gevoed door Kunstloc Brabant
~

Cultuur Eindhoven op zoek naar juryleden voor Eindhoven Cultuurprijs

Eindhoven Cultuurprijs
Cultuur Eindhoven reikt eenmaal per jaar de Eindhoven Cultuurprijs uit aan culturele
instellingen, instellingen, initiatieven of individuele makers voor hun verdiensten voor de stad. Er worden ieder jaar twee prijzen uitgereikt: een Stimuleringsprijs en een Waarderingsprijs. In 2023 zal de prijs voor een zevende jaar op rij worden vergeven. De winnaars worden bepaald door een breed samengestelde jury. Voor iedere prijs wordt een bedrag van € 7500 toegekend aan de winnaar. Vanaf eind april tot en met begin juni mogen verschillende partijen door iedereen genomineerd worden. De bij Cultuur Eindhoven ingediende nominaties worden verzameld en een longlist met alle nominaties wordt beschikbaar gesteld aan de Cultuurraad. De Cultuurraad maakt vervolgens een shortlist van maximaal vijf genomineerden per categorie inclusief onderbouwing. De vijf genomineerden per categorie worden openbaar gemaakt. Daarna buigt een jury zich over de vijf genomineerden voor iedere categorie en kiest een winnaar per categorie. In het najaar worden de prijzen uitgereikt tijdens een feestelijk evenement.

Jouw profiel
• je hebt een breed maatschappelijk profiel met bewezen affiniteit en kennis van kunst en
cultuur;
• je hebt aantoonbare kennis inzake verschillende culturele disciplines;
• je bent goed op de hoogte van kunst en cultuur in Eindhoven;
• je bent analytisch, kritisch en hebt een open houding tegenover alle vormen van kunst
en cultuur.

Huidige leden van besturen of RvT bij culturele instellingen komen niet in aanmerking voor
de jury. Leden van de jury vervullen hun taak onafhankelijk en kritisch ten opzichte van
elkaar en onafhankelijk van genomineerden.

Vergoeding en tijdsbesteding
De functie van jurylid is onbezoldigd. De jury vergadert minimaal 2 keer per jaar en maximaal 4 keer per jaar. De gehele jury is aanwezig bij de feestelijke uitreiking.
Een jurylid wordt benoemd voor een periode van 2 jaar en kan maximaal 1 keer herbenoemd worden. De maximale periode bestaat daarmee uit 4 jaar.

Informatie
Voor meer informatie over de Eindhoven Cultuurprijs, zie: www.eindhovencultuurprijs.nl.
Uitgebreidere informatie over de Eindhoven Cultuurprijs vind je terug in het reglement.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Sanne Reiniers, te
bereiken via 06 - 22 54 74 07.

Reacties
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je motivatiebrief en cv (graag in pdf) naar
info@cultuureindhoven.nl. Je kunt uiterlijk tot en met 11 december 2022 reageren en
uitsluitend via e-mail.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu!