek op dat besluit. Een aantal mensen uit de wereld van opera en klassieke muziek beschouwen het als ‘een beknotting van de persvrijheid’ en verzoeken het gezelschap in een petitie om de maatregel tegen de recensent terug te draaien. Podium radio 4
 • De uitvoering van de Matthäus Passion door philharmonie zuidnederland en het Philipskoor was jarenlang vaste traditie in Eindhoven. Maar daar is een eind aan gekomen. Het Eindhovens Dagblad meldt dat er ruzie is ontstaan tussen het orkest en het koor. Volgens orkestdirecteur Stefan Rosu voldoet het koor niet meer aan de eisen. Podium radio 4

 

theater en dans

 • Op 23 maart, tijdens de Meet-Up Wereldverbeteraarschap van rekto:verso op Festival Cement in ‘s-Hertogenbosch, hield rekto verso een artistieke gemeenteraad. Vier kunstenaars(duo’s) Sanne Nouws, Silke Huysmans & Hannes Dereere, Sanne Lips & Liesje Knobel en Sachli Gholamalizad legden de 150 aanwezigen een utopisch plan voor een betere stad ter stemming voor. rekto verso
 • Hans Dagelet ontvangt de Blijvend Applaus Prijs 2018 in de categorie Toneel, Televisie en Film. Dagelet staat dit jaar precies vijftig jaar op het toneel. De oeuvreprijs bestaat uit een bronzen sculptuur en een geldbedrag van vijfduizend euro. Theaterkrant

Kunst in de openbare ruimte

 • Paul Haenen is veilingmeester tijdens de veiling op 16 april van de veertien staties die nu nog in De NWE Vorst in Tilburg hangen. Het kunstwerk ‘Horror Vacui | een docudrama in 14 staties’ is in 2008 gemaakt door Nick J. Swarth en Jeroen de Leijer. De termijn van tien jaar is verstreken en De NWE Vorst wil de handen vrij hebben om het gebouw anders aan te kleden en in te richten. Brabants Dagblad
 • In 2011 werden vijf geitjes, delen van het kunstwerk van Joseph Semah gestolen en korte tijd later zwaar beschadigd teruggevonden bij een handelaar. De afgelopen jaren werden de bronzen opgeknapt. Ze staan nu weer zo goed als nieuw te glanzen aan de Binnenschelde in Bergen op Zoom. De Beeldenwacht Bergen op Zoom plaatste de twaalf geiten terug. BN – De Stem , Omroep Brabant
 • Na 25 jaar heeft de Duitse gemeente Stuttgart het kunstwerk Sanctuarium van Herman de Vries vernietigd: al het onkruid, de struiken en de zes à zeven meter hoge boompjes in het cirkelvormige ijzeren hekwerk zijn weggehaald. Het hek met de goudkleurige punten in de top van de spijlen, staat er nog wel. De kunstenaar was niet op de hoogte gesteld en beraadt zich op zijn juridische positie. NRC , inlog vereist
 • Door het onthullen van het gedicht ‘De aardappeltocht’ is gestart met de Poëzieronde, mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van Rabobank Langstraat. De bedoeling is om in de komende jaren een route van ongeveer 50 gedichten door Waalwijk, Sprang Capelle en Waspik te realiseren. Brabants Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Gesprek met vormgever Dave Hakkens. Het recycleproject waarmee hij cum laude afstudeerde, Precious Plastic, groeide uit tot een internationale community van wereldverbeteraars. Vogue
 • Op 4 april staat het dansgezelschap van Nanine Linning in het Parktheater in Eindhoven met de voorstelling ‘Khôra’. Vormgeving en kostuums zijn opnieuw van de hand van Eindhovenaar Bart Hess. Eindhovens Dagblad , Dansmagazine
 • Tijs Rooijakkers won afgelopen november de Eindhoven Cultuurprijs in de categorie: Waarderingsprijs voor het werk Woensel Supertoll!. Wat heeft de kunstenaar met dit geldbedrag kunnen doen? Een gesprek over zijn toekomstplannen. Cultuur Eindhoven
 • Frank Havermans (1967) is beeldend kunstenaar/vormgever, werkzaam in Heeswijk (NB) en heeft architectonische vormgeving gestudeerd op de Academie St.Joost. Hij maakt architectonische installaties al dan niet met gebruiksfunctie onder de naam KAPKAR. Alweer enige tijd geleden, van 2000 tot 2004, verbleef hij als eerste artist-in-resident bij de ZIN in Vught. Wat betekent dat verblijf voor hem. BK -Informatie
 • Danielle Lemaire gelooft in wonderen, het is haar levenshouding om deze te accepteren. Het is haar kunstenaarshouding om deze niet te analyseren; er mag een parallelle wereld zijn. In Japan kwam ze in contact met Sweet Dreams Press, een Japans platenlabel in Tokyo. Er volgde een compilatie op dit label met een bijdrage van Atsuo Ogawo, een Japanse tekenaar die al langer bekend was met de muziek van Danielle. De teksten die hij schreef zijn samen met de tekeningen van Danielle uitgegeven in boekvorm. Witte Rook
 • 40 jaar werkt Mattie Schilders uit Tilburg als beeldend kunstenaar. Het is een lange zoektocht in verf en fotografie naar zijn eigen ideale wereld. Zijn werk is te zien bij Sous-Terre in Lithoijen. Brabants Dagblad
 • Cross-overs oftewel kruisbestuivingen zijn ‘hot’ in de kunstwereld. Niet alleen tussen verschillende vormen van kunst, maar ook tussen kunst en wetenschap. Het Stedelijk Museum Breda speelt hier met de expositie ‘True Beauty’ meesterlijk op in. Met een hoofdrol voor de Bredase kunstenaar Hubert Leyendeckers. Brabant Cultureel
 • Rond Pasen worden we zo ongeveer bedolven onder de eieren. De Eindhovense kunstenares Josine Beugels is elke dag van het jaar onder de indruk van dat kleine, witte ding. Ze maakte er zelfs een eGGspositie van. Eindhovens Dagblad
 • Zes Nederlandse documentaires zijn geselecteerd voor het Canadese Hot Docs, het grootste documentairefestival van Noord-Amerika. Daaronder Boer Peer van Daan Jongbloed, een productie van Van Osch Films, ‘s-Hertogenbosch. Biosagenda
 • Schrijver Henk van Straten zette een nogal abrupt punt achter zijn huwelijk. Hoe het daarna ging met zijn kinderen, een nieuw tussenhuis en zijn belevenissen met de datingapp Tinder beschrijft hij open en eerlijk in zijn boek ‘Berichten uit het tussenhuisje’. Omroep Brabant
 • De Tilburgse auteur Martijn Neggers verkoopt de filmrechten van zijn nieuwste roman ‘Spoetnik’ aan cabaretier Theo Maassen. Het boek ligt pas twee maanden in de winkel. De roman gaat over Joris, een docent Nederlands. Deze Amsterdammer gaat in de Helmondse Spoetnikstraat wonen, een volksbuurt, en bezwijkt onder de onafgebroken terreur van zijn straatgenoten. Gesprek met Martijn Neggers. Brabants Dagblad
 • Met haar nieuwste cd Stagioni slaat Mayke Rademakers een nieuwe weg in, die van de elektrische cello. Zelf gecomponeerde muziek losjes geïnspireerd op Vivaldi, versterkt met ‘loop station’ en effectpedalen. In de klassieke muziekwereld “totaal not done” maar wel een hit op Spotify. Wat heeft haar voorkeur? Zuiderlucht
 • In Woensel-West in Eindhoven ging de nieuwe kledingwinkel van muzikant Fresku open. Maar het is niet zomaar een kledingwinkel. Het moet een creatieve broedplaats in de wijk worden. “Het is heel gek, ik weet het zelf ook niet, maar het gaat gebeuren”, volgens Fresku. Omroep Brabant

Kunstonderwijs

 • Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) heeft Claudia Linders (1966) aangesteld om leiding te geven aan de internationale Fontys Academy of Architecture & Urbanism (MA+U) in Tilburg. Linders volgt per 3 april 2018 Marc Glaudemans op, die begin dit jaar afscheid nam. Architectenweb
 • Violist Lucien Renette (15) uit Gemert speelde tweede Paasdag met andere leerlingen van de Young Musicians Academy van het Tilburgse Fontys Conservatorium bij Podium Klassiek Eindhoven. Eindhovens Dagblad

Kunstbeoefening

 • Drie maanden lang konden vrijetijdsfotografen hun beste fotoseries inzenden om mee te dingen naar een plekje op de hoofdexpositie van het Fotofestival aan de Maas in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Aan zo’n mogelijkheid bleek grote behoefte te bestaan; er werden ruim 18.000 foto’s ingestuurd. Van 10 t/m 13 mei 2018 is de selectie daaruit te zien. Museumtijdschrift
 • Het BOXtheater speelt haar nieuwe voorstelling VALS, drie eenakters van Harold Pinter, op locatie. Brabants Dagblad
 • Toneelclub Sint Pancratius uit Hoogeloon heeft primeur van de omliggende dorpen met een digitaal toneeldecor. Eindhovens Dagblad
 • Studio Pan uit Best zet het tienjarig jubileum luister bij door een musical te presenteren rond Vincent van Gogh. ‘Vincent Light’ wordt vijf keer gespeeld, in Oirschot en in ’s-Hertogenbosch. Eindhovens Dagblad

Cultuureducatie en - participatie

 • Jongeren doen steeds minder vaak aan cultuur, zo blijkt uit onderzoek. Bij Nicolle van Lith, lid van de Raad van toezicht van het LKCA, gaan dan alle alarmbellen af. Lees haar pleidooi voor een Jongeren Infra Structuur. Was die 80 miljoen voor Marten en Oopjen maar naar het publiek van de toekomst gegaan. LKCA
 • Hoe werken instrumentale muziekdocenten in de praktijk? Wat zijn hun werkwijzen? Met een reeks aan filmpjes brengt LKCA verschillende leeraspecten in beeld. Het zijn voorbeelden ter inspiratie voor eenzelfde of juist een eigen aanpak. LKCA
 • Met leerlingen met ADHD of ASS naar het museum? Dat kan een heel goed idee zijn. Een museum is voor hen misschien wel dé plek om te leren, schrijft Saskia Nyst. Lees haar praktische adviezen om een museumles tot een succes te maken. Belangrijkste tip: kijk bij deze kinderen vooral ook waar zij goed in zijn. LKCA
 • Infographics van de resultaten voor community art, binnenschoolse-en buitenschoolse cultuureducatie en amateurkunst. Het betreft de resultaten die Kunstbalie met partners in 2017 heeft bereikt. Kunstbalie
 • Word je een betere arts als je samenwerkt met kunstenaars? De Radboud universiteit en het Radboud UMC denken van wel. Geneeskundestudenten kunnen het keuzevak ‘De kunst van kijken en zien voor de medische professie’ volgen. Ze gebruiken niet alleen hun ogen, maar ook bijvoorbeeld houtskool om zelf een naaktmodel te tekenen. In mei gaat de derde editie van start. VOX
 • Stichting Papageno van dirigent Jaap van Zweden en zijn vrouw Aaltje komt met een muziek-app voor kinderen met autisme. De zogeheten Papageno-app kan kinderen helpen makkelijker contact te maken en ze uit hun isolement te halen. De speciale muziek-app wordt op 15 april gepresenteerd in het Concertgebouw. Podium radio 4
 • Een onderzoek toont aan dat regelmatig concertbezoek het welzijn verbetert en een langer leven garandeert. O2 , NPO
 • Hoe laat je een blinde een film zien? De Japanse film Radiance gaat over een vrouw die voice-overs schrijft om blinden en slechtzienden weer films te kunnen laten ‘zien’. Hoe gaat dat in zijn werk? Een gesprek met Mereijn van der Heijden en Alinda van Dijk, die audiodescriptie maken bij Nederlandse films. cineville

Erfgoed

 • Met de aanwijzing van de Muur van Mussert tot Rijksmonument is het nu tijd om een volgende stap te zetten, en dat is de restauratie van de Muur. Een nieuw opgerichte stichting zet in op de realisatie van een educatiecentrum dat onderdeel moet gaan uitmaken van een route met herinneringslocaties uit de Tweede Wereldoorlog, eindigend bij Hotel de Wereld in Wageningen. Heemschut
 • In textielstad Tilburg is de oudste nog bestaande textielfabriek weer volop in bedrijf. Niet om wol te verwerken, maar als ‘social salon’ en werkplek voor creatieve bedrijven. Karin Bruers zorgde voor de restauratie en herbestemming van dit rijksmonument uit 1862. Monumenten.nl
 • In 2020 wordt in het Evoluon in Eindhoven een jaar lang ‘Vincent Homeland’ opgevoerd; een grote opera rond de kunstenaar Vincent van Gogh. De productie van circa 1.2 miljoen euro is een Engelstalige voorstelling, met een libretto van historicus Gerard Rooijakkers. Thijs Löwenthal werkt aan de muziek. Marc Mulders is benaderd om het beeldende deel voor zijn rekening te nemen. Over de uitvoerenden wordt nog nagedacht maar er zal zeker ook worden gesproken met de philharmonie zuidnederland. De initiatiefnemers – naast Rooijakkers, producent Peter van Aar en Van Gogh Brabant, de initiator van het project – zijn vol vertrouwen als het gaat om de financiering. De gemeente Eindhoven heeft al een toezegging gedaan. Er zal nog worden gesproken met de provincie Noord-Brabant en het cultureel fonds Brabant C. Eindhovens Dagblad
 • Het thema van het netwerkevenement de Salon van Gogh was: ’Brabant als economische, culturele en culinaire topregio’. Cornald Maas was de gastheer van de jaarlijkse talkshow van Van Gogh Brabant, die voor het eerst in Etten-Leur neerstrijkt. Het ging o.m. over de opera. BN – De Stem , BN – De Stem , BN – De Stem
 • Omroep Brabant is op zoek naar verhalen over het rijke Brabantse verleden. Wie de beste ideeën heeft om er een film van 2 tot 4 minuten van te maken, kan een bedrag van 1000 euro en professionele ondersteuning winnen. Omroep Brabant werkt samen met de Stichting Nieuwe Helden, Brabants Erfgoed en de Provincie Noord-Brabant. Zij zijn op zoek naar makers die verhalen van vroeger opnieuw tot leven te wekken. De 10 beste producties worden eind dit jaar getoond in het tv-programma Goud van Brabant. De absolute topper wint 3.000 euro productiebudget voor een eigen nieuw project. Omroep Brabant
 • Sinds kort is Kasteel Helmond officieel een Topkasteel. Dit betekent dat het kasteel is opgenomen via het keurmerk Topkastelen.com en staat te pronken te midden van de bekende kastelen in Nederland als Slot Loevestein, De Haar, Muiderslot, Hoensbroek en Heeswijk. Museum Helmond
 • Het iconische Mariabeeld van Zoete Lieve Vrouw staat weer in de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch. Het 650 jaar oude beeld is voor Pasen teruggeplaatst, na een grondige restauratie. Omroep Brabant
 • De studiedag ‘Goud uit Handen!’ op 12 april in Roosendaal van Erfgoed Brabant is het vervolg op de studiedag in 2016. Daarbij lag de focus op de processen en werkzaamheden rondom het online zetten van erfgoedcollecties. Dit jaar wordt er ingegaan op het (laten) gebruiken van collecties online: letterlijk het uit handen geven van ‘ons goud’. Brabant Cloud
 • Met hun onderzoek naar de vraag of de middeleeuwen zo donker waren als ze ons worden voorgesteld, hebben twee Rotterdamse vwo-scholieren het Rijksmuseum Fellowship 2018 gewonnen. Aan de prijs voor het beste profielwerkstuk is een studiebeurs van 1500 euro verbonden. Rijksmuseum
 • De Filmkrant doet verslag van de openbare collegereeks This is Film! Film Heritage in Practice, een lezingenreeks met gastsprekers over filmrestauraties en filmerfgoed. Het tweede openbare college van de reeks ging over breedbeeldformaten, met name over de wederopstanding van het 70mm-formaat. De hernieuwde interesse in oude filmformaten is een reactie op de zogenaamde ‘digital turn’, waarbij analoog vervangen werd door digitaal. Filmkrant

Bibliotheken

 • Op 29 maart is het onderzoek ‘Gegevenslevering Wsob 2017’ gestart via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Het onderzoek bestaat evenals voorgaande edities uit vier vragenlijsten en loopt tot en met donderdag 31 mei.Met ingang van de bibliotheekwet (Wsob, Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) per 1 januari 2015 hebben bibliotheken de verplichting gekregen om jaarlijks gegevens te leveren aan de minister van OCW. Door mee te doen aan dit onderzoek voldoen bibliotheken aan deze verplichting. KB

#koninklijk is ook..

Vorstelijk speechen. Robin Berkelmans bezocht afgelopen donderdag de werkconferentie ‘Working on the margins: artist-in-residence programs today’. Als respondent van de dag, respondent in residence, vatte ze de werkconferentie op onbevangen en poëtische wijze samen. Deze samenvatting en vorstelijke speech delen we deze week op Mestmag.nl. Bron: bkkc.nl. Foto gemaakt door: Imara Angulo Vidal

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie