gevoed door Kunstloc Brabant
~

De Stichting Donckhuys zoekt een nieuw bestuurslid wegens het verstrijken van de tweede (statutair laatste) termijn van onze penningmeester.
Het bestuur vervult vooral een toezichthoudende rol en heeft de bestuurlijke en uitvoeringstaken gemandateerd aan een slagvaardige en deskundige directie. Voor financien worden we bijgestaan door een deskundig accountantsbureau.
Het bestuur bestaat uit vijf onbezoldigde vrijwilligers.
Heb je interesse maar wil je nog meer weten?
Kijk dan op onze site www.donckhuys.nl of neem contact op met één van onze bestuursleden.
Als je belangstelling hebt voor deze vrijwilligerklus, stuur dan voor 14 oktober een reactie naar secretaris@donckhuys.nl