Trends & ontwikkelingen 7 maart 2014

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid; nederland

 • De Raad voor Cultuur stelt in een advies over cultuurparticipatie vijf aanbevelingenen vier toekomstperspectieven centraal, die als kompas kunnen dienen waarmee gemeenten hun culturele infrastructuur kunnen inrichten.Uit onderzoek blijkt dat de deelname aan amateurkunst de afgelopen jaren tot wel 30 procent is verminderd. (Raad voor Cultuur, Raad voor Cultuur, Theaterkrant, Radio 1)
 • In gesprek met Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, over het gemeentelijk cultuurbeleid. (Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst)
 • Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 heeft i.v.m. de a.s. verkiezingen een praktische Gemeentelijke Erfgoedagenda opgesteld met als titel ‘Goud inhanden’. Deze brochure reikt gemeenten concrete en inspirerende voorbeelden aan met praktische tips om optimaal gebruik te maken van het aanwezige erfgoed.(BNG Erfgoedprijs)
 • De Vereniging Openbare Bibliotheken heeft op 20 februari in een aan het ministerie van OCW gerichte brief aangegeven betrokken te willen worden bij overleg over de uitname uit het gemeentefonds voor de centrale inkoop van e-content.(Bibliotheekblad)
 • De Amsterdamse Kunstraad, een onafhankelijk adviesorgaan van het gemeentebestuur, is tegen de aankoop van Felix Meritis en kritisch over plannen om er een danshuis in te vestigen. (Het Parool)

bezuinigingen

 • De gemeenten, provincies en waterschappen verwachten dit jaar een fors gat in hun begroting. Ze voorzien een gezamenlijk tekort van 3,7 miljard euro, dat is 0,6 miljardboven de norm die in Europees verband is afgesproken. (CBS)
 • Ongeveer driekwart van de Nederlandse gemeenten denkt komend jaar te moeten bezuinigen. Dat blijkt uit een enqute van de NOS die door 234 van de 403 aangeschreven gemeenten is ingevuld. (NOS)
 • In bijna 60 procent van alle Nederlandse gemeenten krimpen in 2014 de uitgaven aan kunst en cultuur. Het snijden in de gemeentelijke budgetten voor kunst en cultuur en op subsidies voor gemeentelijke instellingen en verenigingen is volgens de kiezers van 19 maart, zo blijkt uit een onderzoek, acceptabel. (Dichtbij, BinnenlandsBestuur)
 • De federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur heeft in samenwerking met het UWV servicepunten ingericht voor werkzoekenden uit de Kunst & Cultuursector. Bijgevoegd de lijst van instellingen waarvan de (oud) medewerkers in aanmerking komen voor de programma’s. (FNV Kiem)
 • Bibliotheken zijn onmisbaar en toch zijn er door bezuinigingen al meer dan 200 verdwenen.Daarom is de landelijke actie Iedere gemeente een bibliotheek gestart. Teken het manifest dat zal worden aangeboden aan minister Bussemaker van Cultuur endiverse lokale bestuurders.(Mijnbiebmoetblijven)

cultureel ondernemerschap en financiering

 • Twee studentenvan de opleiding Bestuurs -en organisatiewetenschap (USBO) in Utrecht zullen de komende maanden hun afstudeerscriptie schrijven over thema’s waar Leiderschap in Cultuur zich mee bezig houdt. Hoe gaat de culturele sector om met maatschappelijke en financi‘le druk, en hoe kan de sector meer ondernemend worden. (LinC)
 • Onderzoeksbureau Panteia heeft, in samenwerking met de leerstoel Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, onderzoek verricht naar hoe ondernemend de culturele erfgoedsector is. Zowel de museumsector als de openbare bibliotheeksector werden onder de loep genomen en met elkaar vergeleken.(Informatieprofessional)
 • Van vragende architect naar creatieve ondernemer. Sinds de start van de crisis is het voor architecten steeds moeilijker een vaste baan te vinden. Zo doende beginnen steeds meer architecten voor zichzelf. (BNA)
 • De Arnhemse Mode Bi‘nnale 2013 blijft zitten met een gat op de begroting van minimaal110.000 euro. Arnhem heeft woensdag laten weten geen cent meer in het evenement te willen steken, nadat de gemeente vorig jaar al 160.000 euro extra gaf om een liquiditeitsprobleem op te lossen. (Binnenlands Bestuur)
 • De gemeente Utrecht begint samen met de Triodos Bank een borgstellingsfonds voor de start of verbouwing van creatieve broedplaatsen. (De stad Utrecht)
 • Met de campagne KunstZoektMaker.nl gaat Stichting Onterfd Goed op zoek naar 900 kunstenaars die tussen 1960 en 2005 zo’n 5.000 kunstwerken maakten voor de gemeente Utrecht. De makers worden in de gelegenheid gesteld hun werk terug te kopen. (Onterfd Goed)
 • Na een jaar intensief overleg en een gedegen inventarisatie van wensen en eisen gaat het plan voor ŽŽn sterke nieuwe beroepsvereniging voor professionele fotografen zijn laatste fase in. (PhotoQ)
 • De omzet van uitgeverijen daalde in 2013 met 6%, zo maakte het CBS bekend. In 2013 gingen er 71 uitgeverijen failliet, een verdubbeling ten opzichte van 2012. (Centraal Bureau voor de Statistiek)
 • De 79e editie van de Boekenweek komt eraan. Het faillissement van boekhandelketen Polare kan volgens kenners het boekenfeest niet bederven. (NU.nl)
 • Boekenweekgeschenk is niet in de Polare winkels te koop. Een strop voor de CPNB. (De Volkskrant,Tzum)
 • Er zijn veel kandidaten die interesse hebben om Polare winkels over te nemen. (NRC,Tzum.info, De Volkskrant)
 • De verwachtingis dat alle Polare vestigingen doorstarten, volgens CPNB directeur. (BNR)
 • Vier de boekhandel, een website waar mensen kunnen vertellen waarom ze een boekhandel belangrijk vinden. De actie komt voort uit dreigende ondergang van de Polare-boekwinkels. (Omroep Brabant, Vier de boekhandel)
 • Ook Britse schrijvers hebben financi‘le zorgen ondanks kritisch succes.  (Tzum)
 • De heffing die auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra rekende aan websites die actief zijn in Nederland voor het embedden of linken naar muziek of video’s wordt afgeschaft.(De Volkskrant)
 • Theatergroep Kwatta heeft een hoger beroep tegen de Raad voor Cultuur over de afwijzing van de subsidieaanvraag voor de culturele basisinfrastructuur 2013-2016 gewonnen. (Theaterkrant)
 • In 2014 ondersteunt het Stimuleringsfonds 37 jaarprogramma’s en festivals van uit de deelregeling Activiteitenprogramma’s. Deze regeling stimuleert het aanbod van interdisciplinaire programma’s op het gebied van architectuur, vormgeving en e-cultuur of een combinatie van deze. Vormgeving blijft achter. Architectuurinstellingen zijn goed vertegenwoordigd. E-cultuur festivals zijn geconcentreerd in Amsterdam.(Stimuleringsfonds)
 • De tiende editie van One Night Stand is van start gegaan. In totaal zijn er 86 voorstellen ingediend. Twaalf daarvan zijn geselecteerd om verder teontwikkelen. Hier uit worden eind 2014 zes scenario’s geselecteerd voor realiserings subsidie. (Filmfonds)
 • Het Nederlands Filmfonds is gelauwerd met de International Shorts Award 2014. De organisatie van de Shorts Awards kent deze prijs jaarlijks toe aan organisaties in een land die zich inspannen om de positie van de korte film nationaal en internationaal te versterken.      (Filmfonds)
 • Tijdens het Holland Animation Film Festival houdt het Stimuleringsfonds een inloopspreekuur. (Stimuleringsfonds)
 • Vijf projecten onder de Open Woorden regeling van het Mediafonds zijn gesubsidieerd. Onafhankelijke radiomakers kunnen via deze regeling financiering krijgen voor kleine verhalende radio producties met een begroting van maximaal €8.000 en een duur van maximaal 20 minuten.(Mediafonds)
 • Zes auteurs hebben de opdracht gekregen een nieuw hoorspel van 30 minuten te schrijven. Dit initiatief werd gepresenteerd bij de lancering van Woord.nl, het nieuwe online platform voor verhalende radio. (Letterenfonds)
 • De actie Boek een dichter die ter gelegenheid van de Po‘zieweek 2014 werd georganiseerd, is succesvol verlopen.(Letterenfonds)
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft zijn jaarverslag voor 2013 gepubliceerd. (Fonds Podiumkunsten)
 • Deadlines voor de regelingen Subsidie Programmering Nieuw Festival en Subsidie voor Internationale Uitwisselingsprojecten: 9 april a.s.(Fonds Podiumkunsten, Fonds Podiumkunsten
 • Amerikaanse crowdfundsite Kickstarter breekt door de magische 1 miljard-grens en publiceert meer’kick-ass’ stats. (Bright.nl)

cultuurnieuws; nederland

architectuur en vormgeving

 • IABR 2014 en Ruimtevolk dagen met de Call for Blogs iedereen uit om voor 27 maart een blog in te sturen die aansluit bij de thematiek van de aankomende Bi‘nnale, IABR-2014-Urban by Nature. Het thema van de Architectuur Bi‘nnale is de snel toenemende mondiale verstedelijking, ditmaal door de lens van de landschapsarchitectuur, met de focus op de veranderende relatie tussen stad en natuur.(De Architect,De Architect)
 • Van 1 maart tot 1 mei 2014 kunnen architecten, ontwikkelaars en bouwkundige instellingen houtrijke bouwprojecten en innovaties insturen voor de Houtprijs 2014. De tweejaarlijkse prijsvraag wordt georganiseerd door Centrum Hout om nieuwe technieken, toepassingen Žn de vele mogelijkheden van de hernieuwbare grondstof hout volop in de schijnwerpers te zetten. (Houtprijs)

beeldende kunst

 • De Prijs voor Kunstkritiek editie van 2014 gaat binnenkort van start. De belangrijkste wijziging dit jaar: er is geen prijzengeld meer. Het is de bedoeling de laureaten doormiddel van een praktische beloning – in de vorm van een residentie,masterclass, werkplek of een gerichte opdracht – in staat te stellen zich te focussen op de ontwikkeling van hun schrijfcarrire. (Mondriaanfonds)
 • Het aantal diefstallen van bronzen beelden neemt toe. Verschillende gemeenten halen de beelden nu weg, maar wat er mee moet gebeuren is nog niet overal duidelijk.(Binnenlands Bestuur)

film

 • Voor Vertical Cinema in het StedelijkMuseum te Amsterdam maakten tien experimentele kunstenaars korte films, die geprojecteerd werden op een speciaal ontwikkeld, verticaal beeldscherm. Het resultaat was een bonte verzameling van abstracte films, vormexperimenten,chemische filmbewerkingen en gevonden materialen. (Metropolis M)
 • ‘Je ziet nu dat realisme in films veel belangrijker wordt, en dat merk je ook in clips. Die beginnen steeds meer op korte documentaires te lijken. Ze willen je laten voelen dat het echter is, daarom hoeft het ook niet allemaal meer zo snel te gaan.’ Documentaire filmmaker Wim van der Aar over de muziekvideoclip.(De Groene Amsterdammer)

letteren

 • Onderzoekers uit meer dan 15 landen werken samen om de verspreiding van Nederlandstalige literatuur in de wereld in kaart te brengen. (Scienceguide)
 • Er is een nieuwe schrijversranglijst van Nederlandse schrijvers gemaakt op initiatief van schrijf- en uitgeefplatform Editio. Bij deze ranking telt: de gewonnen literaire prijzen, de boekverkopen, het aantal vertalingen en hun bijdrage aan de literaire discussie. (NRC)
 • Meer kans op negatieve boekrecensies na het winnen van een prestigieuze literatuurprijs. (Scientias)

muziek

 • 3voor12.vpro.nl maakte een overzicht van 10 kleinschalige poppodia in Nederland die veelal instand gehouden worden door vrijwilligers en opgebloeid zijn uit pure liefdevoor muziek. Brabantse podia op de lijst:Area 51 in Eindhoven en Little Devil in Tilburg. (3voor12.vpro.nl)
 • Programmeur Robert Meijerink (Doornroosje, Nijmegen) over de nieuwbouw, talentontwikkeling, ketenbenaderingen uitbreiding van 013 en Tivoli. (3voor12.vpro.nl)

educatie

bibliotheken

 • De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) heeft als eerste Nederlandse bibliotheek de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) in gebruik genomen. Naar verwachting zijn in de loop van 2015 alle openbare bibliotheken aangesloten (Bibliotheekblad)
 • Bibliotheek/HEMA Academie biedt, in het kader van de Boekenweek, leden een cursus snellezen aan.                                    (Informatieprofessional)

e-culture

 • Met een nieuwe app kun je een boek van 300 pagina’s in 1,5 uur uitlezen. (De Volkskrant)
 • Het project Europeana Sounds zal ruim een miljoen digitale items die betrekking hebben op geluid en die afkomstig zijn uit audioarchieven van bibliotheken door heel Europa,verzamelen en ontsluiten via een catalogus. (Informatieprofessional)
 • WappZapp begint per april met het onbeperkt aanbieden van kwaliteitsfilms en series voor 7,99 euro per maand, precies dezelfde prijs als concurrent Netflix. (De Volkskrant)

erfgoed

 • Tijdens de Bi‘nnale Leegstand en Herbestemming bleek dat er grote verschillen in aanpak zijn door verschillende gemeenten.          (Herbestemming.nu)
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert een debat over erfgoed en ruimte.(Cultureelerfgoed)

cultuurbeleid; grote brabantse gemeenten

 • ‘Wat ik heel jammer vind, is dat het museum nooit echte support van de gemeente heeft gekend. Onverschilligheid. Dat is niet goed voor een museum.’ Jeroen Grosfeld blikt terug op zijn tijd bij het Breda’s Museum. (Cubra)
 • Het advies van bureau Blueyard, dat in opdracht van het College van B & W een studie heeft gemaakt van de cultuur in Eindhoven, luidt dat er een stichting moet komen die zich gaat bezig houden met de uitvoering van het cultuurbeleid in de stad. (Eindhoven, Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad)
 • De Cacaofabriek in Helmond wordt overstelpt met aanvragen van mensen die een ruimte willen huren. (Eindhovens Dagblad)

cultuurbeleid; overige brabantse gemeenten

 • Roosendaal wil stedenbouwkundige Riek Bakker langer aan zich binden. Gemeenteraad wil bij de plannen betrokken worden. (BN-De Stem, BN-De Stem)
 • Burgemeester Leny Poppe-de Looff van Zundert neemt het directeurschap van het Van GoghHuis voor ŽŽn dag op zich. Dat doet zij ter gelegenheid van MuseumMaandag. ’s Avonds wordt er gediscussieerd over het cultuurbeleid in Zundert. (BN -De Stem,Museumvereniging)

cultuurnieuws; noord-brabant

architectuur en vormgeving

 • Kunstwerk ‘De aanloop naar D-Day’ van tekenaar Teun Berserik permanent te zien in Oorlogsmuseum Overloon. (Omroep Brabant)
 • Oma’s en breien horen onlosmakelijk bij elkaar. Het modelabel Granny’s Finest koppelt jonge ontwerpers aan het ouderwetse ambacht.De Eindhovense Stichting Vrienden van de Thuiszorg haalt het project samen met ZuidZorg naar Eindhoven. (Omroep Brabant)

beeldende kunst

 • Galerie Janssen in Eindhoven stopt vanwege hoge kosten en tegenvallende inkomsten. (Eindhovens Dagblad)
 • Age of Wonder,een driedaags festival met films, lezingen, installaties en workshops in het NatLab in Eindhoven heeft een programma dat draait om gedurfde visies en grote idee‘n. (Age of Wonder)
 • Volgens Metropolis M bloeit de beeldende kunst in Tilburg. De recente opening van kunstenaarsinitiatief Park was daar het jongste bewijs van. Na Kunstpodium T en Whatspace is Park het derde kunstenaarsinitiatief met groei potentieel van de laatste jaren.           (Metropolis M)
 • Onlangs overleed de Bossche kunstenaar Ad van Buuren. Zijn werk had hij juist op tijd onder gebracht bij de Verbeke Foundation, in het Vlaamse Kemzeke. (Cubra)

letteren

 • Boekhandelaar Michel Buitelaar uit Goirle is naast Marlous Mutsaers en haar zoon Ruud ook nog overname kandidaat voor de Tilburgse Polare-vestiging. AndrŽ Stikkers doet bod op Bossche vestiging.(Brabants Dagblad, Brabants Dagblad)
 • In februari 2013 overleed dichter en beeldend kunstenaar Frans Mink als nog aan de gevolgen van een herseninfarct dat hem in de zomer van 2012 trof. Nu heeft de po‘zie-uitgeverij Kleinood & Grootzeer een bloemlezing met een bondige keuze uit zijn werk uitgebracht.(Cubra)

muziek

 • Tien Brabantse acts zijn geselecteerd voor het talentenprogramma ‘Proud of the South’.(Dichtbij, 3voor12.vpro.nl)
 • Podium De Boulevard in Breda heropent.(3voor12.vpro.nl)
 • POB organiseert 2e editie Bredase PopRock Bandwedstrijd, hoofdprijs de opname en het afmixen van een eigen single in de Rijense Sandlane studio’s.(BN- De Stem)
 • Eindhovense rockmuzikant Selim Lemouchi overleden; romanschrijver Henk van Straten gedenkt hem. (Brabants Dagblad, 3voor12.vpro.nl)
 • Opera Zuid heeft in Eindhoven de premiŽre van ‘Wie is Loesje?’, geen opera maar muziektheater met liedjes uit de eerste helft van de twintigste eeuw. (Omroep Brabant)

theater en dans

 • Jaarlijks brengt Tilburg Dansstad lokaal, nationaal en internationaal danstalent samen om buiten het welbekende te werken en te denken en zo hun creatieve proces te stimuleren. Deze International Choreographers Week wordt gehouden van 8 t/m 12 maart, met als thema ‘Looking from a we-perspective to explore new grounds andhorizons’. (Tilburg.com)

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

architectuur en vormgeving

beeldende kunst

 • Sjaak Langenbergen RosŽ de Beer lenen alle boeken over geluk uit Bossche bibliotheek voor hun project in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch. (Omroep Brabant)
 • Nijmegen herdacht in februari het bombardement op de stad in 1944. Op de plek van de kleuterschool van de Zusters van de Soci‘teit JMJ, waar veel kinderen stierven, is een herdenkingsmonument van de Eindhovense kunstenaar Henk Visch onthuld. Visch exposeert op dit moment in Middelheimmuseum in Antwerpen. (Cubra, Historiek)

muziek

 • GŽ Reinders en Gerard van Maasakkers samen op tournee met de Philharmonie Zuidnederland. (Omroep Brabant)
 • De Tilburgse pianist Jeroen van Vliet presenteerde in januari twee opmerkelijke cd’s,waarvan het soloalbum ‘Wait’ de meeste aandacht trekt. De titel slaat zowel op het feit dat het pas zijn tweede soloplaat is in bijna dertig jaar muzikantschap, als op de aard van zijn muziek. (Cubra)
 • Muzikale tour de force van het trio Bram Stadhouders en het Nederlands Kamerkoor. (3voor12.vpro.nl)
 • DJ Jochen Miller uit Uden succesvol over de gehele wereld.               (Brabants Dagblad)

theater en dans

 • Gejaagd door de Wind, gebaseerd op de bestseller van Margaret Mitchell, is de grootste theaterproductie, die Matzer uit ‘s-Hertogenbosch tot nu toe realiseerde. Premire 11 maart. (Omroep Brabant)

kunstonderwijs

 • De Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in ‘s-Hertogenbosch organiseerde een ‘Toekomstmarkt’voor al haar derde- en vierdejaarsstudenten. (Avans)
 • Claire Laudij studeert af aan de Technische Universiteit Eindhoven in twee richtingen: bouwfysica en architectuur. Voor de eerste richting onderzocht ze hoe blindenecholokalisatie inzetten om zich een beeld te vormen van de ruimte waarin ze zich bevinden. (De Architect)

educatie

 • Tien culturele centra in Noord-Brabant gaan zich inzetten voor de verbetering van de leefbaarheid in wijken. Het project ‘Cultuur & Leefbaarheid’ is een initiatief van Dok-E. (Kunstbalie)
 • De Kunstbalie en het Van Abbemuseum houden tijdens een inspiratiemiddag op 13 maart het cultuuronderwijs tegen het licht. Het gaat over co-creatie, innovatie encreativiteit in het voortgezet onderwijs en is bestemd voor kunstvakdocenten, cultuurcošrdinatoren en CKV-docenten.(Kunstbalie)
 • De 8 beste cultuurprojecten in Brabant doen mee aan de Kunstbende Scholenwedstrijd die zondag 9 maart voor het eerst gehouden wordt.(Eindhovens Dagblad)

erfgoed

 • De Stichting Van Gogh Europe, een samenwerkingsverband tussen circa 30 instellingen, grijpt zijn sterf jaar aan om de Nederlandse kunstenaar te eren rond het thema ‘125 jaar inspiratie’. Het Noordbrabants Museum is in gesprek met Daan Roosegaarde over een expositie in 2015 ge•nspireerd door Van Gogh. (Brabants Dagblad, Van Gogh museum)
 • Het verhaal van Brabant is een fraai vormgegeven tentoonstelling in het Noordbrabants Museum waar je op ontdekkingstocht naar de cultuurhistorie van Noord-Brabant kunt gaan. (Cubra)
 • Het Natuurmuseum Brabant, Tilburg en Klok & Peel Museum, Asten behoren tot de genomineerden voor de De BankGiro Loterij Museumprijs 2014. (Museumprijs)
 • De restauratie van het leegstaande rijksmonument De Ploeg in Bergeijk, waarin tientallen jarende bekende ‘Ploegstoffen’ werden vervaardigd, kost 4 miljoen euro. Men hoopt op een bijdrage van de provincie. (Eindhovens Dagblad)
 • Geef je mening over het Brabants dialect. (Omroep Brabant)
 • Technologie en ondernemerschap: innovatie heb je zelf in de hand. Wat is je volgende stap in de toepassing van techniek? Kom naar de bijeenkomst Spelmakers op 3 april. (Cubiss)
 • Bibliotheek Eindhoven start op 8 maart in samenwerking met FAAN Boek & Advies een pilot met de verkoop van nieuwe boeken in de vestiging in De Witte Dame. (Bibliotheekblad)
 • Sinds begin dit jaar biedt Theek 5 in Oosterhout workshops en lezingen aan om de expertise van personeel van collega-bibliotheken in de provincie te vergroten. (Bibliotheekblad)

recreatie en vrijetijdseconomie

 • Uit een analyse van mobieltjes blijkt: vooral Rotterdammers en Amsterdammers vieren carnaval in Breda en ‘s-Hertogenbosch.(Omroep Brabant)
 • Beste bungalowpark van Nederland 2013: Efteling Bosrijk. (Bungalowspecials.nl)
 • Omzet in horeca blijft zorgelijk.(NRIT)
 • Voor plattelandstoerisme in Nederland is markt potentie. Dat concludeert Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR na een onlinemarktonderzoek onder 995 Nederlanders.(Nieuwe Oogst)
 • Nederland Fietsland! In 2014 staat de marketing van Nederland in binnen- en buitenland in het teken van fietsen.(NBTC)
 • Vredig verblijven in vakantiehuizen met oorlogsverleden.(Reisprofs.nl)

Foto: ‘TiLT 2013’, door Cloakture

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie