gevoed door Kunstloc Brabant
~

Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid (m/v) dat samen met de zittende bestuursleden het bestuur van Stichting Maestro wil vormen. Het huidige bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functie van de bestuursleden is onbezoldigd. Uitbreiding van het bestuur is wenselijk gelet op de hoeveelheid taken en wat betreft de representatie van de doelgroepen waar Maestro zich op richt. Daarnaast is ook met het oog op de zittingsperiode van de huidige bestuursleden uitbreiding gewenst teneinde te zorgen voor voldoende continuïteit in de toekomst.

~

Stichting Maestro ontwikkelt en organiseert scholing, workshops en cursussen voor amateurkoordirigenten.
Maar we richten ons ook op het inspireren en verbinden van muziekdocenten en
koororganisaties, het versterken van koornetwerken, het imago en de zichtbaarheid van de koorzang, en het bevorderen van de kwaliteit van de kinderzang. Klantvraag, leren van elkaar en samenwerking staan hierbij centraal. We zijn een kleine, professionele en onafhankelijke organisatie die zich sterk maakt voor het ontwikkelen en het stimuleren van de vocale amateurmuziek in Noord-Brabant en omgeving. Koormuziek is onze passie, we geloven in wat we doen en zijn daar trots op. We willen amateurdirigenten, regisseurs en koren helpen hun talenten te ontwikkelen en hen inspireren om samen met koororganisaties en muziekdocenten nieuwe wegen in te slaan en kennis en ervaring te delen.

We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid dat samen met de drie zittende bestuursleden een evenwichtig bestuur wil vormen. Kandidaten beschikken bij voorkeur over over:

  • een ruime bestuurlijke ervaring
  • affiniteit met positie en rol van amateurkunsten
  • persoonlijke betrokkenheid bij amateurkoren in Brabant
  • een jeugdige en innovatieve uitstraling
  • zitting in het bestuur zonder last of ruggespraak
  • voldoende tijd beschikbaar (ca. 6 vergaderingen op jaarbasis alsmede extra inzet bij activiteiten)

Als u belangstelling hebt, stuur dan uw motivatie met CV vóór 25 oktober 2020 aan Stichting Maestro, ter attentie van coördinator Ramon van den Boom, via info@stichtingmaestro.nl. Voor vragen kunt u bellen naar: 06-28 67 28 11. U ontvangt zo snel mogelijk bericht van ons over het vervolg van de procedure.