Trends & Ontwikkelingen 6 december 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Een motie van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) c.s. werd 27 november jl. door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund. De motie stelt voor een quickscan te doen naar de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken. Ook moet de regering samen met gemeenten en het culturele veld bekijken wie allemaal ateliers als maatschappelijk vastgoed zouden kunnen beheren. PBK en Kunstenbond zijn blij met deze steun. PBK
 • Op 27 november is de motie van Lodewijs Asscher (PvdA) en Vera Bergkamp (D66)over muziekonderwijs aangenomen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is blij dat er vanuit de Tweede Kamer opnieuw positieve aandacht wordt gevraagd voor muziekonderwijs en gaat op korte termijn met het Ministerie van OCW in gesprek over de uitvoering van deze motie. Met de motie wordt vooral ruimte geboden voor de verdere ontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden in het kader van Meer Muziek in de Klas. Er wordt niet een nieuwe aanvraagronde Impuls muziekonderwijs voor de scholen geopend. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • In de bioscoop of op tv is het een bekend verschijnsel: het kijkadvies. Bij videodiensten zoals YouTube bestaat dit advies niet. CDA-Kamerlid Harry van der Molen vindt dat daar verandering in moet komen. Bij de behandeling van de mediabegroting in de Tweede Kamer pleitte hij voor een kijkwijzer op YouTube, maar er zijn vragen over de haalbaarheid daarvan. Al was het maar omdat op YouTube 400 uur video per minuut wordt geüpload. NOS
 • Rookruimten in de horeca mogen openblijven tot uiterlijk juli 2022. Dit blijkt uit het Nationaal Preventieakkoord dat staatssecretaris Blokhuis namens het Ministerie van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De sluiting van de rookruimten is uitgesteld na gesprekken tussen de staatssecretaris en de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. Eerder was het voornemen van de regering om de ruimten binnen twee jaar te sluiten. De VNPF had staatsecretaris Blokhuis echter om uitstel gevraagd. Een belangrijke reden zijn de investeringen van VNPF-leden in speciale rookvoorzieningen. Entertainment Business , Rijksoverheid
 • Toespraak van minister van Engelshoven (OCW) bij de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren aan Judith Herzberg, op 29 november 2018 in Amsterdam. Rijksoverheid.nl
 • Iedereen die dat wil moet zich in Fryslân in het Fries kunnen uitdrukken. Met een bestuursafspraak dragen Rijk en provincie Friesland daaraan bij en spreken ze samen de ambitie uit dat in 2030 meer Friezen ook Fries kunnen lezen en schrijven. Die ambitie geldt zowel voor Friezen voor wie het Fries de moedertaal is –meer dan de helft van de inwoners- als voor Friezen die het Fries als tweede taal spreken.  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) maakt voor de looptijd van de afspraak jaarlijks 110.000 euro vrij voor de leerstoel Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is de enige universiteit waar een opleiding Fries wordt aangeboden. Rijksoverheid.nl
 • Meer geld naar volkscultuur, zei VVD – Kamerlid Thierry Aartsen onlangs. Het levert nog steeds reacties op.  De VVD probeert kunst en cultuur af te schilderen als elitaire aanstellerij, maar de werkelijkheid is veel complexer. Mensen uit alle lagen van de bevolking genieten van en hebben baat bij kunst. Mits zij toegankelijk blijft voor iedereen. Aldus Colin van Heezik. Tommy Wieringa over de  liberale kunstopvattingen die we de afgelopen jaren te verduren hebben gehad. We dachten met Halbe Zijlstra een cultureel dieptepunt te hebben bereikt, maar het kan dus nog erger, schrijft Nelleke Noordervliet. Voor de VVD speelt cultuur geen rol van betekenis, meent Roy Cremers.   De Volkskrant  , NRC , Trouw , De Dikke Blauwe
 • Nederland en Europa staan voor complexe en hardnekkige uitdagingen. Klimaatverandering, cybersecurity en vergrijzing vragen om een innovatieve en gerichte aanpak om te komen tot doorbraken die breed gedragen kunnen worden. Overheden maken met de focus op missie gedreven beleid de juiste keuze om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Dit concludeert TNO in de publicatie  ‘De Staat van Nederland Innovatieland 2018 – Missies en ‘nieuw’ missie gedreven beleid.’ Met bijdragen o.m. van Kim Putters (SCP) over waarom hij de burgerparticipatie essentieel vindt, en van Marleen Stikker (Waag) over de rol van ontwerpend en publiek onderzoek. TNO
 • Het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland zet de kansen voor erfgoed in de provincie op een rij in een folder. Kunsten’92
 • De provincie Friesland moet nog 750.000 euro extra toeleggen op Leeuwarden-Fryslân 2018. Er was 1,3 miljoen euro extra gereserveerd voor eventuele tekorten. Maar het tekort valt de helft lager uit. De gemeente Leeuwarden betaalt de andere 750.000 euro voor het tekort van anderhalf miljoen euro. De tekorten zijn ontstaan door minder inkomsten van sponsoring. Omroep Friesland
 • Culturele organisaties in Fryslân hebben voor 90 miljoen euro aan plannen liggen als vervolg op Culturele Hoofdstad. Dat staat in het gepresenteerde rapport ‘Wij zullen doorgaan’. Het gaat om plannen voor de jaren 2019 en 2020. Voor meer dan 60 miljoen van de benodigde 90 miljoen is volgens de plannenmakers al dekking gevonden. Omroep Friesland
 • Het Fries Museum in Leeuwarden wil, vijf jaar na de opening van het nieuwe gebouw, uitbreiden. Een van de wensen van directeur Kris Callens is een „beeldbepalende uitbreiding” die „zwevend boven het huidige gebouw” moet komen. Verder wil ze dat het gebouw beter toegankelijk wordt. Deze plannen staan in het rapport We zullen doorgaan, dat de Friese culturele sector presenteerde als legacy van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. De geplande uitbreiding worden begroot op 20 miljoen euro. NRC
 • Op 28 november heeft gedeputeerde voor Zuid-Holland Rik Janssen samen met Hubert Slings (directeur entoen.nu) de vernieuwde  Canon van Zuid-Holland gelanceerd tijdens een netwerkbijeenkomst over de digitalisering van cultureel erfgoed in Zuid-Holland. De bijeenkomst vond plaats in het Mauritshuis in Den Haag. Zuid-Holland
 • Gemeenten zijn akkoord met het voorstel voor het beheer van de Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet. De VNG zal namens gemeenten de Beheerovereenkomst DSO-LV tekenen. VNG
 • Veel kunst uit de wederopbouwperiode gaat verloren omdat de gebouwen waarvan zij onderdeel is, worden gesloopt. Soms zijn reddingsacties deels succesvol, zoals in het Rotterdamse Dijkzigt. Maar de gemeente Rotterdam heeft geen enkel beleid om dit erfgoed te beschermen. NRC
 • Amsterdam beschikt over een vermogen aan wandkunstwerken uit de wederopbouw (1945-1975). Het zijn mozaïeken, glas-in-betonwerken, baksteenreliëfs en grote tegeltableaus die vaak met overheidssubsidie zijn gemaakt, maar de laatste decennia met verwaarlozing worden bedreigd. Veel kapitale werken zijn al verdwenen door sloop of bij renovatie. De stad roept eigenaren op erop te letten dat ze niet verdwijnen of schade oplopen. Het Parool
 • Rotterdamse festivals die gebruik maken van de publieke ruimte, zoals het park, moeten straks een borg betalen als ze een vergunning krijgen. Dat wil een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Rotterdam. Die borg krijgen de ondernemers alleen terug als er geen schade is aan het park of plein waar het festival gehouden is. Radio Rijnmond
 • In 2019 geeft de gemeente Den Haag bijna 3 miljoen ofwel 2.950.000 euro uit aan evenementen en festivals in de stad. The Life I Live Festival dat op Koningsdag en -nacht wordt georganiseerd, ontvangt het meeste geld: namelijk 420.000 euro. Ook Parkpop mag meer dan drie ton bijschrijven op de festivalrekening. Het bekende muziekspektakel krijgt 350.000 euro van de gemeente. Omroep West
 • Theater Concordia krijgt zijn officiële status terug. De programmering van muziek, toneel, cabaret en kindervoorstellingen hoort met ingang van januari weer bij de opdracht die Concordia van de gemeente Enschede krijgt. Directeur Willem Jaap Zwart ziet de vernieuwde opdracht van de gemeente als een erkenning. De theaterpoot van Concordia was vijf jaar nog geleden ten dode opgeschreven. De gemeente moest bezuinigen op kunst en cultuur en schrapte de theatersubsidie aan de culturele instelling. Concordia moest zich beperken tot film, beeldende kunst en cultuureducatie. Tubantia
 • Museum het Valkhof-Kam is goed op weg om de zaken op orde te krijgen. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Nijmegen. Nijmegen geeft het museum voor 2018 en voor 2019 ruim 2 miljoen euro per jaar. Omroep Gelderland
 • De herbouw van een middeleeuwse toren in het Valkhofpark in Nijmegen gaat niet door. Na ruim tien jaar van plannen maken en een referendum heeft de gemeente Nijmegen een streep door het project gezet. Binnenlands bestuur
 • Consumenten kunnen vanaf 3 december binnen de EU gemakkelijker in buitenlandse webwinkels spullen of diensten kopen. Doordat een nieuwe EU-richtlijn dan van kracht wordt, mogen online-verkopers klanten uit een andere lidstaat of hun creditcard niet meer weigeren of naar een lokale site doorsturen. Door de nieuwe regels, waar de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie het eind vorig jaar over eens werden, wordt het zogenoemde geoblocking beperkt. Volgens de Europese consumentenorganisatie BEUC krijgen online-shoppers hierdoor meer keuze en toegang tot de beste koopjes.Andere vormen van geoblocking, zoals in het buitenland via internet naar nationale televisieprogramma’s kijken, vallen niet onder deze wet.Europa.nu
 • In Dakar, de hoofdstad van Senegal, opent op 6 december het museum van de zwarte beschaving. Er is alleen een probleem: een groot deel van de Senegalese kunststukken die er straks te zien moeten zijn, ligt in Frankrijk. Dat zegt althans de Senegalese minister van Cultuur Abdou Latif Coulibaly tegen de Franse krant Le Monde. “Als er 10.000 Senegalese stukken in Frankrijk zijn, willen we 10.000 stukken terug.” NOS

 

 noord-brabant

 • Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de duurzame ontwikkeling van de Brabantse cultuursector kunnen, wanneer Gedeputeerde Staten positief besluiten, ook volgend jaar een beroep doen op de impulsgelden. Er wordt dan ruim 2,2 miljoen euro beschikbaar gesteld door de Provincie. Dit moet nog worden bevestigd door Gedeputeerde Staten. De provincie is voornemens enkele wijzigingen door te voeren in de regeling. Ook deze wijzigingen moeten nog worden bevestigd door Gedeputeerde Staten. kunstloc brabant
 • Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over toezegging om een overzicht van de afspraken met philharmonie zuidnederland Statenvoorstel 48/18 begroting 2019. Brabant.nl
 • Het culturele veld is volop in beweging. En het cultuurbeleid verandert mee. Steden en regio’s krijgen meer ruimte om zich te onderscheiden. Met een eigen cultureel profiel dat inspeelt op de specifieke culturele kwaliteiten en behoeften van de plek. Wat zijn die kwaliteiten en behoeften in Noord-Brabant? In de verkenning van Brabant Kennis  staat de culturele eigenwijsheid van de provincie. BrabantKennis
 • Ter informatie aan Provinciale Staten van BrabantAdvies een afschrift van het advies `Blind Spots: Onderbelichte vormen van leegstand in Noord-Brabant`, aangeboden aan College van Gedeputeerde Staten. Brabant.nl
 • Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor € 100 miljoen te investeren in leningen aan gemeenten om scholen, gemeentehuizen, sportaccommodaties en andere openbare gebouwen in Noord-Brabant sneller te verduurzamen. Brabant.nl
 • Statenmededeling Eindverslag Landschappen van Allure. Brabant.nl , Brabant.nl
 • Drie bevlogen Brabanders ontvingen de Brabant Bokaal voor hun buitengewone inzet voor cultuur en natuur in  Noord-Brabant. Brabant.nl , Omroep Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • ,,Eindelijk”, zegt directeur Gertjan Endedijk, directeur van de Nieuwe Veste: de grote verbouwing van het complex in de Bredase binnenstad staat te beginnen. Het cultuurcentrum met stadsbibliotheek gaat vanaf februari 2019 op de schop. Het forse pand aan de Molenstraat, 25 jaar geleden gebouwd naar ontwerp van de vermaarde architect Herman Herzberger, die ook aan de wieg stond van het nabijgelegen Chassé Theater, ondergaat na jaren van voorbereiding een metamorfose. Althans, aan de binnenkant. BN – De Stem
 • Wethouder stedelijke ontwikkeling van Breda, Paul de Beer, gooide onlangs  tijdens de debatavond bij de Gouden Cirkel een balletje op. Een oproep voor een iconisch gebouw op een voor Breda en omstreken iconische locatie: het voormalige CSM-terrein aan de Markkade. Frank Toeset, uit Breda is architect en stedenbouwer bij OhSevenSix, geeft zijn opinie. BN – De Stem
 • Breda heeft een Europese prijs gewonnen voor de stad die het meest toegankelijk is voor mensen met een handicap. Het betreft de zogeheten Access City Award,  een initiatief van de Europese Commissie. BN – De Stem
 • Kan het Helmondse gemeentearchief terugkomen naar de stad? Een haalbaarheidsonderzoek kost ongeveer 50.000 euro, aldus het stadsbestuur. De politiek buigt zich volgende week over de zaak.
 • Sinds 10 jaar zijn de Helmondse stukken in het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • PvdA raadslid Jolanda van Gool diende onlangs een motie in tijdens de begrotingsbehandeling om meer ruimte te bieden voor urban initiatieven in ’s-Hertogenbosch. De motie werd aangenomen, waardoor o.a. evenementen als Woordlustig, Back to the Cyphers en Bosch Bike Fest in 2019 een boost krijgen. Maar nog belangrijker; de Bossche politiek heeft hiermee duidelijk uitgesproken dat zij zich hard wil maken voor de urban scene in onze stad. Het is mede dankzij de inzet van Dukebox, hét productiehuis voor urban & hiphop in ‘s-Hertogenbosch, dat er ook in de Bossche politiek draagvlak bestaat voor urban. Bossche Omroep
 • De komende tijd moet weer iets duidelijker worden wat er uiteindelijk met De Kleine Winst, het woonhuis van Jeroen Bosch, op de Markt in ’s-Hertogenbosch gaat gebeuren. Gemeente ’s-Hertogenbosch en het Jheronimus Bosch Art Center (JBAC) gaan samen onderzoeken wat er in het pand van de wereldberoemde schilder mogelijk is. Brabants Dagblad
 • Het Makersfonds van de gemeente Tilburg, in 2017 opgericht, is een subsidie voor directe ondersteuning van makers in kunst en cultuur. Op 4 oktober 2018 jl. vond er een panelgesprek plaats om de regeling te evalueren, onderzoeken én aan te passen samen met de culturele makers. Op basis van de feedback is het Makersfonds nu aangepast. Het fonds zal in 2019 twee keer worden opengesteld.  De aanvragen zullen voortaan integraal afgewogen worden in plaats van individueel. Tilburg
 • Wie zijn er het meest,  voor- of  tegenstanders van het Draaiend Huis?  De JOVD is een petitie gestart met als doel het kunstwerk  ‘te laten verwijderen’. Ook sympathisanten van het kunstwerk op de Hasseltrotonde zijn een petitie gestart. Op 10 december wordt er in de gemeenteraad gedebatteerd, op initiatief van de Lijst Smolders. Smolders en de maker van het Draaiend Huis, John Körmeling, spraken onlangs met elkaar. Die gedachtewisseling was een initiatief van de kunstenaar. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg  gaat subsidies geven voor de verbetering van gevels in de oude stad. Brabants Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Marie-Thérèse Blomme, Herman Verhoeven en Willem de Volder kregen op 3 december de Tilburg Trofee voor hun jarenlange inzet voor de Stichting Tilburgse Revue. Tilburg
 • Seats2Meet heeft als eerste de LocHal in Tilburg gebruik genomen:‘De mooiste werkplek van het land’ .Brabants Dagblad  , mogelijk inlog vereist

 

overige brabantse gemeenten

 • Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis gaan fuseren. Dat hebben de drie colleges besloten. De raden van de drie gemeenten nemen medio deze maand een besluit over het voorstel. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2022. De nieuwe gemeente zal ruim 65.000 inwoners tellen. Binnenlands bestuur
 • De gemeente Bergen op Zoom sprak met betrokkenen bij het evenementenbeleid. De gemeente gaat alle tips en ideeën verwerken tot een actieplan. “Dat plan koppelen we volgende maand terug aan alle deelnemers en schaven het vervolgens bij. Vervolgens toetsen we het plan bij de raad”. BN – De Stem
 • Fracties in de gemeenteraad van Boekel zijn verbaasd over het plan dat het college  van B&W onlangs ventileerde over een onderzoek om de Boekelse molen weer aan het draaien te krijgen. Brabants Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Niets dan lof voor de vrijwilligers van De Wieger bij politiek Deurne. Die wisten in tijden van bezuinigen het museum met het nodige kunst- en vliegwerk draaiende te houden. Nu de gemeente weer meer geld te besteden heeft, is het goed dat De Wieger daar van meeprofiteert. Daarom steunen alle partijen het plan voor een nieuwe Wieger. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Sociaal-cultureel centrum Hofdael in Geldrop krijgt de begroting niet rond. Net als vorig jaar is de gemeentesubsidie niet genoeg om het exploitatiegat te dichten. Cultuurwethouder Van Otterdijk wil met de gemeenteraad in gesprek over de hoogte van die jaarlijkse subsidie. Eindhovens Dagblad
 • Oppositiepartij VVD vindt het niet uit te leggen aan de inwoners van Geldrop-Mierlo dat er 30.000 euro gemeentegeld naar het voetbalmuseum zou moeten. Eindhovens Dagblad
 • Het krediet voor het standbeeld van Ireen Wüst wordt 4 december niet besproken door de gemeenteraad van Goirle. De regiegroep van de vergaderingen heeft besloten om de behandeling uit te stellen om meer ruimte te maken voor discussie. Brabants Dagblad
 • De Filmclub Schijndel is flink gegroeid na de verhuizing vanaf het City Theater naar ’t Spectrum.
 • De geluid- en beeldkwaliteit is sterk verbeterd. Brabants Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Het plan  voor een dorpshuis met bibliotheek en Van Gogh-toerisme in het Klooster in Nuenen is al in een gemeenteraadscommissievergadering afgeschoten. Wethouder Joep Pernot (GroenLinks) bleek andermaal te ver voor de troepen uit te lopen. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Voor het eerst sinds de presentatie boog de Osse politiek zich over het Walkwartier. Op de plek van de V&D en de aangrenzende winkels moet een groot gebouw verrijzen met onder meer winkelruimte, een nieuw cultuurhart en een woontoren van veertien verdiepingen. Brabants Dagblad
 • Een Osse particulier wil een onderzoek van de gemeente Oss naar de verplaatsing van het Museum Jan Cunen met zijn kunstcollectie naar het UIThuis. In de plannen voor het Walkwartier is er sprake van een UIThuis met daarin de Bibliotheek en het Stadsarchief. Brabants Dagblad
 • Het Cuypersgenootschap is tegen sloop van de Sint Jozefkerk in Someren-Heide. ,,Men toont weinig respect voor het erfgoed door sloop als uitgangspunt te nemen. Gezien het beeldbepalende belang van dit gebouw is sloop onacceptabel, daarmee verdwijnt een voor de regio zeer belangrijk voorbeeld van naoorlogse bouwkunst”, zegt Norman Vervat van het genootschap. Eindhovens Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Op 21 januari vindt in Utrecht de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda plaats. Een conferentie gericht op het nieuwe normaal: een eerlijke beloning, professionalisering en ruimte voor ondernemerschap voor al die makers en mogelijk makers in de culturele en creatieve sector. Kunsten’92
 • Woiski vs. Woiski van Orkater & Bijlmer Parktheater, All you can Art van Kunsthal Rotterdam en Van Gogh Verbindt van het Van Gogh museum zijn genomineerd voor de &Award. De winnaar wordt op 10 december 2018 bekend gemaakt tijdens de conferentie Beeld & Storm. De &Award is een prijs voor een organisatie die met succes stappen heeft gezet om de culturele en creatieve sector inclusiever te maken. Aan de award is een geldprijs van 25.000 euro verbonden.  Museumcontact
 • Acht cultuurinstellingen zijn dit jaar gestart met de eerste Zero Waste Expeditie Cultuur. Resultaat van deze Expeditie is dat op 29 november 2018 de Zero Waste Expeditie Tool is gelanceerd. Deze tool is ontwikkeld op basis van de individuele trajecten en helpt cultuurinstellingen om zelfstandig aan de slag te gaan met afvalpreventie en -scheiding. De cultuursector is afvalintensief, zo blijkt uit de verkenning Van Afval Naar Grondstoffen in de Cultuursector. Jaarlijks produceert de sector 8.000 ton afval, waarvan slechts een klein deel wordt gerecycled. Cultureel Persbureau,  Zerowasteexpeditie  , Zerowasteexpeditie
 • De Kunstenbond heeft een klacht ingediend bij de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) naar aanleiding van een uitzending van Brandpunt+. Daarin werden opnieuw beschuldigingen geuit aan het adres van Pieter Jan Leusink, dirigent van The Bach Choir and Orchestra of the Netherlands. Kunstenbond
 • Op 7 november organiseerde de BNA voor de zesde keer een Aanbestedingstafel om samen met architecten, opdrachtgevers en adviseurs mogelijke verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken. BNA
 • Slechts één op de vijf ontwerpers in het Verenigd Koninkrijk zijn vrouwen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van het Design Museum. Hoewel zeven van de tien studenten die design op A-niveau volgen, vrouwen zijn. Dus de doorstroom naar het vak vindt onvoldoende plaats. Dezeen
 • Kunstvereniging Diepenheim introduceert een eigen Fair Practice Fonds. Een fonds waarbij elke gedoneerde euro volledig ten goede komt aan het honorarium van kunstenaars waarmee zij samenwerkt. “Kunstvereniging Diepenheim is een centrum voor hedendaagse beeldende kunst waar kwaliteit en verdieping centraal staan. Kunstenaars die dit bieden, verdienen daarvoor een eerlijke vergoeding”, stelt zakelijk leider Jacko Brinkman. Liefhebbers van de hedendaagse beeldende kunst, die zich aansluiten bij de gedachte dat kunstenaars recht hebben op een eerlijke vergoeding voor hun arbeid, kunnen begunstiger worden van het Fair Practice Fonds. Hiervoor wordt een minimale bijdrage van €250,- per jaar gevraagd.  Kunstvereniging Diepenheim
 • Stedelijk Museum Breda kiest ervoor om jaarlijks 3 grote wisselexposities te houden. ‘Dat houdt de loop er beter in. We willen graag een levendig museum zijn’, zegt directeur Dingeman Kuilman.  BN – De Stem , mogelijk inlog vereist
 • Museum Arnhem opent een tijdelijke vestiging in de Walburgiskerk in Arnhem. ,,Het wordt een spannend experiment”, zegt directeur Saskia Bak. ,,We willen talent uit de stad hier laten exposeren, maar ook zorgen dat Arnhemse kunstenaars inspiratie op kunnen doen door werk van landelijk en internationaal bekende kunstenaars te tonen.”  De Gelderlander, mogelijk inlog vereist
 • Het ‘Meet Vermeer-project’ is op 3 december in het Mauritshuis gelanceerd. Het Mauritshuis zocht samenwerking met het onlinekunstplatform Google Arts & Culture, en zeventien internationale partners die eveneens een werk van Vermeer hebben hangen. Samen brengen ze digitaal alle 36 schilderijen die Vermeer (1632-1675) maakte bij elkaar. NRC , Museumcontact, Meet Vermeer
 • Een voormalige kogelfabriek in Zaandam moet nu een bruisend cultureel centrum worden. Een eerder plan van de zakenman Alex Mulder voor een kunstcentrum met ateliers en winkels werd door de gemeente Amsterdam niet omarmd. Daarom opent in het voorjaar Het Hem. Een voormalige munitiefabriek op het Hembrugterrein in Zaanstad, verbouwd door OMA. NRC
 • Hoe groot zijn de  mega galeries van de wereld eigenlijk? ArtNet News  bekijkt de oppervlakte van de galeriegebouwen. ArtNet News
 • Jonge verzamelaars kopen hun kunst tegenwoordig via Instagram – zonder het werk in het echt gezien te hebben. Wat berichtjes over en weer en de verkoop is gesloten. “Er zit een risico in. Maar wie niet waagt wie niet wint.” NRC
 • Warenhuisconcern Hema heeft een deel van de kunstcollectie verkocht. De opbrengst van de kunstveiling is niet bedoeld om schulden van het bedrijf terug te betalen en investeringen te doen. De opbrengst, waarschijnlijk enkele tienduizenden euro, komt ten goede aan de Hema Foundation. De eerder dit jaar opgerichte goede doelenstichting zet zich in voor ‘een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen aan het dagelijkse leven’. RTLZ
 • Productiehuis Farmhouse TV & Film heeft YouTube gesommeerd 2 ton te betalen voor het illegaal verspreiden van de Nederlandse film Redbad. Een illegale kopie van de film, die afgelopen zomer in de Nederlandse bioscopen draaide, werd de afgelopen weken op YouTube een half miljoen keer bekeken. Ook Stichting BREIN kijkt met argusogen naar de werkwijze van YouTube. Filmkrant, Entertainment Business
 • “Er komt een tijd dat de helft van de top tien beste televisieshows wereldwijd bestaat uit series die niet in het Engels zijn. Shows met een multinationale cast en waarin meerdere talen gesproken worden. Dat wordt de nieuwe norm”, aldus Netflix-topman Erik Barmack. In 2019 wil de streamingdienst het aantal Europese producties opschroeven van 141 naar 221. Entertainment Business
 • Netflix Chief Content Officer Ted Sarandos gelooft niet dat het streaming bedrijf en bioscopen elkaar uitsluiten. Hij spreekt zich wel uit over de windows, de hoeveelheid tijd tussen de uitbreng van een film in de bioscoop en de beschikbaarheid van een film via streaming of op dvd. “Ik vind het niet consumentvriendelijk  dat mensen die niet dichtbij een bioscoop wonen zes tot  acht maanden moeten wachten om een film te zien.” Het debat is weer actueel n.a.v. de uitbreng van Alfonso Cuaron’s Roma in Mexico. De film is op 7 december in Nederland in EYE te zien.  Vanaf 3 januari in zo’n 20 bioscopen. De film is vanaf 14 december te zien op Netflix.   Indiewire
 • Afgelopen zomer  werd Youtube Premium in Nederland geïntroduceerd. Voor 12 euro per maand krijgt de gebruiker toegang tot YouTube Originals, Youtube Music en hebben alle video’s geen reclame pre-rolls meer. Volgens bronnen heeft YouTube Premium niet de verhoopte inkomsten opgeleverd. YouTube-gebruikers kunnen volgend jaar gratis een deel van de originele YouTube-programmering bekijken. Om toch geld te aan de programma’s te verdienen, worden de video’s wel voorzien van advertenties. Spreekbuis,  NU.nl
 • Schrijver Hans Vervoort stelt al langer al zijn titels, vroeger verschenen bij De Arbeiderspers en Thomas Rap, gratis beschikbaar voor download. Hoe ervaart hij dat? tzum
 • Op de Beurs van Bijzondere Uitgevers, 9december2018 in Paradiso, Amsterdam,  geven meer dan honderd specialistische uitgevers uit Nederland en België acte de présence. Zij verkopen hun nieuwe en oude titels op het gebied van literatuur, literaire non-fictie en beeldende kunsten. Paradiso, BeursvanBijzondereUitgevers
 • Negen boekhandelaren vormen de nieuwe Volkskrant Boekenraad. Zij gaan wekelijks vertellen welke boeken bij hen het best lopen én welk boek ze zelf van harte aanbevelen. De boekhandelaren stellen zich voor en geven hun visie op de boekhandel. De Volkskrant
 • Daniele Gatti is benoemd tot chef-dirigent van het Teatro dell’ Opera in Rome. Begin augustus werd Gatti ontslagen door het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO). Het ontslag kwam na onthullingen in The Washington Post in juni van dit jaar dat Gatti ruim 20 jaar geleden twee vrouwen seksueel zou hebben belaagd. KCO besloot daarop in eigen gelederen onderzoek te doen, waarna verscheidene anoniem gebleven vrouwen zich meldden met klachten over Gatti. Wat er daarna precies is gebeurd, daarover zwijgt het KCO nog steeds. Trouw
 • MOJO bestaat 50 jaar. Het bedrijf boekt en promoot concerten. “Dat is echt ons kunstje”, aldus directeur John Mulder. En dat kunstje wordt uitgevoerd door o.m. een team boekers / promoters, onder wie Kim Bloem, Gideon Karting en Maarten van Vugt. EB sprak met hen over samenwerking, de snelle opmars van artiesten en stijgende gages. EB sprak ook met directeuren Ruben Brouwer en John Mulder over de toekomst en het verleden van het jubilerende MOJO. Entertainment Business , Entertainment Business
 • Een kleine meerderheid van de bezoekers van concerten stoort zich aan het gebruik van mobiele telefoons in de zaal. Dat blijkt uit een onderzoek van het evenementenbedrijf Eventbrite. Opvallend is dat een ruime meerderheid van dezelfde ondervraagden zegt zelf concertopnamen te maken met de smartphone. De Volkskrant  , Entertainment Business
 • Guido van Oorschot vergelijkt zeven oude en nieuwe streamingdiensten van klassieke muziek : nieuwe  aanbieders Idagio, Primephonic en MeloMe, de gemengde aanbieders Tidal en Qobuz, en de giganten Spotify en Apple Music. Advies : de ideale streamingdienst voor klassieke muziek bestaat nog niet. Bij de aanstormende specialisten (Idagio, Primephonic, MeloMe) groeit de catalogus met de dag, maar vooralsnog leggen ze het af tegen de gemengde aanbieders. Qobuz  heeft zijn voorkeur. De Volkskrant
 • In de laatste zes maanden heeft Apple Music zes miljoen nieuwe gebruikers mogen verwelkomen. Het aantal gebruikers steeg daarmee naar 56 miljoen. Entertainment Business
 • Tijdens de ALV van 26 november jl. hebben de leden van de  Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) zich positief uitgesproken over de toekomstplannen van de vereniging en de samenwerking binnen de sector podiumkunsten. Onder de werknaam ‘VSCD 3.0’ stemden ze in met een vernieuwing die is gebaseerd op de drijfveren: ledenbelang en samenwerking binnen de sector.  Hedwig Verhoeven stopt op 1 februari 2019 als directeur. Haar vertrek gaat samen met een nieuwe inrichting van de organisatie en de eraan gelieerde Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek (SPTC). De SPTC komt los te staan van de VSCD en zal zelfstandig de Podium Cadeaukaart beheren, collectieve promotie voor de podiumkunsten doen en de VSCD prijzen (Louis en Theo d’Or, de Krekels, de Zwanen de  VSCD Cabaretprijzen) uitreiken. Beide organisaties krijgen een eigen directeur. VSCD, Theaterkrant
 • Theatergasten waarderen de actie van theater Markant in Uden en betalen achteraf. Zeker honderddertig mensen bezochten de voorstelling Driftwood in Markant en bijna iedereen gaf daarna een vrije gift. Omdat het dat waard was. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad

Cultuurmarketing

 • Het zien van een trailer kan voor mensen soms zelf doorslaggevend zijn om een film wel of niet te gaan kijken. Dat maakt een trailer een onmisbaar onderdeel in algehele marketing van films. Maar hoeveel invloed hebben trailers nu werkelijk op het succes van een film? Aan de hand van een grootschalig Europees onderzoek wordt op deze vraag een antwoord gezocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Kopenhagen, het Deens Filminstituut en de Deense televisieomroep en staat onder leiding van professor Ed Tan. Het onderzoek start in het voorjaar 2019, met een pilot. Filmonderzoek
 • Ilse Wetselaar: “Het kan niet zo zijn dat de Netflix-generatie geen stap in het theater zet.” Gesprek met hoofd marketing, communicatie en verkoop van Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem. Cultuurmarketing
 • Op 3 december is het platform theaterislive.nl gelanceerd met daarop het aanbod van de 23 jeugdtheatergezelschappen. Aanleiding was de gewonnen campagne om een jaar lang exposure te krijgen via Centercom. Het platform biedt de mogelijkheid om een voorstelling op o.a. datum, plaats, leeftijd en genre te selecteren. Het platform zal gekoppeld worden aan de promotiecampagne www.kidskiezencultuur.nl,  een initiatief van NAPK, Museumvereniging en Cinekid. Zij gaan op zoek naar andere (culturele) partners om het gezamenlijke jeugdaanbod in de schijnwerpers te plaatsen. NAPK
 • Voor het tweede jaar op rij gaan KRO-NCRV en ProBiblio een samenwerking aan in het kader waarvan in ruim 170 bibliotheken door het hele land deze kerst een ‘Joris’ Kerstboom’ te vinden zal zijn. Het idee komt voort uit het tv-programma van presentator Joris Linssen waarin hij mensen uitnodigt een boodschap voor een dierbare in de boom te hangen en hun verhaal te delen. Met de actie willen bibliotheken laten zien ook ontmoetingsplekken te zijn. Bibliotheekblad

Financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteerde de publicatie ‘KEER’ met resultaten van het ‘Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma’ en pleitte voor een nieuw nationaal programma voor een geïntegreerde aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk. Minister van Engelshoven (OCW) nam op 3 december 2018 de publicatie ‘KEER’ in ontvangst. Nederland moet op de schop de komende jaren. De verandering van het klimaat dwingt ons opnieuw te kijken naar onze leefomgeving. De kennis van ruimtelijk ontwerpers en erfgoedspecialisten is hierbij essentieel, blijkt uit de publicatie. Fondsdirecteur Syb Groeneveld schreef er een column over. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stimuleringsfonds Culturele Industrie
 • Met de Open Oproep Designing a Community of Care nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk. Architectuurcriticus Kirsten Hannema schreef voor het fonds  twee verdiepende artikelen over de actuele woon- en zorgopgave in wederopbouwwijken. Ze gaat specifiek in op de nieuwe invulling die kan worden gegeven aan de wijkgedachte die aan het oorspronkelijke ontwerp van de wijken ten grondslag ligt. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Expertise uit diverse disciplines en het betrekken van verschillende gebruikers en deelnemers bij ruimtelijke ontwerpopgaven zal leiden tot voor een breed publiek toegankelijke ontwerpen. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt vanuit deze gedachte vier projecten voor interieurs. Alle vier gaan uit van een urgente vraagstelling en een interdisciplinaire aanpak. Naar aanleiding van een Open Oproep Interieur & Interdisciplinariteit werden drieëntwintig aanvragen ingediend. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Birgit Donker neemt afscheid van het Mondriaan Fonds na een periode die voor de kunstwereld uiterst hectisch is geweest. Haar directoraat was er een dat als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet Rutte I in het teken stond van grote ombuigingen, bij het fonds en zeker bij de instellingen die van het fonds afhankelijk zijn. Domeniek Ruyters over de bloggende directeur. Metropolis M
 • 8 festivals zijn geselecteerd voor een Projectsubsidie Filmfestival.  Filmfestivals vormen een belangrijk platform om Nederlandse talenten, films en projecten voor het voetlicht te brengen. Door publiek en professionals bij elkaar te brengen dragen festivals actief bij aan kennisontwikkeling en aan de verspreiding, profilering van film in Nederland en in het buitenland. De eerstvolgende deadline van deze Filmfonds regeling is 22 januari. Filmfonds
 • In de tweede ronde van 2018 van de regeling Incidentele literaire manifestaties en projecten van het Letterenfonds zijn achttien subsidieaanvragen voor een incidentele literaire manifestatie ingediend voor een totaalbedrag van €288.845. Dertien aanvragen daarvan zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van €232.923. De deadline voor de volgende aanvraagmogelijkheid is 15 december 2018. Letterenfonds
 • De jury van de Else Otten Übersetzerpreis heeft besloten de tweejaarlijkse prijs toe te kennen aan Ira Wilhelm voor Die Fremde, haar vertaling van De bekeerlinge van Stefan Hertmans. De prijs bedraagt 5.000 euro en wordt in het voorjaar van 2019 in Berlijn uitgereikt. Met de Else Otten Übersetzerpreis bekronen het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren elke twee jaar de beste Duitse vertaling van een Nederlandstalig boek. Letterenfonds
 • Op zijn blog heeft Ton van ’t Hof een overzicht gemaakt van alle bedragen die de afgelopen tien jaar door het Letterenfonds toegekend zijn aan dichters.  Dichters doen gemiddeld genomen een paar jaar over een toegekende subsidie voordat ze weer een subsidie toegekend krijgen en hebben wel een baan nodig om rond te kunnen komen, concludeert tzum, na beschouwing van een groot overzicht van de poëzie subsidies.  Ton van ’t Hof, tzum
 • De productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten is bestemd voor het maken van voorstellingen of concerten. Met de productiesubsidies draagt het fonds bij aan de artistieke kwaliteit van de podiumkunsten en aan het bereiken van een groot en divers publiek. Voor de vierde ronde van 2018 zijn er 17 aanvragen gehonoreerd. Er zijn in totaal 104 aanvragen binnengekomen, waarvan er 14 niet in behandeling zijn genomen, omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden. Het totaalbedrag voor deze ronde is € 815.000. Fonds Podiumkunsten
 • Jaarlijks wordt een bedrag van € 12.500 beschikbaar gesteld in de vorm van een stipendium om toneelschrijvers in staat te stellen een nieuw toneelstuk te schrijven. Naast dit bedrag, dat ten goede komt aan de ontwikkeling van het toneelstuk, is er € 22.500 beschikbaar als startbijdrage voor de productie van de voorstelling. Het TheaterTekstTalent Stipendium werd in 2013 bij het Prins Bernhard Cultuurfonds ingesteld op initiatief van stichting De Versterking. Om kans te maken op het stipendium van 2020 kunnen theaterauteurs zich nog aanmelden vóór 1 februari 2019. Cultuurfonds
 • Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft op 3 december de besluiten van de Tweejarige subsidies 2019-2020 bekend gemaakt, als onderdeel van het Amsterdamse Kunstenplan 2017-2020. Het AFK behandelde in totaal 33 aanvragen, achttien van deze aanvragen zijn toegekend (55% van het totaal). Opvallend is, volgens Theaterkrant , het negatief subsidiebesluit voor Danswerf, een nieuwe netwerkorganisatie die als middelpunt van talentontwikkeling in de Amsterdamse danssector wilde gaan opereren. AFK , Het Parool , Theaterkrant
 • Het Creative Europe MEDIA programma ondersteunt een 85-tal trainingen en workshops voor professionals in de audiovisuele sector, met het doel om vaardigheden en competenties binnen de sector te vergroten. Het is mogelijk om een financiële bijdrage aan te vragen voor het volgen van MEDIA-gesteunde trainingen en opleidingen bij het Nederlands Filmfonds en in enkele gevallen bij de Van den Ende Foundation. Creative Europe Desk
 • Er is een publicatie verschenen met een overzicht van MEDIA-gesteunde initiatieven voor de audiovisuele sector. Creative Europe Desk
 • De VSB Poëzieprijs werd de Grote Poëzieprijs en vraagt nu inschrijfgeld van 75 euro per bundel. De uitgevers Carl de Strycker (Poëziecentrum), Leo Peeraer (Uitgeverij P), Jurgen Maas (Uitgeverij Jurgen Maas) en Nanne Nauta (Uitgeverij crU) tekenen protest aan. Ze vrezen dat hierdoor minder poëziebundels kunnen worden uitgegeven. Uitgevers moeten nu immers geld vrijhouden om de bundels te kunnen insturen. Daar komt nog eens bij dat het winnen van de prijs eervol is, maar eigenlijk nooit financiële klappers in de verkoop oplevert. Ook enige auteurs hebben bezwaren.  Zie het Grote Poëzieprijs reglement. NRC , tzum, Poetry International
 • Het BNG Cultuurfonds  heeft  schrijvers bekend gemaakt  die door de jury zijn genomineerd voor de shortlist van de BNG Bank Literatuurprijs 2018  : Merijn de Boer, Bertram Koeleman, en Nina Polak. De BNG Bank Literatuurprijs is een oeuvreprijs bedoeld voor Nederlandstalige auteurs van 40 jaar of jonger, die twee of meer literaire prozawerken op hun naam hebben staan en die nog niet doorgebroken zijn. Ook hebben ze geen grote literaire prijs gewonnen. De winnaar ontvangt een bedrag van 15.000 euro en een sculptuur. BNG Bank
 • De Nederlandse componist Joël Bons (65) wint de Grawemeyer Award for Music Composition. Hij krijgt de prestigieuze Amerikaanse prijs voor zijn compositie Nomaden uit 2016. Vanwege het geldbedrag, 100 duizend dollar, wordt de Grawemeyer Award wel omschreven als de Nobelprijs voor muziek. Opmerkelijk : Het Atlas Ensemble en het Nieuw Ensemble, waarvan Bons medeoprichter en artistiek leider is, zijn zwaar getroffen door de cultuurbezuinigingen en werken enkel nog op projectbasis.  NRC, Fonds Podiumkunsten
 • De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar steun aan de Vereniging Rembrandt met vijf jaar. Sinds 2009 heeft de Vereniging Rembrandt ruim 3,3 miljoen euro ontvangen voor haar BankGiro Loterij Aankoopfonds. In de periode 2019-2024 krijgt de Vereniging Rembrandt jaarlijks een bijdrage van € 400.000 voor aankopen ten behoeve van musea die niet direct partner zijn van de BankGiro Loterij. Erfgoedstem
 • Stichting CPNB won de bronzen SponsorRing in de categorie Gesponsorde. De prijs werd gewonnen voor de onderscheidende, geloofwaardige en relevante manier waarop de CPNB met financiële hulp van sponsors NS, TUI en NBD Biblion Nederlanders in aanraking brengt met het boek. CPNB
 • Rabobank De Zuidelijke Baronie en het Van Gogh Huis Zundert verlengen hun samenwerking met vijf jaar. Eén van hun doelstellingen is het stimuleren van bezoek aan het Vincent van GoghHuis, zowel uit binnen- als buitenland. De Rabobank ondersteunt met een bedrag van 25.000 euro. De afgelopen tien jaar was de bank hoofdsponsor van de vaste presentatie over Vincent van Gogh. BN – De Stem

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Na 9 maanden onderzoek doen, ontwerpen aan en discussiëren over nieuwe manieren van stad maken, werd op 30 november de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ gepresenteerd. Gedurende 2018 is door ontwerpteams, gemeenten en een groot netwerk aan betrokken experts gewerkt aan integrale ontwerpen voor vijf testlocaties van 1×1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Centrale vraag: Hoe kunnen de grote transities waar wij als maatschappij voor staan, meehelpen aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijk milieus te creëren? BNA , De Architect
 • Nederland heeft te kampen met ernstige woningnood, tenminste als je de berichten in de media moet geloven. Als je maar genoeg kan bouwen, zou het probleem in de kortste tijd uit de wereld zijn. Een discussie over de vraag waar en hoe we willen wonen, wordt uit de weg gegaan. Blog van Harm Tilman. De Architect
 • Het College van Rijksadviseurs becijfert in een nieuwe studie de maatschappelijke meerwaarde van de woningbouwopgave. Volgens emeritus-hoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw is dat niet gelukt en met het College zijn huiswerk helemaal overdoen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Ontwerpbureau Urbanos, bestaande uit Camila Pinzon Cortes en Pepijn Verpaalen, biedt de meest innovatieve aanpak voor inclusieve stad. Het bureau wint hiermee de prijsvraag AM I Included? De Architect
 • Op 3 december is de negende editie van de nationale prijs NRP Gulden Feniks 2019 van start gegaan. Met deze jaarlijkse prijs brengt NRP excellente renovatie- en transformatie projecten voor  een gebouw, een complex van gebouwen of een gebiedsontwikkeling voor het voetlicht om de brede vakwereld inspiratie te bieden. De prijs heeft dan ook als motto ‘een prijs om van te leren’. De inzendtermijn sluit op 1 maart 2019.   NRP Gulden Feniks
 • Wies Sanders over het boek Spots in shots, Narrating the built Environment in Short Films, van cultureel antropoloog Mélanie van der Hoorn, onderdeel van een trilogie waarin van der Hoorn onderzoekt hoe architectuur in populaire media wordt verbeeld. Naast films zijn dat strips (Bakstenen en Ballonnen, 2012) en het nog te publiceren boek over games. Centraal in de trilogie staat de vraag hoe architectuur zich buiten de vakwereld tracht te uiten. Volgens de cover  is het boek een uitnodiging aan architecten om meer verhalen te vertellen, aan filmmakers om meer verborgen lagen van een gebouw te tonen, en aan het publiek om betoverd te worden.  Archined
 • What Design Can Do heeft dertien strategieën en campagnes gepresenteerd  om de seksuele exploitatie van minderjarigen te bestrijden, zoals een fake uitzendbureau voor jonge sekswerkers en ‘No place for sex trafficking’, een veiligheidscertificaat voor hotels, vakantieparken en taxi’s. De ideeën zijn het resultaat van de ontwerpwedstrijd No Minor Thing die is ontwikkeld in samenwerking met het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dezeen,  What Design Can Do
 • Het Design Matters programma  in Pakhuis de Zwijger ging op 4 december over tijd, aandacht en de herwaardering van privacy en zintuiglijke ervaringen. Pakhuis de Zwijger
 • De mode- en kledingindustrie heeft zich ontwikkeld tot een duizelingwekkend en gruwelijk systeem van ‘Fast Fashion’ gebaseerd op uitbuiting, verspilling en vervuiling. Zo is de industrie verantwoordelijk voor tien procent CO2-uitstoot. Het moet anders, maar hoe? VPRO Tegenlicht zoekt Future Fashion Pioniers: mensen met vooruitstrevende ideeën over de toekomst van mode. Tot uiterlijk 10 december kan er gestemd worden. VPRO

 

beeldende kunst

 • De 10 mooiste fotoboeken van 2018 volgens De Volkskrant. De Volkskrant
 • Charlotte Prodger is de winnaar van de Turner Prize 2018. Ze maakte 2 video’s grotendeels met haar iPhone. “Ik ben enorm trots, maar ook overweldigd”, zei de filmmaker tijdens haar speech nadat ze de prijs in ontvangst nam. Naast de prijs ontvangt Prodger ook een bedrag van ongeveer 28.000 euro. De kunstenaar omschrijft haar film Brigid, die getoond werd in de Tate Gallery, als een verkenning van de verwevenheid van landschap, lichaam, technologie en tijd, vanuit een queer perspectief. The Guardian
 • Henny is een vrouw uit Waalwijk, die al 43 jaar wordt gevolgd door fotograaf Michel Szulc Krzyzanowski. Haar leven is vastgelegd in zes fotoboeken en een zevende is op komst. Een interview met maker Michel Szulc Krzyzanowski. Brabants Dagblad, mogelijk inlog vereist

 

film en av

 • Op één na zijn de hoofdpersonen van de zes genomineerden voor de prijs voor beste debuutfilm bij de European Film Awards 2018 vrouwelijk. Ongetwijfeld een reflectie van de veranderende maatschappelijke positie van de vrouw: steeds meer breken vrouwen uit de aan hen toebedeelde rollen. Wat de meeste genomineerde films in deze categorie lijken te zeggen is dat daarmee de nog steeds bestaande belemmeringen wellicht des te pijnlijker gaan wringen. Filmkrant
 • Het is niet eens zo heel lang geleden dat Nederlanders en Vlamingen nog enorm in elkaar geïnteresseerd waren. We keken in groten getale naar elkaars tv-programma’s en gingen massaal naar elkaars films. Maar dat is voorbij. Nico van den Berg ziet het begin van de kentering rond 1990 toen zowel Vlaanderen als Nederland de eerste grote commerciële tv-zenders van start gingen. Voor het kijken naar amusement was het niet meer nodig om over de grens te kijken; het eigen populaire aanbod aan soaps en spelshows spoot uit de televisie. En elkaars films uitbrengen, was ook in één klap over. Eigen sterren eerst, werd voortaan het motto. HP – De Tijd
 • International Film Festival Rotterdam heeft het eerste programmaoverzicht bekendgemaakt.  Bekend werden de themaprogramma’s, nieuwe namen binnen het Masterclasses & Talks-programma en het thema van de tweede editie van de Reality Check-conferentie. IFFR
 • De achtste editie van het Eindhoven Film Festival (EFF) zocht nadrukkelijk de grenzen van de cinema op. Gevolg: een heel gevarieerd evenement, volgens het Eindhovens Dagblad. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • De nieuwe speelfilm Dirty God van regisseur Sacha Polak gaat in première op Sundance Film Festival. Het is de eerste keer dat een Nederlandse speelfilm tot de hoofdcompetitie weet door te dringen. Holland Film Nieuws
 • Volgens Italiaanse data-analisten is The Wizard of Oz de meest invloedrijke film aller tijden.De onderzoekers gebruikten een algoritme dat de intertekstualiteit (d.w.z. de mate waarin er naar een film wordt verwezen in andere films en televisieprogramma’s) van meer dan 47.000 titels kon bepalen. Samen met The Wizard of Oz maken Star Wars (1977) en Psycho (1960) de top 3 af. Filmonderzoek,  The Guardian ,  The Conversation
 • In de nieuwe griezelfilm zetten filmmakers, volgens Belinda van de Graaf,  traditionele weerwolven, zombies en kannibalen in om forse maatschappijkritiek te leveren. Dominique de Groen vraagt zich af wat spookfilms als Paranormal Activity en The Witch ons leren over de positie van de mens? Trouw, mogelijk inlog vereist  , rekto verso
 • Een vooralsnog weinig belicht onderdeel van de Nederlandse cultuur, is onze gaming-industrie. Nederland loopt wereldwijd voorop bij het ontwikkelen van serious games, digitale spelen om vaardigheden te leren of kennis op te doen. Dat Nederland die positie inneemt, is zeker geen toeval. Het is een logisch gevolg van onze spelende cultuur. Aldus Hans Luyckx, operationeel directeur bij IJsfontein – playful learning. Hij sprak het congres van Dutch Culture  over kindercultuur. DutchCulture

 

letteren

 • Vrouwen schrijven vaker over mannen dan mannen over vrouwen. Hoe komt dat. In De Balie te Amsterdam bogen Sarah Sluimer en Persis Bekkering zich onder leiding van Yoeri Albrecht over die vraag. Een videoverslag.  tzum
 • De opzet van de prijzen Griffels en Penselen, de bekroningen voor de beste en mooiste kinderboeken van het voorgaande jaar, is door de organisator verbreed. Vanaf 2019 bekronen de Penseeljury en de Griffeljury ook boeken van de leeftijdscategorie tot 15 jaar, om het belang te onderstrepen van leesbevordering en om deze doelgroep meer leidraad te geven bij het kiezen van een boek. De toevoeging van deze categorie vervangt de Gouden Lijst. Literair Nederland
 • EHV GDCHT , een poëziebundel met ruim 50 gedichten over Eindhoven, een initiatief van magazine FRITS, biedt een verfrissende blik op Eindhoven. Ook wie de stad al zijn hele leven kent, ontdekt nieuwe invalshoeken. Eindhovens Dagblad

 

muziek

 • Hoeveel gregoriaanse koren er nog zijn in Nederland is niet precies bekend, ook omdat de definitie niet vaststaat. Sommigen rekenen er alle koren toe die weleens gregoriaans zingen, anderen vinden dat minimaal drie keer per maand de mis zingen een vereiste is. Marc Schaap, coördinator van de Sint-Gregoriusvereniging, schat dat er van die laatste categorie nog zo’n veertig, hoogstens vijftig bestaan in Nederland. Het aantal koren daalt gestaag. Het Sint Jozefkoor in Helmond houdt nog stand. NRC
 • Reggae is toegevoegd aan de Unesco-lijst voor immaterieel werelderfgoed. Volgens de VN-organisatie gaf reggaemuziek ooit een stem aan de onderkant van de maatschappij, “maar nu wordt het gespeeld en geliefd door velen in de samenleving, ongeacht gender, etniciteit of religie”.  Op de bijeenkomst op Mauritius zijn ruim twintig tradities wereldwijd toegevoegd aan de lijst, zoals de Ierse balsport hurling, Oostenrijkse lawinepreventie en het Cubaanse Parrandas-feest. Christopher Partridge, hoogleraar godsdienstwetenschappen, Universiteit van Lancaster, over de juistheid van dit besluit.  NOS, The Conversation
 • Muzikanten die van de veelbesproken muzieksoftware Autotune gebruikmaken, krijgen vaak het etiket ‘vervalser’ opgeplakt. Jordi Lammers over dit fenomeen. Artiesten als Beyoncé, Frank Ocean en Kanye West, schrijft hij,  tonen hoe veelzijdig autotune kan worden ingezet. Autotune versterkt de zelfexpressie. ‘De vervorming geeft hen de kans om over de grenzen van hun eigen mens-zijn te stappen en gebieden te verkennen die zonder de software niet begaanbaar waren.’ rekto verso
 • Hiphop is net als vorig jaar in Nederland het meest beluisterde genre op Spotify. Acht van de tien meest gestreamde artiesten zijn rappers van eigen bodem, blijkt uit gegevens van de streamingdienst. Vorig jaar waren dat er zes. NOS
 • Wetenschap en popmuziek zijn één tijdens Sound of Science in Eindhoven. Onder de vlag van de TU/e worden tijdens het symposium  de raakvlakken tussen  wetenschap en technologie en de popmuziek onderzocht. Eindhovens Dagblad ,  Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist

 

theater en dans

 • De Schrijfcursus Dans & Durf reist mee met het dansfestival Moving Futures. Dit programma richt zich op schrijvende denkers, cultuurfilosofen, kunstcritici en professionele schrijvers – prozaïsten, dichters, toneelschrijvers, creative writers – die het schrijven over dans als uitdaging zien en daarbinnen de impact van het geschreven woord willen onderzoeken. Aanmelden kan tot 31 december. Dans & Durf is een initiatief van Domein voor Kunstkritiek en DansBrabant. DansBrabant
 • De tweede editie van Kinderfestival Spruit: theater, muziek en dans in de binnenstad van Tilburg, vindt niet alleen in 013, Nieuwe Vorst en Theaters Tilburg, maar ook in de kluis van Roots en bij Cinecitta plaats. Het vierdaags festival is dit jaar tussen kerst en nieuw. Brabants Dagblad
 • Het circus is jarig. 250 jaar geleden besloot een zekere Philip Astley, ex-cavalerist uit het Britse leger, om paardenshows te geven, afgewisseld met clownerie en acrobatiek. De geschiedenis van het circus stond 29 november centraal in een theatersalon, georganiseerd door Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en Werkgroep Achttiende Eeuw. De nieuwe site Circusmuseum.nl, werd er gepresenteerd  als online museum: ‘een vaste opstelling van materiaal dat representatief is voor de gehele collectie’. Theaterkrant , Circusmuseum
 • Een college was vroeger iets waar je liever bij wegbleef. Maar in de theaters trekken ze opeens volle zalen. Wordt het daarmee ook theater? Trouw bespreekt vijf theatercolleges. Trouw

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Het Anne Frank Huis is door BiermanHenket ingrijpend aangepast om de jaarlijks ruim 1,2 miljoen bezoekers beter te faciliteren, de logistiek rond de entree te verbeteren en om de onderduikplek – en daarmee het levensverhaal van Anne Frank – intenser te kunnen ervaren.De Architect, Architectenweb
 • De iconische letters ‘I amsterdam’ zijn 3 december weggehaald door de gemeente Amsterdam,  en daar zijn de letters ‘HUH’ voor in de plaats gekomen. Die mochten daar tot 14 uur blijven staan. De Eindhovense designer Pauline Wiersema studeerde dit jaar af met het project ‘A Fool Around’ aan de Design Academy Eindhoven en de drie letters maakten onderdeel uit van dat project. ,,Huh is een universeel begrip om overal ter wereld je onbegrip te uiten”. Eindhovens Dagblad
 • Wouter Paijmans is een van de zes Buning Brongerslaureaten. De Buning Brongers Prijs is een tweejaarlijkse Nederlandse kunstprijs voor jonge beeldend kunstenaars. De kandidaten voor de prijs worden door kunstopleidingen uit het hele land voorgedragen. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 4.500.  Twee gesprekken in zijn atelier in Loon op Zand. Paijmans studeerde aan de Rietveld Academie en volgde daarna De Ateliers.  Brabant Cultureel, Mister Motley
 • Beeldend kunstenaar Margriet  Luyten richt zich vooral op fotografie, film en textiel. Haar foto’s dienen als basis voor gomdrukken en geweven wandtapijten. Het verstrijken van de tijd werd haar hoofdthema.  Inmiddels werkt ze alweer acht jaar aan het filmproject Levenswerk. Dat wordt een drieluik waarbij deel I gaat over kunstenaars, deel II over kunstbemiddelaars en deel III over kunstverzamelaars. Brabant Cultureel
 • Helmondse kunstenares Yvonne Michiels brengt een fotoboek uit : ‘De kracht van kwetsbaarheid’. Daarin staan de foto’s die behoren tot haar grote series. Gezien haar internationale belangstelling zijn de begeleidende teksten in zowel Nederlands als Engels. Het boek werd onlangs in Amsterdam gepresenteerd tijdens de Affordable Art Fair.  Eindhovens Dagblad
 • Café-Centraal in Waalwijk sloot begin dit jaar na ruim een eeuw haar deuren. Daarmee kwam een einde aan een bijzonder stukje cultureel erfgoed. Maar het café leeft voort dankzij een mooi fotoboek van de Waalwijkse fotograaf Luuk Aarts. Vanwege het ‘historisch belang’ maakte de gemeente Waalwijk de uitgave mede mogelijk. Brabant Cultureel
 • Het creatieve duo Matty Christensen en Bert Staal uit Eindhoven maakte een kunstwerk, een houtwagon als hunebed,  dat verwijst naar het vroegere spoor in Valkenswaard. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • De documentaire ‘Een Gevoel van Zwart’  over de blinde kunstenaar George Kabel uit Eindhoven beleefde zijn première op het Eindhovens Film Festival. Eindhovens Dagblad
 • Zangeres Kovacs kwam afgelopen jaar met haar langverwachte tweede album en toerde er mee van Duitsland tot in Rusland. Daar komt veel bij kijken, zegt ze in een gesprek met Leon Verdonschot. ‘Eigenlijk heb ik een bedrijf waarvan ik de directeur en het product ben.’ Zuiderlucht
 • De Orde Chaos van 2018 heet de eindejaar voorstelling van de acteurs Greg Nottrot en Martijn Nieuwerf. Onder auspiciën van Het Zuidelijk Toneel en het Nieuw Utrechts Toneel zoeken zij aanvankelijk naar het beeld van 2018. Maar steeds meer dringen de vragen zich op: wat is waarheid, wat is werkelijkheid, waarom leugens en hoe wordt een verzinsel echt? Theaterkrant

Kunstbeoefening

 • Bergse BOV is wederom genomineerd voor beste musical in de Amateur Musical Awards. BN – De Stem , Amateur Musical Awards
 • In Uden zijn honderd vrijwilligers al maanden in de ban van hun eigen musical: Uden in Noot. Die musical speelt zich af in het Uden van de toekomst. Want dan organiseert die gemeente het Eurovisiesongfestival. En een van de bekendste Udenaren maakt natuurlijk de jurk: modeontwerper Addy van den Krommenacker. Omroep Brabant

Cultuureducatie en - participatie

 • In twee ‘feed-forward’-sessies heeft het ontwikkelteam Kunst en Cultuur input gekregen voor de ontwikkeling van de bouwstenen. Het was de eerste keer in het traject van Curriculum.nu dat dit vóór een ontwikkelsessie (12-14 december) gebeurde. LKCA
 • Om te beoordelen of een game geschikt is voor kinderen kunnen ouders PEGI raadplegen. De kijkwijzer voor games boog zich dit jaar onder andere over de microtransacties in spellen. NRC
 • In vier stappen leren van kunst, dat kan in een workshop bij Museum Jan Cunen in Oss. De workshop maakt gebruik van de methode Art-Based Learning, die werd ontwikkeld door Jeroen Lutters, lector bij artEZ. Brabants Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Een groep van vijftien professionele doofblinde en niet-gehandicapte acteurs van het Theater zonder Grenzen speelde de voorstelling ‘In Touch’, over waargebeurde verhalen van de stilte en het donker,  in de Verkadefabriek, ‘s-Hertogenbosch.  Brabants Dagblad, mogelijk inlog vereist ,  Verkadefabriek
 • Muziek luisteren kan je helpen beter te focussen en stress tegen te gaan, betoogt neuropsycholoog Erik Scherder. NRC

Erfgoed

 • De Europese Commissie riep het Europese erfgoedjaar uit vanuit de gedachte dat erfgoed bijdraagt aan een beter begrip van onze democratische waarden, inzicht in de diversiteit binnen Europa en de verbinding tussen culturen. Het volledige programma van de Europadag en de afsluiting van het Europees Jaar van Cultureel Erfgoed. Europees erfgoedjaar,  DutchCulture
 • Verslag van de jaarlijkse vergadering van het Intergouvernementeel Comité van het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Tijdens de vergadering in Mauritius zijn er 39 elementen toegevoegd aan de internationale lijsten. Immaterieel Erfgoed
 • ,,Het nieuwe station Eindhoven is een voorbeeld geworden van zinvolle, eigentijdse herbestemming. Een oud gebouw werd niet gezien als sta-in-de-weg, maar als een kans om het bestaande station te verrijken. Daarom verdienen de initiatiefnemers en de uitvoerders van dit ongewone en avontuurlijke plan de Van Abbe Prijs 2018″, aldus de Henri van Abbestichting. Eindhovens Dagblad
 • Zionsburg in Vught, de statige villa van mr. Ewald Marggraff dat in 2003 afbrandde en waarbij de eigenaar het leven liet, wordt in oude stijl herbouwd. Ook het landgoed wordt opnieuw aangelegd en ingericht zoals het er rond 1900 bij lag. Daartoe heeft het bestuur van Marggraff Stichting besloten. Brabants Dagblad
 • Het ambacht manden maken zit in zwaar weer. Zo telt de Mandenvlechtersvereniging Brabant nog maar vier leden. Op 9 december laat ze in Wintelre zien wat ze kan.Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • De stichting Nationaal Monument Sint-Jan is bezig om een nieuw restauratieplan te maken vanaf 2022. Het onderhoud aan de kathedraal wordt daarin voor tien jaar planmatig vastgelegd. Duidelijk is wel dat het dak serieuze aandacht vraagt.  ,,De leistenen op het dak naderen het einde van hun levensduur”, laat het bestuur weten. ,,Elke keer als het flink stormt, vallen er leien tussen de bedekking uit. Deze worden dan provisorisch gerepareerd. Ook breken er steeds meer leien, doordat de steen steeds brozer en kwetsbaarder wordt.” Brabants Dagblad
 • Het vroegste werk van Jeroen Bosch is te bewonderen in het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch. De expositie ‘Uit de stal van Bosch. De Aanbidding der Koningen.’ zoomt in op de fascinatie van deze wereldberoemde middeleeuwse schilder voor het thema Driekoningen. Het werk De Aanbidding der Koningen is in bruikleen van het Metropolitan Museum of Art in New York. Omroep Brabant
 • Een foto waarvan altijd werd gedacht dat Vincent van Gogh erop stond geportretteerd, blijkt toch niet van de kunstschilder te zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat het op de afbeelding uit circa 1866 om zijn jongere broer Theo moet gaan, maakte het Van Gogh Museum bekend. Omroep Brabant

Bibliotheken

 • Op 20 september organiseerde de Koninklijke Bibliotheek (KB) de halfjaarlijkse KB/OB-directeurenbijeenkomst. In het New Babylon Meeting Center in Den Haag kwamen bijna 100 directeuren en andere vertegenwoordigers van bibliotheekorganisaties bij elkaar om in gesprek te gaan over actuele zaken en ontwikkelingen binnen het domein van de openbare bibliotheek. KB
 • De bibliotheek in Eindhoven wil een openbare dialoog over de toekomstvisie. Op 6 december is daar een bijeenkomst over. De locatie is geen onderwerp, maar komt op termijn wel aan de orde, want de bieb is gevraagd om mee te gaan naar VDMA aan de Vestdijk in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Op 3 december is gestart met de verhuizing van de Tilburgse centrale bibliotheek van de locatie aan het Koningsplein naar de LocHal in de Spoorzone. De verhuizing neemt drie weken in beslag.  . Vanaf januari is in de LocHal de nieuwe bibliotheek. En dat wordt, volgens manager Pieternel Thijssen, de mooiste bibliotheek van Nederland. Bibliotheekblad,  Omroep Brabant
 • De Oosterhoutse vestiging van bibliotheek Theek 5 verwacht binnenkort de 750.000ste bezoeker. Sinds de nieuwbouw drie jaar geleden aan de Torenstraat werd geopend, trekt de openbare leeszaal 240.000 bezoekers per jaar. Dat zijn er honderdduizend per jaar meer dan het aantal mensen dat de oude vestiging bezocht. BN – De Stem

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie