Trends & Ontwikkelingen 6 maart 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister Van Engelshoven (cultuur) heeft de aanwijzing van de Muur van Mussert als rijksmonument in gang gezet. Zij doet dit na advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Door de aanwijzing in gang te zetten, krijgt deze muur een beschermde status. Rijksoverheid.nl
 • Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht op de website nos.nl van 28 januari 2018: ‘Zorgen over Joods cultureel erfgoed buiten grote steden’. Rijksoverheid.nl
 • Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Kwint en Beckerman (beiden SP) over de kwaliteit van en toezicht op de archeologie. De Kamerleden stelden deze vragen naar aanleiding van de advertentie ‘Creatief met archeologie, tips voor projectontwikkelaars’. Rijksoverheid.nl
 • Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Nijboer en Van den Hul (beiden PvdA) over piratenzenders. Rijksoverheid.nl
 • In het maartnummer van Boekman zal de regionalisering in het cultuurbeleid worden belicht met een focus op de rol van stedelijke regio’s hierbij. Dit n.a.v. Cultuur voor stad, land en regio van de Raad van Cultuur. In de lezingenreeks van Boekman sprak op 20 februari Willem Wijgers, eigenaar van EMC Cultuuronderzoeken, over dit onderwerp. Wijgers ziet de noodzaak van de verschuiving van het centraal landelijk cultuurbeleid naar (meer) regionaal cultuurbeleid, maar vindt ook dat de Raad voor Cultuur vanuit grote hoogte naar publiek en regio’s kijkt. Volgens Wijgers dient de Raad meer rekening te houden met de kennis, houding en gedrag van de culturele sector in de regio zelf. Niet alleen moet er vanuit aanbod gedacht worden, maar ook over hoe je cultuur een aanvulling laat zijn in een regio. Boekman
 • Kom met een gezamenlijk plan voor de kunst en cultuur in de regio. Die boodschap hield Marijk van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur, voor aan de cultuurwethouders van de drie grote steden in Twente. tvenschedefm
 • ‘In de eerste plaats moeten we ons verheugen dat wij hier een cultureel adviesorgaan hebben, dat onze industrie wil versterken in plaats van uithollen. En laten we vervolgens met z’n allen van de daken schreeuwen dat het roer inderdaad om moet voor het te laat is.’ Pieter Bart Korthuis, voorzitter van het Netwerk Scenarioschrijvers, is positief over het advies van de Raad voor Cultuur over de audiovisuele sector. PLOT Magazine
 • Gemeenten, provincies en waterschappen zetten bij de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord in op een regionale aanpak. Om de energie- en klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen moet samengewerkt worden tussen overheden en met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Alleen met integrale strategieën lukt het de kwaliteit van het landschap te behouden en de economie te verduurzamen. IPO
 • Woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wil je weten welke lokale politieke partij het best past bij hoe jij over kunst en cultuur denkt? Vul dan de Cultuurwijzer in. Na het invullen van de Cultuurwijzer krijg je een stemadvies. Helaas zijn er tot nu toe maar 7 gemeenten, waaronder Eindhoven, in opgenomen. De Cultuurwijzer is tot stand gekomen in opdracht van de VSCD en de VNPF en in samenwerking met de NAPK, Cultuurconnectie, de LKCA en Kunsten ’92. De Cultuurwijzer , VSCD
 • Lydia Jongmans is beleidsadviseur Cultuur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In antwoord op vragen van Cultuur+Ondernemen signaleert ze trends op het gebied van cultuur. Cultuur+Ondernemen
 • Het politieke krachtenveld is enorm veranderd en datzelfde geldt voor de rol van de media. Hoe kun je als culturele organisatie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen meer invloed uitoefenen op politiek en overheid? Wat is belangrijk in je analyse? En wat zijn tips en tricks voor het opstellen van een strategisch public affairs plan? Cultuur+Ondernemen
 • Innovatie is in Nederland geen exclusief grootstedelijk fenomeen. De helft van de innovatieve bedrijven is gevestigd in maar liefst 30 gemeenten. De andere helft bevindt zich buiten die gemeenten. Vergeleken met het Europees gemiddelde doen alle Nederlandse regio’s het goed. Utrecht, Noord-Brabant en Noord-Holland bevinden zich in de Europese top. Dit blijkt uit een analyse van het Rathenau Instituut. Rathenau Insitituut
 • De gemeenten Utrecht, Amsterdam en Alkmaar scoren het hoogst op duurzaamheid, zo blijkt uit een onderzoek van Natuur & Milieu. In deze studie onder de 42 grootste stedelijke gemeenten van Nederland is gekeken hoe ze het doen op het gebied van energie, mobiliteit en afval. Architectenweb
 • Mini – stadsbosjes (tiny forests) blijken een geschikt middel om de biodiversiteit in een stad op te krikken. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit, die de eerste twee Nederlandse mini – stadsbosjes in Zaanstad een jaar onder de loep nam. Inmiddels zijn er al zeven tiny forests in Nederland aangeplant. Het IVN wil het concept graag uitrollen over heel Nederland. Wageningen Universiteit, Binnenlands bestuur
 • De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Wat is de liberale kijk op cultuur in de gemeente en op school? Nog te veel politici zijn blind voor de monocultuur waarin sommige christelijke en vooral ook islamitische jongeren door de vrijheid van onderwijs opgroeien, stelt Mark van de Velde (Telders Stichting). LKCA
 • Voor (zittende en nieuwe) raadsleden heeft de VNG een uitgebreid pakket aan informatie en hulpmiddelen om hen te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. De wet treedt in 2021 in werking, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. VNG
 • Volgende week gaat het Haagse college van B & W zo goed als zeker akkoord met het plan om in het oude ambassadegebouw van de Verenigde Staten het museum van kunstenaar M.C. Escher (1898-1972) te huisvesten in combinatie met een luxe hotel. Trouw
 • Aanbeveling van de Europese Commissie over maatregelen om illegale online-inhoud doeltreffend te bestrijden. Bedrijven als YouTube, Facebook en Twitter doen nog niet genoeg hun best om terroristische propaganda en andere illegale content van hun netwerken te verwijderen. Europese Commissie , De Volkskrant
 • Elf organisaties steunen de National Endowment for the Arts en protesteren tegen de poging van de regering Trump om dit federale programma weg te bezuinigen. Hyperallergic
 • De Amerikaanse Democratische senator Ed Markey heeft laten weten dat hij en zijn Democratische collega’s in de Senaat deze lente een stemming zullen afdwingen over een resolutie die een einde kan maken aan de afschaffing van de netneutraliteit. Tweakers

 

noord-brabant

 • Van 12 tot en met 18 maart is de eerste mogelijkheid om aanvragen voor subsidie impulsgelden te uploaden. Bij de subsidie impulsgelden wordt voortaan gewerkt met vaste uploadtermijnen van één week. In praktijk betekent dit dat er in 2018 vier momenten zijn waarop er aanvragen kunnen worden aangemeld. De impulsgelden zijn bestemd voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. bkkc is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma, in nauwe samenwerking met Kunstbalie. bkkc
 • Voor vernieuwing en verbreding van de hedendaagse symfonische muziekvoorziening in Noord- Brabant, heeft de provincie een arrangeur benoemd. De 50-jarige Geert van Boxtel gaat in deze functie aan de slag. Van Boxtel gaat met makers, componisten, musici, gezelschappen en podia in Noord-Brabant experimenteren met het verbinden van een breed publiek aan klassieke en hedendaagse gecomponeerde muziek. Brabant.nl , Brabant.nl , Eindhovens Dagblad
 • De bestuurders van BrabantStad hebben de Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2022 ondertekend. BrabantStad , Brabant.nl
 • De Taskforce Cultuurvisie Brabantstad organiseerde op 28 februari een bijeenkomst om de cultuurvisie van BrabantStad met het veld te bespreken. Een verslag. Props
 • De ‘Toekomstgids voor Brabantse gemeenten’ werd 1 maart in Oisterwijk gepresenteerd. Brabant Kennis hoopt dat de gids een belangrijke inspiratiebron zal zijn voor de op te stellen coalitieakkoorden en dat het een onmisbaar kompas is voor iedereen die lokaal actief is. BrabantKennis
 • Enexis Groep en de provincie Noord-Brabant hebben een overeenkomst getekend om versneld over te gaan naar elektrisch vervoer. Het gaat personenauto’s, bussen en vrachtwagens. Brabant.nl
 • CDA fractie in PS van Noord-Brabant is bezorgd over de financiële huishouding van de gemeente Eindhoven en het toezicht daarop. De partij stelt er daarom vragen over aan Gedeputeerde Staten. Eindhovens Dagblad , Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • De gebiedsvisie voor het Havenkwartier in Breda krijgt de goedkeuring van de politiek. Partijen zijn eensgezind lovend over de plannen en zien de ‘unieke’ kansen die wonen aan het water met zich meebrengt. Wel zijn er enige kritische geluiden over parkeren, duurzaamheid, verkeersontsluiting en sociale woningbouw. BN – De Stem
 • Op 26 februari presenteerde cultureel Eindhoven zich aan de politiek tijdens een discussieavond in het Parktheater. Gelijktijdig presenteerden de betrokken organisaties het Manifest Cultureel Eindhoven. Hierin roepen instellingen als het Parktheater, het Van Abbemuseum, de Dutch Design Foundation, STRP Festival en Glow op samen met het bedrijfsleven en de politiek een meerjarige investerings- en actieagenda te maken. Bibliotheek Eindhoven
 • Verslag van de tweede avond van De Staat van Cultuur, een reeks van 3 bijeenkomsten die de Stichting Cultuur Eindhoven organiseert n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen. Het thema is Grootstedelijke Dynamiek. Cultuur Eindhoven
 • Het Eindhovense Muziekgebouw had op de begroting al een gat van 240.000 euro weten te dichten. Maar gemeentelijke maatregelen zorgen ervoor dat die bezuiniging al weer teniet is gedaan en het tekort toch weer op zes ton uit komt, zo blijkt uit schriftelijke toelichting op die begroting. Eindhovens Dagblad
 • Er is wat meer duidelijkheid over de 1,3 miljoen euro die tot en met 2020 nodig zijn voor de Spoorzone in ‘s-Hertogenbosch. Op aandringen van de gemeenteraad heeft verantwoordelijk wethouder Eric Logister de kosten op een rij gezet. Brabants Dagblad
 • Het World Skate Center vormde -met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht- het toepasselijke decor van een manifestatie over (de toekomst van) de ‘Bossche ‘urban culture. Bij een debat kwamen vnl. de linkse politieke partijen ‘pitchen’. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • De gemeente ’s-Hertogenbosch wil de aanpak van geluidsoverlast in de Bossche binnenstad veroorzaakt door de horeca en organisatoren van evenementen verbeteren. Bij het verlenen van ontheffingen wil de gemeente ‘nadere regels’ bespreken met de horeca en Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad. Brabants Dagblad
 • Theater De Boemel, horecagelegenheid RAW en Club Smederij hebben zicht op langdurige huurcontracten in de Tilburgse Spoorzone. Daarnaast wordt de binnentuin van de Spoorzone twee jaar een ‘proeftuin’ waar bijvoorbeeld openluchttheater mogelijk is. Ze tekenden een overeenkomst met de Tilburgse wethouder de Vries. Brabants Dagblad
 • Twee wooncomplexen aan het Koningsplein slopen en het ‘lelijkste eendje van de stad’ helemaal opnieuw inrichten. Er ligt een plan van tientallen miljoenen euro’s om het Koningsplein onherkenbaar te veranderen in een groen ‘Koningskwartier’. Op die operatie sturen wethouder Mario Jacobs en vastgoedeigenaren Amvest en TBV Wonen aan. De nieuwe Tilburgse gemeenteraad zal er, wordt verwacht, in het derde kwartaal dit jaar een besluit over kunnen nemen. Brabants Dagblad

 

overige brabanste gemeenten

 • Subsidieregeling Incidentele subsidie Cultuur gemeente Boxtel 2018-2020. Officiële bekendmakingen
 • In de gemeenteraad van Haaren is hard uitgehaald naar zorginstelling Cello als eigenaar van landgoed Haarendael. De juridische strijd rond landgoed Haarendael heeft de gemeente Haaren de afgelopen vier jaar exact 322.297,34 euro gekost. Daar kan nog één ton bijkomen omdat er nog een conflict tussen gemeente en Platform Haarendael voor de rechter moet komen. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • De bibliotheek en de kunstcollectie van Schijndel worden gevestigd in het oude raadhuis op de Markt van Schijndel. Zo luidt het voorstel van het college van B en W van Meierijstad aan de gemeenteraad. Het college heeft tevens besloten om het nieuwere gedeelte, links van de oude ingang, te verkopen. Dit gedeelte wordt bestemd voor woningbouw. Het betekent wel dat de collectie moet inkrimpen, dat geldt ook voor de werken van Dorus van Oorschot. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • De zoektocht naar een oude bodebus in Zevenbergen, vorig jaar, leidde in de gemeente Moerdijk in het voorjaar tot een aanpassing van de Erfgoedverordening. De gemeente heeft nu een complete inventarisatie gemaakt van al het ‘gemeentelijk cultuurbezit’. Heemschut juicht dit idee toe. Heemschut
 • Zoals in voorgaande jaren is Museum Kruysenhuis in Oirschot ook in 2018 verzekerd van een subsidie van de gemeente. De gemeenteraad ging akkoord met een bedrag van 10.210 euro.
 • Bij het toekennen van de subsidie voor 2017 kreeg Museum Kruysenhuis de opdracht om meer samen te werken met andere culturele instellingen in Oirschot. De gemeente is tevreden over de stappen die sindsdien zijn gezet. Eindhovens Dagblad
 • Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten krijgt een minder grote bezuiniging voor de kiezen. De Oosterhoutse gemeenteraad heeft besloten de subsidie iets minder ver terug te draaien. ,,Maar het is alsnog een zware dobber. Komende weken gaan we bekijken wat de gevolgen zijn.”, zegt Gré Beekers, bestuursvoorzitter van het museum. BN – De Stem , BN – De Stem
 • Het mes gaat in het aantal winkelmeters in het Oosterhoutse centrum. Minder winkels, meer woningen, luidt het nieuwe credo in het lokale politiek. BN – De Stem
 • De nieuwe rotonde voor Museum Jan Cunen wordt uitgedost met een replica van de bekendste archeologische vondst van Oss: het kromzwaard. Ook de wijnemmer waar het kromzwaard zich in bevond, speelt een rol in het ontwerp voor de nieuwe rotonde aan de Raadhuislaan, Molenstraat en de Oostwal. De replica’s van het kromzwaard en de wijnemmer maken onderdeel uit van een groter project voor rotondekunst in Oss. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Op 6 maart wordt er door D66 een thema-avond georganiseerd over de toekomst van de St. Luciakerk in Ravenstein. De informatieavond biedt tevens ruimte voor een debat. Ook zal er een enquête onder de aanwezigen worden gehouden. Patrick Timmermans, directeur Erfgoed Brabant: ,,Deze kerk is als een van de weinige kerken in Brabant in de barokstijl gebouwd, wat hem extra bijzonder en waardevol maakt.’ Brabants Dagblad
 • In de gemeenteraad van Roosendaal bestaan grote twijfels over het plan om van Roosendaal een smart city te maken. Wethouder Lok wil als onderdeel daarvan ruim vier ton vrijmaken voor de aanleg van wifi in de binnenstad en de lancering van een ‘loyalty-systeem’. BN-De Stem
 • Bioscoopondernemer Carlo Lambregts wil rond de zomer van 2019 een nieuwe bioscoop aan de Nieuwstraat openen. Het koopcontract voor het braakliggend stuk grond tussen het politiebureau en de parkeergarage van De Biggelaar is inmiddels getekend. Lambregts houdt op 14 maart een informatieavond voor omwonenden uit de Nieuwstraat. Zij vrezen dat die straat die extra verkeersdruk niet aankan. Lambregts bestrijdt dat. BN – De Stem
 • De wijkcommissie Kerkakkers voert actie om het kunstwerk op de vroegere basisschool Het Kompas aan de Barentszstraat in Valkenswaard van de slopershamer te redden. En om daarna het reliëf van kunstenaar Hugo Brouwer een tweede leven te schenken op het nieuwe gebouw dat daar te zijner tijd verrijst. De gemeenteraad heeft zich onlangs unaniem positief uitgesproken over behoud. Eindhovens Dagblad
 • Het Waalrese college wil het komend jaar de lokale verenigingen de mogelijkheid geven zich aan de bevolking te presenteren en om kennis te maken met het nieuwe Huis van Waalre. Dit doet zij door ieder derde weekend van de maand kosteloos een ruimte ter beschikking te stellen. Eindhovens Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Tilburg University is bezig met een uniek onderzoek naar ondernemers, zelfstandigen en anderen in de culturele en creatieve sector. Het onderzoeksteam onderzoekt hoe diverse aspecten van creatief ondernemerschap, zoals creativiteit, samenwerking, strategie en resultaten samenhangen. In een nieuwe notitie kijken ze naar de samenwerking tussen de ‘kunstzinnige’ tak van de creatieve industrie en het bedrijfsleven? Op welke manier werken zij samen en welke potentie heeft deze samenwerking om tot innovaties te komen? Met deze notitie wil het onderzoeksteam een bijdrage willen leveren aan het onderzoek naar de samenwerking tussen kunstenaars en het bedrijfsleven. Tilburg University
 • Bij culturele producties en fysieke collecties is het publieksbereik en het succes van activiteiten nog betrekkelijk makkelijk meten. Bij een digitaal archief wordt dat al iets ingewikkelder. Bovendien worden instellingen op dit moment nog vaak afgerekend op activiteiten die vooral fysiek bezoek genereren, maar digitalisering en digitaal bereik worden steeds belangrijker. In dit kennisdossier van Digitale Cultuur een beeld van wat er beschikbaar is aan statistieken en hoe instellingen zelf statistieken kunnen verzamelen. Digitale Cultuur
 • De omzet van architectenbureaus steeg in het vierde kwartaal van 2017 met 3,9% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Op jaarbasis steeg de omzet met 7,3%. Na vijf jaar van afnemende omzetten stijgt de omzet nu voor het vierde opeenvolgende jaar. Door de jarenlange dalingen ligt het niveau van de omzet nog wel ver onder het niveau van 2008. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. BNA
 • Architecten en designers in Vlaanderen hebben een duidelijke passie voor hun beroep, maar de administratieve werklast, de toenemende verantwoordelijkheden en de financiële onzekerheid drukken op die jobtevredenheid. Bijna 7 op de 10 architecten denken (soms) aan stoppen. Dat blijkt uit een studie van de universiteit Gent en de Orde van architecten naar de sociaaleconomische positie van designers en architecten, een studie in opdracht van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. VRT , Knack
 • BNO heeft haar jaarverslag over 2017 gepubliceerd. BNO
 • Bezoekers van de Dutch Design Week (DDW) gaven tijdens de afgelopen editie samen bijna 15 miljoen euro uit in horeca en winkels. De aanwezigheid van de DDW levert 108 banen op. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau Dynamic Concepts. Dat de DDW een grote waarde heeft voor Eindhoven, was al wel bekend. Nu is voor het eerst ook concreet onderzoek naar de effecten gedaan. Er is emer. ,,Zo is alleen de mediawaarde, gratis publiciteit voor het evenement, zijn deelnemers en Eindhoven, al 17 miljoen euro waard”, vertelt directeur Martijn Paulen van de Dutch Design Foundation (DDF), de organisator van DDW. “Maar we zijn nog niet klaar’’, zegt Paulen. “ Nog interessanter vind ik wat het de deelnemers zelf oplevert. Want uiteindelijk is het ons daar om te doen. Hoeveel opdrachten halen ze binnen dankzij de DDW.” Eindhovens Dagblad
 • Om goed zicht te krijgen op de personele- en arbeidsmarktvraagstukken in de museumsector heeft de Museumvereniging opdracht gegeven voor het project “Toekomst van werken in musea”. Dit project heeft als doel te werken naar een strategische HR agenda voor de toekomst van de sector die enerzijds handvatten geeft aan de leden maar anderzijds ook een leidraad kan vormen voor de cao onderhandelingen van de museum CAO. Museumcontact
 • Voor mbo-studenten die zich willen voorbereiden op een carrière binnen de museale sector, kunnen vanaf nu het keuzedeel ‘Werken in een museum’ volgen. Het Rijksmuseum en het ROC van Amsterdam hebben het ‘Keuzedeel Werken in het museum´ ontwikkeld. LKCA
 • De roep was er al sinds in april 2005 museum De Beyerd de deuren sloot: geef kunstenaars uit Breda en omgeving een plek waar regelmatig hun werk is te zien. Een wens die donderdag in vervulling ging. In NEXT, een projectruimte van het Stedelijk Museum Breda, opende een expositie met louter Bredase kunst. BN – De Stem , Breda vandaag
 • Op 27 februari kwam voor het eerst een werkgroep bij elkaar om voorstellen uit te werken voor de gezamenlijk onderhandelingen die moeten leiden tot de totstandkoming van een gezamenlijk cao Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie. VOB
 • “Ik heb een paar keer in zogenaamde expertscreenings van de Filmacademie gezeten. Ik kan je zeggen: er is talent genoeg. Het is aan de producenten, de omroepen, het Filmfonds, zij moeten de risico’s durven nemen.” Aldus producent Marc van Warmerdam. HP De Tijd
 • De Kids & Docs Workshop is weer van start gegaan. De documentaireworkshop, georganiseerd door Cinekid en IDFA met steun van het NPO-fonds en medewerking van de publieke omroepen en Zapp, is gericht op de talentontwikkeling van jeugddocumentairemakers. Een groep jonge filmmakers krijgt drie maanden de tijd om een filmplan voor een jeugddocumentaire te ontwikkelen van maximaal vijftien minuten. De deelnemers kunnen voor de ontwikkelde documentaire-plannen binnen het reguliere traject productiesubsidie aanvragen. De plannen moeten voor 5 juni bij het NPO-fonds zijn ingediend. NBF
 • CinemAsia bouwt bruggen: tussen Nederlanders met een Aziatische achtergrond en de filmindustrie maar ook tussen Oost en West. In vijftien jaar tijd is het uitgegroeid tot middelgroot filmfestival. Maar de ambities reiken verder, ook voor het FilmLAB waarmee het festival zelf de productie van films initieert en begeleidt. Dit jaar wordt de samenwerking aangegaan met de Taipei Media School. Filmkrant
 • De regionale omroepen van Limburg en Noord-Brabant gaan geen bestuurlijke fusie aan. Stichting Omroep Limburg (SOL), eigenaar van de zendmachtiging van de Limburgse zender L1, vindt het niet verantwoord om het beheer van de zendmachtiging uit handen te geven. Het vreest dat de regionale identiteit van de omroep na een fusie verdwijnt. De Raad van Commissarissen van de Limburgse regionale omroep is afgetreden. Omroep Brabant , Omroep Brabant
 • Onder de naam ‘5050 Pour 2020’ richtten een aantal mensen in de Franse filmindustrie, waaronder Lea Seydoux, Lily Rose Depp, Laurent Cantet, Jacques Audiard, Robin Campillo en Céline Sciamma, een beweging op die ervoor pleit dat in het jaar 2020 vrouwen en mannen evenveel betaald krijgen voor hetzelfde werk (50/50). Deadline
 • In navolging van de #MeToo en #TimesUp-bewegingen heeft een groep acteurs, schrijvers, producenten en activisten uit Hollywood de #AskMoreOfHim-beweging opgericht. Met de beweging, die onder andere werd opgericht door de acteurs David Schwimmer en David Arquette, willen de mannen in kwestie opkomen voor slachtoffers van seksueel misbruik. Deadline
 • Pathé Helmond gaat de komende periode dagelijks Poolse films vertonen, zowel ’s middags als ’s avonds. De Poolse gemeenschap weet de weg naar de bioscoop steeds beter te vinden. Eindhovens Dagblad
 • BREIN meldt dat tussen september en december het aantal unieke bezoekers van thepiratebay.org uit Nederland met meer dan 40 procent is gedaald. De antipiraterij organisatie baseert deze cijfers op monitoring door ComScore. BREIN
 • Het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch, museum voor hedendaagse kunst en design, heeft vanaf maart 2018 in nai010 uitgevers een vaste partner gevonden voor de toekomstige tentoonstellingscatalogi, kunstenaarsmonografieën en andere kunst- en designpublicaties. Timo de Rijk, directeur van het museum en Eelco van Welie, directeur van nai010 uitgevers hebben daartoe een overeenkomst gesloten. nai010uitgevers
 • De boekenverkoop is voor het derde achtereenvolgende jaar gestegen. De CPNB publiceert de top 100 best verkochte en meest geleende boeken 2017. Heeft de boekenverkoop zijn langste tijd gehad? CPNB , Retailtrends
 • ECI, de 51-jaar oude ‘boekenclub’, heeft een nieuwe naam : Bookspot. Hoewel de club vier jaar geleden failliet ging, bestaat ze nog steeds, met zo’n 100.000 leden. Ze is inmiddels in handen van Novamedia, dat met een heel nieuwe aanpak vooralsnog naar minstens 300.000 klanten streeft. De Telegraaf , inct
 • Kobo Plus werd het afgelopen jaar door 125.000 mensen in Nederland en België geprobeerd. Daarvan stapt driekwart na de eerste gratis maand over op een betaald abonnement. Dat meldt Bol.com. Het bedrijf startte de dienst een jaar geleden samen met e-readerfabrikant Rakuten Kobo. Bol.com
 • Pubmedia. de uitgever van Boekblad, is failliet. Bibliotheekblad
 • Marleen Barth heeft in een bericht aan de leden van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) bekendgemaakt op te stappen als voorzitter van het bestuur van de VOB. Aanleiding is de ophef die vorige maand ontstond over haar functioneren als voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer en als gevolg daarvan de toenemende druk van verschillende VOB-leden die aandrongen op Barths aftreden. Bibliotheekblad
 • De Muzikantendag is dé ontmoetingsplek voor ambitieuze muzikanten en de muziekindustrie.
 • Bezoekers kunnen hier in 1-op-1 gesprekken hun muziek pitchen bij professionals uit de muziekindustrie, in de hoop ontdekt te worden, of nog beter: door te breken. Meer dan zeventig vertegenwoordigers, waaronder boekers, managers, platenmaatschappijen, journalisten, publishers, pluggers, radiomakers en programmeurs zitten klaar voor meer dan 800 demoluisterbeurten. Op 26 mei vindt de Muzikantendag plaats in Amsterdam. BUMA Cultuur
 • DutchCulture brengt makers in beeld die internationaal gaan. Indie-folk band Rosemary & Garlic, die oude folk graag mengt met subtiele elektronica, over wat internationaal werken brengt. DutchCulture
 • Stakeholders over het succes van Nederlandse hiphop, deel 2, 3, 4, 5. Entertainment Business, Entertainment Business , Entertainment Business , Entertainment Business
 • 45 internationale muziekfestivals willen in 2022 een genderevenwicht van 50/50 in hun line-up. In Nederland heeft Eurosonic Noorderslag zich hieraan gecommitteerd. Dazed , Keychange, Entertainment Business
 • Eurosonic Noorderslag (ESNS) zet bij het festival van 2019 Tsjechië en Slowakije in de schijnwerpers. Doel is om de bloeiende muziekscene in beide landen onder de aandacht te brengen. esns
 • December vorig jaar publiceerden enkele bestuursleden en ex-bestuursleden van Buma/Stemra – samen met Ntb en VCTN – een oproep aan overheid en overheidstoezicht, muziekuitgevers geen plaats te geven in de nieuwe governance- structuur van Buma/Stemra. Voor een toekomstbestendig Buma/Stemra en voor een Buma/Stemra zonder ingebakken tegengestelde belangen. In juridische zin bestaan muziekuitgevers niet, werd gesteld. IE Forum
 • Spotify gaat naar de beurs. Uit de documenten blijkt dat de omzet van de muziekstreamingdienst in 2017 gestegen is, naar ruim 4 miljard euro, maar het bedrijf heeft geen winst gemaakt, het leed 1,2 miljard euro verlies. Het bedrijf heeft wereldwijd de meeste abonnees, maar loopt leeg op de rechten die het moet betalen. Welke opties heeft Spotify om gezond te worden? De Volkskrant
 • ‘En natuurlijk verdient Spotify geld doordat abonnees contributie betalen, maar ze verdient niet genoeg om de boterhammetjes tijdens de lunch van te bekostigen en dus leeft Spotify al jaren op de lat.’ (…) ‘Hoe gaat daar nu verandering in komen? Dat gaat volgens mij gebeuren door de verkoop van data. Spotify zit op een schat. De dienst heeft de beschikking over de smaakprofielen van al zijn 70 miljoen betalende abonnees. Die data zijn goud waard voor de muziekindustrie.’ Advocaat Hans Bousie over Spotify. Entertainment Business
 • Stage Entertainment moet bijna 78.000 betalen aan een pianist van wie de theaterproducent na ruim 22 jaar afscheid wilde nemen. De rechtbank in Den Haag oordeelde donderdag dat Stage Entertainment “ernstig verwijtbaar” handelde. Bij het vonnis heeft de rechter de monopolie positie van Stage Entertainment en de verlaagde arbeidsperspectieven van de pianist in de musicalsector in aanmerking genomen. Theaterkrant , Brabants Dagblad
 • Technologiebedrijf Guts Tickets heeft een techniek ontwikkeld die ticketfraude bij voorstellingen aan banden kan leggen. Met deze technologie worden de toegangskaartjes gekoppeld aan een smartphone. Het is dan niet meer mogelijk het kaartje voor woekerprijzen door te verkopen. De kaartverkoop van voorstellingen van Jochem Myjer, Youp van ’t Hek en Guus Meeuwis geschiedt voortaan deze techniek. Theaterkrant , NU.nl

Cultuurmarketing

 • Kim Cramer, medeoprichter van het adviesbureau BR-ND, over branding en positionering vanuit menselijk perspectief. Cultuurmarketing.nl

Financiering

 • Vanaf 1 maart 2018 is het mogelijk stukken in te dienen ten behoeve van de jaarverantwoording 2017 in het kader van de BIS, en van de subsidievaststelling in het kader van de Erfgoedwet. Dit jaar is de deadline éénmalig verlaat van 31 maart naar 30 april, op verzoek van een aantal BIS-instellingen. Cultuursubsidie.nl , Cultuursubsidie.nl
 • Een nieuw project voor gespecialiseerde Kansplaatsen is van start. Het project biedt jong of startend talent de kans om specialistische kennis op te doen bij ervaren vakgenoten in musea en erfgoedinstellingen en wil onderzoeken hoe waardevolle kennis over de museale collecties voor de komende generaties behouden blijft. Stichting Opleidingsfonds SVGB, Vriens Archeo Flex en RaadSaam Erfgoedprojecten hebben de krachten gebundeld en starten, met een bijdrage van het Mondriaan Fonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een onderzoek dat inzet op de vraag hoe specialistische kennis in de Nederlandse musea behouden kan blijven. Mondriaan Fonds
 • In 2018 kregen tot nu toe dertien beeldend kunstenaars een Werkbijdrage Bewezen Talent toegekend, een bijdrage bedoeld voor kunstenaars die minstens vier jaar een beroepspraktijk hebben. Dit zijn: Marcel van den Berg, Nico Bick, Scarlett Hooft Graafland, David Haines, Harmen Hajonides van der Meulen, Benoît Hermans, Liesbeth Labeur, Lucas Lenglet, Rosa Menkman, Ronald Noorman, Femmy Otten, Tanja Smeets en Joncquil de Vries. Mondriaan Fonds
 • Ontwikkeling Oase, een Filmfonds regeling, in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds, is voor ervaren documentaire regisseurs ten behoeve van de ontwikkeling van lange documentaires met cinematografische kwaliteit. De eerstvolgende deadline van de regeling : 17 april. Filmfonds
 • Het programma urban projecten is een nieuw initiatief van het Fonds Podiumkunsten en is gericht op urban arts in de breedste zin van het woord. Met dit programma richt het Fonds zich op artiesten die hun wortels hebben in de stad en de stedelijke cultuur. Het programma is gekoppeld aan Matchmakers in cultuur, een samenwerking tussen het VSBfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten. Fonds Podiumkunsten
 • 4 april is de eerstvolgende deadline voor 3 regelingen van het Fonds Podiumkunsten in het kader van Internationalisering : Subsidie internationale uitwisselingsprojecten, Subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland, en de Grant for Dutch presentations abroad. Fonds Podiumkunsten
 • Met het programma ‘Fast Forward: talent in internationale context’ biedt het Fonds Podiumkunsten elf talentvolle makers de gelegenheid om onder de vleugels van een buitenlandse producent te werken aan een voorstelling of concert. Bijvoorbeeld het Ragazze Quartet in hun ontwikkelingstraject met de multidisciplinaire podiumkunstenaar Josh Armstrong bij het kunsthuis Cryptic in Glasgow, Schotland. Een videoverslag. Fonds Podiumkunsten
 • De eerste aanvraagronde voor de subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020 opent 5 maart. Met deze regeling stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie scholen en culturele instellingen samen te werken aan de versterking en verankering van cultuureducatie in het curriculum. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Deelnemers die in 2019 en 2020 zijn toegelaten tot Sundaymorning@ekwc komen in aanmerking voor een rentevrije lening van Fonds Kwadraat. De financiering kan gebruikt worden voor een deel van de werkperiode of voor een project dat op Sundaymorning@ekwc wordt gerealiseerd. Fonds Kwadraat
 • De Martinus Nijhoff Vertaalprijs gaat dit jaar naar Jeanne Holierhoek. Zij krijgt de prijs voor haar omvangrijke vertaaloeuvre van werken uit het Frans in het Nederlands. Aan de prijs, die op 7 maart wordt uitgereikt, is een bedrag van € 35.000 verbonden. Haar werk omvat ongeveer negentig “zeer respectabele” literaire en filosofische werken, aldus het Prins Bernhard Cultuurfonds. Cultuurfonds
 • Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft het ministerie van OCW in 2017 ruim 2,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag is bedoeld voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken. Aanvragers konden tot en met 30 november 2017 een subsidieverzoek doen. De aanvragen zijn de afgelopen weken beoordeeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op 28 februari zijn de definitieve besluiten verzonden naar de aanvragers. Cultureel Erfgoed
 • De KB kan op basis van de Regeling incidentele projectsubsidies Koninklijke Bibliotheek vanaf 8 februari 2018 subsidies verlenen voor incidentele activiteiten die buiten de reikwijdte vallen van haar overige subsidieregelingen (zoals die voor Innovatieve projecten en voor Aangepast Lezen). Koninklijke Bibliotheek
 • Innovatieve voorstellen die de samenleving helpen om de rol van kennis- & informatie(technologie) beter te begrijpen en de toepassing ervan beter in te zetten: dit was de insteek van de call die het VOGIN Fonds nieuwe stijl – mede mogelijk gemaakt door GO Fonds – eind oktober 2017 uitzette. Er kwamen 49 voorstellen binnen, 2 ervan zijn gehonoreerd. Daarbij “Pixel People” van MAD emergent art center in Eindhoven, in samenwerking met Smart Homes en lokale partners. Informatieprofessional
 • Op 14 februari kwam de Europese muzieksector bijeen op uitnodiging van de Europese Commissie voor de officiële lancering van de ‘prepatory action’ Music Move Europe. Met dit pilot project is de eerste stap gezet richting een EU-subsidieprogramma voor muziek vanaf 2021. In april worden de eerste oproepen verwacht, waarvoor men een aanvraag kan indienen. Creative Europe Desk
 • Robot Love is een onderdeel van de Stichting Niet Normaal. Deze stichting heeft als doel om bewustzijn te genereren op bepaalde onderwerpen en het publiek op een positieve manier uit hun comfort zone te lokken. Zo ook wat betreft robots. Robot Love daagt mensen uit om op een andere manier naar robots te kijken en de komst van robots te omarmen. Maar waarom? Een gesprek met Ine Gevers, artistiek directeur van Robot Love. Fonds Brabant C ondersteunt dit project. Brabant C
 • Stichting Cultuur Eindhoven publiceert een update van het Snelgeldfonds 2018. De stichting heeft inmiddels 40 aanvragen binnen het Snelgeldfonds mogen ontvangen. De besluiten op basis van de ingekomen aanvragen zijn in deze update, dd 2 maart, bekend gemaakt. In totaal is er nog €20.500 over van het totale budget binnen het Snelgeldfonds. Cultuur Eindhoven
 • De pretband De Klepzijkers vieren dit jaar hun 30-jarig jubileum met Factor 30, een muzikale poolparty met medewerking van een heleboel goede muzikanten. Op het terrein van de Warande in Oosterhout organiseren ze op 26 mei een groots muziekfestival. En ze zijn op zoek naar enthousiaste crowdfunders die dit project mede mogelijk kunnen maken met een donatie. Dit project wordt gesteund door Kunstbalie. Voordekunst
 • Goed geld dat breed draagvlak cultuur creëert. Roy Cremers (Voor de Kunst) over de BankGiro Loterij, na de overheid de grootste financier van kunst en cultuur in Nederland. De Dikke Blauwe

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Wat is de rol van architectuurgeschiedenis en –theorie in de huidige Nederlandse architectuurcultuur? Op 8 maart speelt deze vraag een centrale rol tijdens een symposium in Het Nieuwe Instituut. Het symposium wordt afgesloten met een keynote lezing door architectuurhistoricus en – criticus Bart Lootsma. Architectenweb
 • Kunstbeurs Unfair heeft onlangs een ontwerpwedstrijd georganiseerd voor Unfair18, het tweejaarlijkse evenement in de Amsterdamse Westergasfabriek. De winnaar is Tomas Dirrix, wiens ontwerp wordt uitgevoerd als decor voor de komende editie van het kunstevenement. De Architect
 • De prijsvraag Brood en Spelen is op 1 maart uitgeschreven door het College van Rijksadviseurs. De reglementen voor de beide edities van de prijsvraag zijn voor iedereen beschikbaar. Brood en Spelen wil ondernemende grondeigenaren, ambitieuze ontwerpers en anderen met vernieuwende ideeën samenbrengen om na te denken over radicale, realistische en realiseerbare voorstellen voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. De ontwerpprijsvraag bestaat uit twee parallel lopende prijsvragen voor de zandgebieden van Noord-Brabant, en van Gelderland/Overijssel. Architectuur Lokaal , College van Rijksadviseurs
 • Ons klimaat verandert, en als we niets doen, worden onze steden straks onleefbaar. Om dat te voorkomen, richtten de gemeente Eindhoven, TU/e en waterschap De Dommel een OntwerpLab op, waarin ze samen praktische oplossingen uitwerken voor een stad waar het óók onder extreme weersomstandigheden fijn wonen is. Op 20 februari presenteerden tien internationale studenten de eerste ideeën voor twee Eindhovense wijken: Celsius en Vredeoord. “In plaats van water als een probleem te zien, gebruiken we het om de wijk mooier te maken.” Ruimtelijke adaptatie
 • Dat de ruimtelijke impact van de energietransitie groot is, staat buiten kijf. Maar hoe ziet die impact er precies uit en aan welke knoppen valt dan te draaien? Hoe vertaal je vervolgens de verschillende scenario’s naar een strategie op regionaal of lokaal niveau? De publicatie Ruimtelijke verkenning Energie en Klimaat helpt bij het maken van deze en andere afwegingen en beslissingen en het vertalen daarvan in omgevingsvisies en energiestrategieën van lokale overheden. ruimtevolk
 • “In het streven naar een voorspelbare omgeving lijkt de ruimtelijke vormgeving zich steeds meer te richten op het tegengaan van ongewenst gedrag in plaats van de dynamiek en diversiteit van de stad te ondersteunen. Deze praktijk is een vorm van onzichtbare dwang, maar soms ook een vorm van stil geweld, denk aan de metalen pinnen in portiekjes om daklozen te ontmoedigen daar te overnachten. Het is niet dat de metalen pinnen een dakloze fysiek geweld aan doen, maar het geweld is eerder indirect. De ingreep maakt dat de dakloze niet, of moeilijker, een beschutte plek vindt en vergroot daarmee de kans dat iemand overlijdt aan onderkoeling.” Rob Ritzen over het boek Handbook of Tyranny van architect Theo Deutinger, dat methoden en technieken om grenzen op te trekken, protest de kop in te drukken, en ongemerkt het gedrag van mensen te beïnvloeden in kaart brengt. ArchiNed , Pakhuis de Zwijger
 • Met het programma Dissident Gardens gaat Het Nieuwe Instituut nader in op de klassieke tegenstelling tussen natuur en cultuur en de veranderende rol van ontwerp. De tuin staat hierbij model voor de plek waar het verlangen van de mens om zijn omgeving te beheersen botst met de kracht van de natuur. Dissident Gardens is te zien van 4 maart t/m 23 september 2018. De Architectenweb , Het Nieuwe Instituut
 • Een voormalige drukkerijloods in de Haagse wijk Binckhorst krijgt een tweede leven als museum in Barneveld. Komende zomer wordt gestart met de wederopbouw van de uit 2004 stammende hal, die is ontworpen door Kraaijvanger Architects. Naast de stalen constructie wordt ook de gevel hergebruikt. Architectenweb
 • In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Hoe kun je daarop anticiperen bij lopende gebiedstransformaties? Emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw (TU Delft) en Sarah Ros (Ros Bestuursadvies) schetsen tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie op 22 februari jl. de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de praktijk en bieden een handreiking. Gebiedsontwikkeling.nu
 • In Nederland worden onvoldoende woningen gebouwd. Dit zou komen omdat de nadruk ligt op binnenstedelijk bouwen. Deze veel gehoorde opvatting gaat voorbij aan het vraagstuk van grondbezit. Bovendien is binnenstedelijk bouwen allerminst tijdrovend. Blog van Harm Tilman. De Architect
 • De 33 Best Verzorgde Boeken van 2017 zijn bekend. Uit 342 inzendingen maakte een vakjury de selectie. De boeken werden beoordeeld op hun onderscheidend vermogen op het terrein van inhoud, ontwerp, beeldbehandeling, typografie, materiaalkeuze, druk en bindwijze. Twee van deze 33 vielen ook in de prijzen bij de Schönste Bücher aus aller Welt. bno , bestverzorgdeboeken

 

beeldende kunst

 • Op de tweede editie van Sonic Acts Academy stond speculatief denken centraal in een grote verscheidenheid aan vormen. Denkers en kunstenaars bogen zich over de vraag: welke kennis komt voort uit artistieke projecten en wat kunnen we hiermee? Metropolis M
 • Elke kunstenaar en curator hoopt erop: een tentoonstelling te maken die geschiedenis schrijft en onze kijk op kunst definitief verandert. Lorenzo Benedetti, zelf tentoonstellingsmaker, over dat wat een tentoonstelling onderscheidend maakt in de tijd. Metropolis M
 • Milo Vermeire over kunstenaars die hun atelier verruilen voor de natuur. Mister Motley

 

film en av

 • De nominaties voor de Zilveren Krulstaarten, de Nederlandse vakprijs voor scenarioschrijvers, zijn bekend gemaakt. De Zilveren Krulstaarten worden toegekend in de categorieën beste film, tv-serie en korte film. De genomineerden en de winnaars worden gekozen door de leden van het Netwerk Scenarioschrijvers, de beroepsvereniging van schrijvers van films en series. PLOT Magazine
 • Tijdens de uitreiking van de Buma Awards in Amsterdam wordt voor het eerst een prijs uitgedeeld voor Beste originele filmscore. De genomineerden zijn Floris Verbeij voor zijn muziek in de film Bram Fischer, Fons Merkies en de Fransman André Dziezuk voor de film Storm: Letters van Vuur en Alex Simu voor zijn werk voor de film Verdwijnen. Simu won. Buma Cultuur , Buma Awards
 • Van 18 t/m 22 maart 2018 organiseert Ambacht in Beeld een nieuw filmfestival in LAB111 in Amsterdam-West. Tijdens dit filmfestival worden documentaires over ambachtelijk meesterschap vertoond. Ambachtinbeeldfestival

 

letteren

 • Hoezo mag ik als witte schrijver geen zwart personage opvoeren? Jannah Loontjens verzet zich tegen de identiteitspolitiek die stelt dat het respectloos is als zij vanuit het perspectief van een minderheid schrijft. NRC , inlog vereist
 • De schrijvers Martin Michael Driessen, Marjolijn van Heemstra, Murat Isik, Ilja Leonard Pfeijffer, Arjen van Veelen en Tommy Wieringa maken nog kans op het winnen van de Libris Literatuur Prijs en de bijbehorende 50.000 euro. Literatuurplein
 • De nominatiejury van de ANV Debutantenprijs heeft drie boeken geselecteerd voor de shortlist:
 • Rinske Hillen, Houtrot (Querido), Patricia Jozef, Glorie (De Geus), en Arjen van Veelen, Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken (De Bezige Bij). ANV Debutantenprijs
 • Jeroen Brouwers krijgt op 18 oktober een eredoctoraat van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook filosoof Daniel Dennett, classica Mary Beard en ecoloog Stephen Pacala nemen die dag een eredoctoraat in ontvangst. De uitreiking vindt plaats tijdens de academische plechtigheid ter ere van de 95ste verjaardag, de Dies Natalis van de Radboud Universiteit in de St. Stevenskerk in Nijmegen. Radboud Universiteit
 • ‘Op de website www.boekenweek.nl worden tien boeken genoemd waarin natuur een rol speelt. Niet één van de genoemde boeken is geschreven door een vrouw.’ Tjitske Jansen bekritiseert masculiene boekenkeuze voor thema van de Boekenweek. tzum , tzum
 • Keuze genoeg voor Lieke Marsman. De schrijfster is hoofdgast tijdens literair festival Tilt in Tilburg en verblijft van 12 t/m 17 maart een week in Tilburg. Ze geeft haar ogen goed de kost, praat met mensen en maakt daarna een verhaal. Via het Brabants Dagblad vroeg ze Tilburgers naar plekken die ze zeker moet gaan zien en mensen die ze zeker moet spreken. Uit de ruim vijftig tips heeft ze er drie gekozen. Brabants Dagblad

 

muziek

 • De winnaars van de Buma Awards, de belangrijkste prijzen van de Nederlandse muziekindustrie, zijn bekend. Dit jaar waren er vooral veel winnaars in de genres urban en dance. Martin Garrix won een prijs in zowel de categorie Buma Award Nationaal als Buma Award Internationaal, voor het meest gedraaide en bestverkochte nummer. Buma Cultuur , Buma Awards
 • De Amerikaanse supergitarist Joe Satriani is de winnaar van de Sena Performers European Guitar Award 2018. Satriani komt op 12 april hoogstpersoonlijk de Sena European Guitar Award ophalen in Bergen op Zoom. SENA , BN – De Stem

 

theater en dans

 • Het Nationale Theater neemt de jonge acteurs Yela de Koning (1994) en Emmanuel Ohene Boafo (1993) in het kader van een tweejarig talentontwikkelingstraject op in het ensemble. De Koning studeerde vorig jaar af aan de acteursopleiding van de Toneelacademie Maastricht, Ohene Boafo voltooit naar verwachting de opleiding dit voorjaar. Theaterkrant
 • Eind 2017 nodigde Festival Cement beginnende theatermakers, choreografen, tekstschrijvers en scenografen uit om hun ideeën en plannen in te sturen en mee te dingen naar De Troffel 2018. De 61 inzendingen werden met veel plezier gelezen door een leescommissie. Die selecteerde acht concepten. De makers hiervan zijn uitgenodigd om tijdens Festival Cement 2018 op 19 maart hun concepten te presenteren voor jury en (vak)publiek. Festival Cement
 • Marie Khatib-Shahidi en Youri Peters hebben de vakjuryprijs gewonnen op de vijftiende editie van het Café Theater Festival in Utrecht. Hun voorstelling Morning Mourning wordt doorgeprogram-meerd op het Anti Kater Theater, in het Compagnietheater, Theater Walhalla en op Buitenkunst. Daarnaast is er een bedrag van duizend euro en coaching aan de prijs verbonden. Het Café Theater Festival vond plaats in 28 cafés in Utrecht. In het festival staan jonge dans- en theatermakers centraal, die een korte voorstelling maken waarin ze zich specifiek verhouden tot de fysieke ruimte van het café. Dit jaar vind het festival voor het eerst ook plaats in Tilburg, van 6 t/m 8 april. Theaterkrant
 • De genomineerden voor de Annie M.G. Schmidtprijs, een initiatief van Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunst Festival, zijn bekendgemaakt. De Annie M.G. Schmidtprijs is de prijs voor het beste oorspronkelijke Nederlandstalige kleinkunstlied van het voorafgaande seizoen. Amsterdams Kleinkunstfestival

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Onlangs opende hotelketen Motel One een tweede vestiging in Amsterdam. In het hart van de stad vind je Motel One Amsterdam-Waterlooplein. Voor de inrichting is de hulp ingeroepen van ontwerper Piet Hein Eek. Hij liet zich inspireren door de stad en de omgeving. Een gesprek. Mixed Grill
 • In het Museum aan het Vrijthof in Maastricht is werk te zien van kunstenaar en (sieraad)ontwerper Ted Noten. De overzichtstentoonstelling ‘TED’ laat de veelzijdigheid van deze eigenzinnige Nederlandse kunstenaar zien. Bijzondere tassen, sieraden, 3D-geprinte objecten, als ook installaties, projecties en fotografie. Mixed grill , Brabants Dagblad
 • Jess Øberlin ontwerpt altijd tweedelige pakken in het zwart voor vrouwen, maar is niet vies van een experiment met bonte prints. Tot nu toe voegde ze elke keer maar één nieuw stuk toe aan haar groeiende collectie en werkt ze daarnaast samen met kunstenaars aan nieuwe, felle prints voor haar handgemaakte deux-pièces. Wat haar pakken verder kenmerkt is dat ze vanwege haar materiaalkeuze spandex door vrouwen van alle vormen en maten gedragen kunnen worden. Recentelijk ontwierp ze een mini-collectie voor de expositie Reverse Culture Shock in MU van de Amerikaanse kunstenaar Brad Downey. i-D.vice.com , MU
 • Frank van Boxtel uit Den Dungen is genomineerd voor de internationale PIA d’Or prijs, een prijs voor reclame- en publieksfotografen. Brabants Dagblad
 • “Als kind in Weert, kon ik de Melkweg zien”, vertelt hij. De lucht was nog niet vervuild met licht. Het zette hem aan het denken. De onmetelijkheid van het heelal, de nietigheid van de mens. De kwetsbaarheid. ,,De aarde wordt omringd door 11 kilometer damp. Als die verdwijnt sterft iedereen door straling.” Werk van de Bredase kunstenaar Hubert Leyendeckers (1935) heeft een centrale plaats in de expositie True Beauty, in het Stedelijk Museum Breda, van 3 maart t/m 19 augustus. Onderwerp is de relatie tussen wetenschap en beeldende kunst. BN – De Stem , BN – De Stem
 • Museum Boijmans van Beuningen kocht ‘De vierkante auto’ van kunstenaar John Körmeling onlangs aan en presenteert hem nu op de tentoonstelling ‘Kunst van Formaat’. Daar is t/m 29 april een selectie te zien uit de allergrootste werken van het museum, die vanwege hun afmetingen zelden op zaal worden getoond. Trouw
 • Videoportret van beeldend kunstenaar Martin Peulen. Breda vandaag
 • De Eindhovense kunstschilder Cornelis le Mair heeft zijn kunstenaarsleven samengevat in een oeuvreboek. Omroep Brabant
 • Jenny van den Broeke maakte een film over bewoners van Westpoint in Tilburg, de hoogste woonflat van Brabant. Haar documentaire ging in première tijdens het DOCfeed filmfestival in Eindhoven. Op 14 april 2018 is de film te zien tijdens het Tilburg Architectuur Film Festival (TiAFF). Omroep Brabant zendt de film op een nader te bepalen tijdstip uit. Voor Westpoint kreeg zij 40.000 euro subsidie van het VSB-fonds, 90.000 euro van het Mediafonds en 5000 euro van bkkc. Dit filmproject maakt deel uit van het project Brabantse Beauties van Omroep Brabant: een wedstrijd voor Brabantse filmmakers. Brabant Cultureel
 • Tijdens het Nederlands Film Festival worden er traditioneel ieder jaar enkele CineCrowd projecten in de schijnwerpers gezet. Een van deze projecten was de korte animatiefilm From the snow-covered hills, tijdens NFF 2016 op zoek naar financiering door een publiek van filmfans. De crowdfunding, ondersteund door bkkc, werd succesvol afgerond, maar hoe gaat het nu met de film? Een gesprek met de Eindhovense filmmakers Matty Jorissen en Wijnand Driessen. Nederlands Film Festival
 • Gedichten van Kreek Daey Ouwens kruipen in je hoofd en veranderen iets aan de lezer. Dat komt niet door waarover die gedichten gaan, want daar moet de goede verstaander het bij deze Eindhovense dichteres altijd met een half woord doen. Haar nieuwste bundel gaat over ‘het tekort van de taal’, zegt de tekst op de achterkant, maar die is dan ook niet van de dichteres zelf. De bundel gaat eerder over mens-zijn, in relatie tot taal. Brabant Cultureel
 • Jetse Batelaan regisseerde in 2014 De man die alles weet. Een kleutervoorstelling met René van ’t Hof. Voor de nieuwe voorstelling van het Bossche theater Artemis, De onzichtbare man bundelen zij én muzikant Keimpe de Jong opnieuw hun krachten. Een voorstelling voor vierplussers met een onnavolgbare logica en humor die elke kijker op het puntje van zijn stoel zal zetten. De filosofische grens tussen zichtbaarheid en onzichtbaarheid raakt in De onzichtbare man prachtig aan de emotionele grens tussen lachen en huilen. Theaterkrant , Omroep Brabant
 • De voorkeur van kleinkunstenares Elke Vierveijzer. Zuiderlucht

Kunstonderwijs

 • De jaarlijkse ranglijst van QS World University Ranking is bekend gemaakt. In de categorie Architectuur staan er twee Nederlandse universiteiten in de top 50. De TU Delft staat dit jaar weer derde en de TU Eindhoven is twee plaatsen gestegen naar plek 45. De Architect
 • De Dutch Happiness Week breidt uit. Het oorspronkelijk Eindhovense evenement, dat van 17 t/m 26 maart zijn vierde jaargang beleeft, vindt deels ook in Tilburg plaats. Initiatiefnemers Fontys en het Eindhovens Parktheater presenteren een scala aan activiteiten: van lezingen door geluksdeskundigen tot een workshop takken snoeien. Fontys

Kunstbeoefening

 • Het Eindhovense Donjo koor staat garant voor een eigenzinnig programma. Het 48 jaar oude gezelschap waagde zich al aan het repertoire van Queen ,Gary Glitter en The White Album van The Beatles. Nu staat het koor op 3 maart in het Eindhovense Parktheater in de Eindhovense uitvoering van Seasons, van musicalzangers Pia Douwes en Addo Kruizinga. Eindhovens Dagblad
 • Ze zijn te jong om al een ‘echt’ instrument te spelen, maar plezier in muziek kent geen leeftijd. Daarom is Muziekvereniging Somerens Lust in Someren speciaal voor kinderen van 4 tot 8 jaar gestart met het project Muziekmaatjes. Inmiddels zijn 23 jonge muzikantjes gestart. Eindhovens Dagblad
 • Tilburgse jongeren met een oorlogsverleden spelen in het toneelstuk ‘Een Ilias’. Ze komen uit Syrië, Guinee, Afghanistan en Sierra Leone. In het Griekse drama zijn ook hun eigen oorlogsherinneringen verwerkt. ‘Een Ilias’ is een initiatief van Makershuis Tilburg. De regie is van Ilse Oostvogel. Brabants Dagblad

Cultuureducatie en - participatie

 • Onder 400 leerkrachten hebben wij DUO Onderwijsonderzoek & Advies onderzoek laten doen naar de integratie van de kunstvakken. Ruim 90% van de respondenten geeft de kunstvakken wel eens in combinatie met een ander vak of domein. LKCA
 • Zijn jouw kunsteducatieve projecten ook bruikbaar voor organisaties in een andere wijk, een ander dorp of zelfs een andere provincie? Goede ideeën moet je delen. En daarom vroeg Kunstbalie aan een aantal organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie naar hun ervaringen met het wel of niet overdraagbaar maken van projecten. Kunstbalie
 • Met de regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie wil het Fonds voor Cultuurparticipatie een boost geven aan mooie projecten op deze gebieden, die nu nog een bescheiden plek innemen binnen het cultuuronderwijs. Het Fonds sprak vier culturele instellingen die in samenwerking met scholen nu al enthousiast aan mediakunst- en erfgoedprojecten werken. Inspirerende verhalen van o.m. een project van Erfgoed Brabant, meer specifiek de samenwerking tussen het Speelgoedmuseum Oosterhout, Basisschool Menorah en Montessorischool Oosterhout. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De Spoorzone in Tilburg blijft doorgroeien, ditmaal met de komst van Vincents Tekenlokaal naar Ontdekstation 013. De verhuizing brengt tekenen en techniek samen, een mooie en interessante combinatie. Brabants Dagblad
 • Dance for Health startte drie jaar geleden in ‘s-Hertogenbosch. Een initiatief van Marc Vlemmix, voormalig artistiek leider van danshuis Station Zuid (Tilburg) en in 2010 gediagnostiseerd met parkinson. De lessen, die inmiddels door heel Nederland gegeven worden zijn populair dus breidt Vlemmix uit met lessen voor ms-patiënten. Brabants Dagblad
 • Op 9, 10 en 11 maart is de Sint-Jansbasiliek in Oosterhout, op uitnodiging van de Stichting Ludens, toneel van het project ‘Shelter: wat betekent schuilen voor jou?’ Over deze vraag hebben een tiental studenten van de Hogeschool voor de Kunsten uit Tilburg zich gebogen. De dansrepetities in de kerk zijn begonnen en aan de installaties wordt volop gebouwd. “De Stichting Ludens vroeg ons in 2016 al na te denken over een manier om jongeren te betrekken bij de kerk”, vertelt Neel Brans, choreograaf bij Dansnest, een professioneel dansgezelschap uit Breda. BN – De Stem
 • Ook in 2018 zendt de NPO programma’s uit met audiodescriptie. Flikken Maastricht, de serie KLEM en ruim twintig speelfilms worden in 2018 begeleid door gesproken beschrijvingen tussen dialogen door zodat blinden en slechtzienden toch het verhaal kunnen volgen. NU.nl

Erfgoed

 • De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste en meest benutte waterlinie van Nederland. De partners van de Zuiderwaterlinie willen het wetenschappelijk onderzoek over De Zuiderwaterlinie bevorderen. Daartoe hebben zij een prijs ingesteld voor masterscripties die handelen over de Zuiderwaterlinie. Dat kan zijn vanuit een historisch perspectief, maar ook vanuit landschappelijk of ecologisch perspectief, ruimtelijke ordening of toeristisch perspectief. Erfgoed Brabant
 • Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen heeft de Restauratiepas geïntroduceerd, een elektronisch portfolio, waarmee de restauratievakman/-vrouw alles kan vastleggen wat van belang is om zijn of haar vakmanschap zichtbaar te maken. Een mooie waardering voor persoonlijk vakmanschap. Met foto’s, beschrijvingen van werken, referenties en een overzicht van diploma’s en certificaten kan hij opdrachtgevers laten zien welke vaardigheden hij in huis heeft. Erfgoedstem
 • De Koninklijke Bibliotheek koopt de privécollectie erotica en pornografie van Bert Sliggers, verzamelaar en voormalig conservator van Teylers Museum in Haarlem. Sliggers heeft zijn collectie in meer dan dertig jaar opgebouwd en stelt er prijs op dat deze in een openbare instelling wordt opgenomen en beschikbaar komt voor wetenschap en onderzoek. Zijn collectie omvat zo’n 1500 stukken, en vormt een belangrijke aanvulling op de collectie van de KB omdat veel historisch materiaal op dit gebied voorgoed verdwenen leek te zijn. KB
 • Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) in Hilversum heeft de grootse Europese collectie van bladmuziek online toegankelijk gemaakt. De website Muziekschatten.nl is sinds 1 maart te raadplegen. Via Muziekschatten.nl zijn op dit moment zo’n 600.000 items bladmuziek ontsloten, waarvan er zo’n 3500 inmiddels digitaal beschikbaar zijn. De website wordt de komende jaren nog verder uitgebouwd. Naar verwachting is in 2020 de gehele collectie gedigitaliseerd en toegankelijk via Muziekschatten.nl. Bibliotheekblad , Muziekschatten
 • Liederen die een gemeenschappelijke melodie hebben, behoren tot dezelfde melodieënfamilie. Berit Janssen deed aan het Meertens Instituut onderzoek naar melodieënfamilies in de Liederenbank. Ze ontwikkelde een computerprogramma om terugkerende elementen in melodieën op te sporen. NEMO Kennislink
 • Na 165 jaar in de Sint-Jan te hebben gestaan gaat het beeld van de Zoete Lieve Vrouw op 22 maart voor het eerst weg uit de kathedraal. Dat is nodig voor nader onderzoek en herstel van beschadigingen. Brabants Dagblad
 • De monumentale Goulmy & Baar en latere Willem II sigarenfabriek aan de Boschdijkstraat is een absoluut begrip in ‘s-Hertogenbosch. Op een recent gerestaureerd reclameschilderij uit de periode 1915-1930 is het markante gebouw in volle glorie te zien. Het metershoge doek is permanent te bewonderen in museumzaal Het Verhaal van Brabant in het Noordbrabants Museum. De restauratie van het doek werd verricht door Michel van de Laar, met steun van de gemeente en de provincie Noord-Brabant. Brabants Dagblad
 • Tijdens de presentatie van het Brabants Boekenweekboek in de Lithse Hoeve schitterde de beoogde winnaar van de jaarlijkse Willem Ivenprijs, Dinthenaar Toon Kunnings, door afwezigheid. Brabants Dagblad

Bibliotheken

 • Als er in Nederland gekozen wordt voor één collectief landelijk bibliotheeksysteem (CLB) van één leverancier zonder ‘open source’, dan krijgen we een monopolist. Het risico daarvan is dat innovatie jarenlang stilligt. De vraag is of we dat moeten willen. Dit zijn constateringen en een vraag die min of meer onderschreven worden door alle zes deelnemers aan een rondetafelgesprek dat Bibliotheekblad 16 februari 2018 organiseerde. Bibliotheekblad
 • Vanaf februari tot en met december 2018 zal Juan Khalaf voor acht uur per week als ambassadeur verbonden zijn aan de Koninklijke Bibliotheek (KB). Khalaf, werkzaam bij Theek 5 in Oosterhout, zal zich in die functie onder andere richten op het beschikbaar maken van het door hem geïnitieerde project ‘Nieuw in Nederland’. Kern van het project is het organiseren van een serie themabijeenkomsten voor nieuwkomers waarbij ontmoeting en de bibliotheekcollectie centraal staan. KB , Bibliotheekblad
 • Op 1 maart presenteert Muziekweb de site filmbieb.nl, via welke bibliotheekleden film-dvd’s kunnen lenen uit de collectie van Muziekweb. Het aanbod aan film-dvd’s verdwijnt langzaam maar zeker uit de bibliotheken, daarom is extra aandacht voor dit collectieonderdeel gewenst. Op termijn zou de (speel)film als onderdeel van de collectie geheel uit beeld kunnen raken. In het door de Koninklijke Bibliotheek opgestelde Gezamenlijke Collectieplan is afgesproken dat Muziekweb met een plan van aanpak zou komen voor het collectieonderdeel film. De tarieven en voorwaarden voor het uitlenen van de films worden bepaald door de lokale bibliotheek. De mogelijkheid tot het aanbieden via streaming wordt onderzocht. Bibliotheekblad , Filmbieb

#kleur is ook..

Muurschilderingen die verhalen vertellen. Zo werkt Blind Walls Gallery in Breda aan een nieuw stadsgezicht. Meer dan 70 muurschilderingen vertellen de verhalen van Breda. Verhalen over de verloren schatten van Van Gogh en een heldhaftige burgemeester die (bijna) de Spanjaarden versloeg. Het verleden, heden en toekomst gevangen in street-art. Fotograaf William sprong op de fiets, volgde de tour en schoot beelden van de muurschilderingen. Volgende week delen we het beeldverhaal op Mestmag.nl. Bron: blindwalls.gallery. Foto gemaakt door: William van der Voort

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie