Trends & Ontwikkelingen 5 december 2017

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • In de rubriek ‘Vijf vragen aan…’ stelt de redactie van de Erfgoedstem vijf vragen aan prominente of opvallende mensen in de sector. Deze keer is dat Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Erfgoedstem
 • Kajsa Ollongren wilde als Minister van Binnenlandse Zaken de Omgevingswet er ook graag bij hebben. Maar al snel kwam ze erachter dat het invoeren van de wet haar eenmalig ongeveer 200 miljoen euro gaat kosten. Maar dat geld is er niet. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (tegenwoordig Infrastructuur en Waterstaat), dat de wet onder het vorige kabinet maakte, zocht al tijden tevergeefs naar geld voor de uitvoering. Maar nu de taak is verdwenen, staakt het ministerie de zoektocht. Volgens bronnen is I&W zwaar teleurgesteld over de overheveling van de Omgevingswet, omdat de wet het troetelkindje van het ministerie was. NOS, Binnenlands bestuur
 • Als de Europese besluitvorming over de btw-heffing op e-publicaties is afgerond, zal Nederland zo snel mogelijk het verlaagde btw-tarief gaan toepassen. Die toezegging deed minister Slob (Media) tijdens het wetgevingsoverleg Media in de Tweede Kamer. In juni van dit jaar raakte de besluitvorming in een impasse toen Tsjechië steun aan het voorstel onthield, omdat Frankrijk een ander btw-voorstel blokkeerde waar de Tsjechen juist baat bij zouden hebben. NUV
 • In het Mediadebat met minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) overheerste bij partijen zorg over de daling van het NPO-budget, als gevolg van lagere Ster-inkomsten. De minister gaat in zijn begroting niet op zoek naar compensatie. Shula Rijxman, NPO, denkt dat het tijd wordt voor een toeslag op tv-kijken. Ziggo en KPN moeten, volgens haar, meer geld gaan betalen voor de doorgifte van NPO 1, 2 en 3, want in het eigen vlees snijden kan ‘echt niet nog een keer’. Het is de vraag of de Publieke Omroep na de dreigende bezuiniging nog in staat is zijn huidige kwaliteitsniveau vol te houden, stelt NTR-directeur Paul Römer. Villamedia , Mediacourant, De Volkskrant
 • De Raad voor Cultuur (RvC) ging in residency in Amsterdam. Op 24 november vond er in dat kader een rondetafelgesprek plaats, waarin raadsleden luisteren naar praktijkvoorbeelden van arbeidsposities van kunstenaars uit verschillende disciplines. Met dit gesprek geeft de Amsterdamse kunstraad gehoor aan de oproep in de eerder dit jaar uitgebrachte arbeidsmarktagenda van de SER en RvC om de sociale dialoog aan te gaan. Wat zijn de knelpunten? Hoe te zorgen voor een faire inkomstenverdeling? Amsterdamse Kunstraad
 • Uit de Verkenning over de muzieksector door de Raad voor Cultuur spreekt veel zin om de muziek van Nederland gezonder en vitaler te maken. Maar volgens componist Merlijn Twaalfhoven vergeet de Raad voor Cultuur het grotere verhaal te vertellen. ‘Als je niet weet waar je naar op weg bent, zonder visie op de rol van kunst in de samenleving, kun je wel bouwen, maar vergeet je de nieuwe wegen door te trekken en verbinden.’ Trouw
 • De Nederlandse Galerie Associatie heeft via verschillende kanalen geprotesteerd tegen en bezwaar getekend aan de verhoging van het laagste BTW-tarief dat in het regeerakkoord staat. Diverse media maakten in oktober al bekend dat het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent gaat. Deze maatregel wordt genomen omdat er twee belastingschijven komen, en moet in 2020 in gaan. NGA
 • City Deals kunnen innovaties die nodig zijn voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken stimuleren. Zij hebben daarbij wel hulp van het Rijk nodig, niet alleen in de rol van facilitator, maar ook als deelnemer, verbinder en inspirator. Zo luidt de conclusie van de tweede notitie in de PBL-evaluatie van de City Deals. City Deals zijn concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, het Rijk en andere (private) partijen om door middel van innovaties transities te versnellen. PBL , PBL
 • In het regeerakkoord is 325 miljoen vrijgemaakt voor erfgoedzorg. Daar zijn de provincies erg blij mee. Het IPO doet aanbevelingen aan minister Van Engelshoven (OCW, D66) voor nieuw beleid en beschrijft de inzet die de provincies voor zichzelf zien. De provincies willen de samenwerking met het Rijk op het gebied van het erfgoed graag actualiseren en voortzetten. IPO
 • Terwijl de gekte op de woningmarkt toeneemt, blijft de kantorenmarkt ontspannen. Hoe komt dat? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het uitgezocht in de net verschenen studie ‘Divergentie op de kantorenmarkt’. De studie geeft ook aan hoe de leegstand verminderd kan worden. Daar ligt een duidelijke rol voor de provincies, meent het IPO. IPO , Binnenlands bestuur
 • Tijdens zijn residency in Amsterdam ging de Raad voor Cultuur in gesprek met experts uit het veld, studenten en andere belangstellenden over talentontwikkeling in Amsterdam. Is er voldoende ruimte voor theater- en danstalent? Amsterdamse Kunstraad
 • De Kunstraad Groningen, die provincie en gemeente adviseert bij de besteding van het cultuurbudget, heeft daarbij financiële grenzen overschreden. Dat meent onderzoeksbureau DSP, dat het functioneren van de raad onderzocht. Met name bij het advies voor de cultuurnota 2017-2020 kwam de Kunstraad al met al op een hoger subsidiebedrag uit voor Groningse instellingen dan beschikbaar was. Vooral de aanwijzing van de belangrijke instellingen, kostte meer dan verantwoord, luidt de conclusie. Dagblad van het Noorden
 • Eeltsje Hettinga is benoemd tot de eerste Dichter van Fryslân. Het gaat om een aanstelling voor twee jaar. De provincie Friesland nam het initiatief tot de instelling van een Dichter van Fryslân. Als Dichter van Fryslân zal Hettinga per jaar zes tot tien gedichten schrijven, geïnspireerd door actuele gebeurtenissen in de provincie, en zich daarnaast inzetten als poëtisch ambassadeur. Friesland
 • Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Museumvereniging wil haar leden handreikingen doen hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. Daarom is de Handleiding Lobbyen bij de gemeente 2018 geschreven. Museumvereniging
 • De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad zijn tot een akkoord gekomen over het opheffen van geoblocking. Consumenten kunnen vanaf 2018 online winkelen in elk EU-land, tegen dezelfde voorwaarden en zonder daarbij tegen blokkades aan te lopen. De Europese associatie van boekverkopers (EIBF) is blij met het geformuleerde voorstel. Het geldt overigens niet voor o.m. e-books, Spotify en Netflix. Financieel Dagblad , Boekverkopersbond , E-readers , emerce

 

noord-brabant

 • Beantwoording schriftelijke vragen van mw. I.J.W Schuller namens de Statenfractie van de VVD over Brabantse activiteiten van de philharmonie zuidnederland. Brabant.nl
 • Hoe zet je creativiteit in als middel om de steeds verder verstedelijkte wereld leefbaar en duurzaam te houden? Rond die vraag stelde Europese het Creativity World Forum 2017 (CWF) een programma van 2 dagen samen voor creatieven van over de hele wereld. Geert Lenders van Brabant C, was erbij. Zijn verslag. Brabant C
 • De ambtelijke organisatie van de provincie Noord-Brabant wordt met ingang van het nieuwe jaar aangestuurd door een nieuw directieteam bestaande uit algemeen directeur/provinciesecretaris Marcel van Bijnen (49) en 4 directeuren. Fontys-directeur Marc Glaudemans en de Udense gemeentesecretaris Jeroen Smarius treden toe tot de directie. Brabant.nl , Brabants Dagblad

 

grote brabantse gemeenten

 • De makers van de petitie om de Bredase clubcultuur een impuls te geven, hadden het zelf niet zo in de gaten. Maar voor het eerst heeft een burgerinitiatief direct tot een politiek besluit geleid in Breda: Er komt een proef met ruimere openingstijden voor dance-evenementen. De gemeenteraad heeft daartoe besloten. BN – De Stem
 • Het Eindhoven Museum wil een complex bouwen en binnen 10 jaar uitgroeien tot een stadsmuseum. Het museum wil met de uitbreiding van het préHistorisch Dorp het complete verhaal van de stad kunnen vertellen. De financiering – geschatte kosten: 7,5 miljoen – is nog niet rond. De vraag is wel hoe realistisch het Eindhovense plan is. De Cultuurraad sprak vorig jaar nog over een ‘kwetsbare positie’ als het om de financiën van de instelling gaat. Directeur Rennen is in gesprek met de gemeente en de provincie Noord-Brabant over de plannen. Eindhovens Dagblad
 • Er duiken her en der in Eindhoven stickers op die tegen het designersduo Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk zijn gericht. Dit in verband met Pizza Geert. Wethouder Schreur beloofde de gemeenteraad een alternatief te bieden, maar de twee aangeboden locaties zijn nog niet door Pizza Geert geaccepteerd. Kiki & Joost vragen de gemeente om projectontwikkelaars buiten de deur te houden: die zouden gaan voor de hoogste opbrengst, en dat betekent dat de plek te duur wordt voor creatieve initiatieven. Eindhovens Dagblad
 • Het Klokgebouw is met zo’n 650.000 bezoekers per jaar veruit de grootste culturele instelling van Eindhoven en omstreken, zegt Thom Aussems, directeur-bestuurder van woningcorporatie Trudo. Jaloers op de flinke subsidies die instellingen, zoals het Muziekgebouw, Effenaar en het Parktheater krijgen, is Aussems niet. ,,Maar het zou mooi zijn als we wat meer erkenning vanuit de gemeente zouden krijgen. En waarom zouden wij per definitie niet in aanmerking komen voor enige subsidie. Bijvoorbeeld voor projecten die zonder een eigen bijdrage niet haalbaar zijn’’. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • Brainport Smart District komt er aan. In diverse werkgroepen wordt nagedacht over de ingrediënten die in deze slimste wijk van de wereld zouden moeten terugkomen. Mobiliteit, zorg, onderwijs, energiebeheer. Wat zouden internationals verwachten van zo’n “Next Level Neighbourhood”? e52.nl
 • De twee miljoen euro die de gemeente ’s-Hertogenbosch gereserveerd had voor het onderhoud en het asbestvrij maken van de Pleinzaal in het Theater aan de Parade zijn zo goed als op. Brabants Dagblad
 • Vanwege de geschiedenis en de ligging wil de gemeente ’s-Hertogenbosch de Vughterpoort opwaarderen als beschermd stadsgezicht. Volgens de gemeente zijn vooral de ‘gaafheid en zeldzaamheid’ de belangrijke redenen om dat te doen. De Vughterpoort is in 1920-1940 gebouwd als onderdeel van een in 1914 ontwikkeld uitbreidingsplan. Behalve nieuwbouw voor mensen met een lager inkomen kwamen er kleine villawijken voor ‘beter gesitueerden’. Brabants Dagblad
 • De toekomstplannen voor de Zuiderplas in ’s-Hertogenbosch, om daar straks meer samenhang te brengen tussen recreatie, sport, natuur en andere voorzieningen, gaan even de koelkast in. Dat bleek tijdens een vergadering van de commissie ruimtelijke ontwikkeling en beheer. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeente

 • Voor de invulling van het nieuwe centrum van Made heeft de gemeente Drimmelen samen met Breda Bouw de hulp ingeroepen van BOEi. BOEi is een organisatie zonder winstoogmerk en heeft de ambitie een oplossing te vinden voor het maatschappelijke vraagstuk van het leegkomende erfgoed. Insteek is het omvormen van de Bernarduskerk tot een sociaal-cultureel centrum, herbestemming van de pastorie en de Mayboom-met behoud van de kapel-, invulling van de dorpstuin en woningbouw aan de randen van die dorpstuin. BN – De Stem
 • Een definitief besluit is nog niet genomen. Maar het college van B & W van Etten-Leur heeft een sterke voorkeur voor sloop van het internaat Edward Poppe. Het wil behoud van de voorgevel niet verplicht stellen voor de toekomstige koper van het terrein. BN – De Stem
 • De Eendracht en het KunstLokaal in Gemert krijgen samen één bestuur. De twee cultuurinstellingen vallen per 1 januari onder een nieuwe bestuursstichting, die de naam Beheer Klankkleur krijgt. Met de krachtenbundeling worden ‘stappen gezet naar een efficiënte bedrijfsvoering’. Het stelt de instellingen ook beter in staat om tot één visie op kunst, cultuur en educatie in Gemert-Bakel te komen. Eindhovens Dagblad
 • In De Eendracht in Gemert is het Taalhuis officieel geopend. In deze speciale ruimte, die is ondergebracht bij de bibliotheek, kan iedereen terecht met vragen over taal. In het Gemertse Taalhuis werken de gemeente, bibliotheek De Lage Beemden, de LEV-groep, ROC Ter Aa en Stichting Lezen en Schrijven samen. Eindhovens Dagblad
 • Meer voorstellingen, een hogere horecaomzet en enkele efficiënte besparingsmaatregelen hebben ertoe geleid dat stichting Elckerlyc de exploitatiebegroting in 2016 met een positief resultaat heeft afgesloten. ,,We zijn blij te merken dat het goed gaat met Elckerlyc”, zegt wethouder Bernd Roks (VVD) van de gemeente Hilvarenbeek. Brabants Dagblad
 • De plannen voor een cultureel podium in Schijndel kunnen rekenen op een ‘ja’ van de gemeenteraad van Meierijstad. Brabants Dagblad
 • De vier genomineerden voor de Cultuurprijs Moerdijk 2017 zijn Stichting Beleef de Keeneluis, Symfonisch RuimteOrkest, Inge van Rijsbergen en Theaterhuis Willemstad. BN – De Stem
 • De gemeente Oss wil zelf pandeigenaar worden van het nieuwe UIThuis op de plek van de voormalige V&D. Zo heeft ze directe invloed op huurprijzen die de bibliotheek, het Stadsarchief, de Volksuniversiteit en andere toekomstige gebruikers betalen. Met de nieuwe koers komt de gemeente tegemoet aan een van de belangrijkste wensen van de oppositie, die uiterst kritisch is op de financiële kant van centrumplan Wal Kwartier. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Een nieuw ontmoetingscentrum moet bij voorkeur in het oude centrum van Ravenstein worden gevestigd. Uit een peiling tijdens een debatavond over de voorzieningen in het stadje bleek een grote meerderheid van de circa 120 aanwezigen hier voorstander van. Over de beste locatie voor een nieuw Vidi Reo verschillen de meningen. Brabants Dagblad
 • Bibliotheek Dommeldal verhuist de Sonse vestiging naar het tijdelijke onderkomen in twee units naast het Vestzaktheater. De verhuizing was nodig omdat de oude locatie aan de Airbornestraat plat gaat voor nieuwbouw van het gemeentehuis, en het nieuwe onderkomen in het nog te bouwen dorpshuis nog wel even op zich laat wachten. Eindhovens Dagblad
 • De toekomst van het Vincent van GoghHuis in Zundert is voorlopig veiliggesteld. De panden aan de Markt 26 en 27 zijn door de nieuw opgerichte Stichting Huisvesting Van Gogh & Zundert overgenomen van eigenaar Thuisvester. Dit dankzij de financiële steun van een mecenas. BN – De Stem , Omroep Brabant

Cultureel Ondernemerschap

 • Eind juni 2017 is op initiatief van Henk Vinken van HTH Research en het ministerie van OCW met een groep experts gesproken over de startnotitie waarin recente kwantitatieve onderzoeken naar inkomens van kunstenaars werden besproken. Deze startnotitie focust op kwantitatief onderzoek naar financiële verdiensten en financiële voorzieningen van kunstenaars in Nederland. Doel is om inzicht te bieden in de verschillende operationaliseringen. Het vervolg op deze startnotitie is bedoeld als handreiking en is bestemd voor onderzoekers en hun opdrachtgevers. Het geeft handvatten om het onderzoek naar inkomstens van kunstenaars te harmoniseren. Boekman
 • De Vlaamse minister Sven Gatz maakte bekend dat hij werk wil maken van een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector. Dat is een mooi begin, maar nog lang niet het einde. Op de praatsalon ‘Gender Bender’ van rekto verso in maart opperden vijf beschouwers ook nog andere ideeën voor een echt cultureel genderbeleid, van objectieve tellingen tot ‘genderspitsen’. Derde artikel over man-vrouw verhoudingen in de cultuursector. Rekto verso
 • Architectenbureaus geven aan dat zij vooral het belang van verduurzaming, herontwikkeling en nieuwe woningen zien toenemen. De gemiddelde werkvoorraad van architectenbureaus is met 4,6 maanden maar iets hoger dan een jaar geleden in dezelfde periode. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2017. BNA
 • Na de crisisjaren waarin er flink is gesneden in de omvang van de bureaus neemt het aantal medewerkers bij bureaus sinds 2015 gestaag weer toe. Ruim een derde van de bureaus verwacht volgend jaar nieuwe medewerkers aan te nemen. Het vinden van gekwalificeerde medewerkers wordt door bureaus als steeds lastiger ervaren. Aldus de BNA Conjunctuurmeting najaar 2017. BNA
 • Volgens een onderzoek van Artfinder, gebaseerd op gegevens van 1.533 kunstenaars in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, blijkt dat, ondanks het feit dat beeldend kunstenaars meer zichtbaar zijn via online en social media platforms, onafhankelijk van galeries, ze nu niet meer geld verdienen dan vroeger. ArtNet News
 • Op 14 december vindt in Eindhoven de tweede bijeenkomst voor de pilot ‘ondersteuning van het ondernemerschap van zelfstandige kunstvakdocenten’ plaats. Met een intervisiesessie en twee masterclasses: waardebepaling en acquisitie. Kunstbalie
 • Festivals en evenementen organiseren, het lijkt dé eigentijdse manier om ‘culturele producten’ aan de man te brengen. Bij een film hoort liefst ook een Q&A, een boek wordt best gelanceerd met een heuse show gelardeerd met muzikale intermezzo’s, podiumkunstencentra timmeren hun jaarprogrammatie om tot een opeenvolging van festivals, en bij musea leveren evenementen met performances meer bezoekers op. Festivalisering en evenementialisering zijn symptomen van grotere sociale, culturele en economische verschuivingen. Michiel Vandevelde over de gewijzigde rol van de toeschouwer. De Witte Raaf
 • Na een verbouwing van twee maanden, kosten 1,4 miljoen, ging het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden, met een nieuwe opstelling van de collectie, weer open voor het publiek. Er is een nieuwe, extra ingang van het museum, in de nieuw aangelegde tuin, tegenover stadspark de Prinsentuin. De Theesalon is twee keer groter. Bezoekers betalen voortaan 1 euro voor de nieuwe Nanne Ottemazaal met Fries aardewerk en de 18e eeuwse eetkamer van de Nassaus. Jongeren tot 17 jaar mogen vanaf nu altijd gratis naar binnen. NRC , inlog vereist
 • De Tate in Londen ontkent dat hun recent aangestelde vrouwelijke directeuren minder verdienen dan hun mannelijke voorgangers. ArtNet News
 • Twee Amerikaanse stichtingen, de Ford Foundation en de Walton Family Foundation, investeren $6 miljoen, initiatieven om de culturele diversiteit onder curatoren en leidinggevenden van kunstmusea te bevorderen. ArtNet News
 • Naar aanleiding van het ontslag van Beatrix Ruf door het Stedelijk Museum Amsterdam evalueren curatoren hun relaties met en adviezen aan verzamelaars. Waar houdt het belang van het museum op en waar begint het eigen belang? ArtNet News
 • Annette Kulenkampff, CEO van het moederbedrijf van de Documenta, heeft besloten om een jaar voor het einde van haar contract af te treden. De Documenta heeft onder haar leiding een tekort van € 5,4 miljoen opgelopen. De Volkskrant
 • Martijn Winkler is op 1 januari 2018 vier jaar voorzitter van de DDG. Daarvóór was hij twee jaar bestuurslid. Zijn voorzitterschap is met één jaar verlengd, dus ook volgend jaar is hij nog het gezicht van de DDG. DDG is de Nederlandse belangenvereniging voor audiovisuele regisseurs in de ruimste zin: film, televisie, radio, digital storytelling, commercials. Een gesprek over actuele en toekomstige zaken, zoals de kabelaars, VOD en diversiteit. DDG
 • De Nederlandse Beroepsvereniging voor Film- en Televisiemakers (NBF) benoemt een vertrouwenspersoon bij wie iedereen uit de sector terecht kan met klachten over seksuele intimidatie. In Engeland wordt er gepleit voor het aanstellen van een speciale ‘intimiteitenregisseur’ op film- en televisiesets. Ita O’Brien werkt al 4 jaarrichtlijnen om het werken aan seksscènes veiliger te maken voor acteurs. Filmkrant , De Volkskrant
 • Op dit moment is de twaalfde reeks One Night Stand-films op NPO 3 te zien, maar na de editie van volgend jaar is het definitief voorbij. De filmreeks wordt vervangen door een nieuw concept, Centraal, zo werd begin november bekend. Wat is Centraal precies? En wat voor rol spelen dit soort trajecten bij de ontwikkeling van filmtalent in Nederland? Marina Blok, hoofd drama bij de NTR, en scenarist Mieke de Jong, die betrokken is bij de ontwikkeling van Centraal, geven tekst en uitleg. Plot Magazine
 • Vechten de commerciële bioscoopconcerns elkaar de tent uit? Profiteren filmproducenten straks nog wel van het zogeheten BTW-convenant? Deze en andere zaken komen 13 december uitgebreid aan de orde tijdens het Najaarsoverleg 2017, de 15e editie van de jaarlijkse debatavond over brandende kwesties in de Nederlandse filmwereld. Dutch Directors Guild
 • Met enige regelmaat hoor je brancheverenigingen roepen dat het illegaal downloaden van films en muziek ten koste gaat van hun industrie. Als dat zo is, moet dat merkbaar zijn aan de cijfers. RTLZ doet een factcheck. Conclusie : het illegaal downloaden van films gaat niet ten koste van de bioscoopbranche. De trend van betaald thuis film kijken is inmiddels weer stijgende. RTLZ
 • De Almkerkse bioscoop Hollywoud viert feest. Het is 65 jaar geleden dat de familie Duijnhouwer in het bioscoopvak stapte. Brabants Dagblad
 • Nijmegen krijgt snel een megabioscoop in het centrum van de stad. In 2019 komt er een filmcomplex met acht zalen (1.025 stoelen) aan de Tweede Walstraat. Eigenaar VUE gaat hiervoor de huidige bioscoop Calypso in omvang verdubbelen. Bouwvergunningen zijn afgegeven. De Gelderlander
 • Apple wil de streamingmarkt betreden. Volgens analist Gene Munster, die werkt voor Loup Ventures, zal Apple tegen 2022 jaarlijks 4,2 miljard dollar investeren in originele videocontent. Naar verluidt zal Apple dat proberen via Apple Music, dat omgevormd moet worden tot een video- en muziekdienst. Film Totaal
 • De KVB Boekwerk Monitor 2017 uitgevers en makers staat online. In de Monitor 2017 – Makers informatie over de aantallen Nederlandse auteurs, vertalers en hoeveel titels zij in welk boekgenre publiceerden. In de Monitor 2017 – Uitgevers informatie over de concurrentieverhoudingen van uitgeverijen, de samenstelling van hun portfolio, de verhouding tussen grote en kleine uitgeverijen en het belang van toptitels. KVB Boekwerk , KVB Boekwerk , inct
 • Middelburg is een klein stadje, nog geen 50.000 inwoners, maar de boekhandel ‘De Drukkerij’ is groot, met 40 medewerkers en 50.000 titels. Het is een drukbezochte boekhandel. Jan de Vlieger, die de boekhandel recent overnam, weet ook niet precies waarom zo’n grote winkel in zo’n relatief klein stadje stand kan houden. Een gesprek met een dominee die boekverkoper werd. Trouw
 • YouTube is nu volgens de International Federation of the Phonographic Industry verantwoordelijk voor 46 procent van alle tijd die er besteed wordt aan het luisteren naar muziek on demand. De popsterren van een nieuwe generatie bereiken eerst online hun publiek; pas dan volgen de traditionele media. Muziekbedrijven zullen zelf meer content gaan maken in plaats van media benaderen of ze iets met hun artiesten willen. Er moet wel iets gebeuren aan de ‘value gap’, het verschil tussen wat content YouTube oplevert, en wat het uitbetaalt aan makers. YouTube betaalt 1/20ste uit van wat Spotify uitkeert. NRC , inlog vereist
 • Artiesten als Lil Kleine, Chainsmokers, Lucas & Steve, en vele anderen maken muziek die geschikt is voor streaming. Diensten als Spotify veranderen dus echt hoe muziek klinkt. Bekijk in deze video waar de artiesten en producers zoal rekening mee houden. De Volkskrant
 • Op 12 december organiseert iMMovator in samenwerking met Beeld en Geluid een Cross Media Café over muziek, media, platforms en digitale innovaties. Op welke innovatieve manieren maakt de muzieksector gebruik van digitale mogelijkheden? Welke nieuwe media innovaties zijn relevant voor artiesten? iMMovator
 • André Rieu hoeft geen boete te betalen wegens kinderarbeid tijdens zijn zeven zomerconcerten op het Vrijthof in Maastricht in 2015. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid had de orkestleider en violist een boete van 116.550 euro opgelegd omdat hij twaalf Roemeense panfluitspelers had laten optreden die jonger waren dan 16 jaar. De bestuursrechter in Roermond vond onvoldoende bewijs dat Rieu is aan te merken als werkgever van de kinderen, die behoren tot het muziekgezelschap van de Roemeense ‘panfluitvirtuoos’ Gheorghe Zamfir. De Volkskrant
 • De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) heeft de nominaties bekendgemaakt voor de 20e editie van de uitreiking van de IJzeren Podiumdieren. De IJzeren Podiumdieren zijn peer-to-peer prijzen, die sinds 1997 jaarlijks door de VNPF worden uitgereikt in de categorieën beste directeur, beste podium, beste programmeur, beste festival en beste marketeer. VNPF
 • Een nieuw festival dat op de eerste editie al 10.000 bezoekers moet trekken. Het FRWRD-festival (spreek uit als ‘forward’) is een samenwerking tussen verschillende instellingen op het gebied van techniek en kennis, waaronder Fontys. ‘Beyond dance, beyond imagination’, zoals de slogan luidt. Een gesprek met projectmanager Corné van Son over het festival. Bron Fontys
 • De Popcorner Breda gaat in 2018 verder als de zelfstandige stichting, met een profilering als Poppodium Phoenix. Het verhuist naar Belcrum. Dat moest ook wel, want de huur van de ruimte bij het NAC stadion, is niet meer te betalen zonder gemeentelijke subsidie. Het grote verschil met Mezz is dat Phoenix zich richt op jongeren van 12 tot 24 jaar, waar Mezz een iets oudere doelgroep heeft, al zal er volgens voorzitter Teun Van Eil zeker overlap zijn. 3voor12.vpro.nl
 • Cabaretier Hans Teeuwen lanceert een eigen online platform met o.m. registraties van al zijn theaterwerk en zelfgemaakte filmpjes. Wie zich voor 1 januari aanmeldt, betaalt het eerste jaar 19,99 euro en daarna jaarlijks 44,99 euro. Wie later aansluit is 34,99 euro kwijt voor het eerste jaar en daarna 64,99 euro. Theaterkrant
 • Korzo heeft samen met vijf partners een Europees dansnetwerk opgericht. Danse Qui Danse biedt jonge choreografen kansen zich te ontwikkelen door middel van residenties, coproducties, gastoptredens en choreografieopdrachten. In december zijn de eerste partners te gast in Den Haag. Theaterkrant
 • ‘Qua toegankelijkheid is Nederland nog een ontwikkelingsland.’ Verslag van de werkconferentie Toegankelijk Theatermaken in de Stadsschouwburg Amsterdam. Het gaat over toegankelijke podiumkunsten voor mensen met een handicap. Theaterkrant

Cultuurmarketing

 • Millennials zijn voor kleine musea vaak maar lastig te bereiken. Sanne van Beek, zelf millennial, heeft vanuit de Reinwardt Academie onderzoek gedaan naar deze doelgroep en de manieren waarop ze naar het museum worden getrokken. Wie zijn toch deze millennials en hoe krijg je ze in je museum? Museumpeil

Financiering

 • De handboeken Verantwoording Cultuursubsidies 2017-2020 en accountantsprotocollen (inclusief het model controleverklaring) voor instellingen en fondsen zijn beschikbaar. Cultuursubsidie.nl
 • Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Deze deelregeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld. Eerstvolgende deadline is 31 januari. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Tijdens een conferentie ter gelegenheid van de kick off van het Centre for Creativity in Ljubljana Slovenië werd het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gevraagd inspiratie te bieden voor de invulling van hun programma. Samen met de British Council en het Estlandse Creativity Lab kreeg het fonds de uitnodiging om als een ‘best practice’ acte de présence te geven. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op basis van een voordracht van de selectiecommissie heeft het Mondriaan Fonds 31 nieuwe adviseurs beeldende kunst en erfgoed benoemd. Zij zullen vanaf 1 januari 2018 de poule van adviseurs versterken die de aanvragen bij het Mondriaan Fonds beoordelen. De werving vond plaats via een open oproep. Bij haar keuze heeft de selectiecommissie in de eerste plaats gelet op expertise. Daarnaast was er aandacht voor kandidaten met een cultureel diverse achtergrond én voor adviseurs uit de regio. Mondriaan Fonds , Mondriaan Fonds
 • Jaarlijks maakt het Mondriaan Fonds een twintigtal bijzondere verwervingen mogelijk die het gebruikelijke verzamelbeleid van een museum te boven gaan: een aanwinst voor de Collectie Nederland én voor het aankopende museum. Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds, blogt erover. O.m. over de aankoop van het Stedelijk Museum Amsterdam van het werk This Variation van Tino Sehgal, en de aankoop van een Afrikaanse olifant door Naturalis. Mondriaan Fonds
 • ‘Veel museummensen denken dat het Mondriaan Fonds alleen kunstmusea ondersteunt, maar ongeveer de helft van ons budget gaat naar erfgoed.’ Marineke van der Reijden is hoofd Cultureel Erfgoed bij het Mondriaan Fonds. Een gesprek over samenwerking tussen musea, over ontzamelen of het recyclen van collecties, en over hoe je slim subsidie aanvraagt. Museumpeil
 • Vier filmprojecten zijn geselecteerd voor een ontwikkelingsbijdrage in het kader van De Verbeelding. De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Een gezamenlijke commissie van het Mondriaan Fonds en Filmfonds selecteerde 4 films uit veertien aanvragen die werden ingediend. Deze projecten ontvangen een ontwikkelingsbijdrage van maximaal € 10.000 per project. In april 2018 volgt de selectie van 2 projecten voor een realiseringsbijdrage van maximaal € 300.000 per project. Mondriaan Fonds
 • De eerstvolgende deadline voor de realisering van een majoritaire Nederlandse speelfilm is 9 januari. Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. Een productiemaatschappij (een rechtspersoon dus geen eenmanszaak of VOF) die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland, gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert, kan hiervoor in aanmerking komen. Filmfonds
 • In het kader van een samenwerkingsovereenkomst participeren het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds jaarlijks in speelfilms, documentaires en korte animatiefilms die in coproductie worden gerealiseerd. De eerstvolgende deadline Realisering minoritaire coproductie met VAF is 9 januari. Filmfonds
 • Het Filmfonds juridisch, wet- en regelgeving, toezicht en controle. Het tweede deel van een reeks artikelen over de uitvoering van filmbeleid. De artikelen zijn onderdeel van de serie Filmbeleid van Filmzaken. Filmzaken
 • De eerstvolgende deadline van de Regeling Projectsubsidies, voor publicaties voor schrijvers
 • van literair werk, van het Letterenfonds is 15 januari. Deze deadline geldt voor schrijvers die al minimaal vijf projectsubsidies c.q. werkbeurzen hebben ontvangen, de ervaren schrijvers. Het voor deze groep in 2018 beschikbare budget is nog niet bekend. Letterenfonds
 • De Amerikaanse schrijfster Nell Zink verblijft – op uitnodiging van het Letterenfonds – zes weken als writer in residence in Amsterdam. Dit najaar verscheen haar nieuwe roman Nicotine in Nederlandse vertaling. Zink geeft meerdere lezingen tijdens haar verblijf in Nederland; daarnaast zal ze in de residentie werken aan een nieuwe roman. Letterenfonds
 • Op de openingsavond van het Crossing Border-festival in Den Haag, reikte juryvoorzitter Anna Enquist de Europese Literatuurprijs 2017 uit aan de Britse auteur Max Porter en vertaler Saskia van der Lingen voor Verdriet is het ding met veren. Zowel de auteur als de vertaler spraken een dankwoord uit. Porter hield een bevlogen politiek pleidooi voor de roman, voor vertaling, en voor Europa. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten is gestart met een experimenteerregeling om het verdienvermogen van middelgrote ensembles te vergroten en zo ook iets ten goede te veranderen aan de honoraria van musici. Het programma verdienvermogen ensembles komt voort uit een toezegging van zes ton die het Fonds heeft ontvangen uit de extra middelen die door (oud) minister Bussemaker in 2016 zijn uitgetrokken voor het onderwerp arbeidsvoorwaarden. Fonds Podiumkunsten , Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten verstrekt subsidies voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven, hebben als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. De eerstvolgende deadline is 3 januari. Fonds Podiumkunsten
 • De regeling internationalisering van het Fonds Podiumkunsten ondersteunt de internationale ambities van makers en uitvoerders en draagt bij aan reflectie op internationaal niveau. De eerstvolgende deadline voor 3 subsidies, die daar deel van uit maken te weten : Subsidie internationale uitwisselingsprojecten, Subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland , Grant for Dutch presentations abroad, is 3 januari. Fonds Podiumkunsten
 • Om Cultuureducatie met Kwaliteit duurzaam te verankeren is samenwerking essentieel. Niet alleen tussen scholen en hun culturele omgeving, maar ook voor pabo’s, het kunstvakonderwijs, kenniscentra cultuureducatie, de onderwijsinspectie, leerplanontwikkelaars. Dit staat centraal tijdens de conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit: Samen Werkt, op 13 december 2017 in Ede, georganiseerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Vanaf 1 december is het wederom mogelijk om een voorstel in te dienen voor verdiepend wetenschappelijk onderzoek naar archeologische vondsten van (inter)nationaal belang. In totaal is € 250.000 beschikbaar. Dit wordt via NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) gefinancierd door het ministerie van O, C & W. Cultureel Erfgoed
 • Tot 1 februari kunnen auteurs voor het TheaterTekstTalent Stipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds een synopsis van de nieuw te schrijven toneeltekst (min. 2 max. 4 A4’tjes) of een (of meer) uitgewerkte scènes van de nieuw te schrijven toneeltekst (min. 6 A4’tjes) insturen. De winnaar ontvangt € 12.500 om de toneeltekst daadwerkelijk te schrijven. Naast dit bedrag is er € 22.500 beschikbaar als startbijdrage voor de uitvoering van het stuk. Cultuurfonds , Cultuurfonds
 • Met het Anne Faber Stipendium wil Het Huis Utrecht de naam en ambitie van Anne Faber positief laten voortleven en tevens een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van talentvolle zakelijk leiders in de theater- en danswereld. Het stipendium bedraagt €15.000 per jaar, startend met een investering door Het Huis Utrecht en verschillende Utrechtse partners. Hiermee wordt een parttime traineeship gefinancierd, bestaande uit coaching, een vaste werkplek en deelname aan het leiderschapsprogramma LinC Utrecht. Het Huis Utrecht
 • De laatste editie van ‘PePijns Benefiet voor Talent’ heeft plaatsgevonden. Sinds 1994 haalt het theater met de benefietavond geld op voor het stimuleren van jong cabarettalent. Het theater wil zich daartoe blijven inzetten, maar vindt ‘dat in de huidige tijd de term Benefiet vooral voorbehouden moet zijn aan problematiek met een grotere maatschappelijke urgentie’. Er werd 30.421 euro opgehaald. Theaterkrant
 • Michel van Egmond won onlangs voor de derde keer in vijf jaar tijd de NS Publieksprijs. Al jaren is er kritiek op het jaarlijkse ereblijk dat wordt georganiseerd door het CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek). Wordt het niet een keer tijd om te stoppen met deze ‘door en door commerciële prijs’? HP – De Tijd
 • De Europese Commissie heeft een nieuwe subsidieoproep gepubliceerd voor Steun voor Filmeducatie (EACEA/14/2017). De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 maart 2018. Deze subsidie is bedoeld voor organisaties met initiatieven die filmeducatie bevorderen. De doelgroep van deze initiatieven zijn jongeren onder de 19 jaar. Creative Europe Desk
 • Een overzicht van de te verwachten oproepen Creative Europe MEDIA. Creative Europe Desk
 • Uitgeverij de Geus is binnen de Creative Europe oproep voor Literaire Vertalingen geselecteerd met een Europees vertaalproject met de titel Reading Europeans: Strengthening Cultural Identity through Literature. Vandejong Creative Agency en Stichting Noorderslag zijn geselecteerd binnen de Creative Europe oproep voor Europese Platforms. Creative Europe Desk
 • In 2011 is bkkc gestart met de ondersteuning van crowdfunding. Eind 2017 staat de teller op 150 geslaagde projecten. Makers en culturele organisaties zetten crowdfunding niet alleen in voor het financieren van hun project, maar ook om draagvlak en zichtbaarheid te generen bij het publiek. Het 150ste succesvolle project dat bkkc heeft ondersteund met crowdfunding is de documentaire ’t is goed zo van Jesse van Venrooij. bkkc
 • De ontwikkeling op het gebied van alternatieve financiering zoals crowdfunding gaat niet snel genoeg, vindt crowdfunding-expert Ronald Kleverlaan. Knab vroeg hem naar de mogelijkheden en de maatregelen die hiervoor genomen moeten worden. NU.nl , advertorial
 • Advieskantoor Douw&Koren heeft besloten de stekker uit het platform Fundipal te halen. Fundipal, dat in 2015 werd gelanceerd met partner Rabobank, had als doel een overzicht te bieden van crowdfundingplatforms aan ondernemers. Het platform is niet toereikend. De Dikke Blauwe
 • De crowdfunding actie voor het openluchtspektakel Julius Caesar aan de Maas nadert zijn einde. Voor 9 december moet er 19.000 euro bij elkaar zijn. Brabants Dagblad , Voordekunst
 • Arjen de Wit (VU, Geven in Nederland) promoveert op 30 januari. Zijn proefschrift bekijkt het effect van veranderende overheidsuitgaven op donaties aan maatschappelijke organisaties. Kunnen donateurs in het gat springen dat de overheid achterlaat? Dat kan, maar het gebeurt vrijwel niet, zegt De Wit. En zelfs als particuliere giften toenemen, kunnen ze de afnemende overheidsbijdragen nooit volledig compenseren. De Dikke Blauwe
 • WE Fashion is bij de uitreiking van de SponsorRingen uitgeroepen tot Sponsor van het Jaar. De kledingretailer won ook een gouden SponsorRing in de categorie Entertainment & Events. Menno Geelen (Ajax) werd Sponsorpersonality van het Jaar. In totaal werden 22 ringen uitgereikt, waarvan tien gouden. In de categorie Kunst en cultuur won NS Tijd voor lezen. Sponsorreport

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • ‘A piece of music by Schubert, a painting or a photograph, which exists on its own terms, is essential to a good life.’ De Britse kunsthistorica Tiffany Jenkins, sprak tijdens de Buma Classical Convention, op 24 November, een lezing uit, waarom volgens haar de kunsten op de eerste plaats gesteld moeten blijven worden in het debat over hun waarde. Boekman

 

architectuur en vormgeving

 • De teloorgang van de welvaartstaat en daarmee de afbraak van de publieke sector zorgt ervoor dat bedrijven een allesbepalende macht veroveren die van grote invloed is op onze leefomgeving, aldus Reinier de Graaf (OMA) in zijn onlangs gepubliceerde boek Four Walls and a Roof. The Complex Nature of a Simple Profession. Wat kan je daar als architect tegenover stellen? Archined
 • In het Guggenheim Museum in New York vindt in 2019 een tentoonstelling van Rem Koolhaas en AMO plaats over de grote veranderingen die plaatsvinden op het platteland. Met de expositie, die als werktitel Countryside: Future of the World heeft meegekregen, willen Koolhaas en het museum de discussie over de ontwikkelingen in niet-stedelijke gebieden aanjagen. Architectenweb
 • Eric Luiten is vanaf 1 januari 2018 de nieuwe Spoorbouwmeester. Hij volgt architect en stedenbouwkundige Bert Dirrix op die de functie drie jaar vervulde. Architectenweb
 • Alle winnaars van de ARC17 Awards. De Architect
 • Michiel Riedijk wint de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 met het Stadhuis Deventer. De Architect
 • Césare Peeren, oprichter van het bureau Superuse Studios, vindt dat het te weinig opschiet met de omslag van een ‘lineaire bouweconomie’ naar een ‘cyclisch’ systeem. Als jurylid van de ARC17 Awards, een belangrijke Nederlandse architectuurprijs, moest hij uit 170 projecten de duurzaamste kiezen. Architecten zijn gewend het ontwerpproces te beginnen op een blanco vel papier, waarna ze gaan schetsen. Hij gaat naar een gebouw, kijkt wat er is en met dat materiaal gaat hij ontwerpen. De Volkskrant , De Architect , De Architect
 • De rollen en taken van diverse actoren bij stedelijke vraagstukken zijn de afgelopen periode aan verandering onderhevig geweest. Vooral de ontwerper lijkt in deze tijd van ‘organische gebiedsontwikkeling’ er bekaaid vanaf te komen. In het nieuwe boek ‘Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen’ laten diverse hogescholen echter zien dat de ontwerper door middel van ontwerpend onderzoek een belangrijke rol kan spelen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De gemeente Roermond heeft de Limburg Design Award toegekend aan Formafantasma, de studio van Andrea Trimarchi en Simone Farresin. Studio Sabine Marcelis kreeg de Harrie Tillieprijs bedoeld voor het stimuleren van de artistieke ontwikkeling van talentvolle ontwerpers. De Architect
 • In een video-interview met Dezeen in het kader van het project Good Design for a Bad World stelt food designer Marije Vogelzang, hoofd van de afdeling Food Non Food van de Design Academy, dat “ontwerpers ons kunnen helpen bij het veranderen van onze perceptie van voedsel en het begrijpen van de werkelijke waarde van voedsel, om een gezonde toekomst op te bouwen”. Dezeen
 • In 2017 haalde Nederland nog geen zes procent van de energiebehoefte uit andere dan fossiele energiebronnen. Hoe kunnen we hetzelfde gebied slimmer gebruiken, zodat we niet alleen schone energie opwekken maar ook ons landschap mooier maken? Dat is de inzet van de openbare prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied, die de Coöperatieve Vereniging NederLandBovenWater uitschrijft. Architectuur Lokaal
 • De CPNB verandert in 2018 de opzet van Het Gouden Penseel voor het best geïllustreerde boek. De prijs wordt dan in vier categorieën uitgereikt. De CPNB was dit naar eigen zeggen al langere tijd van plan, het besluit raakte in versnelling door de petitie (van illustratoren, auteurs, uitgevers en boekhandelaren) ‘Geef Penselen dezelfde status als Griffels.’ Met deze verbreding doet de prijs recht aan de creatieve eisen die gesteld worden aan illustraties voor de verschillende doelgroepen. Leesplein

 

beeldende kunst

 • Het nieuwe platform ARIAS stelt zich als doel om cross-disciplinaire onderzoeksprojecten te faciliteren in, met en door kunst. Het Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences is een samenwerkingsverband tussen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Gerrit Rietveld Academie, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU). ARIAS bemiddelt vooral bij het tot stand komen van mogelijke promotietrajecten, maar de inhoudelijke begeleiding blijft binnen de bestaande onderwijs-instellingen. ARIAS richt zich op 3 onderzoeksthema’s: ‘the city as a site of research’, ‘art, culture & health’ en ‘art, research and education’. Metropolis M
 • In het Van Abbe Museum in Eindhoven is een retrospectieve tentoonstelling te zien van de Brits-Pakistaanse kunstenaar Rasheed Araeen. Hij is niet opgeleid als kunstenaar, betrekt graag het publiek bij zijn werk en vindt dat de kunstgeschiedenis moet worden herschreven. Eindhovens Dagblad
 • De conferentie Art & Activism: Resilience Techniques in Times of Crisis, van 13 – 15 december, is gericht op de gevolgen van de voortdurende structurele crises voor de kunst, en de rol die kunst speelt in het herstel van aangetaste sociaal-politieke domeinen. De conferentie wil het huidige discours over kunst en sociaal activisme bevragen, dat vooral gericht is op ‘weerstand’, iets wat een relatief negatieve lading heeft. Art and Activism
 • Het Stedelijk Museum Breda wilde graag Bredase talentvolle makers laten zien. Daarom vroegen ze KOP om een presentatie samen te stellen. KOP selecteerde zowel jonge kunstenaars als gevestigde makers die een bepaalde connectie hebben met Breda. In de projectruimte van I.S.M. Breda worden in een aantal stijlkamers – met namen als Trashers, ReNature en Virtual Space – diverse kunstwerken geëxposeerd, die ook te koop zijn. KOP , Breda Vandaag , Omroep Brabant

 

film en av

 • De genomineerden voor de beste debuterende regisseurs bij de European Film Awards 2017 hebben een ding gemeen: een grimmige sfeer. Een teken van de tijd? Filmkrant
 • De korte animatiefilm Bullet Time van regisseur Frodo Kuipers uit Nieuwkuijk is niet doorgedrongen tot de laatste kanshebbers voor een Oscarnominatie. Brabants Dagblad
 • Van 6 t/m 10 december vindt de 7e editie van het Eindhovens Film Festival plaats. Dit jaar vinden de programmaonderdelen niet alleen plaats in Natlab, maar ook in TAC en Vue Cinema Eindhoven. In het programma animatiefilms, bijzondere fictiefilms, experimentele films en documentaires van makers uit binnen en buitenland. Daarnaast zijn er workshops, lezingen en Talent Talks. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Film Festival
 • Filmtoeristen gaan op zoek, door hun ‘mede-aanwezigheid’ op de locatie van een favoriete film of televisieserie, naar de grens tussen fictie en werkelijkheid. Deze aspecten van het fandom zijn belangrijk: ze hebben er niet alleen lol in, maar hun hele leven wordt door de daadwerkelijke aanwezigheid ‘op locatie’ op de een of andere manier beïnvloed. Abby Waysdorf verdedigde 9 november 2017 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam haar proefschrift over dit fenomeen. Nemo Kennislink , Erasmus Universiteit Rotterdam

 

letteren

 • Literatuur heeft de mogelijkheid om ons minder wreed te maken. Essay van Koen Schouwenburg over populisme en racisme. tzum
 • Elk jaar behalen zo’n 55.000 havisten en zo’n 35.000 vwo-leerlingen hun diploma aan de middelbare school. Dat betekent dat jaarlijks rond de 90.000 scholieren het onderdeel ‘literatuur’ binnen het schoolvak Nederlands afronden. Hoe zien de leeslijsten van die scholieren er nu eigenlijk uit? Dat is giswerk. Het project ‘De praktijk van de leeslijst’ beoogt hier verandering in te brengen door systematisch te onderzoeken wat de scholieren lezen om aan de exameneisen voor het vak Nederlands te voldoen. Gestart wordt met een enquête in maart. Neerlandistiek
 • Uit onderzoek van de universiteiten Washington en Lee in de Verenigde Staten blijkt dat wanneer een tekst wordt geïdentificeerd als science fiction, lezers deze in literair opzicht onbewust minder de moeite waard vinden. Lezers zouden daarom minder hun best doen voor het lezen van teksten uit dit genre. The Guardian
 • Het boek Sinterklaas, één van de bekendste en best verkochte Sinterklaasboeken, verdwijnt uit de verkoop. Schrijfster Charlotte Dematons werd naar eigen zeggen constant uitgemaakt voor racist omdat het boek afbeeldingen van traditionele Zwarte Pieten bevat. Daarom vroeg ze de uitgeverij Lemniscaat het boek niet meer te herdrukken. De Volkskrant

 

muziek

 • Jos van Veldhoven neemt aan het eind van dit seizoen afscheid van de Nederlandse Bachvereniging. 35 jaar lang was hij artistiek leider van het gezelschap. Volgend jaar maart dirigeert hij zijn laatste Matthäus Passion en daarom wil Van Veldhoven een eenmalige uitvoering geven door kinderen. Hij nodigt kinderkoren uit om alle twaalf koralen mee te zingen op dat speciale concert in Utrecht. Hij rekent op zeker 500 jonge zangers. Podium
 • Het Groot Omroepkoor (instudering Gijs Leenaars) is samen met ASKO|Schönberg en de opnamecrew genomineerd voor een Grammy Award in de categorie ‘Best Classical Compendium’ (Beste klassieke overzichtsalbum). Ze krijgen de nominatie voor de opname van alle werken voor ensemble en koor van György Kurtág op het label ECM die eerder dit jaar verscheen. Klassiek Magazine
 • Op 2 december ontving de Australisch-Nederlandse componist Kate Moore (1979) de Matthijs Vermeulenprijs voor haar compositie The Dam. Het prijzengeld bedraagt € 20.000, beschikbaar gesteld door het Fonds Podiumkunsten. De prijs werd in 1972 ingesteld. Moore is de eerste vrouw, die de prijs krijgt. Cultureel Persbureau
 • Festival Aus Berlin in de Tilburgse Spoorzone viert het eerste lustrum. Met grote namen als Michael Mayer en Extrawelt. Maar uiteraard ook weer een historisch Berlijns thema: spionage. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Met een grote naam als J. Cole en opkomende artiesten als Joey Bada$$ en Lil Pump strikt het Tilburgse hiphopfestival Woo Hah! voor de lustrumeditie een ‘machtige line-up’. De eerste 15 namen werden bekendgemaakt. Brabants Dagblad

 

theater en dans

 • Classicus en auteur Mieke Koenen werkt aan een biografie over acteur Jeroen Willems. Al gebruikt ze zelf liever de term ‘kunstenaarsportret’. ‘Zijn leven stond in dienst van de kunst. Met hart en ziel en alles wat hij in zich had, heeft hij zich aan zijn werk gegeven.’ Theaterkrant
 • Een nieuwe lichting vrouwelijke cabaretiers stuit nog op het vooroordeel dat vrouwen geen humor hebben. Maar er is geen reden om cabaretières in de slachtofferrol te laten kruipen, meent Rosalie Fleuren. Theaterkrant
 • Op 9 en 10 december vinden in Eindhoven de allereerste Urban Dansdagen plaats. Een samenwerking van o.a. het Parktheater, Mad Skills, Collabros en breakdancecrew The Ruggeds. De top uit de Urban danswereld staat op het podium: dansers, streetdance groepen en opkomende urban danstheatermakers. Eindhovens Dagblad , Parktheater
 • Vanaf 25 januari 2018 reist het dansfestival Moving Futures voor de vierde keer langs verschillende steden in Nederland. Het festival toont nieuwe gezichten van de hedendaagse dans en is volledig gewijd aan de denk- en belevingswereld van jonge opkomende choreografen. Een initiatief van de vijf landelijke productiehuizen: Dansmakers Amsterdam, Dansateliers, DansBrabant, de Nieuwe Oost en Random Collision. DansBrabant
 • Introdans en SWOA slaan hun handen ineen om de positie van LHBT-ouderen in onze samenleving te verbeteren. Onder leiding van choreograaf Adriaan Luteijn maken acht LHBT-ouderen in de komende periode zich gereed voor een heuse tour. Op 1 maart 2018 gaat de voorstelling in première en reist daarna Roze Cast op aanvraag langs zorginstellingen, opleidingen, conferenties en theaters. Dans magazine

 

kunst in de openbare ruimte

 • De werkgroep Cultuurhistorische Inventarisatie heeft zich de laatste jaren volop ingespannen om het werk van Jo Gijsen terug geplaatst te krijgen in de Beerzen. Met de plaatsing van het beeld ‘Ingesnoerd 2’ is het project afgerond. Gijsen woonde en werkte in de jaren zestig en zeventig in Middelbeers. Vele tientallen werken vervaardigde hij er, waarvan een flink deel door de gemeente Oost- West- en Middelbeers werd aangekocht via de BKR-regeling. Eindhovens Dagblad
 • Kunstwerk van de Brits-Nigeriaanse kunstenaar Yinka Shonibare is geplaatst in winkelcentrum De Barones in Breda. Breda Vandaag
 • Tijdens het Amsterdam Light Festival zijn 21 kunstwerken te zien die met licht te maken hebben. Alle kunstwerken staan in of aan het water en sommige hangen er zelfs boven. De Architect , Mixed Grill

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Lourdestoren heet het plan voor twee opgetilde appartementen in Tilburg. Die zijn toegankelijk via de ingang in een basement en vervolgens via trappen en een lift in de toren. ,,De kwaliteitscommissie Piushaven wilde op deze plek een expressief gebaar en dat is het geworden”, zegt Louis de Jager van Forum Architecten & Planners die samenwerkte met projectarchitect Robert van den Dungen. Brabants Dagblad
 • Kunstenares en onderneemster Jalila Essaïdi en projectontwikkelaar Toon de Koning, beiden uit Eindhoven, zijn door magazine Frits gekozen tot topvrouw en topman van 2017. Eindhovens Dagblad
 • Het promotiefilmpje voor het Eindhovens Film Festival is gemaakt door Branded Cinema uit Eindhoven. Brabant Cultureel
 • Op 16 december worden er in het Chassé Cinema in Breda films vertoond van de Bredase filmmaker Bob Entrop. Chassé
 • In tweeëndertig korte hoofdstukken schetst Wim Daniëls in De lagere school een prachtig beeld van vervlogen tijden. Hij doet dit deels aan de hand van anekdotes van Facebook-vrienden: Daniëls deed op dat medium meerdere oproepen om persoonlijke herinneringen aan de lagere school te delen. tzum
 • De Bredase band Miley Tunes brengt haar debuutalbuum uit : She who dares wins. Een mengeling van jazz, country folk, pop en swing. 3voor12.vporo.nl
 • Textures gaf afscheidsconcert in Tilburgse poppodium 013. BN – De Stem
 • Andries Tunru uit ’s-Hertogenbosch wint de Persoonlijkheidsprijs op het Cameretten festival. In juni 2015 studeerde hij af aan de Koningstheateracademie in ’s-Hertogenbosch met zijn soloprogramma “Vlees, vis, wal en schip”. Koningstheateracademie
 • Celliste Jacqueline Hamelink en danser en choreograaf Johnny Lloyd presenteren op 10 december een work-in-progress en gaan daarover in gesprek met het publiek op basis van een dilemma waar de makers op dit moment in het maakproces zelf mee worstelen. De voorstelling swan[remix], waarin ze het klassieke fenomeen ‘De Zwaan’, uit Saint-Saëns’ Carnaval der dieren, opnieuw tot leven brengen, gaat op 14 april 2018 in première. Dans Brabant
 • Michiel Deprez laat zich inspireren door filosofen als Martin Heidegger. Dan is het niet verwonderlijk dat de Vlaamse jongleur onalledaagse, afwijkende acts maakt die voortvloeien uit wetenschappelijk getint onderzoek. Deprez wordt door Festival Circolo en De NWE Vorst ondersteund in het kader van het Brabantse Talentontwikkelingsprogramma PLAN Brabant. Brabants Dagblad , Circusweb

Kunstonderwijs

 • Modeopleidingen elitair? De strenge toelatingseisen, een hoge werkdruk en de kosten die een modestudie kenmerken dragen daaraan bij – maar ook door het gebrek aan diversiteit lijken modeacademies nog wel eens ‘witte bolwerken’ te zijn. En dat laatste aspect is met name is problematisch. Adriënne van der Werf, alumni AMFI , sprak met alumni en directies van modeacademies over een inclusieve aanpak. i-D.vice.com
 • De Vertalersvakschool Antwerpen start in januari 2018 met opleidingen en cursussen voor aankomende literaire vertalers. In Amsterdam werd de Vertalersvakschool tien jaar geleden opgericht. De Nederlandse organisatie slaat nu de handen ineen met het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) om een brug te slaan tussen vertalers en uitgevers in Vlaanderen en Nederland. Auteursbond

Cultuureducatie en - participatie

 • Jeroen Doomernik en Paul van Kemenade zijn de initiatiefnemers van een Zuid Nederlands Workshop Orkest in oprichting is. De jazzmusici hebben het in de jaren tachtig zo roemruchte Brabants Leerorkest als uitgangspunt genomen voor dit initiatief, dat zich gaat richten op jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Voorlopig nog in Noord-Brabant, maar men wil uitbreiden naar Limburg en Zeeland.. De deelnemers moeten wel muziektheoretisch onderlegd zijn en hun instrument goed beheersen en niet bang zijn om risico’s te nemen. Jazznu
 • In 2017 heeft het MediaLab Festival drie keer plaatsgevonden in ‘s-Hertogenbosch, Helmond en Etten-Leur. In samenwerking met Cinekid maakten maar liefst 1682 leerlingen kennis met techniek, ICT en mediawijsheid. Door middel van workshops als Virtual Reality brillen maken, VR bios, Hologram maken en leren programmeren heeft het MediaLab Festival bewezen leerlingen te inspireren en te verwonderen. Cubiss
 • In samenwerking met Bibliotheek NOBB ontwikkelde Cubiss een pilot van MediaBattle-Junior: een spannende en interactieve quiz over mediawijsheid waarin leerlingen uit groep 7 van het basisonderwijs in teams tegenover elkaar komen te staan. Cubiss

Kunstbeoefening

 • De samenwerking tijdens twee nieuwjaarsconcerten vorig jaar tussen het Roosendaals Symfonie Orkest en het Symfonieorkest Jacob Obrecht uit Bergen op Zoom is zo goed bevallen dat de orkesten de samenwerking voortzetten. BN – De Stem
 • Kleintje BMT, de jeugdafdeling van het Brabants Muziek-Theater uit Schijndel, presenteert in de kerstvakantie De Tovenaar van Oz in Oirschot en Gemert. Eindhovens Dagblad
 • Een massale veldslag die rond 55 voor Christus bij Kessel plaatsvond, vormde voor Stichting Kunst aan de Maaskant, de inspiratie voor de grootschalige voorstelling ‘Julius Caesar aan de Maas’, waarvoor Ans Jager het script schreef en waarmee regisseur Harold Schraven de komende maanden aan het werk gaat met talloze vrijwilligers. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • Het eerste Museumhuis van Nederland, Villa Rams Woerthe in Steenwijk, opent op 3 december haar deuren. Het bijzondere voormalig woonhuis van Hendrik Tromp Meesters is het eerste van de in totaal 35 Museumhuizen die Vereniging Hendrick de Keyser de komende jaren gaat openen. Deze vereniging zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. Ze verwerft panden, restaureert ze vervolgens en verhuurt ze dan. Vereniging Hendrick de Keyser
 • De Muur van Mussert kan voorlopig niet zomaar worden gesloopt. Heemschut vroeg vorige maand de gemeentelijke monumentenstatus aan en zolang dat traject loopt, is de muur beschermd. Zo meldt de gemeente Ede in een brief. Heemschut
 • Kerken, groot en klein, zijn bepalend voor het Utrechtse stadsgezicht. Maar er is steeds minder geld om de kerken te onderhouden en in de samenleving vindt ontkerkelijking plaats. Toch is er de overtuiging dat het erfgoed behouden moet worden voor de stad – bij gemeente, gemeenschappen én ondernemers. Er wordt steeds vaker gezocht naar een nieuwe invulling van de lege kerken. DUIC
 • Brabants Landgoed volgt het wel en wee van de drie historische Brabantse landgoederen Kasteel Heeze, Landgoed Haanwijk in Sint-Michielsgestel en Landgoed Baest tussen Oirschot en Middelbeers. Elke aflevering onderzoekt presentator Patrick Timmermans hoe de landeigenaren op zoek gaan naar nieuwe inkomsten om in de toekomst te kunnen blijven bestaan. Te zien vanaf 1 december op Omroep Brabant. Erfgoed Brabant
 • Persona’s Journey is een interactieve workshop gebaseerd op storytelling technieken. Op 7 september 2017 vond de kick-off plaats van het project Persona’s Journey. Vier Brabantse musea zijn uitgenodigd om in vier bijeenkomsten bij elkaar in het museum een Persona’s Journey te gaan maken. De Journey en de uitwisseling erna worden begeleid door vierdejaars studenten van de opleiding Vrijetijdsmanagement (NHTV) en medewerkers van Erfgoed Brabant. Erfgoed Brabant
 • Peter van Vollenhoven kwam de prijs, die zijn naam draagt, uitreiken in Bergeijk. De prijs is voor degene, die het meest succesvol oud erfgoed een nieuw bestemming heeft gegeven. Jan Burgmans, directeur van Bruns, de huidige gebruiker van De Ploeg kreeg een plaquette en een geldbedrag van 10.000 euro. Daar kan hij de restauratie, die miljoenen heeft gekost, niet van betalen. ,,Maar het helpt wel een beetje”, zei hij lachend. Eindhovens Dagblad
 • De Nederlandse Watertoren Stichting (NWS) heeft de watertoren aan het Hinthamereinde in ’s-Hertogenbosch uitgeroepen tot de beste herbestemde watertoren van afgelopen jaar. Brabants Dagblad
 • Industrieel werken en wonen. Dat is de titel van het boek van Eindhovenaar Jan Wierts over het industrieel erfgoed in Eindhoven en hoe we dat hergebruiken. Met behalve de gebruikelijke voorbeelden ook soms verrassende juweeltjes in tekst en beeld. Eindhovens Dagblad
 • Van een vervallen, glazen loods naar een droom van een horecagelegenheid. De ingrijpende transformatie van de monumentale polygonale loods in de Tilburgse Spoorzone in EVE is compleet. Brabants Dagblad
 • Het Markiezenhof als erfgoeddecor voor de drie uur durende real life game experience ‘De Schatten van de Zeeridder’. Het spel waarbij 70 tot 80 historische personages door ‘middeleeuws’ Bergen op Zoom struinen, is het eerste grote project van Culture Escape, geesteskind van Basecamp Games uit ‘s-Hertogenbosch. Het gaat plaatsvinden tijdens de kerstvakantie. BN – De Stem
 • Het Weverijmuseum in Geldrop gaat 22 januari dicht om op 1 april gemoderniseerd en wel weer te openen. Voor vier ton wordt het museum klaar gemaakt voor de toekomst. Publiek wordt er straks aan de hand van interactieve presentaties en beeldschermen met vertellende personages verteld over de textielgeschiedenis van Zuidoost-Brabant. Eindhovens Dagblad
 • Brabant vertelt. Over dat ene kunstwerk langs de snelweg. Over die mooie oude boerderij in het centrum van het dorp. Of over het ontstaan van het landschap. Elke fiets-, wandel- en autoroute in deze gratis app heeft zijn eigen verhaal. Met gedichten, geluiden, beelden en animaties nemen we je mee op reis door de vele verhalen die Noord-Brabant rijk is. De drie nieuwe routes in Woudrichem zijn vanaf november verkrijgbaar in de app. bkkc
 • Meer dan twintig organisaties presenteren gezamenlijk een website die geheel gewijd is aan het Tilburgse erfgoed. Niet alleen gebouwen, maar ook zaken als dialect en de verhalen, tradities en gebruiken van alle culturen in de stad. Brabants Dagblad , ErfgoedTilburg
 • Ruim 23.000 collectie-objecten staan nu online op de website van het Nederlands Openluchtmuseum. Van elk object is een foto beschikbaar en is een beschrijving over de herkomst en/of het gebruik te lezen. Het gaat om spullen die normaal gesproken niet tentoongesteld worden en in het depot staan. Nederlands Openlucht Museum
 • De handreiking van DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) DE BASIS voor Auteursrechtenbeheer helpt bij het regelen van de auteursrechten en andere rechten wanneer de instelling digitale collecties (born digital of gedigitaliseerd) wil publiceren. VNG

Bibliotheken

 • Op de KB/OB-bijeenkomst van 10 oktober is de rol van bibliotheken bij het behalen van de sustainable development goals van de VN besproken. FOBID, VOB, UKB, SHB en KB hebben een folder samengesteld over dit onderwerp: Bibliotheken & de duurzame samenleving. KB
 • Op 15 januari 2018 komt de eerste fase van jeugdbibliotheek.nl online, zo meldt de Koninklijke Bibliotheek (KB). Met deze eerste fase richt de website zich vooralsnog alleen op kinderen van 9 tot en met 12 jaar. jeugdbibliotheek.nl is een platform waar kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie 6-18 jaar terecht kunnen voor ‘aansprekende en inspirerende (digitale) collecties, en producten en diensten rond de functies lezen, leren en onderzoeken.’ Bibliotheekblad
 • Twaalf bibliotheken hebben als beloning voor het meest innovatieve bibliotheekproject van de provincie een zogeheten ‘social sofa’ gewonnen. Op 4 december wordt bij elk van de winnende bibliotheken de Social Sofa onthuld door gedeputeerden van de respectievelijke provincies. De prijs is een initiatief van de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN). Jong en Oud door heden en verleden / De Dementheek van Bibliotheek De Kempen is de Brabantse winnaar. Bibliotheekblad
 • Medio mei 2017 ging de post-hbo-opleiding Community Librarian van start. Katrijn de Kort, Annebelle Kools, Valerie Heil en Marjorie Dircksens nemen er aan deel. Is hun beeld van de bibliotheek veranderd als gevolg van nieuwe inzichten die zij opdoen tijdens de opleiding? cubiss
 • Antoine Peres en Cynthia Liem zijn de nieuwe researchers-in-residence bij de KB. Beide wetenschappers zijn werkzaam bij de TU Delft. Antoine Peres onderzoekt met behulp van computationele technieken hoe de beeldvorming van steden in lokale en nationale kranten zich heeft ontwikkeld. Cynthia Liem houdt zich bezig met het traceren van verwijzingen naar muziekstukken in de gedigitaliseerde kranten van Delpher en legt hierna een eventuele koppeling naar de catalogus van Muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam. KB
 • De Athenaeumbibliotheek in Deventer ontvangt als Plusbibliotheek provinciale subsidie voor de uitvoering van de Wetenschappelijke Steunfunctie. De provincie Overijssel heeft echter besloten met ingang van 2017 haar financiële bijdrage van 250.000 euro, een kwart van het totale budget, over een periode van twee jaar af te bouwen, waarmee de financiering van de PLUS-functie in 2019 definitief beëindigd zal zijn. Bibliotheekblad
 • Veldhovense schrijvers werken hard door om de deadline van National Noval Writing Month te halen. Ze moeten in dertig dagen een boek schrijven. Organisator Jessica Brouwers heeft samen met de bibliotheek in Veldhoven ervoor gezorgd dat de schrijvers bij elkaar kunnen zitten tijdens deze strijd. Brabants Dagblad

#oud&nieuw is ook..

De hernieuwde aandacht voor ambacht. Bovenaan Trends & ontwikkelingen zie je een uitgelichte foto van Atelier NL. Met hart voor toekomstige duurzaamheid verdiept Atelier NL zich namelijk in aloude methodes van werken met ruwe grondstoffen. In de hoop de bestaande kennis en huidige technologie te kunnen laten samensmelten. Deze maand besteden we op Mestmag.nl aandacht aan Atelier NL. Bron: ateliernl.com. Foto gemaakt door: William van der Voort.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie