gevoed door Kunstloc Brabant
~

CKE zoekt twee leden voor de Advies Commissie ter beoordeling van de aanvragen m.b.t. de drie Financieringsregelingen Amateurkunst 2021-2024; de basisbijdrage amateurkunst, de plusregeling projecten en de regeling nieuwe initiatieven. De commissie bestaat uit totaal vier leden.

~

Advies Commissie Amateurkunst

CKE verstrekt in de periode 2021-2024 in opdracht van de gemeente Eindhoven financiering aan het amateurkunstveld op basis van de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2021-2024. De aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de Advies Commissie Amateurkunst. De Advies Commissie Amateurkunst adviseert de directeur-bestuurder van CKE over de toekenning en de verdeling van de financiering conform de financieringsregelingen Amateurkunst 2021-2024.

~

Profiel

Naast artistiek-inhoudelijke expertise is in de commissie voldoende kennis en ervaring aanwezig op het gebied van financiën, programmering, cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling. De commissieleden zijn niet alleen op de hoogte van de actualiteit in de amateurkunst sector. Zij hebben ook een integrale kijk op het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven en kunnen deze afzetten en spiegelen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Ze hebben een open blik op het culturele veld en zijn in staat om een onafhankelijke en objectieve positie in te nemen als adviseur. Bovendien kunnen zij projectplannen beoordelen, begrotingen lezen en bijdragen aan discussies over amateurkunst in brede zin. Commissieleden zijn niet zakelijk of bestuurlijk betrokken bij een aanvragende amateurkunstvereniging en/of hebben geen lidmaatschap bij deze. Daarnaast zijn zij de afgelopen 3 jaar niet werkzaam geweest bij CKE.