Trends & Ontwikkelingen 30 augustus 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Het Paradisodebat 2019, met de titel Geef kunst de ruimte, vond plaats op 25 augustus. Een verslag, video’s van de sprekers en van het gesprek met de Kamerleden. Kunsten’92 , Joop.nl
 • Alle Nederlandse provincies hebben hun plannen voor de komende vier jaar vastgelegd in een bestuursakkoord. Wat zijn de ambities voor kunst en cultuur? LKCA analyseert de plannen aan de hand van tien aanbevelingen uit het veld. Deze aanbevelingen werden opgesteld door gedeputeerden, (kandidaat) Statenleden, culturele instellingen, fondsen, adviseurs en kunstenaars, tijdens de conferentie ‘Cultuur werkt voor de provincie!’ op 14 februari, georganiseerd door het LKCA en Kunsten ’92. LKCA
 • Amersfoort heeft wat in te halen op cultuurgebied. Festivals als Spoffin hebben bijvoorbeeld geen geld om echte honoraria te betalen voor optredende artiesten. Die staan er dus met de naamsbekendheid als beloning. Datzelfde geldt niet voor tennissers, blijkt. De Amersfoortse wethouder sportzaken besloot namelijk om het dit jaar gehouden atp-tennistournooi te verrijken met een subsidie van 50.000 euro, om bijvoorbeeld de prijzen voor de winnaars te kunnen betalen. Geld, dat uit de cultuurbegroting kwam. Journalist Wijbrand Schaap volgt voor de Stadsbron het Amersfoortse cultuurbeleid. De Stadsbron
 • De Raad van State heeft de stekker uit het bestemmingsplan voor het Zuiderpark Rotterdam getrokken. Dat heeft de Raad van State op 28 augustus beslist, nadat twee omwonenden bezwaar hadden gemaakt tegen de plannen van de gemeente Rotterdam vanwege angst voor overlast. Emmy de Jager, namens de Raad van State, benadrukt dat dit niet betekent dat er geen evenementen meer in het Zuiderpark mogen plaatsvinden. ‘De beslissing betreft alleen het bestemmingsplan, waarmee de gemeente probeerde te regelen dat evenementen heel gemakkelijk mogelijk gemaakt konden worden. Dan zou je zonder vergunningen evenementen kunnen organiseren.’ 3voor12.vpro.nl
 • Hoewel Amsterdam en Den Haag veruit de meeste museumbezoekers trekken, is het niet ondenkbaar dat museumstad Leiden qua bezoekersaantallen de twee andere grote steden Utrecht en Rotterdam de komende jaren voorbijstreeft. Met vijf rijksmusea (Museum Volkenkunde, Museum Boerhaave, Naturalis, Rijksmuseum van Oudheden, Japanmuseum Sieboldhuis) en twee stedelijke musea (Museum De Lakenhal en Molenmuseum De Valk) heeft Leiden een hoge museumdichtheid. Omroep West
 • Monumentenorganisaties, milieuclubs en enkele tientallen betrokken Amsterdamse burgers hebben woensdag geprotesteerd bij de Raad van State tegen hoogbouw in de Sluisbuurt. De bouwplannen van Amsterdam voorzien in torens van zestig tot 125 meter hoog. Het Parool
 • Is YouTube aansprakelijk te stellen voor illegale video’s die de gebruikers van het platform uploaden? Dat is een van de vragen die het Europese Hof van Justitie moet beantwoorden naar aanleiding van een zaak tussen de Oostenrijkse televisiezender Puls4 en YouTube. Entertainment Business

 

noord-brabant

 • Statenmededeling ondersteuning bidbook gemeente ‘s-Hertogenbosch voor het organiseren van het Eurovisiesongfestival 2020. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Wat heeft de aftrap van het cultuurdebat in de Bredase politiek opgeleverd? Veel vragen in ieder geval, bleek 22 augustus bij de behandeling van de cultuurnota 2019-2024. De politiek is niet direct overtuigd van het plan om van de 22 miljoen euro die jaarlijks naar de cultuursector gaat niet vijf maar tien procent flexibel in te zetten, om kleinere initiatieven te stimuleren. BN – De Stem
 • Het T-Huis in het Valkenberg in Breda gaat misschien voor langere tijd op slot, wanneer de gebreken waaraan het paviljoen lijdt niet op korte termijn worden aangepakt. Zo vreest de exploitant van het paviljoen, Marike Schellekens, dat het dak kan bezwijken onder het gewicht van regenwater dat niet goed wordt afgevoerd. Dat staat in brieven die Schellekens heeft gestuurd aan de gemeenteraad en aan wethouder Daan Quaars .Het onderhoud van het T-Huis vormt een bron van conflicten tussen de uitbaatster en de eigenaren van het pand, de erfgenamen van ondernemer Pierre de Jonge. Schellekens klopt bij raad en wethouder aan omdat het paviljoen met gemeenschapsgeld als kunstobject is gebouwd. Dat maakt de lokale politiek medeverantwoordelijk voor het wel en wee van het T-Huis. BN – De Stem , inlog vereist
 • Cultuur Eindhoven levert in opdracht van gemeente Eindhoven elke vier jaar een Cultuurscan en concept-Cultuurbrief aan. De Cultuurscan en de concept-Cultuurbrief vormen onderdeel van een vier-jarencyclus die gelijk loopt met de beleidscyclus van de rijksoverheid en provincie. De concept-Cultuurbrief betreft het advies van Cultuur Eindhoven aan het college van burgemeester en wethouders. Deze concept-Cultuurbrief is gereed. De uiteindelijke Cultuurbrief wordt vastgesteld door de gemeenteraad en vormt het beleidskader voor de periode 2021-2024. Cultuur Eindhoven
 • Het nieuwe designmuseum dat naar Eindhoven moet komen krijgt waarschijnlijk de naam Futurelab voor design en technologie. Dat zegt Chris Sigaloff, die namens de gemeente Eindhoven is aangesteld om met een uitgewerkt plan te komen voor het nieuwe museum. Een naam die bij het concept past. Dat concept is geen klassiek museum, waar in dit geval op sokkels designstoelen of designbanken staan. Het gaat veel meer over de toekomst en innovatie, aan de hand van maatschappelijke vraagstukken. Dat betekent exposities, workshops en interactieve programma’s met publiek aan de hand van actuele thema’s, zoals eenzaamheid of de toekomst van de afvalproblematiek. Sigaloff praatte de Eindhovense gemeenteraad op 27 augustus bij over de plannen. In februari 2010 moet er een uitgewerkt plan liggen. Studio040
 • Het Kruithuis aan de Bossche Citadellaan is binnen twee jaar een Vestingmuseum. Dat verwacht Yvonne Moerman, voorzitter van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch. De Kring gaat het gebouw huren van de gemeente ’s-Hertogenbosch die er eind dit jaar een aanmeersteiger laat aanleggen waar rondvaartboten van de Kring terecht kunnen. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog gebruikte Brabant water via de Zuiderwaterlinie als verdedigingsmiddel. Daar wordt ook aandacht aan besteed in het Vestingmuseum. Om de samenhang in het stelsel van forten, schansen, dijken en sluizen zichtbaarder te maken, financiert de provincie allerlei projecten waarvan ook het Vestingmuseum en Zuid-Willemspark kunnen profiteren. Brabants Dagblad
 • Anton Dautzenberg werd ingehuldigd als stadsdichter van Tilburg. Hij wil het kunstklimaat in Tilburg opschudden. De kapstok is ‘de Tao van de T’. Die letter is het beeldmerk van de stad. ,,Het is een zoektocht die niet alleen moet leiden tot spannende gedichten, tot discussie, maar ook tot een manifest waarmee ik het Tilburgs literatuur- en kunstklimaat wil vernieuwen en verbeteren.” Brabants Dagblad , Tilburgers.nl , tzum , De Tao van de T
 • De twee nieuwe Tilburgse stadskantoren krijgen ieder twee forse kunstwerken. De gebruikers mogen uiteindelijk kiezen uit ontwerpen van kunstenaars. Onduidelijk is voorlopig of de gemeentelijke herhuisvesting opnieuw extra geld gaan kosten. Een en ander bleek tijdens een bijpraatsessie voor raadsleden. Die kregen nog geen duidelijkheid over de claim die aannemer BAM heeft neergelegd over het bestek voor de renovatie van stadskantoor-1. De kosten van de gemeentelijke herhuisvesting – sinds 2014 opgelopen van 71 tot 120 miljoen euro – zijn een politiek heet hangijzer. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • De genomineerden voor de Cultuurprijs Roosendaal en de Jongerenprijs voor 2018 – 2019 zijn bekend : Kunsten onder 1 Dak, De Witte Roos, Onderling Kunstgenot, stadsbeiaardier Toni Raats en Theaterwerkplaats Tiuri. Het was een bijzonder cultureel jaar waarin onder andere 750 jaar Roosendaal is gevierd. BN – De Stem
 • Valkenswaard krijgt weer een muziekkiosk midden in het dorp. Het bouwwerk moet wel passen binnen het nieuwe centrumplan. De Stichting Burger Initiatief Muziek Kiosk Valkenswaard gaat nu op zoek naar een en bedrag van drie ton, voor ontwerp, plaatsing én een elektronisch informatiepunt over actuele gebeurtenissen in Valkenswaard en omgeving. De stichting mikt op provinciale subsidie, sponsoren en begunstigers ; gemeentelijke gelden zijn niet nodig. Eindhovens Dagblad
 • Een groot deel van de Veldhovense oppositie vindt de tijd nog niet rijp om nu al te beslissen over een jaarlijkse financiële injectie van 4,5 ton voor het noodlijdende theater de Schalm. Veel politieke partijen willen eerst weten uit welk potje de gemeente dit gaat betalen. Eindhovens Dagblad , inlog vereist

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • ‘Ik concludeerde dat we het helemaal zo slecht niet doen in de kunstwereld. Het is eerder andersom: het bedrijfsleven kan veel van de kunsten leren. Zoals ruimte in de bedrijfsvoering voor de onderbuik in plaats van de logische redenering, oog voor de mens in plaats van de taak, voor creativiteit bij het aanvliegen van een probleem in plaats van de analyse, voor chaos in plaats van ordening. Uit onderzoek blijkt dat keuzes over complexe zaken die intuïtief tot stand komen, vaak het best uitpakken.’ Ruud van Meijel, directeur van het Chassé Theater in Breda, besloot, toen hij zakelijk directeur van Toneelgroep Oostpool was, zijn kennis te vergroten met een avondstudie Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De Volkskrant
 • ‘Misschien moeten we radicaler ruimte creëren. Voor nieuwe smaken, nieuw publiek, nieuwe makers, nieuwe bestuurders. Het huidige beleid is erop gericht om hen bij onze instellingen en onze kunst te betrekken. Om jongeren of mensen met een migratie-achtergrond ‘die de weg naar theater of museum nog niet uit zichzelf gevonden hebben’ een ‘handje te helpen’. Heel paternalistisch, en eenrichtingsverkeer. Het diversiteitsbeleid in de cultuursector is faliekant mislukt, schrijven Clayde Menso en Melle Daamen. De huidige generatie bestuurders moet plaatsmaken voor een nieuwe, meer diverse generatie. Dat kost geen geld, maar het opgeven van hegemonie. Roy Cremers van Voordekunst reageerde. NRC , inlog vereist , NRC , inlog vereist
 • In de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector (2017) staan actiepunten om de arbeidsmarktpositie te verbeteren van mensen die werken in de kunst-, cultuur- en creatieve sector. De VNPF was aanjager van het agendapunt over vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen (blz. 51) en heeft dat agendapunt vertaald naar twee projecten. Deze zijn afgerond: VNPF deelt de resultaten en licht nader toe. VNPF

 

beeldende kunst

 • Het International Council of Museums (ICOM) heeft een nieuwe museumdefinitie aangekondigd: een definitie die het bestaansrecht en de kerntaken van musea omschrijft. Op de Algemene Vergadering van ICOM (7 september, Kyoto) kunnen leden wijzigingen voorstellen en zal er een definitief besluit worden genomen over de voorgestelde museumdefinitie. Museumvereniging
 • Na bijna dertig jaar in verschillende functies bij het Stedelijk Museum Amsterdam, wordt Martijn van Nieuwenhuyzen nu directeur van Museum De Pont. Een gesprek over wat publieke musea van private musea kunnen leren, de ervaringsbelevenis in een museum en de benadering van het publiek. “Ik denk dat het onvermijdelijk is dat musea zich tot de wereld, tot een breder kunstbegrip en tot nieuw publiek gaan verhouden. Deze tijd is heel interessant, er zijn zoveel meer mogelijkheden, maar het is inderdaad moeilijker voor de musea om dat budgettair bij te benen.”
 • NRC , inlog vereist
 • Het succes van de expositie over Maria van Gelre smaakt naar meer. Museum Het Valkhof en Radboud Universiteit willen vaker samenwerken. Hoe? Ze beginnen vast met een congres over kunst en wetenschap en openbare colleges in het museum. Er komt een denktank die verkent welke vormen van samenwerking voor beide partijen wenselijk zijn. Waarbij ieder zijn eigen rol behoudt. Het museum blijft een autonoom museum en wordt geen tentoonstellingsruimte van de universiteit. De Gelderlander, inlog vereist
 • Kunstbeurzen spelen een belangrijke rol binnen de kunstwereld. Het aantal is de laatste jaren gegroeid. Elizabeth Dee over de toekomst voor de kunstbeurzen. ArtNet news , ArtNet news

 

film en av

 • Vue gaat Martin Scorsese’s The Irishman niet in de bioscoop vertonen. Het nieuws komt na het besluit van Netflix om bioscoopexploitanten een exclusieve bioscoopwindow te geven van slechts een kleine vier weken. Daarna komt de film via de streamingdienst beschikbaar. Vue vertoont de film in geen van de 228 bioscopen die de keten in Europa heeft. Vue volgt daarmee ketens als Cineworld en het Amerikaanse Regal en AMC. Die besloten eerder al om de film niet te gaan vertonen. Holland Film Nieuws, Indiewire
 • De strijd om de kijker wordt dit najaar alleen maar heviger. Disney komt met zijn videodienst, Disney+, op 12 november naar de VS, Canada én Nederland. Videoland met 600.000 abonnees is de grootste VOD-dienst in Nederland. Videoland zal in 2021 het abonnement goedkoper te maken dan dat van Disney+. NOS , Nederlands Media Nieuws , NOS
 • Consultancybureau Deloitte komt met vier toekomstscenario’s voor Nederlandse tv-industrie. Zullen RTL en Talpa samengaan? Welke rol zullen telecomoperatoren, zoals KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile, spelen in het toekomstige landschap? En zullen streaming platforms, zoals Videoland, RTLXL en NLZIET, domineren of juist verminderen? Spreekbuis
 • Door de groeiende onzekerheid over de brexit hebben inmiddels al honderd bedrijven, waaronder mediabedrijven, de oversteek gemaakt naar ons land. Zo’n 325 zeggen grote interesse te hebben, meldt het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. NOS
 • Dit jaar nog lanceert Google zijn nieuwe dienst Stadia. Met deze streamingservice wil het techbedrijf de gamewereld veroveren. Is Stadia een disruptor voor de traditionele platformhouders, of is het niet meer dan een nieuwe concurrent? De streamingdienst maakt het mogelijk om games op de computer, televisie of mobiele devices te spelen. Entertainment Business

 

letteren

 • Het was een tijdje stil rond Bookaroo. Initiatiefnemer Toine Donk beschrijft dat de tijd na het behalen van de doelstelling om 10.000 boeken te verkopen ‘minder sexy’ was. De kinderziekten moeten er nog uit en het is de bedoeling dat er een verbeterde website komt. Bookaroo is op zoek naar andere partijen die kunnen meehelpen het initiatief verder te helpen. Medium
 • De Albert Hogeveenbokaal voor Boekverkoper van het Jaar 2019/2020 is uitgereikt aan Annelies Harzing van De Kinderboekentuin in Breda. Boekennieuws , tzum , BN – De Stem , inlog vereist

 

muziek

 • ‘Muziek als een hoofdberoep voor iedereen die daarvan droomt, dat moeten we vergeten.’ Mike Naert, directeur van muziekclub Het Depot, singer-songwriter Tom Kestens en booker Werner Dewachter van Busker over vergoedingen in de muzieksector. Rekto verso
 • In de zomer van 2017 werd Buma/Stemra Financieel Directeur Wieger Ketellapper publiekelijk in verband gebracht met fraude en malversaties. Toezichthouder CvTA besloot een onafhankelijke commissie onderzoek te laten doen. Ketellapper is, zo blijkt nu, eind 2018 volledig vrijgepleit van de beschuldigingen. Naar aanleiding van deze conclusie hebben beide partijen in goed overleg een regeling getroffen. Met deze regeling zal Wieger Ketellapper per 1 januari 2020 de organisatie verlaten. Buma/Stemra , 3voor12.vpro.nl

Cultuurmarketing

 • TAQA Theater De Vest en Grote Kerk Alkmaar horen bij elkaar. Met die boodschap wilde de organisatie achter dit podium en monument maar al te graag de straat op. Om ook aan de buitenwereld duidelijk te maken dat deze twee gebouwen en hun programma’s onderdeel zijn van dezelfde familie, nam TAQA Theater De Vest creatief bureau Vruchtvlees in de arm. Binnen deze samenwerking vond een rebranding plaats, die de kerk en het theater als één geheel aan de stad presenteren. Cultuurmarketing
 • Het cultuuraanbod blijft groeien. Moeten we ons maar overgeven aan het feit dat het allemaal niet bij te benen is? vraagt Volkskrant-journalist Mark Moorman zich af. De Volkskrant

Financiering

rijksfondsen

 • Met de Open Oproep Professionalisering Instellingen stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie instellingen op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur in de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en te vernieuwen. Instellingen die actief zijn binnen de creatieve industrie kunnen voorstellen indienen gericht op het ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor duurzame professionalisering van hun organisatie. Deadline 13 november 2019. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Het jaarbudget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes. Voor de derde (7 augustus 2019) en vierde (16 oktober 2019) ronde is € 325.000 beschikbaar. De bedragen kunnen worden aangepast indien het volledige beschikbare bedrag niet is benut in voorgaande rondes. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Het jaarbudget wordt beschikbaar gesteld in vijf aanvraagrondes. Voor de vierde (14 augustus 2019) en vijfde (16 oktober 2019) ronde is € 330.000 beschikbaar. De bedragen kunnen worden aangepast indien het volledige beschikbare bedrag niet is benut in voorgaande rondes. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op verzoek van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben SiRM en PPMC de financiële consequenties van de toepassing van de Fair Practice Code bij zeventien meerjarig door het Stimuleringsfonds gesubsidieerde instellingen berekend. Het volledige eindrapport is nu beschikbaar. Het onderzoek laat onder meer zien dat de meerkosten van de toepassing van de Fair Practice Code bij deze door het fonds meerjarig ondersteunde instellingen voor ruwweg de helft bestaan uit een compensatie voor tekortschietende beloningen en voor de andere helft uit een compensatie voor onbetaald structureel overwerk. De meerkosten zijn verhoudingsgewijs het hoogst bij middelkleine instellingen, hoewel ze ook bij middelgrote en grote instellingen hoog zijn. En van de tot nu toe onderzochte delen van de culturele sector zijn de meerkosten in de creatieve industrie het hoogst. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor de ontwikkeling van documentaire talent in Nederland. Teledoc Campus staat open voor kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Teams van jonge regisseurs en producenten krijgen binnen Teledoc Campus de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders – televisie en bioscoop- waarin zij later zullen opereren, krijgen die makers nu de kans hun talenten te ontplooien. Deadline is 7 oktober. Filmfonds
 • Vier Ultrakorte animatiefilms worden vanaf de zomer van 2020 door bioscoopketen Vue vertoond in het voorprogramma van grote bioscoopfilms. Daarnaast worden er twee projecten speciaal geselecteerd voor vertoning als voorfilm in Nederlandse Filmtheaters. Fonds 21 zal ook dit jaar geselecteerde producties steunen. In het kader van Ultrakort 2020 worden filmplannen geselecteerd die geschikt zijn voor de brede doelgroepen van Vue en/of de Nederlandse Filmtheaters. De voorkeur gaat uit naar films die visueel overtuigen en waarbij (de verstaanbaarheid van) gesproken tekst van ondergeschikt belang is. De competitie is open voor beginnende en ervaren makers. Deadline is 9 oktober. Filmfonds
 • Het Letterenfonds biedt in samenwerking met Deltaworkers een schrijver de mogelijkheid om in het voorjaar van 2020 twee maanden in New Orleans te verblijven en te werken. In principe komen schrijvers in alle literaire genres in aanmerking; de voorkeur gaat uit naar een auteur die werkt aan een tweede of derde boek of een spoken-wordartiest. Voorstellen kunnen tot en met 19 oktober 2019 worden ingediend. Letterenfonds
 • Voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is voor uitgevers een subsidiebijdrage beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. De uitgave moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van originele Nederlands- en Friestalige kinder- en jeugdliteratuur. Deadline is 1 november. Letterenfonds
 • Het Letterenfonds start dit najaar een grootschalige campagne rond Nederlandse literatuur in Engeland en Ierland. Onder de titel New Dutch Writing zullen dit najaar en komend jaar meer dan 70 programma’s en evenementen in de UK en Ierland plaatsvinden met Nederlandse auteurs van fictie, non-fictie, poëzie, graphic novel en kinder-en jeugdboeken. In dat kader brengen dertien Britse en Ierse journalisten, programmamakers en directeuren van literaire festivals begin september een bezoek aan Amsterdam. Het Letterenfonds biedt ze een intensief programma aan, dat ze in staat stelt om kennis te maken met het Nederlandse boekenbedrijf en met de hedendaagse Nederlandse literatuur. Letterenfonds

 

overige fondsen

 • De impulsgeldenregeling van de provincie Noord-Brabant gaat inmiddels al heel wat jaren mee. Geven de impulsgelden daadwerkelijk een boost aan de carrière, ontwikkeling of samenwerking? Het blijkt dat veel aanvragers mede dankzij de bijdrage uit de impulsgelden een volgende stap kunnen zetten en bijvoorbeeld een aanvraag kunnen doen bij investeringsfonds Brabant C. In andere gevallen komen makers en culturele organisaties in aanmerking voor meerjarige ondersteuning door de provincie en/of een (meerjarige) bijdrage van landelijke fondsen. Kunstloc Brabant, die de regeling in opdracht van de provincie uitvoert, over 3 inspirerende voorbeelden Kunstloc Brabant
 • De derde ronde van de PLUS-projecten voor 2019 sloot op 1 juni 2019. De Cultuurraad heeft zich in de periode juni – juli over deze aanvragen gebogen en presenteert in een rapport zijn adviezen. Voor deze ronde was een bedrag beschikbaar van € 120.000,-. Er zijn aanvragen voor 18 projecten ontvangen. Daaronder waren 9 nieuwe aanvragers. Totaal vroegen zij een bedrag van € 407.155,- subsidie van Cultuur Eindhoven. Cultuur Eindhoven ,
 • De Europese Commissie heeft de resultaten gepubliceerd van de oproep voor de ontwikkeling van Video Games (call 24-2018, deadline 27 februari 2019). Uit Nederland ontvangt gameproducent 2Awesome Studio een bedrag van 52.296 euro voor het project Seekers Portal. Van de 139 ingediende aanvragen uit 24 landen zijn er 31 geselecteerd voor een totaalbedrag van 3,8 miljoen euro. Creative Europe Desk

 

prijzen en sponsoring

 • De folly Falling Trees van studio TMOJ is door de jury aangewezen als beste inzending van Folly Art Norg. Het bouwwerk, waarin het thema illegale houtkap wordt aangesneden, is beloond met een geldprijs van 5.000 euro. Architectenweb
 • Op 19 oktober opent voor publiek de Prix de Rome Beeldende Kunst 2019 in het Stedelijk Museum Amsterdam. Sinds mei werken de genomineerde kunstenaars Sander Breure & Witte van Hulzen, Esiri Erheriene-Essi, Femke Herregraven en Rory Pilgrim aan de ontwikkeling van nieuw werk dat de internationale jury zal beoordelen. Op 31 oktober, zal minister van Engelshoven (OCW) de prijswinnaar bekendmaken. De winnaar van de Prix de Rome ontvangt een geldbedrag van 40.000 euro en mag een periode als artist-in-residence aan de American Academy in Rome verblijven. Mondriaan Fonds
 • De Eindhovense kunstenaar René Daniëls kreeg 24 augustus uit handen van Commissaris van de Koning Wim van der Donk de Cultuurprijs 2019 van het Bernhard Cultuurfonds uitgereikt. Brabant.nl , Cultuurfonds , Eindhovens Dagblad
 • Wat was uw favoriete tentoonstelling van het afgelopen jaar? Tot 1 oktober kan er gestemd worden op één van de 10 genomineerden voor de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2019, en kans maken op een cultuurreis voor twee personen. De winnaar van de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs wordt 18 oktober bekendgemaakt en ontvangt 10.000 euro. Cultuurfonds
 • Stichting Cultuur Eindhoven heeft de genomineerden bekendgemaakt voor de Eindhoven Cultuurprijs 2019. Er zijn vijf genomineerden per categorie. De genomineerden voor de Stimuleringsprijs zijn: Modulab, PLASMA, Wall Street, Warehouse of Innovation en Wildpark. De genomineerden voor de Waarderingsprijs zijn: Agnes van Dijk, Angelo Martinus, Miggs de Bruijn, The Ruggeds en United Cowboys. Men kan vanaf nu stemmen op zijn/haar favoriet voor de Rabo Publieksprijs via een website. Cultuur Eindhoven , Eindhovens Dagblad
 • Videoland stelt ruim een miljoen euro beschikbaar voor jonge film- en documentairemakers. Dit najaar lanceert de streamingdienst van RTL de Videoland Academy. Daar krijgen talenten jaarlijks de kans om in totaal vier fictiefilms van drie kwartier en een documentairedrieluik te maken. Ze worden bijgestaan door ervaren makers en kunnen masterclasses volgen. RTL steekt minstens drie jaar geld in het initiatief, dat wordt gesteund door het Nederlands Filmfonds. De Volkskrant
 • North Sea Port is vanaf 1 januari 2020 de komende 3 jaar de nieuwe hoofdsponsor van Zeeland Nazomerfestival in Zeeland. Sponsorreport

Kunstonderwijs

 • In het kader van de tentoonstelling Raketstart – Nieuwe beeldende kunst in Breda organiseren Stedelijk Museum Breda en Van GoghGalerie Zundert het project Luchtdoop. Zes jonge kunstenaars, allen dit jaar afgestudeerd aan AcKV St.Joost Breda, geven Luchtdoop samen vorm in de Stadsgalerij. Breda Vandaag

Kunstbeoefening

 • De Zuidrand, het veelbesproken nieuwbouwproject in Goirle, blijkt een mooi onderwerp te zijn voor de nieuwe voorstelling van de Goirlese theatergroep Boktor. Schrijver en regisseur Mike van Amelsfoort (28). ,,Wat ik zag op de site van nieuwbouwproject De Zuidrand was een perfecte wereld. Veel groen, spelende kinderen, mensen op een bankje. Je zou willen dat elke wereld zo was. Zo ontstond het basisidee. Want stel dat je alleen in De Zuidrand mag wonen als je voldoet aan allerlei eisen, dat er niks aan je mag mankeren. Maar perfectie lokt imperfectie uit. De mens is gemaakt om zoiets kapot te maken, al wil hij dat niet”, is zijn overtuiging. Brabants Dagblad
 • In hun tenttheater aan de boorden van de oude Maasarm bij Lithoijen brengen de spelers van Dankzij de Dijken vertellingen van Maaskanters, die WOII meemaakten, tot leven in ‘Oorlog aan de Rivier’. Vanaf 19 september speelt het gezelschap van regisseur en schrijver Ans Jager zes voorstellingen. Brabants Dagblad
 • De danstalenten van dansschool Boogie Down uit Bergen op Zoom hebben de titel gepakt op het wereldkampioenschap streetdance in het Engelse Blackpool. Ook de hiphoppers van CDKidz uit Veldhoven zijn op hetzelfde toernooi wereldkampioen geworden, in de categorie Advanced voor dansers onder de zestien jaar. De Helmondse streetdancegroep The Runnaz Kids heeft tijdens het WK Hiphop in het Engelse Blackpool de derde plek behaald in de categorie onder twaalf. De 11-jarige Bobbi Eveleens uit Oss werd tijdens het WK hiphop tweede in de hoogste categorie onder twaalf jaar. Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad , Brabants Dagblad

Cultuureducatie en -participatie

 • Om een kunstwerk écht te zien én te waarderen, moet je het vaker zien, in verschillende levensfasen en onder andere omstandigheden. Aldus kunstredacteur Stefan Kuiper. De Volkskrant
 • Op 28 augustus heeft de Taalunie het actieplan ‘Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie gepubliceerd.’ Dit actieplan is gebaseerd op de adviezen van de Taalraad, ingesteld door de Ministeries van Onderwijs in Nederland en Vlaanderen. In het plan beschrijft de Taalunie vijf knelpunten waardoor het niveau van begrijpend lezen de laatste jaren is gedaald. Stichting Lezen schaart zich achter het actieplan om het leesbegrip en de leesmotivatie van basisschoolleerlingen te vergroten. Taalunie , Inct.nl , Letterenfonds
 • De leesclub oubollig? Zeg dat maar tegen de belangrijkste Nederlandse leescommunity’s. Hun ledenaantal groeit gestaag. En die leesclubleden zijn echt niet allemaal ouder dan 65. De Volkskrant
 • Als je geen tijd hebt om een fysiek boek te lezen, is het audioboek een uitkomst. Volgens een recent onderzoek is het lezen van een verhaal voor onze hersenen misschien niet zoveel anders dan het beluisteren ervan. Discover magazine
 • Een nieuw onderzoek in Engeland, in opdracht van de Arts Council England, stelt vast dat mensen die culturele evenementen bijwonen gelukkiger zijn met hun leven dan mensen die dat niet doen. 65% van de ondervraagden denkt dat kunst en cultuur goed zijn voor het welzijn en 36% vindt kunst en cultuur ‘essentieel voor het leven’. 44% van de mensen blijft vanwege het cultuuraanbod in zijn woonplaats; voor 43 % is het kunst en cultuuraanbod een reden om te verhuizen. 49% is ervan overtuigd dat het bijwonen van culturele evenementen hielp om opgenomen te worden in een gemeenschap. ArtNet News , Arts Council England

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De komende zes jaar is Het Nieuwe Instituut druk bezig met het zichtbaar maken van de architectuurcollectie door middel van restauratie, conservering en digitalisering. Een van de projecten binnen het programma Architectuur Dichterbij is Linked Open Data (LOD). Met het beschikbaarstellen van collectiemateriaal via Collectie Nederland is een eerste resultaat van het LOD project behaald. Het Nieuwe Instituut
 • Wonen is een van onze belangrijkste basisbehoeften. Maar hoe wonen we en hoe willen we wonen in een tijd waarin de woningnood steeds groter wordt? Bernard Hulsman over 2 boeken, die laten zien dat die nieuwe woningnood onze vrijheid aantast. NRC
 • Een keerzijde van stedelijke verdichting is dat de vaak hoge gebouwen zorgen voor meer schaduw in de stad. Om deze schaduwwerking tegen te gaan, passen architecten nieuwe ontwerpoplossingen toe. Een voorbeeld hiervan is solar carving, een techniek ontwikkeld door het Amerikaanse Studio Gang. Fast Company
 • De Tilburgse bibliotheek LocHal is niet de beste bibliotheek ter wereld. De voormalige locomotiefwerkplaats was samen met drie andere bibliotheken genomineerd voor de Best Public Library of the World Award. De prijs ging naar de Oodi Helsinki Central Library in Finland. De prijs is bedoeld voor de bibliotheek die het meest open en functioneel gebouwd is, en die rekening houdt met de digitale ontwikkelingen en de lokale cultuur. Bibliotheekblad , Omroep Brabant

 

beeldende kunst

 • Stress verlagend, inzicht verlenend, ademhaling vertragend, angst remmend, intelligentie verhogend, pijn minderend, kunst moet van alles zijn. Ze wordt in cursussen, therapiesessies, anekdotes en tentoonstellingen ingezet als psychologisch wondermiddel, een pillendoos die op ieder lichamelijke en geestelijke kwaal een antwoord heeft. Maurits de Bruijn over hoe de kunst wordt ingezet als een gebruiksmoment, een functie krijgt, aan een doel wordt geplakt. Mister Motley
 • Er is een heropleving van gekleurde muren in recente museale exposities. Melanie Bühler bespreekt de geschiedenis van de ‘white cube’ en plaatst het schijnbare einde van de chromofobie in context. Metropolis M
 • Het Keramisch Werkcentrum (KWC) zag in 1969 het levenslicht in Heusden. In 1991 kreeg het de naam Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC). En in 2010 was er wederom een naamswijziging: het centrum heet tegenwoordig Sundaymorning@ekwc en huist sinds 2015 in Oisterwijk.
 • Ter gelegenheid van het gouden jubileum is er op 14 en 15 september een keramiekexpositie bij galerie Priveekollektie. Brabants Dagblad
 • Anne Pillen had een droom. Van een vervallen hutje in het bos bij Baarle-Nassau wilde ze een werkplek maken voor kunstenaars. Toen sloeg het noodlot toe: Anne kreeg een hersentumor. Toch lukte het haar om de hut op te knappen. Anne overleed begin dit jaar. De boshut is in gebruik en is binnenkort zelfs het decor van een openluchtvoorstelling. Omroep Brabant
 • Het kunstwerk Love Boat in de Tilburgse Piushaven is weer kapot. De boot is voor de derde keer in drie jaar uit het water gehaald voor reparaties. Het is nog de vraag of het met lichtjes versierde bootje terugkeert. Brabants Dagblad
 • Er komt een grote muurschildering op een bedrijventerrein in Oss. Het initiatief voor het kunstwerk komt van het logistieke bedrijf Vice Versa, zo geeft de Sittardse kunstenaar Marcus Debie alias GoMAD aan. De grote loodswanden van Vice Versa op de hoek van de Havenstraat en Kanaalstraat dienen als paneel voor de schildering. Omdat overbuurman Hendriks Bouw er met DomeX tegenaan kijkt, betaalt ook dit bedrijf mee aan de realisatie. Brabants Dagblad

 

film en av

 • Kan cinema overleven in deze gouden eeuw van tv-series? The Conversation
 • Van 28 augustus t/m 1 september vertoont het BUTTFF, B-movie, Underground & Trash Film Festival, in de Nieuwe Veste en het Chassé Filmtheater in Breda weer spannende, experimentele en verrassende films. Het hoofdthema dit jaar: ALIENATED. Op het programma o.m. vertoningen van twee films van de Belgische regisseur Harry Kümel, Daughters of Darkness en Malpertuis, en de cultklassieker Liquid Sky van Slava Tsukerman. Breda Vandaag , BUTFF
 • De korte films die gemaakt werden voor het One Week Film project 2019 in ’s-Hertogenbosch gaan op 7 september in première tijdens de zesde editie van het Nieuwe Filmers Festival van Nieuwe Filmers. Een avondvullend programma met negen korte film premières en Q&A met de makers. Na het juryrapport volgen de prijsuitreikingen. Verkadefabriek
 • De nominaties voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2019 zijn bekend. nbf , Filmkrant
 • De European Film Academy en EFA Productions hebben de 12 documentaires die dit jaar in aanmerking komen voor een European Film Award-nominatie in de categorie Beste Europese Documentaire bekend gemaakt. 12 Europese landen zijn in deze selectie vertegenwoordigd. DDG
 • De combinatie van erfgoed en immersive technieken is een van de nieuwste culturele trends. Het toepassen van Virtual Reality (VR) of Augmented Reality (AR) biedt kansen voor tentoonstellen, beleving, reconstructie en vertelvormen. In het Fieldlab Virtual Worlds, een door CLICKNL gecoördineerd experiment, in samenwerking met Media Perspectives, het Meertens Instituut (KNAW) en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, zijn VR/AR-makers en erfgoedinstellingen samengebracht. Een overzicht van vijf voorbeelden van immersive projecten in de erfgoedsector, die mede dankzij het Fieldlab tot stand zijn gekomen. CLICKNL

 

letteren

 • Dichter Anne Vegter is de nieuwe voorzitter van de Akademie van Kunsten. Ze volgt acteur Gijs Scholten van Aschat op, die het voorzitterschap vervulde sinds 2017. Akademie van Kunsten
 • Schrijver en muzikant Aafke Romeijn zal het komende half jaar Tilburg gaan ontdekken aan de hand van bezoeken aan de stad en de universiteit. Tilt en Tilburg University slaan de handen ineen om met het nieuwe writer in residence-programma een brug tussen literatuur en wetenschappelijk onderzoek te slaan. Tilt
 • Het boek Ze gaan er met je neus vandoor van Ted van Lieshout wordt bekroond met de Boekensleutel. De Boekensleutel is een prijs voor een vernieuwend kinderboek dat bij hoge uitzondering, op voordracht van de Griffel- en Penseeljury gezamenlijk, wordt toegekend. De Griffel- en Penseeljury reiken op het Kinderboekenbal op 1 oktober de Boekensleutel uit en maken dan ook bekend welke boeken bekroond worden met de Gouden Griffel en het Gouden Penseel. De Boekensleutel is voor het eerst in 7 jaar weer toegekend. CPNB
 • Tien jaar geleden was de grammaticale kennis van Nederlandse en Vlaamse eindexamenleerlingen uit het vwo en aso al net iets beneden peil, maar inmiddels is die nog verder afgenomen. Dat blijkt uit een onderzoek waarin leerlingen dezelfde test kregen voorgelegd als bij een onderzoek in 2008. De Nederlandse leerlingen scoorden in het onderzoek nog wat slechter dan de Vlaamse. Er werd in het onderzoek ook gekeken naar spelvaardigheid. Die bleek ook afgenomen, maar minder dramatisch dan de ontleedvaardigheid. Tijdschrift over taal

 

muziek

 • Na een succesvolle eerste editie in 2018, vindt in Tilburg op 19, 20 en 21 september 2019 de tweede editie van Make It plaats. Make it, georganiseerd door vier jazzmuzikanten die elkaar ontmoetten tijdens hun conservatoriumstudie, presenteert talentvolle en jonge makers die op dit moment onderbelicht blijven. Het festival opent met de AMPA Jazzronde, vernoemd naar het Tilburgse conservatorium, met gratis te bezoeken concerten op tien locaties in de binnenstad. Afgesloten wordt met een programma in drie zalen van Theaters Tilburg, samengesteld door pianist en componist Jeroen van Vliet. Jazzenzo

 

theater en dans

 • Nul keer Shakespeare, nul Griekse tragedies, nul keer Ibsen en twee keer Tsjechov. Bijna geen van de circa vijftig grotere, gesubsidieerde toneelgezelschappen en theatermakers van naam in Nederland en Vlaanderen kiest komend seizoen voor nieuwe opvoeringen van de onaantastbaar geachte toneelschrijvers uit het verre verleden. In het reguliere theater neemt de aandacht voor klassiek toneel al jaren af, maar de neergang raakt nu bijna de bodem. Is dat erg? Waardoor komt het? NRC
 • Een kunstenaar maakt iets – maar voor wie en waarom? Hoe verhoudt het gemaakte zich tot de maatschappij en welke rol wil die creatie hierin vervullen? Naast alle theatervoorstellingen op theaterfestival Noorderzon in Groningen ook een lezing en debat, met als titel: De zin van theater. Een kort verslag. Noorderzon
 • Muziektheatergroep Orkater krijgt de Prijs van de Kritiek 2019. De verzamelde Nederlandse theatercritici verlenen het gezelschap deze eer voor de constante hoge kwaliteit in voorstellingen en haar voortdurende vernieuwing. ScenesIgone de Jongh gaat afscheid nemen van Het Nationale Ballet. De 39-jarige eerste soliste wil als zelfstandige en onafhankelijke danseres invulling geven aan de laatste jaren van haar carrière. De Jongh was 24 jaar aan het balletgezelschap verbonden. Dans magazine

Brabantse makers

 • Simon Haen is decorontwerper, decorbouwer, decoradviseur, lichtontwerper, technicus. Hij heeft allang geen idee meer aan hoeveel producties hij heeft meegewerkt. Het moeten er honderden zijn. Belangrijke gezelschappen van het eerste uur: Drieons, Wetten van Kepler. En later Afslag Eindhoven, Schippers&VanGucht, De Kwekerij, Jelena Kostiç, Hetpaarddatvliegt. Een bezoek aan zijn atelier. Zuiderlucht
 • In het Noordbrabants Museum is vanaf 21 september 2019 een overzichtstentoonstelling te zien met werken van Hans van Hoek (Deurne 1947). Voor deze expositie is het museum nog op zoek naar een schilderij dat Van Hoek maakte in 1998-2000 en waarvan de huidige verblijfplaats onbekend is: ‘Kimono met Sint-Anthonius van Padua’. Noordbrabants Museum
 • Modeketen WE Fashion en de Bossche kunstenaar Arjan van Arendonk hebben hun krachten gebundeld voor de creatie van een capsulecollectie. De “premium en duurzaam geproduceerde” collectie, genaamd Floral Art Collection, komt dit najaar uit. Fashion United
 • “De Robin die zich afvroeg of hij een nachtegaal was”, de “vogel-installatie” van de Eindhovense kunstenaar Jelle Mastenbroek is op 31 augustus te zien en horen in de in de gesloten abdijtuin van de Zuster Birgittinessen in Uden. Vogels van diverse pluimage, zoals de Nachtegaal, Koekkoek en Duif, brengen improvisaties ten gehore. De fluiters combineren hun klanken met ritmiek van het slagwerk. De bijzondere akoestiek van de tuin vervult een belangrijke rol. Telkens wordt gepoogd de hoogste kwaliteit aan improvisatie te leveren en meer te bereiken dan gespeelde noten. Zo ontstaat er een magische en onvergetelijke ervaring. Museumtijdschrift
 • Maikel Samuels is een beroepsfotograaf uit ’s-Hertogenbosch, die zo nu en dan een project uitkiest dat volgens hem maatschappelijk relevant is. Na eerdere (bekroonde) series over onder andere de milieu- en de vluchtelingenproblematiek, heeft hij zich nu gericht op de gevolgen van Q-koorts. De fotograaf hoopt dat zijn werk door meer mensen gezien wordt en is o.m. in overleg met de provincie om de expositie in het provinciehuis en wellicht ook op meer plekken in Noord-Brabant te kunnen laten zien. Omroep Brabant
 • Becoming Vincent is een acht minuten durende film, die vertoond zal bij de drie Brabantse Van Gogh Heritage Centre in Zundert, Etten-Leur en Nuenen. De film geproduceerd door Veldkamp Produkties en is in opdracht van Van Gogh Brabant en in samenwerking met Tinker Imagineers gemaakt. BN – De Stem
 • ‘Tachtig bij tachtig’ heet het nieuwste boek van schrijver en dichter Albert Megens uit Kaatsheuvel. Het is een bundel van tachtig gedichten ter ere van de tachtigste verjaardag van de in Boxtel geboren auteur en gepensioneerd leraar. Brabants Dagblad
 • Zangeres Iris Penning uit Eindhoven heeft een Vlaamse muziekprijs gewonnen. Ze eindigde als eerste in de Nekka-wedstrijd, een competitie voor talentvolle artiesten die in de Nederlandse taal zingen. De finale vond plaats tijdens festival Lalapop in het West-Vlaamse Heule. Eindhovens Dagblad
 • Het Zuidelijk Toneel toert door Noord-Brabant met ‘De Achterkant van’. Piet Menu, artistiek leider HZT: “Ik werd aanvankelijk getriggerd door het boek De Achterkant van Nederland van Pieter Tops en Jan Tromp. Een fascinerend boek over de criminaliteit in het Zuiden van het land. In de samenleving leeft vaak het gevoel dat het benoemen van iets al deel is van de oplossing, dat betwijfel ik. Wij willen en kunnen met theater niets oplossen. En de bezoeker wordt aangesproken, uiteraard.” Het bijzondere aan deze voorstellingen is dat het thema is uitgewerkt samen met de lokale theaters, lokale besturen en betrokken instellingen. Brabant Cultureel

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie