gevoed door Kunstloc Brabant
~

Het bestuur van de Stichting Jeugdfonds Cultuur Brabant heeft plaats voor twee enthousiaste bestuursleden die zich op vrijwillige basis willen inzetten om het fonds te besturen. Gezien de samenstelling van het bestuur zijn wij in het bijzonder op zoek naar kandidaten met kennis en ervaring in marketing, (digitale) communicatie en/of fondswerving en sponsoring.

~

Jeugdfonds Cultuur Brabant

In Brabant groeien ruim 40.000 kinderen en jongeren op in een achterstandspositie. Het Jeugdfonds Cultuur Brabant probeert zo veel mogelijk van hen een steuntje in de rug te geven door kunstparticipatie mogelijk te maken. Dit doen we samen met Brabantse gemeenten. De gemeenten leggen een bedrag in voor deelname van de eigen inwoners en het Jeugdfonds Cultuur Brabant vult dat aan vanuit landelijke middelen en vanuit fondsenwerving. In zes jaar tijd zijn met 24 gemeenten overeenkomsten afgesloten. Lokaal werkt het Jeugdfonds Cultuur Brabant samen met relatiebeheerders, intermediairs en met organisaties als Leergeld, Jeugdfonds Sport Brabant, cultuuraanbieders en partijen die betrokken zijn bij onderwijs, opvoeding, welzijn en schuldhulpverlening.

~

Aanvullende informatie of reageren?

Voor meer informatie over de bestuursfuncties kunt u contact opnemen met bestuurslid Barbara Brouwer, 06 34 32 48 00, barbara.brouwer@phoenixcultuur.nl of met secretaris Ap de Vries, tweemaalv@planet.nl, 06 25032559.
Reacties ontvangen we graag uiterlijk donderdag 28 oktober via brabant@jeugdfondscultuur.nl.
De gesprekken met geselecteerde kandidaten zijn gepland op vrijdagochtend 5 november.