Trends & Ontwikkelingen 6 september 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • De architecten van bureau OMA zijn niet langer verbonden aan de renovatie van het Binnenhof. Staatssecretaris Knops heeft het contract met het bureau van architect Ellen van Loon verbroken, omdat er bij de gebruikers van de gebouwen “geen draagvlak” is voor haar plannen. Knops betaalt OMA 2,7 miljoen euro als afkoopsom, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Architect Pi de Bruijn, die in de jaren negentig de nieuwbouw van de Tweede Kamer ontwierp, gaat nu een nieuw plan maken voor de renovatie van dat deel van het complex. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , NOS
 • Al vóór 2021 moet er één online platform komen waar alle Nederlandse programma’s voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te vinden zijn. Overheid, publieke en commerciële zenders moeten hier snel en intensief voor samenwerken. Ook moet de organisatie van het omroepbestel op korte termijn worden aangepast aan online mediagebruik. Dat adviseert de Raad voor Cultuur in haar advies over de toekomst van de publieke omroep, naar aanleiding van de omroepbrief, die minister Slob (media) voor de zomer aan de Tweede Kamer stuurde. Raad voor Cultuur , Raad voor Cultuur
 • De mediasector, waaronder uitgevers. omroepen en telecom-partijen, hebben samen met Minister Slob van OC & W een samenwerkingsagenda opgesteld om het hoofd te kunnen bieden aan de ontwikkelingen en trends in het medialandschap. Rijksoverheid.nl , inct.nl , Algemeen Dagblad
 • Het stelsel van lokale publieke omroepen in Nederland staat onder hoogspanning. Daarom moet de wettelijke eis vervallen om uit te zenden op zowel radio, tv als internet. Dat schrijven de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur in een brief aan de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Slob (Media). De ministers vroegen eerder dit jaar om dit advies vanwege afspraken uit het regeerakkoord. Raad voor Cultuur
 • Het Commissariaat voor de Media gaat het toezicht op en de handhaving van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) over de periode 2014-2018 evalueren. Voor deze evaluatie benadert onderzoeksbureau DSP-groep een aantal organisaties met een vragenlijst over het toezicht op en de handhaving van de Wvbp door het Commissariaat. inct.nl
 • Het inkomen van zelfstandigen komt door verschillende belastingingrepen van het huidige kabinet stevig onder druk te staan. De gevolgen zijn het grootst voor zelfstandigen met een klein inkomen, zoals de vele zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Eerder lekte uit dat het kabinet de zelfstandigenaftrek, een belastingregeling voor zelfstandig ondernemers, wil beperken. Nu mogen ondernemers jaarlijks ruim zevenduizend euro van hun winst aftrekken bij de belastingaangifte. Straks is dat nog maar vijfduizend euro. Kunstenbond trekt samen met andere verenigingen voor zelfstandigen aan de bel en er is een petitie opgestart. Kunstenbond
 • Kunstenaars vertellen universele verhalen. En die zijn hard nodig in tijden waarin grote groepen vijandig tegenover elkaar staan. Geef daarom ruim baan aan creatieve energie, stelt Ivo van Hove. Een essay, dat is gebaseerd op de rede die theatermaker Ivo van Hove uitsprak tijdens het Paradisodebat, op 25 augustus, gepubliceerd in De Volkskrant. Internationaal Theater Amsterdam , De Volkskrant
 • De kunst- en cultuursector in Nijmegen heeft behoefte aan meerjaren subsidies, vaste expositieplekken en broedplaatsen en meer aandacht voor moderne beeldende kunst en urban arts. Dat beeld ontstaat uit de bijdragen van vele insprekers op het stadhuis. Zij namen op 4 september hun kans om te reflecteren op de Cultuurvisie 2020 Nijmegen. rn7
 • ‘De KUNST op zwART’, zo heet protestactie van Hengelose beeldende kunstenaars die op 1 september is begonnen. Uit protest tegen de sluiting van kunstgalerie HeARTGallery en het ‘ontbreken van beleid voor beeldende kunst’ in Hengelo, dekken deze week meerdere kunstenaars beelden in de openbare ruimte af. Tubantia

 

noord-brabant

 • Doel van de themabijeenkomst op 2 september was om Provinciale Staten te informeren over vormgeving en proces van een nieuwe subsidieregeling die werkt vanuit integraliteit en gezamenlijkheid met BrabantStad, waarbij ook de inhoudelijke en financiële kaders alsmede het besluitvormingsproces aan de orde komen. Statenmededeling van 24 juni 2019 voor de uitgangspunten subsidies voor de Brabantse culturele basisinfrastructuur in 2021-2024. Brabant.nl , Brabant.nl
 • Tijdens de bijeenkomst van de Taskforce cultuur van BrabantStad op 3 juli jl. is aan het culturele veld de oproep gedaan mee te denken over de aanpak van harmonisering en de verschillende aspecten van de beoogde subsidieregeling 2021-2024. Het verslag dat de Taskforce van de bijeenkomst maakte. De Kunst van Brabant
 • Noord-Brabant boomt. De regionale economie draait overuren. Dat zien we niet alleen terug in gunstige economische cijfers, maar ook in de bouwactiviteit langs snelwegen. Daar verrijzen in hoog tempo steeds grotere distributiecentra en grootschalige opslagruimten, in de volksmond vaak ­‘dozen’ genoemd. Brabanders maken zich zorgen over de ‘verdozing’ van het landschap. Juist Noord-Brabant met zijn grote voorraad aan logistiek vastgoed is toe aan een koerswijziging, volgens Cees-Jan Pen, lector Fontys Hogescholen, en Joks Janssen, directeur BrabantKennis. Brabants Dagblad
 • Ruim duizend mensen kochten al een kaartje voor de theatervoorstelling Biesbosch Onder Vuur. Vanaf half september wordt die opgevoerd bij een kreek in het natuurgebied De Biesbosch. Tenminste, dat is de bedoeling. Maar de producent is vergeten een vergunning aan te vragen. Dus mogen de voorstellingen niet doorgaan, zegt de provincie Noord-Brabant. CU-SGP in Provinciale Staten heeft er vragen over gesteld. Omroep Brabant , Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Cultuur Eindhoven heeft de concept subsidieverordening 2021-2024 gepubliceerd. Deze verordening vertaalt de opzet van het subsidiebeleid uit de concept-Cultuurbrief in de verordening die in november door de gemeenteraad van Eindhoven zal moeten worden vastgesteld. De precieze inrichting hangt nog af van de keuze van de gemeente voor de opdracht aan de stichting Cultuur Eindhoven, dat artikel 4 beïnvloedt. Het hoofdstuk met betrekking tot de deelregeling van BrabantStad en het Rijk zal separaat worden gepubliceerd. De kaders van deze regeling zijn te vinden in de concept-Cultuurbrief. Deze concept subsidieverordening wordt met de sector besproken om te bekijken of het voldoende helder en werkbaar is. Indien nodig, op basis van feedback of aandachtspunten uit de gemeenteraad, zal deze verordening aangepast worden. Cultuur Eindhoven
 • De Stichting Cultuur Eindhoven heeft ook de opdracht meegekregen om meer geld voor cultuur te werven. Cultuur Eindhoven heeft adviesbureau Leenaers Verloop Van der Westen (LVW) gevraagd om de organisatie hierover een advies uit te brengen. Door culturele instellingen en potentiële partners uit het bedrijfsleven te bevragen, heeft LVW een eindrapportage met een aantal aanbevelingen uitgebracht. Uit deze eindrapportage constateert de Stichting dat een actieve rol op het gebied van fondsenwerving voor Cultuur Eindhoven op dit moment niet wenselijk en opportuun is. Een volgende stap is nu om met stakeholders uit de sector en het bedrijfsleven in gesprek te gaan over de genoemde aanbevelingen en hoe deze te vertalen naar concrete stappen. Cultuur Eindhoven
 • Het gaat niet slecht met de kunst en cultuur in Eindhoven, zo maakt Stichting Cultuur Eindhoven duidelijk in de Concept Cultuurbrief 2021-2024. De stichting, die in opdracht van de gemeente cultureel Eindhoven subsidieert en adviseert, vindt wel dat er geld bij moet. ,,Extra investering in cultuur kan in de periode 2021-2024 niet uitblijven. Het is pure noodzaak zodat makers, inwoners, en de stad als geheel kunnen blijven floreren.” Er moet jaarlijks minstens 1 miljoen euro bij. Het budget van Cultuur Eindhoven is voor dit jaar 21.645.000 euro. Eindhovens Dagblad
 • De bouw- en inrichtingskosten van het nieuwe designmuseum Futurelab voor design en technologie in Eindhoven worden geraamd op ongeveer 10 miljoen euro. Dat bedrag komt uit de Regiodeal, het afsprakenpakket tussen Brainport en het kabinet-Rutte III. De jaarlijkse kosten van de nieuwe designplek worden geschat op ongeveer 6 miljoen euro per jaar. Of het museum in het Evoluon wordt gevestigd is nog hoogst onzeker. Eindhovens Dagblad
 • Een team met onder andere PosadMaxwan gaat een ontwikkelplan voor het centrum van Eindhoven maken. Dit plan moet de gemeente Eindhoven helpen de snelle groei van het centrum in goede banen te leiden en de bereikbaarheid, leefkwaliteit en gezondheid van de bewoners te verbeteren. Bestaande projecten worden geïntegreerd in het plan. Architectenweb
 • De kans is groot dat de gemeente Helmond haar stadswinkel en raadszaal in de verkoop gaat doen. Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt akkoord te gaan met de verkoop van het gemeentelijke deel van het markante Boscotondo om ruimte te maken voor een nieuw stadhuis. Omroep Brabant
 • Avans en de gemeente ’s-Hertogenbosch zien graag dat de kunststudenten in het voormalige postgebouw aan de Parallelweg blijven. De kunstacademie heeft tot 1 januari 2021 tijdelijke huisvesting in het voormalig postsorteercentrum van PostNL op het EKP-terrein. Drie projectontwikkelaars werken momenteel plannen uit voor dit gebied en aan hen is gevraagd om daarin ook voor de langere termijn de kunstacademie in te passen. Het is een van de onderdelen waarop de plannen worden beoordeeld. Punt.Avans , Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Er komen steeds meer evenementen in ‘s-Hertogenbosch, maar het aantal locaties blijft beperkt. Dus wil de gemeente bij nieuwe feesten meer dan voorheen sturen op kwaliteit. Evenementen die zich richten op jongeren, cultuur, datastad en die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, krijgen voortaan voorrang. De plastic wegwerpbeker moet in 2022 verboden worden. ’s-Hertogenbosch , Brabants Dagblad
 • Martin Beversluis schrijft een open brief aan Marcelle Hendrickx, wethouder cultuur van Tilburg, en Esmah Lahlah, wethouder o.m. arbeidsparticipatie van Tilburg. Beversluis was stadsdichter van augustus 2015 en augustus 2017. Hij werd bijna een jaar na zijn stadsdichterschap, in april 2018, door de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente geconfronteerd met een terugvordering van bijna 7300 euro. Om een voorbeeld te geven van hoe Tilburg, de stad die zich ongegeneerd #stadvanmakers noemt, nou eigenlijk omgaat met haar makers.Tilburgers.nl

 

overige brabantse gemeenten

 • Kunstloc Brabant is door gemeente Bernheze gevraagd om, in nauwe samenwerking met werkgroep Traverse en de kunstcommissie Bernheze, een kunstopdracht te begeleiden verbonden aan de Traverse in Heeswijk-Dinther. Uiteindelijk hebben bewoners en andere betrokkenen het ontwerp ‘De Lichtgevende Dovenetel’ van Carmela Bogman gekozen als het winnende idee. Ook de ontwerpfase die nu volgt gaat Kunstloc verder begeleiden. Kunstloc Brabant
 • De tijd is er rijp voor. Nu Geertruidenberg in een financiële crisis verkeert trekken de makers van een bijna vergeten rapport aan de bel. Waarom De Schattelijn niet verkopen en verhuizen naar de kerk? Een theater in de kerk. En een bioscoop. ,,Ze passen er prima in”, stelt de Stichting Behoud Geertruidskerk. BN – De Stem, inlog vereist
 • Voordat de gemeente Geldrop-Mierlo 350.000 euro in een nieuwe zaal steekt van Centrum Hofdael en voordat er de komende drie jaar gemiddeld een ton euro extra naar de exploitatie van het sociaal-cultureel centrum gaat, moet er een pas op de plaats gemaakt worden. Er moet een thema-avond belegd worden waarbij alles en iedereen met betrokkenheid en ideeën van gedachten moet kunnen wisselen over de toekomst van Hofdael. Over het bestaansrecht, over de doelen en over of die exploitatie niet tóch beter kan. Voor het Hofdael-bestuur echter is de maat vol. Per 1 januari stapt het op. Eindhovens Dagblad
 • Als het aan de Nederlandse Toeristen Kampeer Club (NTKC) ligt, gaat het muziekfestival Onbeschoft Outdoor op 7 september niet door, althans niet op het terrein aan de Palmstraat in Schaijk. Of alleen onder zeer strenge (geluids)voorschriften, die dan ook gecontroleerd en gehandhaafd moeten worden. Dat schrijft de NTKC aan Landerds burgemeester Bakermans. Brabants Dagblad
 • Aanbieders kunnen zich via de website www.inoosterhout.nl registreren en vervolgens hun activiteiten aanbieden. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich via de website inschrijven voor die activiteiten. “Daarmee komen vraag en aanbod bij elkaar”, aldus wethouder Piena van Oosterhout. Op de website worden sport- en culturele activiteiten aangeboden voor verschillende doelgroepen: kinderen tot 12 jaar, jeugd van 12-18 jaar en volwassenen. Ook het complete sport- en beweegaanbod voor aangepast sporten is terug te vinden via de site. Oosterhout.nieuws.nl
 • In samenwerking met online veilinghuis Veilet brengt de gemeente Roosendaal begin september ruim 500 kunstwerken uit de gemeentelijke kunstcollectie onder de hamer. Mede door de aanstaande renovatie van het stadskantoor is er niet genoeg ruimte om alle kunstwerken een passende plaats te geven. De gemeente wil stukken met een binding met Roosendaal graag zelf houden. Veel werken zijn aan het Tongerlohuys geschonken. De overige werken worden geveild. Internetbode , BN – De Stem
 • Bedrijven, verenigingen, clubs of stichtingen die activiteiten op het gebied van cultuur en recreatie, onderwijs, sport, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening in de gemeente Roosendaal kunnen subsidie aanvragen. Op 6 juni heeft de gemeenteraad een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Hoewel de aanvraagtermijn op 31 september sluit, heeft tot nu toe nog maar een handvol Roosendaalse instellingen om subsidie gevraagd bij de gemeente. In het vorige subsidiestelsel kregen organisaties geld op basis van historie en relatie. De kern van het nieuwe stelsel is dat alle potentiële partijen subsidie kunnen krijgen. BN – De Stem

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • In de praktijk van culturele initiatieven en organisaties passeert het vraagstuk van impact vaak de revue. Een brede variëteit aan financiers van de culturele sector (van subsidieverstrekkers en fondsen, tot aan filantropen en donateurs) heeft steeds meer aandacht voor de meervoudige waarde creatie van de culturele sector. Zij zien dat de culturele sector naast artistieke waarde, tevens economische en sociale waarde creëert. ‘Wat doe je Waarom voor Wie en Wat is het Effect’ is een veel voorkomende en terugkerende vraag die makers en culturele organisaties zich (moeten) stellen om financiers te overtuigen hun ideeën of projecten te financieren. Impact Centre Erasmus en kenniscentrum Cultuur+Ondernemen heeft om inzicht krijgen in de perceptie, houding en mening van culturele/creatieve makers en organisaties jegens meervoudige waarde creatie een vragenlijst opgesteld. Cultuur + Ondernemen
 • Annemie Vanackere, directeur van het Berlijnse theater Hebbel am Ufer (HAU) over de dynamiek van het internationale culturele klimaat. DutchCulture
 • Op 1 november zal minister Ingrid van Engelshoven tijdens Tijdens Beeld & Storm de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie in ontvangst nemen. De huidige Code Culturele Diversiteit had een meer vrijblijvend karakter en was alleen gericht op culturele diversiteit. Het actuele debat over een inclusieve samenleving en gelijke kansen voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, sociaaleconomische positie en lichamelijke beperking, heeft nu geleid tot een nieuwe, breder inzetbare code. Deze code wordt maatgevend bij subsidieaanvragen. Dutch Creative Industries
 • Rekto verso dossier vol getuigenissen, interviews en reflecties over lage vergoedingen en hoge uitdagingen in de cultuursector. rekto verso
 • Het zal niemand zijn ontgaan: het gaat goed met de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Zó goed zelfs, dat het voor werkgevers inmiddels moeilijk is goede krachten te vinden. De arbeidsmarkt is ‘krap’ – krapper nog dan op het vorige hoogtepunt in 2008, net voor de crisis. Hoe staat het met de vacatures in de cultuursector? Culturele vacatures

 

architectuur en vormgeving

 • Een ontwerpwedstrijd om kwaliteit te stimuleren en lokale architecten een serieuze kans te geven. Daar is de BNA natuurlijk niet tegen. Maar dan moet de uitvraag wel in balans zijn en perspectief bieden. De BNA verzet zich tegen disproportionele selecties waarmee geen droog brood te verdienen is. Onlangs publiceerde de Commissie van Aanbestedingsexperts een nieuw advies op een klacht van de BNA over een buitensporige ontwerpwedstrijd, dat het standpunt van de BNA onderschrijft. BNA
 • Op 6 september 2019 gaat er weer een nieuwe groep deelnemers van start aan het Professional Experience Programme. Binnen het geïntegreerde programma van de beroepservaringsperiode: het Professional Experience Programme (PEP) wordt een totaalpakket aangeboden waarin de deelnemer twee jaar lang volledig wordt begeleid tot en met het behalen van de architectentitel. BNA
 • De bouwkosten zijn sterk toegenomen. De verwachte stijging komt dit jaar uit op zo’n 7,5%. En het eind is nog niet in zicht. Projecten liggen hierdoor langer op de tekentafel, worden uitgesteld of zelfs afgeblazen. Natuurlijk raakt dat ook architectenbureaus. Projectvoortgang wordt onzekerder en ontwerpen moeten vaker aangepast worden, blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek. BNA

 

beeldende kunst

 • Over de definitie van een museum woedt een verhitte strijd in het International Council of Museums. Een tempel of een sociaal centrum? Hoe een opgelaaide internationale discussie het actuele denken over het museum aanscherpt, volgens Domeniek Ruyters. NRC , inlog vereist, Metropolis M
 • Hoe zie je de toekomst voor het Grafisch Atelier? ‘Het is belangrijk een unieke plek als deze te behouden. Een volgende stap tot professionaliseren is daarvoor nodig. De Impulsgelden die beschikbaar zijn gesteld voor 2019-2020 zullen we adequaat inzetten” Ine Rutgers is de nieuwe directeur van het Grafisch Atelier Den Bosch. Een gesprek. Grafisch Atelier Den Bosch

 

film en av

 • Als een film illegaal wordt gedownload via een bepaald IP-adres betekent dat niet automatisch dat de IP-adreshouder ook degene is die de wet overtreedt. Anderen kunnen immers toegang hebben tot zijn netwerk. Dat maakt de piraterijzaak zo ingewikkeld die Dutch Filmworks heeft aangespannen tegen Ziggo. De uitspraak zou 3 september zijn maar dat is door de rechtbank van Arnhem uitgesteld vanwege de ‘complexiteit van de zaak’. Een uitspraak wordt nu uiterlijk 5 november verwacht. Entertainment Business
 • Het is slecht gesteld met de genderpariteit op het Filmfestival van Venetië. En dat terwijl het een van de festivals is die het manifest ‘5050 by 2020’ heeft onderschreven. The Conversation
 • Volgens het jaarlijkse onderzoek van het Amerikaans Annenberg Inclusion Initiative was er een recordaantal vrouwen en kleurlingen als hoofdrolspelers of co-leads in de 100 best bezochte Amerikaanse films van 2018. Indiewire

 

letteren

 • ‘Boekvertalers hebben tegenwoordig met een dubbel beeldvormingsprobleem te kampen. Alsof het aloude gebrek aan culturele en financiële waardering dat haast vanzelf uit hun spreekwoordelijke onzichtbaarheid voortvloeit nog niet genoeg was, moeten ze nu ook nog eens op de bres om het publiek (en sommige opdrachtgevers) duidelijk te maken dat hun werk toch echt mensenwerk is en voorlopig ook blijft.’ Literair vertaler Martin de Haan vindt dat vertalers veel meer waardering verdienen. Laura Maes over de sociaal-economische situatie van Vlaamse literaire vertalers. De Volkskrant , rekto verso
 • Welke genres leest de Nederlandse lezer graag in 2019? Hoe staat men tegenover literatuur? En hoe presteert het boek als informatiebron vergeleken met andere media? Het laatste GfK kwartaalonderzoek naar lees-, koop- en leengedrag van Nederlandse consumenten* gaat in op deze onderwerpen. Een analyse van KVB Boekwe
 • rk. KVB Boekwerk
 • Amerikaanse uitgevers hebben in de eerste helft van 2019 overall een stijging van de omzet gerealiseerd. Opmerkelijk genoeg was e-books de enige sector die daalde. inct.nl

 

muziek

 • Het Spaarne Gasthuis, locatie Heemstede, is 26 augustus gestart met een nieuw spreekuur voor musici met lichamelijke klachten. Het is niet de eerste polikliniek voor musici in Nederland, maar volgens het ziekenhuis is het wel een uniek initiatief, vanwege de samenwerking van topspecialisten uit verschillende disciplines. Musici krijgen dus zorg van iemand met specifieke kennis van de blessure en van de gevolgen ervan voor de beroepspraktijk of hobby. Initiatiefnemer van het spreekuur is Laura Kok, orthopedisch chirurg in opleiding en altvioliste. Vorig jaar promoveerde ze op het onderwerp ‘blessures bij musici’. Spaarne Gasthuis
 • Financieel directeur Wieger Ketellapper vertrekt na ruim twee jaar ‘ziektewet’ met een grote zak geld bij Buma/Stemra. Leuk voor hem, zou je denken, maar eigenlijk is hij een van de vele verliezers van een bestuurlijk drama dat zich bij de auteursrechtenorganisatie afspeelde. Het werd een gevecht over bonnetjes, maar waar gaat dit geruzie nou echt over? Atze de Vries van 3voor12
 • blikt uitgebreid terug op de affaire. 3voor12.vpro.nl
 • Wie deze zomer naar een van de grote muziekfestivals is geweest is het waarschijnlijk opgevallen: het was weer duurder dan vorig jaar en al helemaal duurder dan pak ’m beet tien jaar geleden. Waarom zijn festivals zo duur geworden en waar komt het geld terecht? De Volkskrant
 • De organisatie van PolderGoud Festival, zet de circulaire en duurzame insteek uit 2018 in 2019 voort. De editie van dit jaar, gehouden op zaterdag 7 september in de Haarlemse Waarderpolder, is volledig elektrisch. Op die manier wordt het duurzame en circulaire karakter van het festival nog meer benadrukt. Entertainment Business
 • De organisatie van Eilân, een muziekfestival op Terschelling, heeft diverse aanpassingen gepresenteerd om het festival doorgang te laten vinden, nadat de rechter de evenementenvergunning die was verleend voorlopig heeft geschorst. Het is nu wachten op de gemeente Terschelling. Het festival vindt plaats in een Natura2000-gebied, dat naast een stiltegebied ligt. Entertainment Business , Entertainment Business
 • Bookaroo, het nieuwe platform voor online boekenverkoop, is onlangs met veel media-aandacht gelanceerd. Is dit een sympathiek initiatief dat boekhandels de helpende hand biedt of juist een wolf in schaapskleren? Is een dergelijk concept ook niet toe te passen op de fysieke entertainmentretail? Cd’s of lp’s die nu via Bol worden aangeschaft, kunnen met een soortgelijke dienst als Bookaroo ook door de lokale platenzaken worden geleverd. Zou ‘Musicaroo’ een kans van slagen hebben? Entertainment Business

 

theater en dans

 • Jeffrey Meulman vraagt zich af of er aanleiding is voor een nieuwe Aktie Tomaat. Het is precies 50 jaar geleden dat studenten van de Toneelschool het gevestigde toneel bekogelden met een tomaat en een enkele rookbom vanwege de ouderwetse aanpak en het vermeende gebrek aan artistieke vrijheid en experiment. Meulman denkt van niet, maar er zijn toch dingen waar de theaterliefhebber zich zorgen over zou kunnen maken. ‘Het theater bij u om de hoek, uw theater, wordt namelijk steeds minder theater en steeds meer congres- en zalencentrum voor al uw feesten en partijen. De verdienopdracht drukt zwaar op de schouwburgen en het gekke is: wie meer verdient met commerciële verhuur wordt niet beloond met meer geld voor een mooi programma maar juist bestraft… Er kon blijkbaar nog wel wat subsidie af, is dan de redenering’ . Jeffrey Meulman
 • Een besluit van het Openbaar Ministerie tot mogelijke vervolging in de zaak rond voormalig casting director Job Gosschalk laat nog enige tijd op zich wachten. Het OM heeft een nieuwe officier van justitie aangesteld nadat de vorige naar het buitenland was verhuisd. Algemeen Dagblad

 

Cultuurmarketing

 • Lezers in Noord-Brabant die voor €12,50 boeken aanschaffen in de boekwinkel krijgen van 7 t/m 15 september 2019 het eerste Brabants Boek Present gratis aangeboden. Henk van Straten schreef ‘Van Gogh sneed hier nooit een oor af’. Een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant (PBC) en de literaire stichting Tilt. Tilt
 • Voor cultuurliefhebbers is de Bredase cultuurnacht al meer dan tien jaar een evenement om niet te missen in Breda. Jaarlijks komen er zo’n vijfduizend bezoekers af op de verrassende acts en opvoeringen op unieke locaties. Maar om verder te groeien, kiest de cultuurnacht dit jaar voor vernieuwing. Zo komt er een vernieuwde website en heeft het evenement gekozen voor een andere slogan: Verlang de nacht. Breda Vandaag

 

Financiering

rijksfondsen

 • Het Mondriaan Fonds en het Fonds Podiumkunsten bieden in 2020 een bijzondere residency aan in het Van Doesburghuis in Parijs. Met deze oproep worden twee werkperioden van vier maanden aangeboden in de atelierwoning die Theo van Doesburg eind jaren twintig voor hemzelf en zijn vrouw Nelly ontwierp. De fondsen roepen makers en bemiddelaars in de disciplines beeldende kunst en podiumkunsten op om uiterlijk 21 oktober 2019 een aanvraag in te dienen. Het doel van de residency is het stimuleren van de artistieke ontwikkeling en verdere verdieping van de praktijk van makers en bemiddelaars. Hierdoor kunnen aanvragers nieuwe internationale contacten en markten verkennen, uitbreiden en opbouwen. Fonds Podiumkunsten
 • Met de Deelregeling Upstream : Music x Design ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Fonds Podiumkunsten en Sena vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse pop-/urban muziek. De deelregeling wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en is bedoeld voor projecten waarin artiesten samen met ontwerpers en makers werken aan nieuwe toepassingen van ontwerp, beeldcultuur en technologie binnen de muziek. Eerstkomende deadline 23 oktober. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen van het Mondriaan Fonds is bestemd voor een of meerdere Nederlandse erfgoedinstellingen die samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden. Het is ook mogelijk om een bijdrage voor de ontwikkelfase van een project aan te vragen, daarbij kan worden gedacht aan reis- en verblijfkosten van onderzoekers en conservatoren en kosten voor het presenteren van de onderzoeksresultaten in Nederland. Deadline 21 oktober. Mondriaan Fonds
 • De eerstkomende deadline van de regeling Realisering mainstream speelfilm en lange animatiefilm van het Filmfonds is 15 oktober. Doel is de realisering van een nieuwe Nederlandse mainstream speelfilm of lange animatiefilm die het ambitieniveau heeft om in kwaliteit en toegankelijkheid een breed publiek in Nederland aan te trekken. 15 oktober is ook de deadline voor de Regeling Ontwikkeling mainstream speelfilm en lange animatiefilm. Filmfonds , Filmfonds
 • Organisatoren van filmfestivals kunnen beroep doen op de subsidieregeling Festival van het Filmfonds. In aanmerking komt een festival dat als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van film in Nederland. Het festival dient plaats te vinden in Nederland en er moet worden samengewerkt met private en publieke (lokale) partners die in belangrijke mate meefinancieren in de kosten van het festival. Deadline is 15 oktober. Filmfonds
 • Centraal bestaat uit zes afleveringen van 45 minuten, ieder gerealiseerd door een veelbelovend team van regisseurs, scenaristen en producenten, onder leiding van scenarist Mieke de Jong. De verhalen staan op zichzelf, maar ze hebben één ding gemeen: het begin en eindpunt is station Rotterdam Centraal. De serie gaat in preière op het Nederlands Film Festival op 29 september en is vanaf 1 november te zien om op NPO 3. Centraal is hét nieuwe talentontwikkelingstraject voor fictieregisseurs en scenaristen. De serie is de opvolger van de One Night Stand-films en is een initiatief van NTR, BNNVARA en VPRO, NPO-fonds, Nederlands Filmfonds en CoBO. Filmfonds
 • Doreen Boonekamp werd bij haar aantreden zowel directeur als bestuurder van het Filmfonds. Ze wist twintig miljoen euro aan jaarlijkse economische stimuleringsmaatregelen los te peuteren in een tijd waarin op cultuur werd bezuinigd. Het budget van fonds steeg van 36 naar 52 miljoen euro per jaar. Aan het eind van haar termijn staat de Nederlandse publieksfilm er in de bioscoop slechter voor dan bij het begin ervan. Men lijkt uitgekeken op meer van dezelfde romkoms en familiefilms. Ook met de andere poot van het filmbeleid, de arthousefilm, is het kwakkelen. Nederlandse arthousefilms halen de internationale prestigieuze festivals zelden. Karin Wolfs en Jos van der Burg over 10 jaar Filmfonds beleid. Filmkrant
 • Wilt u als literair auteur een maand lang deel uit maken van een internationaal gezelschap en heeft uw nieuwe boek baat bij een verblijf in Amerika? Tot 1 november 2019 kunnen schrijvers een aanvraag indienen voor een verblijf in het Ledig House, upstate New York in mei 2020. Schrijvers, in alle literaire genres , kunnen zich aanmelden bij het Letterenfonds. Letterenfonds
 • Dichter en schrijver Hagar Peeters werkt dit academisch jaar een semester lang op uitnodiging van het Letterenfonds en NIAS-KNAW als writer in residence in Amsterdam. Van 1 september 2019 tot 1 februari 2020 zal ze op het NIAS haar onderzoek naar de verhouding tussen schrijverschap en alleenstaand moederschap voortzetten. Dit ten behoeve van een trilogie, die zowel gestoeld is op wetenschappelijk onderzoek als op ervaringen van haarzelf en haar moeder, zowel van binnenuit beschreven als van buitenaf bekeken. Op 19 september verschijnt het eerste deel van dit drieluik, de dichtbundel ’De schrijver is een alleenstaande moeder’. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten kent aan 10 projecten een bijdrage toe uit het programma urban projecten. Het programma richt zich op urban talenten in verschillende disciplines, waaronder dans, muziek en theater. Voor het programma urban projecten is 600.000 euro per jaar beschikbaar. Er kan het hele jaar door subsidie worden aangevraagd. Fonds Podiumkunsten, Fonds Podiumkunsten
 • Met de regeling ‘Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020’ ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie projecten waarmee scholen een volgende stap zetten om cultuureducatie te verankeren in het curriculum. Tijdens een reeks fotografie- en poëzielessen, gesubsidieerd vanuit deze regeling, werkten 180 vmbo-leerlingen van Terra Eelde afgelopen schooljaar aan een eigen kunstwerk. Ze kregen begeleiding van docenten, kunstenaars en Museum De Buitenplaats, waar hun werk deze maand werd geëxposeerd. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Improviseren is een kunst, en die hebben de vitale ouderen in ‘Neuzen, de pilot’ knap onder de knie gekregen. Via muzikaal improvisatietheater waarbij beweging en aanraking centraal staan, leggen zij contact met generatiegenoten met dementie. ‘Neuzen, de pilot’ van Krachtvoer Theater uit Haarsteeg, won de Gouden C 2018, vanwege de impact en de urgentie. Het kleinschalige project is een mooi voorbeeld voor andere projecten voor bijzondere doelgroepen. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Drie Nederlandse projecten zijn gehonoreerd voor de MEDIA-oproep Promotie van Europese AV werken online. OUTtv, Odmedia en Ticketing Group ontvangen samen meer dan 1,1 miljoen euro. Creative Europe Desk
 • Ook dit jaar stelt Centercom gelden beschikbaar voor de culturele sector. Dit jaar kan er kans gemaakt worden op een nationale, regionale en digitale stoppercampagne. Iedere culturele instelling kan aanspraak maken op dit fonds. Het plan dient ingeleverd te worden vóór 25 oktober 2019. Centercom
 • Er is € 87 miljoen toegekend aan instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten.
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft alle aanvragen kunnen honoreren die aan de criteria voldoen. Cultureel Erfgoed
 • Het Prins Claus Fonds maakt de laureaten bekend van de Prins Claus Prijzen 2019. Het Prins Claus Fonds huldigt visionaire personen en organisaties voor hun excellente en baanbrekende werk op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Dit jaar zijn alle laureaten vrouwen of door vrouwen geleide organisaties. Het Fonds heeft bij de voordracht van de kandidaten geen nadruk gelegd op gender, maar de aanbevelingen zijn een afspiegeling van het groeiende aantal vrouwen dat in hun vakgebied grote vooruitgang boekt. De Grote Prins Claus Prijs is voor de 80-jarige Kamala Ibrahim Ishag, een beeldend kunstenaar uit Soedan. Museumtijdschrift , Prins Claus Fonds

 

prijzen

 • Fashion Makes Sense Award, de stimuleringsprijs voor duurzaam ontwerp, zal tijdens Fashionclash Festival 2019, 1-2 november, worden uitgereikt. Organisator Fashionclash maakte op 2 september de finalisten bekend. Vier van de tien finalisten komen uit Nederland. De bedoeling is dat de finalisten allen twee outfits presenteren, één bij Cube Design Museum in Kerkrade en één tijdens Fashionclash Festival 2019. Een winnaar wordt gekozen aan de hand van stemmen die bezoekers in het Cube Design Museum kunnen uitbrengen. De winnaar ontvangt een juryprijs van 2.500 euro en een publieksprijs van 1.000 euro. Fashion United
 • Land Art Delft, Museum Kaap Skil en Sonnenborgh Museum – Sterrenwacht zijn door de vakjury genomineerd voor de RAAK Stimuleringsprijs 2019. Het museum dat de meeste stemmen ontvangt van het publiek op www.raakstimuleringsprijs.nl, gaat naar huis met de hoofdprijs van €30.000,- om (een deel van) de collectie toegankelijk(er) te maken voor mensen met een visuele beperking. Met de RAAK Stimuleringsprijs, die dit jaar voor de vierde keer wordt uitgereikt, worden musea gestimuleerd om hun collectie toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Oogfonds
 • De Steentjeskerk in Eindhoven beleeft tijdens het lichtkunstfestival Glow een buitenaardse lichtshow. Letterlijk, want hij komt van de maan. Dankzij Valerie van Zuijlen, die de Foederer Talent Award in de wacht sleepte. Met de award ontvangt de winnares een budget van 25.000 euro, waarmee ze haar ontwerp in de Steentjeskerk kan uitvoeren. Ook krijgt ze een lichtkunstenaar als assistent ter beschikking. De Foederer Talent Award werd een jaar of zeven terug ingesteld door het Eindhovense accountants- en adviesbureau Crowe Foederer, als reactie op de vergaande bezuinigingen op kunst- en cultuursubsidies. Eindhovens Dagblad
 • De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Frans Kellendonkprijs 2020 vanwege de Frans Kellendonk Stichting toegekend aan Wytske Versteeg. Versteeg krijgt de prijs voor haar werk als romanschrijfster en essayiste, waarin aldus de jury de menselijke conditie op vele manieren via de verbeelding wordt geëxploreerd. De inzet daarvan is niet zozeer de eendimensionale geloofwaardigheid van een verhaal als wel de ambitie om de kwetsbaarheid en de complexiteit van alle menselijk streven op de lezer over te brengen; het drama dat in feilbaarheid besloten ligt. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 5.000. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • De jury van de BookSpot Literatuurprijs heeft zowel de Longlist van de BookSpot Literatuurprijs Fictie 2019 als de BookSpot Literatuurprijs Non-fictie 2019 vastgesteld. De prijs voor het beste non-fictie boek wordt dit jaar voor de eerste maal uitgereikt. Op 14 november 2019 worden de prijzen voor zowel de BookSpot Literatuurprijs Fictie als de BookSpot Literatuurprijs Non-fictie uitgereikt. De prijswinnaars ontvangen ieder 50.000 euro. Bookspotliteratuurprijs
 • Freek Mariën, Nico Boon, Hannah van Wieringen en Nima Mohaghegh & Saman Amini zijn genomineerd voor de Toneelschrijfprijs 2019. De auteurs werden geïnterviewd over hun genomineerde toneeltekst. Welke verhalen worden er verteld en hoe zijn ze tot stand gekomen?
 • De Toneelschrijfprijs stimuleert de Nederlandstalige toneelschrijfkunst en de opvoering van Nederlandstalig toneelwerk. De prijsuitreiking vindt afwisselend in Vlaanderen en Nederland plaats. De prijs bedraagt 10.000 euro. De prijs wordt georganiseerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Fonds Podiumkunsten, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en de Taalunie en gesponsord door Stichting Lira en Sabam for Culture. De prijs bedraagt 10.000 euro. Letterenfonds
 • De Nieuw Amsterdam (DNA) gaat verder als DNA Next!, een gezelschap zonder vaste artistieke kern dat ieder jaar op zoek gaat naar ander talent. Daarvoor roept het The Next! in het leven, een stimuleringsprijs van maximaal 25.000 euro. Met de stimuleringsprijs wil DNA Next! jaarlijks een of meerdere makers ondersteunen ‘die een nieuwe weg willen inslaan’ in het kader van diversiteit en inclusiviteit. De winnaars kunnen ook advies krijgen via het netwerk van DNA Next! (voor bijvoorbeeld productie of pr). Theaterkrant

 

Kunstonderwijs

 • Raf De Keninck is de nieuwe directeur van de afdeling Education en Research van de Design Academy Eindhoven. De Keninck was werkzaam als sectorleider Muziek van Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Design Academy , Fontys
 • Hij is nog een jonge student op de Design Academy in Eindhoven, maar hij valt op met zijn uitvindingen: George Barratt-Jones. Zijn filmpjes waarin hij de uitvindingen test op verschillende plekken in Eindhoven, verwonderen al ruim een half miljoen mensen van over de hele wereld. Zoals een hometrainer op het station waarmee je door te fietsen in vijf minuten een sjaal breit. Omroep Brabant

 

Kunstbeoefening

 • Stichting BOV uit Bergen op Zoom is met Aida genomineerd in maar liefst zeven categorieën voor de Amateur Musical Awards (AMA’s). Onder andere voor beste musical, beste vrouwelijke en mannelijke hoofdrol. Kleintje BMT uit Schijndel is met de musical Boe!F genomineerd voor de Amateur Musical Awards 2019 in de categorie Beste Nieuwe Musical. De VOS (Vereniging van Oisterwijkse Spelers) is twee keer genomineerd voor de voorstelling Petticoat. De VOS is zowel genomineerd voor de onderscheiding beste musical als voor de prijs beste vrouwelijke hoofdrol comedy. Daarbij gaat het om de vertolking door Daisy Habraken-Groenland. BN – De Stem, Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Na ruim een jaar repeteren is ‘Pleisketier, de musical’ bijna af. Volgende week is de try-out van de voorstelling. Het is een musical ter ere van het 25-jarige bestaan van het Bossche Paleiskwartier. In de voorstelling spelen 23 acteurs, waarvan ongeveer twee derde uit de wijk komt. Daarnaast komt een deel uit de naastgelegen wijk Boschveld. Brabants Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • De culturele sector heeft het moeilijk. Musea en stichtingen als CJP doen hun best meer jongeren erbij te betrekken. Is dat wel de moeite waard als het zo moeizaam gaat? ‘Dan kunnen we ook wel meteen ophouden met ál het onderwijs. Van nature zit wiskunde er ook niet bij alle kinderen in.’ Vrij Nederland, inlog vereist
 • Het project Cultuur@CruyffCourts is een landelijke samenwerking tussen de Johan Cruyff Foundation en het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ze willen kinderen en jongeren dichtbij huis kennis laten maken met allerlei vormen van sport en cultuur. De activiteiten zijn in totaal op veertien locaties in het land. In Waalwijk zetten buurtsportcoach Erdem Altin en Kunstencentrum Waalwijk (ondersteund door GO Waalwijk) hun schouders onder het project. Brabants Dagblad
 • Op 13 september opent basisschool De Wendakker in Zwolle een instrumentenbibliotheek voor de verhuur van muziekinstrumenten aan scholen, culturele verenigingen en instellingen uit Zwolle en omgeving. De instrumentenbibliotheek is mede mogelijk gemaakt door Stadkamer Zwolle. Bibliotheekblad
 • Pianist Martin Oei wil graag meer jongeren laten inzien hoe geweldig Liszts muziek is. Daarom heeft hij een wedstrijd uitgeschreven voor jongeren uit Amsterdam Zuid-Oost. De “challenge” luidt: welke jongere weet het leukste beeldmateriaal te maken bij de muziek van Liszt? Hij looft een prijs uit van 1000 tot 1500 euro voor de beste plannen voor een film op de lengte van één van de stukken van Liszt. De jongeren zijn niet vrij in hun keuze voor het stuk van Liszt: ze mogen kiezen tussen de Sonate in b, Wilde Jagd en de zesde Valse-Caprice. De scripts moeten 1 november binnen zijn, 3 februari moeten de films klaar zijn. Tijdens zijn examenrecital in het Concertgebouw in april 2020 zal Martin Oei de 3 stukken van Liszt spelen – inclusief de filmbeelden. Martin Oei
 • ‘Brabants kwartiertje met Van Gogh’ is een nieuw lesproject van Erfgoed Brabant over de wereldberoemde kunstenaar met Brabantse wortels. Het lesmateriaal bestaat uit opdrachtkaarten en werkbladen voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw van het basisonderwijs. Erfgoed Brabant
 • ‘Human Conditions’ is een bewegingsvoorstelling met verschillende thema’s: onderweg zijn, kwetsbaarheid en perfectie, stormen die plots ontstaan en vooral het verlangen naar een plek waar het goed is zoals het is. Op 8 september speelt Theatergroep NEST het stuk op het Speelhuisplein te Helmond. Negen cursisten van Kunstkwartier Helmond werkten bijna een jaar aan deze productie. Eindhovens Dagblad
 • Blog van Atty Bax, adviseur Zorg van Kunstloc Brabant, over wat kunst kan betekenen voor de zorg. Kunstloc Brabant

 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • In de eerste helft van de 20e eeuw kregen meer architecten de kans om ziekenhuizen en sanatoria te ontwerpen vanwege het groeiend medisch inzicht dat licht, verse lucht en hygiëne noodzakelijke voorwaarden waren voor elk genezingsproces. In haar nieuwe boek X-Ray Architecture voert Beatriz Colomina aan dat architecten zich door deze opdrachten het modernisme eigen konden maken. Een boek, dat volgens beeldend kunstenaar Michiel Huijben, een aantal interessante vragen oproept. Hoe kan het dat architectuur, ooit het geneesmiddel bij uitstek voor fysieke aandoeningen, is verworden tot een belangrijke oorzaak van mentale aandoeningen? En hoe kan de 21e -eeuwse architect zijn werk als geneesmiddel hiervoor inzetten? Het is betreurenswaardig, schrijft hij, dat het idee van healing architecture onbesproken blijft, want hierin liggen wellicht antwoorden op deze vragen. Archined
 • De kraakbeweging heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het stedelijk weefsel en huiselijk interieur, en oppert nog altijd alternatieven voor een dominant marktgericht huisvestingsbeleid. Het boek ‘Architecture of Appropriation : On Squatting as Spatial Practice’ benadert kraken als een architectonische praktijk. Het project analyseert zes locaties in Nederland aan de hand van architectonische tekeningen, interviews en archiefmateriaal en doet zo verslag van de ruimtes, manieren van toeëigening en mondelinge geschiedenissen die de basis vormen voor een nieuw acquisitiebeleid van het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw.
 • Het boek vormt het resultaat van een langdurig onderzoeksprogramma sinds 2016. Het Nieuwe Instituut
 • Het verschijnen van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 is voor Rijksbouwmeester Floris Alkemade de aanleiding om te kijken naar de resultaten van 25 jaar stimulering van architectuur en ruimtelijk ontwerp in Nederland. Dit resulteerde destijds in de expositie Rijk aan Ontwerpkracht, die in 2016 en 2017 maandenlang door het land reisde. Deze tentoonstelling is nu ook online beschikbaar op de website van het College van Rijksadviseurs. College van Rijksadviseurs
 • Instagram heeft een enorme impact gehad op de architectuur van onze steden en misschien is het tijd dat dit verandert, zegt Will Jennings. Dezeen
 • Met de Europese première van de film The Real Thing wordt op 9 oktober de elfde editie van het Architecture Film Festival Rotterdam (AFFR) afgetrapt. De openingsfilm van de Franse regisseur Benoit Felici handelt over zijn zoektocht naar levensgrote replica’s van bekende gebouwen. Het festival heeft als thema Lost In Transition. Het gaat over hoe onze manier van denken en leven drastisch zal moeten veranderen om een leefbaarder en gelijkwaardiger samenleving te garanderen. Op 19 september vindt in Tilburg de tweede editie van TIAFF LIGHT plaats. Tijdens deze ‘light’-editie van het Tilburg Architectuur Film Festival (TIAFF) wordt de film Bauhaus Spirit getoond en geeft Aura Luz Melis van Inside Outside een lezing over hun werk, waaronder de textiele wanden, ontworpen voor de LocHal. Architectenweb , Architectenweb
 • De nominaties voor de Dezeen Awards 2019 zijn bekendgemaakt. In de categorie Architecture Rebirth Project was er een nominatie voor de Tilburgse LocHal Bibliotheek. Dezeen
 • CBS-onderzoeker Cor Pierik heeft becijferd dat er tussen 1996 en 2015 per saldo 59.200 hectare bijgekomen is voor wonen, werken en infrastructuur. Die trend heeft daarna echter niet doorgezet, stelt Cees-Jan Pen van de Fontys Hogeschool. De cijfers laten volgens hem de impact en het succes van onder meer de Vinex zien. Stadszaken
 • In het Design Museum Den Bosch opent 8 september de expo ‘Design van het Derde Rijk’. Wat heeft vormgeving bijgedragen aan de opkomst van de kwaadaardige nazi-ideologie? Museumdirecteur Timo de Rijk legt uit. Het museum heeft gezorgd voor extra toezicht bij de expositie. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant

 

beeldende kunst

 • Computervirussen stelen, beschadigen en bedreigen onze meest gevoelige informatie, bestanden en privacy. Hoewel we alle mogelijke pogingen doen om besmetting te voorkomen, heeft een goed gemaakt computervirus ook iets spannends, en zelfs ‘moois’. De meest beruchte exemplaren staan centraal in de tentoonstelling Malware in Het Neiuwe Instituut, samengesteld door Bas van de Poel en Marina Otero Verzier. Lena van Tijen over de onverwachte schoonheid van de zieke computer. Metropolis M
 • Op 26 mei 2019 vond Harmonie in de Linie plaats in de wijk Liniekwartier te Breda. Een evenement waarbij kunst, muziek en dans de hoofdrol speelden. Kunstinitiatief Witte Rook – gevestigd in Liniekwartier – nodigde componist Bart van Dongen uit om een muziekstuk te componeren en nodigde voor de uitvoering partners uit zoals Muziekvereniging Vondel en Dansnest waar onder begeleiding van Ischa havens een speciale choreografie is gemaakt en uitgevoerd. Tevens was er een kunstroute met een selectie maakte van werk van kunstenaars die een werkperiode bij Witte Rook hebben gehad of via het online platform. Een verslag. Witte Rook
 • Tot en met 20 oktober is in het Park de Oude Warande in Tilburg de expositie Delirious nog te zien. De materialiteit van de sculpturen staat in deze editie centraal. Sculpturen inuiteenlopende media bevinden zich op de vreemdste plekken in het Tilburgse bos en creëren verwonderlijke ontmoetingen, bijzondere doorkijkjes en tromp l’oeils. Linda Köke over de expositie. Metropolis M
 • ‘Rituelen’ is het thema van de derde editie van het jaarlijkse ‘trage’ magazine KONT, een initiatief van de Vlaams-Eindhovense Griet Menschaert. Vorig jaar won het blad de Eindhoven Cultuurprijs. De nieuwe editie is een uitwisseling tussen Eindhoven en Antwerpen. Menschaert: ,,Ik ben geschrokken van de druk die veel collega’s in de creatieve sector ervaren en hoe ze daaronder lijden. Ze hebben burn-outs gehad of stevenen er regelrecht op af. Rituelen zijn een mooi houvast. Ze verbinden, vertragen, en maken intiem contact mogelijk, tussen jou en de ander en tussen jou en je omgeving.” Eindhovens Dagblad
 • Vijfentwintig jaar geleden initieerde Guus de Wijn in epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Heeze-Sterksel een atelier voor eigen kunstenaars. Enkele jaren later kon hij naast dat atelier een galerie openen. Daar exposeerde hij afwisselend outsider art en werk van reguliere kunstenaars. Zijn wens om reguliere kunstenaars en kunstenaars met een verstandelijke beperking elkaar te laten inspireren, is bereikt. Met een gerust hart laat hij atelier en galerie Kempro over aan zijn opvolgster, Britt Kinnegen. Brabant Cultureel

 

film en av

 • Games en film lijken vanzelfsprekende bondgenoten. Maar hoe meer de twee vervlochten
 • raken, hoe meer duidelijk wordt dat ze fundamenteel niet bij elkaar passen. Films zijn
 • niet goed voor games. Filmkrant
 • Instinct, de debuutfilm van regisseur Halina Reijn, is geselecteerd om namens Nederland te worden ingezonden voor de aankomende Academy Awards in de categorie International Feature Film. Instinct werd uit 10 aanmeldingen gekozen door een selectiecommissie die bestond uit afgevaardigden van verschillende Nederlandse filmbrancheverenigingen en organisaties. Nederlands Filmfestival

 

letteren

 • In de Nederlandse literatuurgeschiedenis zijn de auteurs een ondergeschoven kindje. Dat wil zeggen: over individuele auteurs is genoeg gezegd en geschreven, maar over typen auteurs en hun posities in de samenleving is nog relatief weinig bekend. Letterkundigen Lotte Jensen en Rick Honings brengen daar verandering in met een nieuwe literatuurgeschiedenis ‘Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in de achttiende en negentiende eeuw ‘, een handboek dat de verschillende soorten en smaken in Nederlands literaire landschap presenteert. Een gesprek met Lotte Jensen. Radboud Recharge
 • Hardop : spoken word in Nederland van samensteller Babs Gons is een staalkaart van de spoken word-scene in Nederland. Achttien artiesten, dichters, die ieder op hun eigen manier deze literaire kunstvorm met hart en ziel vormgeven en uitdragen. Spoken word is de kunst om de woorden van het papier te halen en ze tot leven te brengen. ‘Spoken word is bam, ‘in your face’. Een gesprek met samensteller Babs Gons. NRC , De Groene Amsterdammer
 • Het Poëziegeschenk 2020, getiteld nu, is een bloemlezing met werk van tien jonge, talentvolle dichters uit Vlaanderen en Nederland. Ze debuteerden al, maar staan nog aan het begin van hun dichterscarrière. Het motto van de 8ste Poëzieweek is ‘De toekomst is nu’. Het geschenk dient als een kennismaking met actueel en uiteenlopend werk van Instapoets en slamdichters tot prestigieuze prijswinnaars. De week vindt plaats van 30 januari t/m 5 februari 2020. Poëzieweek
 • Wat als een gedicht van Bart Moeyaert of Lieke Marsman tot leven zou komen met bewegende beelden? Het antwoord zie je in Bewogen Verzen. Negen jongeren uit Nederland en Vlaanderen maakten poëziefilms van hun favoriete Nederlandstalige gedicht. Ze tonen hun werk voor het eerst op 22 september tijdens het woord- en boekfestival Woordzee in Oostende en op 28 september tijdens de Nacht van de Poëzie in Utrecht. De Lage Landen

 

muziek

 • De Tilburgse stadscomponist Anthony Fiumara sprak in de LocHal met Tilburgers met een uiteenlopende achtergrond. Ze vertelden over persoonlijke drijfveren en banden met de stad. Die gesprekken verwerkten Fiumara tot vijf muziekstukken. Dat werk is de komende maanden in de stad te horen. Het eerste concert is 7 september bij Paradox. Composities worden uitgevoerd door het huisensemble van De Link. Tracking Tilburg heet de reeks. Die wordt op 26 oktober afgesloten met een performance in de LocHal. Brabants Dagblad
 • Om de vreugde over de bevrijding, 75 jaar geleden, in ieder dorp of stad van Nederland opnieuw te beleven, heeft de Koninklijke Nederlandse Klokkenluiders Vereniging (KNKV) een beiaardestafette georganiseerd. Van 14 september 2019 tot 5 mei 2020 klinken de klokken door heel Nederland. Eindhovens Dagblad

 

theater en dans

 • Laten we meer met elkaar delen, en niet bang zijn om ideeën te opperen. Met die oproep begint aanstormend musicalproducent Niels van Doormalen een avondvullende seminar #1EENNIEUWEMUSICAL, waarin hij zijn visie deelt over de toekomst van de musicalsector. De Nederlandse musical van de toekomst, die vertelt actuele verhalen, wordt gemaakt door een divers team, kent een gezonde financiering en wordt gedragen door een nieuwe generatie. Theaterkrant
 • De genomineerden voor de VSCD Mimeprijs 2019 zijn bekendgemaakt door de VSCD en het Nederlands Theater Festival. De winnaar van deze prijs wordt op 15 september 2019 bekend gemaakt tijdens het Gala van het Nederlands Theater in Internationaal Theater Amsterdam. Het gala is de jaarlijkse afsluiting van het Nederlands Theater Festival. Regisseur Jetse Batelaan, Artemis, ’s-Hertogenbosch, is voor de vijfde keer in zijn carrière genomineerd voor de VSCD Mimeprijs, die hij al twee keer ook daadwerkelijk won. VSCD , Theaterkrant
 • Op 15 september worden de acteursprijzen Louis d’Or en de Theo d’Or uitgereikt. Is bij acteursprijzen de opdeling in mannen- en vrouwencategorieën achterhaald? NRC , inlog vereist
 • ‘En toen mocht/moest ze meedoen’ is een essay van Elske van Lonkhuyzen na het zien van Show Me van The100Hands op Theaterfestival Boulevard 2019. Elske is 1 van de deelnemers van de Dance&Dare SummerSchool, een internationaal project voor creatieve schrijvers die nieuwe woorden durven zoeken voor dans en performance, door Domein voor Kunstkritiek & DansBrabant. DansBrabant
 • Wat heb je te zeggen? En wat wil je betekenen? Over die vragen zijn vier cabaretiers en vier predikers met elkaar in gesprek. Op 23 september geven ze hun indrukken terug, in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. Zowel cabaretiers als predikers zetten mensen aan het denken met wat hen bezielt. Dat doen ze in een gepolariseerde cultuur waarin grote thema’s spelen, maar waarin het gezamenlijke gesprek over wat waar, echt en mooi is soms maar moeizaam wordt gevoerd. Dit project is een samenwerking van de Koningstheateracademie en de katholieke Orde der Predikers, beter bekend als de dominicanen. Koningstheateracademie

 

Brabantse makers

 • In een Noord-Brabants dorp is een schuurwoning naar ontwerp van Wenink Holtkamp Architecten uit Eindhoven gebouwd. Het huis voor een familie is ongeveer dertig meter van de ontsluitingsweg gesitueerd, waardoor het geen onderdeel is van de lintbebouwing die deze weg markeert, maar van ‘het achterland’ waar zich enkele werkschuren bevinden. De woning gaat daarom een directe relatie aan met deze bouwwerken. Architectenweb
 • Het park is een ideale plek om helemaal tot rust te komen, maar wat als je daar door je beperkingen geen gebruik van kunt maken? Wouter Corvers is ruimtelijk ontwerper en bedacht een park met zo min mogelijk prikkels, belemmeringen en obstakels. In dit park moet letterlijk iedereen, met welke beperking dan ook, terechtkunnen. ‘Het Inclusieve Park’ ligt tot half oktober in hartje Den Bosch, vlakbij het voormalige Groot Ziekengasthuis. Omroep Brabant
 • Kunstenaar en meubelmaker Mark van den Heuvel uit Middelbeers spreekt vooral via zijn werk. Zijn ‘Verbindingen’ zijn nu ook in boekvorm te bewonderen. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • De GGZ Breburg in Tilburg stopt met de isoleercel. Psychiatrische patiënten die agressief zijn, worden niet langer in zo’n cel opgesloten. Einde van een tijdperk, vinden ze bij de GGZ. En dat markeren ze met een kunstwerk van Marlies van Weelden uit Geldrop: negen deuren van isoleercellen die in een cirkel staan opgesteld op het GGZ-terrein, aan de drukke Ringbaan Oost. Omroep Brabant
 • Hortus Deliciarum, Anneke van Wolfswinkel over het werk van Marc Mulders. Anne van Wolfswinkel
 • Twee gesprekken met Henk van Straten. In HP-De Tijd n.a.v. zijn nieuwe verhalenbundel ‘Niets zal ons redden maar een beetje liefde is oké’. In Zuiderlucht n.a.v. ‘Van Gogh sneed hier nooit een oor af’. HP – De Tijd , Zuiderlucht
 • Na tien jaar publiceert de Tilburgse schrijver Bart Smout zijn tweede roman. Een verhaal over de weerbarstigheid van schuld. ‘De geboorte van schuld’ vertelt het verhaal van Dylan. Hij is opgegroeid in Hilvarenbeek (geboortedorp van de auteur) en woont in Eindhoven. De man werkte als coureur bij spektakels in de Verenigde Staten. De dag dat Dylan de vraag krijgt om een demonstratie te geven met een monstertruck verandert zijn leven. De rem van het voertuig hapert en hij rijdt vijf mensen dood. Brabants Dagblad
 • Twee en een half jaar geleden maakte HZT kennis met Abdul Aziz Dialloo (19). Hij viel op in een workshopreeks voor jonge vluchtelingen, die HZT samen met New Dutch Connections organiseert, om met theater te werken aan zelfontplooiing. De dag dat voorstelling ‘Boys don’t cry /boys do’ met hem in première gaat, in De Nieuwe Vorst in Tilburg, 7 september, is het leven van de acteur nog onzekerder dan het al was. In de voorstelling vertelt de vluchteling uit Guinée over zijn asielprocedure, zijn contact met instanties en zijn ongewisse toekomst. De jonge acteur kreeg 4 september via zijn advocaat te horen dat hij het land uit moet. Brabants Dagblad
 • De Duitse toneelschrijver Franz Xaver Kroetz was 4 september aanwezig bij de opvoering van zijn stuk ‘Stallerhof’ door Afslag Eindhoven. Kroetz was onder de indruk, zo vertelde hij na afloop. Eindhovens Dagblad
 • Recensies van de nieuwste voorstelling ‘Situatie Gewijzigd’ van cabaretier Theo Maassen waren vaak kritisch. Maar na de voorstelling op 1 september waren de bezoekers in het Eindhovense Parktheater allemaal positief. Eindhovens Dagblad

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie