Trends & Ontwikkelingen 5 juni 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • De Raad voor Cultuur adviseert om meer instellingen met vernieuwend cultuuraanbod en instellingen van buiten de Randstadprovincies de kans te geven op een plek in de culturele basisinfrastructuur (BIS). Vandaag brengt de raad advies uit over jaarlijks bijna 200 miljoen euro aan cultuursubsidies voor de komende vier jaar. Bijna de helft van de voorgestelde instellingen is nieuw in de BIS. Veertig procent bevindt zich buiten de Randstad. De raad meent hiermee een balans te hebben gevonden tussen continuïteit, artistieke kwaliteit, vernieuwing en verbreding. Het advies is aangeboden aan minister Van Engelshoven (OCW). Raad voor Cultuur , Raad voor Cultuur , nl
 • De Raad voor Cultuur beoordeelde 107 aanvragen positief, waarvan 55 van nieuwe aanvragers. 8 instellingen kregen een ‘nee, tenzij’ advies en moeten een nieuw plan schrijven. 105 aanvragen werden afgewezen. Met de vele nieuwkomers bewerkstelligt de Raad een verschuiving naar nieuwe genres en weg van de Randstad. In de BIS komt ruimte voor musical, urban arts, muziekensembles, popmuziek, e-culture, regionale musea en ontwerp. Het percentage instellingen buiten de Randstad neemt toe van 31 naar 40 procent. Analyses. De Volkskrant , Theaterkrant , NRC , NRC , Cultureel Persbureau , nl , Operamagazine
 • Complex, het Eindhovense instituut voor design en technologie, krijgt niet de beoogde 1 miljoen euro per jaar van het Rijk. Dat adviseert de Raad voor Cultuur (RvC) aan minister van Engelshoven (OCW). De raad vindt het niet goed dat de oprichters van de instelling een belangrijk aandeel leveren aan de uitwerking van het instituut. De raad vindt deze vermenging van functies ‘onwenselijk en niet in lijn met de Governance Code Cultuur, die stelt dat toezichthouders geen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben, die tot de verantwoordelijkheid van het bestuur behoren’. De ambitie van Complex vindt de raad ‘prijzenswaardig, maar veel te ambitieus en onrealistisch’. Ook een missiestatement wordt gemist. Waag in Amsterdam is de beste kandidaat voor een design laboratorium. Eindhovens Dagblad
 • “Dit is een klap in ons gezicht. Design en technologie zitten in ons Eindhovens DNA en dat wordt ook goed weerspiegeld in de plannen.”, zegt de Eindhovense wethouder List over het advies van de Raad voor Cultuur. Met het negatieve advies komt het Complex-initiatief op losse schroeven te staan. “De rijksbijdrage was naast de financiering van de provincie en de gemeente een belangrijk fundament om een plek te realiseren waar de verbinding tussen design en technologie permanent zichtbaar wordt”, zegt List, “Nu is het aan Complex om met haar partners te kijken of en hoe we verder kunnen.” Studio040
 • Het aantal Brabantse instellingen in de culturele Basis infrastructuur (BIS), instellingen die het Rijk als onmisbaar beschouwt, verdubbelt. Dat blijkt uit adviezen van de Raad voor Cultuur. Voor de periode 2021 t/m 2024 zijn twaalf Brabantse instellingen in het plan opgenomen. Vier jaar geleden waren er dat nog zes. Brabants Dagblad, inlog vereist, Omroep Brabant
 • ‘’Het TextielLab in Tilburg moet onderdeel gaan uitmaken van de landelijke basisinfrastructuur, zo adviseert de Raad voor Cultuur vandaag aan minister Van Engelshoven van OCW. Met de vierjarige subsidie kan de gerenommeerde werkplaats in het hart van het TextielMuseum een enorme sprong voorwaarts maken. Een sprong die ten goede komt aan zowel de regio als de Nederlandse creatieve industrie als geheel. Het is van belang dat ook de provincie Noord-Brabant de komende beleidsperiode wederom de jaarlijkse ondersteuning aan de instelling toekent.’’ Textielmuseum
 • ‘’ Vandaag 4 juni werd bekend dat PLAN Talentontwikkeling Brabant helaas niet wordt opgenomen als één van de 15 ontwikkelplekken in de BIS voor de periode 2021-2024. PLAN behoort tot de tien positief beoordeelde aanvragers, die de Raad voor Cultuur “met pijn in het hart heeft moeten afwijzen”, omdat er niet voldoende geld was.’’ ‘’Helaas waren er maar 15 plekken binnen de BIS te vergeven. Maar liefst 69 instellingen deden een aanvraag. De Raad moest kiezen, spreiden en zorg dragen voor de pluriformiteit van disciplines. Een hels karwei. PLAN kreeg in de laatste afweging, ondanks een lovend advies, geen prioriteit.’’ PLAN besluit zijn reactie: ‘’ Naast het produceren van voorstellingen boden trajecten van PLAN volop kansen voor presentatie, residenties, onderzoek, verdieping en het verkennen van persoonlijk leiderschap. Het is de vraag wat daarvan overblijft met enkel provinciale middelen.’’ PLAN
 • Feest bij De Stilte in Breda. Het gezelschap voor jeugddans kan vanaf 2021 vier jaar achter elkaar rekenen op een bijdrage van 700.000 euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. BN – De Stem
 • Sally Dansgezelschap in Maastricht krijgt de komende vier jaar subsidie van de Rijksoverheid. Sally is de enige Limburgse nieuwkomer in de culturele basisinfrastructuur. De aanvraag van Bonnefanten in Maastricht voor rijkssubsidie is voorlopig afgewezen door de Raad voor Cultuur. Bonnefanten zou in de aanvraag onvoldoende duidelijk maken wat het kunstmuseum met de rijksgelden wil gaan doen. Alle Limburgse instellingen die al rijkssubsidie ontvangen, hebben weer een positief advies van de Raad voor Cultuur gekregen. 1Limburg
 • Tot voor kort kreeg geen enkele Zeeuwse instelling geld uit de 200 miljoen cultuursubsidies van de culturele basisinfrastructuur van de overheid. Maar als het aan de Raad van Cultuur ligt, moet daar verandering in komen. De raad adviseert om het Zeeuws Museum en De Vleeshal samen bijna 750.000 euro aan subsidie toe te kennen. Volgens de raad verdient cultuur in de regio meer aandacht. Omroep Zeeland
 • Club Guy & Roni, Grand Futura (Grand Theatre) en festival Noorderzon krijgen voor het eerst vier jaar lang rijkssubsidie. Noord Nederlands Toneel, Het Houten Huis en het Noord Nederlands Orkest behouden die. Maar de aanvragen van Eurosonic Noorderslag, Noorderlicht en Noordpool Orkest zijn afgewezen. Directeur Dago Houben (ESNS) : ,,Dit is een diskwalificatie van wat wij doen, van de platformfunctie die wij vervullen. Wie ons kent weet dat we anders zijn. De minister had nog wel het expliciete voornemen om de pop in de BIS onder te brengen. De Raad slaat de plank volledig mis.’’ De Groningse wethouder Paul de Rook ia het met hem eens. Dagblad van het Noorden
 • Het Oerolfestival op Terschelling krijgt de komende vier jaar niet de gevraagde 700.000 euro subsidie, maar slechts 455.000 euro. Dat adviseert de Raad voor Cultuur over de culturele basisinfrastructuur (BIS) aan de minister. Directeur Siart Smit van Oerol is teleurgesteld. Dit advies getuigt volgens hem van weinig realiteitszin. Tot nog toe kon Oerol rekenen op 500.000 euro BIS-steun, maar de organisatie piept en knarst aan alle kanten. De aanvraag van Tryater is wel in zijn geheel gehonoreerd door de Raad. Het theatergezelschap krijgt een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro toegezegd. Ook het Fries Museum krijgt, onder een klein voorbehoud, steun en kan rekenen op 250.000 euro jaarlijkse subsidie van 2021 tot 2024. Leeuwarder Courant
 • Het Gogbot Festival in Enschede krijgt de komende vier jaar subsidie van de Rijksoverheid. Het jaarlijkse festival voor multimedia, kunst en muziek krijgt een positieve beoordeling in het advies van de Raad voor Cultuur. Behalve Gogbot zijn ook Phion (het nieuwe symfonieorkest voor Overijssel en Gelderland), de Reisopera , Theater Sonnevanck en Kunstruimte Tetem in Enschede verzekerd van de steun van de Rijksoverheid. Tubantia
 • LKCA is zeer teleurgesteld over het ‘nee, tenzij’-advies dat zij vandaag ontving van de Raad voor Cultuur. Sanne Scholten, directeur LKCA: ‘Sinds half 2016 werken we aan een doorontwikkeling van onze koers en manier van werken. Kort gezegd houdt dit in: we werken nauwer samen met partners, zoals lokale en provinciale uitvoeringsorganisaties, brancheverenigingen en koepels, we werken meer vraaggericht en zetten veel in op toegankelijkheid en inclusie.’ LKCA
 • Vandaag heeft de Raad voor Cultuur aan minister van Engelshoven haar advies voor de invulling van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024 aangeboden, dat op voorhand meer aandacht belooft voor wat regionaal tot stand komt. In de aanloop naar de beschikking vroeg Metropolis M Nous Faes, voormalig adviseur bij de Raad voor Cultuur, te schrijven over de achtergronden van dit voor Nederland zo belangrijke instrument voor cultuurbeleid. Deel 1 over de veranderingen in het beleid. Metropolis M
 • Veel gestelde vragen over corona en cultuur. 1 juni. nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) heeft alle begrip voor de online demonstratie Cultuur in Actie, maar zegt dat de culturele sector bepaald niet aan haar lot wordt overgelaten. “We hebben 300 miljoen euro uitgegeven, maar nog veel meer dan dat. Er komt ook extra geld van de gemeenten. Het is een bloeiende sector die we niet laten vallen. We gaan kijken wat nodig is.” De bewindsvrouw snapt dat er altijd een roep is om meer geld en dat het niet voldoende is om alle problemen op te lossen. “Het zal nooit genoeg zijn om alle schade en omzetverlies ter vergoeden, daarvoor is deze crisis te groot. Een Vandaag
 • Minister van Engelshoven (OCW) was 30 mei op werkbezoek in ’s-Hertogenbosch, op uitnodiging van Theaterfestival Boulevard en sprak in De Verkadefabriek met kunstenaars, bestuurders, inclusief de nieuwe Gedeputeerde voor Vrije Tijd, Cultuur en Sport en wethouders van de grote steden. Er werd over de volle breedte van de podiumkunstendisciplines gekeken naar de uitdagingen voor de sector, van opleiding en talentontwikkeling tot (inter)nationale top. Betrokkenen bespraken de impact van de corona-maatregelen op studenten, op produceren en (internationale) optredens. Ook de ontwikkelingen bij verschillende festivals en podia passeerden de revue. De minister was onder de indruk van de samenwerking in cultureel Brabant. Gedeputeerde van Pinxteren sprsak over het belang van steun voor de hele keten. De minister vreest dat er instellingen gaan omvallen; een fonds, zoals Kunsten’92, voorstelt kan ze niet garanderen. Theaterfestival Boulevard , Brabant Cultureel , De Gelderlander , Eindhovens Dagblad, inlog vereist.
 • Kunstenaars, culturele instellingen, de gedeputeerde en wethouders van cultuur, hechtten veel waarde aan het gesprek met minister van Engelshoven (OCW), die op 30 mei op werkbezoek was in ’s-Hertogenbosch, op uitnodiging van Theaterfestival Boulevard. ‘Alleen kennis delen is al van belang’. Rob Schoonen sprak met Viktorien van Hulst, directeur van Theaterfestival Boulevard, Wil van Pinxteren, gedeputeerde voor Vrije tijd, Cultuur en Sport, en Monique List, wethouder cultuur van Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Een groot deel van de Tweede Kamer was kritisch op de strengere regels rond de hulp voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het kabinet is echter niet van plan iets aan te passen. Dat bleek op 28 mei tijdens het debat over het tweede noodpakket in de Tweede Kamer. Het plenair verslag van het debat in de Tweede Kamer ‘’Korte termijn stimulerings- en reddingsmaatregelen en lange termijn ontwikkelingen economie’’ , d.d. 28 mei. Tweede Kamer , nl
 • De PvdA, GroenLinks en SP willen dat het kabinet veel royaler de beurs trekt voor cultuur dan de al toegezegde 300 miljoen euro noodsteun. PvdA-leider Lodewijk Asscher spreekt van een morele verplichting aan een sector die niet alleen de samenleving kleurt, maar ook economisch van groot belang is. In vier amendementen, ingediend door Asscher, wordt in totaal nog eens 700 miljoen euro van het kabinet gevraagd voor kunst en cultuur. Volgens Asscher vormde het eerste noodpakket weliswaar een veelbelovende start, maar werd vrijwel meteen duidelijk dat het volstrekt onvoldoende is. Minister van Engelshoven (OCW) benadrukt dat de cultuursector ook uit het generieke noodsteunpakket kan putten. Algemeen Dagblad , Kunsten’92
 • De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro op 29 mei 2020 open voor ondernemers. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen bovendien worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. nl
 • Minister Koolmees schrijft in een brief aan de Tweede Kamer, d.d. 3 juni, dat hij het UWV formeel de opdracht heeft gegeven om over te gaan tot invoering van de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA). Het kabinet gaat aan een grotere groep flexwerkers en oproepkrachten een tegemoetkoming verstrekken om weggevallen inkomsten in de coronacrisis op te vangen. Wie in februari nog 400 euro of meer (bij)verdiende en niet in aanmerking komt voor een uitkering kan zich vanaf 22 juni melden bij het UWV voor een maandbedrag van 550 euro.
 • Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket op 22 juni a.s. te openen en gedurende drie weken open te stellen. nl , NBF
 • Het debat over Tozo 2 laat weer eens zien hoe moeizaam discussies in Den Haag worden zodra ze over zzp’ers gaan. Problemen worden niet opgelost. Een poging om meer grip op de thematiek te krijgen blijft uit. “Na twee kabinetsperiodes met debatten over het zzp-beleid, moet de minister de treurige conclusie trekken dat gericht beleid onmogelijk is door een gebrek aan definities, bestanden en data” schrijft Hugo-Jan Ruts in zijn analyse. Zipconomy
 • Hoe start Nederland op na de coronacrisis? In zijn eerste advies, gepubliceerd op 26 mei, schetst de Denktank Coronacrisis de contouren van een intelligent herstelbeleid. Belangrijk is om dit herstel te verbinden aan grote transities als verduurzaming en digitalisering én oog te houden voor kwetsbare groepen. Sociaal Economische Raad
 • Door voor werk en onderwijs te kiezen voor gedeeltelijk thuisblijven en beperkt op pad te gaan, kan de druk op het openbaar vervoer de komende tijd beheersbaar blijven. Burgers en bedrijven ervaren dan minder negatieve gevolgen van het volledig thuisblijven. Stimuleren van de fiets door bijvoorbeeld het (tijdelijk) creëren van extra fietspaden kan het gebruik van bus, metro en tram verminderen. Dat adviseren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan het kabinet. Het tweede Briefadvies Planbureaus Cocid-19. CPB
 • Wat hoopt Johanna ter Steege, een van de initiatiefnemers van ‘’Cultuur in Actie’’ te bereiken : „Er zal hoe dan ook financiële ondersteuning moeten komen. De toegezegde 300 miljoen is niet genoeg. Bijna al dat geld komt terecht bij de gesubsidieerde gezelschappen. De vrije sector staat met lege handen. Maar ik hoop natuurlijk ook dat we erin slagen om mensen te doordringen van de waarde van kunst en cultuur. Dat het niet iets is voor een paar sterren, maar dat juist die hele brede laag daaronder nodig is voor de cultuurwereld van morgen.” Tubantia
 • De Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen heeft minister van Engelshoven (OCW) op 2 juni in een brandbrief gevraagd “niet alle zangers op één hoop te gooien” in de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De vereniging maakt in de brief onderscheid tussen professionele zangers en amateurzangers. Een onderscheid dat de minister in haar aanpak niet maakt. “Graag zouden we zien dat u deze groep professionals specifieker aandacht geeft in uw besluit over zingen en de verspreiding van het coronavirus, daarbij rekening houdend met het feit dat het inkomen van deze groep afhankelijk is van besluiten die genomen worden”. In het onderzoek naar de verspreiding van het virus wordt de stem van de zangprofessional niet gehoord, aldus de NVZ. Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen , Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen , Radio 4 Podium
 • Op 27 mei maakte minister van Engelshoven (OCW) de verdeling bekend van de 300 miljoen euro die ze voor de cultuursector uittrekt om de eerste klappen van de coronacrisis op te vangen. Voor de podiumkunstensector blijkt 29,5 miljoen euro beschikbaar. 80 procent van de VSCD-podia maakt geen kans op een deel van de uitgetrokken 300 miljoen euro extra steun voor cultuur. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties: ‘Met dit besluit slaat de Minister flinke gaten in de verfijnde podiuminfrastructuur die ons land rijk is en lijkt ze onvoldoende oog te hebben voor de regio.’ Vooral podia in de kop van Noord Holland, het noorden van Limburg, het westen van Gelderland en het oosten van Noord-Brabant blijven nu verstoken van steun. Volgens de VSCD gaat het met name om ‘regionale podia met een grote maatschappelijke betekenis’. Ze krijgen daarin bijval van verschillende burgemeesters. Deze reactie kwam voor het nieuws dat gemeenten, provincies en waterschappen een eerste steunpakket van ruim 566 miljoen euro ontvangen voor het overeind houden van dienstverlening richting hun inwoners. Theaterkrant
 • Dansondernemers (volgens de sector zijn er drieduizend dansscholen met 1,4 miljoen leerlingen) slaken de ene noodkreet na de andere. Ze vinden het vreemd dat professionele dansers al wel mogen trainen en amateurs niet. En waarom mogen kinderen wel op school dansen maar niet in een dansschool? De overheid schept geen duidelijkheid. Het ministerie van Volksgezondheid antwoordt een twitteraar: „Dansscholen vallen onder binnensporten”. Maar op vragen van NRC mailt het ministerie: „Dansscholen vallen onder culturele instellingen”. De ene gemeente geeft dansscholen intussen toestemming op 1 juni open te gaan, de andere niet. NRC
 • Hans Abbing verwacht dat gesubsidieerde instellingen en gesubsidieerde zelfstandigen beter uit de crisis gaan komen dan de niet-gesubsidieerden. Het aandeel in de subsidiegelden, bijvoorbeeld van een Concertgebouw, is onevenredig groot gelet op de zeer beperkte omvang van hun publiek en gelet op hun bijdrage aan artistieke vernieuwing. De subtop en het middenveld bedienen samen een vele malen groter publiek. Artistieke vernieuwing beweegt zich bijna uitsluitend van onder naar boven (bottom-up), wat dat betreft is een gezond middenveld onmisbaar. Innovatie en een zich steeds vernieuwend parallel aanbod voor een groot en enthousiast publiek is noodzakelijk. Dit komt door de coronacrisis nu in gevaar. Door corona dreigt ook het al bestaande proces van toenemende ongelijkheid tussen individuen sterker te worden. Wat als er nu juist onder de niet-gesubsidieerde verliezers veel vernieuwers zijn? Zeker zorgwekkend is dat sommige van de niet gesubsidieerde kunstinstellingen failliet zullen gaan of sterk verzwakt zullen overleven. Hans Abbing is beeldend kunstenaar en econoom/ emeritus professor kunstsociologie Universiteit van Amsterdam. NRC
 • In Nederland blijft een politieke liefdesverklaring aan de cultuur uit, schrijft Roos van der Lint. De Groene Amsterdammer
 • Op 29 mei heeft Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief de nieuwe Notitie Fiscaal Verdragsbeleid (NFV) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt 1,5 pagina besteed aan artiesten en sporters. Deze NFV is niet goed voor artiesten, schrijft All Arts . Er worden geen oplossingen geboden voor de bestaande problemen, namelijk dubbele belastingheffing en hoge administratieve lasten. Zorgwekkend is dat de staatssecretaris in de NFV schrijft dat hij gaat onderzoeken of de Nederlandse belastingheffing van buitenlandse artiesten opnieuw ingevoerd kan worden. All Arts
 • Nederland heeft behoefte aan een nieuw ruimtelijk perspectief voor de landbouw. De inzet van ontwerp kan helpen om de transformatie van de landbouw te versnellen en alle betrokken partijen te verleiden actief mee te doen. Dat stelt het College van Rijkadviseurs in een advies naar aanleiding van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen. Het College van Rijksadviseurs bleef na de bekendmaking van de winnaars de teams volgen, zowel om hen te ondersteunen als om ervan te leren. Een jaar na het afronden van de prijsvraag is het tijd om met dit advies de balans op te maken. De stikstofcrisis en de coronacrisis maken de beschouwing extra interessant. College van Rijksadviseurs
 • De culturele sector en de provincie Overijssel gaan samen aan de slag met de grote impact die de gevolgen van corona heeft op het culturele leven in Overijssel. Eind april stuurde de culturele sector een brandbrief naar gedeputeerde Roy de Witte. De oproep resulteert nu in de oprichting van een Taskforce Cultuur. Samen met de provincie denken de leden van deze Taskforce mee over wat er op korte en lange termijn nodig is om de culturele sector weerbaar te maken. Provincie Overijssel
 • De cultuurcoalitie van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek, oftewel Achterhoek Toerisme, Boogie Woogie, DRU Industriepark, Cultuurbedrijf Doetinchem en Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, vragen gemeenten en de provincie Gelderland nu te investeren in de cultuursector. Er moet volgens hen één visie op de culturele infrastructuur in de Achterhoek komen. Dit om een kaalslag – en dus het omvallen van instellingen – te voorkomen. De Gelderlander
 • Vijftien Zuid-Hollandse gemeenten hebben op initiatief van de gemeente Rijswijk een brandbrief gestuurd naar de Provincie Zuid-Holland. De wethouders van cultuur vragen daarin aandacht voor de enorme schade die de culturele sector in de provincie lijdt door de maatregelen in verband met de coronacrisis. Er is steun nodig om te voorkomen dat er een grote kaalslag komt in het culturele landschap van Zuid-Holland. De ondertekenaars willen in gesprek met de provincie om te onderzoeken wat de provincie daarin kan betekenen. Met deze brief ondersteunen de gemeenten de Zuid-Hollandse theaters en schouwburgen die al eerder een brandbrief naar de provincie stuurden. Een aantal gemeenten, waaronder Den Haag, Gouda, Rotterdam en Schiedam gaven op 14 mei aan die oproep te ondersteunen. Omroep West
 • VVD en PvdA in het Limburgs Parlement zijn onaangenaam verrast door het advies van de ’Cultuurtank Limburg’ over de verdeling van de vierjarige cultuursubsidies voor de periode 2021-2024. Van de 21 instellingen die daarvoor in aanmerking zouden moeten komen, zijn er namelijk 20 afkomstig uit Zuid-Limburg. Alleen het Limburgs Festival komt uit Midden-Limburg. 1Limburg
 • Het Orlando Festival, het oudste kamermuziekfestival van Nederland, dreigt te worden opgeheven. De ‘Cultuurtank Limburg’, adviesorgaan van de provincie, adviseert negatief over subsidie voor 2021-2024. Reden: ‘onvoldoende zakelijk toekomstperspectief’. “Als het Orlando Festival verdwijnt, verdwijnen er ook 40 kamermuziekconcerten per jaar. Ik zie niet dat die leemte ergens anders in Limburg wordt opgevuld.”, zegt festivaldirecteur Henk Guittart.1Limburg , NRC
 • Met ruim 160 duizend inwoners is Arnhem de dertiende stad van Nederland, maar het maakt wel trots deel uit van de informele G9-groep van gemeenten die het meest aan cultuur uitgeven. Jaarlijks verstrekt het ruim 31 miljoen euro subsidie. Maar wat kan de gemeente doen als het kabinet na 1 juni de grote economische steunmaatregelen gaat afbouwen om ondernemers te laten wennen aan ‘het nieuwe normaal’? En hoe houden de culturele instellingen en kunstenaars de moed er in? Na de grote kunstbezuinigingen van 2010-2012 heeft Arnhem zich herpakt. Met ontslagronden, fusies en een bijkans historische samenwerking met Nijmeegse instellingen. Maar opvallend genoeg ook met door gemeente en provincie mogelijk gemaakte verbouwingen. De Volkskrant
 • Te veel culturele projecten hebben in Almere een beroep gedaan op het Cultuurfonds Almere, voor een vergoeding tijdens de coronacrisis. Daardoor is het, speciaal daarvoor in april vrijgemaakte budget, met 40% overvraagd. Direct gevolg is dat er geen nieuwe culturele projectaanvragen meer worden behandeld. De impulsregeling werd in april aangekondigd en was speciaal bedoeld voor culturele initiatieven die een direct gevolg zijn van, of in reactie op de Coronacrisis. Omroep Flevoland
 • Terwijl het miljoenenproject Floriade opnieuw op losse schroeven staat, bouwen Amvest en Dura Vermeer gewoon door. De bouwcombinatie wil niet vooruitlopen op een eventuele stop. Nieuwe tegenslagen zorgen er namelijk voor dat de Floriade 2022 opnieuw op losse schroeven staat. Op 4 juni wordt het onderwerp besproken in de gemeenteraad in Almere. Wat er ook wordt besloten: het gaat de stad een hoop extra geld kosten, blijkt uit de uitkomsten van een scenario-onderzoek dat de gemeente onlangs liet uitvoeren. Cobouw
 • Vanaf dit najaar wordt, als de gemeenteraad akkoord gaat, het in grote delen van Rotterdam mogelijk om eengezinswoningen zonder omgevingsvergunning te bouwen. De architect doet alleen een melding bij de gemeente, de genoemde vergunning aanvragen is niet meer nodig. Ook hoeven er geen leges betaald te worden. De architect zorgt ervoor dat het hele bouwproces, van idee tot realisatie, sneller en efficiënter verloopt. De proef maakt deel uit van het programma Architect aan Zet. Architectenweb
 • De Europese Commissie heeft op 27 mei haar voorstel gepresenteerd voor een groot herstelplan. Om ervoor te zorgen dat het herstel voor alle lidstaten duurzaam, gelijk, inclusief en billijk is, stelt de Europese Commissie een nieuw herstelinstrument, Next Generation EU voor, als onderdeel van een solide, moderne en vernieuwde EU-begroting voor de lange termijn. De Commissie heeft ook haar geactualiseerd werkprogramma 2020 bekendgemaakt. Daarin geeft zij prioriteit aan de maatregelen die nodig zijn voor het herstel en de veerkracht van de Unie. Creative Europe Desk
 • Voor de lange termijn begroting van 2021-2027 heeft de Europese Commissie een budget van bijna 1,1 miljard euro voorgesteld voor Creative Europe MEDIA, ten opzichte van 817 miljoen euro voor de huidige periode, 2017-2020. Het toekomstige programma focust zich vooral op: Publieksbereik; Gendergelijkheid; Internationale dimensie; Samenwerking tussen professionals. Creative Europe Desk
 • Duitsland heeft een nieuw redding pakket van 130 miljard euro vrijgemaakt, waarvan 1 miljard euro is gereserveerd voor de cultufe sector. Het grootste deel van de middelen, 450 miljoen euro, gaat naar de niet-gesubsidieerde sector. ArtNet News
 • De Oostenrijkse overheid gaat zelfstandige artiesten een Covid-19-premie van 1.000 euro per maand uitbetalen voor hun levensonderhoud. Dat heeft de regering bekendgemaakt na druk uit de cultuursector. De regering heeft een hulpfonds van 90 miljoen euro opgezet om de ongeveer 15.000 artiesten te helpen in de tweede helft van dit jaar. Eerder had de minister van Financiën bekendgemaakt dat hij 25 miljoen euro vrijmaakt voor filmproducties die zijn stopgezet tijdens de coronacrisis. Het Laatste Nieuws
 • De Belgische cultuursector kan opgelucht adem halen. Vanaf 8 juni mogen alle culturele activiteiten zonder publiek heropstarten. Dat gaat dan vooral over repetities. Vanaf 1 juli kan ook het publiek opnieuw voorstellingen bijwonen. Dit kan enkel zittend en op veilige afstand van elkaar. Er worden maximum 200 toeschouwers toegelaten. Het publiek wordt ook heel erg aangeraden om een mondmasker te dragen. De cultuurhuizen en bioscopen moeten erop toezien dat er aan de ingang geen samenscholingen ontstaan voor of na een voorstelling. Ook culturele groepsactiviteiten mogen met 20 personen en onder begeleiding van een gids of een animator, naar analogie met sportactiviteiten. Vanaf 1 juli mag dit met 50 personen. De afstand moet wel bewaard worden.
 • Massa-evenementen, zoals festivals, blijven verboden tot 31 augustus. Ook het nachtleven zal nog niet kunnen hervatten deze zomer. Discotheken en fuifzalen blijven zeker nog gesloten tot eind augustus. Dat is bekendgemaakt op de persconferentie van de Nationale Veiligheidraad. VRT
 • De Vlaamse regering trekt het bedrag voor het coronanoodfonds op van 200 tot 265 miljoen euro. 65 miljoen daarvan wordt voorzien voor de cultuursector. Daarnaast krijgen steden en gemeenten 87 miljoen euro die ze vrij kunnen verdelen over lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. De regering verwacht dat daarvan nog eens 20 miljoen naar cultuur zal gaan. ‘We hebben in de eerste plaats naar de 411 structureel gesubsidieerde cultuurorganisaties gekeken’, zei Vlaams minister-president Jan Jambon. ‘Voor de lokale, niet-gesubsidieerde organisaties, zal een tegemoetkoming via het gemeentefonds worden voorzien. De lokale besturen staan immers het dichtst bij het lokale veld.’ Focus Knack

 

noord-brabant

 • Cultuurwethouders van zes gemeenten in Zuidoost-Brabant ( Cranendonck, Heeze-Leende, Laarbeek, Nuenen, Son en Breugel) en Valkenswaard) maken zich grote zorgen over het cultuurbeleid van het nieuwe provinciebestuur. Zij uiten hun kritiek in een open brief. Volgens de wethouders geven onder anderen dansers, muzikanten, kunstenaars en theatermakers ‘het leven kleur’. Ook prijzen zij de activiteiten van theaters, bibliotheken en musea. Brabant heeft de zaken goed voor elkaar, stellen de bestuurders. De bijdragen van de landelijke overheid, provincie en gemeenten zijn ‘in redelijk evenwichtige samenhang. Dat wil zeggen: tot nu toe’. De plannen stralen geen betrokkenheid uit en het nieuwe college neemt risico’s en speelt ‘’met het welbevinden, het welzijn en de welvaart van de inwoners van onze provincie.’’ Eindhovens Dagblad
 • Aart Strootman, die al jaren les geeft aan het conservatorium in Tilburg, kwam met een idee voor een protest tegen het voornemen van de provincie Noord-Brabant om fors bezuinigen op cultuur. De componist maakte een speciale partituur van het lied Brabant. Muzikanten en zangers werd gevraagd om het lied thuis te spelen en op te nemen. Vervolgens stuurden zij via WhatsApp hun muzikale bijdrage in. “Muzikanten van allerlei niveaus doen mee. Soms hoorde je na afloop van een video de lerares nog ‘goed gedaan’ zeggen. Maar ook de violist van een bekend orkest doet mee.” Het samenvoegen van de muziek en de verschillende video’s was nog een hele klus. De video is gemaakt door de in Tilburg opgeleide acteur Dries Alkemade. Omroep Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • De eind 2018 geïntroduceerde makersregeling voor Bredase kunstenaars krijgt een extra impuls: het budget van 50.000 euro wordt verdubbeld naar 100.000 euro. De helft van deze verhoging komt van de provincie Noord-Brabant. De extra steun moet de culturele sector in de stad nog beter stutten. B en W van Breda onderstrepen op 29 mei in een verklaring het belang van culturele makers: ,,Zeker in tijden van corona is het belangrijk dat kunstenaars nieuw werk kunnen ontwikkelen.” Breda heeft intussen al een paar maatregelen genomen om de culturele sector te ondersteunen. Zo accepteert de gemeente een lagere ‘subsidieprestatie’ en worden huren van cultuurpanden die verplicht moesten sluiten kwijtgescholden of gecompenseerd. Ook zijn er middelen vrijgemaakt voor steun aan professionele kunst- en erfgoedorganisaties en voor behoud van de amateurkunstensector. Op 3 juni om 19.00 uur is er een facebook-livesessie met wethouder Marianne de Bie (D66, cultuur) en burgemeester Paul Depla. BN- De Stem , Breda Vandaag Gemeente Breda
 • De instellingen zoals de Effenaar en het muziekgebouw zijn nu bijna 3 maanden dicht. De versoepelingen van de komende dagen, bieden voor hen nog geen oplossing. Het kan nog maanden duren voordat zij weer open mogen – en het ook is niet duidelijk op wat voor manier ze dan open kunnen en wat dat betekent voor hun financiën. “We proberen met name te voorkomen dat er op dit moment organisaties acuut zouden omvallen”, zegt Tanja Mlaker van de stichting Cultuur Eindhoven. “Het vraagt wel iets om zich aan te passen aan de beperkingen die er zijn. Ook als je open kan.” Cultuur Eindhoven begeleidt de ingewikkelde discussies over financiële oplossingen. Het extra noodfonds zal niet genoeg zijn, maar hoevéél extra geld er nog bij moet, is nog lang niet duidelijk. Studio040
 • Op 14, 15 en 16 juni worden er toch in Eindhoven in de openlucht films gedraaid, namelijk op het terrein van de voormalige Campinafabriek aan de Hugo van der Goeslaan. Eerder annuleerden Natlab en Pand P hun buitenfilmprogramma voor deze zomer. Een initiatief van restaurant Phood en bioscoop Lab-1. De geplande 3 filmvoorstellingen zijn een test. Organisator Chris de Zeeuw: ,,Als het goed verloopt willen we deze zomer elke week aan de gang.” Eindhovens Dagblad
 • De impasse rond de karakteristieke Steentjeskerk in Philipsdorp duurt nu alweer zeven jaar. Het CDA vindt dat zonde én vreest dat het gebouw verloedert of zelfs doelwit wordt van brandstichting, om uiteindelijk net als de Stratumse Tivolikerk te worden gesloopt. De CDA-fractie in de gemeenteraad wil daarom weten : Hoe is de staat van het gebouw? Wordt er wel iets aan onderhoud gedaan, en wie betaalt dat? En is het nou eindelijk duidelijk wat er met het gebouw gaat gebeuren? De gemeente is nog steeds in overleg met aspirant eigenaar Harrie Kolen, aldus een woordvoerder van Kolen. Eindhovens Dagblad
 • De kans dat het Albert van Abbehuis aan de Bilderdijklaan in Eindhoven door het stadsbestuur wordt ver kocht, is een stuk kleiner geworden. Een groot deel van de Eindhovense gemeenteraad is tegen. Eindhovens Dagblad
 • De welstandscommissie van het gemeente ’s-Hertogenbosch heeft groen licht gegeven voor het definitief ontwerp van het Theater aan de Parade. Ten opzichte van het voorlopig ontwerp zijn enkele nadrukkelijke wijzigingen doorgevoerd, meldt NOAHH | Network Oriented Architecture. Zo zijn de beide zalen met een herkenbare kap van buitenaf zichtbaar gemaakt. Architectenweb, nl
 • Het kunstwerk dat Anne Wenzel ontwierp voor het Anne Frankplein in ’s-Hertogenbosch wordt in juli opgeleverd. Er is een jarenlang proces voorafgegaan aan de realisatie van dit kunstwerk en de herinrichting van het plein, een proces waarbij bewoners en gebruikers nauw betrokken zijn. Het kunstwerk is onderdeel van het Bossche Keramisch Spoor. In de wijken van ’s-Hertogenbosch is in de loop der jaren een collectie van kunstwerken van keramiek ontstaan. De wijkbewoners hebben daarbij vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld. Kunstloc heeft de gemeente bij de realisatie van deze kunstwerken ondersteund. Kunstloc Brabant

 

overige brabantse gemeenten

 • 95.000 euro voor verenigingen en ondernemers in Asten die in deze coronatijd in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen. Het initiatiefvoorstel van Algemeen Belang kon rekenen op veel sympathie, maar werd desondanks afgeschoten. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt het plan te onzorgvuldig, te vroeg en te willekeurig. Eindhovens Dagblad
 • De nieuwe Campus De Braak in Helmond en bouwplannen bij Kasteel Gemert zijn belangrijker dan het overeind houden van museum Klok & Peel in Asten. Daarom zijn deze twee projecten door de Peelgemeenten voorgedragen voor extra geld van het rijk. Dat antwoordt Astens wethouder Janine Spoor op vragen van coalitiepartij Algemeen Belang. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Wie wil bouwen in Etten-Leur, moet met zijn plannen eerst langs de welstandscommissie. Die bekijkt of plannen wel aansluiten bij de ideeën die de gemeente zelf heeft over hoe Etten-Leur eruit zou moeten zien. De werkwijze verschuift: waar de commissie vroeger vooral het rode potlood hanteerde, werkt ze nu meer samen met plannenmakers. BN – De Stem
 • Nagenoeg de volledige gemeenteraad van Goirle tikt B en W fiks op de vingers omdat het college niet democratisch heeft gehandeld bij de grote bezuinigingen op cultuur. Eerdere moties van de raad om tot een cultuurnota te komen zijn steeds niet uitgevoerd. Desondanks besloten B en W tot bezuinigingen zodat Factorium stopt met het aanbieden van muziekonderwijs. Brabants Dagblad
 • Het toekomstplan voor de Heusdense openbare bibliotheken is naar verwachting niet eerder dan september of oktober klaar. De vertraging is volgens Henk Willems, voorzitter van de stichting, het directe gevolg van de coronacrisis. Willems denkt niet dat het uitstel ‘superdramatisch is’. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Moet een club of sportvereniging gerund door vrijwilligers de volle mep aan leges betalen bij bouw of uitbreiding. Daar komt nu toch een discussie over in de politiek van Meierijstad. Lokaal Meierijstad dient in de raadsvergadering van 25 juni een motie in over het onderwerp. De partij wil laten onderzoeken wat de consequenties zijn als non-profitinstellingen geen leges meer hoeven te betalen in de gemeente. Brabants Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • ‘’Het is reëel om te verwachten dat minister van Engelshoven heel binnenkort positief beschikt over subsidie die het mogelijk maakt structureel scholing en professionalisering in de sector vorm te geven. Ook worden allerlei stappen gezet die de positie van zelfstandigen kunnen versterken. Denk aan afspraken over honorering of aan voorzieningen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid.’’ Erik Akkermans, interim voorzitter Platform ACCT in een column op Platform platform acct
 • Digitale werkconferentie over culturele arbeidsmarkt in volle gang. Platform ACCT zal reeks van korte filmpjes publiceren waarin experts aan het woord komen over actuele arbeidsmarktzaken in de culturele en creatieve sector. Paul Bronkhorst, loopbaanadviseur dansers, aan het woord, over de Omscholingsregeling Dansers. platform acct
 • In samenwerking met crmLiNK organiseert Cultuur+Ondernemen een gratis webinar op 9 juni over governance in tijden van (corona)crisis. Cultuur + Ondernemen
 • Hoe programmeer je in tijden van corona? Boekman sprak met zakelijk directeur Femke Monaghan-van Wachem en programmamaker Ianthe Mosselman van De Balie, Amsterdam o.m. over de aanpassingen vanwege de lockdown, de beleving van het publiek, en de heropening in de anderhalve-meter-samenleving. Boekman sprak daarover ook met directeur-bestuurder Pien Houthoff en manager programma Jessica de Jaeger van LUX Nijmegen. En met directeur-bestuurder Guus Beumer en hoofd programmering Flora van Gaalen van Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. Boekman , Boekman , Boekman
 • De Vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP) en de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) hebben zich gezamenlijk aangesloten bij de Federatie Creatieve Industrie. Samen vertegenwoordigen NCP en NAPA het overgrote deel van de Nederlandse televisie- en filmproducenten. De Federatie Creatieve Industrie (FCI) is een samenwerking van branche- en beroepsorganisaties in de creatieve industrie en behartigt de algemene belangen van de sector. Dutch Creative Industries
 • Op 29 mei heeft MKB-Nederland samen met VNO-NCW en de rijksoverheid een website gelanceerd: www.mijncoronaprotocol.nl . Via deze website kunnen ondernemers en werknemers de voor hem of haar relevante protocollen vinden. De site beoogt een helder overzicht te geven van de nieuwe situaties in de anderhalve meter economie en is ingericht als centraal verzamelpunt. Mijn Corona Protocol

 

architectuur en vormgeving

 • Cao-partijen, de BNA aan werkgeverskant en de vakbonden FNV, CNV en De Unie aan werknemerskant, zien uiteraard ook de onzekerheid en mogelijke risico’s voor bureaus in coronatijd. Zij willen vanuit onderlinge solidariteit er samen de schouders onder zetten om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen. BNA
 • BNO start een reeks bijeenkomsten voor beeldmakers die maximaal 5 jaar geleden zijn afgestudeerd. Ben jij illustrator, stripmaker, infographicsmaker of animator? En wil je samen met 17 anderen werk maken van je creatieve praktijk? Dan kun je je aanmelden voor het programma BNO Start voor beeldmakers. Leer hoe je optimaal resultaat kunt behalen bij onderhandelingen over je tarief, welke afspraken je maakt over je rechten en hoe je uiteindelijk geld overhoudt om van te leven. Op 18 juni vindt, via Zoom, de kick-off bijeenkomst plaats. BNO
 • Het was volgens organisator Rob van Bavel een zeer moeilijk besluit, maar het Stripfestival Breda wordt dan toch verplaatst naar volgend najaar. ,,De maatregelen worden dan wel versoepeld, het is niet genoeg. Hoe moet dat straks in oktober dan? Moet ik de tekenaars achter plexiglas zetten? Dan ontbreekt elke interactie tussen de tekenaars en het bezoek. De sfeer wordt dan compleet anders dan we gewend zijn.’’ De druiven zijn extra zuur, omdat het de laatste jaren volgens Van Bavel zo goed ging met het festival. Het besluit is genomen in overleg met gastheer, het Chassé Theater. Een nieuwe datum moet nog bepaald worden. BN – De Stem

 

beeldende kunst

 • “Als een stad geen ruimte biedt aan kunstenaars, dan is dat een dode stad.” Met deze quote van Zafer Yurdakul (Urban Resort, Amsterdam) opent de film Ruimtemakers voor de Kunst, die op 31 oktober 2091 in première ging. In het hele land maken organisaties zich hard om betaalbare creatieve werkruimtes voor de lange termijn te behouden door samen te werken met gemeentes, vastgoedpartijen en makers. In opdracht van het LOA, het Landen Overleg Ateliers, een netwerk van atelierorganisaties in Nederland en Vlaanderen, dat al 25 jaar bestaat, reisden filmmaker Marjolein van Alfen en haar team het land door en zochten zij naar de mooiste verhalen over creatieve plekken. De film is vanaf 4 juni op YouTube te zien. Landen Overleg Ateliers
 • De officiële heropening van de Nederlandse musea geschiedde op 1 juni in Zwolle. Minister van Engelshoven (OCW) verwelkomde de eerste bezoekers pinkstermaandag om 12.00 bij
 • Museum De Fundatie. Maar komt het publiek? De Volkskrant , De Stentor , De Volkskrant
 • Hoe zien Brabantse musea de heropening? En wat is er te zien? Brabant Cultureel
 • Hoewel de inkomstenderving nog verder oploopt door de geringe aantallen bezoekers die naar binnen mogen, zijn de musea eigenlijk vooral erg blij dat ze hun schatten weer kunnen laten zien, aldus directeur Mirjam Moll van de Museumvereniging. Ieder voor zich laten de musea zoveel mensen toe als hun oppervlakte en inrichting mogelijk maken volgens het coronaprotocol. Molls indruk is dat het er allemaal erg positief aan toegaat, onder medewerkers en publiek. NRC
 • De Volkskrant heeft de bezoekersaantallen van de drie grote musea aan het Amsterdamse Museumplein, Rijksmuseum, Van Goghmuseum en Stedelijk Museum, bij elkaar opgeteld en komt tot 3.325 bezoekers. Dat is veel minder dan de vijftienduizend die er in 2019 per dag kwamen – gemiddeld, op hoogtijdagen was het nog stukken drukker. De directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam Rein Wolfs spreekt van een ‘onwennige sfeer’ in het museum nu er zo weinig bezoekers zijn. Nog geen uur na het openen van de deuren heeft hij al geconstateerd dat er meer mensen bij kunnen. ‘We kunnen best opschalen.’ De verkoop van de verplichte onlinetickets, die een begintijd van het bezoek geven maar geen eindtijd, gaat volgens hem hard: vier dagen zijn al uitverkocht. Het is full house, zij het in coronastand. Bij het Van Gogh vliegen de toegangskaartjes iets minder snel de deur uit. Het museum heeft er meer last van dat de enorme toeristenstroom is opgedroogd. De Volkskrant
 • In heel het land gingen op 1 juni musea weer open voor het publiek. Sommige met Ikea-achtige looproutes, andere zonder al te veel zichtbare aanpassingen. Het museumbezoek nieuwe stijl biedt rust en ruimte. NRC bezocht enkele musea in het land. NRC
 • Het Vincent van GoghHuis in Zundert is weer open. Conservator Ron Dirven zag geen grote drukte. “Maar ergens is het ook een droom voor museumliefhebbers: je kunt nu in alle rust, zonder grote groepen, de expositie bewonderen. Dat gebeurt niet vaak!” Omroep Brabant
 • Op 1 juni gaan veel musea in Nederland weer open. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Bruiklenen, kunstwerken die musea over de hele wereld onderling aan elkaar uitlenen, zitten door de lockdowns vast. Wereldwijd zijn kunsttransporten gestrand. Exposities staan hierdoor in de wacht en belangrijke stukken uit collecties ontbreken. Vaak is de uitleenplanning voor de komende jaren doorkruist. Hoe lossen musea deze internationale puzzel op? NOS
 • De tweede Biënnale in Oosterhout is uitgesteld naar de zomer van 2021: van 10 juli tot 15 augustus. Biënnale-voorzitter Cock Gorisse : ,,En dat hadden we in april al in de gaten”, vertelt Gorisse. ,,We beginnen in die periode met het trainen van vrijwilligers, dat kon al niet. Later kwam het kabinet met een verbod op grote evenementen tot 1 september. Wij hebben een grote verantwoordelijkheid richting de kloosterlingen, vrijwilligers en onze bezoekers. Dus zijn we in gesprek gegaan met kunstenaars, curatoren en fondsen om te kijken of we het konden verzetten. De beslissing om het uit te stellen, is ingrijpend maar onvermijdelijk gezien de ontwikkelingen.” BN – De Stem
 • De buitenexpositie Kunst op Stapel, die dit jaar van 21 juni tot en met 21 september plaats zou hebben in Boxtel, is doorgeschoven naar volgend voorjaar. Het uitstel komt – uiteraard – op het conto van het coronavirus. Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat de kunsttentoonstelling niet door kan gaan. Vorig jaar zorgde de verkoop van kasteel Stapelen en bijhorende park voor te veel onduidelijkheid om de expositie plaats te laten vinden. De kunstenaars die zich voor dit jaar hadden aangemeld, wordt gevraagd om volgend jaar mee te dingen, aldus voorzitter Anja Heesen van de organiserende Kunststichting Boxtel. Brabants Dagblad
 • Het Nederlands Drukkerij Museum in Etten-Leur is weer open, met looproutes en aangezien het te klein is, met maximaal vijftien bezoekers. De openingstijden zijn verruimd zodat nu in overleg ook ’s morgens en in het weekend een bezoek kan worden gepland. Het museum ontvangt geen subsidie. Door een bijdrage van de Mastboom-Brosens Stichting, die een noodfonds hebben ingericht voor de West-Brabantse cultuur, is het museum geholpen. BN – De Stem

 

film en av

 • Op 29 mei is een herziene versie van het COVID-19-protocol voor de Nederlandse audiovisuele sector gepubliceerd. Naar aanleiding van de actuele adviezen en richtlijnen van het RIVM heeft de werkgroep het protocol besproken met het ministerie van OCW. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen. Samengevat: alle werkzaamheden in de categorieën LOW en MEDIUM RISK kunnen vanaf nu weer worden uitgevoerd, onder de voorwaarde dat de in dit geactualiseerde protocol benoemde voorzorgsmaatregelen worden toegepast. Onder strikte voorwaarden (zie punt 46) is het nu mogelijk dat personen zonder beschermende kleding op minder dan 1,5 meter afstand tot bijvoorbeeld hun mede-acteurs of -deelnemers kunnen meewerken aan opnamen. Waarin verschilt versie 2.0 van het protocol (29 mei 2020) van versie 1.0 (18 mei 2020)? Producentenalliantie, Producentenalliantie
 • Ter aanvulling op het Covid-19 Protocol Audiovisuele Sector,lanceert Dutch Academy For Film (DAFF), naast haar reeds gepresenteerde Toolkit, nu ook een app met nuttige tips en tricks om de filmwerkzaamheden binnen de nieuwe 1,5-meter-werksituatie in de AV-sector uit te kunnen voeren. DAFF
 • De coronacrisis heeft er stevig ingehakt bij Natlab in Eindhoven. Het filmhuis, maar ook theater en restaurant op Strijp-S heeft noodgedwongen mensen moeten ontslaan. ,Het is de enige manier om deze coronacrisis door te komen”, aldus een woordvoerder. ,,Exacte aantallen zijn niet te noemen op dit moment, omdat het proces nog niet is afgerond.” ,,Natlab lijkt steun te krijgen vanuit de gemeente Eindhoven en het steunfonds van het ministerie van OCW. De gevolgen van deze crisis zijn echter zo ingrijpend dat aanvullende maatregelen onafwendbaar zijn’’. Op 4 juni heropent Natlab. ,,Op anderhalve meter van elkaar daalt de bezettingsgraad met zo’n 80 procent. Natlab is er de organisatie niet naar om de hand op te blijven houden bij de gemeente. Met pijn in het hart voeren wij noodzakelijke veranderingen door om het voortbestaan te waarborgen.” Eindhovens Dagblad
 • Maureen Prins wordt vanaf 1 juni de nieuwe directeur van Broet, de organisatie achter Eindhoven Film Festival (EFF). Ze volgt Frank van der Linden op. Haar taak wordt het om Broet verder te ontwikkelen als filmplatform in Noord-Brabant. Broet biedt sinds het begin van dit jaar samen met Konkav, in Natlab in Eindhoven, Brabantse filmmakers een helpdesk aan voor alle filmgerelateerde vragen. Tussen 8 juli en 1 september organiseert Eindhoven Film Festival in samenwerking met onder meer Pop Up Cinema, Zuidelijk Filmfestival, Natlab en De Nieuwe Vorst, voor een select gezelschap iedere dinsdag filmavonden. Eindhovens Dagblad
 • Met enkele nieuwe films maar ook klassiekers gaan de bioscopen, o.m. van Pathé en Kinopolis, in de regio’s ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven/Helmond en West-Brabant op 1 juni weer open. Durft het publiek weer te komen? Brabants Dagblad , inlog vereist , Brabants Dagblad , inlog vereist, Eindhovens Dagblad , inlog vereist , BN – De Stem, inlog vereist
 • 1 juni was een belangrijke dag voor alle bioscopen en filmtheaters in Nederland. Zij openden vanaf twaalf uur voor het publiek en konden films gaan vertonen. Daarmee komt er na elf weken een einde aan complete sluiting van bioscopen en filmtheaters in Nederland. Wat gaat er in de heropende filmtheaters draaien? Holland Film Nieuws , Filmkrant
 • Er stonden geen rijen zoals bij menig terras het geval was, maar de bezoekers die wel kwamen, waren behoorlijk blij dat ze weer mochten. De VUE bioscoop in ’s-Hertogenbosch ging op 1 juni open en dus konden filmliefhebbers na meer dan twee maanden weer naar de film. In Utrecht gingen de filmzalen in het Louis Hartlooper Complex weer open. Dana Linssen van NRC peilde er de stemming „Ik heb er kippenvel van.” Volkskrant filmrecensent Kevin Toma doet verslag van zijn eerste bezoek aan zijn vaste filmhuis, Focus in Arnhem. Hoe blij is hij, en waar gaat hij zitten? Omroep Brabant , NRC , De Volkskrant
 • Met als premièrefilm De beentjes van Sint Hildegard is Chassé Cinema in Breda op 2 juni weer geopend. Wat blijkt: sommige dingen veranderen nooit, ook in coronatijd wil niemand vooraan zitten. BN – De Stem, inlog vereist
 • Een primeur voor het Olympisch Stadion in Amsterdam: het stadion is vanaf 3 juni weer open en trapt direct af met een filmvoorstelling. Het evenement, voor mensen met een vitaal beroep, wordt ingeleid door Martin Koolhoven. NRC ging kijken. Olympisch Stadion , NRC
 • Het filmfestival van Cannes heeft de officiële selectie van dit jaar aangekondigd. Omdat het evenement door de coronacrisis niet kon doorgaan, zullen zesenvijftig films met het label ‘Cannes 2020’ vertoond worden op andere festivals zoals Venetië en Toronto. Wat zegt de keuze over de stand van de huidige cinema? Vertigo, NRC , Indiewire
 • De Amerikaanse box office zal in 2020 met 50% dalen volgens het onderzoeksbureau MoffettNathanson. Dit is het gevolg van het sluiten van bioscopen en de onzekerheid, die de coronacrisis veroorzaakt. Dit verlies zou nog weleens groter kunnen zijn als bioscopen niet heropenen in juli en als de uitbreng van blockbusterss als Tenet en Mulan, voorzien in juli, wordt uitgesteld. Variety
 • Het is de vraag of het grootse bioscoopconcern ter wereld AMC Theaters, 996 bioscopen en 10.993 zalen in 15 landen, het coronavirus gaat overleven. Het concern vreest dat het publiek het na de heropening van de bioscopen niet veilig genoeg zal vinden om terug te keren. “Als we niet gepast reageren op de pandemie of als onze klanten onze respons niet voldoende vinden, zou onze reputatie kunnen beschadigd worden en onze inkomsten kunnen dalen.” Indiewire
 • De publieke omroep wil dure series gaan maken samen met videodiensten als Netflix, Videoland en Amazon. Sinds 1 juni s een regeling van kracht die dit mogelijk maakt. Het gaat om een experiment voor vijf series in 2020 en 2021. Bestuursvoorzitter Shula Rijxman van koepelorganisatie Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zegt dat ze blij is met de nieuwe regeling: „We kijken er optimistisch en nieuwsgierig naar uit om samen mooie, nieuwe series te maken.” Dit is overigens een regeling van de NPO, de videodiensten zijn hierin niet geraadpleegd. Het gaat om een experiment voor vijf series in 2020 en 2021. Belangrijkste voorwaarde van de NPO is dat de videodiensten de series niet eerder dan een half jaar na de tv-uitzending mogen streamen. NRC
 • BREIN publiceert jaarverslag over 2019. Volgens het rapport heeft de auteursrechtenwaakhond in 2019 564 illegale sites en diensten offline gehaald, waar auteursrechtelijk beschermd materiaal gedownload of gestreamd kon worden. Ook zijn er 23 illegale handelaren in IPTV/VOD-abonnementen gestopt. BREIN
 • Providers Ziggo en XS4ALL moeten de IP-adressen en domeinnamen van de illegale downloadwebsite The Pirate Bay definitief blokkeren voor hun gebruikers. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep beslist in een zaak aangespannen door Stichting BREIN. Broadcast Magazine
 • Nederlandse jongeren blijken massaal gebruik te maken van videostreamingdiensten én de optie om accounts te delen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van jongeren (Millennials en Generatie Z), uitgevoerd door MediaTest. Entertainment Business

 

letteren

 • Jongeren met leesachterstand zijn door de coronacrisis nog verder achteropgeraakt. Professionele verhalenvertellers zitten noodgedwongen zonder publiek thuis. Breng ze bij elkaar, bepleiten Geert Buelens, Yra van Dijk, Els Stronks (Universiteit Utrecht en Leiden), de Leescoalitie, de Schrijverscentrale, de Schoolschrijver en 250 andere ondertekenaars in een ingezonden opinieartikel op 1 juni in DE Volkskrant. . Stichting Lezen, onderdeel van de Leescoalitie, vindt het een helder signaal dat zovelen vanuit de neerlandistiek en makers en organisaties vanuit het culturele veld het belang van lezen onderschrijven en zich ervoor willen inzetten het lezen in Corona-tijd te stimuleren. De Volkskrant , Stichting Lezen
 • Per 1 juni is de populaire ThuisBieb-app gesloten. De KB, de nationale bibliotheek, en de lokale bibliotheken lanceerden de gratis app begin april, zodat alle Nederlanders tijdens de coronacrisis konden blijven lezen – ook al waren de bibliotheken gesloten. Ruim 160.000 mensen hebben de app uiteindelijk gebruikt om één of meer e-books te lezen. Met ruim 920.000 gedownloade e-books is de app een groot succes gebleken. KB
 • Hachette Book Group, HarperCollins, John Wiley & Sons en Penguin Random House hebben een aanklacht ingediend bij de rechtbank in New York vanwege inbreuk op het auteursrecht. Zij claimen dat het Internet Archive ten onrechte e-books aan een onbeperkt aantal lezers tegelijkertijd heeft uitgeleend. IA bood de toegang bij het begin van de crisis omdat lezers vanwege de lockdown-maatregelen geen toegang meer hadden tot gewone bibliotheken. De uitgevers vinden dat een derde partij niet kan beslissen over de toegankelijkheid van hun boeken, en vrezen bovendien dat het inbreuk maken op auteursrecht hierdoor zo gewoon wordt dat ook na de crisis de geest niet meer in de fles te krijgen is. nl

 

muziek

 • Zijn muziek betoverde jarenlang miljoenen bezoekers van De Efteling. Het was dan ook een prachtopdracht voor componist Maarten Hartveldt. Toch levert het de Tilburger maar 198 euro per jaar op. Waarom? Buma/Stemra vindt het tankstationmuziek. Op 2 juni zou het gerechtshof in Amsterdam een uitspraak doen, maar de zaak is met 6 weken aangehouden. Uitspraak : 14 juli. De Volkskrant , Leeuwarder Courant
 • De Coronacrisis biedt kansen voor artiesten op een klein podium en dus ook voor de omzetten van horeca en kleine zalen, aldus muzikant Hubert Hendriks. De Volkskrant
 • In clubs, kerken en sport­scholen kan het corona­virus op hol slaan. Deze super­versprei­ding komt opvallend veel vaker voor dan bij andere infectieziekten. Waarom, en wat is daaruit te leren voor de aanpak? De Volkskrant
 • Door de coronacrisis is de realiteit voor kunst en cultuur drastisch veranderd. Alle vormen van kunst zullen de komende tijd anders zijn dan we gewend waren. Dat geldt ook voor concerten.
 • Muziek gaat naar een nieuwe wereld. Het Noord Nederlands Orkest schrijft op zijn site: “Het is vervreemdend, surrealistisch en onwerkelijk.” Nu de corona-maatregelen langzaam versoepeld worden, durft het orkest weer vooruit te kijken. Het orkest kan weer samen spelen en er kan weer opgetreden worden voor een klein publiek. Het Noord Nederlands Orkest lanceerde daarom op 1 juni het filmpje “The way to the New World”, waarin zijn visie op spelen in “de Nieuwe Wereld” duidelijk wordt gemaakt. Noord Nederlands Orkest
 • Meer dan 18 artiesten en dj’s als Typhoon, Snelle, Nick & Simon, Sunnery James & Ryan Marciano, Lucas & Steve en Nicky Romero gaan in juli en augustus een serie van optredens organiseren onder de noemers De Tuin van 2020 en Het Strand van 2020. Tijdens deze evenementen krijgen maximaal 100 bezoekers de mogelijkheid om live optredens bij te wonen. Initiatiefnemers zijn Typhoon en evenementenorganisator Tribe Company. Entertainment Business
 • De publicatie Music Cities Resilience Handbook bevat adviezen voor steden met een sterkte muzieksector over hoe om te gaan met de COVID-19 crisis en vooral hoe er beter uit te komen, met tal van slimme beleidsingrepen, tips en inzichten. VNPF
 • Gesprek met Bernard Kobes, bestuursvoorzitter van Buma/Stemra over de impact van corona op de muziekindustrie. Onze achterban was in één klap een groot deel van hun inkomsten kwijt. Zoals het eruitziet zijn we nog niet klaar met de problemen, al zijn de eerste lichtpuntjes te zien. Op 1 juni zijn eerste versoepelingen ingegaan en hopelijk gaan op 1 juli de deuren verder open. Maar dat is nog lang niet genoeg om de problemen in de sector op te lossen.” Entertainment Business
 • Gesprek met Jeroen Bartelse, directeur van Tivoli/Vredenburg. Op 1 juni trad rapper S10 als eerste weer op. Zij staat voor dertig man publiek in de Grote Zaal, die plek biedt aan tweeduizend bezoekers. Directeur Jeroen Bartelse is blij, maar ‘’ als dit nog maanden zou moeten duren, dan verkrop ik dat niet. Het is daarom, dat ik optimistisch ben over de toekomst. Ik ben een optimist omdat het wel móet.’’ Zijn gevoel zegt dat de coronamaatregelen uit balans beginnen te raken. ‘’\ Geef ons als culturele gastheer – als sector eigenlijk – nou het vertrouwen dat we zelf organiseren hoe we onze gasten op een verantwoorde manier ontvangen.’’ Algemeen Dagblad
 • Poppodia en concertzalen mogen vanaf maandag 1 juni weer dertig bezoekers ontvangen en vanaf juli honderd. Wat is daardoor weer mogelijk en hoe is er achter de schermen gewerkt om dit voor elkaar te krijgen? NU.nl sprak met de Effenaar, Paradiso en TivoliVredenburg over de versoepeling van de maatregelen. nl
 • De Groene Engel in Oss start binnenkort met een nieuw concept: ‘Groene Engel TV’. Live-concerten worden gestreamd zodat mensen die geen tickets hebben voor concerten van bijvoorbeeld. Vanaf 1 juni mag cultuurpodium Groene Engel weer open voor publiek. Nog niet in groten getale, maar voor een beperkt aantal bezoekers per concert, film of voorstelling. Ook het terras is weer geopend. Op 18 juli komt de Groene Engel met een speciale editie van 80’s Verantwoord waarbij bezoekers kunnen dansen op anderhalve meter. Het vertonen van films begint vanaf 7 juni. Brabants Dagblad
 • Naarmate de dag vorderde bleek het voor de bezoekers van het allereerste Sitdown Festival op de Noordkade in Veghel lastig om zich aan de belangrijkste regel te houden: het zitten blijven. Onder het genot van een drankje en een drankje werd er muziek gedraaid. Toch is de pilot volgens Pim Litjens van organisator Rewind geslaagd. Brabants Dagblad
 • The Strokes keren in de zomer van volgend jaar terug op Best Kept Secret in Hilvarenbeek. Het is nog niet bekend of ook headliners The National en Massive Attack terugkeren op de achtste editie van het festival, dat in juni 2021 plaatsvindt. In een eerder stadium maakte de organisatie al bekend dat de ticketprijzen gelijk blijven aan die van 2020. Ook blijven al aangeschafte tickets voor de 2020-editie geldig voor volgend jaar. Twenty One Pilots is een van de headliners van Pinkpop 2021. De Amerikaanse band zou aanvankelijk dit jaar optreden maar vanwege de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus kon het festival niet doorgaan. Eerder maakt de organisatie al bekend dat Red Hot Chili Peppers meeverhuizen naar de 2021-editie. Gekochte kaarten voor de 2020-editie van Pinkpop blijven geldig. Het is nog niet bekend wanneer de voorverkoop van Pinkpop 2021 start. Brabants Dagblad , Entertainment Business
 • Tomorrowland organiseert op 25 en 26 juli een digitaal festival voor muziekliefhebbers wereldwijd.
 • Tijdens Tomorrowland Around the World, dat op die dagen om 15.00 uur begint en tot 1.00 uur duurt, zijn er acht verschillende podia, waaronder de klassiekers Atmosphere, Core, Freedom Stage en Elixir. Speciaal voor de digitale editie heeft de organisatie nog drie podia opgebouwd. Tomorrowland maakt op 15 juni de programmering bekend. De kaartverkoop start drie dagen later. nl
 • De BBC Proms gaan door, maar niet zoals we gewend zijn: geen uitverkochte Royal Alberthall in Londen en geen grote orkesten en koren. De organisatie van het grootste klassieke muziek festival ter wereld laat zes weken lang archiefopname zien. Hopelijk is het daarna mogelijk nog twee weken, vanaf 28 augustus, live-concerten te laten plaatsvinden in The Royal Alberthall. De besluiten met betrekking tot de veiligheid van koor, orkest en publiek worden genomen, als er tegen die tijd meer bekend is over de corona-situatie in het Verenigd Koninkrijk. BBC
 • De streamingdienst voor klassieke muziek, Idagio, opent een wereldwijde virtuele concertzaal: Global Concert Hall. Musici en orkesten kunnen daar hun eigen concerten online aanbieden en er ook geld mee verdienen. Ze ontvangen namelijk 80% van de netto-opbrengst. De concerten zijn live en vervolgens 24 uur per dag beschikbaar. Je kunt de digitale concerten niet alleen bijwonen, er is na afloop ook mogelijkheid om de musici te ontmoeten en met ze in gesprek te gaan. Idagio
 • Nu de festivalweides en muziekpodia deze zomer leeg blijven, hebben dj’s en producers mooi de tijd om bij te leren. The School of House, een opleidingsplatform voor de muziekindustrie en dance-events, komt met een e-learningplatform om jonge producers en ondernemers wegwijs te maken in de muziekindustrie. BNR Nieuwsradio , School of House
 • De fysieke wereld is grotendeels tot stilstand gekomen, maar de digitale wereld draait overuren. Hoe zorg je ervoor dat jouw artiest in de digitale wereld zo goed mogelijk voor de dag komt? Juist nu een goeie gelegenheid om de kennis en vaardigheden rondom dit thema eens bij te spijkeren. Daarom biedt Dutch Music Export in samenwerking met MusicAlly een speciaal online educatie pakket voor Nederlandse muziekprofessionals aan. Het online educatie-pakket is bedoeld voor artiestenvertegenwoordigers (management of label) van Nederlandse artiesten die internationaal actief zijn. De kosten voor het educatie pakket worden volledig door Dutch Music Export gedekt. Dutch Music Export
 • Organisatoren van concerten, sportwedstrijden en andere massa-evenementen hebben een alliantie gesmeed om evenementen straks coronaproof te kunnen organiseren. Onder meer de organisaties achter het Eurovisie Songfestival, de Formule 1-race op Zandvoort, de Eredivisie, Lowlands en Ahoy hebben zich aangesloten bij de Alliantie van de Evenementenbouwers. Het is voor het eerst dat sport- en cultuur in één koepelorganisatie samenwerken. Dit vanuit het besef dat de evenementensector nog te veel versnipperd was. In deze tijden verbindt hetzelfde belang iedereen. ‘Eenheid in verscheidenheid’. Zodoende omvat de Alliantie van Evenementenbouwers partijen uit de sport, cultuur en entertainmenten vanuit de volle breedte, van freelancers tot toeleveranciers, van organisatoren tot sportbonden. Branchevereniging VBe NL, die onder andere evenementenbeveiligingsbedrijven vertegenwoordigt, heeft zich aangesloten bij deze alliantie. VVEM , nl , Beveiligingsnieuws
 • De Gelderse startup Volta Energy heeft een kapitaalinjectie gekregen van 500.000 euro voor de ontwikkeling van duurzame aggregaten voor festivals en evenementen. Het bedrijf kreeg de kapitaalinjectie toegekend van de jury van het programma Dragons’ Den (NPO1). Entertainment Business

 

theater en dans

 • Acteren blijkt niet onder de contactberoepen te vallen. De regering ziet die beroepen waar het gaat om de relatie tussen een professional en een klant als contactberoep. In de AV sector gaat het om contact tussen professionals. ACT is verheugd dat er wel binnen de 1,5 meter kan worden gewerkt mits de extra voorzorgsmaatregelen worden toegepast. Dat blijkt uit de op 29 mei gepubliceerde is herziene versie van het COVID-19-protocol voor de Nederlandse audiovisuele sector. Acteursbelangen
 • De financiële schade door de coronacrisis is nu al enorm, en het einde is nog niet in zicht. Wat zijn de verhalen achter de cijfers? Theaterkrant gaat in gesprek met zzp’ers uit de theatersector. Waar doen ze het van? Hebben ze nog werk en inkomen? En hoe gaan zij om met de onzekerheid die de coronacrisis brengt? Een gesprek met acteur en zanger Jochem Smit. Theaterkrant
 • Nationale Opera & Ballet is gestart met de verkoop van een gelimiteerde serie handgemaakte mondkapjes. De coupeurs en coupeuses van het kostuumatelier maakten ze van reststoffen van kostuums uit eerdere operaproducties. De opbrengt van de 1000 verkrijgbare mondkapjes gaat naar het gezelschap. Opera Ballet
 • Na de historische maatregel om alle theaters te sluiten is de opening van theaters, weliswaar onder restricties, de eerste stap in de richting van een normaal theaterleven en geeft lucht en hoop aan makers, spelers en publiek. ‘’Omdat de druk van de bezoekcijfers is weggevallen heeft het theater tot 1 januari 2021 zichzelf namelijk een ongekend vrije ruimte gegeven. De gesubsidieerde gezelschappen hoeven zich niet aan hun prestatie-eisen te houden, vrije producenten hoeven geen veilige publiekstrekkers te maken, zalen hoeven slechts 100 mensen te vinden die vanavond naar het theater willen. Dat geeft ruimte voor experimenten, niet alleen voor iets risicovollere voorstellingen, maar ook voor nieuwe manieren van produceren, financieren en presenteren.’’ Hoofdredacteur Simon van den Berg van Theaterkrant. Theaterkrant
 • ‘’ Ik betoogde al eerder dat er in Nederland naar mijn overtuiging ruimte is voor veel meer kleine en middelgrote stadsgezelschappen die zich verbinden met het verhaal van de stad binnen een producerende, open schouwburg, dan de negen grote BIS gezelschappen die we nu kennen. Verhalen over en van de mensen, die direct raken aan onderwerpen die ons allemaal bezig houden, vullen zalen. Want volgens Onderzoeksbureau DirectResearch missen cultuurbezoekers in tijden van corona ‘ontspanning, plezier en gespreksstof’ het meest.’’ Voor Jeffrey Meulman, directeur van het Nederlands Theater Festival, biedt de coronacrisis een pas op de plaats, die nuttig besteed kan worden om een langere termijnvisie te ontwikkelen. In 5 blogs wil hij een bescheiden bijdrage leveren aan het her-stellen van de theatersector. Blog 5 : Verbinden. Jeffrey Meulman
 • Guido Weijers heeft op 2 juni, met medewerking van de gemeente ’s-Hertogenbosch, een live-voorstelling gespeeld in ’s-Hertogenbosch voor 100 man. Middels slim denkwerk en een alternatieve invulling van de regels rekte hij het maximum aantal toegestane bezoekers van 30 op tot 100, zo meldt Shownieuws. Op 1 juni mochten de theaters weer open voor maximaal 30 bezoekers, maar Guido Weijers heeft dit aantal – met inachtneming van regels – direct weten te verdrievoudigen. “Kwestie van binnen de regels blijven, buiten de lijntjes denken en zo iedereen gelukkig maken.” Met een creatief team ontwikkelde de cabaretier een speciaal theater met drie afzonderlijke zalen die allen uitkijken op één podium. Op deze manier konden ruim 100 mensen (inclusief medewerkers) genieten van zijn voorstelling. De cabaretier was duidelijk in zijn nopjes met zijn creatieve coronaproof pop-uptheater. Na de succesvolle voorstelling hoopt Guido Weijers dat ook elders in Nederland dergelijke theaters worden opgebouwd. De organisatie was in handen van het Bossche Artishock Events. nl , Omroep Brabant , Brabants Dagblad, inlog vereist
 • Allerlei praktische en logistieke omstandigheden hebben ineens een grote artistieke weerslag, zegt regisseur Paul Knieriem als hij vertelt over theater maken binnen de coronamaatregelen. Bij de Toneelmakerij en Theater de Krakeling maakte hij de school(plein)voorstelling Ik zag twee beren, die in juni en juli gratis aan Amsterdamse scholen wordt aangeboden. In een serie korte gesprekken blikt Theaterkrant vooruit op mogelijke scenario’s voor theater in de anderhalve-meter-samenleving. Theaterkrant
 • Openluchttheaters mogen weer op beperkte schaal voorstellingen organiseren.
 • Het ministerie van OC&W heeft openluchttheaters aangemerkt als buitenactiviteiten voor de naleving van coronamaatregelen. Voorstellingen in de openlucht vallen daarmee onder dezelfde maatregelen, die op 1 juni voor horeca-terrassen en buitensportscholen ingegaan zijn.
 • Anders dan bij schouwburgen en concertzalen wordt het maximaal aantal bezoekers bepaald door de mogelijkheden die elk openluchttheater heeft om aan anderhalve meter afstand te voldoen.
 • Een aantal openluchttheaters is al druk doende om protocollen op te zetten en een beperkt aantal kleinschalige voorstellingen te organiseren. Evenementen die vergunning- of melding plichtig zijn, blijven echter minimaal tot 1 september verboden. Vereniging Openlucht Theaters
 • Natuurtheater Kersouwe in Heeswijk-Dinther start 17 juli met een aangepast zomerseizoen Kersouwe Klein. Kersouwe Klein omvat vijf intieme concerten en voorstellingen voor volwassenen. Er staat ook één jeugdvoorstelling op de planning. Met maximaal 125 bezoekers per optreden op de tribune en twee optredens van circa 75 minuten op een avond. Brabants Dagblad
 • Een derde van de theaters en concertzalen vreest door de coronacrisis voor het einde van de zomer failliet te gaan. Theater Markant in Uden ontwikkelde een plan, waarmee toch 70 procent van de stoelen kan worden gebruikt. Gaat dit plan de sector redden? Internationale theaters en bioscopen hebben interesse in de ‘coronaproof’ zaalindeling van Theater Markant. Een Vandaag , Omroep Brabant , Brabants Dagblad , inlog vereist, Omroep Brabant
 • In september opent Schouwburg De Kring in Roosendaal haar deuren weer voor theatervoorstellingen. Veel voorstellingen zullen na het kopen van een V-ticket live kunnen worden bekeken. Er wordt een camerasysteem geïnstalleerd met misschien wel vijf camera’s waardoor er op hoge kwaliteit gestreamd kan worden naar woonkamers en bijvoorbeeld naar zorginstellingen. Het videosysteem is ook een uitkomst voor Roosendaalse gezelschappen. Samen met bureau Tausch uit Schijndel heeft De Kring een concept ontwikkeld om alle ruimten in de schouwburg coronaproof te maken. De oplossing in het theater is gebaseerd op het covid-19 protocol dat voor theaters is ontwikkeld. Vooralsnog zullen er in september maximaal honderd mensen in de grote zaal mogen zitten. Het plan is om een voorstelling meerdere malen per avond te spelen, eventueel met een middagshow. Internetbode Roosendaal, BN – De Stem , inlog vereist
 • Slechts 30 man in een zaal, dat werkt niet en dus blijven de theaters ook na 1 juni gesloten. Achter de schermen in Oss, Uden en Veghel zitten de directeuren niet stil. De een gaat voorzichtig proefdraaien, de ander lobbyt voor meer volk in de zaal en de derde kijkt naar de zomer en het nieuwe seizoen. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • Alle theaters zitten in de problemen door de coronacrisis. Ook het kleine theater De Boemel in de Tilburgse Spoorzone staat het water aan de lippen. Om het te bekostigen, is er in de zomer een stadsstrand naast het theater met allerlei optredens. Op 4 juni zou het feest van start gaan, met een uitverkocht optreden van Marcel Smulders voor 106 man publiek. Maar helaas. De optredens worden gezien als een evenement en die zijn tot 1 september verboden. De gemeente Tilburg is gebonden aan de noodverordening van de Veiligheidsregio, maar kijkt naar wat er mogelijk is om De Boemel tegemoet te komen. Omroep Brabant
 • Het Holland Festival presenteert van 11 tot en met 21 juni een online programma dat zo dicht mogelijk bij de kern en de essentie van het oorspronkelijke programma blijft, dat vanwege de coronacrisis is afgelast. Samen met artiesten van over de hele wereld die in het festival 2020 zouden optreden, is een alternatief online programma samengesteld. Het festivalthema, aangereikt door associate artist Bill T. Jones, is uitgebreid tot In pursuit of the we – in times of social distancing. De meer dan dertig bijdragen zijn te zien via de website van het festival. Het volledige programma staat online op 9 juni. Holland Festival
 • Op 3 juni besliste de Nationale Veiligheidsraad van België dat culturele activiteiten weer mogen plaatsvinden vanaf 1 juli, voor maximaal 200 mensen. Hoe staat de theatersector ervoor en wat zijn de plannen? Theaterkrant
 • Op 2 juni 2020 is stichting Nanoek, een stichting die zich richt op artistieke vernieuwing en jonge makers. Er zal de komende jaren een gepast, vernieuwend en duurzaam antwoord moeten kunnen komen op ontwikkelingen in het veld van musical en muziektheater die we de afgelopen jaren hebben waargenomen. Artistiek leider Anouk Beugels wil jong talent koppelen aan ervaren makers. Zakelijk leider is Niels van Doormalen. Beugels (1981) studeerde in 2004 af aan de Toneelacademie Maastricht en is werkzaam als theaterregisseur en docent. Tot 2019 was zij verantwoordelijk voor de opleiding muziektheater van Codarts. Het eerste project van Nanoek is in ontwikkeling. LOKROEP is een artistiek onderzoek naar de #MeToo beweging. nl
 • OT rotterdam verlaat zijn ‘tiny theater’ aan de Rotterdamse Coolhaven. Het gezelschap gaat verder als ad-hoc organisatie zonder thuisbasis. ‘Na jaren van meebewegen en creatief omgaan met de tijd, ruimte en middelen, is onze grens bereikt’, schrijft het gezelschap. ‘In de afgelopen jaren knabbelde onze democratie steeds verder aan de randvoorwaarden van de kunst. De kunstbudgetten van overheden en fondsen slonken, private fondsen gingen zich op andere doelgroepen richten, subsidievoorwaarden gingen steeds meer de inhoud raken.’ Het gezelschap zegt zich niet ‘niet te kunnen bedruipen van afgekalfde subsidies, donaties van ons niet zo vermogende publiek en inkomsten van 39 pluche stoelen’. Theaterkrant
 • ‘Ongewenst gedrag, maar niet grensoverschrijdend’, dat meldt de raad van toezicht die een extern onderzoeksbureau had ingeschakeld, nadat in maart klachten binnenkwamen van vier oud-medewerkers en stagiaires over de artistiek directeur Marcus Azzini. Bij Marcus Azzini liepen werk en privé te veel door elkaar heen, aldus het onderzoek. Toch ziet de raad van toezicht geen reden voor ontslag. De vier jonge theatermakers die de kwestie aankaartten, zijn geschrokken en teleurgesteld. Het rapport doet daarom verscheidene aanbevelingen voor het hele gezelschap. Binnen de organisatie zou een discussie op gang gebracht moeten worden over gewenst en ongewenst gedrag en nagegaan of de werkprocessen ‘voldoende professioneel zijn ingericht’. ‘Als dit het voorbeeld is hoe er in de sector wordt omgegaan met dit soort situaties, dan is verschoning van #MeToo ver uit zicht. Eventuele toekomstige slachtoffers in andere situaties zullen zich door deze gang van zaken niet geroepen voelen melding te maken.’, schrijft podiumkunstenaar Gable Roelofsen. ‘’ Sorry, maar als gezelschap en als onderzoeksbureau kan je niet volstaan met wat coaching en voorzorgsmaatregelen voor de toekomst. Het verleden moet worden geproefd en doorgesproken, hoe bitter ook die pil is voor alle partijen.’, aldus Piet Menu, artistiek directeur Het Zuidelijk Toneel. De Volkskrant , Theaterkrant , Theaterkrant , Theaterkrant , Brabant Cultureel

 

Cultuurmarketing

 • Kantar ondervroeg 1.137 Nederlanders van 18 jaar en ouder over de corona maatregelen in de culturele sector. Van hen verwachten drie op de tien (29%) na de heropening op 1 juni nog minstens een jaar te zullen wachten met een bezoek aan een culturele instelling. Daarnaast geven vier op de tien Nederlanders (38%) aan dat ze de komende tijd waarschijnlijk minder vaak een culturele instelling zullen bezoeken dan voor de coronacrisis. Van alle ondervraagden geeft een kwart (24%) aan zich geen zorgen te maken over het voorbestaan van de culturele instellingen die ze zelf bezochten voor de coronacrisis. Een derde (32%) doet dit wel. Toch zijn nog maar weinig Nederlanders bereid om de instellingen financieel te steunen. Een overgrote meerderheid (85%) geeft aan geen enkele bijdrage te hebben geleverd. Ruim de helft van de Nederlanders vindt de ‘anderhalvemeter-maatregel’ binnen culturele instellingen een haalbare kaart (52%). Kantar
 • Om een sterkere binding van de Nederlanders met museale collecties te stimuleren, wordt er gebouwd aan een nieuwe site: museum.nl Deze ontwikkeling is weliswaar gestart voor de coronacrisis maar komt nu in een stroomversnelling om de musea zo goed mogelijk te ondersteunen om de crisis te doorstaan. In eerste instantie krijgen alle bij de Museumvereniging aangesloten musea een pagina met ruimte voor hun bezoekinformatie, tentoonstellingen, evenementen, pronkstukken en natuurlijk de permanente presentatie. In een volgende fase worden deze pagina’s verder uitgebreid. Museumcontact
 • Het Amsterdamse filmmuseum Eye lanceert nieuwe webwinkel voor haar museumshop, waaraan binnenkort ook andere Nederlandse musea gaan meedoen. Pretwerk
 • Het verdwijnen van De Wereld Draait Door betekent een klap voor de Nederlandse boekensector. De waardevolle boekenpromotor zorgde steevast voor een maandelijkse verkooppiek. De herkenbare NS Publieksprijs is nu de belangrijkste gids in boekenland. Dit blijkt uit de 6e editie van het tweejaarlijkse Boekensector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Uit het onderzoek blijkt verder dat Carry Slee en Jan Terlouw het populairst zijn onder volwassenen als ze kinderboeken kopen. Saskia Noort is bij de keuze voor een volwassenenboek. Hendrik Beerda
 • Theater- en concertpubliek heeft groot vertrouwen dat podia de juiste maatregelen nemen om hun veiligheid te garanderen. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van onderzoek dat Terra Nova de afgelopen dagen heeft uitgevoerd. De eerste bevindingen uit het onderzoek laten zien dat het publiek positieve verwachtingen heeft. Boekman

 

Financiering

rijksfondsen

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Federatie Creatieve Industrie en de Dutch Design Foundation hebben de handen ineengeslagen met het initiatief ‘This Is Not a Simulation!’. Dit initiatief wil de Nederlandse creatieve industrie samenbrengen om aan de slag te gaan met de uitdagingen voor de toekomst en wil onconventionele denkrichtingen onderzoeken die de veerkracht en weerbaarheid van de ontwerpsector stimuleren. Het covid-19-virus heeft een gigantische impact op de samenleving en economie. Ook de creatieve industrie wordt zwaar geraakt. Verdienmodellen van de sector zijn niet robuust genoeg om tegenspoed te weerstaan, zelfs niet voor heel even. Het ontbreekt de sector aan reserves en veerkracht, daarnaast lijkt de sector nog geen antwoord te hebben op een permanent gewijzigde leef- en werksituatie. Op 3 juni trapt This Is Not A Simulation! af met de lancering van ideeën voor het programma van de eerste redactieraad. Terug te zien op de website van Pakhuis de Zwijger. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie , Pakhuis de Zwijger
 • Maatregelen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie v.m. het coronavirus. Update 4 juni. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De steunmaatregel van 850.000 euro van het Mondriaan Fonds om galeries in coronatijd financieel te helpen bij beursdeelname is oneerlijk en getuigt van onvoldoende marktkennis. Dat zeggen diverse Nederlandse galeriehouders. De steun is namelijk alleen beschikbaar voor galeries die al aan de vorige editie van drie beurzen, Unseen, PAN en Art Rotterdam, deelnamen. De galeries pleiten ervoor de steun eerlijk te verdelen over álle voor komend jaar toegelaten Nederlandse galeries. Vanwege onvoldoende budget heeft het fonds hiervoor gekozen, zegt directeur Eelco van der Lingen. Ook de voorwaarde om Nederlandse kunstenaars te tonen is te beperkend. NRC
 • Updates Covid-19 Filmfonds, met de eerste toekenningen binnen het COVID-19 Steunfonds zijn. 3 juni. Filmfonds
 • Twee Nederlandse bioscoopfilms, Pink Moon (voorheen Methusalem) en Sleep. ontvangen een bijdrage in de productiekosten van Eurimages. Ook twee Nederlandse minoritaire projecten, de documentaire Shanghai Youth en de jeugdfilm Lucy Goes Gangsta, zijn gehonoreerd. Dat is tijdens de laatste vergadering van het coproductiefonds Eurimages besloten. Filmfonds
 • Het Filmfonds honoreerde binnen de Dutch Cross Over regeling twee projecten : Sweet Dreams van Ena Sendijarevic en In Alaska van Jaap van Heusden. Het Nederlands Filmfonds stimuleert de productie van Nederlandse artistieke crossover films: auteursfilms die de potentie hebben om een bioscooppubliek in binnen- en buitenland te bereiken. Filmfonds
 • Nederlandse films en coproducties, ondersteund door het Filmfonds, zijn geselecteerd voor Cannes 2020, ondanks dat de verschillende festivalsecties door de pandemie op een alternatieve manier worden gepresenteerd. Filmfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft 27 projecten gehonoreerd voor de nieuwe en tijdelijke regeling Balkonscènes. Op 18 mei is het loket voor de regeling Balkonscènes geopend. Het beschikbare budget is 500.000 euro. Dit zijn de eerste toekenningen van de regeling. Meer toekenningen volgen spoedig. De regeling is tot stand gekomen vanwege de coronamaatregelen. Fonds Podiumkunsten , Fonds Podiumkunsten
 • Op 13 juni lanceert minister van Engelshoven (OCW) het programma Cultuurparticipatie tijdens de online talkshow ‘Cultuur voor iedereen’ bij Studio KUUB. Met dit programma willen het ministerie van OCW, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie drempels wegnemen en zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen aan cultuur. Fonds voor Cultuurparticipatie , LKCA

 

overige fondsen

 • De Nederlandse ambassade in Frankrijk schrijft een open call uit voor een programma tijdens de FIAC 2020 (Foire Internationale d’Art Contemporain), 22 t/m 25 oktober 2020, op het Atelier Néerlandais in Parijs. De ambassade roept Nederlandse kunstinstellingen, kunstopleidingen en andere geïnteresseerden op hiervoor plannen in te dienen, en zo kans te maken op een plek op een toonaangevend podium tijdens de belangrijkste periode voor hedendaagse beeldende kunst in Parijs. Stuur vóór 15 juni een beknopt plan in voor wat er tijdens deze periode op het AN zou moeten plaatsvinden, inclusief conceptbegroting. Voorstellen die verder gaan dan louter een expositie en die worden georganiseerd in samenwerking met een Franse partij genieten de voorkeur. Nederland wereldwijd
 • Op 8 juni wordt om 12:00 uur de tweede ronde van het Tilburgse Makersfonds 2020 geopend met wederom een totaal beschikbaar budget van € 100.000,- (waarvan €25.000,- van de provincie Noord-Brabant). Vanwege de maatregelen rondom het COVID-19 virus verloopt de procedure van het Makersfonds deze ronde anders dan normaal. Aanvragers die op basis van de schriftelijke beoordeling een positief advies ontvangen worden uitgenodigd voor een mondelinge toelichting. Hierbij houden wij rekening met de maatregelen in verband met het COVID-19 virus. Make it in Tilburg , nl
 • Onder de naam Coronaproof lanceert Het Makersfonds van Het Huis Utrecht een nieuwe, tijdelijke regeling voor theater- en dansmakers in de provincie Utrecht die in hun werk reflecteren op deze tijd. De toelage van maximaal 7500 euro per project is bedoeld voor voorstellingen of installaties die komend seizoen offline – op een podium of op locatie – gepresenteerd worden. Het Huis Utrecht

 

prijzen

 • Het Ricciotti Ensemble heeft een Compositiewedstrijd uitgeschreven. De opdracht is: schrijf een muziekstuk voor orkest met musici op anderhalve meter. Hoe klinkt een orkest wanneer musici anderhalve meter afstand houden? Welke mogelijkheden ontstaan er bij een andere ruimtelijke opstelling van dirigent en spelers? De wedstrijd staat open voor alle componisten: professioneel, student en amateur. Composities dienen vóór 1 augustus te worden ingediend. Winnaars ontvangen een substantieel geldbedrag: €2500 voor de eerste prijs, €2000 voor de tweede prijs en €1500 voor de derde prijs. Ricciotti

 

Kunstonderwijs

 • Gesprek met Xander Karskens, sinds januari 2019 directeur van De Ateliers, over de gevolgen van corona voor De Ateliers en andere postacademische instellingen. Metropolis M
 • Afstuderen in de mode tijdens de coronacrisis: hoe werkt dat eigenlijk? FashionUnited sprak vier modestudenten in hun afstudeerjaar: Katja Ravina en Leonore Boeke, bachelorstudenten Fashion Design aan het Amsterdam Fashion Institute (Amfi), en Inge Vaandering en Hanakin Henriksson, studenten van de bachelor Textiel & Mode aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. Fashion United
 • Vanwege de situatie rondom het coronavirus heeft AKV|St.Joost ervoor gekozen de selectieassessments voor het studiejaar 2020-2021 in een online vorm te laten plaatsvinden. AKV St.Joost

 

Kunstbeoefening

 • In de Nieuwsbrief van Cultuurconnectie van 2 juni nieuwe informatie over wat wel of niet mogelijk is voor dansers, blazers en koren. Verder dat zowel Koornetwerk Nederland als KNMO werken aan specifieke richtlijnen voor zingen en blazen. Cultuurconnectie
 • Koornetwerk Nederland is van mening dat samen zingen kan en dat het ook veilig kan. Volgens Koornetwerk kan er stapsgewijs begonnen worden: in kleine zanggroepjes en bij voorkeur buiten. Het netwerk communiceerde 1 juni een protocol en richtlijnen voor de koorsector. De aanbevelingen zijn gemaakt op basis van overleg met de gehele koorsector, informatie en overleg met virmus.nl (TU Delft) en Duits onderzoek. Het OMT adviseert om niet samen te zingen. Koornetwerk Nederland , Koornetwerk Nederland
 • ‘’De afgelopen week is voor de koren en blaasorkesten in Nederland een week van onduidelijkheid, teleurstelling en ongeloof geweest.’’ Aldus KNMO op 29 mei. Maar nu is er perspectief voor de blazers op het herstarten van de activiteiten. KNMO informeert over het proces dat is gevolgd. En geeft informatie over de nieuwe regels en de gevolgen daarvan voor muziekverenigingen. KNMO
 • Vanuit huis nam het voltallige Metropole Orkest, met enkele musicale gasten, het nummer Cold Duck op. Het nummer is een compositie van Eddie Harris in een arrangement Vince Mendoza dat het orkest in hetverleden met Al Jarreau, die ook de tekst schreef, mocht maken. Muzikanten en zangers/zangeressen uit heel Nederland kunnen dit nummer meespelen met het Metropole Orkest, via hun website. Daar staat een apart play-along versie van het nummer en is het arrangement downloaden in verschillende toonsoorten. Metropole Orkest
 • Wanneer mogen sport- en dansscholen open? Het kabinet beslist eind juni of de sport- en danssector hun beweegactiviteiten per 1 juli binnen mogen hervatten. Daarbij geldt dus nog steeds dat dit alleen kan als de situatie het toelaat. nl
 • Dansscholen vallen onder cultuur, maar zijn binnen die sector een uitzondering. Wat betreft de openstelling worden zij onder sport geschoven (streefdatum 1 september) en niet – net als theaters en bioscopen – 1 juni. Er is verwarring. In sommige gemeenten zijn dansscholen al wel weer open, maar veruit het grootste deel is dicht. ,,Het is raar hoe de regelgeving werkt: kinderen tot 12 mogen op de basisschool en bij de opvang wel met elkaar dansen, maar in de dansschool niet.” Binnen dansen? Het lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. En dus geven dansscholen in de regio Eindhoven massaal buiten les om de boel overeind te houden. Maar voor sommige danssoorten – zoals buikdansen – is dat geen optie. Dansschoolhouders in Etten-Leur en Zevenbergen hebben dezelfde onzekerheid. Eindhovens Dagblad , BN – De Stem
 • Koren en blaasorkesten kunnen hun repetities voorlopig beter nog niet hervatten in verband met bestemmingsgevaar op het coronavirus. Dat advies geven de KNMO (blaasorkesten) en het Koornetwerk Nederland. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Harmonie Concordia in Bergen op Zoom heeft samen met Claudia de Breij het lied Onze Harmonie opgenomen. Het nummer is te vinden op de demonstratiesite Cultuurinactie.nl. Omroep Brabant
 • Voor de zomermaanden juli en augustus staat een bijzondere expositie in de Cultuurfabriek op de Noordkade in Veghel op het programma. Een expositie van mensen uit Meierijstad voor mensen in Meierijstad. De tentoonstelling die gratis toegankelijk wordt, biedt ruimte om op een creatieve of wellicht kunstzinnige manier gevoelens te uiten in verband met de coronacrisis. In juni vindt eerst een inventarisatie en inzameling plaats van items die deelnemers willen exposeren. Een initiatief van de Cultuurfabriek, Phoenix Cultuur, Kunstgroep de Compagnie en Cultuur Haven Veghel. CHVNoordkade , Brabants Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • LKCA publiceert ‘’Gelijke kansen door onderwijs en cultuurparticipatie/-educatie :Kennissynthese’’
 • Een onderbouwing vanuit onderzoek voor penvoerders Cultuureducatie met Kwaliteit om plannen te maken voor de nieuwe beleidsperiode 2021-2024. In het kader van de gelijke kansen richt de regeling zich ook op het bereiken van scholen die nog niet eerder hebben deelgenomen. LKCA
 • Kan kunsteducatie bijdragen aan de ontwikkeling van verbeeldende vermogens van leerlingen met een licht verstandelijke beperking of een stoornis in het autisme spectrum? Een jaar lang volgde LKCA leerlingen in het speciaal onderwijs tijdens lessen beeldend en drama. LKCA
 • LKCA heeft een overzicht van wat wel en niet mag met cultuureducatie en cultuurparticipatie, op basis van de meest recente kabinetsbesluiten. Alleen de verruimingen per 1 juni zijn definitief besloten, de verruimingen per 1 juli nog niet. Update 29 mei. LKCA
 • Museumschatjes is een jaarlijks terugkerende vergoedingsregeling voor basisscholen om museumbezoek mogelijk te maken. In schooljaar 2020-2021 is er weer een nieuwe editie. Inschrijven voor Museumschatjes kan via het inschrijfformulier. Erfgoed Brabant Academie
 • In januari 2020 was onderzoeker Dirk Monsma te gast bij het educatieve programma van het International Film Festival Rotterdam (IFFR). Hij sprak leerlingen van enkele scholen na hun filmbezoek. Al snel realiseerde hij zich dat deze generatie via bewegend beeld de wereld verkent en kan veranderen. Wat betekent dat voor opvoeders? Zijn antwoord : maak filmeducatie tot basis van opvoeden en van al het cultuuronderwijs. We hebben de plicht, schrijft hij, deze generatie twee vaardigheden aan te leren : kritisch en anders leren kijken, en je leren uiten, zodat je je eigen, unieke stem tot uitdrukking kunt brengen. LKCA
 • Film In de Klas, het gezamenlijk initiatief van het Nederlands Film Festival, Schooltv, NPO Start en Netwerk Filmeducatie, introduceert Schoolfilm van de Maand. Elke maand wordt uit de collectie van Film in de Klas één film geselecteerd en samen met een lespakket beschikbaar gesteld. Docenten kunnen de film en het lespakket online of in de klas gebruiken voor het primair en voortgezet onderwijs. Door het kant-en-klaar aanbieden van films inclusief lesmateriaal hoeft de leraar zelf geen expert te zijn en deelt de les eenvoudig op het digibord in de klas of online thuis. In juni staat de korte film GRATIS in de spotlights. Nederlands Film Festival
 • Poppenspeelster en beeldend kunstenaar Jeanne van Midde (75) uit Goirle heeft na zestien jaar haar atelier in cultureel centrum Jan van Besouw ontruimd. In die werkruimte gaf ze workshops en cursussen beeldhouwen, boetseren en speksteen bewerken, maar door de uitbraak van het coronavirus ziet ze geen andere mogelijkheid dan om de huur op te zeggen. Ze overweegt om de cursussen nu bij haar thuis te organiseren. Daar heeft ze een kleine werkkamer. ,,Het zal dan voor kleine groepen zijn.” Brabants Dagblad

 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Wat bedoelen we nog wanneer we over ‘toe-eigening’ (appropriation) spreken? In het architectuurdiscours lijkt toe-eigening te zijn verworden tot een passe partout, vaak onduidelijke taal voor wat er gebeurt wanneer een ruimte in gebruik wordt genomen. Zo niet in de publicatie Architecture of Appropriation, On squatting as spatial practice van René Boer, Marina Otera Verzier en Katia Truijen, waarin de ambiguïteit van ‘toe-eigening’ wel degelijk productief is. Het boek neemt ons mee naar de jaren ’70 en ’80, toen krakers in de meeste Nederlandse steden aanwezig waren, en zich als een instituut manifesteerde door regelmatig kraakhandleidingen te publiceren en publieke ‘kraakspreekuren’ te houden. Archined
 • In Oirschot is een nieuwe langzaam verkeer brug naar ontwerp van West 8 geopend. De brug over het Wilhelminakanaal is de laatste schakel in de ontwikkeling van de Groene Corridor, een dertien kilometer lange recreatieve verbinding tussen Eindhoven en de historische markt van Oirschot. De brug bestaat uit een hoofddeel met een houten overspanning en twee stalen ‘aanbruggen’. Architectenweb
 • Corona is de dood van de stad, beweren sommigen. Is dat wel zo? Is het nog verantwoord om functies te concentreren en verder te verdichten? Of moeten we al onze mooie transformatieplannen nu, in de nieuwe anderhalve-meter-samenleving, in de prullenmand gooien? En wat betekent dit dan voor de woningbouwopgave? Ernst Kuipers (Erasmus MC), Annius Hoornstra (VvG/gemeente Zaanstad), Maarten Hoorn (Platform31/programma Stedelijke Transformatie) en Buck Consultants International gaven hierop antwoord in het webinar De toekomst van de stad na COVID-19. Platform 31
 • In zijn #crisiscollege verkent onderzoeker Koen Bandsma de mogelijkheden van nudging in de door corona beheerste openbare ruimte. Nudges zijn vaak grappige, vriendelijke en stimulerende interventies die helpen ongewenst gedrag te voorkomen. nu
 • Het Smart Distancing System van ontwerper Jólan van der Wiel en digitaal kunstenaar Nick Verstand is een bewegende laserprojectie op de grond in de vorm van cirkels, vormen, pijlen of lijnen waarmee de veilige afstand tussen personen in een ruimte wordt gevisualiseerd. De bewegingen van mensen worden gevolgd met geavanceerde motion tracking technologie en doorgegeven aan de computergestuurde lasers. Het systeem – dat nog in de testfase zit – kan worden toegepast stations, vliegvelden, winkels, beurzen, horeca en straks ook op festivals of clubs. Droevige tape-lijnen en preventieve no-go areas zijn dan verleden tijd. Design Digger
 • Er komt een nieuw ‘rijksmuseum’ voor de crossover tussen design en technologie. De drie geselecteerde kanshebbers worden door Design Digger uitgelicht. De derde kandidaat: Waag. Design Digger
 • Wat is er na het cancellen van de Milan Design Week achter de schermen blijven staan? Deel 1 van een serie: lampen die de vervreemdende tijdgeest treffend uitlichten. Design Digger
 • Het Textielmuseum maakt een serie exclusieve mondkapjes die zijn ontworpen door textielkunstenares Yamuna Forzani. De kleurrijke gebreide mondkapjes worden vervaardigd op een innovatieve machine in het Textiellab en komen uit één stuk uit dat apparaat. Elke dag zijn er twintig gereed. De beeldtaal van Forzani speelt met het lichaam en seksualiteit, de psychedelische esthetiek uit de jaren ’60, de actuele beeldcultuur van social media en kitsch. De mondkapjes ziet Forzani als een fashion statement en vooral ook als een vrolijk en vriendelijk alternatief voor de vaak klinische of intimiderende uitstraling van de wegwerpvarianten. Mixed Grill , Brabants Dagblad , inlog vereist

 

beeldende kunst

 • Na ruim twee maanden gesloten geweest te zijn, zijn de deuren van de musea en veel andere kunstinstellingen op 1 juni weer opengegaan. Unlocked/Reconnected verbindt bijna tweehonderd ‘huizen voor de kunst’ in één collectieve tentoonstelling. Marsha Bruinen spreekt Pietje Tegenbosch, een van de initiatiefnemers. ‘’ Iedere locatie werd gevraagd één werk naar eigen keuze te presenteren – of het nu een schilderij, een sculptuur, een performance of een video-installatie is. De werken worden in ‘de hal’ van ieder huis, oftewel het entreegebied van iedere locatie, getoond. Zo willen we gezamenlijk vieren dat de deuren van tentoonstellingslocaties weer open mogen.’’ Metropolis M , Unlocked Reconnected
 • Voor het Land Art Luisterweekend gaat kunstjournalist Luuk Heezen op zoek naar de mooiste verhalen over de landschapskunstwerken van Flevoland. In het weekend van 6 en 7 juni presenteert hij tussen 11.00 en 18.00 uur tien luisterprogramma’s: per kunstwerk een uitzending, plus een over de hele collectie. Zo kunnen luisteraars binnen of buiten, thuis of ter plekke, het hele weekend van de Flevolandse land art genieten. Land Art Flevoland
 • De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek is een stimuleringsprijs voor een nieuwe generatie critici en essayisten uit het Nederlands-Vlaams taalgebied, die schrijft over hedendaagse beeldende kunst.. Kunstcritici tot 35 jaar kunnen tot 1 september inzenden in de categorieën Essay en Recensie. Als startschot verschijnt op 30 mei een artikel op de websites van De Groene Amsterdammer en KNACK, waarin hoogleraar cultuursociologie Pascal Gielen stilstaat bij kunst en cultuur tijdens de coronacrisis. ‘’Een ‘geslaagd’ kunstwerk is een kunstwerk dat bij een cultuur, bij u en mij, een dosis leven binnen brengt. Dat is niet het werk van een god of een genie, maar van eenvoudige handen.’’ De Groene Amsterdammer

 

film en av

 • Meestal denken we aan beeld als het over films gaat, maar geluid kan een film maken of breken, aldus sounddesigner Michel Schöpping. Hij doceert het vak aan de filmacademie, en was verantwoordelijk voor het geluid van talloze Nederlandse films. VPRO CInema
 • In 2019 won ze een Gouden Kalf voor Beste Korte Documentaire. Eerder al ontving ze verschillende internationale prijzen voor Deal With It, haar eerste lange documentaire. Maar ten koste van wat, vraagt Shamira Raphaëla. Hoe ver kan ze als documentairemaker gaan om de ellende waarmee haar familie wordt geconfronteerd aan de wereld te laten zien? Filmkrant
 • In de nieuwste (en duurste) series hoeven acteurs niet meer voor groene schermen te doen alsof ze met aliens vechten of gebouwen opblazen. Met enorme ledschermen komen de visual effects haarscherp de studio in. Maarten van Gestel over hoe gametechniek de filmwereld verandert. De Volkskrant
 • Voor het eerste werken alle grote internationale filmfestivals samen. We Are One is deze week een online festival om geld op te halen voor de bestrijding van de coronacrisis. Weinig bekende films, wel veel bijzondere. NRC

 

letteren

 • NRC sprak ruim twintig mensen, kreeg inzage in privéberichten en stelde vragen aan de Volkskrant. Enkele bronnen wilden alleen anoniem hun verhaal vertellen (hun namen zijn bekend bij de redactie). Arjan Peters reageerde niet op verzoeken om informatie. . Woordgebruik dat in mailtjes net te intiem is, het laten doorschemeren van een recensie-oordeel voordat de recensie verschenen is, gunstig nieuw over nominaties laten lekken, schimmige afspraken tussen recensent en uitgever; geen halszaken, maar Peters balanceert op de rand van wat wel of niet kan volgens ongeschreven gedragsregels. NRC
 • ‘’ Peters is nu de kop van jut, maar misschien is het wel zo stil rondom hem omdat iedereen in de literaire wereld wel verhalen kent van critici, schrijvers, redacteuren en uitgevers die grenzen over gingen. Verhalen die verder gingen dan een lunchje. Ik heb het vermoeden dat de echte verhalen over machtsmisbruik nog moeten komen.’’ Coen Peppelenbos over de zaak Arjan Peters. tzum
 • ‘’ Ik heb een klein stapeltje e-mails van mannelijke schrijvers die zichzelf nogal geweldig vinden en van mij twee of drie sterren krijgen, waarna ze mij proberen te intimideren. Ik zou niet goed kunnen lezen, ik zou het niet begrijpen, mijn intellectuele vermogens zouden onvoldoende zijn om hun geniale invallen op waarde te schatten. Het is voor een vrouwelijke recensent dus omgekeerd.”
 • Schrijver en criticus Maria Vlaar trekt de zaak Arjan Peters wat breder en ziet in de literaire wereld nog veel ouderwets mannengedrag en betreurt dat ze niet net als haar jongere collega’s eerder aan de bel had getrokken. Maria Vlaar
 • Wilma de Rek, de directe chef van Arjan Peters bij De Volkskrant, biedt in het katern ‘Boek & wetenschap’ haar excuses aan voor de ‘sappige affaire’. De Volkskrant
 • Buddy Tegenbosch heeft de Prijs van de Jonge Jury 2020 gekregen voor zijn boek Match. De auteur ontving de prijs van het leesbevorderingsprogramma voor twaalf- tot zestienjarigen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs tijdens een online televisie-uitzending. De Jonge Jury Debuutprijs 2020 ging naar Dit is hoe het ging van Astrid Boonstoppel. Jongejury , Eindhovens Dagblad
 • De Gouden Poëziemedaille 2020 is toegekend aan Edward van de Vendel voor de bundel Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. De Gouden Poëziemedaille is een tweejaarlijkse prijs voor de beste kinderpoëziebundel die wordt uitgereikt door Poëziecentrum en CANON Cultuurcel. Daarnaast werden er ook nog vier poëziesterren uitgedeeld voor afzonderlijke gedichten. Erik van Os uit Tilburg kreeg er een voor het gedicht ‘Wie deed dat’ De laureaten winnen geen geldprijs. De focus van het initiatief is gericht op het vergroten van de aandacht voor kinderpoëzie. Alle middelen worden geïnvesteerd in acties om deze doelstelling te realiseren. Poëziecentrum
 • De Week van het Nederlands is een ode aan de Nederlandse taal. Tijdens de week, 3 tot en met 10 oktober, kan iedereen activiteiten organiseren waarin het Nederlands centraal staat. Het Vlaams-Nederlands huis deBuren en de Taalunie werken samen om met de Week van het Nederlands een breder cultureel netwerk te bereiken en het belang van het Nederlands met meer slagkracht onder de aandacht te brengen. Taalunie

 

muziek

 • Eindelijk weer live muziek – hoe is dat na 2,5 maand? Eng, fijn en emotioneel bleek bij de anderhalvemeter concerten door het Nederlands Kamerorkest en een estafette van muzikantencollectief Splendor, van 12.00 tot 22.00, die zo totaal maximaal 250 bezoekers trok. NRC
 • Verslag van het eerste concert in de Grote Zaal van Tivoli/Vredenburg op 1 juni door S10 in een vrijwel lege zaal, want de dertig betalende bezoekers zitten verspreid over de aangewezen eerste vijf rijen ( de zaal heeft in totaal 1.717 stoelen). Bezoeker Romy Voorjans, die concerten erg heeft gemist, heeft het ervaren als een privé-concert. „Het is natuurlijk raar, zo zonder geschreeuw en gefluit, maar het is daardoor heel intiem. Eigenlijk wel fijner, niemand die je aanraakt.” ‘’Als iemand het verdient het immense TivoliVredenburg weer te openen, dan is het wel de jonge, bedachtzame S10. Ze groeide in heel korte tijd uit tot een blikvanger in de hiphopscene. Haar liedjes zijn kwetsbaar en persoonlijk, en ze gaan over moeizame relaties met andere mensen en vooral met zichzelf.’’, aldus 3voor12.vpro. NRC , vpro
 • Zo’n dertig jaar geleden organiseerden Joost van Bellen en Dmitri Kneppers de eerste editie van het Oud Hollandsch Acid Feest (OHAF) in de iconische club RoXY. Het jubileumfeestje wordt live gestreamed door United We Stream en 3voor12.vpro. Je kon er geen kaartje voor kopen, maar aan de donateurs op de website van Paradiso werden vijf golden tickets verloot. En zo opende poppodium Paradiso in Amsterdam met een zit-rave voor slechts vijf man publiek. vpro
 • In het verlaten Muziekgebouw speelden twaalf musici twaalf wereldpremières. Het livestreamconcert ‘Music for empty spaces’ bood een divers programma. Een enkele keer was het adembenemend. NRC
 • vpro met de keuze van dit jaar van Nederlands poptalent uit het rondreizend festival Popronde. 3voor12.vpro

 

theater en dans

 • Hoe kan de scenografie handvatten of richtingen bieden in een samenleving waar anderhalve meter afstand de norm is? Scenograaf Anne Karin ten Bosch, dramaturg, schrijver en docent Liesbeth Groot Nibbelink en scenograaf Sanne Leufkens – alle drie onderdeel van het netwerk Platform-Scenography – zoeken in een virtueel rondetafelgesprek naar blikrichtingen, niet naar uitkomsten. Platform-Scenography onderzoekt, faciliteert en stimuleert de wisselwerking tussen scenografie en reflectie. Theaterkrant
 • In Alkmaar ontwikkelde Karavaan Festival de eerste ‘coronaproof theatrale drive-through’ voorstelling. Bij een bezoek aan Brandstof rijd je zittend in je auto van acteur naar acteur, waarbij je vijf keer een monoloog van circa acht minuten krijgt voorgeschoteld. In de leegstaande drukkerij Alkmaar speelt elke acteur voor zes auto’s. En vanaf de première op 4 juni doen ze dat om het kwartier, 22 keer op een dag, tot en met 14 juni. De voorstelling gaat over veerkracht, zegt regisseur Jos van Kan. „Dat is niet hetzelfde als in de put zitten en er meteen uitspringen. Dan heb je het over instinct, angst, sluwheid. Veerkracht is het probleem voelen en doorgronden en dan in actie komen. ‘’ Karavaan , NRC
 • On de noemer ‘Het Nationale Theater Speelt Altijd’ brengt het gezelschap van directeur Cees Debets en artistiek leider Eric de Vroedt de komende maanden vijftien nieuwe voorstellingen uit. Allemaal gemaakt volgens de huidige richtlijnen van afstand in de zaal en op het podium. Nu voor dertig man, vanaf 1 juli voor honderd en wellicht later weer voor meer. Of weer voor minder – wie zal het zeggen. De Volkskrant was bij de eerste voorstelling. Een solovoorstelling met Romana Vrede, Liefdesverklaring, van Magne van den Berg, oorspronkelijk in 2014 geschreven, nu enigszins aangepast aan de situatie van 2020. De Volkskrant , Theaterkrant
 • Ook Nederlands Dans Theater komt langzaam uit zijn lockdown. Hoe ziet dat eruit, ballet met anderhalve meter afstand? De studiovloer is door de met grijze tape gemarkeerde vlakken net een tangrampuzzel. Trouw, inlog vereist
 • De danswereld is veerkrachtig, ook in tijden van crisis. Dat merkte Jacques van Meel, artistiek leider van de stichting Roosendaal Danst!, toen hij alle prachtige initiatieven zag die naar boven kwamen. Er wordt veel gesproken over het aantal bezoekers in een zaal, maar hoe zit het met de dansers? Wat voor invloed heeft de 1,5-regel op hen? Dat onderzocht Jacques van Meel met een video. Dans magazine
 • De voorstelling Weg met Eddy Bellegueule van Toneelschuur Producties, in de regie van Eline Arbo, is volgens de NRC-critici de beste productie van het theaterseizoen 2019/2020. Liefde en seksualiteit, en met name homoseksualiteit, waren bovenliggende thema’s in dit afgelopen, door de pandemie gekortwiekte theaterseizoen. Vluchtelingen en migratie waren jarenlang de onderwerpen die het gesprek over theater bepaalden. Die stroom stokte enigszins. Er was nauwelijks klassiek toneel, maar Des te heuglijker was de rijkdom aan oorspronkelijke, nieuwe teksten door een veelheid aan getalenteerde toneelschrijvers. Een cruciale ontwikkeling is dat toneelschrijven zich steeds meer en duidelijker ontwikkelt tot een specialisme. NRC
 • Beste dans, cabaret, theater- en musicalvoorstellingen volgens NRC. NRC
 • Om te vieren dat de theaters beperkt weer open mogen, maakte Podiumkids op 1 juni de nominaties van de Podiumkids Prijs 2020 bekend. Kinderen uit het hele land hebben dit theaterseizoen 2019/2020 gestemd op hun favoriete voorstellingen. De vijf voorstellingen die het beste beoordeeld zijn, maken kans op deze publieksprijs. De uiteindelijke winnaar wordt bekendgemaakt op het Nederlands Theater Festival in september. Podiumkids

 

Brabantse makers

 • Twiddehaands, Tòffelen, Twids, Trektement, Tussenbaaje, Truttenbòl. Deze typische Tilburgse woorden zijn te horen in een video van de Tilburgse kunstenaar Rob Moonen. Hij liet zich inspireren door stadsgedicht negen van stadsdichter A.H.J. Dautzenberg. Ook Eefje Wentelteefje liet zich aanmoedigen door het stadsgedicht. In een filmpje ontmoet de populaire pop de letter T. Brabants Dagblad
 • Gesprek met Matthijs Bosman. Bosman studeerde af als beeldhouwer en is inmiddels zo’n twintig jaar actief als vrijdenker in de beeldende kunsten. Als beginnend maker ontwierp hij onder meer lichtinstallaties voor leegstaande gebouwen en ging zo op zoek naar de minder ingevoerde toeschouwer. Vanaf dat moment werd hij onbedoeld gezien als een kunstenaar voor de publieke ruimte. Een term die hij daarvoor eigenlijk niet eens kende. Hij richt zich nu graag op transities en zoekt naar manieren om creatief in te kunnen spelen op veranderprocessen. Met Superland, een fictieve supermarkt zonder klanten en zonder eten in de schappen, stelt hij de vraag centraal wat er zou gebeuren als de boeren hun producten direct aan de consument verkopen. Dan behoort de almachtige supermarkt volgens Bosman misschien wel tot de verleden tijd. Cultureon
 • Gesprek met kunstenaar Joop Mijsbergen, die onlangs een koninklijke onderscheiding ontving. BN – De Stem
 • Opera Zuid kan geen voorstellingen spelen, maar blijft zichtbaar met oud en heel recent videomateriaal. Terwijl nieuwe delen van de gloednieuwe serie Bonsai Garden online komen, streamt het huis Barbe-bleue, een productie uit 2011 onder regie van Waut Koeken. Toen jong Vlaams regietalent, nu intendant van Opera Zuid. Opera Magazine sprak met hem. Opera Magazine
 • Tilburgse rappers en andere hiphoppers namen de afgelopen weken het album ‘Tillie In Quarantaine’ op. Dertien tracks die links of rechts allemaal met Tilburg en het corona-virus te maken hebben. Elke artiest nam het zelf thuis op, dus alles klinkt anders, maar dat heeft ook zijn charme, vindt initiatiefnemer Tim van Dongen. In slechts vijf weken kwam het hele project uiteindelijk tot stand, inclusief het aan elkaar mixen van de dertien tracks door Tilburgs DJ-duo Fabienne van Vugt en Anouk Paans. Het Brabants Dagblad sprak met van Dongen en van Vugt over het project. Brabants Dagblad , vpro
 • In de wereldwijd massaal opgelaaide strijd tegen racisme laat ook Fresku van zich horen. De rapper uit Eindhoven bracht de videoclip van het nummer Fada uit: een aaneenrijging van aangrijpende beelden van politiegeweld en daaropvolgende rellen. Eindhovens Dagblad

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie