Trends & Ontwikkelingen 8 mei 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • De Regiegroep Uitvoering Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector heeft op 3 mei minister van Engelshoven (OCW) een brief gestuurd met voorstellen om de arbeidsmarkt in de sector in de komende jaren te versterken en de financiële implicaties daarvan. Met de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda neemt de sector zelf verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt van de culturele en creatieve sector. De Regiegroep ziet ook een verantwoordelijkheid voor de overheden en de rijksoverheid in het bijzonder en doet in de brief voorstellen ten aanzien van het rijksbeleid. De brief is ondertekend door Evert Verhulp, Voorzitter Regiegroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector, en Jan Zoet, voorzitter Kunsten’92. BNO , BNO
 • Kunstenaars en kunstinstellingen hebben de leden van de Tweede Kamer op 25 april bijgepraat over de arbeidsmarktpositie van de kunstenaar. Anoek Nuyens, theatermaker en schrijver, sprak tijdens deze hoorzitting haar brief aan de Kamer, een openhartig stuk dat de vinger op de zere plek legt. Kunstenbond , Kunstenbond
 • Het ministerie van OCW spant zich er voor in extra middelen in te zetten om een convenant mogelijk te maken tussen alle partijen die betrokken zijn bij het uitlenen van e-books. Daarbij zal het huidige principe van ‘one copy multiple users’ gehandhaafd blijven. Dat antwoordde Aad van Tongeren, senior beleidsambtenaar bij OCW, op de vraag welke voortgang er wordt gemaakt in het zogenaamde ‘brede overleg’ van de betrokken partijen. Van Tongeren meldde dat er op 19 april weer overleg is geweest en dat er naar gestreefd wordt het convenant 1 januari 2019 te laten ingaan. Bibliotheekblad
 • De Samenwerkende Brancheorganisaties (SBF) gaat snel in gesprek met het kabinet over de brief die staatssecretaris Menno Snel op donderdag 28 april aan beide Kamers stuurde. Snel ontvouwt daarin ‘suggesties’ over de giftenaftrek ter voorbereiding op een kamerbreed overleg in juni. Het kabinet wil de regels voor de fiscale aftrek aanpassen voor een effectievere inzet en verbetering van de uitvoering en handhaving. De regering houdt wel vast aan de giftenaftrek zelf. Daarover is SBF verheugd, maar blijft ‘kritisch’ en richt ‘onze suggesties op een voor de sector werkbare set aan verbeteringen. De Dikke Blauwe
 • Vlak voordat de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in 335 van de 380 Nederlandse gemeenten werden gehouden, maakte Architectuur Lokaal traditiegetrouw de balans op van vier jaar gemeentelijk opdrachtgeverschap. De resultaten zijn gepubliceerd in het onderzoeksrapport. Architectuur Lokaal
 • De vorig jaar door Amsterdam en Eindhoven vastgestelde ‘vier principes voor digitale stad’ krijgen een landelijke invulling. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept in een ledenbrief de gemeenten in Nederland op “om actief deel te nemen aan de activiteiten van het kennisnetwerk Smart Society en deel te nemen aan het traject om de principes verder uit te werken”. e52, VNG
 • Het College van B&W van Rotterdam vraagt advies aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) over de toekomst van Museum Boijmans van Beuningen in het licht van de verbouwing van het museum. Tevens zal de RRKC in opdracht van het college tussentijds het functioneren van een aantal instellingen evalueren. RRKC , RRKC
 • De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz steekt de komende jaren 300.000 euro in de boekensector. De sector zelf stelt daar via personeelsinzet en op-de-borst-klopperij in de media een investering van ongeveer 500.000 euro tegenover. Beide inspanningen moeten er eind 2019 toe hebben geleid dat de boekenverkoop met vijf procent is gestegen. Minister Gatz wil 25.000 bezoekers extra naar de Vlaamse boekhandel lokken. Boek.be
 • In het eerste voorstel van de Europese Commissie voor een langetermijnbegroting voor de periode van 2021 tot 2026 is 1,85 miljard euro begroot voor Creative Europe. Een verhoging van bijna 400 miljoen ten opzichte van het huidige programma. Creative Europe Desk

 

noord-brabant

 • Het cultuurfonds Brabant C heeft een nieuwe koers uitgezet met minder subsidies en meer leningen. De provincie Noord-Brabant verstrekte onlangs negen miljoen in het fonds voor de periode 2019-2021. Maar is het een succes? ,,Het is lastig om ons aandeel aan te geven.” Brabants Dagblad
 • De provincie Noord Brabant ondersteunt wederom startende cultuurmakers die zich een plek willen verwerven in de culturele basis infrastructuur (BIS). Daartoe wordt de derde paragraaf van de Subsidieregeling hedendaagse Cultuur van de provincie op 3 mei voor een tweede termijn van twee jaar opengesteld. Voor deze paragraaf is 500.000 euro beschikbaar. Tot en met 20 juni 2018 kan er aangevraagd worden. Het gaat hier om professionele kunsten in de breedste zin van het woord; dus zowel visuele kunsten, festivals en concoursen en dansinfrastructuur vallen hieronder. Brabant.nl , Officiële Bekendmakingen , bkkc
 • Mededing van Provinciale Staten over bkkc en Kunstbalie worden samen Kunstloc Brabant. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Het 48e Breda Jazz Festival vindt dit jaar plaats op eerder bewezen locaties. Van uitbreiding is nog geen sprake, hoewel festivaldirecteur Bart Wouters en burgemeester Paul Depla die wens en noodzaak vorig jaar wel uitspraken. BN – De Stem
 • De kans dat in het Evoluon in 2020 een jaar lang een groots opgezette opera over Vincent van Gogh wordt opgevoerd, lijkt vooralsnog klein. Nu Mary-Ann Schreurs (D66) niet terugkeert als wethouder in het Eindhovense stadsbestuur is het ambitieuze plan voordat het serieus vorm kan krijgen, een sleutelfiguur kwijt. De financiering voor de 1,2 miljoen euro kostende opera is verre van rond en ook met de Evoluon-directie moeten de eerste verkennende gesprekken nog worden gevoerd. Franc Dubbelman, namens huurder Regus de directeur van het iconische gebouw. tempert de verwachtingen voor de opera: ,,Er zijn hier congressen en er is een restaurant maar we hebben geen theaterfunctie en kunnen geen gebruik maken van subsidiegeld.” Eindhovens Dagblad
 • Vooral regionale partijen zouden in de race zijn voor de herontwikkeling van het Evoluon in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • De Bossche Volkspartij wil al begin juni het voorstel over de plannen, bijbehorende kosten en exploitatie van het nieuwe Theater aan de Parade. De BVP vraagt of het ook mogelijk is om vooraf (inhoudelijk) overleg met het college van B en W te voeren. Gersjes: ,,Of dienen we de definitieve plannen af te wachten?’’ Brabants Dagblad
 • Jan van der Putten, directeur van de Bossche Verkadefabriek, ziet af van het plan om een hotel te vestigen in een villa die sinds 2004 van de gemeente wordt gehuurd. Hij wil de villa nu na renovatie verhuren aan bedrijven. Brabants Dagblad
 • De nominaties voor de 9e editie van de Nationale Citymarketing Trofee (NCT) zijn bekend. Tilburg strijdt mee om de titel Beste citymarketing gemeente van Nederland. Tilburg

 

overige brabantse gemeenten

 • ,,De fontein is belangrijk vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp en door de bijzondere ornamentiek. Tenslotte is de fontein belangrijk voor het aanzien van de stad. Het object is gaaf bewaard gebleven en betrekkelijk zeldzaam.” Gemeente Bergen op Zoom gaat de fontein van Janus Dingemans, een Rijksmonument, restaureren. BN – De Stem
 • De uitkomsten van een onderzoek dat de Stichting Bezichtiging Monumenten heeft laten uitvoeren onder bezoekers van Gertrudiskerk, Peperbus, Stadhuis, Synagoge en Gevangenpoort zijn bekend. Met de aanbevelingen gaat de organisatie van de stadsgidsen aan de slag: meer jongeren trekken, rondleidingen voor bedrijven, verenigingen en scholen op touw zetten, vooral op doordeweekse dagen zodat er dan wat meer reuring in de monumenten komt. En samenwerking met de horeca zoeken. BN – De Stem
 • Als toerist gratis de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom bezoeken. Dat willen de stadsgidsen dit jaar gaan uitproberen. Want die kerk is het visitekaartje van de stad. ,,Het is het drukstbezochte monument van de stad.” Dat zegt Ad Segers, voorzitter van de Stichting Bezichtiging Monumenten, de organisatie waar de stadsgidsen onder vallen. BN – De Stem
 • ‘Ik wens Brabant veel meer Boekels toe’, zegt de Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer (ruimte, PvdA) tijdens de presentatie van het kersverse Omgevingsplan Buitengebied in de Boekelse raadszaal. Het is een mooie opsteker voor de Brabantse gemeente, want tot dan toe was nog niet duidelijk of de provincie akkoord zou gaan met het omgevingsplan dat op 22 februari unaniem is goedgekeurd door de Boekelse gemeenteraad. Binnenlands bestuur
 • Na een herseninfarct lag acteur Romijn Conen drieënhalve maand in het ziekenhuis balancerend tussen leven en dood. Tweeënhalf jaar later is zijn leven ingrijpend veranderd. Zijn carrière is voorbij. Recent is hij aangesteld als ‘cultuurverbinder’ in Boxtel. Brabants Dagblad , Omroep Brabant
 • De vergunning voor het verplaatsen van kunstwerk ‘In gesprek’ van Dommeloord naar het parkje aan de Maastrichtsestraat in Boxtel is verleend. Tegen het plan van de gemeente Boxtel is bezwaar gemaakt door een protestgroep, die inmiddels meer dan duizend handtekeningen ter ondersteuning heeft verzameld. Brabants Dagblad
 • Kasteel Stapelen wordt verkocht aan een particuliere belegger. Dat heeft regionaal overste Jan Zuiker van de paters Assumptionisten bekend gemaakt. De overdracht is waarschijnlijk per 1 september. De nieuwe eigenaar – een vermogende Brabander – zou genegen zijn het park toegankelijk te houden voor bezoekers. Mogelijk dat er ook nog evenementen plaats kunnen hebben, zoals Kunst op Stapel of concerten. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Bas Aarts, voorzitter van de Vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen, vindt dat de plannen voor het kasteel Gemert niet goed zijn voor het erfgoed. Eindhovens Dagblad
 • Het evenement Muziekboulevard in Oss op Hemelvaartsdag mag doorgaan als de geluidsboxen bij de huizen van twee omwonenden worden gedempt. Dat heeft de rechtbank in ’s-Hertogenbosch besloten. Omroep Brabant
 • Bouw de nieuwe bioscoop van Roosendaal niet aan de Nieuwstraat, maar op De Stok. Daarvoor pleit Ondernemersvereniging De Stok (ODS), die club zegt bioscoopondernemer Carlo Lambregts hier al meermaals voor te hebben benaderd. BN – De Stem
 • Tegenstanders van sloop van de Sint-Petrus’ Bandenkerk in Son krijgen steun uit onverwachte hoek. VVD-Kamerlid Antoinette Laan-Geselschap heeft een reeks Kamervragen gesteld over wederopbouwarchitectuur. Daarbij wil ze expliciet van minister Ingrid van Engelshoven (D66) weten of ‘zij de mening deelt dat wederopbouwparels, zoals bijvoorbeeld de Sint-Petrus Bandenkerk te Son, moet worden beschermd tegen afbraak en/of verval.’ Eindhovens Dagblad
 • Er is nog een reddingsplan voor cc Het Klooster. In dat plan is zowel ruimte voor Waalrese verenigingen als maatschappelijke doeleinden. Het college beslist binnenkort of ze dat plan haalbaar vindt. De gemeenteraad velt 5 juni jaar oordeel. Details zijn nog niet bekend, net zo min als wie de initiatiefnemer is. Eindhovens Dagblad
 • Hoe kan Altena zich onderscheiden als duurzame gemeente? Hoe ziet de toekomst van het agrarisch gebied eruit? Hoe gaan we om met recreatie? Dat zijn drie van de vele vragen waar 24 mei over gesproken zal worden in Fort Altena bij Werkendam. Belangstellenden kunnen er meedenken over de toekomst van het gebied en invloed uitoefenen op de omgevingsvisie. In een document beschrijft de nieuwe gemeente voor de lange termijn wat de samenhang is tussen onderwerpen als natuur, cultuur, landschap, verkeer en vervoer. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Hoe kunnen we de cultuursector voor iedereen toegankelijk maken? Tijdens de drukbezochte eerste lezing in de nieuwe lezingenreeks over inclusiviteit op 24 april gingen Erik Schrijvers (WRR) en Kıvılcım Özmen (Federatie Cultuur) vanuit zowel de theorie als de praktijk op zoek naar een antwoord op deze vraag. Een verslag. Op 28 mei spreken Cynthia Dekker (Rotterdam Festivals) en Rento Zoutman (Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur) in de reeks inclusiviteit over ambities, toekomstvisie, verworven inzichten en stand van zaken in de Rotterdamse cultuursector met betrekking tot het thema inclusiviteit. Boekman , Boekman
 • Satijn Panyigay studeerde tot 2010 fotografie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Naast haar exposities, kunstverkoop en opdrachtwerk biedt zij een uniek abonnement op haar werk, door middel van de subscription box Zwarte Kijkers. Panyigay laat hierdoor zien dat ze een kunstenaar is, maar ook ondernemer. Een gesprek over haar werkwijze en haar visie op ondernemerschap in de culturele sector. Cultuurmarketing
 • Witte de With zal niet lang meer Witte de With heten. Dat beloofde de raad van toezicht vorig jaar nadat de kunstinstelling in de Witte de Withstraat kritiek had gekregen op de naam. Het besluit tot naamsverandering leidde wederom tot verhitte reacties. Sinds 4 maanden leidt directeur Sofía Hernández Chong Cuy het kunstcentrum. Over de naamsverandering. “Dit is geen marketingcampagne, maar een filosofisch onderzoek: hoe visualiseer je bepaalde problemen? Hoe betrek je mensen die met die problemen te maken hebben”. Een gesprek. De Volkskrant
 • Het Stedelijk Museum in ’s-Hertogenbosch heeft zijn uitleencollectie geschonken aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Op dit moment wordt geïnventariseerd hoe de werken het beste in het ziekenhuis gepresenteerd kunnen worden. Kunst is onderdeel van de ‘healing environment’ van het JBZ. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de patiënten van het JBZ kunst ervaart als afleiding en troost. De Kunstuitleen SM’s werd in 2014 opgeheven door een gebrek aan belangstelling en verslechterd economisch tij. Brabants Dagblad
 • Eindhoven Museum laat negen topstukken uit zijn oude collectie Kempenland restaureren. Ook gaat het museum de komende drie jaar zijn hele cultuurhistorische collectie – 23.000 objecten, sinds juni vorig jaar opgeslagen in een depot in Tongelre – digitaal ontsluiten. Dat kan allemaal dankzij een ‘afscheidscadeau’ van de oude vrienden van Museum Kempenland. Eindhovens Dagblad
 • Hedendaagse kunstmusea in de Verenigde Staten worden mogelijk gemaakt door dezelfde krachten die onze politiek corrumperen. Dat stelt kunstenaar Andrea Fraser. ArtNet News
 • Avant Arte – ruim 1 miljoen volgers op Instagram – is in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke kunstplatforms. Hoe hebben twee twintigers uit Almere dit voor elkaar gekregen? De Volkskrant
 • Het allereerste TEFAF-rapport over kunstfinanciering laat zien dat alle kunsthandelaren, op de elite na, hun bedrijf nog steeds op de ouderwetse manier financieren. ArtNet News
 • De NPO gaat binnenkort series en documentaires beschikbaar stellen op andere vod-kanalen dan NPO Start. De omroeporganisatie heeft al overeenkomsten gesloten met KPN, Netflix en Videoland. Entertainment Business
 • Het onafhankelijk overkoepelend meldpunt voor ongewenste omgangsvormen binnen de podiumkunsten-, film- en televisiesector is nog voor de zomer operationeel. Het meldpunt gaat Mores.online heten en bevindt zich op dit moment in een testfase. VSCD , Theaterkrant
 • Breda heeft er een nieuw filmhuis bij: de Belcrum Bios. In samenwerking met Chassé Cinema tovert Podium Bloos zijn theater aan de Speelhuislaan eens in de twee weken om tot filmcafé. De Belcrum , waar wordt samengewerkt met Podium Bloos, is voor Chassé Cinema een nieuwe omgeving. De verwachting is dat die locatie een ander publiek trekt. Of dat zo is, moet de praktijk uitwijzen. Plannen van een andere Bredase filmaanbieder, Filmhuis Breda, om in dezelfde wijk filmavonden te gaan houden, van de baan. BN – De Stem
 • In de publicatie Key Trends 2017/18 van de European Audiovisual Observatory (EAO) is een overzicht te vinden van de film-, VOD- en tv sectoren in 41 landen in Europa. In Nederland werd tussen 2015-2016 voor 642 uur aan tv fictie geproduceerd. Nederland staat hiermee op de zevende plaats achter Duitsland, Spanje, Portugal, VK, Frankrijk en Griekenland en produceert meer dan grotere landen als Italië of Polen. 28% van de films op televisie, zo blijkt, is Europees. Filmfonds
 • Reed Hastings, CEO van Netflix, gelooft dat er in de toekomst weer films van zijn streamingdienst op het festival van Cannes te zien zullen zijn. “Het festival is heel eerlijk en probeert een model te vinden dat voor beide partijen werkt. Ik weet dat we er uit gaan komen en op termijn terugkeren naar Cannes.” The Hollywood Reporter
 • De gamesmarkt zal rond 2021 een omvang van 180 miljard dollar hebben bereikt. Dat blijkt uit nieuwe schattingen van het Nederlandse Newzoo. Dit jaar gaat het om 137,9 miljard. 91 procent van de gamemarkt is reeds digitaal, dat wil zeggen dat games niet via fysieke kanalen worden verkocht. Emerce
 • Gamedienst Utomik uit Eindhoven is op 4 mei officieel gestart. Utomik is te vergelijken met Netflix en Videoland, maar dan voor games. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Het illegaal downloaden en verkopen van bijvoorbeeld films, oftewel piraterij. Om de film- en televisie-industrie te wapenen tegen deze vorm van diefstal bedacht het Eindhovense bedrijf Civolution het watermerk en de ‘fingerprint’. Het leverde het bedrijf twee Emmy Awards op in de categorie Technology & Engineering. Omroep Brabant
 • De uitgeverswereld is verslaafd aan hoge verkoopcijfers en geeft niet langer om het creatieve proces van de schrijver, veronderstelt uitgever Mizzi van der Pluijm in een ingezonden stuk in de Volkskrant. HP – De Tijd sprak met drie ervaringsdeskundigen uit het boekenvak. Literair agent Paul Sebes, debutant schrijver Herien Wensink en de ervaren schrijver Kristien Hemmerechts. Sebes hekelt het feit dat van der Pluijm 30 jaar lang bij een grote uitgeverij heeft gewerkt en nu met modder gooit naar de uitgeefwereld waar ze zelf zo lang deel van uit heeft gemaakt. Schrijvers willen gelezen worden, dus moeten uitgevers verkopen. Verkoop is geen vies woord, uitgeven is altijd een commercieel vak geweest’. HP – De Tijd
 • De Bijenkorf wil zijn boekenafdelingen gaan uitbesteden aan winkelketen AKO. Een adviesaanvraag hierover ligt momenteel bij de ondernemingsraad (OR) van De Bijenkorf. Een reden voor de uitbesteding is de grotere inkoopkracht van AKO. Detailhandelaren onderhandelen met uitgevers welk percentage van de verkoopprijs zij zelf mogen houden. Vaak is dit 42 procent, maar grote verkopers weten vaak hogere marges te bedingen. De nadruk zal liggen op cadeauartikelen. NRC
 • De Nobelprijs voor de Literatuur wordt dit jaar niet toegekend. Dat heeft de Zweedse Academie bekendgemaakt, de organisatie achter de literatuurprijs. Een echtgenoot van de een van de Leden van de Academie, wordt ervan beschuldigd dat hij zeker achttien vrouwen seksueel heeft misbruikt. Bovendien zou hij namen hebben gelekt van schrijvers die kans maakten op de prijs. Uitgevers vinden het jammer. Is de Academie nog wel geloofwaardig na ordinaire machtsstrijd? inct.nl , Trouw , De Volkskrant
 • Als een dj een plaat draait, rinkelt bij de maker de kassa. Logisch. Althans: zo zou het moeten zijn. Maar zelfs in de digitale tijd, waarin fingerprintsystemen tot wel 90% van alle tracks op de dansvloer kunnen herkennen, komt lang niet al dat geld terecht waar het moet komen. Een overweldigend gemopper stijgt op uit de dancewereld. Wat gaat er mis? 3voor12.vpro
 • Verschillende muziekpublishers hebben een overeenkomst gesloten met JAAK, een start-up dat het blockchainnetwerk KORD heeft ontwikkeld. Hiermee kunnen royaltybetalingen beter en transparanter worden geregeld. Entertainment Business
 • Van 16 t/m 19 mei 2018 vindt in de Doelen de zevende editie van de internationale muziekconferentie Classical:NEXT plaats. Het doel van de conferentie is om de internationale klassieke muziek gemeenschap te verenigen en een wereldwijde beweging te creëren om actuele vraagstukken op het gebied van klassieke muziek op te lossen. Classical Next
 • Tilburg krijgt er twee nieuwe muziekfestivals bij. Urban, soul en jazz zijn de pijlers die Better Get Hit gaan dragen, eerste editie voorzien op 11 en 12 januari 2019. Make It Jazz Festival Tilburg wil op 21 en 22 september onderdak bieden aan de nieuwste generatie jazzmusici. De organisatoren van Better Get Hit menen dat hun opzet met drie hoofdstromingen uniek is voor Nederland. Bovendien willen zij uiteindelijk geen structurele bemoeienis van de overheid: het festival wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. Jazznu
 • Het programma van Spot-Live, de opvolger van het Congres Podiumkunsten in een ander jasje én met andere inhoud, op 15 mei is compleet. De dag wordt geopend door Oeds Westerhof, directeur legacy bij Stichting Leeuwarden-Friesland 2018. Daarna volgt het door curatoren René ten Bos, Daria Bukvić en Merlijn Twaalfhoven samengestelde programma. Spot Live

Cultuurmarketing

 • In Nederland is publiekswerking nog geen bekend begrip, maar het streven van de Vlaamse publiekswerker is relevant en inspirerend. Dat is namelijk om publiek op nieuwe en inhoudelijke manieren te verbinden aan kunst en cultuur. Gesprekken met drie Vlaamse publiekswerkers over wat hun werk inhoudt. Op 17 mei organiseert Cultuurmarketing, i.s.m. Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond en Publiq, een bijeenkomst over publiekswerking. Cultuurmarketing

Financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseerde met Het Nieuwe Instituut ‘Thursday Night live!’. Een avond over verbeeldingen van automatiseringstechnologieën, met de vijf geselecteerde projecten van de Open Oproep voor het parallelprogramma van het Nederlandse paviljoen op de Architectuur Biënnale Venetië 2018. Het event is er een in een reeks van drie waarin het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Het Nieuwe Instituut samenwerken rondom de Architectuur Biënnale en WORK BODY LEISURE, het thema van het Nederlands paviljoen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In december vorig jaar publiceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vier verschillende oproepen waarin Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties werden gevraagd een projectplan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp inzet voor duurzame en inclusieve verstedelijking in Turkije, Marokko, Egypte of Rusland. Een interdisciplinaire commissie met expertise in de desbetreffende landen maakte uit 56 voorstellen een selectie van 16 projecten. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In april bracht minister van Engelshoven (OCW) een tweedaags bezoek aan de Milan Design Week 2018. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseerde samen met het Nederlands consulaat een rondleiding waarin de minister een indruk kreeg van de reikwijdte en de internationale positie van het Nederlands ontwerpveld. Een verslag. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De toekenningen van de eerste ronde van de regeling Digitale cultuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van 2018 zijn bekend. In totaal zijn achttien projecten ondersteund. Onder deze projecten bevinden zich twee voorstellen gericht op Blockchain technologie. Hoe kijken de indieners van deze projectvoorstellen naar deze technologie? Is er sprake van een hype of gaat de Blockchain de creatieve industrie blijvend veranderen? Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In het kader van talentontwikkeling heeft het Nederlands Filmfonds vijf bijdragen van € 10.000 toegekend binnen Vrijplaats voor beginnende scenaristen. Met de Vrijplaats stimuleert het Fonds de ontwikkeling van nieuw schrijftalent en hun filmplannen. Naast een bijdrage voor ontwikkeling worden de schrijvers aan een coach gekoppeld, die hen gedurende het proces zullen begeleiden. Filmfonds
 • De pilot voor high-end TV drama-, documentaire- en animatieseries wordt de komende periode voortgezet. De pilot is zodanig succesvol gebleken dat binnen twee aanvraagronden in totaal 9,6 miljoen euro is beschikt aan 16 series, waarvan 11 internationale coproducties. De eerstvolgende deadline voor high-end TV-series is 23 mei aanstaande. Filmfonds
 • Mustafa Stitou krijgt de driejaarlijkse oeuvreprijs voor poëzie van het A. Roland Holstfonds. ‘Op grootse wijze snijdt Stitou urgente thema’s aan. Zijn oeuvre mag bescheiden zijn, zijn stem is uniek binnen de Nederlandse poëzie’, aldus het juryrapport. Stitou schreef het grootste deel van zijn gedichtenbundels met een beurs van het Letterenfonds. Letterenfonds
 • dok.incubator heeft de selectie van filmmakers, wiens projecten in 2018 worden ondersteund, bekend gemaakt. dok.incubator is een gerenommeerde workshop voor feature documentaires in het rough cut stadium. Elk jaar wordt er individuele coaching gegeven aan acht documentaireprojecten die zich richten op dramaturgie, distributie –en marketingstrategieën, en audience building. Stella van Voorst van Beest is met haar project ‘Ik laat je niet alleen’ een van de acht geselecteerden. Creative Europe Desk
 • Heb je een mooi idee waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit? En kunnen deze mensen daardoor anderen ontmoeten, inspireren en zich verder ontwikkelen? Doe een aanvraag bij het VSBfonds. Deadline 31 mei 2018. VSBfonds
 • Musea kunnen zich tot en met 6 juni aanmelden voor de BankGiro Loterij Museumprijs 2019. Wat houdt dat in? Het thema voor 2019 is ‘het meest publieksvriendelijke museum’. Na jaren waarin telkens een andere categorie aan bod kwam – kastelen, natuurhistorische musea, kunstmusea, designmusea, techniekmusea – gaat de prijs vanaf 2019 over op thema’s. Zo kunnen veel meer musea zich aanmelden en dat is nadrukkelijk de bedoeling. De uitreiking van de BankGiro Loterij Museumprijs 2019 van € 100.000 voor het meest publieksvriendelijke museum van Nederland is in mei 2019. Museumcontact
 • Dansgezelschap Vloeistof uit Tilburg gaat opnieuw de straat op met haar nieuwe dansvoorstelling Hersenvakantie, een verkenning van de bodem waarop wij leven. Om de dansers van Vloeistof te beschermen tegen de elementen en om publiciteit van de Hersenvakantie-tour mogelijk te maken, kan het dansgezelschap donaties goed gebruiken tijdens haar crowdfunding campagne. Dit project wordt ondersteund door bkkc. Voordekunst
 • In april was Roy Creemers (Voor de kunst) met 33 Europese culturele professionals in New York om te leren over the American way of fundraising. Het programma dat hij bijwoonde was getiteld: The Art & Science of Fundraising. Welke lessen leerde hij er ? De Dikke Blauwe
 • Na 30 jaar komt er een einde aan de succesvolle sponsorsamenwerking tussen Robeco en de zomerprogrammering van Het Concertgebouw. Robeco gaat, in lijn met zijn huidige duurzaamheidsbeleid, de aandacht verleggen naar het investeren in talentontwikkeling van schoolgaande kinderen door educatie. Sponsorreport

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Een samenspel van materiaal en ruimte. Veel puristischer kun je architectuur waarschijnlijk niet vatten. In een wereld waar materiaal en ruimte steeds schaarser worden, dient de omgang ermee radicaal te veranderen. Wat betekent dit voor de architectuurpraktijk? Archined
 • De nominaties van de tweejaarlijkse Herengracht Industrie Prijs 2018 zijn bekend gemaakt. De hoge kwaliteit en diversiteit, de heldere, enerverende en enigszins radicale concepten, het mooie spanningsveld tussen interieur en architectuur en de samensmelting van diverse disciplines tot fascinerende Gesamtkunstwerken, kenmerken volgens de jury de inzendingen. De Architect
 • De kunst- en architectuurmanifestatie Triënnale Brugge staat deze keer in het teken van ‘de vloeibare stad’. In de hele stad staan kunstwerken en paviljoens opgesteld die inspelen op het thema. Architectenweb
 • Hotel New York bestaat 25 jaar. Hoe de komst van een hotel schakel werd in de transformatie van Rotterdam naar een hippe stad die in geen reisgids meer ontbreekt. Trouw
 • In Nederland is geen plek voor zonneakkers, stelt Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Ook windmolens passen volgens hem niet in grote delen van het Nederlandse landschap, dat al zwaarder onder druk staat dan ooit tevoren. Wildgroei aan zonneparken dreigt door een gebrek aan regie bij de overgang naar duurzame energiebronnen. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Algemeen Dagblad , Architectenweb
 • Bezoekers van de Dutch Design Week, metalfans die een concert bezoeken, maar vooral liefhebbers van tiny houses kunnen hun hart weer ophalen, want sinds afgelopen week is het blauwe, houten Waterlandhuisje op wielen weer te huur op Strijp-S, in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • De jury van de Loewe Foundations Craft Prize kozen het classicisme boven radicale durf door de Schotse keramist Jennifer Lee uit Londen de prijs 2018 toe te kennen. Ontwerper Jonathan Anderson, creatief directeur van Loewe, over de prijsvraag en de emotionele kracht van het ambacht. ArtNet News , Another mag

 

beeldende kunst

 • Foto’s van Jan Banning die hij gemaakt heeft voor Noorderlicht zijn door de organisatie geweigerd. Er is veel kritiek gekomen op de politieke correctheid van Noorderlicht. Zijn de foto’s van Jan Banning neo-koloniaal of zijn ze juist een parodie op de oude koloniale foto’s? Het zou zinvol en interessant zijn wanneer een conflict als deze waarin termen als koloniaal worden gebruikt uitgesproken kan worden middels een debat, schrijft Ton Hendriks, hoofdredacteur van Pf. Pf
 • In Bamako, de hoofdstad van Mali, wordt iedere twee jaar ‘Rencontres de Bamako’ gehouden. Het losjes naar ‘Rencontres d’Arles’ gemodelleerde fotofestival is sinds 1994 uitgegroeid tot een van de belangrijkste kunstmanifestaties van het Afrikaanse continent. Dit jaar is het aanbod van ‘Rencontres de Bamako’ voor het eerst buiten de landsgrenzen te zien. Het Afrikamuseum heeft de presentatie integraal overgenomen. De expositie Afrotopia toont een enorme diversiteit: van documentaires over futurisme tot sprookjesachtige installaties. Museumtijdschrift
 • De expositie Neue Heimat in De Willem Twee in ’s-Hertogenbosch reflecteert door middel van kunst op o.m. de gevolgen van immigratie en het samenkomen van een grote diversiteit aan culturen. De betekenis van de definitie van ‘thuis’ wordt belicht vanuit het perspectief van 15 kunstenaars. Gesprek met Eveline van de Griend, samen met Sarie Nijboer initiator en curator van Neue Heimat. Bossche Omroep
 • ‘In welke waarden wil ​​technologie ons doen laten geloven?’ Curator Anthony Huberman over de tentoonstelling Mechanisms waarin twintig kunstenaars, onder wie Richard Hamilton, Jay de Feo, Louise Lawler en Danh Vo, laten zie hoe in de kunst apparaten worden misbruikt en systemen gesaboteerd om onze relatie met technologie ter discussie te stellen. Metropolis M
 • Geen wereld zo politiek correct als die van de beeldende kunsten, schrijft Wierd Duk. Dit n.a.v. Stefan Ruitenbeek en Kate Sinha, aka Keeping It Real Art Critics (KIRAC), die niemand sparen in hun kunstkritiek. Kunst is vaak linkse kitsch, aldus Duk. Wijnand Schaap van Cultureel Persbureau reageert. De Telegraaf , Cultureel Persbureau

 

film en av

 • Onlangs lanceerde IFFR het streamingplatform IFFR unleashed. Naast elke maand nieuwe films, vind je op de online streamingservice van IFFR ook filmcollecties, zoals award-winnaars en films met de beste soundtracks. Vorige week is hier aan toegevoegd: films van Nederlandse bodem. Going Dutch. Verhalen die zich in alle uithoeken van het land afspelen, maar veel vaker over de grens. IFFR
 • Nederland valt massaal voor de nieuwe romkom De Matchmaker. Bij het hernieuwde succes van dit romantische genre sneeuwt een hele groep Nederlandse films onder, constateert filmjournalist Nico van den Berg. HP De Tijd
 • Series zijn niet alleen populairder dan ooit, ze zijn ook beter. Het ideale moment dus voor Canneseries, een nieuw en uitsluitend op series gericht festival dat van 7 tot en met 12 april plaatsvond in Cannes. VPRO Cinema
 • Muziekdocumentaires zijn populair. Op 18 mei start het IN-EDIT festival in Amsterdam, dat er helemaal aan is gewijd. Holland Film Nieuws
 • Op 2 mei vond in VondelCS, Amsterdam de eerste editie van het Internationale Drone Filmfestival InAir.Amsterdam plaats. Dronepiloten van over de hele wereld konden hun werk insturen voor de online filmcompetitie van InAir.Amsterdam. Uit de ruim 300 inzendingen die vanuit de hele wereld binnen kwamen, koos een jury onder leiding van filmmaker Tim Oliehoek per categorie de beste film. Ook werd er een ‘overall’ winnaar gekozen: Become the Light van Sam Peacocke uit Nieuw Zeeland kreeg de meeste punten van de jury. AvroTros
 • In de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch vindt 9 t/m 13 mei het City Food & Film Festival plaats. Er zijn zes landelijke filmpremières, theatervoorstellingen, debatten, er wordt een varken uitgebeend, en er is barbecueles. Brabants Dagblad , Filmkrant
 • Jeremy Bailenson is hoogleraar communicatie aan Stanford University, Californië en oprichter van het Virtual Human Interaction Lab. Zijn laatste boek, Experience on Demand, gaat over de psychologische effecten van VR. Virtual reality is als medium vele malen krachtiger dan een film of een boek. Een virtuele ervaring kan mensen daadwerkelijk veranderen, dus moet je er voorzichtig mee om springen, stelt hij. NRC

 

letteren

 • Murat Isik wint de Libris Literatuur Prijs 2018. Het engagement is terug, schreef het NRC. Dat blijkt uit de zes voor de Libris Prijs genomineerde romans. Alle schrijvers hebben oog voor nuance. Trouw , Librisprijs , NRC
 • Jan van Mersbergen is schrijver van literaire romans (als Jan van Mersbergen) en van thrillers (als Frederik Baas). Waarin verschillen die genres nou, als ze al van elkaar verschillen? De Volkskrant
 • Akte van berouw van Chris Houtman (Karakter), Bling Bling 2 – De Zaventemmers van Jan Van der Cruysse (Manteau), Broertje van Michael Berg (The House of Books), Enter – Rebound 1 van Willem Asman (Ambo | Anthos) en Over het spoor van Eva Keuris (Prometheus) zijn genomineerd voor de Shortlist BookSpot Gouden Strop. CPNB
 • De tien nominaties voor het Beste Boek voor Jongeren 2018 zijn bekendgemaakt. Er zijn twee categorieën: Oorspronkelijk Nederlands en Vertaald. Piratenzoon, de nieuwe historische jeugdroman van Rob Ruggenberg uit Best behoort tot de genomineerden. CPNB , Eindhovens Dagblad
 • ‘Geen schrijver zegt er iets over in Geen verlangen zonder tekort, maar mij lijkt dat ook in het algemeen een groot probleem van de beweging weg van de literatuur – weg bijvoorbeeld van de roman, en naar de goede tv-serie. (…) Het is enigszins ironisch dat de tv-serie volgens sommigen de roman vervangt precies in een tijd dat de productiekosten voor de laatsten tot een minimum zijn gezakt.” Marc van Oostendorp over Geen verlangen zonder tekort. De toekomst van de Nederlandstalige roman, waarin achtentwintig auteurs over de toekomst van de Nederlandstalige roman schrijven. Neerlandistiek
 • Romans en gedichten over dode kinderen roepen tegelijk afschuw en fascinatie op. De eerste overzichtsbundel over dit thema : ‘Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur’ is recent verschenen. In de loop der eeuwen veranderde de vorm, maar het verdriet bleef hetzelfde. In de twintigste eeuw verdwijnt God uit beeld. Schrijvers kunnen dan niet meer berusten in de dood van hun kind. Een gesprek met samensteller Rick Honings, universitair docent moderne letterkunde aan de Universiteit Leiden. Trouw , mdnl

 

muziek

 • De nominaties van de Jazz/World Edisons zijn bekend. De prestigieuze prijzen worden uitgereikt op 6 juli tijdens Edison Jazz/World 2018 als onderdeel van North Sea Round Town, het fringe festival van North Sea Jazz. Bram Stadhouders is in de categorie Edison Jazzism Publieksprijs 2018 genomineerd met zijn Big Barrel Organ. Samen met Sanne Rambags is Stadhouders ook te horen op het album ‘Under the Surface’ van de Amsterdamse drummer Joost Lijbaart. Dit album is genomineerd in de categorie jazz nationaal. Jazzenzo , Brabants Dagblad

Kunst in de openbare ruimte

 • Lang is er gesproken, gedebatteerd en gediscussieerd over de Groene Corridor. Nu moet de groene, recreatieve verbinding tussen Eindhoven en Oirschot langzaam meer vorm en kleur gaan krijgen. Dat gebeurt o.m. door de opening van twee nieuwe parkeer- en recreatieplaatsen. Een ander project dat in het oog springt is ‘Kunst aan de Groene Corridor’. Doel is om een aantal publiekstrekkers te creëren in de vorm van kunstobjecten dan wel karakteristieke, bijzondere plekken in het landschap. Eindhovens Dagblad
 • De Amerikaanse kunstenaar Christo heeft al decennia een band met het bedrijf Janus Vaten. Hij plaatste recent bij het Oosterhoutse bedrijf een order voor 7.506 vaten voor een piramide in een vijver in Hyde Park, Londen. BN –De Stem

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Eind 1987 werd René Daniëls getroffen door een hersenbloeding. Voor het eerst sinds dat moment is er een expositie van uitsluitend recent werk van hem te zien. In Resethome, in het Vlaamse Borgloon, in de ruimte van kunstenaar Gert Robijns, laat René Daniëls in de bovenzaal schilderijen zien en op de begane grond een beschilderd kamerscherm. Eindhovens Dagblad
 • ‘Ik merk dat ik me pas bewust word van reistijd als ik in mijn reizen onnodig word gehinderd. Met de trein stilstaan vlak voor een station en er niet uit kunnen. Of van je fiets af moeten en 100 meter verder onder wakend oog pas weer kunnen opstappen. Of op de snelweg stilstaan en een parallelweg zien, leeg en onbereikbaar.’ De Eindhovense kunstenaar John Körmeling merkt dat hij onnodig gehinderd wordt als hij reist. Dat moet volgens hem anders kunnen. Eindhovens Dagblad
 • Het Draaiend Huis bestaat tien jaar. Het iconische kunstwerk van John Körmeling. Brabants Dagblad
 • Al 42 jaar wordt het veelbewogen leven van Henny Arendse uit Waalwijk gevolgd. Eerst door fotograaf Michel Szulc Krzyzanowski. Haar dochter Charlotte is het onderwerp voor de Bredase fotografe Linsey Kuijpers. Szulc Krzyzanowski, afkomstig uit Oosterhout, werkt aan het zevende boek over Henny. Kuipers realiseerde onlangs het eerste boek over Charlotte. Brabants Dagblad
 • Karin van Pinxteren gaat in haar werk vooral op zoek naar perspectieven van de blik. Ze exposeert deze maand bij Twelve Twelve Gallery in ‘s-Gravenhage. trendbeheer
 • Ellen Rijk exposeert in de leegstaande Vredeskerk in Tilburg. Daar blijkt dat ze is gefascineerd door bootjes en water. Brabants Dagblad
 • Kunstenaar Marijke Maas was de winnaar van de ontwerpwedstrijd die de gemeente Roosendaal uitschreef voor de tunnel onder de Bergrand.. Uit de ongeveer zeventien ontwerpen werd haar dierenparade verkozen. Vier weken is er aan bezig geweest en de reacties zijn positief. BN – De Stem
 • Er komt een expositie die een hommage brengt aan 3 Bergse kunstenaars. BN – De Stem
 • De film Gedeelde Trots van de Bredase filmmaker Bob Entrop heeft op filmfestival Golden Wheel in Skopje, Macedonië de Grand Prix-juryprijs gewonnen. Entrop grijpt in zijn film terug op een thema dat hem al lang bezighoudt: de Sinti en Roma Cultuur. BN – De Stem
 • De filmdocumentaire ‘Boer Peer’ blijft de aandacht trekken. Onlangs kreeg de documentaire over deze boer uit Maliskamp een NL Award, waarna de film werd herhaald bij Omroep Brabant. Eind volgende maand wordt de documentaire eenmalig vertoond, met live-muziek van onder anderen trompettist Eric Vloeimans. Omroep Brabant
 • Rayon de Soleil van Udenhouter Philippe van der Loo, gaat in première in Leiden op het Leiden International Short Film Experience. De debuutfilm van de 28-jarige filmmaker is gebaseerd op het boek De Thuiskomst van Anna Enquist. Brabants Dagblad
 • De Dieter van der Westen Band heeft onlangs het album Me and You uitgebracht. Een fraai klinkend album met 10 songs. Negen van Dieter plus een traditional over de gangster Jesse James. Fijne nummers die Amerikaans klinken, gortdroog opgenomen met een huppelende banjo, galopperende gitaren, strakke shuffleritmes en soms een melancholische viool. Een gesprek met Dieter van der Westen en zijn broer Eric, vooral bekend als jazzmuzikant. Brabants Dagblad

Kunstonderwijs

 • Jeroen Lutters, lector hogeschool ArtEZ, houdt zich al jaren bezig met creativiteit. Hij kreeg 30.000 euro subsidie voor een onderzoek naar de meetbaarheid van creativiteit en voorspelt een revolutie in het onderwijs. „Creatief denken is de sleutel tot de toekomst.” Het bedrag is een startsubsidie voor de periode van een jaar. Tubantia
 • Een onlangs verschenen rapport van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO stelt dat de baankansen van gediplomeerden in het creatief mbo weinig rooskleurig zijn. Wat kan het mbo in deze sector doen om de aansluiting met het werkveld te hervinden? Onderzoekers van Creating 010, het kenniscentrum voor de creatieve industrie van Hogeschool Rotterdam, hebben in kaart gebracht hoe de creatieve opleidingen in het mbo er nu globaal uit zien. In een reactie aan de Kamer sluit minister Van Engelshoven (OCW) zich aan bij de aanbevelingen uit het rapport van Hogeschool Rotterdam. ScienceGuide
 • Studenten van de Design Academy Eindhoven namen de Via Piestro Crespi in de wijk NoLo in Milaan over. Ze voegden er tijdelijk een coffeeshop aan toe, waar klanten zelf bonen moeten malen, en een krantenkiosk met nepnieuws. Ze creëerden een reeks van 12 interventies die de rol van design in de dagelijkse interacties bevroeg. Dezeen
 • Afstuderende AK St. Joost student filmt terroristische aanslag in Kaatsheuvel voor zijn eindexamenfilm. Brabants Dagblad
 • Peter van der Heijden uit Zundert was 10 jaar, toen hij het boek Gebr. van Ted van Lieshout las. Het raakte hem als een mokerslag. Nu studeert hij er mee af aan de Academie voor Theater van de Tilburgse Fontys Hogeschool. Het Zunderts Toneel speelt vanaf 11 mei zijn theaterproductie Broer. Een opmerkelijk vormgegeven voorstelling met een danser, met spel, tekst. Van der Heijden is genomineerd voor de Jacques de Leeuw-prijs. Op 8 en 9 augustus ook te zien tijdens Theaterfestival Boulevard. BN – De Stem

Kunstbeoefening

 • De amateurkunsten blijven springlevend, ‘maar meer dan ooit beseffen we dat we moeten inspelen op wat er leeft in de maatschappij.’ Gesprek over de amateurkunsten in Vlaanderen met Jan Matthys van Vlamo, Joke Quaghebeur van OPENDOEK en Katrien Boogaerts van Kunstwerkt. Rekto verso

Cultuureducatie en - participatie

 • Samen met Maaike van den Brüle, Monique Fischer en Hanne Poos (Koepel) ontwikkelde Kunstbalie reflectiekaarten voor De Cultuur Loper. Een hulpmiddel voor leraren om met kinderen in elke leeftijdsfase in gesprek te gaan over een kunstwerk, boek, voorstelling of andere cultuurervaring. Daarnaast kunnen leerlingen aan de hand van de kaarten met elkaar in gesprek. Ze zullen ook ingezet worden voor het digitaal volginstrument: Het Cultureel Zelfportret. De kaarten zijn in opdracht van KOEPEL/gemeente Etten-Leur en Kunstbalie ontwikkeld in het kader van De Cultuur Loper. De Cultuurloper
 • De komende tijd begeleiden drie consulenten van Kunstbalie studenten en docenten van de minor cultuureducatie van Fontys Hogeschool Kind en Educatie bij gebruik van het Cultureel Zelfportret. Dat is een digitaal portfolio om de culturele ontwikkeling van de leerling te volgen en te versterken. Kunstbalie
 • Het is weer eens een andere manier om de meivakantie door te brengen, toneelspelen. Aan de theatervoorstelling ‘Matties in de stad’ in jongerencentrum JC54A in Vaartbroek doen 24 kinderen uit Woensel-Noord mee. In drie dagen leren ze zingen, dansen en toneelspelen en maken hun eigen decor, om af te sluiten met een grote finale op woensdagmiddag voor ouders, familie en genodigden waaronder senioren uit de buurt. ‘Matties in de stad’ is een samenwerkingsproject tussen CKE, vrijwilligers van JC54A en Buro Cement. Eindhovens Dagblad
 • In de afgelopen vijf jaar is het aantal dansscholen gemiddeld met 52% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Op 1 januari 2013 stonden er 1569 dansscholen ingeschreven in het Handelsregister. Op 1 april 2018 zijn het er inmiddels 2388. Kamer van Koophandel
 • Met de toestroom van vluchtelingen naar Nederland zijn de laatste jaren ook de kunst- en cultuurprojecten voor vluchtelingen toegenomen. Veel initiatiefnemers hebben het vermoeden dat deze projecten helpen om vluchtelingen beter en sneller te laten participeren en integreren. Maar is dat ook zo? Om die vraag te beantwoorden doen LKCA en Movisie onderzoek naar de werkzame elementen in cultuurinterventies voor vluchtelingen. LKCA
 • Fontys communicatiestudenten Myke Janssen, Kimberley Schaapsmeerders, Pauline Groot Hulze, Miranda Janssen en Noreen de Vaan hebben tijdens de SPIN Awards de gouden ring gewonnen met hun concept Feel the Beat. Met dit idee willen de studenten doven en slechthorenden van muziek laten genieten door middel van een trillende borstband en een streamingsapp. Fontys
 • Dansen met collega’s zorgt voor een soepelere groepsdynamiek en voor een betere mentale en fysieke gezondheid, zeggen de danswetenschapper Jacqueline de Kuijper en organisatiewetenschapper Sophie Verdaasdonk. Onder de naam Change Your Rhythm bieden ze sinds anderhalf jaar trainingen voor bedrijven aan, samen met een team van danstrainers. Dansen maakt je bewust van wat je uitstraalt. De gemeente Rotterdam bijvoorbeeld stuurde 15 jonge ambtenaren op cursus. NRC
 • De Vlaamse omroep VRT heeft op 30 april het leesplatform langzullenwelezen.be gelanceerd. Met dit platform wil de VRT mensen stimuleren om meer, of weer, te gaan lezen. Bibliotheekblad

Erfgoed

 • Het Bijbels Museum in Amsterdam gaat zijn hele collectie onderbrengen bij andere erfgoedorganisaties. Het museum krijgt sinds 2017 geen structurele subsidie meer en is afhankelijk van donateurs en fondsen. Om de stukken goed te bewaren, is behalve zorg ook geld nodig en dat is er nu onvoldoende. Trouw , NU.nl
 • In de Grote Kerk van Naarden vinden allerlei activiteiten plaats: concerten, diners, rondleidingen en beurzen. “En er is nog bijna elke week een kerkdienst”, vult directeur Marlo Reeders van Stichting Grote Kerk Naarden aan. Reeders vertelt hoe de stichting de drukte van een professionele exploitatie succesvol combineert met de kwetsbaarheid en de oorspronkelijke functie van een monumentale kerk. Zelf gelooft Reenders dat je de dingen moet doen die bij het gebouw en de omgeving passen. “Dan maak je van je kerk een merk.” Toekomst Religieus Erfgoed
 • De Heilig Hartkerk in Breda kent een roerige geschiedenis. Eerst zou het gebouw gesloopt worden, nu is het een monument en ligt er een plan om het pand te herontwikkelen. Maar gaat dat lukken? BN – De Stem
 • Erfgoed ’s-Hertogenbosch en het Regionaal Archief Tilburg hebben besloten om in totaal 115.000 afbeeldingen van internet te halen. Het gaat om anonieme prentbriefkaarten en foto’s. Aan het online publiceren zitten grote auteursrechtelijke risico’s vast, zo laat het Erfgoed ’s-Hertogenbosch in een persbericht weten. Het West-Brabants Archief heeft 80.000 beelden offline gehaald. Omroep Brabant , BN – De Stem
 • „Mensen denken dat je alles wat er op de wereld is, kunt googlen, maar er is nog heel veel dat alleen analoog bestaat. Wij hebben nu zo’n 3,5 procent van onze collectie gedigitaliseerd, 200.000 scans.”, aldus Martijn van den Broek, hoofd collecties van het Nederlands Fotomuseum. Miljoenen foto’s, dia’s en negatieven liggen opgeborgen in dozen en lades van musea en archieven. Er zijn twee struikelblokken : het restrictieve auteursrecht en het gegeven dat digitaliseren tijdrovend is, , meer specifiek de beschrijving van de beelden, en dus ongelooflijk duur. NRC
 • Het beheer en behoud van audiovisueel erfgoed kent een geheel eigen problematiek. Bijvoorbeeld een grote afhankelijkheid van technologie en domein specifieke issues rond rechten en exploitatie. Daar komt bij dat veel erfgoedinstellingen – of dat nou archieven, musea of onderzoeksinstellingen zijn – maar beperkte mankracht hebben om de AV-collectie te beheren. Samenwerking en kennisdeling is dus cruciaal en het nieuwe kennisplatform voor Audiovisueel Erfgoed moet de lijntjes korter maken. Nationaal Archief

Bibliotheken

 • Biebtobieb presenteert Bieb-a-palooza, een nieuwe talkshow voor bibliotheekprofessionals. Het programma, dat mogelijk wordt gemaakt door de KB | Nationale bibliotheek, heeft als doel een impuls aan kennisdeling in de openbare-bibliotheeksector te geven, door kennis, innovatieve ideeën en inspirerende voorbeelden uit te lichten en uit te vergroten. Tijdens de eerste uitzending, te zien vanaf 7 mei aanstaande, staat ‘het gebouw’ centraal. Bieb-a-palooza verschijnt dit jaar vier keer. KB
 • Op 10 oktober a.s. wordt voor de tiende keer de Dag van de Duurzaamheid georganiseerd. Het is een dag om de bewustwording over en het actief bezig zijn met duurzaamheid te versterken. In het project ‘Vloggers voor duurzaamheid’ kunnen bibliotheken de doelgroep uitnodigen om in een vlogstudio in de Bibliotheek een vlog te komen maken over het thema van dit jaar: ‘De kracht van nieuwe energie’. KB

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie