Trends & Ontwikkelingen 30 januari 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Toespraak van minister van Engelshoven (OCW) bij de opening van Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad. Rijksoverheid.nl
 • Aanbiedingsbrief van Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) aan de Tweede Kamer over nader rapport ‘Voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 – maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen’. Rijksoverheid.nl
 • VNG, IPO en UvW verzoeken de ministers van BZK en I&W op korte termijn een oplossing te vinden voor de ontstane financiële problematiek aan rijkszijde rond invoering van de Omgevingswet. De koepels vinden dat nodig zodat de gezamenlijke ambities uit het bestuursakkoord waargemaakt kunnen worden. De voortgang van de Omgevingswet komt in gevaar. VNG , Binnenlands bestuur
 • Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de NPO heeft NPO-voorzitter Shula Rijxman het kabinet op te komen voor een sterke publieke omroep, met voldoende financiering om de “bijzondere maatschappelijke opdracht uit te voeren”. Een bezuiniging op de horizon van zo’n 60 miljoen euro is volgens Rijxman onbestaanbaar. Villamedia
 • Ondanks een budget van 74 miljoen euro meet Leeuwarden het succes van het jaar Europese Culturele Hoofdstad niet alleen af aan het doel om vier miljoen bezoekers te trekken. Het moet een investering in toekomst zijn. Johan Bonnema, zakelijk directeur : „Het heet hier niet voor niets Mienskip. Door de hele Friese gemeenschap erbij te betrekken, willen we wat we doen voor een langere periode bestendigen.” NRC , Trouw
 • De provincie Gelderland geeft in totaal bijna negen ton subsidie aan 41 culturele producties en festivals in Gelderland. Daarmee wil zij een impuls geven aan het culturele aanbod in de provincie. Het gaat daarbij om initiatieven op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst & vormgeving en festivals; van metaalwerkers tot opera. Gelderland , Omroep Gelderland
 • De provincie Noord-Holland heeft 5 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 53 rijksmonumenten. Het geld is onder andere toegekend aan 28 kerken en 9 molens. Een aantal projecten in de categorie Industrieel erfgoed, waaronder meelfabriek De Vrede in Zaanstad en de watertoren in Castricum krijgt ook een geldbedrag. Noord-Holland
 • ‘De Waarde van Pop 2.0: De maatschappelijke betekenis van popmuziek’ is een geactualiseerde handreiking voor wethouders, raadsleden en ambtenaren. Het stuk geeft achtergronden en handvatten voor popbeleid waar burgers, muzikanten en de horeca van kunnen profiteren. De handreiking werd 18 januari gepresenteerd bij het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. De VNG heeft eraan meegewerkt, verschillende gemeentebestuurders komen erin aan het woord over het belang van de popcultuur binnen gemeenten. VNG
 • Het aantal gebiedscoöperaties groeit. Ze brengen de gescheiden werelden van overheid, onderwijs en ondernemingen samen en geven de leefbaarheid op het platteland een impuls. Maar houden ze het ook op langere termijn vol? Binnenlands bestuur
 • Eigenlijk moet het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen nu een begin maken met een grote renovatie. Maar het geld is nog niet toegezegd. Ook moet eerst asbest worden verwijderd. Bovendien is de vergunning voor de verbouwing nog niet rond. Het pand is volgens directeur Sjarel Ex “aan het eind van zijn Latijn.” In januari 2019 gaat het museum voor drie jaar dicht. De renovatie kost 110 tot 160 miljoen euro, afhankelijk van de variant die de gemeente Rotterdam (huisbaas en eigenaar van het pand) kiest. Museum actueel
 • De Europese Commissie is van plan om dit jaar een Counterfeit and Piracy watch-List te publiceren. Deze lijst bevat namen van partijen die zich schuldig maken aan vervalsing, piraterij of andere vormen van uitbuiten van intellectueel eigendom. Entertainment Business

 

noord-brabant

 • Gedeputeerde Henri Swinkels heeft op 25 januari twee winnaars bekend gemaakt van de ideeënprijsvraag Energy meets the Arts, verbeelding en verleiding in de energietransitie. De jury, onder leiding van gedeputeerde Anne-Marie Spierings, selecteerde de twee winnaars op de artistieke kwaliteit, de impact van het idee voor de energietransitie, de uitvoerbaarheid en de belevingswaarde. De twee winnaars gaan hun idee nu verder doorontwikkelen en uitvoeren, bkkc gaat daarvoor op zoek naar samenwerkingspartijen. bkkc
 • Erfgoedvereniging Bond Heemschut Brabant constateert dat het met de, wettelijk verplichte, advisering ten aanzien van Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in Brabantse gemeenten beter kan. Zonder goede monumentencommissies – hier worden ook commissies ruimtelijke kwaliteit en omgevingscommissies mee bedoeld – functioneert erfgoedbeleid niet goed. Dat schrijft Tom van Eekelen, adviseur Erfgoedvereniging Bond Heemschut. Brabants Dagblad

 

grote brabantse gemeenten

 • In en achter de loodsen en oude gebouwen in het vierkant Belcrumweg, Speelhuislaan, Minister Kanstraat en Industriekade in Breda vestigen zich steeds meer culturele instellingen en creatieve industrie. BN – De Stem
 • SportCity kan doorgaan met de verbouwing van de Gerarduskerk tot fitnesscentrum. De Erfgoedcommissie van de gemeente Eindhoven heeft ingestemd met de bouwaanvraag. De discussie over de vraag wat er met de beelden en het altaar is gebeurd, staat daar los van. Dat is ook niet aan de Erfgoedcommissie, maar aan de gemeente Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Helmond heeft de evenementensubsidies voor 2018 verdeeld. 31 organisatoren vroegen subsidie aan, 7 meer dan vorig jaar. De optelsom van de aanvragen was € 512.850,-, drie maal het beschikbare budget van € 187.000,-. Urban Matterz krijgt dit jaar de meeste subsidie. Het festival krijgt dertigduizend euro, vijfduizend meer dan in 2017. De combinatie van muziek, kunst, sport en jongeren is volgens de gemeente waardevol en bovendien nationaal aantrekkelijk. Helmond , Eindhovens Dagblad
 • Op 24 januari 24 januari organiseerde de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met Docis de bijeenkomst Cultuur verrijkt, verbindt en verdient. Bedrijven en culturele organisaties die samenwerken hebben daar laten zien hoe waardevol, verrijkend en winstgevend samenwerken kan zijn. ‘s-Hertogenbosch
 • Door de plannen voor een MeierijMuseum in het Bossche gebouw Cementrum kan een dikke streep. De Schijndelse investeerder Roel Praagman trekt zich terug omdat het college van ‘s-Hertogenbosch na wil denken over ‘andere mogelijkheden het pand te transformeren voor alternatief gebruik’, zo stond in een brief. Brabants Dagblad
 • Maurits Haenen is de nieuwe directeur van De Muzerije in ’s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • De voormalige FilmFoyer bij Theaters Tilburg wordt verbouwd tot multifunctionele ruimte waar Tilburgse talenten kunnen repeteren. De gekleurde designstoelen uit de filmzaal gaan 4 februari in de verkoop. De opbrengst gaat naar Het Makershuis, een samenwerking tussen De NWE Vorst, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Theaters Tilburg en Festival Circolo, die zich inzet voor de talentontwikkeling van jonge makers. Brabants Dagblad
 • Architect Tjeerd Timmermans gaf 24 januari de eerste impressies van twee van de vier nieuwe gebouwen op het toekomstige Spoorpark vrij. Ze maken deel uit van het nieuwste park van Tilburg dat op het voormalige Van Gend & Loos-terrein (10 hectare) verrijst. Brabants Dagblad
 • Bij de opening van het eeuwfeest van het Conservatorium kreeg de honderdjarige een cheque van 10.000 euro van de gemeente Tilburg. Wethouder Marcelle Hendrickx benadrukte de band tussen Tilburg en het Conservatorium en gaf aan dat het geld bestemd is voor New Horizons, dat is een van de muziekfestivals waar de opleiding dit jaar stil staat bij het jubileum. Brabants Dagblad
 • De NWE Vorst in Tilburg gaat verbouwen, en het kunstwerk ‘Horror Vacui’ van Jeroen de Leijer en Nick J. Swarth past daar niet in. De bruikleen van tien jaar wil het theater niet verlengen. In overleg met de makers besloot de gemeente Tilburg, de eigenaar van het kunstwerk, tot verkoop. Brabants Dagblad
 • De Tilburgse ondernemer Ahmed Demir heeft beroep aangetekend in het juridische geschil met de gemeente Tilburg rond de aankoop van voormalig theater Midi. Dat blijkt uit antwoorden van B en W op vragen van Hans Smolders. Brabants Dagblad
 • Sociaal cultureel centrum de Schalm in Berkel-Enschot krijgt van de gemeente Tilburg eenmalig ruim 48.000 euro subsidie extra. Dat geld is onder meer bedoeld ter compensatie van huurverlies na de overgang naar Ons Koningsoord. Brabants Dagblad
 • De Sociëteit Nieuwe Koninklijke Harmonie (NKH) ontving 28 januari de Tilburg Trofee ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan. De NKH neemt een vooraanstaande plek in de Tilburgse muziekwereld in. Tilburg , Brabants Dagblad
 • Muziekcentrum Rewind gaat in de Tilburgse wijk Reeshof in een pand oefenruimten aan bandjes, een muzikantencafé en lokalen voor muziekles creëren. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeente

 • Het Markiezenhof en de gemeente Bergen op Zoom hebben Frank Bode gevraagd om het nieuwe museumconcept ‘Publiek geheim, geheim publiek’ verder uit te werken. Volgens wethouder Arjan van der Weegen helpt hij het museum zo om te vormen dat mensen van alle leeftijden, uit diverse culturen en achtergronden er zich welkom voelen. Binnenkort begint het groot onderhoud en de herinrichting van Het Markiezenhof. BN – De Stem
 • Een bioscoop is geen kernactiviteit van de gemeente. Die mening huldigende de meerderheid van de gemeenteraad van Bergeijk. De bioscoop had, volgens de wethouder, een mooie aanvulling moeten zijn voor De Kattendans, ook wat betreft inkomsten. Het theater is te krap voor de gebruikers en is nodig aan een opknapbeurt toe. Maar de raad vond echter de prognoses voor de bezoekersaantallen van de bios te onzeker. Eindhovens Dagblad
 • Heemschut schrikt van de toestand ban een monumentaal pand in Deurne. Heemschut
 • Het kasteel in Gemert kan een nieuwe bestemming krijgen zónder nieuwbouw buiten de bestaande muren. VB2 Vastgoed uit Oirschot heeft op verzoek van de eigenaar van het kasteel, de Congregatie van de Heilige Geest, een plan gemaakt met daarin onder meer plek voor bijna 80 zorgappartementen. Heemkundekring De Kommanderij en Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO) vrezen nu dat de paters toch voor een ander plan kiezen. Eindhovens Dagblad
 • Het bestuur van Gedenkplaats Haaren ’40-’45 weigert het historische landgoed Haarendael in Haaren te verlaten. De Vriendenkring Haaren 1940-1945 wacht eventuele juridische stappen van de verhuurder Wim Vugts af. Deze ondernemer heeft het museum gesommeerd te gaan. Volgens wethouder Johan van den Brand van Haaren kijken rijk en provincie mee naar de toekomst van Landgoed Haarendael. Haaren wil dat omdat er grote zorgen zijn over verwaarloosde rijksmonument en het behoud van Gedenkplaats ’40-’45. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Meierijstad zet voedsel op de kaart vanwege het themajaar Brabant Celebrates Food. ,,Het activiteiten- en evenementenjaar Brabant Celebrates Food heeft veel los gemaakt in onze gemeente en in onze gemeenschap. Je voelt en proeft dat wij een ondernemende Foodgemeente zijn. Daar ben ik trots op”, aldus wethouder Jan Goijaarts. ,,Wij zijn het kloppend hart van de Agrifoodregio.” Brabants Dagblad
 • Wethouder Frank den Brok van de gemeente Oss verwacht op korte termijn het hoofdpijndossier rond de horeca in cultuurpodium de Groene Engel af te sluiten. Brabants Dagblad
 • Roosendaal omarmt het digitale tijdperk. Slimme software regelt straks het openbaar beheer en samen met de lokale ondernemers werkt de stad aan een antwoord op de groeiende verkoop via internet. BN – De Stem
 • De Sint-Petrus’ Bandenkerk in Son gaat voorlopig nog niet tegen de vlakte. De Parochie Heilige Oda heeft bezwaar gemaakt tegen uitstel van de sloop, maar de provincie heeft die afgewezen. Zij stelt dat niet is uit te sluiten dat er nog vleermuizen in de kerk aanwezig zijn of dat zij gebruikmaken van de kerk. Eindhovens Dagblad
 • De mogelijkheden tot herontwikkeling van de voormalige basisschool Molenven in Vught zijn volgens Woonwijze vanwege de rijks monumentale status te beperkt. De wooncorporatie ziet daarom van de herontwikkeling af. Brabants Dagblad
 • Na een half jaar zonder te hebben gezeten, heeft het schoenenmuseum in Waalwijk weer een bestuur. De rechtbank in Breda heeft een driekoppige leiding benoemd: Jolande Otten uit Eindhoven, Harrie de Werd uit Drunen en Margo Strik uit Tilburg. Zowel de gemeente Waalwijk als de curator van het failliete SLEM hadden kandidaten aangedragen. De rechter-commissaris koos uiteindelijk voor het voorstel van de gemeente. Brabants Dagblad
 • De discussieavond in de gemeenteraad van Waalwijk duurde kort. Vragen over de financiële onderbouwing van het plan voor een nieuw schoenenmuseum bewaarden de partijen voor de raadsvergadering van 8 februari. Wethouder Brekelmans was voorafgaand aan de avond overtuigd van de haalbaarheid van het plan. Het nieuwe museum kost 9 miljoen euro om het te realiseren en daarna 900.000 euro subsidie per jaar. De helft daarvan is vestzak-broekzak, want dat krijgt de gemeente via huur weer terug. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Architectenbureaus en bouwbedrijven kunnen kiezen uit vijf strategieën om meer te concurreren op toegevoegde waarde en minder op prijs. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Killian McCarthy en dr. Thijs Broekhuizen van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met o.a. BNA, Bouwend Nederland en de Gemeente Groningen. BNA
 • Met een 4e Position Paper doet BNA een oproep aan alle professionele opdrachtgevers – van ontwikkelaars tot gemeenten – om mee te bouwen aan gezonde architectenselecties. BNA
 • James Bradburne, directeur van de Pinacoteca di Brera van Milaan, zegt dat blockbusters de nagels aan de doodskist van musea zijn. Museumdirecteuren werden in de jaren ’80 gedwongen om met blockbusters de bezoekersaantallen te verhogen. Nu zijn ze een drug geworden, zegt hij, omdat zonder hen een museum niet kan overleven, maar het is een verraad aan het rentmeesterschap van de collecties. Financial Times
 • De gang van zaken rond de afgelasting van de de Ettore Sottsass-expositie, is ‘symptomatisch’ voor dit museum, waar ‘leiding en rentmeesterschap de afgelopen jaren verkeerd zijn geweest’. Dat zeggen de weduwe en een goede vriend van de Italiaanse kunstenaar op de site van het Belgische Artdependence Magazine. Het Parool
 • Er moeten vijftien tot twintig mensen ontslagen worden bij het Openluchtmuseum in Arnhem. Dat heeft het personeel van het museum te horen gekregen van de directie. De ontslagen zijn nodig om de financiële situatie van het Openluchtmuseum te verbeteren. De financiële nood van het museum is zo hoog dat het museum ten onder dreigt te gaan als er geen ingrijpende maatregelen plaatvinden. Arnhem-direct
 • Toppers uit onder meer het Rijksmuseum en het Mauritshuis reizen door het land en zorgen voor een topdrukte in het Stedelijk van Abbemuseum. Column van Pieter Hendrikse. e52.nl
 • De afgelopen maanden kon er op de website van het Museumkwartier gestemd worden op het beste museum van Nederland. Meer dan 1000 musea waren in de race voor deze gewilde publieksprijs. Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel won. Museumcontact
 • De vestiging van kunstuitleen Artotheek 18 in Roosendaal sluit definitief de deuren. De collectie en de vrijwilligers gaan over naar de locatie in Bergen op Zoom. De artotheek zit in zwaar weer door een dalend ledenaantal en afnemend gebruik. BN – De Stem
 • DutchCulture brengt makers in beeld die internationaal hebben gewerkt. Een gesprek met cameraman en regisseur Morgan Knibbe over zijn ervaringen. DutchCulture
 • Voor de komende jaren verwacht ABN AMRO aanhoudende maar afvlakkende bezoekersgroei in de bioscoopsector. Bioscopen kunnen de dubbele valkuil van overcapaciteit en aanbodverschraling vermijden met investeringen in een intensere beleving, content uit onverwachte hoek, prijsdifferentiatie en verdergaande personalisatie. Met dat laatste bestrijden bioscopen Netflix met haar eigen wapen: data. Dat zijn de aanbevelingen van Insights, de sectoranalyse van ABN AMRO. ABN AMRO , Pretwerk
 • Netflix heeft het afgelopen kwartaal een recordaantal van 8,3 miljoen abonnees geworven. Dat blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van de filmstreamingdienst. Het totaal aantal abonnees komt hiermee op 117,6 miljoen. Entertainment Business
 • De bezoekersaantallen van het International Film festival Rotterdam namen vanaf 2012 schrikbarend af en de filmprofessionals en -journalisten vonden het festival nietszeggend en irrelevant. Met Bero Beyer als directeur doet het festival er weer toe. HP /De Tijd
 • Zwart is zwarter en wit is witter en alle kleuren er tussenin zijn veel meer uitgesproken. Met EclairColor wordt film nog levensechter. Filmmore in Amsterdam is het eerste postproductiehuis buiten het Franse moederbedrijf dat de techniek in huis heeft. De IFFR-vertoning van Zama op 28 januari is de allereerste demonstratie van EclairColor in Nederland. Filmkrant
 • Op 18 januari vond het KVB Boekwerk Seminar 2018 Strijd om de Tijd plaats. Annemarie Wennekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau presenteerde de resultaten van een omvangrijk onderzoek naar veranderingen in lees- en mediagedrag in de afgelopen tien jaar. Dit vormde de aanleiding experts te vragen naar hun visie wat deze veranderingen betekenen voor de samenleving en het boekenvak. Een verslag. KVB Boekwerk
 • Speciaal voor de Poëzieweek 2018 ging de Cultuurindex Nederland op onderzoek uit. In De Staat van Cultuur 3 staan namelijk wel veel cijfers over de letterensector, maar cijfers over poëzie zijn er veel minder. Wat weten we precies over poëzie in Nederland? Een infographic. Cultuurindex, Dagblad van het Noorden
 • Hoe ziet mijn financiële situatie er uit? Hoe zit het mijn pensioen? Dit zijn vragen die ook schrijvers en vertalers zich stellen. Om hier inzicht in te krijgen kunnen leden van de Auteursbond bij het P.C. Boutensfonds een financiële APK aanvragen. Auteursbond
 • Myrthe Spiteri haalde het (uitgeef)nieuws van 2017 door onderdak te bieden aan de redacteuren van Querido Kind die en masse opgestapt waren na een conflict met WPG. Maar dat is niet de enige reden om Spiteri aan het woord te laten: als jonge ondernemer in het boekenvak is Spiteri succesvol met haar Blossom Books. inct
 • Mizzi Van der Puijm kon haar nieuwe uitgeverij Pluim oprichten dankzij steun van drie particuliere investeerders. Een van hen wil anoniem blijven, de andere zijn Sigrid Sijthoff van de Haagse uitgeversfamilie Sijthoff en Leon Ramakers, oud-directeur van Mojo Concerts. Zij begrijpen, zegt Van der Pluijm, ‘dat je geen snel rendement kunt verwachten.’ tzum , NRC , De Volkskrant , inlog vereist
 • Uitgeverij Das Mag staakt het magazine dat de afgelopen jaren furore heeft gemaakt. De abonneeaantallen van Das Mag groeiden, er worden nog steeds nieuwe talenten ontdekt, maar het is tijd voor iets nieuws, vinden de makers. Das Mag , NU.nl
 • Velen schrijven fictie of poëzie in hun vrije tijd, weinigen zijn uitverkoren om die vruchten ook te publiceren bij een uitgeverij. Gelukkig rest er nog de ‘publicatie in eigen beheer’ of de optie ‘printing on demand’, lucratief aangeboden door allerlei online self-publishing bureaus. Maar bieden die echt de beloofde toegang tot meer lezers? Hun prijs overtreft vaak hun kwaliteit en hun bereik. Rekto verso
 • “Waar gaat het heen met het geschreven woord? Wat moeten schrijvers, redacteuren, uitgevers, bestuurders, academici en boekhandelaren met de beangstigende vergezichten die deze vraag oproept?” Maarten Asscher nam met het symposium Het Woord is Dood, Leve het Woord! afscheid als directeur van Athenaeum Boekhandel. Schrijver Asscher heeft gewerkt als uitgever, topambtenaar en boekhandelaar. Daarnaast bekleedde hij diverse culturele bestuursfuncties. Literatuurplein
 • Lezen is hip en levend! Dat bewijst de hype op het young adult-genre wel. Steeds meer boekhandels gaan daarom met de tijd mee en moderniseren. De laatste jaren valt het op dat er steeds meer aandacht binnen deze modernisering is voor het young adult-genre. De vraag is echter of een focus op young adult en jongeren in de boekhandel wel zo aantrekkelijk is.
 • Freya Sixma (1992) studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam binnen de studie Boekwetenschap op het onderwerp young adult-boeken in de boekhandel. Op 5 februari spreekt ze daarover bij Boekman, in de reeks Onderzoek in Zicht. Boekman
 • NBD Biblion start in het voorjaar van 2018 een traject waarin de eigen governance herijkt wordt. Dit mede naar aanleiding van vragen over de positie van NBD Biblion binnen de branche. Het adviesbureau Berenschot zal NBD Biblion bij het traject gaan ondersteunen. Bibliotheekblad
 • Wat hebben de artiesten concreet aan het showcasefestival Eurosonic Noorderslag gehad? Wat blijkt? Een rondvraag. De privéjet om Kensington naar Groningen te brengen, kostte meer dan de 10.000 euro die de Popprijs opleverde. Maar ook : zangeres Pitou zat met potentiële internationale partners aan tafel. Wat viel er te leren voor het podium, op de conferentie en in de wandelgangen op Eurosonic Noorderslag? 3voor12.vpro , 3voor12.vpro
 • Op 19 januari 2018 presenteerden Ntb, Kunstenbond en NVPI (de branchevereniging voor platenmaatschappijen) op Noorderslag gezamenlijke uitgangspunten voor redelijke platencontractvoorwaarden. Ntb
 • Fans van de band Mozes & The Firstborn kunnen bij de Eindhovense rockers een cassette-abonnement afsluiten. In ruil voor een eenmalige contributie ontvangen de clubleden maandelijks een tape met muziek van de groep. Eindhovens Dagblad
 • MU en het Eindhovense label Barreuh lanceren het cassette label BARxMU op 25 januari. De line up van het event zal bestaan uit een prachtig scala aan verschillende artiesten die allemaal gebruik maken van de cassette. MU , Eindhovens Dagblad
 • Streamingplatforms als Spotify en Apple Music hebben de muziekindustrie de laatste jaren ingrijpend veranderd – en volgens velen zelfs gered. Cultuurindex heeft een dossier gepubliceerd over de vele verschillende aspecten van (muziek)streaming met relevante literatuur. Cultuurindex
 • Songwriters krijgen in de Verenigde Staten voortaan een groter deel van de opbrengst van hun gestreamde liedjes. Auteursrechtenorganisatie Copyright Royalty Board heeft dat bepaald. De uitspraak betekent een fikse tegenslag voor diensten als Spotify, Apple Music en Amazon Music Unlimited, die de makers van liedjes extra moeten compenseren. Nu krijgen songwriters nog 10,5 procent van de opbrengsten van de muziekstreamingsdiensten. Dat tarief wordt voor de komende vijf jaar vastgesteld op 15,1 procent. VTM
 • Grote podia en clubpodia boeken steeds minder vaak artiesten die wereldmuziek maken, maar dat segment vindt steeds meer zijn weg naar de festivals. Dat staat in de Barometer Wereldmuziek Nederland- peiljaar 2016, dat is opgesteld in opdracht van World Music Forum NL. Entertainment Business
 • Buma Music in Motion, de conferentie over innovatief gebruik van muziek in film, games, televisie en commercials vindt plaats op 23 mei 2018 in Amsterdam. De achtste editie van het evenement biedt een uitgebreid programma met workshops, keynotes, levendige discussies en een New Talent Award. Buma Cultuur
 • Atmosphere heeft de Buma Music meets Tech Award en daarmee een geldprijs van 5.000 euro gewonnen. Atmoshpere verbindt merken en ondernemingen met muziekprofessionals die persoonlijk de achtergrondmuziek voor hun winkels en restaurants uitzoekt. Dit draagt bij aan een betere winkelervaring voor klanten en is tegelijkertijd een nieuwe manier voor artiesten en experts om geld te verdienen. Buma music meets tech
 • De twaalfde editie van het Storioni Festival in 2019 zal er anders uitzien dan de vorige festivals. De drie partners: het festival, het Storioni Trio en Muziekgebouw Eindhoven, hebben besloten van het nu tiendaagse festival voor klassieke kamermuziek een gecomprimeerde vierdaagse te maken met alle kenmerken van een ‘stadsfestival’. Eindhovens Dagblad
 • Beeldend kunstenaar en theatermaker William Kentridge en choreograaf Faustin Linyekula worden benoemd als ‘associate artists’ voor het Holland Festival 2019. Het festival zet hiermee, na het aangekondigde vertrek van huidig artistiek directeur Ruth Mackenzie, in op een nieuwe constructie om de artistieke inhoud van het festival vorm te geven. In dat nieuwe model zullen twee wisselende kunstenaars in principe voor één editie verantwoordelijk zijn voor de invulling van het festival. Theaterkrant , Cultureel Persbureau , De Volkskrant
 • SPRING Performing Arts Festival in Utrecht heeft de Greener Event Award 2017 ontvangen. Het label is uitgereikt door A Greener Festival, een onafhankelijke, non-profit organisatie die zich wereldwijd inzet om festivals en events milieuvriendelijker te maken. De organisatie kwalificeert SPRING als een ‘goed beheerd en milieubewust evenement’. Het festival ontving tevens een rapport met aanbevelingen om de volgende edities nog groener te maken. Theaterkrant
 • Het Parktheater in Eindhoven organiseert al drie jaar, zeer succesvol, busvervoer naar voorstellingen die niet in Eindhoven staan. Dit seizoen zijn er vijftien uitvoeringen geboekt, variërend van opera’s tot en met dans- en toneelvoorstellingen. Want steeds vaker is de praktijk, dat theatergroepen vanwege de kosten alleen in hun vestigingsplaats spelen. Eindhovens Dagblad
 • Schouwburg Amphion (Doetinchem) en Westlandtheater De Naald (Naaldwijk) zijn uitgeroepen tot Theater van het Jaar 2017, respectievelijk in de categorieën grote theaters en kleine theaters. Dit heeft de Vereniging Vrije Theater Producenten bekendgemaakt. De twee theaters mogen zichzelf een jaar lang Theater van het Jaar noemen. Beide theaters wonnen de prijs afgelopen jaar ook. Dat is nog niet eerder gebeurd. VSCD
 • Youp van ’t Hek en Jochem Meyjer hebben beiden een belang genomen van 1 procent in startup GUTS. GUTS heeft een cryptovaluta ontwikkeld die gebruikmaakt van blockchaintechnologie. Door die technologie is de authenticiteit van iedere kaart gegarandeerd en is het niet mogelijk is om de kaarten voor een hogere prijs door te verkopen. Entertainment Business

Cultuurmarketing

 • Klantsegmentatie, maar pas op voor stigmatiseren. Dat schrijft Sara Oomen, als freelancer klantsegmentaties en analyses in opdracht van o.a. Filmhuis Den Haag, het Residentie Orkest, De Nieuwe Liefde en Voordekunst. Cultuurmarketing
 • ‘Hoe kan ik iemand voor de Pindakaasvloer van Wim T. Schippers enthousiasmeren, als diegene nog nooit van conceptuele kunst heeft gehoord en de associatie met Wim T. Schippers hooguit het door het massamedium televisie uitgezonden Sesamstraat is?’ ‘Ik​ roep​ de culturele​ sector​ van​ ​Nederland​ ​op:​​ stop​​ 80%​​ van​ je​ marketingbudget​ in cultuureducatie.​’ Dat schrijft Karin Sommerer, manager Marketing & Communicatie van het Stedelijk Museum Amsterdam. Cultureel Persbureau
 • Gesprek met Jettie Nijenhuis, sinds september hoofd publiciteit en marketing bij Theater Bellevue. Cultuurmarketing
 • Bol.com wil iedere websitebezoeker een andere, voor hem relevante versie van zijn homepage laten zien. “Dat is de ultieme situatie waar we naartoe willen”, zegt topman Huub Vermeulen.
 • De huidige homepage omschrijft Vermeulen als vrij star. Naast personalisatie, is het bieden van meer inspiratie een speerpunt voor bol.com. Hoe dat precies moet, verschilt per productgroep. Retailtrends
 • De eerste Gerben Kuipers Loftrompet, een prijs voor de meest geslaagde filmcampagne van het afgelopen jaar. is toegekend aan Independent Films. De filmdistributeur won de prijs voor de campagne van La La Land. Entertainment Business

Financiering

 • In 2017 heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wederom twee oproepen uitgezet om de professionalisering van het ontwerpveld verder aan te moedigen en om de beroepspraktijk en de infrastructuur te verduurzamen: de Open Oproep Professionalisering Ontwerpprakijk III en de Open Oproep Professionalisering Platforms Vormgeving en Digitale cultuur. De oproepen zijn gericht op het vinden van een balans tussen artistieke ontwikkeling en ondernemerschap. Uit Noord-Brabant werden gehonoreerd het ontwerpbureau Studio Mosquito en de platforms Tuff B.V. en De Stichting Wobby Club. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In de tweede helft van 2017 zijn binnen de subsidieregelingen Internationalisering, Architectuur, Vormgeving en Digitale cultuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 88 projecten ondersteund. Een toelichting op een aantal van de gehonoreerde projecten. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Prix de Rome is de oudste en meest genereuze prijs voor architecten tot 35 jaar. Doel van de Prix de Rome Architectuur is getalenteerde architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten jaar te traceren en deze te stimuleren zich verder te ontwikkelen en te positioneren tot een belangwekkende bijdrage voor de hedendaagse architectuur in Nederland. Alle architecten die willen meedoen wordt gevraagd een portfolio op te sturen en op eigen wijze te reageren op een door de jury geformuleerd thema. De eerste ronde – Low pressure – is een open competitie die zich richt op een specifiek landelijk gebied in de provincie Groningen. Eerste deadline 5 maart 2018. Mondriaan Fonds
 • Een overzicht van instellingen die in 2018 een eerste bijdrage ontvingen via het Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria. Musea en andere instellingen kunnen voor honoraria aan beeldend kunstenaars bij het Mondriaan Fonds een gedeeltelijke compensatie aanvragen als zij de richtlijn voor kunstenaarshonoraria toepassen. Mondriaan Fonds
 • De Bijdrage Publicaties van het Mondriaan Fonds is bestemd voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland. Eerstvolgende deadline is 5 maart. Mondriaan Fonds
 • Zoek jij financiering voor je project of praktijk? Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren gezamenlijk een voorlichtingsbijeenkomst over subsidiemogelijkheden voor kunstenaars en ontwerpers (in opleiding) op 1 februari in Maastricht. Mondriaan Fonds
 • De huidige benoemingsprocedure voor de curator van het Nederlands Paviljoen op de Biënnale van Venetië voldoet niet, stelt Krist Gruijthuijsen. De directeur van KW in Berlijn doet een oproep aan het Mondriaan Fonds af te zien van de huidige competitieve procedure en terug te keren naar een benoeming die gaat over ‘erkenning en waardering’ voor de curator, de kunstenaar en de kunst.
 • De reactie van het Mondriaan Fonds. Metropolis M , Metropolis M
 • Kunstenaars, ontwerpers, fotografen en kleine instellingen kunnen bij Fonds Kwadraat geld lenen om te investeren in de ontwikkeling van hun culturele praktijk. Eerstkomende deadline is 18 maart. Fonds Kwadraat
 • 6 maart is de eerstvolgende deadline van de regeling Vrijplaats voor beginnende scenaristen van het Filmfonds. Aanvragen is mogelijk voor het schrijven van een treatment of scenario. Filmfonds
 • Het NPO-fonds, dat de taken van het Mediafonds min of meer overnam, kon op scepsis rekenen, maar is goed op weg. Makers moeten in de nieuwe situatie bij de ontwikkeling van projecten een landelijke omroep achter zich hebben geschaard, vóórdat ze geld kunnen aanvragen. Het fonds zet naast de bestaande regelingen in op het stimuleren van ontwikkelingen die aansluiten bij het veranderende mediagebruik. Zo wordt er op het ogenblik gewerkt aan het mogelijk maken van aanvragen voor podcast-series en webonly drama- en documentaireproducties. NPO Fonds , Het Parool
 • Het Nederlands Letterenfonds en het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) nodigen uitgevers en anderen uit om een voordracht in te dienen voor de positie van writer-in-residence aan het NIAS in Amsterdam in het academisch jaar 2018-2019. Het betreft een prestigieuze positie voor een Nederlandse schrijver die werkt aan een project dat concreet baat heeft bij de academische setting van het NIAS. Voordrachten kunnen tot 2 april 2018 worden ingediend. Letterenfonds
 • Schrijver Atte Jongstra werkte zes maanden als writer in residence aan het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS). Eind januari zwaait hij af. Een terugblik in de vorm van voetnoten bij de geschiedenis van de uil, van het NIAS, en van het schrijversleven van Atte Jongstra. Letterenfonds
 • Op 15 maart sluit de aanvraagronde voor Projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk voor de groep recent gedebuteerde literaire schrijvers alsmede de schrijvers die inmiddels twee literaire titels hebben gepubliceerd, de starters. Het voor deze groep in 2018 beschikbare budget zal nog door het Letterenfonds op de website bekend worden gemaakt. Letterenfonds
 • De eerstvolgende deadline van de regeling Productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten is 7 maart. Dit is een subsidie voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakte bekend welke nieuwe mogelijkheden er zijn in 2018, o.a. voor mediakunst- en erfgoededucatie in het cultuuronderwijs en podia die ruimte geven aan initiatieven uit de omgeving, en welke bestaande regelingen worden uitgebreid. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De Cultuurfondsbeurzen zijn er voor vervolgopleidingen in het buitenland of voor vervolg-onderzoek in het buitenland. Elk jaar is er een aanvraagperiode : van 1 februari tot en met 1 april. De beurzen zijn bestemd voor talentvolle afgestudeerde academici (MA) en HBO’ers (BA) uit alle disciplines om daarmee een verdere stap te zetten naar een toekomst als wetenschapper, acteur, beeldend kunstenaar, musicus of danser. Cultuurfonds
 • Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft in de vergadering over het vierde kwartaal van 2017 totaal € 313.983 toegekend aan 65 natuur- en cultuurprojecten. Een aantal van de bijzondere projecten zijn : Dansproductie Tijd om te gaan, Café Theater Festival Tilburg 2018, documentaire De grens van Brabant, theaterproject Ouderen voor ouderen, en een blauwgroen schoolplein voor Basisschool de Klimop. Cultuurfonds , Cultuurfonds
 • De VSB Poëzieprijs wordt voortgezet, maar onder een andere naam. Dat bevestigt directeur Bas Kwakman van de Stichting Poetry International naar aanleiding van een bericht in Trouw. Twee nieuwe sponsors garanderen het voortbestaan van de poëzieprijs: het Elise Mathilde Fonds en het Van Beuningen/Peterich-fonds. Het is nog niet zeker of het geldbedrag dat aan de prijs is verbonden hetzelfde blijft. De huidige prijs bestaat uit 25.000 euro. ”Het blijft in elk geval een substantieel bedrag”, zegt Kwakman. De laatste VSB Poëzieprijs gaat naar Joost Baars. NU.nl , Trouw , Trouw
 • Deze zomer zal voor het eerst de Sybren Poletprijs, een oeuvreprijs voor experimentele literatuur worden uitgereikt, genoemd naar en betaald uit de nalatenschap van de in 2015 overleden schrijver en voorvechter van auteursbelangen Sybren Polet. De prijs is driejaarlijks, de winnaar ontvangt 35.000 euro. De Volkskrant
 • Choreografen Antonin Comestaz, Fernando Troya en Kim-Jomi Fischer en Marta Alstadsæter hebben de BNG Dansprijs gewonnen. Aan de prijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden om een gezamenlijk tournee onder de titel DansClick 20 te financieren. Theaterkrant
 • Europeana zoekt ondernemers, ontwerpers en trainers die ideeën hebben voor innovatieve educatieve projecten. Deelnemers moeten de online archieven van Europeana (met gratis content) gebruiken om nieuwe producten te ontwikkelen zoals digitale applicaties, games, webdiensten, educatieve software en materiaal voor digital learning. De beste inzendingen ontvangen een bedrag van 30.000 euro om het idee verder te ontwikkelen. De deadline voor de Europeana #edTech Challenge is 28 februari 2018. Creative Europe Desk
 • In 2018 presenteert de Europese Commissie het meerjarig financieel kader voor de periode na 2020 en voor de volgende generatie subsidieprogramma’s, zoals Creative Europe. Als voorbereiding daarop publiceerde de Commissie onlangs een vragenlijst, oftewel een openbare consultatie over EU-fondsen op het gebied van waarden en mobiliteit. Creative Europe Desk
 • Het Rijksmuseum heeft een volledig vernieuwde app gelanceerd die tot stand is gekomen met de steun van hoofdsponsor KPN. Sponsorreport
 • In het inspiratieboekje ‘Crowdfunding voor de cultuursector – voor amateurkunst, onderwijs en professionals’ zette Kunstbalie samen met bkkc diverse tips en tricks op een rijtje voor deze manier van financieren. Kunstbalie
 • Mudita is aan het crowdfunden voor haar debuutalbum, Moeders mooiste voor een EP. Mestmag.crowdfunding
 • Geeft u geld aan een culturele instelling, zoals een museum of theatergroep? Dan kunt u deze gift aftrekken bij uw belastingaangifte. Dat mag alleen als de instelling volgens de Belastingdienst een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is. Rijksoverheid.nl

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De iconische architectuur maakte de laatste jaren plaats voor een architectuur die nadrukkelijk sociale, educatieve en stedelijke doelstellingen probeert te adresseren. Het kan niet anders of 2018 wordt een groots jaar. Wat staat architectuur te wachten? De redactie van De Architect blikt vooruit in een aantal voorspellingen in een white paper. De Architect
 • De dertiende editie van BNA Beste Gebouw van het Jaar is gestart. De prijs hanteert vier categorieën waarin de inzenders hun projecten kunnen insturen: identiteit & icoonwaarde, leefbaarheid & sociale cohesie, particuliere woonbeleving, en stimulerende omgevingen. Insturen kan tot 6 maart. BNA , Gebouw van het jaar
 • “De gevel verdwijnt, wordt onzichtbaar, omdat de functionaliteit de verschijningsvorm gaat bepalen”, stelde architect Winy Maas in zijn keynote bij de opening van de Vakbeurs GEVEL 2018. Of dit nu betekent dat Maas is uitgegroeid tot een hardcore functionalist is niet helemaal duidelijk. Prikkelend is de stelling wel. Maar is ze realistisch? Blog van Harm Tilman. De Vakbeurs GEVEL 2018 vond van 23 t/m 25 januari plaats in Rotterdam. De Architect , De Architect
 • Er is een trend gaande in de architectuur waarbij gebouwen langzaamaan verticale parken worden. Nagenoeg iedere berichtgeving over nieuwe bouwplannen tonen hoge woontorens die gehuld gaan in weelderig groen. De geënsceneerde impressies stellen ons een toekomst voor waarin er niet minder, maar juist meer groen is in onze steden. Architect Francesco Veenstra over de vraag of deze beloftes vals zijn of gaan onze steden er in de komende jaren verrassend veel groener uitzien. Architectenweb
 • De vraag of circulaire gebiedsontwikkeling wat voorstelt of als voodoo is te kwalificeren heeft de pennen losgemaakt. Dat is ook de bedoeling. Het leverde twee zinnige bijdragen op, een reactie die de leegheid blootlegt en een interview dat laat zien hoe circulariteit gebruikt wordt voor ideologische doeleinden. Friso de Zeeuw, emeritus praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling, TU Delft, over de reacties op zijn column ‘Circulaire economie irrelevant voor gebiedsontwikkeling’ .Gebiedsontwikkeling.nu
 • De stad wordt overgewaardeerd. Dat is de teneur die blijkt uit recente interviews met niet onbelangrijke personen in het ruimtelijk debat, zoals Rijksbouwmeester Floris Alkemade en architect Rem Koolhaas, die meer aandacht voor het ‘Randland’ wil. Jos Gadet, hoofdplanoloog Ruimte en Economie bij de gemeente Amsterdam, snapt weinig van de opportunistische omwenteling. Waarom deze negatieve houding ten opzichte van de stad? Gebiedsontwikkeling.nu , Gebiedsontwikkeling.nu
 • Building with Nature is een nieuwe manier van waterbouwkundig ontwerpen waarbij ontwerpers natuurlijke materialen zoals zand en vegetatie gebruiken. Ook houden ze rekening met de processen die spelen binnen het systeem, bijvoorbeeld waterstromingen. In Nederland worden innovatieve oplossingen bedacht om het land te beschermen tegen water. Rijkswaterstaat gaat de Houtribdijk in het IJsselmeer veiliger maken door zand te gebruiken, een wereldprimeur, en een goed voorbeeld van building with nature. Kennislink.
 • Van 9 t/m 11 februari 2018 betrekt designbeurs OBJECT Rotterdam het monumentale HAKA-gebouw. Meer dan honderd gevestigde en aanstormende ontwerpers tonen er hun designobjecten. De Architect
 • Peter van Dongen wordt bekroond met de Stripschapprijs, de belangrijkste oeuvreprijs voor striptekenaars in Nederland. Afgelopen jaar verscheen zijn beeldroman Familieziek, een bewerking van de gelijknamige roman van Adriaan van Dis. Eerder publiceerde hij onder meer Rampokan, een tweeluik dat zich afspeelt aan de vooravond van de politionele acties in Indonesië. De Stripschapprijs 2018, die bestaat uit een bronzen plastiek met oorkonde, wordt op 31 maart uitgereikt tijdens de Stripdagen in de Jaarbeurs in Utrecht. Stripschapprijs , Letterenfonds

 

beeldende kunst

 • Met BASE hebben Rem Koolhaas en Beatrix Ruf het Stedelijk Museum en de Nederlandse kunstwereld een slechte dienst bewezen. Zelfbenoemde experts hebben de tradities van het Stedelijk Museum genegeerd, geld verspild, en het voor ons onmogelijk gemaakt om van de schitterende kunst te genieten. Aaron Betksy over de nieuwe collectiepresentatie van het Stedelijk Museum, Amsterdam. NRC
 • KONT is een tijdschrift waarin niet wordt bekritiseerd, noch wordt verhelderd of geïnformeerd. In plaats daarvan wordt er gecreëerd en geëxperimenteerd – een veel kwetsbaarder uitgangspunt. Tegelijkertijd kun je je afvragen of dit nog wel een tijdschrift te noemen is. Met zijn 192 pagina’s is KONT een klein boekwerk, of wellicht een tweedimensionale tentoonstelling met Griet Menschaert als curator. Tubelight

 

film en av

 • Orwa Nyrabia (1977) is de nieuwe artistiek directeur van IDFA. De in Syrië geboren Nyrabia kreeg in de documentairewereld bekendheid als producent, festivaldirecteur, curator en mentor. IDFA
 • Op 26 mei vindt in Cinecitta het Tilburgs Film Festival plaats. Gepresenteerd worden korte films van Brabantse makers, zowel fictie als documentaire, animatie en experimenten. Na de pilot van dit jaar hopen de initiatiefnemers door te groeien naar een meerdaags evenement. Filmkrant
 • Heeft de Nederlandse cinema een scenarioprobleem? Werp een kritische blik op enkele recente speelfilms en je zou het zomaar gaan geloven. Wat vinden de professionals er zelf van? vpro.nl/cinema

 

letteren

 • De poëzie wordt niet gekaapt door een elitaire club. Je vindt het op iedere straathoek. Volgens Ingmar Heytze vergaat het de dichtkunst veel beter dan Kees ’t Hart suggereert in een reactie op het verdwijnen van de VSB Poëzie prijs. Kees ’t Hart, in een reactie op Heytze, is niet erg gecharmeerd van de Nederlandse dichtkunst. Hij verwijt de dichters vooral gemakzucht, iets wat hij ook de poëziekritiek, voor zover nog aanwezig, aanrekent. De Volkskrant , De Volkskrant
 • Waarom zouden we poëzie lezen? In NRC geeft Ingmar Heytze het antwoord op de vraag. NRC
 • De VSB Poëzieprijs is voor de debuutbundel Binnenplaats van Joost Baars. De dichtbundel Vonkt van Marije Langelaar heeft de Awater Poëzieprijs 2017 gewonnen. Volgens beroepslezers (poëziecritici, -docenten en -bloemlezers) schreef Langelaar met Vonkt de beste Nederlandse bundel van het afgelopen jaar. Poetry International , VSB Poëzieprijs , tzum , Poëzieclub
 • Het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam 2018 is gewonnen door Ozan Aydogan. Het Literatuurhuis
 • Els Moors is officieel gestart als nieuwe Dichter des Vaderlands van België. Aan de vooravond van de Gedichtendag 2018 en de Poëzieweek neemt de Nederlandstalige schrijfster de fakkel over van de Franstalige Laurence Vielle. Bij haar voorstelling in het Brusselse Passa Porta las Moors niet alleen haar eerste gedicht als Dichter des Vaderland voor, ze lanceerde ook meteen het idee voor een tweejaarlijks festival voor de Arabische poëzie in Brussel. knack
 • De schrijfster en dichteres Lieke Marsman (29) is in maart ‘writer in residence’ bij het literair festival Tilt in Tilburg. Festival Tilt kiest voor Marsman omdat zij op dit moment een van de meest experimentele auteurs van Nederland is. Ze past bij Tilt, want het festival heeft cross-over, experiment en vernieuwing centraal staan. Het thema van Tilt is dit jaar ‘privé’. Daarmee wijkt de organisatie af van het thema van de landelijke boekenweek, dat is Natuur. Tilt is van mening dat met de #metoo discussie ‘privé’ urgent is. Brabants Dagblad , Tilt
 • Eva Meijer heeft met Het vogelhuis de Halewijnprijs 2017 gewonnen. De Halewijnprijs wordt dit jaar voor de 31ste maal uitgereikt door de gemeente Roermond. tzum
 • Een Eindhovenaar heeft een fictief verhaal van Jan Wolkers overgenomen en uitgeschreven. In Wolkers zijn laatste boek Gifsla was de hoofdpersoon bezig met het schrijven van een boek genaamd De zetpil van de dood. Hieruit deelt Wolkers enkele fragmenten met de lezer van Gifsla. Nu is dit spookboek in een oplage van honderd stuks verschenen. Dit boek is geschreven door een fan van Wolkers: een 68-jarige Eindhovenaar met het pseudoniem Rosa. Eindhovens Dagblad

 

muziek

 • Het IVC in ’s-Hertogenbosch organiseerde van 20 tot 27 januari 2018 in samenwerking met De Nationale Opera talent een masterclass week waar de vocale werken van Leonard Bernstein centraal staan. Een verslag. Opera magazine
 • De Strijkkwartet Biënnale Amsterdam is een nieuw en een uniek muziekfestival. Het strijkkwartet, de ultieme test voor componisten. Wat maakt het strijkkwartet zo bijzonder? De Volkskrant, inlog vereist, NRC , inlog vereist
 • ‘’Social media maakt het bijna onmogelijk om een rockster te zijn zoals we dat gewend waren in de jaren zeventig. Als mensen zich nu zouden gedragen zoals David Bowie of Robert Plant, dan kwamen ze daar echt niet zo makkelijk mee weg. Ze zouden meer tijd kwijt zijn aan zich publiekelijk verontschuldigen dan aan gitaren kapotslaan op het podium.’’ Gesprek met met muziekjournalist David Hepworth, auteur van ‘Uncommon People: The Rise and Fall of the Rock Stars’, over de geschiedenis van onze grootste muzikale antihelden. Noisey
 • Uit onderzoek blijkt dat er minder treurige popsongs worden geschreven. Zijn de opkomst van andere genres, zoals hiphop, en het verschijnen van streaming daar debet aan? Hoe klinkt een slaapliedje, liefdeslied of dansnummer in verschillende culturen? Amerikaanse wetenschappers ontdekten dat daar wereldwijd duidelijke overeenkomsten bestaan in bestaan. Liedjes met dezelfde functie lijken op elkaar, ook al komen ze voort uit totaal verschillende culturen. NRC , inlog vereist, NOS
 • Gekweld door subsidieperikelen staakte MuziekPodium Zeeland in 2016 de jazzprogrammering en handhaafde de klassieke concerten. Maar na een afwezigheid van anderhalf jaar maakt de jazzprogrammering een voorzichtige doorstart. Jazzenzo

 

theater en dans

 • Improviseren op toneel is elkaar aanmoedigen: tijdens het Impro Amsterdam 2018 Festival gaat er van de kleine en grote zaal in het Compagnietheater een enorme energie uit. Op het podium staan de spelers, maar de toeschouwers zijn allesbehalve stil, zoals bij een reguliere voorstelling. Ze geven aanwijzingen, roepen naar de spelers, applaudisseren tijdens het optreden. Voor de 23ste keer speelt dit International Improvisation Theatre Festival zich af, met deelnemers uit de hele wereld. Theaterkrant
 • Tijdens de opening van het Holland Dance Festival werd voor de zesde keer de Jiří Kylián Ring uitgereikt. De ring is wederom niet aan één maar aan twee personen uitgereikt: Alexandra Radius en Han Ebbelaar. De oud-dansers ontvingen de ring vanwege hun actieve en belangrijke werk voor de Nederlandse danswereld. Fonds Podiumkunsten
 • Was getekend, Annie M.G. Schmidt is als grote winnaar uit de bus gekomen tijdens de Musical Awards 2018. Alle genomineerden en prijswinnaars. Theaterkrant , NU.nl
 • De kostuumopslag van De Nationale Opera dijt uit, dus gaan kostuums in de verkoop voor het publiek. De Volkskrant

 

kunst in de openbare ruimte

 • In het Crematorium Tilburg is een bijzonder kunstwerk geplaatst: ‘What Remains’, gemaakt door de Australische kunstenaar Angela Nagel die haar man Marco Grippeling verloor bij de MH-17 ramp. Brabants Dagblad
 • Roosendaalse Gedichten Route, in juli te openen, is een van de projecten in het kader van Roosendaal 750 jaar met een blijvend karakter. 20 dichters scherven op initiatief van de Roosendaalse stadsdichter Eric van Deelen ruim 80 gedichten. BN – De Stem

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Schoolgebouw De Buitenkans uit Roosendaal is in de race voor internationale architectuurprijs. Het bouwwerk van architectenduo Ro Koster en Ad Kil dingt zowel in de categorie Industriële als Educatieve ontwerpen mee naar de titel Building of the Year. Die wedstrijd wordt dit jaar voor de negende keer uitgeschreven door architectenwebsite ArchDaily. BN – De Stem
 • Beeldend kunstenaar Stijn Peeters heeft zijn atelier in Eindhoven Noord. Hij kiest actuele maatschappelijke thema’s tot onderwerp. “Kunst moet gewicht hebben”, stelt hij. Nieuwsfoto’s en theatrale composities van oude meesters dienen als inspiratie. Brabant Cultureel
 • De publieksprijs van het Academisch Genootschap Eindhoven is gewonnen door Fieke van Belkom. Eindhovens Dagblad
 • Op 4 februari opent in Museum Slager de overzichtstentoonstelling ‘In Dialoog’ met werk van de Bossche kunstenaar Monique Broekman. Bossche Omroep
 • Arnoud Rigter is finalist van het Nederlands kampioenschap poetry slam. Zijn werk gaat veel kanten uit, maar heeft eenvoudigweg tot doel ‘een existentiële zonnesteek door jouw stuit te laten gaan’. De Optimist
 • De songs op debuutalbum Serrated van de Eindhovense band An Evening With Knives zijn energiek en donker tegelijk en herbergen onverwachte wendingen. Achteloos luisteren is niet mogelijk, de plaat vergt de volle aandacht. Het is geen metal, geen stoner, geen hardrock. Het trio presenteerde 26 januari zijn debuutalbum in de zaal van AreaFiftyOne in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Het Tilburgse ensemble Vonk o.l.v. Componist Nicoline Soeter heeft met Wunderkammer een sympathieke, bescheiden voorstelling gemaakt, bijna meer een installatie met muziek. Het gaat over de nieuwsgierigheid waarmee Nederlandse zeventiende-eeuwers, zoals de Amsterdamse anatoom, zoöloog en botanicus Frederik Ruysch, naar de wereld keken. Theaterkrant
 • Wat doet componist en gitarist Aart Strootman als een instrument een bepaald geluid niet kan produceren? Dan bouwt hij dit zelf! Het is zijn ‘vernieuwende blik op muzikale genres en stijlen’ die de docent van Fontys Hogeschool voor de Kunsten een nominatie opleverde voor de Brabantse Cultuurprijs 2018. Een gesprek. Bron.Fontys
 • ‘Een paar weken geleden kwam ik een boekje tegen met de titel Niemand wacht op je. Toen ik die titel las, wist ik niet of dat nu troostend was of beangstigend, of het bemoedigend bedoeld was of bestraffend.’ Aldus actrice José Kuijpers in de rol van actrice José – waarmee zij zichzelf speelt – in de monoloog in drie delen Niemand wacht op je van toneelschrijver Lot Vekemans. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart speelt deze voorstelling van Matzer in raadszalen verspreid door heel Nederland. Theaterkrant , De Volkskrant
 • Frank Lammers kruipt voor Het Zuidelijk Toneel met een monoloog in de huid van Karl Marx, grondlegger van het socialisme, 200 jaar geleden geboren. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • ‘Inclusive Dance’ is een internationaal project dat de sector dans van Fontys Hogeschool voor de Kunsten opzette met dansacademies in Antwerpen en Praag. Je kunt dans ook gebruiken voor projecten met jongeren, managers in het bedrijfsleven, ex-gedetineerden of in de openbare ruimte. Het project ontving een Europese prijs: het Erasmus+-keurmerk ‘Good practice example’. Bron.fontys
 • Studenten van AKV volgen vier dagen lang een populaire wijkagent uit Breda voor een documentaire over twee actuele maatschappelijke thema’s: de politie en polarisatie. Punt.avans
 • Voor de vier TU/e-opleidingen waarvoor komend collegejaar een numerus fixus geldt, hebben de aanmeldingen de limietcijfers overschreden. Van de 290 aanmelders voor Industrial Design zal straks bijna de helft buiten de boot vallen. ID laat in september maar 150 eerstejaars toe. Bij de drie andere opleidingen beperkt de overschrijding zich tot zo’n twintig à veertig aanmeldingen. Cursor.tue.nl , Omroep Brabant
 • Maria Riccarda Wesseling heeft haar functie als artistiek directeur van de Dutch National Opera Academy (DNOA) neergelegd. De academie noemt een verschil in toekomstvisie als reden. Opera magazine

Cultuureducatie en - participatie

 • Als organisatie voor buitenschoolse cultuureducatie doe je enorm je best om een mooi aanbod neer te zetten. Je bereikt daarmee natuurlijk graag een zo groot en zo divers mogelijke groep kinderen. Hoe zorg jij dat jouw activiteiten toegankelijk zijn én blijven voor iedereen? Kunstbalie vroeg het aan een aantal Brabantse organisaties. Kunstbalie
 • Schrijven moet weer een apart vak worden op de basisschool. Dat stelt het Platform Handschriftontwikkeling in een petitie die het op 23 januari, de internationale dag van het handschrift, heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Schrijven met de hand “is heel belangrijk voor je hersenontwikkeling’’. Algemeen Dagblad , NOS, Handschriftontwikkeling
 • Van 24 januari tot/met 3 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Voorlezen is de derde activiteit die ouders met hun kind doen, na buitenspelen en tv-kijken. Meer dan de helft van de ouders vindt samen lezen of voorlezen essentieel voor de ontwikkeling van hun kind. Bijna driekwart van de ouders met kinderen t/m 5 jaar leest dagelijks voor. Het vroeg beginnen met voorlezen heeft grote voordelen voor de ontwikkeling van een kind. Nationale Voorleesdagen , KVB Boekwerk , KVB Boekwerk , VOB , RTL
 • Zoveel mogelijk mensen aan zoveel mogelijk (voor)lezen te krijgen. Dat is de missie van de Leescoalitie, een samenwerking van organisaties die landelijk een taak vervullen op het gebied van taal- en leesbevordering. De Leescoalitie bestaat uit Stichting Lezen, CPNB, Stichting Lezen & Schrijven, het Literatuurmuseum/ Kinderboekenmuseum en de bibliotheken (de Koninklijke Bibliotheek en Vereniging Openbare Bibliotheken). De leescoalitie
 • Uit een door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Stichting Lezen onder vmbo-docenten Nederlands uitgevoerd onderzoek blijkt onder meer dat zij aanlopen tegen enkele hardnekkige drempels bij het uitvoering geven aan leesbevordering. Zo heeft lezen onder leerlingen een ‘suf’ imago (64% van de docenten geeft dit aan), is het leesniveau vaak te laag (41%) en is er te weinig tijd in het lesprogramma om voldoende aan lezen te doen (44%). Bibliotheekblad
 • De dialoog tussen de geneeskunde, de kunsten en de geesteswetenschappen is al eeuwenoud, en strekt zich uit van Aristoteles’ filosofische overtuiging dat de tragedie als kunstvorm de ziel zou zuiveren, tot aan relatief recente ontwikkelingen als “medical humanities”. De Nieuwe Utrechtse School brengt belangrijke aspecten van de wisselwerking tussen geneeskunde, de kunsten en de geesteswetenschappen in kaart door middel van een aantal publieksdialogen, uitmondend in een internationale summerschool in 2018. UMC
 • Voor het nieuwste dossier Wat Werkt bij culturele interventies voor ouderen hebben onderzoekers meer dan zestig kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken doorgenomen. Kunst heeft effect op de positieve gezondheid van ouderen: van minder medicijngebruik tot het opdoen van meer sociale contacten. Movisie
 • De missie van de Eindhovense multi-instrumentalist, zangeres en muziektherapeut Evelien Mescher (31), sinds zeven jaar werkzaam bij Vitalis WoonZorg Groep, is : muziektherapie op de kaart zetten en voor iedereen toegankelijk maken. Dat resulteerde in de theatershow Miracles of Music, een congres en ‘meetings’ voor mantelzorgers en cliënten. Eindhovens Dagblad
 • In het kader van het project De Schoolschrijver zijn in Eindhoven twee kinderboekenschrijvers voor een halfjaar gekoppeld aan een basisschool: schrijfster Annemarie Bon uit Den Bosch is verbonden aan basisschool Tweelingen en collega Anja Vereijken uit Gerwen aan basisschool Louis Buelens. Eindhovens Dagblad
 • Jonge talenten krijgen bij Art United in ‘s-Hertogenbosch de kans zich verder te ontwikkelen. Ze worden gecoacht door professionals en krijgt daarnaast begeleiding van gemotiveerde leeftijdsgenoten. Tijdens de derde editie van het Art United Festival onder auspiciën van Studi073 toonden de talenten zich in Muzerije. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • Op 22 januari 2018 bracht Minister van Engelshoven (OCW) een werkbezoek aan de West-Kruiskade in Rotterdam, om geïnformeerd te worden over immaterieel erfgoed en de erfgoedgemeenschappen erachter. Verschillende erfgoeddragers waren aanwezig, die met passie vertelden over het immaterieel erfgoed dat zij willen doorgeven. Immaterieel Erfgoed
 • De PvdA wil etherpiraterij legaliseren en het fenomeen op de lijst voor Cultureel Immaterieel Erfgoed plaatsen. NOS
 • De Heemschut werkgroep Post-’65 architectuur i.o. volgt met belangstelling de discussie rondom de sloop van de gevel van het Universiteitsmuseum Utrecht. Het Cuypersgenootschap heeft een monumentenstatus aangevraagd voor het ontwerp uit 1996 om sloop te voorkomen. Volgens Heemschut is dit een voorbeeld waarom onderzoek naar jong erfgoed zo belangrijk is. Heemschut
 • Kasteel Heeze is sinds de 18e eeuw in het bezit van de familie van Tuyll van Serooskerken. Het Kasteel heeft een bijzonder goed behouden interieur, met onder andere het oudste bad van Nederland. Sammy van Tuyll van Serooskerken zet zich in voor het behoud van het kasteel, daarbij geholpen door deskundigen en vele vrijwilligers. Monumenten.nl
 • De stadsvilla Mon Repos in Best wordt afgebroken. Hoewel het er misschien wel zo uitziet, is slopen niet helemaal het goede woord. Alle herbruikbare elementen van het gemeentelijk monument uit 1885-86 worden gelicht en bij de wederopbouw teruggezet. Aanvankelijk had eigenaar en stadsbouwmeester van Best Cornelis van de Ven de stadsvilla willen restaureren, maar na bouwkundig onderzoek bleek dat dat geen optie was. Eindhovens Dagblad
 • Bestuurders van stichtingen die het Joodse cultureel erfgoed buiten de grote steden beheren, maken zich zorgen over de toekomst nu de naoorlogse generatie vergrijst. NOS
 • Elke trouwjurk heeft een verhaal dat op eigen wijze de geschiedenis vertelt van de voorbije honderd jaar. Want sinds 1923 is het kasteel van Helmond een trouwlocatie en ter ere hiervan is er nu de expositie ‘Voor elkaar gemaakt’ te zien. Omroep Brabant
 • Een hoogaltaar uit de gesloten Heilig Hartkerk in Boxtel verhuist naar de H. Maria Presentatiekerk in Asten. Beide kerken zijn overigens van dezelfde architect: Caspar Franssen. Eindhovens Dagblad

Bibliotheken

 • Het basispakket digitale content 2018 voor bibliotheken is bekend. De KB-inkoopcommissie heeft centraal een aantal producten en diensten voor verschillende doelgroepen ingekocht. Met dit pakket krijgen bibliotheken en hun leden toegang tot een ruim digitaal aanbod, waaronder cursussen, naslagwerken en online oefenprogramma’s. KB
 • De bibliotheek van nu draagt actief bij aan maatschappelijk ontwikkelingen, (digitale) basisvaardigheden van inwoners en sociale cohesie op lokaal niveau. Daarbij wordt samengewerkt met stakeholders en partners, onder meer in het onderwijs. Dit blijkt uit het rapport ‘Bibliotheekstatistiek 2016’, waarin de uitkomsten van de ‘Gegevenslevering Wsob, 2016’ worden gepresenteerd. KB
 • Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. Op dit moment bereiken bibliotheken met hun aanbod rond basisvaardigheden weliswaar tienduizenden mensen, maar dat is slechts zo’n 1 procent van de doelgroep. Om dit bereik te vergroten start de KB in 2018 10 pilots waarin bibliotheken onderzoeken hoe zij de belemmeringen bij de doelgroep het beste kunnen overwinnen. Bibliotheekblad , KB

#goedevoornemens is ook..

Scholen met ambitie op het gebied van cultuureducatie. Bovenaan Trends & ontwikkelingen zie je een uitgelichte foto van OBS Het Klokhuis in Beek en Donk. Zij zijn gestart met het meerjarige traject De Cultuur Loper om de kwaliteit van de cultuureducatie te verbeteren en verdiepen. Voor OBS Het Klokhuis is het traject geslaagd als een onderzoekende houding gemeengoed is en kunstvakken eenzelfde plaats innemen als rekenen en taal. Deze week delen we een artikel op Mestmag.nl waarvoor we met interne cultuur coördinatoren spraken over hun ervaringen met De Cultuur Loper. Bron: decultuurloper.nl. Foto gemaakt door Daphne van Leuken.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie