Verslag debat over cultuurbegroting in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteerde op 18 november met minister van Engelshoven (OCW) over het onderdeel Cultuur van haar begroting.  Er werd o.m. gesproken over de korting op het Fonds Podiumkunsten en de Fair Practice Code. Het Fonds Podiumkunsten krijgt minder ruimte, maar voor de podiumkunsten ontstaan meer mogelijkheden in de zogenoemde basisinfrastructuur. De minister verwijst naar het advies van de Raad voor Cultuur, die pleitte voor meer diversiteit, verbreding en ruimte voor nieuwe genres. Kunstenaars verdienen een eerlijke beloning, betoogt de minister, maar onmiddellijke toepassing van de Fair Practice Code zou leiden tot uitval van producties of zelfs het omvallen van instellingen. In februari 2020 komen de resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van toepassing van de code beschikbaar, zegt van Engelshoven. Zij wil het gesprek over de beloning dan voortzetten.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie