Trends & Ontwikkelingen 30 augustus 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Er komt een betere beloning voor kunstenaars, maar dat kan betekenen dat het aantal voorstellingen en tentoonstellingen kleiner gaat worden: die gaan dan immers meer kosten. Toch is een eerlijke beloning belangrijk. „Het gaat nu om de vraag: hoe maken we de sector weer gezond?”, zei minister van Engelshoven (OCW) tijdens het Paradisodebat over de stand van de cultuur werd gehouden. Thema was de arbeidsmarktpositie van werknemers in de culturele sector, zoals beeldend kunstenaars, musici en acteurs. De cultuursector kan voor 2019 rekenen op een loon- en prijsbijstelling van 2,5%. Video’s, foto’s en verslag. Kunsten’92 , NRC  , Cultureel Persbureau ,  Theaterkrant , DEN
 • Transparantie in de Fair Practice Code van de kunstsector: gesproken column van SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij het Paradisodebat, gehouden ter gelegenheid van de Uitmarkt te Amsterdam. SER
 • Goed werkgeverschap bij gesubsidieerde instellingen en kunstenaarshonoraria zijn het onderwerp van gesprek in het jaarlijkse Paradiso-debat.
 • Belangrijke onderwerpen. Het debat over kunst en cultuur zal aanzwellen, en dat is goed. Voor de zes Rijks cultuurfondsen en de Nederlandse Unesco Commissie, is in het verlengde daarvan duidelijk en onontkoombaar: een inclusieve cultuursector, diversiteit van makers en publiek en pluriformiteit van uitingen hebben topprioriteit in de periode die voor ons ligt. Fonds Podiumkunsten   , Cultureel Persbureau
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de brief ‘Erfgoed telt – De betekenis van erfgoed voor de samenleving’.  Concept van het besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, houdende vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond inzake een subsidie ten behoeve van de instandhouding van woonhuis-rijksmonumenten. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • CDA, ChristenUnie en D66 willen de bezuinigingen voor de publieke omroep eenmalig verzachten. Ze willen daar rond 30 miljoen euro voor uittrekken. Daarmee zou ongeveer de helft van het tekort bij de publieke omroep worden gecompenseerd. NOS
 • Minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) biedt de Tweede Kamer de evaluatie aan van het expertisecentrum Mediawijzer.net over de periode 2015-2018. Rijksoverheid.nl
 • De provincie Overijssel geeft voor de periode 2019-2020 een vervolg aan de tweejarige subsidieregeling ‘Cultureel aanbod en Talentontwikkeling’. Met deze regeling wil de provincie het culturele aanbod in Overijssel vernieuwen en versterken en talent ontwikkelen. Instellingen en netwerken kunnen een aanvraag indienen om de artistieke en zakelijke kwaliteit van hun organisatie te verhogen, nieuwe producties te ontwikkelen en talenten intensiever te begeleiden. Overijssel
 • De titel Culturele Hoofdstad van Europa legt Leeuwarden geen windeieren. Een halfjaar na de aftrap van het culturele jaar heeft de Friese stad 20 tot 30 procent meer bezoekers dan normaal, worden er vijf keer zo veel stadswandelingen geboekt en zitten de hotels vol. NOS
 • Vierenhalve maanden na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er colleges gevormd in het grootste deel van het land – zo ook in gemeentes Almere, Amersfoort, Leiden en Haarlem.. Het college van Almere maakt zich op voor een nieuw cultuurplan, en zoekt verbinding binnen en buiten de stad. Amersfoort gaat aan de slag met haar Cultuurvisie 2030 en stimuleert stadsbrede cultuurparticipatie. Het college van Leiden wil waar financieel mogelijk investeren in zowel haar ‘rijke cultuurhistorie’ als in ‘veelbelovende generaties nieuwe kunstenaars’. Haarlem zoekt naar verbinding tussen het culturele en sociale domein.  Theaterkrant   , Theaterkrant
 • Omgevingswetmanagers van de G40-steden missen krimp, gezondheid en de donuteconomie in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die het rijk op dit moment opstelt. Ze vinden dat de conceptstukken die nu op tafel liggen gemeenten nog onvoldoende helpen bij de maatschappelijke vraagstukken die op hun bord liggen. Ze lezen daarin nog het ‘oude denken’, zoals het uitgangspunt van economische groei. De NOVI biedt de kans om de focus echt te verleggen naar belangrijke waarden als een duurzame en inclusieve samenleving. Platform31
 • IVN Natuureducatie heeft twaalf gemeenten geselecteerd die dit najaar kunnen beginnen met de aanplant van hun eerste minibos. Het betreft Almere, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn, Goes en omstreken, Groningen, Hardenberg, Leiden, Maastricht, Meppel,  ’s-Hertogenbosch, Uithoorn en Utrecht. Er hadden zich in totaal 55 gemeenten aangemeld. Binnenlands bestuur, Gebiedsontwikkeling.nu
 • Museum Arnhem zit tot zeker 2021 zonder gebouw, bij gebrek aan een betaalbare aannemer voor de verbouwing. De gemeente onderzoekt alternatieven, zoals verhuizing naar de binnenstad. NRC
 • De bouw van het nieuwe kunstdepot van Boijmans van Beuningen in Rotterdam kent na een jaar zoveel tegenvallers dat de post onvoorzien op is. Het spiegelende depot, een ontwerp van MVRDV, verrijst middenin het Museumpark. De totale kosten bedragen rond de 60 miljoen euro. De Architect

 

noord-brabant

 • Minister van Engelshoven (OCW) heeft alle provincies opgeroepen om na te denken over hun eigen cultureel profiel. De minister wil die meenemen in haar besluiten over het toekomstige subsidiesysteem. Het is een uitdagende en prikkelende vraag. Waarin onderscheidt cultureel Noord-Brabant zich? Wat is er bijzonder aan Noord-Brabant? Volgens Ranti Tjan, directeur van Sundaymorning@ekwc in Oisterwijk, zijn het de werkplaatsen waarmee Noord-Brabant zich onderscheidt. Brabants Dagblad
 • Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Swinkels tot het houden van een themabijeenkomst over Regioprofiel Cultuur ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 3 september 2018. Brabant.nl
 • Deze zomer schrijven programmacommissies en besturen van de Brabantse politieke partijen hun programma voor de Statenverkiezingen van 2019. De Kunst van Brabant verzond aan hen een brief om het belang van kunst en cultuur onder de aandacht te brengen en de partijen aan te sporen om hierover met ons in gesprek te gaan. De Kunst van Brabant
 • De Kunst van Brabant schreef op 14 mei 2018 een reactie op het evaluatierapport van het Brabant C Fonds. Hierop schreef Gedeputeerde Staten op 28 juni 2018 een brief terug. De Kunst van Brabant
 • Van Gogh Brabant is gestart met de uitgifte van vastgoedcertificaten voor Van Gogh erfgoed. Bedrijven en particulieren kunnen daarmee een stukje eigendom verwerven van de belangrijkste locaties uit het leven van Vincent van Gogh. Het is voor het eerst dat bedrijfsleven, gemeenten en de Provincie Noord-Brabant zo intensief samenwerken om aankoop, bescherming en uitbreiding van Van Gogh erfgoed te realiseren. Brabant.nl , Van Gogh Heritage , De Volkskrant, BN – De Stem

 

grote brabantse gemeenten

 • In de vijf grootste steden van Noord-Brabant wordt in de bestuursakkoorden over cultuur vooral geschreven over het behoud van het culturele erfgoed voor de stad, dat de identiteit van de stad versterkt en het belang van cultuureducatie. Maar ook de intrinsieke waarde van kunst en cultuur, de verbindende kracht en het belang van broedplaatsen en culturele hotspots wordt onderschreven. De Kunst van Brabant vat ze samen. De Kunst van Brabant
 • Vier maanden na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er colleges gevormd in het grootste deel van het land. Het college van Tilburg onderzoekt hoe cultuur kan bijdragen aan een vitale stad door ondernemer- en makerschap te stimuleren. Breda kiest voor kwaliteit (‘liever minder maar heel goed, dan heel veel maar minder’) en investeert in ‘Het Verhaal van Breda’. Theaterkrant
 • Op 25 september al buigt de Raad van State in Den Haag zich over de zaak die de bibliotheek Eindhoven heeft aangespannen tegen de stichting Cultuur Eindhoven. De noodzaak om eerder een voorlopig oordeel te vellen in het conflict over de SCE-subsidie aan de bibliotheek is daarmee van de baan. De Raad van State heeft dat laten weten aan de advocaten van beide instellingen.   Eindhovens Dagblad
 • Urban, of de stedelijke kunst en cultuur, en ook mode krijgen flink wat steun van Stichting Cultuur Eindhoven (SCE). Dat blijkt uit de adviezen die deze week zijn gepubliceerd over de derde ronde van de zogeheten Plus-gelden. Eindhovens Dagblad   , Cultuur Eindhoven
 • De tien kanshebbers voor de Eindhoven Cultuurprijs 2018 zijn door de Stichting Cultuur Eindhoven bekendgemaakt. Mooi initiatief vindt Rob Schoonen, ED redacteur kunst en cultuur, maar minder mooi is dat de keuze wie uiteindelijk gaat winnen, wordt bepaald door vijf mensen die amper verstand hebben van kunst en cultuur. Cultuur Eindhoven  , Eindhovens Dagblad ,   Eindhovens Dagblad
 • Stadskunstenaar Thomas Pieters (36) gaat zich de komende maanden écht presenteren in Helmond. ,,Ik zie het als mijn plicht om iets moois voor de stad en de inwoners te doen.” Eindhovens Dagblad
 • Op de bovenverdieping van de Willem Twee Concertzaal bevinden zich de nieuwe Willem Twee Studio’s. Die herbergen een uitzonderlijke verzameling elektronische muziekapparatuur uit de jaren ’50, ‘60 en ‘70. Uniek, niet alleen in Nederland, maar zelfs in Europa. De gemeente ’s-Hertogenbosch subsidieerde dit project. ‘s-Hertogenbosch
 • De gemeente Tilburg gaat om tafel met de organisatie van Festival Mundial. Het initiatief komt van de gemeente. Op deze manier hoopt ze meer zicht te krijgen in de problemen die bij het festival zijn ontstaan. Het is nu nog niet duidelijk of de geldproblemen bij Mundial gevolgen hebben voor de evenementensubsidie die aan het festival is toegezegd. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Het Ravelijn Op den Zoom gaat toch open. Alle dagen. Van ‘s-ochtends tot het begin van de avond. Vanaf dit najaar. ,,Het is zonde van dit mooie monument om het dicht te houden.” Daarmee komt de gemeente Bergen op Zoom terug op een eerder besluit. BN – De Stem
 • Niet vijftien, maar tweeëntwintig procent winkelpanden in de binnenstad van Bergen op Zoom staat leeg. Dat zegt Piet Juten, voorzitter van de Vereniging Binnenstad. Het eerste, lagere getal komt van het Binnenstadslab, een project dat de binnenstad weer levendig moet maken. BN – De Stem
 • Het Boekelse ecodorp heeft de financiering nagenoeg rond. De Duitse GLS-bank (Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken) is bereid de zelfvoorzienende woongemeenschap een lening te verstrekken van 3,5 miljoen, met een looptijd van dertig jaar. Ecodorp Boekel
 • De bibliotheek als plek voor ontmoeting en inspiratie. Een ‘creatieve broedplaats’ voor Boxtelse cultuurmakers moet die gedachte alvast handen en voeten geven. Een van de eerste tastbare resultaten van de werkzaamheden van cultuurverbinder Romijn Conen, nu vier maanden actief in Boxtel. Gesprek met de cultuurverbinder.  De Uitmarkt in Boxtel krijgt een andere naam: Culturale 2018. Met het nieuwe evenement wordt het culturele seizoen op 15 september geopend. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad ,   Brabants Dagblad
 • De provinciale commissie Noord-Brabant van Heemschut heeft in een zienswijze haar zorgen geuit over het voorgenomen bestemmingsplan ‘Achter den Eijngel’ in Lennisheuvel. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 85 nieuwe huizen mogelijk vlak achter een beeldbepalend rijksmonument. Heemschut hoopt dat de gemeente Boxtel de zorgen overneemt en passende maatregelen neemt. Heemschut
 • Het gemeentebestuur van Deurne heeft zoveel vertrouwen in het nieuwe bestuur van Cultuur Centrum Deurne, dat de subsidie van 2017 definitief is vastgesteld. Het gaat om een bedrag van iets meer dan drie ton. De accountant kon de cijfers van 2017 niet vergelijken met die van een jaar eerder. 2016 was het jaar dat het zo rommelde aan het Martinetplein. Eindhovens Dagblad
 • De Stichting Behoud Haarendael heeft de hulp ingeroepen van het provinciebestuur. De stichting is bang dat door de aanstaande verkoop van Haarendael de cultuurhistorische- en economische waarde van het landgoed in Haaren ernstig zal schaden. Omroep Brabant
 • Sinti-festival Latcho Diewes vindt dit jaar niet in Beek en Donk maar in Bakel plaats. De reden: de organisatie werkt in Laarbeek niet mee aan een Bibob-onderzoek dat moet uitwijzen of alles wel zuivere koffie is. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Moerdijk wil met geld over de brug komen om het voortbestaan van de Schuur in Zevenbergen de komende drie jaar te garanderen. Het theater liet eerder weten dat het wel eens bezig zou kunnen zijn met zijn laatste seizoen. BN – De Stem
 • Burgemeester en wethouders van Oisterwijk willen garant staan voor een lening van de bank aan de twee cultuurcentra ter hoogte van 350.000 euro. Die is nodig ‘ter waarborging van de liquiditeit’. Brabants Dagblad
 • De Oisterwijkse politieke partij PrO wil opheldering over financiële constructie voor Tiliander: ‘Waarom is de raad van Oisterwijk niet geïnformeerd?’. Heeft het vorige college van Oisterwijk een financieel gat bij Tiliander in de gemeentelijke jaarrekening willen verdoezelen? Die suggestie spreekt uit een reeks van vragen die PrO aan het huidige college stelt. Brabants Dagblad
 • Na een lange voorbereiding is de  tijd van ‘uitvoeren’ van de nieuwe stichting Cultuur Verbindt Roosendaal aangebroken. Cultuurmakers moeten gebruik kunnen maken van elkaars netwerk en kunnen kunst en cultuur promoten via de website of op.  De gemeente Roosendaal heeft drie financieringsregelingen in het leven geroepen: een Activiteitenregeling, een Makersregeling en een Voucherregeling.   BN – De Stem , Cultuurnetwerk Roosendaal
 • Hans Sonnemans is de nieuwe directeur van museum ’t Oude Slot in Veldhoven. Hij volgt interim-directeur Frank van Oortmerssen. Van Oortmerssen blijft als gastconservator bij het museum betrokken. Eindhovens Dagblad
 • Kunstencentrum Waalwijk gaat dansles geven in Het Klavier in Kaatsheuvel. Het kunstencentrum neemt dansschool Danserswijk over dat ermee stopt. Brabants Dagblad
 • Verenigingen die gebruik maken van CultuurCentrum in Zundert, moeten in september tijdelijk uitwijken naar een alternatieve locatie. Het centrum,  dat begin juli sloot vanwege het faillissement van het horecadeel, gaat namelijk niet meteen na de zomer open, zoals gehoopt, maar op 1 oktober. Bestuurder Jos Vriends van de stichting CultuurCentrum Zundert (CCZ) meldt dat bij het faillissement van de horeca, meer kwam kijken dan het bestuur verwachtte. BN – De Stem

Cultureel Ondernemerschap

 • Cultuur + Ondernemen heeft een nieuwe gids uitgebracht. In ‘Route ondernemerschap’ staan tips voor kunstenaars beter te kunnen ondernemen. De gids is gratis te downloaden.  In een video vertellen Ben Wiegman en actrice / theatermaker Mira van der Lubbe over de Business Model Canvas. Cultuur + Ondernemen
 • Het kabinet wil ondernemers niet belasten met extra administratieve lasten bij de aangekondigde verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent. Van naheffing zal daarom geen sprake zijn. inct.nl
 • Mathias Lehner, medeverantwoordelijk voor Next Step Program, ons ontwikkelprogramma voor jonge architecten, stond op 22 augustus BNR Nieuwsradio te woord. De boodschap was: jonge architecten hebben moeite om aan de bak te komen maar excelleren tegelijkertijd in ondernemerschap en creativiteit om opdrachten binnen te slepen. BNA
 • Net afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven en nu je prototype presenteren aan een groep mensen die weet van de hoed en de rand. In de hoop dat er contacten worden gelegd, op zijn minst er goede adviezen worden gegeven. Dat is de bedoeling van deze pitches, opgezet door ASML en Designforum. Die bijeenkomsten worden regelmatig gehouden op verschillende locaties in de regio en op 21 augustus  was er een bij de chipmachinefabrikant zelf. Eindhovens DagbladInnovation OriginsDesignforum
 • Bijna twee derde van de museumbezoekers in Nederland vindt het belangrijk om te begrijpen wat de doelstelling of missie van een museum is. Musea lopen zodoende inkomsten mis als ze hun doelstelling en missie onvoldoende uitdragen. Na de in 2011 genomen bezuinigingen van de overheid op kunst en cultuur, deden ook middelgrote en kleine musea verwoede pogingen om met bredere exposities veel bezoekers te trekken. Aldus een onderzoek van ABN AMRO en PanelWizard. ABN – AMRO   , RTLZ
 • 2019 is het jaar van Rembrandt en de Gouden Eeuw. Aanleiding is de 350ste sterfdag van de beroemde Hollandse Meester op 4 oktober 2019. Het hele jaar zijn er tal van activiteiten in onder meer Den Haag, Leiden, Leeuwarden en Amsterdam. (Inter)nationale bezoekers kunnen het Nederland ervaren in de tijd van Rembrandt in de Gouden Eeuw met bijzondere tentoonstellingen in diverse Nederlandse musea. Museumvereniging
 • Truze Lodder is benoemd tot tijdelijke voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Lodder is in samenspraak tussen wethouder van cultuur Touria Meliani, de directie van het Stedelijk en de (toen) nog zittende leden van de Raad van Toezicht benoemd  , De Volkskrant
 •  Onlangs presenteerde het Stedelijk Museum Amsterdam het onderzoeksrapport naar de opvolger van het SMBA, zoals verzorgd door een internationaal team dat was ingesteld onder Beatrix Ruf, nadat ze eind 2015 besloten had het oude SMBA te sluiten. In het rapport een pleidooi voor  de oprichting van een ‘middelgrote instelling’ die opvallend veel eigenschappen heeft van het oude Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. Metropolis M
 • Het Van Gogh Museum werkt niet langer meer samen met Shell. Activisten van Fossil Free Culture zien het besluit na hun herhaaldelijke protesten als een overwinning. Het museum spreekt zelf over een ‘natuurlijke beëindiging’. Het Parool
 • Museum Oud Amelisweerd (MOA) in Bunnik heeft faillissement aangevraagd en ging 18 augustus definitief dicht. De salarissen van de medewerkers  konden niet meer worden betaald, er is een curator  aangesteld. In een brief aan de gemeenteraad laat cultuurwethouder Anke Klein (D66) weten dat de gemeente Utrecht op zoek gaat naar een ‘nieuwe invulling waarbij de openstelling voor het publiek een belangrijk vereiste is’.  Trouw , NRC
 • Circulaire mode, innovatie en duurzaamheid, daar draait het nieuwe museum van Fashion For Good om. De organisatie opent in oktober een ‘innovatief en technologische gedreven museum’ in de hoop mensen het verhaal achter hun kleding te laten zien en ze te leren hoe ze actie kunnen ondernemen om de mode industrie te verbeteren. Fashion United
 • Het gaat niet goed met de traditionele galerie. De markt wordt overvleugeld door enkele hypergrote galeries, in de schaduw waarvan de kleinere verdorren, en daarmee ook alle experiment en vernieuwing. Bood de kunstbeurs aanvankelijk uitkomst, nu die zich definitief verbonden heeft aan de wereld van het grote geld, werkt ook dat model niet meer. De eerste galeries hebben de beurs al demonstratief de rug toegekeerd. JMG Jongma, galeriehouder te Amsterdam, over de vraag: hoe moet het verder met de galerie? Metropolis M
 • Het ging half juli als een lopend vuurtje rond in de wereld van de hedendaagse beeldende kunst. Wát? Sluit de Haagse galerie  Nouvelles Images definitief de deuren? Als zelfs een van de grootste en oudste galeries van Nederland het niet meer kan rooien, dan wil dat wel wat zeggen. De Volkskrant
 • De regisseur en scenarioschrijver van de film Soof zijn door de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht in het gelijk gesteld in de zaak die zij aanspanden tegen de producent van de film over een aanvullende royaltyvergoeding vanwege het grote succes van de film. Soof haalde bijna 8 miljoen op aan kaartverkoop. Wat betekent dit voor de praktijk van makers? Auteursbond  , Filmzaken
 • De inkomenspositie van documentairemakers heeft voortdurend de aandacht van DDG. DDG bestuursleden zitten regelmatig om de tafel hierover met CoBo, NPO fonds, DPN en het Filmfonds. Onlangs hebben deze gesprekken een positief resultaat gehad: een nieuwe richtlijn van het NPO Fonds/CoBO en het Filmfonds, waarin een extra bijdrage per documentaire wordt toegezegd die zou moeten leiden tot het vergoeden van de voorbereidingsdagen van de regisseur, één en ander op te nemen in de begroting. DDG
 • De Dag van het Scenario is een jaarlijkse bijeenkomst tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht, voor scenaristen en andere filmprofessionals. Het thema van dit jaar is ‘Het scenario en de collega’s’: hoe brengen regisseurs, cameramensen, production designers en andere filmers een scenario tot leven en wat kunnen ze van elkaar leren? Plotmagazine
 • Voor het BoostNL programma van dit jaar, een samenwerking tussen het Nederlands Film Festival en International Film Festival Rotterdam (IFFR), zijn acht Nederlandse en internationale projecten in ontwikkeling geselecteerd. Deze krijgen deskundige ondersteuning en begeleiding van toonaangevende script-, productie-, verkoop-, distributie- en marketingprofessionals, en maken kennis met mogelijke toekomstige co-producenten. Het Nederlands Film Festival kondigt ook de selectie van Talent en Route van dit jaar aan, een programma dat veelbelovende en getalenteerde Nederlandse regisseurs en producenten introduceert bij internationale experts. Nederlands Film Festival
 • “Filmfestivals en netwerkbijeenkomsten zijn zinvol, maar dat betekent nog niet dat er een professioneel ´filmklimaat´ in Limburg heerst. Daarvan kun je pas spreken als alle medewerkers aan een filmproductie betaald worden, als makers ervan kunnen leven.” Kernachtige uitspraak van Robin Peeters (Mosasaurusfilm) uit Stein. Lang voordat CineSud werd opgericht, wist hij al als zelfstandig filmmaker in onze provincie het hoofd boven water te houden. Cinesud
 • Volgens NPO-directeur Frans Klein was er ook in journalistieke programma’s gesneden als de publieke omroep niet had moeten bezuinigen. ‘Hele generaties kijkers hebben zich opgesloten in de wereld van Netflix. Om die te bereiken, moet je op andere manieren verhalen vertellen dan met gesprekken aan een studiotafel.’ De Volkskrant
 • Een coalitie van publieke omroepen en culturele instellingen heeft zich verenigt in PublicSpaces, met als gemeenschappelijk doel: het publieke domein op internet herstellen. Om terug te grijpen naar de idealen uit de begintijd, waarin internet als een ‘commons’ werd gezien, waar media zouden worden gedemocratiseerd en de gebruiker centraal zou staan. Op 5 september 2018 wordt het initiatief gepresenteerd bij Beeld en Geluid in Hilversum tijdens de Dutch Media Week. Waag, Pakhuis de Zwijger
 • Het percentage van de internetgebruikers in Europa dat wel eens illegaal muziek, films, series, boeken of games downloadt of streamt via bijvoorbeeld The Pirate Bay of PopcornTime is tussen 2014 en 2017 gedaald. De daling van het aantal piraten is het sterkst voor muziek, films en series. Tegelijk namen de bestedingen aan legale content ten opzichte van 2014 toe. Dit blijkt uit de Global Online Piracy Study die het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam publiceerde. Cultuurindex  zoomt in op de belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksrapport, en plaatst de Nederlandse cijfers onder elkaar. UvA   ,  Cultuurindex
 • Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om hun eigen boek uit te geven dan dat via een uitgever te doen. Informatie en enkele tips over de kosten hiervan. Schrijvenonline
 • De boekenmarkt is in tien jaar tijd met een vijfde gekrompen. Wat betekent dat voor de auteurs? Ook de succesvolle auteurs onder hen kennen financiële zorgen, blijkt uit een rondgang en uit berekeningen die het Letterenfonds op verzoek van De Volkskrant maakte. Het antwoord op de vraag hoeveel auteurs tegenwoordig nog wel behoorlijk van het schrijven kunnen leven, is niet met zekerheid te beantwoorden. De schattingen variëren van 10 tot 100. Hoe komt dit?  De Volkskrant
 • Om de fysieke winkelstraten te beschermen tegen oneerlijke concurrentie van hun online tegenspelers, moet Groot-Brittannië een ‘Amazon-tax’ invoeren. Dat betoogt Philip Hammond, de huidige Britse minister van Financiën. Nederland  moet net als Groot-Brittannië moeten nadenken over een Bol.com-belasting, zegt politiek redacteur David van der Wilde.  Twinkle  , NPO
 • Kobo gaat proberen voet aan de grond te krijgen in de USA. Een deal met Walmart moet een stap zijn om de hegemonie van Amazon in de e-books markt te gaan doorbreken. inct
 • Boeken- en lezerssite Hebban.nl en Jörgen Apperloo (bekend van het YouTubekanaal Vlogboek) lanceren vanaf september een gloednieuw online boekenprogramma: Boekblik.  In tweewekelijkse afleveringen van 3 tot 5 minuten krijgt de kijker informatie voorgeschoteld over verwachte boeken, nieuwe boekverfilmingen en bijzondere evenementen. De eerste aflevering komt 3 september online. Hebban
 • Onder de naam Dock Zuid is in Breda een groep professionele Brabantse muziekmakers bij elkaar gekropen. Zij willen in Breda een creatieve broedplaats beginnen. Daar komen studio’s waar muzikanten elkaar inspireren en waar zij volop kunnen experimenteren. BN – De Stem
 • Er is veel onduidelijk rondom het ontslag van KCO-dirigent Daniele Gatti. Op 26 juli publiceerde The Washington Post een artikel waarin twee zangeressen Gatti beschuldigen van seksueel wangedrag in 1996 en 2000. Binnen een week zou de KCO-directie recentere klachten uit eigen kring hebben verzameld. Dit heeft gezorgd voor een onherstelbare beschadiging van het vertrouwen tussen het orkest en de chef-dirigent. Merlijn Kerkhof, journalist De Volkskrant, over de zoektocht naar een nieuwe chef-dirigent. KCO  ,  De Volkskrant  , NPO Radio  , Trouw
 • Er gaat een streep door de EBBA-awards voor net doorgebroken Europese popartiesten. Op Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen wordt een nieuw type muziekprijs uitgereikt. Het gaat daarbij meer om potentie dan om bewezen succes. Deze Music Moves Europe Talent Awards (MMET), zoals de nieuwe prijzen worden genoemd, krijgen net als de EBBA’s de handtekening van de Europese Unie. Ze zijn bedoeld voor popmuzikanten ‘die het Europese geluid van vandaag en de toekomst representeren’, zoals ESNS het formuleert. Dagblad van het Noorden
 • Per 1 oktober treedt Mariana Sanchotene aan als nieuwe directeur van stichting Amsterdam Dance Event (ADE). Zij volgt Richard Zijlma op, die samen met Buma Cultuur-directeur Frank Helmink, nog wel verantwoordelijk is voor de aanstaande editie van het Amsterdam Dance Event. De aanstelling van Sanchotene valt tegelijk met de verzelfstandiging van de stichting ADE. BUMA Cultuur
 • Breda Barst geeft lokale talenten een eigen podium tijdens het popfestival. Future Stage is de nieuwste en laatste toevoeging aan het programma in het weekend van 15 en 16 september. Verantwoordelijk voor de invulling van het talentenpodium zijn naast Breda Barst Breda’s Most Wanted, December Tapes en HB-Stand Up.  BN – De Stem
 • De organisatie van het Waalrese festival Kempenerpop werd geconfronteerd met hogere kosten, met name voor de verdubbeling van het aantal beveiligers. Er is nog 5000 euro nodig. Ondanks de geslaagd crowdfundingactie. Eindhovens Dagblad
 • Ticketmaster, het bedrijf dat in Nederland verantwoordelijk is voor de kaartverkoop van zowat alle grote popconcerten en veel andere evenementen, heeft besloten de site Seatwave op te doeken. . Seatwave, waarop mensen gekochte kaartjes kunnen doorverkopen, wordt namelijk veelvuldig misbruikt. StubHub heeft kritiek geuit op de beslissing van Ticketmaster. Volgens Wayne Grierson, regional manager Northern EMEA van de secondary ticketingsite, zullen consumenten ‘nog minder keuze hebben’. Trouw   , NOS ,  Ticketmaster   , Entertainment Business
 • Nederland is vanaf volgende week een nieuwe muziekstreamingdienst rijker. Op 6 september gaat Primephonic online, een streamingservice voor klassieke muziek. CEO Thomas Steffens vertelt onder meer over de ambities die hij heeft met de nieuwe muziekservice. Entertainment Business
 • YouTube lanceerde op 29 augustus zijn muziekstreamingdienst YouTube Music in Nederland en België. De dienst moet de concurrentie aangaan met onder meer Spotify, Apple Music en Deezer. NRC , 3voor12.vpro.nl ,   Entertainment Business
 • Het in 2017 opgerichte videoplatform van Facebook is vanaf deze week beschikbaar in Nederland. Watch moet de concurrentie aangaan met diensten als YouTube. Entertainment Business
 • Stage Entertainment, het internationale theaterbedrijf van Joop van den Ende, is verkocht. Het Amerikaanse mediabedrijf Advance maakte bekend alle aandelen over te nemen. Van den Ende had nog een minderheidsbelang in Stage. NU.nl
 • Theater De NWE Vorst in Tilburg heet voortaan De Nieuwe Vorst. Dat NWE stond altijd al voor ‘nieuw’, maar dat was niet voor iedereen in de stad duidelijk. Brabants Dagblad
 • De heropening van theater Het Speelhuis in Helmond wordt niet bijgewoond door een lid van het koninklijk huis. De komst van het hoge bezoek op 27 september was een optie, maar er is uiteindelijk een ander scenario uitgerold. Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
 • Het Speelhuis in Helmond betaalde duizenden euro’s voor het ontwerp van een nieuw logo, maar dat logo lijkt wel heel erg op de gratis illustraties die beschikbaar zijn op de stockfotografiewebsite Shutterstock, merkten enkele oplettende burgers. Studio Boot, dat het logo ontwierp, stelt dat ze het plaatje op Shutterstock niet kende. Omroep Brabant

Cultuurmarketing

 • De cultuursector ontwikkelt zich de laatste jaren steeds meer richting een marketing-gedreven aanpak en dat is ook nodig om als cultuurinstelling het hoofd boven water te houden in Nederland met een overdadig aanbod aan cultuur en activiteiten. Cultuur kan niet zonder slimme marketing. Column van Leo van Sister, De Merkcommissarissen. Marketingtribune
 • Judith Faas is publiekswerker, dramaturg en regisseur bij theatergezelschap BonteHond. Als publiekswerker is ze verantwoordelijk voor de maatschappelijke locatievoorstellingen, zoals ‘Geen  I.D.’ en ‘Schoppen’. Door middel van deze projecten probeert ze groepen naar voorstellingen te trekken die normaal niet zouden komen. Een gesprek  over haar visie als maker en publiekswerker op cultureel ondernemerschap. Cultuurmarketing
 • Hallo Cultuur, de dag aan het begin van het nieuwe seizoen waarop vrijwel alle Eindhovense culturele instellingen in de stad de deuren openzetten, is na negen edities niet meer. Oorzaak: gebrek aan budget. Stichting Cultuur Eindhoven zette vorig jaar de gemeentesubsidie stop, en heeft organisator Uit in Eindhoven/This is Eindhoven er ook geen middelen meer voor.   Eindhovens Dagblad
 • Tiqets is een schoolvoorbeeld van een startup die een probleem oplost waar je je pas van bewust bent als je er tegenaan loopt: je bent in een stad, hebt zin om naar een museum of attractie te gaan en wil direct een kaartje regelen om rijen voor de kassa te vermijden. Tiqets,  in 2013 opgericht, is uitgegroeid tot het grootste wereldwijde platform voor toegangsbewijzen voor musea en attracties. Emerce
 • De Museumkaart wordt duurder. Musea krijgen op basis van hun toegangsprijs een vergoeding voor ieder bezoek met de kaart, maar de toegangsprijzen stijgen onder meer door dalende subsidies. Museumvereniging
 • Met 2 miljoen euro van de EU kan een Europese Museumkaart naar Nederlands voorbeeld opgezet worden, stelt Marietje Schaake. Dat wordt een dure kaart, denkt de Museumvereniging. NRC
 • De saunabon, de podiumkaart, de klusbon, de zonnebrilbon en de Linda-cadeaukaart: een kleine greep uit het grote aanbod verschillende cadeaukaarten. Tussen al die wildgroei dreigt de grondlegger – de Nederlandse Boekenbon, uit 1934 – te verdwijnen. In de afgelopen tien jaar daalde de omzet met zo’n 50 procent.  De Koninklijke Boekverkopers Bond wil deze cijfers niet bevestigen, maar erkent dat het roer om moet. De hamvraag: kan de bon zelfstandig blijven voortbestaan? Trouw   ,  NOS
 • De Amsterdamse pilot met de Podiumpas wordt verlengd. Pashouders hebben in elk geval tot 1 januari 2019 onbeperkt toegang tot de deelnemende theaters. Het abonnementsgeld gaat omhoog van 25 naar 30 euro per maand. De pilot staat nog niet open voor nieuwe gebruikers. Theaterkrant

Financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op voorstellen in te dienen voor ruimtelijke ontwerpen gericht op inclusief gebruik van het interieur. Interieurontwerp omvat verschillende velden binnen de creatieve industrie, zoals ruimtelijk ontwerp, meubelontwerp, lichtontwerp, scenografie, interactief ontwerp en (interieur-) architectuur. Het fonds nodigt ontwerpers uit met een onderzoeksvoorstel te komen waarin expertise uit diverse disciplines wordt ingezet voor een ruimtelijk ontwerp, waarin het betrekken van verschillende gebruikers of deelnemers centraal staat en die leidt tot een brede toegankelijkheid voor een divers publiek. Deadline voor deze open oproep is 3 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Sinds 2014 werkt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met Fonds Kwadraat. Het Stimuleringsfonds verleent subsidies aan creatieven en Fonds Kwadraat verstrekt rentevrije leningen aan kunstenaars en ontwerpers. Door de samenwerking tussen beide fondsen zijn er meer financiële mogelijkheden voor ontwerpers. Het doel van deze samenwerking is om makers en ontwerpers verder te laten bouwen aan de professionalisering van hun praktijk en het ondernemerschap. De eerstvolgende deadline is 16 september 2018. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Tijdens de Dutch Design Week 2018 organiseren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Waag de netwerkbijeenkomst ‘Designing a Community of Care: From creative research to practice’, in samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Atelier Rijksbouwmeester: team Who Cares. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In het voorjaar van 2018 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  de Open Oproep Designing a Community of Care uit, gericht op het vormen van nieuwe coalities en het ontwikkelen van nieuwe denkrichtingen, strategische visies of ontwerpvoorstellen voor gezonde, vitale en inclusieve wijken. Dertien projectvoorstellen zijn geselecteerd. Waaronder RE-CREATIE | Sjaak Langenberg & Rosé de Beer. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Nederlandse uitgevers die kunst(enaars)boeken willen tonen van levende beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw op buitenlandse kunstboekenbeurzen van internationaal belang kunnen bij het Mondriaan Fonds een Bijdrage Kunstboekenbeurzen aanvragen.  Birgit Donker blogt over het kunstboek als ambassadeur.   Mondriaan Fonds  , Mondriaan Fonds
 • Beeldend kunstenaars en uitgevers kunnen voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland een Bijdrage Publicaties aanvragen. De bijdrage kan tweemaal per jaar worden aangevraagd, de eerstkomende deadline is 17 september 2018. Onlangs werd voor elf publicaties een bijdrage toegekend. Waaronder een kunstenaarsboek van Sigrid Calon. Mondriaan Fonds
 • Onlangs ontvingen 20 beeldend kunstenaars van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Bewezen Talent, een bijdrage bedoeld voor kunstenaars die minstens vier jaar een beroepspraktijk hebben.Onder de gehonoreerden : Simon Benson uit Eindhoven. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds ontvangt van het ministerie van OCW extra budget voor het vergroten van de toegankelijkheid van archeologie voor het bredere publiek in de periode 2018-2021. Om dit mogelijk te maken zijn twee bestaande bijdragemogelijkheden verruimd met initiatieven op het gebied van archeologie: de Projectinvestering Instellingen en de Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen. Het gaat om een bedrag van 500.000 euro in 2018 en 750.000 euro per jaar in 2019 tot en met 2021. Mondriaan Fonds
 • Directeur Birgit Donker blogt over het klantwaarderingsonderzoek dat het jaarlijks Mondriaan Fonds uitzet. Mondriaan Fonds
 • Dok Junior is een nieuw samenwerkingsproject van het Filmfonds, HUMAN, Cinekid en IDFA, gericht op de ontwikkeling, realisering en distributie van onderscheidende, originele lange documentaires voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar.  Eerstvolgende deadline is 11 oktober 2018. Filmfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds investeert € 90.000 in negen talentvolle schrijvers die onlangs zijn gedebuteerd. Met ondersteuning van een beurs kunnen deze debutanten aan een tweede literair boek werken. De negen talenten werden geselecteerd uit een groep van 29 auteurs in alle literaire genres. Letterenfonds
 • In de tweede ronde Projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk , de aanvraagronde voor de zogeheten ‘starters’, zijn 45 aanvragen van 44 auteurs in behandeling genomen. In totaal konden 20 aanvragen van 20 auteurs worden gehonoreerd; de verleende bedragen variëren van € 10.400 tot € 20.800 per project. Daarmee is het totaal beschikbare budget van € 270.400 besteed. Letterenfonds
 • Een programmeringssubsidie festival is een bijdrage voor de programmering van een kwalitatief hoogwaardig aanbod van voorstellingen en concerten. De subsidie heeft als doel om landelijk de presentatie en het publieksbereik van een gevarieerd kwaliteitsaanbod te versterken. Eerstkomende deadline 12 september. Fonds Podiumkunsten
 • De Subsidie Programmering Podium Popmuziek (kernpodium) van het Fonds Podiumkunsten zijn subsidies voor het programmeren van concerten van Nederlandse bands in gespecialiseerde zalen hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland. Eerstkomende Deadline 19 september. Fonds Podiumkunsten
 • Een over zicht van de toekenningen productiesubsidie 3e ronde 2018 van het Fonds Podiumkunsten. Fonds Podiumkunsten
 • Begin dit jaar is het Fonds Podiumkunsten van start gegaan met een nieuw fondsinitiatief het programma urban projecten. Dit programma is gekoppeld aan Matchmakers in cultuur, een samenwerking tussen het VSBfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten. De eerste vijf projecten zijn gehonoreerd. Tot de gehonoreerde projecten behoort  het Tilburgse initiatief Bouncehouse van Gil & Megas. Fonds Podiumkunsten
 • Tijdens Fonds on tour onderzoekt het Fonds Podiumkunsten hoe huidige veranderingen in de samenleving de podiumkunsten beïnvloeden. Op 24 september en 1 oktober gaat het fonds in gesprek over digitalisering en circulaire economie. Fonds Podiumkunsten
 • Van 27 augustus tot en met 2 september is de derde mogelijkheid om aanvragen voor subsidie impulsgelden te uploaden. De impulsgelden zijn bestemd voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. De regeling wordt uitgevoerd door bkkc. Een overzicht van de  toekenningen tweede uploadtermijn impulsgelden 2018. bkkc  , bkkc
 • Vanaf 27 augustus is het weer mogelijk om bij de Stichting Cultuur Eindhoven geld aan te vragen binnen het Snelgeldfonds. Het subsidieplafond voor het Snelgeldfonds van 2018 was op 15 maart bereikt. Dankzij een financiële bijdrage uit de Makersregeling van de Provincie Noord-Brabant, is er  een extra bedrag van €130.991 vrijgemaakt.  Tevens publiceert Cultuur Eindhoven het  subsidieplafond voor de aankomende ronde van PLUS-programma’s en projecten.  Cultuur Eindhoven
 • Platform Voordekunst wil van incidentele gevers vaste donateurs maken. Is dat niet in tegenspraak met het karakter van crowdfunding? Directeur Roy Cremers licht de nieuwe koers toe, die ook relevant is voor relatiebeheer in het algemeen. Cultuurmarketing
 • De Toneelschrijfprijs – een geldprijs van tienduizend euro – bekroont een Nederlandstalige toneeltekst die het afgelopen theaterseizoen voor het eerst gespeeld werd en wil bijdragen aan een levendige Nederlandstalige toneelschrijfkunst. Tot vorig jaar heette de prijs de Taalunie Toneelschrijfprijs. De schrijvers George Elias Tobal, Eric de Vroedt en Willem de Wolf & Rebekka De Wit zijn dit jaar genomineerd. NRC   , Theaterkrant
 • Koffiemerk L’OR en het Nederlands Film Festival (NFF) verlengen hun gouden samenwerking door voor de derde keer samen het L’OR Gouden Kalveren Gala te realiseren. In aanloop naar het NFF gaat L’OR deze week ‘on tour’ met het indrukwekkende grote Gouden Kalf. Sponsorreport
 • Theater Het Speelhuis in Helmond krijgt de komende drie jaar financiële steun van de Rabobank Helmond. Dat zijn beide partijen overeengekomen. Het Speelhuis

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 

 • Tijdens de Architecture Now-avond in Pakhuis de Zwijger in juni werd er gesproken over de kwestie : kunnen architecten ook  bouwen aan geluk. Kunnen ze gebouwen maken waar mensen rustiger, blijer, gezonder en zorgelozer van worden? Waar de huidige bouwwoede – business as usual – wordt gevoed door ‘gebouwd geld’, is het des te belangrijker om gebouwd geluk – de zachte waarden – op de agenda te zetten. Iemand die zich heeft ontpopt tot expert in gebouwd geluk is Jord den Hollander. Niet voor niets gaf hij de aanstaande editie van ‘zijn’  Architecture Film Festival Rotterdam (AFFR) het thema ‘Building Happiness’ mee. Een gesprek. BNA
 • Terwijl er in Rotterdam tijdens de IABR gezocht werd naar The Missing Link om VN Sustainable Development Goals daadwerkelijk te halen, en Amsterdam haar feestje WeMakeThe.City optuigde om urgente uitdagingen voor het dagelijks leven in de stedelijke omgeving op te pakken, vond in Berlijn een nieuwe editie van het MakeCity Festival plaats. De drie steden met vergelijkbare uitdagingen adresseren op eigen wijze hun problemen. Hoe doen ze dat in Berlijn? Archined
 • Gesprek met Co Verdaas, hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft : “Blijf niet langer in sectorale hokjes denken”. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Beinvloeden sociale media de vormgeving van boeken? The Guardian
 • Het Parijse modehuis Nina Ricci, bekend om zijn keurige damescouture, wil hip en cool worden. En heeft daarvoor per direct het Nederlandse ontwerperskoppel Botter aangesteld. De Volkskrant

 

beeldende kunst

 • De Braziliaanse kunstenaar Vik Muniz maakt in opdracht va het Van GoghHuis in Zundert een kunstwerk, dat een dag voor het bloemencorso af. Het is daarna nog tot en met 16 september te zien. Muniz fotografeert het. En die foto, die print, is opnieuw een kunstwerk. BN – De Stem
 • Materialen als aarde, kunsthars en papier-maché zijn de ingrediënten van de expositie ‘Ruw en Rauw’, over moderne sieraadkunst in het Coda museum in Apeldoorn. Trouw
 • In het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden is de expositie ‘Made in Holland: 400 jaar wereldmerk’, met werk uit eigen collectie en van bruikleengevers, te zien. Ter gelegenheid van de expositie verscheen een publicatie. Interessant is het hoofdstuk over Dutch Design. Hierin komen veel kunstenaars en designers aan bod die hun opleiding volgden aan de Design Academy in Eindhoven. Brabant Cultureel
 • BredaPhoto toont the state of the art van de hedendaagse fotografie aan de hand van een internationaal relevant maatschappelijk thema. Voor 2018 is de titel ‘To Infinity and Beyond’. BredaPhoto wil weten wat de impact is van de almaar voortrazende wetenschap. PF

 

film en av

 • 2018 is voor de Nederlandse film het jaar van de YouTuber. De film van Dylan Haegens draait in de bioscopen, later dit jaar volgen  Elvy’s Wereld: So Ibiza en First Kiss. Hoe verhoudt die YouTuber zich tot de klassieke filmwereld en waarom heeft het witte doek nog aantrekkingskracht op hen?  Het kijkgedrag van jongeren verschuift van televisie naar internet. En steeds vaker treffen ze daar YouTubers met een compleet productieteam, die veel geld verdienen aan reclame. Ongereguleerd – het Commissariaat voor de Media heeft er vooralsnog geen grip op. De Volkskrant  , Trouw
 • Filmen met smartphones is een wereldwijd fenomeen. Jong talent verrijkt dankzij de eenvoud van productie alle bestaande genres binnen de bestaande beeldcultuur.  Mobile Movie Days, van 4 t/m 7 september, in Hilversum, brengt jonge makers en hun films uit de hele wereld samen, om dit  onder de aandacht te brengen van een groot publiek, de pers en op alle (social)media platforms. Mobile Movie Days
 • Van de eerste Nederlandse porno films uit de jaren ‘70 tot sex in Virtual Reality en nog veel meer: BUT Filmfestival zoekt de grenzen op van de erotiek in films tijdens het 13e B-movie, Underground en Trash festival, van 29 augustus t/m 2 september, in Breda. Filmkrant , BUTFF
 • Het Schijndelse documentairefilm-evenement Docs in the City is vanaf komend seizoen ook te zien in horecazaak Brouwers, ’s-Hertogenbosch en café ’t  Rozenknopje, Eindhoven. Brabants Dagblad
 • De European Film Academy en EFA Productions hebben de films bekendgemaakt voor een nominatie voor de European Film Awards 2018. Met 49 films uit 35 landen toont de lijst de grote verscheidenheid van de Europese cinema. European Film Awards ,  NBF
 • De vijf genomineerde publicaties voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2018 zijn bekendgemaakt. Louis Hartlooper Prijs
 • In augustus zijn vijf teams van jonge enthousiaste filmmakers de uitdaging aangegaan: in één week tijd een korte film maken, van script tot eindmontage. Op 8 september gaan de vijf korte films feestelijk in première in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. Een initiatief van de Nieuwe Filmers. Verkadefabriek , Nieuw Filmers

 

letteren

 • Waarom Nederlandse literatuur bestuderen? Marc van Oostendorp geeft antwoorden. Neerlandistiek
 • NRC columnist Maxim Februari is veel te pessimistisch als hij schrijft dat rechtlijnige tijden leiden tot rechtlijnig proza, aldus Thomas de Veen,  literair redacteur  NRC.  Ook onze tijdgeest inspireert tot meesterwerken. Gaea Schoeters schrijft Februari een brief.    NRC  , Rekto verso
 • Dwalen door het Den Haag van Jan Siebelink? In Mulisch’ voetsporen door Amsterdam? Het kan met de Literaire Routes App. Deze app voor smartphones biedt 7 literaire wandelingen. LiteratuurMuseum
 • De jury van de Thea Beckmanprijs 2018 heeft 5 boeken uitgekozen die kans maken op het winnen van deze prijs voor het beste historische jeugdboek van het afgelopen jaar. Archeon
 • Op 6 september 2018 spreekt prof. dr. Odile Heynders (Tilburg University) de zevenentwintigste Bert van Selm-lezing uit onder de titel: ‘Perspectief, verbeelding en pragmatisme. Schrijfsters in het publieke debat.’ Schrijvers als Zadie Smith, Leïla Slimani of Arundhati Roy bespreken ervaringen van vrouwen en laten een vrouwelijk engagement zien. In deze lezing wordt onderzocht welke verschillende rollen schrijfsters in Nederland innemen. Wat zijn onderwerpen waarmee zij zich bezighouden en welke retorische strategieën zetten zij in? Jolande Withuis, Joke van Leeuwen en Joke J. Hermsen worden opgevoerd als publieke intellectuelen. Universiteit Leiden

 

muziek

 • Vanaf 8 september staat ‘s-Hertogenbosch weer in het teken van het Internationaal Vocalisten Concours (IVC). De verschillende zalen van Theater aan de Parade vullen zich die week met zangtalenten van over de hele wereld. Ook worden er diverse masterclasses gegeven. Op 15 september wordt het concours in de Grote Zaal van Theater aan de Parade afgesloten met de ‘Grand Finale’, waar de beste operazangers van over de hele wereld tegen elkaar strijden om de titel. Opera magazine  , IVC
 • Ze lieten zich inspireren door hun favoriete roman en maakten daar een song over. Op verzoek van stichting Cools (de organisator Boeken rond het Paleis) en literaire organisatie Tilt schreven vijf singer-songwriters van Fontys Hogeschool voor de Kunsten een lied dat is geïnspireerd door een lievelingsboek.  Brabants Dagblad

 

theater en dans

 • Het Bossche theaterfestival Boulevard ontwikkelt zich tot het meest prikkelende, veelzijdige en gezellige theaterfestival van Nederland. Trouw
 • Marijn Rademaker, eerste solist bij Het Nationale Ballet, stopt met dansen. Hij is hiertoe genoodzaakt door een terugkerende knieblessure. Dans Magazine
 • We kennen natuurlijk allemaal het fabeltje dat alle mannelijke dansers homoseksueel zouden zijn. Een benepen aanname die vaak van heteroseksuele mannen stamt, om hun eigen ‘macho-identiteit’ te beschermen, zo stelt het Amerikaanse Dance Magazine. Maar cijfers laten tegelijkertijd ook zien dat (relatief) veel homoseksuelen dol zijn op dansen. Hoe verhoudt de danswereld zich ten opzichte van gelijkaardige relaties? Dans Magazine
 • Nog geen 2 jaar geleden begon Korzo in ‘s-Gravenhage met een circusweekend, nu staat Cirque Mania al stevig op de kaart. Een interview met Daphne van Iperen, de programmeur van Korzo. Circusweb

Kunst in de openbare ruimte

 • Kunst is bij de planning van nieuwbouwwijken zelden de eerste prioriteit. Leidsche Rijn bij Utrecht valt wat tegen, maar in het Haagse Leidschenveen zijn bijzondere kunstwerken te zien. De snelwegkunst langs de A6 flitst aan de automobilist voorbij. Toch blijven sommige beelden juist daarom goed hangen. Monumenten zijn vaak bedoeld voor een specifieke groep, maar er zijn uitzonderingen. Robert Clarijs en Joep Münstermann helpen kunstenaars bij de praktische uitvoering en onderhoud van een kunstwerk in de openbare ruimte. Uit de serie van Joke de Wolf over kunst in de openbare ruimte.  En een addendum. Trouw ,  Trouw  , Trouw , Trouw
 • Is het T-Huis in het Bredase stadspark Valkenberg een kunstwerk of niet? Het antwoord is van belang voor het onderhoud. Een kunstwerk moet optimaal worden bijgehouden. Is het geen kunst dan mag het een graadje minder. Maar het is kunst. Dat daar aan wordt getwijfeld, verbaast verschillende partijen. Niet in de laatste plaats John Körmeling zelf.  Hij ontwierp het T-Huis in 1995 als kunstwerk dat integraal onderdeel uitmaakte van het toen gerenoveerde Valkenberg. NRC,  BN – De Stem
 • Het kunstwerk van Wally Elenbaas voor het (inmiddels gesloopte) Eindhovens postkantoor wordt bewaard. In de Buurt

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • In de nieuwe Bossche wijk Willemspoort start de bouw van een groot appartementencomplex naar ontwerp van DAT Architecten uit Tilburg. Het gebouw is onderdeel van de transformatie van een voormalige kazerne naar een groene woonwijk. Architectenweb
 • Voormalig klooster Mariënburg, gesitueerd aan de rand van de historische binnenstad van Den Bosch, biedt onderdak aan de Jheronimus Academy of Data Science (JADS).  Daartoe is het 19e-eeuwse rijksmonument getransformeerd naar een ontwerp van BiermanHenket. Architectenweb
 • Hilde Van Canneyt sprak met beeldend kunstenaar John Körmeling. Hilde Van Canneyt
 • Alex de Vries gaat op atelierbezoek bij Susan Reijnders. Reijnders  heeft als kunstenaar met haar monumentale inktschilderingen op Xuan papier in China waardering en erkenning gevonden die ze in Nederland vooralsnog ontbeert. Mister Motley
 • Ans Verdijk is genomineerd voor de Dokter Peelen Cultuur en Stimuleringsprijs van de gemeente Bosmeer. Ze is beeldend kunstenaar, docent Kunst Academie Maastricht en initiatiefneemster van ALARM en Museum van Alle Tijden. Kliknieuws De Maas driehoek
 • Roosendaaler Jens Rijsdijk doet mee aan Roitterdamse 48 Hours Film Project. In 2015 won Rijsdijk de wedstrijd al, toen regisseerde hij. Deze keer doet hij mee als producent. BN – De Stem
 • Alles achter je laten en van de wind gaan leven, dat is het hoogste goed. Sandra Bernart houdt het in haar tweede boek, ‘Vol van Maan’, bij vertrouwde thematiek. Het zou fijn zijn geweest als Bernart in haar tweede roman ook zelf haar zekerheden had losgelaten om meer nieuwe literaire paden te gaan bewandelen. Brabant Cultureel
 • In ‘Kloffers en stekskes’ zijn honderd columns gebundeld van Marie- Cécile Moerdijk. Het boekje geeft een fraai inkijkje in het leven van de kunstenares. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • ‘Cheap smell’ het tweede album van Sharon Kovacs, de inmiddels weer in Eindhoven wonende zangeres die hoge ogen gooide met haar eerste album gaat begin september toeren, tot in Moskou en St. Petersburg aan toe. Eindhovens Dagblad  , Trouw
 • Eindhovenaar Pablo Rindt, alias Maddix, is in vier jaar tijd uitgegroeid tot een internationaal bekende top-dj. Eindhovens Dagblad
 • Acting the Maggot gaat vier vier concerten geven in China. De Brabantse band staat onder meer op het International Canal Culture Festival in de hoofdstad Beijing. De band speelt Ierse folk. Brabants Dagblad
 • Afslag Eindhoven brengt ‘Onder het Melkwoud’ van Dylan Thomas. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • ST Joost Alumni Joran van Soest (Beeldende Kunst ‘s‑Hertogenbosch), Joris Verleg (Fotografie|Film Breda) en Chantal Wijkmans (Illustratie|Animatie ‘s‑Hertogenbosch) zijn genomineerd voor de TENT Academy Awards 2018. AKV St.Joost
 • Het Nederlands Film Festival maakt de selectie voor de NFF Studentencompetitie bekend en presenteerde een nieuwe prijs voor deze competitie : de Fentener van Vlissingen Fonds Award. Nederlands Filmfestival

Cultuureducatie en - participatie

 • ‘Vijftien procent van de volwassenen heeft moeite met lezen. Er zijn daarom nu al ouders die hun kinderen niet voorlezen, omdat ze zelf onvoldoende leeservaring hebben. Hun kinderen zijn vrijwel geheel van school afhankelijk om de kunst van het lezen en schrijven machtig te worden, en dat lukt steeds minder goed, omdat lezen vrijblijvend is geworden.’  Beeld en geluid vervangen tekst, schrijft Ted van Lieshout. Hij pleit voor het invoeren van een leesplicht.  Zonder grote cultuuromslag is verdergaande ontlezing onvermijdelijk maar het onderwijs, daarbij bijgestaan door bibliotheken, biedt wel degelijk soelaas, schrijft Sanne van Heijst, Cubiss. NRC  , Cubiss
 • De Dialoogdagen Aanpak Laaggeletterdheid hebben veel inbreng opgeleverd voor de aanpak van laaggeletterdheid voor na 2020. Een verslag. Telmeemettaal
 • Met ‘All you can Art’ trekt de Rotterdamse Kunsthal het museum uit, de wijk in. Kunst als sociaal experiment om tot echte verbinding te komen, dat willen de kunstenaars. Kunstenaars Elke Uitentuis en Rieneke de Vries gaan op het Afrikaanderplein in gesprek met nieuwkomers over het recht op werk in Nederland en stellen daarbij de ongedocumenteerdenkwestie aan de kaak.  Trouw
 • Op 23 augustus is de tweede editie van het zorgmagazine We Care! gelanceerd. In het magazine staan inspirerende resultaten van bijzondere projecten in de zorg- en welzijnssector. Henri Swinkels, Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de provincie Noord-Brabant, heeft de eerste exemplaren uitgereikt aan Gon Mevis en Radjesh Manna. bkkc
 • Op 13 september verschijnt het door Marianne Dijkshoorn geschreven boek ‘Maak je event toegankelijk voor iedereen.’ De handige gids biedt informatie en tips over hoe je je evenement met simpele ingrepen toegankelijker maakt voor mensen met een beperking. VNPF
 • Succesvol kunst- of cultuurprojecten in het sociaal domein kunnen worden gedeeld door deel te nemen aan de Praktijkvoorbeeldenparade Sociaal Domein. LKCA

Erfgoed

 • De ArcheoHotspots zijn in 2014 opgericht onder de vleugels van het Allard Pierson Museum met als doel archeologie dichter bij het publiek te brengen.  Op 23 augustus is de Stichting ArcheoHotspots opgericht. Hiermee wordt de groei van de afgelopen jaren bezegeld met een belangrijke stap naar een onafhankelijke organisatie. Erfgoedstem
 • Dit jaar zet Heemschut in op meer aandacht voor het waterschapserfgoed. Onder andere door een kennisbijeenkomst te organiseren voor de Heemschutvrijwilligers, waar relevante informatie gedeeld kan worden. Heemschut liet ook onderzoek uitvoeren naar de relatie tussen waterschappen en cultureel erfgoed. Wat zijn de resultaten en wat kunnen we daarmee? Heemschut
 • Eeuwenoude tuinen en parken op kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen (KBL) hebben serieus te lijden onder de droogte. De ongebruikelijk lange periode van droogte leidt ook op Nederlandse KBL tot problemen. Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) onderzocht onder haar 150 aangesloten KBL de effecten van de droogte. Aan dit onderzoek deed circa 30% van de KBL mee die samen 65 KBL vertegenwoordigen. sKBL
 • Als opmaat voor het Europees Jaar van het Klinkend Erfgoed wordt in Maastricht van 31 augustus t/m 5 september het Klinkend Erfgoed Festival gehouden.  Klinkend erfgoed
 • Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) heeft de W-hal in Eindhoven aangewezen als rijksmonument. Deze onderwijshal Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven werd eind jaren ’50 ontworpen door Sam van Embden en Jacques Choisy. Nu wordt het geprezen als een toonbeeld van de ontwikkeling van het technisch onderwijs in Nederland. De aanwijzing vond plaats in het kader van het Aanwijzingsprogramma Wederopbouwperiode 1940-1965, dat door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt uitgevoerd. Cultureel ErfgoedEindhovens Dagblad
 • Met 4 miljoen objecten, waaronder 1,4 miljoen tekeningen, 300.000 foto’s, 70.000 boeken en duizenden maquettes, beheert het Nieuwe Instituut een van de grootste architectuurcollecties ter wereld. Het omvat ruim 700 archieven die een beeld geven van de Nederlandse architectuur en stedenbouw vanaf 1850. Zes jaar is ervoor uitgetrokken om de belangrijkste en meest kwetsbare tekeningen te conserveren en digitaliseren. Het ministerie van  OCW stelt eenmalig elf miljoen euro beschikbaar voor restauratie en versnelling van de digitalisering van de collectie. Trouw, Het Nieuwe Instituut
 • Op 13 september organiseert de Koninklijke Bibliotheek (KB) een podiumgesprek en boekpresentatie over De Canon van Nederland in de Koninklijke Bibliotheek. Vijftig boeken bij vijftig vensters. Geïnspireerd door de Canon van Nederland zochten de collectiespecialisten van de KB vijftig topstukken uit de KB-collectie bij de vijftig vensters van de Nederlandse geschiedenis. Tijdens dit KB Café gaan KB-hoogleraar Irene van Renswoude, Joep Leerssen (hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam) en samensteller van het boek Jan Bos met elkaar in gesprek over de ‘zin en onzin’ van canonvorming. KB
 • Hoe ga je om met kunst die verkregen is ten tijde van de kolonies? Over die vraag hebben musea zich uit onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland gebogen. Maar er blijkt geen consensus over hoe om te gaan met het probleem. Sommige musea stellen namelijk voor om de artefacten voor een beperkte tijd “terug te lenen” naar hun land van herkomst – in plaats van ze daadwerkelijk terug te geven. De Morgen
 • Ongeveer 25 erfgoedredders: burgers, vaak met bureaubanen, worden getraind om waardevolle spullen, cultureel erfgoed, te redden van verwoesting. De training werd georganiseerd door Unesco en het Prins Claus Fonds. NOS   , NRC
 • Bij LIMA, het Internationale Platform voor Duurzame Toegang tot Mediakunst, heeft een team van experten in conservering, documentatie, technologie, digitale oplossingen en geluids- en beeldproductie, in samenwerking met de Nederlandse mediakunstenaar Geert Mul een grootschalig onderzoek gevoerd naar benaderingen van documentatie en preservering van complexe en vaak interactieve mediakunstwerken gebaseerd op software. Het doel was een draaiboek te maken voor toekomstige presentatiemomenten van de kunstwerken.  PackedLima
 • Het conserveren van plastic kunstwerken is bijzonder problematisch. New York Times
 • De meeste watertorens hebben niet meer de functie waarvoor ze ooit bedoeld zijn. Ook in West-Brabant hebben ze allemaal een tweede leven gekregen. Meestal zijn ze verbouwd tot woningen, maar ook als bedrijfsruimte zijn de torens in trek. ,,Het zijn echte iconen, veel plaatsen zouden hun toren niet willen missen. BN – De Stem
 • De restaurateurs van bouwbedrijf Van de Ven uit Veghel zijn bijna klaar met het landhuis Haanwijk in Sint-Michielsgestel. Het hoofdgebouw met bijbehorende serre, aanbouw en tuinmuren, ze zijn allemaal van top tot teen onder handen genomen. EigenaarBrabants Landschap krijgt het landhuis over een paar weken opgeleverd. Brabants Dagblad
 • Het Metropolitan Museum of Art in New York leent het schilderij De Aanbidding der Koningen van Jeroen Bosch uit aan het Noordbrabants Museum in  ’s-Hertogenbosch. NU.nl
 • Brabantsedag gaat over heel Brabant, maar kent heel Brabant de Brabantsedag wel? Brabants Dagblad   , Eindhovens Dagblad
 • Twee jaar terug was er flink wat gedoe om het nieuwe beeld van de Aardappeleters in Nuenen. Maar dat was niets in vergelijking met de herrie rond een Van Gogh-beeld van Hildo Krop in de jaren dertig. Dat leert het nieuwe boek van Ton de Brouwer uit Nuenen. Eindhovens Dagblad
 • Tijdens de voorbereidingen voor de herontwikkeling van de voormalige Casino-bioscoop naar Foodhall Breda door Maas-Jacobs, Bibitor en B2RE aan de Reigerstraat in Breda is een decennia-oud achtergronddoek (10 x 5 meter) tevoorschijn gekomen. Het gigantische doek is aan beide zijden beschilderd door kunstenaar Jaap van Dam en verkeert in een relatief goede staat. Breda Nieuws

Bibliotheken

 • De KB | Nationale bibliotheek (KB) bundelt op de nieuwe website Bibliotheekinzicht.nl  kennis uit diverse onderzoeken die inzicht geven in de staat van het bibliotheekstelsel. Welke rol vervullen ze in de lokale samenleving en hoe is hun functie door de tijd heen veranderd? Welke maatschappelijke trends zijn daarbij van invloed? Of deze en andere zaken is er informatie te vinden. KB  , Bibliotheekinzicht.nl
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft haar conceptbeleidsplan voor de periode 2019-2022 ter consultatie voorgelegd aan de netwerkpartners. Het conceptbeleidsplan bevat de strategische prioriteiten voor de komende vier jaar.  Bibliotheekblad
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) melden te hebben besloten de ondertekening van de stichtingsakte van de stichting ‘Klantgerichte benadering vanuit het netwerk’ – ook wel bekend als het Consortium Klantgegevens VOB-KB – uit te stellen. Als reden wordt genoemd de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bibliotheekblad
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) bericht over de voortgang in het traject rond het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB). KB
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft de resultaten bekendgemaakt van onderzoek naar het aanbod op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen dat jaarlijks wordt uitgevoerd via het bibliotheekonderzoeks-platform (BOP). De KB constateert onder andere dat alle deelnemende bibliotheken producten en/of diensten aanbieden voor één of meer basisvaardigheden voor volwassenen, met name diensten die gericht zijn op het verbeteren van digitale vaardigheden. Bibliotheekblad
 • Steeds meer bibliotheken bieden zogeheten makerplaatsen aan. Hier leren bezoekers spelenderwijs omgaan met nieuwe apparatuur en doen ze belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheden op zoals mediageletterdheid, kritisch denken, communicatie, samenwerking en creativiteit. Het onderzoeksrapport ‘Makerplaatsen in openbare bibliotheken’ biedt een eerste overzicht van de wijze waarop bibliotheken met dit vraagstuk omgaan. KB
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) start in oktober met het aanbieden van online webinars voor medewerkers van openbare bibliotheken. Het gaat om een pilot waarmee de KB wil onderzoeken of deze manier van kennisuitwisseling voorziet in een behoefte. Bibliotheekblad
 • De KB heeft de WegWijzer opdracht gegeven om per 1 september een kwaliteitsronde Wsob-gegevens bibliotheeklocaties te starten. Doel hiervan is om de informatie over bibliotheeklocaties naar een goed niveau te brengen. KB
 • Eind september wordt landelijk Gastlenen gewijzigd en omgedoopt tot ‘Landelijk Lenen Light’. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) noemt als een van de redenen voor deze aanpassing dat sinds de introductie van Landelijk Lenen het gebruik van Gastlenen flink gedaald is. Bibliotheekblad
 • De bibliotheek van Den Helder is uitgeroepen tot de beste van de wereld. De Volkskrant
 • Een nieuw fenomeen wint aan populariteit in West – Brabant : de Boekspot, een soort bibliotheek, maar dan gratis.  Monique van der Blom heeft  in  haar functie als kwartiermaker programmering van bibliotheek VANnU er de Boekspot op de kaart gezet. Met succes, want er zijn intussen al twaalf locaties – van Achtmaal tot Wouw – die zich officieel Boekspot mogen noemen. BN – De Stem

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie