Trends & Ontwikkelingen 4 oktober 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

  • Toespraak van minister van Engelshoven (OCW) bij de opening van de tentoonstelling Als Kunst je Lief is, op 29 september 2018, in het Kröller-Müller-museum in Otterlo.  In de expositie worden ruim tachtig belangrijke aankopen van veertig Nederlandse musea bijeengebracht die de afgelopen tien jaar mede zijn verworven met steun van de Vereniging Rembrandt. Als kunst je lief is toont de volle breedte van de museale aankopen. Samen geven ze een beeld van hoe de Collectie Nederland in de jaren 2008-2018 is verrijkt. Rijksoverheid.nl   , Vereniging Rembrandt
  • Toespraak van minister van Engelshoven (OCW) bij de uitreiking van het monumentschild bij de Muur van Mussert, op 29 september 2018 in Lunteren. ‘De Muur van Mussert staat voor zo’n periode die we liever uit onze herinnering wissen. Duitsers noemen zo’n bouwwerk een ‘Mahnmal’, een monument dat ons máánt – dat ons aanspoort – te herinneren wat er destijds is gebeurd. Erfgoed als waarschuwing dus.’ De Muur van Mussert in Lunteren is officieel gemarkeerd als rijksmonument.  Rijksoverheid.nl   , Heemschut
  • Minister van Engelshoven (OCW) heeft samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI), het Fonds Podiumkunsten (FPK) en Sena het initiatief genomen voor een investeringsfonds voor popmuziek. De Popcoalitie geeft aan dat dit een doorbraak is voor de popsector. Popcoalitie
  • Het Planbureau voor de Leefomgeving vindt veel plannen om de klimaatdoelen te halen nog te vaag. Dat bedreigt de haalbaarheid. Niet zozeer gemeenten en provincies vormen een mogelijke hindernis bij de energietransitie. Die bal ligt eerst en vooral bij het rijk. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. PBL , Binnenlands bestuur ,  IPO , Cobouw
  • Op 29 juni zijn de Bestuurlijke afspraken over de Brede regeling combinatiefuncties ondertekend namens de bewindslieden van VWS/OCW/SZW en de VNG. Hiermee kan het aantal buurtsportcoaches en cultuurcoaches per 2019 lokaal uitgebreid worden van 2.900 naar 3.625 fte.
  • Vanwege het succes heeft het kabinet in de Rijksbegroting OCW opgenomen dat de inzet op cultuur vanaf volgend jaar wordt vermeerderd met nog eens 50 fte. Gemeenten dienen 60% cofinanciering te organiseren. VNG
  • Gemeenten liggen op koers voor de invoering van de Omgevingswet per 2021. Maar de hoeveelheid werk zal daarna niet minder worden en het is de vraag of de vergunningverlening zal worden versneld, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research.  Binnenlands bestuur
  • De Omgevingswet zet de gebiedsontwikkeling straks op z’n kop. Het betekent veel flexibeler omgaan met potjes en plannen. Hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft Co Verdaas kijkt vooruit. ‘Soms is het best functioneel een steentje in de vijver te gooien.’ Binnenlands bestuur
  • Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. VNG  , IPO
  • Om met beeldententoonstelling Sonsbeek 2020 te kunnen blijven spelen ‘in de eredivisie’ van kunstmanifestaties, is meer geld nodig. De organiserende Stichting Sonsbeek & State of Fashion heeft daarom de provincie Gelderland om een extra subsidie van 450.000 euro gevraagd. De Gelderlander
  • De PvdA in Rotterdam is boos over het uitblijven van een Rotterdamse Uitmarkt. Dit jaar opende het culturele seizoen in Rotterdam niet zoals gebruikelijk met een presentatie aan het publiek, maar met een feestje voor genodigden op het SS Rotterdam. “Daar heeft het publiek weinig aan gehad”, zegt raadslid Co Engberts van de PvdA. Rijnmond.nl
  • De Haagse wethouder van Asten van Cultuur houdt de komende maanden zes stadsgesprekken over het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente. Begin 2019 bepaalt de gemeenteraad het ‘beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024’, met daarin op hoofdlijnen de cultuurinhoudelijke, bestuurlijke en politieke uitgangspunten voor het nieuwe het cultuurbeleid. Den Haag FM
  • Het btw-tarief voor digitale en papieren media kan worden gelijkgetrokken. Tsjechië staakt zijn verzet tegen verlaging van de btw voor digitale media. Europa nu,  Mediafederatie
  • De Amerikaanse streamingdienst Netflix moet ervoor zorgen dat minstens 30 procent van het aanbod van Europese makelij is. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement stemde in met deze aanpassing van de regels. NU.nl

noord-brabant

  • Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over Eerste opbrengsten van de arrangeur. Sinds maart van dit jaar is Geert van Boxtel arrangeur, aangesteld om vorm te geven aan de impuls voor vernieuwing en verbreding van de klassieke en hedendaagse
  • symfonische muziekvoorziening. Zijn opdracht loopt t/m december 2019. Brabant.nl  , Publicaties.Brabant

grote brabantse gemeenten

  • ‘Voor een extra dimensie aan deze patstelling zorgt de 3,5 miljoen euro die klaarligt voor het Muziekgebouw in de pot met Brainport-miljoenen van het kabinet-Rutte. Dat geld mag niet gebruikt worden om de gaten te dichten op de begroting: het is bestemd voor extra’s, voor nieuwe impulsen.’ De kwestie-Muziekgebouw blijft maar slepen in de Eindhovense politiek. Is er nog wel een uitweg in deze loopgravenoorlog? Een analyse van Hans Vermeeren. Eindhovens Dagblad
  • Het conflict tussen de gemeente Eindhoven en de stichting Ruimte is verder geëscaleerd. De gemeente sleept de stichting nu voor de rechter. Het college van B en W verwijt de stichting dat deze niet meewerkt aan een ordentelijke overdracht van de gebouwen die ze in beheer heeft aan een nieuwe beheerder. Eindhovens Dagblad
  • Ook al is de proef met verlate sluitingstijden nog niet geëvalueerd, cultureel centrum de Effenaar kan er voorlopig mee doorgaan. Dat gebeurt op voorstel van GroenLinks in de Eindhovense gemeenteraad. Eindhovens Dagblad
  • Ook de Raad van State is er niet in geslaagd de laatste tegenstelling tussen coöperatie DELA en de Henri van Abbestichting over de Paterskerk in Eindhoven te overbruggen. Staatsraad Hoekstra gaat nu binnen zes weken eerst een uitspraak doen over het oorspronkelijke plan waarin de biechtstoelen aan de buitenkant helemaal zouden verdwijnen. Eindhovens Dagblad
  • De gemeente Helmond zoekt een stadskunstenaar voor de jaren 2019 en 2020. Thomas Pieters zwaait aan het einde van dit jaar af. Wie gaat twee jaar lang samen met inwoners, organisaties, scholen en bedrijven, nog meer kleur en plezier aan de stad geven? Belangstellenden kunnen zich  aanmelden. Helmond
  • Bijna zeven jaar na de verwoestende brand kon Helmond op 27 september feestelijk het nieuwe theater Het Speelhuis openen. De verbouwing die de voormalige Onze Lieve Vrouwekerk daarvoor heeft ondergaan werd algemeen enthousiast ontvangen. Omroep Brabant   , Eindhovens Dagblad
  • Ruim 10.000 bezoekers trok het EDAH-Museum in Helmond op jaarbasis. Toch sloot het museum  noodgedwongen de deuren. De vrijwilligers hopen de collectie opnieuw te kunnen tonen in het voormalige Van Gend & Loosgebouw. Eindhovens Dagblad   (inlog vereist)
  • In Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven komt een andere uitkijktoren dan het ontwerp dat vorig jaar werd gekozen. De bouw van die toren bleek niet uitvoerbaar. De gemeente Tilburg onderzoekt nu de haalbaarheid van het tweede gekozen ontwerp: De Nieuwe Herdgang van ontwerper Nina Aalbers. Tilburg

overige brabantse gemeenten

  • De Sakko Cultuurprijs gaat voortaan door het leven als de Tamoil Cultuurprijs voor Kunsten en Letteren. Tamoil Nederland is sinds 2005 sponsor van dit culturele initiatief en verbindt nu ook haar eigen merknaam hieraan. Bij de overname van Sakko door Tamoil in 2005 werd de prijs in ere gehouden. Tankpro
  • De aankoop van het voormalige suikerlab aan de Van Konijnenburgweg in Bergen op Zoom is een goede zet van de gemeente Bergen op Zoom, vindt CvdK van de Donk. BN – De Stem
  • De bibliotheek zou in de ogen van het gemeentebestuur van Boxtel een perfect pand zijn voor huisvesten van Museum Boxtel. De leiding van het museum daarentegen hecht zeer aan het huidige onderkomen in het Ursula-gebouw. Brabants Dagblad  (inlog vereist)
  • De Monumentencommissie in Etten-Leur is om. De paarse kleur van de sokkel van de gedenknaald aan de Rijsbergseweg is niet goed. BN – De Stem
  • Sylvia Rutten, de nieuwe algemeen manager van ’t Spectrum in Schijndel, telt haar zegeningen: ,,De Filmclub Schijndel heeft al tien avonden geboekt voor films en waarschijnlijk volgen er meer. Phoenix Cultuur wil hier voorstellingen brengen en ook het Elde College heeft grote interesse om hier onder meer de musical op te voeren. En de KEG komt met jeugdvoorstellingen in de nieuwe podiumzaal.” Maar daarmee is de nieuwe podiumaccommodatie van Schijndel, waar Meierijstad ruim 2,5 miljoen euro voor uittrok, nog láng niet volgeboekt. Toch is het streven om dit eerste theaterseizoen vijftig activiteiten te plannen.  Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad
  • Geef een bioscoop bij wegrestaurant Kanters in Moerdijk een serieuze kans, serveer dit plan niet gelijk af. Die boodschap heeft raadslid Peter Geleijns van Onafhankelijk Moerdijk voor het college van burgemeester en wethouders. BN – De Stem
  • Het KVL-terrein krijgt er in Oisterwijk 24 koopwoningen bij. In het noordoostelijk deel wil het Oisterwijks college de bestemming ‘bedrijven’ daaraan opofferen. Brabants Dagblad
  • Wie bekommert zich om de 77 jaar oude, tufstenen gedenknaald van leerfabriek KVL? Joost van den Berg heeft het de gemeente Oisterwijk nog maar eens gevraagd. Brabants Dagblad (inlog vereist)
  • De gemeente Roosendaal gaat eigenaren van monumenten die hun bezit verwaarlozen, aanspreken om hun panden goed te onderhouden. Dat zal wel meer verzoeken voor een gemeentelijke subsidie opleveren, zo verwacht wethouder Toine Theunis. BN – De Stem
  • De gemeente Uden gaat de eigen kunstcollectie fors opschonen. Van de circa 500 kunstwerken gaan de 25 belangrijkste in bruikleen naar het museum, de rest mag terug naar de makers of wordt geveild. Brabants Dagblad   (inlog vereist)
  • De Veldhovense cultuurprijs is dit jaar gewonnen door kunstenares Hanneke Hielkema. Zij kreeg de bronzen penning zondagmiddag op het hoofdpodium van CityFest uitgereikt door wethouder Hans van de Looij. Daarnaast krijgt ze een presentatiemogelijkheid aangeboden bij één of meerdere van de professionele culturele instellingen van Veldhoven. Omroep Veldhoven
  • Als de gemeente Vught haar subsidiebeleid niet wijzigt, stopt Theater de Speeldoos per 1 januari met StarsOnStage en gaat het theater 1 juli definitief dicht. Leerlingen, verenigingen, docenten, theatermedewerkers en ook de Lokale Omroep Avulo staan dan op straat. Aldus theaterdirecteur Salfischberger en bestuursvoorzitter Wouters. Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad   (inlog vereist)

Cultureel Ondernemerschap

  • In 2019 investeert het kabinet € 3,8 miljoen in ondernemerschap en arbeidsmarkt, onder meer bestemd voor continuering van de honorariumrichtlijnen en de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector. De Fair Practice Code is één van de agendapunten op deze arbeidsmarktagenda. Tijdens een werkconferentie op 21 januari 2019 worden een website en scan van de Fair Practice Code gelanceerd en  wordt gepresenteerd hoe ver de verschillende ‘aanjagers’ zijn gevorderd met hun agendapunten. Ook wordt een blik geworpen op hoe de Arbeidsmarktagenda wordt gecontinueerd in de periode 2021 – 2024. Een update van Kunsten’92. vnpf
  • Gemaakte afspraken niet durven aan te kaarten uit angst geen opdrachten meer te krijgen. Collega’s die ploeteren voor 13 cent per woord. Verslag van het debat ‘Werken voor een kratje bier’ – Over auteursrechten met politici en makers, dat op 27 september plaatsvond. Platform Makers
  • Wie betaalt de culturele instellingen als kunstenaars beter betaald moeten worden? Wat is het belang van betaalbare werkplaatsen? En wat is de invloed van flexwerk en zzp’er zijn op de arbeidsmogelijkheden in de cultuursector? Deze thema’s en meer worden uitgewerkt in Boekman #117. In aanloop op de publicatie van dit nummer, organiseert de Boekmanstichting een reeks lezingen om het nummer in te leiden. Op 16 oktober vindt de eerste lezing over de culturele arbeidsmarkt plaats met Erik Akkermans. Boekman
  • De economische crisis van 2008 liet ook in West-Brabant zijn sporen na. Ook de cultuursector kreeg het flink voor de kiezen tijdens de crisisjaren. Kunsthistorica Rebecca Nelemans en harmoniebaas Piet Juten blikken terug. ,,Je kunt als kunstenaar maar beter een optimist zijn.”BN-De Stem
  • Architecten hebben meer circulaire projecten en ambitieuze opdrachtgevers nodig om samen de circulaire architectuur en bouw te ontwikkelen. Bij deze gezamenlijke zoektocht is het delen van ervaringen met andere bureaus en alle spelers uit de bouwketen essentieel. Dat blijkt uit onderzoek onder 15 architectenbureaus die het BNA Manifest ‘Wij Gaan Circulair’ hebben ondertekend. BNA
  • De hoogconjunctuur in de bouw zet door. Meer werk betekent ook meer contracten. Bureaus hanteren meestal de leveringsvoorwaarden die de BNA beschikbaar stelt. De Nieuwe Regeling (DNR) is voor opdrachten in de zakelijke markt de standaard, voor de particuliere markt is dat de Consumentenregeling (CR). Vooral in de zakelijke markt blijven afwijkende inkoopvoorwaarden van opdrachtgevers problemen opleveren. De situatie is nauwelijks verbeterd. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek Voorjaar 2018. BNA
  • Het is de bedoeling dat het Verenigd Koninkrijk volgend voorjaar de EU verlaat.  BNO over de mogelijke gevolgen voor ondernemers. BNO
  • Gwen van der Zwan over de beroepsziektes die een beeldend kunstenaar kunnen treffen. Vice
  • Fotograaf Eddy van Wessel overhandigt namens de NVF op 4 oktober het eerste exemplaar van het “Beeldboek Fotojournalistiek heeft een Prijs” aan Mariëtte Hamer, voorzitter van SER, en Peter Stadhouders, directeur van de Mediafederatie (uitgevers). Het beeldboek schetst de huidige positie van fotojournalisten binnen de mediasector. NVJ
  • Voorlopige verklaring over de arbeidsvoorwaarden en financiële vergoeding van freelance curatoren in Nederland. Platform Beeldende Kunst
  • Meer mensen bezoeken in 2017 een museum. De afgelopen 4 jaar is het aantal museumbezoeken met 30% gestegen. Het aantal Museumkaarthouders is in diezelfde tijd met 35% gestegen. Opvallend positief is dat ook het aantal jeugdbezoeken in schoolverband stijgt. De ruim 400 Nederlandse musea hebben in financieel lastige jaren veerkracht getoond: voor het eerst verdienen musea zelf meer dan zij aan subsidies ontvangen. De keerzijde is dat steeds meer middelgrote en kleine musea rode cijfers schrijven. Dat blijkt uit Museumcijfers 2017: een jaarlijks onderzoek van de Museumvereniging naar trends onder de ruim 400 aangesloten musea. MuseumverenigingNRC  (inlog vereist)
  • Zeeuws cultureel erfgoed dreigt verloren te gaan als er geen nieuwe vrijwilligers komen. Dat zegt Marc Kocken van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. De SCEZ wil daarom een vacaturebank maken waar mensen zich kunnen oriënteren op de mogelijkheden om als vrijwilliger iets te doen in het Zeeuws cultureel erfgoed. Het kan dan zowel gaan om  musea en historische gebouwen (materieel cultureel erfgoed) als immaterieel cultureel erfgoed. PZC
  • Toen activist Jean Leering in 1963 directeur werd van het Van Abbemuseum in Eindhoven, voltrok zich daar een radicale metamorfose. Cyrille Offermans las in Leerings biografie dat kunst geen vrijblijvende bezigheid is, maar een noodzakelijke activiteit die niet zonder gevolgen mag blijven. Zuiderlucht
  • Onder de naam Design Museum Dedel wordt er in 2020 een reclamemuseum aan de Prinsengracht in ’s-Gravenhage geopend. Het voormalig Van Stockum’s Veilingenpand gaat het museum herbergen. ‘We hebben 70.000 á 80.000 affiches uit de periode tussen 1880 en 1980’, zegt museumdirecteur Almar Seinen over het initiatief. Seinen heeft een logische verklaring voor het oprichten van het museum. ‘Soortgelijke musea zijn allemaal gesloten. Daarnaast doen bestaande musea niets met de collecties die ze hebben.’ Omroep West
  • Het Tilburgse Textielmuseum heeft tijdens het ‘The Best in Heritage’ congres in het Kroatische Dubrovnik de ‘Project of Influence Award 2018’ gekregen. The Best in Heritage is een initiatief van Europa Nostra en The International Council of Museums (ICOM). Textielmuseum
  • Het Eindhoven Museum, inclusief het preHistorisch Dorp, trekt de komende 2,5 jaar uit om een nieuw soort museum te bedenken. Een museum waar de bezoeker, en niet de collectie centraal staat. Eindhovens Dagblad (inlog vereist)
  • Museum MORE is zeer vereerd met de toekenning van de Sacha Tanja Penning 2018. Het is de eerste keer dat een museum deze onderscheiding krijgt. De Sacha Tanja Penning is een prijs ter promotie en stimulering van figuratieve kunst. Museumcontact
  • Keramiekatelier Cor Unum opende officieel zijn deuren in het karakteristieke ‘Pompen en Verlouw’-gebouw aan de Vughterstraat in ‘s-Hertogenbosch, dat fungeert als nieuwe onderkomen. Het pand beschikt niet alleen over een omvangrijke werkplaats, maar ook over een gloednieuwe winkel. Brabants Dagblad
  • Nooit eerder is het deelnemersveld van Tefaf Maastricht zo opgeschud. De 32ste editie van de meest prestigieuze kunst- en antiekbeurs ter wereld begint op 14 maart volgend jaar met 39 nieuwe handelaren, bijna een zesde van het totaal. Dat blijkt uit de maandag bekendgemaakte deelnemerslijst. Vooral in de sectie Moderne kunst zijn de veranderingen groot. Veertien van de negenendertig deelnemers zijn nieuw. Onder hen de internationale kunsthandels van Max Hetzler, Almine Rech en Pace. NRC
  • Het zal iedereen zijn opgevallen dat bij de uitzending van televisieprogramma’s en films de aftiteling soms wel heel snel voorbij komt of zelfs ontbreekt. Naast het feit dat het  voor de makers heel vervelend is dat erkenning van hun bijdrage aan het programma op die manier uitblijft, kan het ontbreken van aftiteling ook economische gevolgen hebben. Collectieve beheersorganisaties hebben immers voor de verdeling van de door hen geïncasseerde gelden informatie nodig over wie de programma’s hebben gemaakt. Die informatie vergaren zij onder meer door de programma’s te bekijken. DDG
  • Het advies van de Raad van Cultuur zorgde voor een volle dag aan gespreksstof op het Nederlands Film Festival waar professionals op de NFF Conferentie de koppen bij elkaar staken om de stand van zaken in het AV-landschap te bespreken en vooral gezamenlijk te zoeken naar oplossingen en kansen.  Er wordt o.m. gesproken over de zichtbaarheid  van de Nederlandse producties, filmeducatie en het teruglopend marktaandeel van de Nederlandse film. Een verslag. Filmfestival.nl
  • Tijdens de tweede editie van Playgrounds The Art Department een mooie line-up van artist talks. En een rijk programma met portfolio reviews, paint-over sessies, workshops, sketch sessies, een live podcast van KONKAV KAST, paneldiscussies, een kortfilmprogramma, een Art Market en maar liefst 5 tentoonstellingen. En de aankondiging van de nieuwe talenten van het Next talentontwikkelingstraject. 4 en 5 oktober in Eindhoven. Playgrounds
  • Gesprek met Erwin Provoost, de nieuwe directeur van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF): ‘Als we willen standhouden, zou het budget van het VAF moeten verdubbelen.’ De Tijd
  • Torrentsites winnen weer aan populariteit ten opzichte van streamingdiensten. Volgens het door Sandvine gepubliceerde rapport Global Internet Phenomena is het uploadverkeer ten opzichte van voorgaande jaren gestegen. Entertainment Business
  • De Nederlandse consument heeft vorig jaar meer geld (886 miljoen euro) uitgegeven aan games dan aan boeken, bioscoopfilms, kranten of tijdschriften. Volgend jaar passeren de uitgaven aan games als FIFA, attributen in Fortnite en smartphonespelletjes als Clash of Clans zelfs de grens van 1 miljard euro, zo verwacht consultancybureau PwC. De gamesuitgaven bedroegen vijf jaar geleden nog maar de helft van dat bedrag. Het enige vermaak waaraan de consument meer geld besteedt dan aan games zijn digitale betaalkanalen op de televisie en onlinevideodiensten als Netflix (1,109 miljard).   De Volkskrant, inct ,  PwC
  • Erwin Angad-Gaur, adviseur van Kunstenbondvakgroep Muziek/Ntb en directeur van de VCTN, pleit voor één sterke beroepsvereniging. “De overstijgende belangen zijn veel groter dan de verschillen. Er zijn bovendien bijna geen componisten meer die maar in één genre werken. Dat is de reden waarom wij ons met zowel de Ntb als met de VCTN niet tot leden uit één genre beperken. Wij geloven dat dat de juiste aanpak is: samen sterk.” BUMA – Stemra
  • De Effenaar promoot shows door middel van augmented reality. Het project ‘Neon Signs’ is een onderdeel van de Effenaar Experiences app. De Effenaar experimenteert met augmented reality (AR) om technologie en muziekbelevenis samen te brengen, waarvan de nieuwe advertentie het eerste voorproefje is. 3voor12.vpro.nl
  • Grotere artiesten en ook weer wat groter van opzet. De Bluesroute groeit en is eigenlijk niet meer weg te denken uit Helmond. Het driedaags festival in oktober is gratis toegankelijk. Eindhovens Dagblad
  • De NVER, retailers en muziekmaatschappijen hebben dit najaar de handen ineen geslagen voor de campagne CD OK. De campagne is bedoeld om de cd in de spotlights te zetten. Nieuwe albums van onder anderen Paul McCartney, Andrea Bocelli, The Rolling Stones en Michael Bublé worden extra onder de aandacht van de consument gebracht. Entertainment Business
  • De BBC publiceert de zgn. ‘Power List’. Een lijst met 40 meest invloedrijke vrouwen in de muziekindustrie. Op de eerste plaats de Amerikaanse popzangeres Beyoncé en op de vierde plek de Britse zangeres Adele. En, verrassend genoeg, staan er in de top tien maar liefst 4 vrouwen die in de klassieke muziekwereld een belangrijke rol spelen. Zo is de 8e plaats voor de Amerikaanse dirigente Marin Alsop. Classical Music
  • De Nationale Ballet­academie (NBA), onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), heeft deze maand haar artistiek leider ontslagen, na een schorsing van vijf maanden. Jan Zoet, directeur van de Academie voor Theater en Dans waar de Ballet-academie onder valt, benadrukt dat er geen sprake is van een #Metoo-kwestie. Het zou gaan om ‘’een verschillende visie op de rol en positie van internationale studenten binnen het HBO- en Trainee Program’. De Volkskrant   ,  Theaterkrant
  • De Goudse Schouwburg mag zich opnieuw het ‘Meest gastvrije theater van Nederland’ noemen. Dat maakte Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB, bekend tijdens de feestelijke lancering van het ANWB UIT Magazine. In de categorie ‘kleine gemeenten (tot 50.000 inwoners)’ werd Theater De Leest in Waalwijk 2e. De Kring in Roosendaal valt buiten de prijzen.  ANWB  ,BN – De Stem

Cultuurmarketing

  • Na bijna twee decennia trouwe dienst gaat Google’s online advertentiedienst AdWords op de schop: Google AdWords wordt Google Ads. Volgens senior vice president van Google Ads, Sridhar Ramaswamy, kan de rebrand voornamelijk worden beschouwd als een naamsverandering. Desalniettemin slaat de Amerikaanse zoekmachine-gigant hiermee ook een nieuwe weg in. Wat mag de marketeer in de culturele sector van deze veranderingen verwachten en wat heeft Google, met haar vernieuwde dienst, voor hen in petto. Cultuurmarketing
  • Jonge bezoekers worden voor musea steeds belangrijker. Zo belangrijk zelfs dat tentoonstellingen zo worden ingericht dat je er de ideale foto voor Instagram kunt maken. Vorig jaar was één op de vijf bezoekers in Nederland jonger dan 18. Er zijn musea die het goed doen op Instagram.  NOS, NU.nl
  • De Museumkaart streeft er al meer dan 35 jaar naar het verdienvermogen van musea te vergroten. Vanaf oktober start een proef om het verlengen van de Museumkaart nog aantrekkelijker te maken. Museumcontact
  • Voor de promotie van het Nederlandse boek is de Kinderboekenweek het belangrijkste moment. De twaalfdaagse promotiecampagne heeft de grootste aanhang onder volwassenen. Dit blijkt uit de vijfde editie van het tweejaarlijkse Boekensector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. De opvallende conclusies uit de 5e editie van het Boekensector Merkenonderzoek zijn : het belang van de literatuurprijzen is beperkt, de populariteit  van de bibliotheek groeit, steeds meer boekverkopers met een nationale uitstraling, de reputatie van uitgeverijen zit in de lift,   Bol.com is voor de  5e keer op rij het sterkste merk in de boekensector met hoogste groeiverwachting. Hendrik Beerda   , Bibliotheekblad

Financiering

  • Op zoek naar nieuw ontwerptalent? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert tijdens de Dutch Design Week het Platform Talent, een nieuwe online database voor het beste ontwerptalent van dit moment. In 24 filmportretten van 1 minuut maak je kennis met de nieuwe lichting van ontwerpers en makers die in 2018 zijn ondersteund door het fonds vanuit het Programma Talentontwikkeling. Uit Noord-Brabant : Isabel Mager en Alice Wong.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Fw:Books, Roma Publications en de Eriskay Connection (uit Breda) hebben een Bijdrage Kunstboekenbeurzen toegekend gekregen voor deelname aan de NY Art Book Fair, die plaatsvindt van 21 tot en met 23 september 2018 in MoMA PS1. Zij ontvingen deze bijdrage om kunst(enaars)boeken te tonen van levende beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw. Mondriaan Fonds
  • Om kunstenaars en instellingen op weg te helpen in het aanbod van mogelijkheden organiseert het Mondriaan Fonds iedere maand een inloopspreekuur tussen 14.00 en 16.00 uur. Het eerstkomende is 5 november. Mondriaan Fonds
  • Andrea Möller (regio Noord), Rebecca Nelemans (regio Zuid) en het duo Marlies Leupen/Erna aan de Stegge (regio Oost/Midden) blijven tot de zomer van 2019 regionaal aanspreekpunt voor potentiële aanvragers en nieuwe relaties van het Mondriaan Fonds. Dit is besloten na een tussentijdse evaluatie. De functie van regiomakelaar voorziet in een grote behoefte. De regiomakelaars zullen komend jaar hun werkzaamheden verdiepen en hun netwerk uitbouwen. Mondriaan Fonds
  • ‘De enige weg naar succes is de experimentele weg,’ zo begint Dick Tuinder de bijeenkomst in het Centraal Museum Utrecht voor 10 jaar De Verbeelding: de samenwerking tussen Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds voor het mengen van cinematografie en beeldende kunst. Hij lanceert daarbij het online platform waarop een maand lang alle Verbeelding-films te zien zullen zijn. Mondriaan Fonds
  • Op het Nederlands Film Festival in Utrecht zijn de Filmfonds Wildcards 2018 uitgereikt. De winnaars van de Filmfonds Wildcard ontvangen € 50.000 om een nieuwe documentaire, fictie- of animatiefilm te maken. Filmfonds
  • De flyer Talent Telt! biedt een overzicht van de mogelijkheden die het Filmfonds biedt aan filmmakers op het gebied van talentontwikkeling en de ondersteuning daarbij. Filmfonds
  • Op basis van eerder geproduceerde speelfilms en documentaires kunnen Nederlandse productiemaatschappijen slatefunding krijgen voor de ontwikkeling van meerdere nieuwe films. De slate wordt voor een periode van twee jaar beschikbaar gesteld voor de artistieke ontwikkeling van filmplannen. De eerstvolgende deadline van deze regeling van het Filmfonds is 20 november. Filmfonds
  • Om een breed publiek kennis te laten maken met poëzie en haar makers organiseert het Nederlands Letterenfonds in samenwerking met De Schrijverscentrale de actie Boek een dichter. Boekhandelaren, bibliothecarissen en docenten in het lager, voortgezet en hoger onderwijs kunnen nu een dichter boeken voor optredens in de periode van 1 januari tot en met 6 februari 2019 tegen het speciale Poëzieweektarief. Letterenfonds
  • De Letterenfonds Vertaalprijzen 2018 gaan naar Janny Middelbeek-Oortgiesen (Zweeds-Nederlands) en naar Goedele De Sterck (Nederlands-Spaans). Hiermee wordt niet alleen hun beider vertaaloeuvre bekroond maar ook hun inzet als ambassadeur tussen twee taalgebieden. Aan beide prijzen is een bedrag van 10.000 euro verbonden, de uitreiking volgt op vrijdag 14 december in Amsterdam. Letterenfonds   , Omroep Brabant
  • Het programma voor de Literaire Vertaaldagen 2018 is bekend, de inschrijving is geopend. De twintigste editie van de Vertaaldagen wordt gehouden op 14 en  15 december in Amsterdam. Thema is dit jaar ‘Nieuwe stemmen, oude stemmen – samenwerking baart kunst’. Het aanmeldingsformulier voor de workshop op zaterdag en/of de lezingen op vrijdag moet vóór 15 oktober 2018 worden toegestuurd aan het Vertalershuis Amsterdam. Letterenfonds
  • Tijdens de derde bijeenkomst van Fonds on tour zoomde het Fonds Podiumkunsten in op het thema ‘digitalisering’. Welke kansen bieden nieuwe technologieën? Sprekers Danny Mekić en Hans Schnitzler hebben elk een ander perspectief op dit onderwerp en gaven de aanwezigen genoeg stof tot nadenken. Een verslag. Fonds Podiumkunsten
  • Oorkaan is met Shadowmusic genomineerd voor de YAMawards 2018 (Young Audiences Music Awards) in de categorie ‘Large Ensemble’. De YAMawards zijn de internationale prijzen voor de beste muziekproducties voor een jong publiek. Uit ruim 60 producties uit 20 verschillende landen werden 11 voorstellingen geselecteerd door een internationale vakjury. De productie is voortgekomen uit het Fast Forward traject van het Fonds Podiumkunsten, een programma dat zich richt op de ontwikkeling van talent in een internationale context. Fonds Podiumkunsten
  • De subsidiewijzer van DEN is geactualiseerd. DEN
  • De Jeanne Oosting Prijzen 2018 zijn toegekend aan beeldend kunstenaars Bettie van Haaster en Henk Visch. De jurykoos voor Van Haaster en Visch op grond van eigenheid, vakmanschap en constante kwaliteit in hun oeuvre. De Jeanne Oosting Prijzen zijn een stimulans voor kunstenaars die figuratie betrekken in hun werk. Van Haaster en Visch ontvangen elk een geldbedrag van € 7.500 en een bronzen legpenning. Metropolis M , Jeanne Oosting Stichting
  • Het Nederlands Film Festival (NFF) heeft tijdens de NFF Talent Awards uitreiking beginnend filmtalent bekroond met de Studenten- en Debuut Awards. Nederlands Film Festival
  • Met haar roman ‘Mijn vader is een vliegtuig’ wint Antoinette Beumer de Hebban Debuutprijs 2018.. De jury was onder de indruk van Beumers vermogen om het schrijnende verhaal neer te zetten van een sterke en tegelijkertijd kwetsbare vrouw die het gevecht met de waanzin aangaat. Naast de award ontvangt Beumer € 2.500 aan prijzengeld en een landelijke advertentiecampagne van boekhandelsketen Libris. Hebban

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

  • Het combineren van culturen heet tegenwoordig diefstal. Wat een armoe, meent filosoof Sebastien Valkenberg. NRC  (inlog vereist)
  • Tot enige jaren geleden gold ambiguïteit als keurmerk in de kunst. Maar ambiguïteit is uit de gratie: het wordt afgedaan als verstoppertje spelen, angst om positie in te nemen, als intellectueel snobisme, als een belediging zelfs voor de minder ingewijde toeschouwer. Isolde Vanhee en Wannes Gyselinck over de waarde van de ambiguïteit, aan de hand van het werk van beeldend kunstenaar  René Daniëls en filmmaker Chris Marker. Rekto verso

 

architectuur en vormgeving

  • Hebben architecten nog een agenda voor de toekomst? Blog van Juliette Bekkering.  De Architect
  • Woon-werkgebouw Patch22 in Amsterdam is onderscheiden met de Gouden Piramide 2018. Architect Tom Frantzen en bouwmanager Claus Oussoren namen 27 september  de tweejaarlijks uitgereikte rijks prijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in ontvangst. Met Patch22 bewijzen Frantzen en Oussoren dat een hogere graad van duurzaamheid mogelijk is dan traditionele marktpartijen vaak veronderstellen, meldt Atelier Rijksbouwmeester. Gouden Piramide
  • Als onderdeel van de Architectenweb Awards wordt begin november de prijs voor ‘Kantoorgebouw van het Jaar’ uitgereikt. Uit de bijna dertig inzendingen voor deze prijs heeft een onafhankelijke jury vijf nominaties geselecteerd, waaronder een kantoorgebouw met een volledig houten draagconstructie. Architectenweb
  • De populaire veronderstelling dat stadsbuurten in een mum van tijd veranderen in hippe yuppenwijken of onveilige getto’s klopt niet. Hoewel sommige Nederlandse buurten een proces van verval of gentrificatie hebben doorgemaakt, blijven de meeste stadsbuurten stabiel in hun etnische en sociaaleconomische samenstelling en karakter, concludeert Merle Zwiers in haar proefschrift. Gebiedsontwikkeling.nu
  • MANIFEST Ontwerpend onderzoek toont aan dat we de klimaatdoelen voor 2030 kunnen halen, maar dat de ruimtelijke impact enorm is. De Vereniging Deltametropool pleit daarom voor een nationaal actieprogramma. Gebiedsontwikkeling.nu
  • Man&paard, Michelle Janssen en Studio van der grift zijn genomineerd voor de ARC18 Meubel Award met respectievelijk het Pauzelandschap, Corten en Stool. Dat heeft de jury, onder leiding van Richard Hutten, bekend gemaakt. De Architect
  • Ontwerpers moeten stoppen met het gebruik van gerecycled plastic en in plaats daarvan bioplastics van natuurlijke materialen zoals algen gebruiken als ze de vervuiling willen verminderen, aldus Istanbul Design Biennial curator Jan Boelen. Is het einde van plastic voorbij in de modesector?  Dezeen , Fashion United
  • Ter gelegenheid van Dutch Design Week 2018 en in het kader van de langdurige samenwerking met het Van Abbemuseum, presenteert Design Academy Eindhoven het eerste prototype van een nieuw onderzoek met de naam GEO-DESIGN. GEO-DESIGN benadert design vanuit een onderzoekend perspectief en stelt een nieuwe vorm van onderzoek voor naar de sociale, economische, geografische en geopolitieke krachten die het werk van ontwerpers van vandaag bepalen. Van Abbemuseum
  • De jaarlijkse tentoonstelling van de 33 Best Verzorgde Boeken in het Stedelijk Museum Amsterdam is geopend. De lijst met bekroonde boeken wordt altijd in het voorjaar bekendgemaakt, maar zijn nu als collectie te bekijken en in te zien, in het Stedelijk Museum Amsterdam. Bestverzorgdeboeken

 

beeldende kunst

  • Criticus Wesley Morris van de New York Times  kijkt naar de nieuwe morele imperatieven die vandaag de dag de cultuur beheersen. De controverse rond het schilderij van Dana Schutz over Emmet Till  in het Whitney Museum  illustreert deze nieuwe kritische beweging: “het beschermen en veroordelen van werk, niet vanwege de kwaliteit ervan, maar vanwege de waarden ervan”. New York Times
  • In de tentoonstelling Ruis! Frans Hals, Anders in het Frans Hals Museum in Haarlem hangt een schilderij dat reageert op het schilderij van Dana Schutz. De maker Hamishi Farah vond dat een witte vrouw niet gerechtigd is zwart leed tot onderwerp te kiezen. Curator Melanie Bühler zocht naar hedendaagse voorbeelden van kunstenaars die breken met de regels van portretkunst. De Volkskrant

 

film en AV

  • De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie is uitgereikt aan Nouchka van Brakel voor het boek ‘Scènes uit mijn eigen draaiboek’. De prijs werd voor de veertiende keer uitgereikt en is bedoeld voor een persoon die zich met een publicatie verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur. Hartlooper.nl
  • Al tien jaar lang organiseert zwerfcinema Opgedoekt verrassende vertoningen in en rond Utrecht. Op 3 november aanstaande is de jubileumeditie. Het blijft een spannend concept: je koopt een kaartje voor een voorstelling, maar locatie en gebodene blijven geheim tot de dag van vertoning. Holland Film Nieuws
  • Politiek in games is de normaalste zaak van de wereld. Ook games mogen een mening hebben. Column van Wilbert Meetsma. Gamer.nl

 

letteren

  • Er staan meer dan tweeduizend gedichten op gebouwen en bankjes in Nederland, het internet staat vol gedichten, spoken word en poetry slam worden steeds populairder, en ‘De Nacht  van de Poëzie’ was weer uitverkocht. Toch is de verkoop van poëziebundels altijd laag. NU.nl onderzocht hoe poëzie leeft in Nederland. NU.nl
  • De 36ste Nacht van de Poëzie sloot 29 september het tweewekelijkse Internationale Literatuurfestival in Utrecht af. Een verslag. Literair Nederland
  • Voor de eerste Joost Zwagerman Essayprijs zijn zeven essayisten genomineerd. De prijs, een initiatief van de Van Bijleveltstichting en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, is bedoeld voor beginnende essayisten. De jury, Barber van de Pol, Joost de Vries, Maria Vlaar en Aleid Truijens (voorzitter) koos voor 7 essays uit 175 inzendingen. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
  • Zolang er al literatuur geschreven wordt, is er ook dispuut geweest over de ethische en esthetische visies van waaruit dat gebeurt. Poëticale strijd is van de literaire praktijk een onlosmakelijk dochterbedrijf. Of moeten we schrijven: ‘was’? Marc Reugebrink over het verdwijnen van de literaire polemiek. Rekto verso
  • Ronald Giphart over de grootste rellen in de Nederlandse literatuur. NPO Focus
  • Annet Schaap heeft met haar prozadebuut ‘Lampje’ (Querido) de Gouden Griffel gewonnen. Dit werd bekendgemaakt op het Kinderboekenbal in Amsterdam. CPNB
  • Hoewel er door smartphones en social media zeker sprake is van ontlezing onder kinderen, doet het kinderboek het nog steeds erg goed en ook in het buitenland worden onze kinderboeken graag gelezen. Een ode van Ronald Giphart aan het begin van de Kinderboekenweek. NPO Focus
  • Wat koop je voor je kind als je wat anders wilt dan de populaire auteurs of de klassiekers die je zelf vroeger las? Wie schrijven de onvergetelijke boeken van nú? Eén ding is duidelijk: de beste hedendaagse schrijvers hebben lak aan grenzen. De Volkskrant
  • De allereerste Hebban 1000  is gepresenteerd.  ‘In de ban van ring’ van J.R.R. Tolkien werd verkozen tot mooiste boek aller tijden. Deze Top 1000 mooiste boeken aller tijden werd samengesteld uit de top 25-lijstjes van de vele duizenden Hebban-leden en is geïnspireerd op de jaarlijkse Top 2000 van NPO Radio 2. Hebban
  • Dat de opleiding Nederlands kampt met dalende studentenaantallen is niet onopgemerkt gebleven. De meest alarmerende koppen hebben de revue gepasseerd. Er is behoefte aan actie, en wel nu. Precies daarom is het Nationaal Platform voor de Talen eerder dit jaar in het leven geroepen. Neerlandistiek

 

muziek

  • De Universiteit van Amsterdam stelt met De Nationale Opera dit jaar een nieuwe leerstoel in, gewijd aan opera en muziektheater. De leerstoel wordt vernoemd naar Pierre Audi, die onlangs afscheid nam als artistiek directeur van DNO. Hoe de leerstoel invulling krijgt en wie de hoogleraar wordt, is nog niet bekend.  In 2013 werd Audi door de UvA benoemd tot Honorary Fellow Music Theatre. De lezingen die hij toen aan de universiteit gaf zijn nu gebundeld in het boek (Hoe) Opera werkt. Het Parool
  • Met Better Get Hit gaat binnen een paar maanden tijd een tweede groots opgezet festival in Tilburg in première. Richtte festival Make It in september zich uitsluitend op jazz, het nieuwe tweedaagse evenement dat in januari 2019 plaatsvindt sluit urban, soul en jazz in de armen. Jazzenzo
  • Onder andere Marco Borsato, André Hazes, Lil’ Kleine, Wende, Wesly Bronkhorst, Ronnie Flex en Nielson waren  1 oktober in het Utrechtse TivoliVredenburg de belangrijkste winnaars tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards. Nieuw zijn de categorieën Helden Oeuvreprijs die naar Koos Alberts ging en Beste Act Levenslied die gewonnen werd door Jannes. Eerder had Thomas Tol uit handen van Minister van OC&W Ingrid van Engelshoven al de Lifetime Achievement Award mogen ontvangen. BUMA Cultuur

 

theater en dans

  • Bij de uitreiking van de VSCD-Cabaretprijzen waren er dit jaar voor het eerst drie Poelifinario’s te vergeven. In de categorie entertainment ging de winst naar Jochem Myjer. Rundfunk won Neerlands Hoop, de prijs voor jong cabarettalent. De derde Poelifinario, in de categorie engagement, was voor filosofisch cabaretier Tim Fransen. VSCD
  • Na kritiek is de opzet voor cabaretprijs de Poelifinario gewijzigd. Maar of dat een verbetering is? En waarom zijn alleen mannen genomineerd? NRC  (inlog vereist)
  • Oktober Dansmaand is een festival van hedendaagse dans dat in oktober Tilburg op stelten zet. Tilburg Dansstad
  • Festival Circolo komt er weer aan in de herfstvakantie. Festivaldirecteur Marc Eysink Smeets blikt  vooruit op het festival dat dit jaar voor het eerst in Tilburg gaat plaatsvinden. Een festival dat zeer geschikt is voor een breed circuspubliek en juist ook voor mensen die van traditioneel circus houden. Circusweb   , Omroep Brabant , Brabant Cultureel

Kunst in de openbare ruimte

  • De dertiende editie van lichtkunstfestival Glow waaraan zo’n 35 kunstenaars uit binnen- en buitenland meewerken, kent dit jaar een ‘stralend’ middelpunt: de Eindhovense Lichttoren. Omroep Brabant
  • De Schijndelse organisatie Docs in the City stelt deze maand straatkunst centraal in Eindhoven, Schijndel en ’s-Hertogenbosch. Dat gebeurt met de documentairefilm Shadowman waarna een gesprek volgt met diverse straatartiesten uit de regio. Brabants Dagblad
  • Blind Walls Gallery breidt uit met een muurschildering aan de Terheijdenseweg in Breda. Thema van deze schildering door Joren Joshua is de voormalige machinefabriek Backer & Rueb waar Cor van Gogh werkte, de onbekende jongere broer van Vincent. De muurschildering is bij voltooiing zo’n 130 meter lang. Breda vandaag  , Omroep Brabant

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Milja Praagman uit Boxtel maakte het prentenboek van de Kinderboekenweek. Een drukke week breekt aan. Brabants Dagblad   (inlog vereist)
  • Dave Hakkens gaat op het VDMA-terrein in Eindhoven de volgende stappen zetten in zijn strijd tegen plastic afval. Met een team van 45 mensen stort hij zich niet alleen op professionalisering van zijn recycle-machines, maar ook op fundamentele oplossingen voor het afvalprobleem. De gemeente Eindhoven heeft daarvoor twee hallen van de voormalige Van der Meulen Ansems-garage een jaar lang ter beschikking gesteld. Eindhovens Dagblad
  • De Eindhovense fooddesigner Elzelinde van Doleweerd maakt 3D-gedrukte snacks van voedselafval. Dezeen
  • “Ik wil liever helen met mijn werk dan bruuskeren.” Gesprek met Marc Mulders. Marc Mulders
  • Bas van den Hurk maakt als experimenteel schilder internationaal naam. Zijn werk is vertegenwoordigd in de collecties van het van Abbemuseum in Eindhoven en De Vleeshal in Middelburg en in talloze internationale particuliere verzamelingen. We Like Art  spreekt met Bas van den Hurk, waarin hij onder meer vertelt over een nieuwe multiple die hij speciaal voor We Like Art maakte. We Like Art
  • Rauwe kunst met thema’s als dood, verval en religie in een expositie van Jolande van Lith in het Bossche Kruithuis. Tevens werd er een dichtbundel van haar gepresenteerd. Brabants Dagblad (inlog vereist)
  • De Eindhovense animator en ontwerper Niels Hoebers kijkt naar Playgrounds Art Department om inspiratie op te doen bij vakgenoten. Eindhovens Dagblad     (inlog vereist)
  • Het inmiddels ontmantelde stadskantoor van Tilburg – de zwarte doos in de volksmond – wordt onderwerp van een film. ,,Ik denk dat Tilburgers wel willen weten wat er achter dat zwarte vlak gebeurde”, zegt filmmaker Twan Mickers. Hij begint nog een crowdfunding om de productiekosten te dekken. Hij mikt erop de film medio 2019 af te ronden. Met Cinecitta is een eerste gesprek gevoerd om die film ook daar te vertonen.   Brabants Dagblad
  • Toneel en schrijftalent zitten in zijn genen. Maar een heilig geloof in het goede is de grote drijfveer van auteur en journalist Erik Vink (67). Zijn achtste grote toneelproductie ging 29 september 2018 in première. Nummer negen volgt in 2019. Brabant Cultureel
  • De 30-jarige Flip Noorman is een getalenteerde singer-songwriter, die stevige muziek vol zware drums en duister ronkende saxofoons paart aan vindingrijke, intelligente Nederlandse teksten. Ook zijn derde album De Big One staat weer vol met sterke nummers. Flip Noorman weet de sfeer van het rariteitenkabinet goed te treffen in De Big One, waarin tekst, muziek en beeld een overtuigend geheel vormen. De Volkskrant   , NRC   , Theaterkrant
  • De medaille de vermeil van de Société Académique d’Éducation et d’Encouragement Arts-Sciences-Lettres. Organist Ad van Sleuwen uit Hilvarenbeek krijgt deze hoge Franse onderscheiding omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor de Franse muziek en cultuur.  Ook de Bredase componist Daan Manneke  krijgt de onderscheiding. Manneke en Van Sleuwen bedachten voor de uitreiking een evenement in de Beekse Petruskerk. De organist speelt  werk van de Franse componisten Boëly en Benoist. Van Daan Manneke speelt hij de nieuwe compositie Ordre, een hommage aan Marin Marais. Omroep Brabant   , Eindhovens Dagblad
  • In zijn nieuwe theaterdocumentaire De Man in Azië snijdt Lucas De Man allerhande onderwerpen aan die hij op zijn reis naar verschillende steden in het grootste werelddeel op Aarde tegenkwam. Het gebrek aan focus dat inherent is aan zijn insteek zorgt er voor dat de voorstelling te fragmentarisch blijft. En productie van Het Zuidelijke Toneel en Stichting De Nieuwe Helden. Theaterkrant

Kunstbeoefening

  • De kersverse Muziekvereniging Meierijstad liet in het hart van de gemeente voor het eerst van zich horen. Het harmonieorkest bestaat nu uit veertig muzikanten uit vijf van de dertien kernen en verder nog zo’n vijf plaatsen eromheen. Brabants Dagblad
  • Amateurtoneel  TTT theaterproducties uit Tilburg viel in de prijzen op het KABRA-festival in Eindhoven. Op het festival presenteerden twintig Brabantse gezelschappen hun monologen, eenakters, improvisaties, bewegingstheater en (tragi)komedies. Brabants Dagblad
  • Het Jeugdtheaterlab van toneelvereniging De Lindespelers uit Nuenen wint twee prijzen tijdens KABRA.  Eindhovens Dagblad    (inlog vereist)

Kunstonderwijs

  • De bezuinigingen op kunst en cultuur laten zich ook voelen op kunstacademies, maar vooral indirect. Er is een nieuw soort student ontstaan, het kunstenaarschap wordt anders gedefinieerd en er is kritische aandacht voor ondernemerschap. Gesprek met Leen Bedaux van de AKV|St. Joost in Breda / ‘s-Hertogenbosch, Erik de Jong van de Maastricht Academy of Fine Arts and Design en Erwin Goegebeur van de PXL-MAD School of Arts in Hasselt. Zuiderlucht
  • Op 4 oktober 2018 reikt Zildjian Benelux de Zildjian Award 2018 uit aan de meest talentvolle drummer van Fontys Rockacademie. De uitreiking vindt plaats tijdens het jaarlijkse Rockacademie Alumnifest in Theaters Tilburg. Fontys

Cultuureducatie en - participatie

  • Zorgwekkende ontwikkeling: steeds minder leerlingen kiezen voor het profiel Cultuur & Maatschappij. Er zijn te veel aanrommelende leraren en het profiel mist diepgang, constateert Bea Ros, zelfstandig journalist/tekstschrijver. Ze doet een dringende oproep aan de beleidsambtenaren van OCW en de ontwikkelteams van Curriculum.nu om de taal- en cultuurvakken serieus te nemen. LKCA
  • Filmcoach Jeroen Stultiens is uitgeroepen tot Filmleraar van het Jaar. De verkiezing vond plaats tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. Stultiens is naast filmcoach voor onder meer Hollywood in de klas groepsleerkracht op de Montessoribasisschool Roermond. Met het winnen van de filmprijs is Jeroen Stultiens dit schooljaar hèt boegbeeld van filmeducatie in het onderwijs. NBF
  • Want Méér Muziek in de Klas is er nog niet, zegt Joop van den Ende. In 2020 wil de stichting muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen in Nederland. Erg ambitieus, erkent de cultureel ondernemer. Met nog twee jaar te gaan hoopt hij in elk geval meer dan de helft van de basisscholen te ‘veroveren’. ,,Muziek maakt je een completer mens.’’ Algemeen Dagblad
  • Bij de start van de Kinderboekenweek werd de game Puzzling Poetry Schatkist gelanceerd in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. De gratis app, ontwikkeld door Studio Louter en dichter Lucas Hirsch in opdracht van het Nederlands Letterenfonds, laat kinderen spelenderwijs de charme van poëzie begrijpen. De educatieve meerwaarde maakt Puzzling Poetry Schatkist interessant voor gebruik in onder meer bibliotheken en (midden- en bovenbouw van) het basisonderwijs. Letterenfonds
  • Op 30 oktober vindt op de International Campus Utrecht van de Universiteit Utrecht het symposium Poëzie in de klas – Als je goed om je heen kijkt plaats. Tijdens het symposium zullen meerdere sprekers vertellen over hun onderzoek naar de vele manieren waarop poëzie tot ons komt een plaats heeft – of zou kunnen krijgen – in het voortgezet onderwijs. Stichting Lezen
  • Stichting Openbare Basisscholen Helmond (OBSH) wil de jongere generatie interesseren voor kunst en het ondernemerschap dat hier bij komt kijken. Zij lanceert met leerlingen van zeven Helmondse openbare basisscholen een ‘kinderkunstuitleen’.  Bij het maken van de ‘kunst’’, zijn ze o.a. geholpen door docente Julienne Tullemans van het Kunstkwartier. Ook het bureau voor cultuuronderwijs Cultuurcontact draagt bij aan het initiatief. Eindhovens Dagblad
  • Bioscoop Kinepolis was even het grootste verzorgingstehuis van Breda. In het kader van de Week van de Toegankelijkheid kwamen er niet minder dan 214 rollator-, rolstoel- en scootmobielgebruikers op bezoek. Ter plaatse testten zij de bereikbaarheid, de invalidentoiletten en de slagroom op de cake. BN – De Stem

Erfgoed

  • Erfgoed Brabant, Batavialand, Erfgoed Gelderland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Erfgoedpartners, Huis voor de Kunsten Limburg, Landschap Erfgoed Utrecht, Museumfederatie Fryslân, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en Stichting Erfgoed & Publiek ondertekende het Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed. Erfgoed Brabant maakt hiermee duidelijk dat de organisatie hun  digitale erfgoedinformatie zo zichtbaar, bruikbaar en houdbaar mogelijk wil maken, volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Erfgoed Brabant  , Netwerk Digitaal Erfgoed
  • Onze bodem bevat veel sporen van onze geschiedenis. Daar vinden we voorwerpen die vertellen over onze herkomst, oude gebruiken en beschavingen. Archeologie laat ons Europese oorsprongsverhaal zien. De Nationale Archeologie dagen op 12, 13 en 14 oktober zijn dé dagen waarop het publiek kennis kan maken met alle facetten van archeologie in Nederland. De dagen brengen het verleden tot leven, vertellen het verhaal van vroeger en zijn een unieke gelegenheid om eens mee te kijken wat er allemaal in de Nederlandse bodem verborgen zit en zat. Opgegraven geschiedenis is het maandthema van het Europees Erfgoedjaar. Europees Erfgoedjaar
  • Een week lang verhalen over de Zuiderwaterlinie verteld door gidsen, deelname van gildes, fanfares en Prinsen Carnaval, worstenbroodjes, heemkundekringen en veel Brabantse gezelligheid; dat was de eerste editie van De Mars. Ruim 700 wandelaars legden van 16 tot en met 23 september in totaal 165 kilometer langs de Zuiderwaterlinie af. Erfgoedstem , Zuidelijke Waterlinie
  • Op het platform Medium verscheen een blog over de wereldwijde Open Culture Beweging, waarin het steeds belangrijker wordt om erfgoed en collecties te delen.  Over de waarde die al dit delen van cultureel erfgoed heeft voor de maatschappij; de impact ervan. Medium
  • Wat als je de filmcollectie van EYE niet met trefwoorden kunt doorzoeken, maar met je hele lichaam? Creative agency Studio Louter ontsluit de collectie historische films van EYE als nooit tevoren met The Movie Mirror – een interactieve installatie die computer vision en machine learning combineert. EYE  , Bibliotheekblad
  • Het project om de bladmuziek in bezit van Stichting Omroep Muziek te digitaliseren vordert gestaag: er zijn inmiddels 26.000 titels digitaal beschikbaar op www.muziekschatten.nl. Klassiek Magazine
  • Onderzoekers, archeologen en beleidsmakers hebben nu voor het eerst via één centrale toegang de beschikking over nagenoeg alle Nederlandse archeologische rapporten. De vele tienduizenden rapporten dateren voornamelijk uit deze eeuw. De oudste komt uit 1783. De rapporten zijn te raadplegen via NARCIS, het online portaal voor wetenschappelijke publicaties. Cultureel Erfgoed
  • De provincie Noord-Brabant gaat ervan uit dat de komende tien jaar de helft van de kerkgebouwen sluit. Maar volgens kerkonderzoeker Herman Wesselink, die onlangs zijn promotieonderzoek over kerkgebouwen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afrondde, gaat het nog veel harder. Brabants Dagblad   , BN – De Stem
  • Wie koopt de kerk? In steeds meer Brabantse plaatsen rijst die vraag. In Waalwijk wacht de Sint Clemenskerk op een nieuwe eigenaar. Het volledige ensemble inclusief kerk en tuin heeft een vraagprijs van 750.000 euro, aldus de brochure van Reliplan, een makelaar die gespecialiseerd is in kerken en maatschappelijk vastgoed. Brabants Dagblad
  • Waterschap Aa en Maas heeft de Sluizenprijs 2018 in de wacht gesleept voor de restauratie van de Bovenlandse Sluis in Waalwijk. De sluizenprijs is een initiatief van de Stichting Sluizen en Stuwen Nederland die zich inzet voor behoud van het cultureel erfgoed. In totaal waren vijf restauratiewerken genomineerd. Brabants Dagblad

Bibliotheken

  • Met ingang van 1 januari 2019 zullen Nederlandstalige e-books van Nederlandse uitgevers zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een jaar, beschikbaar zijn voor bibliotheekleden. Ook zullen er meer e-books voor de jeugd beschikbaar komen. Dit is het resultaat van het ‘convenant e-lending’ dat door 7 partijen uit de boekenbranche werd afgesloten. Op dit moment telt de Online Bibliotheek 21.000 e-books, van de in totaal circa 35.000 titels. De verwachting is dat dit aantal groeit naar 27.000 e-books eind volgend jaar, aldus het ministerie van OCW in een persbericht. Bibliotheekblad
  • Jongeren lezen steeds minder en hebben daardoor ook steeds meer moeite met de literatuurlijst die ze voor Nederlands moeten lezen. De Bibliotheek Midden-Brabant start daarom vanaf 15 oktober met de online leesclub ‘leeshonger’. Door samen te lezen en er online over in gesprek te gaan, willen ze van lezen weer een feestje maken. Tilburg.com

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie