Trends & Ontwikkelingen 6 maart 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Er komt vooralsnog geen extra geld voor de invoering van fair pay in de culturele sector. Dat bleek op 4 maart bij een debat hierover in de Tweede Kamer. „Met dit debat wil ik vooral laten zien: dit zijn de problemen”, zei D66-Kamerlid Salima Belhaj. „Want als je niet kunt zeggen dat er geld is, is het toch goed om te kunnen zeggen dat er geld nodig is.” Er is geen Kamermeerderheid. Oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP legden zich niet neer bij deze uitkomst: zij vroegen om een vervolgdebat. Daarin zullen ze een motie indienen waarin toch om dit extra geld wordt gevraagd. Het debat is terug te zien via Debat Gemist. NRC, NOS, De Volkskrant, Cultureel Persbureau, Tweede Kamer
 • Op 19 februari jl. heeft de minister van Engelshoven (OCW) een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd, voortkomend uit de motie Asscher (begrotingsdebat 18 november 2019) die de minister opdraagt om inzicht in de daadwerkelijke kosten van implementatie van de Fair Practice Code in de gehele culturele sector. Het debat in de Tweede Kamer over dit rapport vond op 4 maart plaats. Kunsten’92 publiceert de brief, die op 27 februari aan de cultuurwoordvoerders in de Kamer is gestuurd. Kunsten ’92 roept de regering op om de veerkracht van de sector te versterken en met een heldere investeringsagenda te komen. Voor verantwoorde toepassing van de Fair Practice Code zijn een aantal stappen nodig. Instellingen worden in staat gesteld om een begin te maken met de toepassing van de Fair Practice Code. Het onderzoek naar de effecten van de toepassing van de Fair Practice Code wordt verbreed. De korting op het Fonds Podiumkunsten wordt ongedaan gemaakt. De positie van beeldende kunst wordt versterkt. De indexering van subsidies in de culturele en creatieve sector wordt structureel gemaakt. Kunsten’92, Kunsten’92
 • De Tweede Kamer debatteerde op 4 maart over ‘loon naar werk’ in de culturele sector. Dat kost 20 miljoen euro, naar de stand van zaken, 10 miljoen voor onbetaald structureel overwerk, de andere helft omdat de beloning tekortschiet. Minister van Engelshoven (OCW) heeft het geld niet, zegt ze. Althans, het kabinet gaat het er niet voor uittrekken, terwijl subsidieverstrekking vanaf volgend jaar wél afhankelijk wordt gemaakt van het toepassen van fair pay. NRC peilde vooraf de stemming in het veld. NRC
 • Als de coalitiepartijen eendrachtig minister van Engelshoven (OCW) blijven steunen, lijkt de oproep van Kunsten ’92 weinig te zullen uithalen. Daarom vraagt de belangenorganisatie voor de zekerheid ook om uitstel. Veel zaken nog niet onderzocht, terwijl dat wel de strekking was van een vorig jaar aangenomen motie van Kamerlid Asscher (PvdA). Daarin stond dat de regering moet nagaan ‘wat de daadwerkelijke kosten zijn van implementatie van de Fair Practice Code in de gehele culturele sector’. De Volkskrant
 • De Museumvereniging verzocht de Tweede Kamer om in het debat ‘Toepassing ‘Fair practice Code’ op 4 maart minister van Engelshoven (OCW) te bewegen tot een eenmalige tegemoetkoming in 2020 én een structurele reparatie vanaf 2021 voor de realisatie van een eerlijke beloning, die het kwalitatieve aanbod door de Nederlandse (rijks)musea in stand houdt. Museumvereniging
 • De podiumkunstensector maakt zich zorgen om toepassing Fair Practice Code en bezuiniging op FPK-budget. Het NAPK heeft op 27 februari een brief gestuurd naar de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer waarin deze zorgen uiteen worden gezet. NAPKReacties op het rapport inzake Fair Practice en de brief van minister van Engelshoven van o.m. Kunstenbond, Creative Coalitie en Platform Arbeidsmarkt culturele en creatieve toekomst. NBF
 • ‘Na jaren van sanering en inkrimping is het tijd voor een fundamentele herwaardering van de kunstensector.’ Dat is de boodschap van een nieuwe petitie die de kunstensector op 2 maart lanceerde op een Solidariteitsavond in Internationaal Theater Amsterdam. De initiatiefnemers vragen minister van Engelshoven (OCW) om meer te investeren in de kunsten en ‘Fair Pay voor iedereen en actieve handhaving daarvan’. Theaterkrant, Avaaz Burgerpetities
 • “Wat een godvergeten leugen is dit gebleken. In 2012 is het hakken echt goed begonnen. Klats: 200 miljoen bij het Rijk weg, het hele uitgedachte systeem naar de gallemiezen. Bij gemeentes en provincies: klats 275 miljoen weg. En wij vingen dat half miljard minder braafjes op: met overuren, schijncontracten en een hoop kunst- en vliegwerk. We stortten ons op een serie opdrachten om ons bestaansrecht maar te bewijzen: Publiek, Diversiteit, Engagement, Educatie, Regio’s, Ondernemerschap. Als dank: een paar doekjes voor het bloeden en een hoop burn-outs. Maar het hakwerk ging gewoon door. 60% van jullie heeft z’n aanvraag voor niks geschreven. Snappen we nou echt niet dat Tweede Kamer, minister en ministerie het eigenlijk hartstikke goed vinden dat er straks door de verplichte Fair Practice minder aanbod komt?” Aldus Eric de Vroedt, de artistiek leider van Het Nationale Theater, in zijn speech tijdens de Solidariteitsavond op 2 maart. Theaterkrant
 • Als het om fair practice gaat, is de politiek nu aan zet. Dat stelde Anne Breure, artistiek directeur van het Veem Huis voor Performance, Amsterdam op de Solidariteitsavond in Internationaal Theater Amsterdam. Als een van de initiatiefnemers van de Fair Practice Code benadrukte ze gezamenlijke verantwoordelijkheid van makers, instellingen, fondsen, politiek en publiek. Theaterkrant
 • In het cultuurbeleid ligt steeds meer de nadruk op het stimuleren van de afname. De focus ligt op wie er participeren in kunst en cultuur, hoeveel er wordt geparticipeerd en op de maatregelen die kunnen worden genomen om de deelname te vergroten. Het ondersteunen van de aanbodkant, het maken van kunst, wordt beleidsmatig steeds meer verwaarloosd. Cor Wijn vindt dat een zorgelijke ontwikkeling. Cultureon
 • Op 18 maart presenteren Platform BK en de Kunstenbond het onderzoeksrapport Geen Stad Zonder Kunst #2. Minister van Engelshoven (OCW) ontvangt het rapport van Bart Stuart en Joram Kraaijeveld in ateliercomplex Maakhaven in ’s-Gravenhage. Ter afsluiting van de landelijke campagne voor betaalbare woon- en werkruimtes voor kunstenaars vindt er een gesprek plaats, met de focus op ateliers als maatschappelijk vastgoed. In het rapport staan aanbevelingen voor de landelijke en lokale politiek om de tendens te keren dat ateliers en atelierwoningen schaarser en duurder worden. Platform BK
 • Een briefschrijver kaartte aan dat er voor haar zoon die op de basisschool zit, geen vergoeding bestaat voor reis- of studiekosten t.b.v. een dansopleiding. Dat is inderdaad het geval, schrijft minister Slob in een brief aan de Commissie OCW. De DaMu-regeling die voorziet in een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de reiskosten is alleen beschikbaar voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Zij zitten op een van de zogenaamde twaalf DaMu-scholen; de vooropleiding voor een dans- of muziekopleiding op hbo-niveau. Er zijn geen basisscholen of MBO-scholen aangemerkt als DaMu-school. Rijksoverheid.nl
 • Herziening van het schoolvak Nederlands is om allerlei redenen dringend noodzakelijk – bijvoorbeeld omdat inmiddels één op de vijf jongeren laaggeletterd is, of omdat uit onderzoek blijkt dat veel scholieren het vak als saai ervaren. Dat schrijft de Raad voor de Neerlandistiek, waarin alle neerlandici van de Nederlandse universiteiten verenigd zijn in een position paper die leest als een brandbrief aan de Tweede Kamer. Neerlandistiek
 • Nederland heeft een Rijksbureau voor Omgevingskwaliteit nodig. Dat moet regelen dat de gebouwde omgeving in de toekomst zo prettig en leefbaar mogelijk is, ook als dorpen en steden steeds meer te maken zullen krijgen met allerlei ingrijpende ontwikkelingen door de aanpak van klimaatverandering, energietransitie, woningtekort, zorg, logistiek en bedrijvigheid. Het bureau moet daarbij ook volop gebruik maken van goede ontwerpers. Dat adviseren het College van Rijksadviseurs en de Raad voor Cultuur gezamenlijk aan het kabinet. Het advies werd op 5 maart gepresenteerd aan bouwers, bestuurders en ontwerpers tijdens de Nationale Dialoog Bouwcultuur in Soesterberg. College van Rijksadviseurs, De Volkskrant, Architectenweb
 • Om het woningtekort aan te pakken moet het volgende kabinet weer een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Vrom) krijgen. De Tweede Kamer heeft een motie daartoe van PvdA en CDA aangenomen. De hersteloperatie moet het Rijk meer greep geven op de woningbouwprojecten. De Volkskrant, Architectenweb
 • Wat is Nederlands erfgoed en wordt dit erfgoed voldoende beschermd door de Erfgoedwet? Dat zijn vragen waarover de Commissie-Pechtold zich boog vanaf begin 2019. In september kwam zij met haar advies ‘Van terughoudend naar betrokken’. Daarin pleitte de commissie voor een meer betrokken positie van de Rijksoverheid ten aanzien van de betekenis van Nederlands erfgoed, de bescherming daarvan en de rol van particulieren daarbij. Over deze thema’s werd verder gesproken op 20 februari jongstleden tijdens de eerste in een serie van drie debatavonden rondom Nederlands erfgoed die De Balie en de Boekmanstichting samen organiseren. Een verslag. Boekman
 • De cultuursector in Leeuwarden heeft zo’n 1,5 miljoen euro extra nodig om de basis van de sector overeind te houden. Dat staat in de nieuwe gemeentelijke cultuurnota. In het plan zijn drie scenario’s uitgewerkt De gemeenteraad moet kiezen welke kant ze op wil met de cultuur. Omroep Friesland
 • Als de gemeente aan de inwoners vraagt wat zij belangrijk vinden, wordt vooral afvalinzameling genoemd (52%). Kunst en cultuur worden zelden genoemd: 12%. Met het oog op de komende bezuinigingen heeft onderzoeksbureau Citisens in opdracht van de gemeente Dronten de inwoners gevraagd wat de belangrijkste onderwerpen zijn. Na afvalinzameling staat handhaving op twee (41%), onderhoud openbare ruimte op drie (40%), onderwijs op vier (35%) en lokale economie op vijf (31%). De Drontenaar

 

noord-brabant

 • Met het focusgebied Kunst en samenleving pleit Kunstloc Brabant al jaren voor de inzet van kunst(enaars) in andere maatschappelijke sectoren zoals ruimte, landschap, zorg en welzijn. Kunstloc reageert hierbij op actuele en regionale vraagstukken en verbindt zo creativiteit aan maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid, energietransitie en voedselproductie. Onlangs sprak Kunstloc adviseur Netty van de Kamp hierover op het symposium van de AWTI. Waarbij ze inging op de onmisbare, innovatieve kracht van kunstenaars. Kunstloc Brabant
 • Met het vertrek van Wim van de Donk als Commissaris van de Koning, wil De Kunst van Brabant benadrukken dat kunst en cultuur plaats moet krijgen in het profiel van de nieuw te werven Commissaris van de Koning. De Kunst van Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • Het publiek doorlopend in contact brengen met de nieuwe verhalen rond ontwerp en technologie. Dat is wat moet gaan gebeuren in Complex, het design- en technologie-instituut dat in Eindhoven moet landen. Op 3 maart werd het gepresenteerd aan de Eindhovense gemeenteraad. Het initiatief voor Complex komt van de gemeente Eindhoven en is nu ondergebracht in een stichting met de Dutch Design Foundation, TU/e, Design Academy Eindhoven en MU Hybrid Art House. Het Van Abbemuseum is samenwerkingspartner. Het initiatief wordt verder gedragen door het Brainport-netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Kwartiermaker Chris Sigaloff heeft het stokje nu overgedragen aan Frits Lintmeijer. Hij is benoemd tot interim-directeur. Hij gaat zich tot juni bezighouden met de organisatie van Complex, de financiën en een sterk inhoudelijk programma. Eindhovens Dagblad, inlog vereist, Studio040
 • Deze maand is het twee jaar geleden dat Siem Nozza (40) tot nachtburgemeester van Eindhoven werd benoemd. Hij maakt de balans op van de afgelopen 2 jaar. Toen bekend werd dat het Koelhuis niet open kon gaan omdat de gemeente Eindhoven de benodigde horecavergunning niet zou verlenen, sloeg dat bij velen in als een bom. De teleurstelling was groot en het vertrouwen was geschaad. Ook door het sluiten van culturele hotspots De Bank en De Sociale Dienst vindt Nozza dat er gaten zijn gevallen in het culturele aanbod van de nacht. Eindhovens Dagblad
 • De Bossche wethouder Mike van der Geld is verantwoordelijk voor de Spoorzone. In dit gebied wil de gemeente kunst en data gaan combineren “Ik vind deze ontwikkeling heel goed passen bij ‘s-Hertogenbosch als Cultuurstad en Datastad. De Spoorzone leent zich uitstekend om nieuwe vormen van kunst te laten zien. Waarbij, wanneer je er langskomt, je wordt geprikkeld door wat je ziet of dat je wordt uitgedaagd er iets mee te doen. Daarbij zorgt het kunstwerk voor reactie met bewoners, toeschouwers en bezoekers.” Het eerste kunstwerk komt op het plein aan de Onderwijsboulevard. Samen met studenten van o.a. de kunstacademie, het IoT-lab, JADS, KWIC, St. Joost en Avans gaat de gemeente aan de slag. Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • Het Kruithuis wordt een Vesting – en Watermuseum. Met de restauratie en herbestemming van het Kruithuis blijft dit rijksmonument bewaard voor de stad. En met de nieuwe invulling draagt het straks voor een belangrijk deel bij aan ’s-Hertogenbosch als Cultuurstad. 31 Maart komt het voorstel in de raad. Die besluit dan om het benodigde geld beschikbaar te stellen. Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • Het begon met zijn vraag : Heeft een stad ook een geluid? De gemeente Tilburg vond de vraag ook interessant en gaf hem geld om dat eens te onderzoeken. Volgens componist Erwin Steijlen is het niet minder dan een wereldprimeur: Tilburg krijgt een eigen tune. Een herkenningsmelodie, waaraan vanaf nu iedereen de stad kan herkennen. Op 15 maart wordt de tune gepresenteerd. Vanaf dat moment mag iedereen in Tilburg ermee aan de slag. “We gaan naar koren toe. En amateurgezelschappen. We gaan vertellen hoe belangrijk muziek is en hopen dat zij ermee aan de slag gaan. Aan het eind worden de beste bewerkingen gekozen en die brengen we uit.” Omroep Brabant, Gemeente Tilburg, Brabants Dagblad
 • Ben je (bijna) afgestudeerd van de kunstacademie? Of ben je professioneel met kunst, muziek of theater bezig en wil je jezelf als maker verder ontwikkelen? De gemeente ’s-Hertogenbosch denkt graag met je mee. De gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt creatieve projecten en plannen. Voor (jonge) kunstenaars, performers en makers is er subsidie beschikbaar bij de projectfondsen. Als je onder de €2.000 aanvraagt, kun je elk moment een aanvraag indienen. De provincie Noord-Brabant draagt financieel ook bij aan een project. Er is dit jaar meer geld beschikbaar voor makers die aanvragen bij Fonds Pop-Up. Gemeente ‘s-Hertogenbosch

 

overige brabantse gemeenten

 • ‘D’n Eyckel van Bergeijk’ is een nieuw kunstwerk dat bij de ingang van het Brouwersbos gaat komen. De geraamde kosten bedragen 28.000 euro. Op 3 maart bleek tijdens een vergadering van de commissie Maatschappelijke zaken dat de meeste fracties, na beantwoording van vragen door wethouder Stef Luijten, genoegen nemen met de keuze voor het kunstwerk en het Brouwersbos. Kunstwerk D’n Eyckel van Bergeijk is een poort in de vorm van een eikel met een dopje, gemaakt door de lokale kunstenaar Jos Smeets. Eindhovens Dagblad
 • Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie in rap tempo toe. Daarom richtte de gemeente Deurne de stuurgroep ‘Dementievriendelijk Deurne’ op. Een van haar eerste activiteiten is de training van musea in de eigen gemeente. Die training is nu voorbij en vanaf nu prijkt bij de vijf Deurnese musea de sticker ‘Dementievriendelijk museum’ op de deur. Eindhovens Dagblad
 • Het Neerkantse Museum komt niet in de kerk. Het nieuws hierover moest het dorp dinsdagavond via een mededeling van de gemeente Deurne vernemen. In een brief aan de politiek werd gemeld dat de kerk mogelijk een locatie voor de school kan zijn. In Neerkant is met verbazing gereageerd. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Oppositiepartijen D66, VVD en PvdA kwamen deze week met een motie van afkeuring aan het adres van cultuurwethouder Rob van Otterdijk van Geldrop-Mierlo. Ze dienden die uiteindelijk niet in omdat de wethouder zich excuseerde. Om het proces dat een breed gedragen toekomstplan voor Centrum Hofdael moet opleveren in goede banen te leiden, wil wethouder Van Otterdijk (GroenLinks) een procesmanager benoemen. Dat had hij al tegen de gemeenteraad gezegd. Alleen was hij vergeten er bij te zeggen dat dat 50.000 euro kost. Eindhovens Dagblad
 • De provincie Noord-Brabant houdt bij toekomstige ontwikkelingen rondom het kasteel in Gemert nadrukkelijk de vinger aan de pols. Dat schrijven Gedeputeerde Staten (GS) in antwoord op vragen van de Statenfracties van PvdA en GroenLinks. De twee partijen wilden onder meer van het provinciebestuur weten wat haar betrokkenheid is bij de herbestemming van het kasteel. Eindhovens Dagblad
 • Oosterhout gaat op zoek naar een zogeheten Stadsfotograaf. Uit alle inzenders wordt een winnaar gekozen die Stadsfotograaf van Oosterhout wordt. ,,Het is een experiment voor Oosterhout, waar we mogelijkheden in zien”, zegt wethouder Clèmens Piena. De organisatie moet nog bekijken of er een vergoeding voor de foto’s wordt gegeven. Kruik: ,,Dat moet nog uitgewerkt worden. We beginnen eerst met de wedstrijd.” BN – De Stem

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • De recent piekende toename van het aantal zzp’ers in de kunstensector versterkt de al twee decennia klinkende roep om meer cultureel ondernemerschap. Maar niet iedere zzp’er wil of kan zich opstellen als een entrepreneur. Ondernemerschap is een houding die niet iedereen past. Maar wie haar wel omarmt, en de jongere generatie doet dat in steeds grotere mate, krijgt vaak te maken met weinig aantrekkelijke tarieven. Artikel door Miriam van Ommeren en Jaïr Tchong, dat eerder werd gepubliceerd in ‘Prijs n.o.t.k.: zzp’ers in de cultuursector’ van Kunsten ’92. Cultuur + Ondernemen
 • De Stichting van de Arbeid, waarin sociale partners als FNV, CNV en VNO-NCW zijn verenigd, presenteerde op 3 maart het voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. De Kunstenbond stemde tegen het voorstel. Kunstenbond
 • Op 5 februari vond de avond Answers after Brexit plaats in Amsterdam. De avond heeft aangetoond dat het vrije verkeer van personen, goederen en diensten met het Verenigd Koninkrijk niet meer zo vanzelfsprekend zal zijn als voorheen. Een verslag, met FAQ. DutchCulture
 • In de Governance Code Cultuur wordt met een sterke economische bril gekeken naar de waarde van cultuur, schrijft Felix Wensink. De Governance Code Cultuur gaat in op bedrijfsmatig werken, vertrouwen en risicobeheersing. De code lijkt vooral gericht op een onafhankelijke cultuursector, die bestaat zonder steun van de overheid, waarin artistieke autonomie plaats maakt voor organisatorische autonomie. Voor gevestigde instituten in de podiumkunsten is de GCC geen probleem, maar voor kleinere op experiment gerichte gezelschappen kan de GCC belemmerend zijn. De mate van verplichte implementatie zou afhankelijk moeten zijn van de hoeveelheid publiek geld die een instelling ontvangt, aldus Wensink. Theaterkrant
 • Witte mannen van boven de 55 jaar domineren nog altijd de bestuursfuncties in de cultuursector, blijkt uit recent onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW*. Slechts 8 procent van de functies wordt ingevuld door mensen onder de 35 jaar. Reden voor Cultuur + Ondernemen om actief op zoek te gaan naar jong talent. Jasmijn Touw (29) en Arif Dursun (30) kwamen vorig jaar naar de bijeenkomst die wij hierover organiseerden. Zij is nu toezichthouder bij Museum Rijswijk, hij van Cultuur+Ondernemen. Beiden vertellen over hun ervaring. Cultuur + Ondernemen
 • De managers, directeuren en bestuurders van het nieuwe platform Cultureon delen hun kennis en ervaring en versterken zo de sector van binnenuit. Het netwerk van Cultureon is sectorbreed en brengt de kennis van kleinere en grotere organisaties en overheden samen. De leden signaleren ontwikkelingen in de sector, bespreken onderwerpen die de komende jaren het beleid gaan domineren en beïnvloeden het debat rond kunst, cultuur en erfgoed. Op de website zullen regelmatig journalistieke verhalen over thema’s die spelen binnen kunst en cultuur. Cultureon
 • Sinds enkele jaren gonst het begrip ‘impact’ door de kunstsector. Wat is impact? En hoe ‘werkt’ impact? Wat zijn mogelijke manieren om de impact van kunst zichtbaar te maken en/of te vergroten? Hoe belangrijk is samenwerking hierin? Op de nieuwe website De waarde(n) van kunst verzamelen Esther Willemse, Geert van Boxtel en Aldo de Moor publicaties en kennis rondom impact van kunst en presenteren ze een instrument-in-ontwikkeling dat een concrete bijdrage zou kunnen leveren aan de wijze waarop we het gesprek over kunst, waarden en (collectieve) impact vormgeven: de kunstwaarde(n) ∞ verbindingsmethode. Hiermee willen ze een bijdrage leveren aan: een beter inzicht in de waarde(n) van kunst in de samenleving; de collectieve impact die betrokkenen met kunst kunnen genereren en het versterken van de positie van de kunstsector in onze maatschappij. De waarde(n) van kunst
 • Het vertrouwen van Nederlanders in de culturele sector is nog nooit zo hoog geweest. Dit blijkt uit de Monitor Cultuurvertrouwen, een doorlopend trendonderzoek naar het consumentenvertrouwen in de culturele sector, uitgevoerd door de Academie voor Cultuurmanagement, Hogeschool Utrecht en DirectResearch. De resultaten zijn gebaseerd op de mate van vertrouwen in het klimaat voor cultuur, de bereidheid om zelf gebruik te maken van het cultuuraanbod en het imago van culturele instellingen. DirectResearch

 

architectuur en vormgeving

 • Salone del Mobile uitgesteld wegens het coronavirus, wat nu? BNO heeft een checklist. BNO
 • Met de grensverleggende tentoonstelling Design van het Derde Rijk trok het Design Museum Den Bosch drie keer zoveel bezoekers als met eerdere exposities. Geen schandaal dus, maar een succes. Toch gaat de veelbesproken tentoonstelling niet doorreizen. ‘We hebben verkennende gesprekken gevoerd met musea in Amerika en Duitsland, maar concrete plannen zijn daar niet uit voortgekomen’, zegt museumdirecteur Timo de Rijk. De Volkskrant, Omroep Brabant, Brabants Dagblad, inlog vereist

 

beeldende kunst

 • Musea Bekennen Kleur is een samenwerkingsverband tussen 12 musea. Deze musea gaan de komende maanden vraagstukken rondom inclusie en diversiteit binnen de museale sector onderzoeken. De doelstelling van het initiatief – waarbij de Museumvereniging is aangesloten als partner – is om musea duurzaam te verenigen in hun streven om diversiteit en inclusie daadwerkelijk te verankeren in het DNA van de verschillende organisaties. Het is de ambitie van Musea Bekennen Kleur om diversiteit en inclusie een volwaardig en intrinsiek onderdeel te maken van de museumpraktijk. In de toekomst zullen ook andere musea zich kunnen aansluiten bij het samenwerkingsverband. NRC, Museumvereniging, Museumcontact
 • De gevolgen van klimaatverandering zijn overal op de wereld te voelen. In discussies over oplossingen wordt veelal gekeken naar overheden en grote bedrijven, wat voor milieumaatregelen nemen die? Ook musea, als maatschappelijke organisaties, denken steeds vaker na over dit onderwerp. Wat gebeurt er in de museumwereld op het gebied van duurzaamheid? Culturele Vacatures
 • Ruim 80 museumprofessionals kwamen 2 maart op uitnodiging van de Museumvereniging en Commissie Nationaal kader koloniale collecties bijeen om kennis te delen over de omgang met collecties in koloniale context. Naast verschillende presentaties was er ook ruimte om met elkaar in debat te gaan en zo de dialoog met betrekking tot herkomstonderzoek gezamenlijk te starten. Een verslag. Museumcontact
 • Museum Het Valkhof in Nijmegen geeft vanaf 2020 jaarlijks een kunstenaar carte blanche. Deze zogenaamde ‘Kunstluis’ krijgt de vrijheid gedurende het jaar met korte interventies ‘als een luis in de pels’ te reageren op de collectie en/of de organisatie van het museum. Aan kunstenaar Bart Drost de eer om in 2020 op te treden als eerste Kunstluis. De Brug Nijmegen
 • Het voormalige Koelhuis van Campina valt definitief af als locatie voor het avondprogramma van het STRP-festival in Eindhoven begin april. Dat programma wordt nu gehouden in de kapel van de Domus Dela in hartje Eindhoven. De organisatie heeft dat bekendgemaakt. STRP-directeur Ton van Gool. ,,Maar we hebben wel afgesproken met de mensen van het Koelhuis dat we in de toekomst vaker gaan samenwerken.” Eindhovens Dagblad
 • Geheimen. Iedereen heeft ze. Maar waarom? En wat voor geheimen heeft Bergen op Zoom, die eeuwenoude stad? Dat gegeven was voor projectleiders Claartje Rijkers en Jesse van Tetterode het uitgangspunt bij het maken van de plannen voor de toekomst van Museum Het Markiezenhof. Het museum gaat een aantal zalen grondig verbouwen. En wil zo nadrukkelijk een verbinding zoeken met de rest van de stad. Al is dat laatste een proces dat nog wat tijd nodig heeft. BN – De Stem

 

film en av

 • Een update van Green Film Making. NBF
 • Het Britse Secret Cinema en Disney hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Tijdens een voorstelling kan de toeschouwer, gekleed als onderdeel van de cast in de menigte blijven of in het middelpunt van de belangstelling komen te staan als zijn realiteit zich mengt met het verhaal. Deze onderdompelende ervaring, waarin de beleving centraal staat, is commercieel zeer succesvol. The Conversation
 • Amazon heeft aan diverse mediabureaus en bedrijven laten weten in de tweede week van maart zijn virtuele deuren te openen voor de Nederlandse consument. Entertainment Business
 • Het vorig jaar geopende vermaakscentrum in Waalwijk wordt nu al uitgebreid. Naast het casino en het restaurant kunnen gasten er straks mogelijk ook lasergamen. Ook een bioscoop zit nog steeds in de planning. Brabants Dagblad, inlog vereist

 

letteren

 • Met ingang van 2020 zal Lebowski Publishers de namen van de vertalers altijd vermelden op haar boekuitgaven. Lebowski geeft hiermee gehoor aan de oproep van vertaler Martin de Haan die op 3 maart de State of Translation-lezing uitsprak in SPUI25, i.s.m. Athenaeum Boekhandel. In deze rede riep hij uitgevers op om de naam van de vertaler op het omslag te plaatsen, vanuit de overtuiging dat er anders moet worden omgegaan met vertalerschap en vertalingen. Lebowski, Het Parool
 • Boekenweekessay van Özcan Akyol jaagt boekhandel en schrijvers de gordijnen in. De Volkskrant, Algemeen Dagblad, De Volkskrant
 • Boekenbeurzen van London, Bologna en Leipzig gaan niet door vanwege coronavirus. inct, inct

 

muziek

 • Ntb/Kunstenbond publiceert tarievenlijst 2020 voor muzikanten. Ntb
 • Rotterdam Ahoy bouwt nieuwe concertzaal voor 7800 man. 3voor12.vpro
 • Het Eindhovense festivalbedrijf Global Event Group van oprichter Niels van Vijfeijken uit Beek en Donk staat op het randje van de afgrond. Dochterbedrijf Wish Events International is failliet verklaard. Hetzelfde lot dreigt voor podiumbouwer Stagekings, ook onderdeel van het bedrijf. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Het muziekfestival ZydecoZity in Raamsdonksveer maakt een doorstart. Het evenement gaat van drie dagen terug naar een. BN – De Stem
 • Willen we begrijpen waarom de filmpjes-app TikTok het grote nieuwe medium voor popmuziek is geworden, en zelfs een van de belangrijkste lanceringsplatforms voor megahits, dan zullen we ons even moeten verdiepen in het nummer Lalala. Robert van Gijssel licht toe. De Volkskrant
 • IFPI, de wereldwijde belangenorganisatie voor platenmaatschappijen, maakte deze week bekend dat het Duitse platform Followerschmiede.de offline gehaald wordt door de Berlijnse rechtbank. Frances Moore, Chief Executive van IFPI, liet weten klaar te zijn om juridische stappen te ondernemen tegen vergelijkbare websites wereldwijd die fake streams aanbieden. IFPI

 

theater en dans

 • Dat professioneel dansen fysiek ontzettend zwaar is, hoef je dansers niet te vertellen. Veel mensen zien dansen toch niet echt als een sport. Maar wat blijkt: dansen is fysiek gezien het zwaarste beroep dat er is. In een Amerikaans onderzoek werd een vergelijking gemaakt tussen verschillende beroepen waarbij gekeken werd naar kracht, flexibiliteit, coördinatie en uithoudingsvermogen. Dans Magazine
 • Als zakelijk directeur van Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel zoekt Harmen van der Hoek voortdurend naar nieuwe samenwerkingen. “We dagen onszelf uit met nieuwe mensen, nieuwe inzichten en nieuwe disciplines.” Een gesprek. Cultuur + Ondernemen
 • Het gebruik van mobieltjes in de zaal brengt artiesten uit hun concentratie. Maar de meeste artiesten hebben er ook begrip voor als bezoekers foto’s willen maken en die willen delen. Is er een oplossing? Loes Barkema van het Eindhovense Parktheater blogt erover. Parktheater
 • De Nieuwe Toneelbibliotheek gaat naast theaterteksten ook teksten over dans uitgeven. Voor de opstart en een eigen webshop is De Nieuwe Dansbibliotheek een wervingsactie gestart. Theaterkrant

 

Cultuurmarketing

 • De winnaar van De Loftrompet 2019 is bekend. Het team van Warner Bros. werd verrast met de oorkonde en het bijbehorende beeld voor de meest succesvolle filmcampagne van het jaar voor Bohemian Rhapsody. Holland Film Nieuws
 • De Leesweken van de Kinderjury zijn van start gegaan. De Kinderjury is de lezersprijs van het meest bekende merk in de boekensector: de Kinderboekenweek. Hierdoor krijgt het lezen van kinderboeken het hele jaar door aandacht. Tijdens de Leesweken van 4 maart t/m 10 mei, worden alle kinderen in Nederland aangemoedigd boeken te lezen. Op die manier kunnen zij het best bepalen wat hun favoriete boek is. Gedurende de Stemweek van 11 mei t/m 17 mei kunnen alle kinderen uiteindelijk stemmen op hun favoriete boek. CPNB
 • Toneelgroep Maastricht versterkt het eigen merk in de regio door lokale partners en bewoners te betrekken bij hun voorstellingen. Een voorbeeld daarvan is theaterproductie ‘Emma’, die een ode bracht aan de werknemers van de fabriek EMMA Safety Footwear. Deze case werd in 2019 genomineerd voor een Cultuurmarketing Award in de categorie Merk & Loyaliteit. Cultuurmarketing

 

Financiering

rijksfondsen

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft een impuls aan de praktijkverdieping en professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio’s binnen de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Ontwerpers en studio’s kunnen tot en met 15 april 2020 voorstellen indienen voor het ontwikkelen van een onderscheidende strategie om tot een toekomstbestendige praktijk te komen. De deadline voor deze Open Oproep Professionalisering ontwerppraktijk #6 is 15 april. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes. Eerstkomende deadline is 6 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidies aan instellingen die een 4-jarig programma willen uitvoeren dat bijdraagt aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse creatieve industrie binnen het Koninkrijk. De deadline is 7 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Werkbijdrage Kunstinitiatieven van het Mondriaan Fonds is bestemd voor de kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland. Deze organisaties dragen vaak bij aan de productie van nieuw werk van beeldend kunstenaars. De kleinere initiatieven onderscheiden zich door een onafhankelijke en wendbare houding en werkwijze, die dicht bij de kunst en kunstenaar staat. Het programma is risicovol en experimenteel. Eerstkomende deadline van deze regeling is 11 mei. Mondriaan Fonds
 • Voor de ontwikkeling van een nieuwe Nederlandse mainstream speelfilm of lange animatiefilm die het ambitieniveau heeft om in kwaliteit en toegankelijkheid een breed publiek in Nederland aan te trekken is bij het Filmfonds subsidie beschikbaar. Een commissie van het Fonds selecteert de projecten. Eerstkomende deadline is 6 mei. Filmfonds
 • Voor de realisering van een nieuwe Nederlandse mainstream speelfilm of lange animatiefilm die het ambitieniveau heeft om in kwaliteit en toegankelijkheid een breed publiek in Nederland aan te trekken is bij het Filmfonds subsidie beschikbaar. Een commissie van het Fonds selecteert gemiddeld maximaal vijf majoritaire Nederlandse mainstreamfilms (incl. jeugd en lange animatiefilm) op jaarbasis voor ondersteuning. Eerstkomende deadline voor deze regeling is 6 mei. Filmfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten verstrekt subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Eerstkomende deadline voor deze productiesubsidie is 6 mei. Fonds Podiumkunsten

 

overige fondsen

 • Van 1 maart tot en met 30 april kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie de woonhuissubsidie aanvragen over instandhoudingskosten gemaakt in het voorgaande jaar. Na 30 april vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over dergelijke kosten gemaakt in 2019. Voor werkzaamheden in 2020 kan volgend jaar subsidie worden aangevraagd. Cultureel Erfgoed

 

prijzen, crowdfunding, sponsoring

 • Nog 6 schrijvers maken kans op de 27ste Libris Literatuur Prijs en het bijbehorende prijzengeld van 50.000 euro. De Libris Literatuur Prijs wordt toegekend aan de auteur van de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. Libris
 • BookSpot Literatuurprijs heet voortaan Boekenbon Literatuurprijs. De prijs – waaraan een geldbedrag van 50 duizend euro is verbonden – draagt sinds 1987 de naam van de sponsor, die dus nogal eens wisselde. Van 2015 tot 2019 was online boekwinkel BookSpot de sponsor. Volgens directeur Anne Schröen van de Nederlandse Boekenbon en van de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond (KBB), de brancheorganisatie van de boekhandel, slaat de nieuwe prijs drie vliegen in één klap. ‘Wij waren op zoek naar een landelijk initiatief waarmee we de boekhandel kunnen helpen, bijvoorbeeld een literatuurprijs, de Stichting zocht een sponsor en wij willen dat de Boekenbon weer een instituut wordt.’ De Volkskrant, tzum
 • De nominaties voor de Annie M.G. Schmidtprijs, een initiatief van Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunst Festival, zijn bekend. De Annie M.G. Schmidtprijs is de prijs voor het beste oorspronkelijke Nederlandstalige kleinkunstlied van het voorafgaande theaterseizoen. De winnaar ontvangt naast de geldprijs, 3500 euro, een bronzen borstbeeld van Annie M.G. Schmidt, gemaakt door Frank Rosen. Kiki Schippers uit ’s-Hertogenbosch, eerder winnaar, is wederom genomineerd. BUMA Cultuur
 • De Bredase fotograaf Reinout van den Bergh is gestart met een crowdfundingsactie voor zijn fotoboek Eboundja. Voor de Kunst
 • Eye Wish Opticiens wordt een van de partners van de Stichting CPNB. CPNB

 

Kunstonderwijs

 • Gesprek met Hicham Khalidi, directeur van de Jan van Eyck Academie, Maastricht, over zijn plannen voor de komende jaren, die verband houden met de doelen van het IPCC. (Intergovernmental Panel on Climate Change). Metropolis M

 

Kunstbeoefening

 • Toneelvereniging De Stuiter uit Uitwijk gaat in juni Les Miserables spelen op een boerderij in de polder bij Sleeuwijk. Tijdens de presentatie werd ook de nieuwe regisseur, Erik Goetjaer, voorgesteld. Hij deed zijn toneelopleiding in Tilburg, maar kende De Stuiter niet. Maar na de eerste contacten en het zien van een eerder door hen opgevoerd stuk, had hij een goed gevoel. ,,Locatietheater spreekt mij aan. Ik zie het als een uitdaging. Mij trok ook dat ze zeiden een amateurgezelschap te zijn, maar niet als amateurs gezien willen worden.” Brabants Dagblad
 • Johan Sanders is lyrisch over het stuk Gif dat hij op 7 maart voor de tweede keer met tegenspeelster Daniëla Bogers opvoert in theater De Schalm in Veldhoven. Ze worden begeleid door violiste Marianne Wynen en zangeres Janneke Moerkens. De reprise is Sanders’ cadeau voor het winnen van de Veldhovense Cultuurprijs 2019. De amateurtoneelspeler, die speler en voorzitter is bij Meer Vreugde Kern, wordt in het juryrapport een zeer geliefd, ervaren en veelzijdig podiumkunstenaar genoemd. Naast een penning, krijgt elke winnaar van de cultuurprijs de mogelijkheid om zich te presenteren bij Art4U, de bibliotheek, Museum ’t Oude Slot of theater De Schalm. Eindhovens Dagblad
 • Oliver van BOV is van 27 maart t/m 5 april te zien in Theater De Maagd, Bergen op Zoom. De repetities zijn in volle gang. BN – De Stem

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Creativiteit is een van de gebieden waar cultuureducatie nauw bij betrokken is. Er zijn echter meer terreinen waar een beroep wordt gedaan op creativiteit, zoals bij onderzoek. Waarin onderscheidt cultuureducatie zich op dit terrein van andere gebieden? Ronald Cox over het artistiek-creatieve proces als de basis voor cultuuronderwijs. LKCA
 • Leraren trainen om goed cultuuronderwijs te geven. Met dat doel startte in 2015 de Kunstgebouw|Academie in Zuid-Holland. Er werden vele workshops en cursussen ontwikkeld. Alsmaar meer en meer, totdat het aanbod een vergaarbak zonder duidelijke focus was geworden en het hoog tijd werd om de bakens te verzetten. Geertruida Huisman van Kunstgebouw vertelt hoe ze dat aanpakten. LKCA
 • De schoolleider is een belangrijke speler in de ontwikkeling van cultuureducatie maar blijft vaak grotendeels buiten beeld. Op initiatief van K&C Groningen / Drenthe gingen schoolleiders in die provincies met elkaar in gesprek. Met het pilot-ontwikkeltraject ‘Visie Verbinding Verbeelding’ voor schoolleiders en bestuurders als resultaat. Hanny van Schijndel en Marieke Satter waren nauw betrokken bij dit proces. LKCA
 • Wat je moet weten over Curriculum.nu. Het lange traject heeft in ieder geval een degelijk advies opgeleverd van de ontwikkelgroep Kunst & Cultuur. Over het hoe, waarom en hoe je het advies nu al kunt gebruiken. De veelgestelde vragen op een rij. LKCA
 • Jacqueline Bel pleit voor een ‘deltaplan’ tegen de ontlezing. Bel, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Amsterdamse Vrije Universiteit, bekleedt de nieuwe Multatuli-leerstoel. Die werd ingesteld op initiatief van het Multatuli Genootschap. De tekst van het artikel is gebaseerd op haar oratie die zij 2 maart uitspreekt. NRC
 • De Taalunie heeft een nieuw advies gepubliceerd over hoe nieuwkomers in Nederland en Vlaanderen beter ondersteund kunnen worden bij hun taalverwerving van het Nederlands. Het doel ervan is de overheden te adviseren over hun beleid om nieuwkomers snel en effectief Nederlands te laten leren. De belangrijkste aanbevelingen zijn maatwerk bieden, zorgen voor geïntegreerd leren, taalcontact stimuleren en oefenkansen in de praktijk mogelijk maken. Taalunie
 • Peper In Je Oor is onderdeel van het wereldwijde festival Contemporary Music for All. In het eerste weekend van maart vinden verschillende muziekfestivals plaats in Europa. De Nederlandse editie vindt plaats op 7 maart in CKE, huis voor amateurkunst en cultuureducatie in Eindhoven. Bezoekers maken kennis met hedendaagse muziek. Dit doen zij aan de hand van workshops, presentaties en concerten. Zo gaan verschillende vocalisten en instrumentalisten gedurende de middag composities instuderen die ’s avonds worden uitgevoerd tijdens een concert. Eindhovens Dagblad
 • Zangschool BrabantTalent splitst zich af van Stichting Oss Cultureel (SOC) en gaat vanaf deze zomer als zelfstandige organisatie verder. Dat maakt SOC bekend in een persbericht. ,,Op deze manier ontstaat er op twee plekken meer creatieve ruimte.” Brabants Dagblad
 • Tiuri, de theaterwerkplaats voor mensen met verstandelijke beperking, bracht 28 en 29 februari in schouwburg De Kring te Roosendaal de jubileumvoorstelling Tiuri vs. Tiuri. Tiuri bestaat namelijk 10 jaar. De voorstelling is een bewerking van het boek De brief voor de koning van Tonke Dragt. De theaterwerkplaats dankt zijn naam aan de hoofdpersoon ridder Tiuri uit dit verhaal. Maar de voorstelling is vooral gebaseerd op de acteur zelf. Daardoor speelt het verhaal zich af in twee werelden. BN – De Stem
 • Al een jaar zijn het Fries Museum in Leeuwarden en de KwadrantGroep bezig om het museum toegankelijker te maken voor dementerenden. Binnenkort komen daar ook rondleidingen voor doven, slechtzienden en blinden bij. Leeuwarder Courant
 • Om ook voor dementerenden toegankelijk te zijn, heeft SCHUCNK in Heerlen in samenwerking met  Sevagram de ‘ Onvergetelijk rondleidingen’ ontwikkeld. Deze rondleidingen zijn speciaal voor mensen met dementie en hun dierbaren. Parkstad Actueel
 • Virtual reality-brillen veroorzaken een revolutie in de geestelijke gezondheidszorg. Door patiënten te laten oefenen in een op maat gemaakte virtuele wereld kunnen verschillende psychische problemen worden aangepakt. Denk aan psychoses en verslavingen, maar bijvoorbeeld ook autisme. NOS Nieuwsuur

 

Cultuurnieuws per discipline

 

architectuur en vormgeving

 • In 2021 moeten alle steden in Nederland een nieuwe omgevingsvisie hebben ontwikkeld: de lokale vertaling van de nieuwe omgevingswet die aanzienlijk minder regels kent dan vroeger. Hierbij moet rekening gehouden worden met vraagstukken als energietransitie, circulaire economie, ecologie en sociale ongelijkheid. De complexiteit van deze opgaven vraagt om een integrale en inclusieve benadering van de stad. Een benadering die meer door onderliggende waarden, dan door regels zal worden bepaald. Tijdens een symposium in Het Nieuwe Instituut op 26 maart komen de gevolgen voor de stadsontwikkeling aan de orde. Centraal staan de toekomst van de stad en de ‘noodzaak om fundamenteel anders over de waarden achter stadsontwikkeling te denken’. Het Nieuwe Instituut
 • Hoe pakken wereldsteden de grote opgaven rond verstedelijking, klimaat en energie aan? Wat kan er geleerd worden van andere steden? En wat gebeurt er feitelijk op dit moment? Vincent Kompier las parallel de recent verschenen boeken The Amsterdam Agenda, 12 good ideas for the future of cities en Amsterdam Urban Design, Work in progress 2020 en concludeert dat ideeën mooi zijn, maar dat alles aankomt op de uitvoering ervan. Archined
 • Voor de NRP Gulden Feniks 2020 zijn 70 projecten ingediend, die een grote diversiteit laten zien van de renovatie en transformatie van gebouwen en gebieden in Nederland. In de komende maanden zal de jury een aantal van deze projecten bezoeken en uiteindelijk de winnaars van de editie 2020 aanwijzen. De NRP Gulden Feniks 2020 wordt uitgereikt door de Rijksbouwmeester tijdens het NRP Congres op 25 juni. Architectuur Lokaal
 • Mimi Zeiger bespreekt voor Dezeen het boek van Jane Hall ‘Breaking Ground: Architecture By Women’. De schrijfster beoogt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te corrigeren door vrouwelijke architecten te onderscheiden van hun mannelijke collega’s. Zeiger stelt dat dit corrigerende project meer kwaad dan goed zou kunnen doen. Dezeen
 • Yvonne Farrell en Shelley McNamara uit Dublin, Ierland, zijn gekozen als de winnaars van de Pritzker Prize 2020. Farrell en McNamara leiden sinds de oprichting in 1978 Grafton Architects en zjin aan een groot aantal opleidingen als docent verbonden of verbonden geweest. Architectenweb
 • De opening van de komende Architectuurbiënnale van Venetië is uitgesteld vanwege de gevolgen van het coronavirus. De organisatie vreest grote logistieke problemen voor het evenement door alle voorzorgsmaatregelen die momenteel worden getroffen door overheden en vliegmaatschappijen. De openingsdatum is nu vastgesteld op 29 augustus. Architectenweb
 • Haar hoofd is soms een stad met benauwende steegjes, doodlopende straten en bodemloze bouwputten. Aafke Romeijn beschrijft in haar bundel ‘Leegstand’ haar depressie én haar impressie van de veelzijdige stad Tilburg. Ze deed dit als writer-in-residence van het literair festival TILT. Brabants Dagblad, inlog vereis
 • “It’s Dutch Design” is een documentaire film van Elbe Stevens. Maar wat vindt de filmmaker eigenlijk zelf van Dutch design? BNO
 • De 33 Best Verzorgde Boeken 2019 zijn bekend. Een vakjury beoordeelde de boeken op hun onderscheidend vermogen op het gebied van inhoud, ontwerp, beeldbehandeling, typografie, materiaal, druk- en bindwijze. De best verzorgde boeken

 

beeldende kunst

 • Ongemakkelijkheid is een basis-ingrediënt voor kunstenaars. In een belevingswereld waarin onbehagen overal is, is die vanzelfsprekendheid in de kunst soms iets te makkelijk. Een eerste artikel van Marc van Dijk, in een reeks artikelen die verschijnt naar aanleiding van de expositie ‘Ongemakkelijk’, die van 14 maart t/m 11 april 2020 te zien is in Arti et Amicitiae te Amsterdam. Mister Motley
 • Beeldend kunstenaar Johan van Loon, een van de grondleggers van de hedendaagse keramiek, in Breda overleden. BN – De Stem
 • In veel Nederlandse steden staan inmiddels Pakje Kunst automaten met werk van kunstenaars. Bedenker Ro-Nalt Schrauwen uit Tilburg zet nu zijn schouders onder Kunstenaars in de Kast!; een nieuwe manier om publiek op een laagdrempelige manier met kunst in aanraking te brengen. Brabants Dagblad

 

film en av

 • Een gesprek met filmmakers Ivan Barbosa en Roelof Jan Minneboo over hun onderzoek in filmmuseum Eye naar zwarte acteurs in Nederlandse films en series, van 1920 tot nu. Op 4 april presenteren Barbosa en Minneboo hun bevindingen in Eye in het kader van het programma Black identity in Film. De Volkskrant, NBF
 • In de afgelopen weken hebben meer dan 700 regisseurs hun stem uitgebracht voor de meest opmerkelijke regieprestaties van 2019. De nominaties voor de DirectorsNL Awards 2019 zijn bekend. Dutch Directors Guild
 • This is Film! Film Heritage in Practice is een jaarlijkse collegereeks in EYE met internationale gastsprekers en bijzonder archiefmateriaal. In zes sessies gaan experts in op verschillende creatieve vormen van hergebruik van archiefmateriaal: van compilatiefilm tot audiovisuele immersieve VJ-set, van controversiële 3D-film tot real time VR-beleving. Het eerste college is 11 maart waarin auteursrecht wordt behandeld. EYE
 • De voltallige redactie van het gerenommeerde Franse filmblad Cahiers du Cinéma stapt op uit onvrede over de nieuwe eigenaar. Reden: de onafhankelijkheid is volgens de redactie in het geding nu de nieuwe eigenaren, waaronder acht filmproducenten, het blad willen degraderen tot een ‘chic’ en ‘vriendelijk’ blaadje. Filmkrant

 

letteren

 • Ellen Deckwitz schreef voor dit jaar het Boekenweekgedicht. Met haar gedicht “Rebel” wil zij een pleidooi voor de vrijheid houden. In dagblad Dablad Trouw, waarin haar gedicht te lezen is zegt Deckwitz: “Waarom zou je antwoord moeten geven als mensen je vragen: ‘Wat ben jij eigenlijk?’ Je hebt ook de keuze om iets binnen je eigen belevingssfeer te houden”. Boekennieuws.nl, CPNB
 • Jacques van Gerven sleepte in Lith de Willem Ivenprijs in de wacht voor zijn dialectverhaal Boerezwaluwe. Eindhovens Dagblad

 

muziek

 • Stephen Emmer neemt 9 april tijdens de uitreiking van de Buma Awards de prestigieuze Buma Oeuvre Award Multimedia in ontvangst. De 62-jarige Emmer ontvangt de prijs voor de honderden leaders en tunes die hij de afgelopen decennia heeft gecreëerd, waaronder de leadermuziek van RTL Boulevard, RTL Nieuws en het NOS Journaal. Buma Cultuur
 • De stichting de Brabantse Hoeders organiseerde de wedstrijd De Brabant Suite voor componisten. Ze werden gevraagd nieuwe composities te schrijven voor uiteenlopende muziekstijlen. In elke compositie moesten drie bekende Brabantse liedjes doorklinken: Brabant van Guus Meeuwis, Mijn Brabantse land en Toen de Hertog Jan kwam varen. De jury selecteerde acht componisten. De presentatie is in De Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur op 8 maart. Brabants Dagblad

 

theater en dans

 • De International Choreographers Week 2020 (ICW), 7 t/m 11 maart, is een jaarlijks terugkerende week waarin choreografen van over de hele wereld samenkomen in Tilburg en hun kennis over het lichaam uitwisselen. Dit jaar is het thema ALL THE SENSES en richt de ICW zich op de kracht van de zintuigen. ICW is een activiteit van DansBrabant in samenwerking met Fontys Dansacademie en De Nieuwe Vorst in het kader van Tilburg Dansstad, een samenwerkingsverband van verschillende partners in Tilburg. DansBrabant

 

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De Oosterhoutse modeontwerpster Anne Oomen (30) hoopte op een internationale doorbraak, tijdens de Paris Fashion Week. Maar vanwege het coronavirus lijkt die droom aan diggelen. Op plekken waar het normaal gesproken zwart ziet van de modeliefhebbers, laat nu geen mens zich zien. Een anticlimax, na al het geld en de energie die Oomen heeft geïnvesteerd. ,Ik werk alleen met zijde, die ik met de hand verf. Elk kledingstuk heeft een unieke eigen print. Het is bijzonder en luxe, heel arbeidsintensief en heftig.” Ze is wellicht alles bij elkaar 10.000 euro kwijt. BN – De Stem
 • Het atelier van Romee van Oers (Zoeterwoude, 1993) in Breda kijkt uit op een braakliggend terrein, aan de rand waarvan een half afgebroken fabriek staat. De fabrieksgevel laat in reliëf zien welk gedeelte van de zaagtandvormige dakconstructie al is afgebroken. Die aanwezigheid van afwezigheid is terug te zien in haar werk. Haar schilderijen zijn deels onbeschilderd, waardoor er iets voorstelbaar wordt gemaakt wat er niet is. Mister Motley
 • Bosschenaar Gijs van Lith heeft twee exposities in zijn woonplaats. Hij laat nieuw werk zien in de MPV galerie en voor een expositie in Het Noordbrabants Museum werkt hij samen met collega Henk Visch. Brabants Dagblad, inlog vereist
  ‘Interactieve geluidsobjecten’ noemt hij ze en daar is geen letter aan gelogen. Met stofzuigers en orgelpijpen maakt de Eindhovense kunstenaar Ad van Aart objecten waar je heerlijk mee kunt spelen. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Ruim dertig jaar stond een deel van zijn enorme oeuvre in de gemeentekelder van Uden te verstoffen. Nu gloort een tweede leven voor de opmerkelijke installaties van kunstenaar Victor Notermans uit Uden. Hij maakt nog elke dag nieuw werk. ,,Niet om van te leven maar omdat ik vind dat het moet.” Brabants Dagblad, inlog vereis
 • Karlijn Vlaardingerbroek en Kristel Peijnenborg brengen een gezamenlijke dichtbundel uit. ‘Ik schrijf, ik schrijf wat jij niet ziet’. Een dichtbundel over guilty pleasures, buiten de lijntjes kleuren, tongen en de liefde voor zelfexpressie. Fontys
 • Geboortegrond, grond waarop iemand loopt, maar ook grond als een beweegreden. De uiteenlopende betekenissen van grond keren terug in de nieuwe muziektheatervoorstelling ‘Grond’ van het Tilburgse ensemble VONK. Muziek en songteksten zijn van de and van componist Nicoline Soeter. Tilburgs stadsdichter A.H.J Dautzenberg schreef een monoloog. Het stuk gaat 10 maart in première bij theater De Nieuwe Vorst in Tilburg. Grond is een coproductie van ensemble VONK, Het Zuidelijk Toneel, literatuurfestival Tilt en Podium Bloos. Brabants Dagblad
 • Rockband Gomer Pyle uit Bergen op Zoom heeft een nieuw album: Before I Die I… Het derde pas in hun lange historie. Er is dan ook veel gebeurd. Omgaan met de dood speelt een belangrijke rol op het album. BN – De Stem
 • De Eindhovense DJ La Fuente, alias Job Schmeltzer, begint deze maand met drie shows in de Eindhovense bioscoop Pathé. Hij vertelt dan over zijn leven, een leven gedomineerd door muziek en auto’s. De eerste twee avonden zijn al uitverkocht. Eindhovens Dagblad, inlog vereist

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie