Trends & ontwikkelingen 5 september 2017

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat er in totaal circa € 6 miljoen aan het aankoopfonds bij het Mondriaanfonds kan worden toegevoegd. Ze voert daarmee de motie-Van Veen uit. In de motie wordt de regering verzocht om de middelen die musea die deel uitmaken van de landelijke culturele basisinfrastructuur gedurende de periode 2013-2016 hebben gedoteerd aan het bestemmingsfonds OCW, bij de vaststelling over die periode terug te vorderen en te herbestemmen. De minister wilde alleen aan de motie uitvoering geven als het niet ten koste zou gaan van het weerstandsvermogen van de musea. Van de musea die ultimo 2016 een positief bestemmingsfonds OCW hebben en financieel gezond zijn, wordt het resterende saldo teruggevorderd. Rijksoverheid.nl
 • Voor het Paradisodebat van 27 augustus jl. was aan kunstenaars en cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamerleden gevraagd na te denken over ‘de waarden die wij willen overdragen aan toekomstige generaties’. En dus lagen metavragen ter tafel. Hoe willen we dat de samenleving eruit gaat zien? En wie zit er op de stoel van de toekomst? Een verslag. Kunsten’92
 • Gijs Scholten van Aschat, de kersverse voorzitter van de Akademie van Kunsten, hield tijdens het Paradisodebat een speech, waarin hij het belang van het samen ontwikkelen en creëren centraal stelt. Dat is wat mensen bindt. Het vereist een toekomstvisie en investering. Van kunstenaars, maar vooral ook van politici. Akademie van Kunsten , BNR
 • Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau pleit voor goed kunst- en geschiedenisonderwijs en voor investeren in cultuur. FD
 • De creatieve sector roept Alexander Pechtold op om €80 miljoen vrij te maken aan de formatietafel om het inkomen en de (onderhandelings-)positie van makers in de creatieve sector te verbeteren. De petitie hiervoor is gestart op 27 augustus. Meer dan 1.700 mensen hebben inmiddels getekend. De petitie ‘Rembrandtalarm’ is een initiatief van Kunstenbond. Rembrandtalarm
 • Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam is in een veel slechtere staat dan werd gedacht. Als er niet direct wordt ingegrepen dan moet het museum dicht, dat zegt burgemeester Aboutaleb. Voor de renovatie is ruim 5 miljoen euro nodig. Museum Actueel
 • Kunstenaars hebben van Amsterdam- Noord een aantrekkelijker stadsdeel gemaakt, maar vooral projectontwikkelaars profiteren daarvan, schrijft Berith Danse. Het Parool

 

noord-brabant

 • Op 8 september geeft Gedeputeerde Swinkels een korte inleiding waarbij het besluit van GS over subsidiëring symfonische muziekvoorziening 2018 en verder wordt toegelicht. Aansluitend vindt een oordeelsvormende bespreking plaats. De woordvoerders geven hun visie over het besluit van GS en gaan daarna met de gedeputeerde en met elkaar in debat. nl
 • Statenmededeling besluit subsidiëring symfonische muziekvoorziening 2018 en verder. Advies Provinciale Adviescommissie Kunsten betreffende aanvullende planvorming van philharmonie zuidnederland. nl , Brabant.nl
 • Vernieuwing van de symfonische muziek is lastig zónder symfonisch orkest en daarvan hebben we er in Zuid-Nederland maar één: de philharmonie zuidnederland, stelt Peter Pim Windhorst. Is het goed idee als Brabantse muziekinstelingen plannen voor samenwerking met de philharmonie maken en daarvoor dan geld uit de nieuwe subsidie vragen? Omroep Brabant
 • Het schrappen van 5 ton van de subsidie van de provincie Noord-Brabant voor philharmonie zuidnederland, kwam voor het symfonieorkest als een donderslag bij heldere hemel. Maar, volgens Emmanuel Naaijkens, hing de bezuiniging al langer in de lucht, gezien de veranderde politieke verhoudingen in Noord-Brabant. Brabant Cultureel
 • Dankzij drijfveren zoals werkgelegenheid, cultureel vertier en betere voorzieningen valt vrijwel overal ter wereld een toenemende groei van stedelijke regio’s te zien. Steden maken zich hierdoor langzaam op voor de nieuwe sleutelpositie die zij hierin zullen spelen. Om dit te bereiken lijkt samenwerking een steeds belangrijkere strategie te worden. Binnen BrabantStad zou zo’n verbond uitstekend kunnen worden opgezet tussen Tilburg en Eindhoven, stelt Ton Wilthagen, Universiteit van Tilburg. Eindhovens Dagblad

grote brabantse gemeenten

 • In de stad Tilburg moeten minimaal 200 betaalbare ateliers, studio’s en oefenruimten zijn voor kunstenaars, theatermakers, dansers en muzikanten. Om die reden willen B en W in 2018 zo’n zestig nieuwe betaalbare ateliers creëren. Het college wil makers aan de stad binden omdat creatieve bedrijvigheid meerwaarde oplevert voor Tilburg. Brabants Dagblad
 • De weg is vrij voor de aanleg van Spoorpark Tilburg op het voormalige Van Gend en Loosterrein. De aanvraag voor de vergunning voor de aanleg van het basispark, het kunstwerk en de pergola’s heeft geen enkel bezwaar opgeleverd. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Bergen op Zoom stopt met de subsidie aan Palm Parkies. Volgens het college van B en W heeft het muziekfestival namelijk een nieuwe sponsor: Electrabel, een Belgisch energiebedrijf zonder Nederlandse ambities. Maar dat klopt niet. Bart Witlox, organisator van het festival: ‘Palm is en blijft sponsor in Nederland. Ik dacht dat onze subsidie wordt afgebouwd omdat ons project niet aansluit op de culturele visie van de gemeente Bergen op Zoom.’ BN –De Stem
 • Evenementen in Bergen op Zoom leveren de ondernemers in de stad miljoenen extra omzet op. Voor het eerst is onderzoek onder bezoekers van vijf evenementen gedaan. Het betreft bezoekers in 2016 van Krabbenfoor, Maria Ommegang, ProefMei, Kunsten in de Monumenten en PopMonument. BN-De Stem
 • In het Anton van Duinkerkenpark in Bergen op Zoom zijn elf nieuwe bankjes geplaatst. Het bijzondere is dat ze zijn gemaakt van biobased materiaal. BN –De Stem
 • Het Joe Mann-natuurtheater ligt, sinds het beheer in particuliere handen is gekomen, er slecht onderhouden bij. De beheerder heeft beterschap beloofd. Bestenaar Gerard van Opstal zou graag willen dat de gemeente Best de regie over het beheer van het natuurtheater terug neemt. Eindhovens Dagblad
 • Door meer gebruikers en een minder gedateerde uitstraling is winst te behalen voor gemeenschapshuis Den Herd in Bladel. Dat stelt de tijdelijke interim-manager in zijn rapport.
 • Zowel in 2016 als dit jaar bedraagt het tekort van het Bladelse gemeenschapshuis met theaterfunctie naar verwachting tussen de 40.000 en 50.000 euro. Eindhovens Dagblad
 • De aangepaste subsidieverordening van de gemeente Etten-Leur is niet voor alle verenigingen duidelijk. Ook ontbreekt het aan begrip. Dat bleek tijdens een gemeenteraadsvergadering. De gemeente gaat opnieuw met de verenigingen in gesprek. BN – De Stem
 • Sanna Weustink heeft, na haar aanstelling, een opdracht meegekregen: zorg dat het Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle uit de rode cijfers komt. Brabants Dagblad
 • In navolging van het advies van de monumentencommissie blijft de Stationsweg op Eeneind in Nuenen de originele staat behouden. De renovatie van de 130 jaar oude karakteristieke kasseienweg, die gepland stond voor september vorig jaar, is van de baan. Er komen wel officiële waarschuwingsborden en borden met de tekst ‘Let op! Slecht wegdek’ Eindhovens Dagblad
 • Er is geen gemeente in Nederland met zoveel monumenten per inwoner. 350 monumenten en 18.500 inwoners, dat is er bijna 1 per 50 inwoners. De helft is rijksmonument, maar voor de andere helft is de gemeente Oirschot zelf verantwoordelijk. En dat hebben ze verwaarloosd, vindt de stichting behoud erfgoed Oirschot. Maar de gemeente belooft beterschap. Omroep Brabant
 • De SP ziet de verhuizing van de bibliotheek naar de Osse binnenstad niet zitten en probeert op de rem te trappen. De partij voelt zich gesteund door bijna 600 Ossenaren, die een SP-enquête invulden over toekomstige ontwikkelingen in het stadscentrum.. Brabants Dagblad
 • De Roosendaalse wethouder Theuns denkt aan een beeldenroute, langs het fietspad van de Turfroute in West-Brabant, met circa tien kunstwerken van zowel regionale als internationaal vermaarde kunstenaars. Theunis: ,,Dat wordt de eerste grote uitdaging die we willen realiseren. Het geld is beschikbaar.” BN – De Stem
 • De nominaties voor de Rabobank Cultuurprijs Roosendaal zijn bekend. BN – De Stem
 • Voor ruim 1,1 miljoen euro koopt de gemeente Son en Breugel de locatie van de Sonse kerk. De kerk wordt gesloopt om ruimte te maken voor de veelbesproken mfa. Eindhovens Dagblad
 • Volgens Michiel Emmery kost archeologisch onderzoek kerklocatie Son acht ton meer dan dat gemeente Son en Breugel begroot. In de commissie grondgebied zaken leidde dat tot veel discussie. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • De historische entree van Keldonk in Erp dreigt teloor te gaan met de verbouwing van de N279. Heemkundekring Erthepe maakt zich daar grote zorgen over. Brabants Dagblad
 • Het Veldhovense festival Cult en Tumult moet enkele weken van tevoren de line-up aanpassen.
 • De gemeente Veldhoven denkt dat de hardstyle en freestyle, de genres van de betreffende artiesten, teveel overlast zal veroorzaken. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • ‘Goed werkgeverschap zou daarom als criterium opgenomen moeten worden in de criteria voor subsidie, zodat hierop ook getoetst kan worden. Stages en vrijwilligerswerk kunnen zeker een plek krijgen in dergelijke organisaties, maar niet als vervanging van reguliere banen.’ Aldus Maaike van Steenis. ‘Dat in de culturele sector relatief veel werkzaamheden door stagiairs worden verricht, is algemeen bekend, maar dat in toenemende mate ook afgestudeerden gratis aan de bak moeten, is op zijn zachtst gezegd zorgwekkend.’ De Volkskrant
 • In het tweede kwartaal van dit jaar is de omzet van architectenbureaus met dertien procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Dat blijkt uit de kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening van het CBS. Niet eerder heeft het statistiekbureau de omzet onder architecten zo hard zien stijgen. Architectenweb ,
 • Musea hebben een betere reputatie dan bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, die achttien beroemde kunstinstellingen vergeleek. Onderzoeker Cees van Riel denkt dat bedrijven die hun reputatie willen verhogen zouden kunnen leren van de maatschappelijke bijdrage die musea leveren én van de manier waarop ze bestuurd worden. Het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum staan in de top-3 van meest gewaardeerde musea ter wereld. Erasmus Universiteit , ArtNet News , Museumvereniging , De Volkskrant , NU.nl
 • Bijdragen aan een effectievere samenwerking tussen musea en gemeenten. Dat is het uitgangspunt voor het gezamenlijke onderzoek van de Museumvereniging en Universiteit Utrecht.
 • In de vragenlijst krijgen musea vragen en stellingen voorgelegd over de wijze waarop ze financiële en inhoudelijke verantwoording afleggen aan hun gemeente. De onderzoeksresultaten maken inzichtelijk welke prestatieafspraken wel of juist niet werken. Museumvereniging
 • Zakelijk directeur Karin van Gilst vertrekt bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Volgens het Stedelijk Museum heeft het museum dankzij haar een grote professionaliseringsslag gemaakt. Ze richtte o.m. het Young Stedelijk en het Stedelijk Museum Fonds op om het museum financieel te ondersteunen. NRC
 • De herinrichting van het Stedelijk Museum, die in mei al klaar had moeten zijn, loopt uit. Het Parool , De Volkskrant
 • „Je moet als museum altijd jezelf verbinden aan de actualiteit. Herkennen wat er speelt in de samenleving. We hebben nu een tentoonstelling in de maak over culturele identiteit: Mixed Zone*. Marianne Splint is vijf jaar directeur van Museum Helmond. Na de maandenlange renovatie van het Kasteel vestigt de instelling sinds eind vorig jaar vrijwel elke maand de aandacht op zich. Een gesprek. Eindhovens Dagblad
 • De Amerikaanse fotojournalist Steve McCurry heeft Museum Helmond drie foto’s geschonken. De foto’s sluiten daarmee aan bij de collectie Mens en Werk en worden daarin opgenomen. Eindhovens Dagblad
 • Het blad KONT wordt op 8 september gepresenteerd. Bijna 200 pagina’s met werk van dertig Eindhovense kunstenaars, schrijvers, architecten, illustratoren, designers en fotografen. Het blad gaat eens per jaar uitkomen en is een initiatief van Griet Menschaert. Eindhovens Dagblad
 • Wat zijn de beste residencies voor kunstenaars in Europa? En de vreemdste? En Nederland is de heilige graal voor kunstenaars! ArtNet News
 • De grootste Nederlandse filmdistributeur Dutch Filmworks is helemaal klaar met mensen die illegaal hun film binnen hengelen en wil daarom jacht gaan maken op individuele illegale downloaders. Maar heeft dat wel zin als maar één distributeur dat gaat doen? NOS
 • Digitale “superplatforms” als Google, YouTube en Facebook moeten volgens NPO-voorzitter Shula Rijxman meebetalen aan de creatieven bij de omroep, aangezien deze bedrijven geld verdienen aan publieke content. “Er is Europese wetgeving in voorbereiding om zulke platforms belasting te laten betalen in een land waar geld wordt verdiend. Het geld uit die belasting moet linea recta naar het NPO Fonds.” NOS
 • Staan we aan de vooravond van een heuse VOD-oorlog en gaan aanbieders stunten met abonnementsprijzen? Netflix, dat 20 jaar bestaat, is nog steeds de allergrootste maar vanzelfsprekend is die leidende positie niet meer. Na Amazon dient nu Apple zich aan als serieuze speler. Filmkrant , Trouw
 • Het voormalige V&D-pand in Zoetermeer krijgt een nieuwe bestemming. Maar liefst 1.600 vierkante meter van het gebouw wordt betrokken door een nieuw museum voor arcadegames genaamd het Nationaal Videogame Museum. De gemeente Zoetermeer ondersteunt het initiatief van de stichting Nationaal Videogame Museum met een eenmalige investering van 60.000 euro. Museum Actueel
 • Lezen mag dan wel een heel individuele vorm van cultuurbeleving zijn, toch hebben lezers altijd de nood gevoeld om meningen over hun lectuur uit te wisselen. Dat kan in vriendengesprekken of leesclubs, maar wat kan tippen aan de ontmoeting met de auteur achter een werk dat je geraakt heeft? Schrijvers en lezers live bij elkaar brengen, dat kan bij uitstek op literaire festivals, die steeds talrijker en populairder lijken te worden. Maar staan ze de allerindividueelste beleving van literatuur zelf niet in de weg? Rekto verso
 • De directie van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra heeft jarenlang gerommeld met de boeken. Daarbij werden huisaccountant KPMG en het bestuur bewust om de tuin geleid. CEO Wim van Limpt van Buma/Stemra kondigt maatregelen aan. Het CvTA zal de van Buma/Stemra verkregen rapporten en de voorgenomen vervolgstappen door Buma/Stemra analyseren en daarna een nader oordeel geven. Entertainment Business , RTLZ , Buma/Stemra , CVTA
 • Op 13 september vindt de eerste editie van het Congres Podia & Festivals plaats in het Utrechtse TivoliVredenburg. Berend Schans, directeur van de VNPF en een van de initiatiefnemers van dit congres: “Het moet een laagdrempelige dag worden waar iedereen met elkaar in gesprek kan gaan.” Entertainment Business
 • Er bestaat geen blauwdruk voor de perfecte concertzaal, zeggen akoestici. Er zijn hooguit vuistregels. En de kwaliteit van een zaal hangt niet alleen van de fysische akoestiek af. ‘Het is ook een kwestie van beleving.’ Trouw
 • Tijdens het Into The Great Wide Open festival op Vlieland worden groenafval, etensresten, wegwerpservies, bestek en koffiebekertjes razendsnel gecomposteerd met de composteermachine van Eco Creation. Een wereldprimeur. Entertainment Business
 • Het PopMonument in Bergen op Zoom, winnaar van de Erfgoedprijs Brabant, heeft plannen de succesvolle formule ook in andere Brabantse steden, en op termijn landelijk, uit te rollen. Sinds 2016 investeert ook Brabant C, een fonds ter versterking van het cultuur- en kunstaanbod in Noord-Brabant, in PopMonument. De vierde editie, met popconcerten op historische locaties, is 9 september a.s. BN – De Stem
 • Er is onbegrip voor het voornemen van Taylor Swift en Ticketmaster om concertkaartjes van de popster alleen te verkopen als fans kunnen bewijzen dat ze echt heel erg fan zijn van de zangeres door bijvoorbeeld geld uit te geven aan merchandise. De Volkskrant
 • Volgens de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs zal de omzet van de wereldwijde muziekindustrie groeien tot ruim 41 miljard dollar per jaar in 2030. Het grootste aandeel komt van betaalde streamingdiensten. Entertainment Business
 • Nu streamingcijfers allesbepalend zijn voor de hitlijsten loont het natuurlijk om je groter voor te doen dan je bent. Maar kan dat? Kun je Spotify streams kopen? Net zoals je vroeger nep-Myspace-vrienden had? 3voor12.vpro.nl
 • Voor veel retailers is Record Store Day, naast de kerstverkoop, een belangrijke kurk waarop hun onafhankelijke platenwinkel drijft. Hoe ver kan het jaarlijkse evenement nog doorgroeien? Entertainment Business
 • Hoe kunnen theaters in middelgrote steden hun positie versterken. De tips & tricks (organisatie, de programmering en de publieksbetrokkenheid) van Paul van Oort en Cor Wijn (BMC). Linkedin
 • De Schouwburg en het RO theater zijn met ingang van dit seizoen gefuseerd tot Theater Rotterdam. In de twee theaters aan het Schouwburgplein en achter de Witte de Withstraat huist een groep van 25 makers, die garant staan voor een diversiteit aan voorstellingen. Een gesprek met Melle Daamen, die als directeur in vier jaar tijd het Theater Rotterdam van de grond wil trekken. Algemeen Dagblad
 • Jan Woud begint als directeur van de Theater Markant in Uden. Brabants Dagblad

Cultuurmarketing

 • Sociale media zijn ongekend populair. Veel mensen zijn dag en nacht online en actief op meerdere platforms tegelijk. Hoewel social media vaak als containerbegrip wordt gebruikt, zijn er grote verschillen tussen de beschikbare platforms en de behoeften die zij vervullen. Dit kan het lastig maken voor (cultuur)marketeers om de juiste keuze te maken: welke content werkt het best op welk medium? Cultuurmarketing
 • Waar misschien de perceptie heerst dat commerciële innovatie begint bij de grote merken, is binnen dance het tegenovergestelde aan de gang. In Nederland hebben meerdere traditionele culturele instellingen zich de afgelopen jaren de deuren naar de dance geopend. Het Rijksmuseum ontving dj Maceo Plex voor een bijzonder optreden in haar fietspassage, Armin van Buuren ontwikkelde een audiotour voor het Van Gogh museum. Hoe komt dit? Adformatie
 • De Museumkidsweek is een jaarlijks terugkerend evenement op initiatief van de Museumvereniging om het verdienvermogen van musea te vergroten. De derde Museumkidsweek valt opnieuw samen met de herfstvakantie, van 14 t/m 29 oktober. Gedurende deze week wordt er thematisch aangesloten op de Kinderboekenweek: griezelen! Museumvereniging
 • Bioscoopketen Vue is gestart met een Filmpaspoort voor kinderen. Er zijn acht films geselecteerd waar kaarthouders een stempel voor krijgen. Meerdere stempels zijn goed voor verschillende cadeaus. Entertainment Business
 • Op 1 september is de pilot van de Podiumpas van start gegaan. Ruim 450 pashouders kunnen onbeperkt voorstellingen bezoeken bij de aangesloten theaters. De pas is een initiatief van drie theaters in Amsterdam (Stadsschouwburg Amsterdam, Frascati en Theater Bellevue) en bij de start hebben ook zeven andere theaters in Utrecht, Den Haag en Amsterdam (Stadsschouwburg Utrecht, Het Nationale Theater (alle locaties), Theater de Meervaart, Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Podium Mozaïek en theater de Krakeling ) zich aangesloten om mee te doen. VSCD

Financiering

 • De Nederlandse publieke cultuurfondsen bieden de komende drie jaar (2018-2020) gezamenlijk een residency aan in het Van Doesburghuis in Meudon-Val-Fleury/Parijs. Makers en bemiddelaars werkzaam in de beeldende kunst, creatieve industrie, podiumkunsten en film worden opgeroepen hiervoor een voorstel in te dienen. De deadline: 20 oktober 2017. Fonds Podiumkunsten
 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creative Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving.. Eerstvolgende deadline is 11 oktober. In een terugblik op de afgelopen 2 rondes toont het Stimuleringsfonds hoe vanuit verschillende invalshoeken invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van deze regeling. Stimuleringsfonds Creative Industrie , Stimuleringsfonds Creative Industrie
 • Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Eerstvolgende deadline is 18 oktober. Waarin onderscheiden de ondersteunde projecten zich? Dat wordt duidelijk in een terugblik over de eerste rondes van dit jaar. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie , Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Platforms zijn een belangrijke schakel in de infrastructuur voor de creatieve industrie. Ze functioneren als knooppunten waar ontwerpers, makers en andere professionals samenkomen rondom een discipline of thematiek, zowel fysiek als online. Op deze manier weten ontwerpplatforms een brug te slaan tussen ontwerpers en makers en de ontwikkeling van de vakgebieden. De deadline van deze 2e open oproep Professionalisering Ontwerpplatforms van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is 1 november. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft met een derde open oproep Professionalisering Ontwerppraktijk een impuls aan de professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio’s binnen het vakgebied vormgeving. Ontwerpers en studio’s kunnen tot en met 1 november 2017 voorstellen indienen voor het ontwikkelen van een strategie om tot een toekomstbestendige praktijk te komen. Designstudio Van Eijk & Van der Lubbe startte een omvangrijk professionaliseringstraject, waarvoor ze een subsidie uit de Open Oproep Professionalisering ontwerppraktijk in 2016 inzette. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie , Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Van 2010 tot 2016 werd tweejaarlijks de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur uitgereikt. Met als doelstelling bekendheid te geven aan voorbeeldige architectuur in de zorg bij alle betrokken partijen: opdrachtgevers, architecten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, overheden, cliënten en ontwerponderwijs. In 2018 zal de prijs niet uitgereikt worden. De Hedy d’Ancona-prijs is een initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Hedy d’Ancona-prijs
 • De regeling Bijdrage Samenwerking Musea van het Mondriaanfonds is bestemd voor musea en bedoeld als bijdrage voor gezamenlijke initiatieven die het gangbare overstijgen; de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterken; een duurzaam karakter hebben, voorbeeld stellend en navolgbaar zijn door anderen en uiteindelijk leiden tot een sterkere museale sector. Eerstvolgende deadline is 29 september. Mondriaanfonds , Mondriaanfonds
 • Vanaf 1 september 2017 zijn vier regiomakelaars aan de slag voor het Mondriaan Fonds. De regiomakelaars hebben een onderzoekende en stimulerende rol bij het bereiken van potentiële aanvragers, opdrachtgevers en adviseurs. Een andere taak is het signaleren van nieuwe initiatieven, doelgroepen en actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Mondriaanfonds
 • In de eerste helft van 2017 verstrekte Fonds Kwadraat maar liefst 62 leningen aan kunstenaars, vormgevers en fotografen voor een totaalbedrag van 237.104 euro. Voorbeelden van projecten die zijn gefinancierd, zijn te lezen in de nieuwsbrief van augustus. De deadline voor nieuwe aanvragen is 9 september. Fonds Kwadraat
 • Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Filmfonds voor jonge regisseurs en producenten. Zij kunnen ervaring opdoen met korte documentaires (25 minuten), waarna de sprong naar lange producties kan worden gemaakt. Dit opent de weg naar kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. De eerstvolgende deadline voor deze regeling is 2 oktober. Filmfonds
 • Met de regeling Digitale literaire projecten stimuleert het Letterenfonds de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. Deze regeling staat open voor literaire organisaties en uitgevers. Eerstvolgende deadline 22 oktober. Letterenfonds
 • Schrijver en essayist Atte Jongstra verblijft van september 2017 tot februari 2018 als writer-in-residence aan het NIAS in Amsterdam. De werkperiode in de internationale, academische setting van het NIAS wordt mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds. Jongstra zal er aan een nieuwe essaybundel werken. Letterenfonds
 • Na 24 jaar stopt het VSBfonds met de VSB Poëzieprijs. De VSB Poëzieprijs 2018 zal de laatste zijn die uitgereikt wordt onder de naam VSB. Volgens het fonds past een prijs voor een bundel van een individu niet meer in haar nieuwe koers. Dichter des Vaderlands Esther Naomi Perquin is verbaasd over het verdwijnen van deze belangrijke prijs. De VSB Poëzieprijs, argumenteert ze, bekroont vooral een artistieke prestatie en zet in die zin niet alleen een dichter maar ook een genre op de kaart. ‘Dat kan de poëzie nog steeds goed gebruiken. ‘ Als je constateert dat het bereik groter of breder moet, doe dáár dan iets aan’. Poetry International gaat op zoek naar een nieuwe sponsor. VSB Fonds , NU.nl , De Volkskrant , Poetry International
 • Werkbijdragen Muziekauteur hebben als doel de ontwikkeling binnen de podiumkunsten te stimuleren. Deze subsidie van het Fonds Podiumkunsten is bedoeld voor muziekauteurs die willen investeren in de artistieke kwaliteit van hun werkpraktijk. De eerstvolgende deadline is 29 september. Fonds Podiumkunsten
 • Eurosonic Noorderslag en 6 andere Nederlandse culturele instellingen worden gesubsidieerd vanuit het European Talent Exchange Programme. Creative Desk Europe
 • Op 15 september deelt Marie Le Sourd van On The Move, op uitnodiging van DutchCulture, tips en informatie over internationale culturele mobiliteit voor het Nederlandse culturele veld. On The Move, het wereldwijde informatienetwerk voor culturele mobiliteit, wijst de weg naar actuele informatie over financieringsmogelijkheden voor grensoverschrijdende cultuurprojecten in alle disciplines. DutchCulture
 • Op zoek naar subsidies voor een Europees cultureel-, audiovisueel- of erfgoedproject? Ontdek welk programma het beste aansluit bij het project met de EU subsidiewijzer. Met vragen of voor een persoonlijk adviesgesprek is het mogelijk contact op te nemen met de Creative Europe Desk NL | DutchCulture of de contactpersoon van het desbetreffende programma. Creative Europe Desk
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens minister Jet Bussemaker (OCW) 49,7 miljoen euro instandhoudingssubsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten. Het is dit jaar voor het eerst dat alle aanvragen die aan de criteria van de regeling voldeden, konden worden gehonoreerd. Cultureel Erfgoed
 • Tot en met 30 september 2017 is het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen bij de Stichting Cultuur Eindhoven binnen de PLUS-regeling. Cultuur Eindhoven
 • Crowdfunding: tips voor als het mis gaat. Poelmann van den Broek
 • Vorig najaar werd het idee voor The Buddy Film Project geïnitieerd: een project waarin gevluchte filmprofessionals aan Nederlandse collega’s worden gekoppeld met als doel samen een film te maken. Voor de financiering werd een crowdfundcampagne gestart. Een veiling van spullen van BN’ers moet het geheel financieel afronden. Holland Film Nieuws

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Als architect met internationale ervaring heeft Rijksbouwmeester Floris Alkemade hergebruik van de bestaande gebouwde omgeving hoog in het vaandel. Renovatie en transformatie vormen een steeds groter aandeel van de bouwwereld en voorzien in twintig procent van de woningcreatie. “Zie hergebruik niet als een B-categorie, maar als een volwaardige opgave.” NRP
 • Gerecyclede spijkerbroeken als isolatie, hergebruikte kozijnen, een geleasde lift en een gelijkspanningsnetwerk. ABN AMRO opent het circulaire paviljoen Circl op de Zuidas. Werk, horeca, duurzaamheid en de kunstcollectie van de bank komen samen. Cobouw , Bright
 • Nederlands kent reeds een rijksbouwmeester, een spoorbouwmeester, provinciaal bouwmeesters en stadsbouwmeesters. Dit netwerk wordt verbreed met de Politie Bouwmeester, waartoe de Politie architecten oproept via een Europese aanbesteding. De Politie staat voor een grote huisvestingsopgave door de vorming van de Nationale Politie. Architecten kunnen zich aanmelden tot en met 17 september. Architectuur Lokaal
 • Tijdens de Dutch Design Week 2017 in Eindhoven worden de winnaars van de prijsvraag Who Cares bekendgemaakt. Deze prijsvraag, uitgeschreven door de Rijksbouwmeester in samenwerking met de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen, vraagt om innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken. Architectuur Lokaal
 • Ontwerper Philip Krabbendam over hoe het ruimtelijke ontwerp van steden kan worden ingezet om een op hol geslagen economie weer in haar element te brengen en af te stemmen op de consument. Deel 1 van een reeks blogs. De Architect
 • ‘Ontwerpers die expliciet wensen dat hun gebouw een ‘icoonstatus’ bereikt, schuwen slimme framing technieken hierbij niet. Met nieuwe verhalen vol associatieve elementen – vergezeld met strakke renders, veelbelovende artists impressions en Engelse krachttermen – wordt betekenis gegeven aan plannen en projecten in de hoop dat deze door de doelgroep op een bepaalde manier wordt geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld door wethouders of investeerders.’ David ter Avest reageert op een blog van Harm Tilman over ‘’icoongebouwen’. De Architect
 • Gebiedstransformaties zijn dan wel gewenst, ze blijken in de praktijk duur en ingewikkeld. En in deze tijd moeten ze het zonder ruime subsidies stellen. Onderzoekers van TU Delft onderzochten voor de Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat ervoor nodig is opdat deze gebiedstransformaties toch van de grond komen. In hun onderzoek ‘Gebiedstransformaties: Ruimte voor durf en diversiteit’ stellen zij een meervoudige en lerende aanpak van stedelijke gebiedstransformaties voor. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Thema van de Landschapstriënnale 2017 is: Het Volgende Landschap. Wat is het landschap van de toekomst? Hoe gaat onze leefomgeving er de komende decennia uitzien? Wie gaat ervoor zorgen? Wat zijn de drijvende krachten achter de veranderingen in het landschap? Wie brengt dit tot stand? Landschapstriënnale , Architectenweb
 • Initiate (het innovatieplatform van de VNG) en Dutch Design Foundation zijn gezamenlijk opgetrokken naar antwoorden op vraagstukken waar (lokale) overheden mee worstelen. Negen ontwerpstudio’s zijn uiteindelijk aan de slag gegaan met : kinderen met obese een gezonder gedrag aanleren, werk fysiek bereikbaar maken voor kwetsbare mensen en, jongeren leren met geld om te gaan. Op 14 september 2017 is er een presentatie op de Demo Day in Eindhoven. VNG , Initiate.nl
 • Manon van Hoeckel komt met drie nieuwe afleveringen van de audiotour Luisterruit. Vorig jaar won Van Hoeckel met Luisterruit de NS Design Challenge. Samen met Tom Loois heeft Manon van Hoeckel de nieuwe afleveringen gemaakt, die tijdens de Dutch Design Week gepresenteerd worden. De Luisterruit is een audiotour voor tijdens de treinreis, die in de eerste aflevering stilstond bij alledaags design. e52.nl

beeldende kunst

 • EgbertDommering en Rob Smolders bezochten de Documenta en publiceerden erover op hun blog. Egbert Dommering , Altijd vandaag
 • De tentoonstelling ‘Sense of Sound’ in de Dordtse Biesboschhal vat een halve eeuw Nederlandse geluidskunst samen in veertien werken. Binnen het uitgestrekte veld van de geluidskunst, dat reikt van geluidswandelingen tot klanksculpturen, hebben de samenstellers gekozen voor werk dat niet alleen bijzonder klinkt maar ook visueel iets voorstelt. Museumtijdschrift , Jegensentevens
 • Wil kunst relevant zijn voor het milieu, dan moet ze voorbij een kunstcontext bewegen om zich met het land zelf bezig te houden. Op deze manier wordt kunst ecologische kunst. Hyperallergic

film en av

 • Parallel aan de opening van het Nederlands Film Festival, 20 september, organiseert Brandend Kalf in de ACU te Utrecht het vrij toegankelijke Clandestien College voor filmstudenten en filmmakers die vinden dat de Nederlandse film wel wat vuur kan gebruiken. Vijf sprekers houden een betoog dat ze met filmfragmenten illustreren. Daarna volgt een debat met de aanwezigen. Brandend Kalf
 • De nominaties voor de Gouden Kalveren 2017 zijn bekend. Voor de categorieën Korte Documentaire, Korte Film, Televisiedrama en Interactive heeft de Gouden Kalf Jury de nominaties bepaald. De genomineerden in de categorieën Lange Documentaire en Speelfilm zijn bepaald volgens het Academy-model. Filmkrant , Dutch Academy for Film , De Volkskrant
 • Het Nederlands Film Festival (NFF) en de Gemeente Utrecht maakten de genomineerden voor de NFF Debuutcompetitie bekend. Dit zijn Sophie Dros voor Genderbende, Marcel Tigchelaar voor Ultrakort – Hot tea, en Reneé van der Ven voor Teledoc Campus – De vertolker. Zij maken kans op de Filmprijs van de Stad Utrecht. Nederlands Film Festival
 • Op 4 oktober wordt tijdens de Nationale Onderwijsweek de Nationale Onderwijsfilm (NOF) 2017 uitgereikt. Er wordt gestemd door zowel een vakjury als het publiek. De drie documentaires die in aanmerking komen voor de titel Nationale Onderwijsfilm 2017 zijn: De kinderen van juf Kiet, Down to Earth en Ik, alleen in de klas. De vakjury van de Stichting Nationale Onderwijsweek koos het drietal uit een lijst van acht titels. Een vakjury kiest de winnaar van de juryprijs. Het publiek kan online stemmen. Holland Film Nieuws
 • 13 Reasons Why, Dear White People, The Handmaid’s Tale, Game of Thrones, Girlboss: het zijn series met een boodschap. En zo zijn er nog meer populaire Amerikaanse televisieseries met een dieperliggend verhaal. Hoe is dit te verklaren? Big

letteren

 • De 25 titels die nog in aanmerking komen voor ECI Literatuurprijs bekend gemaakt. De ECI Literatuurprijs (voorheen de AKO Literatuurprijs) is met een prijzengeld van €50.000 samen met de Libris Literatuurprijs één van de grote boekenprijzen van Nederland. Literatuurplein

muziek

 • Het Bosch Requiem, tot nu toe georganiseerd door de stichting Bosch 500, is overgenomen door November Music. In de nieuwe opzet wordt het minder Jeroen Bosch en meer een herdenking. Componist Anthony Fiumara heeft een nieuwe dodenmis gecomponeerd: Memorial Park. Die zal worden uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor, TEMKO van Aart Strootman en Holland Baroque. Het theatrale element komt van theatergroep Matzer en de Vlaamse acteur Peter de Graef. Brabants Dagblad
 • De aanstaande editie van het Internationaal Vocalisten Concours is gewijd aan opera en oratorium, met bijna zestig deelnemers en een jury vol kopstukken uit de operawereld. Het concours verbreedt en vernieuwt zich, onder meer door het aanbod van livestreams van de halve finale en de finale. Het begint op 9 september in het Theater aan de Parade, ’s-Hertogenbosch, en wordt afgesloten met de finale in Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. ‘Toen bleek dat we alsnog in het Theater terecht konden, was het te laat. Er waren al allerlei afspraken gemaakt met Eindhoven”, zegt Annett Andriesen, directeur van het IVC. Operamagazine , Brabants Dagblad
 • De Gaudeamus Muziekweek in Utrecht (6 tot 10/9) is hét festival voor ‘de nieuwste muziek van jonge muziekpioniers’. Voor de Gaudeamusprijs is met gitarist-componist Aart Strootman voor het eerst sinds 2012 een Nederlander genomineerd. Gaudeamus
 • Wie maakte het beste Nederlandse album van het jaar? De twaalf albums die genomineerd zijn voor de 3voor12 award 2017. 3voor12.vpro.nl

theater en dans

 • Op de opening van het Vlaams TheaterFestival sprak Anne Breure (1988) een State of the Youth uit. De artistiek directeur van het Veem in Amsterdam hield een bevlogen pleidooi voor meer duurzaamheid en zorg in de organisatie van kunstinstellingen. Die moeten we daarvoor kritisch durven te bevragen. Theaterkrant
 • Schrijver en Raad voor Cultuur lid Özkan Gölpinar spreekt de Staat van de Nederlandse Theatertekst 2017 uit. Tijdens de ‘Middag van de Toneeltekst’ van het Nederlands Theater Festival op 11 september zal hij een spoedcursus ‘Leren omgaan met schizofrenie’ geven.
 • Het Nederlands Theater festival vindt plaats van 7 t/ 17 september. Theaterkrant , Nederlands Theater Festival
 • Toneelspreiding was ooit een subsidievoorwaarde. Toen de spreiding onder druk kwam te staan, werd het aantal voorstellingen dat nog op reis ging kleiner en kleiner. En dat terwijl er overal in het land schouwburgen verrezen. Door het jaren lang stelselmatig onthouden van grote toneelproducties aan de provincieschouwburgen is er op die plekken een geheel ander repertoire ontstaan. Hans Croiset over hoe het spelen in de provincie steeds verder uit het zicht raakte en de het negatieve effecten voor het theater in Nederland. Stadsschouwburg Amsterdam
 • LA Breda is een initiatief van Podium Bloos in samenwerking met Tiuri, The Scene, the LOADS (Nieuwe Veste), Prisma, Schippers&VanGucht, Electron en andere Bredase cultuurmakers. Live Art, op 8 t/m 10 september, brengt kunst letterlijk tot leven en verbindt de beeldende kunst aan theater, circus, muziek, dans en andere disciplines en (sub)culturen. Circusweb , LA Breda
 • De snelheid waarmee professionele dansers om kunnen schakelen tussen lastige bewegingen is ongelooflijk. De afgelopen drie jaar heeft de University of Maryland in samenwerking met de University of Houston onderzocht of de hersenen van dansers anders in elkaar zitten. De resultaten bewijzen dat dit inderdaad het geval is. Dans Magazine

kunst in de openbare ruimte

 • Op muziekfestivals in de afgelopen jaren steeds meer beeldende kunst te zien. ‘Festivalkunst’: de term klinkt lekker zomers, maar ook wel een beetje lichtgewicht, alsof het om seizoensgebonden niemendalletjes gaat. Maar is dat wel terecht? De Volkskrant , inlog vereist
 • Het evenement Kings of Colors op de Tramkade in ’s-Hertogenbosch krijgt dit jaar een uitgebreide muziekprogrammering op zaterdag en zondag. Zo treden onder meer Jungle by Night, Gallowstreet en een aantal dj’s op in de Kaaihallen. Brabants Dagblad , Kings of Colors
 • Van de met graffiti besmeurde pijlers van het viaduct onder de A58 langs het fietspad maken kunstenaar Jori van Boxtel en Remco Weismann, haar partner, een kunstwerk waarin twee elementen samenkomen: de fauna van het omliggende natuurgebied en de cultuurhistorische en hedendaagse waarde van het Bels Lijntje. Het kunstwerk nabij De Blaak komt tot stond i.s.m. Cupudo Tilburg. Vandalen bekladden inmiddels het werk. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Mariëlle Coppes werd in juni door de gemeente Eindhoven tot curator smilefactor van Eindhoven benoemd om een glimlach in de openbare ruimte te brengen. Ze heeft nu haar eerste project naar buiten gebracht. Samen met ontwerpster Eliška Slováková van Eldesign heeft Coppes de afgelopen dagen de stad voorzien van een aantal teksten en beelden die pas zichtbaar worden als het regent.e52.nl

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Voor het VPRO radioprogramma Nooit Meer Slapen had Pieter van der Wielen een persoonlijk gesprek met de Eindhovense ontwerper Piet Hein Eek. Over zijn werk én over zijn privéleven.NPORadio1
 • Ontwerper Wouter Corvers ergert zich al jaren aan de standaardmaten waarmee de openbare ruimte is ingedeeld. Of hij nu voor de pinautomaat, een schilderij of een frisdrankautomaat staat, overal zit zijn lengte hem in de weg. Hij meet 2.05 meter lang. In de wijk De Slagen in ‘s-Hertogenbosch springen sinds kort vier gele bankjes in het oog. Niet per se vanwege de kleur, maar doordat deze variëren in hoogte en zijn geplaatst op een ongelijke ondergrond. Brabants Dagblad
 • Keramist Henk Wolvers en zijn partner Irene van den Hurk kochten het oude schoolgebouw, uit 1959, naast de gesloten Heilige Hartenkerk in ‘s-Hertogenbosch. Samen met architect Paul van der Jeugd hebben ze het grondig verbouwd en aangepast aan hun wensen. De werk- en expositieruimte is in september te bezoeken. Brabants Dagblad
 • Beeldend kunstenaar René Ziedses des Plantes schildert de natuur, bij voorkeur weerbarstige bomen. Niet op doek, maar op losse panelen. Behalve de natuur blijkt ook muziek een grote bron van inspiratie. Brabant Cultureel
 • Engelstalige filmkomedie van Brabantse makers was succesvol op festivals. De film werd op 3 september in Helmond, in aanwezigheid van de Helmondse regisseur Robert van den Broek, vertoond. De film werd voor een groot deel in de regio Helmond gedraaid. Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad , Cacaofabriek
 • Het Nuenense duo Tip Jar (Bart de Win en Arianne Knegt) maakt mooie, ‘ronde’ liedjes. Op ambachtelijke wijze gecomponeerd en bereid: met refreinen en coupletten die precies goed zijn. Op het derde album ‘Gemstone Road’ zijn twaalf van deze songs verzameld. Eindhovens Dagblad
 • Helmondse band Voltage presenteert het tweede album: Around The Bend. Eindhovens Dagblad
 • Countryfenomeen Johnny Cash (1932-2003) beïnvloedde vele generaties muziekliefhebbers. De Eindhovense band Def Americans herdenkt zijn sterfdag voor de tiende keer. Eindhovens Dagblad
 • ‘Lampenmakers’, is het sluitstuk van een theatertrilogie van Marcel Osterop en Het Zuidelijk Toneel. Van 5 tot 27 september is het stuk – met vijf acteurs en een liveband – exclusief te zien in het Parktheater in Eindhoven. Het stuk is gebaseerd op anderhalf jaar onderzoek en interviews met medewerkers, managers, directieleden en CEO’s, door toneelschrijver Marcel Osterop en regisseur Roel Swanenberg. Het is de opvolger van Osterops Waterdragers (2014) en De Waakhonden (2015) en het sluitstuk van de trilogie over politiek, media en bedrijfsleven in Eindhoven. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • De arbeidsmarktpositie van afgestudeerde kunstenaars verbetert in de eerste jaren op de arbeidsmarkt sterk. Het aantal kunstenaars dat werkt op hbo-niveau nam de afgelopen vijf jaar met 6 procent toe. Het aantal kunstenaars dat zowel in de eigen opleidingsrichting als op het eigen opleidingsniveau werkzaam is nam zelfs toe met 10 procent. Hierdoor gaan jonge kunstenaars er ook in salaris flink op vooruit: gemiddeld verdienen zij een kwart meer dan een jaar na hun afstuderen. Zo concludeert het rapport Van startende kunstenaar tot gevorderde: De loopbaanontwikkeling van kunstenaars in de eerste vijf jaren na afstuderen. HBO Monitor
 • Het Nederlands Film Festival is voor veel eindexamenstudenten van audiovisuele opleidingen de eerste gelegenheid waarop ze hun film aan een groot publiek kunnen presenteren. Dit jaar vertoont het festival weer een keuze uit eindexamenfilms van een reeks scholen. De geselecteerde films voor de NFF Studentencompetitie zijn bekend. Er worden twee prijzen uitgereikt: de Tuschinski Award, en Filmproducenten Nederland Award. Nederlands Film Festival
 • Festus Toll en Simen Gjersvold zijn de grote winnaars van de jaarlijkse competitie tussen de beste eindexamenvideo’s, films, shorts en animaties, de zgn. TENT Academy Awards 2017. Het werk van Festus Toll, de pas afgestudeerde filmstudent aan AKV|St.Joost, werd door een vakjury aangewezen als beste videowerk van 2017. Met de award wint Toll een artist-in-residence bij Het Wilde Weten in Rotterdam. Metropolis M , AKVStJoost , BN-De Stem

Cultuureducatie en - participatie

 • Leraren en schoolleiders die individueel of met hun hele school willen meewerken aan de herontwikkeling van het onderwijscurriculum, kunnen zich vanaf 18 september aanmelden via Curriculum.nu. lkca
 • In navolging van het succes van Museumschatjes in het basisonderwijs, heeft Erfgoed Brabant de opdracht van de provincie Noord-Brabant gekregen om in dit jaar de behoefte van het voortgezet onderwijs (VO) aan een dergelijke regeling te onderzoeken. Samen met KPC groep is er een vragenlijst opgesteld, die 11 september naar alle Brabantse VO scholen wordt verstuurd. Daarnaast heeft Erfgoed Brabant met vijf VO scholen gesprekken gevoerd, zij gaan bij wijze van pilot dit jaar al gratis naar een aantal Brabantse musea. Erfgoed Brabant
 • Dit jaar ontstond een bijzondere samenwerking tussen Dance and Creative Wellness Foundation (Andrew Greenwood), Het Laar en DansBrabant. Zij geloven dat dans een sociale, inclusieve bewegingsvorm is die wereldwijd grote vooruitgang kan boeken voor onze gezondheid. Op 26 september wordt er tijdens Dear Future in Tilburg een dialoog aangegaan over innovatie in de gezondheidszorg door middel van dans en creatieve interventies. Dear future
 • We luisteren vaak naar muziek tijdens het werk. Gaan we daar beter van werken? NRC, inlog vereist
 • Maak al fietsend kennis met Brabants design van nu. VisitBrabant heeft een 45 kilometer lange fietstocht georganiseerd die voert langs verschillende design-locaties. Brabants Dagblad , Visit Brabant

Kunstbeoefening

 • Voor de jaarlijkse Amateur Musical Awards zijn dit jaar verschillende producties uit Tilburg en omgeving doorgedrongen tot de longlist. Op 6 september worden de nominaties bekend. Brabants Dagblad, Amateur Musical Awards
 • Dertien locaties langs de Maasoever in Oijen vormden tijdens het weekend van 2 en 3 september het decor voor de tweede editie van Oeverloos, een fragmentarische theaterroute over de willekeur van het leven aan de Maas. Brabants Dagblad
 • Rederijkerskamer Moyses’ Bosch uit ’s-Hertogenbosch trekt met haar jongste productie Connemara Girl veel publiek op de locatie Bij Katrien in de Triniteitstraat. Het publiek was enthousiast over het stuk, dat geregisseerd is door Tet van der Donk. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • Van 24 t/m 26 augustus vonden de Historicidagen, een congres voor Nederlandse beroepshistorici, plaats in Utrecht. Waar zijn historici mee bezig? En hoe verhoudt hun werk zich tot populaire genres als games en theater waarin geschiedenis vooral wordt gebruikt voor emotie en decor? Maria Grever, hoogleraar Erasmus Universiteit, opende met een lezing over ‘nepgeschiedenis’. Een serieus gevaar, zeker in de ‘post-truth era’, waarin populistische politici de geschiedenis naar hun eigen hand zetten. Greve is een onderzoeksproject gestart over populaire cultuur. Zo wil ze inzicht krijgen in de rol die games, theaterstukken en re-enactments spelen bij de vorming van historische besef. Historisch Nieuwsblad , Reformatorisch Dagblad
 • In het weekend van 9 en 10 september 2017 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het thema van de Open Monumentendag is Boeren, burgers en buitenlui. Open Monumentendag
 • Op 5 oktober vindt de jaarlijkse Erfgoedontmoeting van Erfgoed Brabant plaats, met aansluitend de uitreiking van de Brabantse Erfgoedprijs 2017. Het thema van de ontmoeting is ‘Doe ‘ns sociaal – Erfgoed voor een mooiere samenleving’. Tijdens de Erfgoedontmoeting wordt de sociale kant van erfgoed onderzocht : hoe kun je erfgoed inzetten voor een mooiere samenleving en hoe bereik je dat meer mensen kunnen meedoen aan en genieten van erfgoed? En hoe kun je daarbij samenwerken met nieuwe partners binnen én buiten het erfgoedveld? Erfgoed Brabant
 • De expositie Boeren, Burgers en Buitenlui in het Erfgoedhuis in Eindhoven geeft een duidelijk beeld van de stedelijke ontwikkeling van Eindhoven sinds 1870. Eindhovens Dagblad

Bibliotheken

 • Bibliotheken timmeren flink aan de weg als het gaat om de dienstverlening rondom voor- en vroegschoolse educatie. Bijna alle bibliotheken doen mee aan BoekStart voor baby’s en ruim driekwart aan BoekStart in de kinderopvang, in samenwerking met gemeente, JGZ en kinderopvang. Aldus het rapport ‘Dienstverlening openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie 2016’. Bibliotheekblad
 • Op 29 augustus is tijdens een bijeenkomst in Utrecht officieel een pilot van start gegaan waarbij bibliotheken lager opgeleiden ondersteunen in hun zoektocht naar werk. De deelnemende bibliotheken bieden in het kader van de pilot de driedaagse training ‘Op weg naar werk’ aan voor mensen met maximaal mbo 1-niveau. Bibliotheekblad
 • Luisterboeken zitten behoorlijk in de lift. Ook de LuisterBieb wordt door steeds meer mensen gebruikt (er zijn nu 250.000 accounts). Dit blijkt uit een onderzoek van de KB. De uitkomsten hiervan zullen gebruikt worden voor het verbeteren van de app en het aanbod van luisterboeken. KB
 • Het Oranje Fonds heeft Theek 5 een financiële bijdrage toegekend voor het project ‘Op weg naar werk in Oosterhout: Een nieuwe toekomst voor nieuwe Oosterhouters’, dat Theek 5 in samenwerking met Cubiss uitvoert. In dit project staan nieuwkomers die vrijwilligerswerk gaan doen bij lokale organisaties centraal. Het Oranje Fonds steunt het project met ruim 7000 euro. Bibliotheekblad
 • In Oss gaat begin oktober Leesexpeditie XL van start, een project om jongeren en ouderen met elkaar in contact te brengen. Daarbij gaan jongeren in het najaar wekelijks op bezoek bij ouderen die de deur niet of nauwelijks meer uitkomen. De jongeren lezen de ouderen voor uit de krant, een boek of een tijdschrift. Vervolgens praten ze daar samen over. Het project is een gezamenlijk initiatief van welzijnsorganisatie ONS welzijn, de Bibliotheek Oss en leesbevorderingspraktijk Lezenslust en wordt ondersteund door ‘Oss Innoveert’. Brabants Dagblad

#transformatie is ook…

Bovenaan deze Trends & ontwikkelingen zie je een uitgelichte foto van de Verkadefabriek. Zij hebben namelijk sinds kort een nieuw bedrijfsmodel. De stichting Verkadefabriek wordt onderdeel van een coöperatie. Een mooi voorbeeld van transformatie (onze huidige thema-maand) én cultureel ondernemerschap. Bron: verkadefabriek.nl. Foto gemaakt door Angeline Swinkels.

Dit artikel kwam tot stand dankzij onze partners bkkc, Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Cubiss en Brabant C.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.