Trends & ontwikkelingen 30 augustus 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid 

nederland

 • Het Fonds Podiumkunsten heeft op 2 augustus zijn meerjarige activiteitensubsidies bekend gemaakt. 23 instellingen keren niet terug in de vierjarige regeling van het fonds. Daartoe behoren grote namen als Orkater, Dood Paard, Noorderslag, Danstheater Aya en Het Nederlands Theaterfestival. FPK verstrekt vanaf 2017 aan 84 instellingen een meerjarige activiteitensubsidie. 41 daarvan zijn gevestigd in Amsterdam.  Van de 212 aanvragers wordt daarmee 40 procent gehonoreerd. Bij de organisaties die geen subsidie kregen van het FPK overheerst de woede dat ook voor goede presteerders het geld op is. Fonds Podiumkunsten , Fonds Podiumkunsten,  Fonds Podiumkunsten , NRC, inlog vereist , Theaterkrant ,  Dansmagazine , De Volkskrant, Theaterkrant  , rekto verso
 • Als de subsidieadviezen van het Fonds Podiumkunsten ŽŽn ding duidelijk maken, dan is het wel dat het huidige bestel geen goede borging biedt aan een ervaren middenveld dat in continu•teit opereert en een relevante schakelpositie tussen BIS en `nieuwe’ podiumkunstproducenten inneemt, volgens het Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten. NAPK  , Dit is de Dag
 • Er is veel kritiek op de subsidie van meer dan een miljoen euro voor de populaire Nederlandse rockgroep De Staat. Voorman Torre Florim en het Fonds Podiumkunsten verdedigen de gift. Minister Bussemaker beantwoordt Kamervragen over de toekenning. Elsevier  , Rijksoverheid.nl  , Rijksoverheid.nl
 • Hoe oordeelde het Fonds Podiumkunsten over de Noordbrabantse festivals en organisaties  in de podiumkunstensector? Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Matzer uit ‘s-Hertogenbosch kreeg op alle fronten dikke voldoendes van het fonds, maar omdat de subsidiepot leeg is, viel het gezelschap buiten de boot. Brabants Dagblad
 • De afwijzing van de subsidie door het Fonds Podiumkunsten , waartegen Trash bezwaar heeft aangetekend, was een verrassing omdat het Tilburgse dansgezelschap na een moeilijke periode van pakweg twee jaar terug de laatste jaren juist wel nieuwe wegen zoeken. Brabants Dagblad
 • Theatergroepen in Eindhoven zijn boos over het uitblijven subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Eindhovens Dagblad
 • Dansgezelschap de Stilte uit Breda is voor de komende vier jaar verzekerd van het voortbestaan. De Stilte ontvangt 125.000 euro meer dan de afgelopen periode. Breda Vandaag
 • De provincie Noord-Brabant is, na de bekendmaking van de meerjarige activiteitensubsidies van het Fonds Podiumkunsten, teleurgesteld in de spreiding van de subsidie voor podiumkunsten. De wijze waarop cultuursubsidies in Nederland worden verdeeld, is niet goed, volgens gedeputeerde Henri Swinkels Brabant.nl , Eindhovens Dagblad ,  Eindhovens Dagblad
 • Wanneer het aankomt op de verdeling van rijkssubsidies voor cultuur, komt Noord-Brabant er uiterst bekaaid af. Dat vindt de Bredase cultuurwethouder Marianne de Bie. Samen met haar collega’s uit de andere vier grote Brabantse steden, ondertekende ze een persbericht dat de provincie Noord-Brabant rondstuurde. BN – De Stem
 • Rob  Schoonen, cošrdinator van de cultuurredactie van het ED, is het met gedeputeerde Swinkels eens dat de regio betrokken moet worden bij de toekenning van landelijke cultuurgelden. Eindhovens Dagblad
 • De Kunst van Brabant, vereniging van Brabantse kunstinstellingen, wil, n.a.v. de meerjarige subsidies van het Fonds Podiumkunsten,  dat de provincie Noord-Brabant en de gemeenten zich samen inspannen alsnog meer geld voor Brabantse kunstinstellingen beschikbaar te krijgen. De Kunst van Brabant spreekt op 5 september met gedeputeerde Henri Swinkels over de ontstane situatie.  Kunst van Brabant , Brabants Dagblad  , Omroep Brabant
 • Overijsselse politici zijn bezorgd over het verdwijnen  van subsidie voor culturele instellingen in de provincie. De zorgen komen naar aanleiding van de toewijzing van culturele subsidies door het Fonds Podiumkunsten. RTV Oost
 • Vier noordelijke aanvragen krijgen goede beoordelingen, maar subsidie van het Fonds Podiumkunsten komt er niet. ‘Het achterwege blijven van de toekenning van subsidie door het Fonds Podiumkunsten voor vier essenti‘le initiatieven vinden we dan ook bijzonder zorgwekkend.’ Aldus Sietske Poepjes, gedeputeerde provincie Frysl‰n, namens Noord-Nederland. Uitblijven van landelijke steun, gaat ten koste van de innovatieve kansen van We the North. Westerwolde Actueel
 • Slechts bijna zes procent van het beschikbare subsidiebedrag komt in Limburg terecht. Reacties in Limburg op de adviezen van het Fonds Podiumkunsten. De Limburger
 • Een overzicht van het grootste deel van de subsidiebesluiten op het terrein van de podiumkunsten door Theaterkrant.  Op basis van besluiten van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Fonds Podiumkunsten, Raad voor Cultuur en adviezen van een aantal grote steden. Theaterkrant
 • De Raad voor Cultuur adviseert minister Bussemaker (OCW) nog twee instellingen op te nemen in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). Volgens de raad komen Theater Utrecht en presentatie-instelling Framer Framed hiervoor in aanmerking. Theater Utrecht ontving op 19 mei nog een negatief advies. Presentatie-instelling de Appel in Amsterdam krijgt definitief geen rijkssubsidie. Een verhuizing en een reorganisatie lijken onvermijdelijk. Raad voor Cultuur   , TheaterkrantNRC
 • In de afgelopen weken zijn – mede naar aanleiding van de besluiten van het Fonds Podiumkunsten- de Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en de Akademie van Kunsten een gezamenlijke actie richting minister Bussemaker (OCW) en Tweede Kamer gestart om op korte termijn een oplossing te vinden voor de dreigende schade, niet alleen in de podiumkunsten en de festivals (disciplinebreed), maar ook bij de beeldende kunst en de creatieve industrie. Er zijn brieven verstuurd door o.m. de G4-gemeenten en de BIS-theatergezelschappen. Kunsten’92  , Museumvereniging
 • De Amerikaanse sociologe professor Saskia Sassen en de Rotterdamse filosoof Henk Oosterling waren de hoofdsprekers op het Paradisodebat 2016 ‘De kunst van democratie’ op 28 augustus. Maar er werd ook over de cultuursubsidies gedebatteerd. Minister Bussemaker gaat haar uiterste best doen om nog voor Prinsjesdag meer geld voor cultuur te vinden. Kunsten’92  ,  Cultureel persbureau   ,  Kunsten’92  
 • Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Veen (VVD) over het bericht ‘Van Gogh hult zich in nevel’. Dit bericht gaat over de financiering van commerci‘le activiteiten van het Van Gogh Museum. Rijksoverheid.nl
 • Monumentenorganisaties die eigenaar zijn van minimaal 20 rijksmonumenten kunnen de status aanvragen van professionele organisatie voor monumentenbehoud. Vervolgens adviseert de Raad voor Cultuur de minister van OCW over deze aanvragen. Met ingang van 1 september 2016 wijzigt de aanvraagprocedure. Cultureel Erfgoed
 • Op 1 juli trad de Erfgoedwet in werking. Ter voorbereiding hield de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) dit voorjaar informatiemiddagen, de vragen die daar werden gesteld zijn gebundeld in de brochure ‘Q&A’s over de Erfgoedwet, voor gemeenten en provincies’. VNG  , Cultureel Erfgoed
 • ‘Een toekomstbestendig en levendig cultureel klimaat dat Overijssel aantrekkelijk maakt, waarin de culturele identiteit wordt behouden en ontwikkeld, waarin ruimte is voor ontwikkeling en experiment, waarin iedereen meedoet en waarin cultuur een belangrijke verbindingsfactor is’.  Deze ambitie spreekt uit de op 8 juni 2016 door Provinciale Staten van Overijssel aangenomen cultuurnota 2017-2020 ‘Cultuur in de schijnwerpers’   Overijssel   ,  lkca
 • Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen de komende vier jaar jaarlijks ruim 11 miljoen euro investeren in cultuur. Daarnaast komt 4 miljoen euro beschikbaar voor het Fonds Herbestemming. Het nieuwe cultuurbeleid richt zich op drie doelstellingen: het versterken en benutten van waardevolle cultuurlandschappen, duurzame benutting van monumenten door herbestemming, en bovenlokale netwerken voor culturele voorzieningen. Noord-Holland
 • Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft de toekenningen voor de periode 2017-2020 bekend gemaakt. AFK ,  De Volkskrant ,  Het Parool , Theaterkrant
 • De Amsterdamse wethouder van cultuur Kajsa Ollongren heeft beloofd met een financi‘le oplossing te komen voor de Uitmarkt. Ze wil het voortbestaan van de komende edities van het festival niet in gevaar brengen. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst oordeelde negatief en de Uitmarkt raakt haar subsidie van bijna 124.000 euro kwijt. Theaterkrant
 • Daria Bukvi_, Joris Laarman Lab en Annejet van der Zijl zijn de winnaars van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2016. Dat heeft het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) bekend gemaakt. AFK
 • Zeven Utrechtse culturele instellingen hebben ondanks een positief advies geen subsidie gekregen. Zij organiseerden een bijeenkomst in TivoliVredenburg over de cultuursector in een groeiende stad. De Stad Utrecht
 • De traditionele tv-zenders in de Europese lidstaten steken 20 procent van hun omzet in lokale programmering. Dat zou ook moeten gelden voor het aanbod van de onlinekanalen, als Netflix, Amazon, Google Play en Apple iTunes,  vindt de Europese Commissie.  De Volkskrant
 • ‘Naar een dynamisch, divers en slagkrachtig kunstenlandschap in Vlaanderen.’ Dat was begin 2015 de ondertitel van de Visienota Kunsten van cultuurminister Sven Gatz. Hebben de recente subsidiebeslissingen die ambities bewaarheid? rekto verso maakt de balans op. rekto verso

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant investeert het komende jaar bijna 3,3 miljoen euro in erfgoed. Het grootste gedeelte daarvan (3.099.679 euro) wordt besteed aan het restaureren van rijksmonumenten. 1,72 miljoen euro hiervan is ‘matching’: de provincie stelt eenzelfde bedrag beschikbaar als de rijksoverheid. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • Op 5 september organiseert de Stichting Cultuur Eindhoven een informatiebijeenkomst in het kader van de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020, met de nadruk op de verschillende programmalijnen van de PLUS regeling. Cultuur Eindhoven
 • Het pand van Eindhoven Packaging aan de Cederlaan in Eindhoven wordt waarschijnlijk gesloopt. Erfgoedstichtingen zullen zich daar tegen verzetten. Eindhovens Dagblad
 • Thijs Vossen, die o.m. directeur was van Cultureel Centrum De Krabbedans in Eindhoven, overleden. Eindhovens Dagblad
 • Wordt het een kerk, een tent of toch een hal? Theater aan de Parade zoekt naarstig naar een tijdelijke thuisbasis om tijdens de sloop en nieuwbouw van het theater grote voorstellingen te kunnen blijven geven. De bijzondere operaproductie ‘Ariadne auf Naxos’ van de Nederlandse Reisopera wijkt uit naar Breda. Brabants Dagblad  , Dichtbij.nl
 • De stichting Jheronimus Bosch Art Center heeft voor groot onderhoud aan de voormalige Jacobskerk aan de Hinthamerstraat 12.000 euro op de balans van 2015 staan. Bij de verkoop van het Art Center door Monument Sint-Jacob BV aan de stichting was dit bedrag nog ruim ŽŽn miljoen euro. Brabants Dagblad
 • Op 18 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Tilburg het Cultuurplan Tilburg 2017-2020; #stadvanmakers vastgesteld. Dat betekent dat met de uitwerking van het cultuurplan kan worden gestart. Een onderdeel in het cultuurplan is de mogelijkheid voor Kunstenaarsinitiatieven om subsidie aan te vragen. De deadline hiervoor is 3 oktober. Gemeente Tilburg  , Gemeente Tilburg
 • Vier erfgoedorganisaties in Tilburg hebben gezamenlijk voor Stadskantoor 1 (het Stadhuis) een verzoek ingediend om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Tilburgers.nl

overige brabantse gemeenten

 • Een deel van de cultuursubsidies van de gemeente Boxtel wordt binnenkort mogelijk uitbetaald via het Prins Bernhard Cultuurfonds. De eerste gesprekken over deze nieuwe vorm van samenwerking worden in september gevoerd. Hoeveel geld in het fonds gestopt zal worden en voor welke kunstdisciplines het geldt is nog niet duidelijk. De gemeente Boxtel kiest voortaan voor het subsidi‘ren van activiteiten. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Komt er ooit nog iets terecht van de plannen van Erfgoed van Gemert met het lokale kasteel? Het gemeentebestuur wijst het recent ingediende voorstel af. De beoogde nieuwe eigenaar wil de ommuurde binnentuin Žn de omliggende landerijen van het kasteel van Gemert toch volbouwen met woningen.   Eindhovens Dagblad 
 • Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidie over het jaar 2015 aan de Stichting Cultuur Moerdijk vastgesteld op een bedrag van 27.000 euro omdat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. Internetbode
 • Het zogenaamde Oostenrijkse huis aan de Warandelaan in Oosterhout mag van de monumentenlijst worden geschrapt. De rechtbank in Breda oordeelde dat de gemeente Oosterhout voldoende heeft beargumenteerd dat de bouwhistorische waarde beperkt is. BN – De Stem
 • De kunstcollectie in het Schijndelse gemeentehuis kan het beste naar het museum Jan Heestershuis, vindt het Schijndelse college van burgemeester en wethouders. Brabants Dagblad
 • De gemeente Steenbergen organiseert op 28 september 2016 een beeldvormende vergadering over de ontwikkeling van het nieuwe erfgoedbeleid. In het huidige beleid wordt vooral gefocust op het Culturele landschap, Archeologie en Gebouwd erfgoed, maar in het nieuwe beleid wil de gemeente ook aandacht voor het immaterieel erfgoed zoals het Prijsdansen op kermismaandag in Nieuw-Vossemeer. Internetbode
 • Een winkelpand in Waalwijk waar jonge designers producten van natuurleer ontwikkelen, hun leerproducten kunnen exposeren, een designveiling waar proefproducten worden verkocht. Dat zijn de doelen van het project Langstraat Revisited die de gemeente Waalwijk voor 27.500 euro subsidieert en de provincie Noord-Brabant voor 60.000 euro.  Brabants Dagblad
 • Als de gemeente Waalwijk blijft weigeren te betalen voor de redding van het baksteenmoza•ek in de gevel van de voormalige Walewyc-mavo op het Vredesplein, kan zij een schadeclaim verwachten van Willem Johan Hendriks (zoon van de kunstenaar) en de Bond Heemschut. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Het is een misvatting dat ondernemerschap in de kunst een kwestie is van sponsoren zoeken in plaats van subsidie aanvragen, vinden schrijver Paulien Derwort en zangeres Muriel Kloek. Leer jezelf maar eens vermarkten, kapitaliseer je werk. NRC, inlog vereist
 • Het vertrouwen van musea en podia blijft positief. Ze zien dit terug in bezoekcijfers van het afgelopen half jaar en verwachten groei in het komend half jaar. Tegelijkertijd maken zij zich zorgen over de afnemende middelen en subsidies, waardoor hun inhoudelijke taken onder druk komen te staan. Dit blijkt uit de Conjunctuurwijzer Kunsten, waarin musea, poppodia, schouwburgen en concertgebouwen terugkijken en hun toekomstverwachtingen schetsen. VNPF, Conjunctuurwijzer  , Conjunctwijzer Musea , Conjuncturwijzer Schouwburgen en Concertgebouwen
 • Klassieke musici en architecten: het zijn twee hoogopgeleide beroepsgroepen die de afgelopen jaren zwaar door bezuinigingen en de crisis zijn getroffen. Om te overleven vergrootten organisaties hun ‘flexibele schil’ en de zzp’ers in deze schil kunnen door de sterk verlaagde tarieven nauwelijks nog het hoofd boven water houden, blijkt uit een onderzoek van De Groene Amsterdammer. De Groene Amsterdammer
 • BNA onderzoek wijst uit dat bureaus minder vaak deelnemen aan selecties. De eisen zijn te star en de deelnamekosten te hoog. Bovendien is de kans om te winnen gering. De Architect
 • Bijna alle internationaal opererende architectenbureaus verwachten meer business uit het buitenland te gaan halen, met name uit Europa en Azi‘. Dit blijkt uit recent marktonderzoek van de BNA. BNA
 • Aanbestedingsprocedures voor ontwerpopdrachten kosten architecten Žn opdrachtgevers miljoenen euro’s. Niet alleen de architecten moeten in de buidel tasten tijdens een aanbestedingsprocedure. Ook de opdrachtgevers zien de uren en kosten toenemen door de vele inschrijvingen. Cobouw
 • De kloof tussen kleine en grote musea in Nederland groeit : kleine musea komen door geldgebrek niet vooruit, terwijl grote musea juist in een opwaartse spiraal zitten. Trouw
 • Musea die op privŽgeld draaien zijn bezig aan een opmars. Wat beweegt deze particuliere initiatiefnemers? Welke gevolgen heeft de enorme groei van private musea voor het publieke bestel? En hoe wordt het aanbod van kunst en cultuur hierdoor be•nvloed? Kortom: het particuliere initiatief als interessante speler of een ‘rechtse hobby’? Tubelight   ,  ArtNet News  
 • De Nieuwe Vleugel van Museum De Pont wordt 3 september 2016 geopend. Tilburg.com
 • Marta Gnyp is een Nederlandse kunsthistoricus gevestigd in Berlijn. Ze is actief als adviseur internationale kunst, journalist en verzamelaar.  Ze schreef een boek over het verzamelen van hedendaagse kunst. Twee interviews. Cobosocial  ,  Cobosocial
 • De rol van galeries in de beeldende kunstwereld is sterk aan het veranderen. Wat kunnen galeriehouders betekenen voor kunstenaars en kunstkopers in deze veranderende wereld, nu Žn in de toekomst? Dit wordt besproken tijdens de expertmeeting op 15 september. Deze meeting is de afsluiting van Jump!, een  tweejarige samenwerking tussen acht talentvolle kunstenaars en vier Brabantse galeriehouders. bkkc
 • Producent San Fu Maltha maakt kanttekeningen bij de halfjaarcijfers van de Nederlandse film. Hij heeft kritiek op het Filmfonds dat niet luistert naar de branche, die vraagt om regels te versoepelen. Bijvoorbeeld films met een budget onder 1 miljoen toe te staan. ‘Terwijl in ons omringende landen, zoals het veelgeprezen Belgi‘, blijkt dat juist films met een lager budget leiden tot meer ondernemerschap, innovatie en impulsen van onderaf, vooral van jong talent.’   Filmkrant
 • Het co-productieplatform BoostNL, een samenwerking tussen het International Film Festival Rotterdam  en het Nederland Film Festival , zal op de aanstaande Holland Film Meeting (22-25 september) de eerste veertien projecten presenteren. BoostNL moet Nederlandse en internationale filmprojecten met grote potentie wat langer in de etalage zetten. Holland Film Nieuws  , Nederlands Filmfestival
 • Na onder meer Utrecht en Rotterdam heeft ook Amsterdam dit jaar een groot filmfestival. Het vierdaagse Parool Film Fest (PAFF) moet een kwalitatief hoogstaand evenement worden met een lange adem. Een van de organisatoren is Pim Hermeling van filmdistributeur September Film; hij heeft grote ambities met PAFF: ‘Wij willen uitgroeien tot een breed podium voor kwaliteitsfilms.’ Entertainment Business
 • Het Persmuseum fuseert op zo kort mogelijke termijn met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De richtdatum is 1 januari 2017. Persmuseum en Beeld en Geluid vormen dan ŽŽn bedrijf met ŽŽn directie, meldt De Persmus, het huisorgaan van het museum. De naam Persmuseum verdwijnt mogelijk. Villamedia
 • Europa’s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week kan het publiek kennismaken met het VR-centrum op Strijp-S. In het centrum wordt virtual reality ingezet voor games, teambuilding, workshops, en trainingen. Enversed,  de Eindhovense start-up, is de initiatiefnemer en ontwikkelaar van het centrum. Eindhovens Dagblad
 • In navolging van de succesvolle eerste editie van Renew the Book start de GAU (Groep Algemene Uitgevers) in samenwerking met Rockstart dit najaar de tweede editie van Renew the Book. Start-ups wordt wederom gevraagd om het boekenvak te inspireren door middel van nieuwe en creatieve business idee‘n voor het boek en het vak in het algemeen. Inct.nl
 • De omzet van de boekenverkoop in Vlaanderen i

  cultuurmarketing

  •  Vanwege de nog steeds groeiende vrijetijdsindustrie kunnen musea niet meer zonder een marketing- en pr-afdeling. Profnews.nl

  financiering

  • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft een open oproep geplaatst tot deelname aan het kunst-, cultuur- en technologie festival Transmediale 2017 in Berlijn. Makers en organisaties op het vlak van digitale cultuur kunnen tot en met 15 september 2016 een aanvraag indienen om geselecteerd te worden voor het festival. Aanvullend kunnen ze een vergoeding krijgen voor de productionele kosten plus hun reis- en verblijfkosten vanuit het Stimuleringsfonds. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Het Mondriaan Fonds kent aan zestien kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven voor beeldende kunst verspreid over Nederland een werkbijdrage toe. Kunstinitiatieven konden een bijdrage van 10.000 euro aanvragen, flexibel te besteden aan activiteiten in 2016-2017. In totaal stelt het fonds hiervoor 160.000 euro beschikbaar. Gehonoreerd werend o.m. de Tilburgse initiatieven Gastatelier Leo XIII en Park platform for visual arts. Mondriaanfonds
  • Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bieden gezamenlijk twee residency perioden aan in het MMCA (Museum of Modern and Contemporary Art) Residency in Seoul, Zuid-Korea: een voor een beeldend kunstenaar en een voor een ontwerper. Ontwerpers en beeldend kunstenaars worden opgeroepen om hiervoor een voorstel in te dienen. Deadline 30 september.  Mondriaanfonds
  • In het najaar biedt het Mondriaan Fonds weer een aantal plekken voor kunstenaars en bemiddelaars aan bij internationale residencies.  Ook worden werkperiodes aangeboden bij een aantal bijzondere gastateliers in Nederland. Mondriaanfonds
  • Nederlandse musea die duurzame samenwerkingen willen aangaan met ŽŽn of meerdere musea en/of maatschappelijke partijen kunnen een Bijdrage Samenwerking Musea aanvragen. Het gaat daarbij om projecten gericht op educatie, publieksbereik, zichtbaarheid, wetenschap, digitale mogelijkheden of collectiebeleid. Deadline 16 september 2016.  Mondriaanfonds
  • Verdere deadlines van het Mondriaanfonds in september. Zo kan worden aangevraagd door beeldend kunstenaars (voor gastateliers en publicaties), bemiddelaars (projectinvestering, gastateliers en Prijs voor de Jonge Kunstkritiek), uitgevers (publicaties), presentatie-instellingen (meerjarenprogramma’s), musea en overige erfgoedinstellingen (samenwerking musea, meerjarenprogramma’s en veiligheidszorg) en publieke en private opdrachtgevers (opdrachtgeverschap). Mondriaanfonds
  • Birgit Donker blogt over het belang van adviseurs voor het Mondriaan Fonds. Sollicitaties voor de jaarlijkse open vacatures voor adviseurs kunnen tot 16 september worden ingezonden. Mondriaanfonds
  • Teledoc is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Nederlands Filmfonds voor Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten.  Een Teledoc is een gelaagde documentaire tussen de 75 en 90 minuten met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Ervaren regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die cinematografisch prikkelend, verhalend en toegankelijk is voor een breed publiek. Deadline 15 september. Filmfonds
  • De eerstvolgende deadline voor een aanvraag voor het schrijven van een treatment of scenario  binnen de regeling Vrijplaats voor beginnende scenaristen van het Filmfonds is 13 september.  Filmfonds
  • Het Nederlands Letterenfonds verleent aan 5 landelijke festivals en 3 literair-educatieve organisaties een meerjarige subsidie voor de periode 2017-2020. In totaal werden er elf aanvragen ingediend. Het beschikbare budget voor de festivals en literair-educatieve organisaties bedraagt € 1.164.000 per jaar, voor een periode van vier jaar. Letterenfonds
  • Toekenningen 2 e ronde 2016 aanvragen productiesubsidie Fonds Podiumkunsten bekend. Fonds Podiumkunsten
  • Theatermaker-columnisten Daan Windhorst en Willem de Wolf krijgen van het Fonds Podiumkunsten subsidie voor het schrijven van een nieuwe theatertekst, net als theaterauteurs als Peer Wittenbols en Jibbe Willems. Fonds Podiumkunsten ,  Theaterkrant
  • Pianist Hannes Minnaar ontvangt op 1 oktober in Het Concertgebouw in Amsterdam uit handen van minister Jet Bussemaker de Nederlandse Muziekprijs. De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste onderscheiding die door het Fonds Podiumkunsten, namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aan jonge getalenteerde musici wordt toegekend. Fonds Podiumkunsten
  • Tot 17 oktober 2016 kunnen culturele instellingen, op voorspraak van gemeente of provincie, een aanvraag indienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. Deze ‘penvoerder’ werkt altijd samen met andere culturele instellingen, scholen, pabo’s en kunstvakonderwijs. Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Voor de oproep Steun voor Festivals (EACEA 16-2015) met deadline 28 april 2016 zijn 130 aanvragen ingediend, waarvan er 27 werden geselecteerd. Uit Nederland deed het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) voor het eerst een aanvraag voor deze oproep en ontvangt 63.000 euro. Mediadesk Nederland
  • PopMonument krijgt 30.000 euro subsidie van Brabant C. BN – De Stem
  • Hun crowdfundingsactie heeft gewerkt: de ontwerpsters van Atelier NL, Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk, zijn officieel eigenaar van het voormalig kerkje van het Apostolisch Genootschap aan de Bergmannstraat in Gestel, Eindhoven. Verder kreeg Atelier NL ook financi‘le steun voor zijn plan van de Stichting Doen en het bkkc. Eindhovens Dagblad  , Studio040
  • De NRC Charity Awards zijn in het leven geroepen op initiatief van NRC en bedoeld om ‘charitatief Nederland’ te ondersteunen bij het bereiken van hun doelgroep. Het Internationaal Danstheater was een van de 23 geselecteerde goede doelen voor deze award. Het Internationaal Danstheater is slachtoffer van overheidsbezuinigingen en kan zonder donateurs niet blijven dansen. Daarom zocht de organisatie middels deze campagne naar nieuwe aandeelhouders. Dans magazine

  cultuurnieuws

  architectuur en vormgeving

  • Het Nieuwe Instituut heeft Studio Makkink & Bey gevraagd om voor de komende London Design Biennale als curator en ontwerper op te treden. De ontwerpstudio bevraagt het begrip utopie, zijnde een ideale wereld. Daarbij wilde de studio zich niet buigen over de problematiek of de belofte van utopie. ‘We wilden ontdekken welke rol het archief in zo’n ideale wereld speelt’.   Nieuwe Instituut  , Architectenweb
  • ‘Making School’ onderzoekt de toekomst van het beroepsonderwijs voor jongeren. Voor welke beroepen worden de huidige en volgende generaties studenten opgeleid? En welke leeromgeving en leermethode hoort daarbij? ‘Intensive Care’  toont de veelzijdige manier waarop ontwerpers en makers kunnen bijdragen aan actuele vraagstukken in de zorg. Beide exposities van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn te zien tijdens de Dutch Design Week.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
  • Dream out loud is een ge‘ngageerde tentoonstelling met vele voorstellen voor een betere wereld. De 26 Nederlandse ontwerpers in het Stedelijk Museum Amsterdam zoeken naar oplossingen voor actuele problemen. ‘Dutch Design met een knipoog’ heeft zijn langste tijd gehad, volgens samensteller Lennart Booij.  Stedelijk Museum , NRC ,  De Architect , De Volkskrant

  beeldende kunst

  • Op 3 september wordt het centrum van ‘s-Hertogenbosch de plek voor de beoefening van geluk. 60 ‘Soldaten van het Geregisseerd Geluk’ bezetten een deel van de binnenstad en wordt De Geluksparade gedemonstreerd. De Geluksparade, een project van Jeanne van Heeswijk en theatermaker Paul De Bruyne, maakt onderdeel uit van Reinventing Happines van het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch. Museumtijdschrift , Reinventing Happiness

  film en av

  • Vanaf 7 oktober 2016 presenteert Beeld en Geluid ‘Let’s YouTube’, volgens eigen zeggen de allereerste tentoonstelling over het online videoplatform. In maandelijkse thema’s kan de bezoeker ontdekken welke de impact YouTube op zijn leven heeft. Informatieprofessional
  • De genomineerden voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2016 zijn bekend. Met de prijs hopen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en waardering uit te spreken voor idealisme, moed, inzet en bevlogenheid. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder goede filmpublicaties. Louis Hartlooper Prijs
  • Mulholland Drive van David Lynch uit 2001 kopt BBC’s top honderd van de beste films uit de 21ste eeuw. De lijst is samengesteld door 177 filmcritici uit 36 landen. Zij mochten vorige maand elk een top tien aandragen. BBC
  • Vernieuwende indie games en de beste films uit Miami gaan een belangrijke rol spelen op de komende editie van Incubate. Dit doen ze met de thema’s Women in Games & The New Intimacy en The Best Of Borscht in Cinecitta Tilburg. Entertainment Business ,  Tilburg.com
  • De genomineerden voor Cartoon d’Or 2016,  de jaarlijkse Beste Korte Animatiefilm van Europa, zijn bekend. Animatieblog
  • Een genre, een personage, een rekwisiet en een dialoog. Met die ingredi‘nten moeten deelnemers aan het 48 Hour Film Project binnen twee etmaal een film produceren. In Rotterdam start de jubileumeditie van de grootste 48 Hour-competitie van Nederland. Op 1 en 2 september worden de resulterende films vertoond in LantarenVenster en wordt de publiekswinnaar gekozen.   Filmkrant
  • Op 31 augustus begint in Breda het B Movie Underground & Trash Filmfestival. Hoofdgast is Enzo G. Castellari, een Italiaans regisseur, die beroemd is vanwege een hele reeks exploitatiefilms die hij in de jaren zeventig en  tachtig van de 20e eeuw maakte. Het Nederlands Filmfonds steunt het Bredase filmfestival BUTFF met 5000 euro. Filmkrant ,  BUTFF   ,  BN – De Stem
  • 38 filmmakers hebben hun korte film ingezonden voor het Korte Film Festival dat op 17 september in  ChassŽ in Breda gehouden wordt. In totaal zijn er vijftig films te zien. Breda Vandaag

  letteren

  • Er staan 25 titels op de longlist van de  ECI Literatuurprijs 2016. Welke boeken ontbreken er?  tzum  , tzum

  theater en dans

  • Tijdens de opening van het Vlaams TheaterFestival sprak theaterjournalist Wouter Hillaert de jaarlijkse ‘State of the Union’ uit. Het werd een bevlogen pleidooi voor radicalisering en samenwerking. ‘Er is geen tijd meer voor eindeloos nuanceren en wikken en wegen.’ Theaterkrant   , rekto verso
  • Toneelschrijvers Magne van den Berg, Rik van den Bos en Barbara Claes zijn genomineerd voor de Taalunie Toneelschrijfprijs 2016. De jaarlijkse prijs voor de beste toneeltekst van het afgelopen seizoen bedraagt 10.000 euro. Literatuurplein 
  • Het Nationale Ballet lanceert samen met &samhoud media en Samsung Night Fall, het eerste Virtual Reality-ballet ter wereld. Met behulp van een Virtual Reality bril of een smartphone i.c.m. een Cardboard maak je als kijker deel uit van het corps de ballet, en ga je volledig op in het verhaal. Night Fall is ge•nspireerd door ‘de witte aktes’ die beroemd zijn uit Het Zwanenmeer en La Bayadre. Scenes

  brabantse makers gaan nationaal , internationaal

  • Jolanda Tielens uit Deurne is zelfstandig lichtarchitect. Voor het jubileum van de Nacht van het Witte Doek ontwierp ze een toepasselijk kunstwerk. “Het heeft met film te maken en met het jubileum”, houdt ze het spannend. Bezoekers wordt in ieder geval gevraagd witte kleding te dragen. Om het maximale effect te bewerkstelligen.” Eindhovens Dagblad
  • Het design van Nacho Carbonell is net zo ontregelend als de mysterieuze doeken van Hi‘ronymus Bosch. Carbonell ziet zijn creaties als wezens met een karakter: een leesstoel doet denken aan een chaotisch warhoofd. De Volkskrant
  • Kunstenaar/ penningmaker  Jos Reniers ging zijn darmkanker te lijf op een manier waarop hij vrijwel alles doet: ongebreidelde creativiteit. Hij wilde lucht geven aan zijn gevoelens en deed dat nu eens niet in brons, maar in stof. In het Textiellab in Tilburg het resultaat ; een kleed van ruim 43 meter lang en 1.70 meter breed. Eindhovens Dagblad
  • Interview met Coen Eigenraam. Eigenraam studeerde onlangs af aan de Academie St. Joost met zijn eindexamenfilm : Het Einde van het Geslacht Vos. Omroep Brabant, bkkc en de Brabantse Beauties droegen bij aan de financiering. De film is opmerkelijk omdat hij geschoten beelden met archiefmateriaal en animatie mengt.  Filmkrant
  • In de bundel Amalgaam worden twee talen, Afrikaans en Nederlands, in elkaar geschoven, versmolten. De gedichten  in Afrikaans en het Nederlands staan samen en alfabetisch op titel gerangschikt als waren zij van een en dezelfde taal. Alle gedichten in het Afrkaans (op ŽŽn uitzondering na) zijn van Carina Van der Walt uit Tilburg, de Nederlandse gedichten van Willy Martin. Literair Nederland
  • Schrijver Thomas Olde Heuvelt uit ‘s-Hertogenbosch is erg succesvol. In Amerika stonden ze in de rij voor de 33-jarige schrijver en nu wordt zijn boek ‘Hex’ ook nog eens verfilmd door de Amerikaanse maatschappij Warner Bros. Recent won hij nog een YouGo award in de VS. Omroep Brabant
  • ‘Hoe de grote mensen weggingen en wat er daarna gebeurde’, door Theater Artemis en Het Zuidelijk Toneel, in de regie van Jetse Batelaan, is een originele en spannende verbeelding van een onoverbrugbare generatiekloof. De Volkskrant
  • De dansperformance This is not a Sad Song van het Eindhovense dansgezelschap United Cowboys is een bijzonder veelzijdige ervaring, die het publiek meeneemt, laat zwemmen in associaties, bijstuurt en weer loslaat. Theaterkrant

  kunstonderwijs

  • De afstudeercollecties zijn afgeleverd, de afstudeershows zijn een feit en de modestudenten zijn uitgevlogen. Van welke afstuderende modestudent gaan we in de toekomst nog iets horen? Fashion United
  • Fontys Academy for Creative Industies (Fontys ACI) gaat samenwerken met Amsterdam Dance Event. De Tilburgse hbo-opleiding wordt partner van de educatietak van ’s werelds belangrijkste zakelijke platform voor elektronische muziek. Omroep Brabant
  • In opdracht van Platform Maker Education hebben partnerpartijen twee onderzoeken naar maker education in de Nederlandse context uitgevoerd. Waag

  cultuureducatie en – participatie

  • Culturele- en onderwijsinstellingen kunnen en moeten veel meer bij elkaar over de vloer komen, schrijft RenŽ de Haan van het Noord Nederlands Toneel.  Tips om de drempel tussen onderwijs en culturele instelling te verlagen. lkca
  • De wereld van het boek vindt zichzelf dankzij digitale ontwikkelingen opnieuw uit. Niet alleen ontstaan er als gevolg van digitalisering allerlei nieuwe vormen, ook de grens tussen schrijver en lezer vervaagt. Hoe is het gesteld met het lezen in Nederland en hoe probeert het boekenvak de Nederlandse lezer te bereiken? Cultuurindex
  • Steeds meer maatschappelijke partijen zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten in Brabant zetten kunst en cultuur in bij projecten over maatschappelijke vraagstukken. Landelijk expertisecentrum CAL-XL startte in 2010 met het ontwikkelen en verfijnen van een methode om deze projecten door te lichten en zo beter te kunnen sturen op resultaat: wat werkt en wat levert het op? Kunstbalie
  • Om het onzichtbare zichtbaar te maken, heeft Woonbedrijf Eindhoven Uit de Buurtfabriek ingeschakeld. Woonbedrijf wil daarmee tijdens de Dutch Design Week (22-30 oktober) laten zien hoe het omgaat met sociale vraagstukken in verschillende buurten. Samenwerking tussen ontwerpers en bewoners zorgt voor samenhang en ‘buurttrots’, zegt Hannie de Groot van Woonbedrijf. e52
  • Vanaf 1 september 2016 kunnen alle kinderen en jongeren t/m 18 jaar en studenten die in Groningen een mbo-, hbo- of universitaire studie volgen gratis naar het Groninger Museum. Deze regeling is mede mogelijk gemaakt door het Akkoord van Groningen, (Gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en UMCG), Provincie Groningen en de onderwijsinstellingen Alfa-college en Noorderpoort. Groninger Museum
  • Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam organiseert voor de eerste keer een tentoonstelling speciaal voor kinderen van 4 t/m 12 jaar: Alles Kids. De tentoonstelling wordt zo ingericht dat deze aansluit bij de belevingswereld van kinderen en dat zij deze kunnen bekijken vanuit eigen associaties en impulsen.  Museum Boijmans
  • In het cultuurbeleid van Emmen is de komende jaren veel aandacht voor senioren.  In Emmen is nu al bijna 27 procent van de bevolking 60 jaar en ouder. In 2050 is bijna een kwart van de wereldbevolking 60 jaar of ouder. Volgens beleidsadviseur Frans Meerhoff van de gemeente Emmen moet er nu echt iets gebeuren voor de groeiende groep senioren. lkca

  erfgoed

  • De landelijke opening van Open Monumentendag 2016 door Pieter van Vollenhoven is op 8 september in ‘s-Hertogenbosch. Daarmee sluit Open Monumenten dag aan bij het Jeroen Boschjaar. Het thema is Iconen en symbolen. Brabants Dagblad
  • De beste oplossing voor de leegstandsproblematiek van kerken is voorkomen dat herbestemming van kerken Ÿberhaupt nodig is. Dat blijkt uit het eindverslag van het project ‘Kerk als baken in de buurt’ dat door stichting Het Oversticht en partners is uitgevoerd met subsidie van de provincie Overijssel. Binnenlands bestuur
  • Inwoners van Den Hout mogen de Corneliuskerk in principe overnemen. Dat hebben de besturen van de Catharinaparochie en het Bisdom Breda besloten. De overname is daarmee overigens nog niet definitief: de partijen moeten het eerst nog eens worden over de financi‘le voorwaarden. De Stuurgroep Behoud Corneliuskerk wil de kerk na de sluiting behouden voor de Houtse gemeenschap. Zij willen het pand omvormen tot een multifunctionele evenementenlocatie met een gebedsruimte. Toekomst Religieus Erfgoed
  • Het Rijksmuseum heeft samen met wetenschappers een tool ontwikkeld om objecten op schilderijen te identificeren. De Accurator, zoals de tool heet, geeft de mogelijkheid om online afbeeldingen tot in het detail te taggen. Zo maakte de Accurator het al mogelijk om verschillende vogels op schilderijen te identificeren op een speciaal georganiseerde dag voor vogelliefhebbers in het Rijksmuseum. Kennislink
  • De studentenverenigingscultuur wordt toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Dat is volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen ook nodig want de verenigingen staan onder druk van ‘rendementsdenken’ en het ‘schuldenstelsel’. Scienceguide   , Immaterieel Erfgoed  , Trouw
  • Netwerk Digitaal Erfgoed honoreert 4 projecten die zichtbaarheid van digitaal erfgoed vergroten. Informatieprofessional
  • De creatie van Bloed Zweet en Tranen heeft de eerste prijs gewonnen bij de optocht van de Brabantse dag.  De Watersnoodramp van Nieuwkuijk werd verbeeld.   De Persprijs was voor de Lambrekvrienden met Opening Vluchtoord Uden. Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant

  bibliotheken

  • De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft een acht pagina’s tellend rapport gepubliceerd waarin een toelichting gegeven wordt op de bibliotheekcijfers die het CBS op 22 juli naar buiten bracht. In de toelichting, getiteld Bibliotheekstatistiek 2015, wordt onder andere ingegaan op het stabiliseren van het aantal bibliotheekleden en uitleningen in 2015, zoals reeds op 22 juli gemeld door het CBS in een persbericht. Bibliotheekblad   ,  Cultuurindex
  • De recent gepubliceerde cijfers en statistieken van het CBS in samenwerking met de KB geven geen correct beeld van de bijdragen en inspanningen van de provincies stelt Tineke van Ham (voorzitter) van Stichting Samenwerkende Provinciale ondersteuninstellingen Nederland (SPN). De Bibliotheken
  • Het bestuur en de directie van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) hebben een aantal thema’s vastgesteld die volgens de vereniging de komende jaren belangrijk zijn voor de bibliotheekbranche. De Bibliotheken , Bibliotheekblad
  • Leden van openbare bibliotheken die in 2017 en 2018 ook e-books van de ‘landelijke digitale bibliotheek’ willen lenen moeten hun bibliotheek een minimumcontributie van 42 euro betalen. zoals al eerder door de Koninklijke Bibliotheek (KB) was aangekondigd. Maar na overleg met de Werkgroep Lokaal Digitaal komen er wel enkele andere mogelijkheden bij, zo liet de KB eind juli weten in een notitie over de resultaten van de besprekingen.   Bibliotheekblad
  • Brabantse bibliotheken starten pilot met Bksy-app. De app – een eerste versie werd gelanceerd in 2015 – maakt het mogelijk om fysieke boeken te delen, te ruilen Žn om leeservaringen te delen.   Cubiss
  • In de briefing paper “Research for CULT Committee: Public Libraries – Their New Role” van de Commissie Cultuur en educatie van het Europees Parlement komt de nieuwe rol van de openbare bibliotheek aan bod. De Bibliotheken
  • The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) publiceert een update uitgebracht van haar Trendrapport uit 2013. De update biedt een inventarisatie van het debat en de discussies die werden opgeroepen door het eerste Trend Report. Ook wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen en nieuwe technologie‘n die in 2013 nog niet of slechts bescheiden in beeld waren, zoals 3D printing, de ‘sharing economy’ en de Blockchaintechnologie. Bibliotheekblad
  Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie