Trends & Ontwikkelingen 8 november 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Het ministerie van OCW werkt aan het actualiseren van de website Cultuursubsidie.nl. Binnenkort is de definitieve subsidieregeling Culturele Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024 op de site te zien en meer informatie over o.m. de aanvraagprocedure. Om makers en culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW eind november drie informatiebijeenkomsten. Cultuursubsidie.nl
 • Op 18 november a.s. wordt in de Tweede Kamer de cultuurbegroting behandeld. Ook het cultuurbeleid 2021-2024 komt dan aan de orde. De besluiten die zijn genomen ten aanzien van dat beleid gaan leiden tot een groot verlies aan muziek-, theater-, muziektheater- en dansproducenten. Dat is het gevolg van een herschikking van geld, waardoor het budget voor meerjarige subsidies van Fonds Podiumkunsten fors inkrimpt. Het fonds ondersteunt nu 113 producenten, de verwachting is dat dat per 2021 nog tussen de 50 en 60 gezelschappen en ensembles zullen zijn. De NAPK heeft een argumentenflyer gemaakt waarin wordt toegelicht wat de ingrijpende gevolgen zijn van het voorgenomen beleid. NAPK
 • In een brief aan minister Slob heeft het landelijk Strategisch Beraad Kunstonderwijs de conclusies gedeeld van een enquête van de kunstvakverenigingen onder leerkrachten en vakdocenten. In die enquête konden zij zich uitspreken over het werk van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur voor Curriculum.nu. De leraren in het onderzoek zijn in meerderheid positief over de visie die ten grondslag ligt aan de herziening van het kunst- en cultuurcurriculum. Veel minder positief zijn de docenten over de uitvoerbaarheid ervan. LKCA
 • Nederlands is een cruciaal vak, dat we collectief hebben laten versloffen en verstoffen. Samen kunnen we het tij keren, schrijven hoogleraren Neerlandistiek in een brandbrief in NRC. De brief is ook gepubliceerd op de site Neerlandistiek. NRC , inlog vereist , Neerlandistiek
 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over haar visie op het Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. De minister wil meer aandacht voor erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Daarom start de minister een procedure om de Waalsdorpervlakte en het Oranjehotel de status van een rijksmonument geven. Daarnaast trekt ze 2,5 miljoen euro extra uit voor de bescherming van Joods erfgoed. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , Cultureel Erfgoed
 • Op 11 november wordt de Begroting Wonen en Ruimte behandeld. De VNG vraagt de Tweede Kamer om aandacht voor vier onderwerpen: Omgevingswet, Aardgasvrije wijken, twee miljard euro voor de woningbouw, Nationale Omgevingsvisie. VNG
 • De provincie Overijssel ondersteunt ook de komende jaren beeldbepalende cultuur- en sportevenementen in Overijssel. Organisatoren van grote Overijsselse evenementen kunnen van 4 t/m 15 november evenementen aanmelden voor subsidie. Gedeputeerde economie Eddy van Hijum: “Evenementen zijn goed voor de Overijsselse economie; ze vergroten de levendigheid en aantrekkelijkheid van Overijssel voor inwoners, bezoekers en bedrijven, en dragen bij aan een goed vestigingsklimaat.” Overijssel
 • Culturele instellingen in Amsterdam zullen krimpen doordat zij minder geld krijgen dan eerder was beloofd. Dat schrijft de Amsterdamse Kunstraad aan wethouder Meliani. De bezuiniging ligt gevoelig omdat in het coalitieakkoord juist wordt gesproken van extra investeringen in het kunstenplan. AT5 , Amsterdamse Kunstraad

 

noord-brabant

 • De BrabantStad partners gaven gehoor aan de wens van minister van Engelshoven (OCW) om het Rijkscultuurbeleid 2021- 2024 meer af te stemmen op de regio. Dat leidde tot het regioprofiel Cultuur Brabantstad 2021-2024. In dit profiel, werd gekozen voor 1) cultuureducatie & participatie; 2) talentontwikkeling; 3) internationalisering; en 4) publiekswerking. In november 2018 werd het aangeboden aan de minister. Succesvol, want de BrabantStad-investering voor de realisatie van de proeftuin Internationalisering (gericht op internationale samenwerking en gezamenlijk vergroten van het publieksbereik) is door de minister verdubbeld naar € 800.000. Momenteel worden verdere stappen gezet m.b.t. de afstemming van de meerjarige subsidies voor organisaties die bij tenminste twee overheden subsidie aanvragen. Door meer harmonisatie is een betere inhoudelijke afstemming mogelijk én verminderen we de administratieve druk voor culturele organisaties. BrabantStad
 • Statenmededeling Monitoring Brabantse bedrijventerreinen 2019. Brabant.nl
 • Brabantse bedrijventerreinen spelen een grote rol in het verder verduurzamen van Noord-Brabant. Maar liefst 60% van de geleverde energie aan bedrijven wordt verbruikt op bedrijventerreinen. Daar is bovendien veel potentie voor het opwekken van zonne-energie. Brabant.nl
 • De regio’s Tilburg-Waalwijk en West-Brabant halen het ene na het andere internationaal distributiecentrum binnen. Hoeveel Brabants landschap gaan we nog offeren aan de komst van die grote grijze dozen? In een korte serie duikt het Brabants Dagblad in de toenemende zorg over de verdozing van Brabant. Deel 3 : hoe de Tilburgse Marjolein de Graaff knokt voor het behoud van het landschap van Wijkevoort. Brabants Dagblad
 • Een deel van de Dongecentrale in Geertruidenberg heeft een nieuwe bestemming. In het voormalige dienstgebouw komen kantoorruimtes voor bedrijven. De provincie Noord-Brabant en erfgoedorganisatie BOEi, eigenaren van de centrale, zien dit als ‘een eerste mijlpaal‘. Op 9 november is de oude elektriciteitscentrale te bezoeken tijdens een Open Monumentendag Special. Boei , BN – De Stem , inlog vereist

 

grote brabantse gemeenten

 • ,,Wat valt dit tegen. Zeker voor een stad die meerdere prestigieuze prijzen heeft gewonnen op het gebied van toegankelijkheid.’’ Diverse organisaties die zich inzetten voor de belangen van mensen met een beperking zijn niet te spreken over het evenementenbeleid van Breda. BN – De Stem
 • ‘Helmond als living art’ is een idee van GroenLinks. Alle collega’s in de Helmondse gemeenteraad steunen het. De partij noemt de muurschilderingen op de bibliotheek en onder de Traverse-brug als voorbeeld. ‘Ze dragen bij aan een positief en vrolijk straatbeeld’ GroenLinks denkt aan een ontwerpwedstrijd voor (amateur)kunstenaars en graffiti-artiesten. Het stadsbestuur moet het idee nu uitwerken en kijken wat het allemaal gaat kosten. In het voorjaar beslist de gemeenteraad dan of Helmond inderdaad meer straatkunst krijgt. Eindhovens Dagblad
 • Begin oktober heeft het college van ’s-Hertogenbosch ingestemd met het voorstel voor het vernieuwde cultuurbeleid. Op 9 oktober is het concept gepresenteerd aan organisaties en vertegenwoordigers uit het culturele veld. Mensen konden daar hun reactie geven. Verder was er nog twee weken de mogelijkheid voor iedere inwoner te reageren op het voorstel. We hebben bijna 50 reacties ontvangen. Die reacties zijn verwerkt in de Cultuurnota. De Cultuurnota wordt op 10 december voorgelegd aan de gemeenteraad. ‘s-Hertogenbosch
 • Na het wegvallen van Het Kruithuis als Bossche expositieruimte begin dit jaar, zocht het Stedelijk Overleg Kunstenaars (STOK) naar een goede nieuwe plek. Nieuwe STOK-voorzitter, Oscar Schrover, stuitte deze zomer op dit oude pand van computerzaak MyCom. Voorlopig kan STOK dit pand twee jaar huren. ,,Maar we hopen op langer, natuurlijk”. Op 3 november opende in ‘De Nieuwe Kunstruimte’ een tweede expositie met vijf Bossche kunstenaressen. Verjonging is een taak, evenals verbreding, zegt Schrover. STOK wil kunstenaars meer betrekken bij de stad. Brabants Dagblad
 • Een met artistieke paraplu’s overdekte straat, een drive-in bioscoop, een vintage markt die jong en oud verbroedert. En nog veel meer. Bij rooftopbar Doloris mochten jonge creatievelingen op 31 oktober hun ideeën pitchen om Tilburg toffer te maken. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Kunstenaarscollectief Arsis verliest het atelier in de Sint Annastraat, in hartje Bergen op Zoom. En staat vrijwel onmiddellijk op straat. De gemeente Bergen op Zoom heeft het verkocht. Opleverdatum: 1 december. Een klap in het gezicht van de kunstenaars die bij Arsis zijn aangesloten, zegt voorzitter Maarten van ‘t Hof. Arsis was juist bezig om het pand zelf aan te kopen. BN – De Stem , inlog vereist
 • Op 13 november organiseert de Gemeente Bergen op Zoom een informatieavond voor non-profit organisaties. Stichting Facilitair Bedrijf stopt per 1-1-2020. Op de informatieavond informeert de gemeente betrokkenen over de wijze waarop de gemeente per 1 januari 2020 culturele- en evenementenorganisaties gaat faciliteren. BN – De Stem , inlog vereist , Bergen op Zoom
 • De bouw van cultureel centrum De Cammeleur in Dongen is meer dan vier ton duurder uitgevallen dan de negen miljoen euro die er oorspronkelijk voor uitgetrokken was. Dat komt grotendeels door prijsstijgingen tijdens het bouwproces. Dat blijkt uit de eindafrekening die 1 november gepubliceerd werd. Om de kosten van bouw en mogelijk onderhoud te dekken moet de gemeente Dongen tot 2048 jaarlijks veertigduizend euro reserveren op de begroting. Drie partijen in de Dongense gemeenteraad wilden van wethouder René Jansen opheldering over de eindafrekening van de Cammeleur. BN – De Stem , BN – De Stem
 • Wethouder Frank Vrolijk mag gaan onderhandelen over de verkoop van de Van Gogh Kerk in Etten-Leur. Daarvoor heeft de gemeenteraad een aantal uitgangspunten gesteld. Ze wil bijvoorbeeld tijdens de besprekingen geïnformeerd welke kant het op gaat met de gesprekken. En voor wat betreft de glazen aanbouw? Daar is nog wel een weg te gaan. BN – De Stem , inlog vereist
 • Reparatie en versteviging van het kunstwerk van Theo Besemer ,in het Park in Nuenen, dat scheuren vertoont, gaat de gemeente Nuenen ongeveer 15.000 euro kosten. De gemeente heeft dat laten weten over de offerte die is ontvangen van een restauratiebedrijf uit Breda. Het bedrijf wilde deze week met het herstel beginnen maar wacht nog steeds op groen licht omdat het college van B&W de definitieve beslissing over reparatie al ten minste twee keer heeft uitgesteld. Eindhovens Dagblad
 • Zuchten Oisterwijkers onder het bonken en dreunen van festiviteiten? Ja, zegt PrO. De partij in de Oisterwijkse raad wil dan ook dat er een andere norm voor het aantal decibellen komt. Volgens fractievoorzitter Jean Coumans blijven nu de lage bastonen van geluidsinstallaties buiten schot: ,,Terwijl je daar juist helemaal gek van wordt.” Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad van Reusel – De Mierden bespreekt de begroting in de vergadering van 5 november. De ozb-verhoging betreft tien procent. Of de geplande verlaging van de rioolheffing hier tegenop weegt, moet nog blijken. Een ander thema is de vernieuwing van cultureel centrum De Kei. Er gaapt nog een gat van ruim twee miljoen euro tussen het wensenlijstje (voor nieuwbouw) en het geld dat er voor gereserveerd is. Eindhovens Dagblad
 • Van de ongeveer 1,5 miljoen euro subsidie die theater Markant elk jaar van de gemeente Uden krijgt, was jarenlang 100.000 euro bestemd voor zogeheten volkscultuur zoals carnaval en de Udense Musical. Volgens afspraak zou dit in 2019 teruggaan naar 50.000 euro per jaar. Eenmalig lapte de gemeente daarom nog eens 50.000 euro , geld dat volgens de gemeente ook grotendeels gebruikt is. Intussen zijn met het theater nieuwe afspraken gemaakt die vanaf 2020 gaan gelden. Extra geld is er niet meer, Uden gaat de regels voor de bestaande subsidiepotjes strenger en rechtvaardiger toepassen en hoopt zo dat de clubs dan nog altijd in Markant terecht kunnen. Brabants Dagblad
 • Een deel van het lichtmonument Levenslicht dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei liet ontwerpen door Daan Roosegaarde ter herinnering aan de Holocaust, is in januari ook in Waalwijk te zien. Brabants Dagblad , Museumtijdschrift
 • De gemeente Woensdrecht beschikt niet over een erfgoedbeleid, maar wil dat wel in de loop van volgend jaar presenteren. Afgelopen week was er in de kapel van De Volksabdij in Ossendrecht een themabijeenkomst over het Woensdrechtse erfgoed. Hiervoor waren onder meer de heemkundekringen, natuurverenigingen, en museumbeheerders uitgenodigd. BN – De Stem
 • Zundert heeft een nieuw Cultuurplatform. Het platform bestaat uit inwoners die al dan niet professioneel actief zijn binnen de Zundertse cultuursector. Samen maken ze zich hard voor een levendig Zunderts cultureel klimaat. BN – De Stem , inlog vereist

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • In een podcast zoeken audiomakers Robin van Gelder en Renée Kapitein antwoord op de vraag: hoe ze kunstenaar blijven. Krista Heijster van Cultuur+Ondernemen stuurt ze langs lotgenoten, experts en ervaringsdeskundigen. Cultuur+Ondernemen
 • Trainer Marlies Leupen ontwikkelde een methodiek die creatieven, ondernemers en beleidsmakers moet helpen hun projectidee of ontwikkelingsvraag voor publiek te pitchen. Met B hungry & get fed geeft ze een vijfstappenplan voor de opbouw van een goed verhaal. Cultuur + Ondernemen
 • Een belangrijk agendapunt in de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector is de opstelling van de Fair Practice Code (FPC). Inmiddels stellen de rijksoverheid, provincies en gemeenten de Fair Practice Code als voorwaarde voor subsidieverlening. Maar hoe stel je als instelling vast of je voldoet aan de code en of je begroting FPC-proof is. Behalve de scan die door Kunsten ’92 is opgesteld en op de website fairpracticecode.nl is te vinden en de trainingen die door Fonds Podiumkunsten worden aangeboden, is er nu ook een vragenlijst die helpt aanvragen en begrotingen in lijn met de FPC te laten zijn. Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector
 • Wat vindt Lucas De Man, mede-oprichter en CEO van Stichting Nieuwe Helden, een collectief dat zichzelf een ‘professional creative company’ noemt, van de Fair Practice Code? “De kernwaarden van de Fair Practice Code zijn vanaf het begin al onderdeel van onze structuur en cultuur. Ik wilde geen hiërarchische organisatie, ik wilde vrij zijn. Dus hebben we onze organisatie gebouwd geïnspireerd op de vernieuwende Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler. Het idee: laat mensen zelf hun loon kiezen, zelf hun uren kiezen, zorg dat ze verantwoordelijkheid krijgen. Dat vond ik zo’n cool idee, dus dat zijn wij ook gaan doen.” Fair Practice Code
 • De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie. De code is een instrument van zelfregulering. Op 1 november werd de nieuwe code aan minister van Engelshoven (OCW) gepresenteerd. Tijdens de presentatie werden ook de jaarlijkse &Awards uitgereikt voor de organisatie en professional die zich bijzonder hebben ingezet voor een meer inclusieve sector. ‘Wat Telt!’ dat zich inzet voor doven en slechthorenden werd bekroond in categorie ‘organisaties’ en kreeg daarbij €20.000. Joan Windzak van boekwinkel Educulture kreeg de &Award ‘professional’ en een bedrag van €5.000 omdat zij zich inzet voor taalontwikkeling en liefde voor lezen bij kinderen. Code Diversiteit en Inclusie , Museumcontact , Cultureel Persbureau
 • Grote uitdaging voor de culturele sector: meer diversiteit en inclusie. Niet voor niets is onlangs de nieuwe Code Diversiteit en Inclusie gepresenteerd. Feit is: al jaren streeft de overheid naar meer diversiteit in de culturele wereld. Waarom lukt dit niet goed? Waarom doet de sportwereld het zoveel beter? Sanne Scholten, directeur LKCA, zoekt naar een verklaring. LKCA
 • In het eerste programma van de Art-up Incubator ondersteunt Art-up vijf organisaties die werken aan innovatieve oplossingen voor de cultuursector, op het vlak van publieksbereik, financiering, inclusiviteit en maatschappelijke relevantie van kunst en cultuur. Binnen het programma werken zij aan een volgende stap in hun groei of ontwikkeling. De deelnemers worden van januari tot en met juni 2020 intensief begeleid bij de (door)ontwikkeling van hun businessmodel, strategie, team en een duurzaam financieringsplan. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met Impact Hub Amsterdam en wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdams Fonds voor de Kunst, BankGiroLoterij Fonds, Gemeente Amsterdam, Startup Amsterdam en VSB Fonds. DEN , Cultureel Persbureau , Art Up
 • Gesprek met de Nederlandse cultureel attaché in het Verenigd Koninkrijk Roel van de Ven o.m. over de uitdagingen van Brexit. DutchCulture

 

architectuur en vormgeving

 • De inschrijving van de Gouden Piramide 2020 is van start gegaan. Alle opdrachtgevers van een uitgevoerd – of bijna uitgevoerd project – kunnen meedingen naar deze Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Gouden Piramide
 • Binnen 16 jaar tijd een volledig duurzame mode-industrie? Volgens experts in het ‘The Future of Sustainability in the Fashion Industry’ rapport is het mogelijk. Met de juiste inzet, moed en toewijding, dat dan weer wel. Het rapport werd opgesteld door Future Impacts en 4CF in opdracht van de C&A Foundation. Er zijn veertien concepten gedefinieerd die essentieel zijn om een duurzame mode-industrie te bereiken. Zo wordt automatisering genoemd, maar ook ‘kleding als een service’, circulaire economy, resale en tweedehands business modellen, het lokaal produceren van kleding, belastingmaatregelen voor het aanmoedigen van duurzaamheid, de lonen in de modeindustrie en natuurlijk een vergroot bewustzijn wereldwijd. Fashion United , C & A Foundation
 • De machines moeten nog worden losgekoppeld en er moet nog heel veel worden ingepakt. Het schoenenmuseum Waalwijk is al twee jaar dicht en heropent (ook over twee jaar) de deuren van het nieuwe museum op een nieuwe locatie. Karin Timmermans beschrijft de sfeer in het gesloten museum, waar het werk gewoon doorgaat, als stil en verlaten. “Ik mis de bezoekers en zeker de kinderen die ik mocht rondleiden. Ja, het is stil.” Omroep Brabant

 

beeldende kunst

 • Hoe kijken zakelijk leiders aan tegen ondernemerschap? Welke stappen zetten zij om nog verder te professionaliseren? Wat willen zij de volgende generatie ondernemers meegeven? We starten een nieuwe interviewreeks met zakelijk leiders en directeuren uit de cultuursector over strategie en professionele ontwikkeling. Een gesprek met Marco Grob, sinds 2009 zakelijk directeur Centraal Museum, Utrecht. Cultuur + Ondernemen
 • De rechter heeft in hoger beroep geoordeeld dat de Belastingdienst terecht de bezoekgegevens van één Museumkaarthouder heeft opgevraagd. De Museumvereniging, uitgever van de Museumkaart, betreurt deze uitspraak en staat nog steeds pal achter het principe dat museumbezoek in ons land veilig en vrij dient te zijn. Voor de vereniging, en velen met haar, weegt het belang van het sociale grondrecht op onbelemmerde culturele ontplooiing zwaar. Door te benadrukken dat het hier ging om één individueel en specifiek geval, bevestigt het gerechtshof dat niet zomaar op grote schaal privacygevoelige gegevens zullen mogen worden opgevraagd en de Belastingdienst ‘op prudente wijze’ met haar bevoegdheden om dient te gaan. Museumcontact
 • Op 6 november organiseert de Kunstenbond bij Motel Spatie in Arnhem een debat over de toekomst van kunst in de openbare ruimte voor opdrachtgevers en kunstenaars. Dat is nodig want niemand lijkt nog te weten waar men aan toe is. ‘Toekomst!’ wordt daarom met een uitroepteken geschreven. In de aanloop naar het debat spreekt Jegensentevens met twee hoofdrolspelers: Gijs Frieling (als hoofd adviseur kunst van de Rijksgebouwendienst) en Hans van Houwelingen (beeldend kunstenaar). Jegensentevens
 • Een jaar terug opent RUIS haar deuren in Nijmegen. De tentoonstellingsruimte is geïnitieerd door curator, moderator en schrijver Fenne Saedt. In een voormalige kapsalon aan de Hertogstraat is RUIS meteen goed van start gegaan. RUIS is ambitieus en wil in samenwerking met jonge kunstenaars tentoonstellingen en events organiseren om de stad aantrekkelijker te maken voor kunstenaars om zich hier te vestigen. Metropolis M

 

film en av

 • Ron Sterk, CEO Vue Nederland en tevens vice-voorzitter van de NVBF, merkt in een gesprek BNR op dat het belangrijkste is dat de capaciteit is toegenomen in het aanbod van films. Er zijn meer voorstellingen en film zelf is populairder geworden in alle vormen, zowel thuis als in de bioscoop. Daarnaast stelt hij dat Netflix een stimulans is voor de industrie om te blijven investeren. BNR
 • De Filmclub Schijndel verhuisde vorig jaar vanaf het City Theater naar het nieuwe cultuurpodium in ’t Spectrum. De samenwerking met ‘t Spectrum liep goed, totdat het bestuur zelf wilde bepalen welke films gedraaid worden. ,,De films zijn voor rekening en risico van ‘t Spectrum. Dan is het ook logisch dat wij het laatste woord hebben”, reageert voorzitter Leo van Rozendaal van ‘t Spectrum. ,,Uiteraard wel in overleg met de Filmclub.” Jac van Houten van de Filmclub Schijndel ziet het niet zitten om films te presenteren waar zijn organisatie niet achter staat. Brabants Dagblad
 • Het gerechtshof in Arnhem heeft op 5 november bepaald dat VodafoneZiggo geen gegevens van klanten hoeft te verstrekken aan Dutch Filmworks. De filmdistributeur had geëist dat de NAW-gegevens van 377 illegale downloaders van de film The Hitman’s Bodyguard werden gedeeld met het bedrijf om een schikking te versturen voor de inbreuk. Volgens BREIN-directeur Tim Kuik zijn er nog kansen voor Dutch Filmworks als de distributeur naar de Hoge Raad stapt. Dutch Filmworks moet transparanter zijn over wat het van plan is met de NAW-gegevens te doen. En de hoogte van de schikking beter uitleggen. Entertainment Business , Entertainment Business
 • In de afgelopen maanden is gebouwd aan een aanpassing en uitbreiding van Film.nl. Dit is met name gedaan om Film.nl toekomstbestendiger te maken. Film.nl is nog steeds dé enige filmgids in Nederland die mensen via een website en app informeert en nu ook attendeert op een breed legaal aanbod van films en series. Het platform Film.nl is sinds begin 2017 voor iedereen beschikbaar. Het is een zoekmachine die de consument naar het legale aanbod van series en films in de bioscoop, op dvd, Blu-ray, on demand en TV gidst. Het platform is een sectorbreed initiatief en heeft geen commercieel oogmerk. Film.nl is gratis, er wordt niet op geadverteerd en men kan er geen films en series streamen of downloaden. nvpi
 • Uit een onderzoek van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie blijkt dat Nederlandse jongeren in vergelijking met drie jaar geleden veel minder vaak aangeven dat ze bewust gebruikmaken van illegale bronnen voor de toegang tot digitale content. Uit het onderzoek blijkt dat 23 procent van de Nederland jongeren van tussen de 15 en 24 jaar bewust gebruikmaakt van illegale bronnen om toegang te krijgen tot digitale content. Dat is een daling van 14 procent ten opzichte van 2016, toen hetzelfde onderzoek is uitgevoerd In de meeste lidstaten is wel sprake van een daling, maar die is doorgaans niet zo groot. Tweakers
 • Na jaren vol inleidende beschietingen is de streamingoorlog in een cruciale fase terechtgekomen. Marktleider Netflix wordt de komende maanden aangevallen door vier van de grootste en rijkste bedrijven ter wereld, die hun oog hebben laten vallen op een sector die groeit en groeit. Hoe ziet het strijdperk eruit? Wat is de strategie van de belangrijkste spelers? En wat doen de kijkers? De Volkskrant
 • Nu Disney+ en Apple tv+ er ook nog bij komen, is het geen doen meer om op elke dienst een abonnement te nemen. Een gids voor consumenten van De Volkskrant. De Volkskrant
 • VR Days Europe laat in drie dagen het beste op het gebied van virtual reality zien, op 13, 14 en 15 november in Amsterdam. NBF

 

letteren

 • “Ik kan de Boekenbeurs alleen maar dankbaar zijn. Vreemd dat Nederland, ondanks zijn leeshonger en talloze literaire festivals, het concept nog niet heeft overgenomen.” Roderik Six is vol lof over de Antwerpse Boekenbeurs. HP – De Tijd

 

muziek

 • Veel muzikanten, musici of muziek-ondernemers met een kleine omzet kennen ‘m wel: De Kleineondernemersregeling, ofwel de KOR. Deze regeling van de belastingdienst kan een leuke meevaller opleveren zo aan het einde van het jaar. Maar… deze regeling wordt vervangen door een andere per 1 januari 2020. Eentje die voor sommige muziekondernemers best voordelig is. Maar helaas voor de meeste minder goed uitpakt. Kunstenbond
 • Voor het derde jaar hebben Hilverjazz en jazzpodium Paradox de handen ineengeslagen om een swingend festival neer te zetten in cultureel centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek. Vanaf volgend jaar willen ze ook de kinderharten veroveren met de wondere wereld van jazz. Brabants Dagblad
 • Mike Dobber stopt aan het eind van dit jaar als directeur van Hall of Fame in de Tilburgse Spoorzone. Hij is dan twee jaar directeur. De vijf jaar ervoor was hij als programmeur betrokken bij de Hall of Fame. Vanaf 1 januari 2020 gaat Dobber aan de slag als regisseur bij Dynamo, Eindhoven. Tilburg.com
 • De Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch realiseert momenteel een geheel nieuwe full-service entertainmenthal: Mainstage. Met een capaciteit van circa 1.000 tot 3.100 zitplaatsen en/of 6.000 staanplaatsen in concertopstelling is het één van Nederlands grootste entertainmentlocaties. Daarmee zet het nieuwe podium Zuid-Nederland in één klap op de entertainmentkaart en hoeven we voor grootschalige concerten, entertainmentproducties en theatervoorstellingen straks niet meer naar de Randstad. Bossche Omroep
 • Hoewel vinyl nog altijd hip en populair is, zorgt de cd in de meeste platenzaken steevast voor een aanzienlijke omzet. In Amerika voorziet brancheorganisatie RIAA echter dat de inkomsten uit de verkoop van lp’s op korte termijn die van de cd’s zullen overtreffen. Is het einde van de cd in zicht? Entertainment Business

 

theater en dans

 • De Vereniging Vrije Theater Producenten maakt de genomineerden voor het theater van het jaarprijs 2019 bekend. In de categorie Grote Theaters zijn de volgende theaters genomineerd: De Goudse Schouwburg (Gouda), DeLaMar Theater (Amsterdam), Chassé Theater (Breda), Koninklijk Theater Carré (Amsterdam), Schouwburg Amphion (Doetinchem), Parkstad Limburg Theater (Heerlen) en Theater De Stoep (Spijkenisse). In de categorie Kleine Theaters zijn genomineerd: Theater de Speeldoos (Baarn), Cultuurcentrum Griffioen (Amstelveen), Diligentia (Den Haag), Westlandtheater De Naald (Naaldwijk) en Theater Walhalla (Rotterdam). VVTP
 • Brabant Cultureel zet dit najaar in een serie de schijnwerper op kleine en middelgrote theaters in Noord-Brabant. Ze staan wat in de schaduw van de theaters in de grote steden, maar zijn in hun eigen gemeente of regio het hart van het (sociaal-) culturele leven.:Theater De Bussel in Oosterhout. Een gesprek met directeur Charlotte Louwers. Brabant Cultureel
 • De Kring in Roosendaal heeft een goed jaar 2018 gehad. Op alle fronten groeide de schouwburg; zowel het aantal bezoekers als het aantal voorstellingen. Met name de belangstelling voor musicals is sterk gegroeid. Volgens directeur Jan-Hein Sloesen werpt een andere manier van programmeren vruchten af. BN – De Stem, inlog vereist
 • De eerste in Roosendaal wonende Polen hebben hun weg gevonden naar schouwburg De Kring in Roosendaal. Vijf Polen uit die stad willen meedenken over een beperkte programmering voor hun landgenoten. BN – De Stem , inlog vereist
 • Natuurtheater De Kersouwe uit Heeswijk-Dinther wint de Epidaurus-prijs 2019. De Vereniging Nederlandse Openluchttheaters maakte de winnaar van haar innovatieprijs bekend tijdens de jaarvergadering in Ede. De Kersouwe dankt de onderscheiding aan de wijze waarop het afgelopen seizoen overstapte op herbruikbare glazen. 2019 was weer een topjaar voor de buitentheaters. De 41 aangesloten theaters ontvingen samen ruim 452.000 bezoekers verdeeld over 817 voorstellingen. Vooral concerten en dance festivals zorgen voor de toename van deze cijfers. Het aantal bezoekers aan de toneelvoorstellingen en jeugdvoorstellingen blijft al vele jaren op een constant niveau. Theaterkrant , Brabants Dagblad

 

Cultuurmarketing

 • Muziekgebouw aan ‘t IJ legde in 2019 de basis voor een nieuwe en organisatiebrede marketingstrategie waarin de bezoekmotivaties van hun bezoekers het vertrekpunt van handelen vormen. Op basis van nieuw ontwikkelde ‘drijfveersegmenten’ wordt de één-op-één communicatie verfijnd en programmaformules toegesneden op bezoekmotivaties. Cultuurmarketing over het proces van Muziekgebouw aan ‘t IJ naar volledig datagedreven marketing. Cultuurmarketing

Financiering

rijksfondsen

 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Het jaarbudget wordt beschikbaar gesteld in vijf aanvraagrondes. Eerstkomende deadline is 15 januari 2020. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers uit om samen met gemeenten nieuwe werkwijzen te ontwikkelen, gericht op co-creatie op lokaal niveau. Deze open oproep biedt de mogelijkheid voor gemeenten om met inzet van ontwerpkracht lokale partners te activeren en samen met het lokale netwerk, vanuit een integrale ontwerpbenadering, aan de slag te gaan met actuele sociaal-ruimtelijke opgaven in de eigen gemeente. Deadline voor indienen is 10 maart 2020. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Van 19 tot en met 27 oktober 2019 vond de Dutch Design Week in Eindhoven plaats. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie was op meerdere locaties aanwezig. Een terugblik met foto’s. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Vanaf 4 november kunnen instellingen, onderzoekers en grassroots een aanvraag indienen voor de nieuwe regeling 75 jaar vrijheid. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft een subsidieregeling opengesteld van 15 miljoen euro voor projecten rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Het geld is bedoeld voor projecten die de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden. Het Mondriaan Fonds verdeelt het bedrag via zes Open Oproepen. Eerste deadline is 13 januari 2020. Mondriaan Fonds
 • Eenentwintig startende beeldend kunstenaars hebben onlangs een Werkbijdrage Jong Talent toegekend gekregen. Deze bijdrage is bedoeld voor veelbelovende kunstenaars tot uiterlijk vier jaar na hun opleiding. De bijdrage kan worden gebruikt voor wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur en projecten in binnen- of buitenland. Vera Meulendijks uit Tilburg is een van hen. Mondriaan Fonds
 • Elf kunstenaars die minimaal vier jaar professioneel werkzaam zijn, hebben onlangs een Werkbijdrage Bewezen Talent ontvangen. De bijdrage stelt kunstenaars in staat nieuw werk te maken en het experiment aan te gaan en kan gebruikt worden voor alles wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur of projecten. Ook kan het bedrag besteed worden om op een opdracht in te gaan of deel te nemen aan tentoonstellingen en manifestaties in binnen- en buitenland. Mondriaan Fonds
 • Twintig publieke kunstmusea kunnen de komende periode kunst aankopen mede dankzij het Mondriaan Fonds. Zij krijgen een bijdrage voor aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945. Deze bijdragen aan de collectieprogramma’s variëren van 50.000 tot 250.000 euro, voor een periode van twee jaar. In totaal gaat het om bijna 3 miljoen euro. Het gaat om aankopen die binnen het collectieplan van het museum passen, (semi)permanent aan het publiek worden getoond en die voor Nederland belangrijk zijn. Ook vallen hier opdrachten onder van musea aan kunstenaars, gericht op de verwerving van een of meerdere werken voor de collectie. Tot de twintig behoren twee Brabantse musea : TextielMuseum, Tilburg en het Van Abbemuseum , Eindhoven. Museumdirecteur Charles Esche is verheugd met de genereuze bijdrage van het fonds. Mondriaan Fonds , Eindhovens Dagblad
 • Miriam Windhausen doet onderzoek naar de nalatenschap van kunstenaars. Haar onderzoek wordt door het Mondriaan Fonds ondersteund met een Projectinvestering Bemiddelaar. Ze schreef een gastblog over de workshop in Los Angeles: Artists’ Estates. Planning Immortality, van The Institute for Artists’ Estates. Wat wel en niet bewaren? Kunstenaars en ontwerpers zijn welkom voor tips en gedachtewisseling op 12 november bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Mondriaan Fonds
 • Christian Pfeiffer (31) van Erfgoedvereniging Bond Heemschut in Amsterdam is de winnaar van de Monumententalentprijs 2019. Hij krijgt een beeldje en een persoonlijk ontwikkelingstraject ter waarde van 7.000 euro, aangeboden door het Mondriaan Fonds. Mondriaan Fonds
 • Vertoningsregeling filmtheaters (pilot) van het Filmfonds behelst een bijdrage voor in Nederland gevestigde filmtheaters om de vertoning van nieuwe door het Fonds selectief gesteunde Nederlandse majoritaire films te faciliteren. Deadline 31 januari 2020. Filmfonds
 • De Nederlandse speelfilms Silver Haze, Totem en Toen we van de Duitsers verloren en de Nederlandse documentaires Get on the Bus, Het Vaderland en Prince of Muck zijn geselecteerd voor een realiseringsbijdrage van Screen NL door het Nederlands Filmfonds. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunen in de tweede ronde van 2019 in het kader van het samenwerkingsproject Immerse\Interact 15 projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap. Een externe adviescommissie selecteerde de projecten. De samenwerkende partners zochten voor Immerse\Interact naar projecten waar artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media centraal staan. Filmfonds
 • Actualisering financieel & productioneel protocol Filmfonds november 2019. NBF
 • In de tweede subsidieronde 2019 van het Letterenfonds zijn 25 aanvragen ingediend voor incidentele manifestaties en projecten voor een totaalbedrag van € 380.232. Twee aanvragen konden niet in behandeling worden genomen. Negen aanvragen zijn afgewezen en veertien aanvragen zijn gehonoreerd. Letterenfonds
 • Op 2 november opende het Huis van Alle Talen in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Het Letterenfonds heeft als een van de partners in het Huis van Alle Talen een eigen loge in de OBA, hierin zijn meer dan driehonderd vertalingen van Nederlandse literatuur in talen uit de hele wereld te lezen en te lenen. Ook is in de Letterenfonds-loge steeds een kleine, wisselende expositie te zien. Zo is er nu een expositie met nieuwe Engelse vertalingen en materiaal uit de New Dutch Writing-campagne. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten presenteert zijn meerjarige subsidieregelingen voor 2021-2024. De deelregelingen meerjarige festivalsubsidies en meerjarige productiesubsidies zijn te vinden op een webportal : meerjarig.fondspodiumkunsten.nl Hier wordt de komende maanden ook informatie over de subsidierichtlijnen, het aanvraagproces en de beoordeling verstrekt. Ook subsidieadvies is er aan te vragen. Fonds Podiumkunsten , Fonds Podiumkunsten , Theaterkrant
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie moedigt gemeenten aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen. Dat doet het fonds met het programma Age Friendly Cultural Cities (AFCC). De gemeente die het beste uit de bus komt, wint de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs van het BNG Cultuurfonds. De jury maakte de winnende gemeente op 4 november bekend tijdens een slotmanifestatie in Nieuwegein : Haarlem. 6 gemeentes waren genomineerd, waaronder ’s-Hertogenbosch. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Marina Meijer ontvangt dit jaar het Documentaire Stipendium van het Cultuurfonds. Het stipendium van 50.000 euro voor het maken van een nieuwe documentaire komt van een anonieme mecenas, die het stipendium via het Cultuurfonds mogelijk maakt. Het toegekende bedrag geeft de documentairemaker de gelegenheid een film over een onderwerp naar keuze te maken. De prijs wordt uitgereikt op het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA). Cultuurfonds
 • NEMO, het Europese netwerk van musea, heeft onlangs het rapport EU-financiering voor musea, galerieën & archieven in Europa gepubliceerd. Om de behoeften van de Europese museale sector beter te begrijpen en de best mogelijke toegang voor musea tot de toekomstige EU-financieringsprogramma’s vanaf 2021 te waarborgen heeft NEMO de deelname van musea aan de gecentraliseerde EU-financieringsprogramma’s – in de periode 2014-2018 – in kaart gebracht. Op basis van de bevindingen biedt NEMO aanbevelingen aan EU-beleidsmakers én nationale museumorganisaties en musea hoe musea geholpen kunnen worden om betere toegang te krijgen tot EU-financieringsmogelijkheden. O.m. door de beschikbare financiering te vergroten en musea een betere toegang te bieden tot toekomstige EU-financieringsprogramma’s. Museumcontact
 • Creative Europe, het ondersteuningsprogramma van de Europese Commissie voor de culturele en audiovisuele sector, heeft voor de periode 2020 – 2023 drie projecten in Noord-Brabant gehonoreerd met een financiële bijdrage. Het betreft Micro/Macro Dramaturgies in Dance van DansBrabant (Tilburg), Sounds Now van November Music (‘s-Hertogenbosch) en BredaPhoto International Talent Program (ITP) dat direct verbonden is aan BredaPhoto Festival. Dans Brabant

 

prijzen

 • Scott Bartner en Mooniq Priem (uit Eindhoven) zijn de winnaars van de Nederlandse Portretprijs 2019. Voor deze tweede editie bekeek een jury van kunstkenners 1.254 inzendingen die hadden gereageerd op een open oproep. De juryleden kregen geen informatie over de makers. De prijs is bedoeld om de portretkunst – schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken – als kunstvorm onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Het prijzengeld bedraagt 25.000 euro, daarvan krijgen Bartner en Priem elk 5.000 euro plus een opdracht ter waarde van 5.000 euro. Portrtetprijs.nl , NRC , De Volkskrant
 • Op 3 november is de 8e Sybren Hellinga Kunstprijs uitgereikt aan beeldend kunstenaar Vytautas Kumža. De prijs bestaat uit een geldprijs van 3000 Euro. Dit jaar zonden 115 kunstenaars hun werk in. Deze aanmeldingen werden door de programmeringscommissie van SYB teruggebracht naar een longlist van 25 aanmeldingen, waaruit de jury vervolgens de 5 genomineerden en de uiteindelijke winnaar selecteerde. De Sybren Hellinga Kunstprijs wordt mogelijk gemaakt door de Sybren Hellinga Stichting, het Mondriaan Fonds, de Van Teyens Fundatie en de gemeente Opsterland, en mediapartner BK-informatie. Kunsthuissyb
 • Op 8 november wordt de Museumeducatie Prijs uitgereikt tijdens de Museumkids Awards in het Archeon in Alphen aan den Rijn. De Museumeducatie Prijs is een tweejaarlijkse onderscheiding voor excellente samenwerkingsprojecten tussen musea en basisscholen. Er zijn twee finalisten : het project Wie ben ik, wie was jij? van het Nationaal Archief in Den Haag en het Sint-Maarten Debat van Museum Catharijneconvent in Utrecht. Het beste educatieproject wint een bedrag van € 45.000,-, dat gebruikt kan worden enerzijds voor het project en anderzijds om de samenwerking tussen musea en scholen verder te bevorderen. De prijs is een initiatief van het ministerie van OCW. Museumvereniging
 • Arno Geiger en vertaler Wil Hansen hebben de Europese Literatuurprijs 2019 gewonnen voor Onder de Drachenwand (De Bezige Bij). De prijs werd door juryvoorzitter Abdelkader Benali uitgereikt op het Crossing Border Festival in Den Haag. De Europese Literatuurprijs bekroont de beste hedendaagse Europese roman die in het afgelopen jaar in Nederlandse vertaling is verschenen. De schrijver ontvangt € 10.000 en de vertaler € 5.000. Europese Literatuurprijs
 • Het bestuur van de Jan Campert-Stichting heeft op 2 november besloten de Haagse literatuurprijzen toe te kennen aan Paul Demets, Marente de Moor en Gideon Samson. Elke prijswinner ontvangt een bedrag van 6.000 euro. Jan Campertstichting
 • Peter Buwalda wint de BookSpot Lezersprijs 2019 voor Otmars zonen. Dit werd 6 november bekend gemaakt in 5 Uur Live bij RTL. De auteur van het winnende boek ontvangt een bedrag van 10.000 euro. De BookSpot Lezersjury bestond uit 50 geselecteerde lezers uit Nederland en Vlaanderen, Op 14 november zal de vakjury de winnaars van de BookSpot Literatuurprijzen 2019 bekendmaken. BookSpot Lezersprijs
 • ‘Hoewel ik genomineerd ben, wat een schrijver vrolijk zou moeten stemmen, vind ik het een naar prijsje. Het begint al met de nominaties, te weten de zes bestverkochte boeken van het jaar. Dus niet de zes beste boeken, maar de zes commercieel succesvolste. Dat is een lullige actie, iemand die al succes heeft nog meer succes bezorgen (plus geld en gratis reizen) omdát hij succes heeft.’ Peter Buwalda in zijn column over de NS Publieksprijs, waarin hij oproept niet op hem te stemmen. Coen Peppelenbos (tzum) heeft ook bezwaren tegen de prijs. De Volkskrant , inlog vereist , tzum
 • Op 3 november werd de winnaar bekend gemaakt van De Ovatie 2019 – de Klassieke Muziekprijs van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. Ralph van Raat werd met zijn Andriessen-programma verkozen tot winnaar. De Ovatie wordt uitgereikt aan musici die een bijzondere podiumprestatie hebben geleverd en op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan het Nederlandse klassieke muziekleven. Naast een beeld krijgt de winnaar als prijs een tournee langs diverse concertzalen aangeboden door de podia die aangesloten zijn bij de VSCD. VSCD

 

Kunstonderwijs

 • Als eerste ‘artist in residence’ van de Technische Universiteit Eindhoven ging kunstenaar Spinvis op zoek naar schoonheid, samen met 25 studenten. De zoektocht eindigde op de avond van 6 november in het Natlab. Eindhovens Dagblad
 • Of een concept succesvol zal zijn? Daar durven creatieven vaak geen uitspraak over te doen. Onterecht vindt Pieter Cornelis, die als docent verbonden is aan Fontys Academy for Creative Industries. Tijdens de nieuwe minor Accountable Concepting for Arts & Leisure Entertainment leren aankomende conceptontwikkelaars daarom hun verantwoordelijkheid te nemen. Fontys

Kunstbeoefening

 • Het bestuur van Stichting ROOS heeft besloten om te stoppen met het maken van theaterproducties. Wel gaat ROOS de komende jaren door met het organiseren van de Culturele Manifestatie (CuMa). De Stichting start het Roos Podiumfonds, dat projecten en producties van amateur gezelschappen die actief zijn op het gebied van podiumkunsten (muziek, musical, opera, ballet, moderne dans, toneel en kleinkunst) en gevestigd zijn binnen de gemeente Roosendaal wil ondersteunen. BN – De Stem
 • De 35ste editie van het Jumbo Muziekfestival, ook wel Kringfestival, in Zijtaart, waar dit jaar 700 muzikanten aan meededen, wordt georganiseerd om regionale muziekverenigingen te promoten. Het is ook een manier voor deelnemende verenigingen om te kijken wat hun niveau is, evenals elkaar op een gezellige middag te treffen, onder het genot van een drankje. Maar ondanks het informele karakter, wilde dat niet zeggen dat er niet serieus werd gestreden om de overwinning. Een verslag. Brabants Dagblad
 • Met een bondsinsigne en een oorkonde heeft Muziekvereniging Someren-Heide drie bijzondere jubilarissen gehuldigd. Ingrid Linders, Toos van de Veeke en Marion Verest uit Someren-Heide vonden de muziekles op de basisschool zo leuk, dat ze in 1979 lid werden van Fanfare St. Jozef. Eindhovens Dagblad
 • Bands en muziekgezelschappen hebben vaak moeite met het vinden van een podium. En als dat dan eindelijk is gevonden, kost optreden de bands tegenwoordig vaak geld. Maar daar hebben Big Band Big Deal uit Vught en harmonieorkest Sint-Michaël uit Sint-Michielsgestel iets op bedacht: ze gaan traden op 2 november gezamenlijk op om zo toch in de plus uit te kunnen komen. Brabants Dagblad
 • Het Valkenswaards muziekgezelschap Poco Loco dreigt te verdwijnen. De nood aan trompettisten is zeer hoog. Eindhovens Dagblad
 • Waar veel toneelverenigingen jaarlijks een klucht op het toneel brengen, zoekt Marvilde Toneel uit Veldhoven het in variatie. ,,Wij zoeken uitdagingen’’, zegt Mireille Susetyo, die haar rol van Grace karakteriseert als een rollercoaster van emoties. ,,Ik heb nog nooit zo’n mooi stuk gespeeld. De tekst zat er gelukkig al snel in, zodat we flink aan de emoties konden werken.’’ Het verhaal gaat over de actrice Grace, een diva op leeftijd die geen grote rollen meer krijgt. Nadat ze op een filmset door het lint gaat, brengt een psychiater haar terug naar het verleden. De tekst van Grace is van Rob van Vliet. Eindhovens Dagblad
 • De vijfentwintigjarige toneel vereniging Toneelclub Pardoes uit Netersel blijft zichzelf vernieuwen. Voor de jubileumvoorstellingen hebben ze een mix gemaakt van een aantal sprookjes en daar komt een verrassend mooi verhaal uit onder de titel ‘Lang & Gelukkig’. Met Jelske van Dooren heeft de vereniging een professionele regisseuse die het allemaal in goede banen leidt. Eindhovens Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Dit schooljaar is basisschool Torenschouw in Oosterhout gestart met Het Cultureel Zelfportret. Daarmee is het de eerste basisschool in Noord-Brabant die – vanuit de eigen ambitie – gekozen heeft om te werken met dit online volg- en ontwikkelinstrument. Basisschool Torenschouw zet Het Cultureel Zelfportret in om de culturele groei van leerlingen inzichtelijk te maken. Een logisch vervolg op de uitvoering van de ambities die de school heeft geformuleerd en geconcretiseerd binnen het programma De Cultuur Loper. Kunstloc Brabant
 • Het onderwijs is volop in beweging: de roep om vernieuwing klinkt vandaag de dag misschien wel harder dan voorheen. Maar hoe kunnen we nu écht iets veranderen? Tijdens de VO inspiratiedag op 29 oktober 2019 riepen we daarvoor de creatieve denk- en verbeeldingskracht van de kunst- en cultuursector in. Wie anders dan kunstenaars zijn in staat onze blik op het onderwijs te kantelen? Een terugblik. Kunstloc Brabant
 • Max van Alphen, adviseur Cultuureducatie & Cultuurbeleid van Kunstloc Brabant, blogt over het analyseren van scholennetwerken in Noord-Brabant. In deze netwerken werken basisscholen samen om culturele activiteiten te organiseren. Deze analyse helpt Kunstloc haar dienstverlening verder te kunnen ontwikkelen. Kunstloc Brabant
 • De huidige generatie kinderen kijkt meer een meer naar een beeldscherm in plaats van met de handen bezig te zijn waardoor er steeds meer kinderen moeite hebben met schrijven op school. Oftewel: de motorische vaardigheid van het jonge kind gaat rap achteruit. Joyce Kuenen, lerares van groep 1-2 aan BS De Bloemaert in Tilburg, oud-student aan Pabo Tilburg van Fontys Hogeschool Kind en Educatie, deed praktijkgericht onderzoek naar dit gegeven. Ze won op 30 oktober de verbindingsprijs voor leraren van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) en ging met een bedrag van € 2.000 naar huis. NRO , Fontys
 • In 2006 startten de zussen Anne en Marieke Heinsbroek in Utrecht met de VoorleesExpress. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen, in de hoop dat taal daarna een vaste plek krijgt in het gezin. Inmiddels is het project actief in meer dan 100 Nederlandse gemeenten, sinds september jl. ook in ‘s-Hertogenbosch. Bossche Omroep
 • Maggie Song heeft afgelopen weken in het CKE dertig pianoleerlingen gevolgd die niet met een pianoleraar, maar met een robot hebben geoefend. Het maakte deel uit van haar onderzoek. De tweedejaars student Industrial Design op de TU/e benaderde Karin Visser, directeur van het CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven), die haar medewerking gaf. Kan een robot het oefenen met piano echt leuker maken? Eindhovens Dagblad
 • Een kast verwarren met de deur naar buiten. Niet meer weten waar je zelf woont, maar nog wel waar die twee motten huizen uit een bekend oud Hollandse liedje. Verwarring alom op de afdeling dementie van ouderenorganisatie Van Neynsel (‘s-Hertogenbosch, Vught). Sinds een jaar komt hier wekelijks muziektherapeut Annemarie Kosse (36). Ze brengt rust en afleiding, laat mensen opbloeien. Het Brabants Dagblad liep een middag met haar mee. Brabants Dagblad
 • Kunst wordt al langer ingezet in het sociale domein en het gebeurt ook steeds meer. Warner Werkhoven, adviseur Kunst & Leefbaarheid, over hoe kunst een vaste plek in het sociale domein krijgt. Kunstloc Brabant
 • Filmkijken kan een uitdaging zijn als je slecht of niet hoort. Subcatch brengt daar verandering in. De app die op 26 november tijdens IDFA wordt gelanceerd levert speciale ondertiteling voor doven en slechthorenden bij Nederlandstalige speelfilms en documentaires. Subcatch is ontwikkeld met de technologie van Earcatch, de succesvolle app die audiobeschrijvingen levert voor blinden. Filmkrant

 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • In 2018 studeerde een breed opgezet netwerk van ontwerpers en experts op de grote uitdagingen en transitieopgaven waar Nederland voor staat. Tien ontwerpteams in uiteenlopende samenstelling onderzochten wat het verbeelden van de stad van de toekomst kan betekenen voor de ruimtelijke inrichting ervan. Met behulp van ontwerpend onderzoek werden ruimtelijke analyses gemaakt en visies ontwikkeld op de toekomst van de vijf aangewezen studiegebieden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. BNA Onderzoek heeft de conclusies en lessons learned samengevat in een handzame folder, die een inkijk geeft in de meest bijzondere vondsten uit deze ontwerpstudie, ingedeeld in ‘vertrekpunten’, ‘ontwerpkompas’ en ‘stapstenen’. BNA
 • Verdienmodellen. Meervoudige waardencreatie. Verankering in beleidsprocessen. Het zijn inmiddels veel gebruikte termen onder stadmakers in Nederland, waarmee ze hun positie in lopende gebiedsontwikkelingen hopen te versterken. Hebben kapitaal en beleid het stadmaken in hun greep? Een analyse van 15 jaar ontwikkeling op de Binckhorst in Den Haag. Archined
 • Op 8 november vindt het Stadmakerscongres in Rotterdam plaats. Elk jaar wordt het congres afgesloten met een keynote van een internationale gast die de Rotterdamse ‘stadmakers’ vanuit zijn of haar perspectief een spiegel voorhoudt, Dit jaar valt de eer te beurt aan de Belg Alexander D’Hooghe, medeoprichter van ORG Permanent Modernity en professor aan het Massachusetss Institute of Technology (MIT). Een gesprek. Architectenweb
 • De relatie tussen landbouw en landschap is niet meer vanzelfsprekend en tegelijkertijd vragen andere functies steeds meer ruimte; het landelijk gebied staat grote veranderingen te wachten. Voor de elfde editie van haar prijsvraag zoekt de Eo Wijersstichting verrassende ideeën, scherpzinnige visies en intelligente ontwerpoplossingen voor het platteland van de (nabije) toekomst. Architectenweb
 • Het Tilburgse architectuurcentrum CAST heeft samen met Kunstloc Brabant en Vereniging Deltametropool de Design Challenge Out Of The Box gelanceerd. Gezocht wordt naar innovatieve ontwerpideeën voor een duurzaam logistiek landschap. Met vier inzendingen wordt toegewerkt naar een bijdrage aan de Landschapstriënnale 2020, die plaatsvindt in de regio Midden-Brabant. CAST
 • Tijdens de feestelijke prijsuitreiking van de Architectenweb Awards is Happel Cornelisse Verhoeven Architecten uitgeroepen tot Architect van het Jaar 2019. Architectenweb
 • De bouw produceerde in 2016 het meeste afval van alle sectoren, maar gebruikte tegelijk meer dan de helft (54 procent) van al het materiaal dat in Nederland gerecycled kon worden. Dit meldt CBS in een rapport waarin de cijfers en afgeleide indicatoren met betrekking tot de circulaire economie op basis van de Materiaalmonitor 2014-2016 worden gepresenteerd. Architectenweb
 • Vooruitlopend op de expositie (Re)design Death organiseert Cube design museum een design challenge. De challenge is een conversation piece over het eeuwig leven ontwerpen. Uit de inzendingen worden tien ontwerpers geselecteerd die in de Cube design labs hun idee verder mogen uitwerken tot een concept. Vervolgens krijgen drie van deze ontwerpers de kans om hun concept uit te werken tot een fysiek product. Deadline 8 december. De drie conversation pieces gaan deel uitmaken van de lopende expositie (Re)design Death. In de expositie toont Cube 40 Nederlandse en internationale designprojecten met betrekking tot de dood en de rituelen daaromheen. Cube stelt design tentoon dat bijdraagt aan hoe de mens omgaat met het stervensritueel en wil op deze manier het taboe rondom de dood bespreekbaar maken. Cube
 • Chris Reinewald over drie exposities waarin het sieraad centraal staat. Dat kan er traditioneel uitzien als een broche of Zeeuwse knoop. Het kan ook een gouden gezichtsconstructie zijn die bewakingscamera’s om de tuin leidt. Museumtijdschrift

 

beeldende kunst

 • Het Impakt Festival gaat dit jaar over de toekomst van interfaces. Kunstenaars vragen zich af hoe de technologie ons leven en denken gaat beheersen. NRC, inlog vereist
 • Het fotofestival Noorderlicht legt de nadruk op de vervreemding, vervuiling en ontheemding die het gevolg zijn van de globalisering. De Volkskrant
 • Op de groepstentoonstelling Virtuele Diorama’s laten zes Nederlandse kunstenaars zien hoe je de scheidslijn tussen oude en nieuwe media kunt herijken. De driedimensionale taferelen, waarin virtuele tableaux vivants, handgemaakte miniaturen en design worden gecombineerd, zijn te zien in de Room at the Top en de Project Space van Eye. De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met Church of VR – VR Days Europe, een driedaagse conferentie en tentoonstelling over VR, Augmented en Mixed Reality. EYE
 • Biënnales zijn tweejaarlijkse tentoonstellingen waar doorgaans de wereld wordt uitgenodigd om ergens op een plek te laten zien wat er in de wereld aan de hand is. In Gelderland dient de biënnale vooral om de wereld te laten zien wat er in Gelderland aan de hand is. Er doen alleen Gelderse kunstenaars aan mee, woonachtig aldaar, dan wel er geboren. Je kunt de tentoonstelling zien als de gemeenteaankopen van Arnhem en Nijmegen, weliswaar zonder dat er iets wordt aangekocht. Tegen het gepolitiseerde klimaatdiscours in, waagt (of laaft) de Gelderland Biënnale zich aan een meer romantische natuurbeleving, schrijft Domeniek Ruyters. Metropolis M
 • Het is hét culturele exportartikel uit Nijmegen: de Risoprint van Knust. De Risograph machine is een soort kopieerapparaat die werkt als een zeefdruk. Je kunt ermee drukken in hele frisse tinten inkt, die ook te mengen zijn. Het drukwerk dat uit het apparaat rolt is net als de gewone zeefdruk uniek in zijn soort. Liefhebbers van over de wereld melden zich in Nijmegen om ze te maken of te kopen. In het kader van het 35-jarig jubileum is er een film over Knust gemaakt die via Omroep Gelderland te zien is. Metropolis M
 • Toen de kunsthistoricus Maura Reilly drie decennia geleden bij het MoMA in New York werkte, waren er slechts acht werken van vrouwelijke kunstenaars te zien. De uitbreiding en herbouw van het museum hebben de museumopstelling diverser gemaakt dan ooit tevoren, maar er is nog steeds ruimte om te groeien, omdat werken van vrouwen nog steeds slechts 23 procent van de getoonde kunst vertegenwoordigen. Ze merkt op dat ondanks het feit dat het een niet-chronologische presentatie is, “het traditionele verhaal van het modernisme intact wordt gelaten”. Reilly schrijft dat een radicalere benadering werkelijk een nieuw begin voor het museum zou hebben gemarkeerd. ArtNews
 • Nabij de Kleine Beerze staat een viertal kunstenaars, betrokken bij twee kunstwerken, klaar voor de officiële onthulling van hun werk. Het heeft hier letterlijk nog wat voeten in de drassige aarde gehad om concrete stappen te zetten in de beoogde dialoog tussen – en samenwerking van – boeren en burgers om het beekdal nieuw elan in te blazen. Met de onthulling van twee landschaps-kunstobjecten kan er weer een doel worden afgevinkt op het lijstje van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze. Op termijn volgen er nog drie kunstwerken en de bedoeling is om die te verbinden in een wandel- of fietsroute. Eindhovens Dagblad

 

film en av

 • De eerste editie van het Kaboom Animation Festival, waarin de twee gefuseerde animatiefestivals Klik! en HAFF zijn opgegaan, is aanstaande. Het festival wordt in Utrecht en Amsterdam gehouden. In Utrecht richt het zich als Kaboom Kids van 9 t/m 12 november op familieanimatie, in Amsterdam van 13 t/m 17 november op animatie voor volwassenen. Cultureel Persbureau, Filmkrant
 • Hoe minder kennis, hoe steviger meningen over van alles en nog wat, lijkt het motto van veel mensen. Maar niet van InScience, International Science Film Festival Nijmegen, dat van 6 t/m 10 november in filmtheater Lux zijn eerste lustrum viert. Het festival, dat wetenschapsfilms vertoont, maakt je slimmer. Filmkrant
 • In 1976 startte een groep filmliefhebbers in Leeuwarden het Fries Film Festival. Inmiddels is het evenement, tegenwoordig het Noordelijk Film Festival geheten, uitgegroeid tot een van de grootste regionale filmfestivals van Nederland. Dit jaar vindt de veertigste editie plaats. Gesprek met Jan van der Hoek, een van de oprichters, en Fredau Buwalda, sinds tien jaar artistiek leider bij het festival. VPRO Cinema
 • De zesde editie van de Nederlandse Filmnacht presenteert het frisse, kleurrijke en tragikomische bioscoopdebuut van filmtalent Sophie Dros. Op 6 december wordt de documentaire King of the cruise als een speciale voorpremière in 14 filmtheaters door het land vertoond. De Nederlandse Filmnacht omvat film, thematische verdieping en een speciaal georganiseerd randprogramma. De Nederlandse Filmnacht brengt de Nederlandse artistieke film dichter bij het publiek en wordt georganiseerd door het NFO (Nederlands Filmtheater Overleg), Eye Filmmuseum, het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. Nederlands Film Festival
 • “Als filmmaker viel me op dat twintigers van nu, onze kinderen, vrijwel nooit naar Nederlandse films kijken”, stelt Brigit Hillenius. “Maar we hebben ze er ook niet mee opgevoed.” Ze kwam erover te praten met radiomaker Adeline van Lier en ze besloten er iets aan te doen. Het was het begin van De film als kroket, de podcast over Nederlandse films. Filmkrant
 • Op 1 november 2019, zijn in Pakhuis De Zwijger tijdens de Avond van de opdrachtfilm De Gouden Reigers uitgedeeld. NBF , Pakhuis de Zwijger
 • Tijdens het International Documentary Filmfestival Amsterdam worden dit jaar ruim driehonderd documentaires vertoond. De tips van De Volkskrant. De Volkskrant
 • Ecocinema, in het Taxispalais Kunsthalle Tirol in Innsbruck, Oostenrijk, mist niets aan duidelijkheid. De tentoonstelling, samengesteld door Nina Tabassomi, toont alleen films die alternatieve modellen voor een antropocentrische ecologie presenteren en die de vraag onderzoeken hoe we tot een “plezierige, ontvankelijke relatie” met onze planeet kunnen komen, zoals in de tentoonstellingstekst staat. Ecocinema volgt het alomtegenwoordige thema van de relatie tussen mens en natuur en gaat een stap verder dan andere tentoonstellingen: Voor het complexe filmprogramma werd de Kunsthalle getransformeerd tot vier bioscopen, met behulp van duurzame, natuurlijke materialen. Hyperallergic

 

letteren

 • Letterkundigen zeggen graag: autobiografische literatuur wordt vooral geschreven op breukmomenten in de geschiedenis. Op momenten dat de schrijver niet de enige is die met existentiële verwarring kampt, maar zulke verwarring algemener heerst. Om iets universeels te vertellen, hoeven schrijvers in zulke tijden geen verhalen te verzinnen: hun eigen worstelingen zijn op zichzelf al representatief voor die van een grote groep mensen. In Nederland lijkt de laatste tijd weer sprake van een autobiografische hausse. Kim Schoof over recente romans van Maartje Wortel, Niña Weijers, Saskia de Coster, Maarten van der Graaff en Bregje Hofstede. De Groene Amsterdammer.
 • In november is het geschenkboek Winterbloei van Jan Wolkers gratis beschikbaar in de bibliotheek In dit boek belicht biograaf Onno Blom de schrijver en hoe hij in staat was de aarde te bewonderen. Om het lezen te bevorderen wordt elk jaar een boek gratis verspreid. Dat moet geen verhalenbundel of dagboek zijn, schrijft Philip Huff, maar een – liefst wat controversiële – roman. Nederland Leest , NRC , inlog vereist
 • Het Literatuurmuseum heeft de literaire nalatenschap van een van de grootste naoorlogse Nederlandse dichters ontvangen: Gerrit Kouwenaar (1923-2014). De omvangrijke nalatenschap (circa 10 strekkende meter) beslaat ruim zeventig jaar literatuurgeschiedenis. Neerlandistiek
 • Havo- en vwo-leerlingen haken massaal af bij Couperus, vanwege de aparte, ouderwetse taal. Neerlandica Michelle van Dijk heeft Couperus’ roman ‘Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan’ daarom hertaald in modern Nederlands. Lekker toegankelijk, maar rechtgeaarde Couperianen vinden het heiligschennis. Trouw, inlog vereist , tzum
 • In een ziekenhuis in Antwerpen overleed 26 oktober schrijver Rob Ruggenberg uit Best, 73 jaar oud. In 2006 debuteerde hij als schrijver van jeugdboeken, maar daarvoor had hij vele jaren als verslaggever gewerkt bij de kranten van Brabant Pers. Rob was volgens zijn vriend fotograaf Piet den Blanken een ‘verslaggever pur sang, ook in zijn kinderboeken’. Emmanuel Naaijkens over leven en werk. Brabant Cultureel

 

muziek

 • TivoliVredenburg en winkelcentrum Hoog Catharijne starten een klassieke concertserie voor winkelend publiek. Die gaat Klassiek in de Stadskamer heten. De optredens, van gerenommeerde ensembles en aanstormend talent, zijn op elke laatste zondag van de maand. TivoliVredenburg wil op deze manier klassiek nog bereikbaarder maken. De Stadskamer is een 15 meter hoog overdekt plein in het winkelcentrum. TivoliVredenburg
 • Sinds het Bosch Requiem opgenomen is in het programma van November Music, zijn er diverse varianten op de dodenmis ten gehore gebracht. De benadering van Calliope Tsoupaki betekende een verrijking van dit genre. Zij verbond een naderend overlijden met de belofte van nieuw leven. ‘Het ensemble was niet opgewassen tegen snelle passages, en ook met zijn allen gelijktijdig omlaag glijden leverde problemen op. De kunstmatige klank van de elektronisch toegevoegde galm deed afbreuk aan de zuivere sfeer van de muziek.’ Aldus René van Peer. In het NRC was Joep Stapel positiever. ‘Het had iets magisch, zoals Liknon trage schreden in het niets zette, en toch telkens vaste grond vond. ‘ Brabants Dagblad , NRC
 • Dit jaar waaide drill vanuit Chicago en Londen over naar Amsterdam. De controversiële rapvorm, die veelvuldig in verband wordt gebracht met de toename van geweld onder jongeren, leidt tot bezorgdheid. Vorige maand nog overleed een 18-jarige rapper die in het genre actief was na een steekpartij. Hoe kijkt Southside Music Group, het belangrijkste drill-label van Nederland, zelf aan tegen de relatie tussen het genre en geweld? NRC sprak o.m. met Rutger Hendriksen, teamchef voor de politie in Amsterdam-Zuidoost. 3voor12.vpro.nl , NRC

 

theater en dans

 • “De signalen die de laatste tijd werden afgegeven laten vooral vermoeden dat we niet meer echt kritisch naar onszelf en anderen durven te zijn, terwijl er alle aanleiding is om de politieke werkelijkheid kritisch te bevragen en woedend te worden om onder de aandacht te brengen wat we liefhebben: het theater en het voortbestaan van autonome gezelschappen, het experiment en het risico. Waarom wordt dat niet naar buiten gebracht? Wij zitten nu kennelijk steeds meer opgesloten in een behandelingsruimte, en ontnemen ons de handelingsruimte. Voelen wij de noodzaak niet om te handelen of weten we nu niet meer hoe we moeten handelen? Het theater lijkt nu meer op een therapeutische ruimte dan op een politieke ruimte. ‘’ Het theater moet weer een politieke ruimte zijn, schrijft Florian Hellwig, onafhankelijk dramaturg en docent. Theaterkrant
 • Tijdens het herdenkingsprogramma Requiem voor Tomaat op 4 november in Internationaal Theater Amsterdam hield dramaturg Nan van Houte een toespraak over de staat van het theater van nu. Ze sloot daarbij aan op een re-enactment van een discussie die het theaterveld op 1 november 1969 voerde. Theaterkrant , Cultureel Persbureau
 • Het Theaterjaarboek 2018/2019 is verschenen. De 63e editie van de ‘almanak’ voor de podiumkunsten staat voor een groot deel in het teken van 50 jaar Aktie Tomaat. Met nieuw onderzoek en op basis van een groot aantal interviews belicht het Jaarboek de feiten, de verhalen en de mythe van de acties die in het najaar van 1969 tegen het toneel gevoerd werden. Theaterkrant
 • Vijf actrices maken een voorstelling over de ongelijkheid tussen man en vrouw. De voorstelling De verleiders female onderzoekt o.m. waarom de gezondheidszorg minder oog heeft voor ziektes en de effectiviteit van medicijnen bij vrouwen. NRC , De Volkskrant

 

Brabantse makers

 • Er is nieuw leven geblazen in de ‘vergeten’ pastorie van de st. Vincentius a Paolo kerk aan de Oude Bossche Baan in Eindhoven. Het kerkcomplex uit 1964 van Jan de Jong vormt een kenmerkend ensemble in stijl van de Bossche School. In de gehele compositie neemt de pastorie een belangrijke plaats in. De toren, kerk en pastorie houden elkaar in evenwicht: een ‘schikking’ van respectievelijk een staande, een liggende en een zittende vorm. Pauwert Architectuur uit Eindhoven is verantwoordelijk voor het ontwerp. Architectenweb
 • DELA heeft de luiken van de oude Paterskerk en de historische gebouwen van complex Mariënhage in Eindhoven open gegooid. De monumenten kregen nieuw leven ingeblazen. Met moderne middelen is een spirituele sfeer gecreëerd om hier een uitvaart, een huwelijk of een jubileumfeest te houden, maar ook om iets te drinken of te eten. Op 8 november is de opening van DOMUSDELA.
 • De monumentale panden zijn gerestaureerd en tussen de monumenten is een nieuwe entree, foyer en serre gebouwd, naar een ontwerp van de architecten Bert Dirrix van diederendirrix en Arie van Rangelrooy van en|en| architecten, beide uit Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Iedere kerstkaart die komende december op de mat ploft, heeft een Eindhovens tintje. De decemberzegel is ontworpen door de Eindhovense illustrator Lieke van der Vorst. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • De taferelen van de Tilburgse kunstenaar Wijnand van Lieshout ademen vaak een sfeer van ontluistering en verval en zijn opgebouwd uit de gigantische verzameling spullen die hij in de loop der jaren om zich heen verzamelde: van modepoppen uit de jaren dertig tot dieren op sterk water, van Nazi parafernalia tot de oude deuren van het jammerlijk gesloopte negentiende-eeuwse stadshuis van Tilburg en van gynaecologische instrumenten tot de onderkant van een heuse olifantpoot die ooit dienst deed als paraplubak. Te zien in Stedekestraat 15, Tilburg. Brabant Cultureel
 • Het werk van kunstenares Renée van Trier is soms lastig te plaatsen. Performances en schilderkunst gaan hand in hand. Op haar solo-expositie in Eindhoven toont ze zich nu ook als zangeres. Brabants Dagblad
 • De Eindhovense Liesbeth Bijkerk heeft een solo-expositie in KEG in Schijndel. Abstracte collages laat ze daar zien; vooral recent werk, maar ook bladen uit 1988. Rob Schoonen sprak met haar over kleur en toeval. En kijken. Eindhovens Dagblad
 • A.H.J. Dautzenberg, schrijver en stadsdichter van Tilburg, presenteert 9 november zijn nieuwe roman ‘Geestman’ bij muziekpodium Paradox. Tijdens de presentatie lanceert de bevriende schrijver Arie Storm ook zijn nieuwe roman: ‘List en leed’. De boeken worden uitgegeven bij Atlas Contact. Brabants Dagblad
 • Marco Martens en Tim van Noort (alias Royal With Cheese) presenteren 9 november in Eindhoven hun in Oss opgenomen nieuwe album Vera. Rapper, dichter en theatermaker Marco Martens vat het even allemaal samen: ,,Vera is een pleidooi voor een minder efficiënt leven.” Rapper en beatmaker Tim van Noort vult aan: ,,Ik kom wel wat te laat, ik haast mezelf niet zo.” Brabants Dagblad
 • In Solas van LeineRoebana, dat op 1 november in première ging in Chassé Breda, wordt gecommuniceerd via dans, zang, muziek, tekst en gestiek. Manieren van vertellen uit het verleden staan naast hedendaagse uitdrukkingsvormen en alle performers lenen uitdrukkingsmiddelen van de anderen: dansers zingen, zangeressen dansen, muzikanten zeggen tekst. Het stuk zoekt op fascinerende manieren en met veel plezier en vakmanschap het geploeter op in onze lijnen van verbinding. Theaterkrant
 • Immer Gerade Aus is een eigen productie van theatermakers uit Tilburg. Immer Gerade Aus is een retro-muziektheatervoorstelling over een vriendengroep, het verhaal is losjes gebaseerd op de opera ‘La Bohème’ van Puccini, waar ook de musical ‘Rent’ op gebaseerd is, in het Oost-Berlijn van voor de val van de Berlijnse Muur. Over dromen, liefde, Trabantjes en de geheime dienst. En met liedjes geïnspireerd door grote Duitse pophits in de sfeer van de jaren ’80. Brabants Dagblad

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie