Trends & Ontwikkelingen 6 september 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt de ‘Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018’ naar de Tweede Kamer. Uit de monitor blijkt onder andere dat scholen voortgang boeken op het gebied van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). En dat is niet onterecht: de verankering van cultuureducatie op de Nederlandse basisscholen lijkt op een aantal aspecten duidelijk verbeterd. Ten opzichte van twee jaar geleden hebben meer scholen een visie op cultuureducatie, zijn draagvlak en deskundigheid bij het team toegenomen, hebben meer scholen een icc-er en hangt het cultuuronderwijs vaker samen met zaakvakken. Rijksoverheid.nl  , LKCA   , Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De rechtbank Den Haag heeft bepaald dat uitlatingen van de staatssecretaris van justitie in 2011 en 2012 in de media en het publieke domein over het downloaden uit illegale bron onrechtmatig zijn tegenover filmproducenten die daarover een collectieve actie hadden aangespannen. Volgens de filmproducenten was in Nederland een klimaat ontstaan waarin downloaden uit illegale bron als een verworven recht werd beschouwd. De filmproducenten weten dit aan uitlatingen hierover van de staatssecretaris van justitie. Rechtspraak.nl , NRC
 • Naar verwachting behandelt de Tweede Kamer op 11 september het voorstel van minister van Engelshoven (OCW) om in plaats van de bestaande fiscale aftrek voor instandhoudingskosten van woonhuismonumenten een subsidieregeling in te voeren. In die nieuwe regeling is een subsidie mogelijk voor een natuurlijke persoon, die zijn hoofdverblijf heeft in een (gedeelte van een) rijksmonument dat zijn eigendom is. En de toevoeging “die zijn hoofdverblijf heeft” is van verstrekkend gevolg voor vele duizenden eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten, die het pand niet als hoofdverblijf gebruiken, maar bijvoorbeeld verhuren of als tweede (vakantie)woning gebruiken. Erfgoedstem
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordde op 29 augustus 2018 vragen van Tweede Kamerlid Bosma (PVV) over het verwijderen van een boek uit een bibliotheek omdat het “negatieve emoties” oproept en “aanstoot” geeft. VOB
 • Kwaliteit is het enige legitieme criterium van subsidie voor kunst, volgens historicus Daniela Hooghiemstra.  Hooghiemstra stelt vragen bij het artikel dat  ze onlangs in de NRC las, waarin de directeuren van zes Rijks cultuurfondsen, verklaren dat ‘diversiteit van makers en publiek en pluriformiteit van uitingen topprioriteit hebben in de periode die voor ons ligt’. ‘De ‘niet-vrijblijvende doorbraken’ gaan niet over een nieuwe visie op kunst, maar over de nieuwe, maatschappelijke wijze waarop de directeuren zich willen profileren’, stelt Hooghiemstra. De Volkskrant
 • Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een positief besluit op de aanvraag om NPO Soul & Jazz te mogen uitzenden op de analoge kabel. Rijksoverheid.nl
 • De Johannes Vermeer Prijs 2018, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten, is door Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, toegekend aan violiste Janine Jansen. De jury, onder voorzitterschap van Els van der Plas, heeft haar unaniem voorgedragen. Jansen ontvangt de prijs voor de fenomenale wijze waarop zij invulling geeft aan haar uitvoerend kunstenaarschap. Johannes Vermeer Prijs    , NRC
 • In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de Universiteit Utrecht enkele juridische vragen rond een circulaire economie in de bouw onderzocht. Daarbij is gekeken naar de mogelijke uitbreiding en aanscherping van milieuprestatie-eisen voor bouwwerken, en naar een mogelijke verplichting tot het gebruik van bepaalde percentages secundaire grondstoffen. Het rapport komt met concrete suggesties voor beleidsmakers over hoe bestaande regelgeving kan worden aangepast, en waar de ontwikkeling van nieuw juridisch instrumentarium mogelijk is. PBL
 • Zuid-Limburg zou internationaal naam en faam moeten krijgen met dans en film. De gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gaan daar samen werk van maken, zo staat in een plan dat  op 31 augustus   tijdens een presentatie op festival Cultura Nova werd toegelicht. Het plan is nog niet helemaal definitief. Hier en daar kan er nog aan gesleuteld worden, maar over een paar maanden gaat het als voorstel naar minister van Engelshoven (OCW).  Zij wil uit het hele land horen hoe regio’s zich cultureel willen profileren. 1Limburg.nl
 • Op 1 januari 2019 wordt de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling krijgt bredere doelstellingen en de ministeries van VWS, OCW en SZW stellen meer budget beschikbaar. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. De naam van de regeling verandert van Brede Impuls Combinatiefuncties in Brede Regeling Combinatiefuncties. De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), het LKCA en het Kenniscentrum Sport (KCS) maken gezamenlijk afspraken over de ondersteuning van de regeling.  LKCA
 • De raad is geen hobbel of een vertrager, maar een kritische mee- of tegendenker die het eindresultaat beter maakt. ‘De raad meenemen’ gaat verder dan het organiseren van een paar bijeenkomsten. Aldus Pascale Georgopoulou in haar blog over de Omgevingswet voor  leden van de VNG.  VNG
 • Bijna driekwart van de professionals bij gemeenten geeft aan niet voldoende kennis in huis te hebben over smart city-toepassingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Future City Foundation dat gepubliceerd is op de website Stadszaken.nl. Een derde van de gemeenten heeft volgens de ondervraagden een visie over smart cities opgesteld. Binnenlands bestuur
 • De Europese Unie gaat in een wet een quota vastleggen voor filmstreamingdiensten. Het aanbod van content platforms die actief zijn in Europa moet minstens voor 30 procent bestaan uit lokale content. Entertainment Busines

 

noord-brabant

 • BrabantStad  heeft in februari jl. een bijeenkomst georganiseerd over het traject voor het regioprofiel van BrabantStad. Met het overleg van minister Van Engelshoven met de stedelijke regio’s op 14 juni jl. is het proces van voorbereidingen voor een nieuwe beleidsperiode 2021-2024
 • op bestuurlijk niveau van start gegaan. De eerste stap in dat proces is de uitwerking van regionale
 • profielen door stedelijke regio’s. Naar verwachting zal BrabantStad op 17 september een concept-regioprofiel beschikbaar hebben. In de weken daarna zal de cultuursector om feedback worden gevraagd. Op 20 september zal er een open gesprek over het regioprofiel BrabantStad  plaatsvinden. Cultuur Eindhoven
 • De Kunst van Brabant verzond 21 augustus 2018 een brief aan de Taskforce Cultuur BrabantStad, in verband met de bijeenkomst die de Taskforce organiseerde op 24 augustus om informatie op te halen van BIS-instelingen en organisaties die door het Rijk ondersteund worden, ten behoeve van de ontwikkeling van het Brabantse regioprofiel. Deze keer bestond niet voor de gehele sector de gelegenheid om te kunnen reageren. Vandaar dat de Kunst van Brabant een oproep plaatste voor reacties en naar aanleiding daarvan een brief verstuurde.  De Kunst van Brabant
 • Trekt de provincie Noord-Brabant  de bezuiniging van 500.000 euro niet in, dan ziet philharmonie zuidnederland zich gedwongen om flink wat activiteiten, zoals de activiteiten op scholen, de open lucht-concerten en de samenwerking met de harmonieën en fanfares, te schrappen en het orkest te verkleinen van 113 naar circa 85 musici. Die boodschap maakte het gezelschap op 31 augustus duidelijk aan de statenleden tijdens een speciale bijeenkomst in het Bossche provinciehuis. Eindhovens Dagblad
 • Bij zijn afscheid als directeur van het Brabants Natuurmuseum ontving Frans Ellenbroek de provinciale onderscheiding Hertog Jan uit handen van de commissaris van de Koning, Wim van de Donk. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Er moet snel duidelijkheid komen over de toekomst van het atelierbeleid in design- en techniekstad Eindhoven. Dat vindt de stichting Ruimte, die nog tot 1 januari aanstaande leegstaande gemeentelijke gebouwen tegen lage tarieven verhuurt als atelierruimte. Eindhovens Dagblad
 • Het merendeel van de gebouwen op het NRE-terrein en op het even verderop gelegen terrein van de voormalige melkfabriek Campina, krijgen de gemeentelijke monumentenstatus. Dat heeft het college  van B & W van Eindhoven  bekendgemaakt. Eindhovens Dagblad
 • De huiskamer van de Bossche binnenstad Bij Katrien in het oude Koningstheater aan de Triniteitstraat moet wijken voor de Azijnfabriek. Die beslissing neemt het college van B en W binnen afzienbare tijd. Het bestuur van Bij Katrien is verbaasd over de manier waarop met de gemeente wordt overlegd. Brabants Dagblad
 • Tijdens de Bossche Monumentenavond, voorafgaand aan de Open Monumentendag aanstaand weekend, werd de vraag opgeroepen: zijn mensen al toe aan het aanwijzen van nieuwe monumenten? Er werd kritiek geleverd op de gemeente  ’s-Hertogenbosch tav leegstand en trage plannen voor monumenten.  Brabants Dagblad , Bastion Oranje
 • Een ultieme poging om de ‘glasbestkunst’ in het stadskantoor te redden, is  in een raadsdebat gestrand. Drie glasmozaieken op asbesthoudende panelen worden vernietigd.  Bea Mieris (PvdA) noemde het ‘moreel onverantwoord als overheid kunst laat vernietigen’. Te zwaar aangezet, vond wethouder Marcelle Hendrickx. ,,We weten allemaal dat opslaan kunst niet ten goede komt.” Van de 18 kunstwerken die in het stadskantoor zijn verzameld keren er straks 12 terug. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Het bestuur van ’t Patronaat is al een tijd met de gemeente Geldrop-Mierlo in gesprek over investeringen in het gebouw. De gemeente is eigenaar. Het bestuur wil dat het Patronaat een meer prominente, maatschappelijk-culturele rol in het dorp gaat spelen en dat er meer bezoekers komen. De gemeente wil dat ook. Het bestuur hoopt dus dat de gemeente wil meebetalen aan investeringen die  vooral de foyer aantrekkelijker moeten maken. Eindhovens Dagblad
 • Anny Ketelaars (79) heeft de Goirlese Kunst- en Cultuurprijs 2018 gekregen. Volgens wethouder Johan Swaans, die de prijs uitreikte, is zij ook buiten het eigen Goirle een ‘begrip als het gaat om amateurtheater’. Brabants Dagblad
 • Sfeerpop, ’t Veerke, Stichting Matthäus Passion, Oudenbosch Mannenkoor, Fietsvierdaagse Hoeven en Stichting Brabantse Ruiterdagen  krijgen van de gemeente Halderberge een bijdrage uit van 1.000 euro. DE gemeente heeft een budget voor  evenementen die bijdragen aan de naamsbekendheid van Halderberge. BN – De Stem
 • Onzekerheden zijn er genoeg, maar de gemeente  Heusden lijkt weinig andere keus te hebben dan tussen de 1,2 en 1,4 miljoen uit te trekken voor renovatie van het Roze Kasteel. Maar dat geld komt bij verkoop mogelijk terug. Brabants Dagblad
 • ,,Sinds de sluiting van Museum Van Lien in Fijnaart biedt de gemeente Moerdijk, op de Kunst- en Cultuurroute na, helemaal niets meer aan moderne kunst. Dat vind ik heel jammer.”  Dat zegt Inge van Rijsbergen uit Standdaarbuiten , coördinator van de Kunst- en Cultuurroute en tevens bestuurslid van de commissie Open Monumenten. BN – De Stem
 • Zijn droom is van Fort Sabina een cultureel epicentrum te maken. Joost van Rijckevorsel is een flink eind op weg. ,,Het is hier één grote inspiratiebron”, zegt de voormalig beheerder, die doorgaat als fortondernemer. Sinds vorige week blinkt de erespeld van de gemeente Moerdijk op zijn borst.  BN – De Stem
 • De gemeente Roosendaal  heeft cultuur en cultuurbeleid ‘op afstand gezet’. Dat betekent dat het geheel is overgedragen aan de stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. Deze stichting krijgt een flink budget en verdeelt de subsidies onder professionele en amateur cultuurmakers.  Nog maar net uit de startblokken en de eerste problemen dienen zich al aan bij de stichting Cultuur Verbindt Roosendaal: het budget en de halve werkweek waarin cultuurcoördinator Carlijn de Bot-de Jongh al haar werk moet doen. BN – De Stem , BN – De Stem

Cultureel Ondernemerschap

 • Voorafgaand aan het Algemeen Overleg Auteursrecht op 4 oktober in de Tweede Kamer organiseert Platform Makers op 27 september  de bijeenkomst  “Werken voor een kratje bier” als onderdeel in de lobby tussenevaluatie auteurscontractenrecht. Platform Makers
 • Investeringsmaatschappij Amerborgh zal in 2019 een groot cultureel centrum openen aan het Noordzeekanaal. Het Hem, huis van kunst en cultuur, krijgt ook een filmtheater en hotel. NRC
 • Gianni Jorisssen en Patrick de Koning openden 31 augustus een nieuw cultuurcentrum, een plek voor iedereen in het oude bankgebouw aan het Stadhuisplein in Eindhoven. Doel: de verschillende scenes in de stad samenbrengen. Zelf lopen ze over van de plannen, daarnaast worden ze van alle kanten benaderd. Door kunstenaars en designers die willen exposeren, door STRP Festival dat binnenkort daar een lezing houdt en een bekend gezicht uit de Eindhovense streetartscene, die de buitengevel wil opfleuren. Eindhovens Dagblad
 • De Inclusieve Rondetafel over de positie van vrouwen in de architectuur, die de BNA op 4 juli organiseerde werd door de twintig deelnemende architectes geprezen als ‘memorabel en goed getimed’.  Of zoals moderator Tracy Metz en BNA-voorzitter Nathalie de Vries stelden: “Een historisch moment in de geschiedenis van de BNA en onze branche.” BNA
 • De 17e editie van de Dutch Design Week (DDW) heeft het eerste deel van het programma bekendgemaakt op de vernieuwde website. En het nieuwe centrale thema is onthuld:  “If not us, then who?”. Innovation Origins
 • Op 24 september vindt de Day of the Young Artist wederom plaats. Deze dag biedt een grensoverschrijdend programma waarin de dialoog tussen nieuwe kunstenaars, kunstacademies en het werkveld centraal staat. Wat is de kunstenaarsidentiteit, wat is zijn positie en rol binnen ‘the scene’ en ‘de maatschappij’? De Day of the Young Artist 2018 is gecureerd door Youri Appelo. De dag wordt georganiseerd door Kunstpodium T in samenwerking met Museum De Pont. Kunstpodium T
 • Fossil Free Culture NL claimt dat steeds meer musea Shell laten vallen – maar de musea (Van Gogh Museum, Mauritshuis en Museon ) ontkennen  ethische motieven. De Volkskrant
 • Het Museon in Den Haag, het Verzetsmuseum Amsterdam en het Voerman Museum Hattem zijn door een vakjury genomineerd voor de RAAK Stimuleringsprijs 2018. Alle finalisten krijgen een geldprijs om hun collectie toegankelijk(er) te maken voor blinden en slechtzienden. Het museum dat de meeste stemmen ontvangt van het publiek op www.raakstimuleringsprijs.nl, gaat naar huis met de hoofdprijs van €30.000. RAAK Stimuleringsprijs
 • Jos van Rooijen is herbenoemd in de raad van toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam. Na publicatie van een onderzoeksrapport was hij in juni dit jaar afgetreden. NRC
 • Het Van Gogh Museum start een tournee langs winkelcentra in de Verenigde Staten waar replica’s van schilderijen van Van Gogh worden aangeboden. Forbes
 • Om meer kleine galeries aan te trekken gaan grote kunstbeurzen de kosten voor stands aanpassen. ArtNet News
 • Vaak wordt in een regiecontract afgesproken dat de betaling van het honorarium in termijnen gebeurt. Doorgaans wordt dan aangehaakt bij de verschillende fasen van het proces. Zo wordt vaak als eerste termijn genoemd ‘na ondertekening contract’, als tweede termijn ‘bij aanvang opnames’, als derde termijn ‘bij aanvang montage’ en ga zo door. Het is aan te raden om zoveel als mogelijk ook concrete data bij de betalingstermijnen op te nemen. Dutch Directors Guild
 • Veel filmmakers investeren veel in nieuwe apparatuur, die vervolgens een groot deel van de tijd ongebruikt op de plank blijft liggen. Deelplatform Gearbooker, speciaal gericht op filmmakers, fotografen en andere creatieven, biedt hiervoor de ideale oplossing.  Het concept is heel eenvoudig: je huurt apparatuur van andere creatieven, handig voor kortdurende opdrachten óf om eens nieuwe apparatuur uit te proberen voordat je het zelf aanschaft. NBF
 • Het Nederlands Film Festival presenteert op 28 september de NFF Conferentie. Nationale en internationale sprekers discussiëren tijdens de eerste dag van het NFF Professionals Programma over de stand van zaken in het Nederlandse AV-landschap. De NFF Conferentie start met een plenair programma voor de gehele Nederlandse AV-industrie, waar  de zichtbaarheid van de Nederlandse producties en de transitie van omroepen van lineair naar online wordt besproken. Hierna vinden vele verdiepende sessies plaats over o.m. publieksbereik, transmedia, interactieve verhalen, financiering creatieve industrie en filmeducatie. NFF
 • Wat ooit begon als een exclusief kijkje achter de schermen in de radio- en televisiestudio’s, is uitgegroeid uit tot Dutch Media Week. Een festival voor iedereen die van media houdt.​ “Het was één hoofdgerecht, nu is het een zevengangendiner”, zegt directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer van Beeld en Geluid. Spreekbuis
 • Na de aanstaande twintigste editie van Film by the Sea gaat Jan Doense het Vlissingse festival voor film en literatuur leiden. Doense, de huidige zakelijk leider van de Filmkrant, was jarenlang directeur van het Festival van de Fantastische Film. Hij volgt Leo Hannewijk op als artistiek directeur. Holland Film Nieuws
 • Het Filmcafé in Oosterhout opende in mei 2016 en leed al enige tijd verlies, mede door het tegenvallende aantal bezoekers. Afgelopen zomer zakten omzet en bezoekersaantal verder weg. Het sluit nu definitief de deuren. BN – De Stem
 • Filmclub Schijndel verhuist na bijna 25 jaar City Theater naar ’t Spectrum. Een gesprek met Jac van Houten. Samen met de programmacommissie zoekt hij de films uit. Verwacht bij de Filmclub zeker geen Hollywoodfilms. Brabants Dagblad
 • Boekhandel Broese wil haar monumentale pand aan de Stadhuisbrug – waar ze meer dan veertig jaar is gevestigd – in Utrecht verlaten om met de bibliotheek mee te verhuizen naar het voormalige postkantoor op de Neude. Daarover voeren Broese-eigenaren Erik en Sandra van Doorn verregaande gesprekken met eigenaar ASR, die het pand verbouwt. Algemeen Dagblad
 • Een week geleden maakten we ze al bekend, de twaalf albums die zijn genomineerd voor de 3voor12 Award. Maar wat zeggen die beste Nederlandse platen van het afgelopen jaar eigenlijk over de muziekwereld van nu? Een analyse: de wereld kijkt naar Nederland, quiet is the new loud, en wie koopt nog cd’s? 3voor12.vpro.nl
 • In het zuiden van Nederland wordt gebouwd aan een nieuw operagezelschap, dat kleinschalige producties wil brengen in theaters die graag opera programmeren, maar geen ruimte hebben voor grote voorstellingen. ‘Opera dicht bij de mensen’ is het motto van Opera Compact. Opera Magazine
 • De Lievekamp in Oss is een cultureel miljoenenbedrijf met aantrekkingskracht in de hele regio. Een begrip in theaterland. Maar zo groot als de instelling nu is, zo bescheiden begon zij vijftig jaar geleden. De bouw van een ‘sociaal-cultureel centrum’ aan de Osse Raadhuislaan kostte zo’n zes miljoen gulden, waarvan de gemeente zo’n vijf miljoen voor haar rekening nam. Brabants Dagblad

Cultuurmarketing

 • ‘Een boek zet een deurtje open naar een andere wereld’.  Een gesprek met Eveline Aendekerk, de nieuwe directeur van CPNB. De  Volkskrant
 • Om een nieuw en jonger publiek met opera te laten kennismaken, presenteerde De Nationale Opera een avant-première van ‘Die Zauberflöte’, exclusief voor 35-minners. Trouw

Financiering

 • De regeling Bijdrage Musea  is bestemd voor musea en bedoeld als bijdrage voor gezamenlijke initiatieven die het gangbare overstijgen; de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterken; een duurzaam karakter hebben, voorbeeld stellend en navolgbaar zijn door anderen en uiteindelijk leiden tot een sterkere museale sector. Eerstvolgende deadline is 1 oktober. Mondriaan Fonds
 • Onder de noemer ‘Kunstwerken voor iedereen’ heeft het Mondriaan Fonds een special gemaakt over opdrachtgeverschap. Met deze speciale bijlage wil het fonds voor een breed publiek zichtbaar maken welke bijzondere projecten tot stand zijn gekomen op initiatief van een divers palet aan opdrachtgevers. Directeur Birgit Donker blogt over ‘Opdrachten in vrijheid’.  Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds pleitte samen met andere cultuurfondsen voor meer diversiteit bij subsidies. Hoe breng je dat in de praktijk? Directeur Birgit Donker: „Vijf jaar geleden besloten we: als fonds horen we een afspiegeling te zijn van de samenleving. Een concreet doel is dan een cijfer van het CBS, 23 procent van de Nederlandse bevolking heeft een migratieachtergrond. We hebben een inhaalslag moeten maken, maar intussen is een derde van onze adviseurs cultureel divers.” NRC
 • Teledoc is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Filmfonds voor Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten.  Een Teledoc is een gelaagde documentaire tussen de 75 en 90 minuten met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Ervaren regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die cinematografisch prikkelend, verhalend en toegankelijk is voor een breed publiek. Eerstvolgende deadline is 15 oktober. Filmfonds
 • Een overzicht van de indiendata NPO Fonds 2018-2019. NPO Fonds
 • De Nederlandse festivals IFFR, IDFA en Go Short ontvangen samen 159.000 euro van Creative Europe MEDIA. Creative Europe Desk
 • Literaire organisaties uit Nederland kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Vanaf 2017 zijn er twee aanvraagmogelijkheden: tweejarig en incidenteel. De eerstvolgende deadline voor de tweejarige subsidie voor organisaties met een bovenregionaal belang is 15 oktober. Letterenfonds
 • Het Letterenfonds biedt – in samenwerking met Deltaworkers – in 2019 opnieuw aan een schrijver (alle literaire genres) de mogelijkheid om in de periode maart-mei 2019 twee maanden in New Orleans te verblijven en te werken als writer in residence. Schrijvers die in aanmerking willen komen voor een verblijf kunnen vòòr 8 oktober 2018 een gemotiveerd (onderzoeks)plan indienen bij het fonds. Letterenfonds
 • Sytske van Koeveringe verblijft in het kader van Wanderlust, het programma voor internationale talentontwikkeling van het Letterenfonds, van 17 september tot 16 november op de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Tijdens deze periode werkt ze in een studio op de academie, te midden van veertig internationale kunstenaars, ontwerpers, curatoren en denkers. Op uitnodiging van het NIAS en het Letterenfonds werken twee veelzijdige dichters dit academisch jaar in de internationale setting van het NIAS. Hélène Gelèns zal er haar eerste roman voltooien; Ghayath Almadhoun gaat aan een nieuwe poëziebundel werken. Letterenfonds  , Letterenfonds
 • Wegens het aflopen van de termijn van enkele leden in de Raad van advies, zoekt het Letterenfonds per 2019 nieuwe deskundigen die kunnen adviseren binnen een van de volgende commissies: Projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk, Projectsubsidies voor literaire vertalingen, Literaire manifestaties en activiteiten, Geïllustreerde Kinder- en Jeugdliteratuur. Letterenfonds
 • 26 september is de eerstvolgende deadline voor een aantal subsidieregelingen internationalisering van het Fonds Podiumkunsten. Het betreft : Subsidie internationale uitwisselingsprojecten ; Subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland ;  Grant for Dutch presentations abroad.   Fonds Podiumkunsten
 • De subsidieregeling Urban Arts Talent 2018-2020 is open voor aanvragen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie investeert in Urban art talenten in heel Nederland. Culturele instellingen kunnen een aanvraag indienen voor een ontwikkelingstraject waarin een urban arts talent zich als maker ontwikkelt door onder begeleiding van professionals één of meerdere eindproducten te realiseren. Aangezien het om een ontwikkeltraject gaat, dienen de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd aantoonbaar voort te bouwen op een eerder ingezette ontwikkeling van het talent. Alleen nieuwe activiteiten komen dus in aanmerking voor subsidie. Deadline 14 december.   Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Drie subsidierondes, 1659 deelnemende scholen en ruim 350.000 bereikte leerlingen: dat is de Impuls muziekonderwijs. Wat begon in 2015 met 15 scholen als Vroege Starters, groeide in drie subsidierondes uit tot een landelijke beweging voor muziekonderwijs op de basisschool. In de laatste ronde hebben dit jaar 641 scholen uit heel Nederland subsidie gekregen om de komende drie jaar te investeren in meer en beter muziekonderwijs. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Michel van de Ree gaat als financieel adviseur aan de slag bij Brabant C. Brabant C
 • De Stichting Cultuur Eindhoven heeft de besluiten gepubliceerd van de derde ronde binnen de PLUS-projecten. Cultuur Eindhoven
 • Wat zijn de huidige uitdagingen voor de cultuursector? En waar gaat het naartoe met cultuurfinanciering? Om op deze vragen antwoord te krijgen zocht  Roy Cremers, Voordekunst,  enkele smaakmakers uit de financiële en creatieve sector op. Een interview met Ali Niknam, oprichter van bunq,TransIP en The Datacenter Group. De Dikke Blauwe
 • Elke editie laat het nieuwe magazine The Fundraiser over marketing & fondsenwerving deskundigen aan het woord over prangende vragen die leven bij fondsenwervers. In dit artikel dat eerder verscheen in The Fundraiser staat deze veel gestelde vraag centraal: Hoe benader je grote gevers? Elise Wessels, major donor voor kunst en cultuur, en Pieter Stemerding, adviseur voor particuliere vermogende gevers, gaan erover in gesprek. Cultuurmarketing
 • Het crowdfundingplatform Voor de kunst heeft sinds kort een  dashboard,  speciaal voor onze makers die een campagne hebben lopen op voordekunst. Het doel van deze nieuwe functie: meer inzicht geven in het verloop van een campagne. Voordekunst
 • Heineken en festivalorganisatie ID&T hebben hun samenwerking voor twaalf verschillende Nederlandse festivals met tenminste vijf jaar verlengd. De twee werken al ruim 15 jaar samenEntertainment Business
 • Een overzicht van de crowdfundingprojecten in Noord-Brabant, die nu financiering zoeken.. mestmag

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Simon Franke en Wouter Veldhuis zijn de eersten om toe te geven dat ‘de rechtvaardige stad’ lastig te definiëren is en bovendien nogal pretentieus. Toch kozen ze ervoor de term te handhaven waarmee ze medio vorig jaar begonnen aan hun verkenning van de vraag hoe de stedenbouw moet reageren op de economisering van de ruimte. Tijs van den Boomen over hun boek  ‘Verkenning van de rechtvaardige stad. Stedenbouw en de economisering van de ruimte.’ ArchiNed
 • Voor het eerst sinds het klimaatakkoord van 2015 is een landelijk overzicht van de ruimtelijke impact van de energietransitie in detail op kaart gezet in Energie & Ruimte, een nationaal perspectief. De publicatie kwam onder regie van Deltametropool en in opdracht van de ministeries van EZ, I&M en BZK tot stand. Het project Energie en Ruimte werd vervolgd met onderzoek naar de ruimtelijke aspecten van de energietransitie, met aandacht voor onder meer energiebesparing, warmte op hoge temperatuur, elektriciteit, warmte bij lage temperatuur, transport en mobiliteit, voedsel en de natuur. Architectuur Lokaal
 • De interesse van de Nederlandse consument voor Smart Home-oplossingen neemt af, ondanks de stijgende bekendheid van het concept. Dat stelt onderzoek- en analysebureau GfK op basis van een onderzoek dat het voor de vierde keer heeft uitgevoerd. Architectenweb
 • Lange tijd stond in de werkomgeving het nieuwe werken centraal. De nieuwste ontwikkeling is de introductie van nudging op het werk. Maar wat is Workplace Nudging en wat betekent het voor de architectuur? Een nudge is een duwtje dat je mensen in de rug kunt geven in hun dagelijkse besluitvorming.  De Architect
 • Van autonome auto’s tot zelfdimmende lantaarnpalen: techniek heeft veel invloed op de stad. Van een nieuwe technologie, blockchain, is het effect nog onbekend. Stedenbouwkundig ontwerper Diederik Vane brengt kansen én risico’s in kaart, variërend van circulaire bouwmaterialen tot wifi-loze ruimtes. “Laten we niet bang zijn voor de toekomst, maar met een kritisch oog anticiperen op wat er komt.” Gebiedsontwikkeling.nu
 • De 42ste BNA Kubus wordt toegekend aan Francine Houben (Sittard, 1955), spraakmakend architect-directeur en een van de oprichters van het internationaal succesvolle architectenbureau Mecanoo in Delft. BNA
 • What Design Can Do (WDCD) en de IKEA Foundation roepen ontwerpers op om met ideeën te komen voor energievraagstukken in vijf wereldsteden. De Clean Energy Challenge is gericht op opgaven in Amsterdam, Delhi, Nairobi, São Paulo en Mexico-Stad. Architectenweb , What Design Can Do
 • Ontwerper/kunstenaar/uitvinder Daan Roosegaarde behoeft weinig introductie. Met zijn studio stond hij aan de basis van spraakmakende projecten als de Smog Free Tower, Waterlicht en Lichtpoort. Op Architect@Work in Rotterdam op 13 september  geeft hij een lezing over hoe hij zijn projecten ontwikkelt en over hoe hij oplossingen wil aandragen voor de grote opgaven van deze tijd. Architectenweb sprak van tevoren al even met hem. Architectenweb
 • De Amsterdam Fashion Week wordt steeds beter, maar het blijft moeilijk de interessantste Nederlandse ontwerpers voor het evenement te strikken. Wat zou de ideale line-up zijn? Bregje Lampe. De Volkskrant

 

beeldende kunst

 • Nu politieke correctheid vaker gezien wordt als “schijnheilig” dan als “respectvol” gedrag, dringt de vraag zich op welke taal en toon nog effectief zijn. Waar komt deze term vandaan, hoe is haar betekenis in de loop der jaren veranderd en wat zegt dit over ons huidige politieke en artistieke klimaat? Essays van Ilias Mahtab en Marijn Lems en de interviews met Erik van Lieshout en Noraly Beyer. Mister Motley , Mister MotleyMister Motley , Mister Motley
 • Robots nemen steeds meer taken voor hun rekening. De grote vraag die blijft terugkomen: hoe zullen robot en mens in de toekomst naast elkaar leven? En kun je van een robot houden? Op deze vragen probeert Robot Love antwoord te geven. Ruim 50 internationale kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers laten hun werk zien tijdens de expositie die 15 september start in de Eindhovense Melkfabriek op het voormalige Campinaterrein. Innovation Origins
 • Festival BredaPhoto gaat dit jaar over de invloed van de wetenschap op ons leven, van dataïsme tot robotica.  De voortjakkerende wetenschap in beeld gebracht: To Infinity and Beyond. De Volkskrant   , BN – De Stem  , Brabant Cultureel
 • Jan Dirk van der Burg is de nieuwe Fotograaf des Vaderlands. De Volkskrant
 • De expositie ‘’Shelter’’, een samenwerking tussen Museum Catharijneconvent en het Centraal Museum in Utrecht,  loopt uit in een ontmoeting tussen hedendaagse kunst en historische religieuze objecten. En dat werkt. Niet vaak word je je zo bewust van museale framing en de verdiepende werking daarvan. Metropolis M
 • Hoe magie en hekserij  invloed uitoefent op het denken van kunstenaars is het onderwerp van een tentoonstelling in het Ashmolean Museum in Oxford. Om de verbanden tussen verleden en heden te belichten, is er aan hedendaagse kunstenaars gevraagd werken te maken die aansluiten bij thema’s van de tentoonstelling. Frieze
 • Bossche kunstenaars reageren op verzoek van Paul van Dijk op het schilderij L’Origine du Monde, van de Franse schilder Gustave Courbet. Het resultaat is te zien bij Kulturele Evenementen Groepen (KEG) in Schijndel.  Brabants Dagblad

 

film en AV

 • Filmpersonages die niet hetero zijn, zijn er volop. Maar openlijk homoseksuele acteurs wordt niet gevraagd ze te spelen. Dat houdt ongelijkheid in stand. Aldus Maurits de Bruijn. Hij gaat in op de situatie in de Amerikaanse film- en televisie industrie. De Volkskrant
 • Waar moet het heen met virtual reality? Een vraag aan drie gerenommeerde kunstenaars die net zelf een VR-installatie hebben gemaakt: Marina Abramovic, Laurie Anderson en Alejandro Iñárritu. VPRO Cinema
 • Netflix pronkt met films van beroemde regisseurs, maar die willen meer dan het tv-scherm: rode lopers, glamour, filmprijzen en vertoningen in echte bioscopen. Netflix lijkt nu te buigen onder druk van de grote namen. Het CICAE, de Europese bond van arthousetheaters,  roept op om Netflix te weren. NRC  , NU.nl
 • De nominaties voor de Gouden Kalveren zijn bekendgemaakt. DAFF ,  NRC
 • Het Nieuwe Filmers Filmfestival, de jaarlijkse apotheose van het Bossche filmersplatform Nieuwe Filmers, vertoont 8 september de premières van de vijf korte films die tijdens het One Week Filmproject zijn gemaakt. Stadsblad Den Bosch

 

letteren

 • In 2020 wordt het tweehonderdste geboortejaar gevierd van Multatuli – pseudoniem van Eduard Douwes Dekker (1820-1887). Hierop vooruitlopend zijn de Volledige werken van Multatuli  online beschikbaar op DBNL. Neerlandistiek
 • Vijfentwintig boeken doen mee voor de BookSpot Literatuurprijs 2018. Deze prijs is de  voortzetting van de ECI Literatuurprijs. Bookspotliteratuurprijs

 

muziek

 • De Gaudeamus Muziekweek zit vol ‘nieuwe klanken’. Programmeur Martijn Buser ligt enkele hoogtepunten uit. Podium radio 4 , Gaudeamus
 • Annett Andriesen is voor het laatste jaar verbonden aan het Internationaal Vocalisten Concours in ’s-Hertogenbosch.  Ze is te gast in de studio samen met mezzosopraan Nina van Essen, die meedoet aan het Concours. Een weergave van het gesprek.  Podium radio 4
 • Kensington, Naaz en BLØF hebben prijzen in de wacht gesleept tijdens de uitreiking van de 3FM Awards in AFAS Live in Amsterdam.  NU.nl

 

theater en dans

 • Bij de start van het Vlaams Theater­festival in Antwerpen stelde actrice Sara De Roo het ‘belabberde statuut’ van de toneelspeler aan de kaak. In haar ‘State of the Union’, het Vlaamse equivalent van de Nederlandse Staat van het Theater, ijverde ze voor minder versnippering en meer collectiviteit. ‘Toneelspelers, bundel de krachten.’. Lange gezamenlijke tournees zijn zeldzaam. Terwijl je volgens De Roo vooral leert toneelspelen ‘door te doen’, lang samen te werken en van elkaar te leren. ‘Een toneelspeler die niet speelt, raakt toneelspeler-af.’ Theaterkrant  ,  Theaterfestival.be
 • Sinds de opheffing van het Theater Instituut Nederland (TIN) vijf jaar geleden, wordt het Nederlandse theater zeer minimaal gearchiveerd, onderzocht en gepromoot. Yolande Melsert, directeur Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, kijkt met een jaloerse blik naar de filmsector en zijn florerende filminstituut EYE. Wie waakt er sinds het opdoeken van TIN en MCN over het erfgoed van de podiumkunsten? Het Nederlands Theater Festival besteedt onder de titel “Het Nederlands Theatergeheugen” aandacht aan het erfgoed van het theater, met onder andere werksessies, debatten en interviews. Theaterkrant
 • Van 6 t/m 16 september vindt in Amsterdam het Nederlands Theater Festival plaats. tf
 • Beiden kijken ze zelden naar repertoirevoorstellingen, maar ze lezen, spelen en schrijven ze wel. Jolente De Keersmaeker en Joachim Robbrecht botsen dan ook wel vaker op dezelfde vraag: hoe je verhouden tot de ideologie in een tekst, zeker wanneer die vandaag achterhaald is, of om het met een geuzennaam te zeggen, niet ‘politiek correct’? rekto verso
 • De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties heeft een extra nominatie voor de VSCD-Mimeprijs bekendgemaakt. De jury voegt de voorstelling De geschiedenis van mijn stijfheid van Acteursgroep Wunderbaum, die aan het eind van afgelopen theaterseizoen in première ging, toe aan de lijst van vier nominaties voor de VSCD-Mimeprijs 2018. VSCD
 • Precies tien jaar na zijn overlijden is in Amsterdam brug 135 vernoemd naar theatermaker Ritsaert ten Cate. Er werd een mantra gezongen, de Theatertroep deed een act en wethouder Touria Meliani schroefde de naamplaat aan de brug. ITA-directeur Ivo van Hove sprak daarbij zijn lof uit voor de motor achter het Mickerytheater en theaterschool DasArtsMickert. ‘Ten Cate bracht nieuwe geuren en kleuren binnen en inspireerde daardoor hele generaties.’ Theaterkrant

Kunst in de openbare ruimte

 • Sinds een jaar of vijf heeft Heerlen de muurschilderingen omarmd. Vele tientallen zijn het er inmiddels. Na de mijnsluitingen van zo’n halve eeuw geleden hing eigenlijk altijd een beetje een grauwsluier over de stad. „De straatkunst bezorgt Heerlen weer kleur op de wangen”, zegt Volmar Delheij, secretaris van de Stichting Street Art. NRC
 • De muurschildering van het Belgische collectief Hell’O verdwijnt uit het straatbeeld van Breda. Een aangelegen pand in de Bleekstraat wordt gesloopt, waardoor het kunstwerk het niet overleeft. Daarmee is het einde in zicht van de kleurrijke schildering, die in 2016 op de muur werd aangebracht. Het is niet de eerste muurschildering in de Bleekstraat van Blind Walls Gallery, een soort museum op straat, die verdwijnt. Eerder deze week werd een schildering van David Bowie, iets verderop in de straat, weggehaald. BN – De Stem
 • Minder dan drie weken heeft kunstenaar Robin Nas. Op 22 september wordt zijn muurschildering op de zijwand van de Helmondse bibliotheek onthuld. Officieel dan, want iedereen kan de totstandkoming van de mural volgen. Eindhovens Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • John van Gils is een kunstenaar die werkt vanuit tegenstellingen. Tegenstellingen op het platte vlak, maar recentelijk is de derde dimensie toegevoegd na een sculpturale zoektocht. Een nieuw aspect in zijn werkwijze die hij voor het eerst exposeert te Breda tijdens de tweede editie van de continuerende groepstentoonstelling Wij, de kunstenaars van Breda! Witte Rook
 • Jan Wils, kunstenaar te Eindhoven, werd in 1978 docent bij creatief centrum De Wiele in Geldrop. Voor een paar jaartjes, dacht hij. Maar 1 september viert hij zijn 40-jarig jubileum. Eindhovens Dagblad
 • Antoine Kroes, al sinds de jaren 1980 actief in de popmuziek – onder andere in MAM, Longstoryshort, The Wrong en meest recent ANumberOne – bedacht zich zo’n vier jaar terug dat het wellicht eens tijd werd om de gitaren in de wilgen te hangen.  Hij is terug met DanZman. Een duo. Nee, een trio. Of beter een solo act bestaande uit Antoine Kroes, Dave van den Dries en DanZman; een 3D animatie, drie jaar terug ontsproten uit het brein van Kroes en nu groot genoeg om zijn eigen eerste stappen op de bühne te zetten. 3voor12.vpro.nl
 • De sopraan Leonie van Rheden is de enige Brabantse deelnemer aan het  Internationaal Vocalisten Concours. Omroep Brabant
 • Zangeres Sanne Rambags gaf in de zomer van dit jaar een concert in de open lucht waarbij de bezoekers geblinddoekt werden. De toehoorders reageerden na afloop enthousiast. Niet alleen drong de meditatieve of verstilde muziek ten volle door, ook de omgevingsgeluiden werden tot in detail gehoord. Een gevoel van totale ontspanning drong zich op: één zijn met. Die essentie wordt voortgezet op ‘Listen To The Sound Of The Forest’, het debuutalbum van Rambags trio Mudita.Jazzenzo
 • De Eindhovense Ellenor Vora verzorgt met haar band het voorprogramma in de Cheap Smell-releasetoer van de ook al Eindhovense popdiva Kovacs. Dertig minuten spelen op de grootste Nederlandse podia. Een droom, maar ook een beetje een nachtmerrie. Eindhovens Dagblad
 • Dishking was in juni één van de winnaars van de voorrondes van Breda Barst in Mezz. De band rond Jason de Laat maakt volgens de bio een mix van rock, americana en soul. Dishking viert dit jaar zijn tienjarig jubileum en De Laat bracht solo het album ‘Aventura’ uit in twee delen: het eerste in april en het tweede deel verschijnt 20 september, net na Breda Barst. 3voor12.vpro.nl

Kunstonderwijs

 • Gesprek met Toto Kersten ( afgestudeerd aan de AKV|St.Joost) die voor zijn intrigerende documentaire Water that Birds Don’t Drink naar Brazilië trok. In prachtige, door hemzelf geschoten beelden legt hij het leven van een vissersfamilie vast die steeds verder van de rivier komt te leven. “Dat hele beeldende en het niet al te concreet maken, dat is misschien ook wel voortgevloeid uit zelfbescherming.” Filmkrant

Cultuureducatie en - participatie

 • Trots op of schaamte over het Nederlandse verleden moeten niet leidend zijn voor onderwijs en erfgoedpresentaties, aldus Martine Gosselink en Lex Heerma van Voss. ‘Wees zo objectief en feitelijk mogelijk. Ook negatieve aspecten van erfgoed horen erbij.’ Een gesprek naar aanleiding van de publicatie van het boek Wereldgeschiedenis van Nederland, vorige week. LKCA
 • Op 28 augustus is Art Rocks 2018 van start gegaan. In deze tweejaarlijkse competitie worden muzikanten uitgedaagd zich voor een lied te laten inspireren door een kunstwerk uit één van de collecties van de deelnemende musea. De competitie wordt georganiseerd door stichting Art Match en Museum Boijmans Van Beuningen, Bonnefantenmuseum, Tropenmuseum, Drents Museum, Kröller-Müller Museum, Museum Prinsenhof Delft en Centraal Museum. Art Rocks
 • Het Poëziepaleis organiseert van 9 september tot 16 november 2018 een nieuwe editie van Raadgedicht voor het primair onderwijs. Scholen kunnen gratis meedoen met Raadgedicht. Dit kan klassikaal of individueel. Het concept is eenvoudig: tien weken lang wordt iedere maandag een gedicht online gezet, waarin een woord ontbreekt. Spelenderwijs kan zo poëzie worden besproken, en kennis worden gemaakt met verschillende dichters en gedichten. Het antwoord kan worden opgestuurd naar Raadgedicht, onder de goede inzenders wordt iedere week een prijs verloot. Op vrijdag wordt de oplossing gepubliceerd.  Raadgedicht
 • Kunstloc Brabant adviseert gemeenten die deelnemen aan De Cultuur Loper om afspraken met deelnemende scholen schriftelijk vast te leggen. Dit omwille van de transparantie bij deelname: waar kan de school op rekenen en wat wordt minimaal van de school zelf verwacht? De Cultuur Loper
 • Uit een peiling onder het Nederlandse publiek door Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat 81% van de Nederlanders laaggeletterdheid een belangrijk probleem vindt. In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd. VOB
 • De Eindhovense Stichting Plint vraagt aandacht voor laaggeletterdheid met haar tijdschrift ‘Tem de tekens’. Ter gelegenheid van de Week van de Alfabetisering verschijnt een bijzonder tijdschrift. In samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven maakten dertig dichters een werk voor dit speciale nummer en maakten drie illustratoren tekeningen bij de bijna zestig gedichten. Tijdens de week van de Alfabetisering wordt landelijk aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid.  Eindhovens Dagblad   , Cubiss
 • Op 29 augustus 2018 was Myrthe Spiteri, eigenaar en directeur van Blossom Books; een jonge  uitgeverij die zich focust op het uitgeven van boeken voor jongeren, de gast op de Uteregse Boekenvakborrel. Ze sprak een betoog uit met de titel “Jongeren lezen niet, en het is onze schuld”! Uteregse Boekenvakborrel

Erfgoed

 • In het weekend van 8 en 9 september 2018 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het thema van de Open Monumentendag is : In Europa. Open Monumentendag
 • Nederlanders staan bijzonder positief tegenover monumenten. Maar liefst 84 procent vindt het belangrijk dat monumenten behouden worden. Het vergroot de aantrekkelijkheid van het dorp of de stad. Men staat er dan ook positief tegenover dat de overheid geld besteedt aan het behoud van monumenten. Maar monumenten zouden eigenlijk beter herkenbaar en vaker open moeten zijn. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Restauratiefonds. Nationaal Restauratiefonds
 • Erfgoed is vaak een bron van trots, maar herinnert ook aan de donkere kanten van onze geschiedenis. In Nederland en in de rest van Europa proberen we steeds bewuster een weg te vinden in de omgang met erfgoed, dat ons terugvoert naar periodes van uitbuiting of oorlog. Op 20 september wordt in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem een expertmeeting georganiseerd rondom het thema ‘Beladen erfgoed’. Europees erfgoedjaar
 • Alle activiteiten van de Erfgoed Brabant Academie zijn sinds kort te vinden op de nieuwe overzichtelijke website: erfgoedbrabantacademie.nl. Kom alles te weten over thema’s als digitalisering, financiering, publiek en presentatie en beleid en organisatie. Erfgoed Brabant
 • Op 20 september vindt de Erfgoedontmoeting 2018 plaats, dit keer in Breda. Erfgoed spreekt tot de verbeelding. Het verleden van Noord-Brabant wordt zichtbaar en beleefbaar in erfgoed in al zijn vormen. Erfgoed geeft identiteit aan onze leefomgeving, maakt trots, inspireert en trekt mensen aan. Het kan zichtbaar maken wat er niet meer is, maar ook wat er nog niet is: als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen. Erfgoed Brabant
 • De organisatie van de Brabantsedag gaat in gesprek met anti-racisme activisten. Aanleiding is de ophef die -vooral online-  ontstaan is over een van de  16 wagens van de theaterparade. Daarin figureerden zwart geschminkte  mensen. Het is met name dit ‘blackfacen’ dat veel mensen tegen de borst stuit. Eindhovens Dagblad
 • De restauratie van de historische sluis in Standdaardbuiten vordert gestaag. BN – De Stem

Bibliotheken

 • De opvolger van de Bibliotheekmonitor biedt geactualiseerde (basis)gegevens van de bibliotheken, bevat cijfers over onder meer leesbevordering en verschaft informatie over de bedrijfsmatige kant van het bibliotheekwerk. ‘Het liefst willen we dat het gezien wordt als iets voor en van het hele veld, waar we als sector slimmer van worden’. Een toelichting van Marjolein Oomes en haar collega Marianne Hermans over de website Bibliotheekinzicht. Bibliotheekblad
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wil dat alle wetenschappelijke artikelen die met publiek geld zijn gefinancierd, gratis beschikbaar komen. Nu is het nog zo dat veel van deze publicaties na verschijning achter een betaalmuur komen.  NWO
 • De Eindhovense Bibliotheek heeft de krachten gebundeld met startups Less or More, Beam it Up en Van Alles Wat Design. Onder de gezamenlijke naam Moved lanceren zij een interactieve quiztool voor het basis- en middelbaar onderwijs. De tool, welke als doel heeft de informatievaardigheid van jonge scholieren te bevorderen, vloeide voort uit de samenwerking. Innovation Origins
 • Op  8 september lanceert de Bibliotheek Midden-Brabant in de Bibliotheek Wagnerplein het Mobiel Digilab. Door deze verplaatsbare werkplaats kan er niet alleen aan het Koningsplein maar ook op andere plaatsen in Tilburg volop geëxperimenteerd worden met de nieuwste media en technieken. Tilburg.com
 • Op 1 september is in Dongen de multifunctionele accommodatie De Cammeleur, met onder andere ook de nieuwe bibliotheekvestiging van Theek 5, feestelijk geopend. De Cammeleur is de sociaal-culturele ontmoetingsplek voor alle Dongenaren, waar vier organisaties samenwerken. Bibliotheekblad
 • In Boekel is het Taalhuis officieel geopend. Het Taalhuis is een plek waar volwassenen beter kunnen leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Het is gevestigd in de Boekelse bibliotheek in gemeenschapshuis Nia Domo. Brabants Dagblad

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie