gevoed door Kunstloc Brabant
~

Als oprichter en artistiek leider van DUKEBOX is Bart van Velzen actief in de urban scene in ‘s-Hertogenbosch. Dankzij ondersteuning vanuit de provincie heeft DUKEBOX de laatste jaren uiteenlopende projecten opgezet waarin zij samenwerken met partners binnen én buiten de urban scene. En DUKEBOX heeft ook een belangrijke platformfunctie waar urban initiatieven en liefhebbers uit heel Brabant samenkomen.  

– Geschreven door Lisa Habets

~

Hoe staat het met de urban scene en hiphopcultuur in Brabant? 

“Er komt onwijs veel hiphoptalent uit Brabant. Het is bijvoorbeeld opvallend hoeveel Brabanders op de Herman Brood Academie in Utrecht zitten. Maar Brabant heeft ook het grootste aantal skateboardparken in heel Nederland, wat ook iets zegt over de urban cultuur. Ik heb het idee dat de samenwerking van de B5 steden (Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond) hierin uniek is. De bereidwilligheid tot samenwerking is over het algemeen heel erg groot. Hierdoor leren we van elkaar en kunnen we grote stappen zetten.”

Welk imago heeft urban en waar wil DUKEBOX naartoe?

“Voorheen was urban, en met name hiphop, een beetje grimmig. Het deed veel mensen denken aan gangsters en probleemjongeren. Het huidige beeld van urban is heel erg aan het veranderen. Urban kan tegenwoordig van alles zijn, van sport tot kunst. Het wordt steeds meer geaccepteerd en ook ambtenaren vinden urban een prachtige term. Aan de andere kant moeten we oppassen dat het op deze manier geen excuuscultuur wordt. Dat mensen urban naar theaters willen halen, niet vanwege de kwaliteit, maar omdat ze dan iets met zo’n ‘populaire term’ doen. We zijn meer dan allochtone jongeren die zich achtergesteld voelen, maar we zijn ook geen cultuur die geknuffeld hoeft te worden. We zijn een volwassen cultuur.” 

Welk imago heeft urban en waar wil DUKEBOX naartoe?
~

Wat was er de afgelopen vier jaar mogelijk dankzij de meerjarenregeling wat daarvoor moeilijker realiseerbaar was?

“In eerste instantie werkte DUKEBOX op projectbasis in Den Bosch en omstreken. We werkten samen met culturele en sociale organisaties waaronder bijvoorbeeld de Bosch Parade. Maar we konden op dat moment geen initiatieven vanuit de scene zelf realiseren, daar hadden we subsidie voor nodig. De meerjarenregeling was een startschot voor DUKEBOX zoals we nu zijn. DUKEBOX is van een eenmansinitiatief uitgegroeid tot een volwassen stichting met een team en een kundig bestuur. De afgelopen vier jaar hebben we ontzettend veel geleerd van verschillende projectpilots, nu kunnen we deze door ontwikkelen en bestendigen. De financiële ondersteuning maakte het mogelijk om projecten op te zetten vanuit artiesten zelf op provinciaal niveau.

Zijn hier bijzondere projecten en nieuwe samenwerkingen uit voortgekomen?

“We hebben onder andere Vuist opgezet, hiermee zetten we voornamelijk in op talentontwikkeling. Vuist is een tweedaags schrijf- en schetskamp waarbij we illustratoren en designers koppelen aan hiphopmuzikanten zoals beat creators en rappers. Op deze manier ontstaan er tracks, maar ook videoclips en een korte docu. Uiteindelijk gaat het gezelschap op tour langs zalen in de B5 steden met het nieuwe materiaal. Daarnaast zijn we ook BST Connection gestart waar urban dansers van verschillende niveaus deelnemen aan breakdance en tricking workshops en battles.”

Zijn hier bijzondere projecten en nieuwe samenwerkingen uit voortgekomen?
~

Maar we organiseren ook regelmatig netwerkbijeenkomsten waarbij we vooral inzetten op urban talentontwikkeling en versterking van ons provinciaal netwerk. Hierbij werken we samen met skateparken en urban scenes in de B5 steden. Hier komen verschillende initiatieven uit voort zoals masterclasses, sprekers en best practices. Zo sprak onlangs in Den Bosch de wethouder over zijn visie op urban culture.

~

Wat is de toegevoegde waarde van DUKEBOX voor Brabant?

“Ik denk dat vooral onze platformfunctie heel waardevol is. We zijn geen klassiek productiehuis. Dus we denken niet alleen vanuit producties of projecten, maar we hebben ook een sterke verbindende rol. We zoeken de verbinding met partijen binnen, maar ook juist buiten het culturele veld, om op deze manier een stem te vormen vanuit de urban scene.” 

~

En, toekomstplannen?

“Het zou mooi zijn als we de huidige provinciale initiatieven kunnen door ontwikkelen naar duurzame trajecten zodat er minder op projectbasis gewerkt hoeft te worden. Op deze manier kunnen talenten zich echt binnen DUKEBOX ontwikkelen en steeds op een ander niveau participeren. Daarnaast willen we de losse projecten meer met elkaar verbinden zodat er een integraal aanbod ontstaat. Bijvoorbeeld een urban weekend dat zowel draait om dansfinales, exposities en Cd-presentaties. We blijven ons aanbod de komende jaren dus zeker verstevigen en uitbreiden!”

Dit artikel maakt deel uit van de artikelenreeks amateurkunst. Lees hier het artikel over deDansPunt: de koepelorganisatie voor de amateurdans in Brabant. En bekijk hier het artikel over koren en muziekverenigingen in Brabant.

Er is een nieuwe vierjarige regeling voor amateurkunst van de provincie Noord-Brabant  opengesteld. Aanvragen kunnen tot en met 18 juni worden ingediend. Voor deze subsidieregeling is voor de periode 2021-2024 0,6 miljoen euro per jaar beschikbaar. Met deze regeling zorgt de provincie ervoor dat amateurinstellingen, net als professionele kunsten, meerjarige subsidie krijgen. Dat zorgt voor continuïteit, en daarmee voor verbetering van de kwaliteit van de amateurkunst. Ook draagt het eraan bij dat meer mensen actief kunnen zijn binnen de amateurkunst.   

Kunstloc Brabant is voor alle organisaties beschikbaar voor advies bij het indienen van een aanvraag. De Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant besluiten welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen, op basis van het advies van de adviescommissie amateurkunst. Kunstloc monitort en adviseert de amateurkunstorganisaties die een subsidie ontvangen, en is ten alle tijden ook benaderbaar voor organisaties die geen subsidie krijgen toegekend. 

Lisa Habets

Tekstschrijver & Content Marketeer