Trends & Ontwikkelingen 9 mei 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker stuurt een Kamerbrief over de uitvoering motie Van Veen Bergkamp. De motie vraagt de regering te onderzoeken ‘welke mogelijkheden er zijn om de combinatieverkoop te verruimen voor individuele boekhandelaren, zodat ondernemerschap kan worden bevorderd en het boek kan worden gepromoot’. Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht dat kinderen en jongeren steeds slechter lezen. Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Brenk (50PLUS) over het bericht ‘Laaggeletterdheid kost 1 miljard’. Rijksoverheid.nl
 • Minister  Bussemaker (OCW) biedt het rapport ‘Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland’ aan de Tweede Kamer. Rijksoverheid.nl
 • Op 25 april 2017 voerde het Nederlandse Uitgeversverbond gezamenlijk met VNO-NCW gesprekken over de toekomst van het auteursrecht in de Europese Unie met Nederlandse Europarlementari‘rs. Het ging o.m. over het recht op billijke vergoeding, de voorgestelde excepties en het voorgestelde uitgeversrecht. NUV
 • VNO/NCW heeft een eigen voorzet geproduceerd voor de Nationale Omgevingsvisie. Er wordt voor een brede benadering gekozen. Het vertrekpunt van het rapport ‘Schaarste ruimte, slimme oplossingen’ komt globaal overeen met de analyse van het inventariserende eerste deel van de offici‘le Novi. Verder stelt het rapport dat de ruimtelijke uitdagingen voor Nederland in belangrijke mate worden bepaald door demografische en economische ontwikkelingen. VNO/NCWGebiedsontwikkeling.nu
 • De politiek wil fors extra investeren in de ouderenzorg. Daarbij moet ook ge•nvesteerd worden in nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in de wijken. Deze oproep doen de Rijksbouwmeester, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en andere initiatiefnemers van de ontwerpprijsvraag Who cares. Op 8 mei maakte demissionair staatssecretaris Martin van Rijn de winnaars bekend van de eerste ronde van de prijsvraag. Architectuur Lokaal, Architectuur Lokaal, Binnenlands bestuur
 • Op de conferentie ‘Beproefd, gedurfd, versneld. Samen verder met ‘Maak verschil’ op 27 maart 2017 presenteerden zes regio’s wat zij tot nu toe als ‘proeftuin’ hebben bereikt en ervaren. De proeftuinregio’s gingen aan de slag op basis van de aanbevelingen uit het rapport ‘Maak verschil’ van de studiegroep openbaar bestuur, in een gezamenlijk initiatief van het Rijk, VNG en IPO. IPO
 • Vele activiteiten van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 zullen niet in Friesland plaatsvinden. Wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden is daar blij mee, want als er in Groningen of Drenthe ook wat te doen is, blijven toeristen langer. Omroep Friesland
 • Uit een nieuwe inventarisatie blijkt dat ŽŽn op de zeven monumenten in Zuid-Holland moet worden gerestaureerd, waarvoor 117 miljoen euro nodig is.  Er is 6 miljoen euro beschikbaar. Algemeen Dagblad
 • De Achterhoek heeft als eerste Gelderse regio een nieuw cultuur- en erfgoedpact afgesloten. Hoe ging dat in zijn werk en wat zijn de voordelen van zo’n pact? Adviseur Johan Godschalk van Cultuurmij Oost legt  het uit. Provincie Gelderland
 • De grote culturele instellingen in Zutphen, zoals theater Hanzehof en Graafschap Bibliotheken, moeten voortaan jaarlijks gerichte prestaties leveren voor de gemeentelijke subsidie die zij ontvangen. Dat heeft de gemeente Zutphen afgesproken met deze instellingen. De Stentor
 • Het Europees Parlement ondersteunt het voorstel om 2018 aan te wijzen als Europees jaar voor het cultureel erfgoed. Midden mei wordt het definitieve akkoord verwacht als ook de ministers van de Europese Unie (EU) hier mee instemmen. Het jaar biedt de kans om het rijke erfgoed van de EU landen in Europees perspectief te laten zien en te verbinden met maatschappelijk relevante ontwikkelingen. Cultureel Erfgoed

noord-brabant

 • Schriftelijke vragen van mw. P.M. Brunklaus namens de Statenfractie van GroenLinks over plannen om Klooster Mariadal in Roosendaal verder te ontwikkelen. Brabant.nl
 • Ieder bedrijf verzamelt bewust of onbewust big data, alleen wordt er volgens de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en BrabantKennis nog te weinig mee gedaan. Uit de e-zine die in maart werd gepresenteerd blijkt dat veel bedrijven al uit de startblokken zijn, maar bij iedereen zou de bewustwording er moeten zijn. Maar welke stappen moet je doorlopen om deze omslag te maken? BrabantKennis, e52.nl

grote brabantse gemeenten

 • Een gesprek met Vincent Koreman, stadscurator Stedelijk Museum Breda. Hij leidt het project In Samenwerking Met Breda (ISM Breda). Hij gaat in gesprek met iedere Bredanaar, die graag iets ge‘xposeerd wil zien. Dat moet leiden tot zes tot tien korte exposities van beeldende kunst in de voormalige winkel van het MOTI in de Boschstraat. Brabant Cultureel
 • De bezuiniging van 1,1 miljoen euro op het onderhoud en gebruik van cultureel vastgoed, zoals het Parktheater,  poppodium De Effenaar of het Van Abbemuseum is vooralsnog niet haalbaar. Vooral het beter benutten van alle cultuurgebouwen moet nog nader onderzocht worden. Dat schrijft het college van B en W van Eindhoven in een plan van aanpak. Eindhovens Dagblad
 • De bibliotheek en de Stichting Cultuur Eindhoven blijven het volstrekt oneens over de korting van 2 ton op het budget voor dit jaar. Volgens de subsidieverdeler heeft de bibliotheek genoeg geld op de bank om overeind te blijven. Directeur Albert Kivits ontkent dat ten stelligste. Eindhovens Dagblad
 • Dit jaar nog komt, door bezuinigingen, een einde aan een mooi project om laaggeletterdheid bij kinderen tegen te gaan. De VoorleesExpress en Lees je met me mee zijn projecten die vanuit de bibliotheek Eindhoven worden georganiseerd. Vrijwilliger Ingeborg Mansveld-van Tilburg tekent protest aan. Eindhovens Dagblad 
 • Als de gemeente het Rietveldbushokje niet meer hoeft, geef het dan maar terug, zeggen bewoners van Mensfort. Voor de abri zijn huidige plek aan de Wal, pal naast het gemeentehuis, kreeg, stond de abri namelijk van 1962 tot 1990 in Mensfort. Eindhovens Dagblad
 • De woningbouwontwikkeling op Strijp R in Eindhoven (Amvest) is door de vakjury van de Steden in Beweging (StiB) Award 2017 genomineerd voor deze prestigieuze prijs. Op 1 mei werd het project door de jury bezocht. Op 1 juni wordt bekendgemaakt wie de prijs wint.  Gasthuyspoort in Breda (Maas-Jacobs Vastgoed) is ook genomineerd.  Eindhovens Dagblad, BN – De StemDe Architect
 • De grote finale van het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) is dit jaar niet in ‘s-Hertogenbosch maar in Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. Het Bossche zangconcours wijkt uit naar Eindhoven omdat het er vanuit gaat dat Theater aan de Parade in september niet beschikbaar is. Brabants Dagblad
 • In Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven komt een uitzichttoren. Beginnende ontwerpers/architecten kunnen via een ‘open call’ een ontwerp insturen. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Cultuur in het Publieke Domein (Cupudo) in overleg met de gemeente Tilburg. Tilburg
 • In september krijgt Museum De Pont in Tilburg een groot sculptuur van Anish Kapoor ter ere van het 25-jarig bestaan van het museum. Dit geschenk is mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking met de gemeente Tilburg en steun van lokale bedrijven en particulieren, Brabant C, Museum De Pont en de kunstenaar. Tilburg wordt de eerste Nederlandse stad met een monumentale sculptuur van Kapoor in een openbare ruimte.  Kostprijs een half miljoen. Tilburg, Tilburg.comBrabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De eerste bewoners van de veelbesproken Culturele Hotspot in Best nemen hun intrek. Stichting Cultuurspoor begint er haar eerste taalcursussen. Er wordt nog volop gewerkt om het gebouw af te werken. Eindhovens Dagblad
 • Het Boekelse college van B en W wil kunstwerken op de vier nieuwe rotondes die Boekel straks met de randweg rijk is. Kunstwerken die iets over de eigenheid van Boekel vertellen. Brabants Dagblad
 • Het College van B&W van Deurne wil structureel 50.000 euro extra subsidie toekennen aan het Cultuurcentrum. Het is aan de gemeenteraad of deze financi‘le steun doorgaat. Het tekort ontstaat volgens het bestuur omdat er professionele krachten aan de organisatie worden toegevoegd. Eindhovens Dagblad
 • Op 23 mei zal verantwoordelijk wethouder Bernd Roks samen met een mantelzorger in de bibliotheek van Hilvarenbeek een zogeheten ‘dementheek’ openen. Een dementheek is een herkenbare plek in de bibliotheek met informatie en verhalen over het thema dementie. De Dementheek is tot stand gekomen in het kader van het streven van  Hilvarenbeek om een ‘dementievriendelijke gemeente’ te zijn. Bibliotheekblad
 • De Heusdense gemeenteraad gaat op 16 mei instemmen met de plannen voor de renovatie en verbouwing van cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen. Brabants Dagblad
 • Dertien kunstenaars hebben interesse om een werk te plaatsen op de speciale sokkel in de vesting Heusden. Wie van de dertien het gaat worden, wordt uiteindelijk beslist door het College van B&W, op advies van de Kunstadviescommissie. Brabants Dagblad
 • Het bestuur van de stichting Mierlose Functionele Accommodaties (MFA) wil meer omzet bereiken met een vernieuwde foyer. De stichting vraagt hiervoor 100.000 euro aan de gemeente Geldrop-Mierlo. De gemeenteraad is nog niet overtuigd. Verschillende fracties willen eerst dat er gesproken wordt over het opgestelde beleidsplan. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Moerdijk gaat de Erfgoedverordening aanpassen. De gemeente is van plan een complete inventarisatie maken van alle ‘gemeentelijk cultuurbezit’. BN – De Stem
 • De provincie Noord-Brabant geeft de gemeente Moerdijk 380.000 euro voor de restauratie van het suikerentrepot aan de Mark in Standdaarbuiten. BN – De Stem
 • Verschillende amateurkunstverenigingen huurden samen repetitie- en opslagruimte in De Speelvloer in Nuenen. Vorige maand liep de huur af. Een nieuwe  gezamenlijke ruimte zien zij het liefst in Het Klooster. Eindhovens Dagblad
 • Het blijft opvallend stil rond cultuurpodium de Groene Engel in Oss. De cultuurstichting wil de horeca in het pand aan de Kruisstraat overnemen van noodlijdend bedrijf Solo & Duo. De onderhandelingen lopen al drie maanden en geen van de partijen die naar buiten toe laat weten hoe het ervoor staat. Brabants Dagblad
 • Het aanbrengen van puinverharding op de Slingerdijk in Lage Mierde brengt de cultuurhistorische waarde van het pad in gevaar. Volgens het college van B en W van Reusel-De Mierden maakt verharding het pad dat naar een blusvijver leidt beter begaanbaar voor de brandweer.  Maar de Bossche rechtbank oordeelde, in de zaak aangespannen door Stichting Groen Kempenland, anders. Eindhovens Dagblad
 • Het voormalig Raadhuis Rucphen uit 1850 stond al leeg sinds 2012 maar krijgt nu een nieuwe bestemming. Het historische pand moet een nieuwe culturele, culinaire en ambachtelijke hotspot worden. Het plan is ook onderdeel van de grotere visie om gemeente Rucphen toeristisch aantrekkelijker te maken. Naast het heidegebied zal meer cultureel aanbod bijdragen aan een onderscheidende positie voor gemeente Rucphen. De Architect
 • De Veldhovense muziekschool zou verhuizen naar de eerste verdieping van de bibliotheek. Het College van B&W van Veldhoven had dat bedacht.  Voor 1,5 miljoen euro zou de eerste verdieping geluiddicht worden gemaakt. Het huidige gebouw van Art4u zou dan verkocht kunnen worden. Dit alles om een broodnodige bezuiniging te bewerkstelligen. Nu blijkt dat 1,5 miljoen euro te weinig is. Eindhovens Dagblad
 • Nieuwbouwproject ‘De tantes van Van Gogh’ is veel te groot voor de kwetsbare plek waar het in Zundert is gepland. Dat vindt architect Mark Hereijgers. Hij heeft bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de ontwikkeling. BN – De Stem

cultureel ondernemerschap

 • Eind maart organiseerde de BNA de derde editie van de Aanbestedingstafel. Met partners in de bouwkolom werd gesproken over hoe we samen de aanbestedingspraktijk verder kunnen verbeteren.  Besloten is om het draagvlak voor de Richtlijn Gezonde Architectenselecties te verbreden en een nieuwe richtlijn te maken die disproportionele deelnamevoorwaarden aanpakt. BNA
 • De deelname aan kunstbeurzen is erg kostbaar voor galeries. Er zijn verschillende strategie‘n om hier mee om te gaan. Sommige galeries onderhandelen over een andere commissieverdeling met de kunstenaars,  anderen gaan naar een beurs met de kunstenaar als partner. Artfcity
 • BredaPhoto wil in 2018 niet alleen het buitenprogramma, maar vooral ook het (betaalde) binnenprogramma uitbreiden.  De opbrengst van de binnenexposities is belangrijk, want daarmee kan BredaPhoto de kwaliteit verder verdiepen. In 2016 kon  het festival nog gebruik maken van De Faam en van Breda’s Museum. Maar het museum bestaat niet meer en De Faam kan niet gehuurd worden in dat jaar. Het festival is op zoek naar alternatieven. BN – De Stem
 • Dertien vragen aan Hendrik Driessen,  directeur van Museum De Pont, Tilburg. Tillywood
 • Een beeld van kunstenaar Jeroen Melkert, dat sinds 1999 op zijn plek staat, werd enige meters verplaatst naar een plek bij het Museum Jan Cunen, waar het volgens de tuinarchitect beter tot zijn recht komt. Het staat nu dichter bij de nieuwe entree van het Osse museum.  Op 9 mei opent  het museum haar nieuwe cafŽ. Met een terras in het park. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Advocaten Anne Bekema en Bas Le Poole zitten namens de Nederlandse film- en televisieproducenten midden in een procedure tegen de Nederlandse staat. De claim kan oplopen tot misschien wel honderden miljoenen euro’s. ‘Maar veel belangrijker is dat de staat eindelijk wordt gedwongen tot serieuze maatregelen tegen illegaal downloaden.’ Entertainment Business
 • Bioscoopmonitor 2016 is gepubliceerd. Het aantal verkochte bioscooptickets kende een groei van 4%. Het aantal verkochte tickets in filmtheaters ook. Een steeds groter deel van de verkochte kaartjes komt voor rekening van veertigplussers. De groei van het bioscoopbezoek komt doordat in 2016 bioscopen wederom nieuwe bezoekers hebben weten te trekken. Net als in 2015 hebben de nieuwe bezoekers vooral commerci‘le bioscopen bezocht. Filmonderzoek
 • Het nieuwe Arnhemse filmtheater Focus krijgt vijf zalen met in totaal 385 stoelen. Een dakterras biedt met mooi weer de mogelijkheid van openluchtvoorstellingen. De werkzaamheden zouden in maart 2018 afgerond moeten zijn. De gemeente Arnhem trekt 11,4 miljoen uit voor de nieuwbouw op het Kerkplein. Daarna wordt Focus de huurder van het pand. De jaarlijkse subsidie zal gelijk blijven. Holland Film Nieuws
 • Picl is vooralsnog de enige partij die met filmtheaters samenwerkt om films direct bij de release ook online aan te bieden.  Momenteel zijn veertien theaters aangesloten bij Picl. Binnenkort komt daar de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch bij. De Nederlandse film Quality Time was te zien op VOD-platform Cinetree. Maar dat was een uitzonderlijk geval. Filmkrant
 • De Nederlandse boekenmarkt heeft in 2016 voor het eerst in jaren groei laten zien. De omzet uit de boekenverkoop zat in de lift. Dat blijkt uit het jaarverslag van het CB, voorheen Centraal Boekhuis. Dit is een samenwerkingsverband van uitgeverijen en boekhandelaren dat zorgt voor de distributie van boeken in Nederland en Belgi‘. Het CB blijft de komende jaren investeren in de verbetering van bedrijfsprocessen. NU.nl, inct.nl 
 • Van 17 tot en met 20 mei vindt in de Doelen in Rotterdam een nieuwe editie plaats van Classical:NEXT, sinds 2012 met ruim 3.000 aanwezige professionals uit 45 landen de grootste conferentie voor klassieke muziek ter wereld. ClassicalNext
 • Denemarken is volgend jaar het focusland op popfestival Eurosonic Noorderslag. Zo’n 20 Deense bands presenteren zich in januari 2018 in Groningen. BUMA Cultuur
 • Na Amsterdam en Barcelona maakt DGTL festival zijn debuut in S‹o Paulo, Brazili‘. En dat is niet bepaald de enige Nederlandse dance-organisatie die de overstap naar de stad maakt: alleen al in 2017 zien we er ook Dekmantel, Awakenings en Milkshake neerstrijken. Wat is er zo lucratief aan S‹o Paulo? 3voor12.vpro.nl
 • The Gathering : 100.000 bezoekers, meerdere podia, drie dagen lang. Platenlabel Sub:Merged wil een groot technofestival organiseren op 22, 23 en 24 september op Breepark in Breda. Maar gaat dat lukken? Omwonenden van het Breepark in Breda  vrezen voor overlast. De gemeentelijke vergunning moet nog verleend worden. BN – De Stem  , 3voor12.vpro.nl, BN – De Stem
 • Innofest testte blockchain en muntjes kopen via je smartphone tijdens Here Comes The Summer op Vlieland. Numrush
 • Stef Driessen, senior banker leisure bij ABN AMRO :  ‘Het onderwerp blockchain raakt op korte termijn vooral de grotere partijen in de travelsector. De koppeling naar de recreatie of naar lunst & cultuur is nog een kwestie van tijd.’ Pretwerk
 • Zestig Britse muziekfestivals hebben seksueel geweld tijdens hun evenementen veroordeeld. De campagne Safer Places moet het seksueel geweld op festivals tegengaan. Een aantal festivals biedt al veilige ruimten aan voor bezoekers. Broadly
 • Diensten als Apple Music, Spotify, Napster en Tidal sluiten deals met artiesten om de muziek beschikbaar te maken op hun platform. YouTube,

  cultuurmarketing

  • Het medialandschap wordt steeds complexer. Steeds meer mensen hebben 24/7 toegang tot online media en zijn actiever op deze media dan ooit te voren. Bovendien neemt het aantal mediaplatforms toe en bepalen mensen zelf in toenemende mate welke (commerci‘le) content zij zien. Dit maakt het voor (cultuur)marketeers lastig om gefundeerde mediakeuzes te maken. Welke content werkt het best op welk medium? Cultuurmarketing
  • Op 16 en 19 mei 2017 organiseert Branddoctors, specialist in merkstrategie‘n, ‘het trend event’ om marketeers vanuit het hele land met de trends voor 2018 te inspireren. Cultuurmarketing sprak met Bianca van Zwol, strateeg bij Branddoctors, over de future insights voor volgend jaar. Wat kunnen we verwachten? Cultuurmarketing
  • De vakjury van de Cultuurmarketing Awards nomineerde uit de 57 inzendingen 11 marketingcases voor de finale-uitreiking op 15 juni, afkomstig van het Fries Museum, Luxor Theater, Museum Boijmans Van Beuningen, Naturalis, PS|theater, Rotterdam Philharmonisch Orkest, St. ARTmatch, TAQA Theater de Vest, TivoliVredenburg en het Van Gogh Museum. Cultuurmarketing
  • Een week voor de deadline zoekt We Are Public nog 600 Brabantse ‘cultuuroptimisten’.  De Brabantse afdeling werd op 30 maart gelanceerd in Eindhoven. Tientallen podia en musea in Noord-Brabant verbonden zich vanaf 1 april aan de pilot. Eindhovens Dagblad
  • In een workshop van Kunstbalie leert expert communicatie, marketing en sales Pim Halkes je hoe je je project op een effectieve manier communiceert naar je doelgroep. Wat vertel je wel en wat juist niet? En vooral: hoe krijg je een volle zaal met een beperkt communicatiebudget. Kunstbalie
  • Steeds vaker gaat de klassieke muziek op zoek naar een origineel podium. De Amsterdamse veerpont, een metrohal en de sportschool behoren tot de mogelijkheden. Want nieuwe fans werf je met concerten op bijzondere plekken, merken verschillende organisatoren van klassieke concerten. Trouw, NU.nl
  • Teksten, tweets en audiofragmenten van ‘humoristen’ begeleiden de vaste collectie in het Frans Hals Museum in Haarlem.  Niet iedereen is ervan gecharmeerd. Het hoofd publiekszaken van het museum is niet verbaasd dat de reacties gemengd zijn, maar het is een manier het museum voor verschillende doelgroepen interessanter en toegankelijker te maken. NRC, inlog vereist

  financiering

  • De Bijdrage Collectieprogramma’s van het Mondriaan Fonds is bestemd voor publieke musea die structureel aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945 willen doen op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan. Doel is het verhogen van de kwaliteit, de samenhang en de zichtbaarheid van de Collectie Nederland. Deadline 23 juni. Mondriaanfonds
  • Het Mondriaan Fonds heeft Stijn Huijts opnieuw uitgenodigd de tentoonstelling Prospects & Concepts samen te stellen. In februari 2018 zal het Mondriaan Fonds voor de zesde keer de tentoonstelling organiseren tijdens Art Rotterdam. Op de tentoonstelling is werk te zien van bijna tachtig beeldend kunstenaars die in 2016 een Werkbijdrage Jong Talent ontvingen. Mondriaanfonds
  • Birgit Donker blogt over de Nederlandse bijdrage aan de Bi‘nnale van Veneti‘. In de presentatie Cinema Olanda, die Wendelien van Oldenborgh met curator Lucy Cotter maakte voor deze biennale  en die op 10 mei wordt geopend door minister Bussemaker, komen onderbelichte delen uit de recente postkoloniale geschiedenis van Nederland aan bod. Mondriaanfonds, Architectenweb
  • De eerstvolgende deadline voor het Fonds Kwadraat is 19 mei. Het fonds verstrekt renteloze leningen voor kunstenaars en ontwerpers voor diverse projecten. Fonds Kwadraat
  • Het Nederlands Filmfonds heeft vier ontwikkelings-bijdragen van € 8.000 toegekend in het kader van de regeling Vrijplaats voor beginnende scenaristen. Met de regeling stimuleert het Fonds de ontwikkeling van nieuw schrijftalent en hun filmplannen. Naast een bijdrage voor ontwikkeling worden de schrijvers aan een coach gekoppeld, die hen zullen begeleiden. Filmfonds
  • Filmproducent Julius Ponten van New Amsterdam is geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen als Producer on the Move tijdens het festival in Cannes.  De geselecteerde producenten zullen deelnemen aan een speciaal voor hen opgezet programma met o.a. case studies en meetings met internationale filmprofessionals, met als doel de uitwisseling van ervaringen en het opbouwen en vergroten van internationale netwerken. Filmfonds
  • Er is zo’n 18 miljoen over van de cash rebate regeling.  Filmzaken stelt daarom drie aanpassingen van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland voor. Filmzaken
  • Organisaties zonder winstoogmerk kunnen subsidie krijgen om meer kinderen die in armoede opgroeien te bereiken en kansen te bieden om mee te doen op het gebied van sport, cultuur, school en sociale activiteiten via het verstrekken van voorzieningen in natura. Aanvragen kan van 29 mei 2017 tot en met 12 juni 2017. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
  • Creative Europe – Culture- European networks heeft een overzicht gepubliceerd van Europese samenwerkingsprojecten (kleinschalige en grootschalige) en netwerken die worden ondersteund.  ECF, Roots & Routes, Paradiso, Wintertuin en Europa Nostra werden gehonoreerd als projectleiders. DutchCulture
  • Europe for Citizens is een subsidieprogramma voor de ondersteuning van projecten rond Europese integratie en geschiedenis van overheden en maatschappelijke organisaties. Het programma is voor  o.m. gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, universiteiten, musea en andere culturele organisaties. Het Europe for Citizens Point Nederland (ECP NL) houdt de bijeenkomsten op 3 mei (Dordrecht), 11 mei (Tilburg) en 14 juni (Zwolle). DutchCulture, DutchCulture
  • Miljoenen worden jaarlijks ge•nvesteerd in goede doelen. Wie zijn de gulste gevers? NRC, inlog vereist
  • Sophie Jansen, Student Master of Science in het Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen, was aanweizg tijdens de vernissage van Geven in Nederland op 20 april. EŽn ding viel haar onmiddellijk op: de dertigminners waren zwaar in de minderheid. Waar waren de studenten, startende fondsenwervers en andere potentieel ge•nteresseerde ‘millenials’? De Dikke Blauwe
  • Dansgezelschap Vloeistof crowdfundt voor het project Hellend vlak. Tilburg voor Cultuur
  • De Opera aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch moet het voor het eerst doen zonder hoofdsponsor ABN AMRO. Door nieuwe partners en sponsoren is de begroting bijna rond, op een gat van 15.000 euro na. Dat bedrag willen organisatoren Opera Zuid, philharmonie zuidnederland en Theater aan de Parade ophalen via een crowdfundingactie. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
  • Kempenerpop Waalre komt terug als crowdfunding via bkkc lukt. Eindhovens DagbladVoordekunst
  • Crowdfundingproject via Cinecrowd voor een korte documentaire over de Herenboeren in Boxtel is geslaagd. De benodigde 4.500 euro, die nodig zijn om de documentaire Back to Basics te maken en vervolgens ook in te sturen naar tal van internationale festivals, is opgebracht. Makers Christa Hiddinga uit Hilversum en Fleur Born uit Zeist zijn opgetogen. Brabants Dagblad

  cultuurnieuws per discipline

  architectuur en vormgeving

  • In haar boek Mortal Cities Forgotten Monuments onderzoekt Arna Ma_ki_ hoe architectuur het vreedzaam samenleven van verschillende bevolkingsgroepen kan bevorderen. Centraal staat Mostar, de door oorlog beschadigde en gedeelde stad in het huidige Bosni‘-Herzegovina. Archined
  • Drones zullen de manier waarop gebouwen worden ontworpen, hoe gebouwen er uit zien en de manier waarop ze worden gebruikt, be•nvloeden volgens architect Mark Dytham. Dezeen
  • Inzet van het debat tussen Zef Hemel, hoogleraar grootstedelijke vraagstukken en Rijksbouwmeester Floris Alkemade, op 12 april jl., was de vraag hoe we met verdere verstedelijking om willen gaan in Nederland. Alle ballen op wereldstad Amsterdam voor een groei naar twee miljoen inwoners of kiezen we voor Dutchtown, het Nieuw Nederlands Midden, een poly-centrische Randstad Plus die solidair is met de periferie. Een verslag. Gebiedsontwikkeling.nu
  • Door het achterblijven van beschikbare woningen in de grote steden wijken woningzoekenden massaal uit naar middelgrote steden buiten de Randstad. Amersfoort, Haarlem en Nijmegen.
  • Dat blijkt uit de Hittekaart 2017, een jaarlijkse inventarisatie van de woningmarkt door gebiedsontwikkelaar BPD. BPD, Binnenlands bestuur
  • Het aantal eenpersoonshuishoudens blijft voorlopig stijgen, de populariteit van de stad houdt aan en de interesse in duurzaamheid neemt toe. Dat is reden voor Platform31 om samen met RVO.nl en gemeente Almere een verkenning te doen naar de (on)mogelijkheden van klein wonen in Nederland. Gebiedsontwikkeling.nu
  • Volgende maand vindt in Amsterdam het eerste International Social Housing Festival plaats. Van 13 tot en met 21 juni worden 41 evenementen georganiseerd die het nationale en internationale belang van sociale woningbouw moeten onderstrepen. Architectenweb
  • Diverse Nederlandse architectenbureaus zijn onderscheiden met Architizer A+Awards. De Architect
  • Dit jaar staat de conferentie What Design Can Do, 23 en 24 mei,  in het teken van klimaatverandering. De zogenoemde Climate Action Challenge wordt gelanceerd op de eerste dag van het event. WDCD vraagt in deze challenge om vernieuwende designidee‘n die klimaatverandering werkelijk tegen kunnen gaan. Deelnemers kunnen tot 21 juli hun idee‘n en concepten in drie categorie‘n inzenden: student, professional en start-up. De winnaars worden in oktober bekend gemaakt tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. What Design Can Do
  • Met licht – en geur technologie de steden veiliger maken. In Eindhoven wordt er mee ge‘xperimenteerd. NRC, inlog vereist

  beeldende kunst

  • Sinds 2007 is de Verbeke Foundation, aan de snelweg tussen Antwerpen en Knokke, een anarchistische vrijplaats voor kunstenaars en kunstwerken die elders geen plek meer hebben.  Het tienjarig bestaan wordt gevierd  met o.m. een tentoonstelling, gemaakt door Tineke Schuurmans, over de relatie tussen mens, dier en machine, en een presentatie van Geert Verbekes collectie surrealistische collages en assemblages. Trouw, NRC, inlog vereist
  • Kan kunst ons helpen de ethische complexiteiten van opkomende (bio)technologie‘n te begrijpen? Zijn levende kunstwerken toelaatbaar, en mag kunst leven aanpassen? Mogen kunstenaars in hun werk bijvoorbeeld het DNA van hun eigen kinderen gebruiken? De groepstentoonstelling Trust Me, I’m an Artist toont werken,  van tien kunstenaars, die gaan over deze ethische kwesties. Waag.org
  • Door het internet en de media worden we overspoeld met beeld, en verliest het beeld aan waarde. Het samen werken aan het toekennen van waarde en betekenis aan beeld is het centrale thema binnen de tentoonstelling Collectivism. Collectives and their quest for value in het Foam Museum in Amsterdam. Een gesprek met curator Kim Knoppers. i-D
  • Wat is de impact van de voortrazende wetenschap? Dat onderwerp wordt belicht bij de volgende editie van BredaPhoto. Als thema voor 2018 is gekozen voor ‘To infinty and beyond’. Op weg naar de oneindigheid en verder. BN – De Stem

  letteren

  • De Nederlandse taal behoudt een sterke positie in het dagelijks leven en wordt nauwelijks daadwerkelijk bedreigd door het Engels. Dat blijkt uit het rapport ‘De staat van het Nederlands’ van het Meertens Instituut, de Taalunie en de Universiteit Gent. Trouw, Meertens Instituut
  • Het thema van het Poetry International festival, 30 mei tot en met 4 juni ,  is ‘ik’. Poetry onderzoekt of ‘ik’ tegenwoordig het populairste woord is. Volgens Poetry maken we ‘van onszelf een karakter, we leven als personages in een verhaal’. Over die veronderstelling zullen de twintig dichters die dit jaar aan het festival deelnemen zich buigen. Poetry International
  • Het International Literature Festival Utrecht verhuist dit jaar naar TivoliVredenburg. Vanwege de nieuwe locatie schenkt het dit jaar ook extra aandacht aan literatuur en muziek. Daarnaast is er o.m. bijzondere aandacht voor het Chinese taalgebied.  ILFU
  • Alfred Birney wint Libris Literatuur Prijs met De tolk van Java. Librisliteratuurprijs, Literatuurplein
  • Schrijven met je oren. Dichter HŽlne Gelns blogt over haar deelname aan het project Fluiten in het donker. Ze is een van de schrijvers die nieuwe hoorspelen gaan schrijven, die vanaf 11 november 2017 zullen worden uitgezonden door AVROTROS, VPRO en NTR op NPO Radio 1. Letterenfonds
  • Ellen Deckwitz is de nieuwe gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze gaat zich bezig houden met actuele verschuivingen in drie verschillende literaire vormen: columns, korte verhalen en gedichten. Daarnaast verzorgt zij voor een geselecteerde groep studenten werkcolleges over het schrijverschap en het bewust kiezen voor een van deze literaire genres. RUG
  • Op 10 mei 2017 houdt Rindert Kromhout in het Kinderboekenmuseum in Den Haag de Annie M.G. Schmidtlezing onder de titel: De rattenvanger van Weesp. Stichting Lezen
  • De Eindhovense Stichting Plint heeft de Laureaten Visser-Neerlandiaprijs 2017 in de categorie ‘cultuur’ gewonnen. Het juryrapport is zeer lovend en vermeldt dat door Plints manier van werken po‘zie en beeldende kunst terecht komt bij kinderen die normaliter niet snel met cultuur in aanraking komen. Eindhovens Dagblad
  • Duizenden kinderen hebben de afgelopen weken massaal gestemd op hun favoriete boeken. Er zijn maar liefst 29.851 stemmen binnengekomen, 21% meer dan vorig jaar. Tien boeken kregen de meeste stemmen, vijf in twee verschillende leeftijdscategorie‘n. Deze maken kans op de Prijs van de Nederlandse Kinderjury 2017. Kinderjury

  muziek

  • De nominaties voor de Edison Jazzism Publieksprijs 2017 zijn bekend. De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de Edisons vinden plaats op 30 juni in Rotterdam tijdens Edison Jazz/World 2017. Entertainment Business
  • Present is Present is een nieuw improvisatiefestival in Amsterdam. Het festival borduurt verder op de erfenis van de begin maart overleden aartsvader van de dwarse jazzmuziek Misha Mengelberg. Jazzenco
  • In het kader van het programma De Maakbaarheid van onze Kennissamenleving wordt er op 23 mei aan de hand van de praktijk van de musicus verkent hoe kunst en wetenschap dezelfde antwoorden op verschillende wijzen proberen te vinden. Deze lezingenreeks is een initiatief van Sven Dupr_ (Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam) en Wijnand Mijnhardt (Universiteit Utrecht), de KNAW en de Akademie van Kunsten. KNAW
  • Bergen op Zoom is van 17 t/m 21 mei het Walhalla voor liefhebbers van de gitaar. De organisatie van de Sena Performers European Guitar Week heeft het programma bekendgemaakt. Op 21 mei krijgt Joe Bonamassa de Sena Performers European Guitar Award. BN – De Stem 

  theater en dans

  • ‘Ik wil nu eens niet de verantwoordelijkheid voor het deels falen van de podiumkunsten leggen bij de theaters, de gezelschappen en de makers. Ik leg die verantwoordelijkheid bij u. U die niet weet wat u mist. U die geen zin heeft om iets aan te gaan, u te laten overspoelen door iets wat u misschien wat ongemak oplevert, maar waar u zoveel plezier en levenskennis uit kunt halen.’ Sarah Sluimer, schrijver, interviewer en van oorsprong dramaturg, over het publiek dat het theater links laat liggen. Geef het dan de acteurs terug, reageert Wijbrand Schaap. De Volkskrant, Cultureel Persbureau
  • De jury van het Nederlands Theater Festival (TF) onder leiding van Ferry Mingelen heeft haar selectie bekend gemaakt. De jury selecteerde vijf grote zaalvoorstellingen en zes kleine zaalvoorstellingen. Theaterkrant
  • Van 13 t/m 18 juni vindt het Internationaal Stiltefestival plaats. Gezelschappen uit verscheidene landen nemen deel. Initiatiefnemer is dansgezelschap De Stilte, dat er inspiratie voor opdeed tijdens buitenlandse tournees. BN – De StemStiltefestival

  kunst in de openbare ruimte

  • Recent zijn aarden wallen aangelegd op het Anne Frankplein in Rijen. Die vormen naast betonnen constructies de basis van het landschapskunstwerk van de Tilburgse kunstenaar Jeroen Doorenweerd.  Zijn ontwerp kwam als favoriet naar voren bij een onderzoek onder omwonenden. De inrichting van het plein nadert zijn voltooiing. BN – De Stem
  • Vanwege de koude en natte weersomstandigheden, zijn de werkzaamheden aan een graffiti kunstwerk in Schijndel  gestaakt, meldt de gemeente Meierijstad. In juni gaat men verder. De voormalige gemeente Schijndel trok 40.000 euro uit voor het grote graffitikunstwerk. Brabants Dagblad

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Voor steenfabriek Vogelensangh in het Gelderse Deest heeft Bedaux de Brouwer Architecten een ontvangst- en kantoorpaviljoen gerealiseerd. Het langgerekte volume op een sokkel is ontworpen vanuit de identiteit van het bedrijf, dat een lange en rijke historie kent. De over de volle breedte toegepaste glazen gevel biedt bovendien een helder panorama op de monumentale fabriek en de omgeving. Architectenweb
  • Voor het ontwerp van een villa in het Brabantse Sterksel nam Joris Verhoeven Architectuur de wens van de opdrachtgevers als startpunt; een nul-op-de-meter-woning. De energiebesparende maatregelen zijn zo sterk doorgevoerd, dat de woning meer energie opwekt dan verbruikt. Toch zijn de systemen niet beeldbepalend. De Architect
  • Olivier van Herpt cre‘erde nieuwe printtechnieken en maakte zijn eigen 3D-printer die keramiek kan printen van onder andere klei en paraffine. De zes vazen voor het modelabel COS zijn op maat ontworpen en worden laag voor laag uitgeprint. Als inspiratie voor deze collectie keek de ontwerper naar de voorjaarscollectie van COS. Dezeen
  • Centraal in het werk van Nanouk Weijnen uit Budel staan landbouwhuisdieren als ezels en konijnen, wilde inheemse dieren en incidenteel een leeuw of stokstaartje. De dierenportretten die ze maakt zijn enorm groot of juist heel klein. Een tussenmaat is er niet. Eindhovens Dagblad
  • Bij boekhandel Gianotten Mutsaers in Tilburg is de expositie ‘Gevlucht’ te zien. Op veertien grote panelen wordt het verhaal verteld van de Syrische vluchteling Youssef, dat werd opgetekend door de Dongense striptekenaar Jules Calis. Brabants Dagblad
  • Mailen op z’n Tilburgs? Als het aan TilburgsAns ligt, kan dat binnenkort met een gloednieuw Tilburgs leesteken. De unieke Tilburgse uitspraak ‘J’, wat zoveel betekent als een teken van goedkeuring (‘ja’), maar ook de nodige twijfel (‘jaja’) is dan ook op papier of op de computer te vangen. TilburgsAns is een project van makers Sander Neijnens en Ivo van Leeuwen. Omroep Brabant
  • De documentaire Juf voor het Leven van Bredase filmmakers Bob Entrop en Raoul de Zwart draait 14 mei in het ChassŽ Theater. In de film wordt de kwaliteit van het huidige onderwijs in Nederland onderzocht en in kaart gebracht. Breda vandaag
  • Lieke KŽzŽr debuteerde eind vorig jaar met ‘De afwezigen’. Een verhaal over ambities en opportunisme, over verlies en loslaten en over hoe je verleden je toekomst bepaalt. Het boek is genomineerd voor de ANV Debutantenprijs. Brabants Dagblad
  • Herman Coenen publiceerde de bundel Tegen de keer, met vooral veel natuurobservaties. Bij de bundel hoort een cd.  Coenen leest hierop achttien stukken voor, zowel proza als po‘zie, die op muziek zijn gezet door de Tilburgse pianist en componist Jeroen van Vliet. De muziek is grotendeels ge•mproviseerd en leidt daardoor een eigen leven. Brabant Cultureel
  • Motell Rijnen schreef een tweede roman, HoRa. Totaal verschillend van zijn debuut. ,,Maar allebei met Bredase elementen en met als thema overleven, doorzetten. Het er niet bij laten zitten, maar, ondanks tegenslagen, doorgaan.” BN – De Stem
  • De Nederlandse progressieve metalband Textures wint dit jaar de Buma ROCKS! Export Award. De zeskoppige band uit Etten-Leur, Noord-Brabant ontvangt deze prestigieuze prijs als beloning voor haar behaalde successen in het buitenland. De Award wordt officieel uitgereikt tijdens een speciale, eenmalige radioshow van Buma ROCKS! op Pinguin Radio op 21 mei. Buma Cultuur
  • De symfonische deathband Pictura Poesis brengt in eigen beheer, wereldwijd een nieuw album uit met de titel ‘Miseriae Mundi’. En de band speelt op DeathFest in Veghel. Brabants Dagblad
  • Toen het Rosenberg Trio uit Nuenen twee jaar geleden werd gevraagd voor de soundtrack van de film over Django  Reinhardt was ze meteen enthousiast. Maar nu de film in de bioscopen wordt vertoond, begint het Rosenberg Trio pas te beseffen wat hen is overkomen. Na afloop van de vertoning in De Cacaofabriek in Helmond trad het trio op. Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad
  • Het Tilburgse dj/producers-duo Firebeatz staat op 18 juni op het mainstage van Electric Daisy Carnival festival in Las Vegas. Brabants Dagblad
  • Voor het eerst in zijn 35-jarige muziekcarrire scoort Arjen Lucassen alias Ayreon, uit Oudenbosch, een nummer 1-notering in de reguliere Nederlandse albumlijsten. Dat gebeurt met zijn nieuwste album The Source waarmee hij binnenkwam op de eerste plaats van de GfK Dutch Album Top 100. The Source is het eerste album dat Ayreon uitbrengt via Mascot Label Group. Entertainment BusinessBN – De Stem, BN – De Stem
  • In de voorstelling The crow knows where the children go, bedacht en geregisseerd door Alexandra Broeder, een productie van Het Zuidelijk Toneel,  vertellen kinderen met ernstige gezichten over dood, ziekte of verlating terwijl ze langzaam in kraaien veranderen. Voor het slot kleden ze zich om in het wit. Harde muziek en uitvallend licht cre‘ren een spannende apotheose, die uitloopt op een zinderende seance. NRC, inlog vereist, Theaterkrant, De Volkskrant
  • Een anti-tragedie voor perfecte wezens. De premire van Pandora’s DropBox, de nieuwe voorstelling van Katja Heitmann,  vindt plaats in Theater Kikker tijdens het Spring festival in Utrecht. Dans Brabant
  • Theater Artemis uit ‘s-Hertogenbosch gaat naar Londen met de voorstelling ‘De man die alles weet’. Onder de titel ‘The man who knows it all’ staat Artemis eind mei zeven keer in het Unicorn Theatre. Het Bossche gezelschap hoopt dat dit het begin is van meer buitenlandse speelbeurten met de voorstelling voor peuters die in Nederland veel succes kende. Omroep Brabant
  • Cabaretire Kiki Schippers (29) won onlangs de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied van afgelopen seizoen: ‘Er spoelen mensen aan’. Een kort gesprek. Trouw

  kunstonderwijs

  • De Academie voor Bouw en Infra van Avans Hogeschool in Tilburg organiseert van 7 t/m 12 mei de Ecoweek. De gehele week nemen studenten, docenten en experts uit zowel binnen- als buitenland de publieke ruimte in Tilburg en omgeving onder de loep om zo tot duurzame oplossingen te komen. De academie is de eerste Nederlandse gastheer van het internationale evenement op het gebied van ecologische bouw. Avans
  • Vorig jaar werd het Lambertusaltaar van de Helmondse Lambertuskerk al gerestaureerd door mbo’ers van het Sint Lucas. Nu is het de beurt aan het Maria-altaar. Eindhovens Dagblad
  • Fontys en Shapeways stappen namelijk in een groot samenwerkingsverband met TE Connectivity. Shapeways  heeft een omzet van 12 miljard per jaar. Zij doet praktijkonderzoek naar 3D-printing en adaptive robots. Fontysstudenten en -docenten mogen in twee labs hun handen uit de mouwen steken met dit praktijkonderzoek. Een van de labs wordt gebruikt voor onderzoek naar 3D printing en in het andere lab ligt de focus op adaptive robots. e52.nl
  • Op de Trial & Error conferentie van 18 en 19 mei in de Tilburgse Spoorzone, gehost door Fontys Hogeschool Journalistiek, staat de vraag centraal hoe mediastudenten uit verschillende disciplines kunnen worden voorbereid op een steeds complexere mediawereld. Hoe verhouden we ons tot de voortdurende innovatie van de media? Hoe geven we die vorm? En wat betekent dat voor de beroepsidentiteit van bijv. journalisten, reclamemakers, kunstenaars of voorlichters? Fontys

  kunstbeoefening

  • In de Mariakapel van de Sint-Jan wordt deze maand toneelgespeeld. Het is een toepasselijke plek voor deze voorstelling van het Paleis voor Volksvlijt. die ‘Maria’ heet. Henri Swinkels schreef de tekst voor de voorstelling waarbij hij zich deels baseerde op het mirakelboek, een eeuwenoud boekwerk waarin de bijna vijfhonderd wonderen staan beschreven die aan het Bossche Mariabeeld worden toegeschreven. Omroep Brabant
  • Tussen de 20.000 en 25.000 Nederlandse jongens meldden zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Waffen-SS. Ook Hendrik uit Berghem sloot zich aan. Waarom? Speelgroep Hoessenbosch komt met een theaterwandeling over die prangende vraag. Brabants Dagblad

  cultuureducatie en – participatie

  • Uit meerdere onderzoeken blijkt dat leren kijken naar kunst kan helpen om als arts betere diagnoses te stellen. Studenten worden getraind in observeren, bijvoorbeeld wanneer ze in gesprek zijn met een pati‘nt. Geneeskundestudenten van de Erasmus Universiteit uit Rotterdam en de Nijmeegse Radboud Universiteit kijken naar kunst om zo een betere arts te worden. Sinds dit collegejaar krijgen Rotterdamse studenten al kunst voorgeschoteld. In Nijmegen zijn er net aan begonnen. NOS
  • Creativiteit en sociale beweegredenen zijn voor de jongeren van groot belang bij het opzetten van een onderneming in het urban culture-veld in Noord-Brabant. Daarnaast vindt er in de kunstencentra in de grote Brabantse gemeenten een cultuuromslag plaats. Hierbij ligt de nadruk op het stimuleren en faciliteren van cultuureducatie- en participatie voor een sociale en cultureel levendige stad, in plaats van op het aanbieden van producten. Aldus een onderzoek van Janny Donker. Kunstbalie
  • Om een aantal vernieuwende aanpakken te realiseren met kunstenaars en andere aandeelhouders is Tabo Goudswaard door de gemeente Amsterdam aangesteld als intendant Kunst. Hij is gedurende het programma het aanspreekpunt voor organisaties die samenwerking zoeken met kunstenaars en voor alle kunstenaars die met hun werk impact willen maken op het vraagstuk van eenzaamheid. Gemeente Amsterdam
  • Het Fonds voor Cultuurparticipatie steunt het Van GoghHuis in Zundert met een subsidie van 7.700 euro. Het geld is bedoeld voor het ouderenproject ‘Kunst maakt de mens’. Kunstdocent Eefje Goos gaat met een mobiel atelier, dat ze op een rollator heeft gebouwd, langs bij de ontmoetingsplekken voor ouderen om tekenles te geven. BN – De Stem
  • De Makersbase in Bibliotheek Centrum in Breda wordt van 9 t/m 13 mei officieel geopend met een speciale ‘Makerswake’, met verschillende activiteiten en workshops. Deze nieuwe, creatieve makersplaats van Stichting Nieuwe Veste is een plek die jonge makers inspireert, faciliteert en met elkaar verbindt. Stadsblad Breda
  • Vrouwen, tieners soms nog, bepaalden de toon bij de prijsuitreiking van de voorronde van Write Now!, een schrijfwedstrijd voor Nederland en Vlaanderen. Die wedstrijd kent tien voorrondes en vanuit de regio Eindhoven  gaat de Tilburgse Sonja Buljevac naar de landelijke finale. Haar verhaal gaat over een vrouw en haar minnaar en diens echtgenote. Geur speelt een opvallende rol in het proza van de prijswinnaar. Eindhovens Dagblad, Write Now
  • Emily van Elleswijk, 14-jarige havo-scholier van het Jan Tinbergen College, Roosendaal, is een van de finalisten van Kunstbende. De singer-songwriter (getraind door gitaarleraar Bastiaan Boekestein en zangdocente Petra Honing) won de provinciale finale met de eerste prijs in de categorie muziek. BN – De Stem
  • Leerkrachten van groep 5, 6 of 7 kunnen zich nog tot 14 mei aanmelden voor Meer muziek in de klas, de landelijke muziekwedstrijd voor basisscholen. De subsidieregeling Muziekimpuls sluit hierbij aan. MeerMuziekindeKlas
  • Een aantal artiesten werkten mee aan het taalprogramma De liedjeskast van Oefenen.nl. Vijftien artiesten zongen een nummer over een taalregel. Zo legt Guus Meeuwis al zingend de tegenwoordige tijd uit en zong Brigitte Kaandorp het klaplied. De liedjeskast is een initiatief van muzikant GŽ Reinders en zijn vrouw, taaldocente Marjan Suilen. Brabants Dagblad

  erfgoed

  • Op 6 juli 2017 wordt het Grootste Museum van Nederland gelanceerd. Op initiatief van Museum Catharijneconvent en met financi‘le steun van de BankGiro Loterij zijn er dertien kerken geselecteerd die met al hun kunstschatten onder de aandacht van het publiek worden gebracht. Men hoopt jaarlijks 2,5 miljoen bezoekers te trekken en ook andere kerken te stimuleren hun deuren vaker open te zetten. De basiliek Heilige Agatha en Barbara in Oudenbosch behoort tot de keuze, en is aangewezen als openingsdecor voor het project. Museum ActueelBN – De Stem
  • Kunstschatten die niet de bescherming van een museum genieten, waar temperatuur en vochtigheid tot in de puntjes worden beheerst, dreigen het slachtoffer te worden van de klimaatverandering. Daar waar het binnenklimaat afhankelijk is van het buitenklimaat, zoals in kerken en kastelen, lopen kunstschatten gevaar. Dit stelt Zara Huijbregts, onderzoeker aan de TU Eindhoven in haar proefschrift. scientias, TU/e
  • Het sluiten van kerken is een groot emotioneel gevecht. Groot qua betrokkenheid, financieel en qua aantallen. Zijn die kerken wel allemaal te behouden, vraagt Nicole Roeterdink, erfgoed architect, zich af. En welke dan? De monumenten? De kerken die het best een andere functie kunnen opnemen? Of de kerken waar burgers voor op de bres gaan? Roeterdink gaat in op de burgers die betrokken zijn bij zo’n gevecht voor een kerk. VOER
  • De Sonse archeoloog Geit Emmery doet via de Henri van Abbe Stichting in Eindhoven alsnog een poging om de St. Petrus’ Bandenkerk op de nationale monumentenlijst te krijgen. Het gebouw is aangemeld bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Eindhovens Dagblad
  • Jardin d’Žmail is een beeldhouwwerk van de Franse kunstenaar Jean Dubuffet in de beeldentuin van het Kršller-MŸller Museum in Otterlo. Het werk is na ruim 50 jaar aan restauratie toe. Het beton is te dun, de coating biedt weinig bescherming meer en de afwatering heeft het al lang geleden begeven. Cobouw
  • De uiteenlopende uitdagingen van de filmconservering, dat is wat EYE tijdens haar jaarlijkse Collectiedag op 27 mei met de bezoekers wil delen. Materiaal in slechte staat dat toch presenteerbaar gemaakt wordt. Maar ook films waarvan de vertoningscontext ingrijpend is veranderd. Holland Film Nieuws
  • Het Solomon R. Guggenheim Museum heeft ruim 200 kunstboeken uit de eigen collectie als gratis download beschikbaar gesteld. Out.com
  • De fusie tussen het Persmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een feit. Door de bundeling ontstaat ŽŽn organisatie die de geschiedenis en actualiteit van media, pers en journalistiek belicht en alle betrokken collecties beheert. Beeld en Geluid
  • Ad van Sleuwen nam een dubbel-cd op met composities van Fransman Jacques Boyvin. Voor dat album bespeelde hij het orgel van de Hilvarenbeekse Petruskerk. De cd is de kroon op de omvangrijke restauratie van het instrument, dat in 1840 is gemaakt door de plaatselijke orgelbouwer Bernard van Hirtum. Brabants Dagblad
  • Hoe gaat het Rijksmuseum om met koloniale geschiedenis in hun tentoonstellingen? Een gesprek met Eveline Sint Nicolaas, conservator geschiedenis bij het Rijksmuseum, over het terminologieproject van het museum en de tentoonstellingen ‘Goede Hoop’ en de aankomende tentoonstelling over slavernij. Scienceguide

  bibliotheken

  • De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft een database van innovatieve projecten in de bibliotheeksector gelanceerd. De Innovatiebieb is het digitale platform van het openbaar bibliotheeknetwerk in Nederland voor het delen en vindbaar maken van innovaties. VNG
  • Koninklijke Bibliotheek (KB) meldt dat op 24 april het nieuwe datawarehouse (DWH) in gebruik is genomen. Het nieuwe datawarehouse, gebouwd door Sogeti, wordt door de KB gekenschetst als ‘een toekomstvast platform’, waarmee sneller grote hoeveelheden gegevens verzameld, gekoppeld en beschikbaar gesteld kunnen worden. <a href=”http://www.bibliotheekblad.nl/nieuws/ni
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie