Trends & Ontwikkelingen 7 juni 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • In de Tweede Kamer vond op 30 mei 2018 het Algemeen Overleg plaats tussen cultuurwoordvoerders en minister van Engelshoven (OCW) over de visiebrief ‘Cultuur in een Open Samenleving’. Er waren complimenten van vrijwel alle cultuurwoordvoerders (9 in totaal) aan het adres van de minister vanwege haar visie om cultuur te waarderen om de eigen waarde; in een samenleving zonder cultuur gedijen mensen niet. Veel waardering was er ook inhoudelijk voor haar aanpak en voor het feit dat weer in de cultuursector kan worden geïnvesteerd. Een verslag van Kunsten’92. Kunsten’92 , Tweede Kamer
 • Kamerleden tonen zich betrokken bij musea tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer, schrijft de Museumvereniging. In de aanloop naar het debat heeft de vereniging gesprekken gevoerd met en aantal woordvoerders. Veel van de besproken onderwerpen, zoals cultuureducatie, collectiebeheer, collectiemobiliteit en de regio kwamen aan de orde. Museumvereniging
 • Lodewijk Asscher (PvdA) vindt dat makers beter verdienen.. Ze moeten zeker kunnen zijn van een fatsoenlijk salaris en bescherming tegen pech en armoede. Tijdens het debat in de Tweede Kamer heeft hij een aantal voorstellen gedaan. PvdA
 • Op 30 mei vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg Cultuur plaats. Filmproducenten Nederland, Documentaire Producenten Nederland, Animatie Producenten Nederland en Interactieve Producenten Nederland stuurden een brief aan de Kamerleden. Filmproducenten.nl
 • Nederland kent een bloeiende danscultuur, met een opvallend levendige urban scene. Maar ondanks die populariteit vindt het publiek zijn weg niet of nauwelijks naar de dansvoorstellingen in theaters. Dat is jammer, want de danskunst in ons land is van hoog niveau en veel nieuwe invloeden worden hier omarmd. De Raad voor Cultuur ziet grote kansen voor Nederland om een voortrekkersrol te spelen op dansgebied, maar dan moeten overheden en de danssector zich inspannen om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de danskunst te vergroten. De Raad voor Cultuur publiceert haar sectoradvies over de dans ‘Alles beweegt’. Raad voor Cultuur , NRC , Theaterkrant , De Volkskrant , NAPK
 • Minister van Engelshoven (OCW) heeft op 31 mei aangekondigd dat ze start met een programma waarbij ze de Nederlandse modesector wil laten innoveren en duurzamer wil maken. Zo wil de minister bereiken dat duurzaamheid en hergebruik gestimuleerd wordt, nieuwe materialen worden ontwikkeld en dat er op een andere manier geproduceerd wordt. Het programma wordt vormgegeven in nauw overleg met opleidingen, instituten en fondsen (zoals het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), met jonge makers en gemeenten. Voor de komende drie jaren is er 150.000 euro per jaar beschikbaar. Rijksoverheid.nl
 • Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft de Kamer haar antwoorden op vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) over het bericht ‘Rekenkamer: OCW controleert slecht op cultuursubsidies’. Rijksoverheid.nl
 • Tijdens de Algemene Vergadering van het UNESCO-verdrag inzake de bescherming van immaterieel erfgoed in Parijs, is Nederland gekozen tot lid van het Intergouvernementele Comité van dit verdrag. Rijksoverheid.nl
 • De Verenigde Podiumkunstenfestivals bieden het pamflet ‘Festivals, geen ontkomen meer aan’ aan minister van Engelshoven (OCW) en aan de Raad voor Cultuur. Het samenwerkingsverband van meer dan 40 festivals uit alle regio’s meent dat ze ‘als meesters van de ontschotting en het interdisciplinair werken’ in het hart van het cultuurbeleid verankerd moeten worden. De festivals vragen aandacht voor het feit dat juist nu een positieve kijk op de festivals en festivalisering een belangrijke sleutel is in het denken over de hedendaagse hybride kunstensector. In het pamflet worden diverse aanbevelingen gedaan voor een hernieuwd cultuurbeleid en wordt daarnaast een agenda gepresenteerd voor de komende jaren. Podiumkunstenfestivals , Cultureel Persbureau
 • Op 14 juni 2018 wordt de digitale beleidstool www.cultuurbeleidschoolenvrijetijd.nl gelanceerd. Het doel van deze gratis digitale tool is het ontwikkelen van nieuw of gewijzigd beleid voor beleidsmakers en adviseurs in cultuureducatie en cultuurparticipatie gemakkelijker te maken. Het is een initiatief van VNG, LKCA, Raad van twaalf en Cultuurconnectie. Cultuurconnectie
 • De publieke omroep mag niet zomaar geld gaan vragen voor de toegang tot programma’s. Daarover moet eerst overleg plaatsvinden. Dat is een waarschuwing van minister Arie Slob van Mediazaken, in een reactie op het Telegraafbericht van zaterdag dat de NPO openbare tv-programma’s achter een betaalmuur zou willen plaatsen. De Volkskrant
 • Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van der Molen (CDA) over het verkopen van tv-series aan video-on-demand bedrijven door de publieke omroep. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) gaat de wet verruimen om het mogelijk te maken om meer Engelstalige opleidingen aan te bieden. Wel wordt er bij accreditaties gekeken naar de taalvaardigheid van docenten. Ook wil zij gaan kijken hoe er een numerus fixus kan worden ingevoerd bij Engelstalige tracks van opleidingen. In grote lijnen lijkt de minister met haar nieuwe visie de koepels te volgen, die een aantal weken geleden ook hun internationaliseringsplannen presenteerden. Scienceguide
 • De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) verwoordt in een op 5 juni aan de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurde brief haar visie op de bestrijding van laaggeletterdheid en vraagt om meer middelen voor bibliotheken om hun rol daarbij te ondersteunen. Bibliotheekblad , VOB
 • Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) vindt het van groot belang dat scholen leerlingen goed burgerschapsonderwijs bieden. De huidige wet is echter te onduidelijk, waardoor het voor veel scholen niet helder is wat ze met dit onderwijs moeten doen. Minister Slob gaat de wet aanpassen, zodat scholen er beter mee uit de voeten kunnen. Een internetconsultatie is gestart. Ook de Onderwijsinspectie constateert al enige jaren op rij dat de lessen met onderwerpen als democratie, vrijheid van meningsuiting, homoseksualiteit en antisemitisme niet van de grond komen. Rijksoverheid , NOS
 • Gemeenten zien de komende jaren niet alleen 431 miljoen euro aan accres verdampen, de uitnamen uit het gemeentefonds in de meicirculaire 2018 lopen op tot 850 miljoen euro.
 • Die tegenvaller blijkt uit een nadere analyse van de door Binnenlandse Zaken gepresenteerde meicirculaire. Binnenlands bestuur , Binnenlands bestuur
 • Vorige week verscheen de Atlas voor Gemeenten met een ‘Regionale Cultuurindex’, waarin Spijkenisse (gemeente Nissewaard) als laatste eindigde. Christiaan Weijts ging naar Spijkenisse en komt tot de conclusie dat de gehanteerde meetmethoden deze gemeente geen recht doen. NRC
 • Er zit meer achter het abrupte vertrek van Beatrix Ruf bij het Stedelijk Museum, denkt Egbert Dommering, emeritus hoogleraar informatierecht aan de UvA. Hij vermoedt machtsmisbruik door de gemeente. Het Parool
 • Art Zuid stopt bij gebrek aan subsidie eind juni de programmering van de Art Chapel, een tentoonstellingsruimte op de Zuidas.Art Zuid beheert de kunstkapel sinds 2016 voor de gemeente. Die had de stichting gevraagd de programmering voor twee jaar op zich te nemen. De ronde tentoonstellingsruimte moest een aanvulling worden op de uit kantorenpanden bestaande Zuidas en bijdragen aan een leefbare buurt. Het Parool
 • Het nieuwe Haagse college van burgemeester en wethouders schrapt de plannen voor een Escher Museum in de voormalige Amerikaanse ambassade. ‘We weten dat het besluit rauw op het dak valt van het culturele veld’, zegt de aanstaande cultuurwethouder Robert van Asten (D66). ‘De exploitatie als museum is feitelijk onbetaalbaar. Dan moeten we elders fors schrappen in de cultuurbegroting. Daarom hebben we besloten het pand in alle rust te verkopen. Het is een vrij giftig dossier.’ De Volkskrant
 • Het Europees bedrijfsleven stelt dat de ‘ePrivacy-voorstel de digitale economie afremt. Mediafederatie
 • Voor de volgende lange termijnbegroting van de EU 2021-2027 stelt de Europese Commissie voor de financiering voor Creatief Europa, het programma ter ondersteuning van de Europese culturele en creatieve sectoren en audiovisuele werken, te verhogen tot 1,85 miljard euro. Creative Europe Desk , Europa Nu

 

noord-brabant

 • Een goede, inspirerende en duurzame samenleving wordt steeds belangrijker. Want maatschappelijke thema’s als energietransitie, voedselverspilling, landschap en water zijn actueel. Kunstenaars hebben nagedacht over deze thema’s die ons allemaal aangaan. Ze werkten hiervoor samen met partners die niet afkomstig zijn uit de culturele sector. Deze samenwerkingen resulteerden in bijzondere Brabantse kunstprojecten is gebundeld in de special ‘Kunst & Samenleving’. bkkc
 • bkkc en Kunstbalie gaan vanaf 1 juni samen verder als Stichting Kunstloc Brabant. Vrijdag 18 mei werden de fusiedocumenten goedgekeurd en getekend door beide raden van toezicht. De komende tijd geven we de nieuwe organisatie verder vorm. Eind 2018 verhuizen wij als één organisatie naar de LocHal in de Tilburgse Spoorzone. Programmaleider Kunst & Samenleving Liesbeth Jans blikt vooruit én terug. bkkc , bkkc
 • Ook aanwezig bij het debat op het provinciehuis was de Mediaraad van Omroep Brabant. Voorzitter Arnoud Versluis wilde van Provinciale Staten weten waar de omroep het vaker over zou moeten hebben. Werkbezoeken, jeugd, cultuur en politieke debatten werden aangedragen als potentiële onderwerpen. Hoofdredacteur Veenstra was eerlijk en gaf de Brabantse volksvertegenwoordigers een lesje in bescheidenheid. ,,U vraagt om meer aandacht voor het politieke debat’’, constateerde hij. ,,Dan moet ik u teleurstellen: 99 procent van onze klanten is daar níet in geïnteresseerd.’’ BN – De Stem
 • Veehouders die willen stoppen met het houden van vee, kunnen advies krijgen over een duurzame herbestemming of sloop van hun stallen. Dit is een onderdeel van het pakket aan ondersteunende maatregelen voor het verduurzamen van de veehouderij. En tegelijk helpt dit een toename van de leegstand voorkomen. De provincie Noord-Brabant trekt voor dit jaar € 250.000 uit om zestig tot tachtig veehouders die willen stoppen, ondersteuning te bieden. Brabant.nl
 • De campagne ‘Brabant is Open’ is gestart met de lancering van inspirerende arrangementen, die het hele jaar door zijn te boeken. Met deze campagne profileert Noord-Brabant zich als ideale bestemming voor een korte trip, dagje uit of weekendje weg. Brabant.nl
 • De Kempengemeenten (Bergeijk, Eersel, Bladel, Oirschot, Reusel-De Mierden) en ondernemers uit de regio slaan de handen ineen om de Kempen als toeristische regio beter op de kaart te gaan zetten. Een meertalige website, innovatieve fietsroute en sterke regiomarketing moeten meer toeristen naar het gebied trekken. Eindhovens Dagblad
 • Het PON heeft haar jaarverslag over 2017 gepubliceerd. PON
 • De Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ’s-Hertogenbosch maakt meer verlies dan verwacht. Voor het jaar 2018 wordt een tekort van 4,75 miljoen euro verwacht, terwijl er oorspronkelijk uit was gegaan van 3,34 miljoen. Zowel de provincie als de gemeente ’s-Hertogenbosch willen geen extra geld bijdragen. Algemeen Dagblad

 

grote brabantse gemeenten

 • De nieuwe coalitie in Breda omarmt de muurschilderingen in de stad. In het bestuursakkoord van VVD, D66 en PvdA is een aantal van 100 zogeheten Blind Walls opgenomen. De organisatie is daar verheugd over. Blind Walls Gallery houdt rondleidingen, te voet (anderhalf uur) en binnenkort ook per fiets. De boekingen stromen binnen. BN – De Stem
 • De bouw van het Generaal Maczek Memorial, dat achter de Poolse begraafplaats aan de Ettensebaan moet komen, is een stapje dichterbij. Maar haast is wel geboden, wil het gebouw er in 2019 staan. Het memorial moet een museum en gedenkplaats worden voor Stanislaw Maczek, de generaal die Breda wist te bevrijden in 1944. De gemeente Breda heeft reeds bijgedragen aan het ontwerp. In totaal is er 1,5 miljoen euro nodig. Als de subsidies van diverse fondsen n de provincie Noord-Brabant worden toegezegd moeten de initiatiefnemers nog een ton aan fondsen werven om de begroting rond te krijgen. Algemeen Dagblad
 • Met het geld dat B en W van ’s-Hertogenbosch beschikbaar wil stellen is er geen ruimte voor ‘bijzondere architectuur’ bij het nieuwe Theater aan de Parade. Dat concludeert Basalt Bouwadvies, dat een second opinion uitvoerde op de bouwkosten van een nieuw Theater aan de Parade. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Culturele instellingen in Eindhoven hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken over hun subsidie. De uitspraak van de rechtbank in de zaak tussen de Eindhovense bibliotheek en de stichting Cultuur Eindhoven heeft op het moment geen consequenties voor andere subsidies. SCE en gemeente Eindhoven zijn in beraad over de vervolgstappen die genomen zouden moeten worden. Cultuur Eindhoven , Eindhovens Dagblad ,
 • Is er sprake van een juridische misser in de opzet van de stichting Cultuur Eindhoven, vraagt het Eindhovens Dagblad zich af. De Eindhovense bibliotheek won de rechtszaak aangespannen tegen de stichting. De Bossche bestuursrechter constateerde dat de bevoegdheid niet door de gemeenteraad van Eindhoven aan de stichting is gedelegeerd. Afgezien daarvan zou delegeren in strijd zijn met de Gemeentewet. Eindhovens Dagblad
 • In juli 2017 besloot de Bossche gemeenteraad om een alternatief nieuwbouwplan voor Theater aan de Parade uit te werken. De eerste resultaten deelde het college in maart 2018. Nu presenteert het college een uitgewerkt plan (Functioneel Ontwerp) en een kredietvoorstel binnen de kaders van de raad. ‘s-Hertogenbosch
 • De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een ton over om nog dit jaar een Den Bosch Data Week (DBDW) te organiseren. In een voorstel van B en W aan de gemeenteraad stelt het gemeentebestuur dat zij ‘bewoners, bezoekers en bedrijven wil laten zien en ervaren dat er in Den Bosch een mix van datascience, -kennis, -kunde en -toepassingen is’. Brabants Dagblad
 • Nadat vorige week bleek dat het oude pand van cultureel centrum De Schalm in Berkel-Enschot niet verkocht werd, heeft de gemeente Tilburg met scholenorganisatie Tangent afspraken gemaakt om het pand te verbouwen tot school annex kindcentrum, met mogelijke theaterzaal. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Dorinda Verhaegen deed in 2017 mee aan het Bergeijkse stimuleringsproject BeGREEN. Zij heeft de aanmoedigingsprijs gewonnen. Het is de bedoeling een ‘off grid’ huisje te bouwen. Dat wil zeggen volledig zelfvoorzienend, dus zonder leidingwater, geen riolering, met zonnepanelen. Op de door de gemeente aangewezen locatie aan de Weebosserweg is plaats voor drie van dergelijke huisjes. ,,Het moet ook een educatieve plek worden, die tweemaal per jaar voor publiek open is. Een experimenteerplek.” Eindhovens Dagblad
 • Ontwikkelaars BL Huisvesting en A. van Schijndel Beheer bv starten in oktober met de herontwikkeling van het kloostercomplex Nazareth in Gemert. Ze doen dat omdat inmiddels meer dan zeventig procent van de in totaal 71 woningen in het plan is verkocht. Over de ateliers in het voormalige schoolgebouw van het klooster zijn de ontwikkelaars nog in gesprek met de Stichting Ateliers Nazareth, nu nog beheerder van die ateliers. Het is nog steeds de bedoeling dat die atelierruimtes straks gehandhaafd blijven. Eindhovens Dagblad
 • Verenigingen die elkaar beter weten te vinden en die daardoor beter samenwerken dan ze tot nu toe doen. Dat is in het kort de gedachte achter een nieuwe manier van het verdelen van de gemeentelijke subsidie in de verschillende kernen van Moerdijk. Lukt dat niet dan doet de gemeente Moerdijk dat alsnog zelf. Als stimulans krijgen verenigingen in kernen die er wel zelf uitkomen vijf procent extra bovenop de beschikbare subsidie. BN – De Stem
 • Bestuur en management hebben plan van aanpak gemaakt om tot een toekomstbestendige De Enck te komen. Brabants Dagblad
 • De openluchttheaters van Roosendaal en Nispen moeten voortaan een vast bedrag per jaar aan subsidie ontvangen. Daarvoor pleiten oppositiepartijen VLP, SP, D66 en PvdA. BN – De Stem
 • Door verenigingen opgepotte subsidies worden teruggevorderd als de gesubsidieerde activiteiten stoppen. Dat staat in de nieuwe subsidieverordening van Reusel-De Mierden. Eindhovens Dagblad
 • In september vorig jaar won ze bij Het Beste Idee van Waalwijk budget om haar ontworpen bushokjes werkelijkheid te maken. Melissa Vermeule zag er gisteren op toe dat ze nu in heel Waalwijk te zien zijn. Brabants Dagblad
 • Op korte termijn komen er 4 tiny houses in Huijbergen, gemeente Woensdrecht. BN – De Stem

Cultureel Ondernemerschap

 • Op 31 mei werd in het Van Gogh Museum de publicatie ‘Handboek recht voor de culturele sector ‘ van Eva Schieveld en Peggy de Jonge gelanceerd. Dit praktische naslagwerk geeft een antwoord op de vele juridische vragen die er binnen de culturele sector spelen. Het boek is met name bedoeld voor niet-juristen, zoals medewerkers van culturele instellingen, studenten aan kunstopleidingen, kunstenaars en creatief ondernemers, en is geschreven in begrijpelijke en niet-juridische taal. De perslijst , BNR Nieuwsradio
 • De tweede lezing in het kader van de reeks Inclusiviteit bij de Boekman stichting was een dubbel-lezing door Cynthia Dekker, bestuurslid van Rotterdam Festivals, en Rento Zoutman, directeur van de Rotterdamse Kunststichting (RKS) en secretaris van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). Deze ‘Rotterdamse’ middag weerspiegelde de pioniersrol van de stad – met inwoners uit zo’n 170 landen – in het debat over en initiatieven op het terrein van inclusiviteit.
 • Een verslag. Boekman
 • Op 14 mei organiseerde de BNA de vijfde editie van de BNA-Aanbestedingstafel. Een gezelschap van architecten, adviseurs en opdrachtgevers verzamelde zich om de verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken. De avond stond in het teken van proportionele voorselecties. Ook is kort stilgestaan bij de STB als vraagspecificatie in selecties. Besloten is de gepresenteerde conceptrichtlijn voor proportionele voorselecties verder uit te werken en na de zomer te presenteren. BNA
 • Uit de BNA Conjunctuurmeting Q1 2018 blijkt dat de gemiddelde werkvoorraad van architectenbureaus is gestegen van 4,6 tot 5,4 maanden. Opmerkelijk is dat de grootte van de werkvoorraad sterk afhangt van de grootte van het bureau. “Voor heel 2018 verwacht 56 procent van de bureaus een toename van het aantal opdrachten. Transformatie en nieuwbouw zorgen voor meer werk en ook de kantorenmarkt begint langzaam weer actief te worden”, aldus Fred Schoorl BNA-directeur. BNA
 • Wat is de waarde van creativiteit en design? Zowel opdrachtgevers als designers zelf lijken er moeite mee te hebben deze op waarde te schatten. Dat maakt zowel onderhandelen als samenwerken lastig. Hoe kan deze patstelling worden doorbroken? Pakhuis de Zwijger presenteerde op 17 mei jl. cases waar creatieven en opdrachtgevers elkaar hebben weten te vinden. Een verslag. Marketingfacts
 • Op 27 juni organiseren Pakhuis de Zwijger en de BNA de negende Architecture Now avond. Deze avond heeft als thema Gebouwd Geluk. Hoe kunnen architecten bijdragen aan een betere en duurzame leefomgeving? Tijd om de mens – en niet de markt- als uitgangspunt te nemen voor het ontwerp. Denk aan zachte waarden zoals plezier, schoonheid, intimiteit en sfeer. Samen met architecten en experts uit o.m. de technologie en zorg lichten we bijzondere voorbeelden uit – van healing environments die ons letterlijk en figuurlijk beter maken tot happy streets. Pakhuis de Zwijger
 • Een derde Broeinest-vestiging is onlangs geopend. Na Eindhoven en Rotterdam is er nu ook in Amsterdam-Noord een vestiging van de materialenbibliotheek annex ontmoetingsplek voor architecten en ontwerpers. Broeinest ADAM beschikt over vergaderruimtes, lange werktafels en een Broeinest-café, voor meetings of flexwerk in een creatieve omgeving. Een van deze vergaderruimtes is The Greenhouse. Deze hergebruikte kas staat in het teken van duurzaam geproduceerde materialen en meubels. Architectenweb
 • De Volkskrant sprak met museumdirecteuren over hoe ze meer bezoekers trekken. In de 6de en laatste aflevering: Robbert Roos van Kunsthal KAdE in Amersfoort. De Volkskrant
 • Design Museum Den Bosch zet streep door Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Museum Belvédère heeft het initiatief genomen om, in samenwerking met de gemeente Heerenveen, stichting De Heerenveense School en Museum Heerenveen, tijdens het culturele jaar 2018 tentoonstellingen te programmeren in de nieuwe expositieruimte van de Heerenveense School. Museumtijdschrift
 • Wat is de positie van kleine context gedreven artist-in-residence (AIR) programma’s? Deze vraag stond centraal tijdens de werkconferentie Working on the Margins die op 29 maart 2018 georganiseerd werd door bkkc en DutchCulture | TransArtists, AiR Platform NL. Verslag van de conferentie en het essay Performing the margins van onderzoeker Mariska van den Berg. bkkc
 • Na veertig jaar verlaat galerie/kunstuitleen Dijkstra de Grotestraat in Waalwijk. Het pand is verkocht aan leerspecialist Alphenberg. Dijkstra gaat kleiner ‘wonen’. De collectie van galerie en kunstuitleen Dijkstra in Waalwijk is te groot geworden voor het aantal klanten dat de kunstuitleen heeft. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Door de nauwe samenwerking tussen het Fashion + Design Festival Arnhem en de organisatie van het nieuwe State of Fashion is er een duidelijk onderscheid gekomen tussen de twee evenementen. Waar beide gefocust zijn op mode, is het festival echt gericht op de lokale talenten en werpt State of Fashion zich op als het overkoepelende internationale evenement. State of Fashion, 1 juni t/m 22 juli. Het Fashion + Design Festival Arnhem start 1 juni en duurt t/m 8 juli. Fashion United
 • Als onderdeel van de driedaagse bijeenkomst Humans of the Institution zat Platform BK samen met de Norwegian Association of Curators en W.A.G.E. in november 2017 een werkgroep voor over Fees & Conditions. Een aantal van de aanwezige curatoren zag deze werkgroep, en de roep om transparantie, als aanleiding om zich samen met Platform BK direct in te zetten voor de vergoedingen en arbeidsvoorwaarden van zelfstandige curatoren. Zij schreven samen het Weerwoord Curing Curatorial Fees. Platform Beeldende Kunst
 • KPN stopt op 2 juli met zijn tv- en videodienst Play. Volgens de aanbieder is er niet genoeg vraag naar de dienst. T-Mobile gaf dezelfde reden voor het stoppen met zijn concurrerende Knippr-dienst. Tweakers
 • In 2016 zijn vier thema’s vastgesteld die de Mediafederatie voor de gehele uitgeefsector zou gaan behartigen: auteursrechten en collectieve rechten, digitalisering en innovatie, privacy en big data en sociaal beleid en HR. In de afgelopen maanden is geëvalueerd hoe deze thema’s zich ontwikkeld hebben in de afgelopen twee jaar. Mede dankzij het werk van Jasper Baggerman is daarbij vastgesteld dat binnen het thema digitalisering en innovatie er onvoldoende behoefte is om in sectorverband gezamenlijk op te trekken en is men van mening dat dit vooral een zaak is van uitgeverijen en mediabedrijven individueel. Baggerman, die senior adviseur voor dit thema was, vertrekt bij de Mediafederatie. Mediafederatie
 • WPG Uitgevers, de onafhankelijke Nederlands-Vlaamse uitgeversgroep, boekte over het jaar 2017 een positief bedrijfsresultaat van 1,3 miljoen euro bij een dalende omzet en krimpende markt. inct
 • ‘’Wij geloven heilig in de toekomst van het gedrukte boek. Hachette UK investeert dan ook in een reusachtig, ultramodern distributiecentrum.’ Gesprek met David Shelley, ceo van Hachette UK, het grootste boekenconcern van het Verenigd Koninkrijk. Over de rol van big data, de vaste boekenprijs, de stabilisatie van de groei van e-boeken, het belang van de boekhandel. De Volkskrant
 • KVB Boekwerk brengt een update van de Monitor Boekverkopers. In 2017 waren er bij benadering meer dan 1030 verkooppunten die een assortiment aankochten van minstens 500 unieke titels. De groei van het e-commercekanaal zet door in 2017. Hoewel ook bij het online kanaal de diversiteit in titels toeneemt, heeft de fysieke boekhandel nog steeds de meeste verschillende unieke titels in huis. KVB Boekwerk , KVB Boekwerk , KVB Boekwerk
 • Met een koffiehoek, leesclubs voor jongeren en volop activiteiten lijkt Van Piere in Eindhoven nauwelijks meer op de boekhandel van weleer. De boekhandel bestaat dit jaar 170 jaar. Boekenwinkel Spijkerman aan de Kleine Berg in Eindhoven bestond onlangs twintig jaar. ,,Met echte literatuur bezig zijn, op welke manier dan ook, wil ik blijven doen.” Omroep Brabant , Algemeen Dagblad
 • Laat de muziek voorop gaan in de strijd voor een normale beloning in de culturele sector. Een oproep van Corinne Ellemeet, Kamerlid voor GroenLinks, Peter van den Bunder, Kunstenbond, Dorine Schoon is hoboïst, Caroline Cartens is sopraan gespecialiseerd in opera en Marene Elgershuizen is opera- en concertsolist. Zij richtten onlangs met andere musici het Platform voor Freelance Musici op. Kunstenbond
 • Pianist en musicoloog Ralph van Raat wordt gezien als een voorvechter van de hedendaagse pianomuziek. Van jongs af aan is hij gefascineerd door dit genre. Tijdens zijn studie won hij al het Internationaal Gaudeamus Vertolkers Concours. Tegenwoordig speelt hij veel soloconcerten in Nederland. Ook is hij in het buitenland te zien, dit jaar in de Carnegie Hall in New York. Cultuurmarketing sprak met Van Raat over zijn visie op ondernemerschap in de culturele sector. Cultuurmarketing
 • ‘Gender & Jazz’, ‘Approaching a label – do’s and don’ts’ en ‘The Festival Challenge’? Het zijn slechts drie highlights van het veelomvattende conferentieprogramma van inJazz. Op 29 juni verzamelen internationale jazz en wereldmuziek professionals zich in het Rotterdamse LantarenVenster om kennis en ervaring uit te wisselen. BUMA Cultuur
 • SoundAware, een toonaangevende leverancier van Automatic Content Recognition technologie en Airplay Monitoring services is begonnen met het leveren van gedetailleerde Nederlandse airplay data aan de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten. Met behulp van digitale fingerprint technologie monitort SoundAware dagelijks het muziekgebruik op een groot aantal radio- en tv-zenders voor Sena. Deze nieuwe samenwerking is ontstaan uit de bestaande dienstverlening van SoundAware aan Buma/Stemra, de Nederlandse rechtenorganisatie die als eerste gebruikt maakte van geavanceerde airplay monitoring. Het onderstreept tevens de verdergaande samenwerking tussen Buma/Stemra en Sena. Buma/Stemra
 • Sena heeft een app gelanceerd die muzikanten en producenten de mogelijkheid biedt om via een mobiele telefoon of tablet hun betalingen in te zien en repertoire aan te melden. Entertainment Business , Sena
 • Op het merendeel van de grote festivals in Nederland betaal je gewoon nog met muntjes, maar langzaam verschuift dat richting pinnen. Dat blijkt uit een rondgang van NOS op 3. Dit jaar zijn drie grote festivals overgestapt op betalen met je pinpas. NOS
 • Anno 2018 nog met een festival programmering met alleen maar mannen aankomen? Een beetje gênant, vindt Emma van Meijeren. Ze is met dj Fenna Fiction een actie gestart om je te wijzen op line-ups waar geen enkele vrouw te bekennen is. 3voor12.vpro.nl
 • Wat betaal je per artiest op de verschillende Europese festivals? ShopAlike zocht het uit en maakte een selectie van 22 Europese festivals en zette de resultaten in een visual. Shopalike
 • De twaalfde editie van het Festival Classique begint 7 juni in Scheveningen. Het festival probeert al sinds 2006 zo veel mogelijk mensen voor klassieke muziek te winnen. Dit jaar telt het festival honderd activiteiten: 28 concerten waarvoor een kaartje moet worden gekocht, 25 gratis voorstellingen en verder workshops en evenementen voor bijvoorbeeld scholen. NU.nl
 • De Brabanthallen moeten weer veel meer bij ’s-Hertogenbosch gaan horen. Een nieuwe intiemere concertzaal is een van de eerste stappen die de pas aangetreden directeur Jeroen Dona wil zetten om dat voor elkaar te krijgen. ,,We willen verbreden. Nog veel meer een entertainmentlocatie worden. Uitgaan en vermaak staan boven aan de agenda staan.” Brabants Dagblad
 • Opera Zuid werkt met een extreem laag budget. Toch ziet de nieuwe intendant Waut Koeken mogelijkheden en vooral een grote uitdaging. Want talent is er volop en het is doodzonde dat verloren te laten gaan. Met samenwerking en overleg, ook met nieuwe partners, is hij van plan opera onder de mensen brengen en een nieuw publiek aan te spreken. Een gesprek. Brabant Cultureel
 • Theaterfestival Boulevard in ’s-Hertogenbosch is steeds vaker producent van nieuwe voorstellingen. Op het komende festival van 2 tot en met 12 augustus staan elf voorstellingen die mede dankzij de Boulevard tot stand zijn gekomen. Identiteit is het belangrijkste thema van Theaterfestival Boulevard, dit jaar van 2 tot en met 12 augustus op diverse locaties in de stad. Brabants Dagblad
 • Zowel de leden van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia als de leden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties hebben behoefte aan richtlijnen voor de beloning van hun directeuren. In mei 2018 is de herziene richtlijn gepubliceerd. VSCD
 • De Toneelacademie Maastricht wil via de rechter een contract van een docent laten beëindigen. Hij zou wangedrag hebben vertoond met een of meerdere studenten, laat directeur Rob Ligthert van de academie weten aan De Limburger. NOS

Cultuurmarketing

 • Het bureau, ‘Das Buro’, dat verantwoordelijk is voor de rebranding van de Mezz viel afgelopen weekend tijdens de European Design Awards in de prijzen. Ze ontvingen voor de rebranding van de Mezz een zilveren award. Breda Vandaag

Financiering

 • De rol van architectuur is om ons in alle opzichten onderdak te bieden en om ons geestelijk te verrijken,’ zo stellen de Ierse curatoren Yvonne Farrell en Shelley McNamara van de Architectuur Biënnale Venetië. Twaalf presentaties die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt, geven elk op een eigen manier invulling aan het Freespace manifest van de curatoren. Column van Syb Groeneveld, directeur van het fonds. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes. Eerstvolgende deadline 8 augustus. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Voor een werkperiode van twee tot zes maanden in 2019/2020 biedt het Mondriaan Fonds in totaal zes werkperiodes aan bij de volgende gastateliers: Kunstinitiatief Voorheen De Gemeente (VHDG), Leeuwarden, De Geheime Bunker (Studio Omstand), Arnhem, Beeldenstorm/Daglicht en GlasLab, Eindhoven /’s-Hertogenbosch, airWG, Amsterdam, W139, Amsterdam, SCHUNCK*, Heerlen.
 • Deadline voor aanvragen voor deze Tijdelijke Binnenlandateliers is 16 juli. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks een oriëntatiereis voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars naar buitenlandse regio’s die in opkomst zijn en interessante ontdekkingskansen bieden. Het doel van de reizen is kennisvermeerdering, visieverbreding en netwerkvorming binnen de culturele sector. De deelnemers voor de oriëntatiereis 2018 naar Zuid-Afrika en Zimbabwe zijn door het fonds bekendgemaakt. Mondriaan Fonds
 • Drie nieuwe Nederlandse lowbudget films worden ondersteund met productiebijdrage. Het Nederlands Fonds selecteert jaarlijks een aantal lowbudget films om beginnende makers kansen te bieden een film te maken met energie en urgentie, die binnen afzienbare tijd en met een beperkt budget gerealiseerd kunnen worden. Deze lowbudget films met speelfilmlengte zijn geschikt voor bioscoopdistributie en voor vertoning via andere distributieplatforms. Filmfonds
 • In het kader van de Vrijplaats voor ervaren scenaristen heeft het Nederlands Filmfonds vier aanvragen gehonoreerd: van Jan-Willem van Ewijk, David Lammers, Janneke van der Pal en Melle Runderkamp. Met een Vrijplaats kunnen scenaristen binnen een jaar in alle vrijheid een treatment of eerste scenarioversie van een oorspronkelijk idee verder ontwikkelen. De eerstvolgende deadline voor deze regeling is 14 augustus. Filmfonds , Filmfonds
 • In de tweede ronde van de Netherlands Film Production Incentive 2018 zijn bijdragen verleend aan 13 filmproducties voor een totaalbedrag van ruim € 4,7 miljoen. Dit genereert ruim € 18,3 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland. De bijdragen zijn verleend aan 12 speelfilms en 1 animatiefilm, waarvan 9 internationale coproducties. Filmfonds
 • De Afdeling Filmzaken analyseert het BTW Convenant :: een publieksfilmregeling die niet bestemd is voor beginnende producenten. Filmzaken
 • Het Van Doesburghuis in Parijs is een van de beroemdste kunstenaarshuizen die zijn functie als atelierwoning heeft behouden. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Fonds Podiumkunsten en het Filmfonds bieden in 2019 en 2020 gezamenlijk drie werkperioden aan op deze bijzondere locatie. De fondsen roepen makers en bemiddelaars in de disciplines creatieve industrie, podiumkunsten en film op uiterlijk 9 juli 2018 een voorstel in te dienen. Fonds Podiumkunsten
 • 11 juli is de eerstvolgende deadline voor een aantal regelingen Internationalisering van het Fonds Podiumkunsten: Subsidie internationale uitwisselingsprojecten, Subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland, en Grant for Dutch presentations abroad. Fonds Podiumkunsten
 • De eerste projecten binnen het impulsgeldenprogramma in 2018 zijn gehonoreerd. Tijdens de eerste uploadtermijn voor de subsidie impulsgelden werden er maar liefst 36 aanvragen geüpload. In de week van 16 april vonden vervolgens de pitches voor de onafhankelijke jury plaats. Dat resulteerde in 13 positieve juryadviezen. bkkc
 • Vanaf 4 juni 2018 is de subsidieregeling voor de restauratie van rijkmonumenten opengesteld: Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016, paragraaf 1. Het beschikbare budget is €3,1 miljoen. Deadline is 31 oktober. Brabant.nl
 • Het doel van Night of the Nerds: interesse wekken bij jongeren voor een technische toekomst, om zo het verwachte tekort aan technici op te kunnen vangen. Brabant C investeert in dit project. Een gesprek met Maurice Schmitz van stichting FutureBites over dit Eindhovense project. BrabantC
 • De Vlaamse dichteres Miriam Van hee heeft de Ultima Prijs voor de Letteren 2017 gewonnen voor haar poëtisch oeuvre. De jury noemde haar laatste bundel als werden wij ergens ontboden “een onmiskenbaar hoogtepunt in haar unieke, enigszins verstilde oeuvre.” Daarnaast noemde de jury het “een bundel die erkenning en aandacht verdient, maar ook een grote schare lezers.” Aan de Ultima is, naast een bronzen beeldje, een bedrag van 10.000 euro verbonden. Letterenfonds
 • De Dr. Elly Jaffé Prijs 2018 voor de beste literaire vertaling uit het Frans naar het Nederlands is toegekend aan Martin de Haan. Juryvoorzitter Philip Freriks maakte de winnaar bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in VondelCS in Amsterdam. Het prijzengeld van de Dr. Elly Jaffé Prijs bedraagt € 40.000 euro en is daarmee een van de grootste literaire vertaalprijzen van Nederland. Auteursbond
 • De BookSpot Gouden Strop is dit jaar gewonnen door Willem Asman met zijn boek Enter (Ambo|Anthos). Hij ontving de prijs -dit jaar dankzij sponsor BookSpot maar liefst € 20.000- voor de beste Nederlandstalige thriller. CPNB
 • Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft de negen genomineerden voor de Amsterdamprijs voor de Kunst 2018 bekend gemaakt. AFK
 • Het project Radio Brugwachter is aan het crowdfunden. Radio en brugwachtershuisjes worden samengebracht in ’s-Hertogenbosch, als microfoon van de publieke ruimte. Wil jij de waterverhalen laten stromen? Alle Brabantse projecten, die ondersteund door Kunstloc Brabant, crowdfunden staan hier. Voor de Kunst , mestmag
 • Leeuwarden-Fryslân 2018 heeft een sponsorovereenkomst met de Business divisie van Panasonic gesloten. De elektronicagigant wordt exclusief leverancier van de visuele oplossingen voor alle evenementen die dit jaar in de culturele hoofdstad van Europa plaatsvinden. Sponsorreport
 • De grensverleggende mogelijkheden van blockchain in het toezicht op goede doelen. Directeur Roline de Wilde van het Centraal Bureau Fondsenwerving is duidelijk gegrepen door de grotendeels nog onontdekte waaier aan toepassingsmogelijkheden van blockchain in de wereld van filantropie. Met behulp van blockchain-technologie kan dit proces ongelooflijk veel efficiënter en transparanter. De technologie biedt volgens haar mogelijkheden voor nieuwe manieren om relatief eenvoudig impact te monitoren. De Dikke Blauwe

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) 2018-2020 is van start gegaan. Onder de titel ‘The Missing Link’ wordt verdeeld over twee edities gewerkt aan concrete opgaven in de delta van Nederland en Vlaanderen, met als focusgebieden Rotterdam en het Oost-Vlaamse kerngebied (de agglomeratie rond Gent). De curatoren zien veel heil in de verbeeldingskracht van ontwerpers. Helaas ontbreekt het deze IABR juist aan verbeelding, volgens Architectenweb. ‘Een ingewikkelde ‘werkbiënnale’’, volgens NRC. Architectenweb , NRC
 • Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM is op zoek naar innovatieve ideeën voor de inclusieve stad. Daartoe heeft het bedrijf in samenwerking met Architectuur Lokaal de Open Oproep Am I Included? gelanceerd. Gevraagd wordt om een werkmethodiek met haalbare voorstellen voor gebieds- en woonconcepten die een bijdrage leveren aan de inclusieve stad. Architectenweb
 • De jury van de NRP Gulden Feniks heeft dit jaar uit 65 inzendingen 7 projecten genomineerd voor de felbegeerde NRP Gulden Feniksprijzen. De categorie Renovatie telt dit jaar 3 kanshebbers en Transformatie 2. Ook in de categorie Gebiedstransformatie zijn 2 projecten genomineerd. Alle genomineerde projecten tonen de unieke mogelijkheden en grote diversiteit aan bestemmingen die bestaand vastgoed te bieden heeft. NRP Gulden Feniks
 • Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling. Zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten van de circulaire economie. De 6 elementen voor circulaire herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De markt voor de Nederlandse woningbouw wordt gedomineerd door projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. In sommige landen, zoals Zwitserland en Duitsland, worden woningen op een andere manier ontwikkeld. De tentoonstelling ‘Bouwen aan Samenwonen’ in het Belgische Leuven geeft een overzicht. Archined
 • Robin Hood Gardens was een experiment in collectief wonen maar wordt amper vijftig jaar later al weer afgebroken. Het Victoria & Albert museum uit Londen voegde een acht ton wegend deel van het gebouw toe aan haar collectie en laat dit museumstuk nu op de Biënnale van Venetië zien. De Architect

 

beeldende kunst

 • ‘Het idee dat kunst een reflectie is van de goede persoonlijkheid van de maker is een illusie. Waarom zou het dan andersom wel zo zijn? Een fout karakter leidt nog niet tot foute kunst. De waarheid van deze stelling in het midden gelaten, zullen de meeste mensen het er mee eens zijn dat tijd een belangrijke factor speelt in het vraagstuk of kunst wel of geen morele functie heeft.’
 • Sophie Smeets over ‘Kan een foute kunstenaar goed werk maken?’. Mister Motley
 • De Cacaofabriek in Helmond heeft een kunstwerk op voorhand geweigerd, omdat moslims er mogelijk aanstoot aan nemen. Kunstenaar Jordy Koevoets is woedend op de culturele instelling. Eindhovens Dagblad , trendbeheer
 • Kunst woont bij mensen. Maar waar dan? En bij welke mensen? Tijdens de kunstroute ‘…daar waar kunst woont’ geeft de mogelijkheid, op bijzondere plekken een bijzondere kunstverzameling te bekijken. Op 9 en/of 10 juni kan men op bezoek bij mensen in ‘s-Hertogenbosch die kunst in huis hebben met een speciaal verhaal, en dat willen delen. Bossche Omroep

 

film en av

 • Netflix moet Nederlandse producties aanbieden, stelde de Raad voor Cultuur in haar sectoradvies over de film en av-sector in februari. Hans Beerekamp schreef in NRC over de Netflix-series in andere talen, dat het goed nieuw is ‘voor wie vreest dat globalisering in de praktijk vooral amerikanisering zou betekenen’. ‘Het culturele palet is inderdaad breder geworden, maar je ziet tegelijkertijd dat bepaalde genres overdadig aanwezig zijn op Netflix, zoals tienerseries, dystopische drama’s en misdaad- en drugsverhalen, en dat die series, hoewel ze zich in totaal verschillende landen afspelen, veel op elkaar lijken. De narratieve structuren, tone of voice en personages zijn gebaseerd op dezelfde sjablonen. Geen amerikanisering misschien, wel netflixisering dus.’ Aldus Haro Kraak. De Volkskrant
 • Leonard Retel Helmrich is 5 juni benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn werk als regisseur, producer en editor van films en documentaires. Tilburg.nl

 

letteren

 • De poëzie is al vele malen doodverklaard en net zo vaak weer tot leven gekomen. Ook de poëziebundel is naar het dodenrijk verwezen, nu poëziefestivals, slamtoernooien en sociale media als drager van het gedicht steeds belangrijker zijn geworden. Maar de gedichtenbundel is nog steeds een belangrijke eenheid om gedichten in aan te bieden. Voor het eerst iets op Facebook zetten, geldt nooit als ‘debuut’, wel het verschijnen van een fraai stuk drukwerk, bij voorkeur bij een gerenommeerde uitgever. En de gezaghebbende poëzieprijzen worden uitgereikt aan bundels en niet aan gedichten. Dat staat in de inleiding van ‘Bundels van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw’, verschenen bij Vantilt / PoëzieCentrum. Meander
 • Radna Fabias heeft de C. Buddingh’-prijs 2018 met de bundel Habitus. De prijs voor het beste poëziedebuut werd uitgereikt op het festival Poetry International in Rotterdam. De winnaar ontvangt 1.200 euro. Met de woorden ‘Een wonderlijk ongeëvenaard geval, dat de jury vloeibaar maakt, morsend en gehoorzamend aan haar zwaartekracht,’ maakte juryvoorzitter Jeroen Dera de winnende bundel bekend tijdens ‘De staat van de poëzie’, een avond over de laatste ontwikkelingen in de Nederlandstalige poëzie op het 49e Poetry International Festival. Poetry International , Literair Nederland , De Volkskrant
 • Was de aarde vroeger plat? van Bette Westera heeft de Gouden Poëziemedaille gewonnen, de prijs voor de beste kinderpoëziebundel die om de twee jaar wordt uitgereikt door Poëziecentrum en CANON Cultuurcel. Bette Westera wint de prijs voor de tweede keer. Poëziecentrum , tzum
 • Tijdens de conferentie True Stories op 20 april spraken meer dan dertig schrijvers en journalisten over de internationale kant van verhalende journalistiek, oftewel: literaire non-fictie. Het Nederlands Letterenfonds organiseerde in samenwerking met de Stichting Verhalende Journalistiek het onderdeel Going un-Dutch. De Nederlandse, Zweedse en Engelse uitgevers van Joris Luyendijks Dit kan niet waar zijn: onder bankiers bespraken culturele verschillen aan de hand van het boek. Letterenfonds
 • Jeugdschrijver Mel Wallis de Vries is voor het vijfde jaar op rij bekroond door de Jonge Jury. Haar boek Pijn kreeg in Utrecht tijdens een feestelijke bijeenkomst de Prijs van de Jonge Jury 2018. NU.nl
 • Duizenden kinderen hebben de afgelopen weken massaal gestemd op hun favoriete boeken. Er zijn maar liefst 25.300 stemmen binnengekomen. De tien boeken met de meeste stemmen, vijf in twee verschillende leeftijdscategorieën, maken kans op de Prijs van de Nederlandse Kinderjury 2018. CPNB
 • De OPZIJ Literatuurprijs is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt. In aanmerking komen titels die bijdragen aan de bewustwording, emancipatie en ontplooiing van vrouwen. De tien nominaties werden geselecteerd uit een longlist van 33 boeken, die tot stand was gekomen na beoordeling van totaal 81 titels. Alle boeken zijn uitgekomen tussen 1 mei 2017 tot 30 april 2018. Opzij

 

muziek

 • De Nederlandse zangeres Floor Jansen heeft de Buma ROCKS! Export Award gewonnen, die dit jaar voor de vijfde keer op rij werd uitgereikt door Buma Cultuur. Jansen ontving deze prestigieuze prijs als beloning voor behaalde successen in het buitenland met de internationaal gevierde band Nightwish (FIN-UK-NL), waarvan ze sinds 2012 de vaste zangeres is. BUMA Cultuur
 • ’s-Hertogenbosch heeft er een nieuw evenement bij. Een spin-off van de Opera op de Parade: de Opera Sing Along. Twee dagen na de Opera op de Parade, op 29 juni, kan meegezongen worden met de bekendste operahits. Bekende operasterren worden begeleid door philharmonie zuidnederland en het Brabant Koor. Omroep Brabant

 

theater en dans

 • Holland Festivalleider Ruth Mackenzie neemt dit jaar afscheid. De Volkskrant blikt terug op haar periode als directeur. De Volkskrant
 • Theater over boeren of over de geschiedenis van de streek: het is zeer populair bij een publiek dat normaal niet naar de schouwburg gaat. Het streekgebonden theater wordt vaak gebracht door kleinere of adhoc- gezelschappen. Wat verklaart het succes? Het komend festivalseizoen zijn er volop locatievoorstellingen te zien. Trouw
 • De nominaties voor de VSCD-Toneelprijzen en Mimeprijs zijn bekendgemaakt. De winnaars zullen op 16 september bekend worden gemaakt tijdens het afsluitende Gala van het Nederlands Theater Festival. VSCD
 • Het Vlaams TheaterFestival heeft vijftien producties geselecteerd als meest opmerkelijke van het afgelopen seizoen. Drie voorstellingen uit de lijst werden eerder ook gekozen door de jury van het Nederlands Theater Festival: The Nation, Conversations (at the End of the World) van Het Zuidelijk Toneel, en Platina. Ook De onzichtbare man van Theater Artemis uit ’s-Hertogenbosch is geselecteerd. Theaterkrant

Kunst in de openbare ruimte

 • De volière in het Wilhelminapark keert terug, als het aan KunstKabaal ligt. Maar dan in een ontwerp van John Körmeling. Kunstkabaal geeft kunstonderwijs aan kinderen in Tilburg. De organisatie wil de nieuwe volière gebruiken als expositieruimte voor kunst van kinderen en jongeren. In september moet duidelijk zijn of de benodigde 50.000 euro binnen zijn. Er is al een bijdrage van Erfgoed Tilburg en het is wachten op het Mondriaan Fonds. Brabants Dagblad
 • Embrasure: zo heet het beeld dat vanaf 16 juni een jaar lang op de sokkel tussen het Burchtplein en de Wijksestraat zal prijken. De maker is de Tilburgse kunstenaar Niko de Wit. Het beeld dat in Heusden komt te staan is een model van de echte Embrasure, die sinds 2000 langs de Rijndijk bij Wijk bij Duurstede staat. De plaatsing van het kunstwerk maakt deel uit van het ‘Heusdense ‘sokkelproject’ waarbij sinds 2011 elk jaar een werk van een andere kunstenaar op de betreffende sokkel komt te staan. Brabants Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De Eindhovense kunstenares Gam Bodenhausen is begonnen aan een monsterklus: ze tekent de komende maanden op de witte muur van Het Oog in het Van Abbemuseum: 21 bij 8 meter groot. Eindhovens Dagblad
 • Bij Club Solo in Breda exposeert Stijn Peeters. In de benedenruimte toont hij werken uit verschillende perioden in zijn carrière. Daarbij illustreert hij ook zijn positie als schilder in deze maatschappij door diverse zelfportretten te tonen waarin de kunstenaar als hedendaagse Sisyphus zijn eenzame weg gaat. chmkoome
 • De bijzondere muzikale documentaire Klanken van Oorsprong vertelt het verhaal van diverse Nederlands-Indische muzikanten, die tussen 1945 en 1962 met meer dan 320.000 andere Indische Nederlanders gedwongen terug moesten keren naar Nederland. Klanken van Oorsprong van Hetty Naaijkens – Retel Helmrich wordt op 21 juni door filmdistributeur Cinecitta uitgebracht in de filmtheaters. Tilburg.com
 • ‘Privé-domein’ nummer 298 is op veel vlakken een buitenbeentje in een vrij traditionele reeks egodocumenten. Het opzet blijft klassiek, maar dankzij een dynamische uitwerking slaagt Dautzenberg er moeiteloos in een uitgesleten genre volledig naar zijn hand te zetten. Ik bestaat uit twee letters is een intense literaire constructie, die op het einde van de rit loutering, schoonheid en troost oplevert. Laurent de Maertelaer over Ik bestaat uit twee letters van A.H.J. Dautzenberg. De Reactor
 • Na een taalproject van bijna een halfjaar stopt Annemarie Bon als De Schoolschrijver op basisschool Tweelingen in Eindhoven. Algemeen Dagblad
 • Merel Morre, voormalig stadsdichter van Eindhoven, tekstschrijver en eigenaar van een tekstbureau presenteerde een nieuwe dichtbundel met als titel ‘Het bekende weg’. Ze schrijft voor iedereen toegankelijke, korte poëtische teksten die vaker oneliners zijn dan voldragen gedichten. Brabant Cultureel
 • Het duo dat bij Opera Zuid La bohème bracht, heeft zich nu gestort op Un ballo in maschera van Verdi. Voor beiden is het in zekere zin een debuut, maar de twee Vlamingen brengen – zoals dat daar heet – een pak ervaring mee. Een gesprek over muziek en theater met Karel Deseure en Waut Koeken. Een mooie enscenering, maar muzikaal gezien viel het geheel toch wat tegen, volgens Jacqueline de Rooij. Operamagazine , Operamagazine
 • Qua wereldwijde bekendheid staat Brennan Heart op het niveau van Martin Garrix, Hardwell en Afrojack. Hij staat al zeven jaar onafgebroken in de DJ Mag Top 100 met in 2014 de 47e plaats als voorlopig hoogste notering. Hardstyle-dj Brennan Heart, alias Fabian Bohn, werkt vanuit Oirschot. Eindhovens Dagblad
 • Katrien Verheijden zingt nummers van Janis Ian in Nederlandse vertalingen. Ze presenteerde onlangs haar eerste cd in Theaters Tilburg. Janis Ian wilde zelf ook meewerken aan de cd. Ze zingt op twee nummers mee. Verheijden is ook docent zang bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Brabants Dagblad , bron.Fontys
 • Een pianist (Sjoerd van Eijck ) die zelfstandig beweegt binnen de sfeer van Eric Satie, een trompettist (Koen Smits ) die de traditie van zijn instrument naar zijn hand durft te zetten en een zangeres (Sanne Rambags ) die al diverse kanten van haar kunstenaarschap heeft getoond en er nu nog verder in doordringt. Dat is puntig samengevat waar de muziek op ‘Listen To The Sound Of The Forest’ van Mudita op neerkomt. jazznu
 • Op zijn derde album vindt Man From The South het evenwicht tussen licht en donker. De Eindhovense muzikant (Paul van Hulten) presenteert de plaat vol filmische songs met intrigerende teksten 8 juni. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • Jesper Baltussen, student architectuur aan de TU-Eindhoven, heeft de Archiprix 2018 gewonnen. Zijn ontwerp van een nieuwe ruimtelijke indeling voor het complex van de Eerste Kamer der Staten-Generaal werd door de jury als beste beoordeeld. Archined , Archined , Brabants Dagblad
 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bestaat in juni honderd jaar. Ter ere van dat jubileum vroegen zij alle kunstacademies in Nederland een visie te ontwerpen op hoe het onderwijs er in 2050 uit ziet. Geen feestvreugde namens het ontwerpersduo Van Cappelle en Kramer, ze studeerden vorig jaar af aan de AKV St.Joost, maar een kunstwerk dat waarschuwt voor ontwikkelingen die zouden kunnen plaatsvinden. Punt.avans
 • Een overzicht van de eindexamenexposities. Het betreft hier enkel de erkende bachelor of masterstudies in de beeldende kunsten. Lost Painters
 • De Graduation Show van de Design Academy Eindhoven (DAE) verhuist van De Witte Dame naar het Campinaterrein bij de Kanaaldijk-Zuid. De tentoonstelling, die tijdens de Dutch Design Week te zien is, is in de afgelopen jaren van 30.000 naar 51.000 bezoekers gegroeid. De verhuizing moet er dan ook voor zorgen dat er voldoende ruimte is om dit groeiende aantal bezoekers te ontvangen. Eindhovens Dagblad
 • Het publiek kan drie avonden kennismaken met cabarettalent van de Bossche Koningstheateracademie, de enige hbo-opleiding voor cabaretiers. Toeschouwers kunnen bieden op hun favoriete artiest en zo zijn/haar carrière op weg helpen. Trouw
 • Get Out heet het evenement: meer dan honderd voorstellingen in amper een maand in Tilburg. Onder meer bij 013, De NWE Vorst, Theaters Tilburg en Paradox. De artiesten zijn studenten van Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg die hun eindvoorstelling laten zien aan het publiek. Het zijn dansers, popmuzikanten, acteurs, klassieke musici, jazzmuzikanten, circusartiesten en beeldend kunstenaars. Brabants Dagblad
 • Voor Thomas Paulen van design- en innovatiebureau Van Berlo is het volstrekt logisch dat een week als de Dutch Technology Week in Zuidoost-Brabant wordt gehouden. Dit vanwege de aanwezige belangwekkende bedrijven en kennisinstellingen, die gebruik maken van hoogstaande technologie. De nauwe verbondenheid van design met technologie maakt dat Dutch Design Week en de Dutch Technology Week bij elkaar horen. Meer samenwerking sluit hij niet uit. Eindhovens Dagblad
 • Avans Hogeschool start samen met 8 Europese partners een grootschalig onderzoek naar de inzet van slimme openbare verlichting. Doel is om samen met overheids- en onderwijsinstellingen de komende 3 jaar met oplossingen te komen om CO2-uitstoot van openbare verlichting te verminderen. Avans

Kunstbeoefening

 • De Iktoon-maand is begonnen. Radio 4 deed een interview met Barbara van Spaandonk van de Muzerije in ’s-Hertogenbosch. Radio 4
 • Muziekvereniging Steensel viert haar 50ste verjaardag. ,,In de loop der jaren is de marsmuziek aangevuld met wat filmmuziek en licht klassieke nummers. We trekken zo ook wat muzikanten aan van buiten het dorp. Bij ons is de instap wat lager en we zijn wat toegankelijker. Er worden nu weer tien nieuwe jeugdleden opgeleid. Hopelijk zijn dat blijvertjes.”, zegt secretaris Fridy Smolders. Eindhovens Dagblad
 • Met zijn derde grote productie Jekyll & Hyde heeft Musicals in Helmond het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. Eindhovens Dagblad
 • De vijfde editie van het Waalwijks Theater Festival vond plaats. De veertienjarige Loes van Gorp over hoe je jeugd bij toneel kunt betrekken. Brabants Dagblad
 • Toneelverenging Eerde viert haar 50ste verjaardag met de voortelling Peer Gynt. Bestuurslid Yvon van de Meerakker is op Toneelvereniging Eerde. ,,We hebben zo’n dertig leden, inclusief een grote jongerengroep. En alles doen we zelf: de kostuums, het decor en de hele organisatie. Zonder subsidie. Het zou natuurlijk wel fijn zijn als we uitverkocht raken.” Eindhovens Dagblad
 • De nieuwe Kindertheatergroep van stichting Stoffer en Blik in Zevenbergen is in september 2017 begonnen met repeteren in theater de Schuur. Komend weekend worden de eerste voorstellingen gegeven. BN – De Stem
 • Daniël van Duijvenbooden maakt met Bossche amateurspelers de locatievoorstelling Swing. SOLOS omschrijft Swing als ‘een ode aan onze kinderlijke nieuwsgierigheid’. Brabants Dagblad
 • Julius Caesar aan de Maas zet 100 acteurs, een stuntteam en zelfs een Romeins schip in. Een massaslachting komt tot leven aan de Maas. De locatievoorstelling gaat in première op 7 juni in Lith. Omroep Brabant
 • Het Halve Zolen festival in Waspik beperkt de route. Verder is er een grote rol weggelegd voor sociaal cultureel centrum Den Bolder, waar alle uitvoerende kunsten van het Waalwijkse Kunstencentrum voorstellingen geven. Net als vorig jaar zijn er ongeveer dertig locaties. Brabants Dagblad

Cultuureducatie en - participatie

 • Het Brabantse jeugdtheatergezelschap Artemis, theatergezelschap Schippers en Van Gucht, symfonieorkest Philharmonie Zuidnederland en dansgezelschap de Stilte gaan samenwerken op het gebied van cultuureducatie. Onder de naam Brabant Menu groeperen ze hun aanbod. Ter ondersteuning van het initiatief hebben de vier gezelschappen een manifest opgesteld, waarin zij onder meer pleiten voor innovatie en nieuwe samenwerkingsverbanden. Brabant Menu , Theaterkrant
 • ‘Mijn beste idee komt nog’ is een praktisch hulpmiddel voor iedereen die educatiemateriaal ontwikkelt bij een voorstelling, expositie of andere kunstervaring. Hoe kun je de beleving van kunst verdiepen voor een leerling? Welke keuzes kun je maken als educatief ontwerper? Wat geef je een begeleider mee? In dit handboek reiken de consulenten van Kunstbalie hun expertise aan over het bouwen van een brug tussen kind en kunstwerk. Kunstbalie
 • Wat als onderwijs, culturele organisaties en kunstenaars samen een avontuur aan gaan? Zou dan iedereen de waarde van kunst uitdragen? Zou kunst dan kunnen bijdragen aan vakoverstijgend werken? Zou kunst jouw ontwikkelingswens kunnen voeden? Kom speeddaten en maak kans op advies en financiering. De Cultuur Loper
 • Factorium Podiumkunsten start in september met een vooropleiding voor de Rockacademie met een lengte van een jaar. Factorium heeft al een vooropleiding voor popmuzikanten met korte, intensieve trajecten die alle leerlingen volgen. De nieuwe opleiding is op maat. Brabants Dagblad
 • De mobiele makersplaats MakersBuzz, zoals deze sinds 2013 wordt ingezet door Cubiss, verdwijnt uit het straatbeeld. De bus zal na deze zomer niet meer fysiek worden ingezet op (basis)scholen om maakonderwijs te promoten. De kennis en ervaring die in de bus is opgedaan, wordt doorgeven aan nieuwe doorgevers. Projectmedewerkers Boyd Brian Smith en Maxim van Someren blikken terug én kijken vooruit. Cubiss
 • Opera Zuid start na de zomervakantie met een zangopleiding voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Ze doet dat in samenwerking met de Limburgse Koorschool Kokoz. De Limburgse Koorschool bestaat al enkele jaren, maar de samenwerking met opera zuid is nieuw en volgens beide partijen een ‘logische stap’. Radio 4 Podium
 • Er is te weinig aanbod voor cultuureducatie in de voorschoolse periode. Deze waarneming deden vertegenwoordigers van overheden, kinderopvang en culturele instellingen uit Nederland en Vlaanderen in een gezamenlijke bijeenkomst van het LKCA en het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media. LKCA
 • Haal het maximale uit jezelf! Het Globe College, een vmbo-school in Utrecht, brengt dat motto ruimschoots in de praktijk. Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie, zag hoe verrijkend cultuur en vakoverstijgend werken kunnen zijn voor vmbo-leerlingen. En hoe inspirerend voor docenten. LKCA
 • Tijdens het gratis festival de Kinderboekenparade op 10 juni zal in het Kinderboekenmuseum in Den Haag de Kinderboekenambassade geopend worden. Deze locatie wordt de plek van waaruit Kinderboekenambassadeurs Hans & Monique Hagen het belang van (voor)lezen onder de aandacht zullen proberen te brengen bij een breed publiek. De Nederlandse Kinderboekenambassadeur wordt telkens voor een periode van twee jaar aangesteld door Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds in samenwerking met Stichting Schrijvers School Samenleving en Stichting CPNB. Letterenfonds

Erfgoed

 • Eeuwenlang hebben Europese verzamelaars enthousiast kunst- en gebruiksvoorwerpen uit overzeese gebiedsdelen ingeslagen, maar de vraag is wat we nu met die koloniale collecties aan moeten. Die kwestie centraal op een congres in Leiden, met de casus van het Delftse Museum Nusantara als voorbeeld. Dat museum bood sinds 1911 onderdak aan een grote etnografische collectie uit voormalig Nederlands-Indië. Vijf jaar geleden werd Nusantara gesloten en zag de eigenaar, de gemeente Delft, zich voor de vraag gesteld: wat moeten we met ruim 18 duizend voorwerpen uit de koloniale tijd? De Volkskrant
 • Met in totaal twaalf miljoen euro zou Abdij Rolduc gerenoveerd en verduurzaamd moeten worden.
 • Van de Rijksoverheid wordt een investering gevraagd van zeven miljoen, de overige vijf miljoen moet worden opgehoest door de provincie Limburg, gemeente Kerkrade en het Bisschoppelijk Centrum Rolduc. De Limburger
 • Het NS-station van Tilburg wordt door velen gezien als een hoogtepunt van de naoorlogse architectuur in Nederland. Het station is gebouwd naar ontwerp van de bekende spoorwegarchitect Koen van der Gaast en opgeleverd in 1965. Bij de entree van NS-station Tilburg is vanaf het begin een groot glasmozaïek van de Bredase kunstenaar Piet Buys aanwezig. Dit expressieve werk toont komende en gaande reizigers. Dit werk is nu gerestaureerd. Heemschut
 • Van Gogh Leeft in Etten-Leur gaat dit jaar niet door. Dit vanwege de drukte om samen met Zundert en Nuenen een Brabants Van Goghjaar te houden. Die gaan in totaal tussen de twee- en tweeënhalf miljoen euro kosten. Men is bezig met het werven van de fondsen om dat uit te kunnen voeren. BN – De Stem

Bibliotheken

 • Op 1 juli wordt fase 2 van www.jeugdbibliotheek.nl gelanceerd. De site, die nu gericht is op kinderen van 9-12 jaar, wordt vanaf dat moment geschikt voor de hele doelgroep jeugd. KB
 • Vier nieuwe regiogidsen zijn aan genomen om de innovatiebeweging, die met Route 2020 gestart is, voort te zetten. Ze gaan lokale innovatie verder helpen en zo mogelijk verbinden met andere (landelijke) programma’s en projecten. VOB
 • In april 2017 heeft de KB de site Lezen voor de lijst overgenomen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hiermee hebben we een prachtige site in handen die docenten ondersteunt bij het fictie- en literatuuronderwijs in het voortgezet onderwijs. Daarnaast helpt de site leerlingen bij hun keuze voor het lezen van boeken op basis van leesniveaus. KB
 • Uit het laatste door ProBiblio uitgevoerde Biebpanel-onderzoek blijkt dat een flinke meerderheid van de geraadpleegde 18.000 bibliotheekleden zich zorgen maakt over hun online privacy. Een groot deel van de ondervraagden denkt in 2018 steeds vaker en beter na over zaken als hwt achterlaten van persoonlijke gegevens, het uitvoeren van online betalingen en identiteitsfraude dan voorgaande jaren het geval was. Bibliotheekblad

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie