De weg naar mediawijsheid

Als het onderwijs een pan met hutspot is, dan is mediawijsheid de onmisbare aardappel. De Helmondse scholenkoepel QliQ Primair Onderwijs stond twee jaar geleden voor de uitdaging om mediawijsheid een structurele plek in het onderwijs te geven. Inmiddels heeft iedere school binnen deze koepel een intern opgeleide media-ambassadeur en zijn er mooie stappen gemaakt.  Lees het verhaal van de betrokkenen en laat je inspireren.   

– Geschreven door Ingrid de Jong

Mediawijsheid is geen kwestie van losse impulsen. Een structurele aanpak is essentieel. Dat begint bij het professionaliseren van de leerkracht. Leraren hebben oog voor het belang van mediawijsheid, maar het ontbreekt ze vaak aan kennis om ermee aan de slag te gaan. Voldoende kennis bij leraren is de belangrijkste randvoorwaarde om leerlingen op school mediawijsheid bij te kunnen brengen.

Scholenkoepel QliQ Primair Onderwijs in Helmond is daarom een interne opleiding gestart om binnen de veertien aangesloten scholen voor basis- en speciaal onderwijs, media-ambassadeurs op te leiden. Met als doel – vooruitlopend op het nieuwe landelijke curriculum – mediawijsheid te borgen binnen het basisonderwijs. Een traject dat in 2016 begon met een idee van één leerkracht: Femke Bartels.

Je leest er alles over in deze uitgebreide longread.

Dit artikel kwam mede tot stand dankzij onze partner Cubiss

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie