gevoed door Kunstloc Brabant
~

Wij zoeken een kandidaat met een achtergrond in de culturele wereld, in het bijzonder de wereld van design/creatieve industrie. Je hebt ervaring met het werken in de culturele sector en hebt een goed beeld van de bedrijfsvoering van een culturele organisatie en de governance verhoudingen. Je hebt goed zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de sector en kunt op grond daarvan de beleidsontwikkeling van het Design Museum op hoofdlijnen bevragen en beoordelen. Verder ben je communicatief vaardig, beschik je over zelfreflectie en kun je goed samenwerken.

~

De Raad van Toezicht

Het museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht-model, waarbij de directie verantwoordelijk is voor de dagelijkse sturing en de Raad van Toezicht (RvT) toeziet op het beleid van de directie. De RvT staat de directie met raad en daad bij en heeft een belangrijke klankbordfunctie. De RvT draagt tevens zorg voor de evaluatie van het functioneren van de statutair directie.

Op dit moment bestaat de RvT uit drie personen, inclusief de voorzitter. Wegens het eerder aftreden van een lid zijn wij op zoek naar een vierde lid dat per 1 februari 2021 kan aantreden.

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor vier jaar. De RvT komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen voor de reguliere vergadering met de directie van het museum. Daarnaast zijn er incidenteel thematische bijeenkomsten waarbij aanwezigheid gewenst is. Van het nieuwe lid verwachten wij dat hij/zij naast het specifieke profiel, voldoet aan het algemene profiel van lid van de Raad van Toezicht, zoals onderstaand geschetst.

~

Over Design Museum Den Bosch

Design Museum Den Bosch belicht de culturele betekenis en de rol van vormgeving in de geschiedenis, nu en in de toekomst. Het museum wil de komende jaren zijn positie in het regionale, nationale en internationale culturele landschap verder versterken. We programmeren thematische designtentoonstellingen met een sterke researchkwaliteit.