gevoed door Kunstloc Brabant
~

Tante Netty

Stichting Tante Netty is een Social Design bureau, bestaande uit zes zelfstandige ontwerpers, kunstenaars en projectleiders, die in Eindhoven en daarbuiten werken aan maatschappelijke uitdagingen. Vanuit ons kleurrijke pand in Woensel-West, prikkelen we bewoners om anders naar hun buurt, maatschappelijke thema’s en zichzelf te kijken door hen uit te nodigen om actief deel te nemen in creatieve, culturele en kunstzinnige projecten. Denk bijvoorbeeld aan het inzamelen van plastic afval om het te upcyclen tot design-bankje dat wordt geplaatst in de buurt (én ook nog eens terecht komt op de Milan Design Week!).

Om dit te stimuleren biedt Tante Netty jonge, startende designers en kunstenaars de gelegenheid om door middel van Social Design en kunst maatschappelijke onderwerpen aan de kaak te stellen. De projecten bevinden zich veelal in de openbare ruimte van aandachtsgebieden. We werken aan collectieve verbinding, aan zelfontplooiing, aan kunst en design. We zorgen dat binnen Tante Netty’s projecten alles supergoed geregeld wordt en de kwaliteit hoog is, zodat maker en opdrachtgever bij elk project kunnen groeien. Zo pakken we sociale uitdagingen aan én dragen we bij aan een gezond en betrokken cultureel klimaat. In Eindhoven en verder.

 

~

Professionaliseringsslag

De afgelopen twee jaar is er binnen de stichting een professionaliseringsslag gemaakt. Daardoor zijn we nu minder afhankelijk van subsidie en werken we toe naar programma’s zodat we nog meer impact kunnen maken op de lange termijn. We zijn daarom opzoek naar een penningmeester die zich wil inzetten om bij te dragen aan de financiële professionaliseringsslag van de stichting. Onze jaarbegroting bedraagt ongeveer 100.000 euro, waarmee de stichting met advies van haar (onbezoldigd) bestuur een breed scala van activiteiten en projecten kunnen laten ontwikkelen en produceren. Het is enorm inspirerend om de creatieve projecten in de regio te zien groeien onder de zakelijke en artistieke leiding van de twee directeuren van Tante Netty.

 

~

Taken

De penningmeester is als (onbezoldigd) bestuurslid van Tante Netty met de andere bestuursleden medeverantwoordelijk voor beleidsbepaling, waarbij de uitvoering bij de twee zakelijk leidinggevenden van Tante Netty ligt.
→ De penningmeester Is sparringpartner voor de zakelijk leider en geeft advies m.b.t. de financiële administratie
→ De penningmeester is als (onbezoldigd) bestuurslid van Tante Netty met de andere bestuursleden mede verantwoordelijk voor beleidsbepaling, waarbij de uitvoering bij de twee zakelijk leidinggevenden van Tante Netty ligt.
→ Het goedkeuren van betalingen in Moneybird
→ Checkt en bespreekt de financiële administratie van Tante Netty op regelmatige basis met de twee zakelijk leidinggevenden, en geeft toelichting op de begroting en andere financiële zaken tijdens de bestuursvergadering.
→ Neemt deel aan overleg (ca 2 keer per jaar) met de accountant
→ Ondersteund in het opstellen van de balans, begroting en resultatenrekening
→ Neemt als lid van het bestuur deel aan bestuursvergaderingen (ca. 6 a 8 vergaderingen)

Enthousiast over deze vacature?

Stuur dan uiterlijk 14 september 2021 een beknopte motivatie met cv per mail naar post@tantenetty.nl.