Trends & Ontwikkelingen 7 november 2017

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Op 13 november vindt het debat over de cultuurbegroting voor 2018 plaats. Minister van Engelshoven (OCW) stelde, bij de uitreiking van de Johannes Vermeerprijs aan Iris van Herpen, dat belang van kunst en cultuur voor de samenleving door het gehele kabinet wordt onderstreept. Belangenvereniging Kunsten’92 reageert in een brief op het regeerakkoord en wijst op de onderwerpen die in de komende periode de aandacht verdienen. Kunsten’92
 • De publicatie Cultuur in Beeld 2017 is aan de Tweede Kamer verzonden. Deze publicatie geeft inzicht over een aantal algemene ontwikkelingen in de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde cultuursector in 2017. De Tweede Kamer ontving tevens het Onderzoek naar economische ontwikkelingen in de cultuursector over de periode 2009-2016, de Monitor Kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017 en de Monitor Cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, reikte op 30 oktober de Johannes Vermeer Prijs 2017, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten, uit aan modeontwerper Iris van Herpen. Rijksoverheid.nl , Johannes Vermeerprijs
 • Ingrid van Engelshoven, de nieuwe minister van OCW, is een nieuw gezicht in de landelijke politiek. De voormalig partijvoorzitter van D66 was van 2010 tot begin dit jaar de Haagse wethouder van o.m. onderwijs. Theaterkrant belde een rondje in het culturele veld: wat is Van Engelshoven voor iemand en wat kunnen we de komende regeerperiode van haar verwachten? Theaterkrant
 • “Verstedelijking en veiligheid in de delta vergen een nieuw grootschalig ruimtelijk beleid.” Zo luidt de noodkreet én voorzet van Han Meyer, hoogleraar Stedenbouwkunde, TU Delft, en veertig andere experts. De rijksoverheid heeft ‘natuur’ namelijk te lang als restpost beschouwd. Hoewel het inmiddels meer aandacht geniet, is het nog steeds niet een centraal onderwerp van ruimtelijke ordeningsbeleid. Met de Nationale Omgevingsvisie in het vooruitzicht is er echter weer een kans om ‘Ruimte’ hoger op de agenda te krijgen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Gemeenten, provincies en waterschappen roepen de Tweede Kamer op een aantal praktische maatregelen te nemen om de energietransitie te versnellen. Denk aan het verruimen van de SDE+-subsidieregeling, aanpassing Elektriciteitswet en harmonisering regelgeving voor energiebesparing door bedrijven. VNG , IPO , VNG
 • De Limburgse CDA-fractie heeft het College van Gedeputeerde Staten gevraagd of het voornemens is om actie te ondernemen ten aanzien van het teruglopende bezoek aan bibliotheken. Dit naar aanleiding van berichtgeving over cijfers waaruit blijkt dat Limburg in 2016 de provincie was met het laagste percentage bibliotheekleden. Ook voor Zeeland is sprake van tegenvallende cijfers. Het bibliotheekwerk in die provincie heeft te kampen met het grootste ledenverlies. Bibliotheekblad
 • Deventer, Leiden, Tilburg en Zaanstad zijn kanshebbers voor de juryprijs van de BNG Bank Erfgoedprijs. De prijs wordt voor de 8e keer uitgereikt aan de ‘beste erfgoedgemeente’. Tilburg
 • Ondernemers in middelgrote steden met leeglopende stadscentra moeten worden gecompenseerd voor de btw-verhoging naar 9 procent. Dat geldt ook voor ondernemers in de krimp- en grensregio’s. VNO-NCW denkt dat het kabinet dat kan doen door hiervoor 200 miljoen euro uit te trekken. Binnenlands bestuur
 • De Amsterdamse Kunstraad komt met het advies ‘Culturele Investeringsrekening Amsterdam’. Het advies kan door de onderhandelaars over een nieuw coalitieakkoord, na de verkiezingen in maart, gebruikt worden om het cultuurbeleid van de stad vorm te geven in de jaren 2018-2022. Kern van het advies is een pleidooi voor groei. ‘Amsterdam is een metropool, daar hoort een hoger ambitieniveau bij als het om kunst en cultuur gaat’, zegt voorzitter Felix Rottenberg. Amsterdamse Kunstraad , De Volkskrant , Cultureel persbureau , Theaterkrant
 • De Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam geeft twee onafhankelijke taxateurs de opdracht om de waarde te bepalen van de schenking, bruiklenen en aankopen van de Borgmann Collectie. Een geheim gehouden aankoop was voorwaarde voor een grote schenking van de Duitse verzamelaar Thomas Borgmann, onder de teruggetreden Beatrix Ruf. De aankoopbedragen lagen ver boven opbrengsten op veilingen van werk van betrokken kunstenaars. NRC, inlog vereist
 • De gemeente Amsterdam zal de Amsterdamse Kunstraad vragen om een derde onderzoek te verrichten naar het Stedelijk Museum. Het onderzoek van de adviesraad moet gaan over de toekomst van het Stedelijk Museum. Amsterdamse Kunstraad , NRC , inlog vereist
 • Bij de bouw van het nieuwe Onderwijs en Cultuur Cultuurcomplex (OCC) in Den Haag zijn grote problemen ontstaan. Het blijkt veel moeilijker dan gedacht om op deze plek een nieuw gebouw te realiseren. Daarom worden de plannen drastisch aangepast, bevestigen meerdere bronnen tegen Omroep West. Verder is er ook nog een discussie met de gebruikers over de exploitatie van het complex. De Rekenkamer gaat een onderzoek instellen. Omroep West , Omroep West, De Architect
 • Utrecht mag zich voortaan ‘UNESCO City of Literature’ noemen; de titel is van permanente duur. De gemeente Utrecht verwacht dat aansluiting bij een netwerk van soortgelijke steden een internationale boost zal geven aan het literaire leven in de stad. Literaire ladder , Algemeen Dagblad
 • Vorige maand heeft interim-directeur Jan van Laarhoven een reeks aanbevelingen gedaan om het noodlijdende Museum Het Valkhof in Nijmegen er weer boven op te krijgen. Het voorstel is om de focus op de locale geschiedenis van de oudste stad van Nijmegen te leggen, daarin is een hoofdrol weggelegd voor de archeologische collectie. De Nijmeegse gemeenteraad is er niet blij mee en erg kritisch uit over het plan om van Het Valkhof een ‘streekmuseum’ te maken. Museum Actueel
 • De Zwolse gemeenteraad stemde in met het opheffen van het Stedelijk Museum Zwolle. De plannen voor ontmanteling lagen al langere tijd op tafel, de museumfunctie zal opgaan in de nieuwe stichting ‘Allemaal Zwolle’. De gemeente betaalt 1,2 miljoen euro aan het museum waarvoor het de panden overneemt, hiermee kan de ontslagregeling voor de werknemers van het museum worden betaald. De nieuwe stichting krijgt 950 duizend euro om onder de paraplu van het Historisch Centrum Overijssel het verhaal van de stad te gaan vertellen. Museum Actueel
 • Het voormalige postkantoor van Venlo gaat onderdak bieden aan Museum van Bommel van Dam. De gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gegeven aan de nieuwe bestemming van het rijksmonument uit 1938. Museum van Bommel van Dam verlaat zijn huidige locatie. De komende twee jaar organiseert het exposities op verschillende locaties in de stad. Architectenweb
 • Bij gemeenteraad van Ede zet vraagtekens bij ambitieuze World Art Centre. Ex-Wereldmuseum- directeur Stanley Bremer adviseert op verzoek van een wethouder over een plan voor een kunsthal voor wisselende exposities met geleend werk. Er zijn twijfels over de financiële onderbouwing van het plan, dat de gemeente jaarlijks een half miljoen euro gaat kosten, en over de hoogte van het bezoekersaantal, dat wordt geschat op 75.000 per jaar. NRC , inlog vereist

 

noord-brabant

 • Mededeling aan Provinciale Staten inzake de voortgang impuls klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening. In de bijlage de gesprekspartners. Brabant.nl , Brabant.nl
 • De philharmonie zuidnederland stuurt een aangepast plan in, n.a.v. een verzoek van de provincie Noord-Brabant voor de subsidieaanvraag voor de jaren 2018 en 2019. Het orkest geeft erin aan wat de gevolgen zullen zijn van de subsidiekorting door de provincie. philharmonie zuidnederland
 • Religieus, Bevochten, Bestuurlijk en Innovatief. Provincie Noord-Brabant wil het monumentaal erfgoed behouden dat bij deze onderwerpen hoort. Om hiervoor te zorgen worden binnen het Europese project DEMI MORE als proef innovatieve energiebesparende technieken in 7 monumentale gebouwen toegepast en getest. Duurzaam gebouwd
 • Mededeling aan Provinciale Staten over het door investeren in de Dongecentrale en tot het verlengen van de samenwerking met mede-eigenaar BOEi. Brabant.nl
 • Beantwoording van de schriftelijke vragen van mw. P.M. Brunklaus namens de Statenfractie van GroenLinks over `Deelname Creativity World Forum Denemarken door gedeputeerde Swinkels’. Brabant.nl
 • Beantwoording schriftelijke vragen van dhr. S.P.M.F. Steenbakkers namens de Statenfractie van het CDA over voorgenomen fusie Omroep Brabant en L1. Brabant.nl
 • Nieuwe kaarten en cijfers m.b.t.de leegstand in Noord-Brabant. Deze gegevens zijn gepresenteerd tijdens Brabant Ontmoet, oktober 2017. Brabant.nl
 • In maart 2015 startte Brabant C, een cultuurfonds dat in een periode van vier jaar tijd tweeëntwintig miljoen mag investeren in de culturele sector. Na bijna twee en een half jaar is het tijd voor een tussenbalans. Directeur Frans van Dooremalen ervaart dat het voor de culturele sector nog wennen is aan de nieuwe zakelijkheid. Brabant Cultureel

 

grote brabantse gemeenten

 • Bezuinigen op het ontwerp dat er ligt voor de verbouwing van poppodium Mezz in Breda kan niet door de kaasschaafmethode te hanteren. Als het goedkoper moet, moeten keuzes worden gemaakt door specifieke onderdelen niet uit te voeren. Dat zegt architect Erick van Egeraat. Volgens Mezz directeur Frank van Iersel is de verbouwing van groot belang om Mezz toekomstbestendig te maken. Het wordt dan lastig om positieve resultaten te gaan halen. BN – De Stem
 • GroenLinks in Breda komt met een motie om extra geld beschikbaar te stellen voor de verbouwing van Mezz. De raad praat dan over de gemeentelijke begroting van 2018. De motie lijkt weinig kans te maken. Andere partijen willen eerst meer informatie en willen een debat daar over liever loskoppelen van de begrotingsbespreking. Dat er een verbouwing moet komen bij poppodium Mezz, wordt door alle partijen in de Bredase gemeenteraad onderstreept. BN – De Stem
 • De pogingen van de raad van commissarissen, de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant om het deel van de Heuvel waarin het Muziekgebouw gevestigd is los te weken van de eigenaar, de Amerikaanse vastgoedbelegger CBRE, lijken mislukt. Met deze aankoop wilde de raad van commissarissen de huisvestingskosten fors omlaag proberen te brengen. Over enkele maanden moet klaarheid komen over het structurele tekort van 5 tot 7 ton komen, zo was de boodschap van de raad van commissarissen aan de gemeenteraad. Eindhovens Dagblad
 • De winnaars van de Eindhoven Cultuurprijs 2017 zijn bekend. De Eindhovense kunstenaar Tijs Rooijakkers heeft de Waarderingsprijs gekregen voor zijn project Supertoll! Cultureel ondernemer Gianni Jorissen kreeg de Stimuleringsprijs en Het Salon de publieksprijs. Stichting Cultuur Eindhoven , Eindhovens Dagblad
 • ‘Eindhoven ontvangt 125 keer minder dan Amsterdam’. Dat stellen Eindhovense prominenten over het geld voor sport en cultuur. NRC checkt of dit klopt. NRC , inlog vereist
 • De ‘’reusachtige figuur die de Traverse optilt’ gaat niet door. Een stedenbouwkundige van de gemeente Helmond ontdekte een vergelijkbaar ontwerp van de Schotse kunstenaar Andy Scott. Stadskunstenaar Rocco Verdult gaat een nieuw ontwerp maken. Eindhovens Dagblad
 • Cultuurwethouder Huib van Olden heeft de Bossche gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rond de fusie tussen bibliotheek, de Muzerije en Bureau Babel. Die fusie is eind 2015 door de raad afgedwongen vanwege bezuinigingen, maar ook om tot één ‘krachtige’ partij voor kennis en kunst- en cultuureducatie te komen. De nieuwe organisatie wordt per 1 januari 2019 de grootste Bossche subsidieontvanger: ongeveer vijf miljoen euro per jaar. Dat is overigens in totaal wel 620.000 euro minder dan de drie organisaties vorig jaar aan subsidie kregen. Brabants Dagblad
 • De organiserende stichting Tijdvaarders had al een streep gezet door de Bosch Parade 2018. Dat gaat de gemeente ’s-Hertogenbosch zelf ook doen. Volgens cultuurwethouder Huub van Olden heeft het geen zin om het voorstel om voor 100.000 euro garant te staan voor de editie van volgend jaar op tafel te houden. Het college van B en W beslist daar binnenkort definitief over. VVD en CDA verwijten de organisatie ‘divagedrag’. Brabants Dagblad
 • Een ondernemer wil zekerheid, maar juist de onzekerheid wat er na 2025 gaat gebeuren op de Tramkade in ’s-Hertogenbosch, geeft het gebied zijn experimentele karakter. D66 opperde eerder deze week om (delen van) de Tramkade blijvend een culturele hotspot te laten zijn. Er wordt nu door meerdere partijen gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied tot creatieve broedplaats. Dat mogen zij totdat het terrein over acht jaar wordt herontwikkeld. Die tijdelijkheid zorgt ervoor dat ondernemers in het gebied minder durven te investeren, volgens D66. Brabants Dagblad
 • Er is een verschil van inzicht over de bedrijfsvoering van het op te richten Sint-Jansmuseum in ‘s-Hertogenbosch. Het stichtingsbestuur van het museum is inmiddels demissionair, het kerkbestuur van de Sint-Jan neemt inmiddels de taken waar. Wethouder van Olden deelde tijdens een commissievergadering mee dat het museum wat meer tijd nodig heeft.’s-Hertogenbosch gaat het museum betalen, er is vier miljoen euro gereserveerd. Brabants Dagblad
 • Uniek in zijn soort, zowel vanwege de bouwwijze als visitekaartje voor de cementindustrie. Het gebouw en de omliggende tuin met kunstwerken, waaronder de Loerbol, moeten worden gezien als Gesamtkunstwerk. De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil na de conclusies van het Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis dat het Cementrum een gemeentelijk monument wordt. Brabants Dagblad
 • Een week lang kinderen op basisscholen leren te programmeren, een theaterwerkplaats in het Rodenborch College in Rosmalen. De gemeente ’s-Hertogenbosch trekt bijna 110.000 euro uit voor nieuwe initiatieven in het onderwijs. Voor dit jaar was in totaal bijna 650.000 euro beschikbaar, daar is nu nog ruim 218.000 euro van over. ’s-Hertogenbosch , Brabants Dagblad
 • Citymarketing Tilburg maakte bekend dat Tilburg naast een stadsdichter ook een stadsfotograaf krijgt. Wie een wedstrijd wint, is voor een jaar stadsfotograaf en krijgt een bedrag van 1000 euro. Als tegenprestatie maakt de stadsfotograaf iedere maand een foto in Tilburg; de foto’s worden ingezet voor stadspromotie. Een aantal fotografen vindt het een slecht idee. ,,Deze hele actie is opgezet om aan foto’s van Tilburg te komen zonder ervoor te hoeven betalen.” Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Inwoners van Heesch gaan komende week praten over de toekomst van cultureel centrum De Pas in Heesch. Er zijn plannen voor verdere samenwerking tussen De Pas, educatief centrum De Eijnderic en de bibliotheek. Mogelijk komen zij samen in één gebouw. Brabants Dagblad
 • Er is niks aan de hand met het in de maak zijnde omgevingsplan voor het Boekelse buitengebied. Dat antwoordt het college van B en W op vragen die de CDA-fractie in haar algemene beschouwingen heeft gesteld. Brabants Dagblad
 • Organisaties in de gemeente Dongen kunnen nog subsidie aanvragen tot 19 november. De gemeente heeft de oorspronkelijke datum van 1 november naar achteren geschoven. BN-De Stem
 • De Geertruidskerk in Geertruidenberg krijgt een rol als plek voor evenementen en cultuur. De gemeente Geertruidenberg wil de oude stadskern positioneren als ‘culturele hotspot’. Daarin wordt gezinspeeld op een mogelijke samenwerking tussen theater De Schattelijn en de Geertruidskerk. BN – De Stem
 • De gemeente Landerd staat toe dat in het hoofdgebouw van het Jan de Jong-huis in Schaijk een bed & breakfast komt. Het pand, ontwerp van Bossche School architect, is een gemeentelijk monument. Een aanvraag om het tot rijksmonument te verheffen, loopt. Brabants Dagblad
 • In november 2016 begonnen graffitikunstenaars met het aanbrengen van graffiti art in de fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel maar de verf droop toen van de muren af. Het is nog altijd niet duidelijk wat de oorzaak is. De oude gemeente Schijndel trok in 2016 40.000 euro uit voor het kunstwerk naar een ontwerp van Dave van den Berg. Brabants Dagblad
 • Het toekomstige cultuurpodium van Schijndel valt drie ton duurder uit. Meierijstad moet een aantal concessies doen voor het podium. Er komt geen inpandige laad- en losruimte voor vrachtwagens, geen mobiele tribune, maar een vaste tribune met 250 zitplaatsen. De bibliotheek verhuist naar een tijdelijke locatie in het centrum. Het podium is een lang gekoesterde wens, want de oude gemeente Schijndel was al sinds 1996 bezig met de realisatie ervan. De bibliotheek vestigt zich waarschijnlijk in het oude gemeentehuis van Schijndel. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • De toren van de voormalige Rooms-Katholieke Stephanuskerk in Moerdijk wordt wel gemeentelijk monument, maar de kerk zelf niet. Dat besloot B en W van de gemeente Moerdijk. Heemschut en het Cuypersgenootschap hadden om bescherming van de toren en de kerk gevraagd. Heemschut
 • Het huis van de overleden kunstenaar Niel Steenbergen wordt gesloopt. De markante woning aan de Warandelaan 43 in Oosterhout heeft zes jaar te koop gestaan. Tegen het advies van de Commissie Welstand en Monumenten van de gemeente in, besloot het Oosterhoutse gemeentebestuur de erven tegemoet te komen. BN – De Stem
 • Het Museum voor Vlakglas- en Emaillekunst in Ravenstein staakt zijn poging tot een herstart. ,,We hebben veertien maanden lang zo veel geprobeerd en het heeft niets uitgehaald. Het is goed zo. We stoppen ermee”, zegt voorzitter Philip Vromen. Brabants Dagblad
 • De 150.000 euro die Roosendaal in het nieuwe Cultuurfonds stopt is veel te weinig. Als Roosendaal kunst en cultuur echt op de kaart wil zetten, moet er jaarlijks zeker een ton extra in die pot gestort worden en misschien nog wel meer. Dat vindt Cultuurnetwerk Roosendaal, die deze mededeling deed aan de gemeenteraad. BN – De Stem
 • De Roosendaalse heemkundekring, Modelspoorvereniging Post B en de Eerste Roosendaalse Smalfilm & Video Amateurs komen niet in de plannen voor die BVR heeft met het voormalige klooster Mariadal. Er is alleen ruimte voor uitvoeringen gepland in de kapel, zegt BVR. De gemeente Roosendaal en de vastgoedontwikkelaar zoeken naar andere huisvesting. BN – De Stem
 • Het Utrechtse bureau Tinker Imagineers heeft van de gemeente Waalwijk opdracht gekregen een concept te ontwikkelen voor het nieuwe schoenenmuseum. Waalwijk trekt daar maximaal 40.000 euro voor uit. Binnen twee maanden moet er een totaalplan zijn, inclusief een businessplan. Brabants Dagblad
 • De bouw van de ‘Tantes van Van Gogh’ in Zundert kan doorgaan. Een meerderheid van de raad van Zundert stemde in met de voor de bouw noodzakelijke bestemmingsplanwijziging. Tegenstanders hadden geageerd omdat het appartementencomplex straks precies tussen de tuin van Van Gogh en het Van Goghplein, waar onder meer de Van Goghkerk staat. BN – De Stem

Cultureel Ondernemerschap

 • Ruim de helft van alle kunstenaars had een jaarinkomen van minder dan 30 duizend euro in 2013–2015. Onder alle mensen met een baan was dat 39 procent. Dit en andere resultaten komen uit onderzoek van het CBS voor de Monitor kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017, in opdracht van OCW. Het CBS rekent onder kunstenaars ook architecten, ontwerpers, vertalers en musici. CBS , Cultuurindex , Fonds Podiumkunsten , Algemeen Dagblad , Radio4
 • Maakt zzp’er worden tevreden? SCP , Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
 • 4 redenen waarom ‘cultureel ondernemerschap’ en subsidie niet samengaan. No Man’s Land is een expertmeeting met als focus het zichtbaar maken van het creatieve proces en verbinden van opkomend talent met het professionele en culturele circuit. Wijbrand Schaap was er en had na afloop allerlei boze gedachten. Cultureel ondernemerschap? Onzin. De kunst die wij kennen opereert in een markt waarin de overheid de belangrijkste klant is. Medium
 • In het advies, de Culturele Investeringsrekening Amsterdam, onderschrijft de Amsterdamse Kunstraad de richtlijn kunstenaarshonoraria. BKNL is daar verheugd over en hoopt dat ook anderen – in navolging van het Mondriaan Fonds en Fonds 21 – de richtlijn onderschrijven en ondersteunen in de praktijk van de beoordeling van aanvragen. BKNL
 • Tijdens de conferentie ‘Een beetje toezicht bestaat niet!’ in Museum Het Valkhof bespraken circa 100 toezichthouders en bestuurders good governance in de cultuursector. Een impressie van de belangrijkste conclusies en leerpunten. Cultuur + Ondernemen
 • Op 30 oktober organiseerde de Museumvereniging in samenwerking met OCW een werkconferentie over de wijze waarop overheden en musea gezamenlijk de zichtbaarheid en mobiliteit van collecties kunnen bevorderen. Om het bevorderen van bruikleenverkeer praktisch in te zetten, de administratieve lasten te beperken en andere barrières weg te nemen is een concept Code Bruikleenverkeer ontwikkeld. Een kort verslag. Museumvereniging
 • De 3 genomineerden voor de Jong MonumentenTalentprijs 2017 zijn bekendgemaakt. Tijdens het Nationaal Monumentencongres op 9 november wordt bekend wie de winnaar is. Hij of zij krijgt een gepersonaliseerd ontwikkelingstraject aangeboden door het Mondriaan Fonds. Cultureel Erfgoed
 • Het Stedelijk Museum Amsterdam ontvangt, als tweede museum ter wereld, het internationaal erkende BREAAM-NL In-Use duurzaamheidscertificaat met status ‘very good’. Deze internationaal erkende certificeringsmethode beoordeelt het duurzame karakter van het museumgebouw en de wijze waarop het gebouw wordt beheerd en gebruikt. Museumvereniging
 • Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft een grote expo gepland van ontwerper Sottsass. Diens weduwe is het oneens met de opzet. Of de expo er komt is niet duidelijk. NRC , inlog vereist
 • Het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam trekt dit jaar ongeveer evenveel bezoekers als in 2016. Het aantal betalende bezoekers voor het museum staat nu op 61.000. Bij de nieuwe start van het museum in 2015 werd in de exploitatie uitgegaan van 50.000 betalende bezoekers. BN – De Stem
 • 11 november a.s. is het de Nationale Dag van de Kunstuitleen. Kunstuitleen Nederland
 • Op nummer 1 van de jaarlijkse Power 100 van het internationale tijdschrift ArtReview, een ranglijst van de invloedrijkste kunstenaars, verzamelaars, galeriehouders, curatoren en museumdirecteuren staat dit jaar de Duitse kunstenaar Hito Steyerl. De Volkskrant , ArtReview
 • De afgelopen jaren neemt het gebruik van smartphones en/of actioncams binnen documentaires toe. Elke moderne smartphone filmt vandaag de dag beter dan bijvoorbeeld de 16mm camera van vroeger. 4K resolutie, een groot dynamisch bereik, up- en download en zelfs mobile multicamera is tegenwoordig mogelijk. Het wordt steeds aantrekkelijker om mobile footage in een film of documentaire te verwerken. Tijdens het IDFA organiseert de NBF (Nederlandse Beroepsvereniging van Film – en televisiemakers) op 21 november een seminar over dit gebruik. DDG
 • De BBC, de Britse publieke omroep, kan verhoudingsgewijs steeds minder investeren in kwaliteitsproducties. Het gevolg daarvan is dat partijen die dat wel doen (Netflix, Amazon), de marktmacht verder naar zich toetrekken. Dat is een proces dat in het beste geval op de lange termijn pas is te kenteren. Of helemaal niet. Emerce
 • Uit het onderzoek naar binge watching blijkt o.m. dat Netflix steeds vaker wordt gezien als een volwaardig — en goedkoper — alternatief voor de bioscoop. Eén op de drie ondervraagden beschouwt een avondje series kijken als een prima invulling van een date. Onder jongeren is dat zelfs één op de twee. Inkomen speelt hier duidelijk een rol. Filmkrant
 • Waarschuwingsbrieven hebben een preventieve werking. Mensen stoppen of minderen erdoor met illegaal downloaden, staat in een onderzoek van de Finse belangenorganisatie Copyright Information and Anti-Piracy Center (CIAPC). Entertainment Business
 • KVB Boekwerk en het Nederlands Letterenfonds hebben een verkenning en analyse laten doen van recente (inter)nationale digitale projecten. Uit het onderzoek blijkt dat innovatieve hybride projecten zich in een spannende ontwikkelingsfase bevinden en het literaire landschap verbreden. KVB Boekwerk , Letterenfonds
 • Kinderboekenplatform Booqees heeft er een opmerkelijke functionaliteit bij. Dankzij de nieuwe opnamefunctie is het voor abonnees mogelijk om zelf audioboeken in te spreken. Zo kunnen kinderen worden voorgelezen door hun vader of moeder ook als die er niet is. inct
 • Mizzi van der Pluijm en VBK uitgeversgroep zijn niet tot overeenstemming gekomen over een overname van uitgeverij Atlas Contact. De percepties van partijen over de prijs en andere voorwaarden van een overname liggen daarvoor te ver uiteen. Van der Pluijm start nu een eigen uitgeverij. VBKU , tzum
 • Het merendeel van de leden van Buma/Stemra heeft nog steeds vertrouwen in directeur Wim van Limpt, zo bleek tijdens de ledenvergadering. De onkosten van Van Limpt worden onderdeel van een onderzoek, waarvan de uitkomst volledig openbaar mag worden gemaakt. Het huidige bestuur zal plaatsmaken voor een Raad van Toezicht-model waarin naast de noodzakelijke kennis van de markt ook ruimte is voor onafhankelijk toezicht. Oud-directeur Hein van de Ree daagt Buma/Stemra voor de rechter vanwege fraudebeschuldiging. Buma – Stemra , De Volkskrant
 • Op 24 november is de BUMA Classical Convention. Er vinden key notes, colleges, workshops, speeddates en showcases plaats. Buma Classical Convention
 • Het doen van een aankoop op een secondary ticketingsite is niet zonder gevolgen. Uit een Brits onderzoek blijkt dat 67 procent van de mensen die een kaartje heeft gekocht op een secondary ticketingsite zegt in de toekomst minder vaak naar een concert te gaan. Entertainment Business
 • Het afblazen van het wetsvoorstel Doorverkoop toegangskaarten in de Eerste Kamer blijkt gunstig voor de Amsterdamse startup Guts. Guts elimineert fraude en woekerprijzen bij de doorverkoop van tickets door slim gebruik te maken van blockchain technologie. Deze techniek zorgt ervoor dat de authenticiteit van iedere kaart gegarandeerd is en dat het niet mogelijk is om de kaarten voor een hogere prijs door te verkopen. Hekwerk, het theaterimpresariaat van Youp van ’t Hek, experimenteert dit seizoen met een nieuwe verkoopmethode voor tickets ontwikkeld door Guts. Emerce , NU.nl
 • De Rabobank heeft theatermaker Lucas De Man en negen andere kunstenaars van Stichting Nieuwe Helden afgelopen jaar uitgenodigd als artists in residence. De bank vroeg hen te onderzoeken hoe kunst een rol kan spelen bij de ontwikkelingen en transitie van het bedrijf. Onder de titel ‘Het wordt altijd anders’ presenteren de kunstenaars op 26 november hun eerste bevindingen in het Stedelijk Museum Amsterdam. Theaterkrant
 • Het Anne Frank Fonds in Bazel dreigt met een kort geding tegen theaterproducent Hummelinck Stuurman. Het fonds wil daarmee verhinderen dat het toneelstuk Achter het Huis van Ilja Leonard Pfeijffer gespeeld wordt. Het fonds vindt de bewerking van het boek van Anne Frank te vrij en zijn niet blij met een aantal toevoegingen. De Volkskrant
 • PSV verwerft rechten van musical en sluit conflict met Het Nieuwe Theater af. Het script is nu eigendom van de club, waardoor het in een stadium alsnog tot een productie zou kunnen leiden. Eindhovens Dagblad
 • Een docent van de Toneelacademie Maastricht is voorlopig geschorst vanwege meldingen over ongewenst gedrag jegens een studente. Hoewel de vrouw geen formele klacht wil indienen, is de toneelschool een onderzoek gestart. NOS

Cultuurmarketing

 • Wat speelt er en wat kunnen we ermee? Trendanalyse cultuur & vrije tijd door Ruth Giebels. Linkedin , inlog vereist , LinkedIn
 • Hoe kan de arthousesector ander, jonger publiek trekken? Cinesud vroeg het aan David Deprez, filmtheater Lumière, Maastricht, en Rinus van Dijk, Filmhuis de Spiegel, Heerlen. Het filmtheater moet een zo aantrekkelijk mogelijke uitgaansgelegenheid zijn, stellen zij. En met thema-avonden, inleidingen en vraaggesprekken met regisseurs kun je de groepen die normaal gesproken moeilijker te bereiken zijn enthousiasmeren. Cinesud
 • De Muziek10Daagse keert terug. In 2005 was de laatste. Het is de perfecte manier om de cd, onder de aandacht te brengen. Het initiatief vindt plaats van 9 t/m 18 november, en wordt branchebreed getrokken: ook e-tailers als bol.com en ketens als MediaMarkt doen eraan mee. Entertainment Business

Financiering

 • Tijdens de Dutch Design Week 2017 organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de vierde keer een tentoonstelling over talentontwikkeling : No Particular Order. In het Van Abbemuseum ontving het fonds ruim 5.000 designprofessionals en geïnteresseerden en reflecteerde met betrokkenen op de ontwerppraktijk van de ontwerpers, architecten en kunstenaars die afgelopen jaar de werkbeurs Talentontwikkeling van het fonds ontvingen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 10 november 2017 transformeert de Rotterdamse Schouwburg in een bruisende werkplaats voor het stadmaken. Tijdens deze vierde editie van het Stadmakerscongres georganiseerd door AIR, programmeert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie drie deelsessies. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Birgit Donker blogt over een Open Huis bijeenkomst van het Mondriaan Fonds in Middelburg. Mondriaanfonds
 • Vier nieuwe plannen voor ultrakorte animatiefilms zijn geselecteerd voor een realiseringsbijdrage van maximaal € 50.000. Bioscoopexploitant Pathé brengt de films vanaf de zomer van 2018 in roulatie en biedt daarmee een platform voor Nederlands animatiefilmtalent. Gehonoreerd werden : A Cup of Joe, regie en scenario: Samantha Williams en Manon Roquas, Cycle, regie: Sophie Olga de Jong & Sytske Kok, Tickets Please, regie en scenario: Thijs Viegers, A Double Life, regie: Job Roggeveen, Joris Oprins en Marieke Blaauw. Filmfonds
 • De interactieve documentaire projecten W/O/R/K en Bob zijn de winnaars van de Filmfonds DocLab Interactive Grant. De twee winnaars verdelen € 20.000 waarmee ze hun projecten verder ontwikkelen. De resultaten zijn te zien op IDFA. De prijzen zijn in het leven geroepen om interactieve projecten van Nederlandse bodem te stimuleren. Het gaat om projecten die urgent en innovatief zijn, van hoge artistieke kwaliteit en met internationale potentie. Verder moeten ze de collectieve ervaring centraal stellen en een link hebben naar een visueel element. Filmfonds
 • Het IDFA kent 2 nieuwe prijzen. Op 16 november wordt voor het eerst de Karen de Bok Talent Prijs uitgereikt. Deze onderscheiding, die gepaard gaat met een bedrag van 25.000, is vernoemd naar de overleden VPRO programmamaker Karen de Bok. De gemeente Amsterdam heeft de Amsterdam Human Rights Award ingesteld voor de documentaire waarin het thema mensenrechten het best wordt verbeeld. Hieraan is eveneens 25.000 euro verbonden. De 3 genomineerde films zijn bekendgemaakt. IDFA , IDFA
 • De NTR, BNNVARA, VPRO, NPO-fonds, Nederlands Filmfonds en het CoBO maken zich sterk voor de ontwikkeling van film- en televisiedramatalent. Voor ‘nieuwe makers’ organiseren zij nu Centraal, een nieuw traject dat de One Night Stand-reeks vervangt. Centraal is een dramaserie die bestaat uit 6 afleveringen van 45 minuten, die verbonden worden middels één locatie: Station Rotterdam Centraal. Producenten, regisseurs en scenaristen worden uitgenodigd om hun plannen bij voorkeur in teamverband in te dienen. Deadline: 8 januari 2018. Onenightstand
 • De Europese Commissie heeft dit jaar ruim 2 miljoen euro toegekend aan ontwikkelings- en productiesteun voor Nederlandse audiovisuele projecten. Een verdubbeling ten opzichte van 2016. Bovendien is het de eerste keer sinds de start van Creative Europe/MEDIA dat een Nederlands dramaproject gehonoreerd is binnen de regeling Steun voor Televisieproductie. Creative Europe Desk
 • De LUX Film Prijs wordt sinds 2007 jaarlijks uitgereikt door het Europees Parlement en is in het leven geroepen om zowel de distributie van Europese films als het Europese debat over belangrijke maatschappelijke kwesties te bevorderen. De finalisten dit jaar zijn : 120 BPM, Sámi Blood en Western. DutchCulture
 • Het Vlaams en Nederlands letterenfonds hadden gezamenlijk een stand op de Frankfurter Buchmesse. Met de succesvolle gastlandpresentatie van vorig jaar nog vers in het geheugen trokken Nederland en Vlaanderen weer samen op. Ook dit jaar werd onder het motto ‘This is what we share’ de Nederlandstalige literatuur in alle genres aangeprezen. Een verslag. Letterenfonds
 • De toneelschrijvers Rik van den Bos, Freek Mariën en Ilja Leonard Pfeijffer zijn genomineerd voor de Taalunie Toneelschrijfprijs 2017. Deze jaarlijkse prijs voor de beste Nederlandstalige toneeltekst van het afgelopen seizoen bedraagt 10.000 euro. Taalunie
 • De vijf genomineerde bundels voor de VSB Poëzieprijs zijn bekendgemaakt. De VSB Poëzieprijs is sinds 1992 de belangrijkste prijs voor Nederlandstalige poëzie en bekroont jaarlijks de beste bundel van het voorgaande jaar met een bedrag van 25.000 euro. Poetry International
 • Fonds Soziokultur en Fonds voor Cultuurparticipatie organiseren in het kader van het uitwisselingsprogramma Jonge Kunst 2018 een Meet & Match op 16 & 17 november 2017 in Dortmund. Met dit programma stimuleert het fonds de samenwerking en uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse culturele organisaties die bijzondere projecten realiseren voor, door en met jongeren. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Sinds de start van het vernieuwde impulsgeldenprogramma in april dit jaar zijn 26 aanvragen toegekend. Hiermee is 1,6 miljoen besteed aan het stimuleren van initiatieven die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling en versterking van het Brabantse cultuursysteem. bkkc
 • De winnaars van de Turing Toekenning 2017 zijn bekendgemaakt: Museum Prinsenhof Delft won deze kunstprijs met een geldbedrag van € 500.000 voor de tentoonstelling ‘Pieter de Hooch. Delftse meester uit de Gouden Eeuw’ en Museum Beelden aan Zee won € 150.000 voor de tentoonstelling ‘Zadkine aan Zee’. De Turing Foundation reikt de Turing Toekenning uit, een particuliere kunstprijs voor het meest uitzonderlijke tentoonstellingsconcept van museaal Nederland voor de periode 2018-2020. Museumvereniging
 • Saxofoniste en componiste Kika Sprangers heeft de eerste uitgave van de Jaap van de Klomp Appreciation Award gewonnen. De prijs, waar een geldbedrag van 1700 euro mee gemoeid is en die op 8 november wordt uitgereikt, is in het leven geroepen om een flinke stimulans aan de carrière van een musicus te geven. Jazzenzo
 • De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Koninklijk Concertgebouw met vijf jaar. Sponsorreport
 • North Sea Jazz en NN Group bundelen de krachten en starten een driejarig partnership. Vanaf de komende editie is NN titelsponsor van het festival, waarvan de naam vanaf nu dan ook het NN North Sea Jazz Festival zal zijn. Sponsorreport
 • Het Philips Symfonie Orkest brengt dit najaar Mahlers monumentale Achtste Symfonie in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Dit unieke project wil het orkest vereeuwigen door een professionele concertregistratie op dvd. Daarvoor zijn ze aan het crowdfunden. Dit project wordt begeleid door Kunstbalie. Voordekunst

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Voor de elfde keer organiseert de Stichting Erasmus Festival Brabant een festival rondom de uitreiking van de Erasmusprijs. De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2017 toegekend aan de Canadese cultuursocioloog Michèle Lamont. Thema van het festival dat tot 13 december duurt: kennis, macht en diversiteit. Erasmus Festival , Bastion Oranje

 

architectuur en vormgeving

 • Internationale Architectuur Biennale Rotterdam stelt de edities van 2018 en 2020 geheel in het teken van de opdracht voor de wereldgemeenschap om ons handelen in overeenstemming te brengen met de begrensde draagkracht van de planeet. De organisatie heeft het Curator Statement, de Onderzoeksagenda en de Call for Practices voor IABR–2018+2020–THE MISSING LINK op haar website gepubliceerd. Architectenweb , College van Rijksadviseurs
 • Daan Bruggink blogt wederom over biophilic architectuur. De Architect , De Architect
 • Begin september vond op de Afsluitdijk het evenement Making Waves plaats. De beste Nederlandse waterinnovaties werden gepresenteerd aan beleidsmakers, deskundigen en CEO’s. De winnaar kreeg internationale aandacht en vergrote zo de kans om de innovatie succesvol te implementeren. Maar hoe zal het de rest vergaan? Joep Janssen is optimistisch over de gepresenteerde wereldideeën, maar bezorgd over de lokale uitwerking daarvan. Archined
 • Misak Terzibasiyan, architect-directeur UArchitects, winnaar Dirk Roosenburgprijs 2015, jurylid Dirk Roosenbuergprijs 2017, blogt over de editie van 2017. De Dirk Roosenburgprijs van de gemeente Eindhoven is niet alleen een zeer gewilde architectuurprijs, maar tegelijkertijd een stimuleringsprijs voor ruimtelijke kwaliteit en goed opdrachtgeverschap. De Architect
 • Plug-In-City Eindhoven en Circulair Friesland winnen de ABN AMRO Circular Economy Award in de categorieën ‘Werklocatie’ en ‘Regio’. e52.nl
 • Platform31 en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseerden op 3 oktober samen met het Woningbouwatelier, de gemeente Almere en het ministerie van BZK het congres ‘Klein wonen, grootse blik’. We keken hierbij niet alleen naar tiny houses, maar ook naar microappartementen en flexibele woonunits. Platform31
 • Nederlandse institutionele beleggers gaan in het buitenland Nederland als één stedelijk netwerk presenteren, aangevuld met een aantal aangrenzende stedelijke gebieden in België en Duitsland (Antwerpen, Brussel, Keulen en Düsseldorf). Volgens pensioenfondsen en andere grote beleggers speelt internationale concurrentie zich steeds meer af tussen stadsmetropolen in plaats van tussen landen. fd.nl
 • Door slim gebruik te maken van Big Data kunnen we woningen, kantoren en voorzieningen creëren die aansluiten bij de wensen van gebruikers. Is deze informatiestroom het nieuwe planningsmiddel van de gebouwde omgeving? Pakhuis de Zwijger
 • De gemeente Roermond maakt op 3 december bekend wie de winnaar is van de Limburg Design Award. Tevens wordt bekend gemaakt welke talentvolle ontwerper de Harrie Tillieprijs in ontvangst mag nemen. De Limburg Design Award wordt om de twee jaar uitgereikt aan een actuele vormgever die (inter)nationaal werkzaam is. De Harrie Tillieprijs heeft als doel het stimuleren van de artistieke ontwikkeling van talentvolle ontwerpers. De Architect
 • De hedendaagse catwalks lijken meer op een lopende band van merchandise; steriele presentaties, vaak niet te onderscheiden van de volgende. Niet zo lang geleden was het anders: modeshows waren spektakels, happenings. Jackie Mallon over deze verandering. Fashion United

 

beeldende kunst

 • Miriam van Ommeren vervolgt haar reeks artikelen over de discursieve programma’s, die hoogtij vieren binnen de hedendaagse kunstsector: het aanbod van ‘verdiepende’ evenementen zoals film screenings, boekpresentaties, lezingen en debatten wordt steeds groter. Uit de kunst is een lezingenserie van de Akademie van Kunsten (AvK). Stine Jensen sprak, na een betoog van Jonas Staal, met hem over kunst en democratie. Een mismatch, zo bleek. Tubelight
 • Op 28 oktober vond de zesde editie van het interdisciplinaire festival WhyNot plaats in De School in Amsterdam. Centraal stonden dit keer de grenzen van het menselijk lichaam en de relatie van het lichaam tot het digitale. Organisatoren Daisy Benz en Marjolein Vogels stelden zich bovendien de vraag hoe technologische ontwikkelingen, zoals robotisering of het 3D-printen van menselijk weefsel, ons anders tot onze lichamen doen verhouden. Metropolis M
 • Religie was lange tijd een beladen verschijnsel in de kunst. Maar een jongere generatie, zoals componist Anthony Fiumara en beeldend kunstenaar Niek Hendrix, put weer onbevangen uit de christelijke erfenis. Trouw
 • Sundaymorning@EKWC in Oisterwijk maakte met een collega instelling in Zuid-Korea de expositie ‘Urnen’. Kunstenaars en ontwerpers uit diverse landen presenteren hun verbeelding van de urn, waarin niet alleen de betekenis van de omgang met overledenen zichtbaar is, maar ook de vaardigheid en creativiteit van het maakproces. Brabants Dagblad , Omroep Brabant
 • Het Noordbrabants Museum is voorlopig het enige museum dat de door Jeroen Bosch’ De Tuin der lusten geïnspireerde reeks foto’s van Tim Walker kan tonen. De mode-fotograaf kreeg carte blanche voor, een door de Zwitserse kunstverzamelaar Nicola Erni gefinancierd project, om een reeks foto’s te maken geïnspireerd door De tuin der lusten. Brabants Dagblad

 

film en av

 • ‘Abeltje’ luidde in 1998 de opmars in van de Nederlandse jeugdfilm. Die films, die taboes niet schuwen en vaak ook leuk zijn voor ouders, maken zelfs in het buitenland furore. Toch blijft het gevecht tegen de grote Amerikaanse studio’s zwaar. fd.nl
 • Zeven kenners noemen de beste animatieregisseurs en -studio’s van Nederland. Adformatie
 • De korte film is spannend, veelzijdig en heeft voor iedereen iets te bieden. Tevens is het dé plek waar jong filmtalent zich als eerste aandient. Om in Europa meer aandacht te genereren voor korte films initieerde Short Circuit, het netwerk van niet-commerciële Europese kortefilmdistributeurs, vijf jaar geleden de Europese Dag van de Korte Film. De dag van de korte Film , Nederlands Film Festival
 • Menselijkheid: het thema van de komende IDFA. De Groene Amsterdammer
 • De nominaties voor de 30-ste editie van de European Film Awards zijn bekend. In de categorie beste documentaire staat een Nederlandse documentaire, Strangers in Paradise van Guido Hendrikx, over de vluchtelingenproblematiek in Europa. Ook twee Nederlandse coproducties, Loving Vincent en Louise en Hiver voor beste animatie, zijn genomineerd. Holland Film Nieuws
 • Of het scenario ertoe doet!? Column van Oene Kummer n.a.v. de discussie op de Dag van het Scenario tijdens het voorbije Nederlands Filmfestival. Plotmagazine
 • De focus van het Noordelijk Film Festival ligt traditiegetrouw op films die een relatie hebben met Noord-Europa. In de praktijk betekent dat niet alleen veel films uit Scandinavië, maar ook producties uit Ierland, Schotland, de Baltische Staten en, dichter bij huis, de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Veel films uit de regio worden vertoond in het competitieprogramma Noorderkroon. Dagblad van het Noorden
 • PreHistorisch Dorp in Eindhoven verandert in een filmset voor de vikingfilm Redbad van regisseur Roel Reiné. Eindhovens Dagblad

 

letteren

 • “Poëzie kan midden in de wereld staan, politiek commentaar leveren, de maatschappij verbeelden en nieuwe, ongerijmde werelden creëren.’’ De Albert Verwey-lezing werd dit jaar uitgesproken door Alfred Schaffer. Schaffer gaat in op het engagement in de poëzie. NRC , inlog vereist
 • Kan literatuur daadwerkelijk iets veranderen? Van klimaatcrisis tot de Amerikaanse politiek: schrijvers verwerken maatschappelijke thema’s in hun romans. Auteur Lieke Marsman onderzoekt hoe ze dat aanpakken. NRC , inlog vereist
 • De Britse schrijver Tim Parks op de vraag of we over 50 jaar nog romans lezen. ‘Jazeker. We maken van ons leven verhalen omdat die ons de illusie van controle geven. Verhalen geven ons een richtingsgevoel, ze rechtvaardigen ons bestaan en doen ons geloven dat we echt iets bereikt hebben. Daar gaan we dus niet snel mee ophouden. Maar je zult mij niet horen zeggen dat romans heel erg belangrijk zijn voor onze culturele ontwikkeling.” Humo
 • In Amersfoort is de uitkomst onthuld van het unieke Nederland Leest experiment waarbij de literaire robot Asibot, samen met bestsellerauteur Ronald Giphart een verhaal heeft geschreven. Het is een wereldprimeur dat mens en machine op dit niveau hebben samengewerkt. CPNB , Trouw
 • ‘De onderzoeksteams van de grote technologiebedrijven bestaan voornamelijk uit technici; schrijvers en ethici maken er geen deel van uit, zij kunnen de introductie van literaire robots dan ook niet begeleiden. De rekenkracht van zulke robots zal vanaf de eerste zin bepalend zijn bij het schrijven van een boek. Voor we het weten reduceren we de literatuur tot cijfers, cijfers en nog eens cijfers. We veranderen dan tegelijk ook de mens, dat hybride wezen – en dus de lezer en de schrijver. ‘ Aldus auteur Anja Sicking. Trouw
 • Jeroen Vullings (Vrij Nederland) schreef een kritisch stuk over het DWDD-boekenpanel. Hij riep boekhandelaren op om niet het boekenpanel te volgen, maar om zelf met een betere, eigenzinnige keuze te komen. ‘Mijn gedroomde boekhandelaar zou een tafel inrichten met een bordje: “Beter dan de keuze van DWDD,”’ aldus Vullings. Daan van der Valk van H. de Vries Boeken uit Haarlem reageert op zijn stuk via een open brief op zijn Facebook-pagina. tzum
 • Charlotte Mutsaers en de kinderporno-affaire. tzum

 

muziek

 • Met de concertserie i-Classics wil philharmonie zuidnederland de beleving van het publiek oprekken. Behalve de trillingen kan het publiek via koptelefoons een extra elektronische muzieklaag ondergaan die geluidskunstenaar Christoph de Boeck live over de orkestmuziek legt. Hoe klinkt de Vierde4 Symfonie van Beethoven. Nell Westerlaken onderging het. De Volkskrant, inlog vereist
 • Bert Palinckx, artistiek directeur van November Music, over het festival. Bosch Requiem 2017 – Memorial Park van Anthony Fiumara en librettist Désanne van Brederode opende het festival. Jazznu , Jazznu
 • De derde editie van de Nacht van de Jazz met concerten op dertien podia door heel Nederland, wordt gehouden op 25 november. Doelstelling is de jazz te vieren middels optredens, films, exposities, literatuur en jazz-dj’s. Een initiatief van Vereniging van Jazz en Improvisatie Muziek Podia (VIP). Jazzenzo
 • Na 10 weken toeren door het hele land komt op 25 november een eind aan Popronde 2017. Op vijf podia zullen 30 acts uit de selectie van 2017 nog één laatste Popronde-optreden geven. Om middernacht zal de Paul Smits Award voor de favoriete performer van Popronde 2017 uitgereikt worden, de prijs. Deze is gekozen door het publiek dat in de 41 speelsteden optredens heeft bezocht. Entertainment Business
 • Techniek, innovatie en dansmuziek. Die drie worden gecombineerd in een innovatief, nieuw festival genaamd FRWRD (Forward). Op 9 juni 2018 vindt het plaats op het TU/e terrein in Eindhoven als afsluiter van de Dutch Technology Week. Eindhovens Dagblad
 • In november staat het Eindhovense poppodium De Effenaar in het teken van hiphop. Eindhovens Dagblad
 • Hij heet de Harry, de nieuwe Eindhovense muziek-award, en is vernoemd naar Harry van Hoof, befaamd dirigent en componist uit Eindhoven. De eerste awards worden 10 november uitgereikt tijdens de avond over Eindhovense popmuziek in de Effenaar: de Top 40 van040. Eindhovens Dagblad

 

theater en dans

 • Met Moving Forward – Young Dance Makers Award 2017 presenteert Dansmakers Amsterdam op 11 november drie opvallende en veelbelovende choreografietalenten. De genomineerden zijn Ellis van Veldhuizen, Andrea Zavala Folache & Sigrid Stigsdatter Mathiassen. Dans Magazine
 • Van 19 tot 21 oktober vond in Utrecht de eerste editie plaats van het festival Spring in Autumn. Hoogtepunten waren : Imitation of Life, een indringend portret van een Roma-familie in Hongarije van Kornél Mundruczo en de bijzondere en radicale vorm van Dries Verhoevens spookhuis in de voorstelling Phobiarama. Een terugkerend thema tijdens het festival was het ervaren van fysiek contact in het theater. Een contact dat eerst ongemakkelijk is, maar je vervolgens even een verbondenheid met een ander laat voelen. 8weekly

 

kunst in de openbare ruimte

 • Façade 2017 – Face your Freedom is de tweede editie van een kunstmanifestatie met beelden en installaties, die zich door heel Middelburg slingert. Vijftien kunstenaars uit binnen- en buitenland tonen werk dat op de stad is toegesneden. De manifestatie omspeelt de vraag naar vrijheid: verschuilen we ons achter een façade of kunnen we de eigen en andermans vrijheid aan? Komende week beslist de gemeente Middelburg over aankoop van werk uit deze editie. Mondriaanfonds
 • Het EYE Filmmuseum is van 14 januari t/m 9 februari 2018 het spectaculaire decor van de eerste editie van de World Masters of Projection Mapping. Vijf (inter)nationale kunstenaars gaan de uitdaging aan om een driedimensionaal videokunstwerk te creëren dat vanuit meerdere perspectieven te zien is op de bijzondere façade van EYE. Het is een initiatief van Amsterdam Light Festival, beursorganisator Integrated Systems Events (ISE) en RAI Amsterdam. Museumtijdschrift
 • De Afsluitdijk, de met de hand gebouwde dijk uit 1932, is een unieke plek in de wereld. Na 85 jaar intensief gebruik is het nu tijd voor een grootschalige renovatie. Rijk en regio hebben ter gelegenheid hiervan Daan Roosegaarde gevraagd een bijdrage te leveren aan het versterken van de iconische waarde van de Afsluitdijk. Vanaf 17 november zijn de werken van Icoon Afsluitdijk, bestaande uit Lichtpoort, Windvogel en Glowing Nature, te zien. De Architect
 • Het onderzoek naar het bekladden van kunstwerk De Tussenstop in Halsteren is gestart. Beeldenwacht, een groep kunstenaars die kunstwerken schoonmaakt, pleit voor één algemene grote schoonmaakactie in de gemeente Bergen op Zoom. De ervaring leert dat als iets schoon is, het ook schoon blijft. Na de schoonmaak is het kunstwerk door schoolkinderen officieel onthuld. BN – De Stem , BN – De Stem , BN – De Stem
 • llustrator Thijs Lansbergen van Blind Walls Gallery in Breda heeft er werk van gemaakt. Tunnel De Kloek onder de A58 bij het Liesbos is helemaal opgefleurd met afbeeldingen die passen bij de gemeenschapszin van de bewoners van Lies en de natuur van het Liesbos. Buurtvereniging De Liesbundel is er blij mee. BN – De Stem

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Het voormalige kloostercomplex Mariadal in Roosendaal krijgt een nieuwe bestemming met woon- en zorgfunctie, waarbij zelfvoorzienendheid voorop staat. Het ontwerp is gemaakt door Bedaux de Brouwer Architecten en wUrck architectuur stedenbouw landschap. Architectenweb
 • Joost van Bleiswijk presenteerde tijdens de Dutch Design Week een collectie meubels en verlichting, gemaakt van aan elkaar verbonden stalen staven. De collectie is gebaseerd grote abstracte schilderijen die de ontwerper in zijn atelier maakte. Dezeen
 • De voormalige etalage van Modehuis Schunck is tot en met 12 november ingericht met 145 modellen van Frank Havermans. Het ontwerp voor de inrichting van de dertig meter lange ruimte – een moeilijke opgave volgens de makers – maakte hij in nauwe samenwerking met beeldend kunstenaar Karin van Pinxteren. Vormen uit eerdere installaties zijn samengesteld tot een nieuwe sculptuur waarop de modellen zijn geplaatst, de stille getuigen van zijn indrukwekkende productiviteit. Archined
 • Wandelende Wifi is een project van stadskunstenaar Rocco Verdult. Zes weken lang lopen vrijdagsmiddags drie mensen met een wifi-rollator door de stad. Het idee erachter is oud in contact brengen met jong. Dat lukt, maar blijft wel vaak vluchtig. Eindhovens Dagblad
 • Keramiste Paula Bastiaansen wint de tweede prijs van de Blanc de Chine International Ceramic Art Award. Brabant Cultureel
 • Margot Maaskant studeerde af aan de St. Joost kunstacademie in Breda. Zolang ze zich kan heugen, schildert ze het liefst landschappen. Sinds tien jaar geeft Maaskant ook les. Onder meer in de vorm van buitenworkshops. BN-De Stem
 • Met deksel, doppen en ander gerecycled materiaal maakt kunstenares Marianne van Heeswijk uit ’s-Hertogenbosch zgn. Tapijten voor Vrede. Tijdens het Bosch Requiem, onder de bomen bij het Theater aan de Parade, maakt Van Heeswijk, op verzoek van November Music, een interactief kunstwerk waaraan het publiek kan meedoen. Brabants Dagblad , Omroep Brabant
 • Bij schrijver en boekkunstenaar Sofie Heleen van Hapert gaat het niet alleen om de inhoud, maar ook om de vormgeving. En ze maakt haar boeken helemaal zelf. Eindhovens Dagblad
 • Rockband Mooon uit Aarle-Rixtel staat in januari op het podium bij het Groningse festival Eurosonic Noorderslag. Eindhovens Dagblad
 • Bruers: ‘Nol is gezapig geworden nu hij kleinkinderen heeft.’ ‘Nee, dat is gezellig’, zegt Havens. Bruers haalt uit, van Karin Breurs en Nol Havens, balanceert op dat dunne lijntje tussen gezapig en gezellig, en valt op de première overtuigend richting gezelligheid. Maar Bruers doet ook wel degelijk wat ze belooft: ze haalt flink uit. Theaterkrant

Kunstonderwijs

 • ‘Mined’, zo had de Design Academy Eindhoven (DAE) de eindexamenexpositie genoemd. Een samentrekking van ‘mine’ en ‘mind’, die de lading van de expositie moest dekken. Want, zo legde directeur Opleiding Onderzoek en Organisatie Juriënne Ossewold uit, als er iets deze verse lichting kenmerkt, is het zelfonderzoek, uitdiepen van nabijgelegen thema’s, en die verbinden met de grote thema’s die momenteel in de wereld spelen. Empathie, urgentie en engagement. Architectenweb
 • Zeven studenten van de Fontys Hogeschool ICT hebben een jaar lang gewerkt aan hun ‘Trees of Life’. Vanaf 11 november zijn hun pulserende, interactieve bomen te zien op lichtfestival GLOW in Eindhoven. Ook studenten Engineering en Toegepaste Natuurwetenschappen maakten lichtkunst voor GLOW. bron.fontys
 • De hele maand november zijn boekcovers van studenten Digital Publishing van Sint Lucas te zien in een expositie in de bibliotheek in Eindhoven. Dylan van der Mierden en Isabelle Courtial vertellen hoe ze deze opdracht aanpakten. Sint Lucas
 • De NHTV in Breda gaat vanaf 1 januari verder als Breda University of Applied Sciences. Vooral in het buitenland zouden mensen de naam NHTV niet snappen. Punt.avans

Cultuureducatie en - participatie

 • ‘Niet doen, dat verplichte bezoek aan het Rijksmuseum’, zegt een meerderheid van ICC-ers en CKV-docenten. Dat is de heldere uitslag van de enquête die de Cultuur en Onderwijsbeurs organiseerde. Ruim 220 leerkrachten en docenten vulden de enquête in. Cultuur en Onderwijsbeurs
 • Voor groepsleerkrachten en pabostudenten die (nog) meer aandacht aan zingen in de klas willen besteden, heeft LKCA de Handleiding Zing’es ontwikkeld. Het handleiding is bedoeld om meer tools aan te reiken en om te motiveren structureel (meer) aandacht te geven aan zingen. De officiële en feestelijke lancering is op 25 november, tijdens de Methodenproeverij Muziek, met o.m. optredens van het kinderkoor en in aanwezigheid van alle mensen die hebben meegewerkt. LKCA
 • Vier jaar terug sloegen Maas theater en dans, Villa Zebra en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) de handen ineen in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Zij zetten gezamenlijk het project Stel je voor op in nauwe samenwerking met zo’n twintig Rotterdamse basisscholen. Binnen dit project wordt gewerkt aan een structurele plek voor cultuuronderwijs in het curriculum van de scholen en aan een overdraagbare werkmethodiek. Op 1 november 2017 werd de online werkmethodiek voor leerkrachten in het basisonderwijs door de drie instellingen gelanceerd: Doe het lekker zelf. Museumcontact
 • Vijf workshops: theater, dans, ukelele, strijkers en percussie vormden de kick-off voor Sjors Creatief in Veldhoven. Eindhovens Dagblad
 • ‘Kijken naar kunst’, dat is het thema van het kunstproject dat Het Waalres Museum samen met de basisscholen in Aalst en Waalre uitvoert. ,,De gemeente financierde eerst de lesmethode Kunstbalie”, vertelt Barbara Hoens van basisschool De Meent. ,,Maar dat is gestopt. Omdat er vanuit de provincie naar de gemeente toe toch een opdracht lag om iets met kunst te doen, hebben we een werkgroep opgestart met het museum en vertegenwoordigers van de basisscholen’’ Eindhovens Dagblad
 • Wil je toegankelijker zijn voor mensen met een handicap maar weet je niet waar je moet beginnen? Wil je inclusief theater maken? Wil je medewerkers met een handicap aannemen? Wil je dat je voorstelling echt toegankelijk is voor iedereen? Op 30 november organiseert Stichting 5D een werkconferentie Toegankelijk Theatermaken. VSCD
 • Kunstenaar Henk Rijkers uit Sint-Michielsgestel schenkt een beeld aan de belevingstuin van doofblinde en verstandelijk beperkte dove scholieren van de Rafaël- en Mariëllaschool van Kentalis in Sint-Michielsgestel. Brabants Dagblad
 • Het Zorgatelier Eindhoven is voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Het bestaat nu ruim 6 jaar. Eindhovens Dagblad

Kunstbeoefening

 • De Roosendaalse theatergenootschappen Drie Maal Plankenkoorts, Jong!, Platform Amateur Kunst (PLAK), Respect en Tiuri willen nauwer samenwerken. In een intentieovereenkomst staat dat de vijf al veel samen optrekken (ze zitten allemaal al in één pand aan het Kadeplein), maar dat zij ook beseffen dat er in de toekomst meer samenwerking nodig is om de continuïteit van theateraanbod en -opleidingen in Roosendaal te waarborgen. BN – De Stem
 • Koor Muzikaèl barst na 25 jaar nog van de energie. Muzikaèl streeft naar een zilveren concert met een gouden randje in schouwburg De Kring n Roosendaal. Het popkoor dankt zijn grote publieke belangstelling aan de diversiteit van de programma’s: met solo’s, duetten, groeps- en koornummers. BN – De Stem
 • Amateurschilderkunstvereniging De Vrije Prachtschilders uit Aalst vieren 5 november, hun 25-jarig bestaan met een tentoonstelling in De Pracht. Eindhovens Dagblad
 • Enkele leden van de Bergeijkse Kunstenaars Vereniging (BKV) stellen hun werken ter beschikking voor kunstuitleen. Eindhovens Dagblad

Erfgoed

 • Het verschuiven van de invoeringsdatum van de Omgevingswet doet de urgentie bij bestuurders afnemen. Dat is geen goede ontwikkeling. “Hoezo tijd genoeg?” stelt Harrie Maas, directeur Monumentenhuis Brabant. Op tijd beginnen met het opstellen van een omgevingsvisie is belangrijk. Dat vraagt om een actieve en tijdige gemeentelijke inzet. Erfgoed kan daarbij een belangrijke stimulerende rol spelen. Mijnomgevingsvisie.nl
 • Onderzoek naar kunstroof tijdens de Tweede Wereldoorlog is nog steeds actueel. Nederland heeft zelfs een commissie die zich over deze zaken buigt. HP – de Tijd
 • Er was vertraging, maar volgend jaar mei wordt er gestart met de renovatie van Rijksmonument het kasteel van Breda. Brandveiligheid en isolatie zijn de speerpunten. BN – De Stem
 • Van 4 november 2017 t/m 18 februari 2018 is in Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch de tentoonstelling Papieren juweeltjes van het Provinciaal Genootschap te zien. De tentoonstelling is samengesteld uit de verzamelingen van Het Noordbrabants Museum en de Brabant-Collectie te Tilburg. De kunstwerken en historische objecten en een deel van de tekeningen en prenten komen van het Noordbrabants museum De boeken, handschriften, kaarten, foto’s en het overgrote deel van de prenten en tekeningen komen van de Tilburgse universiteit. Erfgoed Brabant
 • De Henri van Abbe Stichting, een Eindhovense erfgoedvereniging, bestaat 25 jaar. Eindhovens Dagblad

Bibliotheken

 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft de resultaten bekendgemaakt van de draagvlakpeiling waarmee de afgelopen maanden onderzocht is of er onder bibliotheken voldoende belangstelling bestaat voor de realisering van een collectief landelijk bibliotheeksysteem. De uitkomsten lijken niet in alle gevallen eenduidig te interpreteren en – afhankelijk van die interpretatie – lijkt niet aan alle voorwaarden voor voortzetting van het traject volledig te zijn voldaan, maar de uitkomsten vormen voor de KB voldoende aanleiding om te concluderen dat een breed draagvlak wordt getoond. Bibliotheekblad
 • Uitleencijfers? Niet interessant, aldus bibliotheekinnovator David Lankes. De bibliotheek moet kunnen informeren, maar vooral kunnen verbinden. Community librarians zijn de bibliothecarissen van de toekomst. Op 28 oktober gaf Lankes een college en een masterclass. Aanmelden voor de tweede editie van de opleiding ‘Community Librarian’ kan tot 15 december. cubiss , cubiss
 • BibliotheekWerk organiseert in aanvulling op eerder dit jaar uitgevoerd onderzoek een verdiepend onderzoek naar de inzet van vrijwilligers door bibliotheken. Het vervolgonderzoek vindt plaats in de vorm van een vragenlijst en focusgroepen. Bibliotheekblad
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) kondigt aan de in november 2016 gestarte pilot met online cursussen voort te zetten. Het cursusaanbod zal begin volgend jaar vernieuwd worden. Bibliotheekblad
 • De Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) is naar Utrecht verhuisd om centraal voor haar leden een Huis van de Branche te zijn. Voor iedereen goed bereikbaar op een centrale plek in de stad verwacht de vereniging dat het een ontmoetingsplek voor leden en samenwerkingspartners wordt. Het Huis van de Branche van Openbare Bibliotheken is op 1 november geopend. VOB
 • Het afschaffen van leenboetes sinds juli dit jaar heeft bij bibliotheek Theek 5 in Oosterhout goed uitgepakt. ,,Het is voor iedereen een opluchting. Het scheelt heel veel ergernis”, zegt directeur Theo Peeters. De bibliotheek bespaart hierdoor 34.000 euro aan kosten, omdat de onderhoudskosten aan betaalautomaten vervallen. Verder zijn er minder porto- en drukkosten. BN-De Stem

#leerling&meester is ook..

Stilstaan bij mentoren en leermeesters en hoe zij hebben bijgedragen aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Bovenaan Trends & ontwikkelingen zie je een uitgelichte foto van Sharon Kovacs en Ruud Borgers. We gingen in gesprek met Sharon over leren, lessen en leermeesters. Dit artikel delen we deze week op mestmag.nl. Foto gemaakt door Paulien Noordzij.

Dit artikel kwam tot stand dankzij onze partners bkkc, Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Cubiss en Brabant C.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie