Trends & Ontwikkelingen 31 oktober 2017

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoorden de Kamervragen over de begroting over OCW voor 2018. Rijksoverheid.nl
 • Ingrid van Engelshoven (D’66) krijgt als eerste minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de portefeuille cultuur samen met middelbaar beroepsonderwijs (MBO), het hoger onderwijs (HO), emancipatie en wetenschap. Arie Slob wordt minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs, en hij is verantwoordelijk voor mediabeleid. Het introductiedossier is bedoeld om de nieuwe bewindslieden wegwijs te maken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het bevat onder meer het inwerkprogramma van de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol wilde weten wie op het ministerie de baas wordt. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , Scienceguide
 • ‘Kunst en cultuur moeten sinds jaren inwonen bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschap. Ze lijken nu definitief te worden opgeslokt.’ NRC , inlog vereist
 • ‘Media en cultuur bungelen er een beetje bij. Logischer lijkt mij om media en cultuur aan één minister te geven en het hele onderwijs aan de andere. Cultuur en media zijn geen pretpakketten, maar pijlers van de samenleving.’ Aleid Truijens in de Volkskrant. De Volkskrant , inlog vereist
 • Het beleid van Halbe Zijlstra is de nieuwe standaard geworden waarop het kabinet Rutte III voortbouwt. “Maar het erge is dat dit gebeurt op basis van een leugen, ook weer in dit regeerakkoord. De leugen dat de Cultuursector is geslaagd nieuwe geldstromen te vinden.” Silver Lining Cultuur
 • In het onderzoek Sectorbeschrijvingen Cultuur brengen KWINK groep, RebelGroup en Panteia de sectoren beeldende kunst, ontwerpen, podiumkunsten, musea, en letteren en bibliotheken in kaart. Het doel was het beschrijven van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de culturele sectoren en een kwalitatieve duiding te geven aan kwantitatieve gegevens. Het onderzoek is op verzoek van het culturele veld en de publieke cultuurfondsen op gang gezet en uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Rijksoverheid.nl
 • Verslag van de besloten KNAW-discussiebijeenkomst ‘Toekomstbestendig cultuurbeleid vanuit stedelijke regio’s’ van 12 oktober 2017. Vanaf 2021 moet een toekomstbestendig cultuurbeleid ingaan, waarin het Rijk, de Raad voor Cultuur en de regionale overheden meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende bestuurlijke niveaus willen realiseren. Om dit beleid te kunnen vormgeven, moeten er vragen beantwoord worden. Van welk beleidsniveau moet worden uitgegaan? Hoe groot is het verzorgingsgebied van culturele instellingen? Moeten subsidiestromen gecentraliseerd of gedecentraliseerd geregeld worden? Boekman
 • Op 14 november 2017 wordt de arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector gepresenteerd, in het bijzijn van de voorzitters van de SER en van de Raad voor Cultuur, respectievelijk Mariëtte Hamer en Marijke van Hees (en ook mogelijk de nieuwe bewindspersoon). Hierin staan actiepunten voor het arbeidsmarktbeleid van de gehele culturele en creatieve sector in Nederland. De agenda richt zich op de uitvoering door de sector zelf van de belangrijkste aanbevelingen uit het advies Passie gewaardeerd. Kunsten’92
 • De Eerste Kamer verwerpt een initiatiefvoorstel om woekerwinsten met de doorverkoop van toegangskaarten voor evenementen aan banden te leggen. De fracties van D66, SP, PVV, GroenLinks en PvdD stemden voor het voorstel, de fracties van CDA, VVD, 50PLUS, PvdA, ChristenUnie, SGP en OSF stemden tegen. Tegenstanders en de Consumentenbond vinden het niet realistisch dat iemand die grof geld heeft betaald voor een ticket, de verkoper via een civiele procedure aansprakelijk moet stellen. De ‘secondary’ markt maakt een wet ook minder noodzakelijk. De Eerste Kamer , De Volkskrant , 3voor12.vpro.nl
 • Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) wordt verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet. Ook de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening (waaronder de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie) en het Kadaster verhuizen mee van het oude ministerie van Infrastructuur & Milieu naar BZK. Binnenlands bestuur
 • Het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB) staakt per 1 januari 2018 zijn activiteiten. Dit is het gevolg van het besluit van Provinciale Staten van Flevoland subsidie ten behoeve van openbaar bibliotheekwerk anders in te zetten. Bibliotheekblad
 • De korte film De gekke vriend roept gemeentebestuurders op om meer gebruik te maken van het creatieve potentieel in Nederland. Het filmpje is gemaakt in opdracht van Federatie Cultuur en Federatie Dutch Creative Industries, en kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Mondriaanfonds en Kunsten ’92. Dutch Creative Industries , Fonds Podiumkunsten
 • Routeplanner digitalisering voor gemeenten die aan de slag moeten met de Omgevingswet. VNG
 • Gemeenten en het Rijk moeten samen werken om winkelleegstand tegen te gaan. In veel stadswijken en dorpen groeit de leegstand en die gebieden dreigen daardoor minder leefbaar te worden, stelt Detailhandel Nederland. Veel mensen voelen zich namelijk onveiliger als er veel winkels leeg staan. Binnenlands bestuur
 • Met ingang van volgend jaar geldt ook in Wallonië de vaste boekenprijs. Het Waalse parlement nam op 18 oktober daarover een unaniem besluit. Boekverkopersbond

 

noord-brabant

 • Het Evoluon zou een rijksmuseum voor design moeten worden. Een voorstel van de D66 is op 27 oktober door Provinciale Staten aangenomen. Maar volgens de huurder van het Evoluon, Regus Nederland, komt het gebouw de komende tijd helemaal niet beschikbaar. Enkele partijen stemden tegen, omdat het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch zich in zijn beleid wil richten op vormgeving.
 • Het Eindhovense gemeentebestuur wil eerst praten over wat voor museum er moet komen in Eindhoven voordat het een discussie wil aangaan over waar zo’n museum moet komen. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant , Brabant.nl , Eindhovens Dagblad
 • De provincie Noord-Brabant is van plan het Klooster Mariadal in Roosendaal te verkopen aan de BVR Groep. “De BVR Groep zorgt voor een toekomstbestendige invulling van de plek, met behoud van het cultuurhistorisch erfgoed én met toegevoegde waarde voor Brabant en voor Roosendaal. Hiermee hebben we langdurige leegstand in het hart van de gemeente voorkomen”, zegt gedeputeerde Henri Swinkels. BVR heeft een bod uitgebracht van 3,3 miljoen euro. Brabant.nl, Omroep Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • De voorbereidingen voor de verbouwing van popodium Mezz, die gepland was medio 2018, worden nu stil gelegd, schrijft het Bredase college in een brief aan de gemeenteraad. De verbouwing van poppodium Mezz in Breda is niet helemaal van de baan. De kosten van de verbouwing blijken volgens een nieuwe raming 450.000 euro hoger uit te vallen dan het budget (1,35 miljoen euro) dat de gemeente Breda er voor gereserveerd heeft.. Er moet eerst een ‘realistische, financiële basis’ worden gevonden BN – De Stem
 • De openbare bibliotheek Eindhoven legt zich niet neer bij de extra korting op het budget van twee ton door de Stichting Cultuur Eindhoven (SCE). Twee keer heeft de bieb min of meer gelijk gekregen van de gemeentelijke bezwarencommissie, maar de stichting blijft bij de bezuiniging. Daarom stapt de bibliotheek naar de rechter. Bibliotheekblad
 • Architect Winy Maas is door de gemeente Eindhoven aangesteld als supervisor voor de binnenstad. Tijdens de DDW gaf hij een toelichting op een brainstormsessie die hij de afgelopen weken had met studenten van de technische universiteiten van Eindhoven en Delft. Voor Eindhoven gaat hij zich buigen over vraagstukken zoals ‘wat te doen met de openbare ruimte’ en ‘hoe de binnenstad geschikt maken voor meer bewoners’. e52 , Eindhovens Dagblad
 • Woningbouwproject Space-S heeft de Dirk Roosenburg architectuurprijs van de stad Eindhoven gekregen. De jury koos het project Space-S waar toekomstige bewoners vanaf dag één betrokken waren, ‘vanwege de architectonische kracht’, maar zeker ook vanwege de ‘co-creatie’, een belangrijke ontwikkeling in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • De veiligheid van gasten van Pizza Geert moet op orde zijn, aldus de gemeente Eindhoven. Als controle niet goedschiks gaat, dan moet het maar kwaadschiks. De gemeente Eindhoven heeft geprobeerd om in goed overleg met Geert en Marleentje Tiersma een afspraak te maken voor inspectie van hun huurwoning en loods aan de Gabriël Metsulaan. Pas toen zij dwars bleven liggen besloot de gemeente medewerking af te dwingen met een volmacht van de burgemeester. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Walhallala’s Wonderlijke Wereld Festival vindt plaats uit solidariteit met Pizza Geert. Deze culturele broedplaats wilde o.m. een muziekinstrumentenmuseum stichten en een balletschool, maar voor die plannen kregen zij de afgelopen jaren nooit het groene licht van de gemeente. Sterker nog: het college van B&W van Eindhoven wil op hun locatie nieuwbouw gaan plegen; een studio voor het ontwerpersduo Kiki en Joost moet er komen. In de plannen is geen ruimte voor Pizza Geert. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Helmond overweegt de draaiorgels uit de Gaviolizaal onder te brengen in de voormalige Graveerderij van Vlisco, samen met o.m. het Edah Museum. Maar daar passen de meters hoge gevaartes niet in, meent de stichting Draaiorgels Helmond. Eindhovens Dagblad
 • Een ontwerpwedstrijd van de gemeente ’s-Hertogenbosch voor een nieuw portret van koning Willem-Alexander heeft geleid tot een rechtszaak. Drie kunstenaars maakten een schets van de koning, waarna het volgens één van de kunstenaars wel heel lang duurde voor er een winnaar werd gekozen. Deze kunstenaar eiste daarop 8.000 euro, het bedrag dat de winnaar heeft gekregen. Ook al heeft de gemeente ‘niet correct gehandeld’, dan nog heeft de kunstenaar de ontwerpwedstrijd niet gewonnen, zo stelt de rechtbank. Ook hoeft de gemeente eventuele schade niet te betalen, omdat ze nou eenmaal niet heeft gewonnen en dus geen extra kosten had hoeven maken. Brabants Dagblad
 • In 2018 wordt er geen Bosch Parade georganiseerd. Volgens de Stichting Tijdvaarders is er nog zo veel onzekerheid over de financiën dat het niet verantwoord is om al met de voorbereidingen van start te gaan. Het plan is nu om in 2019 de volgende Bosch Parade te houden. De stichting voelt zich onvoldoende (financieel) gesteund door de gemeente en de Stichting Jeroen Bosch 500. Omroep Brabant , Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Het voormalige kantoorgebouw voor de Sociale Dienst aan de Besterdring in Tilburg is een gebouw van waarde. Vanwege de bijzondere architectuur en de plek van het gebouw binnen de (geschiedenis van de) stad Tilburg. Op verzoek van erfgoedvereniging Bond Heemschut deed Victorien Koningsberger uitgebreid onderzoek naar het ‘Blauwe gebouw’. Heemschut pleit voor behoud van het bijzondere gebouw bij de spoorzone. Heemschut
 • De sloop van het Tilburgse stadskantoor aan het Stadhuisplein start 1 november. Tilburg.nl

 

overige brabantse gemeenten

 • Het langlopende conflict over het meest besproken pand in Asten, het bouwval van wat ooit de winkel van Anneke de Bruijn was, is beslecht. De voorzieningenrechter in ’s-Hertogenbosch heeft de bezwaren van Stichting Anneke de Bruijn tegen de sloop- en nieuwbouwplannen in het hart van Asten ongegrond verklaard. Eindhovens Dagblad
 • De ontwikkeling van het KVL-terrein in Oisterwijk dreigt te stokken, nu de provincie het eigendom van de hand wil doen en er dus een nieuwe huisbaas moet komen. Die waarschuwing komt van Ranti Tjan, directeur van sundaymorning@ekwc. Brabants Dagblad
 • De crisis rondom Den Boogaard, het gemeenschapshuis van Moergestel, neem toe. Vrijwilligers stoppen ermee. Cees de Laat, beheerder, en Ruud van Eeten, de directeur van Tiliander, die hem ontsloeg, verklaren in een gezamenlijk statement dat ze ‘in goed onderling overleg’ afscheid van elkaar hebben genomen. In de Oisterwijkse politiek tekent zich een raadsmeerderheid af voor verzelfstandiging van sociaal-cultureel centrum Den Boogaard. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • De wildgroei aan evenementen aan banden leggen en meer sturen op zaken als tijdstip en locatie. Nieuw, maar vooral strenger beleid moet zorgen voor meer balans tussen de Roosendaalse evenementen én voor meer kwaliteit. BN-De Stem
 • De gemeenteraad van Vught vroeg enige maanden, na spanningen tussen het bestuur van De Speeldoos en de gemeente, terug om een onafhankelijk onderzoek naar de handel en wandel van Theater de Speeldoos. Op 1 oktober had het rapport van Bureau Berenschot al op tafel moeten liggen maar dat is dus al ruim drie weken vertraagd. Brabants Dagblad
 • In een brief aan de gemeenteraad meldt het college van B&W van Werkendam dat er een eind is gekomen aan het beslag dat de aannemer Staton had gelegd op het banktegoed van de Stichting Biesbosch MuseumEiland en bij de gemeente. Door dat beslag kon Werkendam de subsidie over 2016 en 2017 niet betalen. Het nu beëindigde conflict had te maken met diverse punten van kritiek van de museumdirectie op het werk dat aannemer had geleverd. BN – De Stem

Cultureel Ondernemerschap

 • De hashtag #metoo heeft de sociale media de afgelopen dagen volledig overgenomen. Reden genoeg voor de Kunstenbond om onderzoek te doen onder onze leden en ze te vragen of ze zich hierin herkennen. Binnen een paar uur leverde dat 250 reacties op. Maar liefst 60% van deze leden geeft aan last te hebben of gehad te hebben van seksuele intimidatie op de werkvloer. 58% weet niet waar hij of zij terecht kan om dit soort zaken aan te kaarten. Kunstenbond
 • Vrijwilligers kunnen straks een onbelaste vergoeding krijgen van maximaal € 1.700 per kalenderjaar. Dat is een verhoging van € 200. Daarnaast wil het nieuwe kabinet dat vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidspositie voortaan een gratis Verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen aanvragen. VSCD
 • De nieuwe Kennis- en Innovatieagenda voor de Creatieve Industrie is gepresenteerd. De Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 focust op 3 lijnen in de kennisbasis die samen, door aan maatschappelijke uitdagingen en toepassingsdomeinen gekoppeld te worden, Nederland een sterkere industrie zal brengen die voor nóg meer innovatieve oplossingen zal zorgen. Clicknl
 • Het sectorplan voor de architectenbranche, een initiatief van het Ministerie van SZW, was een geïntegreerd aanbod van beroepservaring en opleidingen om de branche kwalitatief gereed te maken voor de toekomst. In de periode april 2015 tot mei 2017 heeft het plan gefunctioneerd. Het Sectorplan heeft geholpen om het belang van BIM, beroepservaring en ondernemerschap op de agenda te zetten. Uiteindelijk zijn er 243 aanvragen voor scholing gehonoreerd voor een totaalbudget van ruim €208.000. BNA
 • De economie trekt aan en de werkvoorraad groeit mee. De juridische helpdesk van de BNA en de dekens ontvangen fors meer vragen en klachten over naleving van de BNA Gedragscode. Dat heeft ook zijn weerslag op het College van Toezicht (CvT) van de BNA. Reden genoeg om Leo Spigt, voorzitter van het CvT, te bevragen. BNA
 • Op 28 september organiseerde de BNA voorafgaand aan het Dutch Green Building Congres een ronde tafel over circulair aanbesteden. Een verslag. BNA
 • De Dutch Design Week heeft een record aantal bezoekers gehaald: 335.000 mensen. Dat zijn er 40.000 meer dan vorig jaar. Aan de DDW deden 2600 designers mee uit het binnen- en buitenland. Er waren 610 exposities, presentaties en andere activiteiten, verdeeld over 110 locaties in de stad. Een terugblik. Rotterdam en Amsterdam zijn zeer geïnteresseerd in het designevenement. Zij willen graag delen van het DDW-programma in die steden brengen. Wat heeft de Dutch Design Week uiteindelijk concreet opgeleverd voor designers? Zeven designers aan het woord, die hun werk presenteerden op Sectie C en tijdens de Graduation Show. e52 , Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Driving Dutch Design is een programma van BNO, ABN AMRO & Dutch Design Foundation dat beginnende talentvolle designers op weg helpt in de wereld van het ondernemerschap. 21 ontwerpers/ontwerpduo’s hielden een pitch in het ABN AMRO House in het Klokgebouw in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Het Innovation Powerhouse, de voormalige Energiecentrale op Strijp-T, is geopend. Hoofdgebruiker is design- en innovatiebureau VanBerlo. Ad van Berlo is sinds 2011 bezig geweest om de oude energiecentrale om te bouwen tot een modern en duurzaam ‘ecosysteem van innovatieve bedrijven’. Eindhovens Dagblad
 • Portret van beeldend kunstenaar Roland Maas. Van zijn kunst kan hij niet leven. Dus kiest hij voor ongeschoold werk, van de ene bijbaan naar de andere. De Correspondent
 • ‘Alleen al de fantastische collecties fotografie en design van het Stedelijk hebben, zeker op locatie Museumplein, een enorm bezoekerspotentieel. Maar haal dan toch eindelijk weer de mensen erbij die ervoor betalen. Maak het weer levend voor grote en vooral uiteenlopende gemeenschappen’ Jelle Bouwhuis, kunsthistorisch onderzoeker, en voorheen directeur Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, over de toekomst van het Stedelijk Museum Amsterdam. LinC
 • Jan Willem Sieburgh is benoemd tot interim-zakelijk directeur bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Madeleine de Cock Buning wordt waarnemend voorzitter van de rvt van het museum. Stedelijk , Het Parool , Stedelijk
 • De Nederlandse publieke omroep (NPO) wil dat distributeurs meer vergoeding afdragen voor de doorgifte van zenders. NPO zegt dat aanbieders als Ziggo en KPN in het verleden genoeg aan de doorgifte verdiend hebben. Totaaltv , Spreekbuis
 • Uiterlijk 1 november wordt besloten of Atlas Contact binnen VBK blijft, dan wel wordt verkocht aan uitgever Mizzi van der Pluijm. Zo blijkt uit een mail van een delegatie schrijvers, die op 24 oktober aanwezig was bij een bijeenkomst waarin VBK aan Mizzi van der Pluijm duidelijk heeft gemaakt hoeveel geld ze moet meebrengen om Atlas Contact over te nemen. tzum
 • Triple A boekhandels gaat uitgever De Crime Compagnie en auteurs Linda Jansma en Willem Asman boycotten vanwege hun exclusieve e-book deal met Bol.com en Kobo. “Het druist tegen alles in waar we als boekenvak voor staan: een breed en gevarieerd aanbod voor iedereen toegankelijk maken’, aldus boekhandelaar Fabian Paagman. ‘Digitaal, fysiek, lenen, kopen. Het is het fundament onder ons bestaansrecht wat hiermee op commerciële gronden wordt ondermijnd.’’ Inct.nl
 • In Vlaanderen gebeurt bijna een op de drie boekenaankopen in een warenhuis of via het internet. Ruim de helft van de boeken is gekocht in een boekhandelketen en amper 3,3% in de zelfstandige boekhandel. De Morgen
 • Breda’s Most Wanted, het Bredase coachingstraject voor talentvolle bands, komt met een derde editie. ,,In de komende editie willen we nog meer gaan kijken hoe we de bands onder de aandacht kunnen krijgen buiten Breda. Meer maatwerk leveren en kijken of we de talenten in bijvoorbeeld ook in Tilburg of Den Bosch op de kaart kunnen zetten”, vertelt Leo van Lieshout namens de samenwerkende organisaties. Breda’s Most Wanted is een initiatief van The Loads, Mezz, POB, Sound Dog en Popcorner. BN – De Stem
 • STOMP reikt voor het eerst de STOMP Independent Award uit. Deze award is een erkenning voor een persoon of organisatie die als onafhankelijke speler in de muziekindustrie een bijzondere prestatie heeft geleverd. Er gebeurt namelijk heel veel en er worden grote successen behaald, maar dat is niet altijd zichtbaar. STOMP is het independent platform binnen de NVPI en koepelorganisatie van onafhankelijke labels in Nederland. Alleen muziekproducenten / labels die kunnen worden gekwalificeerd als ‘onafhankelijk’ zijn aangesloten. Entertainment Business
 • Van 23 tot en met 26 november 2017 vindt in Brussel de bijeenkomst van IETM (Informal European Theatre Meeting) plaats met als thema art in the age of populism, kunst in tijden van populisme. We leven in een tijd van verwarring. Sommige politieke kringen voeden onze wantrouwen tegen de ‘andere’. Hoe kan de kunstsector, populistische hysterie tegenwerken en zorgen voor meer maatschappelijke betrokkenheid? Fonds Podiumkunsten , IETM
 • Het Rotterdamse Theater Walhalla start vanaf 1 januari 2018 een eigen productiehuis voor professionele talentontwikkeling. Werkplaats Walhalla richt zich op talentvolle net-afgestudeerde theatermakers van vooral Rotterdamse opleidingen. De financiering van het productiehuis is een mecenaat van een Rotterdams fonds dat niet met naam genoemd wil worden. Theaterkrant
 • De Nationale Opera hoeft een boete van 18.000 euro niet te betalen. Het operagezelschap had die boete van de arbeidsinspecteur gekregen voor gevaarlijke omstandigheden tijdens de repetities voor de opera Siegfried in het Muziektheater Amsterdam. Het gezelschap ging met succes in beroep tegen de boete bij de Raad van State. NU.nl
 • Een aantal vakgenoten hebben op Facebook aangegeven dat ze niet meer aanwezig willen zijn op de première van de musical Fiddler on the Roof. Dit als reactie op nieuwe beschuldigingen van grensoverschrijdend seksueel gedrag door regisseur Ruut Weissman. Theaterkrant
 • Een groot deel van de 538 mensen die de voorstelling Tanzen auf dem Malerwanderweg van Jan Doms/LEF in het Parktheater bezochten, liepen weg. Dat het publiek zó ontevreden is en dat er zoveel mensen protesterend de zaal verlaten omdat ze het niks vinden, komt maar zeer zelden voor bij Het Parktheater, zegt programmeur Mons de Goede. Daarom koos het theater ervoor om de bezoekers te compenseren, iets wat op deze schaal nog niet eerder voorkwam. Jan Doms vindt het onfatsoenlijk dat mensen weglopen. Eindhovens Dagblad , Brabants Dagblad

Cultuurmarketing

 • Hoe kunnen musea inspelen op de toekomstige generatie ouderen? Ellen ter Hofstede, hoofd publiek, Drents Museum, over de mogelijkheden en de urgentie van meegaan met de tijd. Komt er een museum dat op afroep beschikbaar is, een zogeheten museum on-demand, bij uitstek geschikt voor deze doelgroep? LinC
 • Jaarlijks komen er duizenden bezoekers naar culturele instellingen, maar na bezoek blijft meer dan 60% van hen anoniem. Hoe zorg je ervoor dat bezoekers zich registreren in je database en hoe converteer je ze met deze klantdata naar fans en ambassadeurs? Aart Leenaars, managing partner bij customer engagement company Smart Connections (voorheen CRM Factory), legt uit hoe je dit als museum aan kunt pakken. Cultuurmarketing
 • Sinds april 2017 werkt Colinda Vergouwen bij cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur als hoofd Marketing & Communicatie. De combinatie van theater en marketing is de rode draad in haar leven. Een gesprek over haar toekomstplannen bij de Nieuwe Nobelaer en haar visie hierop. Cultuurmarketing

Financiering

 • In maart 2018 vindt een nieuwe editie van het festival South by Southwest (SXSW) plaats in Austin, Texas. Het festival is toonaangevend op het gebied van muziek, film, digital storytelling en digitale cultuur. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelt 6 vouchers ter beschikking voor door SXSW geselecteerde Nederlandse makers die zich tijdens het festival presenteren in het officiële programma. De vouchers bedragen €3.000 en zijn bedoeld als tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten. Daarnaast reserveert het fonds een bedrag van maximaal € 20.000 voor productiekosten die direct samenhangen met presentaties in het Art programma en wordt er in het voortraject ondersteuning geboden in de zakelijke ontwikkeling van de deelname. Deadline 4 januari. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Een majoritaire en twee minoritaire Nederlandse bioscoopfilms ontvangen een bijdrage in de productiekosten van Eurimages. De Nederlandse speelfilm Kapsalon Romy ontvangt € 200.000, de minoritaire Nederlandse coproducties Sisters en Outside respectievelijk € 180.000 en € 120.000. Dat is tijdens de laatste vergadering van het coproductiefonds Eurimages in Skopje besloten. Filmfonds
 • Reber Dosky krijgt tijdens het aankomende IDFA het Documentaire Stipendium van het Cultuurfonds uitgereikt. Het stipendium van 50.000 euro voor het maken van een nieuwe documentaire komt van een anonieme mecenas, die het stipendium via het Cultuurfonds mogelijk maakt. Cultuurfonds
 • De Europese Commissie maakte de resultaten van de oproep Steun voor Televisieproductie (call 23-2016, tweede deadline) bekend. In totaal werden 24 projecten geselecteerd. Uit Nederland ontvangt Lemming Film 500.000 euro voor het project Heirs of the Night. Creative Europe Desk
 • Er worden veel films met behulp van crowdfunding gemaakt, maar het resultaat blijft vaak onzichtbaar of beperkt tot een heel kleine kring. Crowdfundingplatform Cinecrowd en cultureel centrum Lab111 in Amsterdam willen daar verandering in brengen en presenteren voortaan De maandelijkse oogst. Holland Film Nieuws
 • Tot 20 oktober jl. stond er een call open voor projecten die de meerwaarde van VR/AR-toepassingen in een culturele en educatieve context onderzoeken. Een aanvraag mocht worden ingediend door een erfgoedinstelling in samenwerking met een VR/AR/MR-maker. 6 projecten doen een pitch tijdens VR Days. Clicknl
 • Het Nederlands Letterenfonds verstrekt incidentele en tweejarige subsidies voor literaire projecten en manifestaties. Voor aanvragen voor een incidentele projectsubsidie voor literaire manifestaties en literaire (educatieve) activiteiten zijn er jaarlijks twee rondes. De deadline voor de 2e ronde (aanvragen voor projecten die plaatsvinden in voorjaar 2018) is 1 december 2017. Letterenfonds
 • Geert Mak krijgt de oeuvreprijs van het Cultuurfonds. De oeuvreprijs wordt jaarlijks door het Prins Bernhard Cultuurfonds toegekend aan iemand die zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor cultuur of natuur in Nederland. Cultuurfonds
 • Poetry Circle Nowhere brengt jongeren samen om onder professionele begeleiding de poëzie te beoefenen. Wekelijks komen de jongeren bij elkaar om hun verhaal op papier en op het podium te krijgen. Ze werken toe naar een eindperformance, met coaches en dichters, rappers, zangeressen en theatermakers. Het Cultuurfonds doet een bijdrage om het platform in Noord-Brabant te steunen. Tilburg en Eindhoven hebben beiden een eigen Poetry Circle. Cultuurfonds
 • Piet Hein Eek ontving de eerste Designprijs van Cultuurfonds Noord-Brabant, goed voor 10.000 euro. Cultuurfonds , Eindhovens Dagblad
 • 2 impulsgeldenaanvragen voor cultuureducatieve projecten zijn gehonoreerd. Muziek uit de toren is een educatief programma rondom de Lambertustoren in Helmond waar erfgoed, muziek en onderwijs elkaar ontmoeten. Museum Jan Cunen in Oss wil in een driejarenplan samen met haar vrijwilligers ‘Art-Based Learning met kunsthistorische achtergrondinformatie’ uitbouwen tot een goedlopend educatief product dat een vaste pijler is binnen het educatieve programma. Kunstbalie , Kunstbalie
 • De BankGiro Loterij verlengt haar bijdrage aan EYE Filmmuseum met vijf jaar. Holland Film Nieuws
 • De Turing Foundation reikt op 1 november aanstaande de Turing Toekenning uit, een particuliere kunstprijs voor het meest uitzonderlijke tentoonstellingsconcept van museaal Nederland voor de periode 2018-2020. Maar liefst 31 musea dingen mee naar deze tweejaarlijkse kunstprijs, bestaande uit de Turing Toekenning I van € 500.000 voor grote musea en de Turing Toekenning II van € 150.000 voor kleinere en middelgrote musea. Museumvereniging
 • De Tilburgse zangeres Katrien Verheijden hoopt binnenkort een cd op te nemen met Janis Ian. De Amerikaanse zangeres heeft hiervoor tot nu toe ongebruikt materiaal beschikbaar gesteld. Om het project door te laten gaan, is Verheijden een crowdfundingactie begonnen. Haar doel is om 12.000 euro op te halen, het overgrote deel is al binnen. Omroep Brabant
 • De Britse tak van Sony Music geeft financiële steun aan een nieuwe campagne om kleine poppodia, de zogenoemde grassroots venues, in Groot-Brittannië te ondersteunen. De Britse branchevereniging Music Venue Trust noemt de donatie een “baanbrekende” ontwikkeling en hoopt dat dit een aanmoediging is voor andere grote spelers om financiële steun te verlenen. Billboard

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • In het boek The Other Architect, dat bij de gelijknamige tentoonstelling in Het Nieuwe Instituut verscheen, zijn drie-en-twintig niet-conventionele architectenpraktijken bijeengebracht. Duiding van het tentoongestelde werk vat de curator van de expositie Giovanna Borasi samen in een definitie die bijzonder werkzaam is: “architectuur is een manier van denken”. Nu iedereen het over de veranderende rol van de architect heeft, is het goed om te kijken naar wat die ‘andere architect’ eigenlijk doet, vindt Jeroen Visschers. Archined
 • De winnaars van Who cares, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg, een initiatief van de Rijksbouwmeester, zijn bekend. Uit de 174 inzendingen voor de prijsvraag zijn afgelopen mei in een eerste ronde voor vier locaties telkens vijf teams geselecteerd. Deze twintig teams hebben vanaf dat moment hun ideeën uitgewerkt voor toekomstbestendige woonwijken in Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. Prijsvraagwhocares , Architectuur Lokaal
 • Ontwerpen voor een coöperatieve economie. Deel 5 van het blog van Philippe Krabbendam over: Indirecte invloed op de ‘onzichtbare hand’ in buurt en wijk. De Architect
 • Lidewij Tummers is gepromoveerd aan de TU Delft op het proefschrift Co-housing: from passive housing to active residents. Co-housing is in opkomst in Europa. In Nederland kennen we dit fenomeen onder andere als collectief particulier opdrachtgeverschap of bouwen in eigen beheer. In haar proefschrift onderzoekt zij de meerwaarde van zulke gemeenschappelijk woonvormen, waarbij bewoners nauw betrokken zijn bij ontwerp en beheer en voorzieningen binnens- en buitenshuis delen, ten opzichte van traditionele opgeleverde, individuele woonvormen. Gedeeld wonen blijkt in Engeland een steeds interessantere business case. Bouwend Nederland , Gebiedsontwikkeling.nu
 • Vooral bij herbestemming van gebouwen is in de ontwerpfase extra aandacht voor toekomstige publieksstromen essentieel ter voorkoming van calamiteiten. Die oproep aan de bouw- en ontwerpsector doet Syan Schaap, strategisch adviseur bij Event Safety Institute (ESI). Zecc Architekten vroeg dit expertisecentrum voor evenementenveiligheid en crowd management mee te denken bij de herinrichting van het oude postkantoor op de Neude tot nieuw onderdak voor de centrale bibliotheek van de stad. Bouwend Nederland
 • Vijf consortia maakten plannen voor de transformatie van de voormalige Bijlmer Bajes in Amsterdam. OMA, LOLA landscape architects en FABRICations wonnen de tender met het ontwerp Bajes Kwartier. Archined
 • Plug In City op Strijp-S in Eindhoven zit bij de laatste drie in de strijd om de titel meest circulaire werkplek van Nederland. De ABN AMRO Circular Economy Award wordt 2 november bekendgemaakt in Lelystad. Eindhovens Dagblad
 • De genomineerden van de Betonprijs 2017 zijn bekend. Er zijn 83 projecten ingediend in de 8 verschillende categorieën. De Betonprijs wordt iedere twee jaar georganiseerd op initiatief van de Betonvereniging, het kennisplatform binnen de (beton)bouw. De Architect
 • Het maatschappelijke engagement van Nederlandse ontwerpers is onverminderd groot. Maar het zwaartepunt is verschoven van het agenderen van mondiale vraagstukken naar het zoeken naar lokale oplossingen. Ook is er toenemende aandacht voor het ontwerpen van maakbare gebruiksvoorwerpen. Dat concludeert Jeroen Junte de genomineerde ontwerpen voor de
 • Dutch Design Awards overziend. De Volkskrant , inlog vereist
 • Design verandert de wereld. Maar hoe dan? Blogbijdrage over de DDW door Harm Tilman. De Architect
 • De Dutch Design Awards zijn uitgereikt. DeFlat Kleiburg van NL Architects werd beloond met de Future Award en is daarmee de grote winnaar van dit jaar. Zij zijn ook de winnaar in de categorie Habitat. Door zijn verrassende kijk op de toekomst van zorg en de positie van de patiënt wint Frank Kolkman de Young Designer Award. Royal FloraHolland is uitgeroepen tot onbetwiste winnaar DDA Best Client Award 2017. DutchDesign Awards , bno , bno
 • Winnaars BNO Packaging Talent Award 2017 bekend. bno
 • Dave Hakkens wint VPRO Toekomst Bouwdepot. Hij kreeg de prijs – een geldbedrag van 10.000 euro – voor zijn project Precious Plastic, dat hij tijdens de Dutch Design Week 2017 presenteerde. Architectenweb.nl , vpro
 • De Climate Action Challenge, geïnitieerd door What Design Can Do, in samenwerking met IKEA Foundation en Autodesk Foundation, heeft 384 inzendingen uit 70 landen ontvangen. De projecten werden ingediend in drie aparte tracks voor studenten, professionals en startups. Deelnemers konden in vier ontwerpcategorieën indienen: communicatie, producten & ruimtes, diensten & systemen. Alle genomineerde projecten zijn getoond tijdens de Dutch Design Week. In november zal een internationale jury de winnaars selecteren. bno , Dezeen
 • In het pand van de V&D in de Eindhovense binnenstad was tijdens de DDW de expositie Modebelofte te zien. Vlisco toonde er verschillende creaties. Modebelofte toont ieder jaar bijzondere creaties van net afgestudeerde kunstacademiestudenten van over de hele wereld. De ontwerpen richten zich allen op de grens tussen digitale technologieën en realiteit, wat past binnen het thema van dit jaar: ‘Digital Realists’. Fashion United
 • De Memphisgroep was een groep vormgevers uit de jaren 1981-1988, opgericht door Ettore Sottsass. De invloed van Sottsass c.s. is terug te zien in het werk van de meest prominente hedendaagse ontwerpers. AnotherMag

 

beeldende kunst

 • De exposities Nora in Garage Rotterdam en Among other things I have taken up smoking in TENT stellen vragen over gender. Het streven van de exposities is om de fluïditeit van gender te benadrukken, om de ‘gendergrens’ te doen vervagen, niet om nieuwe (sub)categorieën te vormen. Maar hoe doe je dat? Metropolis M
 • Haunted machines & wicked problems op het Impakt Festival gaat op zoek naar de relatie tussen technologie, religie, magie en het occulte. Uitgaande van juist de irrationele omgang met technologie, ligt de nadruk op fake news en sciencefiction. Het programma komt voort uit een breed academisch onderzoek waaraan curatoren Natalie Kane en Tobias Revell al ruim drie jaar werken. MetropolisM
 • ‘Zelf heb ik enorme achterdocht gekregen tegen al die ‘diversiteit projecten’: seminars, congressen denktanks et cetera. Het is in Nederland een manier geworden om het wederom niet te hebben waar het werkelijk over gaat, namelijk: ras en de ongelijkheid die daarin verscholen ligt.’ Column van beeldend kunstenaar Patricia Kaersenhout : Diversiteit is big business. Mister Motley
 • Wat is de nalatenschap van de Situationisten? In het kader van de tentoonstelling Daydreaming Subverts the World bij Nieuwe Vide in Haarlem reflecteert Liesbeth Visee op de actualiteit van situationistische methodes in de wereld van vandaag. Metropolis M
 • De publicatie Being Public onderzoekt de notie van ‘publiek’ vanuit verschillende invalshoeken. In discussies over de betekenis van cultuur speelt de categorie ‘publiek’ een belangrijke rol, maar wat er met dit begrip precies bedoeld wordt blijft vaak onduidelijk. De betekenis van zowel ‘kunstpubliek’ als ‘publieke ruimte’ is complex geworden in een tijd waarin de grenzen tussen publiek en privé verschuiven en waar ‘het publiek’ eigenlijk verschillende groepen met veranderende samenstelling en identiteit omvat. Tubelight
 • Onder de naam Huis van het Boek presenteren Museum Meermanno en de Koninklijke Bibliotheek de tentoonstelling ‘De kunst van lezen. Van William Kentridge tot Wikipedia’. Er staan ruim twintig installaties opgesteld, die als in een proeflokaal de bezoeker kennis laten maken met allerlei aspecten van het lezen. Zo is er de gedrukte versie van de Nederlandse Wikipedia door Michael Mandiberg, en het intrigerende ‘2nd hand reading’ van William Kentridge. Meermanno

 

film en av

 • Het nieuwe filmseizoen krijgen we elke maand een high profile biopic in de filmtheaters. Dat ligt aan het aankoopbeleid van de Nederlandse distributeurs natuurlijk. Maar duidt ook op een grotere trend. Tijdens het voorbije filmfestival van Toronto gingen tientallen high profile biopics in première. Filmkrant
 • Het International Film Festival Rotterdam maakt de eerste titels bekend die volgend jaar vertoond worden. Filmkrant , IFFR
 • Jaarlijks bekronen de European Film Awards de beste producties van Europese bodem. Er worden ruim twintig prijzen uitgereikt, van Beste Regisseur tot Beste Kostuumontwerper. Dit jaar zijn er voor het eerst vier in plaats van drie titels genomineerd in de categorie voor de Beste Europese Animatiefilm 2017. Animatieblog
 • Tijdens het Cinekid Festival zijn de jury- en publieksprijzen uitgereikt voor de beste jeugdtelevisie en kinderfilms van 2017. Tijdens de Cinekid Media Awards, viel de app ‘Een Verre Reis’ in de prijzen. Een gesprek met Paul Bierhaus, art director en sound designer bij YipYip en illustrator Gwen Stok. Nationale Onderwijsgids , Mediawijzer
 • Bijna elke content creator droomt van het bereik en de impact van jonge Youtubers. Maar hoe zijn ze tot die plek gekomen? Samen maken ze Youtube tot één van de meest toonaangevende spelers in het moderne medialandschap. Hoe overlappen en verschillen oude media als televisie met een nieuw medium als Youtube? Hoe is de huidige media-industrie te definiëren en welke nieuwe spelers komen daarbij kijken? Een avond in Pakhuis de Zwijger. Videoverslag. Pakhuis de Zwijger
 • Het Da Bounce Urban Film Festival, waarvan de vierde editie van 1 t/m 5 november in Amsterdam plaatsvindt, vertoont 25 films van zwarte filmmakers met overwegend zwarte acteurs over onderwerpen die geworteld zijn in de zwarte Amerikaanse cultuur. Filmkrant
 • De documentaire 80 procent ongeschikt van oud-Eindhovenaar Mari Sanders is 29 oktober te zien op televisie bij NPO 3. Sanders (29) kan door een hersenbloeding bij zijn geboorte niet lopen. Dat hij in een rolstoel zit, heeft hem er niet van weerhouden om verschillende films en documentaires te regisseren. In 2016 ging zijn documentaire in première op het Nederlands Filmfestival. Eindhovens Dagblad , Perspectief.uwv
 • Fashionclash Fashion Film Festival vindt 3, 4 en 5 november aanstaande plaats in Maastricht. Naast het vertonen van in totaal 60 korte modefilms worden er workshops gegeven, vinden er fashion film talks plaats en is er een expositie te zien over filmmakers en ontwerpers die experimenteren met het genre. Fashion United , Branko Popovic Blog
 • Taartrovers Film Festival, voorheen het Fantastisch Kinderfilm Festival, is een jaarlijks programma voor kinderen van 2 tot 9 jaar dat hen volop ruimte en inspiratie geeft om samen met hun ouders, docenten en andere kinderen op reis te gaan in hun verbeelding. Op 2 januari 2018 gaat het festival van start in De Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch en toert tot en met 2 april door Nederland. Holland Film Nieuws
 • NRC gaat lezers voortaan waarschuwen als filmmaatschappijen films niet van tevoren aan recensenten willen laten zien. Het Parool

 

letteren

 • Jeroen Olyslaegers wint F. Bordewijk-prijs, Marije Langelaar de Jan Campert-prijs en Annet Schaap de Nienke van Hichtum-prijs. Dat heeft de Jan Campert-Stichting namens de gemeente Den Haag toegekend. De prijsuitreiking is 21 januari 2018. tzum
 • Vrij Nederland criticus Jeroen Vullings wil boekhandelaren die durven – ‘Beter dan de keuze van DWDD’. tzum
 • ‘Het opent de tijd. Sommigen zullen het om die reden als verloren tijd beschouwen, tijdverlies, tijd die weglekt. Maar voor mezelf heb ik gemerkt dat net die verloren tijd me losweekt van de artificiële constructies waarin we – bijvoorbeeld over onze eigen tijd, of ons tekort aan tijd – denken. Het brengt me niet dichter bij een kern, daar geloof ik niet in. Maar het helpt om afstand te nemen en de wereld vanop die afstand minder volgzaam tegemoet te treden.’ Tom Van Imschoot, essayist en docent aan LUCA School of Arts, over lezen. rekto verso

 

muziek

 • Van 2 tot en met 12 november vindt de 25e editie van November Music plaats op verschillende plekken in ‘s-Hertogenbosch. Met maar liefst 80 concerten op 20 locaties gaat November Music 11 dagen lang dwars door genres heen met muziek van nu door de makers van nu. Koen Graat, programmeur, over de jubileumeditie. Anthony Fiumara componeerde een nieuw requiem op teksten van Désanne van Brederode. Met de première van Memorial Park start het festival. Bossche Omroep , NRC , inlog vereist
 • The Weeknd werkt samen met Marvel Comics aan een eigen titel. De strip-uitgeverij probeert zich al langer te verbinden aan de hiphopcultuur. De kruisbestuiving met het overwegend Afro-Amerikaanse hiphopgenre hangt samen met Marvel’s diversiteitsbeleid van de afgelopen jaren.
 • Maar critici zeggen dat Marvel op oneerlijke wijze geld verdient met hiphopcultuur, zwarte artiesten en ‘diversiteit’, terwijl hun eigen medewerkers nog steeds overwegend witte tekenaars en schrijvers zijn. NRC , inlog vereist

 

theater en dans

 • De masterclass Dans&Durf van DansBrabant en Domein voor Kunstkritiek is gestart.
 • Vijf schrijvers nemen de uitdaging aan om in de komende maanden op een vernieuwende manier over hedendaagse dans te schrijven. Toneelschrijver Anna van der Kruis helpt hen het parcours af te leggen tussen kijkervaring, navelstaren en in gesprek zijn met de lezer. Dans Brabant
 • De Russische prima ballerina Anna Tsygankova ontvangt dit jaar van het Dansersfonds de Prijs van Verdienste. De uitreiking vindt plaats tijdens het Nederlands Balletgala op 13 november in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Tijdens deze jaarlijkse benefietvoorstelling van het Dansersfonds worden ook de Aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan dansers Kim van der Put en Timothy van Poucke. Choreograaf Stephen Shropshire krijgt de ‘Speciale Prijs’. Theaterkrant
 • Liedjesschrijver Alex Roeka, geboren in Ravenstein, is de winnaar van de Nederlandse oeuvreprijs Kleinkunst Cabaret 2017. Brabants Dagblad

 

kunst in de openbare ruimte

 • Om het nieuwe kantoor van Hoppenbrouwers Techniek in Udenhout ‘vliegt’ een hop, een bedreigde broedvogel die zich thuis voelt in bomen, muren, steenhopen en houten bouwsels. Deze hop is een gevelkunstwerk van beeldend kunstenaar Ellen Brouwers uit Oisterwijk. Het 48-delige werk, een combinatie van fotografie en grafiek, op glas en keramiek is met een hoogwerker geplaatst. Brabants Dagblad
 • De kans dat het kunstwerk De Groenfabriek nog dit jaar op het braakliggende terrein tussen voormalig café Kerkzicht en De Biggelaar in Roosendaal komt te staan, is erg klein. Dat zegt Thom Hoevenaar van creatieve denktank Platvorm R, initiatiefnemer van het kunstwerk. De Groenfabriek is een stalen bouwwerk, dat qua vorm moet herinneren aan de fabriek die vroeger op die locatie stond. BN – De Stem
 • Het kunstwerk De Tussenstop werd zo’n twee weken geleden in Bergen op Zoom geplaatst is nu al helemaal volgespoten met graffiti. BN – De Stem , Omroep Brabant

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • RO&AD Architecten heeft de loopgraafbrug, die de linie van Fort de Roovere en het achterliggende natuurgebied met elkaar verbindt, ontworpen. De brug is uitgegroeid tot een internationale trekker. Inmiddels is op het fort in Halsteren ook toren Pompejus verrezen die met zijn 25 meter, staande op een talud van nog eens 10 meter, ver boven de boomkruinen op het fort uittorent. Ook een ontwerp van RO&AD Architecten. De nieuwe entree wordt ook ontworpen door het bureau. BN – De Stem
 • Het Nieuwe Kiezen is een initiatief van Rudy van Belkom uit Breda voor een modulair kiesstelsel. In plaats van je volledige stem aan één partij te geven, kies je per thema voor het standpunt van de partij die bij jou past. Je stemt dan niet meer op de persoon, maar op de inhoud. Van Belkom presenteerde zijn concept tijdens de DDW als onderdeel van Dezeen’s Good Design for a Bad World talk series, waarin de vraag werd gesteld of ontwerpers oplossingen kunnen bieden voor’ s werelds grootste problemen. Dezeen
 • Plastic afval is een wereldwijd probleem en dus moet het ook wereldwijd worden aangepakt. Vanuit die stelling bouwde de jonge Helmondse ontwerper Dave Hakkens een netwerk op waarin kleine gemeenschappen over de hele wereld werken aan het recyclen van plastic troep. De machines die ze daarvoor nodig hebben kunnen ze dankzij filmpjes van Dave op internet zelf bouwen. Omroep Brabant
 • Zalm en avocado, spinazie en sinaasappel. Het zijn geen ingrediënten voor recepten, maar vullingen van Chocobombes. Samen met het Máxima Medisch Centrum ontwikkelde de Eindhovense ontwerpster Naomi Jansen gezonde bonbons speciaal voor zwangere vrouwen. Eindhovens Dagblad
 • Roxanne Brennen, recent afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven, heeft een scala aan tafelgerei ontworpen waardoor eten een aangelegenheid wordt vergelijkbaar met seksueel voorspel. Dezeen
 • Shahar Livne, recent afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven, ontwikkelde een kleiachtig materiaal van afgedankt plastic. Een waardevol goed voor gebruik in de toekomst. Dezeen
 • Mirjam de Bruijn, recent afgestudeerd aan de Design Academy, heeft een duurzaam alternatief ontwikkeld voor schoonmaakmiddelen. Dezeen.
 • Yildiz van den Elzen ontwerpt en maakt urban streetware. Ze heeft nu een eigen kledinglijn. Brabants Dagblad
 • Beeldend kunstenaar Jos van der Sommen transformeert de wereld om hem heen tot een fantasiewereld door er verschillende elementen aan toe te voegen. Hij maakt de kijker deel van zijn eigen fascinatie. Brabants Dagblad
 • Legs Boelen (66) uit Nieuwkuijk is muzikant en beeldend kunstenaar. Hij werkt in de Penitentiaire Inrichting in Vught, waar hij les geeft aan gevangenen. Brabants Dagblad
 • De Tilburgse regisseuse Lidi Toepoel bekroond voor haar korte film ‘Koeboy’ op kinderfilmfestival Cinekid in Amsterdam. Toepoel maakte deze film met haar team Je Weet Zelf TV in het kader van het 48 Hour Film Project – de Cinekid editie. Tilburgers.nl , Cinekid
 • Gedicht van de Tilburgse stadsdichter Onias Landveld: Thuis Komen. tilburgers.nl
 • Net nu het eindelijk weer lekker ging met de carrière van Kempi, werd de rapper weer opgepakt. De aanklacht: huiselijk geweld, bedreiging van zijn ex-vriendin met een vuurwapen. En hoewel de rechter zich nog moet uitspreken, komt voor trouwe volgers van zijn muziek die grote vraag weer op: hoe moet het nu verder met Kempi? Blijft de hiphopscene hem kansen geven? 3voor12.vpro.nl
 • Een prachtige stem, een aantal briljante hoogtepunten en bijtende noodzaak. Elke Vierveijzer laat in het liedprogramma Zonder Genade zien dat ze een grote toekomst tegemoet gaat. Al haalt ze nog niet met al haar liedjes dat niveau. Theaterkrant
 • Marthy Coumans heeft met zijn dochters Guusje en Dieke en een stel muzikale vrienden het tweede album van The VanCooths uitgebracht: ‘The VanCooths Are Back!’. Het is de opvolger van ‘Off To The USA’ uit 2012. Het album is sinds 22 september verkrijgbaar op vinyl, in slechts 200 gekleurde en genummerde exemplaren in de winkel van Grey aan het Van Coothplein in Breda. 3voor12.vpro.nl
 • Peter Koelewijn blikt tijdens een gala-avond op 6 november in Parktheater in Eindhoven terug op carrière. Eindhovens Dagblad
 • DJ Kevin Huizing (oftewel Budakid) is volgend jaar te beluisteren op de Chinese Muur. Tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) won de Rockacademie-alumnus de finale van de Great Wall Competition. Bron.fontys
 • Poppentheater MUZIPO in Breda sluit na ruim 18 jaar de deuren. BN – De Stem
 • Het Eindhovense theatergezelschap Hetpaarddatvliegt ging dit voorjaar na zestien jaar ter ziele. Annemiek Nienhuis, oud-artistiek leider van het Paard, en Annemie Meijer , oud-zakelijk leider van het Paard, initieerden ‘met een bak vol nieuwe energie’ samen met het Parktheater een nieuw platform voor jeugdtheater: Wildpark. Opgezet met subsidie voor jeugdtheater van de gemeente Eindhoven. Eerste wapenfeit is de 12+-voorstelling MeAtTheZoo. 7 Eindhovense jongeren werden zes weken aan het werk gezet door theatermaakster Peerke Malschaert. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • Codarts heeft € 1,6 miljoen ontvangen om het Performing artists and Athlete Research Lab (PEARL) op te richten. De subsidie wordt verstrekt door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). PEARL is wereldwijd het eerste onderzoekscentrum dat podiumkunsten, sport, onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven met elkaar verbindt. Doel van PEARL is het voorkomen van gezondheidsklachten bij podiumkunstenaars en sporters en het optimaliseren van hun gezondheid. Codarts
 • Tijdens de opening van de Graduation Show’ MINED’ tijdens de DDW werd de Keep an Eye Design Talent Grant uitgereikt aan recente 4 Design Academy Eindhoven alumni. Dezeen koos uit de Graduation Show 10 ontwerpers om in de gaten te houden. Design Academy , e52 , Dezeen

Cultuureducatie en - participatie

 • In de praktijk worden al heel mooie stappen gezet als het gaat om de inzet van de kunsten voor maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden bij leerlingen met behulp van cultuureducatie of om het verbeteren van het welbevinden van ouderen met behulp van cultuurparticipatie. Maar het faciliterend beleid blijft nog achter. Cultuurmij Oost, Rijnbrink en het LKCA willen graag de volgende stap zetten. LKCA
 • ‘Denk je dat musea ooit volledig ‘inclusief’ zullen zijn? Nee, ik denk niet dat dat mogelijk is. Musea hebben in de basis een geschiedenis waarmee ze bepaalde identiteiten aanspreken.’ De Nederlandse museumwereld is nogal wit: zowel wat betreft bezoekers, kunst en kunstenaars, als tot het personeel en directeuren van musea en kunstinstellingen. Imara Limon, curator van het Amsterdam Museum, en Museumtalent 2017, probeert daar iets aan te doen. Vice
 • De campagne ‘Nederland leest’ met het thema robotica start op 1 november. Ronald Giphart schreef samen met een robot het tiende verhaal voor de bundel Ik, robot van Isaac Asimov. Dit boek geven bibliotheken weg tijdens de themamaand. Nederland Leest is de grootste nationale leescampagne. Nederland leest
 • De Hugo’s. Zo heten de nieuwe literaire trofeeën die de Vlaamse publieke omroep VRT in de toekomst wil uitreiken aan binnen- en buitenlandse auteurs. En de begeleidende campagne, verspreid over de verschillende netten van de omroep, moet het lezen in Vlaanderen bevorderen, over de genres en de verschillende leeftijden heen. Er is geen geldprijs aan verbonden. De Standaard
 • Verslag van de Inspiratiedag Voortgezet Onderwijs van Kunstbalie op 26 oktober in ’s-Hertogenbosch, waar kunstvakdocenten et elkaar spraken over de toekomst van het onderwijs. Experimenteren in het klaslokaal met kunstvormen en project- of thematisch werken wordt belangrijker. Leerlingen van elkaar laten leren, voor elkaar opdrachten laten maken en meerdere digitale werkvormen aanbieden als kunstvakdocent. Kunstbalie
 • Plein 23 uit Veghel, Cultuureducatie Schijndel en Curioso uit Sint-Oedenrode hebben hun krachten gebundeld. Op de Noordkade in Veghel zijn de drie aanbieders van kunst- en cultuureducatie samen gegaan onder de vlag Cultuurkade. Brabants Dagblad
 • Toptrompettist Eric Vloeimans geeft in Veghel twee bijzondere masterclasses aan jong talent. Brabants Dagblad

Kunstbeoefening

 • Vele non-professionele filmers uit Nederland tonen in cultureel centrum Jan van Besouw in Goirle hun werk. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • De Canon van Nederland, vijftig ‘vensters’ die onze geschiedenis markeren, is inmiddels te zien in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, maar andere musea gaan er in eigen huis op inspelen. Historiek
 • Ter gelegenheid van de Werelddag voor Audiovisueel Erfgoed en Home Movie Day opent het Collectiecentrum 27 en 28 oktober de deuren. Op het programma staan onder meer rondleidingen door het depot, restauratiedemonstraties en de vertoning van homemovies. EYE
 • ‘Het muziekgeheugen van Nederland dreigt te worden uitgewist’ Muziekjournalist Jacqueline Oskamp schreef een boek over de belabberde staat van muziekarchieven in Nederland. Een gesprek. De Volkskrant , inlog vereist
 • Op 26 november 2017 wordt in Noord-Brabant de Open Kerkendag gehouden. Dit unieke evenement wil Brabanders bewust kennis laten nemen van het grote culturele belang van de kerken. Bewustwording draagt bij aan het vinden van goede herbestemmingen van kerken die aan de eredienst zijn of worden onttrokken. Openkerkenbrabant
 • De Vrienden van de Grote Kerk in Breda telt nu 1500 leden, nog geen procent van de Bredase bevolking. Volgend jaar moeten dat er 2500 zijn. Elk jaar maakt een vriend 25, 00 euro over. Geld dat hard nodig is en blijft. BN – De Stem
 • Op 25 oktober vond de opening van het nieuwe Centre for Religion and Heritage van de Rijksuniversiteit Groningen plaats tijdens de in dit kader georganiseerde studiemiddag ‘Religieus erfgoed in een geseculariseerde tijd’. Het centrum is de opvolger van het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed. Het nieuwe centrum zal op een meer inclusieve manier dan zijn voorganger bestuderen hoe veelvormige religieuze verledens een rol spelen in hedendaagse culturen, zowel in Nederland als in het buitenland. RUG
 • De historische en unieke Keenesluis bij Fijnaart is gered van de ondergang. De provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, waterschap Brabantse Delta en de Rabobank maakten bekend dat ze een fors geldbedrag uittrekken. Hoeveel euro precies dat is geheim, vanwege de aanbesteding. Met dat geld wordt de sluis uit 1769 gerestaureerd. Omroep Brabant
 • Het monumentale landhuis op landgoed Haanwijk in Sint-Michielsgestel wordt gerestaureerd. Het kasteeltje wordt opgenomen in de grote plannen die Brabants Landschap heeft met het hele gebied Oud-Herlaer waarin Haanwijk ligt. Daar komt een buitenmuseum: een zogenaamd museaal landschap waar kunst, natuur en cultuurhistorie samenkomen. Brabants Dagblad
 • De Mondriaan-tekst in gele neonletters is terug aan de muur van het Eindhovens station. De laatste hand werd gelegd aan het werk van Joseph Kosuth. Als teken van het feit dat het monumentale station bijna klaar is. Eindhovens Dagblad
 • Klassieke stoel ontworpen door Wim Rietveld en Friso Kramer, is opnieuw in productie bij Ahrend in Sint-Oedenrode. Eindhovens Dagblad
 • Op 28 oktober werden in Eindhoven tientallen kunstwerken op de brandstapel gegooid. Het zijn schilderijen en tekeningen die volgens de stichting Onterfd Goed ‘total loss’ zijn. Volgens landelijke voorschriften moet zulk werk worden verbrand. De stichting zou er liever iets anders mee doen. Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant

Bibliotheken

 • Het aantal oudere werkenden is in de periode 2003-2016 bijna verdubbeld. Er zijn meer 55-plussers dan toen, en mensen in deze groep hebben vaker betaald werk. Van alle beroepsgroepen is die der bibliothecarissen en conservatoren het meest vergrijsd. Dat meldt het CBS op grond van een analyse van cijfers over werkende 55-plussers. Bibliotheekblad
 • Op 24 oktober organiseerde Cubiss de inspiratiebijeenkomst ‘Ouderen, de nieuwe doelgroep?’. Het doel van deze bijeenkomst was kennisuitwisseling over wat bibliotheken organiseren voor de doelgroep senioren. cubiss
 • De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is gestart met het nieuwe project OBA Maatje, bedoeld om eenzaamheid onder Amsterdammers te bestrijden. Een ‘OBA Maatje’ is een vrijwilliger die met boeken, films of luisterboeken één keer per maand een bezoek brengt aan mensen die niet zo mobiel zijn of regelmatig bezoek op prijs stellen. Bibliotheekblad
 • Op donderdag 9 november vindt het KNVI-jaarcongres plaats, hét evenement voor informatieprofessionals. Het thema is informatie = m8. KB

#indemode is ook..

Over de toekomst nadenken. En jezelf afvragen: “Will the future design us?” Deze vraag stond centraal op Manifestations tijdens de afgelopen Dutch Design Week. Mestmag.nl vlogger Robin dompelde zich op Manifestations onder in de toekomst van kunst en innovatieve technologie. De vlog van Robin delen we snel op Mestmag.nl. Bron: manifestations.nl.

Dit artikel kwam tot stand dankzij onze partners bkkc, Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Cubiss en Brabant C.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie