Trends & ontwikkelingen 4 april 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Bedrijven en organisaties die actief zijn in de digitale creatieve industrie doen in een open brief gericht aan het nieuw te vormen kabinet een oproep om de digitalisering van Nederland te stimuleren. In de open brief aan de formateur worden 17 stimuleringsmaatregelen genoemd op het gebied van economie, innovatie, talent en passende wet- en regelgeving. Digital Creativity First, inct
 • Minister Blok (VenJ) reageert op vragen van  de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer over het pakket nieuwe EU-regels voor het auteursrecht van de Europese Commissie. De vragen gingen over het richtlijnvoorstel Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (het richtlijnvoorstel). Rijksoverheid.nl
 • Welke wetten kan het demissionaire kabinet gewoon in behandeling nemen en welke zouden controversieel moeten worden verklaard en pas behandeld kunnen worden door een nieuw kabinet? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken deze week een overzicht gestuurd van haar wensen op dit gebied.  De omgevingswet en energietransitie zijn niet controversieel. Binnenlands bestuur
 • De Bouwagenda pleit voor een revolutie in de bouw, voor een verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en de programmering van een miljoen nieuwe energie neutrale woningen, die in 2030 gerealiseerd zijn. Bernard Wientjes, voorzitter van VNO,  presenteerde op 28 maart de Bouwagenda aan het kabinet. Cobouw, De Architect, VN, BNA
 • Wethouder Gerdo van Grootheest (gemeente Maastricht) en de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) vragen in aandacht voor gemeentelijke monumenten in relatie tot de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Het verzoek om gemeentelijke monumenten net als rijksmonumenten te behandelen en in een latere fase onder deze wet van toepassing te verklaren.  Op deze manier ontstaat ruimte voor het uitvoeren van pilots die een optimale inpassing van monumenten in deze wet mogelijk maken. Federatie Grote Monumentengemeenten
 • De overheid moet zorgen voor goede basisvoorzieningen in kleine dorpen op het platteland. Geldautomaten moeten er bijvoorbeeld niet verdwijnen, de internetverbindingen moeten er snel zijn. Dat zegt Anja Steenbekkers van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat het rapport ‘Dorpsleven tussen stad en platteland’ publiceerde over de dorpen in krimpregio’s. SCP, VNGmagazine
 • De provincies Gelderland en Overijssel hebben ŽŽn gezamenlijke adviescommissie Cultuur ingesteld. Deze nieuwe commissie adviseert beide provincies over aanvragen voor subsidieregelingen in Overijssel en in Gelderland. Overijssel
 • In geen enkele andere stad ter wereld vind je zoveel cultuur per inwoner als in Amsterdam. Dat is althans de conclusie van TotallyMoney.com, een Britse kredietvergelijkingswebsite die dertig mondiale cultuurhotspots met elkaar vergeleek. De site keek hierbij naar het aanbod van theaters, musea, galeries, werelderfgoed, concertzalen en sterrenrestaurants. Het Parool
 • Het einde van poppodium De Piek is in zicht. In 2019 stopt de gemeentesubsidie helemaal. Als de gemeenteraad van Vlissingen instemt om met Middelburg samen cultureel beleid te voeren, wordt De Spot in Middelburg het poppodium van de twee steden. De raad in Middelburg ging vorige maand al akkoord. In het voorstel willen de gemeenten hun cultuurvoorzieningen versterken door samenwerking. PZC
 • Er waren veertien kritische insprekers over de nieuwe cultuurnota van de gemeente Heerenveen. Over die nieuwe nota is veel te doen. Museum Heerenveen moet zoveel inleveren dat het niet open kan blijven. Museum BelvŽdre krijgt voor het eerst 30.000 euro steun van de gemeente, maar met dat bedrag is het museum niet gered, zegt conservator Han Steenbruggen. Omroep Friesland

noord-brabant

 • Statenmededeling over de consequenties van de toekenningen kunstenplanperiode 2017-2020. Brabant.nl, Brabant.nl
 • Op vrijdag 7 april a.s. wordt op verzoek van Provinciale Staten een zogenaamd rondetafelgesprek georganiseerd in het provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch rondom het thema cultuurgelden.  Het doel van dit gesprek is tweeledig, ten eerste willen Provinciale Staten van partijen horen hoe zij de huidige subsidieregeling ervaren en in de tweede plaats zijn Provinciale Staten benieuwd naar de inzichten van de deelnemers voor het systeem in de toekomst. Brabant.nl, Brabant.nl
 • Afschrift aan Provinciale Staten van de brief van Frans van Dooremalen, Brabant C aan Marco van der Wel, Partij voor de Dieren, naar aanleiding van zijn opiniestuk van 22 maart 2017 in Brabants Dagblad over het besteden van de middelen van Brabant C aan redden van kunstinstellingen essentieel voor Brabantse culturele infrastructuur. Brabant.nl
 • Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels n.a.v. vragen tijdens de themabijeenkomst erfgoedbeleid d.d. 24 maart 2017. Brabant.nl
 • Op 3 april vond de offici‘le aftrap van het nieuwe impulsgeldenprogramma plaats in het provinciehuis. De nieuwe regeling wordt uitgevoerd door bkkc. Vanwege de uitbreiding naar amateurkunst en erfgoed doen zij dat in nauwe samenwerking met Kunstbalie en Erfgoed Brabant. Vanaf nu kunnen aanvragen worden ingediend via de website van bkkc. bkkc

grote brabantse gemeenten

 • De organisatie van het Stripfestival heeft van de gemeente Breda te horen kregen dat de subsidie vervalt. Ook stelt de gemeente geen geld meer beschikbaar voor de Stripcultuurbeurs (voor projecten) die de afgelopen drie jaar tijdens het festival werd uitgereikt. Het commentaar van Edine Wijnands  van BN-De Stem. BN – De Stem
 • House of DJ’s moet een centrum voor Nederlandse dancecultuur worden. Er wordt binnenkort gesproken met de gemeente Amsterdam over vestiging aldaar, aldus Arnold van der Leden van House of DJ’s. De projectorganisatie werkt voorlopig vanuit Breda. Er wordt bekeken of in het Electron-pand een dj-center zou kunnen worden gevestigd. De gemeente Breda heeft het initiatief gevraagd of dat een optie is. Daarover wil men graag over meedenken. BN – De Stem
 • Na stevige kritiek op de totstandkoming van het nieuwe evenementenbeleid in Breda, gaat wethouder Boaz Adank nu opnieuw praten met alle betrokkenen. Adank schrijft dit in een brief aan de gemeenteraad. BN-De Stem
 • De Eindhovense theatergroep Hetpaarddatvliegt stopt ermee. Door het stopzetten van provinciale steun ziet het gezelschap, gespecialiseerd in jeugdtheater, geen mogelijkheden meer om verder te gaan. Parktheater Eindhoven neemt zaken als de financi‘n en het beheer over. De makers gaan door met de voorstellingen die in 2017 en 2018 gepland staan. Er wordt de komende tijd  nagedacht door Parktheater, de makers en de Stichting Cultuur Eindhoven over de mogelijkheden n‡ 2018. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Eindhoven wil meer samenwerking binnen Smart City. Verschillende directeuren publieksdiensten van gemeenten uit heel Nederland kwamen bij elkaar om daarover te discussi‘ren. e52.nl
 • Het lukt de gemeente ‘s-Hertogenbosch niet om het Theater aan de Parade te bouwen voor de geplande 55 miljoen euro. De gemeente laat in een brief weten dat de twee overgebleven aannemers – BAM en Ballast Nedam – het voor dit geld niet kunnen doen. Op 9 mei zou de gemeenteraad een beslissing nemen over het theater, omdat anders de programmering van het theaterseizoen 2017-2018 in gevaar zou komen. Dat besluit wordt nu uitgesteld, waarmee ook de deadline voor het theaterseizoen niet gehaald lijkt te worden. ‘s-Hertogenbosch, Brabants Dagblad, Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Het Mediacluster in de Tilburgse Spoorzone krijgt steun van een overgrote raadsmeerderheid. Met uitzondering van de fractie van OPA bleek de raadscommissie Vestigingsklimaat bereid 6,2 miljoen euro in te steken in de ‘onrendabele top’. Dat is de prijs voor behoud van de ‘hallen 70’ plus de keus voor onderwijs dat – in tegenstelling tot woningen of kantoren – weinig opbrengt. Brabants Dagblad
 • Ongeveer tien jaar nadat oprichter Tim van Dijk begon met theater-, dans- en muzieklessen houdt de Zuivelfabriek op te bestaan. In een verklaring zegt het interim-bestuur van de stichting dat de kosten te hoog werden en dat de instroom van nieuwe leerlingen tegen viel. De conclusie is dat De Zuivelfabriek niet verder kan zonder subsidie. Per 1 april zijn de contracten voor de docenten ontbonden. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Het College van B&W van Bergeijk komt met een voorstel voor het opknappen van theater De Kattendans : het aantal stoelen gaat van 285 naar 330, en , er komt een bioscoopcomplex met drie zalen van elk 110 stoelen. “Als we niets doen”, zegt wethouder Thomas van Hulsel, ,,weten we dat het theater langzaam uitdooft.” De bioscoop draagt straks gunstig bij in de exploitatie van De Kattendans, zo verwacht het college. Brabants Dagblad
 • Het Drukkerijmuseum ontving eerder een waarderingsbijdrage van enkele honderden euro’s van de gemeente Etten-Leur.  Op dit moment subsidieert de gemeente  via de Stichting Koepel. Voor elke scholier van een Etten-Leurse school die binnenkomt, krijgt het initiatief 1,75 euro. Zonder die bijdrage zou het museum sluiten. BN – De Stem
 • Bibliotheek Dommeldal neemt per 1 januari het werk van Bibliotheek De Kempen in Heeze-Leende over. De visie van deze organisatie over samenwerking met andere lokale maatschappelijke partners gaf college van de gemeente Heeze-Leende de doorslag. Bibliotheekblad
 • Het uur van de waarheid nadert voor stichting Cultuurpodium Groene Engel in Oss. Die wil de horeca in het pand overnemen van VOF Solo & Duo en heeft tot begin april de eerste optie tot koop. Daarna mogen commerci‘le partijen zich in de strijd voor de horeca mengen. Naar verluidt zijn er zeker een tiental ge•nteresseerden. Brabants Dagblad
 • De bibliotheek van Sint-Michielsgestel moet een maatschappelijke bibliotheek worden, met regionale inbedding en verankering, met aansluiting op het landelijk bibliotheeknetwerk en met goede jeugdbibliotheken, staat in het voorstel van het College van B&W te lezen. De voorkeur is duidelijk: De Stadsbibliotheek Den Bosch heeft dit – in tegenstelling tot Karmac – in huis. Brabants Dagblad
 • Ook de gemeente Uden neemt deel aan het Jeugdcultuurfonds. Brabants Dagblad
 • Het Museum voor Religieuze Kunst (MRK) moet binnen enkele jaren van 10.000 naar 20.000 bezoekers per jaar en veel meer dan nu het geval is dŽ ontmoetingsplek van Uden worden. Larissa van Dommelen is de nieuwe zakelijk leider van het museum. Brabants Dagblad
 • Stichting SLEM stevent af op een nieuw fors tekort, 1,2 miljoen euro in 2019,  als niet snel wordt ingegrepen.  Het bedrag komt nog bovenop de schuld van 700.000 euro die de stichting in de afgelopen jaren al heeft opgebouwd. Als de gemeente niet financieel bijspringt, dreigt de verhuizing van het Schoenenmuseum niet door te kunnen gaan. De gemeenteraad toonde zich kritisch na deze mededeling van het bestuur van SLEM en de verantwoordelijke wethouder. Brabants Dagblad
 • Ook kinderen in Waalwijk uit gezinnen met een krappe beurs kunnen voortaan lid worden van een harmonie of toneelvereniging. De gemeente Waalwijk heeft zich aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds Brabant. Brabants Dagblad
 • De Woensdrechtse gemeenteraad gaat bekijken of de Openbare Bibliotheek Huijbergen (OBH) meer subsidie kan krijgen. De Huijbergse bibliotheek wordt al ruim veertig jaar gerund door vrijwilligers en heeft de laatste jaren te kampen met forse bezuinigingen door de overheid op het bibliotheekwerk. BN – De Stem
 • Aardbeien toch nog opgenomen in de cultuurnota van Zundert. BN – De Stem

 

cultureel ondernemerschap

 • In 2016 is, voor het derde achtereenvolgende jaar, het aantal openbare aanbestedingen van architectuuropdrachten gedaald. Dit en andere cijfers staan in de Jaarrapportage 2016 Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden. Architectuur Lokaal
 • Kevin Kelly, hoofdredacteur van het tijdschrift Wired, sprak op STRP Bi‘nnale over zijn visie op de toekomst van technologie. Hij sprak over technologie‘n als Virtual Reality en Artificial intelligence, ook had hij het over de komst van een grotere deeleconomie waarbij eigendom minder belangrijk wordt dan toegang. e52.nl
 • Tabo Goudswaard, voormalig intendant bij The Art of Impact, hield op 20 maart bij Boekman een lezing in het kader van de reeks Waarde van Cultuur. Hij deelde zijn inzichten  over hoe kunstenaars op een waardevolle manier kunnen bijdragen aan de maatschappij. Een verslag. Boekman
 • Wat doe je als je als kunstenaar een aanbod krijgt van een regime dat niet alle mensenrechten respecteert? Is het kiezen tussen f mensenrechten f geld, of zijn er mogelijkheden allebei recht te doen? In hoeverre kun je het verschil maken als kunstenaar? De Akademie van Kunsten organiseert een debat op 10 april over de morele dilemma’s van kunstenaars in het zaken doen met landen waar mensenrechten geschonden worden. KNAW
 • Vanaf 28 maart is het ook voor musea, galeries, theaters, evenementen, artistieke opleidingen, verenigingen,  beeldende en performance kunstenaars  in Nederland mogelijk een .ART domein te registreren. Om ‘vervuiling’ te voorkomen worden aanvragers gescreend. Museum Actueel
 • Wat betekent de groeiende ongelijkheid voor de kunstmarkt? Betekent meer miljonairs ook dat het daarmee beter gaat? Een onderzoek van Clare McAndrew,  in samenwerking van Art Basel en UBS. Artsy
 • Hoewel de onderhandelingen over auteursrechtenvergoedingen voor scenarioschrijvers vruchten beginnen af te werpen, blijft het een onzeker, traag en moeizaam proces. EŽn troost: scenaristen staan niet alleen. Ook journalisten en romanschrijvers hebben in het digitale tijdperk te maken met nieuwe verspreidingsvormen voor hun werk, waar ze niet of slecht voor worden betaald en vaak niet eens toestemming voor hebben gegeven. Plotmagazine.nl
 • We weten allemaal wat een video en muziek met ons kan doen. Je wordt er vrolijk van, boos of juist verdrietig. Maar wat doet het nu eigenlijk met je hersenen en je lichaam? Daar wordt al jaren onderzoek naar gedaan en o.m.  door Dolby Laboratories. Al die data wordt vervolgens verwerkt en gebruikt om mogelijk beslissingen te gaan maken bij het produceren van films. Numrush
 • Nijmegen krijgt er medio mei een filmtheater bij. Filmhuis 042  komt op dezelfde locatie waar het in december verhuisde LUX zat. In de twee filmzalen zullen dagelijks 4 voorstellingen per zaal worden vertoond. De huurder van de zalen is de in Arnhem gevestigde filmdistributeur Contact Film, die de bioscoop tevens zal gebruiken als exclusief premiretheater. Kwartiermaker Ted Chiaradia : ‘Je ziet dat de grotere arthouses opschuiven naar het midden, en hier kwam de gelegenheid om weer een klassiek filmhuis neer te zetten voor de betere artistieke film.’   Holland Film Nieuws, Filmkrant
 • Jos Stelling, eigenaar van de Utrechtse filmtheaters Springhaver en Louis Hartlooper Complex, trekt zijn plannen voor de City bioscoop en een mogelijke samenwerking met ’t Hoogt in. DUIC
 • Onder de titel Chasing Reels wil Cedric Muyres  laten zien wat voor moois er allemaal in de onafhankelijke cinema wordt gemaakt. Daarvan is in Nederland te weinig te zien, vindt hij. Chasing Reels start op 7 april in het Utrechtse Louis Hartlooper Complex met een marathon van drie films uit het internationale independant circuit. Chasingreels, Geestdrift magazine
 • Filmthuis heet voortaan Picl. Het twee jaar geleden gestarte platform om kwetsbare kwaliteitsfilms toegankelijker te maken voor een breder publiek gaat een nieuwe fase in. Movieaddicts
 • Jury prijswinnaar van de tweede editie van Renew the Book is WriteReader uit Denemarken. De publieksprijs ging naar startup Zola Books uit de VS.  Renew the Book is een internationale competitie waar startups wordt gevraagd om met innovatieve idee‘n te komen voor de Nederlandse uitgeefsector. WriteReader laat kinderen zelf thuis en op school boeken cre‘ren op basis van hun eigen interesses, waarmee ze al in zes weken sneller en beter leren lezen en schrijven. inct
 • Het doorsturen van e-books is illegaal, maar gebeurt regelmatig. In 2014 hadden Nederlanders gemiddeld 117 e-books op hun e-reader staan. Voor maar 10 procent daarvan hadden ze betaald. De rest, zo’n 90 procent, was bijvoorbeeld doorgestuurd door een vriend of illegaal gedownload, blijkt uit een onderzoek van GfK en de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak. Hoeveel dat nu is, daar hebben zowel de CPNB als het Uitgeversverbond geen zicht op. NOS
 • Microsoft heeft een digitale boekenwinkel ontwikkeld die medio april gelanceerd zal worden in de USA en Canada. Experts zeggen dat Microsoft nog wat terughoudend is over de mogelijkheden in Europa. Microsoft moet het opnemen tegen gevestigde partijen als Google, Kobo en Amazon. inct
 • Het beroep componist staat onder druk. Componisten combineren hun ambacht vaak noodgedwongen met meerdere banen of klussen. Slechts 7 procent heeft een inkomen dat enkel bestaat uit betaald compositorisch werk. Ondanks verschillende nevenbanen kan ruim 40 procent niet of nauwelijks rondkomen. Dat blijkt uit de Componistenmonitor 2017. Nieuwgeneco.nl
 • De Muzikantengids is geheel herschreven en voorzien van foto’s en illustraties. De 6e editie is volledig geactualiseerd met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale muziekdiensten, auteursrecht, subsidies en belastingen. Met aansprekende voorbeelden en een uitgebreide adressenlijst is De Muzikantengids onmisbaar voor iedere muzikant, producer, zanger(es), rapper of dj. Vanaf 6 april verkrijgbaar.   Muzikantengids
 • Is er nog ruimte op de streamingmarkt? Kan Soundcloud een plek veroveren in de harten van betalende muziekliefhebbers? De Duitse dienst biedt nu ook een bundel van een tientje aan, een move die eerder ingegeven is door de zorgen van het bedrijf zelf dan door vraag vanuit de gebruiker. 3voor12.vpro.nl
 • De Amerikaanse muziekindustrie loopt door de safe harbour-regeling tussen de 650 miljoen en 1 miljard dollar mis. Dat staat in een onderzoek dat is uitgevoerd door het Phoenix Center For Advanced Legal And Economic Public Policy Studies. Entertainment Business
 • Trendwatchers Merel de Boer en Jacqueline Wolfs van Wolves & Birds zien dat introverte waarden als diepgang, betekenis en reflectie juist in de huidige tijdsgeest belangrijk zijn. In een maatschappij waarin alles 24 uur per dag beschikbaar en oproepbaar is, waar ongelimiteerde keuze de norm is geworden, is er behoefte aan focus. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar in het festivallandschap. Er zijn in 2017 meer festivals dan ooit die besluiten om even pas op de plaats te maken, of soms zelfs om helemaal te verdwijnen. Entertainment Business
 • Your Life on Stage wil dat het werken binnen de podiumkunsten verbetert. Op 11 april organiseert Your Life on Stage daarom een interactieve werksessie bij bkkc. Persoonlijke verhalen staan centraal binnen thema’s als werk & inkomen, persoonlijke ontwikkeling & scholing en gezondheid & vitaliteit. bkkc
 • Jan-Hein Sloesen (48) is de nieuwe directeur van het Roosendaalse cultuurcluster met schouwburg De Kring en erfgoedcentrum Tongerlohuys. BN – De Stem

 

cultuurmarketing

 

 • Sinds 2015 richt NBTC Holland Marketing richt zich steeds meer op de culturele toerist: die levert verhoudingsgewijs het meeste op. Om culturele toeristen te spreiden over het land, gebruikt het NBTC themajaren en ‘verhaallijnen’, zoals dit jaar ‘Van Mondriaan tot Dutch Design’. Een gesprek met Conrad van Tiggelen van NBTC over in cultuur ge•nteresseerde, buitenlandse toeristen aantrekken en die vervolgens zoveel mogelijk spreiden over het land: waarom gebeurt dat en hoe gaat het in zijn werk? NRC, inlog vereist
 • ‘Hoe zetten we Rotterdam als culturele bestemming nationaal en internationaal steviger op de kaart? Zes (inter)nationale cultuurexperts brengen in het kader daarvan  een werkbezoek aan de stad. Verkeersbureaus
 • Op 1 april is de ‘campagnetijd’ van We are Public gestart. Binnen zes weken hoopt het initiatief tweeduizend leden in Noord-Brabant te werven. Lukt dat, dan wordt de cultuurpas 1 juni definitief ingevoerd in Breda, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven en Helmond. De Brabantse afdeling van het non-profit-cultuurplatform werd op 30 maart gelanceerd in het Van Abbe in Eindhoven. Eindhovens Dagblad, BN-De Stem
 • De Museumweek, 3 tot en met 9 april, is in de plaats gekomen van het Museumweekend. Daar gingen vooral mensen naar toe met een Museumkaart. En dat moest anders. NRC, inlog vereist, Nationale Museumweek
 • Susanne Noordegraaf werkt aan positionering en digital marketing bij Tassenmuseum Hendrikje. Cultuurmarketing

 

financiering

 • Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds  Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Deze deelregeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld. Deadline 2 e aanvraag van 2017 is 10 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Kunstenaars of ontwerpers kunnen een rentevrije lening aanvragen bij het  Fonds Kwadraat. De lening is aan te vragen voor zeer uiteenlopende doeleinden. Eerstvolgende deadline is 19 mei. Fonds Kwadraat
 • Het Mondriaan Fonds begint vanaf dit voorjaar met het aanstellen van regiomakelaars. Zij krijgen een onderzoekende en stimulerende rol bij het bereiken van potenti‘le aanvragers en toekomstige commissieleden. Een andere taak is het signaleren van nieuwe initiatieven en actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds  wil drie regiomakelaars aanstellen. De eerste regiomakelaar zal worden gezocht in de regio Zuid, daarna volgen Noord en Oost/Midden. Suggesties en voordrachten zijn welkom. Mondriaanfonds
 • De regeling Bijdrage Samenwerking Musea van het Mondriaanfonds is bestemd voor musea en bedoeld als bijdrage voor gezamenlijke initiatieven die het gangbare overstijgen; de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterken; een duurzaam karakter hebben, voorbeeld stellend en navolgbaar zijn door anderen en uiteindelijk leiden tot een sterkere museale sector. Deadline 12 mei. Mondriaanfonds
 • De regeling Talent Interdisciplinair  van het Letterenfonds stimuleert (jonge) talentvolle schrijvers en vertalers om onder begeleiding hun multimediale vaardigheden uit te breiden en artistiek onderzoek te verrichten. Ambitie en artistieke kwaliteit staan hierbij voorop. Het beschikbare budget is € 60.000 per kalenderjaar, met een maximum van € 10.000 per aanvraag. Deadline 1 mei. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft 44 inzendingen ontvangen voor de Matthijs Vermeulenprijs 2017.  De jury gaat in beraad en op 1 juni wordt bekend gemaakt wie de prijs dit jaar ontvangt. De prijsuitreiking en uitvoering van de compositie zal eind 2017 zijn. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 20.000 euro en een sculptuur gemaakt door Jeroen Henneman. Fonds Podiumkunsten
 • De subsidieregeling muziekonderwijs op pabo’s is gepubliceerd. Met deze regeling wil het Fonds voor Cultuurparticipatie bijdragen aan een duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs op de pabo’s in Nederland. De regeling is tot stand gekomen in samenspraak met het veld en sluit aan bij de Impuls muziekonderwijs en past binnen het brede programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De eerste ronde gaat open op 3 juli 2017, maar pabo’s kunnen hun aanvragen vanaf nu voorbereiden. Fpnds voor Cultuurparticipatie
 • Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft in de vergadering over het eerste kwartaal van 2017 totaal € 256.407 toegekend aan 72 natuur- en cultuurprojecten. Er zijn diverse toekenningen uit CultuurFondsen op Naam gedaan.  Vijf bijzondere projecten kregen steun. Cultuurfonds
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent de Martinus Nijhoff Vertaalprijs toe aan vertaler Karol Lesman. Hij krijgt de prijs voor zijn omvangrijke vertaaloeuvre van werken uit het Pools in het Nederlands. Cultuurfonds
 • Handboek & Werkboek Weg van Filantropie van Vera Peerdeman en Hans Broodman van Nassau Fundraising pleit voor een ‘nieuwe’ relatie tussen grote gevers en organisaties. Sterker nog: die samenwerking wordt nauwkeurig in kaart gebracht door stappenplannen en afvinklijstjes. De Dikke Blauwe
 • Quirijn van den Hoogen, docent kunstsociologie en kunstbeleid, Rijksuniversiteit Groningen, onderzocht, in samenwerking met crowdfundingplatform Voordekunst, welke waarden een rol spelen bij crowdfunders. Zij blijken gedreven te worden door waarden die ook in de cultuursector zelf en bij publieke financiers van belang zijn: een goed idee dat aansprekend wordt gebracht, dat tot ontwikkeling van de kunst of de maker zelf leidt maar ook maatschappelijk gelegitimeerd kan worden. RUG, RUG, BNR

 

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Een nieuw stuk stad? Dat ontwerp je niet op de tekentafel. Dat ontwikkel je gaandeweg, in samenspraak met bewoners. Wereldwijd barst het van de experimenten om creatiever om te gaan met de bestaande stad en nieuw leven te blazen in oude gebouwen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • In de tentoonstelling Van wie is de straat? in het Stedelijk van Abbemuseum in Eindhoven zijn verschillende visies op de straat te zien. Wie maakt er gebruik van deze publieke ruimte? Wie beheert, wie controleert en wie misbruikt hem? Jan van Vlerken schrijft dat de thematiek van de straat tussen 1972 en nu niet veel is veranderd. In 1972 vond de legendarische tentoonstelling De Straat plaats het Eindhovens museum. De Architect
 • Op 26 maart heeft ontwerpster Hella Jongerius de Sikkens Prize 2017 uitgereikt gekregen. Ze ontving de prijs vanwege haar baanbrekende werk op het gebied van kleur(toepassing). De Architect, Sikkensprize
 • Tijdens de afgelopen modeweken waren er opmerkelijk veel politieke statements waar te nemen. Hoe kwam dat, hoe staat met de relatie mode en politiek? Fashion United

beeldende kunst

 • In het boek Traction geeft curator Tirdad Zolghadr aan de hand van zijn eigen projecten en tentoonstellingen zijn visie op kunstacademies, de economie van de kunstenaar, de rol van het beeld, de locatie van de kunst en vooral de positie van de curator. Een gesprek. Metropolis M
 • Op 18 april vindt de eerste bijeenkomst in een nieuwe lezingenreeks KunstKennis binnen het programma De Maakbaarheid van onze Kennissamenleving plaats. Door de eeuwen heen zijn kunstenaars en wetenschappers op zoek naar nieuwe materialen. Innovatie en duurzaamheid zijn daarbij sleutelwoorden. Welke rol spelen kunstenaars in de zoektocht naar nieuwe materialen, en hoe dragen ze bij aan een duurzame samenleving? KNAW
 • Reinoud van Vught is een van de vijf kunstenaars die in opdracht van het Tilburgse museum 25 kunstwerken maken. Het museum verkoopt de werken voor 500 euro en dat is voor werk op dit niveau een zeer aantrekkelijke prijs. Het is ŽŽn van de acties waarmee het Tilburgse museum de 25ste verjaardag viert. Naast van Vught zijn ook Marc Mulders, Charlotte Dumas, Toon Verhoef en Marien Schouten gevraagd. Omroep Brabant
 • Het Europees Keramisch Werkcentrum (ekwc) in Oisterwijk : Where Artists Go to Play With Clay. New York Times
 • Artist First! Ceramics plus, een kunstbeurs met de nadruk op keramiek, beleefde haar eerste editie. Lost painters, Artistfirst
 • De Oosterhoutse kunstenares Jeanne van Bragt-Peijen (68) is genomineerd voor de Nederlandse Portretprijs. Van Bragt-Peijen is op haar zestigste begonnen met beeldhouwen en 3D-werk. Andere Brabantse kunstenaars  die zijn genomineerd zijn o.m. Mooniq Priem, Pauline Koehorst, Anita Vermeeren. Portretprijs.nl, BN – De Stem
 • De expositie Evo-Lumen wordt halverwege april geopend in het Evoluon in Eindhoven. In de tentoonstelling duikt een groot deel weer op van de collectie van het Eindhovense museum Kunstlicht in de Kunst dat in 2010 ten onder ging. De directie van het Evoluon hoopt met de expositie meer bezoekers naar het Evoluon te trekken. Omroep Brabant

film en av

 • Animatieklassiekers omzetten in ‘live action’. Na de live-actionversie van The Jungle Book is ook Beauty and the Beast een wereldhit, aan het omzetten van Mulan, Pinokkio en Aladdin wordt gewerkt. Zoveel winst blijkt aanstekelijk: afgelopen week ging ook een ‘echte’ versie van de Japanse anime Ghost in the Shell in premire. Maar wat is echt? Is er nog wel een onderscheid te maken tussen animatie en live action? NRC, inlog vereist.
 • Na 3D, Virtual Reality en Augmented Reality is een film met holografische beelden de volgende stap in de technische ontwikkeling van cinema. The Creative Lab van NHTV Breda heeft ’s werelds eerste film gemaakt met behulp van de Hololens. The Dancer Awakens is gemaakt door studenten van de opleiding International Game Architecture and Design. Voor 3,5 minuut film hebben twee man anderhalve maand geprogrammeerd.  De film is te zien tijdens Go Short. Filmkrant
 • Het Imagine Film Festival staat in april in het teken van Fantastic Fashion, met onder andere fashion films van Park Chan-wook en Nicolas Winding Refn. Wat maakt het horrorgenre omgekeerd interessant voor modeontwerpers en makers van fashion films? Filmkrant
 • Found footage blijft een ambigue term. Enerzijds zoeken kunstenaars die een supercut maken naar specifieke motieven en onderwerpen die constant herhaald worden. Anderzijds suggereert de term iets onverwachts, een verrassende openbaring die verscholen ligt in een bepaald beeld dat losstaat van de rest van de film. Twee exposities over het fenomeen. Metropolis M
 • De breed gedragen opvatting dat televisiekijkers steeds dezelfde acteurs in populaire Nederlandse dramaseries zien klopt niet. 248 personages worden door 205 acteurs gespeeld, aldus een onderzoek van De Volkskrant. NU.nl
 • De TV-Beelden, de vakprijzen van de Nederlandse televisie, zijn uitgereikt. Nederlands Filmfestival

letteren

 • Op 1 april opent het Po‘zie Museum op het Museumplein in Amsterdam. Een virtueel museum op een fysieke locatie waar je 24 uur per dag, zeven dagen per week op je smartphone of tablet kunt kennismaken met 60 hoogtepunten uit de Nederlandse po‘zie. Anna Enquist trad op als curator voor dit nieuwe museum en selecteerde de dichters. Het Po‘zie Museum is open tot 1 april 2018. Letterenfonds, Trouw
 • Verslag van een boekenweekdebat met schrijvers Abdelkader Benali en Robert Vuijsje, criticus Toef Jaeger en uitgever Jurgen Maas in de bibliotheek van Den Haag. Ruim een vijfde van de Nederlandse bevolking heeft een migratieachtergrond. Onze samenleving is allang niet meer alleen wit. Maar zien we dat ook terug in onze literatuur? tzum
 • De tekst van de toespraak van Jeroen Brouwers bij de boekpresentatie van  zijn boek De laatste deur, over schrijvers en zelfmoord, 16 maart 2017 te Antwerpen. tzum
 • Rob Schouten over het literaire motto, dat in de literatuur van onze eigen tijd haast een verplicht nummer is geworden. Trouw
 • Het literair festival Tilt in Tilburg is in zijn zevende editie nog altijd aan het zoeken. Waar kunnen het traditionelere oudere publiek dat komt voor schrijvers en de jongeren die literatuur saai vinden elkaar treffen? Met de 1500 mensen die in vier dagen zijn geweest,  is artistiek leider Bijke Aarts tevreden. Brabants Dagblad
 • Een straatnaam of plein is (nog) niet naar hem vernoemd, maar schrijver A.F.Th van der Heijden heeft nu wel een eigen wandelroute in zijn geboorteplaats Geldrop.  Hij gaf een lezing in het cafŽ waar zijn vader altijd kwam. Het cafŽ zou eerst worden gesloten vanwege een wietvondst. Eindhovens Dagblad, Eindhovens DagbladEindhovens Dagblad
 • Op 8 april 2017 organiseert de Stichting ter Bevordering van het Fantastische Genre De Dag van het Fantastische Boek. Een literair festival dat draait om verhalen en boeken in de genres fantasy, sciencefiction en magisch realisme. Fantastischgenre.eu

muziek

 • In deze tijden, waarin we veel kabaal maken over grenzen, is het zinvol stil te zijn en te luisteren naar geluiden die niet ge‘xpliciteerd worden, die ons als bij toeval toewaaien.  algemeen directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest, beantwoordt het CDA voorstel om Nederlandse kinderen weer het Wilhelmus te laten leren met een prachtig pleidooi voor de behoefte aan meerstemmigheid van muziek.  De Volkskrant
 • De achtste editie van het FAQ Festival in ‘s-Hertogenbosch wordt gehouden van 6 t/m 8 april. De locatie is Muziekcentrum de Toonzaal en het Willem Twee poppodium. Het inmiddels driedaags durende, elektronisch klankenfestival programmeert ieder jaar zowel nationaal als internationaal talent en stelt zich ten doel om interessante acts te signaleren die nog volop in ontwikkeling zijn. Faqfestival
 • De organisatie van Operadagen Rotterdam (ODR) verwacht dat Rotterdam in mei hŽt onbetwiste centrum in Europa van nieuwe opera en muziektheater zal zijn. Het programma van de 12 e editie  is bekend. Operamagazine

theater en dans

 • Het Nederlands Theater Festival gaat naast de offici‘le juryselectie ook de favoriete voorstellingen van het publiek laten zien.  Op de website publieksfavoriet.nl kan het publiek in april en mei zijn favoriete voorstelling nomineren van het afgelopen seizoen (gezien tussen september 2016 en mei 2017). Theaterkrant
 • De jeugdtheatervoorstelling Sell me your secret van Maas Theater & Dans heeft de Nationale Mediawijsheid Award 2017 gewonnen. Dat is bekend gemaakt tijdens het Nationale Mediawijsheid Congres in Ede. Theaterkrant, Bibliotheekblad
 • Na een turbulente periode gaat het ITS Festival (Internationaal Theaterschool Festival) toch door. Van 21 t/m 25 juni 2017 kunnen theaterstudenten traditiegetrouw hun werk tonen: aan elkaar, het werkveld en het publiek. Belangrijke wijziging is dat het afsluitende Award-gala wordt vervangen door een eindfeest zonder prijzen. In ITS nieuwe stijl gaat het om ‘inspireren in plaats van concurreren’. Theaterkrant
 • In 2018 begint Toneelgroep Amsterdam met een schrijversproject. Opmerkelijk, het gezelschap wordt al jarenlang verweten dat het zich niet bekommert om de toneelschrijfkunst in Nederland
 • Dat gaat nu dus veranderen’, bevestigt Johan Reyniers, hoofd dramaturgie van Toneelgroep Amsterdam. Hij benadrukt dat het om een ‘intern schrijversproject gaat dat los staat van het ensceneren van teksten’. scenes
 • Choreograaf Jiri Kyli‡n is benoemd tot Haags ereburger. Hij kreeg de Gouden Erepenning van de stad van burgemeester Pauline Krikke tijdens de openingsavond van Celebrating Kyli‡n. Onder die titel wordt het hele jaar door de 70ste verjaardag van de choreograaf gevierd. Theaterkrant
 • Cabaretier Guido Weijers heeft voor zijn Masterclass Geluk de ‘Happiness Innovation Award’ gewonnen. De onderscheiding wordt door het netwerk van Nederlandse ‘Chief Happiness Officers’ toegekend aan iemand die het thema geluk op een vernieuwende manier onder de aandacht weet te brengen van een breder publiek. Theaterkrant

 

kunst in de openbare ruimte

 

 • Dansdialoog Making Space : kunstenaars in de publieke ruimte vindt plaats op 11 april in de Kennismakerij te Tilburg. De avond biedt een lezing en een gesprek met medewerking van  Marc Glaudemans, Ulrika Kinn Svensson en Heleen Volman. Het gaat over de ontwikkelingen in de publieke ruimte en de rol die een kunstenaar daarin kan nemen. Dans Brabant
 • ‘Daar waar je niet bent, daar is het geluk’, de neon-rebus is verdwenen van de gevel van het Woudagebouw in het centrum van Utrecht. Het pand in de Lange Nieuwstraat wordt grotendeels gesloopt. Op 25 maart hebben particulieren het kunstwerk van Korrie Besems, gemaakt voor de  expositie Nachtregels / Nightlines in 1991,  ered. Naar een nieuwe bestemming in het Museumkwartier wordt nog gezocht.  DUIC, Erfgoedstem
 • Liefhebbers van street art kunnen de ruim 50 muurschilderingen van de Bredase Blind Walls Gallery ontdekken met een nieuwe mobiele app. De app is ontwikkeld door 6 studenten van de minor Mobile Application Development van Avans Hogeschool Breda in samenwerking met Gemeente Breda. Avans

 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Bart Hess studeerde in 2007 af aan de Design Academy Eindhoven en werkt sindsdien op het snijvlak van beeldende kunst, onderzoek, vormgeving en mode. In het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch opent op 24 juni een overzichtsexpositie met werk van de afgelopen 10 jaar. Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch
 • De blinde Eindhovense kunstenaar George Kabel komt dagelijks dezelfde mensen tegen, maar hij heeft er geen enkele weet van. Bevriende fotograaf en documentairemaker DrŽ Didderi‘ns legde zijn omgeving vast en ontdekte onthutsende vertoningen. Eindhovens Dagblad
 • Paul Bogaers is ŽŽn van de vier Brabantse kunstenaars die werk toont binnen de dubbel-expositie ‘Gevonden voorwerpen’, een project van bkkc, Bibliotheek Midden-Brabant en Kunstbalie. Voor deze expositie dook Bogaers in de collectie van de Bibliotheek Midden-Brabant en liet zich verrassen door wat hij aantrof. Op 4 april vertelt hij in leescafŽ ‘De Kleine Prins’ over het zoeken naar vernieuwende manieren om een bestaande collectie te presenteren. Bibliotheek Midden-Brabant
 • In Helmondse wijken duiken vanaf eind april schilderijen op van Peter de Bruin. Hij eert daarmee De Stijl. Wie de doeken mooi vindt, mag ze mee naar huis nemen. Eindhovens Dagblad
 • Mercy John heeft een publishingovereenkomst gesloten met Downtown Music Benelux. Zijn album This Ain’t New York is sinds februari uit en werd geweldig ontvangen. Entertainment Business
 • De band Trip to Dover uit Liessel presenteerde op 1 april de vinyl-lp Fade Into Gold  bij POPEI in Eindhoven. De vorige plaat was een ‘reflectie op het omgaan met tragedie en verlies’. Met Fade Into Gold  begint het Liesselse duo aan een nieuw hoofdstuk. ,,Enerzijds gaat de plaat over niet-weten wat de toekomst brengt, maar ook over weer durven ademhalen en omarmen wat komen gaat.’ Eindhovens Dagblad
 • Albert van Abbe is naast muzikant ook grafisch vormgever.  In zijn liedjes is alles strak en recht op de lijntjes, scherp ontworpen en met op de juiste plekken en momenten een gekleurd vlakje, een warme pianoklank, een gek friemelgeluidje. Hij stond met zijn audiovisuele liveset op STRP. Zijn nieuwe EP No Comment 9000 komt op 3 april uit. Thump

 

kunstonderwijs

 

 • De faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, Hogeschool van Amsterdam, heeft een nieuw Master of Science programma in Digital Design ontwikkeld. De faculteit bundelde hiervoor de krachten met Fabrique en acht andere toonaangevende Nederlandse ontwerpbureaus. De nieuwe opleiding begeeft zich op het snijvlak van de ontwerppraktijk, onderzoek en technologische innovatie. bno

 

kunstbeoefening

 • In de muzikale voorstelling ‘Het Labyrint’ van het Eindhovense Interact Danstheater wordt gezongen, gedanst, muziek gemaakt en toneel gespeeld. Er zijn 60 personen bij betrokken, inclusief koor en vijfkoppige band. De productie is in april te zien in Het Klooster in Nuenen. Eindhovens Dagblad
 • Janneke en andere belangrijke personages uit ‘Weg uit de Peel’ van Jacques Vriens zijn volgend jaar zowel met Brabantse als Limburgse tongval te horen tijdens de theateruitvoeringen in de Peel. Eindhovens Dagblad

 

cultuureducatie en – participatie

 

 • Met concrete voorstellen om de kwaliteit van de kunstvakken in het basisonderwijs structureel te verbeteren, vragen de kunstvakverenigingen aan informateur Edith Schippers om hier tijdens de formatie extra aandacht aan te besteden. De brandbrief is een reactie op rapport van de Onderwijsinspectie over de peiling Kunstzinnige ori‘ntatie 2015-2016, dat op 27 maart verscheen. LKCA
 • De Onderwijsinspectie  concludeert in het rapport Peiling Kunstzinnige ori‘ntatie 2015-2016 dat in vergelijking met tekeningen die twintig jaar geleden werden gemaakt,  kindertekeningen gemaakt door 11- en 12-jarigen in 2015 en 2016 minder gedetailleerd zijn. NU.nl
 • Met Feest! In de Abdij’,  zoals het educatief programma heet, wil het Museum voor Religieuze Kunst (MRK)  in Uden met name kinderen van de groepen 6 tot en met 8 meer bijbrengen over de achtergronden van allerlei feesten en tradities binnen diverse religies. ‘Feest! In de Abdij’ is onderdeel van het landelijk project ‘Feest! Weet wat je viert’ waarin diverse musea en kerken samenwerken. Brabants Dagblad
 • Het projectteam Versterken Taalvaardigheid  van Cubiss zet zich ook in 2017 in opdracht van de provincie Noord-Brabant in om laaggeletterdheid in de provincie terug te dringen. Het project kreeg daarbij drie extra aandachtsgebieden van de provincie, waarvan Nieuwe Brabanders er ŽŽn is. Nieke Geschiere, kartrekker voor het thema Nieuwe Brabanders, licht de huidige activiteiten toe. Cubiss
 • De Media Ukkie Dagen hebben dit jaar als motto ‘Slim opgroeien met schermen’. Uit een onderzoek dat Mediawijzer.net, organisator van de Media Ukkie Dagen, heeft laten uitvoeren blijkt onder andere dat kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar per dag ruim twee uur per dag naar een scherm kijken. Een derde van de ouders weet niet wat hun kinderen dan zien. De Media Ukkie Dagen vinden plaats van 31 maart tot en met 7 april. Bibliotheekblad
 • Hoe kun je creativiteit stimuleren bij leerlingen? Die vraag stelde de jonge kunstenaar Mats Horbach zichzelf bij het ontwikkelen van zijn onderwijsproject De Sensotoop. Horbach deed mee aan het coachingstraject Pitch your Project, een samenwerkingsprogramma van Kunstbalie, bkkc en STRP. Hierbij werd hij aan een De Cultuur Loper-school gekoppeld en ontwikkelde hij zijn Sensotoop, die op de STRP werd gepresenteerd, onderdeel van het scholierenprogramma. Kunstbalie
 • Overbrugt cultuureducatie de sociale en culturele verschillen tussen leerlingen? Worden zij er tolerantere burgers door? Stefania Maginzali onderzocht het op drie basisscholen in Amsterdam Nieuw-West. Haar uitkomsten stemmen hoopvol. LKCA
 • Zorgorganisatie ORO houdt op 13 april de inspiratiedag ‘Wie zorgt voor wie: zorg, kunst en social design in samenspel’. Hoe kunnen kunstenaars en ontwerpers bijdragen aan veranderprocessen binnen een zorgorganisatie. Sjaak Langenberg & RosŽ de Beer, Martijn Koomen en Wilco Kwerreveld lichten hun ontwerpen en interventies toe. Dit project wordt financieel ondersteund door het Bankgiro Loterij Fonds, de Provincie Noord-Brabant en het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur. Het Rijtven

 

erfgoed

 • Met de gegevens die de erfgoedmonitor verzamelt, maakt de Directie Erfgoed en Kunsten de Erfgoedbalans op. Deze vierjaarlijkse publicatie relateert de resultaten uit de Erfgoedmonitor aan het beleid. Zo worden de effecten van het beleid zichtbaar. De Erfgoedbalans 2017 is op 9 februari 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. Cultureel Erfgoed
 • De Brabantse Erfgoedprijs, een initiatief van Erfgoed Brabant, is van start gegaan. Het is een tweejaarlijkse prijs voor innovatie in, met, voor en door erfgoed. De Brabantse Erfgoedprijs 2017 bestaat uit een geldbedrag van €10.000,- en een begeleidingstraject door Erfgoed Brabant. Aanmelden kan tot 31 mei. Erfgoed Brabant
 • Rijksmuseum van Oudheden in Leiden maakt collectie veel beter en sneller toegankelijk via intelligente beeldherkenning. agconnect
 • Hoe komt het dat functieverlies bij historisch waardevolle boerderijen zo vaak tot sloop leidt? Heeft het soms te maken met de Nederlandse ‘opgeruimd staat netjes-mentaliteit’? Renate Pekaar onderzocht de consequenties van leegstand en komt tot een nieuwe strategie. Platform Voer
 • De ‘landelijke partij’ die door de commissie Herbestemming Kerken van de parochie Sint Joris is verkozen om de Gerarduskerk in Eindhoven een tweede leven te geven, wil zich nog niet bekendmaken. Eindhovens Dagblad
 • Er heerst een dubbel gevoel bij Erfgoedvereniging Heemschut over  het nieuws van de herbouw van de Donjon in Nijmegen. Heemschut
 • De Nederlandse zoektocht naar de nationale identiteit is sterk ge‘nt op de eigen geschiedenis en tradities. Is er ook aandacht voor verhalen van nieuwe Nederlanders en nieuwe vormen van waardering? Essay van Marjolein Sanderman  als afsluiting van de leergang Erfgoedfilosofie die zij volgde bij de ErfgoedAcademie. Platform Voer
 • Heemkundekring Heeze-Leende is gestart met een inburgeringscursus voor importbrabanders. Voor mensen van buiten Noord-Brabant zijn er een hoop dingen onbekend, zoals de dialecten, de hertogen van Brabant en de Brabantse Dag. Omroep Brabant
 • ‘Loving Vincent’ is een film van Dorota Kobiela en Hugh Welchman,  die helemaal bestaat uit met de hand geschilderde filmbeelden in de stijl van Vincent van Gogh. Het verhaal van Van Gogh is  eerst gewoon verfilmd. Die film was zes jaar geleden al klaar. Maar toen begon het grote werk. 125 kunstschilders hebben elk plaatje uit de film overgeschilderd in de stijl van de kunstenaar. Omroep Brabant
 • Verslag van de Salon van Gogh in Nuenen. Er werd door diverse gasten gesproken over hoe Van Gogh en zijn erfgoed ingezet kan worden voor promotie van Nuenen en Noord-Brabant. Eindhovens Dagblad
 • Het Noordbrabants Museum heeft het schilderij Voorstudie CafŽ de nuit van Jan Sluijters gekocht. Het museum kocht dat op de kunstbeurs TEFAF en stelt het tentoon vanaf de start van de Nationale Museumweek op 4 april. Brabants Dagblad

 

bibliotheken

 

 • De aandacht voor de jeugd is logisch en nodig. Openbare bibliotheken hebben meer jeugdleden (0-18 jaar) dan volwassen leden.  Juist omdat kinderen en jongeren zeer vertrouwd zijn met een gemediatiseerde en gedigitaliseerde wereld, is het van belang dat bibliotheken hen een aantrekkelijke plek in het digitale domein bieden. De jeugdstrategie #JeugdbibliotheekXL, in 2016 door de KB opgesteld, geeft hier richting aan. KB
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) lanceert in juni de Online Bibliotheek, een nieuwe website via welke klanten toegang hebben tot het digitale aanbod van de bibliotheken, zoals e-books, cursussen en de LuisterBieb. KB
 • NBD Biblion en the Alignment House gaan de komende jaren samenwerken om innovatieve programma’s te ontwikkelen voor bibliotheken. De doelstelling hierbij is om de bibliotheek te ondersteunen om lokaal sterker in positie te komen. Bibliotheekblad
 • Afgelopen zes maanden werkten openbare bibliotheken, UWV en Stichting Lezen & Schrijven intensief samen in zogenaamde living labs. In deze living labs werden de krachten gebundeld om mensen op de arbeidsmarkt betere kansen te geven. Want, alles begint met taal. VOB
 • Het rapport Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan – een richtinggevend advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) is gepubliceerd. In dit rapport pleit de SER voor meer aandacht voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de beroepsbevolking. De digitalisering, veranderende tijdsbestedingen en hechtere samenwerking tussen onderwijs en maatschappelijke partners maken dit noodzakelijk. De SER vraagt speciale aandacht voor het aanbod voor laaggeletterden en doet een aantal aanbevelingen hiervoor. Lezenenschrijven
 • De KB, nationale bibliothee
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie