Trends & Ontwikkelingen 3 oktober 2017

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Het Ministerie van OCW heeft in het kader van het project Cultuurbeleid 2021 met vertegenwoordigers en stakeholders van de culturele sector gesproken over de knelpunten en kansen van het cultuurbeleid. Cultuurconnectie
 • Tijdens de Buma Classical Convention op 24 november presenteert de Raad voor Cultuur zijn advies over de muzieksector. Tijdens het debat, dat erna volgt, worden er een aantal thema’s onder de loep genomen dat in het advies aan bod komt. Hoe staat de Nederlandse muzieksector in haar volle breedte ervoor anno 2017? Buma Classical Convention
 • De maatregel van minister Bussemaker, voortkomend uit de motie Van Veen, is voor het Rijksmuseum Twenthe aanleiding om een bezwaarprocedure te beginnen bij het ministerie van OCW. In de motie wordt de regering verzocht om de middelen die musea die deel uitmaken van de landelijke culturele basisinfrastructuur gedurende de periode 2013-2016 hebben gedoteerd aan het bestemmingsfonds OCW, bij de vaststelling over die periode terug te vorderen en te herbestemmen. Het museum in Enschede moet in totaal 175.500 euro terugbetalen. Algemeen Dagblad
 • Scholen moeten al hun leerlingen tijdens hun schoolcarrière minstens één keer een bezoekje laten brengen aan de Haagse Tweede Kamer en het Rijksmuseum in Amsterdam. De vier formerende partijen hebben daarover afspraken gemaakt, melden bronnen aan De Telegraaf. De schooluitjes zijn onderdeel van een breder cultuurpakket. Ook de door het CDA geliefde extra aandacht voor de Grondwet en het Wilhelmus zijn daarin opgenomen. De tripjes moeten leerlingen op een positieve manier bijspijkeren over de Nederlandse identiteit. De Telegraaf
 • Naar het Rijksmuseum is natuurlijk prima, vindt CJP-directeur Walter Groenen. “Het is belangrijk dat jongeren cultuur ervaren. Maar wat ik wel moeilijk vind, is dat niet helder is waar dit een oplossing voor moet zijn. Voor welk probleem is het nodig dat plotseling alle jongeren naar het Rijksmuseum moeten?” Willem Bijleveld, directeur van het Openlucht Museum Arnhem vraagt zich af hoe het verplichte museumbezoek gefinancierd gaat worden. Wie redt de kunst uit de klauwen van griezelige betuttelaars? stelt Aleid Truijens. RTL , Historiek , De Volkskrant , inlog vereist
 • De nieuwe officiële staatsieportretten van koning Willem-Alexander worden nog steeds nauwelijks verkocht. Uit cijfers die de NOS opvroeg bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat in vier jaar tijd in totaal 55 werken zijn verkocht. De portretten zijn sinds 3 jaar online te bestellen. In 2013 begeleidde het Mondriaanfonds de procedure om te komen tot 3 opdrachten NOS
 • De invoering van de Omgevingswet is voor de tweede keer opgeschort. Een nieuwe invoeringsdatum dient zich nog niet aan. Hoe kunnen gemeenten de extra tijd die ze in de schoot geworpen hebben gekregen het beste benutten? Binnenlands bestuur
 • Wat is de omgevingsvisie eigenlijk en hoe kan de gemeenteraad ermee aan de slag gaan? En waarom is regionale samenwerking belangrijk bij de Omgevingswet? Er zijn twee nieuwe Raadgevers Omgevingswet voor raadsleden van de VNG beschikbaar. VNG
 • Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University, pleit voor een regio-deal waarin het kabinet de regio’s als volwaardige partners accepteert. Een akkoord waarin kabinet en regio’s vastleggen hoe zij elkaar kunnen aanvullen en versterken en waarin regio’s meer de ruimte krijgen. Eindhovens Dagblad
 • Het behoud van het kunstwerk de Blauwe Golven in Arnhem is een stap dichterbij. De gemeenteraad verzocht maandagavond het college van B en W in meerderheid om met kunstenaar Peter Struycken te verkennen hoe het kunstwerk behouden kan worden. Heemschut
 • De Europese Commissie heeft in het kader van de Digital Single Market nieuwe richtlijnen opgesteld voor onlineplatforms. Daarin staat onder meer dat websites meer moeten meer doen om illegale content proactief te verwijderen. Entertainment Business
 • Volgens de Design Business Association leidt de Brexit er toe dat getalenteerde ontwerpers het Verenigd Koninkrijk vermijden. Britse expats kiezen niet voor banen in hun thuisland. Dezeen

 

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant verstrekt een lening van € 750.000 aan de Stichting ter behoud van Klein Paradijs, voor de verdere ontwikkeling van de Kazerne in Eindhoven. De Kazerne wordt een internationale ontmoetingsplek voor Dutch Design in het centrum van Eindhoven, die het hele jaar door te bezoeken is. Brabant.nl , Brabant.nl , Brabant.nl , Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
 • Een essay van de hand van Patrick Vermeulen, directeur-bestuurder van het PON, waarin de toekomst van Noord-Brabant centraal staat. En dan vooral hoe Brabanders zelf naar die toekomst kijken. Hoe zien zij de komende 30 jaar voor zich? En hoe zien zij hun eigen rol in het creëren van die toekomst? PON
 • Oud-gedeputeerde Joep Baartmans is overleden. Van 1987 tot 1995 was Baartmans gedeputeerde voor cultuur, onderwijs en welzijn. Brabants Dagblad , Eindhovens Dagblad

 

grote brabantse gemeenten

 • Het samenwerkingsverband De Zuivelfabriek mag het terrein van de voormalige Campinafabriek in Eindhoven herontwikkelen tot een gemengd gebied voor wonen, werken en recreëren. Het project is de eerste stap naar een nieuw stadsdeel, zo heeft de gemeente Eindhoven laten weten. Ontwikkelaar BPD heeft het terrein aangekocht. Eindhoven, Architectenweb
 • De gemeente Eindhoven zet vooral in op smart society in plaats van smart city. Om mensen bewuster te maken van allerlei processen die verborgen plaatsvinden, vooral op het gebied van data, is een transparante laadpaal ontwikkeld. Burgemeester Jorritsma onthulde het eerste prototype bij de opening van het Smart City jaarcongres. e52
 • In het parkachtige gebied van Eckart-Luytelaar in Eindhoven wordt op een erg innovatieve manier gebruik gemaakt van licht : Het project Proeftuin Licht. Het is de bedoeling dat het licht, dat deels interactief is, bedraagt aan een veiligere buurt en meer gezamenlijke activiteiten. Eindhoven
 • Financieel wethouder Paul Smeulders zei bij de presentatie van de begroting van Helmond dat de Cacaofabriek 150.000 euro extra krijgt in 2019. En nogmaals in 2020 én ook weer in 2021. Want, zo voegde hij eraan toe: de cultuurtempel heeft zijn waarde bewezen. Een instelling die heeft aangetoond van betekenis te zijn, hoeft toch niet nóg meer subsidie te krijgen? Eindhovens Dagblad
 • De Cacaofabriek wil dolgraag het parkeerterrein vóór de cultuurtempel gaan exploiteren. Er moet een systeem komen met een slagboom en gratis uitrijkaarten voor bezoekers. Wie niets komt doen in de Cacaofabriek, dient te betalen voor het stallen van de wagen. Eindhovens Dagblad
 • Organisatoren van evenementen zonder winstoogmerk kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. De subsidie is bedoeld voor de organisatie en uitvoering van culturele, toeristische en sportevenementen binnen de gemeente Helmond. Helmond
 • De prijswinnaars zijn bekend van het plaatsnaamborden project van Helmondse stadskunstenaar Rocco Verdult. Omroep Brabant
 • De vanwege asbest al sinds de zomer van 2016 gesloten Pleinzaal in het Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch gaat in november weer open. Het openen van de Pleinzaal en de onderhoudsmaatregelen zijn noodzakelijk omdat het theater tot medio 2020 open blijft. Daarna wordt het pand gesloopt en komt er een nieuw theater, op zijn vroegst te openen in 2023. Brabants Dagblad , ‘s-Hertogenbosch
 • Het college van burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch heeft de begroting voor 2018 klaar. In totaal gaat er € 747 miljoen om in de begroting. Zij legt deze begroting aan de gemeenteraad voor ter besluitvorming. ’s-Hertogenbosch , Brabants Dagblad
 • De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het ontwerp van de nota ‘Zonne-energiemaatregelen bij monumenten en in beschermde gezichten’ ter inzage gelegd. De nota moet bijdragen aan de uitrol van zonne-energie in de stad. ’s-Hertogenbosch , Solar magazine
 • Burgemeester Ton Rombouts nam afscheid van de Bossche politiek. Zijn burgemeestersportret werd gemaakt door Fred Schley. Brabants Dagblad
 • Ruimtelijke, economische en sociale stedelijke opgaven reiken steeds vaker tot ver buiten de stadsgrenzen. Dat vraagt om meer samenwerking tussen steden en regio’s. Daarom hebben de colleges van Tilburg en Breda gekeken op welke gebieden ze elkaar kunnen versterken. De beide gemeenten tekenden 27 september een convenant. In het convenant beschrijven de gemeenten op welke concrete thema’s ze gaan samenwerken. Tilburg.nl
 • Burgemeestersportret van Peter Noordanus door Ans Markus in Tilburg onthuld. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Wethouder van der Weegen van Bergen op Zoom werkte samen met hogeschool NHTV in Breda een zogeheten ‘narratief concept’ uit, specifiek voor de stad. Belangrijkste ingrediënten: geheimzinnigheid, beleving, spanning en drama. De start is medio 2018 in stadspaleis Markiezenhof; daarna waaiert het uit naar andere plekken. De gemeenteraad lijkt nog niet overtuigd, maar directeur Cees Meijer van het Cultuurbedrijf gelooft in het succes van het uittrollen van storytelling. BN – De Stem
 • Tijdens het Bergs Cultuur Festival op 7 okt zal de gemeente Bergen op Zoom informatie verstrekken over het pad van cultuur dat de stad wil volgen. De manifestatie biedt een bieden een podium voor alles wat in Bergen op Zoom met cultuur te maken heeft. Bergen op Zoom In Beeld
 • Er is mogelijk plaats voor ‘Tiny Houses’ op het terrein van De Kleine Aarde in Boxtel. Dit zei de Boxtelse wethouder Peter van de Wiel tijdens een informatieavond over de populaire, duurzame woonvorm, georganiseerd door de jongerenafdeling van Combinatie ’95. Brabants Dagblad
 • Patric Brinkman, die in Veghel al langer de Industry Service bioscoop heeft, gaat een bioscoop exploiteren in Cuijk. Samen met Cuijkse investeerders Paul van der Mark en Mark van Gastel., werd het voormalige kantoorverzamelgebouw Maasstaete, op een steenworp van de schouwburg, gekocht. Het College van B & W van Cuijk is positief over het initiatief. Brabants Dagblad
 • Lisette Ooms over haar rol als kwartiermaker religieus erfgoed in de gemeente Halderberge. Algemeen Dagblad
 • De Veldhovense muziekschool Art4U blijft definitief in haar gebouw aan de Bossebaan. De gemeenteraad van Veldhoven heeft ook ingestemd met het voorstel een kleinere bezuiniging te realiseren dan het plan was. Eindhovens Dagblad
 • De bibliotheek, museum ’t Oude Slot, theater de Schalm en muziekschool Art4U moeten inhoudelijk en op organisatieniveau intensiever gaan samenwerken. Op de kunstwerken in de openbare ruimte kan bespaard worden, vindt het college van B&W in Veldhoven. Dat blijkt uit de gemeentelijke begroting. Eindhovens Dagblad
 • Curator Hans Alberts heeft de gemeente Waalwijk gevraagd de inboedel over te nemen van het failliete SLEM. Volgens de curator heeft de inboedel een waarde van zo’n 29.000 euro. Waalwijk beraadt zich over het voorstel. De curator wil een onafhankelijk bestuur voor het schoenenmuseum Bij de rechtbank in Breda legde Waalwijk eerder een verzoek neer om een nieuw bestuur te mogen formeren, vanwege de voortgang van de plannen voor een nieuw schoenenmuseum in het centrum. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • In de lezingenreeks De Waarde van Cultuur van Boekman presenteerde Geert Drion op 25 september zijn verhaal nadrukkelijk niet als een wetenschappelijke verhandeling, maar eerder als een open essay, of een dialoog met het publiek om samen ideeën aan te scherpen. Cultuur als proces is een domein van communicatie, en daarmee een inherent gevolg van menselijk samenleven. Een proces waarin het over de verbeelding gaat in plaats van over de werkelijkheid, en waar verschillen worden gethematiseerd in plaats van opgelost. Uit dit proces ontstaan bijzondere, complexe ‘vormtalen’: de kunsten. Boekman
 • Het taboe rond burn-out in de cultuursector raakt stilaan uit de weg geruimd. Verschillende cultuurwerkers traden al in de openbaarheid met het verhaal van hun val en heropstanding. De symptomen en de persoonlijke impact zijn intussen bekend. De dieperliggende oorzaken, ook voorbij het individuele verhaal, hebben we minder helder op een rijtje. Hoe komt het dat een sector met zoveel passie en motivatie zo’n hoog percentage uitvallers kent? Rekto : Verso
 • Zorg voor goede afspraken met je opdrachtgever omtrent auteursrechten en maak bijvoorbeeld gebruik van het uitgroeimodel, adviseert BNO. BNO
 • De ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW en DutchCulture organiseren op 1 november in Rotterdam de mogelijkheid om een korte persoonlijke ontmoeting te hebben met de culturele medewerkers van Nederlandse ambassades in het buitenland. Heb je plannen voor België, Brazilië , China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Suriname, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid Afrika of Zuid Korea? Aanmelden kan tot 7 oktober. DutchCulture
 • Er komen steeds meer jonge galeriehouders: zo’n 10 procent van de galeries bestaat korter dan twee jaar, drie jaar geleden was dat nog maar 3 procent. Dat staat in twee onderzoeken die naar buiten zijn gebracht door de Nederlandse Galerie Associatie, de brancheorganisatie van het galeriewezen. Het gaat om onderzoeken naar de stand van de galeries (aanbodzijde) en naar eventueel veranderd gedrag van kunstkopers. Kunstkopers kijken vaker eerst online en gaan dan naar de galerie. Jonge galeries spelen daarop in. NGA , NGA , NGA , NRC , inlog vereist
 • De kosten en stress, die inherent zijn aan een volle kalender met beurzen, hebben hun tol geëist, Vooral kleinere galeries (met minder kapitaal, minder personeel en een voorkeur voor riskantere presentaties) zijn het slachtoffer. Welke alternatieve bedrijfsmodellen zijn er? ArtNet News
 • Kan Galerie Bonnard in Nuenen een plek voor goed Nederlands realisme worden? De galerie heropende met nieuwe eigenaars. Na de sluiting van Galerie Petit in Amsterdam is daar behoefte aan. NRC, inlog vereist
 • ‘De organisatie van de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst hanteert een open inschrijving, waarmee gesuggereerd wordt dat alle kunstenaars die werk inzenden in beginsel evenveel kans maken op een nominatie. Maar de verbintenis tussen verschillende reeds gelauwerde genomineerden en juryleden doet vermoeden dat de nominaties van tevoren reeds vastlagen.’ Dat stelt kunstenaar Nelle Boer op zijn blog. Nelle Boer
 • Vorige week werd bekend dat dertig kinderboekschrijvers Querido Kind in navolging van zes redacteuren willen verlaten i.v.m. een conflict van deze redacteurs met de directie. WPG, het moederconcern, wil meer boeken uitgeven om zo het bedrijfsrisico te spreiden. Dit leidt, volgens de redacteurs en schrijvers, tot minder aandacht en zorg per boek, met name het soort boek dat in eerste instantie een minder groot publiek trekt. Daarna voegden zich nog 34 auteurs en illustratoren bij dit aantal. Trouw , De Volkskrant , NRC, inlog vereist , NU.nl
 • “Elke uitgeverij staat dan ook voor een dubbele opgave: het faciliteren van de menselijke maat combineren met het realiseren van materiële doelen. Voor bedrijven die te groot opgezet zijn om dat evenwicht in ere te houden, is naar mijn verwachting steeds minder plaats op de Nederlandse literaire boekenmarkt.’’ Aldus Maarten Asscher over het conflict van schrijvers met Querido Kind. NRC , inlog vereist
 • Gesprek met uitgever Joost Nijsen, n.a.v het feit dat uitgeverij Podium dit jaar 20 jaar bestaat, o.m. de boekenmarkt, het belang van lezen, en hoe lezers bij de uitgeverij te betrekken. Inct.nl
 • Sweek en Ravensburger hebben de eerste winnaar van de #SchreibMitRavensburger, een Young Adult schrijfwedstrijd, bekend gemaakt. De Zwitserse Samira Bosshard is tot winnaar uitgeroepen, nadat ze zowel de Sweek community en de vakjury had geimponeerd. Inct.nl
 • PricewaterhouseCoopers heeft weer de jaarlijkse Media and Entertainment Monitor voor Nederland uitgebracht. Hoewel de verwachtingen voor de hele mediasector positief zijn, is het beeld voor de uitgeefsector gemengd. Inct.nl
 • Keukenverkoper De Mandemakers Groep (DMG) investeert in MagBoox, een Nederlandse streamingdienst voor boeken en tijdschriften. DMG steekt 1 miljoen euro in het Eindhovense bedrijf, dat met het geld sneller wil groeien en markten wil aanboren buiten de Benelux. NU.nl, FD
 • “De digitale omschakeling in film en televisie is een belangrijke kans voor filmmakers – mits zij hun rechten en status in het nieuwe opkomende digitale model kunnen veiligstellen. ” Dat was de boodschap van General Assembly of the Federation of European Film Directors, in Zurich. DDG
 • Als er ergens een ‘disruptieve’ (ontwrichtende) ontwikkeling gaande is, dan is het wel in de muziekindustrie. De ‘Digitale Revolutie’ stelt de muzikant eindelijk werkelijk in staat om het heft in eigen handen te nemen. Deze revolutie heeft ook gigantische impact op het verdienmodel van de industrie. Wat is er veranderd in de muziekindustrie de afgelopen jaren? En hoe moeten de spelers in deze industrie verder? Denis Doeland over hoe een muzikant zijn carrière kan hacken. Denis Doeland
 • Vorige week werd bekend dat de Nederlandse dj Martin Garrix door de rechtbank Midden-Nederland in het gelijk is gesteld in een zaak die draaide rond zijn vermeende contactbreuk. Volgens de rechter stond de dj in zijn recht toen hij het contract met Spinnin’ Records ontbond. Ook de zogenaamde ‘fonogramrechten’ van de nummers gaan naar Garrix. Mediarechtadvocaat Hans Bousie vindt de redenering van de rechtbank niet overtuigend. Bureau Brandeis
 • De publicatie Dutch Mountains van Peter Voskuil is verschenen. Deze uitgave over de Nederlandse platenindustrie geeft een niet eerder verkregen inzicht in de machinerie achter de vaderlandse populaire muziek. Entertainment Business , De Volkskrant , inlog vereist
 • Festivak is een toonaangevende vakbeurs voor wie festivals en (grootschalige) evenementen organiseert. Op woensdag 15 en donderdag 16 november vormt de Utrechtse Jaarbeurs het decor van de 21e editie van deze gratis toegankelijke beurs. Jill Oomen, project manager beurzen bij organisator OGZ: “Festivak is de meest complete vakbeurs voor de evenementensector.” Entertainment Business
 • De geruchten rond de voorgenomen beursgang van Spotify in 2018 blijven opduiken. Volgens een rapport schatten handelaren in privé-aandelen de waarde van de Zweedse streamingdienst momenteel op 14 miljard euro (16 miljard dollar). Entertainment Business
 • Nederlanders luisteren gemiddeld 190 minuten audio per dag. Van die 190 minuten vormt live radio met 144 minuten (76%) de grootste audiobron. Op de tweede plaats komen muziekdiensten als Spotify, Deezer en Apple Music met 12% luisteraandeel. Eigen muziek op drie en YouTube op plaats vier. Dat blijkt uit luisteronderzoek van het Audio Distributie Onderzoek (ADO) 2017 van de Stichting NLO (Nationaal Luister Onderzoek). Nationaal Luister Onderzoek
 • Theaters aan Zee verzorgt een theaterprogramma in Zierikzee, Renesse, Burgh, Heinkenszand en Ritthem (Vlissingen). Volle zalen trekken met cabaret is geen kunst. Maar Zeeland moet ook kennis maken met klassieke muziek en beginnende singer-songwriters, vinden de initiatiefnemers Esther en Peter de Neef. PZC

Cultuurmarketing

 • “Ga oprechte gesprekken aan en verdiep je in de doelgroep,” aldus fotograaf Ahmet Polat, voormalig Fotograaf des Vaderlands. Cultuurmarketing
 • “Bezoekersbeleving staat bij Marktplaats én in de cultuursector centraal,” aldus Director of Marketing Annemarie Joosen van Marktplaats. Cultuurmarketing
 • De eerste drie afleveringen van de theaterserie The Nation van Het Nationale Theater zijn volledig te zien op YouTube. Het gezelschap hoopt hiermee nieuw publiek te trekken voor de complete zesdelige marathonvoorstelling, die vanaf november in de theaters speelt. Theaterkrant

Financiering

 • Het Mondriaan Fonds kent aan elf kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven voor beeldende kunst verspreid over Nederland een werkbijdrage toe. Kunstinitiatieven konden een bijdrage van 10.000 euro aanvragen, flexibel te besteden aan activiteiten in 2017-2018. In totaal stelt het fonds hiervoor 110.000 euro beschikbaar : Cargo in Context (Amsterdam), Corridor Project Space (Amsterdam), DNK Amsterdam, Expoplu (Nijmegen), Extra Extra (Rotterdam), Rib (Rotterdam), ROZENSTRAAT (Amsterdam), Satellietgroep (Scheveningen), Suze May Sho (Arnhem), Upominki (Rotterdam) en VHDG (Leeuwarden). Mondriaanfonds , Mondriaanfonds
 • Vier regiomakelaars zijn op 1 september voor het Mondriaan Fonds van start gegaan: zij geven het fonds extra ogen en oren in Noord- en Zuid-Nederland en in Oost/Midden. Bij het bereiken van mogelijke aanvragers, opdrachtgevers en adviseurs, spelen ze een onderzoekende, stimulerende en signalerende rol. Een nadere kennismaking met Andrea Möller, Rebecca Nelemans en het duo Marlies Leupen en Erna aan de Stegge door middel van ‘n interview over hun regio en hun plannen. Mondriaanfonds
 • Kort verslag van de Open Huis bijeenkomst van het Mondriaan Fonds op 25 september in het Bijlmer Parktheater. Er was veel aandacht voor hoe er aangevraagd kan worden, door kunstenaars en museummensen. Mondriaanfonds
 • Het Mondriaan Fonds heeft de kunstenaars bekendgemaakt, die zijn geselecteerd voor een werkperiode bij aantal bijzondere gastateliers in Nederland. Mondriaanfonds
 • Tijdens de Holland Film Meeting, de internationale co-productiemarkt van het Nederlands Film Festival, zijn de winnaars van het HFM Co-Pro Platform, BoostNL en de Work-in-Progress selectie bekendgemaakt. Om co-productie te stimuleren zijn de projecten de afgelopen dagen gepresenteerd aan internationale filmexperts, financiers, distributeurs, sales agents en producenten. Filmfonds
 • Maxime Rozestraten wint de Filmproducenten Nederland Award 2017. Tijdens het Nederlands Film Festival ontving de studente van de Nederlandse Filmacademie de prijs voor de door haar geproduceerde afstudeerfilms Sirene en The Boys Next Door en de visie op haar toekomst als producent. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Filmproducenten Nederland (FPN) en bestaat uit een bedrag van € 5.000,-. Filmproducenten Nederland
 • In de eerste ronde van 2017 zijn vier aanvragen ontvangen in het kader van de regeling Digitale literatuur van het Nederlands Letterenfonds. Daarvan konden drie aanvragen worden gehonoreerd, in totaal is 29.000 euro toegekend. Letterenfonds
 • Vanaf 2 oktober 2017 kunnen scholen weer subsidie aan te vragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor meer en beter muziekonderwijs op hun school. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider is geopend. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. Deadline is 1 november. Duo.nl , LKCA
 • De Europese Commissie heeft op 19 september 2017 een nieuwe oproep gepubliceerd voor de Ontwikkeling van Audiovisuele Projecten (call 22-2017): speelfilms, animaties en creatieve documentaires. De eerstvolgende deadline is 23 november 2017, de tweede deadline is 19 april 2018. Creative Europe Desk
 • Het plafond voor subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma komt in zicht. Met de laatste adviezen van de adviescommissie en de aanvragen die we op korte termijn nog behandelen, is het subsidieplafond voor 2017 zo goed als bereikt. Op 2 oktober staat voorlopig de laatste pitchdag van dit jaar gepland, deze dag is inmiddels vol. In 2018 stellen de Provinciale Staten van Noord-Brabant een nieuw bedrag beschikbaar voor het impulsgeldenprogramma. bkkc
 • De Rabobank zet voor vier jaar verenigingen, stichtingen en clubs in sport en cultuur centraal in hun sponsorstrategie. Daarbij gaat het niet alleen om financiële ondersteuning, maar vooral om begeleiding. Het LKCA ondersteunt dit beleid door samen met partners lokale culturele verenigingen te koppelen aan dit programma. LKCA
 • De Friese Rabobanken, en Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland in het bijzonder, wordt partner van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Rabobank verbindt zich aan diverse projecten die in het cultuurjaar worden geïnitieerd. Het partnership is opvallend omdat ING hoofdsponsor is van het evenement. Sponsorreport

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Philippe Krabbendam vervolgt zijn serie artikelen over ontwerpen voor een coöperatieve economie. Deel 3: Wisselwerking en ontwikkeling. De Architect
 • Hoe kan uit afval waarde voor de stad worden gecreëerd? En hoe drukken we die waarden dan vervolgens uit? Over deze vraagstukken en meer gaat het boek The Wasted City – approaches to Circular City Making samengesteld door Francesca Miazzo en Mehdi Comeau, waarin zij aan de hand van praktijkvoorbeelden de mogelijkheden van een circulaire stedelijkheid schetsen. Archined
 • Het plan dat architect Thomas Rau en Pablo van den Bosch, bestuurders van de Madaster Foundation, op 17 februari 2017 presenteerden aan een select publiek is realiteit geworden. Madaster is gelanceerd. Vanuit deze online bibliotheek kan van elk vastgoed object een digitaal materialenpaspoort gegenereerd worden. Het documenteren, registreren en archiveren van materialen in gebouwen maakt hergebruik van materialen eenvoudiger, stimuleert slim ontwerpen en elimineert afval. De Architect
 • Het Bilbao-effect is een fenomeen, waarbij een stad door de bouw van een markant gebouw dat ontworpen is door een bekende architect uitgroeit tot een belangrijkere of rijkere stad. (Wikipedia) Hoe de museumcultuur is veranderd, sinds de bouw van het door Frank Gehry ontworpen Guggenheim Museum in Bilbao, 20 jaar geleden. The Guardian , Architectenweb
 • Ontwerpen mag zich in een groeiende aandacht verheugen. Nieuwe digitale technieken maken het mogelijk een grote variatie in ‘blobs’ te modelleren, maar zijn ze ook in staat gebouwen in hun complexiteit weer te geven? Dat dit vooralsnog niet het geval is, bleek tijdens de avond ‘Tomorrow’s architecture’ die Arper samen met Frame Minds organiseerde. De Architect
 • Wie kent ze niet, binnenstedelijke transformaties zoals de Westergasfabriek (Amsterdam) en Strijp-S (Eindhoven). Zonder twijfel succesverhalen van hoe een binnenstedelijk gebied een compleet nieuwe functie kan krijgen in de stad. Maar wat maakt nou dat zo’n transformatie slaagt?
 • Als onderdeel van zijn MRE afstuderen in 2012 onderzocht Tom ter Bekke die vraag en daarnaast was hij werkzaam op dat terrein. Is er een formule voor succes? Linkedin
 • Het cultureel professor schap aan de TU Delft wordt in 2017 vervuld door schrijver en programmamaker Abdelkader Benali en heeft als thema: Het Verhalenplein. Pleinen worden op allerlei manieren gebruikt door mensen met uiteenlopende bezigheden en op verschillende tijden. Al die mensen hebben verhalen. En elk plein heeft zijn eigen (bouw-)historische verhaal. Op 6 oktober houdt Benali zijn openingslezing. Trouw , TU Delft
 • Dezeen lanceert samen met Dutch Design Week een nieuw platform om te verkennen op welke wijze ontwerpers kunnen helpen mondiale problemen op te lossen. Het project, Good Design for a Bad World genaamd, begint later deze maand met een reeks paneldiscussies tijdens Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven. Redacteur Marcus Fairs van Dezeen over hoe ontwerpers het verschil kunnen maken als het gaat om uitdagingen als terrorisme, klimaatverandering en schokkende politieke omwentelingen. Dezeen , Dezeen
 • Tijdens de Dutch Design Week staat de combinatie technologie en design weer centraal bij Manifestations. De expositie Will the Future Design Us? wil mensen tot nadenken aanzetten over de invloed van technologie op ons dagelijks leven. De deelnemers hebben hier al hun creatieve vraagtekens bij gezet en laten dat aan het publiek zien. e52 , Manifestations
 • De jury van de bni-prijs kwam dit jaar op 28 september met een ongewone uitslag. Ze wees zowel bij de Bachelor- als bij de Masterprijs geen winnaar aan, maar ze kende 4 eervolle vermeldingen toe. BNI
 • Talking Trash! De openingsavond van de Dutch Sustainable Fashion Week staat in het teken van ervaren modeontwerpers en jonge talenten die hun designs gemaakt hebben van o.a. gerecycled huis-, tuin- en keukenafval. Fashion United

 

beeldende kunst

 • ‘Wat kan de invloed zijn van migratie op kunstenaars, nu en in het verleden, en hoe brengen ze dit in beeld?’ Dat is het uitgangspunt van de expositie ‘Ik ben een geboren buitenlander’ in het Stedelijk Museum, Amsterdam. Met werk van Nederlandse kunstenaars en kunstenaars, afkomstig uit het buitenland, die in Nederland werk(t)en. NRC noemt de expositie een ‘simplistische illustratie bij een politiek-correct thema dat momenteel een must is in de kunstwereld.’ Met het maatschappelijke engagement van Ruf heeft het Stedelijk Museum afscheid heeft genomen van haar rol als artistiek centrum, schrijft De Volkskrant. NRC, inlog vereist, De Volkskrant, inlog vereist
 • TENT Rotterdam heeft voor de tentoonstelling Among other things, I’ve taken up smoking kunstenaars gevraagd om hun creatieve licht te schijnen op het onderwerp seksualiteit en gender. Kunst die een stellige houding aanneemt binnen een grote publieke discussie heeft soms de eigenschap moeilijk verteerbare kost te zijn, maar curator Jesse van Oosten weet een selectie te maken die het thema op een frisse en gedurfde manier weet te verbeelden. Mister Motley

 

film en av

 • Eerder dit jaar maakte de Utrechtse animatiestudio Job, Joris & Marieke hun ambitieuze nieuwe project bekend: De Loop der Dingen, een lange animatiefilm voor volwassenen. Een gesprek met Joris Oprins over de voortgang en over alle nieuwe uitdagingen die hun nieuwe animatiefilm met zich meebrengt. Cinesud
 • Dit jaar vindt de tiende editie plaats van het KLIK Amsterdam Animation Festival. Van 17 tot en met 22 oktober 2017 verandert het EYE Filmmuseum in het paradijs voor liefhebbers van animatiefilms. Het thema van de jubileumeditie is Never Grow Up, dus daar hoort uiteraard een leader bij dat vol zit met verwijzingen naar bekende animatiefilms uit je jeugd. Animatieblog
 • Floris Kaayk is de winnaar van de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2017. Hij studeerde cum laude af aan de afdeling animatie van de Academie voor Beeldende Kunsten Sint-Joost in Breda en haalde een Master of Fine Arts aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Kaayk is animator en filmmaker, ook wel digitaal kunstenaar. Kunsttechniekprijs
 • Hoe verwant zijn films en games eigenlijk? Ergo: hoe logisch is het om als filmfestival een gameontwikkelaar zo nadrukkelijk te omarmen? Best logisch, bleek gedurende een 2,5 uur college van Hermen Hulst, van Guerrilla Games, de studio verantwoordelijk voor het blockbusterspel Horizon Zero Dawn. De Volkskrant
 • Brimstone, de Engelstalige western van regisseur Martin Koolhoven, heeft zijn favorietenrol waargemaakt. Zes van de negen nominaties werden tijdens het Gala van de Nederlandse Film in Utrecht, verzilverd. Brimstone werd bekroond met Gouden Kalveren voor beste film en regie. De andere vier prijzen vielen in technische categorieën. Trouw , Nederlands Film Festival
 • Daan Bakker heeft de VEVAM Fonds Prijs van het Forum van de Regisseurs 2017 gewonnen met QUALITY TIME. De jury besloot unaniem dat deze ‘echte Forumfilm de meest grillige, vitale en visueel complete’ van het programma was. Nederlands Film Festival
 • De uitreiking van de Gouden Kalveren werd niet meer live uitgezonden op televisie. Wat heeft het instituut nodig om een groter publiek te bereiken? NU.nl
 • Verlag van de 20e editie van de Dag van het Scenario, tijdens het Nederlands Film Festival. ‘Verhalen over verhalen’ was het thema: wat is de waarde van een verhaal? Er was eerst ergernis over de stellingname van filmjournalisten Dana Linssen en Jan Pieter Ekker, die het scenario niet primair vonden, maar dat beelden, geluiden en tijdsverloop in sommige films belangrijker zijn dan het verhaal en de handelingen. Netwerk Scenarioschrijvers
 • De European Film Academy en EFA Productions presenteren de korte films die dit jaar genomineerd zijn in de categorie Beste Europese Korte Film. De korte films zijn voorgedragen door onafhankelijke jury’s van 15 Europese filmfestivals waaronder het IFFR, die uit hun korte film-competitie één film nomineerden. Dutch Directors Guild
 • De vijfkoppige jury van de Kring van Nederlandse Filmjournalisten (KNF) heeft tijdens het Nederlands Film Festival de nominaties voor de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek (KNF-prijs) bekendgemaakt. De nominaties zijn Defending Brother no 2. (Jorien van Nes), Geschenk uit de bodem (Paul Cohen en Martijn van Haalen), T’padashtun/Unwanted (Edon Rizvanolli). Nederlands Film Festival
 • Virtual Reality en geestelijke gezondheidszorg, een uitstekende combinatie. Althans, dat is de insteek van de GGzE. Op de Grote Beek in Eindhoven werd op 27 september de VR Hub gelanceerd. Deze hub richt zich op de ontwikkeling van VR-applicaties die de gezondheidszorg ondersteunen. Joep Kolijn, Innovator eLab bij de GGzE, opende het lab door het publiek kennis te laten maken met de wereld van VR. e52 , GGzE , Omroep Brabant

 

letteren

 • De aandacht voor jeugdliteratuur is weggekwijnd, en dat is erg, vindt Bas Maliepaard. Trouw
 • Griezelen is het thema van de 63ste Kinderboekenweek. Meestergriezelschrijver Paul van Loon buigt zich over de vraag of we nog wel genoeg griezelen. Plus: hoe gezond is griezelen eigenlijk? De Volkskrant , inlog vereist
 • Boeken voor de jeugd doen het elk jaar beter; in 2016 waren ze goed voor een kwart van de boekenomzet. En het kinderboek is mooier, kleurrijker, vrolijker, grappiger en spannender geworden. Kinderboekenrecensent Pjotr van Lenteren van De Volkskrant ontwaart vijf trends en geeft bijpassende boekentips. De Volkskrant , inlog vereist
 • Kinderboekenschrijfster Geertje Gort is op 76-jarige leeftijd in Woudrichem overleden. Haar boeken verschenen bij Zwijssen en Leopold. In 1983 ontving ze de Jenny Smelik-Kiggenprijs, nu de Jenny Smelik-IBBY-prijs, voor haar boek Filiz waarin ze problemen beschrijft van Turkse jongeren in ons land. Gort heeft ook veel voor het Woerkums Literair Café gedaan. Brabants Dagblad
 • Op verzoek van het KinderBoekenHuis in Winsum deed Yolanda Haan, masterstudente Neerlandistiek, RUG, voor de wetenschapswinkel onderzoek naar meisjesromans uit de periode 1945-1970. Daarvoor combineerde zij literair-historisch onderzoek met een studie naar tien specifieke meisjesboeken. Rijksuniversiteit Groningen
 • In het Nijmeegse project ‘Writers in the Cloud’ schrijven bezoekers van het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit met behulp van taaltechnologie een tekst in de trant van schrijvers als Couperus, Grunberg of Bervoets. Het project is een samenwerking tussen taalwetenschappers van de Radboud Universiteit en kunstenaarscollectief KunstLAB Arnhem. De computer doet aan de hand van een analyse van het oeuvre van een schrijver suggesties voor woorden, waarna menselijke deelnemers een van die woorden kiezen. Op die manier wordt er een complete tekst opgebouwd. Radboud Universiteit , Neerlandistiek
 • Samen met Ronald Giphart heeft een naamloze robot een verhaal geschreven dat op 1 november wordt gepresenteerd bij de start van de jaarlijkse leesbevorderingscampagne Nederland Leest van de CPNB. Wetenschappers van het Meertens Instituut hebben de eerste literaire robot ter wereld ontwikkeld. De eerste alinea is bekendgemaakt. tzum

 

muziek

 • Tijdens zijn studie aan het Fontys conservatorium kwam Lucas van Woerkum tot de conclusie dat de verhalen in klassieke muziek vaak verborgen blijven voor het publiek. Door de verhalen achter de noten te visualiseren in dramafilms, zou er een nieuwe vorm kunnen ontstaan voor het beleven van klassieke muziek. Op 30 september in het Muziekgebouw in Eindhoven ging hij aan de slag met Daphnis & Chloé van Maurice Ravel. Achter zijn computer pikt Van Woerkum, terwijl de philharmonie zuidnederland speelt, op wat er op het moment zelf gebeurt en past hij de boven zijn hoofd geprojecteerde beelden daarop aan. Eindhovens Dagblad
 • Het Prinses Christina Concours bestaat deze maand vijftig jaar. De stichting organiseert sinds 1967 muzikale wedstrijden (een voor klassiek, een voor jazz en een voor componisten.) en andere activiteiten om zo de muzikale ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Ter ere van het jubileum organiseert de stichting diverse bijzondere evenementen. Jazzism

 

theater en dans

 • Afgelopen voorjaar startte de Koningstheateracademie in ‘s-Hertogenbosch, waar je kunt afstuderen als ‘Bachelor of Cabaret’, het project Engagement 2.0. Daarin staat de vraag centraal wat engagement vandaag de dag betekent binnen het cabaret. Kort voor de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar kwam het thema engagement eveneens uitvoerig aan bod in een discussieavond in Het Huis Utrecht. De voorstelling Want er komen andere tijden, die dezer dagen door een bont gezelschap aan Nederlandse artiesten wordt opgevoerd in De Kleine Komedie, sluit aan bij deze trend. Theaterkrant , De Volkskrant, inlog vereist
 • De belangrijkste cabaretprijs, de Poelifinario, is pas één keer door een vrouw gewonnen. Nu is de helft van de genomineerden vrouw. Maar Theo Maassen wint wederom de Poelifinario. Jan Beuving kreeg als veelbelovende cabaretier de Neerlands Hoop. NRC , inlog vereist, VSCD
 • In het Europese project Performing Gender wordt een dialoog gevoerd over de manier waarop vrijheden in geslachtsbeleving en seksuele voorkeur worden ervaren in verschillende culturen. Samen met Theaterfestival Boulevard en vijf Europese partners verdiept Dans Brabant zich in deze thematiek via hedendaagse dans. Tijdens Theaterfestival Boulevard 2018 vinden er trainingsdagen en uitwisselingen plaats met 10 Europese choreografen en dramaturgen. In oktober 2018 wordt het onderzoek tijdens Tilburg Dansmaand verder gezet en vindt er een eindpresentatie plaats. Dans Brabant
 • ‘Kunstenaar, wees sjamaan!’, roept performancekunstenaar Sieger Baljon zijn collega’s op. Hij antwoordt daarmee op de discussie over de rol van kunst in de samenleving, die deze zomer met opiniestukken van Bregje Maatman, Lara Staal en Jaïr Stranders weer stevig oplaaide. Baljon gelooft ‘dat het in de kunst gaat om datgene wat ons steeds ontsnapt’. Hij kent de kunstenaar ‘een outsiderrol middenin de maatschappij’ toe om zo een brugfunctie te vervullen ‘naar de wereld van de verbeelding’. Theaterkrant
 • Op 5, 6, 7 en 8 oktober viert Festival de Nederlandse Dansdagen haar 20-jarig bestaan. Met dit jaar meer premières dan ooit, een nog gevarieerder programma en een extra dag. Dans magazine
 • De Black Achievement Month laat Nederland kennismaken met de ‘zwarte’ geschiedenis van Nederland. Maar wat wordt hiermee bedoelt en hoe wordt die uitgedragen in dans en ballet? Op 16 oktober is er een dansconferentie over de representatie van zwarte esthetiek in dans en ballet. Dansmagazine
 • In Amsterdam-Noord is de eerste Amsterdamse hiphopdansschool Solid Ground Movement gevestigd. Hier kunnen aspirantdansers van hiphop en urban dance samen met een master zich bekwamen in het genre. De dansers spreken van een community waarin ze elkaar begeleiden, inspireren en waar ze kunnen samenwerken met hun grote voorbeelden. In het Amsterdamse Theater Frascati liet de school het resultaat zien van hun mastertraject, getiteld Fix It. Theaterkrant

 

kunst in de openbare ruimte

 • Het landgoed Oud-Herlaer in Sint Michielsgestel wordt verkocht aan stichting Brabants Landschap. Het Brabants Landschap zal, in samenwerking met het Noordbrabants Museum, een plan uitvoeren om te komen tot een Brabants Buitenmuseum. Oud-Herlaer wordt een expositieruimte en een werkplek voor kunstenaars. De archeologische resten worden blootgelegd zodat een beeld ontstaat van het oude landgoed. De derde pijler van het plan is eco-art, land-art die een duidelijke relatie met natuur heeft, waarbij de oude loop van de Dommel leidraad is. Groen Ontwikkelfonds Brabant , Omroep Brabant
 • Op de hoek Zeedijk- Eindstraat in Drunen is het kunstwerk ‘Zeedijk’ van kunstenaar Herman Lamers onthuld. Dat gebeurde door Lamers en wethouder Hanne van Aart van de gemeente Heusden. Het kunstwerk is onderdeel van Kustroute Halvezolenroute. Brabants Dagblad
 • Op 1 oktober is het kunstontwerp op het viaduct Bels Lijntje onthuld. Kunstenares Jori van Boxtel heeft de afgelopen weken haar ontwerp aangebracht met verbinding naar de historie, naar de locatie in het Stadsbos013 en naar de as Tilburg-Turnhout. Die dag was het op de kop af 150 jaar geleden dat het Bels Lijntje, de spoorlijn van Turnhout naar Tilburg, in gebruik is genomen. Tillywood
 • Het Philips Stadion vervult een belangrijke rol tijdens de twaalfde editie van lichtkunstfestival GLOW. In het stadion is van 11 t/m 18 november een groot opgezette show te zien, die het verhaal vertelt van lichtstad Eindhoven; van lucifer tot gloeilamp tot GLOW. Eindhovens Dagblad
 • Het boek Compassion: A Paradox in Art and Society (Jeroen Boomgaard, Rini Hurkmans, Judith Westerveld) verkent welke plaats een kunstwerk kan innemen in het publieke domein, hoe het de aandacht kan richten op ethische vraagstukken in de samenleving en hoe het individuen en groepen kan aanzetten tot actie. Als casestudy staat het kunstwerk Flag of Compassion (2002) van Rini Hurkmans centraal en de verschillende paradoxen die het werk enerzijds blootlegt, maar waar het anderzijds gebruik van maakt. Tubelight
 • Schilderijen, foto’s en sculpturen maar ook plafondschilderingen, licht en audiovisuele kunst bij 275 gebouwen in heel Nederland moeten worden geïnspecteerd en eventueel hersteld. In totaal gaat het om zo’n 5.000 beeldende kunstobjecten bij bijvoorbeeld gevangenissen, rechtbanken, musea en rijkskantoren. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft hiervoor een aanbesteding uitgeschreven op TenderNed. Rijksvastgoedbedrijf

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Op de plek waar tot vorig jaar het Europees Keramisch Werk Centrum was gevestigd, naast de Drie Mollen aan de Zuid-Willemsvaart, worden negen stadswoningen gebouwd. Architectenbureau De Tee Snoeken uit ’s-Hertogenbosch is de architect. Brabants Dagblad
 • Ontwerpers Niels van Eijk en Miriam van der Lubbe uit Geldrop gaan de nieuwe publieksruimtes van Paleis Het Loo ontwerpen. Omroep Brabant
 • Het Bossche ontwerpersbureau Studio Kluif heeft vijf prijzen gewonnen op de gerenommeerde internationale Pentawards 2017, een internationale wedstrijd voor ontwerpen voor de verpakkingsindustrie. Brabants Dagblad
 • De Eindhovense grafisch ontwerper Yorit Kluitman fietste de afgelopen vijf jaar meer dan 80.000 kilometer kriskras door Nederland en maakte onderweg 10.008 foto’s van het landschap. Het resultaat is een bijzonder fotoboek: ‘Bicycle Landscape’. Brabant Cultureel
 • Mode ontwerper Addy van den Crommenacker eert Sandra Reemer. Brabants Dagblad
 • John Körmeling heeft een lichtkunstwerk ontworpen op het dak van gebouw van het Nationaal Archief : De wereld in rechte lijnen. Het kunstwerk is gerealiseerd in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf met de percentageregeling beeldende kunst. Museum Actueel
 • Ze zetten de kijker graag op het verkeerde been en ze hebben beiden iets met het landschap: Hans Biezen en Noortje Haegens exposeren bij galerie Pennings in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Audiovisueel producent Veldkamp Produkties uit Eindhoven wint een Gouden Reiger voor beste opdrachtfilm in de categorie ‘Kwaliteit / Effectiviteit’ voor de film ‘Dit Beweegt Brabant’, geproduceerd in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. Veldkampprodukties
 • Martin Beversluis trad onlangs af als stadsdichter van Tilburg. In het najaar van 2017 verschijnt een selectie uit zijn stadsgedichten bij uitgeverij Blikvorm. Hier vind je er drie. Meander
 • De liefde van schrijver/muzikant Ernst Jansz voor Neerkant, het Peeldorp, komt tot uiting in zijn vijfde boek en album, simpelweg De Neerkant getiteld, met de toevoeging Kronieken 1970-1980. In de autobiografische roman haalt hij herinneringen op aan het hippie- en muzikantenbestaan in de Neerkantse boerderij en de beginjaren van Doe Maar. Eindhovens Dagblad
 • De teksten van Fresku nader beschouwd. Neerlandistiek
 • Begin dit jaar verscheen een mixtape van het Tilburgse MonopolyMovement met de titel LITBURG. Het triokomt nu met een tweede EP die tevens de naam LITBURG draagt. Op 6 oktober is de releaseparty van de EP in Hall of Fame. 3voor12.vpro.nl
 • Theater Artemis, Trouble Man en Stichting Marjolijn van Heemstra maken een eigentijds vervolg op het jeugdboek ‘Kruistocht in spijkerbroek’ (1973) van Thea Beckman. Net als bij Beckman gaat de voorstelling Kruistocht van Artemis over moed, vriendschap, kuddegedrag, waan, angst en de strijd. Brabants Dagblad
 • De Tilburgse beeldend kunstenaar, theatermaker en kunstbestuurder Jan Doms schreef en regisseerde een hommage aan zijn overleden vrouw Elisabeth. Tanzen auf dem Malerwanderweg is een multidisciplinair muziektheaterstuk. Doms ontwierp een gigantisch, beweegbaar glazen podium-object en werkte samen met verschillende kunstenaars uit de muziek, vormgeving en dans. De première vond plaats in Theaters Tilburg, als opening van de Dansmaand. Danseres Ulrike Doszmann speelt ze de rol van Elisabeth. Theaterkrant , Brabants Dagblad
 • Vervelende bus is een theatrale video-installatie (zonder aanwezige acteurs dus), die zich afspeelt in een geparkeerde bus die voor de gelegenheid van jeugdtheaterfestival 2 Turven Hoog in Almere tot stilstand is gekomen. Vervelende bus van Schippers en Van Gucht is een voorstelling waarin zó weinig gebeurt, dat je uiteindelijk ogen en oren tekort komt. Theaterkrant
 • Marlon Kicken uit Sint-Oedenrode staat met zijn tweede cabaretprogramma ‘BaKo’ binnenkort in een uitverkocht Parktheater. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • De faculteit Bouwkunde van de TU Delft stelt vanaf het volgend academisch jaar weer een numerus fixus in. Vanwege het herstel van de arbeidsmarkt in de bouwsector ziet de faculteit het aantal mensen dat er wil studeren steeds verder groeien. Architectenweb
 • Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg is goed beoordeeld door de Keuzegids HBO 2018. De school heeft drie topopleidingen : Docent Theater, Docent Dans en Docent Muziek. Bron.Fontys

Cultuureducatie en - participatie

 • Na de bekendmaking van de finalisten voor de Museumeducatie Prijs 2017 gaat de jury op bezoek bij de genomineerden: Kunsthal Rotterdam, het Mauritshuis, Naturalis en Van Abbemuseum. Op basis van deze bezoeken selecteert de jury op 10 november de winnaars. Museumvereniging
 • Christelijke basisscholen hekelen het thema van de Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’, die op 4 oktober begint. Ze vinden dat het kinderen onnodig bang maakt en dat boeken over geesten en spoken niet bij het geloof passen. Honderden scholen zijn overgestapt naar de Christelijke Kinderboekenweek. Dat geldt ook voor christelijke basisscholen in het Land van Heusden en Altena. Algemeen Dagblad , Omroep Brabant , Kinderboekenweek
 • De Eindhovense Tech Playgrounds van Dynamo Jeugdwerk lanceren in 2018 een eigen leerlijn voor jonge techneuten en makers. De non-formele ‘lessen’ voor jeugd van zeven tot 27 jaar worden naschools aangeboden in hun inmiddels twaalf werkplaatsen in jeugdcentra, scholen, speeltuinen, bij de GGzE én in het nieuwe hoofdkwartier van de beweging: de oude technische dienst van Lumens in Philipsdorp. e52
 • Leren doen we, net als spelen, bij voorkeur buiten, buiten de gebaande paden. Tijdens de Inspiratiedag Voortgezet Onderwijs in ’s-Hertogenbosch op 26 oktober ga je als betrokkene bij cultuureducatie in het VO daarmee aan de slag. Kunstbalie
 • Wat wil je op school bereiken met je leerlingen door cultuureducatie? Wat is je doel en je plan? Met De Cultuur Loper ga je dit zelf bepalen en realiseren. Maar hoe werkt dat nu precies, en wat levert het op? De Cultuur Loper
 • Esther Hartzema vertrekt als directeur/bestuurder van Kunstkwartier in Helmond. Wat laat zij na? Eindhovens Dagblad
 • In Veghel is CHV Academy: Circle of Talent gestart. Dat is een nieuw project waarbij basisschoolkinderen dertig weken lang muziek, dans en beeldend onderwijs krijgen om hun jonge talenten te ontwikkelen. Het project wordt financieel sterk ondersteund door het bedrijfsleven, o.m. Jumbo. Maar ook de gemeente Meierijstad doet mee. Brabants Dagblad

Kunstbeoefening

 • Jonge spelers van de Jeugdtheaterschool van het Annatheater in Helmond zijn enthousiast over de nieuwe voorstelling Young Hearts. Eindhovens Dagblad
 • Drie avonden bracht Toneelgroep Hoessenbosch het theaterstuk ‘Verkeerde Afslag’ over een jonge Berghemnaar die in de Tweede Wereldoorlog koos om te dienen in de Waffen SS, het Duitse eliteleger. Een bijzonder project want bezoekers moesten kiezen uit drie verschillende wandelroutes waarbij onderweg werd kennis gemaakt met een drietal familieleden die vertelden hoe Hendriks familie gebukt ging onder zijn keuze. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en Donatus zetten gezamenlijk het Online Monumentenplatform op, een online vraag- en aanbodplatform voor monumenten bedoeld voor de Nederlandse consument. Het nieuwe platform biedt een snelle ingang naar alles wat de consument wil weten over het (ver)kopen, (ver)huren, beleven, beheren of bekijken van monumenten. Livegang van het platform is gepland medio 2018. Nationale Monumenten Organisatie
 • De economie draait weer op volle toeren. Er is een gillende behoefte aan woningen en er worden zelfs weer nieuwe kantoren gebouwd. Is er nog wel plek voor herbestemming? Dat vraagt Frank Strolenberg, programmaleider herbestemming bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zich af. Tijdens het debatcafé van Werkplaats De Gruyter op 3 oktober gaan we in gesprek over de lessen uit de crisis. Brabants erfgoed
 • De Grote Kerk in Breda is van kalksteen. Mooi, wit, maar ook zeer vatbaar voor weersinvloeden. Weer staan er steigers rond de kerk. Dit keer rond de zuidgevel. Rijk, provincie en gemeente hebben voor zes jaar jaarlijks 250.000 euro beschikbaar gesteld. Veel, maar niet genoeg, zegt kerkdirecteur Willem van der Vis. Met een speciaal magazine en een Facebookcampagne hoopt de Grote Kerk de Bredanaars te bereiken voor financiële ondersteuning. BN – De Stem
 • Het Helmondse textielbedrijf Vlisco gaat het complete archief digitaal opslaan. Dat is een monsterklus, want het gaat om liefst 25.000 ontwerpen en nog eens 350.000 stukken stof. Die liggen nu in de fabriek in Helmond opgeslagen. Eindhovens Dagblad
 • Een 2,5 ton kostende verbouwing moet het Astense Museum Klok en Peel weer helemaal bij de tijd brengen. Op 28 september is de geheel vernieuwde beiaardhal in gebruik genomen. Bezoekers kunnen niet alleen kijken naar de beiaards, maar ze ook bespelen, beluisteren en er extra informatie over opzoeken. Het museum zocht nadrukkelijk naar allerlei technische snufjes om de beiaardcultuur vatbaar te maken. Eindhovens Dagblad , Museum Actueel
 • Het kantoorgebouw Amsterdamse Poort van ING in Amsterdam-Zuidoost krijgt de status van gemeentelijk monument. Het gebouw, dat in de volksmond bekend staat als het Zandkasteel, is het eerste pand uit de 50 jaar oude Bijlmer dat de status van monument krijgt. Het initiatief voor het aanvragen van de monumentenstatus is afkomstig van erfgoedvereniging Heemschut. Het Parool
 • Voor het 4de jaar zet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed talenten uit de erfgoedsector in de schijnwerpers. Tijdens het Nationaal Monumentencongres op 9 november wordt de winnaar van de Prijs Jong Monumententalent 2017 bekendgemaakt. Het aanmelden van momumententalenten kan tot 18 oktober. Cultureel Erfgoed

Bibliotheken

 • De KB en Google werken sinds 2010 samen aan de digitalisering van ons cultureel erfgoed: Nederlandse boeken tot 1900. Na het digitaliseren van boeken uit de KB-collectie hebben de universiteitsbibliotheken van de Universiteit van Amsterdam, Leiden en Utrecht zich aangesloten bij het traject. Hiervoor is de samenwerking tussen de KB en Google steeds verlengd. Dat doen ze nu nog eenmaal, tot januari 2019. In dit laatste project zullen ruim tachtigduizend boeken uit verschillende Nederlandse bibliotheken worden gedigitaliseerd. KB
 • Als eerste stad in Zuid-Holland krijgt Rotterdam op proef een bibliotheek in het Centraal Station. Een service voor de forenzen én de buurtbewoner. Het idee komt van ProBiblio, een organisatie die bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland ondersteunt met advies en diensten. In 2011 ging in Haarlem de eerste Bibliotheek op het station open. Bibliotheekblad
 • De Kunstenbibliotheek in Gent verenigt de kunstboeken en tijdschriften van o.m. KASK / School of Arts van de HoGent, S.M.A.K., HISK en Design museum Gent onder een dak. Sommige verzamelingen worden voor het eerst ontsloten voor publiek en door een gezamenlijk aankoopbeleid kan de collectie verder groeien in de breedte. Gent

#indemode is ook…

In de afgelopen dertig jaar is het aantal festivals vervijfvoudigd in Nederland. De zogenoemde ‘festivalisering’ in de cultuursector. Uit de cijfers blijkt dat vooral het aantal kleine en middelgrote festivals groeit en bezoekers vooral behoefte hebben aan kleinschalige ervaringen op bijzondere plekken. Bovenaan Trends & ontwikkelingen zie je een uitgelichte foto van Best Kept Secret Festival. Over bijzondere plekken gesproken. Bron: volkskrant.nl. Foto gemaakt door Ben Houdijk.

Dit artikel kwam tot stand dankzij onze partners bkkc, Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Cubiss en Brabant C.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie