Trends & Ontwikkelingen 7 juni 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

Nederland

 • Staatsecretaris Snel van Financiën beantwoordt, ook namens de minister van Engelshoven (OCW),  vragen over de behandeling van volkscultuur door de Belastingdienst. De VVD-Kamerleden Lodders en Aartsen maakten er een punt van dat er een onterecht onderscheid zou worden gemaakt doordat ‘uitingen van volkscultuur’ zoals bloemencorso’s, carnavalsverenigingen, harmonieën en schutterijen met het hoge BTW-tarief te maken hebben en andere cultuuruitingen met het lage tarief. De staatssecretaris stelt in zijn beantwoording dat de VVD’ers uitgaan van de onterechte veronderstelling dat voor de toepassing van het verlaagde BTW-tarief een waardering van cultuuruiting relevant is. Rijksoverheid.nl  , Accountancy Vanmorgen
 • De opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap aan Het Nieuwe Instituut tot een verkenning van belangrijke en bedreigde archieven op het gebied van design en digitale cultuur is afgerond. Tevens zijn de bevindingen toegelicht aan de directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW, mevrouw B. Wolfensberger. De rapportage biedt een beleidsmatig perspectief op de taak van de overheid ten aanzien van het archiefvraagstuk in deze vakgebieden. Het Nieuwe Instituut
 • Prof. Dr. James Kennedy is door minister van Engelshoven (OCW) benoemd tot voorzitter van de onafhankelijke commissie die de Canon van Nederland gaat herijken. De minister vraagt aan Kennedy om met een commissie de Canonvensters die in 2005 samengesteld zijn tegen het licht te houden. Minister van Engelshoven vraagt aan deze nieuwe commissie om aandacht te hebben voor de breedte van de canon: ‘De vensters bieden een blik op onder meer kunst en cultuur, taal en literatuur, geografie, techniek en wetenschap. Ik vraag de commissie om evenwichtig aandacht te besteden aan de verhalen en perspectieven van verschillende groepen in de samenleving, en om de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis voldoende aan bod te laten komen.’ Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , NOS
 • Ministeries krijgen nog beperkt feedback van opdrachtgevers over de inhoud van de webmodule inhuur zzp. 50.000 extra bedrijven ontvangen van het kabinet een verzoek mee te helpen bij de ontwikkeling van een online vragenlijst voor het inhuren van zzp’ers.  Deze webmodule vormt een belangrijk onderdeel van de vervanging van de Wet DBA en moet per 1 januari 2020 operationeel zijn. Invulling van de webmodule moet een opdrachtgever zekerheid geven of hij een opdracht wel of niet door een zzp’er kan laten uitvoeren. Zipconomy
 • Tot 20.00 uur worden NPO 1,2 en 3 reclamevrij. Online verdwijnt alle reclame bij de publieke omroep. Naar verluidt blijft op de radio alles bij het oude. Bij de verdeling van het geld wordt het aantal leden van een omroep minder leidend. Dat betekent dat kleine omroepen erop vooruitgaan, ten koste van de grote omroepen.  Haagse bronnen melden dat de coalitiepartijen het eens zijn geworden over de toekomst van de publieke omroep. De overheid moet de NPO gaan compenseren voor de reclame-inkomsten die de publieke omroep straks gaat mislopen. Dat stelt de FNV in een reactie op het plan van de coalitiepartijen. Minister Slob  zal de plannen uiteenzetten in zijn mediabrief die hij naar verwachting eind volgende week naar de Tweede Kamer stuurt. NOS  ,NOS, FNV
 • De provincie Gelderland start met het ontzamelen van een deel van de huidige provinciale kunstcollectie. Het doel is de kwaliteit van de collectie te verbeteren door het aantal stukken beeldende kunst dat de provincie in bezit heeft met 10% te verminderen. Het gaat om kunstwerken die geen connectie hebben met Gelderland, in slechte staat zijn en waarbij restauratie niet meer loont. Ook werken waarvan meer dan één exemplaar in de collectie opgenomen is, komen in aanmerking voor ontzamelen. De provincie ontzamelt transparant, zorgvuldig en verantwoord volgens de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO). Gelderland
 • Amsterdam wordt drukker en groter. De ruimte is er schaars. De prijzen van vastgoed rijzen de pan uit en elke vrije vierkante meter wordt opgeëist. Zowel de lage inkomensgroepen als ­(startende) kunstenaars en creatieve onder­nemers – mensen die waarde toevoegen en de stad aantrekkelijk maken – vinden steeds moeilijker een plek in de stad. Zafer Yurdakul, directeur Stichting Urban Resort, een stichting die bieden kunstenaars en andere creatieve professionals broedplaatsplekken om te werken en vrijuit te experimenteren, over nieuwe broedplaatsenbeleid Van de gemeente Amsterdam. Het Parool
 • In het debat over festivals in Amsterdam gaat het veelal over overlast. Wiecher Troost, voorzitter Evenementen Vereniging Amsterdam, wil dat de branche zich actiever in de discussie gaat mengen. Want evenementen zijn óók heel goed voor Amsterdam. Het Parool
 • Met de Uitgangspuntennota Cultuurbeleid 2021-2024 ‘Stad in transitie, cultuur in verandering’ kiest Rotterdam voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer een plek is als bezoeker, medewerker of maker. Waar nieuwe makers en nieuwe genres de ruimte krijgen. En waar intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid sleutelbegrippen zijn. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
 • Op 11 april jl. presenteerde de Raad voor Cultuur het advies ‘Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur’ over het cultuurbestel van 2021 aan minister van Engelshoven (OCW). Op 11 juni zal de minister in haar Uitgangspuntenbrief reageren op dit ambitieuze advies. Wat betekent het advies voor Rotterdam? Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
 • Assen heeft een cultuurmakelaar. De cultuurmakelaar heeft als opdracht om partijen, ideeën en initiatieven bij elkaar te brengen en te stimuleren dat er samen wordt gewerkt aan een cultureel rijk en aantrekkelijk Assen. Deze rol is in het leven geroepen door de gemeente Assen en Cultureel Hart Assen. Assenstad

 

noord-brabant

 • Hoe ziet de wereld van kunst en cultuur in Noord-Brabant er eigenlijk uit? Wat zijn haar kenmerken en karakteristieken? Welke trends en ontwikkelingen bepalen de toekomst van de Brabantse cultuur? En andersom: hoe ziet de samenleving van de toekomst eruit en welke rol speelt de Brabantse cultuur daarin?  De BrabantKennis verkenning naar de ‘Culturele eigen(wijs)heid van Brabant’ is anderhalf jaar geleden begonnen. Op 27 juni wordt ‘’de oogst’’ gepresenteerd. BrabantKennis
 • Statenmededeling aan Provinciale Staten over het besluit van het provinciebestuur om aan de gemeente Oss een subsidie van €100.000,- te verlenen voor de realisatie van het sheddakenproject als laatste onderdeel van de herbestemming van het voormalige Bergosscomplex. Brabant.nl  , Brabant.nl
 • Commissaris van de Koning Wim van de Donk laat weten ‘buitengewoon serieus’ te zijn als het gaat om het organiseren van het  Eurovisie Songfestival in Noord-Brabant in 2020. Van de Donk laat weten dat de vijf grootste Brabantse gemeenten (Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond) samen gaan bepalen welke stad als locatie voor het Songfestival naar voren wordt geschoven. Omroep Brabant
 • De provincie Noord-Brabant verleent een subsidie van € 84.000 euro aan de gemeente Waalwijk voor de aanpak van de leegstand in het centrum. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Bredanaars konden de afgelopen maanden initiatieven aandragen om in de eigen omgeving of in de stad  75 jaar vrijheid te vieren of te herdenken. Daar gaven 33 organisatoren gehoor aan, met culturele en educatieve ideeën. De gemeente Breda heeft gekeken of die plannen voldoen aan de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor subsidie. In totaal trekt Breda bijna 95.000 euro uit voor vijftien culturele en educatieve ideeën die zijn aangedragen. BN – De Stem
 • Op 16 mei vond er een eerste algemene bijeenkomst plaats met betrekking tot de concept Cultuurbrief: het beleidsstuk waar we de contouren schetsen voor het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven de komende vier jaar. Deze algemene bijeenkomst was bedoeld om ambities voor de komende jaren te formuleren. Hoe staat cultureel Eindhoven er in 2025 voor? Welke ontwikkeling is komende jaren van belang voor de makers, culturele instellingen en voor publiek? Een verslag. Daarna vond er op 21 mei een focusgroep bijeenkomst plaats op het gebied van cultuureducatie. Een verslag.  Cultuur Eindhoven  ,  Cultuur Eindhoven
 • Het gemeentebestuur  van Eindhoven gaat er voorlopig niet meer van uit dat het jaarlijks structureel meer geld krijgt uit het zogeheten gemeentefonds van het Rijk. Eindhovens Dagblad
 • The Dutch Mountains moet een ‘interactieve omgeving’ worden, waar werken, verblijven, leren, ontmoeten en ontspannen door elkaar heen plaatsvinden. Het project bestaat uit woningen, shortstay-appartementen, een hotel, kantoren, ruimtes voor co-working, een businesscenter en voorzieningen als horeca en wellness. Locatie : aan de Dommel gevonden, tussen het centraal station van Eindhoven en de campus van de TU/e. Een ontwerp van Studio Marco Vermeulen. De initiatiefnemers hebben een grondreserveringsovereenkomst met de gemeente Eindhoven getekend, mede met als doel investeerders over de streep te trekken. Eindhoven ,  Architectenweb  , Eindhovens Dagblad
 • Het is de hoogste tijd dat ‘s-Hertogenbosch voor de komende twintig tot dertig jaar duidelijk maakt wat de ambities zijn. Grote projecten als de Haverleij, het Paleiskwartier en de Groote Wielen worden de komende jaren afgerond, dat vraagt om een nieuwe toekomstvisie. Het Bossche gemeentebestuur laat nu te veel aan de marktpartijen over en zou het initiatief meer naar zich toe moeten trekken. Dat is de breed gedragen uitkomst van het eerste uit een reeks gesprekken die het Brabants Dagblad voert als vervolg op het eerder gehouden BD-debat in de Verkadefabriek over de toekomst van de stad. Brabants Dagblad  , Brabant Dagblad
 • De gemeente Tilburg wil in het nieuwe evenementenbeleid aandacht besteden aan de wensen en klachten van inwoners. Daarnaast moet het beleid ook meer bezoekers naar Tilburg trekken. Tilburg.nl
 • Tilburg krijgt een nieuw stadspark: het Spoorpark, aan de Spoorlaan midden in de stad. Over een paar weken gaat het open. De gemeente riep de Tilburgers op met ideeën te komen en de beste plannen zijn uitgevoerd. Er zijn onder meer een stadscamping, een ligweide en een beachvolleybalstrand. Blikvanger aan de oostkant is een kunstwerk van Marieke Vromans: De Rits. “Het is een rits die het groen opent naar de stad toe”. Omroep Brabant

 

overige brabantse gemeenten

 • De kunstenaar Auke de Vries kreeg de opdracht een beeld te maken voor de gemeente Best. Dat object, aan de rand van de nieuwe wijk Dijkstraten, werd op 1juni officieel onthuld. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Aan de werkzaamheden van cultuurverbinder Romijn Conen in Boxtel komt per direct een einde. Dat heeft hij een paar dagen geleden van wethouder Marusjka Lestrade te horen gekregen. Vanwege bezuinigingen. Boxtel is op zoek naar geld vanwege tekorten in de jeugdzorg en daarvan is ook de cultuurverbinder, die ruim een jaar geleden van start ging onder de noemer ‘dorpskunstenaar’, het slachtoffer. Conen twijfelt aan de redenen. Hij stelt vast dat zijn verhouding met de gemeente de laatste tijd niet altijd even soepel was. Hij kijkt met goede gevoelens terug op wat tot stand is gebracht. Wethouder Lestrade laat desgevraagd weten dat ze binnenkort op de kwestie zal reageren. D’66 vraagt opheldering.  Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • De Boxtelse wethouder Marusjka Lestrade betreurt dat voortijdig bekend is geworden dat cultuurverbinder Romijn Conen aan de kant is gezet. Maar gaat niet in op vragen over de kwestie. ,Zodra de interne procedure via de politieke route is afgerond, komen we met de nadere informatie”, laat ze weten. Lotte Timmermans en Ranil van Peperstraten  van het project Cultural Exchange Boxtel schrokken van het ontslag. Voor het verhalenproject is een website en een facebookpagina aangemaakt voor mensen die willen meedenken of vragen hebben. Of een gepland boek er ook echt komt, is met het wegvallen van Conen nog maar de vraag. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Drie maanden geleden wilde bouwbedrijf De Bonth van Hulten een begin maken met de restauratie van kapel Saint Louis en daarmee feitelijk ook het megaproject Religieus Erfgoed Oudenbosch. Maar het feest ging niet door vanwege de mogelijke aanwezigheid van beschermde vleermuissoorten. Nu blijkt dat in de koepel geen vleermuizen zijn aangetroffen. In overleg met de gemeente Halderberge, een ecoloog en de aannemer is besloten de kapel gefaseerd te herstellen. Dat betekent dfat deze week alsnog gestart kan worden met het plaatsen van steigers rondom de koepel van de kapel van Saint Louis. BN – De Stem
 • De Delftse kunstenaar Hans la Hey exposeert het komende jaar met zijn kunstwerk Windbeer op de ‘wisselsokkel’ in de vesting Heusden.  Windbeer is een beeld van cortenstaal dat een zogenoemde Savonius-rotor vasthoudt. Op die rotor is een animatie van een hollende beer te zien. Het is zowel een stilstaand als een bewegend beeld. Het beeld staat op een rode olieton. Het college van burgemeester en wethouders van Heusden koos voor het werk van La Hey op advies van de Kunst Advies Commissie (KAC). Die maakte de keuze uit een aantal inzendingen. Brabants Dagblad
 • Terwijl het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Heusden hard werkt aan een toekomstplan, tekent zich een stevig verschil van inzicht af met de gemeente Heusden. Centraal staat de vraag wie uiteindelijk bepaalt of de bibliotheek zelfstandig kan blijven, dan wel moet fuseren of intensief moet samenwerken met andere (maatschappelijke) organisaties. Brabants Dagblad
 • Kunststichting Sint-Oedenrode krijgt een opvolger: Kunststichting Meierijstad. De eerste klussen zijn het afronden van het Duizendjarig Woud in Rooi en het opstellen van een nieuwe visie. Brabants Dagblad
 • De ingrijpende verbouwing en renovatie van het oude raadhuis van Schijndel gaat de gemeente Meierijstad niet 2,2 miljoen euro, maar 3,5 miljoen euro kosten. De gemeenteraad beslist  27 juni over het krediet. In het oude raadhuis komen als bekend onder meer de bibliotheek, een deel van de kunstcollectie van Meierijstad, het servicecentrum van de gemeente, een trouwzaal en horeca. Brabants Dagblad
 • Muziekcentrum De Mads in Waalwijk zet een verhuizing nog niet uit zijn hoofd. De exploitanten zien kansen voor een verplaatsing, maar daarbij is wel de steun van de gemeente Waalwijk nodig. Ze doen daarvoor een dringend beroep op college en gemeenteraad. Het is volgens hen vragen om problemen als het muziekcentrum aan de Grotestraat straks omringd wordt door nieuwbouw. Brabants Dagblad
 • Het voortbestaan van de Waalwijkse musicalgroep De Notenkrakers hangt aan een zijden draadje. De jarenlange zoektocht naar een nieuw onderkomen dreigt op niets uit te lopen. De hoop is nu gevestigd op ondernemer Ted van den Besselaar, die mogelijk een nieuwe ‘cultuurhal’ in Waalwijk wil bouwen. Het plan valt of staat met medewerking van de gemeente Waalwijk. De verenigingen De Notenkrakers, Djemm!, Next, The Longstreetsingers en Liedertafel Oefening en Vermaak verkeren al een tijd in onzekerheid over hun huisvesting. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • De Eerste Kamer heeft vorige week de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet verkleint de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. Hierdoor krijgen mensen in een kwetsbare positie meer perspectief terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft. Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector
 • Het op peil krijgen van de inkomens binnen de cultuursector kost zo’n €90 miljoen per jaar: €25,4 miljoen om de salarissen gelijk te trekken met die in andere sectoren, en nog eens €64,7 miljoen om de lonen te indexeren. Dit blijkt uit onderzoek dat SiRM en PPMC hebben uitgevoerd in opdracht van belangenvereniging Kunsten ’92. Consultancy Nederland
 • Het principeakkoord over de pensioenen wordt voorgelegd aan de leden van de FNV. Ook leden van de Kunstenbond worden uitgenodigd om deel te nemen aan het referendum, dat wordt gehouden van 12 tot en met 15 juni. Kunstenbond
 • Op 18 april 2019 vond bij Het Nieuwe instituut in Rotterdam The Common Inn plaats, een ‘gemeenschappelijke verblijfplaats die ruimte biedt voor presentaties van, gesprekken over, performances door en reflecties op talent‘. Tubelight vroeg drie auteurs om verschillende aspecten van de dag te recenseren. In onderstaande tekst reflecteert Jelmer Wijnstroom op het onderdeel White Sheets, waarin drie deelnemers – werkzaam bij diverse organisaties in de cultuursector – inzicht  gaven in hoe zij in hun dagelijks werk talent tegenkomen en met talentontwikkeling omgaan. tubelight
 • De Brakke Grond en DutchCulture willen Vlaamse en Nederlandse makers ondersteunen en helpen bij het uitbouwen van hun kunstenaarspraktijk naar/in respectievelijk Nederland en Vlaanderen. Heel concreet willen we de vaak terugkerende problemen die daarbij opduiken inventariseren en er zoveel mogelijke hands-on oplossingen voor aanreiken.  De culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland is hoog in intensiteit, maar veel makers ervaren belemmeringen. Het samenwerkingsproject OverBruggen tracht een integraal sectorbreed overzicht te produceren van wat deze obstakels zijn en op welke niveaus die zich bevinden. Met die inventarisatie wordt vervolgens gezocht naar concrete oplossingen voor de sector. De resultaten worden inzichtelijk gemaakt middels een publicatie, een tool of handleiding die de sector ondersteunt in het overbruggen van de grens. DutchCulture
 • De Culturele Financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen is op 3 juni online gegaan. Deze website biedt een overzicht van financieringsmogelijkheden voor kunstenaars en creatieven in Nederland. De wijzer geeft  telkens een aantal opties,  er is de keuze voor wat het meest van toepassing is.  Het resultaat is een adviespagina waar de route naar financiering van een project, een product of een onderneming start. Naast deze routes is er informatie over allerlei onderwerpen voorhanden die te maken hebben met  financiering, zoals crowdfunding, sponsoring, informeel financieren. Cultuur+Ondernemen
 • Veel muziekverenigingen in ons land hebben het moeilijk. In Friesland proberen ze het tij te keren. Immers, vooral voor krimpgebieden is een bloeiende fanfare of brassband van groot belang voor de leefbaarheid en vitaliteit van de samenleving. Hoe help je verenigingen om uit de overlevingsmodus te komen? En hoe kunnen overheden een helpende hand toesteken? Jan-Willem van Kruyssen over het Friese plan ‘Van krimp naar groei’. LKCA
 • Op 14 juni, aan de vooravond van We Make The City, verzorgt Caroline Nevejan de Boekmanlezing. Tijdens de lezing gaat zij in op verschillende aspecten van de toenemende druk op de stedelijke ruimte. Door verschillende kenmerken van wat je ‘vrije’ ruimte kan noemen te verkennen, zoekt ze naar een antwoord op de vraag hoe deze ruimte haar kwaliteit behoudt. Hoe iemand zich voelt is is bijvoorbeeld van grote invloed op hoe iemand ruimte ervaart. En hoe speelt de digitale ruimte een rol bij de verdichting van fysieke ruimte? Daarbij is het bovendien de vraag waar het bij verdichting om draait, gaat het over dicht maken, voller maken of dichtbij zijn? Boekman

 

architectuur en vormgeving

 • De werkvoorraad is na een kleine dip een half jaar geleden weer terug op 5,4 maanden. 80% van de bureaus is tevreden over de werkvoorraad en beoordeelt deze als normaal tot goed. Bijna een derde van de bureaus verwacht stijgende inkomsten. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019. BNA
 • Bijna de helft van de architectenbureaus heeft weleens een project circulair uitgevoerd of deelgenomen aan een circulaire uitvraag. Dit aandeel is iets gegroeid ten opzichte van vorig jaar (42%). Opvallend is dat architecten de verantwoordelijkheid voor een circulaire aanpak steeds meer bij zichzelf leggen naast de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en overheden. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek 2019. BNA
 • De eerste ArchiTenten Challenge is gewonnen door Jasper Manders (31), bouwkundig ingenieur bij architectenbureau Cepezed. Hij mag zijn Inside out There-ontwerp nu gaan realiseren in samenspel met Karsten Tenten, om vervolgens een ereplek te krijgen op Lowlands, van 16 t/m 18 augustus. Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg: ‘Deze winnaar is een verrijking voor het festvalcampinglandschap: het is een innovatieve tent, die bovendien kan worden geconfigureerd tot een collectieve tent. Een duurzaam alternatief ook voor de vele wegwerptentjes die elk jaar op de camping worden achtergelaten.’ BNA
 • BNO start met BNO Coaching. BNO Coaching helpt bij het helder krijgen van persoonlijke drijfveren en aannames, om vervolgens te kijken naar keuzes die de lange termijn koers van een bedrijf bepalen. Ook kijk je naar de acties en maatregelen die hier op de korte termijn voor nodig zijn. BNO

 

beeldende kunst

 • De eindexamenpresentaties van de kunstacademies zijn aanstaande.  Studenten zijn bezig zich te oriënteren op een volgende stap. Velen zijn van plan naar een residency te gaan, waar er in de internationale kunstwereld steeds meer van zijn, in alle soorten en maten. Saskia van der Kroef vraagt zich af waartoe deze residencies dienen en wat hun succes verklaart. Metropolis M
 • Het laagdrempelige Moco Museum in Amsterdam groeit explosief. Het staat  ‘in de top-7 van best bezochte musea in Nederland’. Moco is een commerciële onderneming van Kim en Lionel Logchies-Prins, een echtpaar dat al 14 jaar een kunsthandel drijft in Amsterdam. Moco Museum mag zich zo noemen: de term ‘museum’ is in Nederland niet beschermd. Moco is geen lid zijn van de Museumvereniging. Onderzoek van de Volkskrant wijst uit dat het museum het niet zo nauw neemt met de regels die in de museumwereld gebruikelijk zijn. De Volkskrant , inlog vereist , HP-De Tijd
 • Museumdepots zijn doorgaans gevestigd in goedbewaakte anonieme bedrijfspanden aan de rand van de stad, maar Museum Boijmans Van Beuningen  in Rotterdam gaat het anders doen en bouwt een (relatief duur) openbaar depot midden in de stad. Waarom eigenlijk? Wat zegt dit initiatief over het museum in de huidige tijd? Metropolis M
 • Martijn van Nieuwenhuyzen wordt de nieuwe directeur van het De Pont museum in Tilburg. Hij volgt vanaf 26 augustus Hendrik Driessen op, die aan de wieg stond van De Pont en het museum als eerste directeur dertig jaar leidde.  ‘Ik kan wel zeggen dat ik waarschijnlijk iets meer zal gaan werken met kunstenaars uit andere regio’s, zoals Latijns-Amerika. Daarin heb ik me de afgelopen jaren verdiept. En ik wil ook andere kunstvormen laten zien. De collectie van De Pont bestaat voornamelijk uit beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografie. Performancekunst was er in veel mindere mate te zien.’ De Pont   , De Volkskrant  , inlog vereist  , Omroep Brabant
 • Museum Jan Cunen gaat op zoek naar ‘een aansprekende, allround, nieuwe algemeen directeur’, die het succes van het Osse museum in de afgelopen jaren verder moet uitbouwen. Brabants Dagblad
 • De resultaten van een recent onderzoek naar de  museumcollecties van Amerikaanse musea geven een somber beeld van het gebrek aan pariteit in de collecties. Uit het onderzoek blijkt dat 85,4% van de werken van blanke kunstenaars zijn, en 87,4% van mannen. Afrikaans-Amerikaanse kunstenaars hebben met slechts 1,2% van de werken het laagste aandeel; Aziatische kunstenaars hebben een totaal van 9%; en Latijns-Amerikaanse en Latino kunstenaars vormen slechts 2,8% van de kunstenaars. En hoe zou een echt representatieve museumcollectie er uitzien? Kunstenaar en journalist  Mona Chalabi geeft daar een antwoord op. Hyperallergic
 • Uit een recent onderzoek van de Freelands Foundation blijkt dat  in Groot-Brittannië meer vrouwen (66%) zich inschrijven voor een postdoctorale studie in de kunsten en vormgeving, echter dit is niet terug te zien in de galerievertegenwoordiging. In 2018 was 68% van de kunstenaars, vertegenwoordigd door grote commerciële galerieën, man. Soortgelijke ongelijkheden bestaan ook in kunst- en designinstellingen, waar 63% van het hogere personeel man is, een stijging van 4% ten opzichte van 2017, wat wijst op een groeiende genderongelijkheid op dit gebied. Frieze

 

film en av

 • Het aantal niet-witte acteurs in succesvolle Nederlandse bioscoopfilms is sinds de eeuwwisseling verdubbeld. In 2017 was 20 procent van de hoofdrolspelers niet wit. Dat is de conclusie van een onderzoek naar diversiteit binnen de Nederlandse filmwereld. In totaal werden ongeveer 1.200 acteurs en bijna 160 films onderzocht. De verdubbeling betekent echter niet dat de Nederlandse filmwereld een waarheidsgetrouwe afspiegeling van de huidige, Nederlandse maatschappij is. Bijna alle regisseurs (98%) zijn namelijk wit, witte Nederlanders krijgen relatief vaker een hoofdrol en films met overwegend witte acteurs brengen meer op. npo3.nl/brandpuntplus  , npo3.nl/brandpuntplus
 • Bioscoopketen Vue is overgegaan van de fysieke Vue Movie Pass naar een digitale versie. Er worden zodoende geen nieuwe plastic passen meer verstrekt. Entertainment Business
 • De commissie die de NPO evalueerde heeft haar eindrapport aan de raad van toezicht van de NPO aangeboden. Samengevat: de publieke omroep is van grote waarde, maar pluriformiteit en innovatie verdienen extra aandacht. inct

 

muziek

 • Op 18 mei vond de Muzikantendag plaats. Doorbreken bij een groot publiek is voor Nederlandse muzikanten een grote uitdaging. Een bezoek aan de dag is een kans op bekendheid in binnen- en buitenland te vergroten. Een verslag. NRC
 • Van juni tot half oktober vinden er in Nederland vele festivals plaats. En volgens onderzoekers van de jaarlijkse Festival Monitor groeit het aantal festivals in Nederland ieder jaar nog onstuimig. De benaming ‘popfestival’ dekt de lading niet meer: de sector probeert tegenwoordig vooral publiek te trekken naar sterk gedifferentieerde muziekfeesten. Er zijn steeds meer protesten, de omgeving maakt zich zorgen om nachtrust, flora en fauna, en de gemeenten komen met scherpere regels. De festivalsector levert inmiddels wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse economie. De Volkskrant
 • Het Koninklijk Concertgebouworkest  maakte bekend dat zijn algemeen directeur Jan Raes heeft besloten om zijn functie per eind december 2019 neer te leggen. Jan Raes werd benoemd als algemeen directeur in 2008 en eind 2019 heeft hij het orkest meer dan 11 jaar geleid.  Opmerkelijke timing, volgens Het Parool.  ‘Hoewel het orkest ten stelligste ontkent dat het nieuws iets te maken heeft met de affaire Gatti, is dat toch de eerste gedachte die opkomt.’ Concertgebouworkest   , Het Parool
 • De stichting Music#MeToo daagt Nederlandse rappers als Ali B., Boef en Frenna voor de rechter vanwege ‘vrouwonvriendelijk gedrag en vrouwendiscriminatie’. Ook de bestuurders van hun platenlabels SPEC en TopNotch en het Amerikaanse muziekbedrijf Warner Music Group moeten zich volgens de stichting in de rechtbank verantwoorden. De stichting Music#MeToo wil ‘ongewenste seksualisering en seksueel misbruik binnen de muziekbranche tegengaan’. Algemeen Dagblad
 • Het onderwerp van vrouwelijke acts op popfestivals, is sinds enkele jaren een heet hangijzer. De discussie begon in Groot-Brittannië, in 2015, toen de media vaststelden dat de hitparades werden aangevoerd door vrouwelijke artiesten, maar dat op Britse popfestivals 86 procent van de artiesten mannen waren. NRC sprak met 4 festivalprogrammeurs. Onderwerpen: de huidige podiumrepresentatie, de wenselijkheid van een quotum, en het aanbod van geschikte vrouwelijke acts. Fan van quota zijn ze niet.  Wie is het best, wie is het populairst zijn de uitgangspunten. NRC , inlog vereist
 • De plastic wegwerpbeker kan prima worden gebruikt op festivals mits het plastic daarna volledig wordt gerecycled. Dat zegt Jaap den Doelder, professor Fysische Chemie van de Technische Universiteit Eindhoven, die op het Vestrock-festival de lezing ‘Keuzes rondom kunststof’ gaf. Entertainment Business
 • De grote festivals in de Benelux hebben de prijzen van weekendtickets de afgelopen 10 jaar fors verhoogd. Dit blijkt uit een onderzoek van beslist.nl naar festivaltrends. Volgens het onderzoek naar festivaltrends zijn Bizzey en Kraantje Pappie dit jaar de meest geboekte festivalartiesten. Metal en pop zijn de populairste muziekgenres, terwijl ska en reggae de meest gehoorde substijlen zijn. Entertainment Business
 • De organisatoren van het Breda Jazz Festival zijn tevreden, want nog nooit werd er zoveel geld opgehaald bij het publiek. Maar liefst 10.000 euro meer dan vorig jaar. Dat is mooi, want de organisatie had het geld hard nodig. “Bovendien is het een blijk van waardering van het publiek”, zegt secretaris Willem Schoonebeek. Voorzitter Bart Wouters heeft alle vertrouwen in het voortbestaan van het festival.  Omroep Brabant  , BN – De Stem

 

theater en dans

 • Het Sociaal Fonds Podiumkunsten geeft een enquête uitgezet over duurzame inzetbaarheid in de podiumkunsten. Vul de vragenlijst in, als werknemer, zelfstandige of werkgever. Sociaal Fonds Podiumkunsten
 • In de theatersector verkeren velen in een bijzonder zwakke arbeidsmarktpositie en de mate van uitholling is groot. Theaterkrant voert een serie gesprekken over de (artistieke) gevolgen van ‘unfaire’ praktijken. Er wordt vooruitgekeken naar wat een gezonder werkklimaat allemaal zou kunnen opleveren. Een gesprek met  artistiek directeur van Dansateliers Rotterdam, Kristin de Groot. Theaterkrant
 • Of iemand de volgende Tom Cruise, Julia Roberts, Robert Downey Jr. of Jennifer Lawrence wordt, laat zich niet voorspellen. Maar wiskundigen van de Queen Mary University of Londen bleken wel met een zekerheid van 85 procent te kunnen voorspellen of het beste jaar van een acteur nog moet komen, of al is geweest. Dat schrijven zij in het vakblad Nature Communications. Het ‘beste jaar’ definiëren de onderzoekers overigens niet als het jaar waarin iemand een Oscar wint, of een heel zichtbare hoofdrol speelt. Omdat de werkloosheid onder acteurs hoog is, besloten ze te kijken naar het jaar waarin iemand de meeste rollen speelt, ongeacht de status of de prestige van de rol.  De Volkskrant , Nature Communications
 • De Nationale Opera (DNO) moet zich voor de tweede maal voor de rechter verantwoorden omdat het operagezelschap niet langer toestaat dat recensent Olivier Keegel op hun perslijst staat. DNO ontnam de journalist zijn persfaciliteiten nadat hij een kritisch stuk voor Het Parool schreef. Hij moest voortaan zelf een kaartje kopen. NU.nl

Cultuurmarketing

 • Cultuurmarketing reikt op 27 juni de Cultuurmarketing Awards uit aan de creatiefste, effectiefste en innovatiefste marketingcases van de culturele sector. Van de 74 inzendingen heeft de vakjury er 12 genomineerd. Deze genomineerden presenteren op 27 juni hun cases en maken kans om met de Awards huiswaarts te keren. In aanloop naar 27 juni stelt Cultuurmarketing alle genomineerden voor. Ingrid Wissink van Toneelgroep Maastricht, één van de vijf genomineerden voor de Merk & Loyaliteit Award. Paul Klarenbeek van het Drents Museum, één van de vier genomineerden voor de Campagne Award. Cultuurmarketing  , Cultuurmarketing
 • Met Rituals en het Rijksmuseum gaan twee iconische Nederlandse merken samenwerken en creëren ze een exclusieve collectie producten voor home en body als rijk eerbetoon aan de 17e eeuw. De collectie van negen home en body producten is geïnspireerd op zeventiende-eeuws Delfts aardewerk dat te zien is in het Rijksmuseum en is vanaf 3 juni verkrijgbaar. Sponsorreport

Financiering

rijksfondsen

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en met lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroepsonderwijs. Door ontwerpkracht in te zetten kunnen verrassende nieuwe strategieën, ontwerpoplossingen en prototypes worden ontwikkeld. Indienen kan tot en met 7 november 2019. Projectvoorstellen richten zich op één van de volgende vier ontwerpopgaven : leren voor een veranderende arbeidsmarkt ; de school als community ; flexibiliteit van het vastgoed ; de circulaire leeromgeving. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het kabinet stelt in 2019 en 2020 extra middelen ter beschikking om de zichtbaarheid en het hergebruik van digitaal erfgoed te stimuleren. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie slaan de handen ineen en hebben drie elkaar aanvullende regelingen ontwikkeld. Makers en culturele instellingen worden gestimuleerd om samen nieuwe gebruiksvormen te ontwikkelen en de zichtbaarheid van digitaal erfgoed bij een breed publiek te vergroten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft € 3,5 miljoen voor de periode 2019-2020 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn gelijk verdeeld over de drie fondsen. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie investeert in nieuwe verhalen die vanuit consortia met makers uit de creatieve industrie tot stand komen. Deze tijdelijke regeling Digital Heritage & Public heeft twee indienrondes, 5 september 2019 en 16 januari 2020,  met een totaal budget van € 900.000. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Als het om talentontwikkeling gaat speelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een belangrijke rol in het ontwerpveld. Na hun studie kunnen ontwerpers en makers er een beurs aanvragen waarmee zij de ruimte krijgen om hun eigen signatuur en professionele praktijk verder te ontwikkelen, onafhankelijk van onderwijs of opdrachtgevers. Vervolgens beschikt het fonds over een uitgebreid pallet aan subsidieregelingen waar zij in de loop van hun carrière gebruik van kunnen maken. Het Nieuwe Instituut
 • Wanneer kan je als architect subsidie aanvragen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, hoe gaat dit in z’n werk en waar moet je op letten? Op 11 juni 2019 organiseert het fonds een voorlichtingsbijeenkomst voor (bijna afgestudeerde) architecten. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 18 juni organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een publiek gesprek met de instellingen uit de ontwerpsector over hoe de infrastructuur van het ontwerpveld het beste kan worden versterkt in de nieuwe beleidsperiode 2021-2024. De uitkomsten van het gesprek worden meegenomen mee in het vormgeven van ons nieuwe beleidsplan en toekomstige regelingen van het fonds. Het fonds nodigt met name meerjarig ondersteunde instellingen uit om deel te nemen aan dit gesprek. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In het kader van het festival We Make the City organiseren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Play the City de bijeenkomst ‘CityLab; a local action or international movement’ in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De bijeenkomst vindt plaats tijdens de Urban Conference: Common Ground op 19 juni. Tijdens deze bijeenkomst delen experts uit Nederland en Turkije hun ervaringen met nieuwe vormen van co-creatieprocessen en de impact van stadslabs op de toekomstige ontwikkeling van de bebouwde ruimte. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het kabinet stelt in 2019 en 2020 extra middelen ter beschikking om de zichtbaarheid en het hergebruik van digitaal erfgoed te stimuleren. Het Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie hebben drie elkaar aanvullende regelingen ontwikkeld. Makers en culturele instellingen worden gestimuleerd om samen nieuwe gebruiksvormen te ontwikkelen en de zichtbaarheid van digitaal erfgoed bij een breed publiek te vergroten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft € 3,5 miljoen voor de periode 2019-2020 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn gelijk verdeeld over de drie fondsen. Het Mondriaan Fonds draagt d.m.v. de Open Oproep Digitaal Erfgoed bij aan het publieksvriendelijk maken van gedigitaliseerde erfgoedcollecties.  Deze bijdrage kan tweemaal worden aangevraagd. De eerste deadline is op 7 oktober 2019. Mondriaan Fonds ,   Mondriaan Fonds
 • In 2018 kregen 10 ensembles die meerjarig subsidie ontvangen van het Fonds Podiumkunsten samen in totaal 300.000 euro uitgekeerd. Die ensembles konden daarmee een aanvullend honorarium verstrekken aan musici. De regeling subsidiekader ensemblemiddelen 2018 -2020 is tijdelijk en loopt tot eind 2020. Binnen dit subsidiekader zijn ook gezamenlijke initiatieven tussen podia en de ensembles ondersteund. Het doel van deze samenwerking is om meer publiek te bereiken voor grootbezet repertoire. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten gaat in de maanden maart tot en met juni 2019 met aanvragers in gesprek over de nieuwe meerjarige regeling voor de periode 2021-2024. Het verslag van de derde bijeenkomst van de focusgroep Dans & Theater is beschikbaar. Dat geldt ook voor het verslag van de derde bijeenkomst van de focusgroep Muziek & Muziektheater. Fonds Podiumkunsten , Fonds Podiumkunsten ,   Fonds Podiumkunsten
 • Het kabinet stelt in 2019 en 2020 extra middelen ter beschikking om de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed te stimuleren. Samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie drie elkaar aanvullende regelingen ontwikkeld. Makers en culturele instellingen worden gestimuleerd om samen nieuwe gebruiksvormen te ontwikkelen en de zichtbaarheid van digitaal erfgoed bij een breed publiek te vergroten. Het Fonds voor Cultuurparticipatie richt zich op het creatief gebruik van de collecties door jongeren. Met de regeling ‘Creatief gebruik digitaal erfgoed’ ondersteunt het fonds projecten waarbij jongeren (12 tot 25 jaar) in hun vrije tijd creatief aan de slag gaan met digitale erfgoedarchieven of online erfgoedcollecties. Bijvoorbeeld door iets nieuws te creëren waarbij digitaal erfgoed het bronmateriaal is. Deadline 18 december 2020.  Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft vijf projecten genomineerd voor de Gouden C 2018. Met de Gouden C zet het Fonds jaarlijks één van de vele ondersteunde projecten op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie in de schijnwerpers. De winnaar ontvangt de prijs tijdens een verrassingsbezoek eind juni. Tot de vijf genomineerden behoort het project Denk groter, maak muziek  van Fontys Hogeschool Kind en Educatie.  Fontys Hogeschool Kind en Educatie stimuleert met dit project een duurzame verankering en verbetering van het muziekonderwijs op de pabo met als doel het zelfvertrouwen en muzikaal niveau van toekomstige leerkrachten te vergroten. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Met de jaarlijkse internationale Call for Fellows nodigde Het Nieuwe Instituut onderzoekers en praktijkbeoefenaars uit om een voorstel in te dienen voor onderzoek in residence van september 2019 tot februari 2020. Met het thema BURN-OUT. Exhaustion on a Planetary Scale, richt het traject van 2019 zich op het stimuleren van nieuwe vormen van co-existentie en zorg voor multispecies en collectieve lichamen in tijden van burn-out op planetaire schaal. De jury selecteerde drie voorstellen, uit 197 inzendingen, voor een Research Fellowship. De voorstellen positioneren zich scherp binnen het hedendaagse politieke discours en ecologisch denken, en tonen urgentie, ambitie en precisie. Het Nieuwe Instituut
 • Rini Hurkmans wordt in september 2019 de artist in residence in het Koninklijke Nederlands Instituut in Rome. Dit doet zij met financiële steun van de Akademie van Kunsten. Rini Hurkmans zal als beeldend kunstenaar de creativiteit bevorderen die ook de wetenschappers daar voor hun werk gebruiken. Over en weer kunnen zij elkaar inspireren.  KNAW
 • Studeer je aan de kunstacademie of ben je professioneel met kunst, muziek of theater bezig? En wil je jezelf als maker verder ontwikkelen? De gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt creatieve projecten en plannen. Voor (jonge) kunstenaars, performers en makers is er binnen de Cultuurfondsen een speciale regeling. Hier kun je op elk moment snel en gemakkelijk bedragen onder de €2.000 aanvragen. ’s-Hertogenbosch.nl , ’s-Hertogenbosch.nl
 • 1.222 aanvragen kwamen er binnen na de eerste  oproep van het i-Portunus programma. De tweede oproep heeft als deadline 24 juni. Er kunnen aanvragen worden gedaan door podiumkunstenaars en beeldend kunstenaars voor de financiering van  mobiliteitskosten gemaakt  vanwege uitwisselingen, residencies etc. in een land dat aan het programma Creative Europe deelneemt. i-Portunus

 

prijzen

 • Tien titels voor jongeren tussen de 15 en de 18 jaar maken kans op het Beste Boek voor Jongeren, de prijs bij de Boekenweek voor Jongeren. Er zijn nominaties in  twee categorieën :  Oorspronkelijk Nederlandstalig en Vertaald. De twee winnaars van het Beste Boek voor Jongeren 2019 worden bij de start van de Boekenweek voor Jongeren bekendgemaakt en ontvangen ieder een geldbedrag van € 2.500, dat in de categorie Vertaald gedeeld wordt door de auteur en de vertaler. CPNB
 • De Beroepsvereniging Voor Improviserende Musici (BIM) reikt dit najaar de eerste BIM Podium Prijs uit. De BIM wil met deze prijs de kleine jazzpodia in het land een hart onder de riem steken. Met een financiële bijdrage van 2000 euro kan het winnende podium artiesten aantrekken die anders buiten het bereik zouden liggen. De genomineerde podia zijn inmiddels bekend : Brebl (Nijmegen), De Pletterij (Haarlem), Heerlen Jazz, Hot House Leiden, Jazz in Groningen, It’s Time for Jazz (Zutphen), Jazz Inverdan (Zaandam), Jazzblazzt (Hunsel), Mahogany Hall (Edam), Plusetage (Baarle-Nassau), Studio Loos (Den Haag). De winnaar uit deze selectie wordt in september bekend gemaakt.  Jazzenzo  , BIM

Kunstonderwijs

 • De Ad-opleiding Built Environment start in september in Roosendaal. Tijdens de tweejarige Ad-opleiding Built Environment staat de gebouwde omgeving centraal. Studenten leren hoe ze een omgeving ontwikkelen en inrichten en hoe ze gebouwen en infrastructuur ontwerpen en bouwen. Ze ontwikkelen zich in de richting van bouwkunde, infratechniek en ruimtelijke ontwikkeling. Avans
 • Voor de tweede keer organiseren studenten van de Koningstheateracademie een veiling van de meest openhartige kunstvorm die ons land rijk is: het cabaret. De voorstelling bestaat deze keer uit een veiling van cabaretiers, 13, 14 en 15 juni. Vorig jaar bleek dit een doorslaand succes. Koningstheateracademie

Cultuureducatie en - participatie

 • Scholen willen apart creativiteit doceren maar zelfs kunstenaars baseren zich op kennis en oefening, schrijft Tjip de Jong. Eerder gepubliceerd als onderwijsblog op nrc.nl LKCA
 • Met het Future Cities Festival, 20 en 21 juni in Eindhoven, stimuleren STRP en MU jongeren om hun toekomst te verbeelden en vorm te geven door middel van kunst en design. De samenstelling, de organisatie en de productie van het hele festival is in handen van mbo-studenten. Het Festival is mogelijk dankzij de programmaregeling Kunsteducatie voor mbo’ers van Fonds21. LKCA  ,Future Cities Festival
 • Leerlingen Joanna, Rosin en Lenne hebben samen met Marcelle Hendrickx, wethouder Onderwijs, Kunst en Cultuur van de gemeente Tilburg, op 22 mei een metersgroot kunstwerk onthuld op Onderwijscentrum Leijpark. Zij zijn drie van de leerlingen van 4 tot 12 jaar die afgelopen periode met de kunstenaar Reinoud van Vught uit Goirle een gezamenlijk kunstwerk hebben gemaakt. Aanleiding is het 60-jarig jubileum dat de school dit jaar viert. Stadsnieuws Tilburg
 • Ruim tweehonderd leerlingen van vijf basisscholen in Eindhoven namen op 5 juni de vier tunnels van de Berenkuil onder handen, als opmaat voor het graffitifestival Step in the Arena. Eindhovens Dagblad
 • Schitteren in grote musicals, da’s een droom van velen. Tijdens de zesde TOFavond, georganiseerd door studenten van het Leerbedrijf STERK van het KW1C, kwam het talent onder leerlingen van het voortgezet onderwijs uit ’s-Hertogenbosch en omstreken nadrukkelijk boven water drijven. Er waren tevens drie Tom Odems Cultuur Fonds Awards te verdienen, vernoemd naar de theaterdirecteur die in 2007 overleed. Brabants Dagblad
 • De afgelopen drie maanden hebben Het Zuidelijk Toneel en de ToekomstAcademie  (onderdeel van NDC, New Dutch Connections) intensief samengewerkt met achttien Eritrese jongeren onder de achttien jaar. Onder begeleiding van trainers en theatermakers verkenden zij hun eigen verhalen en vonden zij manieren om die op een toneel te vertellen. Het is de derde keer dat Het Zuidelijk en New Dutch Connections op deze manier samenwerken. Het publiek kan de resultaten gratis zien in Tilburg en Breda. Brabant Cultureel
 • Creatief bezig zijn, bijvoorbeeld schilderen of muziek maken, is goed voor je. Dat blijkt uit een recente Britse studie onder bijna 50.000 mensen. Het allerbeste is samen met anderen creatief te zijn, bijvoorbeeld door te zingen in een koor. Het University College London presenteerde in april de resultaten van een ander onderzoek. Dat richtte zich op samen zingen, maar dan via internet. Zangers zijn online met elkaar verbonden. Wat blijkt: zelfs dat draagt bij aan het welzijn van de deelnemers, al is écht samen zingen beter voor je mentale gezondheid. Podium Radio 4
 • Pubers die kampen met mentale problemen voelen zich begrepen door een jonge generatie muzikanten. Ze heten Yungblud, Halsey en Billie Eilish en ze zingen over hun depressies, sociale stoornissen en zelfmoord. Volgens hoogleraar neurowetenschap van sociale relaties, Berna Güroğlu, moeten we de onderlinge vriendschappen tussen jonge fans niet onderschatten. “Pubers zoeken naar mensen bij wie ze problemen kwijt kunnen zonder veroordeeld te worden. Zo’n fangroep kan uitkomst bieden.” Trouw
 • Kinderboekenschrijver Paul van Loon gaat met Stichting Leergeld een eindmusical voor groep 8 van de basisschool in Nederland produceren. In het verhaal van Van Loon is de boodschap van Stichting Leergeld over sociale uitsluiting verwerkt. Dat is bekend gemaakt bij de Landelijke Leergeld Dag, in Muzerije/Babel in ‘s-Hertogenbosch waarbij opgekomen wordt voor gelijke kansen van kinderen in het basisonderwijs. Brabants Dagblad

Kunstbeoefening

 • Het Philips Philharmonisch Koor uit Eindhoven gaat naar het Singing World Festival in Sint Petersburg. Eindhovens Dagblad
 • Met de sluiting van meerdere katholieke kerken binnen de Norbertusparochie ontstond onrust onder de kerkkoren. Omdat de Josephkerk blijft bestaan als stadskerk van Roosendaal en de bisschop onlangs besloot heeft dat de Onze Lieve Vrouwekerk voorlopig open mag blijven, willen de koren duidelijkheid van de parochie over hun toekomstplannen. BN – De Stem
 • Klarinetensemble Skertso in Roosendaal bestaat sinds 1985 en speelt klarinetmuziek in allerlei genres die vaak speciaal voor het ensemble is geschreven of gearrangeerd. De elf klarinettisten variëren in leeftijd van 17 tot ver in de zestig. Basklarinettist Josepha de Bruijn zit er al veertien jaar bij. ,,In harmonie verdwijn je met basklarinet in het geheel. Hier heb je je eigen partij, je wordt tenminste gehoord!’’ BN – De Stem
 • Het was vlak na de oorlog, en de stemming in Berghem was goed. Aan de rand van Herperduin, in het bos, werd een openluchttheater gebouwd. Precies de plek waar dit jaar, 74 jaar later, niet minder dan drie eigen voorstellingen worden opgevoerd. Want dat openluchttheater kreeg al snel een eigen toneelclub: Speelgroep Hoessenbosch. Dit weekend wordt het drukke seizoen afgetrapt met een voorstelling van de eigen jeugdgroep, die Robin en de Hoodies speelt. Brabants Dagblad

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Signs of Times met o.a. Daniel Libeskind, Arna Mačkić en Lex Bohlmeijer werd georganiseerd door De Balie en vond plaats op 3 april 2019 in de Amsterdamse stadsschouwburg. Er was een programma opgebouwd rondom Daniel Libeskind, architect van onder andere het Joods Historisch Museum in Berlijn, van Ground Zero in New York en van het nog te realiseren Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Dat laatste was de aanleiding voor de avond. Architect Willemien van Duijn was er bij. Over plekken van herinnering en nagedachtenis, over inclusieve en exclusieve architectuur. Archined
 • ‘Inclusiviteit’ is door zijn grootte en breedte een term die snel zijn betekenis verliest. Ron Buiting en Helma Born analyseren daarom de betekenis en bieden een methode om écht werk te maken van een rechtvaardige stad. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Hoe ontwerp je de stad van de toekomst? Met de stad die in de toekomst meer verdicht en drukker lijkt te worden, moeten we niet vergeten stilte in te bouwen. Om ons als bewoners te kunnen ontplooien, hebben we plekken nodig waar we op adem kunnen komen. Na uitgebreid ontwerpend onderzoek met een multidisciplinair team, in opdracht van BNA Onderzoek, formuleerde Robbert Guis 9 lessen voor de stad van de toekomst. Vandaag les 4: Geef ruimte aan nieuwe vormen van vrijheid. De Architect
 • De verplichte Stresstest Ruimtelijke Adaptatie heeft veel gemeenten met de neus op de feiten gedrukt. Er moet anders aan de stad worden ontworpen om hittestress, extreme neerslag en droogte het hoofd te bieden. Sanda Lenzholzer, Associate Professor Landscape architecture and urban design aan de Wageningen University, ziet dat gemeenten druk bezig zijn hun kennisachterstand in te halen. Ze voorspelt een revolutie in het denken over stedelijke ontwikkeling. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De Vijfhoek/Fietsparkeergarage Strawinskylaan in Amsterdam, de Groene Loper op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven en de Trekvaartzone in Kampen maken kans op de Award Beste Openbare Ruimte. Dat heeft de jury onder leiding van Annemieke Fontein bekend gemaakt. De jury beoordeelde de 29 inzendingen op drie criteria: functionaliteit, robuustheid en esthetiek. De Architect
 • Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat het internationale symbool van de Holocaust, concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, werd bevrijd. Het Nationaal Comité 4 en 5 Mei heeft kunstenaar Daan Roosegaarde gevraagd om ter gelegenheid hiervan een landelijk lichtkunstwerk te ontwerpen. Het werk draagt de naam Levenslicht. Architectenweb

 

beeldende kunst

 • In ‘QUEER!? Beeldende kunst in Europa 1969-2019′ worden ontwikkelingen en thema’s in beeldende kunst beschreven waarin mannelijke homoseksualiteiten, gendervariaties en queer expressies centraal staan. Gesprek met één van de auteurs, Evert van Straaten. Gaykrant
 • FotoFestival Naarden laat een grote diversiteit van fotografie zien en toont bij alle grote en kleine exposities dat het verhaal achter de foto steeds weer een bijzondere meerwaarde aan het beeld geeft. Elke fotograaf is zijn eigen meester en elke foto een klein juweel, in het duister van de kerker of in het goddelijke licht van de kerk. pf
 • Verscholen tussen het groen, valt de witte creatie direct op. Het nieuwe Dilemma Doolhof dat tussen de twee oorlogsbegraafplaatsen in Bergen op Zoom zit ingeklemd. Werknemers van aannemersbedrijf Heijmans leggen deze dagen de laatste hand aan het interactieve kunstproject, bedacht door het Rotterdamse collectief Mothership. In het Dilemma Doolhof, dat een provinciaal project is in het kader van de 75-jarige bevrijding, krijgen bezoekers drie vraagstukken voorgeschoteld over conflictsituaties. BN – De Stem
 • “Haar kunst moest een doel dienen. Dat was een dwarsverband leggen tussen kunst en het alledaagse leven, vaak dat van mensen met problemen.” Kunstenares Anne Pillen overleed op 27 mei jl. aan kanker.  De Volkskrant , inlog vereist
 • Het pixelparadijs. Dat is de titel van een zojuist verschenen boek dat geheel gewijd is aan het fotografisch werk van Joep Lennarts (1958-2011). Het boek laat zich lezen en bekijken als een warm eerbetoon van zijn zoon Daniël en diverse vrienden aan de Bossche fotograaf die in 2011 uit het leven stapte. Brabant Cultureel

 

film  en av

 • Is virtual reality de toekomst van de korte film? Of zijn theatrale, gedeelde ervaringen de toekomst van VR? Of is VR slechts een tussenstadium in de grotere, fantastische en angstaanjagende ontwikkeling naar een ‘augmented’ digitale kopie van onze wereld? Op Tribeca Immersive, dat begin mei parallel aan het gelijknamige New Yorkse filmfestival plaatsvond, was het dat allemaal. Filmkrant
 • Het Amerikaanse instituut Center for the Study of Women in Television and Film heeft wederom onderzoek gedaan naar filmcritici. Vorig jaar bestond 32% van de recensenten uit vrouwen, nu is dat 34%. Ook de inhoud van de recensies is bestudeerd. “Deze genderongelijkheid is van belang omdat ze van invloed is op de zichtbaarheid van films met vrouwelijke protagonisten en van vrouwelijke regisseurs en op de aard van de recensies. Dit onderzoek vergroot ons begrip van het verschil tussen de recensies van vrouwelijke critici en die van mannen”, aldus onderzoeker Martha M. Lauzen. Indiewire
 • Hoe krijg je het maximale uit je casting? Wat kan een casting director betekenen voor een acteur en regisseur? Hoe bereid je je voor op een casting? Op initiatief van Nieuwe Filmers gaat casting director Marina Wijn op 29 juni in ‘s-Hertogenbosch aan de slag met maximaal 8 acteurs en maximaal 8 regisseurs in aparte groepen. Op 7 juli gebeurt dat met acteurs en regisseurs gezamenlijk, verdeeld over 2 groepen. Brabants Dagblad

 

letteren

 • Op 13 juni a.s. gaat het 50e Poetry International Festival Rotterdam van start.  Poetry International viert dit gouden jubileum vier dagen lang met een feestelijke festivaleditie in De Doelen, de plek waar het festival in 1970 voor het eerst plaatsvond. Onder het motto What happened to the future? verbindt het vijftigste Poetry International Festival het rijke festivalverleden met de wereldpoëzie en -dichters van vandaag én morgen. Ook vindt de uitreiking van de eerste editie van De Grote Poëzieprijs plaats. Poetry International
 • Tien boeken zijn genomineerd voor de OPZIJ Literatuurprijs 2019. De OPZIJ Literatuurprijs is een prijs die jaarlijks wordt toegekend. In aanmerking komen titels die bijdragen aan de bewustwording, emancipatie en ontplooiing van vrouwen. Opzij
 • Jeugdschrijver Mel Wallis de Vries heeft voor de zevende keer de Prijs van de Jonge Jury gewonnen. Ditmaal voor haar boek Wild. NU.nl
 • Afgelopen januari kreeg Marga Minco de oeuvreprijs van de P.C. Hooft-stichting. De voorzitter van die stichting, Gillis Dorleijn, en de laureaat blijken op een ‘onverkwikkelijke’ manier met elkaar verbonden. Dorleijn is de kleinzoon van de mensen die zich na de Tweede Wereldoorlog de bezittingen van Minco’s Joodse ouders hebben toegeëigend. Dorleijn heeft, nu dit bekend is geworden, zijn excuses aan Minco aangeboden voor het handelen van zijn grootouders.  De Volkskrant , inlog vereist , NOS

 

muziek

 • Na zes jaar innig te hebben samengewerkt met Bartho van Straaten heeft Koen Graat dit jaar de programmering van Jazz in Duketown in ‘s-Hertogenbosch in zijn eentje voor zijn rekening genomen. Een gesprek. Jazznu.com

 

theater en dans

 • Deze maand is de tweede editie van de Choreographic Academy van Het Nationale Ballet gestart. Deze editie vindt plaats tot en met 20 juni 2019 in de studio’s van Het Nationale Ballet in Amsterdam. Een platform voor research & development voor jonge, talentvolle choreografen en gevestigde makers om zich verder te kunnen ontwikkelen op het gebied van choreografie of vooronderzoek te kunnen doen voor nieuwe producties. Dans Magazine
 • Een festival speciaal voor kinderen. Het Brabants Internationaal Kinderfestival (BRIK) is op 5 juni in Breda van start gegaan. 25 producties, 80 uitvoeringen, 16 Nederlandse premières, 3.250 leerlingen van 29 basisscholen uit twaalf plaatsen in Noord-Brabant en 50 artiesten uit de hele wereld. Omroep Brabant
 • Festival Circolo is in de even jaren in het Tilburgse Leijpark, in de oneven jaren is de binneneditie in theaters. Van 16 tot en met 20 oktober 2019 is het festival voor het eerst in de Tilburgse binnenstad, bij Theaters Tilburg, bij De Nieuwe Vorst en bij Factorium. Voorafgaand aan het festival en tijdens Circolo is ‘L’absolu’ te zien. Die voorstelling van acrobaat Boris Gibé is in een twaalf meter hoge silo die bij Theaters Tilburg op het voorplein komt te staan. Festivaldirecteur Marc Eysink Smeets maakte 4 juni een deel van het programma bekend. Twee acts opgeleid aan circusopleiding ACaPA in Tilburg, Common Ground en Tea Time Company staan op het festival. Brabants Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Als je vijf keer op een rij in het Jaarboek Architectuur in Nederland staat en bovendien een eervolle vermelding krijgt van het BNA Beste Gebouw van het jaar 2018/2019, dan doe je iets aparts. Architecten Annemariken Hilberink en Geert Bosch uit Berlicum zijn dan ook trots op hun Zestien Eiken Schuur. Brabants Dagblad
 • Het gesprek is een ervaring op zich. Praat met architectenduo Ad Kil en Ro Koster, bekend als RO&AD, en de lol spat ervan af. Ze zijn eigenzinnig, tikkie brutaal, met een grenzeloze liefde voor natuur en landschap. Na de internationale doorbraak met de Mozesbrug op Fort de Roovere in Halsteren hebben de twee de wind in de zeilen. BN – De Stem , inlog vereist
 • Van 19 t/m 29 juni voert de Brabantse Elfstedentocht “Expeditie Zuiderwaterlinie” je van Bergen op Zoom naar Grave, langs elf vestingsteden en hun ommelanden. Voor dit wandelevenement maakt ruimtelijk ontwerper Bouke Bruins in opdracht van de  kunststichting KOP een reeks kunstwerken die op elf locaties in het landschap te zien zijn. KOP
 • De Bossche kunstenaar Jolande van Lith krijgt op 9 juni de prijs ‘International Artist of the Year 2019’ van het kunstblad ‘International Contemporary Art Magazine’. Brabants Dagblad
 • Tekenaar Michiel Coolen exposeert vanaf  13 juni drie maanden in Outsiders Arts Museum, een onderdeel van het museum Hermitage in Amsterdam. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Eén van de mooiste plekken van het Tilburgse buurtschap Moerenburg verdient een mooi gedicht. Dus prijkt daar sinds 2 juni een dichtregel van 10 meter lang, geschreven door Karla Witjens. Brabants Dagblad
 • In 2017 opende Jameszoo het Amsterdam Dance Event met het Metropole Orkest onder leiding van Jules Buckley. De weerslag van die show is nu op plaat uitgebracht en iedereen die niet in de Amsterdamse Rabozaal was, kan de schade inhalen. Vrijgevochten muziek van een enigmatische figuur in de Nederlandse muziek, aldus de Volkskrant. De Volkskrant
 • Gert-Jan Pelkman rapt al ruim zestien jaar. Toch brengt de Veghelaar 7 juni pas zijn eerste album uit. In de tussenliggende periode was hij vooral op zoek naar zichzelf. Nu acht ‘De Meester’ de tijd rijp om zijn boodschap te laten horen. Brabants Dagblad
 • Het indie pop/rockduo Celine Rae & MacNaus presenteert 15 juni in de Pul in Uden hun nieuwe EP (mini-elpee) ‘Denial’. Het is de eerste van vijf geluidsdragers waarin de Udense zangeres en haar muzikale partner stilstaan bij het thema mentale gezondheid. Brabants Dagblad
 • Dansgezelschap Vloeistof speelt de locatievoorstelling ‘Stadswild’, een interactieve dansvoorstelling voor jongeren. Het stuk is een fysieke, zintuiglijke wandeling die aanmoedigt om op nieuwe manieren naar de stad, de ander en zichzelf te kijken. De première was 5 juni. Theaterkrant ,  Brabants Dagblad
 • Afslag Eindhoven speelt Stallerhof, een toneelstuk uit 1972 van de Duitse toneelschrijver Franz Xaver Kroetz die daarmee destijds opzien baarde. Scenes
 • Na twintig jaar en negen voorstellingen stopte Leon van der Zanden (1977) uit Eindhoven onlangs als cabaretier. Tourmanager en zelfbenoemd biograaf Bart van Tongerlo schreef een verrassend boek over zijn laatste jaar, dat in mineur dreigt te eindigen. Eindhovens Dagblad , inlog vereist

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie